N


naamdagen . Verwijzing : naamdagen . Website : http://www.reliplein.nl/default2.asp?i=naamdagen .

(De) Naardense bijbel . Verwijzing : Naardense bijbel . - bijbel -
- Website : http://www.skandalon.nl/uitgaven_bijbel.html .
- Website : http://www.karlbarth.nl/modules.php?name=Content2&pa=showpage&pid=176&page=6 - http://dare.uva.nl/cgi/b/bib/bib-idx?sid=f2c316f9e724b19022fd70788fc981ae;c=uvadare;lang=nl;debug=;type=simple;rgn1=author;pagelink=author;q1=wesselius%2C%20j.w. De vertaler is in 1943 te Ruwiel (NL) geboren als tweede van de acht kinderen van Cornelis Oussoren en Elizabeth Jacoba Kool. Van de vertaling is veel moeilijker te zeggen waar het begin ligt en wie de (vele) vaders en moeders zijn. Liefde voor taal en vertalingen is Pieter Oussoren bijgebracht op het Christelijk Gymnasium te Utrecht, in de jaren 1955-61, en het vuur van de liefde is aangewakkerd in zijn jaren als (werk)student theologie aan de Universiteit van Utrecht (1961-71). Extra brandstof kreeg het vuur toen Hans van der Werf predikant werd van het Citypastoraat Domkerk (in Utrecht) en in de zondagmorgendiensten elke week een nieuw hoofdstuk ‘werkvertaling’werd gepresenteerd. Kerkelijk Utrecht maakte kennis met de ‘Amsterdamse School’ in de theologie – met zijn grote aandacht voor het klinkende,‘geroepen’ schriftwoord – en het was aangenaam, verfrissend, verrassend! Van toen af is Pieter Oussoren dit voorbeeld blijven volgen; in 1972 werd hij bevestigd als hervormd predikant voor Koog a/d Zaan en Zaandijk, en daar ligt het begin van de Naardense Bijbel, die dus ook de Zaanse Bijbel had kunnen worden. Eenzame arbeid was het niet in de Zaanstreek. De Joodse oermoeder van de Naardense Bijbel, Mijntje Meelker-van Tijn, beter bekend als Maartje van Tijn, ontbood de jonge predikanten van Ring Zaandam bij zich aan huis en ging met hen Hebreeuws lezen en vertalen.‘Anders worden jullie geen goeie dominees!’ Zo vormden o.a. Maarten den Dulk, Hans Hulst, Dick Nicolai en Hans Uytenbogaardt een eerste kring van mensen die de Naardense Bijbel hebben voorbereid. Op de achtergrond rookte Frans Breukelman zijn pijp; juist in die tijd verhuisde hij van Krommenie naar Amsterdam. In 1975 kwam Pieter Oussoren weer in Utrecht te wonen, en zou daar blíjven wonen ook in zijn Leeuwardense (1985-87) en Bussumse predikantstijd (1987-91). In Utrecht vormde zich ‘Vertaalgroep Abraham Dole’,waarvan o.a. Jan Doelman, Dirk Monshouwer, Tom Naastepad, Arian Verheij en Gerben Westra deel hebben uitgemaakt. Allen hebben zij hun sporen nagelaten in de Naardense Bijbel, voor kenners en liefhebbers wel te herkennen. De leden van de vertaalgroep konden publiceren in het kwartaalschrift De eerste lezing, aangemoedigd en zelfs gehonoreerd door Jan van der Boon enLeendert-Jan Parlevliet. (Voor redactiewerk huurden zij de Brusselse theologiestudent Jan de Vlieger in, nu de uitgever van o.a. de Naardense Bijbel.) Op de achtergrond trachtten vader Willem en zoon Benno Barnard de vertaalgroep te behoeden voor anti-poëtische letterknechterij. De vroege jaren ’80 brachten een samenwerking tot stand tussen Pieter Oussoren (toen predikant van de Lutherse Gemeente te Utrecht), organist, musicoloog en componist Gert Oost, muziekdocent en koordirigent Ab Kraaypoel en student theologie en filosofie Theo van Willigenburg. Zij initieerden: a) een maandelijkse ‘Oecumenische Vesper’ (later ‘Evensong’), eerst in de Lutherse Kerk aan de Hamburgerstraat te Utrecht, vervolgens in de Janskerk, b) een nieuwe vertaling van alle psalmen uit de bijbel, voorzien van accenten om ‘zingen op z’n Engels’ mogelijk te maken, en bij elke psalm een eigen nieuwe ‘chant’ naar de motieven van de Geneefse psalmmelodieën in het Liedboek, en c) een koor, de ‘Schola Davidica Utrecht’, om o.a. in de oecumenische vespers de psalmzang ‘op z’n Engels’ te behartigen, naast vooral Engelse koormuziek in het algemeen. Voor de psalmen in de Naardense Bijbel betekent die dat alle psalmen op zingbaarheid beproefd en getoetst zijn.We denken daarmee ook de (voor)leesbaarheid te dienen. Voor de vertaling van de psalmen heeft Pieter Oussoren de aanwezigheid van die van dr. Ida Gerhardt en dr. Marie van der Zeyde als grote steun en een bron van inspiratie ervaren, vooral door die vele malen dat hij eruit heeft mogen meezingen met de gemeenschap in Abdij O.L.Vr. van Koningshoeven te Tilburg. In de jaren dat Oussoren de Utrechtse Oranjekapel diende en Jos de Heer de Nicolaïkerk werkten zij samen aan de vertaling van Exodus, Zacharia en Openbaring. Oussoren is De Heer dankbaar dat hij diens weergave van Openbaring in Apocalyps (Zoetermeer 1999) mocht gebruiken als basistekst voor zíjn vertaling in de Naardense Bijbel. Er zijn ook mensen met wie níet is samengewerkt, maar die toch hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Naardense Bijbel: in het bijzonder André Chouraqui, Karel Deurloo, Pius Drijvers, Pé Hawinkels, Alex van Heusden, Albert Koster, Huub Oosterhuis en Niek Schuman. En niet in de laatste plaats alle kerkgangers van Pieter Oussoren die alle proeven van vertaling hebben doorstaan en hem hun weerwerk niet hebben onthouden, met name de Utrechtse theologe Thea Pouw. De Naardense Bijbel is dus niet het resultaat van tweeëndertig jaar eenzaam zwoegen,- integendeel. Evenmin is er al die jaren een plan geweest om tot een complete bijbelvertaling te komen. Pas toen in 1999 Uitgeverij Skandalon iets zag in een bijbel uit de hoek van de ‘Amsterdamse School’ en meende dat Oussoren die wel ‘op de plank’ had liggen – wat niet het geval was! – is er een plan ontwikkeld om in vijf jaren tot een uitgave te komen. Met de steun van niet onbelangrijke geld(voor)schieters en de grote inzet van een uitdijende schare bezoldigde en onbezoldigde redactieleden en meelezers is dat dan nu gelukt. Het type- en redactieteam heeft bestaan uit: Toby Bos, Hanna Damminga, Ardaan Dercksen, Arnaud van Gelder, Lydia Gillissen, Geertruida Hettema, Folkert de Jong, Loes Rijnbout, Maarten Romkes, Albert Ronhaar, Petra van Straten, Mirjam Verschure, Jan de Vlieger, Marieke de Vlieger, Sam de Vlieger, Wouter van Voorst en Marjo Withaar. Bij de tweede druk In de tweede druk zijn enkele spel- en opmaakfouten gecorrigeerd.Tevens is de volgorde in de Hebreeuwse Bijbel gewijzigd: Job en Spreuken zijn van plaats gewisseld evenals Ruth en Hooglied. De volgorde is nu zoals de Masoretische geschriften in de synagogale traditie worden gebruikt. De volgorde in de eerste druk was nog overeenkomstig de Biblia Hebraica (zie paragraaf 6 van de verantwoording). Op de website www.skandalon.nl wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste correcties. Het woord is nu aan u, lezer. En wij hopen dat deze Naardense Bijbel bijdraagt aan een goed verstaan van het bijbelse woord.

Naastepad Tom . Verwijzing : Naastepad Tom . De liederen van Tom Naastepad (1921-1996) zijn vanuit hun verstrooiing bijeengebracht in één bundel Het lied op onze lippen. (Gooi en Sticht, Kampen 2003. Prijs: € 21,50) (website : http://renskopmels.nl/pagetxt180.html .) Vernieuwde "Zingt Jubilate" (website : http://www.averbode.be/zingtjubilate/index.php?pageID=293 ) . http://www.nsgvbreda.nl/article_view.php?article_id=346 .

Nabot
- Koning Achaz (875-853) van Israël neemt op een onrechtmatige wijze de wijngaard van Nabot af. Elia reageert erop. Het verhaal staat beschreven in het eerste boek Koningen, hoofdstuk 21 ( - 1 K 21,1-29 (bibliografie) - )

Nag Hammadi geschriften :
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadigeschriften .
- website : http://www.gnosis.org/naghamm/nhl.html . Kon. Emmastraat 44a, Gorinchem (na afspraak) , The Acts of Peter and the Twelve Apostles - Allogenes The Apocalypse of Adam - The (First) Apocalypse of James - The (Second) Apocalypse of James - The Apocalypse of Paul - The Apocalypse of Peter - The Apocryphon of James: (Williams translation) (Cameron translation) The Apocryphon of John* Asclepius 21-29 Authoritative Teaching The Book of Thomas the Contender The Concept of Our Great Power The Dialogue of the Savior The Discourse on the Eighth and Ninth Eugnostos the Blessed* The Exegesis on the Soul The Gospel of the Egyptians* The Gospel of Philip The Gospel of Thomas: (Patterson & Meyer translation) (Lambdin translation) (Patterson & Robinson Translation) (Grondin interlinear translation) The Gospel of Truth: (Grant translation) (Attridge & MacRae translation) The Hypostasis of the Archons Hypsiphrone The Interpretation of Knowledge The Letter of Peter to Philip Marsanes Melchizedek On the Anointing On the Baptism A On the Baptism B On the Eucharist A On the Eucharist B On the Origin of the World* The Paraphrase of Shem (fragmentary, translation not provided here) Plato, Republic 588A-589B The Prayer of the Apostle Paul The Prayer of Thanksgiving The Second Treatise of the Great Seth The Sentences of Sextus The Sophia of Jesus Christ The Teachings of Silvanus The Testimony of Truth The Thought of Norea The Three Steles of Seth The Thunder, Perfect Mind The Treatise on the Resurrection Trimorphic Protennoia The Tripartite Tractate A Valentinian Exposition Zostrianos
- http://www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/meijuni2004/geheimevangelie.html .
- Moerland Bram . Website : http://www.brammoerland.com/index.html . E-mail : brammoerland@xs4all.nl . Boek : Schatgraven in Nag Hammadi . Een inleiding tot de gnostiek . . Zie website : http://www.brammoerland.com/gnostiek.html .
- Layton Bentley , Department of Religious Studies , Yale University , 451 College Street , P.O. Box 8287, New Haven, Connecticut 06520-8287 . (203) 432-0828 . FAX (203) 432-7844 . E-mail : bentley.layton@yale.edu . The Gnostic Treatise on Resurrection from Nag Hammadi (Harvard Dissertations in Religion; Missoula, Mont.: Harvard Theological Review, 1978). 220 pp. Website : http://www.yale.edu/religiousstudies/cvbl.html .
- Peel Malcolm Lee , The Epistle to Rheginos; a Valentinian letter on the Resurrection; introduction, translation, analysis, and exposition. Philadelphia, Westminster Press [1969] , ISBN: 0664208770 . Zie http://www.gnosis.org/naghamm/res.html .

- Nahum , profeet in Israël , wellicht tussen 664 en 612 vóór Christus . Zie : Nah (Nahum) , Nah 1 , Nah 2 , Nah 3 . Nahum taalgebruik : - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

Narratio, theologische uitgeverij, Postadres: Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem , Bezoekadres: Kwakernaat 10, 4205 PK Gorinchem , Magazijn: 00/31/(0)183 62 81 88 , Fax: 00/31/(0)183 64 04 96 of 020 865 62 56 , Email: lvdherik@narratio.nl , bestellen via e-mail : bestellijn@narratio.nl , website : http://www.narratio.nl/ .

The National Network for Immigrant and Refugee Rights ( NNIRR ) is a national organization composed of local coalitions and immigrant, refugee, community, religious, civil rights and labor organizations and activists. It serves as a forum to share information and analysis, to educate communities and the general public, and to develop and coordinate plans of action on important immigrant and refugee issues. We work to promote a just immigration and refugee policy in the United States and to defend and expand the rights of all immigrants and refugees, regardless of immigration status. The National Network bases its efforts in the principles of equality and justice, and seeks the enfranchisement of all immigrant and refugee communities in the United States through organizing and advocating for their full labor, environmental, civil and human rights. MRI prepared a report from the Cancun activities in cooperation with NNIRR. Apart from summarizing the organizations' contribution to civil society activities in Cancun, the report also attempts to provide the initial analysis and issues-at-stake surrounding the Trade-Migration nexus. Should you wish to request for a copy of the report electronically, please email directly to Genevieve Gencianos at Migrants Rights International, migrantwatch@vtx.ch . The National Network for Immigrant and Refugee Rights, 310 8th Street Suite 303, Oakland, CA 94607 . Website : http://www.nnirr.org/ .

nationalisme
- Concilium Internationaal tijdschrift voor theologie 1995 – 31e jaargang nummer 6 Religie en nationalisme Inhoud Ten geleide — Het nationalisme als een uitdaging voor de kerken 6–9 John Coleman / Miklós Tomka Het nationalisme in de profane en in de kerkgeschiedenis Confessie en politieke identiteit in het Europa van de opkomende nieuwe tijd 10–19 Heinz Schilling Universeel christelijk geloof en nationalisme 20–27 Victor Conzemius Secularisatie en nationalisme 28–37 Miklós Tomka Patriottisme, nationalisme en staatsburgerplichten Patriottisme en nationalisme 38–52 Heinrich Schneider Een natie van burgers 53–63 John Coleman De rol van de godsdienst in nationale conflicten Religie en kerken en de oorlog in voormalig Joegoslavië 64–73 Srdjan Vrcan Religie, nationalisme en de opsplitsing van Canada 74–83 David Seljak De profundis... De godsdienst als steun voor minderheden 84–93 László Aszódi /Frater Georgius Godsdienst en nationalisme wereldwijd Welk nationalisme? Onderscheid naar ethiek 94–103 Gregory Baum Secularisme, hindoe-nationalisme en mensenvrees 104–111 Ashis Nandy De islam en het nationalisme 112– Ziauddin Sardar Hoofredacteuren: John Coleman / Miklós Tomka

naturalisatie België : E-mail consulaire diensten : info@diplobel.org . Website : http://diplobel.fgov.be/nl/services/nationalitydetail.asp?TEXTID=456 .

