LETTER S

Webpagina's op deze website : - S - SPIRITUALITEIT -

Thema's en websites : - Lucernacollege - Sabbe Maurits - Sahar Khalifa - Saint-Marc - salat, het gebed van de moslims - Salvator - barmhartige Samaritaan - Samaritanen - Samen - Samen in vreugde - samenvattingen - Sanskriet - Sara - Schatz Werner - Schimmel Annemarie - Schonfield Hugh J. - Ibisschool - school+ - school-identiteit - School Zonder Racisme - schoorsteenvegen - Schrift - SCI ( Service Civil International ) - Seneca (Forum voor onderwijsrecht) - seniorengids - Sepher Yetsirah - Septentrion - septuaginta - Servotte Herman - sexualiteit en islam - SGO - Sharm el Sheikh - SHRAMADANA - sikhisme (S) sikhisme (webpagina) - Silberman Neil Asher - Siloam - Silvester - Cor Sinnema - Sint-Truiden - Sinoué Gilbert - Sint-Michielsbeweging, Kortrijk - SISO (ordeningssysteem van bibliotheken) - Slavenburg Jacob - sleutel - sluier - Smelik Klaas .A.D. - soefisme - Soka Gakki International { - boedhisme (webpagina) boeddhisme (B) - }- SOL = Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en identiteit - Soenen Helke - SOS Schulden Op School - spiritualiteit - spreekbeurten - spreuken (proverbs) - Staes Gerda - Stamm Johann Jakob - Standaert Benoît - stemtraining - Stevaert Steve - stiltecentrum - Störig Hans Joachim - stratenplanner - Struyf Annemie - studietoelagen - Sub tuum præsidium - Joseph-Benoît Suvée - synoptici - Syrische christenen -
WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'íbijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , SPIRITUALITEIT , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen ,
- Eigen-zinnige beschouwingen - Het kleine of grote ongenoegen -

sabbat of sjabbat . Website : http://www.ondernemen.in/INFO_Sjabbat_(orthodox-joodse_visie) .

Sabbe Maurits . LEUVEN (RKnieuws.net - 16 juni 2004) - In Leuven is kanunnik Maurits Sabbe, gewoon hoogleraar-emeritus van de K.U.-Leuven, overleden. Hij werd geboren in Tielt op 18 augustus 1924 en werd tot priester gewijd te Brugge op 4 maart 1950. Hij was doctor in de theologie, licentiaat in de filosofie en licentiaat in de bijbelse filologie (K.U.Leuven). Eerst was hij professor aan het Grootseminarie in Brugge. In 1963 werd hij benoemd tot erekanunnik van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. Vanaf 1966 was hij tevens professor aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Leuven. In 1967 werd hij hoogleraar aan de faculteit theologie van de K.U.Leuven en tevens president van het Paus Adrianus VI-college te Leuven. Eveneens was hij moderator van de studenten die de licenties in de morele en religieuze wetenschappen aan de K.U.L. volgden. In 1970 werd hij gewoon hoogleraar aan de faculteit theologie van de K.U.L. Maurits Sabbe ging op 1 oktober 1989 met emeritaat. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 19 juni om 11 uur, in de kerk Sint-Jan de Doper in het Groot Begijnhof in Leuven.

Sahar Khalifa . De Palestijnse schrijfster Sahar Khalifa is een van de literaire figuren die in haar werk de complexe verhoudingen tussen natie, klasse en sekse in de Palestijnse maatschappij onder Isra�lische bezetting op indringende wijze schetst. In De cactus (1976) focust Khalifa voornamelijk op klassentegenstellingen, terwijl in Memoires van een eigenzinnige vrouw (1986) het thema van het Palestijnse conflict naar de achtergrond verschoven is om plaats te maken voor dat van het individuele bevrijdingsproces van een vrouw. Het is voornamelijk in De zonnebloem (1980) en in De poort (1990) dat het thema van het streven naar een onafhankelijke Palestijnse staat verweven wordt met dat van de vrouwelijke emancipatiestrijd. Door de ogen van de vrouwelijke hoofdpersonages wordt de ideologie van mannelijke militanten kritisch bekeken. Het vrouwelijk perspectief dat Khalifa in deze twee laatste werken naar voren schuift is bovendien verre van eenduidig. Haar personages geven uiting aan een breed gamma van opinies. Niet alleen de tegenstellingen tussen de verschillende klassen en tussen mannen en vrouwen worden belicht, maar ook de tegenstellingen tussen vrouwen onderling en hun innerlijke contradicties en conflicten komen aan bod. Publicatiegegevens Nederlandse vertaling: De poort, De Geus-EPO, Breda-Berchem, 1996. Arabische titel: Ba-b as?-s?a-h?ah, Da-r al-a-da-b, Beiroet, 1990.

Saint-Marc . Verwijzing : Saint-Marc .
- Saint-Marc heeft meerdere betekenissen : http://nl.wikipedia.org/wiki/Saint-Marc .

salat, het gebed van de moslims. Website : http://www.air-islam.com/convertis/cybersalat.htm .

Salvator (Hasselt) :
- Salvatorziekenhuis : Campus Salvator , Salvatorstraat 20 , 3500 Hasselt . Tel. 011-28 91 11 . Fax 011-27 45 90 . E-mail: info@caz.be . Website : http://www.caz.be/nl/frame_home.htm . CAZ (Christelijk Algemeen Ziekenhuis Midden-Limburg).
- Zusters Salvatorianessen - Sorores Divini Salvatoris (SDS) , Salvatorgemeenschap , Salvatorstraat 20 , B-3500 Hasselt . E-mail : SDS@salvatormundi.be . Website : http://www.salvatormundi.be/ .

- (barmhartige) Samaritaan : Lc 10,25-37 . Uitleg : - Lc 10,29-37 - . Bibliografie : - Lc 10,25-37 -

Samaritanen - Samaritins - Samaritan -
- Leider Samaritanen overleden. Gepubliceerd op maandag 09 februari 2004 . NABLUS (ANP) - De hogepriester van de kleine Samaritaanse gemeenschap in Israël en de Palestijnse Gebieden, Salum Imran Ishak, is maandag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie laten weten. De Samaritanen baseren zich uitsluitend op de eerste vijf boeken van de bijbel en beschouwen zich als de ware hoeders van de traditie van Mozes. Ishak, die in het Hebreeuws Shalom ben Amram heette, stierf in een ziekenhuis in Jeruzalem. Zijn opvolger is de 79-jarige Abdel Moein Sadaka, in het Ivriet bekend als Elazar ben Tsdaka. De Samaritaanse gemeenschap telt ongeveer zeshonderd leden. De Samaritanen zijn afstammelingen van de Israëlieten die bij de deportatie van de meeste inwoners van Israël door de Assyriërs in 722 voor Christus in Israël achterbleven. Die joden vermengden zich met mensen uit andere volken die de Assyriërs naar Israël hadden overgebracht. In hun liturgie gebruiken ze een variant van het oud-Hebreeuws, maar in het dagelijks leven spreken ze Arabisch. In Jezus' tijd golden de Samaritanen in Israël als tweederangs burgers. Volgens de verhalen in het evangelie doorbrak Jezus meermalen de heersende uitsluiting van de Samaritanen. Vooral zijn gelijkenis over de barmhartige Samaritaan is bekend geworden. Die gaat over een man die tijdens een reis is overvallen door rovers en halfdood aan de kant van de weg ligt. Een priester en een Leviet, geziene joodse burgers, lopen hem voorbij maar uitgerekend een verachte Samaritaan ontfermt zich over hem. Le dignitaire, qui était membre du Conseil national palestinien (CNP, Parlement) depuis 1996, devait être enterré sur le mont Gerzim, lieu sacré des Samaritains qui surplombe la ville de Naplouse en Cisjordanie, qui est selon leur tradition, le lieu des sacrifices d’Adam, d’Abraham, de Jacob et de Josué. La communauté samaritaine comprend 650 membres dont la moitié vit à Holon, près de Tel-Aviv, l’autre à Naplouse. Zie ook Samaritins : http://atheism.about.com/library/glossary/judaism/bldef_samaritans.htm . About half of the Samaritans live in Kiryat Luza, close to Mount Gerizim, just south of Nablus in Palestine, which is their religious centre. The rest live in Holon district right outside Tel Aviv in Israel. This group has many traditions in common with the Jews, due to common roots. The Samaritans of Palestine participate in the life of Palestine, while the Samaritans of Israel participate in the Israeli society. Website : http://i-cias.com/e.o/samaritans01_img.htm . Uitgebreide informatie op website : http://www.wordiq.com/definition/Samaritan .
Samaritanen bestaan nog steeds Geschiedenis Samaritanen gaat terug naar 25 eeuwen geleden Geplaatst op 13/12 '04 om 10:49u Door Eric Masseus (Bron: Nederlands Dagblad) KAMPEN (RKnieuws.net) - Bij het woord �Samaritanen� denken christenen meestal aan de tijd van de Bijbel. Er bestaan echter nog steeds twee kleine religieuze gemeenschappen van Samaritanen. De Samaritanen vormen een van de kleinste religieuze gemeenschappen ter wereld. Er zijn er nog 675, verdeeld over twee groepen die leven in Isra�l, aldus Pieter van der Horst, schrijver van het deze week verschenen boekje De Samaritanen (uitgeverij Kok Kampen, 14,90 euro). Het boekje is onderdeel van de serie Wegwijs over wereldgodsdiensten en stromingen. Hoewel ze een kleine groep vormen, mogen Samaritanen zich in een toenemende wetenschappelijke belangstelling verheugen. Er bestaat zelfs een internationaal genootschap voor de wetenschappelijke bestudering van het samaritanisme, de Soci�te d��tudes Samaritaines. Van der Horst, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, is het enige Nederlandse lid. Hij schreef De Samaritanen omdat "er geen enkel algemeen en inleidend overzicht van de geschiedenis en cultuur van de Samaritanen" in het Nederlands bestaat. In zijn boek behandelt hij de geschiedenis, de literatuur, het geloof en de gebruiken van de Samaritanen. Zij beschouwen zich niet alleen als een religieuze groep, maar ook als een volk.
- Crown Alan D., Samaritan scribes and manuscripts: https://books.google.be/books?id=e5iW24esf-sC&pg=PA1&lpg=PA1&dq=Bibliotheca+Samaritana.+Texte+aus+Samaria+und+Studien+zum+Samaritanismus:+Teil+1:+Die+samaritanische+Pentateuch-Version;+samaritanischer+Text+der+...+Pentateuch+von+Marqah+dem+Samaritaner&source=bl&ots=PWy61zuBYR&sig=PYbwAaRC3wa2yjYDVLZmdXdNGdY&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjo1rPRhr7VAhVFPFAKHVepCz0Q6AEINzAC#v=onepage&q=Bibliotheca%20Samaritana.%20Texte%20aus%20Samaria%20und%20Studien%20zum%20Samaritanismus%3A%20Teil%201%3A%20Die%20samaritanische%20Pentateuch-Version%3B%20samaritanischer%20Text%20der%20...%20Pentateuch%20von%20Marqah%20dem%20Samaritaner&f=false .

Samen , 3500 Hasselt, tel. 011/28.84.58; fax. 011/28.84.78. Rek. nr. 735-1135620-29. Op dit adres kan men ook terecht voor een gratis proefnummer. Website :  http://www.kerknet.be/kerkvlaanderen/Bisdommen/Hasselt/KVL_H_4.html .
* Samen: In het februari-nummer 2002 van het diocesaan tijdschrift Samen verschijnt het volgende artikel Bewogen door vluchtelingen - Bevlogen voor rechtvaardigheid

Samen in vreugde. Christenen in weer en wind. Onze gemeenschap vindt, enkele decennia geleden, haar oorsprong in de geestelijke oefeningen van Ignatius (dertigdaagse retraites), langsheen een GCL-gezinsgroep (Gemeenschap voor Christelijk Leven), "De Regenboog", en uit de nagelaten droomgeschriften van een Jezuïet-missionaris E.P. Emile Jansen, gestorven in 1985. In september 2001 vertrouwde Mgr. Schruers aan Marijke Meinesz- Van 't Hoff een nieuwe stichting toe. Het werd : "Samen in Vreugde - Christenen in weer en wind". E-mail : SamenInVreugde@skynet.be . Website : http://users.skynet.be/SamenInVreugde/ .

samenvattingen van documenten , boeken enz. Verwijzing : samenvattingen . Website : http://scholieren.samenvattingen.be/ .

Samueljaar , levenskeuzes vanuit het gebed : een jaar waarin jongeren zich een jaar lang bezinnen over een gelovige levenskeuze. Een interview van Tine De Leeuw met een jongere : http://www.oudeabdij.be/html/jongeren_interv_samuel.html . Praktisch : Samuel richt zich tot iedereen tussen twintig en dertig jaar. Acht zondagnamiddagen op 12 oktober 2003, 2 november, 7 december, 11 januari 2004, 8 februari, 14 maart, 18 april, 9 mei, telkens van 14u tot 19u (behalve op 12 oktober en 9 mei van 10u30 tot 19u). Lode Aerts geeft de inleidingen. Hij is priester, docent theologie te Gent en verantwoordelijk voor opleiding en vorming in het bisdom Gent. De gemeenschappelijke bijeenkomsten gaan door in de Oude Abdij, Drongenplein 27, 9031 Drongen (Gent). Meer informatie bij Dirk Boone, Oude Abdij, Drongenplein 27, 9031 Drongen, Tel. 09/226 52 26, E-mal : info@oudeabdij.be of bij Joris Polfliet, Gouvernementstraat 12, 9000 Gent, tel. 09/266 10 65, E-mail : joris.polfliet@kerknet.be . Zie website : http://www.oudeabdij.be/html/jongeren.html . Zie ook website : http://www.ijd.be/html/ijd/ijd_nieuw.html .

* pater Willem Sangers, kruisheer. *1915 Stevensweert. +1987 Maaseik.
https://www.youtube.com/watch?v=DMCm2RWxbQI&gl=BE
http://www.amici-insulae.nl/jaarboeken-mainmenu-36/2010-2019/2015/227-pater-sangers-honderd-jaar-geleden-geboren
http://www.amici-insulae.nl/jaarboeken-mainmenu-36/1980-1989/1989/171-pater-willem-sangers-promotor-van-beide-limburgen
https://www.youtube.com/watch?v=_onTVlFhTh4
http://www.patersangerskring.org/ .

Sanskriet
- woordenlijst : http://www.sathyasai.nl/Woordenlijst.htm .

Sara . Verwijzing : - Sara - . Zie verder : - Gn 23,1-20 -

sbo = steunpunt blijvend ouderschap : Meybroekstraat 30 , 3510 Hasselt - Kermt . Tel : 011/87 26 71 of 0476/76 24 56 . E-mail : info@sbo.be . Website : http://www.sbo.be/ . Indien je hulp of advies zoekt i.v.m uw echtscheiding, uw omgangsrecht of alimentatie, dan kan je op diverse manieren met ons contact opnemen. Per brief, per e-mail, per fax of per telefoon.

SCI = Service Civil International. International Secretariat - Antwerpen , Isabelle Vandenbergen -International Coordinator , St-Jacobsmarkt 82, B-2000 Antwerpen, Belgium . Tel: 32.3.2265727 . Fax: 32.3.2320344 . E-mail : info @ sciint.org (general correspondence) .Website : http://www.sciint.org/ . Our VISION is a world of peace, social justice and sustainable development, where all people live together with mutual respect and without recourse to any form of violence to solve conflict.

Schaarbeek
- Lucernacollege . Vrije Nederlandstalige School , Paliezenstraat 27, 1030 Schaarbeek. Tel en fax : 02/217 72 19. E-mail : secretariaat@lucernacollege.be . Website : http://www.lucernacollege.be/index.htm . Op de website van het Lucernacollege vind ik volgende zin : "We nu 52 personeelsleden tellen en over vier vestigingen verspreid zijn." Op de Kifkif-website vind ik volgend artikel : Turkse gemeenschap richt scholen op in Antwerpen, Gent en Genk : http://www.kifkif.be/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1846 . Zie ook Het Laatste Nieuws : http://www.hln.be/hln/cch/det/art_17597.html .
Eerste Turkse scholen in Vlaanderen . In het Turks : http://www.eglence.be/dv_news.php?haber=238 .

Schatz Werner . Verwijzing : Schatz Werner .
- Pfarrer Werner Schatz hat 20 Jahre lang einen Dialog mit Muslimen im Stadtkanton Basel geführt – vorerst privat und später im Auftrag der Kirche. Zie http://www.evbg.ch/333.0.html .
- Schatz, Werner. Genesis 14: Eine Untersuchung. Bern: Herbert Lang, 1972

Scheffer Paul . Drs. Paul Scheffer (49) is de nieuwe bekleder van de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze bijzondere leerstoel is door de gemeente Amsterdam ingesteld voor de studie van de grootstedelijke problematiek, in het bijzonder Amsterdam. Scheffer, die als bijzonder hoogleraar Geert Mak opvolgt, zal zich vooral richten op de rol van de stad als drager van grensoverschrijdende cultuur .

Scheut : Congregatio Immaculati Cordis Mariae - C.I.C.M. - Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria . Missiehuis van Scheut, Ninoofsesteenweg 548, 1070 Brussel . Onthaal: 02/526.14.00 . Provincialaat: 02/526.14.39 : 02/521.21.63 . E-mail : cicm.vnl@scheut.be . Website: http://www.scheut.be . Antwerpen : Dambruggestraat 64, 2060 Antwerpen : 03/232.46.64 .

* samenleving,

scientology :
- algemene website : http://www.scientologie.tm.fr/fr/index.htm . Bederlandstalige website: http://www.scientology.nl/  .Schimmel

Schimmel Annemarie
De Duitse oriëntaliste Annemarie Schimmel werd in april 1922 geboren in Erfurt. Reeds op jonge leeftijd had Annemarie belangstelling voor de oosterse wereld. Als tiener leerde ze zichzelf Arabisch. Annemarie Schimmel studeerde Arabisch en islamologie, maar moest deze studie door de oorlog onderbreken. Tijdens de oorlogsjaren werkte ze als vertaalster voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de oorlog maakte ze haar studie af. Annemarie sprak en las vele talen, waaronder Arabisch, Perzisch en Turks. Eind jaren veertig gaf Schimmel aan de universiteit van Marburg les in Perzische en Arabische literatuur. Op een conferentie in Nederland in 1950 maakte ze kennis met wetenschappers uit het Westen en de Arabische wereld. In 1954 kreeg Annemarie Schimmel een aanstelling als hoogleraar aan de universiteit in Ankara. Zij was de eerste vrouw en eerste niet-moslim aan de faculteit voor godsdienstwetenschappen. Vanaf 1967 was ze 25 jaar als hoogleraar verbonden aan de Harvard universiteit. Zij inspireerde haar studenten. Haar grote enthousiasme en kennis maakten haar opleiding zeer geliefd.
Annemarie hield zich bezig met de Arabische religie, culturen en literatuur. Zij vertaalde verzen en gedichten van Arabische dichters als Rumi en Iqbal. Schimmel schreef ook veel bijdragen voor naslagwerken op het gebied van de Arabische cultuur.
Na haar pensionering aan de Harvard universiteit keerde Annemarie Schimmel terug naar Duitsland. Ze vestigde zich in Keulen, maar bleef schrijven en lesgeven. Aan talrijke universiteiten gaf Schimmel gastcolleges.In 1995 werd Annemarie Schimmel door de Duitse vereniging van boekhandelaren onderscheiden met de Vredesprijs. De vereniging gaf haar deze prijs, omdat ze een brug zou hebben geslagen tussen het Westen en het Midden-Oosten. Later dat jaar raakte ze na een televisie-interview in diskrediet, doordat ze begrip toonde voor de religieuze gevoelens binnen de islamitische wereld ten aanzien van ‘De Duivelsverzen’ van Salman Rushdie. Haar tegenstanders eisten dat haar de prijs zou worden onthouden. In tegenstelling tot wat velen dachten begreep Annemarie Schimmel weinig van fanatici die de religie aangrepen als middel in de strijd tegen het Westen.
Ter gelegenheid van haar 70e verjaardag stelde de universiteit van Bonn in 1997 de Annemarie Schimmelleerstoel in. Schimmel kreeg vele onderscheidingen en eredoctoraten van instellingen over de hele wereld. Annemarie Schimmel schreef meer dan honderd boeken. Haar werk werd in vele talen gepubliceerd. Belangrijke werken van Annemarie Schimmel zijn onder meer: "The triumphal sun; life and works of Mowlana Jalaloddin Rumi" (1978), "Caligraphy and islamic culture" (1984), "Mystische Dimensionen des Islam" (1985), "Deciphering the signs of god" (1993), "Bergen, Wüsten, Heiligtümer" (1984), "Gabriel’s wing; a study into the religious ideas of Sir Muhammad Iqbal" (1963), "Die Träumen des Kalifen" (1998) en "Im Reiche der Grossmoguln" (2000). Annemarie Schimmel overleed in januari 2003 op 80-jarige leeftijd in Bonn. Zie website http://www.absofacts.com/wetenschap/data/schimmelannemarie.shtml .

