LETTER F 

WEBPAGINA'S VAN DEZE WEBSITE DIE BEGINNEN MET DE LETTER F : F ,

THEMA'S EN WEBPAGINA'S DIE BEGINNEN MET DE LETTER K : - Fair Trade - Farla P.J. - Flavius Josephus - federale staat België - feestdagen en religies - filosofie - Filosofie en dialoog - Fitzmyer, Joseph A - FRDO = Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling - fietsen - Fnac - Foblets Marie-Claire - Focolare - Fomini Maurizio - Forum voor asiel en migraties ( FAM ) - Fraihi Tariq - Franciscanen - Frans - Fredriksson Marianne - Freinet - fundamentalisme - FVB = Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid - FVG = Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Huiswerkklas van Fabota, kinderwerking van Buurtwerk 't Lampeke , Contactpersoon Karin Nelissen en An Delmot , Adres Ridderstraat 33, 3000 Leuven , Telefoon 016/22.89.78 , E-mail : fabota@belgacom.net , Kinderen krijgen de kans om op een rustige en veilige manier hun huiswerk te maken. Thuis is dat vaak moeilijk en daardoor dreigen ze uit de onderwijsboot te vallen. We volgen de ontwikkeling van de kinderen en bespreken die met de ouders, de school en het CLB.

FVG = Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen , Bist 164, B-2610 Antwerpen. Tel.: +32 3 830 51 58 - Fax: +32 3 825 26 73 Faculteit Voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen . Email: info (at) AntwerpFVG.org . Website: http://AntwerpFVG.org .

Fadil Nadia (KU Leuven), tel. 016 32 31 79, e-mail : Nadia.Fadil@soc.kuleuven.ac.be . Artikel op basis van haar licentiaatsverhandeling : Nadia Fadil (2002) Tussen 'Marokkaanse' en 'Moslim'. Over de etnische en religieuze identiteit van 'Marokkaanse' adolescente meisjes, Tijdschrift voor Sociologie, 23 (2). Zie website : http://www.sociologie.be/pers/pers0221.htm . Verder : http://www.sociologie.be/sociodata/sdata032.htm en http://www.sociologie.be/vereniging/prijsvvs.htm . Doctoranda aan de KULeuven over religiositeit bij moslims. 

Fair Trade
- De Fair Trade Organisatie bestrijdt via eerlijke handel de armoede in de Derde Wereld. Producenten ontvangen een faire prijs en ondersteuning. Fair Trade Organisatie verkoopt 2000 geschenkartikelen, koffie en andere voedingsproducten, afkomstig van 100 handelspartners uit 20 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.  Tel.: 016/46 14 44. Fax: 016/46 14 45. Website: http://www.fairtrade.be/ . Email: post@fairtrade.be .
- Bij Bio Shop kunt u biologische Oxfam-Fair Trade producten kopen. ... Ook Bio Shop kiest bewust voor Oxfam-Fair Trade producten en steunt zo de eerlijke handel. Website: http://www.bioshop.be/ . Hoofdkantoor: De Natuurwinkel België N.V.  Antwerpsesteenweg 279D,  9040 Sint-Amandsberg (Gent). Telefoon: (09)229 36 78. Fax: (09)229 36 79. E-mail: info@denatuurwinkel.be .
- zie Oxfam

Fair Trade Centre: Het Fair Trade Centre verenigt de belangen van de Belgische Fair Trade organisaties: Fair Trade Organisatie, Magasins du monde-Oxfam, Max Havelaar, Maya Fair Trading en de Oxfam-Wereldwinkels. Het houdt zich bezig met de promotie van Fair Trade (eerlijke handel) en ijvert voor een officiële erkenning van het concept. Op de Ecobeurs kan je proeven van een aantal Fair Trade Producten. Persinfo: Fair Trade Center, tel. 02-213 12 09 . Fax : 02-213 12 12 . Email: nico.schoofs@minth.be . Website : http://fairtradecentre.be .
- Week van de Fair Trade / vrije handel Van 5 tot 15 oktober 2005 organiseert het Fair Trade Center de 4de Nationale Week van de Fair Trade. Dit gebeurt in samenwerking met Fair Trade Organisatie, Oxfam-Wereldwinkels, Oxfam-Magasins du Monde, Max Havelaar België, Oxfam Fairtrade en Maya Fair Trading. Tijdens deze 10 dagen zijn er in heel het land animaties, concerten en degustaties. U maakt er kennis met de eerlijke handelswijze, die respect voor de mens en zijn omgeving als uitgangspunt heeft. Zie http://www.fairtrade.be/ en http://www.fairtradeweek.be/ .

Familiehulp :
- Familiehulp, de grootste dienst voor gezinszorg (thuiszorg) in Vlaanderen, is een autonome V.Z.W. binnen het geheel van de christelijke werknemersorganisaties ACW .  Familiehulp is uitgegroeid tot een thuiszorgdienst met een waaier aan diensten en is actief in alle gemeenten van Vlaanderen en het Brussels Gewest. De 7.153 werknemers van Familiehulp staan garant voor kwaliteitsvolle zorgverlening.
Familiehulp vzw maatschappelijke zetel ,  Koningsstraat 306 , 1210 Brussel ,  Tel.:(02) 227 40 10 ,  Fax:(02) 227 40 39 . Algemeen directeur : Agnes Bode, agnes.bode@familiehulp.be  .
- Familiehulp - afdeling Hasselt ,  Thonissenlaan 41 , 3500 Hasselt  ,  Tel.:(011) 45 68 68 , Fax:(011) 45 68 69 , directeur : Renée Hermans , email : renée.hermans@hasselt.familiehulp.be  . Website : http://www.familiehulp.be/adressen/hasselt.html .
- MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21 DECEMBER 2001 houdende de erkenning in het kader van de zorgverzekering van voorzieningen of professionele zorgverleners , 38. De voorziening of professionele zorgverlener « Thuiszorg Infocentrum », met hoofdzetel te Prins-Bisschopssingel 75, 3500  (Hasselt), Tel.: 011/28 04 45. Email: infocentrum.gezondheid.limburg@com.be  .
- Landelijke Thuiszorg is één van de diensten, in het kader van de Landelijke Beweging uitgebouwd, voor het welzijn van de plattelandsbevolking (KVLV).  Hoofdkantoor : Schapenstraat 34 , 3000 Leuven , tel. (016) 24 39 90 , fax (016) 24 39 72 , e-mail : thuiszorg@kvlv.be . Website : http://www.kvlv.be/landelijkethuiszorg/index.htm . Zuid-Limburg : Campus Sint-Martinus , Hospitaalstraat 15/2.1 3740 Bilzen , tel. (089) 32 80 60 , fax ((089) 32 80 69 , e-mail: lt.zuidlimburg@kvlv.be  