NBC = Nederlandse Basisclassificatie : rubrieken - Derde, herziene uitgave (1998) (zie http://www.kb.nl/kb/resources/frameset_kb.html?/kb/vak/basis/bc-mut98.html .) 01 Algemene werken - 01.00 algemene werken: algemeen - 01.10 bibliografieën: algemeen - 01.11 algemene bibliografieën, wereldbibliografieën - 01.14 nationale bibliografieën, regionale bibliografieën - 01.18 bibliografieën van werken met een bijzonder karakter - 01.19 bibliografieën: overige - 01.20 algemene naslagwerken: algemeen - 01.21 algemene woordenboeken - 01.22 algemene encyclopedieen - 01.24 algemene adresboeken - 01.29 algemene naslagwerken: overige - 01.30 biografie, biografische woordenboeken: algemeen - 01.31 algemene biografische woordenboeken - 01.32 nationale biografische woordenboeken - 01.39 biografie, biografische woordenboeken: overige 01.40 algemene bronnenverzamelingen - 01.41 periodieke uitgaven, tijdschriften, weekbladen - 01.42 dagbladen - 01.49 algemene bronnenverzamelingen: overige - 01.50 algemene reeksen - 01.60 verzamelwerken - 01.99 algemene werken: overige - 02 Wetenschap en cultuur in het algemeen - 02.01 geschiedenis van wetenschap en cultuur - 02.02 filosofie en theorie der wetenschap - 02.10 wetenschap en samenleving - 02.11 wetenschapssociolgie - 02.12 kennissociologie 02.13 wetenschapsbeoefening - 02.14 organisatie van wetenschap en cultuur - 02.15 wetenschapsbeleid, cultuurbeleid - 02.16 wetenschappelijke samenwerking, culturele samenwerking - 02.20 wetenschapsvoorlichting - 02.30 museologie - 02.40 futurologie - 02.50 esoterische wetenschappen - 02.60 vrouwenstudies: algemeen - 02.99 wetenschap en cultuur in het algemeen: overige - 05 Communicatiewetenschap

05.00 communicatiewetenschap: algemeen 05.01 geschiedenis van de communicatiewetenschap 05.02 filosofie en theorie van de communicatiewetenschap 05.03 methoden en technieken van de communicatiewetenschap 05.04 onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 05.05 overheidsbeleid 05.10 informatie en communicatie: algemeen 05.12 communicatieprocessen 05.13 intermenselijke communicatie 05.14 groepscommunicatie 05.15 lezen 05.16 schrijven 05.19 informatie en communicatie: overige 05.20 communicatie en samenleving 05.30 massacommunicatie, massacommunicatiemiddelen: algemeen 05.31 publiciteit 05.32 publieke opinie 05.33 pers 05.34 omroep: algemeen 05.35 radio 05.36 televisie 05.37 film, video 05.38 elektronische communicatie, inhoudelijke aspecten 05.39 massacommunicatie, massacommunicatiemiddelen: overige 05.40 communicatietransport: algemeen 05.41 post 05.42 telecommunicatie 05.43 kabelsystemen 05.49 communicatietransport: overige 05.50 telecommunicatietechniek: algemeen 05.51 informatietheorie, communicatietheorie, signaaltheorie 05.52 communicatienetten 05.53 elektrische signaaltransmissie, optische signaaltransmissie 05.54 antennes 05.55 telegrafie, datatransmissie 05.56 telefonie 05.57 radiotechniek 05.58 beeldtechniek 05.62 microgolftechniek 05.63 telemetrie, telecontrole 05.64 elektronische navigatie, radar 05.65 elektro-akoestiek 05.69 telecommunicatietechniek: overige 05.70 communicatie-industrie: algemeen 05.71 telecommunicatie-industrie 05.72 radio-industrie, televisie-industrie 05.73 fonografische industrie 05.79 communicatie-industrie: overige 05.99 communicatiewetenschap: overige

06 Documentaire informatie

06.00 documentaire informatie: algemeen 06.01 geschiedenis van de documentaire informatie 06.02 geschiedenis van de boekwetenschap 06.03 geschiedenis van de bibliotheek- en documentatiewetenschap 06.04 geschiedenis van de archiefwetenschap 06.05 onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 06.07 handschriften en boeken tezamen 06.08 materialen 06.09 schrift, schriftsoorten 06.10 handschriftkunde: algemeen 06.12 codicologie 06.13 paleografie 06.14 catalogi, inventarissen 06.15 individuele handschriften, facsimile's 06.16 handschriftkunde: overige 06.20 het boek: algemeen 06.21 geschiedenis van het gedrukte boek 06.22 vormgeving van gedrukte boeken 06.23 uitgeven, uitgeverij 06.24 drukken, drukkerij 06.25 boekbinden, boekbinderij 06.26 boekhandel 06.27 bibliofilie, bibliotheken van particulieren 06.29 het boek: overige 06.30 bibliotheekwezen, documentatiewezen: algemeen 06.31 geschiedenis van het bibliotheekwezen, documentatiewezen 06.40 instellingen: algemeen 06.41 wetenschappelijke bibliotheken 06.42 openbare bibliotheken 06.43 speciale bibliotheken 06.44 documentatie-instellingen 06.49 instellingen: overige 06.50 bibliotheekbeheer: algemeen 06.51 bouw, inrichting 06.52 bedrijfsvoering, personeel 06.53 collectie, collectievorming 06.54 automatisering 06.55 conservering en restauratie 06.59 bibliotheekbeheer: overige 06.60 bibliotheekgebruik, informatievoorziening 06.64 information storage en retrieval, opc 06.70 ontsluiting: algemeen 06.71 formele ontsluiting 06.72 onderwerpsontsluiting 06.79 ontsluiting: overige 06.80 bibliotheekcatalogi 06.89 bibliotheekwezen, documentatiewezen: overige 06.90 archieven, archivistiek 06.99 documentaire informatie: overige

08 Filosofie

08.00 filosofie: algemeen 08.03 filosofie en methode van de filosofie 08.04 filosofie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 08.10 niet-westerse filosofie 08.20 geschiedenis van de westerse filosofie: algemeen 08.21 Griekse oudheid, Romeinse oudheid 08.22 middeleeuwse filosofie 08.23 Renaissance-filosofie 08.24 nieuwe westerse filosofie 08.25 contemporaine westerse filosofie 08.30 systematiek van de filosofie: algemeen 08.31 metafysica 08.32 kentheorie 08.33 logica, argumentatieleer 08.34 taalfilosofie 08.35 wetenschapsfilosofie 08.36 filosofische antropologie, filosofische psychologie 08.37 godsdienstfilosofie - 08.38 ethiek - 08.40 rechtsfilosofie 08.41 esthetica 08.42 cultuurfilosofie 08.43 geschiedfilosofie 08.44 sociale filosofie 08.45 politieke filosofie 08.46 natuurfilosofie 08.47 esoterische filosofie 08.49 systematiek van de filosofie: overige 08.99 filosofie: overige

10 Geesteswetenschappen in het algemeen

10.00 geesteswetenschappen: algemeen 10.01 geschiedenis van de geesteswetenschappen 10.02 filosofie en theorie van de geesteswetenschappen 10.03 methoden, techniek en organisatie van geesteswetenschappelijk onderzoek 10.04 geesteswetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 10.10 multidisciplinaire interessegebieden 10.99 geesteswetenschappen: overige

11 Theologie, godsdienstwetenschappen

11.00 theologie en godsdienstwetenschap: algemeen 11.01 systematische godsdienstwetenschap: algemeen 11.02 godsdienstfilosofie 11.04 theologie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 11.05 godsdienstsociologie 11.06 godsdienstpsychologie 11.07 relaties tussen godsdiensten 11.08 niet-godsdienstigheid 11.09 systematische godsdienstwetenschap: overige 11.10 antieke godsdiensten: algemeen 11.11 Egyptische godsdienst 11.12 Mesopotamische godsdiensten 11.13 Kanaänitische godsdienst 11.14 Perzische godsdienst 11.15 Griekse godsdienst 11.17 Romeinse godsdienst 11.18 uitheemse godsdiensten en culten in het Romeinse rijk 11.19 antieke godsdiensten: overige 11.20 jodendom: algemeen 11.21 joodse godsdienstige literatuur 11.23 praktische theologie van het jodendom 11.24 joodse theologie en filosofie 11.25 joodse mystiek: kabbala 11.26 stromingen binnen het jodendom 11.27 verhouding jodendom-christendom 11.29 jodendom: overige 11.30 bijbel: algemeen 11.31 teksten, vertalingen van de bijbel 11.32 geschiedenis van tekst en vertaling van de bijbel 11.33 onderzoek en interpretatie van de bijbel 11.35 bijbelse oudheden, bijbelse archeologie en geografie 11.36 bijbelse theologie 11.37 apocriefen, pseudepigrafen 11.40 Oude Testament: algemeen 11.41 onderzoek en interpretatie van het Oude Testament 11.42 geschiedenis van het oud-testamentische tijdvak 11.43 Oude Testament in relatie tot andere culturen 11.45 Nieuwe Testament: algemeen 11.46 onderzoek en interpretatie van het Nieuwe Testament 11.47 cultuurhistorische achtergronden van het Nieuwe Testament 11.49 bijbel: overige 11.50 kerkgeschiedenis, dogmengeschiedenis: algemeen 11.51 vroege christendom 11.52 middeleeuws christendom 11.53 oosters christendom 11.54 rooms-katholicisme 11.55 protestantisme 11.59 kerkgeschiedenis, dogmengeschiedenis: overige 11.60 christelijke leer: algemeen 11.61 systematische theologie 11.62 christelijke ethiek 11.63 spiritualiteit en mystiek 11.66 oecumene 11.69 christelijke leer: overige 11.70 praktische theologie: algemeen 11.71 pastorale psychologie 11.72 kerkelijke sociologie 11.73 kerkorganisatie, kerkrecht 11.74 liturgie 11.75 homiletiek 11.76 pastoraat 11.77 godsdienstige opvoeding 11.78 missiologie 11.79 praktische theologie: overige 11.80 islam: algemeen 11.81 Koran 11.82 traditieliteratuur 11.83 stromingen binnen de islam 11.84 islam: overige 11.86 godsdiensten van China 11.87 godsdiensten van Japan 11.90 Indische godsdiensten: algemeen 11.91 brahmanisme, vedisme 11.92 hindoeïsme 11.93 boeddhisme 11.94 Indische godsdiensten: overige 11.98 overige godsdiensten 11.99 theologie en godsdienstwetenschap: overige

15 Geschiedenis

15.00 geschiedenis: algemeen 15.01 historiografie 15.02 filosofie en theorie van de geschiedwetenschap 15.03 methoden en technieken van de geschiedwetenschap 15.04 geschiedenis: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 15.10 geschiedenis: deeldisciplines 15.20 geschiedenis: hulpwetenschappen: algemeen 15.21 chronologie 15.22 genealogie, heraldiek 15.23 numismatiek, sigillografie 15.24 archivistiek 15.25 oorkondenleer 15.26 paleografie 15.27 epigrafie 15.28 papyrologie 15.29 geschiedenis: hulpwetenschappen: overige 15.30 archeologie: algemeen 15.31 methoden en technieken van de archeologie 15.32 prehistorische archeologie, protohistorische archeologie 15.33 pre-klassieke archeologie 15.34 klassieke archeologie 15.35 middeleeuwse archeologie, post-middeleeuwse archeologie 15.36 industriële archeologie 15.37 maritieme archeologie 15.38 archeologie van de niet-westerse wereld 15.39 archeologie: overige 15.40 prehistorie 15.50 algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen, beschavingsgebieden: algemeen 15.51 Oudheid 15.52 Romeinse Rijk 15.59 geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen, beschavingsgebieden: overige 15.60 geschiedenis van werelddelen, landen 15.65 wereldzeeën 15.70 Europa 15.75 Azië 15.80 Afrika 15.85 Amerika 15.90 Australië, Oceanië 15.95 Antartica 15.99 geschiedenis: overige

17 Algemene taal- en literatuurwetenschap

17.00 algemene taal- en literatuurwetenschap: algemeen 17.01 algemene taalwetenschap: algemeen 17.02 geschiedenis van de taalwetenschap en zijn theorieën 17.03 filosofie en theorie van de taalwetenschap 17.04 methoden en technieken in de taalwetenschap 17.05 taalwetenschap: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 17.08 semiotiek 17.10 taal in relatie tot andere gebieden van wetenschap en cultuur 17.11 taalfilosofie 17.12 taaloorsprong 17.13 taaltypologie 17.14 vergelijkende taalwetenschap 17.15 historische linguïstiek 17.16 etymologie 17.18 taalgeografie 17.20 sociolinguïstiek: algemeen 17.21 monolinguale sociolinguïstiek 17.22 ortholinguïstiek 17.23 multilinguale sociolinguïstiek 17.24 sociolinguïstiek: overige 17.28 etnolinguïstiek 17.30 psycholinguïstiek: algemeen 17.31 taalverwerving 17.32 taal en denken 17.34 psycholinguïstiek: overige 17.35 neurolinguïstiek 17.40 toegepaste taalwetenschap: algemeen 17.41 taaldidactiek 17.42 taalbeheersing 17.43 tweede-taalverwerving 17.44 patholinguïstiek 17.45 vertaalwetenschap 17.46 mathematische linguïstiek, computer linguïstiek (vertalen met computers) 17.49 toegepaste taalwetenschap: overige 17.50 grammatica 17.51 afzonderlijke scholen, afzonderlijke theorieën 17.52 syntaxis 17.53 fonetiek 17.54 fonologie 17.55 morfologie 17.56 semantiek: algemeen 17.57 naamkunde, toponymie 17.58 syntacto-semantische aspecten 17.59 semantiek: overige 17.60 lexicologie, lexicografie 17.61 pragmatiek 17.62 retorica, stilistiek 17.63 tekstwetenschap 17.69 algemene taalwetenschap: overige 17.70 algemene literatuurwetenschap: algemeen 17.74 literatuurwetenschap: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 17.75 bloemlezingen uit de wereldliteratuur 17.76 geschiedenis van de wereldliteratuur 17.80 theorie van de literatuur: algemeen 17.81 literair-wetenschappelijke richtingen 17.82 literatuur kritiek 17.83 literaire esthetica 17.84 literaire taal, literaire stijl 17.85 tekstgeschiedenis, tekstkritiek 17.86 literaire genres, genretheorie 17.89 theorie van de literatuur: overige 17.90 letterkunde in relatie tot andere gebieden van wetenschap en cultuur 17.91 letterkunde van en voor groepen 17.92 vergelijkende literatuurwetenschap: algemeen 17.93 literaire thema's, literaire motieven 17.94 invloeden, relaties 17.95 vertalen 17.97 vergelijkende literatuurwetenschap: overige 17.99 algemene literatuurwetenschap: overige