SCHMIDT Peter (1945) is filoloog, theoloog en titulair kanunnik van de St.-Baafskathedraal te Gent. Boek: IN DE HANDEN VAN MENSEN. 2000 jaar Christus in kunst en cultuur, Leuven, Davidsfonds, Blijde Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven. Tel.: 016/310.600 . Fax: 016/310.608 . e-mail: algemeen informatie@davidsfonds.be  pers en promotie griet.vh@davidsfonds.be  . Bespreking van dit boek op website : http://www.davidsfonds.be/in_de_handen_van_mensen.htm . Met de tekst van In de handen van mensen. 2000 jaar Christus in kunst en cultuur promoveerde hij onlangs tot doctor in de theologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

scholen :
- lijst van secundaire scholen : http://www.ond.vlaanderen.be/secundair_personeel/instellingen/instellingen.asp?letter=A .
- Ibisschool . Prinses Elisabethlaan 1 , 8450 Bredene . Tel : (059) 32 24 84 . Fax : (059) 32 26 82 E-mail : kw.ibis@pandora.be . Website : http://www.ibisschool.be/ . Om tegemoet te komen aan de schrijnende sociale toestanden in de visserij werd in 1906 het Koninklijk Werk IBIS gesticht door ZKH Prins Albert I . Alle kinderen verblijven in het internaat bestaande uit vijf leefgroepen: Jantjes, Maats, Lavers, Kadetten en Aspiranten. We bieden de jongens een gevarieerde en intensieve vrijetijdsbesteding aan, aangepast aan de individuele mogelijkheden en belangstellingssferen zoals zeilen, surfen, sport, spel, uitstappen, creatieve en culturele activiteiten, enz... . De opvoeders staan in voor een degelijke studiebegeleiding.
- school en wijk: interreligieus leren op de Brede School (Rotterdam)
- SchoolNET: website: http://www.digilife.be/schoolnet , e-mail: schoolnetinfo@digilife.be ,
- schoolopbouwwerk: In De Morgen van maandag 3 september 2001: Schoolopbouwwerk na 10 jaar werking, terug naar af? Participatieprojecten van kansarme ouders staan op de helling
- scholen (witte, multiculturele en concentratiescholen)
- scholen:  interculturele en interreligieuze communicatie op de basisscholen in Rotterdam

school+ . Platform voor een school zonder uitsluiting is een gemeenschappelijk initiatief van Cera, Porticus, de Stichting Koningin Paola en het Hoger Instituut voor de Arbeid, waarmee we vernieuwende onderwijsprojecten die de maatschappelijke integratie van leerlingen in een moeilijke sociale omgeving willen bevorderen, wetenschappelijk willen ondersteunen. Contactpersoon: Dr. Ella Desmedt, tel. 016 32 43 56 . Website : http://www.school-ecole-plus.be/Alternatief_Startscherm_nederlands.htm . Visie, jg 61 (3 juni 2005) nr.18, blz.1. Ouders mee in de klas. �Onze leerlingen hebben elk hun verhaal en dat is niet altijd rooskleurig,� zegt Moniek Wijnants, zorgco�rdinator in de Europaschool in Genk. De kleuter- en basisschool ligt in de wijk Kolderbos, waar veel allochtone en kansarme gezinnen wonen. De school probeert kinderen en ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Het project �School+� wil scholen zoals de Europaschool ondersteunen. �80 % van onze leerlingen komen uit een achtergesteld gezin,� legt Moniek Wijnants uit. �De ouders hebben geen opleiding en geen werk. Vaak gaat het om grote, jonge gezinnen die in sociale appartementen wonen.� De kinderen brengen hun problemen mee naar school. �Dat uit zich door agressie of hyperkinetisch gedrag of juist door depressief gedrag,� zegt Moniek Wijnants. �Daarom willen we meer doen dan kennis overdragen. We proberen de kinderen mee op te voeden. We hebben bijvoorbeeld een snoezelruimte ingericht voor agressieve of depressieve kinderen. In groepjes van drie of vier komen ze in een lokaal terecht met sfeervolle verlichting en zachte muziek en leren ze met elkaar om te gaan op een positieve, aangewww.name manier.� De school probeert de ouders zoveel mogelijk te betrekken. �Daarom hebben we verenigingen aangesproken om mee te werken,� zegt Moniek Wynants. �En zo bouwen we aan het sociale leven in de buurt.� Kunst, zandbak en voetbal Intussen l iepen er in de wijk tal van initiatieven. �De kinderen werkten samen met kunstenaars en fl eurden op die manier de hele wijk op,� vertelt Moniek Wijnants. �De ouders legden een zandbak aan. We proberen de kinderen ook vrijetijdsbesteding aan te bieden. Onze leraar lichamelijke opvoeding heeft al enkele voetbalploegen onder zijn hoede.� Maar daar blijft het niet bij. �Veel ouders hebben niet de knowhow om hun kinderen vooruit te helpen,� legt Moniek Wijnants u it. �Daarom brengen we hen samen. Ze krijgen hier ondersteuning en kunnen ervaringen uitwisselen. We laten sommigen ook les volgen bij hun kinderen. Zo zien ze waar hun zoon of dochter in de klas mee bezig is.� Elk kind komt naar school met zijn eigen achtergrond. �Daarom proberen we hen zo individueel mogelijk te benaderen,� legt Moniek Wijnants uit. �We schakelen vaak twee leerkrachten in in dezelfde les. Zo trekken we de zwakkere leerlingen mee op.� En dan is er nog de taalbarri�re. �De ruime meerderheid van onze leerlingen zijn van Turkse of Marokkaanse afkomst,� zegt Moniek Wijnants. �Wanneer ze op 2,5 jaar hier de kleuterklas binnenkomen, kennen sommige kinderen nauwelijks Nederlands. Onze twee allochtone kleuterleidsters vangen hen in de beginfase op in hun eigen taal. Ondertussen krijgen ze wel �bijles� om op een speelse manier Nederlands te leren. Ook de ouders kunnen hier overigens taallessen volgen en velen doen dat ook.� Om dat allemaal te bolwerken heb je heel veel middelen, energie en goede wil nodig. �Daarom is de ondersteuning vanuit een project als �School+� belangrijk,� vindt Moniek Wijnants. Peter Heirman . Europaschool Genk Keinkesstraat 19 3600 GenkT. 089/35.53.35

school-identiteit . Verwijzing : school-identiteit .
- Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) 3 augustus 2006. Website http://www.pzc.nl/internationaal/binnenland/article545067.ece . Religie heeft recht op eigenaardigheden De rechter in Utrecht oordeelde gisteren dat het reformatorische Hoornbeeck College in Amersfoort terecht een 16-jarige leerling uit Veenendaal heeft geweigerd omdat die thuis een tv had. �Een correcte, klassieke uitspraak.� Ben Vermeulen, hoogleraar onderwijsrecht aan de Radboud Universiteit en de Vrije Universiteit, vindt de uitspraak van de Utrechtse rechter allesbehalve verrassend. �Dit is een correcte, klassieke uitspraak. Precies wat ik had verwacht op basis van eerdere zaken.� Komt dit soort zaken dan vaak voor? �Nee, dat niet. Het gebeurt niet vaak dat ouders een juridisch gevecht aangaan met de school waar ze hun zoon of dochter willen onderbrengen. In 1988 speelde een zaak in Amsterdam die leidde tot een standaardarrest waar de rechter nu naar verwijst. Toen ging het om een jongen die zichzelf joods noemde, terwijl de school vond dat-ie niet-joods was. De school werd in het gelijk gesteld.� Hoe kan een school nou bepalen of iemand wel of niet recht in de leer is? �Bijzondere scholen - dat kunnen orthodox christelijke scholen zijn, maar ook joodse of islamitische - hebben het recht leerlingen te weigeren op basis van hun grondslag. Dus de school in Amersfoort mag zeggen: op basis van onze grondslag willen wij geen leerlingen die tv kijken. Omdat we afstand willen nemen van de mondaine, hedonistische wereld die onder meer via de televisie tot ons komt.� Interpretaties Vermeulen: �Die jongen vond dat de school maar moeilijk deed. In dat geval heb je te maken met twee interpretaties: wat is nou serieus christendom? De visie van de �toegangverlenende instantie�, in dit geval een school, maar dat zou ook een kerk of maatschappelijke instelling kunnen zijn, moet dan prevaleren boven de visie van degene die toegang zoekt. Het kernbegrip is hier: zelfuitleg. Dat is het recht om als organisatie je eigen grondslag uit te leggen. Dat recht is met deze uitspraak herbevestigd.� Het klinkt alsof u daar blij mee bent. �Dat ben ik ook. Kijk, de buitenwacht vindt dit natuurlijk een rare zaak. Een jongen die geweigerd wordt omdat-ie wel eens tv kijkt. Dat zijn zus af en toe een lange broek draagt in plaats van een rok, speelde voor de schoolleiding ook een rol.�� ,,Dat lijkt allemaal erg vreemd. Maar z� werkt ons stelsel. We accepteren dat religieuze minderheden hun eigen ding kunnen doen op voorwaarde dat ze dat eerlijk en consistent doen - van willekeur mag geen sprake zijn. Ik vind dat goed. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen in deze samenleving z�n plek kan verwerven, ook de mensen met afwijkende opvattingen.� Misbruik Het Hoornbeeck College trekt veel leerlingen uit buurgemeenten juist omdat het zich profileert als streng christelijke school. Bestaat niet het gevaar dat de school om imagoredenen misbruik maakt van haar recht op zelfuitleg? �Ja, dat gevaar is er in z�n algemeenheid wel. Het bijzonder onderwijs krijgt wel vaker het verwijt moeilijke of ongewenste leerlingen op onterechte gronden te weigeren. Maar in dit geval is dat niet aan de orde.� Onlangs speelde een zaak waarbij een islamitische lerares werd geweigerd op een islamitische school omdat ze geen hoofddoekje om wilde doen. Zij kreeg w�l gelijk. �Dat maakt die zaak ook veel interessanter dan de huidige. D��r zegevierde het recht van het individu.�� ,, Maar let wel: dat was geen gerechtelijke uitspraak, maar het betrof een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling. De rechter had anders

School Zonder Racisme (SZR) :
- Nationaal :  School Zonder Racisme - École Sans Racisme, Cellebroersstraat 37 rue des Alexiens, 1000 Brussel - Bruxelles. (+32 2 511.16.36. Fax: +32 2 503.37.40) , e-mail : info@schoolzonderracisme.be , website : http://www.schoolzonderracisme.be/ . Startactiviteit van
School Zonder Racisme . Op zaterdag 16 oktober 2004 organiseert de OVDS de “6 uren voor een democratische school”. School Zonder Racisme verzorgt binnen het ruime aanbod van deze dag een bezoek aan Matongé, een workshop “Safi spel” en een debat over intercultureel onderwijs. Kom er ideeën opdoen voor het nieuwe schooljaar, bespreek er met ons jou project om met je school naar een School Zonder Racisme te groeien.
- provincie Limburg : Rietstraat 62, 3500 Hasselt, tel. : 011/21 01 89 ,  e-mail : szr_limburg@hotmail.com , website : http://www.szr-limburg.be/ ,
- School Zonder Racisme Nederland,
- School zonder uitsluiting: nascholingsproject. Basisschool met permanente aandacht voor armoede en sociale uitsluiting. Welzijnszorg en VSKO. Welzijnszorg vzw. Monique De Dobbeleer, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel. Tel. 02/502.55.75. Fax 02/502.58.09. E-mail: nascholing@welzijnszorg.be .

Het schoolopbouwwerk is een vrij jonge methodiek die ontstaan is begin de jaren '90. Tien jaar later stellen we vast dat 111 voltijdse krachten actief zijn in 39 diverse steden en gemeentes in Vlaanderen en Brussel. Schoolopbouwwerkers willen de kloof tussen kansarmoede en het onderwijs verkleinen . Zij werken daarvoor samen met 428 diverse scholen in Vlaanderen en Brussel en met tal van andere organisaties. zie de website van VIBOSO : http://www.viboso.be/ .

SchoolTV
- SchoolTV Nederland . Website : http://mmbase.teleacnot.nl/schooltv/index.jsp . Adresgegevens : Stichting Teleac/NOT , Wilhelminastraat 21 , 1211 RH Hilversum . Postbus 1070 , 1200 BB Hilversum . Telefoon: 035 - 6293456 . Fax: 035 - 6293123 . E-mail: teleacnot@teleacnot.nl . Sitemap : http://mmbase.teleacnot.nl/schooltv/pagina.jsp?n=page_schooltv_sitemap .

Scholen, Internet en Informatica-project ( SIP ). Website : http://www.sip.be/sip/start.asp . De vereniging draagt de naam " SCHOLEN INTERNET & INFORMATICA PROJECT ", afgekort " SIP vzw ". De vereniging is gevestigd in West-Vlaanderen, Koningin Elisabethlaan 58, 8000 Brugge.

Schonfield Hugh J. - Dode-Zeerollen -
Dr. Hugh J. Schonfield was a British Bible scholar specializing in the New Testament. He was born in London, and educated at the University of Glasgow. He was one of the founders of the pacifist organization Commonwealth of World Citizens. A Jew who termed himself a "Nazarene," meaning that he believed Jesus Christ was the Messiah, he believed that Jesus did not found Christianity, that St. Paul did, because he was mentally ill and thought he was himself the Messiah. Schonfield wrote commercially successful books in the fields of history and biography as well as religion, and he translated the new testament as The Authentic New Testament. In 1965 he published the controversial book The Passover Plot whose thesis is that the Crucifixion was effectively a public relations campaign that went wrong. He followed it with a sequel in 1968, Those Incredible Christians, that was also termed a "shocker" but had less impact than the earlier one. Works: * (trilogy) o Jesus a Biography o Saints Against Caesar o The Jew of Tarsus * Secrets of the Dead Sea Scrolls * The Bible Was Right * The Song of Songs * A Popular Dictionary of Judaism * The Passover Plot * Those Incredible Christians . Website : http://www.fact-index.com/h/hu/hugh_j__schonfield.html .

schoorsteenvegen . Verwijzing : schoorsteenvegen .
- Website : http://www.schouwvegen.be/ .
- BECKER Guido , Luchtvaartstraat 69 3500 Hasselt . 011 23 37 66 * 0475 86 99 04
- Master Cleaner BVBA, Steenberg 50 (Sint-Lambrechts-Herk) 3500 Hasselt . 0800 973 20 . Website : http://www.goudengids.be/result.asp?statlist=7400.71022.nl .
- 't Schouwnikkertje, Witte Nonnenstraat 12, 3500 Hasselt. 011/87 25 66

Schouteden Jef , aalmoezenier van het ziekenhuis Maas en Kempen en van de RVT van Bree is in Bree overleden (27 januari 2004). Hij was 68 jaar. Jef Schouteden was afkomstig van Tongerlo. Voor hij ziekenhuisaalmoezenier werd, was hij godsdienstleraar in het Sint-Jozefscollege in Hasselt, het Heilig Graf instituut in Kinrooi en in het Sancta Maria instituut in Neerpelt. Schouteden was ook provinciale proost van Licht en Liefde en proost van Ziekenzorg Bree

Schrift . Schrift brengt een breed publiek de resultaten en inzichten van recent wetenschappelijk onderzoek van de bijbel onder ogen. Schrift verschaft inzicht in de achtergronden van de Bijbel als historisch boek, als literair werk en als spirituele inspiratiebron. Het tijdschrift informeert over bijbelboeken, bijbelse personen, plaatsen, gebeurtenissen en thema’s. Ook besteedt het aandacht aan archeologie en geografie, alsmede aan niet-bijbelse geschriften uit de oude wereld van het Nabije Oosten. Schrift is ook zeer geschikt voor bijbelgroepen en leerhuisavonden. Uitgave van Kok / Gooi & Sticht. Redactie – Ellen van Wolde (hoofdredacteur), hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Faculteit Tilburg; – Ron Pirson (redactiesecretaris), universitair docent voor het Oude Testament aan de Theologische Faculteit Tilburg. Website : http://www.kok.nl/tijdschrift_detail.php?tijdschriftID=22 . Schrift, jg. (dec.1994), nr.156, p.188-193 - Zacharias en Zakarijja - Piet Reesink,

Schruers Paul
- SCHRUERS Paul [Hasselt 1929 -], Christenen in weer en wind, Antwerpen/Amsterdam, Patmos, 1975, 192pp. Er zou een Limburgse vereniging 'Christenen in weer en wind' bestaan, die bij gelegenheid van de zaligverklaring van Moeder Teresa twee gebedskaarten uitgaf.

secten
- informatiesite Frankrijk Où s'informer sur les sectes ? http://www.prevensectes.com/informer.htm .

* secundair onderwijs: ATD Vierde Wereld: HET  BASISONDERWIJS EN HET SECUNDAIR ONDERWIJS ZIJN NIET KOSTELOOS. IS HET RECHT OP OPVOEDING VOOR IEDER KIND VERZEKERD?  Werkgroep onderwijs in opdracht van ATD Vierde Wereld, Brussel, 1999

- Sefanja , profeet rond 600 vóór Christus . Zie : Sef (Sefanja) , Sef 1 , Sef 2 , Sef 3 en Sefanja taalgebruik : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

- Sefer Adam .
-- https://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_van_Adam_en_Eva .
-- https://books.google.be/books?id=l4fvMPlVdhAC&pg=PA457&lpg=PA457&dq=boek+van+adam+joods+apocrief&source=bl&ots=b-KOcHzCrR&sig=erKuvTxPjsoNevvtxzftWiAyIFU&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjB-6qUlPTTAhXCbBoKHfqEAS04ChDoAQgvMAQ#v=onepage&q=boek%20van%20adam%20joods%20apocrief&f=false .
-- https://www.lenk-boeken.nl/a-43323316/godsdienst/het-leven-van-adam-en-eva-een-joods-christelijke-vertelling-over-het-menselijk-bestaan-vertaald-en-ingeleid-door-j-tromp/ .
-- Thomas Knittel , Das Griechische 'Leben Adams Und Evas' Studien Zu Einer Narrativen Anthropologie Im Freuhen Judentum , Engelstalig , 2002
-- DANZIG, ABRAHAM - {Sefer Chayyei Adam}. Berlin, Julius Sittenfeld, 1862. 260 lvs. Cont. leather worn and damaged. Internally good. Stamp on flyleaf: A. Hilfman. Israel. Onderwijzer. Middelharnis EUR 31.80 Boeknummer 27376 .
-- Het leven van Adam en Eva een joods-christelijke vertelling over het menselijk bestaan. Vertaald en ingeleid door J.Tromp

Segers, William (leraar 1930-1938) . Geboren te Knesselare op 8 september 1904 . Priester gewijd op 14 juni 1930 . Coadjutor te Heurne op 26 juni 1930 . Leraar aan het Kleinseminarie te Sint-Niklaas op 13 augustus 1930 . Zondagsonderpastoor van Tereken , Sint-Niklaas , van 15 december 1933 tot 11 april 1934 . Onderpastoor te Geraardsbergen op 27 juli 1938 . Pastoor van Heurne op 12 september 1949 . Pastoor van Waarschoot op 23 augustus 1955 . Pastoor-deken van Wetteren op 5 maart 1965 . Ontslag , op rust te Belsele-Waas op 1 februari 1973 . Overleden te Belsele op 22 juli 1985 . (Bron: L.Schokkaert (ed.), Biografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gent 1802-1997 , Leuven, 1997 , deel II, p. 410, nr. 4256) .

Sefer Yetsirah
- http://www.chez.com/soued/comm1.html .

Senegal :
- Gelijkenissen en verschillen :  website http://www.pienternet.be/senegal/senegal.html .

seniorengids . Website : http://www.seniorennet.be/index.php . E-mail :
- Type : Hardback . Uitgever : DALE LEXICOGRAFIE VAN . Verschijningsdatum : 13/04/2000 . Gewicht : 4220 gr. . Lengte : 25 cm. . Breedte : 17 cm. . Hoogte : 14 cm. . Druk : 1 . ISBN : 906648151X . Streepjescode (EAN) : 789066481510 . Categorie : Citatenboeken .

SENSOA vzw - KIPDORPVEST 48A - 2000 ANTWERPEN - info@sensoa.beaids en soatelefoon: 078/15 15 15 . Welkom op de sensoa-homepage, de website met een schat aan informatie over aids, hiv, seksueel overdraagbare aandoeningen, veilig vrijen, het condoom, enzovoort. 
Sensoa (van seksualiteit en soa) onstond op 1 januari 2001 als integratie-organisatie van Het Aidsteam, de Aidstelefoon (StAG), de Hiv-Vereniging Vlaanderen, Het Buddysysteem (The Foundation) en IPAC soa & aids-vzw.  Als diensten- en expertisecentrum rond hiv en soa wil sensoa veilig seksueel genieten en kwaliteit van leven met hiv bevorderen.

Rabbi Akiba ben Joseph Het Boek der Schepping ( Sepher Yetsirah ) De structuur van het universum volgens de 9de eeuwse kabbalisten. De 32 Paden der Wijsheid in relatie tot het Hebreeuwse alfabet en tot de symboliek van de tarot. omvang: 72 blz.; zwart/wit illustraties formaat: 14 x 21,5 cm bindwijze: garenloos gebrocheerd prijs: 11,50 ISBN: 90 6378 497 X  - jodendom (webpagina) jodendom (J) - kabbala -
- http://www.sofiatopia.org/equiaeon/nsefyet.htm .
- The Sefer Yetzirah . G. Scholem Translation . http://www.psyche.com/psyche/txt/scholem_sy.html . http://www.psyche.com/psyche/yetsira/sy_notes.html .
- In het Hebreeuws : http://www.jhronline.com/seferyetzirah/ . http://www.psyche.com/psyche/links/sepher_yetsira.html .

Septentrion . Verwijzing : Septentrion . Sep*ten"tri*on (?), n. [L. septentrio the northern regions, the north, fr. septentriones the seven stars near the north pole, called Charles's Wain, or the Great Bear, also those called the Little Bear; properly, the seven plow oxen; septem seven + trio, orig., a plow ox: cf. F. septentrion.] The north or northern regions. Shak. Both East West, South and Septentrioun. Chaucer.  Website : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nord .

septuaginta
- Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek / Centre for Septuagint Studies and Textual Criticism.Contact Prof. Dr. Hans AUSLOOS Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek Faculteit Godgeleerdheid Maria-Theresiacollege Sint-Michielsstraat 6 BE 3000 Leuven Belgi� tel: +32 016 32 38 10 en +32 011 74 49 09 e-mail: hans.ausloos@theo.kuleuven.be. Website : http://www.theo.kuleuven.be/lxxtc/index.htm . IN DE KIJKER Specialists' Symposium Specialists' Symposium on the Septuagint Translation (4-6 december 2006)
- Joosten, Jan; Le Moigne, Philippe, Agrandir l'image L'Apport de la Septante aux études sur l'Antiquité . Actes du colloque de Strasbourg – 8 et 9 décembre 2002, Textes réunis , Cerf, Lectio divina n° 203 .

Serafim
- http://www.ezooccult.net/IMG/KeL_-_Seraphim.pdf .