Farla P.J. FARLA, P.J. - Jezus' oordeel over Israël. Een form- en redaktionsgeschichtliche analyse van Mc 10, 46-12,40. (Diss.). - FARLA P, Mt 21,1-9 -

FDGG - Federatie van Diensten voor Geestelijke>Gezondheidszorg   F.D.G.G. vzw , Residentie Servaes , Martelaarslaan 204B ,  9000 Gent . Tel: (09)233 50 99 . Fax: (09)233 35 89 . Email: fdgg@fdgg.be . Website : http://www.fdgg.be/index.asp

Fedactio - Brussel Federatie Actieve Verenigingen van België Rue des Palais 27 1030 Brussels Telefoon:0.212.19.00 Fax:0.212.19.09 Email:brussel@fedactio.be Twitter:@fedactio  . Website : http://www.fedactio.be .

( De ) Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling ( FRDO ) geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. De raad organiseert ook activiteiten om het draagvlak voor duurzame ontwikkeling te vergroten. Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling - FRDO , Aduatukersstraat 71-75 , B-1040 Brussel België . Telefoon: +32 (0)2 7433150 . Fax: +32 (0)2 7433159 . E-mail: mail@frdo-cfdd.be . Website : http://www.belspo.be/frdocfdd/nl/voorpag.htm .

federale staat België http://www.belgium.be/eportal/index.jsp : ADRESSEN EN SAMENSTELLING BELEIDSORGANEN FEDERALE REGERING Deze publicatie werd geactualiseerd op 24 september 2004. De meest recente informatie bevindt zich steeds op de website http://www.belgium.be , onder de rubriek “Federale regering”, subrubriek “Samenstelling” DE HEER GUY VERHOFSTADT - EERSTE MINISTER Federale overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister Wetstraat 16 1000 Brussel Tel: 02/501.02.11 Fax: 02/512.69.53 - 02/511.50.21 MEVROUW LAURETTE ONKELINX - VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN JUSTITIE Beleidsorganen van de Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie Handelsstraat 78-80 1040 Brussel Tel: 02/233.51.11 Fax: 02/230.10.67 e-mail: info@laurette-onkelinx.be http://www.laurette-onkelinx.be DE HEER DIDIER REYNDERS - VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN FINANCIËN Beleidsorganen en Secretariaat van de Minister van Financiën Wetstraat 12 1000 Brussel Tel: 02/233.81.11 Fax: 02/233.80.03 Mevrouw Freya Van den Bossche
Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en van Consumentenzaken
. Werkadres Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken.Website http://www.begroting.be . E-mail : info@freya.fed.be . Telefoon: :+32 (0)2-210.19.11 . Fax: +32 (0)2-217.33.28 . Koningsstraat 180 . B-1000 Brussel DE HEER PATRICK DEWAEL - VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN Beleidscellen en secretariaat van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken Wetstraat 2 1000 Brussel Tel: 02/504.85.13 Fax: 02/504.85.00 e-mail: patrick.dewael@ibz.fgov.be Zie verder : http://www.belgium.be/eportal/ShowDoc/chancellery/imported_content/pdf/compo-strategic-services_n.pdf?contentHome=entapp.BEA_personalization.eGovWebCacheDocumentManager.nl .

FEDERATIE VAN MAROKKAANSE DEMOCRATISCHE ORGANISATIES, Bondgenotenstraat 52, 1190 Brussel . tel.: 02/344.69.92 . fax: 02/346.17.71 . Emailadres: fmdo@chello.be  . contactpersoon: Tarik Fraihi gsm: 0477746441

feestdagen en religies . Hiervoor kan je terecht bij de jaarkalender / Feesten met de buren in 2005. Je vindt er een foto per maand, een bladzijde per maand met aanduiding van de feesten en onderaan de bladzijde een wwordje uitleg van de feesten, en een intercultureel lexicon. De kalender kan je aankopen bij KMS - Kerkwerk Multicultureel Samenleven , nationaal secretariaat  , Brussel , Huidevetterstraat 165 , 1000 Brussel . Tel: 02/502.11.28 . Fax: 02/502.81.01 .E-mail : kms@kms.be . Website : http://www.kms.be/ . Bestellen kan je op e-mail : bestellingen@kms.be . Voor deze prachtig uitgegeven kalender betaal je 7,5 (en de verzendingskosten).

F.M.V. ,  Federatie van Marokkaanse Verenigingen, Driekoningenstraat 67 – 2600 Berchem . T. 03-239 98 31 – F. 03-239 98 32 – chakkar@hotmail.com 

FEDERATIE VAN ORGANISATIES VOOR VOLKSONTWIKKELINGSWERK VZW , GALLAITSTRAAT 86 BUS 12 1030 BRUSSEL , TEL. 02/244.93.39 E-MAIL: info@fov.be  ,  website : http://www.fov.be   . instellingen : http://www.fov.be/leden_instellingen1.htm ,  verenigingen : http://www.fov.be/leden_verenigingen1.htm , diensten : http://www.fov.be/leden_diensten1.htm ,   

 

fietsen
- Norta . Website : http://www.norta.be/ . Norta is één van de meest toonaangevende fietsfabrikanten van de Benelux. Reeds 3 maal werd het bekroond met de 'Beste Belgische fiets van het jaar'.