18 Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen

18.00 talen in het algemeen 18.01 Indo-europese talen: algemeen 18.02 Germaanse talen: algemeen 18.03 Engelse taal- en letterkunde 18.04 Engelse taalkunde 18.05 Engelse letterkunde 18.06 Anglo-amerikaanse letterkunde 18.07 Engelse letterkunde buiten Europa en de VS 18.08 Duitse taalkunde 18.09 Duitse letterkunde 18.10 Nederlandse taalkunde 18.11 Nederlandse letterkunde 18.12 Afrikaanse taal- en/of letterkunde 18.13 Friese taal- en/of letterkunde 18.14 Scandinavische taal- en/of letterkunde 18.15 Noorse taalkunde 18.16 Noorse letterkundekunde 18.17 Zweedse taalkunde 18.18 Zweedse letterkunde 18.19 Deense taalkunde 18.20 Deense letterkunde 18.21 Germaanse talen: overige 18.22 Romaanse talen: algemeen 18.23 Franse taal- en letterkunde 18.24 Franse taalkunde 18.25 Franse letterkunde 18.26 Franse letterkunde buiten Europe 18.27 Occitaanse taal- en/of letterkunde 18.28 Italiaanse taalkunde 18.29 Italiaanse letterkunde 18.30 Spaanse taal- en letterkunde 18.31 Spaanse taalkunde 18.32 Spaanse letterkunde 18.33 Spaans-Amerikaanse letterkunde 18.34 Catalaanse taal- en/of letterkunde 18.35 Portugese taal- en letterkunde 18.36 Portugese taalkunde 18.37 Portugese letterkunde 18.38 Portugees-Amerikaanse letterkunde 18.39 Roemeense taal- en/of letterkunde 18.40 Romaanse talen: overige 18.41 klassieke talen: algemeen 18.42 Griekse taalkunde 18.43 Klassieke Griekse letterkunde 18.44 Byzantijns-Griekse letterkunde 18.45 Latijnse taalkunde 18.46 Klassieke Latijnse letterkunde 18.47 Middeleeuws-Latijnse letterkunde 18.48 Neolatijnse letterkunde 18.49 Nieuwgriekse taal- en/of letterkunde 18.50 Slavische talen 18.51 Oekraïnse taal- en/of letterkunde 18.52 Russische taalkunde 18.53 Russische letterkunde 18.54 Poolse taal- en/of letterkunde 18.55 Slowaakse taal- en/of letterkunde 18.56 Tsjechische taal- en/of letterkunde 18.57 Bulgaarse taal- en/of letterkunde 18.58 Servokroatische taal- en/of letterkunde 18.59 Sloveense taal- en/of letterkunde 18.60 Slavische talen: overige 18.61 Baltische talen 18.62 Letse taal- en/of letterkunde 18.63 Litouwse taal- en/of letterkunde 18.64 Oudindische taal- en/of letterkunde 18.65 Middel- en Nieuwindische taal- en/of letterkunde 18.66 Iraanse talen 18.67 Keltische talen 18.68 Indo-Europese talen: overige 18.69 Afro-Aziatische talen: algemeen 18.70 Semitische taal- en/of letterkunde 18.71 Arabische taal- en letterkunde: algemeen 18.72 oude Arabische taal- en/of letterkunde 18.73 moderne Arabische taalkunde 18.74 moderne Arabische letterkunde 18.75 Hebreeuwse taal- en letterkunde: algemeen 18.76 oude Hebreeuwse taal- en/of letterkunde 18.77 moderne Hebreeuwse taal- en/of letterkunde 18.78 Afro-Aziatische talen: overige 18.79 Oeraalse talen: algemeen 18.80 Hongaarse taal- en/of letterkunde 18.81 Finse taal- en/of letterkunde 18.82 Estische taal- en/of letterkunde 18.83 Altaïsche talen 18.84 Turkse taal- en/of letterkunde 18.85 Sino-Tibetaanse talen 18.86 Chinese taal- en letterkunde 18.87 Japanse taal- en letterkunde 18.88 Dravidische talen 18.89 Kaukasische talen 18.90 overige Aziatische talen 18.91 Amerindische talen 18.92 talen van Sub-Saharaans Afrika 18.93 Austronesische talen 18.94 Indonesische en Maleisische taal- en/of letterkunde 18.95 Papoeatalen, Australische talen 18.96 Pidgin- en Creoolse talen 18.97 gebarentalen 18.98 kunstmatige wereldtalen 18.99 overige talen

20 Kunstwetenschappen

20.00 kunstwetenschappen: algemeen 20.01 geschiedenis van de kunstwetenschappen 20.02 filosofie en theorie van de kunstwetenschappen 20.04 kunstwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 20.05 kunst in relatie tot andere gebieden van cultuur: algemeen 20.06 filosofie van de kunst 20.07 kunstkritiek, kunstbeschouwing 20.08 psychologie van de kunst 20.09 kunst in relatie tot andere gebieden van cultuur: overige 20.10 kunst en maatschappij: algemeen 20.11 verzamelwezen 20.12 museumwezen 20.13 tentoonstellingen 20.14 kunsthandel 20.15 restaureren, conserveren, vervalsen 20.16 kunstbevordering 20.19 kunst en maatschappij: overige 20.20 iconografie 20.21 iconografische thema's 20.30 geschiedenis van de kunst: algemeen 20.31 prehistorische kunst 20.32 kunst van schriftloze volken 20.33 volkskunst 20.40 kunst van niet-Europese landen, bevolkingsgroepen, beschavingsgebieden: algemeen 20.41 Azië 20.42 Chinese kunst 20.43 Japanse kunst 20.44 Zuid-Azië, Zuidoost-Azië, Achter-Indië 20.45 Nabije Oosten, Voor-Azië 20.46 Mesopotamië 20.47 Perzië 20.48 joodse kunst 20.49 Hindoeïstische kunst 20.50 islamitische kunst 20.51 boeddhistische kunst 20.52 Afrika 20.53 Egypte 20.54 Amerika 20.55 pre-columbiaanse kunst 20.56 Oceanië, Australië, Nieuw-Zeeland 20.59 kunst van niet-Europese landen, bevolkingsgroepen, beschavingsgebieden: overige 20.60 kunst van de klassieke oudheid: algemeen 20.61 Griekse kunst 20.62 Italische kunst, Etruskische kunst, Romeinse kunst 20.63 laat-antieke kunst, vroeg-christelijke kunst 20.64 kunst van de volksverhuizingstijd 20.65 Byzantijnse kunst 20.69 kunst van de klassieke oudheid: overige 20.70 kunst van Europa 20.89 geschiedenis van de kunst: overige 20.99 kunstwetenschappen: overige

21 Afzonderlijke kunstvormen

21.00 schilderkunst: algemeen 21.01 schilderkunst: technieken en materialen 21.02 geschiedenis van de schilderkunst 21.10 miniatuurschilderkunst 21.11 muurschilderkunst 21.12 glasraamkunst 21.19 schilderkunst: overige 21.20 tekenkunst: algemeen 21.21 tekenkunst: technieken en materialen 21.29 tekenkunst: overige 21.30 grafische kunst: algemeen 21.31 grafische kunst: technieken en materialen 21.32 geschiedenis van de grafische kunst 21.37 toegepaste grafische kunst 21.39 grafische kunst: overige 21.40 fotografische kunst: algemeen 21.41 fotografische kunst: technieken, materialen en apparatuur 21.42 geschiedenis van de fotografische kunst 21.49 fotografische kunst: overige 21.50 beeldhouwkunst: algemeen 21.51 beeldhouwkunst: technieken en materialen 21.52 geschiedenis van de beeldhouwkunst 21.59 beeldhouwkunst: overige 21.60 bouwkunst: algemeen 21.62 geschiedenis van de bouwkunst 21.70 religieuze bouwkunst 21.71 utilitaire bouwkunst 21.72 woningbouw 21.73 stedebouw 21.74 landschapskunst, tuinkunst 21.75 monumentenzorg 21.79 bouwkunst: overige 21.80 decoratieve kunst: algemeen 21.81 geschiedenis van de decoratieve kunst 21.82 industriële vormgeving 21.83 geschiedenis van het ornament 21.84 binnenhuiskunst 21.85 kleding, mode 21.86 textielkunst 21.87 houtkunst 21.88 ceramiek 21.90 glaskunst 21.91 metaalbewerking 21.92 edelsmeedkunst 21.93 schriftkunst 21.94 mozaïeken 21.97 decoratieve kunst: overige 21.99 overige kunstvormen

24 Theaterwetenschap, muziekwetenschap

24.00 theaterwetenschap, film- en televisiewetenschap, muziekwetenschap: algemeen 24.01 theaterwetenschap 24.02 theorie en esthetiek van theater en toneel 24.04 theaterwetenschap: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 24.05 systematische theaterwetenschap 24.06 geschiedenis van het theater 24.07 theaterinrichting, theatertechniek 24.09 decors, kostuums, enscenering 24.10 toneelkunst: algemeen 24.11 geschiedenis van het toneel 24.12 regie, speltechniek, acteren 24.13 verschijningsvormen 24.14 toneelkunst: overige 24.15 danskunst: algemeen 24.16 geschiedenis van de danskunst 24.18 choreografie 24.19 danskunst: overige 24.20 muziektheater: algemeen 24.21 geschiedenis van het muziektheater 24.22 verschijningsvormen 24.23 kleinkunst, cabaret, revue 24.24 poppenspel, marionnettenspel 24.25 variété, circus 24.28 muziektheater: overige 24.29 theaterwetenschap: overige 24.30 film- en televisiewetenschap: algemeen 24.31 theorie en esthetiek van de filmkunst 24.32 geschiedenis van de filmkunst 24.33 filmkunst: regie, produktie en techniek 24.34 filmkunst: verschijningsvormen 24.35 videofilm 24.36 televisie als kunstvorm 24.39 film- en televisiewetenschap: overige 24.40 muziekwetenschap: algemeen 24.41 muziekwetenschap: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 24.42 systematische muziekwetenschap 24.43 muziekfilosofie 24.44 muziekpsychologie 24.45 muzieksociologie 24.46 fysiologie, muziektechnologie 24.49 systematische muziekwetenschap: overige 24.50 historische muziekwetenschap: algemeen 24.60 muziekvormen, muziekgenres 24.61 vocale muziek 24.62 operamuziek, operettemuziek 24.63 toneelmuziek, filmmuziek, balletmuziek, dansmuziek 24.64 instrumentale muziek 24.65 populaire muziek, amusementsmuziek 24.66 liturgische muziek 24.68 muziekvormen, muziekgenres: overige 24.69 historische muziekwetenschap: overige 24.70 etnomusicologie 24.75 muziektheorie: algemeen 24.76 compositieleer 24.77 interpretatie 24.78 stijlanalyse, structuuranalyse 24.79 muziektheorie: overige 24.80 muziekinstrumenten en hun muziek: algemeen 24.81 toetsinstrumenten 24.82 snaarinstrumenten 24.83 blaasinstrumenten 24.84 slaginstrumenten 24.85 mechanische, elektronische muziekinstrumenten 24.86 zangstem 24.89 muziekinstrumenten en hun muziek: overige 24.99 muziekwetenschap: overige

30 Exacte wetenschappen in het algemeen

30.00 exacte wetenschappen: algemeen 30.01 geschiedenis van de exacte wetenschappen 30.02 filosofie en theorie van de exacte wetenschappen 30.03 methoden, technieken en organisatie van exact wetenschappelijk onderzoek 30.04 exacte wetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 30.10 cybernetica, systeemtheorie 30.20 exacte wetenschappen: multidisciplinaire interessegebieden 30.30 exacte wetenschappen in relatie tot andere gebieden van wetenschappen en cultuur 30.99 exacte wetenschappen: overige

31 Wiskunde

31.00 wiskunde: algemeen 31.01 geschiedenis van de wiskunde 31.02 filosofie en theorie van de wiskunde 31.04 wiskunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 31.10 logica, verzamelingsleer 31.11 geordende algebra, algemene mathematische systemen 31.12 combinatoriek 31.14 getallentheorie 31.20 algebra: algemeen 31.21 groepentheorie 31.23 ringen, algebra's 31.24 lichamen, polynomen 31.25 lineaire algebra, multiliniaire algebra 31.27 categorietheorie 31.29 algebra: overige 31.30 topologische groepen, Liegroepen 31.35 harmonische analyse 31.40 analyse: algemeen 31.41 reële analyse 31.42 functies van één complexe variabele 31.43 functies van meerdere complexe variabelen 31.44 gewone differentiaalvergelijkingen 31.45 partiële differentiaalvergelijkingen 31.46 functionaalanalyse 31.48 variatierekening 31.49 analyse: overige 31.50 meetkunde: algemeen 31.51 algebraïsche meetkunde 31.52 differentiaalmeetkunde 31.55 globale analyse 31.59 meetkunde: overige 31.60 topologie: algemeen 31.61 algebraïsche topologie 31.65 variëteiten, celcomplexen 31.69 topologie: overige 31.70 waarschijnlijkheidsrekening 31.73 mathematische statistiek 31.76 numerieke analyse 31.80 toepassingen van de wiskunde 31.81 mathematische fysica 31.99 wiskunde: overige

33 Natuurkunde

33.00 natuurkunde: algemeen 33.01 geschiedenis van de natuurkunde 33.02 filosofie en theorie van de natuurkunde 33.03 meetmethoden, meettechnieken, instrumentatie 33.04 natuurkunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 33.06 wiskundige methoden 33.08 fysische informatica 33.10 klassieke fysica: algemeen 33.11 klassieke mechanica 33.12 akoestiek 33.14 vloeistofdynamica, transportverschijnselen in gassen en vloeistoffen, reologie 33.16 elektromagnetisme 33.18 klassieke optica 33.19 klassieke fysica: overige 33.20 modern klassieke fysica: algemeen 33.21 relativiteit, gravitatie 33.23 kwantumfysica 33.25 thermodynamica 33.26 statistische fysica 33.27 niet-lineaire dynamica 33.29 modern klassieke fysica: overige 33.30 atoomfysica, molecuulfysica: algemeen 33.31 elektronenstructuur van atomen en moleculen: theorie 33.32 atoomspectra, interacties met fotonen 33.33 molecuulspectra, interacties met fotonen 33.34 botsingen, interacties 33.35 atoomconstanten, molecuulconstanten 33.36 bijzondere atomen en moleculen 33.38 moderne optica 33.39 atoomfysica, molecuulfysica: overige 33.40 kernfysica: algemeen 33.41 kernstructuur 33.43 radioactiviteit, elektromagnetische overgangen 33.44 kernreacties, kernverstrooiing, theorie 33.45 specifieke kernreacties, specifieke kernverstrooiing 33.46 hoge-energiekernfysica 33.47 specifieke eigenschappen van kernen 33.48 reactorfysica 33.49 kernfysica: overige 33.50 fysica van elementaire deeltjes en velden: algemeen 33.51 kwantumveldentheorie 33.52 speciale theorieën 33.54 speciale theorieën bij extreem hoge energieën 33.56 eigenschappen van specifieke deeltjes, resonanties 33.58 specifieke reacties 33.59 fysica van elementaire deeltjes en velden: overige 33.60 gecondenseerde materie: algemeen 33.61 structuur van vloeistoffen en vaste stoffen 33.62 mechanische eigenschappen, akoestische eigenschappen 33.63 roosterdynamica 33.64 toestandsvergelijkingen, fasenovergangen 33.65 thermische eigenschappen, diffusie 33.67 kwantumvloeistoffen, kwantum vaste stoffen 33.68 oppervlakken, gensvlakken, dunne lagen 33.71 elektronentoestanden 33.72 elektronisch transport in gecondenseerde materie 33.73 elektronenstructuur en elektrische eigenschappen van oppervlakken, grenslagen en dunne lagen 33.74 supergeleiding 33.75 magnetische eigenschappen, magnetische materialen 33.76 magnetische resonantie, magnetische relaxatie, Mössbauereffect 33.77 diëlectrische eigenschappen, optische eigenschappen, spectroscopie 33.78 elektronenemissie, ionenemissie 33.79 gecondenseerde materie: overige 33.80 plasma's, elektrische ontladingen 33.90 natuurkunde: interdisciplinaire onderwerpen: algemeen 33.93 biofysica 33.95 astrofysica 33.98 natuurkunde: interdisciplinaire onderwerpen: overige 33.99 natuurkunde: overige