Servotte Herman (uitvaartliturgie : 31 januari 2004 : http://blasa.studentenweb.org/alumni/archief/Servotte_%20uitvaartliturgie.htm - Joh 1,1-18 - ) studeerde Germaanse filologie aan de Leuvense universiteit tijdens zijn opleiding tot priester; hij behaalde de kandidatuur en daarna een baccalaureaat in de filosofie in de jaren veertig en, na het afronden van zijn filosofische en theologische opleiding in 1955, zijn licentie. Na een jaar als leraar aan het college van Vilvoorde, werd hij belast met de vorming van toekomstige regenten Engels en Duits aan het Pius X-instituut in Antwerpen, tot hij in 1961 werd vrijgesteld om in één jaar tijd een doctoraat af te werken met het oog op een benoeming als docent Engelse letterkunde te Leuven. Hij promoveerde in december 1962 en was dan al twee maanden docent met een opdracht Engelse letterkunde, naast een college Godsdienstwetenschap voor bredere groepen in de Faculteit. Hij zou deze opdracht, voornamelijk gericht op de moderne Engelse letterkunde, behouden tot zijn emeritaat; zij stond centraal in zijn professoraat; voor hem was doceren en daardoor bijdragen tot de vorming van goede leraars fundamenteel. Hierrond bouwde hij een indrukwekkend wetenschappelijk oeuvre op dat niet minder dan 20 boeken en een honderdtal wetenschappelijke artikelen omvat, maar ook een opmerkelijke activiteit als literair criticus in dagbladen en tijdschriften. Hij verdedigde hierbij het belang en de ernst van de literatuur zowel via de academische uiteenzetting als via de journalistiek, zonder concessies en met eenzelfde diepgang. Zijn belangstelling als docent en als onderzoeker richtte zich hoofdzakelijk op de moderne letterkunde en vaak op auteurs die de religieuze problematiek centraal stelden met de vraag naar de relatie tussen betekenis en transcendentie in de poëzie. Zijn studies over de dichters T.S. Eliot of W.H. Auden zijn standaardwerken geworden, en dit geldt ook voor zijn werk over de Engelse roman en zijn literaire benaderingen van de evangelieteksten.

sexualiteit en islam . Verwijzing : sexualiteit en islam . Website : http://www.lokum.nl/_liefde/seny/viewnews.cgi?category=2&id=1099227489 .

SGO ( School GeloofsOpvoeding ) Uitgeverij . Uitgaven voor de geloofsopvoeding in school, kerk en gezin. Materiaal voor sociaal-emotionele vorming, muziek en ‘normen en waarden’. E-mail: info@sgohoevelaken.nl . Telefoon: 033 - 25 410 70 U kunt ons van maandag tot en met vrijdag op dit nummer bereiken van 9.00 uur tot 16.30 uur. Post: SGO Uitgeverij Postbus 20 3870 CA Hoevelaken . Website : http://www.sgonet.nl/ .

Sharm el Sheikh (Egypte) is sprookjesachtig gelegen tegen de achtergrond van het majestueuze Sina�gebergte, op de zuidelijke punt van de Sina�. Schuin hier tegenover ligt Hurghada met daar tussenin de Rode Zee. Zie websites : http://www.sharmguide.com/ . http://www.vakantiereiswijzer.nl/vakantie/plaats/122/sharm-el-sheikh/ . Der kleine Ort Sharm el Sheikh liegt ganz im S�den der Halbinsel Sinai. Sharm el Sheikh ist der bekannteste und aus touristischer Sicht auch der teuerste Ort auf Sinai. Vor allem Taucher und Schnorchler kommen hierher, um die sch�ne Unterwasserwelt zu bestaunen. Sharm el Sheikh ist auf alle Bed�rfnisse der Urlauber eingestellt: Es gibt zahlreiche Hotels (besonders in der oberen Preisklasse) und viele Restaurants, Caf�s und Gesch�fte. Sharm el Sheikh verf�gt zudem �ber einen internationalen Flughafen, so dass die Anreisezeit bis zum Hotel deutlich verk�rzt werden konnte. W�hrend es in Sharm el Sheikh au�er den Ferienanlagen auch ein arabisches Stadtviertel gibt, in dem die Einheimischen leben, ist das benachbarte Naama fast ausschlie�lich ein Urlaubsort. Die Naama Bay liegt nur wenige Kilometer n�rdlich von Sharm el Sheikh. Der h�bsche Ferienort besteht haupts�chlich aus Hotels, Restaurants, Caf�s, Gr�nanlagen und einer gem�tlichen Fu�g�ngerzone. Sharm el Sheikh / Naama Bay Sharm el Sheikh F�r viele Taucher und Schnorchler sind Sharm el Sheikh und vor allem Naama Bay die sch�nsten Ferienorte in �gypten. Die Unterwasserwelt ist hier einfach atemberaubend. Besonders in Naama Bay wurden daher sehr viele Tauchbasen er�ffnet. DS 23 juli 2005 "Minstens 65 doden bij explosies in Sharm el-Sheikh ap SHARM EL-SHEIKH - Bij een reeks bomaanslagen in de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh zijn vannacht minstens 65 personen omgekomen. Er vielen ook 150 gewonden. Onder de slachtoffers zijn verschillende buitenlandse toeristen. Volgens de politie waren er omstreeks 1u plaatselijke tijd verschillende explosies in het centrum van Sharm el-Sheikh. E�n autobom ontplofte op de oude markt in Sharm el-Sheikh, een andere in een hotels in het nabijgelegen Naama Bay en ��n voor een caf� in die plaats. Alle plaatsen zijn bekende toeristenoorden. Een van de getroffen hotels, het vier-sterren Ghazala Gardens (http://www.sharmguide.com/ ), is volgens ooggetuigen volledig verwoest. De eerste bom zou rond 01.15 uur zijn ontploft. Op dat moment waren vanwege het warme weer nog veel mensen op straat.

THE SARVODAYA SHRAMADANA MOVEMENT OF SRI LANKA Info: De Sarvodaya Shramadana Beweging begon als een edukatief experiment rond midden de '50-er (1900) jaren en groeide uit tot een echte nationale organisatie van Sri Lanka. Sarvodaya : sarva betekent alles omhelzen, udaya betekent ontwaken - Universeel ontwaken. Shramadana : shrama betekent energie voor arbeid, dana betekent weggeven - Delen van arbeid of energie. De boodschap is het 'ontwaken' van iedereen door middel van 'delen' . De hoofddoelstelling van Sarvodaya ..is ontwaken, bewustwording. De wortel van de armoede wordt gezien in de zin van een persoonlijke en algemene machteloosheid. En 'ontwaken' dient plaats te hebben , niet ge�soleerd van de ander, maar door sociale, economische en politieke interactie. Persoonlijk ontwaken wordt gezien in verbinding met het ontwaken van z'n lokale gemeenschap en beiden hebben deel aan het ontwaken van een ganse natie en van de hele wereld. Telefoonnummer: 0094/1/647159 - 645255 Faxnummer: 0094/1/656512 E-mail adres: ssmplan@sri.lanka.net Website: http://www.sarvodaya.org (talen: E) Adres: Sarvodaya Headquarters Damsak Mandira 98 Rawatawatta Road Moratuwa Land: Sri Lanka . Shramadana België , Schoolstraat 133 , 2450 Meerhout . Frits Maas, Ontwikkeling van binnenuit. De Sarvodaya-Shramadana-beweging van Sri Lanka, AO-boekje 1538, 15-11-1974, geniet, 20 blz., 18x12 cm., bestelnummer AO0178, € 1,82

Shin-boeddhisme : Jikōji - Centrum voor ShIn-Boeddhisme v.z.w. , Pretoriastraat 68 , 2600 Antwerpen – Berchem .  Tel 03/ 281 56 58   Fax 085/ 27 11 99  gsm: 0486 860036 . Email : info@jikoji.com . De Simpele Weg v.z.w. is een niet-commerciële uitgeverij, toegewijd aan cultureel en spiritueel gebeuren, zij het dan ook vanuit een hoofdzakelijk boeddhistisch gerichte inspiratie. De Simpele Weg vzw , Leemputstraat 10 , 2600 Antwerpen-Berchem , Tel. 03 218 73 63 , Fax. 03 281 63 33 , Bank 408-2075891-59

shiatsu : An Saen, België , Kroonwinningstraat 8 , 3500 HASSELT . België . Tel : 011-27 57 68 . E-mail : info@terranatura.be . Website : http://www.terranatura.be . Anja Gerards, Nederland, Vriendenkringstraat 26 , 6141 LJ LIMBRICHT . Nederland . Shiatsu stamt af van de traditionele Chinese geneeskunde, waarvan de geschiedenis meer dan 4500 jaar terug gaat. Letterlijk betekent shiatsu 'vingerdruk' en kan worden omschreven als een combinatie van acupressuur en manuele technieken. In elk lichaam stroomt energie 'qi' genoemd. Deze levenskracht stroomt door de organen en langs de meridianen (energiebanen) in het lichaam. Wanneer de qi niet vrij kan stromen onder invloed van stress, voeding en andere omgevingsfactoren, leidt dit tot klachten zoals hoofdpijn, spijsverteringsstoornissen, rugpijn...

sikhisme SISO 214.1 . http://www.kuleuven.be/icrs/religies/wr_nl_sikhisme.htm .
- Website : http://www.sikhpoint.com/ . Contact Sikhpoint Sikhpoint.com 23800 Via Del Rio Yorba Linda, CA 92887, USA Phone: 1-714-692-9120 Ext. 4117 Fax: 1-714-692-9420 Email: info@sikhpointmail.com .
- Website : http://www.sikh.net/home.htm .
- Sikh spectrum : http://www.sikhspectrum.com/ .
- Limburg : Gurudwara Sangat Sahib Belgium vzw, Dorp 20 , 3800 Halmaal (Sint-Truiden) . Tel : 011/69 42 18 . E-mail : fa475200@skynet.be .
- Sikh Holy Texts : http://www.wordiq.com/definition/Bani#Sikh_Holy_Texts . Voor bezoek en begeleiding : Rajinder Singh 011/69 42 18 . Louke Bamps : louke@hotmail.com . Tel : 011/67 32 15 en Lili Van Heers : lili.van.heers@pandora.be . Tel : 011/31 67 93 . Webpagina van deze website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/sikhisme.htm .
- Literatuur sikhisme
- Van Heers Lili (bewerking), Tajinder Singh (advisor), Jap Ji . De eerste hymne in de Guru Granth Sahib,Sint-Truiden, Gurdwara Sangat Sahib,
* Auteur: Singh, Harbans Co-auteur: Delahoutre, Michel Titel: Le Sikhisme : anthologie de la po�sie religieuse sikh : le Guru Granth, Bh�� V�r Singh ; pr�f. Olivier Lacombe Reeks: Homo religiosus ; 12 Homo religiosus ; 12 Uitgave: Louvain-la-Neuve : Centre d'Histoire des Religions Jaar: 1985 Opbouw: 24 cm - 264 p.
* Dr. Sukhbir Singh Kapoor en Mohinder Kaur Kapoor , Een voorstelling van de opmaak en het ontwerp van de Guru Granth Sahib, New Delhi 2004.
Vertaling: Lili Van Heers . ISBN 81-7010-339-8 .
* Sikh religion. - Phoenix : Sikh Missionary Center, 1990. - 291 p. - ISBN 0-96253Sikh missionary college,83-0-2
* The Sikh symbols (kesh-hair) / door Kirpal Singh. - Southall : The Sikh Missionary Society, 19 ...
* The Sikh temple / door S. Sidhu. - Southall : The Sikh Missionary Society, 1988. - 24 p. : ill ...
* In het Nederlands vertaald : Ardas, the Sikh prayer .
* De asielproblematiek van de Sikhs doorgelicht vanuit de transithuiswerking in Alken / door Bart ...
* Musique religieuse des Sikhs, vol. 03 [CD] : Inde du Nord. - [S.l.] : DOM, [s.d.]. - 1 CD. - DA ...
* The Sikhs / Kushwant Singh and Raghu Rai. - New Dehli : Lustre Press, cop. 2001. - 144 p. : ill ...
* Sikhs : heiligschennis gouden tempel gewroken / Marc Guillet. - Lelystad : IVIO, 1984. - 16 p. ...
* The turban and the sword of the Sikhs / door Trilochan Singh. - Southall : The Sikh Missionary ...
* Wie zijn de Sikhs ? / door Harjinder Singh Dilgeer. - Hasselt : Babbar Khalsa International, 1 ...
* A brief introduction to Sikhism / door S. Sidhu. - Southall : The Sikh Missionary Society, 199 ...
* The guru's way (for children) / door S. Sidhu, S. Sivia en Kirpal Singh. - Southall : The Sikh ...
* The saint-soldier (guru Gobind Singh) / door S. Sidhu, S. Sivia en Kirpal Singh. - Southall : ...
* Blood of martyrs. History of Sikh martyrs with 16 photographs, Sikh missionary college,
* Dr. Ganda Singh, Guru Nanak's impact on history, Sikh missionary college,
* Sikhism , Sikh missionary college,
* Dr. Sarup Singh Alag , Non-sikhs'views: Excellence of sikhism, june 2002
* Dr. Sarup Singh Alag, An introduction to sri guru Granth Sahib, maart 2002
* Gurbaksh Singh, The Kahalsa generals, Sikh missionary college,

Silberman Neil Asher is een schrijver en historicus, aktief op het vak van geschiedenis, archeologie en presentatie van dit alles naar het publiek. Hij werkte reeds samen met de Guggenheim Foundation, studeerde af aan de Wesleyan University en volgde een opleiding in archeologie van het Midden-Oosten aan de Hebreeuwse Universiteit van Jerusalem, en een opleiding in klassieke Arabische literatuur aan de Yale University. Hij is medewerker aan het Archaeology Magazine en schrijft regelmatig bijdragen voor tijdschriften in verband met archeologie en geschiedenis. Hij werkt samen met het Ename-team sinds 1998 voor projecten met multimedia-presentatie en andere internationale projecten op gebied van archeologie en presentatie van erfgoed. Neil Silberman kan u bereiken per e-mail op het volgende adres : Neil.Silberman@Enamecenter.org
- bibliografie : http://facultyofchristianity.com/search_Neil_Asher_Silberman/searchBy_Author.html .
- Neil Asher Silberman, De verborgen rollen [vertaald door Chris Mouwen] (Baarn: De Kern; 1995) 288 p.; Vertaling van: The Hidden Scrolls: Christianity, Judaism and the War for the Dead Sea Scrolls (New York: Putnam; 1994)
- Israël FINKELSTEIN, Neil Asher SILBERMAN , La Bible dévoilée, Les nouvelles révélations de l’archéologie, Paris, Bayard, 2002, 432 p. Website : http://www.ict.ictserver3.net/ble/site/382.html .
- De bijbel als mythe . Verschijnt vanaf eind juni 2004 . Auteurs: Israël Finkelstein en Neil Asher Silberman, beide archeoloog. Korte toelichting . De Nederlandse vertaling van The Bible Unearthed (Duitse titel: keine Posaunen für Jericho). Totnogtoe hoorden opgravingen in Israël bijbelbevestigend te zijn. Finkelstein en Silberman concluderen dat hun archeologische bevindingen de bijbelse historie niet ondersteunen. Er zouden geen noemenswaardige bewijzen zijn voor de schitterende stad Jeruzalem in de tijd van de koningen David en Salomo. Jericho zou nooit de stadsmuren gehad hebben waarover de bijbel bericht. De twee archeologen vermoeden dat de hele bijbelse geschiedenis eeuwen later werd geschreven om, met het oog op een religieus ideaal van monotheïsme, te kunnen verwijzen naar een roemrijk verleden. ISBN 9-06271-951-1 . Kostprijs: 22,50€ . Zie http://www.skepp.be/discussieforum/viewtopic.php?p=10491 .

Siloam . In het bezinningscentrum Siloam (Zonhoven) worden diverse activiteiten op het touw gezet in het teken van stilte en bezinning. Op elke woensdagavond en één woensdag per maand wordt bij Siloam de hele dag gemediteerd volgens de Za-Zenmethode. Af en toe wordt een dag vrijgemaakt voor meditatie, soms met gastbegeleider en éénmaal per jaar is er een retraite in de abdij van Zundert. Meer info op onze website: http://www25.brinkster.com/siloam/ , via e-mail: siloamhome@yahoo.com . Siloam is een bezinningscentrum gelegen in Zonhoven nabij het Limburgse natuurdomein 'de Teut'. Het is een huis van stilte en reflectie, toegankelijk voor iedereen. E-mail : siloamhome@yahoo.com . HOLSTEENWEG 17 3520 ZONHOVEN 011/81.55.15 . o website : http://www25.brinkster.com/siloam of http://www.siloam.tk of http://surf.to/siloam . E-mail : anonymphus@yahoo.com .

Silvester . In Duitsland viert men Silvester, Oudejaarsdag. Silvester is een oude voornaam (van oorsprong uit het Latijn) en betekent zoiets als 'Woudbewoner'. Silvester is de laatste dag van het jaar (31 december) en ontleent zijn naam aan de vroegere dagheilige, Paus Silvester de Eerste. Deze dag wordt sinds 354 na Chr. door de kerk gevierd. Traditioneel was Silvester dus een kerkelijk feest. Later zijn de kerkelijk feestdag en heidense tradities van de jaarafsluiting samengesmolten. Het ritueel van flink lawaai maken behoort tot de oudste gebruiken van de Silvesternacht. Oorspronkelijk wilde men met lawaai en vuur(werk) boze geesten verdrijven. In de Middeleeuwen bijvoorbeeld werden de kerkklokken hard geluid en ook instrumenten als trompetten gebruikt! Tegenwoordig schieten ze in Duitsland Böllern (rotjes), Heuler (gillende keukenmeiden) en Raketen (pijlen) het nieuwe jaar in!. Websites : http://www.duitslandweb.nl/Onderwijs/Scholieren/Huiswerkhulp/oud_en_nieuw.html .

Simmer-Brown Judith . Website : http://www.shambhala.org/teachers/acharya/jsimmmerbrown.html
Raised a minister's daughter in Nebraska, Judith Simmer-Brown began meditation practice as a student of Suzuki Roshi. It was while teaching religion and Buddhism at Western Washington University in Bellingham that Judith received a flyer inaugurating The Naropa Institute. Meeting the Vidyadhara at that first summer session in 1974 "blew her world apart," and Judith fled back to Bellingham, "not sure whether to hide or pack." But when offerred a position in the new Buddhist Studies M.A. program at The Naropa Institute in 1977, Judith accepted one-week's notice to join the tiny faculty. She never left. During her early years of teaching at Naropa, Judith worked with the Vidyadhara on various projects. He always encouraged her to trust her own experience, to teach, and to "not care so much what other people think." Judith taught at Seminaries, served on the founding faculty of the Ngedon School, directed a series of Buddhist-Christian conferences, and influenced Naropa Institute through its early, difficult years. Judith continues to teach at what is now Naropa University, chairing the religious studies department; guides the Ngedon School; and serves on several international Buddhist-Christian dialogue groups. Judith founded Naropa's Engaged Buddhism program, and has been a member of the Board of Directors of Shambhala International since 1995. In 1980 Judith married Richard Brown, chair of the education department at Naropa. They have two children, Owen (12) and Alicia (9). Judith's special passion has long been the Vidyadhara's teachings on "feminine principle," which led her to research and write Dakini's Warm Breath: The Feminine Principle in Tibetan Buddhism, which will be published by Shambhala in January 2001.

Sinnema Cor (1947) is de pastor-teamleider sinds 1 december 2000. Op 28 september 2002 werd hij tot permanent diaken gewijd. Op 28 september 2002 werd hij tot permanent diaken gewijd Na zijn studie theologie werkte hij in het onderwijs. Eerst was hij godsdienstleraar in het voortgezet onderwijs, daarna vele jaren als districtscatecheet in Helmond en Tilburg. En als laatste werkte hij als bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in het bisdom ’s-Hertogenbosch. Daarnaast was hij redactielid van het tijdschrift School en Godsdienst en publiceerde godsdienstpedagogische artikelen en bijdragen. ‘Ik zal er zijn’, een boekje bij gelegenheid van het vormsel (1990) en ‘Dopen, terug naar de bron’, een gelegenheidsboekje rond de doop (1993) zijn van zijn hand. Cor Sinnema woont in Boxtel, is getrouwd en vader van drie kinderen. Website : http://www.parochie-petrusenpaulus.nl . E-mail : cor.sinnema@parochie-petrusenpaulus.nl . Telefonisch is hij vrijwel dagelijks op het parochiecentrum te bereiken via het centrale nummer: (013)4670580. 'Catechetische Katernen': Thema Tijd . De bijeenkomsten rond Tijd gaan over de religieuze betekenis van markeringspunten in het leven. Wat zijn bijzondere momenten en hoe worden die beleefd en gevierd?
Een dag rust . Auteur: Cor Sinnema. Voor jong volwassenen met geringe kerkelijke binding tot parochianen die geïnteresseerd zijn in de joodse en christelijke achtergrond van hun geloof. Een groot feest . Auteur: Cor Sinnema. Voor iedereen die meer wil weten over de achtergrond van Pesach en Pasen, bijvoorbeeld leden van liturgiegroepen.
- Sinnema Cor , Dopen. Terug naar de bron , 48 blz., ingenaaid. Een boek over verschillende motieven van ouders om hun kinderen te dopen: geboorte vieren, opname in de geloofsgemeenschap, met Christus sterven en verrijzen. Elk van deze motieven wordt toegelicht aan de hand van verhalen, gedichten, liederen en foto's uit de christelijke traditie; Interessant! € 8,18 .