- Gazelle : http://www.gazelle.nl/c2006/index.php .
- L'Avenir : http://www.lavenir.be/ .
- IzBike : http://www.izibike.nl/ .
- http://www.fietsgigant.com/links.php .

fietsersbond :
Nieuw Secretariaat Perpetuum Mobile , Grensstraat 26 , 9000 Gent . Nieuw telefoonnummer 0497 63 17 05 . Nieuw mailadres : fietsersbond.gent@tiscali.be .
De webstek blijft dezelfde : http://www.Fietsersbond.be/gent/ .

fietsroutes :

filosofie . Verwijzing : filosofie .
- Antieke Wijsbegeerte: van Thales tot Augustinus door Herman De Ley (© 2005) HOOFDSTUK 9: Filosofie in de Late Oudheid (1): Van PHILOON DE JOOD tot Plotinos

- Filosofie en dialoog . Serie Filosofie in dialoog : http://www.uitgeverijklement.nl/titelinformatie/series/fid.htm . Zie ook de website van Peronne Boddaert
Rapenburg 101 , 1011 TW Amsterdam ; E-mail : info@peronneboddaert.nl . Website : http://www.peronneboddaert.nl/index.html .

Fitzmyer, Joseph A. .
- According to Paul : Studies in the Theology of the Apostle , Paperback - October 1993
- The Acts of the Apostles : A New Translation With Introduction and Commentary , Hardcover - December 1998
- The Acts of the Apostles , Hardcover - September 1998
- An Aramaic Bibliography : Part I Old, Official, and Biblical Aramaic , by Joseph A. Fitzmyer, Stephen A. Kaufman , Hardcover - February 1992
- The Biblical Commission's Document The Interpretation of the Bible in the Church : Text and Commentary , Book - January 1995
- A Christological Catechism : New Testament Answers , Paperback - September 1991
- A Christological Catechism : New Testament Answers , Paperback - January 1982
- The Dead Sea Scrolls : Major Publications and Tools for Study , Paperback - November 1990
- The Dead Sea Scrolls : Major Publications and Tools for Study , Hardcover - November 1990
- The Dead Sea Scrolls : Major Publications and Tools for Study , Book - January 1975
- The Dead Sea Scrolls and Christian Origins , Paperback - February 2000
- Essays on the Semitic Background of the New Testament , Paperback - June 1974
- Essays on the Semitic Background of the New Testament , Paperback - December 1997
- Essays on the Semitic Background of the New Testament , Book - January 1971
- The Gospel According to Luke (X-Xxiv) : Introduction, Translation, and Notes , Hardcover - May 1985
- The Gospel According to Luke (X-Xxiv) : Introduction, Translation, and Notes , Hardcover - May 1985
- The Gospel According to Luke, I-IX , Hardcover - July 1981
- An Introductory Bibliography for the Study of Scripture , Paperback - June 1990 - 3rd
- The Letter to Philemon : A New Translation With Introduction and Commentary , Hardcover - January 2001 - 1st
- Luke the Theologian : Aspects of His Teaching , Paperback - August 1989
- According to Paul : Studies in the Theology of the Apostle , Paperback - October 1993
- The Acts of the Apostles : A New Translation With Introduction and Commentary, Hardcover - December 1998
- The Acts of the Apostles , Hardcover - September 1998
- An Aramaic Bibliography : Part I Old, Official, and Biblical Aramaic , by Joseph A. Fitzmyer, Stephen A. Kaufman , Hardcover - February 1992
- The Biblical Commission's Document The Interpretation of the Bible in the Church : Text and Commentary , Book - January 1995
- A Christological Catechism : New Testament Answers , Paperback - September 1991
- A Christological Catechism : New Testament Answers , Paperback - January 1982
- The Dead Sea Scrolls : Major Publications and Tools for Study , Paperback - November 1990
- The Dead Sea Scrolls : Major Publications and Tools for Study , Hardcover - November 1990
- The Dead Sea Scrolls : Major Publications and Tools for Study , Book - January 1975
- The Dead Sea Scrolls and Christian Origins , Paperback - February 2000
- Essays on the Semitic Background of the New Testament , Paperback - June 1974
- Essays on the Semitic Background of the New Testament , Paperback - December 1997
- Essays on the Semitic Background of the New Testament , Book - January 1971
- The Gospel According to Luke (X-Xxiv) : Introduction, Translation, and Notes , Hardcover - May 1985
- The Gospel According to Luke (X-Xxiv) : Introduction, Translation, and Notes, Hardcover - May 1985
- The Gospel According to Luke, I-IX , Hardcover - July 1981
- An Introductory Bibliography for the Study of Scripture, Paperback - June 1990 - 3rd
- The Letter to Philemon : A New Translation With Introduction and Commentary, Hardcover - January 2001 - 1st
- Luke the Theologian : Aspects of His Teaching , Paperback - August 1989

Flanders Expo Gent : Flanders Expo n.v. , Maaltekouter 1 - 9051 GENT (B), Telefoon: 09/241.92.11 , Fax: 09/241.94.35 , E-mail: info@flandersexpo.be . Website :  http://www.flexpo.be/ned/index.asp . Gratis bezopekersinfo vanuit België: 0800/97.777 . Bereikbaarheid: met de auto : Vlakbij het knooppunt E17 (Antwerpen- Kortrijk) en E40 (Brussel- Gent- Oostende) via E40-afrit nr. 14 . Met het openbaar vervoer : Gent Sint-Pietersstation en vervolgens per bus (lijnen 76-77) naar Flanders Expo.