35 Scheikunde

35.00 scheikunde: algemeen 35.01 geschiedenis van de scheikunde 35.02 filosofie en theorie van de scheikunde 35.04 scheikunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 35.05 mathematische methoden, statistische methoden 35.06 computertoepassingen 35.07 laboratoriumtechniek 35.08 veiligheid in het laboratorium 35.09 alchemie 35.10 fysische chemie: algemeen 35.11 kwantumchemie, chemische binding 35.12 chemische thermodynamica, fasenleer 35.13 reactiedynamica 35.14 elektrochemie 35.15 radiochemie 35.16 fotochemie 35.17 katalyse 35.18 colloïdchemie, grensvlakchemie 35.19 fysische chemie: overige 35.20 analytische chemie: algemeen 35.21 automatisering in de chemische analyse 35.22 klassieke analytische chemie 35.24 elektrochemische analyse 35.25 spectrochemische analyse 35.27 massaspectrometrie 35.28 radiochemische analyse 35.29 chromatografische analyse, elektroforese 35.31 anorganische analyse 35.33 organische analyse 35.35 chemische analyse van lucht, water en bodem 35.39 analytische chemie: overige 35.40 anorganische chemie: algemeen 35.41 fysische anorganische chemie 35.42 anorganische synthesen 35.43 coördinatieverbindingen 35.44 alkalimealen, aardalkalimetalen en hun verbindingen 35.45 overgangsmetalen en hun verbindingen 35.46 halogenen en hun verbindingen 35.47 chalcogenen en hun verbindingen 35.48 anorganische verbindingen: overige 35.49 anorganische chemie: overige 35.50 organische chemie: algemeen 35.51 fysische organische chemie 35.52 organische synthesen 35.53 supramoleculaire chemie 35.55 alifatische verbindingen 35.57 homocyclische verbindingen 35.59 heterocyclische verbindingen 35.60 organometaalchemie 35.61 funktionele groepen 35.62 aminozuren, peptiden, eiwitten 35.63 koolhydraten 35.65 nucleïnezuren 35.66 terpenen, steroïden, alkaloïden 35.68 organische verbindingen: overige 35.69 organische chemie: overige 35.70 biochemie: algemeen 35.71 biochemische methoden 35.72 bioenergetica 35.73 moleculaire genetica 35.74 enzymen, hormonen, vitaminen 35.75 eiwitten, nucleïnezuren 35.79 biochemie: overige 35.80 macromoleculaire chemie 35.90 vaste-stofchemie 35.99 scheikunde: overige

38 Aardwetenschappen

38.00 aardwetenschappen: algemeen 38.01 geschiedenis van de aardwetenschappen 38.03 methoden en technieken in de aardwetenschappen 38.04 aardwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 38.09 fysische geografie 38.10 geologie: algemeen 38.15 historische geologie: algemeen 38.16 stratigrafie 38.17 geochronologie 38.19 historische geologie: overige 38.20 paleontologie: algemeen 38.21 paleobotanie, palynologie 38.22 paleozoölogie 38.23 paleo-ecologie 38.24 paleontologie: overige 38.25 petrologie: algemeen 38.26 stollingsgesteenten 38.27 metamorfe gesteenten 38.28 sedimentaire gesteenten 38.29 petrologie: overige 38.30 mineralogie 38.32 geochemie 38.35 endogene geologie: algemeen 38.36 tektoniek 38.37 vulkanologie 38.38 seismologie 38.39 endogene geologie: overige 38.40 exogene geologie: algemeen 38.41 sedimentatie 38.42 erosie 38.43 gletsjerkunde 38.44 exogene geologie: overige 38.45 geomorfologie 38.46 karstverschijnselen, speleologie 38.47 glaciale morfologie 38.49 geomorfologie: overige 38.50 delfstoffengeologie: algemeen 38.51 geologie van fossiele brandstoffen 38.52 ertsgeologie 38.54 delfstoffengeologie: overige 38.55 regionale geologie 38.58 gesteentemechanica 38.59 geologie: overige 38.60 bodemkunde 38.70 geofysica: algemeen 38.71 aardmagnetisme, aardelektriciteit, aardwarmte 38.72 seismometrie 38.73 geodesie 38.79 geofysica: overige 38.80 meteorologie: algemeen 38.81 atmosfeer 38.82 klimatologie 38.84 meteorologie: overige 38.85 hydrologie: algemeen 38.86 grondwater 38.87 oppervlaktewater 38.89 hydrologie: overige 38.90 oceanografie 38.95 milieugeologie, geo-ecologie 38.99 aardwetenschappen: overige

39 Astronomie

39.00 astronomie: algemeen 39.01 geschiedenis van de astronomie 39.02 filosofie en theorie van de astronomie 39.04 astronomie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 39.10 praktische astronomie: algemeen 39.11 astronomische waarnemingen, observatoria, planetaria 39.12 astronomische instrumenten 39.13 radio-astronomie 39.19 praktische astronomie: overige 39.20 theoretische astronomie: algemeen 39.21 astrodynamica 39.22 astrofysica 39.23 hemelmechanica 39.24 exobiologie 39.29 theoretische astronomie: overige 39.30 kosmologie 39.40 sterrenstelsels, sterren: algemeen 39.41 extragalactische stelsels 39.42 melkwegstelsel 39.43 interstellaire materie 39.49 sterrenstelsels, sterren: overige 39.50 zonnestelsel: algemeen 39.51 zon 39.52 maan 39.53 planeten 39.54 interplanetaire materie 39.59 zonnestelsel: overige 39.99 astronomie: overige

42 Biologie

42.00 biologie: algemeen 42.01 geschiedenis van de biologie 42.02 filosofie en theorie van de biologie 42.03 methoden en technieken van de biologie 42.04 biologie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 42.05 natuurlijke historie 42.10 theoretische biologie 42.11 biomathematica 42.12 biofysica 42.13 moleculaire biologie 42.14 radiobiologie 42.15 cytologie, celbiologie, celfysiologie 42.16 celmorfologie 42.17 algemene fysiologie 42.18 algemene endocrinologie 42.20 genetica 42.21 evolutie 42.22 exobiologie 42.23 embryologie, ontwikkelingsbiologie 42.24 voortplanting 42.30 microbiologie 42.31 immunologie 42.32 virologie 42.33 bacteriologie 42.34 mycologie, lichenologie 42.35 protistologie 42.36 parasitologie 42.40 botanie: algemeen 42.41 plantenmorfologie 42.42 plantenfysiologie 42.43 plantengenetica 42.44 plantengeografie, plantenecologie 42.45 plantentuinen, herbaria 42.48 plantensystematiek, plantentaxonomie 42.50 cryptogamae: algemeen 42.51 algae 42.52 bryophyta 42.53 pteridophyta 42.54 phanerogamae: algemeen 42.55 gymnospermae 42.56 angiospermae 42.57 monocotyledoneae 42.58 dicotyledoneae 42.59 botanie: overige 42.60 zoölogie: algemeen 42.61 cytologie van dieren, histologie van dieren 42.62 morfologie van dieren, anatomie van dieren, embryologie van dieren 42.63 dierfysiologie 42.64 dierengenetica 42.65 zoögeografie, zoö-ecologie 42.66 ethologie 42.67 dierentuinen, aquaria, terraria 42.70 systematische zoölogie, zoötaxonomie 42.71 invertebrata: algemeen 42.72 porifera, coelenterata, echinodermata, brachyopoda, bryozoa 42.73 mollusca 42.74 arthropoda 42.75 insecta 42.76 platyhelminthes, aschelminthes, annelida 42.79 invertebrata: overige 42.80 vertebrata: algemeen 42.81 pisces 42.82 amphibia, reptilia 42.83 aves 42.84 mammalia 42.85 fysische antropologie 42.89 zoölogie: overige 42.90 ecologie: algemeen 42.91 terrestische ecologie 42.92 hydrobiologie 42.93 limnologie 42.94 mariene biologie 42.95 natuurbescherming 42.97 ecologie: overige 42.99 biologie: overige

43 Milieukunde

43.00 milieukunde: algemeen 43.01 geschiedenis van de milieukunde 43.02 filosofie van de milieukunde 43.03 methoden en technieken van de milieukunde 43.04 milieukunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 43.10 milieukunde: basiswetenschappen: algemeen 43.11 milieubiologie 43.12 milieuchemie 43.13 milieutoxicologie 43.14 milieugezondheidskunde 43.15 milieutechnologie 43.16 milieurecht 43.17 milieueconomie 43.19 milieukunde: basiswetenschappen: overige 43.30 milieu- en natuurbeleid: algemeen 43.31 natuurbeheer, landschapsbeheer 43.32 milieuhygiëne 43.33 beheer van natuurlijke hulpbronnen 43.34 integrale milieubeleidsinstrumenten 43.35 milieuregulering 43.37 normstelling 43.39 milieu- en natuurbeleid: overige 43.40 milieuproblemen: algemeen 43.41 milieuthema's: algemeen 43.42 specifieke milieuthema's 43.47 mondiale milieuthema's 43.49 milieuthema's: overige 43.50 milieucompartimenten 43.56 schadelijke stoffen 43.60 milieusectoren 43.61 landbouw en milieu 43.62 verkeer en milieu, vervoer en milieu 43.63 industrie en milieu 43.64 volkshuisvesting en milieu 43.65 recreatie en milieu 43.66 huishoudens en milieu 43.69 milieusectoren: overige 43.70 ontwikkelingsproblematiek en milieu 43.71 wereldvoedselprobleem en milieu 43.72 bevolkingsproblematiek en milieu 43.79 milieuproblemen: overige 43.99 milieukunde: overige

44 Geneeskunde

44.00 geneeskunde: algemeen 44.01 geschiedenis van de geneeskunde 44.02 filosofie, theorie en ethiek van de geneeskunde 44.04 geneeskunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 44.05 medische economie 44.06 medische sociologie 44.07 medische psychologie 44.10 maatschappelijke gezondheidszorg: algemeen 44.11 preventieve geneeskunde 44.12 arbeidsgeneeskunde, bedrijfsgeneeskunde 44.13 milieugezondheidskunde 44.14 gezondheidszorgvoorzieningenstelsel 44.15 eerstelijnsgezondheidszorg 44.16 geestelijke gezondheidszorg 44.17 intramurale gezondheidszorgvoorzieningen, ziekenhuiswezen 44.19 maatschappelijke gezondheidszorg: overige 44.20 persoonlijke gezondheidsleer, hygiëne: algemeen 44.21 voeding 44.29 persoonlijke gezondheidszorg, hygiëne: overige 44.30 geneeskunde: basisvakken: algemeen 44.31 medische fysica 44.32 medische wiskunde, medische statistiek 44.33 medische chemie 44.34 anatomie 44.35 histologie 44.36 embryologie 44.37 fysiologie 44.38 farmacologie 44.41 toxicologie 44.42 farmacie, farmaceutica 44.43 medische microbiologie 44.44 parasitologie 44.45 immunologie 44.46 klinische pathologie 44.47 pathologie 44.48 medische genetica 44.49 geneeskunde: basisvakken: overige 44.50 diagnostiek en therapie: algemeen 44.51 diagnostiek 44.52 therapie 44.59 diagnostiek en therapie: overige 44.60 geneeskunde: specialismen: algemeen 44.61 interne geneeskunde 44.62 huisartsgeneeskunde 44.63 verpleegkunde 44.64 radiologie 44.65 chirurgie 44.66 anesthesiologie 44.67 kindergeneeskunde 44.68 gerontologie, geriatrie 44.70 sportgeneeskunde 44.71 verkeersgeneeskunde 44.72 gerechtelijke geneeskunde 44.73 geografische geneeskunde 44.74 seksuologie 44.75 infectieziekten, parasitaire ziekten 44.76 voedingsstoornissen, deficiëntieziekten 44.77 stofwisselingsziekten 44.78 immunologische ziekten 44.79 vergiftigingen 44.80 traumatologie 44.81 neoplasmata, gezwellen 44.82 aangeboren afwijkingen 44.83 reumatologie, orthopedie 44.84 thorax 44.85 cardiologie 44.86 hematologie 44.87 gastro-enterologie 44.88 urologie 44.89 endocrinologie 44.90 neurologie 44.91 psychiatrie, psychopathologie 44.92 gynaecologie, verloskunde 44.93 dermatologie 44.94 keel-, neus- en oorheelkunde 44.95 oogheelkunde 44.96 tandheelkunde 44.97 geneeskunde: specialismen: overige 44.98 alternatieve geneeskunde 44.99 geneeskunde: overige

46 Diergeneeskunde

46.00 diergeneeskunde: algemeen 46.01 geschiedenis van de diergeneeskunde 46.02 filosofie, theorie en ethiek van de diergeneeskunde 46.03 methoden en technieken van de diergeneeskunde 46.04 diergeneeskunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 46.10 diergeneeskunde: basisvakken: algemeen 46.11 veterinaire anatomie, veterinaire embryologie, veterinaire histologie 46.12 veterinaire fysiologie 46.13 veterinaire biochemie, veterinaire endocrinologie 46.14 veterinaire farmacologie, veterinaire toxicologie 46.19 diergeneeskunde: basisvakken: overige 46.20 veterinaire volksgezondheid 46.30 preventieve diergeneeskunde 46.40 veterinaire pathologie 46.50 veterinaire microbiologie 46.52 infectieziekten, parasitaire ziekten 46.54 veterinaire immunologie 46.60 diegeneeskunde: voortplanting 46.70 geografie van dierziekten 46.80 klinische diergeneeskunde 46.90 proefdierkunde 46.99 diergeneeskunde: overige

48 Landbouwwetenschappen

48.00 landbouwwetenschappen: algemeen 48.01 geschiedenis van de landbouwwetenschappen 48.03 methoden en technieken van de landbouwwetenschappen 48.04 landbouwwetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 48.10 landbouw als sector 48.12 geschiedenis van de landbouw 48.14 landbouweconomie 48.16 landbouwsystemen 48.18 landbouwbedrijfsleer 48.20 landbouwtechniek: algemeen 48.22 bedrijfsgebouwen 48.24 werktuigen, machines 48.26 arbeid in de landbouw 48.28 energie, energiebesparing 48.29 landbouwtechniek: overige 48.30 natuurlijke hulpbronnen: algemeen 48.32 bodemkunde, landevaluatie 48.34 irrigatie, drainage 48.36 grondbewerking 48.39 natuurlijke hulpbronnen: overige 48.40 bosbouw: algemeen 48.42 bosteelt 48.44 bosexploitatie 48.46 hout, houtproducten 48.49 bosbouw: overige 48.50 plantenteelt: algemeen 48.52 plantenvoeding, bemestingsleer 48.54 plantenziektenkunde 48.56 vermeerdering van planten 48.58 plantenveredeling 48.59 plantenteelt: overige 48.60 zoötechniek, veeteelt: algemeen 48.61 veevoeding 48.62 gebruik van dieren 48.63 economische zoölogie 48.64 veefokkerij 48.66 jacht 48.67 visserij 48.68 aquacultuur 48.69 zoötechniek, veeteelt: overige 48.99 landbouwwetenschappen: overige

49 Huishoudkunde

49.00 huishoudkunde: algemeen 49.01 geschiedenis van de huishoudkunde 49.04 huishoudkunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 49.10 soorten van huishoudingen 49.15 economie van het huishouden 49.20 huishoudelijke apparaten 49.25 eetwaren naar bereiding 49.27 dranken 49.30 woning, woninginrichting 49.35 kleding 49.40 lichaamsverzorging 49.45 materieel onderhoud 49.50 thuisverzorging van kinderen, zieken, gasten 49.55 professionele gastvrijheid 49.99 huishoudkunde: overige