Sinoué Gilbert . Né au Caire en 1947, Gilbert Sinoué s'est rapidement imposé comme un merveilleux conteur: celui des vies d'Avicenne (Avicenne ou la route d'Ispahan) ou du Pape Calixte (La pourpre et l'olivier), il a revisité l'Egypte du XVIIIème et du XIXème siècle dans L'Egyptienne et La fille du Nil, interrogé Dieu dans un thriller picaresque, Le livre de saphir qui a obtenu le Prix des Libraires en 1996. Websites : http://www.panoramadulivre.com/htmlfr/selec0405f.htm . http://www.ratsdebiblio.net/sinouegilbert.html . Lectures Romans de Gilbert Sinou�: Sinou�, Gilbert (1989) Avicenne ou la Route d'Ispahan Sinou�, Gilbert (1991) L'Egyptienne Sinou�, Gilbert (1992) La Pourpre et l'Olivier Sinou�, Gilbert (1993) La Fille du Nil Sinou�, Gilbert (1996) Le Livre de Saphir Sinou�, Gilbert (1999) L'Enfant de Bruges Sinou�, Gilbert (2001) Des Jours et des Nuits Sinou�, Gilbert (2003) Les Silences de Dieu Sinou�, Gilbert (2004) Akhenaton, Le Dieu Maudit Biographies de Gilbert Sinou�: Sinou�, Gilbert (1997) Le Dernier Pharaon Sinou�, Gilbert (2002) L'Ambassadrice Essais de Gilbert Sinou�: Sinou�, Gilbert (2000) A Mon Fils � l'Aube du Troisi�me Mill�naire 1 Sinoue, Gilbert Dochter van Egypte 1999 1999 Boek [Historische roman] 2 Sinoue, Gilbert Het kind uit Brugge 2000 2000 Boek [Historische roman] 3 Sinoue, Gilbert Kind van de Nijl 2002 2002 Boek [Historische roman] 4 Sinoue, Gilbert Het saffieren boek 1996 1996 Boek [Historische roman] 5 Sinoue, Gilbert Het saffieren boek 1996 1996 Boek [Historische roman] 6 Sinoue, Gilbert De weg naar Isfahan 1997

Sint-Jan van Lateranen :
Constantijn de Grote gaf circa 314 na Christus een stuk grond aan de rand van Rome te leen aan paus Melchiades. Het had oorspronkelijk toebehoord aan een zekere Plautius Lateranus. Een samenzwering tegen keizer Nero had Plautius het leven gekost, en zijn familie, de Laterani, hun bezittingen. De familienaam leeft echter voort in de basiliek St. Jan van Lateranen, die volgens het opschrift op de gevel 'Hoofd en Moeder van alle kerken van de stad. en van de wereld' is. Een titel, waarop zelfs de St. Pieter zich niet kan beroemen. De bouw van de oorspronkelijke kerk werd in 326 begonnen, maar verwoestingen, plunderingen, branden en verbouwingen hebben van dit eerste bouwwerk niet veel overgelaten. Van de kerk gaat alleen tot de middeleeuwen terug: het kloosterhof met kruisgang, omgeven door zuiltjes in vele vormen: glad, gedraaid, ingelegd met goudmozaiek en glinsterende steentjes. Ze zijn ontsproten aan de fantasie van de Romeinse marmerkunstenaars Vassalletti, in de eerste helft van de dertiende eeuw. De St. Jan van Lateranen dateert in haar huidige vorm van 1650. Ze is wellicht niet Rome's mooiste kerk, maar de stoere gevel met zeven m hoge beelden, de hoge, uit de Curia weggehaalde deuren, het schip van 130 m, de zware zuilen, de pauselijke graven en de absis met een groot laat dertiende-eeuws mozaïek zijn zeer indrukwekkend. Naast de basiliek staat het pauselijk paleis van het Lateraan, dat in 1586 werd gebouwd op de plaats waar sinds eeuwen het paleis van de bisschop van Rome, dus de paus, had gestaan . Zie website http://home-3.worldonline.nl/~wr1644/main.html . De basiliek Sint-Jan van Lateranen is de kathedraal van Rome, de bisschopskerk van de paus.

* Sint-Joost-Ten-Node: Liesbeth Stoffels, onderwijzeres in een Brusselse concentratieschool, ' je kunt iemand pas iets leren als die je begrijpt’ - Peter Zwertvagher in: Tertio, 13 juni 2001, blz.4

Sint-Michielsbeweging, Kortrijk . Contact Emailadres: sintmichielsbeweging@telenet.be . Website : http://www.sint-michielsbeweging.be/ . Contactadres: H. Geeststraat 2, 8500 Kortrijk Telefoon: 056/24.56.30 Fax:  056/24.56.39 Openingsuren secretariaat: dinsdag tot en met vrijdag van 8u00 tot 12u00.Jes Hennion (32) ontvangt zaterdag maagdenwijding in Kortrijk Geplaatst op 1/2 '06 om 16:17u Door Theo Borgermans KORTRIJK (RKnieuws.net) - Zaterdag 4 februari om 19.30 uur spreekt Jes Hennion (32) haar engagement als Godgewijde uit tegenover mgr. Roger Vangheluwe die voorgaat in de eucharistieviering met wijdingsplechtigheid in de Sint-Michielskerk te Kortrijk. �Ik zie het als een jawoord tegenover God en Zijn Kerk en een jawoord tegenover de Soci�teit van Sint-Michiel�, zegt Jes Hennion over haar engagement voor het leven. De wijding bekrachtigt de hechte band tussen de Sint-Michielsbeweging, een nieuwe beweging binnen de Kerk, en een oude traditie binnen diezelfde Kerk, de maagdenwijding. Bij het begin van de wijdingsplechtigheid zal de bisschop de kandidaat tot zich roepen om haar in de Kerk op te nemen als een persoon die zich ten volle wil geven aan de Kerk en aan Christus. Verder omvat de plechtigheid een uitgebreid wijdingsgebed, de zegening met handoplegging en de overhandiging van enkele symbolen. �De ring is het teken van verbondenheid en eeuwige trouw. Ik zal ook het brevier, het gebedsboek van de Kerk, ontvangen omdat het mijn voornaamste opdracht wordt om biddend aanwezig te zijn in de Kerk�, legt Jes uit. Haar engagement betekent ook dat Jes een gelofte aflegt tegenover de bisschop: de gelofte van kuisheid of zuiverheid. De term �maagdenwijding� is beladen maar heeft ook voordelen, vindt Jes. �Het woord maakt duidelijk dat het hier gaat om een genade die we van God ontvangen � toewijding betekent alleen dat je zelf een jawoord geeft � en het refereert aan vroegere tijden waarin vrouwen die stap gezet hebben en waaruit later het religieuze leven is ontstaan.� Jes kiest dus voor een andere vorm van religieus leven binnen het uitgebreide scala van mogelijkheden. �Bij de maagdenwijding wordt gevraagd een gebedsleven te onderhouden maar verder wordt deze vorm van religieus leven heel zelfstandig en vrij ingevuld, ook naar de professionele bezigheden toe. Wij zullen deze levenswijze concreet invullen vanuit de �Soci�teit van Sint-Michiel��, zegt Jes die beroepshalve pastoraal werkster is in het woon- en zorgcentrum Maria Rustoord in Ingelmunster. Jes is al van bij het begin sterk ge�ngageerd binnen de Sint-Michielsbeweging die op vraag van de bisschop van Brugge in 1993 gesticht werd in de Sint-Michielskerk te Kortrijk en opgevat is als �een missionaire beweging van jongeren, kinderen en volwassenen die in Jezus� Geest probeert gemeenschap en beweging-van-leven te zijn, ten dienste van heel de Kerk en de wereld�. Onlangs gaf de bisschop de toelating om de gemeenschap die in de schoot van de Sint-Michielsbeweging ontstaan is de �Soci�teit van Sint-Michiel� te noemen. Die gemeenschap bestaat uit enkele ongehuwde vrouwen en mannen die samen op weg gaan binnen de Sint-Michielsbeweging en via onder meer gebed en actie hun schouders zetten onder die beweging. In een beginperiode gaan de leden een stukje mee op weg in de soci�teit maar naderhand kiezen ze er bewust voor om een engagement voor het leven op te nemen � als priester, als diaken, als toegewijde� De �Soci�teit van Sint-Michiel� gaat naar de kern, zegt Jes: �We stellen de eucharistie en een aantal sacramenten centraal en we proberen aanwezig te zijn, vooral bij de jongeren en de armen en dat door hen graag te zien.�. (tb)

Sint-Niklaas :
- Dwagulu is een woord in het Lyélé, één van de vele talen die Burkina Faso rijk is. "Dwa" betekent regen : een weldaad in de droogte van de Sahel. "Gulu" betekent tamtam. Dwagulu is dus de donder : de tamtam van de regen. Dwagulu : een intensief vormingsprogramma over Noord-Zuidsolidariteit met als eerste hoogtepunt een inleefreis naar Burkina Faso in de zomervakantie van 1998. In 2000 volgde dan een tweede inleefreis naar Senegal. En in de zomer van 2001 brachten Senegalese jongeren ons een tegenbezoek.De Buck Patrick, Spoorwegwegel 41, 9190 Stekene . Tel : 03/779.88.72 . Website : http://www.geocities.com/dwaguludekkente/infobrochurenl.html . Dwangulu Dekkente op inleefreis naar Burkino Faso : http://www.geocities.com/dwaguludekkente/ .
- PICO = Provinciaal IntegratieCentrum Oost-Vlaanderen , Mercatorstraat 75 , 9100 SINT-NIKLAAS . Telefoon:03/778 00 81 . Fax: 03/776 54 30 . E-mail : info@picovzw.be . (Zie website http://www.vmc.be/main/maind02.htm )

Sint-Truiden  
- GASTVRIJ SINT-TRUIDEN EN MASALA , HET ONTHAALHUIS VOOR VLUCHTELINGEN , Openingsuren : dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u. tot 12u.; maandag van 16u. tot 19u. . Adres : Kazernestraat 2c , 3800 Sint-Truiden . Tel. 011-486815 . Fax 011-694780 . Rek. 001-2558769-82 .E-mail : Gastvrij.Sint-Truiden@masala.be , en email@masala.be . Website : http://home.tiscali.be/masala/ .
- hulpverlening. Hoe komen allochtonen in contact met hulpverlening. Hoe zit dit concreet voor de allochtonen in Sint-Truiden?
- Katholieke centrumscholen Sint-Truiden. Website : http://www.kcst.be/ .
- moskeeën en islamitische gebedshuizen
- Museum Vlaamse Minderbroeders vzw , Capucienessenstraat 1-3 , B-3800 Sint-Truiden . Tel. 011/67.29.71 . Fax. 011/68.47.05 . E-mail: musea.vlaamse.minderbroeders@skynet.be . Internetsite: http://www.museum-minderbroeders.be .
- stadsgids :
- websites : http://www.eyes-e-tools.com/update/pages/stt_info5.asp?seq=2247&custid=116 .

SIS-kaart:
http://www.ping.be/tardelcom/inhoud/inhoud.htm  .