- Flavius Josephus
- De oude geschiedenis van de Joden (Antiquitates Judaicae) / Flavius Josephus ; vert. [uit het klassiek Grieks], ingel. en van aant. voorz. door F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes . Antiquitates Judaicae . Amsterdam , Ambo , 2002 . Opbouw: 22 cm - 3 dl. Annotatie: Oorspr. uitg.: Baarn : Ambo ; Antwerpen : Kritak, 1996-1998. - (Ambo-Klassiek) . Classificatie: 31 Geschiedenis, levensbeschrijving (UNESCO) . 15.75 (NBC geschiedenis Azië)) . 18.43 (NBC Klassieke talen : Griekse en Romeinse taal)
- Griekse tekst van de Antiquitates : http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0145 . Op website http://www.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html .
- Tessel Jonquière, Flavius Josephus. Joods geschiedschrijver in het Romeinse Rijk. Amsterdam, Athenaeum – Polak & Van Gennep 2009. 159 blz. 17,95 €.. Website : http://www.tesseljonquiere.nl/ .

Fnac . Verwijzing : Fnac .
- fnac winkels * Antwerpen Tel. : 03/213 56 11 * Brussel Tel. : 02/275 11 11 * Gent Tel. : 09/223 40 80 * Leuven Tel. : 016/75 12 11 * Luik Tel. : 04/232 71 11 * Wijnegem Tel. : 03/355 22 00 hoofdzetel Fnac Belgium Jacques Georginlaan 12 1030 Brussel Tel. 02/706 06 06 rpr Brussel 0421 506 570 . Website : http://www2.fnac.be/nl/ .

Foblets Marie-Claire . Verwijzing : Foblets Marie-Claire .
- bibliografie : http://lib.ua.ac.be/AB/a243.html .
- Professor Marie-Claire Foblets, juriste en antropologe aan de Katholieke Universiteit Leuven, heeft vandaag de prestigieuze Francqui-prijs voor menswetenschappen gekregen. Ze ontving hem in Brussel uit handen van koning Albert. Foblets onderzoekt vooral de juridische situatie van allochtonen en geniet internationale vermaardheid. De 45-jarige professor studeerde rechten en filosofie en werd in 1990 doctor in de sociale en culturele antropologie. Foblets legt zich vooral toe op de rechtspositie van Marokkanen in België. ,,Moslims vormen de belangrijkste minderheid in ons land, en de ervaring leert dat moslimgemeenschappen meestal sterk gericht blijven op de waarden en normen uit hun land van herkomst'', zei ze in haar dankwoord. ,,Maar hun traditie botst vaak met onze rechtspraak. Hoe ons recht omgaat met zulke conflicten, is een belangrijke vraag waar mijn medewerkers en ik ons mee bezighouden'', aldus de laureate. Ze gaf daarbij het voorbeeld van moslimouders die willen dat de school hun dochters niet verplicht deel te nemen aan de wekelijkse zwemles. ,,Moet een Belgische schooldirectie daar dan op ingaan?'', vraagt de professor zich af. Op dit ogenblik is Foblets bezig met het aanleggen van een repertorium van rechtstechnieken die hiervoor een oplossing kunnen bieden. De Francqui-prijs, 100.000 euro, zal ze hier aan besteden. De internationale jury vond dat Foblets de prijs verdiende omdat ze met haar onderzoek oplossingen aanreikt voor een meer ,,verdraagzame en menselijke samenleving''. De Francqui-prijs wordt elk jaar toegekend, om de beurt in het domein van de mens-, exacte-, en biologische wetenschappen. Het is nog maar de tweede keer, en geleden van 1953, dat een vrouw de prijs krijgt. Het Francqui-Fonds is een stichting van openbaar nut, die zich toelegt op het bevorderen van het hoger onderwijs en onderzoek in België.
22/06/2004 - belga - cdm Prof. dr. Marie-Claire Foblets . Statuut Zelfstandig Academisch Personeel - Deeltijds of art. 9 UFSIA/RUCA . Postadres Universiteit Antwerpen , Faculteit PSW , Universiteitsplein 1 , B-2610 Wilrijk (Antwerpen) België . Bureau KU Leuven . Telefoon - . Fax 03/820.28.82 . E-mail m-cl.foblets@ant.kuleuven.ac.be .
- Marie-Claire Foblets, Katie Pieters en Badra Djait, ,,Mietjes en macho's. De belevingswereld van autochtone jongeren en jongeren van Marokkaanse, Turkse, Subsaharaanse en Oost-Europese herkomst''. Patrick Hebberecht, Kris Duchateau en Barbara Van Poeck, ,,Het levensverhaal van Turkse en Marokkaanse origine met een instellingsverleden''. Vervolg van het onderzoek op Van San .

Focolare . Verwijzing : - Focolare - .
- Internationaal : website http://www.focolari.org/ . De dialoog tussen christendom en hindoeïsme vanuit de Focolare : de dialoog en 'respectvolle verkondiging' : http://www.focolare.nl/news_item/india.htm .
- De website van Focolare België is : http://www.focolare.be/ . Om contact op te nemen met de Focolarebeweging in België ... ... per E-mail : Ed Herkes Anni Hesius Maria Verhegge Trees Verhegge ... per fax +32 (016) 29 23 33 ... per telefoon +32 (016) 20 48 16 ... per post Ontmoetingscentrum Eenheid Aarschotsesteenweg 381-383 B-3111 Wezemaal
- Vrouwelijke focolare: Catteylaan 65,  1160 Brussel . Mannelijke focolare: Vinkenlaan 11,  1150 Brussel  .
- CENTRA IN BELGIË EN LUXEMBURG  :  Vogelzanglaan 78, B-1150 Brussel - Tel. 02/675 48 03  -  Jules Vandeleenelaan 14, B-1160 Brussel - Tel. 02/660 63 15  -  Osylei 41, B-2640 Mortsel - Tel. 03/449 75 62  - Jan Moorkensstraat 46, B-2600 Berchem - Tel. 03/239 68 96  - Rue Charlemagne 27, L-1328 Luxemburg - Tel. 00/352/44 04 18  - Rue Mercatoris 34/A, L-7237 Walferdange - Tel. 00/352/33 37 43 Mariapolis Vita (Rotselaar) : Beatrijslaan 90 A, B-3110 Rotselaar - Tel. 016/58 11 63
- Focolare Vlaanderen : Nieuwe Stad maandblad, Jan Moorkensstraat 46, 2600 Berchem  . Email : nieuwe.stad@pi.be .