50 Technische wetenschappen in het algemeen

50.00 technische wetenschappen: algemeen 50.01 geschiedenis van de technische wetenschappen 50.04 technische wetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 50.10 techniek: algemeen 50.11 geschiedenis van de techniek 50.12 filosofie van de techniek 50.13 aangepaste technologie 50.14 aspectenonderzoek der techniek 50.17 veiligheid in de techniek 50.19 techniek: overige 50.20 meet- en regeltechniek: algemeen 50.21 meettechniek 50.22 regeltechniek 50.70 energie 50.80 technisch ontwerpen, technisch tekenen 50.99 technische wetenschappen: overige

51 Materiaalkunde

51.00 materiaalkunde: algemeen 51.01 geschiedenis van de materiaalkunde 51.04 materiaalkunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 51.10 kristallografie 51.12 kristalvorming, kristalgroei, kristaldislocaties, kristaldefecten 51.20 materiaaloppervlakten, materiaalgrensvlakken: algemeen 51.22 oppervlakken, grenslagen, dunne lagen 51.24 corrosie 51.29 materiaaloppervlakken, materiaalgrensvlakken: overige 51.30 materiaalonderzoek, materiaaleigenschappen: algemeen 51.32 breukmechanica 51.34 vermoeiing 51.39 materiaalonderzoek, materiaaleigenschappen: overige 51.40 keramische materialen 51.50 metaalkunde: algemeen 51.52 ferrometalen 51.54 non-ferrometalen 51.59 metaalkunde: overige 51.60 composietmaterialen 51.70 polymeren 51.99 materiaalkunde: overige

52 Werktuigbouwkunde

52.00 werktuigbouwkunde: algemeen 52.01 geschiedenis van de werktuigbouwkunde 52.04 werktuigbouwkunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 52.10 werktuigbouwkundig ontwerpen, werktuigbouwkundig construeren 52.12 tribologie 52.15 machineonderdelen: algemeen 52.16 verbindingselementen 52.17 lagers 52.19 machineonderdelen: overige 52.20 overbrengingsmechanismen: algemeen 52.21 tandwieloverbrengingen 52.22 koppelingen, remmen 52.24 overbrengingsmechanismen: overige 52.25 pijpleidingen, appendages, vaten 52.30 thermische, hydraulische en pneumatische energieomzetters: algemeen 52.40 thermische energieomzetters: algemeen 52.41 warmtewisselaars, stookinrichtingen, kernreactorconstructies 52.42 verwarming, ventilatie, klimaatregeling 52.43 koeltechniek 52.44 stoomgeneratoren, stoomketels, stoommachines 52.45 benzinemotoren, dieselmotoren 52.46 gasturbines 52.49 thermische energieomzetters: overige 52.50 hydraulische en pneumatische energieomzetters: algemeen 52.51 pompen, compressoren 52.52 waterturbines 52.53 windturbines 52.54 hydraulische en pneumatische energieomzetters: overige 52.59 thermische, hydraulische en pneumatische energieomzetters: overige 52.60 transporttechniek, opslagtechniek: algemeen 52.61 hefwerktuigen 52.62 pneumatisch transport, hydraulisch transport 52.63 stofafscheidingstechniek 52.69 transporttechniek en opslagtechniek: overige 52.70 mechanische technologie: algemeen 52.71 werkplaatsmeettechniek, gereedschapswerktuigen, instrumentmakerij 52.72 automatisering van de werkplaatstechniek 52.74 materiaalbewerking: algemeen 52.75 verspanende materiaalbewerking 52.76 niet-verspanende materiaalbewerking 52.77 gieten, sinteren 52.78 warmtebehandeling, oppervlaktebehandeling 52.79 materiaalbewerking: overige 52.80 verbindingstechniek: algemeen 52.81 persverbindingen, schroefverbindingen, klinkverbindingen 52.82 lastechniek 52.84 verbindingstechniek: overige 52.85 textieltechniek, vezeltechnologie 52.86 verpakkingstechniek 52.87 druktechniek 52.89 mechanische technologie: overige 52.90 machinebewaking, machineonderhoud 52.99 werktuigbouwkunde: overige

53 Elektrotechniek

53.00 elektrotechniek: algemeen 53.01 geschiedenis van de elektrotechniek als vak 53.02 theorie van de elektrotechniek 53.04 elektrotechniek: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 53.10 geschiedenis van de elektrotechniek als verschijnsel 53.11 netwerktheorie 53.12 elektrotechnische componenten 53.13 elektrotechnische schakelingen 53.15 elektrische meettechniek 53.16 elektrische regeltechniek 53.17 vermogenselektronica 53.18 elektrische ruis 53.30 elektrische energietechniek: algemeen 53.31 elektrische centrales 53.32 elektromechanica 53.33 elektrische generatoren 53.34 elektrische motoren 53.35 elektrische omvormers 53.36 directe energieomzetters 53.37 hoogspanningstechniek 53.38 verlichtingstechniek 53.39 elektrische energietechniek: overige 53.50 elektronica: algemeen 53.51 elektronische componenten 53.52 elektronische schakelingen 53.53 versterkers 53.54 modulatie 53.55 micro-elektronica 53.56 halfgeleiderelementen 53.57 geïntegreerde schakelingen 53.59 elektronica: overige 53.70 telecommunicatietechniek: algemeen 53.71 informatietheorie, communicatietheorie, signaaltheorie 53.72 communicatienetten 53.73 elektrische signaaltransmissie, optische signaaltransmissie 53.74 antennes 53.75 telegrafie, datatransmissie 53.76 telefonie 53.77 radiotechniek 53.78 beeldtechniek 53.82 microgolftechniek 53.83 telemetrie, telecontrole 53.84 elektronische navigatie, radar 53.85 elektroakoestiek 53.89 telecommunicatietechniek: overige 53.99 elektrotechniek: overige

54 Informatica

54.00 informatica: algemeen 54.01 geschiedenis van de informatica 54.02 filosofie en theorie van de informatica 54.04 informatica: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 54.10 theoretische informatica 54.20 computerapparatuur: algemeen 54.21 randapparatuur voor invoer, uitvoer en datacommunicatie 54.22 logisch ontwerp van computers 54.29 computerapparatuur: overige 54.30 technische structuur van computersystemen: algemeen 54.31 computerarchitectuur 54.32 computernetwerken 54.33 prestatieanalyse 54.39 technische structuur van computersystemen: overige 54.40 microcomputers 54.50 programmatuur: algemeen 54.51 programmeertechnieken 54.52 programmatuur-ontwikkeling 54.53 programmeertalen 54.54 besturingssystemen 54.59 programmatuur: overige 54.60 informatiesystemen: algemeen 54.61 ontwikkeling van informatiesystemen, beheer van informatiesystemen 54.62 machineleesbare gegevens 54.64 gegevensbanken 54.69 informatiesystemen: overige 54.70 computermethoden: algemeen 54.71 formule manipulatie, computeralgebra 54.72 kunstmatige intelligentie 54.73 computergraphics 54.74 patroonherkenning, beeldbewerking 54.79 computermethoden: overige 54.80 toepassingen van computersystemen, computertechniek: algemeen 54.81 toepassingen van informatiesystemen 54.82 tekstverwerking 54.83 computer aided engineering 54.89 toepassingen van computersystemen, computertechniek: overige 54.99 informatica: overige

55 Verkeerstechniek, vervoerstechniek

55.00 verkeerstechniek, vervoerstechniek: algemeen 55.01 geschiedenis van verkeers- en vervoerstechniek als vakgebied 55.04 verkeerstechniek: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 55.06 verkeersregeling, verkeersveiligheid 55.08 navigatie 55.10 voertuigdynamica 55.15 geschiedenis van verkeer en vervoer 55.20 wegverkeer, wegvoertuigen: algemeen 55.21 geschiedenis van de auto, geschiedenis van automobilisme 55.22 automobieltechniek 55.23 automobielonderhoud 55.29 wegverkeer, wegvoertuigen: overige 55.30 railverkeer, railvoertuigen: algemeen 55.31 geschiedenis van treinen, geschiedenis van trams 55.39 railverkeer, railvoertuigen: overige 55.40 scheepvaart, schepen: algemeen 55.41 geschiedenis van de scheepvaart, scheepsbouw, schepen 55.42 vaardynamica 55.43 scheepsuitrusting 55.49 scheepvaart, schepen: overige 55.50 luchtvaart: algemeen 55.51 geschiedenis van de luchtvaart 55.52 vliegmechanica 55.53 vliegtuiguitrusting 55.59 luchtvaart: overige 55.60 ruimtevaart: algemeen 55.61 geschiedenis van de ruimtevaart 55.69 ruimtevaart: overige 55.70 luchtkussenvoertuigen 55.99 verkeerstechniek, vervoerstechniek: overige

56 Civiele techniek, bouwkunde

56.00 civiele techniek, bouwkunde: general 56.01 geschiedenis van de civiele techniek, bouwkunde 56.02 filosofie en theorie van de civiele techniek, bouwkunde 56.04 civiele techniek: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 56.10 bouwconstructies: algemeen 56.11 constructief ontwerpen 56.12 betonconstructies 56.13 staalconstructies 56.14 houtconstructies 56.15 steenconstructies 56.19 bouwconstructies: overige 56.20 wegenbouw, waterbouw: algemeen 56.21 grondwerk, funderingen 56.22 tunnelbouw 56.23 bruggenbouw 56.24 wegenbouw 56.25 spoorwegenbouw 56.30 waterbouwkundige constructies 56.33 kustwaterbouw 56.34 offshore techniek 56.35 drinkwatervoorziening 56.36 riolering 56.39 wegenbouw, waterbouw: overige 56.40 bouwbedrijf: algemeen 56.41 bouwplaats 56.42 bouwmethoden 56.43 bouwmaterieel 56.44 bouwtoezicht 56.45 bouwmaterialen, bouwproducten 56.46 bouwafwerking 56.47 bouwonderhoud, bouwtechnische restauratie 56.49 bouwbedrijf: overige 56.50 gebouwinstallaties: algemeen 56.51 gasinstalllaties, sanitaire installaties 56.52 elektrische gebouwinstallaties 56.54 gebouwinstallaties: overige 56.55 bouwfysica: algemeen 56.56 bouwakoestiek 56.57 thermische aspecten van gebouwen, aerodynamische aspecten van gebouwen 56.59 bouwfysica: overige 56.60 architectonisch ontwerpen: algemeen 56.61 architectonisch tekenen 56.62 woningbouw 56.63 utiliteitsbouw 56.64 culturele gebouwen, recreatieve gebouwen 56.69 architectonisch ontwerpen: overige 56.70 stedebouw: algemeen 56.71 stadsreconstructie, stadsrenovatie 56.72 stadsuitbreiding 56.73 stedelijke verkaveling 56.79 stedebouw: overige 56.99 civiele techniek, bouwkunde: overige

57 Mijnbouwkunde

57.00 mijnbouwkunde: algemeen 57.01 geschiedenis van de mijnbouwkunde 57.04 mijnbouwkunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 57.10 ondergrondse mijnbouw 57.12 dagbouw 57.14 maritieme mijnbouw 57.20 opsporing van delfstoffen 57.30 winning van delfstoffen: algemeen 57.31 winning van ertsen 57.35 winning van fossiele brandstoffen: algemeen 57.36 winning van aardgas, winning van aardolie 57.37 winning van steenkool, winning van bruinkool, winning van turf 57.39 winning van fossiele brandstoffen: overige 57.40 winning van natuursteen 57.49 winning van delfstoffen: overige 57.50 bereiding van delfstoffen: algemeen 57.51 bereiding van ertsen 57.52 bereiding van niet-ertsen 57.59 bereiding van delfstoffen: overige 57.60 ondergrondse opslag, ondergrondse lozing 57.99 mijnbouwkunde: overige

58 Procestechnologie

58.00 procestechnologie: algemeen 58.01 geschiedenis van de procestechnologie 58.04 procestechnologie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 58.10 proceskunde: algemeen 58.11 procesontwerp 58.12 fysische processen 58.13 membraantechnologie 58.14 chemische processen 58.15 reactorkunde 58.16 procesapparatuur 58.17 procesbesturing 58.18 proceseconomie 58.19 proceskunde: overige 58.20 procesindustrie: algemeen 58.21 brandstoftechnologie 58.22 polymeertechnologie 58.23 textielindustrie, papierindustrie 58.24 metallurgie 58.25 keramische industrie 58.26 kleurstoffenindustrie, verftechnologie 58.28 farmaceutische industrie 58.30 biotechnologie 58.31 technische microbiologie 58.34 levensmiddelentechnologie 58.49 procesindustrie: overige 58.50 milieutechnologie: algemeen 58.51 afvalwaterbehandeling 58.52 bodemsaneringstechnieken 58.53 afvalverwerkingstechnieken 58.59 milieutechnologie: overige 58.99 procestechnologie: overige

70 Sociale wetenschappen in het algemeen

70.00 sociale wetenschappen: algemeen 70.01 geschiedenis van de sociale wetenschappen 70.02 filosofie en theorie van de sociale wetenschappen 70.03 methoden, technieken en organisatie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek 70.04 sociale wetenschappen: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 70.08 sociale filosofie 70.10 sociale wetenschappen: multidisciplinaire interessegebieden 70.99 sociale wetenschappen: overige

71 Sociologie

71.00 sociologie: algemeen 71.01 geschiedenis van de sociologie 71.02 filosofie en theorie van de sociologie 71.04 sociologie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 71.05 sociologische stromingen 71.10 sociale structuur: algemeen 71.11 maatschappij 71.12 sociale stratificatie, sociale mobiliteit 71.14 stedelijke samenleving 71.15 rurale samenleving 71.19 sociale structuur: overige 71.20 samenlevingsvormen: algemeen 71.21 familie, gezin 71.22 huwelijk 71.23 niet-huwelijkse samenlevingsvormen 71.24 alleenstaanden 71.25 seksualiteit 71.29 samenlevingsvormen: overige 71.30 sociale groepen: algemeen 71.31 seksen en hun onderlinge verhoudingen 71.32 man 71.33 vrouw 71.34 leeftijdsgroepen 71.35 jeugd 71.36 bejaarden 71.37 etnische groepen 71.38 sociale bewegingen 71.39 sociale groepen: overige 71.40 sociale processen: algemeen 71.41 sociale veranderingen 71.42 sociale processen: economische factoren 71.43 sociale processen: technologische factoren 71.44 groepsprocessen 71.49 sociale processen: overige 71.50 cultuur: algemeen 71.51 waarden, normen 71.52 culturele processen 71.55 folklore, volkskunde: algemeen 71.56 materiële cultuur 71.57 immateriële cultuur 71.58 folklore, volkskunde: overige 71.59 cultuur: overige 71.60 sociale vraagstukken, sociale conflicten: algemeen 71.61 discriminatie 71.62 etnische betrekkingen 71.63 minderhedenproblematiek 71.64 deviant gedrag 71.65 criminaliteit als sociaal probleem 71.66 verslaving 71.67 seksualiteit als sociaal probleem 71.68 sociaal gehandicapten 71.70 lichamelijk gehandicapten 71.71 geestelijk gehandicapten 71.79 sociale vraagstukken en sociale conflicten: overige 71.80 sociale politiek: algemeen 71.81 welzijnsbeleid 71.83 volkshuisvesting 71.89 sociale politiek: overige 71.99 sociologie: overige