SISO-register bibliotheek
SISO . Overzicht van de hoofdrubrieken van het SISO-systeem (zie http://www.openleercentrum.be/ . Zie ook http://davindi.kennisnet.nl/zv/publiek/bladeren/collectieInitAction.do )
000 Algemeen - 100 Wijsbegeerte - 200 Godsdienst - 300-330 Sociale wetenschappen - 340-380 Economie - 390-398 Rechtswetenschap - 399 Krijgswetenschap - 410-420 Psychologie - 430-490 Opvoeding - Onderwijs - Vorming - 500 Wiskunde - Informatica - Natuurwetenschappen - 600-610 Geneeskunde - Gezondheidszorg - Lichaamsoefening en sport - 620 Bord-, denk-, en kansspelen - Handenarbeid - Huishoudkunde - 630 Land- en tuinbouw - Jacht en visserij - 640-690 Techniek - 700-770 Kunst algemeen - Beeldende kunst - 780-790 Muziek - Dans - Toneel -Film - 800 Taal- en letterkunde - 900-940 Geschiedenis - 950-990 Land- en volkenkunde - 950 Algemene aardrijkskunde - 960 Expedities 970 Delen van de aarde 980 België 990 Landen informatie
000 ALGEMEEN . - 000 Wetenschap; algemeen - 010-015 Bibliografie - 020 Bibliotheekwezen - 030 Informatie, documentatie en archiefwezen - Musea; algemeen - 040 Encyclopedische werken - 050 Periodieke werken - 060 Seriële publicaties van algemene inhoud - 070 Bundels van gemengde inhoud - 090 Massamedia - Publiciteitswezen -Audiovisuele media; algemeen
- 000 Wetenschap; algemeen - 001 Wetenschapsbeleid - 002 Geschiedenis der wetenschappen - 003 Wetenschappelijk onderzoek; algemeen - 004 Interdisciplinaire wetenschappen - 005 Wetenschap en ethiek; algemeen - 007 Wetenschappelijke organisaties en instellingen; algemeen - 008 Wetenschappelijke en culturele prijzen; algemeen 010 Bibliografie - catalogi * 016 uitgeverscatalogi * 018 algemene catalogi van bibliotheken · 020 Bibliotheekwezen · 030 Informatie, documentatie; archiefwezen; musea · 031 Informatie, documentatie · 035 Archiefwezen · 035.1 Archiefwezen (algemeen) · 035.14 Archiefverenigingen en -organisaties · 035.17 Archiefpolitiek; archiefwetgeving · 035.18 Beroep, opleiding · 035.2 Archiefgeschiedenis (algemeen); organisatie archiefwezen (algemeen) · 035.3 Rijksarchiefdienst · 035.42 Gemeentelijke - en streekarchiefdiensten · 035.5 Particulier archiefbeheer · 035.71 Inleidingen; hand- en leerboeken (algemeen) · 035.73 (Depot)beheer en administratie · 035.75 Voorlichting; handleidingen voor gebruikers; broncommentaren · 035.77 Openbaarheid; dienstverlening (studiezaal) · 035.78 Restauratie; conservering · 035.8 Educatie · 037 Musea · 040 Encyclopedische werken · 041 Encyclopedieën (algemeen) · 050 Periodieke werken · 051 Tijdschriften (van algemene inhoud) * 052 dagbladen * 060 seriewerken van algemene inhoud * 070 bundels van gemengde inhoud 090 Massamedia, massacommunicatie; publiciteitswezen; audiovisuele media · 091 Public relations · 092 Pers; journalistiek · 093 Radio; televisie * 094 radio 095 televisie
100 FILOSOFIE * 100 algemene werken - 101 Encyclopedische werken enz. - 102 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 104 Verzamelde opstellen - 105 Aforismenverzamelingen - 108 Vergelijkende wijsbegeerte* 110 inleidingen - hand- en leerboeken * 120 metafysica en ontologie - 127 Wijsgerige antropologie* 130 logica en kennisleer - wetenschapsleer - 132 Wijsgerige methoden - 133 Logica - 134 Kennisleer - 135 Wetenschapsleer * 140 esthetiek * 150 geschiedenis der wijsbegeerte - 151 Afzonderlijke stelsels en richtingen der westerse wijsbegeerte - 152 Westerse wijsbegeerte - 153 Klassieke oudheid - 154 Vroegchristelijke en middeleeuwse wijsbegeerte - 155 Nieuwere wijsbegeerte tot Kant (c. 1450 - c. 1770) - 156 Van Kant tot c. 1900 - 157 c. 1900 - heden - 158 Oosterse wijsbegeerte * 170 ethiek - 172 Levenskunst en zelfopvoeding - 173 Ethiek van het levenseinde - 175 Naturisme - 179 Overige onderwerpen* 180 humanisme
200 GODSDIENST . - 200 Algemeen - 210 (Wereld)godsdiensten; algemeen - 220 Bijbel - 230 Christendom; algemeen - 240 Katholicisme - 250-260 Protestantisme - 270 Gemeenschappen en bewegingen op christelijke grondslag - 280 Gemeenschappen en bewegingen op algemeen religieuze grondslag - 290 Atheïsme
- 200 Algemeen
- 201 Godsdienstwetenschap; algemeen - 202 Godsdienstgeschiedenis - 203 Systematische godsdienstwetenschap - 203.1 Mythologie en symboliek; algemeen - 203.5 Mystiek; algemeen - 203.9 Overige onderwerpen- 204 Godsdienstfilosofie - 205 Godsdienstsociologie - 206 Godsdienstpsychologie - 209 Overige onderwerpen · 210 Niet-christelijke godsdiensten - 210.1 Encyclopedische werken enz. - 210.3 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 211 Godsdiensten van de schriftloze volken - 212 Godsdiensten van het oude Egypte en Voor-Azië - 213 Joodse godsdienst - 213.1 Geschiedenis - 213.4 Feesten en gebruiken - 213.5 Stromingen - 213.6 Rabbijnse literatuur
- 213.9 Overige onderwerpen - 214 Indische godsdiensten - 214.1 Jaïnisme - Sikhs - Parsisme - 214.3 Boeddhisme - 2 14.31 Geschiedenis - 214.33 Leer - 214.35 Stromingen - 214.39 Overige onderwerpen - 214.4 Hindoeïsme - 214.41 Geschiedenis - 214.43 Leer - 214.45 Stromingen - 214.49 Overige onderwerpen- 214.9 Overige Indische godsdiensten- 215 Chinese en Japanse godsdiensten - 215.1 Zen-Boeddhisme - 216 Godsdiensten van het oude Europa - 216.1 Griekse en Romeinse godsdiensten - 216.2 Germaanse, Keltische en Slavische godsdiensten - 217 Islam - 217.1 Geschiedenis - 217.2 Koran - 217.3 Leer - 217.5 Stromingen - 217.6 Islam in het Westen - 217.9 Overige onderwerpen- 219 Overige godsdiensten · 220 Bijbel - 220.3 Encyclopedische werken enz. - Concordanties - 220.4 Ontstaan van de Bijbel - Bijbelhandschriften - 220.5 Bijbelse atlassen en kaarten - 220.6 Bijbelvertaling en -verspreiding - 221 Bijbeluitgaven - 222 Bijbelbewerkingen - 223 Inleiding tot de Bijbel - Bijbelverklaringen en -beschouwingen - 223.9 Bijzondere onderwerpen - 224 Bijbelse figuren; algemeen - 225 Bijbelse aardrijkskunde, geschiedenis en oudheidkunde - 226 Oude Testament - 226.1 Uitgaven en bewerkingen - 226.3 Verklaringen en beschouwingen - 226.4 Uitgaven, bewerkingen en verklaringen van één of enkele boeken en fragmenten - 226.6 Oudtestamentische figuren - 226.7 Uitgaven en verklaringen van deuterocanonieke boeken, apocriefe boeken en pseudepigrafen - 226.9 Overige onderwerpen - 227 Nieuwe Testament - 227.1 Uitgaven en bewerkingen - 227.3 Verklaringen en beschouwingen - 227.4 Uitgaven, bewerkingen en verklaringen van één of enkele boeken en fragmenten - 227.6 Nieuwtestamentische figuren - 227.7 Uitgaven en verklaringen van apocriefe boeken en pseudepigrafen - 227.9 Overige onderwerpen * 230 Christendom (algemeen) - 230.1 Encyclopedische werken enz. - 230.2 Christendom en wetenschap - 230.3 Christendom en cultuur - Christendom en maatschappij - 230.4 Christendom en jeugd - 230.5 Kerkelijke sociologie - 230.6 Christendom en esoterische leer - Christendom en New Age - 230.7 Verzamelde opstellen - 230.9 Overige onderwerpen - 231 Inleiding tot de theologie - 232 Geloofsleer en ethiek - 232.1 Bevrijdingstheologie - 232.2 Feministische theologie - 232.4 Geloofsleer - - 232.41 Godsleer - Drieeenheid - 232.42 Christologie - 232.43 Theologische antropologie - 232.45 Sacramenten - 232.46 Eschatologie - 232.49 Overige onderwerpen - 232.5 Ethiek - 232.9 Overige onderwerpen - 233 Geschiedenis; algemeen - 233.2 Tot c. 600 - 233.23 Kerkvaders en hun geschriften - 233.3 Middeleeuwen - 233.4 16e eeuw - 233.5 17e-19e eeuw - 233.6 20e eeuw - 233.8 Landen; afzonderlijk - 233.81 Nederland - 233.82 Overige landen - 233.9 Overige onderwerpen - 234 Liturgie - 234.1 Geschiedenis - 234.4 Liturgische plaatsen, voorwerpen en personen - 234.5 Liturgische tijden - Kerkelijke feesten - 234.7 Liturgie van sacramenten en sacramentaliën - 234.8 Liturgische gebeden en gezangen - 234.9 Overige onderwerpen - 235 Geloofsleven - 235.1 Ascese - Gebed - Meditatie - Retraite - 235.3 Mystiek - 235.4 Kloosterwezen - 235.7 Persoonlijk geloofsleven - 235.8 Stichtelijke lectuur - 235.9 Overige onderwerpen - 236 Praktische theologie - 236.1 Beroep en opleiding - 236.2 Pastorale arbeid - 236.3 Prediking - 236.4 Catechese - Godsdienstonderwijs - 236.6 Kerk en maatschappij - 236.7 Zending en missie - 236.9 Overige onderwerpen - 237 Oecumene - 237.1 Katholicisme en Protestantisme - 237.2 Katholieke kerken onderling - 237.3 Protestantse kerken onderling - 238 Contact met andere godsdiensten - 238.2 Christendom en Jodendom - 238.3 Christendom en Islam - 238.9 Christendom en overige godsdiensten- 239 Overige onderwerpen · 240 Katholicisme · 241 Rooms-katholicisme - 241-248 Rooms-Katholieke Kerk - 249 Oosterse kerken - Anglicaanse kerken - Oud-Katholieke Kerk - 241. Algemeen - 241.1 Encyclopedische werken enz. - 241.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 241.3 Verzamelde opstellen - 242 Geloofsleer - 242.1 Geloofsleer; algemeen - 242.12 Richtingen en scholen - 242.2-242.9 Geloofsleer; afzonderlijke onderwerpen - 242.2 Apologetiek en kerkleer - 242.3 Godsleer - Drieeenheid - 242.4 Christologie - 242.5 Theologische antropologie - 242.6 Sacramenten; algemeen - Sacramentaliën - 242.62 Doopsel - 242.63 Vormsel - 242.64 Eucharistie - 242.65 Biecht - 242.66 Ziekenzalving - 242.67 Wijding - 242.68 Huwelijk - 242.7 Mariologie - 242.8 Eschatologie - 242.9 Overige onderwerpen- 243 Ethiek - 244 Praktische theologie - 244.1 Beroep en opleiding - 244.2 Kerk en maatschappij - 244.3 Pastorale arbeid - Lekenapostolaat - 244.4 Prediking - 244.5 Catechese - Catechismussen en hun uitleg - Godsdienstonderwijs - 244.6 Missie - 244.9 Overige onderwerpen- 245 Geloofsleven - 245.1 Ascese - Gebed - Meditatie - Retraite - 245.2 Devoties - Bedevaarten - 245.3 Mystiek - 245.4 Kloosterwezen - 245.5 Heiligen - 245.7 Persoonlijk geloofsleven - 245.8 Stichtelijke lectuur - 245.9 Overige onderwerpen - 246 Kerkelijk recht en bestuur der kerk - 246.1 Kerkelijk recht - 246.2 Encyclieken - Bullen - Mandementen - Bisschoppelijke brieven - 246.3 Bestuur - Hiërarchie - 246.4 Concilies - 246.9 Overige onderwerpen - 247 Liturgie - 247.1 Geschiedenis - 247.3 Liturgische vormen - 247.4 Liturgische plaatsen, voorwerpen en personen - 247.5 Liturgische tijden - Kerkelijke feesten - 247.6 Misliturgie - 247.7 Liturgie van sacramenten en sacramentaliën - 247.9 Liturgische gebeden en gezangen - 248 Geschiedenis; algemeen - 248.1 Tijdperken; afzonderlijk - 248.2 Nederland - 248.3 Overige landen - 248.5 Pausdom en pausen - 249 Oosterse kerken - Anglicaanse kerken - Oud-Katholieke Kerk - 249.1 Oosterse kerken - 249.3 Anglicaanse kerken - 249.6 Oud-Katholieke Kerk - 250-260 Protestantisme - 250.1 Encyclopedische werken enz. - 250.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 250.3 Verzamelde opstellen - 250.4 De kerk - 251 Geloofsleer en ethiek - 252 Praktische theologie - 253 Liturgie - 254 Geloofsleven - 255 Preken en overdenkingen - Stichtelijke lectuur - 256-259 Geschiedenis - 260 Geschiedenis en organisatie der afzonderlijke protestantse kerkgenootschappen, gemeenten en beweging
250 Protestantisme (algemeen) - 250.1 Encyclopedische werken enz. - 250.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 250.3 Verzamelde opstellen - 250.4 De kerk - 251 Geloofsleer en ethiek - 251.1 Belijdenisgeschriften - 251.2 Geloofsleer; algemeen - 251.3 Geloofsleer; afzonderlijke onderwerpen - 251.4 Richtingen en scholen - 251.5 Apologie - 251.8 Ethiek - 252 Praktische theologie - 252.1 Beroep en opleiding - 252.2 Pastorale arbeid - 252.3 Prediking - 252.4 Catechese - Godsdienstonderwijs - 252.5 Diaconaat - 252.6 Kerk en maatschappij - 252.7 Apostolaat - Evangelisatie - 252.8 Zending - 252.9 Overige onderwerpen - 253 Liturgie - 253.1 Geschiedenis - 253.4 Liturgische plaatsen, voorwerpen en personen - 253.5 Liturgische tijden - Kerkelijke feesten - 253.7 Liturgie van sacramenten en sacramentaliën - 253.8 Liturgische gebeden en gezangen - 253.9 Overige onderwerpen - 254 Geloofsleven - 254.1 Ascese - Gebed - Meditatie - Retraite - 254.3 Mystiek - 254.4 Kloosterwezen - 254.7 Persoonlijk geloofsleven - 254.9 Overige onderwerpen - 255 Preken en overdenkingen - Stichtelijke lectuur - 255.4 Dagboeken - 255.6 Preken en overdenkingen voor de feestdagen - 256-259 Geschiedenis - 256 Geschiedenis; algemeen - 257 Tijdperken; afzonderlijk - 257.2 Hervorming - 257.3 Hervormers - 257.9 Overige tijdperken - 258 Landen; afzonderlijk - 258.1 Nederland - 258.9 Overige landen - 259 Geschiedenis van richtingen en scholen - 259.2 Calvinisme - 259.4 Vrijzinnig-Protestantisme
- 259.9 Overige richtingen en scholen - 260 Geschiedenis en organisatie der afzonderlijke protestantse kerkgenootschappen, gemeenten en beweging - 261 Nederlandse Hervormde Kerk - 261.1 Geschiedenis; algemeen
- 261.2 Tijdperken; afzonderlijk - 261.3 Richtingen en modaliteiten - 261.6 Kerkrecht - Bestuur en organisatie- 262 Evangelisch-Lutherse Kerk - 263 Doopsgezinde Broederschap - 264 Remonstrantse Broederschap - 265 Gereformeerde kerken - 265.4 Gereformeerde Kerken in Nederland - 265.5 Christelijke Gereformeerde Kerken - 265.6 Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) in Nederland - 265.9 Overige gereformeerde kerken - 266 Vrije Evangelische Gemeenten - 267 Andere kerkgenootschappen, gemeenten en bewegingen - 267.1 Adventisten - 267.2 Apostolischen - 267.3 Baptisten - 267.4 Broedergemeente (Hernhutters) - 267.5 Leger des Heils - 267.6 Pinkstergroepen - 267.7 Quakers 269 Overige kerkgenootschappen, gemeenten en bewegingen · 270 Sekten, gemeenschappen en bewegingen op christelijke en algemeen religieuze grondslag - 273 Christengemeenschap - 274 Christian Science - 276 Oxfordgroep - Morele Herbewapening - 277 Jehova's Getuigen - 278 Mormonen - 279 Overige gemeenschappen en bewegingen · 290 Niet-kerkelijk religieuze, humanistische en athe‹stische levensbeschouwing - 281 Krishnamurti-Beweging - 282 Bahá'i-Geloof - 283 Rozenkruisers - 284 Soefibeweging - 285 Theosofie - 287 Vrijmetselarij - 288 Wicca - 289 Overige gemeenschappen en bewegingen ) - 290 Atheïsme
300 SOCIALE WETENSCHAPPEN - 300.1 Encyclopedische werken enz. - 300.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 300.3 Verzamelde opstellen - 300.4 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 300.5 Sociale filosofie - 300.6 Sociaal-wetenschappelijk onderzoek - 301 Sociale en economische statistiek - 301.1 Geschiedenis en organisatie - 301.2 Theorie en methodiek - 301.3 Indexcijfers; algemeen - 301.4 Statistiek der gezinsinkomsten en -uitgaven - 301.7 Algemene statistische publicaties van meer dan één land - 301.8 Algemene statistische publicaties; Nederland - 301.9 Algemene statistische publicaties; overige landen · 302 Demografie (bevolkingsleer en -statistiek) - 303-308 Sociologie en sociale psychologie · 303 Sociologie; sociale psychologie - 303.1 Encyclopedische werken enz. - 303.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 303.3 Verzamelde opstellen - 303.4 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 303.5 Geschiedenis - 303.6 Richtingen en scholen - 303.8 Algemene en sociale ecologie · 307 Bijzondere onderwerpen uit de sociologie - 307.2 Standen en klassen - 307.3 Sociologie van de welvaart - 307.4 Sociaal conflict - 307.9 Overige bijzondere onderwerpen · 308 Afzonderlijke sociale groepen - 308.1 Sociologie der seksen - 308.2 Gezin en familie - 308.3 Andere samenlevingsvormen - 308.4 Jeugd - 308.6 Middelbare leeftijd en ouderdom - 308.9 Overige groepen · 309 Maatschappelijk welzijn; maatschappijkritiek (algemeen)
310 SOCIALE VRAAGSTUKKEN . · 311 Sociale vraagstukken (algemeen); sociale ethiek · 312 Bewegingen / verenigingen met een algemeen sociaal doel . · 313 Rassen; minderheden ; vluchtelingen (algemeen); racisme - 313.1 Rassen- en minderhedenvraagstuk; algemeen (o.a. de integratie van buitenlanders)- 313.2 Vluchtelingenvraagstuk; algemeen (asielzoeker ; asielcentra ; asielbeleid ; dag van de vluchteling ... ) - 313.3 Andere minderhedenvraagstukken; algemeen ( o.a. integratiebeleid - minderhedenbeleid ) · 314 Volkshuisvesting - 314.1 Woningwetgeving - 314.3 Sanering - Renovatie - 314.7 Huisvesting van speciale groepen - 314.9 Overige onderwerpen · 315 Man, vrouw, maatschappij - 315.1 Vrouwenemancipatie; algemeen - 315.2 Vrouwenemancipatie; Nederland - 315.3 Vrouwenemancipatie; overige landen
- 315.4 Mannenemancipatie · 316 Arbeid (algemeen) · 317 Arbeidsverhoudingen · 318 Arbeidsmarkt · 319 Overige sociale vraagstukken . - 321-328 Maatschappelijk werk - Sociale zorg · 321 Maatschappelijk werk, sociale zorg (algemeen) · 322 Sociale problemen van en zorg voor het gezin - 322.1 Gezinszorg - 322.2 Onmaatschappelijke gezinnen - 322.3 Eenoudergezinnen - 322.4 Kinderdagverblijven - 322.5 Vrouwenmishandeling - 322.9 Overige onderwerpen · 323 Sociale problemen van en zorg voor jeugdigen · 324 Sociale problemen van en zorg voor ouderen · 325 Sociale problemen van en zorg voor lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten · 326 Sociale problemen van en zorg voor geestelijk gehandicapten · 328 Sociale problemen van en zorg voor andere groepen - 328.4 Alleenstaanden - 328.5 Homofielen - 328.6 Woonwagenbewoners - 328.7 Allochtone groepen; algemeen - 328.71 Molukkers - 328.72 Antillianen en Surinamers - 328.74 Zuid-Europeanen - 328.75 Turken - 328.76 Marokkanen - 328.79 Overige allochtone groepen - 328.9 Overige groepen · 329 Sociale politiek en wetgeving
330 POLITIEK - 330.1 Encyclopedische werken enz. - 330.2 Tijdschriften en seriewerken - 330.3 Verzamelde opstellen - 330.4 Politicologie; algemeen - 330.5 Geschiedenis van de politiek - 330.6 Filosofie en ethiek van de politiek
- 330.7 Psychologie van de politiek - 330.8 Sociologie van de politiek - 330.9 Bijzondere onderwerpen - 331 Politieke richtingen, stelsels en stromingen - 332-336 Politiek; Nederland · 332 Politiek Nederland (algemeen); politicologie · 333 Politieke partijen (Nederland) · 335 Gemeentepolitiek · 336 Buitenlandse politiek, defensiepolitiek (Nederland), ontwikkelingssamenwerking - 337 Politiek; overige landen - 338 Koloniale politiek - Koloniale geschiedenis; algemeen - 339 Internationale politiek en supranationale politieke organen 340 ECONOMIE - 340.1 Encyclopedische werken enz. - 340.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 340.3 Verzamelde opstellen - 340.4 Economisch en administratief onderwijs - 340.5 Algemene begrippen en methoden - 340.6 Kwantitatieve economie - 340.7 Geschiedenis der economie - 340.8 Filosofie der economie - 340.9 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 341 Productie - Distributie - Consumptie (Leer van de voortbrenging, de verdeling en het verbruik) - 342-344 Waarde- en prijsleer van consumptie- en productiegoederen - 345 Geld-, krediet- en bankwezen - 345.1 Geldwezen; algemeen - 345.2 Geschiedenis van het geldwezen - 345.3 Internationaal betalingsverkeer - Wisselkoersen - 345.4 Krediet- en bankwezen; algemeen - 345.5 Verschillende kredietvormen en banktypen - 345.6 Economische en historische beschrijving van afzonderlijke bankinstellingen - 345.7 Vermogensbeheer - Fondsen en fondsenhandel - 346 Openbare financiën en belastingwezen - 347 Economische bewegingsleer - Theorie van de werkgelegenheid - 348 Theorie der internationale economische betrekkingen - 349 Overige onderwerpen der theoretische economie · 351 Economische orde en politiek (algemeen) - 351 Economische orde en politiek; algemeen - 352-353 Economische politiek; afzonderlijke onderwerpen - 354 Internationale economische politiek - 354.2 Handelspolitiek in engere zin - 354.4 Afzonderlijke vraagstukken der internationale economische politiek - 354.6 Internationale economische samenwerking en hulp - 354.7 Vraagstuk der ontwikkelingsgebieden en -landen; algemeen - 354.72 Ontwikkelingspolitiek; Nederland - 354.73 Ontwikkelingspolitiek; overige landen - 355 Economische politiek; afzonderlijke landen; algemeen - 356 Coöperatie - 357-358 Socialisme · 360 Bedrijfseconomie - 360.1 Encyclopedische werken enz. - 360.2 Tijdschriften en seriewerken - 360.3 Verzamelde opstellen - 360.4 Bedrijfsarchieven - 360.5 Algemene begrippen en methoden - 360.6 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 360.8 Vorming van de zakenman - 360.9 Bedrijfseconomie voor verschillende soorten van bedrijven - 361 Accountancy - 362 Financieringsleer - Financiële vraagstukken - 363 Balans- en resultatenrekening - Waardebepaling - 364 Kosten en kostprijs - Budgettering - 366-367 Leer van de organisatie - 366.1 Inrichting en organisatie - 366.2 Automatisering - 366.3 Planning - 366.4 Bedrijfsleiding - Management - 366.5 Bedrijfsstatistiek - Bedrijfsvergelijking - 366.6 Kwaliteitszorg - 366.9 Overige hoofdstukken uit de leer der organisatie - 368 Administratieve organisatie - Bedrijfsadministratie - 369 In- en verkooporganisatie en -techniek · 370 Handel en verkeer; verzekeringswezen (algemeen) · 371 Handel (algemeen) · 372 Organisatie en techniek van de handel · 375 Toerisme, verkeerseconomie (algemeen) · 376 Post; telecommunicatie · 377 Verkeersproblematiek (algemeen, te land) · 379 Verzekeringswezen · 380 Grondstoffen, produkten, industrie‰n en handelsbedrijven (algemeen) · 381 Mijnbouw; bodemprodukten; veenderij · 383 Metaalverwerkende industrie · 384 Elektrotechnische industrie · 385.1 Glas-, aardewerk-, pijpenfabrieken (economisch en historisch bezien) · 385.3 Oli‰n, vetten, e.d. · 385.4 Voedings- en genotmiddelenindustrie · 386.1 Houtverwerkende industrie, meubelindustrie · 386.3 Papier- en papierverwerkende industrie · 386.5 Textielindustrie · 386.9 Overige verwerkende industrie · 387 Bouwnijverheid · 389 Handelsbedrijven van algemene aard