- Foire du Livre de Bruxelles Rue du Prince Royal, 87 B - 1050 Bruxelles Tel : + 32 (0) 2 290 44 31 Fax : + 32 (0) 2 290 44 34 . E-mail : info@foiredulivredebruxelles.be . Website : http://www.foiredulivredebruxelles.be -

Fomini Maurizio . Verwijzing : Fomini Maurizio . Zie ook webpagina http://www.interlevensbeschouwelijk.be/fomini.htm . Zie verder : Gemeenschap Redemptor hominis .
- Geboren te Rome op 16 juli 1951. Priester gewijd te Genk op 31 december 1983. In 1984 is hij onderpastoor in de Sint-Albertusparochie te Genk. Vanaf november 1993 is hij pastoor te Meulenberg (Houthalen-Helchteren). Sinds 1 januari 2003 is hij pastoor van de parochie O.L.Vrouw der Armen (Banneuxwijk, Hasselt) en pastoor van de parochie Sint-Lambertus (Kiewit, Hasselt). In Kerk en Leven op de federatiebladzijde van Hasselt Noord-Oost van 7 juni 2006 (nummer 23) verscheen het artikel "Onze pastoor Maurizio op missie in Paraguay", samengesteld door Mieke Bloemen.
- 1996 - Houthalen-Helchteren (Meulenberg) - Op weg naar het derde millenium. GRONDGEDACHTEN VOOR EEN DIALOOG MET DE ISLAM
- FOMINI Maurizio, De wereldgebedsdag van Assisi. Een mijlpaal, in Samen (1996) oktob. (zie http://www.kuleuven.be/thomas/lesgebeuren/obed/mediatheek/zoek.php?auteur=1744 .
- FOMINI Maurizio, Men moet durven geloven. Etty Hillesum. Een uitdaging van het derde millennium, in Samen (1996) decem. (zie http://www.kuleuven.be/thomas/lesgebeuren/obed/mediatheek/zoek.php?auteur=1744 .
- FOMINI Maurizio, La vita consacrata tra mistero e desiderio. Un percorso antropologico, in Rivista di vita spirituale, Rivista di vita spirituale 58 (2004) 1, 54-70. Zie website http://scuolaspiritualita.it/riviste6.html .
- FOMINI Maurizio, Het priesterbeeld in de kerkvisie van Kardinaal Danneels, in : Collationes 35ste jaargang, nr. 2, Juli 2005, pp. 139-158. http://www.missionerh.it/ASP/index.aspx?IDMenu=-11&IDMenuAPP=0&IDDoc=328 .
- FOMINI Maurizio, La visione antropologica di Edith Stein, in Rivista di vita spirituale, in : Rivista di vita spirituale 59 (2005) 3, 285-296.

Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en opgericht met als doel de herinnering aan Pascal Decroos levendig te houden en zijn levenswerk voort te zetten . Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek vzw , Kolonel Bourgstraat 90 , B-1030 Brussel , Belgium . Tel +32 2 705 59 19 . Fax +32 2 705 59 29 . E-mail: info@fondspascaldecroos.org . Website: http://www.fondspascaldecroos.org . Het kantoor is gelegen op 200 meter van de hoofdingang van de RTBf. In vrije val. Armoede in België van Bart Demyttenaere . Paperback – ca. 300 blz. – ca. 19,95 euro – ISBN 90 223 1796 x . Een uitgave van Manteau . Website : http://ww.fondspascaldecroos.com/archief/werkbeurzen/bart_demyttenaere/ .

fonetiek
- http://www.intertaal.be/Portals/Intertaal/ContentFiles/Downloadables/PDF/TaallandkaartNL/FonetischSchrift_Nederlands.pdf . http://www.woordenboekvanhetasses.be/personalsite.aspx?tabid=325&culture=en&site=personalsite .
- Asse : http://www.woordenboekvanhetasses.be/uploads/docs/personalsite/Asseswoordenboek_FFP.pdf .
- liquida : https://nl.wikipedia.org/wiki/Liquida .

Forceville Grieke . Na haar studies Godsdienstwetenschappen, koos Grieke Forceville voor de Aanvullende Opleiding Toegepaste Ethiek om haar kijk op de samenleving wat te verbreden. Ze was vervolgens lerares godsdienst en werkte daarna op het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Tijdens deze laatste betrekking was ze vooral bezig met het uitwerken van pastorale bundels voor het katholiek onderwijs. Verder is ze monitor bij de Zonnebloemblaadjes vzw, een vereniging die vakantiekampen organiseert voor gehandicapte kinderen en jongeren. Bij deze vereniging is ze tevens verantwoordelijke voor de werkgroep pastoraal. Graag treedt ze in gesprek met jongeren die, net zoals zij, voelen dat geloof iets in hun leven betekent, maar die nog niet goed weten waar ze dat geloof kunnen plaatsen. Nu is ze directrice van het Centrum ter Preventie van Zelfmoord (CPZ). Het CPZ heeft een telefonische hulplijn voor mensen die met zelfmoordgedachten worstelen. Ook nabestaanden en personen die in hun omgeving met zelfmoord worden geconfronteerd kunnen bellen naar de hulplijn. Al 23 jaar verzorgt het Centrum ter Preventie van Zelfmoord (CPZ) een telefonische hulplijn voor mensen die met zelfmoordgedachten worstelen. Ook nabestaanden en personen die in hun omgeving met zelfmoord worden geconfronteerd, kunnen 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 terecht op het nummer 02/649 95 55. Interview van Raven Ruël met Grieke Forceville op wenpage :  http://digitaalbrussel.vgc.be/webpages/gc/de_markten/html_inhoud/buurvDM.htm .