73 Culturele antropologie

73.00 culturele antropologie: algemeen 73.01 geschiedenis van de culturele antropologie 73.02 filosofie en theorie van de culturele antropologie 73.03 methoden en technieken van de culturele antropologie 73.04 culturele antropologie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 73.05 antropologische musea 73.06 etnografie 73.07 niet-westerse sociologie: algemeen 73.08 ontwikkelingsproblematiek 73.09 niet-westerse sociologie: overige 73.10 ecologische bestaansvoorwaarden: algemeen 73.11 milieu 73.12 bevolking 73.13 nederzetting 73.19 ecologische bestaansvoorwaarden: overige 73.20 technologische bestaansvoorwaarden: algemeen 73.21 vervaardiging van gebruiksvoorwerpen 73.22 wapens, jachtinstrumenten 73.23 kleding 73.24 huisvesting 73.25 voedsel, voedselbereiding 73.29 technologische bestaansvoorwaarden: overige 73.30 economische bestaansvoorwaarden: algemeen 73.31 landbouw, veeteelt 73.32 jagen, verzamelen 73.34 handel en ruil 73.39 economische bestaansvoorwaarden: overige 73.40 sociale structuur: algemeen 73.41 afstamming 73.42 leeftijdsgroepen, initiatie 73.43 familie, verwantschap, huwelijk 73.44 seksualiteit 73.45 seksen en hun onderlinge verhoudingen 73.46 interetnische relaties 73.49 sociale structuur: overige 73.50 acculturatie 73.53 immateriële cultuur 73.55 religie: algemeen 73.56 mythologie 73.57 cultus, riten 73.58 magie 73.59 religie: overige 73.60 wetenschap, kunst, onderwijs: algemeen 73.61 wetenschap, geneeskunde 73.62 kunst 73.63 orale literatuur 73.64 taal, communicatie 73.65 opvoeding en onderwijs 73.69 wetenschap, kunst, onderwijs: overige 73.70 politieke antropologie 73.71 recht, normen en wetten 73.72 politiek, bestuur 73.79 politieke antropologie: overige 73.80 folklore 73.85 cultuurpsychologie 73.99 culturele antropologie: overige

74 (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie

74.00 geografie, sociale geografie: algemeen 74.01 geschiedenis van de geografie, sociale geografie 74.02 filosofie and theorie van de geografie, sociale geografie 74.03 methoden en technieken van de geografie, sociale geografie 74.04 geografie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 74.05 reisbeschrijvingen 74.06 thematische geografie: algemeen 74.10 regionale geografie: algemeen 74.11 imaginaire wereld 74.13 aarde 74.15 grote gebiedsdelen 74.17 wereldzeeën 74.19 Europa 74.20 Nederland 74.21 Azië 74.23 Afrika 74.25 Noord-Amerika 74.26 Latijns-Amerika 74.27 Australië, Oceanië 74.28 Poolgebieden 74.29 geografie, sociale geografie: overige 74.30 cartografie: algemeen 74.31 geschiedenis van de cartografie 74.33 theory van de cartografie 74.34 cartografie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 74.35 topografische cartografie 74.37 thematische cartografie 74.40 kaartvervaardiging: algemeen 74.41 luchtfoto's, fotogrammetrie, remote sensing 74.42 kaarttekenen 74.43 kaartproductie, drukken van kaarten 74.46 kaartvervaardiging: overige 74.47 kaartgebruik 74.49 cartografie: overige 74.60 planologie: algemeen 74.61 geschiedenis van de planologie 74.64 planologie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 74.70 nationale plannen 74.71 regionale planning 74.72 urbane planning 74.73 stadsvernieuwing, dorpsvernieuwing 74.74 rurale planning 74.75 verkeer, transport 74.79 planologie: overige 74.80 demografie: algemeen 74.81 geschiedenis van de demografie 74.83 methoden en technieken van de demografie 74.91 geboorte 74.92 sterfte 74.93 geslachten, generaties 74.94 migratie 74.95 bevolking 74.99 demografie: overige

76 Recreatie, vrijetijdsbesteding

76.00 recreatie, vrijetijdsbesteding: algemeen 76.01 geschiedenis van de recreatie, vrijetijdsbesteding 76.02 filosofie en theorie van de recreatie, vrijetijdsbesteding 76.04 recreatie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 76.10 sport: algemeen 76.11 sportsociologie, sportpsychologie 76.12 takken van sport 76.13 gehandicaptensport 76.14 toernooien 76.19 sport: overige 76.30 spel: algemeen 76.31 spelen, spellen 76.40 hobby: algemeen 76.41 tuinieren 76.42 filatelie 76.43 amateurfotografie 76.44 handenarbeid 76.49 hobby: overige 76.50 verenigingsleven: algemeen 76.51 bejaardensociëteiten 76.52 sociaal-culturele verenigingen 76.59 verenigingsleven: overige 76.60 uitgaansleven, toerisme: algemeen 76.61 publieke vermakelijkheden 76.62 recreatievoorzieningen: algemeen 76.63 toeristische organisaties 76.64 theaters 76.65 sportaccomodaties 76.69 recreatievoorzieningen: overige 76.70 huisvesting van toeristen 76.71 dagrecreatie 76.72 vakantie 76.79 uitgaansleven, toerisme: overige 76.99 recreatie, vrijetijdsbesteding: overige

77 Psychologie

77.00 psychologie: algemeen 77.02 filosofie en theorie van de psychologie 77.03 psychologie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 77.04 methoden en technieken in de psychologie: algemeen 77.05 experiment 77.06 observatie 77.07 psychometrie 77.08 psychodiagnostiek 77.09 methoden en technieken in de psychologie: overige 77.10 stromingen en richtingen binnen de psychologie: algemeen 77.11 bewustzijnspychologie 77.12 Gestaltpsychologie 77.13 dieptepsychologie 77.14 psychoanalyse 77.15 analytische psychologie 77.16 Individualpsychologie 77.17 neo-freudianen 77.18 ego-psychologie 77.20 behaviorisme 77.21 humanistische psychologie 77.22 fenomenologische psychologie 77.23 historische gedragswetenschap 77.24 kritische psychologie 77.29 stromingen en richtingen binnen de psychologie: overige 77.30 funktieleer: algemeen 77.31 cognitie 77.32 intelligentie, creativiteit 77.33 oordelen, beslissen 77.34 leren, conditioneren 77.35 geheugen 77.36 verbeelding, fantasie 77.37 aandacht, concentratie 77.40 waarneming 77.41 visuele waarneming 77.42 auditieve waarneming 77.43 smaak, reuk 77.44 tast 77.45 motivatie 77.46 emoties 77.47 slapen, dromen 77.48 psychomotoriek 77.49 funktieleer: overige 77.50 psychofysiologie 77.51 dierpsychologie 77.52 persoonlijkheidsleer 77.53 ontwikkelingspsychologie 77.54 pasgeborenen 77.55 kind, kleuter 77.56 jeugd, puberteit, adolescentie 77.57 volwassenheid 77.58 ouderdom 77.60 sociale psychologie: algemeen 77.61 attitude, vooroordeel, beïnvloeding 77.62 sociale perceptie 77.63 sociale interaktie, sociale relaties 77.64 groepsdynamica 77.65 massapsychologie 77.69 sociale psychologie: overige 77.70 klinische psychologie 77.72 psychotherapie: algemeen 77.73 autogene training, relaxatie-therapie 77.74 bezigheidstherapie 77.75 gedragstherapie 77.76 gesprekstherapie 77.77 Gestalttherapie 77.78 groepstherapie 77.81 gezinstherapie, relatietherapie 77.82 psychoanalytische therapie 77.83 kinderpsychotherapie 77.84 psychotherapie: overige 77.85 seksuologie 77.91 omgevingspsychologie 77.92 parapsychologie 77.93 toegepaste psychologie 77.99 psychologie: overige

79 Andragologie

79.00 andragologie: algemeen 79.01 geschiedenis van de andralogie 79.04 andragologie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisatie 79.10 sociale hulpverlening: algemeen 79.11 methoden en technieken van hulpverlening 79.12 armenzorg 79.13 bejaardenzorg 79.14 gehandicaptenzorg 79.15 gezinszorg 79.16 jeugdhulpverlening 79.17 hulpverlening bij levensmoeilijkheden, hulpverlening bij gezinsmoeilijkheden 79.18 hulpverlening aan minderheden 79.20 reclassering 79.21 thuislozenzorg 79.22 hulpverlening aan verslaafden 79.23 hulpverlening aan slachtoffers van oorlogen, rampen of ongevallen 79.29 sociale hulpverlening: overige 79.30 voorlichtingskunde 79.40 organisatieagogie: algemeen 79.41 personeelswerk 79.49 organisatie-agogie: overige 79.50 samenlevingsopbouw: algemeen 79.51 opbouwwerk 79.59 samenlevingsopbouw: overige 79.60 vormingswerk, ontwikkelingswerk: algemeen 79.61 clubwerk, buurthuiswerk 79.62 cultureel werk 79.63 volwasseneneducatie 79.69 vormingswerk, ontwikkelingswerk: overige 79.99 andragologie: overige

80 Pedagogiek

80.00 pedagogiek: algemeen 80.01 geschiedenis van de pedagogiek 80.02 filosofie en theorie van de pedagogiek 80.03 methoden en technieken van de pedagogiek 80.04 pedagogiek: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 80.10 stromingen en richtingen binnen de pedagogiek 80.20 deelgebieden binnen de pedagogiek: algemeen 80.25 orthopedagogiek: algemeen 80.26 cognitieve stoornissen 80.27 zintuiglijke storingen, motorische storingen 80.28 gedragsstoornissen 80.29 orthopedagogiek: overige 80.30 sociale pedagogiek 80.32 vergelijkende pedagogiek 80.34 geschiedenis van de opvoeding 80.36 opvoeding en maatschappij 80.39 deelgebieden binnen de pedagogiek: overige 80.40 terreinen van opvoeding: algemeen 80.41 persoonlijkheidsvorming 80.42 emotionele vorming 80.43 intellectuele vorming 80.44 sociale vorming 80.45 ethische vorming 80.46 lichamelijke opvoeding, gezondheidsopvoeding 80.47 seksuele opvoeding 80.48 esthetische vorming 80.51 religieuze vorming 80.59 terreinen van opvoeding: overige 80.70 opvoedingspraktijk 80.80 opvoedingsmilieu: algemeen 80.81 sociaal milieu 80.82 opvoeding binnen het gezin 80.83 opvoeding binnen opvoedingsinstellingen 80.89 opvoedingsmilieu: overige 80.99 pedagogiek: overige

81 Onderwijs

81.00 onderwijs: algemeen 81.01 geschiedenis van het onderwijs 81.02 filosofie en theorie van het onderwijs 81.04 onderwijs: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 81.05 onderwijsresearch: algemeen 81.06 onderwijsevaluatie 81.07 vergelijkende onderwijskunde 81.09 onderwijsresearch: overige 81.10 onderwijsbeleid op macroniveau: algemeen 81.11 recht op onderwijs 81.12 ontwikkeling van het onderwijs 81.13 onderwijsplanning 81.14 onderwijseconomie 81.17 studiefinanciering 81.19 onderwijsbeleid op macroniveau: overige 81.20 onderwijssociologie: algemeen 81.21 sociale ongelijkheid in het onderwijs 81.22 sekse-ongelijkheid in het onderwijs 81.23 schoolleven 81.24 onderwijs en werkgelegenheid 81.29 onderwijssociologie: overige 81.30 personeel: algemeen 81.31 onderwijsgevenden 81.33 niet-onderwijsgevend personeel 81.34 personeel: overige 81.35 onderwijsgebouwen 81.40 onderwijsorganisatie op mesoniveau: algemeen 81.41 toelating tot de onderwijsinstelling 81.42 groepering 81.43 overgang, eindexamen 81.44 presentie, absentie 81.45 onderwijsmanagement 81.46 onderwijsbegeleiding 81.49 onderwijsorganisatie op mesoniveau: overige 81.50 onderwijspsychologie: algemeen 81.51 leerproces 81.52 studieprestatie 81.53 studentenevaluatie 81.54 studeren 81.55 studentengedrag 81.59 onderwijspsychologie: overige 81.60 onderwijsproces: algemeen 81.61 didactiek 81.62 curriculum 81.64 onderwijsproces: overige 81.65 leermiddelen: algemeen 81.66 gedrukt materiaal 81.67 audiovisuele middelen 81.68 computers in het onderwijs 81.69 leermiddelen: overige 81.70 onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: algemeen 81.71 openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs 81.73 voorschoolsonderwijs 81.74 primair onderwijs 81.75 secundair onderwijs: algemeen 81.76: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 81.77 algemeen voortgezet onderwijs 81.78 beroepsonderwijs 81.79 secundair onderwijs: overige 81.80 tertiair onderwijs 81.81 buitenschoolse vorming 81.82 onderwijs aan bijzondere groepen: algemeen 81.83 speciaal onderwijs 81.84 onderwijs aan minderheden 81.85 onderwijs aan schoolverlaters 81.89 onderwijs aan bijzondere groepen: overige 81.90 alternatieve onderwijssystemen 81.94 onderwijssystemen, onderwijsinstellingen: overige 81.99 onderwijs: overige

83 Economie

83.00 economie: algemeen 83.01 geschiedenis en filosofie van het economisch denken 83.03 economie: methoden en technieken 83.04 economie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 83.05 economische sociologie, economische psychologie 83.06 feministische economie 83.10 algemene economische theorie: algemeen 83.11 micro-economie 83.12 macro-economie 83.13 welvaartstheorie 83.14 inkomen, inkomensverdeling 83.15 institutionele economie 83.19 algemene economische theorie: overige 83.20 economische stelsels: algemeen 83.21 markteconomie 83.22 socialistische, communistische economie 83.25 economische transitie 83.29 economische stelsels: overige 83.30 economische toestand, economische ontwikkeling, economische structuur: algemeen 83.31 ontwikkelingseconomie 83.32 economische politiek 83.33 economische fluctuaties 83.39 economische toestand, economische ontwikkeling, economische structuur: overige 83.40 internationale economie: algemeen 83.42 internationale handel 83.44 internationale monetaire economie 83.46 ontwikkelingseconomie 83.48 internationale economische organisaties 83.49 internationale economie: overige 83.50 nationale monetaire economie 83.52 overheidseconomie 83.54 sociale zekerheid 83.60 economische sectoren: algemeen 83.61 arbeidseconomie 83.62 economie van de technologie 83.63 milieu-economie 83.64 regionale economie 83.65 energie-economie 83.66 landbouweconomie 83.67 industrie 83.68 dienstensector 83.70 verzekeringswezen 83.71 handel 83.72 verkeer 83.79 economische sectoren: overige 83.80 industriële organisatie: general 83.81 theorie van de onderneming 83.82 midden- en kleinbedrijf 83.83 grootbedrijf 83.89 industriële organisatie: overige 83.99 economie: overige

85 Bedrijfskunde, organisatiekunde, arbeidswetenschappen

85.00 bedrijfskunde, organisatiekunde: algemeen 85.02 filosofie en theorie van de bedrijfskunde, filosofie en theorie van de organisatiekunde 85.03 bedrijfskunde: methoden en technieken, operations research 85.04 bedrijfskunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 85.05 management, organisatie: algemeen 85.08 organisatiesociologie, organisatiepsychologie 85.10 strategisch beleid 85.12 kwaliteitsmanagement 85.15 onderzoek en ontwikkeling 85.20 bestuurlijke informatie, informatieverzorging 85.25 accounting 85.30 financieel management, financiering 85.33 beleggingsleer 85.34 logistiek management 85.35 productiemanagement 85.40 marketing 85.49 bedrijfskunde en organisatiekunde: overige 85.50 arbeidswetenschappen, arbeidsvraagstukken: algemeen 85.51 medezeggenschap 85.52 arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden 85.53 arbeidsorganisatie 85.54 ergonomie 85.60 arbeidsduur 85.61 lonen 85.62 personeelsbeleid 85.63 arbeidsverhoudingen 85.64 beroepen 85.65 soorten arbeid, soorten arbeiders 85.66 sociale verzekeringen 85.69 arbeidswetenschappen, arbeidsvraagstukken: overige