390 RECHTSWETENSCHAP - 390.1 Encyclopedische werken enz. - 390.2 Formulierenboeken - 390.3 Verzamelde opstellen - 390.4 Wijsbegeerten van het recht - Rechtssociologie - Natuurrecht - 390.5 Juridische of forensische psychologie en psychiatrie - 390.6 Geschiedenis van de rechtswetenschap - 390.7 Vergelijkende rechtswetenschap - 390.8 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 390.9 Bijzondere onderwerpen uit de algemene rechtswetenschap · 391 Rechtsgeschiedenis - 391.1 Rechtsgeschiedenis; algemeen - 391.2 Romeins recht - 391.3 Germaans recht - 391.4 Oud-vaderlands recht (tot 1795) - 391.6 Niet-westers recht · 392 Rechtsbronnen - 392.1 Klappers en registers op Nederlandse rechtsbronnen - 392.2 Nederlandse rechtsbronnen - 392.3 Nederlandse Staatscourant - 392.5 Jurisprudentie; Nederland - 392.7 Rechtsbronnen; overige landen - 393 Staatsrecht - Staatsinrichting - 393.1 Algemene staatsleer - 393.2-393.7 Staatsrecht en staatsinrichting van Nederland - 393.9 Staatsrecht; overige landen · 393 Staatsrecht; staatsinrichting · 393.1 Staatsrecht; staatsinrichting (algemeen) · 393.2 Staatsrecht; staatsinrichting (Nederland) (algemeen) · 393.3 Staatsrecht; staatsinrichting (Nederland) (bijzondere onderwerpen) · 393.51 Provinciaal recht, provinciaal bestuur · 393.52 Gemeenterecht (algemeen) · 393.53 Gemeentebestuur · 393.54 Gemeentebeheer en -administratie · 393.55 Gemeentebedrijven (algemeen) · 393.56 Gemeenteambtenaren · 393.6 Recht van andere publiekrechtelijke lichamen · 393.7 Rechtspraak · 394 Bestuursrecht · 395.1 Strafrecht; strafprocesrecht (algemeen) · 395.3 Strafrecht · 395.4 Strafprocesrecht - 395.66 Mensenhandel · 395.7 Politie · 395.8 Straffen en strafmiddelen; gevangeniswezen; reclassering · 396 Criminologie · 397 Privaatrecht (algemeen) · 397.1 Personen- en familierecht - 397.11 Burgerlijke stand - 397.12 Huwelijksrecht - 397.13 Kinderrecht - 397.19 Overige onderwerpen · 397.2 Rechtspersonen · 397.3 Erfrecht · 397.4 Vermogensrecht (algemeen) · 397.5 Zakenrecht · 397.6 Verbintenissenrecht · 397.7 Handelsrecht · 397.8 Notariaat; kadaster · 397.9 Burgerlijk procesrecht · 398 Internationaal recht - 398.1 Europees recht - 398.2 Internationaal publiekrecht - 398.3 Diplomatieke dienst - Consulaatwezen - 398.4 Internationaal privaatrecht - 398.5 Internationaal strafrecht · 399 Krijgswetenschap, krijgsgeschiedenis
410 PSYCHOLOGIE - - 410.1 Encyclopedische werken enz. - 410.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 410.3 Verzamelde opstellen - 410.5 Algemene begrippen en methoden - 410.7 Beroep en opleiding - 411 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 412 Geschiedenis der psychologie - 413 Wijsgerige psychologie - 414 Richtingen in de psychologie - 414.3 Dieptepsychologie - 414.9 Overige richtingen in de psychologie - 415-417 Psychologie van de individuele mens - 415 Algemene psychologie - 415.2 Zintuiglijke indrukken en waarnemingen - 415.3 Uitvoerende functies - 415.4 Hogere geestelijke functies - 415.5 Toestanden van veranderd bewustzijn - 415.9 Overige onderwerpen - 416 Ontwikkelingspsychologie of genetische psychologie - 416.1 Algemene kinder- en jeugdpsychologie - 416.2 Psychologie van afzonderlijke leeftijdsgroepen der jeugd - 416.23 Tot c. 13 jaar - 416.25 Vanaf c. 13 jaar - 416.3 Psychologie van de vrije kinderexpressie - 416.4 Psychologie van het kinderspel - 416.5 Overige onderwerpen uit de kinder- en jeugdpsychologie - 416.6 Psychologie van volwassenen; algemeen - 416.7 Psychologie van de middelbare leeftijd - 416.8 Psychologie van ouderen - 417 Persoonlijkheidsleer - 417.1 Typologieën - 417.2 Gelaatkunde - 417.3 Grafologie - 418 Speciale of differentiële psychologie - 418.1 Psychologie der seksen en seksualiteit - 418.11 Psychologie van de man - 418.12 Psychologie van de vrouw - 418.14 Biseksualiteit - 418.15 Homoseksualiteit - 418.16 Transseksualiteit - 418.19 Overige onderwerpen- 418.2 Psychologie van huwelijk en gezin - 418.5 Psychologie van de gehandicapte - 418.7 Psychologie van leven en dood - 418.9 Overige onderwerpen- 419 Toegepaste psychologie - 419.2 Psychotechnisch onderzoek - 419.3 Pedagogische psychologie - Onderwijspsychologie - 419.4 Psychologie van de beroepskeuze - 419.7 Klinische psychologie; algemeen - 420 Occulte wetenschappen - 420.1 Kosmisch leven - 420.12 Reïncarnatie - 420.14 Astraal reizen - Uittreden - 420.19 Overige onderwerpen - 420.3 Kosmische krachten - 421 Occulte werking - 422 Astrologie; algemeen - 422.2 Horoscopie - 422.4 Sterrenbeelden; afzonderlijk - 422.5 Specifieke vormen van astrologie - 422.9 Overige onderwerpen - 423 Spiritisme - 424 Paragnosie - 425 Radiësthesie - 427 Waarzeggen; algemeen - 427.1 Handlijnkunde - 427.2 Kaartleggen - 427.9 Overige vormen van waarzeggen - 429 Overige onderwerpen
430 - 490 OPVOEDING EN ONDERWIJS, VORMING · 430 Algemeen - 430.1 Encyclopedische werken enz. - 430.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 430.4 Verzamelde opstellen - 430.6 Musea voor opvoeding en onderwijs - 430.8 Beroeps- en studievoorlichting; algemeen - 431 Geschiedenis van opvoeding en onderwijs - 431.2 Nederland - 431.3 Overige landen - 431.4 Opvoedkunde; tot c. 1800 - 431.5 Opvoedkunde; 19e eeuw - 431.6 Opvoedkunde; 20e eeuw - 432 Theoretische opvoedkunde - 432.1 Bijzondere onderwerpen - 433 Opvoeding in de praktijk - 433.2 Godsdienstige opvoeding - 433.3 Esthetische opvoeding - 433.4 Seksuele opvoeding - 433.5 Kind en massamedia - 433.6 Kind, spel en speelgoed - 433.7 Jeugd en boek - 433.75 Activiteiten met het jeugdboek - 433.9 Overige onderwerpen - 441 Zuigelingen, peuters en kleuters - 442 Basisschoolleeftijd - 443 Rijpere jeugd - 444 Meisjesopvoeding; algemeen - 445 Jongensopvoeding; algemeen · 450 Onderwijs (algemeen) - 450.1 Geschiedenis - 450.2 Politiek, wetgeving en organisatie - 450.3 Onderwijssociologie - 450.4 Onderwijskunde - 450.41 Encyclopedische werken enz. - 450.43 Onderwijsonderzoek - 450.45 Onderwijsvernieuwing - 450.47 Leerplanontwikkeling - 450.49 Overige onderwerpen - 450.5 Aansluitproblemen onderwijsniveaus - 450.6 Resultaten en selectie - 450.7 Onderwijsverzorging - 450.8 Methodiek van het studeren - 450.9 Overige onderwerpen - 451 Onderwijs; Nederland; algemeen - 451.1 Geschiedenis - 451.2 Politiek, wetgeving en organisatie - 451.3 Onderwijsvernieuwing - 451.6 Openbaar onderwijs - 451.7 Bijzonder onderwijs - 451.8 Tweetalige scholen - 451.9 Overige onderwerpen - 452 Onderwijs; overige landen; algemeen - 452.1 Geschiedenis - 452.2 Politiek, wetgeving en organisatie - 452.9 Overige onderwerpen - 453 Onderwijsvormen - 453.2 Montessorionderwijs - 453.3 Daltononderwijs - 453.4 Freinetonderwijs - 453.5 Vrije scholen - 453.6 Jenaplanonderwijs - 453.8 Werkplaats Kindergemeenschap - 453.9 Overige onderwijsvormen - 454 Methodiek en didactiek; algemeen - 454.1 Totaliteitsonderwijs - 454.2 Geprogrammeerde instructie - 454.3 Het boek in het onderwijs - 454.5 Participerend onderwijs - 454.6 Modulair onderwijs - 454.7 Intercultureel onderwijs - 454.8 Roldoorbrekend onderwijs - 454.9 Overige onderwerpen - 455 Leermiddelen; algemeen - 455.2 Audiovisuele leermiddelen - 455.4 Computer ondersteund onderwijs (c.o.o.); algemeen - 455.6 Speelleermiddelen - 455.9 Overige leermiddelen - 456 Methodiek en didactiek van de afzonderlijke vakken; algemeen - 456.1 Nederlandse taal en letterkunde - 456.2 Taal en letterkunde; overige talen - 456.3 Rekenen - Wiskunde - Informatiekunde - 456.4 Natuurkunde - Scheikunde - Biologie - 456.5 Aardrijkskunde - Geschiedenis - 456.6 Maatschappijleer - 456.7 Expressievakken; algemeen - Lichamelijke oefening - 456.72 Dramatische expressie - 456.73 Beeldende expressie - Tehatexvakken - 456.74 Audiovisuele expressie - 456.77 Muzikale expressie - 456.78 Lichamelijke oefening - 456.79 Overige expressievakken - 456.8 Vormingsgebieden - 456.9 Overige vakken; afzonderlijk - 458 Bijzondere onderwerpen uit de onderwijspraktijk - 458.1 Organisatie - Management - 458.12 Computer beheerd onderwijs (c.b.o.) - 458.2 Inrichting van scholen - 458.3 Schoolwerkplanontwikkeling - 458.4 Leerlingbegeleiding - 458.5 Schooltuinen - 458.9 Overige bijzondere onderwerpen - 460 Orthopedagogiek - 460.1 Encyclopedische werken enz. - 460.2 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 460.3 Geschiedenis - 460.4 Beroep en opleiding - 460.5 Methodiek en didactiek - 460.7 Hulpverlenende instanties; algemeen - 460.8 Speciaal onderwijs; algemeen - 460.9 Overige onderwerpen - 462 Kinderen met afwijkende verstandelijke vermogens - 463 Zintuiglijk en lichamelijk gehandicapten; algemeen - 464 Kinderen met leerstoornissen - 465 Kinderen met socio-educatieve belemmeringen - 467 Kinderen met psychosociale en emotionele problemen - 468 Inrichtingsopvoeding - 469 Overige onderwerpen · 470 Basisonderwijs - 470.1 Integratie kleuterschool-lagere school - 471. Kleuteronderwijs - 472 Basisonderwijs; algemeen - 472.1 Geschiedenis - 472.2 Politiek, wetgeving en organisatie - 472.9 Overige onderwerpen - 473 Beroep en opleiding - 474 Methodiek en didactiek; algemeen - 474.1 Vernieuwing basisonderwijs - 474.2 Het boek in het basisonderwijs - 474.4 Schoolwerkplannen; algemeen - 474.7 Intercultureel onderwijs - 474.8 Roldoorbrekend onderwijs - 474.9 Overige onderwerpen - 475-478 Methodiek en didactiek van de afzonderlijke vakken - 475 Instrumentele en culturele vaardigheden - 475.2 Taalonderwijs; Nederlandse taal - 475.3 Taalonderwijs; overige talen - 475.4 Rekenen - 475.5 Wiskunde - 475.6 Informatiekunde - 476 Kennisgebieden - 476.3 Aardrijkskunden - 476.4 Geschiedenis - 476.5 De natuur - 476.7 Maatschappelijke verhoudingen - 476.8 Geestelijke stromingen - 477 Expressie-activiteiten - 477.2 Dramatische expressie - 477.3 Handvaardigheid - 477.6 Tekenen - 477.7 Muziek - 477.8 Lichamelijke oefening - 477.9 Overige expressie-activiteiten- Lichamelijke oefening - 478 Vormingsgebieden - 478.2 Bevordering van sociale redzaamheid - 478.4 Gezondheidseducatie - 478.6 Godsdienstonderwijs - Levensbeschouwelijk Vormingsonderwijs - 478.9 Overige vormingsgebieden · 480 Voortgezet - en hoger onderwijs; beroepsonderwijs (l, m en h) - 481 Voortgezet onderwijs; algemeen - 482 Methodiek en didactiek; algemeen - 482.1 Schoolwerkplannen; algemeen - 482.2 Vernieuwing van het voortgezet onderwijs - 482.3 Brugklassen - Studielessen - Studietoetsen - 482.7 Intercultureel onderwijs - 482.8 Roldoorbrekend onderwijs - 482.9 Overige onderwerpen - 483-485 Algemeen vormend onderwijs (avo) - wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.) - 483 Algemeen - 484 Schooltypen en experimenten - 484.2 Lavo - 484.3 Mavo - 484.4 Havo - 484.5 Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.) - 484.8 Voortgezet basisonderwijs - 484.9 Overige typen en experimenten - 485 Methodiek en didactiek van de afzonderlijke vakken - 485.1 Nederlandse taal en letterkunde - 485.2 Taal en letterkunde; overige talen - 485.3 Wiskunde-informatiekunde - 485.4 Natuurkunde - Scheikunde - Biologie - 485.5 Aardrijkskunde - Geschiedenis - 485.6 Maatschappijleer - 485.7 Vormingsgebieden - 485.8 Expressievakken; algemeen - Lichamelijke oefening - 485.82 Dramatische expressie - 485.83 Beeldende expressie - Tehatexvakken - 485.84 Audiovisuele expressie - 485.87 Muzikale expressie - 485.88 Lichamelijke oefening - 485.89 Overige expressievakken - 485.9 Overige vakken; afzonderlijk - 486 Vorming van en onderwijs aan de leerplichtvrije en/of gedeeltelijk leerplichtige jeugd - 486.1 Leerlingwezenopleidingen - 486.4 Deeltijd kort middelbaar beroepsonderwijs (k.m.b.o.) - 486.6 Vormingsinstituten - 486.7 Beroepsbegeleidend onderwijs - 486.9 Overige onderwerpen - 487 Lager en middelbaar beroepsonderwijs; algemeen - 489 Hoger onderwijs; algemeen - 489.1 Studiegidsen - Studievoorlichting - 489.12 Nederland - 489.13 Overige landen - 489.2 Geschiedenis - 489.22 Nederland - 489.23 Overige landen - 489.3 Politiek, wetgeving en organisatie - 489.32 Nederland - 489.33 Overige landen - 489.4 Methodiek en didactiek - 489.5 Studie en studieresultaten - 489.51 Studium generale - 489.52 Studiebegeleiding - 489.53 Studieduur - 489.54 Examens - 489.58 Post-hoger onderwijs - 489.59 Overige onderwerpen - 489.6 Sociale en economische positie van de student - 489.61 Nederland - 489.62 Overige landen - 489.7 Studentenleven - 489.72 Nederland - 489.73 Overige landen- 489.9 Overige onderwerpen
490 VORMING EN ONTWIKKELING; HET MAATSCHAPPELIJK VERKEER · 491 Vrijetijdsbesteding; recreatie · 492 Vakantie(besteding) · 493 Sociaal-cultureel werk; vorming en ontwikkeling · 494 Jeugd- en jongerenwerk · 497 Cultuurbeleid - 497.1 In gemeentelijk verband - 497.2 In provinciaal verband - 497.3 In landelijk verband
- 497.4 In internationaal verband · 499 Maatschappelijk verkeer (algemeen) - 499.1 Verenigingsleven - 499.2 Gezelligheidsverenigingen - Sociëteiten - 499.3 Omgangsvormen - 499.4 Mondelinge communicatie - 499.5 Schriftelijke communicatie - 499.6 Solliciteren - 499.7 Bemiddeling bij persoonlijke contacten - 499.9 Overige onderwerpen
500 WISKUNDE; INFORMATICA; NATUURWETENSCHAPPEN - 501 Encyclopedische werken enz.
- 502 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 503 Verzamelde opstellen - 504 Inleidingen - Algemene overzichten - 505 Filosofie der natuurwetenschappen - 506 Geschiedenis der natuurwetenschappen; algemeen - 507 Natuurwetenschappelijk onderzoek; algemeen - 508 Natuurwetenschappelijke verzamelingen en musea · 510 Wiskunde - 510.1 Filosofie en grondslagen der wiskunde - 510.2 Geschiedenis der wiskunde - Wiskundigen - 510.3 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 510.4 Wiskundige puzzels en spelen - 510.5 Vraagstukkenverzamelingen - 510.6 Formuleverzamelingen - Tafels en tabellen - 510.7 Wiskundige instrumenten - 510.8 Grafische rekenwijzen en voorstellingen - Numeriek rekenen - 511 Nieuwe wiskunde; algemeen - 512 Rekenkunde - 513 Algebra - 514 Meetkunde - 515 Functietheorie - Differentiaal- en integraalrekening - Analyse - 516 Getaltheorie - 517 Toegepaste wiskunde - 518 Verzekeringswiskunde - 519 Landmeetkunde - Luchtkartering - Cartografie · 520 Informatica - 520.1 Encyclopedische werken enz. - 520.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 520.3 Beroep en opleiding - 520.4 Geschiedenis - 520.5 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 520.6 Mathematische informatietheorie - 520.7 Automatisering en maatschappij - 520.9 Overige onderwerpen - 521 Systeemanalyse - Systeemontwerp - Beheer en onderhoud van
- 523 Computerapparatuur - 525 Programmeren; algemeen - Programmeertalen; algemeen - - 527 Specifieke toepassingen - 528 Datacommunicatie - Telecommunicatie - Internet - 529 Overige onderwerpen · 530 Natuurkunde - 530.1 Encyclopedische werken enz. - 530.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 530.3 Verzamelde opstellen - 530.4 Geschiedenis der natuurkunde - Natuurkundigen - 530.9 Maten en gewichten - IJkwezen - 531 Algemene natuurkunde - 531.1 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 531.2 Vraagstukkenverzamelingen - 531.4 Relativiteitstheorie
- 531.5 Quantentheorie (Quantummechanica) - 531.9 Overige onderwerpen uit de algemene natuurkunde - 532 Experimentele natuurkunde - 533 Mechanica - 534 Thermodynamica - 535 Magnetisme en elektriciteit - 536 Licht - 538 Bouw van de materie - Molecuulfysica - Atoomfysica - - Isotopen - Elementaire deeltjes - 539 Trillingen en golven - 539.1 Elektromagnetische trillingen en golven - 539.2 Mechanische trillingen en golven - 539.3 Geluidsleer - 539.35 Geluiden · 540 Scheikunde - 540.1 Encyclopedische werken enz. - 540.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 540.3 Verzamelde opstellen - 540.4 Geschiedenis der chemie - Chemici - 541 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 542 Theoretische of algemene chemie (Fysische chemie) - 543 Experimentele chemie - 544 Analytische chemie - 545 Anorganische chemie - 546 Organische chemie (Chemie der koolstofverbindingen) · 550 Astronomie; natuurkundige aardrijkskunde; meteorologie, klimatologie - 550.1 Encyclopedische werken enz. - 550.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 551 Astronomie - 551.1 Astronomie; algemeen - 551.2 Geschiedenis der sterrenkunde - Sterrenkundigen - 551.3 Astronomische instrumenten - Sterrenwachten - Ruimte observatoria - Methoden van astronomisch onderz - 551.4 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 552 Hemellichamen - 552.1 Atlassen en kaarten; algemeen - Planetaria - 552.2 Ontstaan en evolutie van het heelal - 552.3 Zon - Sterren - Sterrenstelsels - 552.4 Maan - Planeten - 552.5 Kometen - Meteoren - 552.6 Astrofysica - Astrochemie - Astrobiologie - 552.9 Overige onderwerpen - 553 Astronomische tijdrekenkunde - Kalender - 554 Natuurkundige aardrijkskunde; algemeen - 555 Meteorologie - 556 Klimatologie · 560 Geologie, bodemkunde - 561 Geschiedenis der geologie - Geologen - 562 Geofysica - Geochemie - 563 Geologie; algemeen - 564 Geologie van Nederland - 565 Geologie van overige landen - 566 Gesteentenkunde - 567 Oppervlaktevormen van de aarde (Geomorfologie) - 567.1 Gebergten - 567.2 Vulkanen en aardbevingen - 567.3 Woestijnen, strand en duinen - 567.4 Erosie - 568 Hydrosfeer - 568.1 Zeeën - Getijden - 568.2 Rivieren - Meren - 568.3 Fjorden - 568.4 Holen en grotten - 568.5 IJs - Gletsjers - Sneeuw - Lawines
570 BIOLOGIE - 570.1 Encyclopedische werken enz. - 570.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - Verzamelde opstellen - 570.3 Natuurbescherming; algemeen - 570.4 Natuurreservaten en -monumenten; algemeen - 570.5 Natuurreservaten en -monumenten; Nederland - 570.6 Natuurreservaten en -monumenten; overige landen - 570.8 Biologische verzamelingen; algemeen - Musea - 571 Geschiedenis der biologie - Biologen - 572 Biologische techniek
- 573 Theoretische biologie - Biochemie - 574 Afstammingsleer - Evolutieleer - 575 Erfelijkheidsleer - 576 Paleontologie - 577 Plant- en dierkunde; algemeen - 578 Flora en fauna van bijzondere levensgebieden - 578.1 Bos- en heideflora en -fauna - 578.2 Bergflora en -fauna - 578.5 Strand- en duinflora en -fauna - 578.6 Waterflora en -fauna - 578.7 Tropenflora en -fauna - 578.8 Poolflora en -fauna - 578.9 Flora en fauna van overige levensgebieden - 579 Microbiologie · 580 Plantkunde - 580.1 Encyclopedische werken enz. - 580.2 Plantenterminologie en -nomenclatuur - 580.3 Verzamelen en conserveren van planten - 580.4 Beschermde planten - 581 Geschiedenis der plantkunde - 582 Plantkunde; algemeen - 582.1 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 582.3 Planten in woord en beeld - 582.4 Botanische tuinen - 582.9 Overige onderwerpen - 583 Algemene plantkunde - 584 Plantensociologie en -ecologie - 585 Plantengeografie - 586 Vegetatietypen - 587 Sporeplanten - 588 Zaadplanten · 590 Dierkunde, antropologie . - 590.1 Encyclopedische werken enz. - 590.2 Dierenbescherming; algemeen - 590.3 Zoölogische verzamelingen - 590.4 Dierenterminologie - 591 Geschiedenis der dierkunde - 592 Dierkunde; algemeen - 593 Dierenanatomie en -fysiologie - 594 Dierenpsychologie en -ethologie - 595 Dierensociologie en -ecologie - 596 Dierengeografie en -typen - 597 Ongewervelde dieren - 597.1 Sponsen - Holtedieren - 597.2 Stekelhuidigen - 597.3 Weekdieren - 597.4 Wormen - 597.5 Geleedpotige dieren; algemeen - 597.6 Schaaldieren - 597.7 Duizendpoten en spinnen - 597.8 Insecten - 598 Gewervelde dieren - 598.1 Vissen - 598.2 Amfibieën en reptielen - 598.3 Vogels; algemeen - 598.4 Vogelbescherming - Vogelreservaten - 598.7 Vogelnesten en -eieren - 598.8 Vogelsoorten - Vogels; afzonderlijk - 598.9 Zoogdieren - 598.91 Walvisachtigen - Zeeroofdieren
- 598.92 Hoefdieren - 598.93 Knaagdieren - Haasachtigen - 598.94 Aapachtigen - 598.95 Roofdieren - 598.99 Overige zoogdieren - 599 Antropologie (Menskunde)