Fortis, Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het terrein van verzekeren, bankieren en beleggen. Met een marktkapitalisatie van EUR 18 miljard en circa 69.000 medewerkers behoort zij tot de 20 grootste financiële instellingen van Europa. Per 30 september 2002 was het balanstotaal van Fortis EUR 498 miljard. Koningsstraat 20 , 1000 Brussel , België , Telefoon 32 (0)2 510 52 11 , Fax 32 (0)2 510 56 26 , E-mail :  , Website : http://www.fortis.com/ ,

Het Forum voor asiel en migraties ( FAM ) werd in de zomer van 2002 opgericht in opvolging van de Nationale Beweging voor Regularisatie van Mensen zonder Papieren en voor Vluchtelingen. Deze Nationale Beweging, een groepering van een groot aantal organisaties uit heel België gaande van NGO’s tot vakbonden die ijvert voor de regularisatie van mensen zonder papieren, heeft tijdens de regularisatiecampagne heel wat actie gevoerd. De omvorming tot een breder platform kwam er na het ‘feest voor regularisatie’ op 18 mei 2002. Meer informatie bij : OCIV, fax 02-201.03.76 of e-mail : pieter@ociv.org . Forum-secretariaat, p/a OCIV, Greet Habraken, 02/274.00.32, fax 02/201.03.76 of via greet@ociv.org . Werktafel mobilisatie op zaterdag 25 oktober 2003 van 10-13 u. in Brussel (gebouwen van 11.11.11.) Website : http://www.f-a-m.be/webnl/ .

Forum voor ethnisch-culturele minderheden : Het Forum van Organisaties van Etnisch-culturele minderheden is een koepel van verenigingen van etnisch-culturele minderheden, dit zijn allochtonen, vluchtelingen en woonwagenbewoners. Gedragen door de basis van het verenigingsleven, vervult het Forum het woordvoerderschap van deze groepen. Het Forum ontwikkelt gezamenlijke visies en standpunten en is de gesprekspartner voor de overheid voor alle materies die de etnisch-culturele minderheden aanbelangen. Forum van Organisaties van Etnisch-Culturele Minderheden, Gallaitstraat 76/2 , 1030 Brussel . Tel: 02-245.88.30 . Fax: 02-245.58.32 . E-mail : info@minderhedenforum.be . Website : www.minderhedenforum.be . Op 28 oktober 2002 werd het "Forum van etnisch-culturele minderheden" als vzw gesticht. Tot op heden werkte het Forum nog als feitelijke vereniging. Het wordt nu een vzw, in het vooruitzicht van de rol die het in de beleidsplannen van minister Vogels krijgt, nl. woordvoerder van de gemeenschappen van etnisch-culturele minderheden. Eind 2002 wordt een inhoudelijk plan
opgemaakt en in 2003 wordt het personeelskader uitgebreid tot 5 voltijdse medewerkers. Meer info via http://www.minderhedenforum.be .

Forum voor Vredesactie , Patriottenstraat 27 , 2600 Berchem . Tel: 03/281.68.39 , Fax: 03/281.68.79 , forum@vredesactie.be , http://www.vredesactie.be ,

Fraihi Tariq
- webpagina allochtonen : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/alloch.html#Fraihi .
- De smaak van ongelijkheid . Een andere kijk op de multiculturele samenleving . Uitgever: Meulenhoff-Manteau . Omvang: 127 blz. Vorm: pb
- Tarik Fraihi , De toekomst is bezig . Een nieuwe kijk op de multiculturele samenleving Ingenaaid, 127 pagina's . Verschenen: juni 2004 . Gewicht: 158 gram . Formaat: 200 x 126 x 12 mm . Uitgeverij Meulenhoff . Webpagina : http://www.internetboekhandel.nl/nurpage.cgi?nav=socio&nur=763 .

France - Frankrijk
- website http://www.french-at-a-touch.com/ .

Franciscanen
- In het webarchief zijn heel wat documenten en teksten te vinden : http://www.franciscan-archive.org/links.html .

Frankrijk (overheid): linken,

Frans
- fonetiek : http://www.viviennestringa.com/pages/nouvelles-pages/uitspraak-frans-fonetiek.html .

fraternité de Jérusalem : maandag 15 maart 2004 om 20.00 u in het Cultureel Centrum van Hasselt : de fraterniteiten van Jeruzalem. Inrichters : Christen Forum Maandag 22 maart 2004 om 19.30 u. vesperdienst in de kathedraal van Hasselt

Forum: Een Forum van Organisaties van Etnisch-Culturele Minderheden als gesprekpartner voor de overheid

Forum (Nederland) : Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling : http://www.forum.nl/   .

Forum Voor Vredesactie (FVV),

Forum : Voy Forum :  website :  http://www.voy.com/ .

foto's : http://wwwbenl.kodak.com/BE/nl/index.shtml .

Frankrijk
- bischoppenconferentie : http://www.cef.fr/ .
-- diocèse de Valence : Formation Dialogue Interreligieux : http://catholique-valence.cef.fr/article.php3?id_article=628 . Intervention à la mosque à Evry : http://www.le-sri.com/Dubost.htm .

Frans(e) taal
- Franse taal startpagina : http://fransetaal.pagina.nl/ .
- Frans woordendboek met allerlei mogelijkheden : http://www.lexilogos.com/frans_taal_woordenboek.htm en http://fdicts.com/di1.php?l1=french&l2=dutch&c=&s=2 .
- Frans woordenboek : het Trésor de la langue française is het belangrijkste woordenboek van de Franse taal meer dan 100.000 woorden, definitie, etymologie. Website : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv4/showps.exe?p=combi.htm;java=no .