86 Recht

86.00 recht: algemeen 86.01 geschiedenis van de rechtswetenschap 86.02 onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 86.03 rechtstheorie, rechtsmethodologie 86.04 rechtsfilosofie 86.05 rechtssociologie 86.06 rechtsantropologie 86.07 rechtspsychologie 86.08 rechtsbronnen 86.09 rechtspleging 86.10 rechtsgeschiedenis, recht van afzonderlijke landen, gebieden en volken 86.11 rechtsvergelijking 86.12 Romeins recht 86.13 Common Law 86.14 islamitisch recht 86.15 rechterlijke organisatie 86.16 rechtshulp 86.19 recht: overige 86.20 burgerlijk recht: algemeen 86.21 personenrecht, familierecht 86.22 huwelijksrecht, huwelijksgoederenrecht 86.23 erfrecht 86.24 vermogensrecht 86.25 zakenrecht 86.26 verbintenissenrecht 86.27 handelsrecht 86.28 faillisementsrecht 86.30 verzekeringsrecht 86.31 rechtspersonenrecht 86.32 vennootschapsrecht 86.33 intellectuele eigendom 86.34 notarieel recht 86.35 burgerlijk procesrecht 86.36 internationaal privaatrecht 86.39 burgerlijk recht: overige 86.40 publiekrecht: algemeen 86.41 strafrecht: algemeen 86.42 delicten 86.43 strafprocesrecht, strafrechterlijke sancties 86.44 penitentiair recht 86.45 militair strafrecht, militair tuchtrecht 86.49 strafrecht: overige 86.50 staatsrecht: algemeen 86.51 grondwet 86.52 grondrechten 86.53 recht van lagere overheden 86.54 staatsrecht: overige 86.55 bestuursrecht 86.56 bestuursprocesrecht 86.57 ambtenarenrecht 86.58 vreemdelingenrecht 86.59 bestuursrecht: overige 86.60 gemengde rechtsgebieden: algemeen 86.61 belastingrecht 86.62 economisch publiekrecht 86.63 arbeidsrecht 86.64 sociaal recht 86.65 jeugdrecht 86.66 gezondheidsrecht, patiëntenrecht 86.67 consumentenrecht 86.70 mededingingsrecht 86.71 bouwrecht 86.72 huurrecht 86.73 vervoersrecht 86.74 verkeersrecht 86.75 milieurecht 86.76 ruimtelijke-ordeningsrecht 86.77 agrarisch recht 86.78 informatierecht, communicatierecht 86.79 gemengde rechtsgebieden: overige 86.80 internationaal recht: algemeen 86.81 mensenrechten 86.82 internationale rechtspleging: algemeen 86.83 Internationaal Hof van Justitie 86.84 overige internationale rechterlijke organisaties 86.85 Internationaalrechtelijke bronnen 86.86 Europees recht 86.87 recht der internationale organisaties: algemeen 86.88 Recht van de Verenigde Naties 86.89 Recht van overige internationale organisaties 86.91 diplomatiek recht, consulair recht 86.92 oorlogsrecht 86.93 recht van de zee 86.94 territoriaal recht 86.95 luchtrecht, ruimterecht 86.99 internationaal recht: overige

88 Bestuurskunde

88.00 bestuurskunde: algemeen 88.02 filosofie en theorie van de bestuurskunde 88.03 methoden en technieken van de bestuurskunde 88.04 bestuurskunde: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 88.10 overheid: algemeen 88.11 centrale overheidslichamen 88.12 provinciale overheidslichamen, regionale overheidslichamen 88.13 lokale overheidslichamen 88.14 functionele overheidslichamen 88.15 overheidsdiensten, overheidsbedrijven, semi-overheidsinstellingen 88.17 politie 88.19 overheid: overige 88.20 overheidsorganisatie, overheidsmanagement 88.30 overheidspersoneel 88.40 politiek-bestuurlijke betrekkingen 88.50 overheid en burger 88.60 beleidswetenschap: algemeen 88.61 beleidsvoorbereiding 88.62 besluitvorming 88.63 beleidsimplementatie 88.65 beleidsevaluatie 88.69 beleidswetenschap: overige 88.70 vergelijkende bestuurskunde 88.99 bestuurskunde: overige

89 Politicologie

89.00 politicologie: algemeen 89.01 geschiedenis van de politicologie 89.03 methoden en technieken van de politicologie 89.04 politicologie: onderwijs, beroepsuitoefening, organisaties 89.05 politiek in het algemeen 89.06 politieke filosofie 89.10 politieke ideologieën: algemeen 89.11 conservatisme 89.12 liberalisme 89.13 christen-democratie 89.14 socialisme 89.15 communisme 89.19 socialistische stromingen 89.20 anarchisme 89.21 fascisme 89.22 nationalisme 89.29 politieke ideologieën: overige 89.30 politieke systemen: algemeen 89.31 staat 89.32 staatsvormen, regeringsvormen 89.33 monarchie 89.34 republiek 89.35 democratie 89.36 autoritaire stelsels 89.39 politieke systemen: overige 89.40 interne betrekkingen van de staat: algemeen 89.41 interne betrekkingen van de staat met afzonderlijke groeperingen 89.49 interne betrekkingen van de staat: overige 89.50 politieke processen: algemeen 89.51 politieke sociologie 89.52 politieke psychologie 89.53 politieke cultuur 89.54 politieke invloed 89.55 politieke besluitvorming 89.56 politieke communicatie 89.57 politieke participatie 89.58 politiek geweld 89.59 politieke processen: overige 89.60 politieke organisaties: algemeen 89.61 politieke partijen 89.62 politieke bewegingen 89.63 pressiegroepen 89.69 politieke organisaties: overige 89.70 internationale betrekkingen: algemeen 89.71 internationale samenwerking: algemeen 89.72 internationale organisaties 89.74 internationale samenwerking: overige 89.75 internationale conflicten: algemeen 89.76 polemologie 89.77 bewapening, ontwapening 89.78 vredesbeweging 89.79 internationale conflicten: overige 89.80 krijgskunde: algemeen 89.81 krijgsmacht 89.82 militair personeel 89.83 oorlogsvoering 89.84 strategie, tactiek 89.86 militaire spionage, militaire inlichtingendiensten 89.87 wapens, strijdmiddelen 89.89 krijgskunde: overige 89.90 buitenlandse politiek 89.91 imperialisme 89.92 Oost-Westverhouding 89.93 Noord-Zuidverhouding 89.94 internationale betrekkingen: overige 89.99 politicologie: overige

NCOI - Opleidingsgroep . Verwijzing : NCOI - Opleidingsgroep .
- NCOI biedt als toonaangevende opleider het meest complete programma voor werkenden in België. Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). België . Website : http://www.ncoi.be/ . NCOI Opleidingsgroep (België) Koningin Astridplein 5 2018 Antwerpen Tel. 03 – 303 24 50 Fax 03 – 303 24 51 E-mail: info@ncoi.be . Nederland . Website : http://www.ncoi.nl/2006/ . Adresgegevens van NCOI NCOI Opleidingsgroep Bezoekadres: Marathon 7, 1213 PD Hilversum Klik hier >> voor de routebeschrijving. Postadres: Postbus 447, 1200 AK Hilversum Telefoon: 035 - 6 400 411 Fax: 035 - 6 400 477 Internet: http://www.ncoi.nl . E-mail: info@ncoi.nl Algemeen Directeur: Drs. Robert A. van Zanten Rabobank Hilversum 39.82.20.417 Postbank 7528289 KvK Hilversum 32062944 BTW-nummer: 8063.19.835.B.01 Kantooruren: Van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.30 uur. Vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. U kunt ons 24 uur per dag bereiken voor het aanvragen van een catalogus.

NCRV = Nederlandse Christelijke Radio Vereniging . Is opgericht in 1924 . Het NCRV omroepbedrijf is een ideële, protestants christelijk geïnspireerde, multimediale onderneming die haar media wil gebruiken om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de samenleving en daarbij een onmisbare schakel wil zijn in een sterke Nederlandse Publieke Omroep. Website http://www.ncrvnet.nl/ . Zie ook NCRV-gids online http://www.ncrvgids.nl/ .

Nederland :
- cultuur : http://www.ned.univie.ac.at/ .

Nederland: antiracisme - linken,

Nederland: basisonderwijs : IdentiteitNet is een netwerk van identiteitsbegeleiders en een platform voor ieder die zich betrokken voelt bij vormgeving van de identiteit en het vakgebied levensbeschouwelijke vorming in het primair onderwijs (Nederland) . Dit hoofdstuk bevat een beknopt chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de periode 1648 - 1940 . - (Nederlandse) bisdommen -- bisdom Breda . Op het centrale adres van het bisdom kunt u informatie krijgen over het contact met alle diocesane diensten en medewerkers. Openingstijden van de kantoren: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur. Telefoon: 076-522 34 44 . Fax: 076-521 62 44 . Email: secretariaat@bisdombreda.nl . Website : http://www.bisdombreda.nl/ . Postadres: Bisdom van Breda , Postbus 90189 , 4800 RN Breda . Bezoekadres: Nijverheidssingel 311 4811 ZW Breda. - Nederland: kerkelijke documentatie Nederland. Klik dan op: Kerkelijke documentatie. Sinds 1998 verschenen documenten

Nederland (overheid): linken,

Nederland multicultureel: nieuwsberichten,

Nederland: rijksarchief Limburg ,

Stichting Admiraal de Ruyter (1607-1676) ,

Nederland : VADA - toegang tot de multiculturele wereld,

VVV ,

Nederland 8 : antwoorden en verwijzingen op vragen binnen levensbeschouwing en religie. 8 publieke omroepen bieden beeld en geluid uit hun programma's. Die 8 zijn: IKON, Humanististen HOS, Moslims NMO, Hindoes OHM, Joden NIK, Boeddhisten BOS, Zendtijd voor kerken ZVK en de katholieke RKK. Website : http://213.132.199.172/nederland8/index2.htm . Sitemap: http://213.132.199.172/nederland8/forum/index.asp?oId=14 .Een boeiende  website in verband met interreligieuze dialoog.

Nederlands als tweede taal
- Nederland. Website : http://www.nederlandsalstweedetaal.nl/ . De website Nederlands als tweede taal.nl wordt ontwikkeld en onderhouden door VanDorp Educatief, specialist op het gebied van educatieve multimedia. Voor meer informatie over al onze produkten: Postbus 42 , 3956 ZR Leersum . E-mail: info@vandorp.net . Website: http://www.vandorp.net .

Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn = NIZW (zie lager) . Verwijzing : NIZW = Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn . Contact Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Bezoekadres: Catharijnesingel 47 3511 GC Utrecht Postadres: Postbus 19 152 3501 DD Utrecht Telefoon: (030) 230 63 11 Fax: (030) 231 96 41 . Website : http://www.nizw.nl/smartsite.htm?id=4 . U kunt de NIZW-centra bereiken via onderstaande telefoonnummers en e-mailadressen: NIZW Jeugd Telefoon: (030) 230 65 64 E-mail: infojeugd@nizw.nl NIZW Sociaal Beleid Telefoon: (030) 230 66 53 E-mail: sociaalbeleid@nizw.nl NIZW Zorg Telefoon: (030) 230 66 86 E-mail: zorginfo@nizw.nl NIZW International Centre Telefoon: (030) 230 65 52 E-mail: Intcentre@nizw.nl Beroepsontwikkeling Telefoon: (030) 230 63 81 E-mail: beroepsontwikkeling@nizw.nl 2ZW Publieksinformatie Telefoon: (030) 273 92 91 E-mail: info.over2zw@2zw.nl .

Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (N.I.K.); het is de overkoepelende organisatie van Joodse Gemeenten in Nederland Netnieuws : In deze rubriek trachten we jullie op de hoogte te houden van de recente evoluties op godsdienstig gebied op Internet. Webpagina : http://www.ping.be/flanders_religion/netnws.htm . Netwerk Caritas Solidariteit : Het Netwerk Caritas Solidariteit verenigt de kerkelijk gemandateerde solidariteitsorganisaties. Het betreft de organisaties met als gemeenschappelijke noemer diaconie en solidariteitsbeweging. Binnen het netwerk trachten de verschillende organisaties te komen tot overleg, het uitwisselen van informatie en samenwerking. Vanuit de spiritualiteitsbeleving, gekoppeld aan ernstige maatschappij-analyse en studie, willen de organisaties hun ethische impact op de samenleving verhogen. Leden van het Netwerk Caritas Solidariteit: Kerkwerk Multicultureel Samenleven , Welzijnszorg , Caritas Hulpbetoon , Caritas Gemeenschapsdienst ,  Caritas Internationaal Hulpbetoon, Pax Christi Vlaanderen , Missio , Broederlijk Delen. De Commissie Rechtvaardigheid en Vrede Vlaanderen verzorgt het secretariaat en verbindt het Netwerk Caritas Solidariteit met andere christelijk geïnspireerde bewegingen actief op het gebied van rechtvaardigheid en vrede. Het vormt tevens het aanspreekpunt voor andere Commissies Rechtvaardigheid en Vrede, met name zowel voor de diocesane en regionale commissies in Vlaanderen, als voor de commissies van andere landen. Netwerk Caritas Solidariteit , Huidevettersstraat 165 , 1000 Brussel . Tel.: 00-32-(0)2.502.75.28 . Fax: 00-32-(0)2.502.75.30 . E-mail: ncs@crv.be of cjp@crv.be . Website : http://www.broederlijkdelen.be/nl/algemeen_wiezijnwe_netwerk_ncs_inh.shtml .

Nederlandse Islamitische Omroep (NIO) . Onder de naam Nederlandse Islamitische Omroep is de tweede moslimomroep van Nederland opgericht. Eerder dit jaar besloot het Commissariaat voor de Media de zendtijd voor moslims te splitsen. De ene helft van de zendtijd is voor de NMO, de omroep die de afgelopen jaren de islamitische programmering voor zijn rekening nam. De andere helft van de zendtijd werd toegekend aan het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), die de programma’s laat verzorgen door de nieuw opgerichte Nederlandse Islamitische Omroep (NIO). Voorzitter is Ila Kasem, managing director bij adviesbureau Van de Bunt. Hij is al jaren actief als deskundige op het gebied van emancipatie en minderheden, onder meer binnen Islam en Burgerschap, één van de organisaties achter het CMO. Oud-Publieke omroepman Peter Verschoor treedt de komende tijd op als interim-directeur van de NIO.

negrospirituals : http://www.negrospirituals.com/news-song/index.htm .

Netwerk Vlaanderen, Anders Omgaan met Geld , Vooruitgangstraat 333, 1030 Brussel , tel: 02 201 07 70, Fax: 02 201 06 02, E-mail : info@netwerk-vlaanderen.be , website : http://www.netwerk-vlaanderen.be/ . E-zine . Abonneer je vandaag nog op onze electronische nieuwsbrief en ontvang ons spaar- en beleggingsnieuws. Actie : geen geld voor geweld ,

Neudecker H. . Verwijzing : Neudecker H . Publicaties : website http://www.letmetis.leidenuniv.nl/index.php3?m=4&c=564 .