601-619 Geneeskunde - gezondheidszorg - lichaamsoefening en sport - 601-615 Geneeskunde - 601 Geneeskunde - Gezondheidszorg; algemeen - 601.1 Encyclopedische werken enz. - 601.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - Verzamelde opstellen - 601.3 Filosofie en kritiek - 601.4 Medische sociologie - 601.5 Organisatie van de gezondheidszorg - 601.6 Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding; algemeen - 601.7 Gezondheidsrecht - 601.8 Medische registratie - 601.9 Overige onderwerpen - 602 Geschiedenis der geneeskunde - 603 Het medisch beroep; algemeen - 603.1 Medische ethiek - 603.2 Medische en paramedische stervensbegeleiding - 603.3 De arts; beroep en opleiding - 603.4 Paramedische beroepen en opleiding - 604 Algemene ziektekunde - 604.2 Huisartsgeneeskunde - 604.3 Symptomen die bij diverse ziekten voorkomen - 604.6 Psychosomatiek - Psychologie van het ziek zijn - 604.9 Overige onderwerpen- 605 Speciale ziekten en afwijkingen - 605.1 Interne geneeskunde - 605.11 Infectieziekten - 605.12 Hart- en vaatziekten - 605.13 Ziekten van de spijsverteringsorganen - 605.14 Ziekten van de ademhalingsorganen - 605.15 Nierziekten - 605.16 Stofwisselingsziekten - Endocrinologie - 605.18 Beender-, gewrichts- en spierziekten - 605.19 Overige interne ziekten - 605.2 Kindergeneeskunde - 605.3 Oogheelkunde - 605.4 Keel-, neus- en oorziekten - 605.5 Gynaecologie - Verloskunde - Andrologie - 605.6 Huid- en geslachtsziekten - 605.7 Medische seksuologie - 605.8 Chirurgie - 605.9 Overige speciale ziekten - 606 Neurologie - Psychiatrie - 606.1 Neurologie - 606.2 Psychiatrie; algemeen - 606.3 Psychopathologie - Psychiatrische ziektekunde - 606.4 Kinderpsychiatrie - Jeugd- en adolescentiepsychiatrie - 606.5 Geriatrische psychiatrie - 606.6 Sociale psychiatrie - 606.7 Preventieve psychiatrie - 606.8 Psychiatrische centra - 607 Psychiatrische behandelingsmethoden - 607.1 Lichamelijke behandelingsmethoden - 607.2 Psychotherapie; algemeen - 607.3 Individuele psychotherapie - 607.4 Sociotherapie - 607.5 Non-verbale behandelingsmethoden in de psychiatrie - 607.7 Autotherapie - 607.8 Niet-therapeutische gedragsbeïnvloeding - 607.9 Overige behandelingsmethoden - 608 Overige medische specialismen - 609 Tandheelkunde - 611 Alternatieve geneeskunde en geneeswijzen - 612 Revalidatie - Geneesmethoden - Geneesmiddelen - 613 Verpleegkunde - 613.1 Geschiedenis - Verpleegkundigen - 613.2 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 613.3 Beroep en opleiding - 613.4 Ziekenhuiswezen - 613.41 Geschiedenis en organisatie - 613.42 Bouw en inrichting - 613.44 Interne organisatie - 613.47 De patiënt in het ziekenhuis - 613.48 Psychosociale zorg in het ziekenhuis - 613.49 Overige onderwerpen- 613.5 Kraamverpleging - 613.6 Verpleging van afzonderlijke groepen en ziekten - 613.7 Sociale verpleegkunde - Wijkverpleging - Nazorg - 613.8 Verpleging van patiënten thuis - 613.9 Overige onderwerpen- 614 Maatschappelijke gezondheidszorg - 614.1 Geestelijke gezondheidszorg - 614.2 Maatschappelijke gezondheidszorg voor afzonderlijke groepen - 614.23 Jeugdgezondheidszorg - 614.25 Ouderengezondheidszorg - 614.3 Verzekeringsgeneeskunde - Bedrijfsgeneeskunde en - hygiëne - Arbeidsfysiologie - Beroepsziekten - 614.4 voedingsmiddelencontrole - 614.5 Voorkoming en bestrijding van ziekten; algemeen - 614.51 Ontsmetting - 614.52 Epidemieën - Quarantaine - 614.53 Vaccinatie - 614.58 Gevaren van ioniserende straling - 614.59 Overige onderwerpen - 614.6 Milieubeheer - 614.61 Milieubeleid; algemeen - Milieurecht; algemeen - 614.62 Milieuverontreiniging; algemeen - 614.63 Geluidshinder - 614.65 Afvalproblematiek - Vuilverwijdering - 614.69 Overige onderwerpen- 614.7 Verslaving - Strijd tegen verdovende middelen - 614.8 Georganiseerde hulp bij rampen en ongevallen - 614.9 Begrafeniswezen - Crematie - 615 Persoonlijke gezondheidszorg - Seksualiteit, huwelijk en gezin;voorlichting en ethiek- Gezondheidszorg - 615.3 Lichaamsverzorging - 615.4 Schoonheids- en haarverzorging - 615.5 Seksualiteit, huwelijk en gezin; voorlichting en ethiek - 615.51 Seksuele voorlichting - 615.52 Seksuele ethiek en -problematiek - Huwelijksethiek en -problematiek - 615.54 Geboorteregeling - 615.55 Ongewenste zwangerschap - 615.56 Kunstmatige bevruchting - 615.59 Overige onderwerpen - 615.6 Kinderhygiëne en -verzorging - 615.7 Zwangerschap - Bevalling - Zuigelingenzorg - 615.8 Middelbare leeftijd en ouderdom - 615.9 Overige onderwerpen- 616-619 Lichaamsoefening en sport - 621 Bord-, denk- en kansspelen - 622 Gezelschapsspelen - Amusementen - 623 Verzamelen - 624 Handenarbeid - Knutselen - 625-626 Naaien en handwerken - 627 Huishoudkunde - 628 Voeding - 628.1 Kennis van voedings- en genotmiddelen; algemeen - 628.2 Kennis van voedings- en genotmiddelen; afzonderlijk - 628.4 Voedingsleer; algemeen - 628.44 Voeding van bijzondere groepen - 628.5 Voedingswaardeonderzoek - 628.6 Voedingsgewoonten - 628.7 Vegetarisme - 628.8 Dieetleer - 628.9 Overige onderwerpen - 629 Bereiden en conserveren van voedings- en genotmiddelen - 630-638 Land- en tuinbouw - 630 Algemeen - 630.1 Encyclopedische werken enz. - 630.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - Verzamelde opstellen - 630.3 Beroep en opleiding; algemeen - 630.4 Voorlichting en onderzoek - 630.5 Landbouwwetgeving en -politiek - Pacht - Ruilverkaveling - 630.6 Agrarische geschiedenis en organisatie; algemeen - 630.8 Agrarische geschiedenis en organisatie; Nederland - 630.9 Agrarische geschiedenis en organisatie; overige landen - 631 Het landbouwbedrijf - 632 Plantenteelt - 633 Veeteelt - 634 Huisdierenteelt - Pluimveeteelt - Vogelteelt - Visteelt - Bijenteelt - Zijdeteelt - 635 Tropische en subtropische land- en tuinbouw - 635.2 Cultures; afzonderlijk - 636 Bosbouw - Boomkwekerij - 637 Tuinbouw - 638 Tuinaanleg en -onderhoud - 640 Algemeen - Mijnbouw - Energieopwekking en -toepassing - 640-642 Techniek; algemeen - 640.1 Encyclopedische werken enz. - 640.2 Technische woordenboeken - Taalkunde voor technici - 640.3 Tijdschriften - Verzamelde opstellen - 640.4 Filosofie der techniek - Techniek en samenleving - 640.5 Geschiedenis der techniek - Uitvindingen - 640.6 Beroep en opleiding; algemeen - 640.7 Research - Industrielaboratoria - 640.8 Octrooischriften - 640.9 Normalisatie - Normbladen - 641 Technisch tekenen - 642 Wis- en natuurkunde voor de technicus - 643 Mijnbouw - Veenderij - 644 Energieopwekking en -toepassing - 645 Brandstoffen - 646 Verwarming; algemeen - Ventilatie en luchtbehandeling - Geluidsregulatie; algemeen - 647 Verlichtingstechniek; algemeen - 648 Drinkwatervoorziening - Waterleiding - 649 Riolering - Waterzuivering - Luchtzuivering - 650 Werktuigbouwkunde - Metaalbewerking - Meten en regelen - Vervoer en vervoermiddelen - 660 Elektrotechniek - 670 Algemene en chemische technologie - 680 Verwerkende industrie - 690 Bouwkunde - 690.1 Encyclopedische werken enz. - 690.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 690.3 Verzamelde opstellen - 690.5 Geschiedenis - 691 Uitvoering van bouwwerken - 692 Bouwkunde; algemeen - 693 Bouwmaterialen - 694 Bouwconstructies in bepaalde materialen - Bouwambachten - 694.1 Houtconstructies - Timmeren - Meubelmaken - 694.2 Behangen en stofferen - 694.3 Metaalconstructies - 694.4 Natuur- en baksteenconstructies - Metselen - 694.5 Betonconstructies en -bekistingen - 694.6 Loodgieterswerk - Sanitaire installaties - 694.7 Schilderen en glazenmaken - 694.8 Stukadoren - 694.9 Bouwconstructies in overige materialen - 695 Gebouwen - 695.1 Planning - 695.2 Bouwsystemen - 695.3 Constructie van typen gebouwen - 695.4 Onderdelen van gebouwen - 695.5 Bouwfysica - 695.7 Beveiliging van gebouwen - 695.9 Onderhoud van gebouwen - 696-699 Weg- en waterbouwkunde
- 700 Kunst; algemeen - 710 Bouwkunst - 720 Beeldhouw- en beeldsnijkunst - 730 Schilder- en tekenkunst - 740 De praktijk van het schilderen en tekenen - 750 Grafische kunst - 760 Fotografie - Smalfilm - Video - 770 Kunstnijverheid -
- 700 Kunst; algemeen - 700-708 Beeldende kunst; algemeen - 700.1 Encyclopedische werken enz. - 700.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - Verzamelde opstellen - 700.3 Monumentenzorg; algemeen - 700.4 Musea - tentoonstellingen - 700.5 Kunstverzamelen - Kunsthandel - Kunstvervalsing - 700.6 Filosofie, esthetiek en kritiek der beeldende kunst - 700.7 Kunst en maatschappij - 700.8 Beroep en opleiding - 700.9 Biografieën van kunsthistorici - 701 Algemene kunstgeschiedenis - 702-707 Kunstgeschiedenis; naar kunstperioden en landen - 702.1 Prehistorische kunst - 702.2 Buiten Europa; algemeen - 702.3 Primitieve volken - 702.4 Oudheid; algemeen - 702.5 Oud-Egypte - 702.6 Babylonië - Assyrië - 702.7 Hettieten - 702.8 Oud-Perzië - 702.9 Oud-Amerikaanse kunst (tot c. 1600) - 703.1 Oude Oosterse kunst; algemeen - 703.2 Oud-Chinese kunst (tot c. 900) - 703.3 Oud-Japanse kunst (tot c. 800) - 703.4 Oud-Indische kunst (tot c. 650) - 703.5 Oud-Indonesische kunst (tot c. 950) - 703.6 Kunst van de Islam - 703.9 Overige Oude Oosterse kunst - 704.3 Egeïsche kunst - 704.4 Griekse en Romeinse kunst - Etruskische kunst - Hellenistische kunst - 704.5 Germaanse en Keltische kunst - Volksverhuizingskunst - 704.6 Vroegchristelijke en Byzantijnse kunst - Oud-Rusland - 705.1 Middeleeuwse kunst; algemeen - 705.2 Romaanse kunst - 705.3 Gotische kunst - 705.4 Renaissance - 705.5 Barok en Rococo (17e en 18e eeuw) - 705.6 Klassicisme en Romantiek (c. 1750 - c. 1850) - 705.7 c. 1850 - c. 1914 - 705.8 20e eeuw - 706 Kunstgeschiedenis; Nederland - 707 Kunstgeschiedenis; overige landen - - 707.1 Middeleeuwse kunst; algemeen - 707.2 Romaanse kunst - 707.3 Gotische kunst - 707.4 Renaissance - 707.5 Barok en Rococo (17e en 18e eeuw) - 707.6 Klassicisme en Romantiek (c. 1750 - c. 1850) - 707.7 c. 1850 - c. 1914 - 707.8 20e eeuw - 708 Kunstgeschiedenis volgens genres en motieven - 708.1 Religieuze kunst; algemeen - 708.4 Overige genres - 708.5 Motieven - 710 Bouwkunst - 710.1 Encyclopedische werken enz. - 710.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - Verzamelde opstellen - 710.3 Monumentenzorg - Restauratie - 710.6 Esthetiek en kritiek - 710.7 Bouwkunst en maatschappij - 710.8 Beroep en opleiding - 710.9 Overige onderwerpen - 711 Algemene geschiedenis der bouwkunst - 712-717 Geschiedenis der bouwkunst; naar kunstperioden en landen - 712.1 Prehistorische kunst - 712.2 Buiten Europa; algemeen - 712.3 Primitieve volken - 712.4 Oudheid; algemeen - 712.5 Oud-Egypte - 712.6 Babylonië - Assyrië - 712.8 Oud-Perzië - 712.9 Oud-Amerikaanse bouwkunst (tot c. 1600) - 713.1 Oude Oosterse bouwkunst; algemeen - 713.2 Oud-Chinese bouwkunst (tot c. 900) - 713.3 Oud-Japanse bouwkunst (tot c. 800) - 713.4 Oud-Indische bouwkunst (tot c. 650) - 713.5 Oud-Indonesische bouwkunst (tot c. 950) - 713.6 Bouwkunst van de Islam - 713.9 Overige Oude Oosterse bouwkunst - 714.3 Egeïsche bouwkunst - 714.4 Griekse en Romeinse bouwkunst - 714.6 Byzantijnse bouwkunst - 715.1 Middeleeuwse bouwkunst; algemeen - 715.2 Romaanse bouwkunst - 715.3 Gotische bouwkunst - 715.4 Renaissance - 715.5 Barok en Rococo (17e en 18e eeuw) - 715.6 Klassicisme en Romantiek (c. 1750 - c. 1850) - 715.7 c. 1850 - c. 1914 - 715.8 20e eeuw - 716 Bouwkunst; Nederland - 717 Bouwkunst; overige landen - 718 Geschiedenis volgens genres - Bouwwerken voor verschillende doeleinden - 718.1 Religieuze bouwkunst - 718.2 Burchten - Kastelen - Paleizen - 718.3 Poorten - Torens - Bruggen - Fonteinen - 718.4 Openbare gebouwen - 718.5 Scholen - 718.6 Gebouwen voor handel en bedrijf - 718.7 Historische woningbouw (tot c. 1945) - 718.8 Hedendaagse woningbouw - 718.9 Overige bouwwerken - 719 Planologie - 719.1 Planologie - Ruimtelijke ordening - 719.22 Nederland - 719.23 Overige landen - 719.12 Nederland - 719.13 Overige landen- 719.2 Stedenbouw - 719.3 Miniatuursteden - 719.4 Plattelandsarchitectuur - 719.6 Landschapsarchitectuur - Behoud van landschapsschoon - Landschapsparken - 719.7 Recreatiegebieden- Stedenbouw - 720 Beeldhouw- en beeldsnijkunst - 730 Schilder- en tekenkunst - 730.1 Encyclopedische werken enz. - 730.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - Verzamelde opstellen - 730.3 Schilderijenkunde - Expertise - Restauratie - 730.4 Verzamelen - Musea - Tentoonstellingen - 730.6 Esthetiek en kritiek - 730.8 Beroep en opleiding - 731 Algemene geschiedenis der schilder- en tekenkunst - 732-737 Geschiedenis der schilder- en tekenkunst; naar kunstperioden en landen - 732.1 Prehistorische schilder- en tekenkunst - 732.2 Buiten Europa; algemeen - 732.3 Primitieve volken - 732.4 Oudheid; algemeen - 732.5 Oud-Egypte - 732.8 Oud-Perzië - 732.9 Oud-Amerikaanse schilder- en tekenkunst - 733.1 Oude Oosterse schilder- en tekenkunst; algemeen - 733.2 Oud-Chinese schilder- en tekenkunst (tot c. 900) - 733.3 Oud-Japanse schilder- en tekenkunst (tot c. 800) - 733.9 Overige Oude Oosterse schilder- en tekenkunst - 734.4 Griekse en Romeinse schilder- en tekenkunst - Etruskische schil der- en tekenkunst - 734.6 Vroegchristelijke en Byzantijnse schilder- en tekenkunst - 735.1 Middeleeuwse schilder- en tekenkunst - 735.4 Laat-Gotiek - Renaissance - 735.5 Barok en Rococo (17e en 18e eeuw)
- 735.6 Klassicisme en Romantiek (c. 1750 - c. 1850) - 735.7 c. 1850 - c. 1914 - 735.8 20e eeuw - 736 Schilder- en tekenkunst; Nederland - 737 Schilder- en tekenkunst; overige landen - 737.1 Tot en met de 14e eeuw - 737.2 15e - 16e eeuw - 737.5 Barok en Rococo (17e en 18e eeuw) - 737.6 Klassicisme en Romantiek (c. 1750 - c. 1850) - 737.7 c. 1850 - c. 1914 - 737.8 20e eeuw - 738 Geschiedenis volgens genres en motieven - 738.1 Religieuze voorstellingen - 738.2 Figuren - Portretten - 738.3 Dieren - Planten - 738.4 Landschappen - Zeegezichten - 738.5 Architectuur - Interieur - 738.6 Stillevens - 738.7 Handschriftminiaturen - 738.8 Karikaturen - Cartoons - 738.9 Overige genres en motieven - 739 Geschiedenis volgens technieken; afzonderlijk- 740 De praktijk van het schilderen en tekenen - 750 Grafische kunst - 760 Fotografie - Smalfilm - Video - 770 Kunstnijverheid - 780-790 Muziek - dans - toneel - film - 780 Muziek - 780.1 Encyclopedische werken enz. - 780.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 780.3 Discografieën; algemeen - 780.4 Bibliografieën - Catalogi - 780.5 Verzamelde opstellen - 780.6 Musea - Tentoonstellingen - 780.7 Programma's - 780.8 Wetgeving en organisatie van het muziekleven - 780.9 Beroep en opleiding - Muziekbeoefening - 781 Muziekwetenschap - Muziekbeschouwingen - 782 Theorie der muziek - 783-785 Geschiedenis der muziek - 785.1 Liturgische en religieuze muziek - 785.11 Rooms-Katholieke muziek - 785.12 Protestantse muziek - 785.13 Oosters-orthodoxe muziek - 785.15 Joodse muziek - 785.16 Islamitische muziek - 785.19 Overige liturgische en religieuze muziek - 785.2 Vocale muziek - 785.21 Solistische muziek - 785.22 Koormuziek - 785.3 Instrumentale muziek - 785.31 Kamermuziek - 785.32 Orkestmuziek - 785.33 Harmonie- en fanfaremuziek- 785.4 Muziek voor theater - 785.41 Opera - 785.42 Operette - 785.43 Musical - 785.44 Ballet - Dans - Toneel - 785.46 Film en televisie- 785.5 Gospels - Spirituals - Blues - Soul - 785.6 Jazz - 785.7 Rock - Beat - Pop - 785.8 Lichte muziek - 785.9 Overige genres - 786 Instrumenten en hun muziek - 786.1 Toetsinstrumenten - 786.11 Piano - 786.12 Klavecimbel en klavechord - 786.13 Orgel en harmonium - 786.14 Synthesizer - 786.19 Overige toetsinstrumenten - 786.2 Strijkinstrumenten - 786.21 Viool en altviool - 786.22 Violoncel en contrabas - 786.29 Overige strijkinstrumenten - 786.3 Tokkelinstrumenten - 786.31 Gitaar - 786.32 Luit - 786.33 Harp - 786.39 Overige tokkelinstrumenten - 786.4-786.5 Houten blaasinstrumenten - Koperen blaasinstrumenten - 786.6 Slaginstrumenten - 786.7 Carillon - 786.8 Mechanische instrumenten - Elektronische instrumenten - 786.81 Draaiorgels - 786.82 Speeldozen - 786.85 Elektronische instrumenten- 786.9 Orkesten - Ensemble - Elektronische muziek - Computermuziek - 786.91 Orkesten - 786.92 Orkestdirectie - 786.93 Ensemble - 786.95 Elektronische muziek - 786.96 Computermuziek - 787 Zangkunst - 787.1 Geschiedenis - 787.2 Zangonderwijs - 787.3 Solozang - 787.4 Koorzang - 787.41 A cappella - 787.42 Koor met begeleiding - 788-789 Bladmuziek
- 800 - 890 Taal- en letterkunde - 800 Taal- en letterkunde algemeen - 801 Taalwetenschap; algemeen - 801.1 Encyclopedische werken enz. - 801.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 801.3 Verzamelde opstellen - 801.4 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 801.5 Geschiedenis van de taalwetenschap - 801.6 Taalkundigen - 801.7 Dialectkunde - 801.8 Wereldhulptalen; algemeen - 801.9 Overige onderwerpen - 802 Oorsprong en ontwikkeling van de taal - 803 Interdisciplinaire taalwetenschap - 804 Historische taalwetenschap - 805 Moderne taalwetenschap - 807 Vertalen - 808 Vergelijkende taalwetenschap - 810 Literatuurwetenschap - 811 Literaire esthetiek; algemeen - 812 Literaire geschiedschrijving - Literaire kritiek - 813 Literaire techniek; algemeen - 814 Literaire techniek (vorm) - 815 Literaire techniek (inhoud) - 815.1 Lyriek - 815.2 Dramatiek - 815.3 Epiek - 815.7 Genres en motieven - 816 Tekstanalyse - 817 Literatuursociologie - 818 Literatuurpsychologie - 819 Vergelijkende literatuurwetenschap - 820 Algemene kritiek en geschiedenis van de letterkunde - 821 Encyclopedische werken enz. - 822 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 823 Verzamelde kritische en historische opstellen - 824 Algemene geschiedenis der letterkunde - 824.1 Platenatlassen - 824.8 Uittrekselboeken - 825 Geschiedenis van tijdperken; afzonderlijk - 825.2 Tot c. 1600 - 825.3 c. 1600 - c. 1880 - 825.5 c. 1880 - heden - 828 Geschiedenis van vormen van literatuur; afzonderlijk - 828.1 Poëzie - 828.2 Drama - 828.3 Proza - 829 Bijzondere onderwerpen - 829.1 Literaire genres - 829.2 Motieven - 829.3 Parodieën - 829.4 Navolging en plagiaat - Mystificaties - 829.5 Beeldverhalen - 829.6 Prentenboeken - 829.9 Overige bijzondere onderwerpen - 830-850 Taal- en letterkunde van afzonderlijke talen - 831 Encyclopedische werken enz. - 832 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 833 Verzamelde opstellen - 834 Geschiedenis van de taal - 835 Etymologie - 836 Historische taalkunde - 837 Moderne taalkunde - 838 Conversatiegidsen - 839 Vertaaloefeningen - 841 Uitspraak - 842 Spelling - 843 Stijlleer - 844 Idioom (woorden en uitdrukkingen) - 845 Spreekwoorden en zegswijzen - 846 Volkswijsheid en volkshumor - 847 Dialecten - 848 Groepstalen - 860-880 Bellettrie - 870 Gedichten - 871 Algemene bloemlezingen en verzamelingen - 872 Tot c. 1600 - 873 c. 1600 - c. 1880 - 875 c. 1880 - heden - 880 Toneelstukken - 881 Algemene bloemlezingen en verzamelingen - 882 Tot c. 1600 - 883 c. 1600 - c. 1880 - 885 c. 1880 - heden
- 900-909 Geschiedenis; algemeen - 910 Volkskunde - 920 Geschiedenis van tijdperken; afzonderlijk - 930 Geschiedenis van Nederland - 940 Geschiedenis van overige landen en werelddelen; afzonderlijk - 900-909 Geschiedenis; algemeen - 900.1 Hulpmiddelen bij de studie der geschiedenis - Bibliografie - Geschiedbronnen - 900.2 Encyclopedische werken enz. - 900.3 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 900.4 Verzamelde opstellen - bloemlezingen - 900.5 Musea - Tentoonstellingen - 900.6 Historische atlassen, kaarten en plattegronden - 900.7 Platenatlassen - 900.8 Tabellarische overzichten - 901 Geschiedenisfilosofie - Geschiedschrijving - 901.2 Geschiedschrijvers - 902 Historische hulpwetenschappen - 902.1 Historische tijdrekenkunde - 902.2 Archeologie; algemeen - 902.3 Paleografie - 902.4 Heraldiek - Heraldisch tekenen - 902.5 Genealogie - 902.6 Vlaggen - 902.7 Zegels - 902.8 Ridderorden - 902.9 Overige historische hulpwetenschappen - 903 Algemene geschiedenis - 903.1 Biografieënverzamelingen - 903.3 Geschiedenis der ontdekkingsreizen - 903.5 Geschiedenis van de joden; algemeen - 903.9 Overige onderwerpen - 904 Economische en sociale geschiedenis; algemeen - 904.1 Slavernij; algemeen - 904.9 Overige onderwerpen - 905 Cultuurgeschiedenis; algemeen - Cultuurfilosofie, -psychologie en -sociologie - 905.1 Cultuurgeschiedenis; algemeen - 905.2 Cultuurfilosofie, -psychologie en -sociologie - 906 Huiselijk en maatschappelijk leven - 906.1 Geboorte, huwelijk en dood - 906.2 Huis en huisraad - 906.3 Maaltijd en keuken - 906.4 Voedings- en genotmiddelen - 906.6 Kind, spel en speelgoed - 906.9 Overige onderwerpen- 907 Kostuumkunde - Klederdrachten - schoonheids- verzorging - 907.1 Kostuumkunde; algemeen - 907.2 Kostuumkunde; afzonderlijke tijdperken - 907.3 Kostuumkunde; bijzondere onderwerpen - 907.4 Klederdrachten; algemeen - 907.5 Klederdrachten; Nederland - 907.6 Klederdrachten; overige landen - 907.7 Klederdrachten; bijzondere onderwerpen - 907.8 Schoonheidsverzorging - 909 Overige onderwerpen uit de cultuurgeschiedenis - 910 Volkskunde - 910.1 Musea - 911 Algemene overzichten - 911.1 Nederland - 911.2 Overige landen - 912 Bijzondere onderwerpen - 912.1 Kalenderfeesten - Volksfeesten - 912.3 Planten en dieren in de folklore - 912.4 Bijgeloof - 912.5 Symbolische tekens - Uithangborden en opschriften - 912.8 Baker- en kinderrijmen - 912.9 Overige bijzondere onderwerpen - 913 Volkssprookjes, sagen, legenden en fabels - 913.1 Encyclopedische werken - 913.2 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 913.3 Inleidingen en beschouwingen - 913.5 Musea en tentoonstellingen - 913.7 Symboliek - 913.8 Motieven en figuren - 913.9 Bijzondere onderwerpen
- 914-919 Teksten van volkssprookjes, sagen, legenden en fabels
- 920 Geschiedenis van tijdperken; afzonderlijk - 921 Prehistorie - 922-924 Oudheid - 922 Oudheid; algemeen - Oosterse oudheid - 922.1 Egypte - 922.2 Sumerië - Babylonië - Assyrië - 922.3 Hettitische Rijk - 922.4 Geschiedenis van de joden tot 70 n. Chr. - 922.5 Phoenicië - 922.6 Perzië - 922.7 Indië tot c. 1200 - 922.8 Het Egeïsche zeebekken - Kreta - 922.9 Ilion (Troje)- 923 Klassieke oudheid - 924 Kelten - Germanen - Slaven - Volksverhuizing - 925 Middeleeuwen - 925.1 Byzantium - 925.3 Frankische Rijk - 925.5 Vikingen - 925.6 Kruistochten - 925.9 Overige onderwerpen - 926 Nieuwe geschiedenis (c. 1500-c. 1789) - 927-929 Nieuwste geschiedenis - 927.1 Nieuwste geschiedenis; algemeen - 927.2 19e eeuw - 927.3 20e eeuw; algemeen - 927.4 C. 1914-C. 1939 - 927.5 1914-1918; Wereldoorlog I - 928 1939 - 1945; 2e wereldoorlog - 929 c. 1945-- 930 Geschiedenis van Nederland - 940 Geschiedenis van overige landen en werelddelen; afzonderlijk - 940.1 Bibliografie - Geschiedbronnen - 940.2 Archeologie; algemeen - 940.3 Encyclopedische werken enz. - 940.4 Tijdschriften en overige seriële publicaties - 940.5 Verzamelde opstellen - Bloemlezingen - 940.6 Musea - Tentoonstellingen - 940.7 Historische atlassen, kaarten en plattegronden - 940.8 Platenatlassen - 940.9 Tabellarische overzichten - 941 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 942 Economische en sociale geschiedenis; algemeen - 943 Cultuurgeschiedenis; algemeen - 944-945 Geschiedenis van tijdperken; afzonderlijk - 944.1 Prehistorie - 944.2 Vroegste geschiedenis tot Middeleeuwen - 944.3 Middeleeuwen - 944.4 16e eeuw - 944.5 17e eeuw - 944.6 18e eeuw - 944.8 19e eeuw - 944.9 19e - 20e eeuw; algemeen - 945 20e eeuw - 946 Vorsten en leden van vorstenhuizen - 947 Historische figuren - 948 Delen van het land - 949 Koloniale geschiedenis - 950 Algemene en bijzondere aardrijkskunde - 960 Reizen en expedities; algemeen - 970 Delen der aarde - 980 Nederland - 990 Overige landen en werelddelen; afzonderlijk - 990.1 Encyclopedische werken enz. - 990.6 Atlassen - 990.7 Naamkunde - 991 Inleidingen - Hand- en leerboeken - 992 In woord en beeld - Reisbeschrijvingen - 993 Gidsen en kaarten - 994 Algemene sociografieën - Algemene sociaal-economische beschrijvingen - 995 Delen van het land - Provincies - 996 Plaatsen; afzonderlijk