Fraternité monastique de Jérusalem , Eglise Saint-Gilles au Parvis, Rue de l'Eglise 67 , 1060 Bruxelles ( Belgique). Website : http://jerusalem.cef.fr/villes.html#bruxelles . Zie ook Stadsabdij in Brussel : http://home.tiscali.nl/~htmdoorn/Biddenindestad/Waar%20nog%20meer%203.Brussel.htm .  

Fredriksson Marianne (1927) is geboren in Göteborg en groeide op in Göteborg, na Stockholm de grootste stad in Zweden. Haar ouders waren politiek geëngageerd en trokken zich het lot van de arbeiders aan. ‘Eigenlijk waren ze zelf geen arbeiders. Mijn vader was een kleine ondernemer, hij bouwde schepen. Mijn moeder was huisvrouw en zorgde voor de twee kinderen. Het sprak voor zich dat ik de middelbare school zou volgen. Daar heb ik me een objectiever beeld van de burgers kunnen vormen.’ Na haar studie ging Fredriksson direct als journaliste aan de slag bij de lokale krant Göteborgstidningen, waar ze scheepvaartverslaggeefster werd. Zo kon ze sneller in haar eigen onderhoud voorzien dan wanneer ze zich aan de kunst gewijd zou hebben. Bovendien zocht ze, net als haar vader, het avontuur. ‘Het was zwaar werk voor een jong meisje, maar juist om die reden trok het werk me aan. En ik had succes. Wat hielp was dat ik er leuk uitzag. Toen, voordat de vrouwenbeweging ons verbood onze vrouwelijkheid als wapen in te zetten, deden we dat zonder enige terughoudendheid. Ik was behoorlijk meedogenloos.’ Het talent van Fredriksson bleef niet onopgemerkt. Ze werd hoofdredactrice van invloedrijke tijdschriften als Allt i Hemmet (een woonmagazine), Vi Föräldrar (ouders van nu) en Allt om Mat (een gastronomisch tijdschrift). Maar voor haarzelf was de periode (1974-1989) waarin ze redactiechef was bij het grootste Zweedse dagblad Svenska Dagbladet het belangrijkst. Haar twee dochters (die nu allebei als psychologe werkzaam zijn) veranderden haar leven. Het avontuur lonkte niet meer. Het moederschap vroeg alle aandacht. In 1980 verscheen haar eerste roman, Evas Bok (Het boek van Eva), de geschiedenis van de eerste vrouw. Tot dan toe had Fredriksson geen plannen voor een literaire loopbaan. ‘Eigenlijk lag de basis voor het schrijven van literatuur al zo’n acht jaar eerder. Ik had veel succes in mijn werk en een evenwichtig gezinsleven. Maar ik was bang. Ik kon die angst niet beheersen en dacht zelfs aan zelfmoord. Toen greep een collega in en stuurde me naar een psychoanalytica. De analyse veranderde alles. Ik begreep langzaamaan dat ik altijd te veel van mezelf had geeïst en nog langzamer kwam het inzicht dat mijn angst heel diep en existentieel was: ik had me altijd een achtergesteld kind gevoeld.’ Na Het boek van Eva volgde in 1981 Het boek van Kain en Norea’s sprookje (1983). Samen met Het boek van de man die door de nacht dwaalt (1988) en De Zondvloed (1990) zijn die romans sterk in de mythologie verankerd. In 1985 verscheen het boek dat ze altijd al had willen schrijven: Simon, het boek over haar eigen jeugd. Ze kon er pas aan beginnen toen ze besloot niet een meisje, maar een jongen - een joods adoptiekind - als hoofdpersonage te gebruiken. Alleen op die manier kon ze de thematiek van het achtergestelde kind verwerken.‘Het eigenaardige is dat ik nauwelijks eigen jeugdherineringen heb. De psychoanalyse heeft me daarbij geholpen.’ Haar laatste werk Volgens Maria Magdalena (1997), grijpt weer terug op bijbelse motieven. Maar Fredriksson verwerkt de geschiedenis naar eigen inzicht. In deze nieuwe roman is Jezus de minnaar van Maria Magdalena, die getrouwd is met de Griek Leonidas.Bij het schrijven van Volgens Maria Magdalena voerde Fredriksson spannende gesprekken met haar personage. Het is dan alsof Maria Magdalena haar bezoekt, alsof ze een vrouw van vlees en bloed is. ‘We zijn het niet altijd met elkaar eens. Maria heeft soms een al te levendige fantasie. Maar als ze vertelt over haar gesprekken met Petrus en Paulus, moet ik haar gelijk geven. Als zij als volgelinge van Jezus was erkend, hadden we een ander soort christendom gehad. Er zijn volgens haar zaken overgeleverd die niet op waarheid berusten. Jezus wilde geen wetten of geboden, integendeel, hij wilde er vanaf. Hij had geen vooroordelen. Maria is ervan overtuigd dat Jezus te groot was voor de mensen.’ Tot voor kort was Marianne Fredriksson in Nederland een volslagen onbekende auteur. In Zweden zijn al haar romans bestsellers. Uitgeverij De Geus geloofde in het werk van Fredriksson en introduceerde Anna, Hanna en Johanna dat in Zweden in 1994 uitkwam en in Nederland in november 1997 verscheen. Sindsdien zijn er meer dan 132.000 verkocht in Nederland en stond het boek maandenlang nummer 1 op de toptien. Gezien het feit dat Anna, Hanna en Johanna, in 31 landen verschijnt, mag er met recht gesproken worden over een internationale doorbraak van deze auteur.In eigen land werd Fredriksson uitgeroepen tot Schrijfster van het Jaar en ontving ze de Literatuurprijs van de Noordse Raad. Boeken: * Evas bok, 1980 (vertaald: Het boek Eva) * Kains bok, 1981 (vertaald: Het boek Kain) * Noreas saga, 1983 (vertaald: Norea, dochter van Eva) * Simon och ekerna, 1985 (vertaald: Simon) * Den som vandrar om natten, 1988 (vertaald: De Nachtwandelaar) * Gåtan, 1989 * Syndafloden, 1990 * Blindgång, 1992 (vertaald: Het zesde zintuig) * Om kvinnor vore kloka skulle världen stanna, 1993 (vertaald: Als vrouwen wij waren) * Anna, Hanna och Johanna, 1994 (vertaald: Anna, Hanna en Johanna) * De elva sammansvurna, 1995 (vertaald: De elf samenzweerders) * Enligt Maria Magdalena, 1997 (vertaald: Volgens Maria Magdalena) * Flyttfåglar, 1999 (vertaald: Inge en Mira) * Älskade barn, 2001 (vertaald: Elisabeth's dochter) * Mein Schweden, 2002 (vertaald: Mijn leven in Zweden)

Freinet
- Website : http://www.freinetbewegingvlaanderen.be/ .