- neutraliteit

- Ysebaert Tom , Interview: Raymonda Verdyck over neutraliteit als noodzaak . 'Het eigen grote gelijki hoort niet op school' , De Standaard , vrijdag 23 oktober 2015 , blz.12-13 . Website : http://www.standaard.be/cnt/dmf20151022_01933596 .

New Age ( SISO 230.6 . NUGI 631 632 . NBC 08.47 . ) . Een recent Romeins document over ‘New Age’. Twee conferenties, telkens om 17 u en om 20 u. Op 29 oktober en 10 december 2003. Karmelietessen , Mars hofstraat 6 , 8908 VLAMERTINGE (Ieper). Tel: 057/ 20 11 26 . Fax: 057/ 20 65 14 . E-mail : karmel.vlam@belgacom.net . Website : http://www.karmel.be/karmelietessen-vlamertinge/index.htm . - Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke Begijnhofgesprekken 2003 / 2004 : http://www.kms.be/regbr_gebeurtbrussel.htm . Het thema “Is de wereld maakbaar? Levensbeschouwing & engagement”. Een New–Age visie wordt op 8 december van 19u15 tot 21u15 behandeld door de heer Karel HOET (die reeds meer dan twintig jaar betrokken is bij de New Age beweging) . Kloster-Eck (Brussel) , Contactpersoon Trees Castelein , Adres Begijnhofplein 7, 1000 Brussel . Telefoon 02/223.60.15. E-mail Trees Castelein : treescastelein@pi.be , - New-Age en Spirituele startpagina voor Vlaanderen New-Age . Website : http://new-age.go2.be/ . - new-age.pagina.nl : website : http://new-age.pagina.nl/ . - New Age voor kinderen : E-mail : NewAge@osf.nl . Website : http://members.lycos.nl/PatriciaH/ . - Welkom bij Onkruid's NewAgeNet . Onkruid is het grootste tijdschrift in Nederland en België op het gebied van spiritualiteit, natuurlijke gezondheid, natuurbeleving en de praktische toepasbaarheid ervan. Website : http://www.onkruid.nl/ie/ .

nieuwe bijbelvertaling = NBV . Tekst , zoeken op woord , zoeken op inhoud : http://www.voorleesbijbel.nl/ .
- Trouw : http://www.trouw.nl/religieenfilosofie/bijbelvertaling/index.html .

nieuwe evangelisatie - Le Congrès International pour une Nouvelle Évangélisation - http://www.cathonet.org/nouvelle-evangelisation/index.php .

* Nieuwe Stad, jg.43 (febr. 2002), nr.2 : Dialoog: men kan er niet meer omheen; Een kort verslag van de interreligieuze gebedsontmoeting in Assisi

Nieuwe Testament
- Nieuwe Testament (bibliografie): http://www.interlevensbeschouwelijk.be/matteus.htm .
- Codex Bezae : http://www.ifrance.com/bezae/index.html .
- Website : http://www.greeknewtestament.com/index2.htm .
- Het Griekse Nieuwe Testament : http://www.olivetree.com/bible/Frames/GreekNewTestament.htm .

Nieuwpoort
- De Luwte, Marktplein 18, 8620 Nieuwpoort. Tel 058/24 31 16

- Nigeria : een etnisch kruidvat . Nigeria herbergt 250 verschillende stammen, waarvan de Hausa’s in het noorden en de Ibo’s en Yoruba’s in het zuiden verreweg het grootst zijn. De stammen in het noorden zijn vooral moslim, die in het zuiden christen of aanhangers van natuurgodsdiensten. De rellen zijn niet alleen religieus van aard, maar ook te zien als conflicten tussen de verschillende stammen. De problemen tussen de stammen zijn verergerd door interne migratie, waardoor verschillende etnische groepen door elkaar zijn komen te wonen. Dit geld vooral voor het noorden, waar de Islamitische meerderheid (Haussa’s) strenger in de leer is geworden en de Sharia hebben ingevoerd. Nigeria is nu een land met twee rechtsstelsels; In het noorden geldt de van de Arabieren overgenomen Sharia (Islamitische wet), in het zuiden geldt het uit de koloniale tijd stammende Engelse Rechtssysteem. Webpagina : http://www.geografie.nl/tijdschrift/lesmateriaal_overig/14/NIGERIA.doc .

* Nijns Silvia: A. Allochtone ouderen. B. Omgaan met de dood, .

* Nijssen Koenraad: Tussen warme vriendschap en herhaalde afwijzing - hbvl 2000.12.09/10  - Hasselt  - Koenraad Nijssen - Kameroenees Cyrille Alain Tenda wil gezicht geven aan asielzoekers

Nijs Jan senior . Verwijzing : Nijs Jan senior . Televisie: Zondag 25 februari 2007: VRT één 9u 15, Canvas 23u 05 Jan Nijs een leven met hart en ziel. Een voorbarig "In Memoriam", grapt Dominee Jan Nijs. 84 jaar en nog steeds onstuitbaar, lachend om eigen tegenslagen. Gepassioneerd strijder voor vrijheid en rechtvaardigheid. Gevormd in de katholieke arbeidersjeugd en gekozen voor het protestantisme en socialisme. Verliefd op zijn Noord Ierse Lily en verknocht aan zijn tweede vrouw . Weg van Jazz en Jiddisje liedjes. Ondergedoken in de oorlog en nu in de Rabbijnse geschriften. Jan Nijs blikt terug vanuit zetel en ziekenhuisbed en weet dat hij de hemel cadeau krijgt, want God is goed. Ja, een voorbarig in memoriam van een speciaal mens, waarvan we de helft hebben geschrapt om niet te overdrijven. Want: " Don’t talk about me, when I’m gone".
VPKB te Genk . Na de Tweede Wereldoorlog werden o.a. Duitsers als krijgsgevangenen tewerkgesteld in de Limburgse koolmijnen. Na hun vrijlating verkozen sommigen hier te blijven. Andere Duitsers kwamen in de vijftigerjaren naar Genk om in de mijn te werken (zie Ludwig Rost, Protestants-evangelische christenen te Genk, in : Heidebloemke, jg. 61, nr.2 (2003), p.49-52). In het midden van de zestigerjaren werd de protestantse gemeente zelfstandig. Ze kreeg op 1 november 1964 een eigen predikant in de persoon van Jan Nijs sr en op 15 oktober 1967 een eigen kerkgebouw nl. de Evangelische Johanneskerk. Evangelisch is het equivalent van het Duitse woord protestant. De protestantse gemeente koos voor de naam Johannes naar de evangelist die zei “Kindertjes, bemint elkaar” en zo opteerde om de liefde te laten primeren boven de godsdienstige en nationale tradities. (Zie tweede aflevering (de Verenigde Protestantse Kerk in België te Genk en te Hasselt) .
- Nijs Jan sr , Maarten Luther (1483-1546) . Enkele kroonblaadjes van de roos , Genk , Kark Barth Centrum , 1983 .

N.I.K. = Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap; het is de overkoepelende organisatie van Joodse Gemeenten in Nederland

NIZW = Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn . Verwijzing : NIZW = Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn . Het is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het verbeteren van de sector zorg en welzijn, door innovatie mogelijk te maken en door ondersteuning en informatie te bieden. Het NIZW is er voor de ruim 750.000 beroepskrachten en de vele vrijwilligers die werken in terreinen als kinderopvang, maatschappelijke dienstverlening, sociaal-cultureel werk, jeugdzorg, ouderendienstverlening, thuiszorg en hulpverlening aan mensen met een handicap. De activiteiten van het NIZW resulteren in adviezen, veranderingstrajecten, trainingen, congressen, boeken, websites, cd-rom’s, video’s en een informatielijn.Website : http://www.nizw.nl/smartsite.htm?id=4 . Bezoekadres: Catharijnesingel 47 , 3511 GC Utrecht . Postadres: Postbus 19 152 , 3501 DD Utrecht . Telefoon: 030 - 230 63 11 . Fax: 030 - 231 96 41 . Infolijn: 030 - 230 66 03 . E-mail: kennisplein@nizw.nl . NIZW ACTUEEL : Aanmelden én afmelden voor deze nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar actueel@nizw.nl .

- Het kind van Noach Eric-Emmanuel Schmitt . Bindwijze: Gebonden Pagina's: 172 ISBN: 9789045016504 Prijs: € 10.00 Verschenen: Oktober 2009 Catalogus: Najaar 2009 . Wikipedia : Das Kind von Noah ist ein Roman des französischen Autors Eric-Emmanuel Schmitt aus dem Jahr 2007. Unter dem Titel “L'Enfant de Noé“ erschien das Werk 2004 in Paris. Es wird die Geschichte des jüdischen Jungen Joseph erzählt, welcher durch den Einmarsch der Deutschen in Belgien zum Flüchtling wird. Seine Reise führt ihn in die „Gelbe Villa“, ein Waisenhaus, wo er Pater Bims trifft, der ihm hilft sich selbst und seine Wurzeln kennenzulernen. Der Roman stellt nach den Romanen Milarepa (tibetischen Buddhismus), Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran (Islam) und Oskar und die Dame in Rosa (Christentum) eine Art kombinierte Betrachtung von Judentum und Christentum dar.

Noega : nieuw welzijnsmagazine voor Limburg / Provincie Limburg . 2de Directie. Welzijn. - Jrg. 1, nr. 0 (maart/april 2002)-. - Hasselt : Provincie Limburg. 2de Directie. Welzijn, 2002-. - ill. ; 30 cm , Driemaandelijks. - ISSN 1378-6059; Noega zal op 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december 2003 verschijnen. Overzicht van de medewerkers van de 2de directie : http://www.limburg.be/directie/directie2.html ,

NMBS  = Belgische Maatschappij der Belgische Spoorwegen , website : http://www.b-rail.be/N/index.htmlOnze informatiebrochures zijn gratis. U kunt ze gemakkelijk bestellen door ons te bellen op 02/526 37 69 of te mailen naar : 

* non-discriminatiebeleid: in Tertio van 3 januari 2001, blz.3: Jos Horemans van het diocesaan secretariaat van het basisonderwijs maakt de balans op van vijf jaar non-discrIminatiebeleid in de stad Antwerpen. Multiculturele scholen onder druk Norbertijnen : zie Praemonstratenen , norbertinessenklooster Sint-Catharinadal Breda,

Nords@it , Onder de vleugels van "Jobtraject" (onthaal en trajectbegeleiding naar werk en opleiding op buurtniveau), een initiatief van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Groot Eiland, gelegen in de sterk verwaarloosde buurt van de Noordwijk, is het Computeratelier Nords@it gegroeid . Het atelier beschikt over zo'n 12 gloednieuwe pc's (met internetverbinding, CD-Rom...), een aangename en verzorgde infrastructuur en vooral een 'letterlijk lage drempel'. Meer info kan je bekomen bij Lutgart Vrints of Willem De Fieuw in "Computeratelier Nords@it", Antwerpsesteenweg 382 te 1000 Brussel (in de Noordwijk). Tel & Fax: 02/203 95 75 of via e-mail :  computeratelier.grooteiland@archipel.be .

NOSTER = Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap . Postbus 80105 3508 TC Utrecht tel.: 030-2533105 fax: 030-2533241 E-mail : noster@theo.uu.nl Website : http://www.theo.uu.nl/noster

NRC Handelsblad : Het e-mailadres van de redactie van NRC Handelsblad is nrc@nrc.nl . De Internetredactie is via web@nrc.nl bereikbaar . Redactie , Marten Meesweg 35 , Postbus 8987 , 3009 TH Rotterdam . Tel 010 - 406 6111 . Fax 010 - 406 6967 . Website : http://www.nrc.nl/W2/Service/inhoud.html . NT2 : - tekstenbestand : http://www.bvenet.nl/~nt2tekst/ .

NUGI . ( omNURlijst-3 ) de Nederlandse Uniforme Genre Indeling. Zoekprogramma NUGI - NUR - trefwoord : http://www.abstractcomputing.nl/scripts/nurwebsearch.dll . Dit is een indeling die sinds 1987 wordt gebruikt door de Nederlandse uitgeverijen. NUR (de nieuwe NUGI) . Na de instelling van de Uniforme Genre Indeling (UGI)en de Nederlandse Uniforme Genre Indeling (NUGI) heeft het Nederlandse en Vlaamse Boekenvak besloten per 1 april 2002 de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (NUR) in te voeren. Zie http://www.boekbond.nl/index.cfm/4,0,98,108,html . Onderaan die webpagina vind je 1. Zoek de NUR 2. Inleiding NUR 3. NUR-lijst 4. De omNUR-lijst numismatiek :

NUR . ( omNURlijst-3 ) Zoekprogramma NUGI - NUR - trefwoord : http://www.abstractcomputing.nl/scripts/nurwebsearch.dll . NUR staat voor Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling. Het is een driecijferige code die het onderwerp van een boek weergeeft. Zie o.a. http://www.belboek.com/catalogus/nugi/index.html . NUR (de nieuwe NUGI) . Na de instelling van de Uniforme Genre Indeling (UGI)en de Nederlandse Uniforme Genre Indeling (NUGI) heeft het Nederlandse en Vlaamse Boekenvak besloten per 1 april 2002 de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling (NUR) in te voeren. Zie http://www.boekbond.nl/index.cfm/4,0,98,108,html . Onderaan die webpagina vind je 1. Zoek de NUR 2. Inleiding NUR 3. NUR-lijst 4. De omNUR-lijst 000 - 098 : Non-boeken 100 - 199 : Educatieve uitgaven 200 - 299 : Kinderboeken 300 - 399 : Fictie, non-fictie literair 400 - 599 : Non-fictie vrije tijd/ algemeen 600 - 799 : Non-fictie informatief/ professioneel 1 800 - 999 : Non-fictie informatief/ professioneel

numerologie (getallen-kunde) : zie deze website http://www.interlevensbeschouwelijk.be/getallen.htm .

NWO = Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
- Vestigingsadres , Laan van Nieuw Oost-Indië 300 - 2593 CE Den Haag . Postadres : postbus 93138 - 2509 AC Den Haag . Telefoon +31 (0)70 344 06 40 . Fax +31 (0)70 385 09 71 . Algemeen e-mailadres nwo@nwo.nl . Vragen/opmerkingen met betrekking tot de website manj@nwo.nl . Website : http://www.nwo.nl/ . Sociale cohesie : http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5TLCMP .


WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@telenet.be .
websitenaam : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . BIJ DE HAND .
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z

HOOFDTHEMA'S : Levensbeschouwingen : bahá'í , boeddhisme , christendom -BIJBELGROEPEN - metamorfoses - RASJIKRING - BIJBELS LEERHUIS, hindoeïsme , islam , jodendom , sikhisme , Voor U gelezen , vrijzinnigheid .
- bijbel , bijbelgroepen , bijbel en koran , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , koran , liturgie : ABC-jaar . Proto-evangelie van Jakobus . Te Elfder Ure (TEU) .
- Maatschappij : allochtonen , armoede , vluchtelingen en asielzoekers ,
- Spiritualiteit :   bezinningsteksten , bijbelwoord voor iedere dag , spiritualiteit ,
- Talen : Arabisch , Aramees , bijbelverwijzingen , Duits , Frans , Grieks , Hebreeuws , Latijn , Nederlands ,
- Andere : getallen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen