FoRel :  Een Forum : Religieus en Levensbeschouwelijk

In opvolging van Metamorfoses (2016-2017) in Vormingplus

In de regel : 3de maandag van de maand , 09:30 – 12:00 u.

  1. 18 september 2017 (Arseen De Kesel : "Jij zult niet doden" . Bijbelteksten rond dit thema . Nog relevant in deze tijd ?
  2. 16 oktober 2017 (Paul Janssen : Physiologus of het christelijk dierenboek uit de 2de – 4de eeuw na Christus en zijn invloed tot vandaag)
  3. 20 november 2017 (Frans Swartelé : de kracht en het geloof van twee jonge mensen (Anne Frank/Malala Yousafzai) toelichten in relatie tot mijn eigen leven en de uitdagingen van de moderne tijd.)
  4. 18 december 2017 (Bert Smeets : "Het geloofsinstinct". Waarom mensen geloven. Waar ligt de oorspong van religie ? Wanneer is de mens religieus geworden ? Wanneer heeft de mens God ontdekt (of uitgevonden) ? Is ons godsbewustzijn een evolutionaire refleks ?)
  5. 15  januari 2018 (Jac De Bruijn : een voorzet voor gesprek over de figuur van Bernard Besret en zijn boek: " Esquisse d'un evangile éternel") .
  6. 19 februari 2018 : (Willy Gielen : "Kunnen we de verdoemden liefhebben?" Een citaat van Sjestov (een joods-russisch schrijver).
  7. 19 maart 2018 : (Paul Libert : Bach en de Matthaüspassion)
  8. 16 april 2018 (Arseen De Kesel : Wat wil de christelijke geloofsbelijdenis eigenlijk zeggen?)
  9. 28 mei 2018 (Pinkstermaandag valt op 21 mei 2018)
  10. 18 juni 2018 (Arseen De Kesel : Getallen in de Hebreeuwse bijbel . Vertellen is tellen . Een aanzet tot de Kabbala?)

 

In de gesprekken van Metamorphoses in het werkjaar 2016-2018 over de veranderingen van het christendom en het christen-zijn gedurende de voorbije 50 jaar bleek dat wijze , zoekende , deskundige mensen aan het woord kwamen . Met een Religieus en Levensbeschouwelijk Forum willen we in het werkjaar 2017-2018 deze mensen maar ook anderen aan bod laten komen . Ik ben er zeker van dat het voor ons allen een enorme verrijking kan zijn.  

Tegen einde maart (deze maand) wil ik een concreet plan (naam , onderwerp en korte omschrijving) opmaken om het daarna aan de verantwoordelijken van Vormingplus te kunnen voorleggen .
Ik besef dat het een zekere durf vraagt om dit te doen . Misschien is het wel de eerste keer . Jouw bijdrage maakt deel uit van een geheel zoals bloemen in een ruiker . Een Forum is geslaagd als er een verscheidenheid van bijdragen is .
Het thema betreft een religieus en/of levensbeschouwelijk onderwerp. Wat je op dit gebied bezighoudt , waarvoor je ijvert, wat je aan anderen wil delen, in woord , met muziek , met kunst of een boeiend boek dat je gelezen hebt dat je uitdaagt enz.

Dit alles kan vragen oproepen . Iedere vraag daagt me uit om na te denken en mee te zoeken naar een antwoord.
Ik kijk uit naar je antwoord in de hoop een boeiend werkjaar 2017-2018 met Rel OF FoReL te plannen en later mee te maken .
Groetjes
Arseen