Freire Paulo
- Pedagogie van de onderdrukten , Uitgeverij In den Toren , ISBN 90 6074 452 7 , 1989 , Baarn . Drukinformatie: 1ste dr. 1972 ; 14e dr. 1989 . Serietitel: Een Anthos-boek . Taal: Nederlands . Trefwoord(en) : Latijns-Amerika, Vormingswerk . Annotatie : Baanbrekende methode om het onderwijs aan onderdrukte groepen te paren aan een proces van bewustmaking van hun situatie. Vert. van: Pedagogy of the oppressed. - New York : Herder and Herder, 1971. SISO 452. 21 cm. 176 pagina's.

fundamentalisme
- Concilium 1992–3 Oecumene Fundamentalisme in de wereldgodsdiensten Een kritische bezinning op de vele vormen van hedendaags fundamentalisme en hoe daarop te reageren
- ‘Boze droom van het christendom? Verkenningen rond het fundamentalisme als idee en verschijnsel’, in: Tijdschrift voor Theologie 33 (1993) 5-26.* - ‘Recente boeken over fundamentalisme’, in: Ib., 86-88.*
- ‘Protestants fundamentalisme in de Verenigde Staten’, in: W. Haan/A. van Harskamp (red.), Haat en religie, Kampen 1994, 44-60.
- ‘Het spook van het fundamentalisme’, in: De Heraut 127 (1996) nr. 5, 132-137.
- ‘De tegen-wereld van het christelijk fundamentalisme’, in: Anton van Harskamp/Bert Montsma/Lieve Troch/Anton Wessels, Fundamentalisme: Tussen afkeer en herkenning, Zoetermeer: Meinema 1999, 11-36.
- Communio (Internationaal Katholiek tijdschrift), jg.26 (2001), nr.6. Themanummer over fundamentalisme UVV-Info, jg.19 (2002), nr.1. Dossier: fundamentalisme
- De strijd om God: een geschiedenis van het fundamentalisme / Karen Armstrong. - Amsterdam : Bezige Bij, 2000. - 493 p. - ISBN 90-234-3904-
- DEVILLE Rik, Het Werk, Een katholieke sekte?, 2e druk, Van Halewijck, Leuven, 1996, 184 blz. Trefwoord(en): Het Werk - Sekte - Fundamentalisme - Kerk - Hersenspoeling
- DUCHESNE Jean (vert.), Mode of hoop? Analyse van de Jezus-revolutie, 1e druk, Gooi en Sticht, Hilversum, 1973, 120 blz. Trefwoord(en): Jesus people - Nieuwe religieuze beweging - Sekte - Pinksterbeweging - Fundamentalisme
- KÜNG Hans, MOLTMANN Jürgen e.a., Fundamentalisme in de wereldgodsdiensten. Een kritische bezinning op de vele vormen van hedendaags fundamentalisme en hoe daarop te reageren, 1e druk, Gooi en Sticht, Hilversum, 1992, 112 blz. Trefwoord(en): Fundamentalisme - Islam - Jodendom - Protestantisme - Katholiciteit
- PLOWMAN Edward, De Jesus Movement. Een verslag over Christelijke revolutionairen in aktie, 1e druk, Vereniging tot verspreiding der Heilige Schrift, Amsterdam, s.a., 208 blz. Trefwoord(en): Jesus people - Children of God - Sekte - Pinksterbeweging - Fundamentalisme
- STAMM Hugo (vert.), In de ban van een sekte. Intimidatie en dwang in nieuwe religieuze bewegingen, 1e druk, Ten Have, Baarn, 1996, 180 blz. Trefwoord(en): Sekte - Nieuwe religieuze beweging - Hersenspoeling - Fundamentalisme - Moonsekte
- SWINDELLS Robert (vert.), De ongelovige, 1e druk, Davidsfonds/Infodok, Leuven/Leuven, 1997, 170 blz.
Trefwoord(en): Sekte - Jeugdboek - Fundamentalisme - Hersenspoeling - Verhaal
- JANSSEN Louis, Gesprek met Jehovahs getuigen, 1e druk, , , 1972, 28 blz. Trefwoord(en): Sekte - Getuigen van Jehova - Fundamentalisme - Hersenspoeling
- Communio (Internationaal Katholiek tijdschrift) , jg.26 (2001) , nr.6 . Themanummer over fundamentalisme .
 - UVV-Info , jg.19 (2002) , nr.1 . Dossier : fundamentalisme .

FVV = Forum voor vredesactie,

FVB = Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid , Koningsstraat 45 – B-1000 BRUSSEL Tel.: +32 2 210 03 33 Fax: +32 2 210 03 99 E-mail: info@fvbffc.be . Website : http://www.debouw.be/Sitemap.htm . FVB - Provincie Limburg Kunstlaan 20 3500 Hasselt Tel.: 011/30.12.40 Fax: 011/22.63.19 E-mail: limburg@fvbffc.be Openingsuren: elke werkdag van 08:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00 . Adviseur Bouwpool Limburg : Lieve Proost. tel : 011/ 30 12 45. E-mail : lieve.proost@fvbffc.be .