FoRel :  Een Forum : Religieus en Levensbeschouwelijk
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm

In opvolging van Metamorfoses (2016-2017) in Vormingplus

In de regel : 3de maandag van de maand , 09:30 – 12:00 u.

In de gesprekken van Metamorphoses in het werkjaar 2016-2018 over de veranderingen van het christendom en het christen-zijn gedurende de voorbije 50 jaar bleek dat wijze , zoekende , deskundige mensen aan het woord kwamen . Forel, het Religieus en Levensbeschouwelijk Forum wil ook in het werkjaar 2019-2020 deze mensen maar ook anderen aan bod laten komen . Ik ben er zeker van dat het voor ons allen een enorme verrijking kan zijn.