Skynet . Vanaf 13 januari 2003 werden alle internetactiviteiten van Skynet, behalve de diensten die zorgen voor de inhoud van de portaalsite http://www.skynet.be, getransfereerd naar Belgacom.

slachtofferhulp op vele verschillende gebieden :
- de zeer uitgebreide en goed gedocumenteerde website van Slachtofferhulp Antwerpen : http://users.skynet.be/slachtofferhulp.Antwerpen/ .

Slavenburg Jacob
- Titel: Valsheid in geschrifte : de gespleten pen van bijbelschrijvers / J. Slavenburg . Uitgave: Zutphen : Walburg Pers . Jaar: cop. 1995 . Opbouw: 23 cm - 165 p. Referentie: Met reg . Classificatie: 227.9 (SISO) . 3 Godsdienst, godgeleerdheid (UNESCO) . Trefwoord: Bijbelwetenschap . Nieuwe Testament . Nag Hammadi codices . bijbelstudie . Identificatie: (ISBN) 90 6011 926 6 .
- Auteur: Slavenburg, Jacob . Titel: De verloren erfenis : inzicht in de ontwikkeling van het christendom (met het accent op de eerste vijf eeuwen) . Uitgave: Deventer : Ankh-Hermes
Jaar: cop. 1993 . Opbouw: 24 cm - 334 p., [10] p. pl. Illustraties: ill . Referentie: Met lit. opg., reg . Classificatie: 233 (SISO) . 3 Godsdienst, godgeleerdheid (UNESCO) . 619 (NUGI)

sleutel . Verwijzing : sleutel .
- De gouden sleutel (Der goldene Schl�ssel) is een sprookje opgetekend door de gebroeders Grimm (KHM200). Het sprookje is een verhaal om te plagen. Het gaat over iemand die een gouden sleutel vindt en concludeert dat er dan ook een schatkist moet zijn. Hij gaat op de vindplaats graven en, ja hoor, hij vindt een kistje. Dan steekt hij de sleutel in het sleutelgat en de sleutel past. Dan vraagt de verteller of de toehoorders nieuwsgierig zijn wat er in het kistje zit. Natuurlijk willen ze dat weten. Dan moeten ze wachten tot het kistje open is, is het antwoord. Einde verhaal. Dat dit plaagsprookje het laatste van de Kinder- und Hausm�rchen is lijkt niet toevallig. Het houdt de belofte in, dat er nog veel te ontdekken valt.
- Titel : De gouden sleutel . Verhalen bij thema's uit de bijbel . Auteur : Offringa, B. Uitgever : Boekencentrum ISBN 9021135566 Bindwijze : Paperback Productsoort : boek Prijs 17,90

SLO . Bezoekadres : Boulevard 1945 3 , 7511 CA ENSCHEDE . T: 053 4840840 . F: 053 4307692 . E-mail : info@slo.nl . Postadres : Postbus 2041
7500 CA ENSCHEDE .

Slovakije : VATICAN CITY, SEP 4, 2003 (VIS) - On the occasion of the upcoming apostolic trip to the Slovak Republic from September 11 to 14, we present some statistics on the Catholic Church in the country as of December 2001. Slovakia has 5,400,000 inhabitants of whom 4,034,000 - or 75 percent of the total population - are Catholic. Currently, there are 20 bishops, 2,474 priests, 3,075 religious and 1,092 seminarians. The Catholic Church in Slovakia runs 100 primary schools, 48 middle and secondary schools and 2 high schools and universities, attended by more than 37,500 students. In terms of social and charitable centers owned or run by the Church or religious orders, there are 2 hospitals, 8 clinics, 20 rest homes for the elderly, invalid or handicapped, 18 orphanages, 2 family counseling centers as well as pro-life centers and 24 educational and
rehabilitation centers.

sluier = hoofddoek : - de gesluierde leerling - hoofddoek -

Smelik Klaas .A.D. Verwijzing : - Smelik Klaas .A.D. -
- Biografie : http://www.klaas-smelik.be/ .
- Bibliografie : http://protestafac.ac.be/downloadables/smelik_publicaties.pdf . http://www.klaas-smelik.be/publicaties.htm . Zie verder : - eerste boek Koningen -- ark -- Hizkia -- NUMERI -
- Een tijd van oorlog, een tijd van vrede. Bezetting en bevrijding in de bijbel, Zoetermeer, Uitgeverij Boekencentrum, 2005 . Zie website http://www.ethische-perspectieven.be/page.php?LAN=N&FILE=ep_book&SID=305&ID=0 .

Smit Joop
- Speelruimte : een structurele lezing van het evangelie , Hilversum , Gooi en Sticht , 1981 . Opbouw: 22 cm - 141 p. Referentie: Met lit. opg Classificatie: 227.4 (SISO) 223 (SISO) Trefwoord: Nieuwe Testament , Structuuranalyse , Exegese . Identificatie: (ISBN) 9030402083

spreuken (proverbs)
- websites : http://www.oneliners-and-proverbs.com/ . http://driehoek.in-actie.nl/spreuken.swf .

Sociaal Forum :
- Sociaal Forum van België (SFvB) : http://www.wsf.be/wsf2/nl/index.htm . De echte start kwam er met de grote ontmoetingsdag op 21 september 2002. Ongeveer 2000 mensen namen er aan deel, in Brussel, op de campus van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Tweede ontmoetingsdag : 10 mei 2003 : Plaats: Esplanade voor het Noord Station – Albert II laan, in Brussel. Vervoer: Noord Station of metro Rogier . Uur: van 12u tot 22u30
- Op 14 januari 2003 ging het Limburgs Sociaal Forum van start . Zie verslag : http://groups.msn.com/wereldinbeweging/limburgssociaalforum.msnw . Op 18 oktober 2003 zal het eerste Limburgs Sociaal Forum doorgaan. Het Forum werd opgestart vanuit ATTAC Limburg. Op 25 oktober 2003 in het Cultureel Centrum in Hasselt, vanaf 13.30 u. : "globaliseren van solidariteit". E-mail : LSF@pandora. be . Bel tijdens de kantooruren naar 011/31 32 16 , gedurende de hele dag kan je ons ook bereiken op: 0474/79 56 66 . Adres: Stationsstraat 131 , 3570 Alken . Website : http://www.lsf.be/home.php .

sociale kaart van Hasselt,

* sociale ongelijkheid en onderwijs:  De Standaard, 31 augustus 2001, blz.8  Hilde Claes, Lucien Suykens, André Van Nieuwkerke en Robert Voorhamme (De auteurs zijn SP-volksvertegenwoordigers in de commissie Onderwijs van het Vlaams parlement.) Onderwijs bestendigt sociale ongelijkheid

Sociale Werkplaats Hageland vzw , Contactpersoon Paul Stessens , Adres Torsinplaats 12, 3300 Tienen , Telefoon 016/82.46.91 , Sociale Werkplaats Hageland herstelt alle afgedankte elektrische toestellen en fietsen die door de kringloopcentra in Aarschot, Leuven en Tienen worden opgehaald bij de mensen thuis. Er werken een 20-tal langdurig werklozen. Zie ook website http://www.tienen.be/indekijker/indekijker/sif/sif.html  .

sociologie
- Sociologie in Vlaanderen . De Vlaamse Vereniging voor Sociologie werd in 1975 opgericht met een dubbel doel:
- de beoefening en ontwikkeling van de sociologie bevorderen;
- de beroepsbelangen van sociologen behartigen.
Tijdschrift voor sociologie . Postadres : Kurt De Wit , K.U.Leuven Departement Sociologie , E. Van Evenstraat 2B , 3000 Leuven . Tel. 016/32.32.07 . Website : http://www.sociologie.be/index.htm . Algemeen e-mailadres van VVS: sociologie@sociologie.be .

SoCiuS - Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Werk , Gallaitstraat 86 , 1030 Brussel (Schaarbeek) , Tel 02/215 27 08 , info@socius.be , website :http://www.socius.be/

soefisme - Rumi - - islam -
- In de Islam zijn vier hoofdordes van de Soefi’s in de wereld, met 72 onderorden. De bekendste orde is van Rumi met de Derwish dansers.
- Soefisme in de Islamitische mystiek . MOSLIMS IN DE EUROPESE, I.C. BELGISCHE, LEKENSTAAT . Cursusnotities van H.De Ley . http://www.flwi.ugent.be/cie/RUG/deley30_1.htm .
- Below, you can find web pages to the following Sufi tariqas, along with some short descriptions of their history and the activities they are involved in today. Website : http://www.haqq.com.au/~salam/sufilinks/ .
- Sufism, the West, and Modernity : http://www.uga.edu/islam/sufismwest.html .
- Soefi Beweging Nederland : http://www.soefi.nl/index.htm . Soefi Beweging Nederland , Anna Paulownastraat 78 , 2518 BJ Den Haag . E-mail : sufiap@ision.nl . Hazrat Inayat Khan , Aforismen . België : http://www.soefi.nl/3centra/belgie.htm .
- Soefi Wijsheid -Inayat Khan- : http://www.astrologie.ws/qsufism.htm .
- België Vertegenwoordiging nationale Broeder- en zusterschapsactiviteiten in Belgi�: Mevr. L.D.Descl�e, Sportstraat 100, B-9000 Gent. Centrum voor O. Vlaanderen tel/fax: 092221030 . Casa Videira, Brugge. Universele Eredienst: * 2 e zondag van de maand, 11.00 uur Centrum Inayat, Frans Baetenstraat 9 B-2100 Deurne, Ahmed Tille, 03-321 00 52
- De Naq Sbandi Mujaddidi Sufi traditie in het Indo Pakistaanse subcontinent . Beschrijving : Na de introductie van de Naqsbandi orde in het subcontinent door vooral Muhammad Baqi bi'llah (gest. 1603) is deze orde verspreid en gepopulariseerd door Ahmed Sirhindi (1564/1624); deze heeft hierbij zo'n stempel gedrukt dat er sindsdien sprake is van een Naqsbandi-Mujaddidi traditie ("mujaddidi" verwijst naar Sirhindi's titel "mujaddid", d.w.z. vernieuwer). Dit project stelt zich ten doel deze traditie nader te bestuderen zie Ter Haar . Publicatieoverzicht J.G.J. ter Haar : http://www.letmetis.leidenuniv.nl/index.php3?m=&c=212 .
- Broeder Oemar Ilahibaks is de vertegenwoordiger van de Naqsbandi Soefi Orde in Nederland, waar hij in 1987 tot is toegetreden. Hij is Surinamer van geboorte en woont sinds 1965 in Nederland. Als voormalig kantoorboekhandelaar wijdt hij zijn leven sinds 1996 geheel aan het Soefisme en de Islam. Website : http://www.spiritualiteit.com/artikel.php?id=53&t=nl .

Soenen Helke . Functie: B.A.P. Groep: CES - Ontwikkelingseconomie . Adres: Hogenheuvelcollege Naamsestraat 69 3000 Leuven Lokaal: 00.30 Telefoon: +32 16 326622 Fax: +32 16 326796 Url: http://www.econ.kuleuven.be/helke.soenen E-mail: Helke.Soenen@econ.kuleuven.be . Kolor, Vol 3, n° 2 (november 2003) Economic Strategies of Undocumented Workers in Brussels . Samenvatting. Deze paper analyseert het economisch gedrag van arbeiders zonder papieren afkomstig van Kongo en Colombia. We tonen aan dat zijj specifieke humane vaardigheden en sociaal kapitaal ontwikkelen, wat hen toelaat om in de loop van de tijd hun inkomsten te doen groeien. We identificeren hun belangrijkste overlevingsstrategieën. Kongolese migranten lijken meer relationeel niet-monetaire strategieën te verkiezen, terwijl Colombianen relationeel-monetaire strategieën hanteren.In DE STandaard van 2 januari 2006 schrijft Guy Fransen : "Economiste en antropologe Helke Soenen (KU Leuven), die bezig is aan een doctoraatsthesis over de sociaal-economische overlevingsstrategieën van illegalen, stelt vast dat de houding over de aanwezigheid van illegalen inderdaad verandert. Soenen leefde twee jaar samen met 80 Congolese en Colombiaanse illegalen en concludeert in haar onderzoek dat het beeld over illegalen fout is. ,,Een illegaal is niet iemand die langs de muren sluipt, hij verkeert zeker niet altijd in de marginaliteit, maar staat soms ook netjes gekleed naast ons in de supermarkt. Onmiddellijk na hun aankomst is er wel een grote angst om te worden opgepakt, maar na verloop van tijd durven zij toch bepaalde risico's te nemen, inclusief zwartrijden op de tram bijvoorbeeld. Vooral de Colombianen zijn zeer goed in het ontwikkelen van sociale relaties. Ze mochten zelfs feesten in de villa's van hun werkgevers, de Europese ambtenaren.''

Soissons
- Het bisdom Soissons : http://diocesedesoissons.cef.fr/ .
- De stad Soissons : http://www.ville-soissons.fr/fichiers/index2.htm .

Soka Gakki International . - boedhisme (webpagina) boeddhisme (B) - The organization under which I practice is known as Soka Gakki International. It was initially created in the 1930's as an organization of lay believers of Nichren Shoshu by Tsunesaburo Makiguchi, who was subsequently imprisioned for refusing the Japanese government's pressure to incorporate Shintoism into his beliefs. He actually died in prison for this refusal, but his successor, Josei Toda, who was also imprisioned for the same reason, survived to build the organization after WWII. In 1958, he was succeeded by Daisaku Ikeda, who is the current president of SGI. At the beginning of the 1990's, Ikeda had criticized the high priest of Nichren Shoshu for excesses and abuses of the priesthood of its position and as a result, the entire SGI organization was excommunicated from Nichren Shoshu in 1991. If you are interested in more specific material, I would point you to http://www.sgi-usa.org/. This way, one can get a better overview of what I'm talking about and hopefully this will be more of a discussion instead of just me providing the information.De Soka Gakkai International (SGI) is een internationale organisatie die het als haar hoofddoel en levenstaak ziet een bijdrage te leveren aan vrede, cultuur en onderwijs op basis van de filosofie en idealen van het Boeddhisme van Nichiren Daishonin. De SGI bestaat uit 76 organisaties die haar vertegenwoordigen, met gezamenlijk meer dan 20 miljoen leden verspreid over 185 landen en gebieden. Website http://www.sgin.org/startpagina/index2.php . Soka Gakkai International Nederland Krakelingweg 19 3707 HN Zeist Telefoon: 030-691-5396 Fax: 030-691-3318 . Internationaal. Website http://www.sgi-usa.org/ . Soka Gekkai International USA (SGI) 3438 South 148th Street 206-244-0268

SOL = Stichting tot Ondersteuning van Levensbeschouwing en identiteit . Sol Appeltern Maasdijk 26 6629 KC Appeltern (kaartje) T 0487-513672 E Sol-Appeltern@hetnet.nl Hans Eijgenraam (Identiteitsbegeleider) Ad Jansen (Identiteitsbegeleider) Sol Nijmegen Heiweg 285 6533 PD Nijmegen (kaartje) T 024-3225046 F 024-3889807 E Sol-Nijmegen@hetnet.nl Ren� Klaassen (Identiteitsbegeleider) Els Strobbe (Identiteitsbegeleider) Sol Cuijk De Valuwe 2 5431 AV Cuijk (kaartje) T 0485-316347 F 0485-310120 E Sol-Cuijk@hetnet.nl Sol-Directie@hetnet.nl Sol-Bestellingen@hetnet.nl Blandine Gerritsen (Identiteitsbegeleider) Emmanuel Gerritsen (Identiteitsbegeleider) Wilma Jacobs (Secretaresse) Wil Lenkens (Secretaresse) Jos Roemer (Directeur) Sol Veghel Vondelstraat 9 5462 CS Veghel (kaartje) T 0413-375904 F 0413-375839 E Sol-Veghel@hetnet.nl Stefan Grubben (Identiteitsbegeleider) Tonnie Poort (Identiteitsbegeleider). Website : http://home.wanadoo.nl/sol-web/ .

Solidaridad is een ontwikkelingsorganisatie die zich richt op Latijns Amerika en zich sterk maakt voor mensen die zich inzetten voor een eerlijker verdeling van rijkdom en macht. Solidaridad financiert projecten op het gebied van Duurzame economie & Fair trade, Maatschappijopbouw & Mensenrechten en Pastoraat, Ethiek & Cultuur. Met campagnes in Nederland over deze thema's probeert zij de uitwisseling tussen Noord en Zuid te bevorderen. Adres: Goedestraat 2, 3572 RT Utrecht. Tel.: 020/272 03 13 . Fax : 030/272 01 94 . E-mail : solidaridad@solidaridad.nl . Website : http://www.solidaridad.nl . Mario Coolen , projectmedewerker: kerk en theologie in Latijns Amerika (nieuwe wegen in de bevrijdingstheologie), strijd van inheemse bevolking voor behoud eigen cultuur en spiritualiteit, E-mail : mario.coolen@solidaridad.nl . Hart voor de aarde. Samenstelling: Mario Coolen , Uitgave: Solidaridad en BACLA, Utrecht, 240 pagina’s met illustraties. Prijs: 12,50 euro (inclusief verzendkosten) . Zie o.a. website : http://www.spiritualiteit.net/mayamais.htm .

Solignac : abdij van Solignac

SOS Schulden Op School (zie ook - armoede en onderwijs -), Actie voor de betaalbaarheid van het onderwijs, ook voor kinderen uit kansarme gezinnen . Kapellestraat 17, 9300 Aalst . Tel. 053/77 94 03 . Fax 053/77 94 03. E-mail : sos@welzijn.net - schulden.op.school@pandora.be . Website Steunpunt Welzijn : http://www.welzijn.net/opening.htm . Op maandag 10 maart 2003 ontving ik Beurskrant 2 voor goedkoop onderwijs. Op woensdag 7 mei 2003 ging een zeer goed voorbereide, zeer inhoudrijke en druk bezochte studiedag door. De beurskrant 3 tot voorbereiding van de studiedag kan je hier nog lezen. De derde beurskrant van SOS Schulden op school is uit. Een reportage in De Standaard van maandag 12 mei 2003 op bladzijde 8. De UNESCO ijvert ervoor dat er over de hele wereld gratis en verplicht basisonderwijs zou zijn in 2015. Zie website : http://www.unesco-vlaanderen.be/efa/default.htm . Met het “Vlaams pilootproject voor goed(koop) onderwijs” (met subsidie van het onderwijsministerie) gaat SOS een stap verder. In Vlaanderen (en Brussel) worden in 24 scholen over verschillende netten projecten opgestart en getoetst aan de praktijk. Schooldirectie, leerkrachten en ouders worden erin betrokken. Besparingen in de schoolorganisatie, relaties met OCMW en relationele problemen met ouders komen daar o.m. aan bod, begeleid door een team van 16 deskundigen. De ervaringen in de scholen zullen kenbaar gemaakt worden langs verscheidene publicatievormen, met als hoogtepunt een tweede “Vlaamse Beurs voor Goed(koop) Onderwijs” in mei 2005. Verdere inlichtingen : Roger D’Hondt, voorzitter, 053 / 77 94 03, gsm 0478 / 84 31 36 , e-m : dhondt.roger@skynet.be en :Peter Dauwe 053 / 70 44 10 - peter.dauwe@pandora.be . Men kan zich ook abonnerenop het e-zine “Ideeënkrant voor goed(koop) onderwijs via de website http://sos.welzijn.net .

Souissi Youssef is leraar Islamitisch Godsdienst en voorzitter van de VOEM vzw, stichter van de vereniging van de leerkrachten Islam in Vlaanderen, medewerker aan het Centrum voor Islam in Europa (RUG) en docent aan de Faculteit Vergelijkende Godsdiensten in Wilrijk. Souissi Youssef : 0475/79 56 45 . Helenalei 26/76, B-2018 Antwerpen . Tel : +32 75 79 56 45. Fax : +32 75 795645 . Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims vzw (VOEM) , Duinstraat 152, 2060 Antwerpen, Tel./Fax: 03/272 35 07 .

S-PION betekent Speurder op het Punt van Informatie over Oorlogseducatie in Nederland. ) is een database. Hier vindt u educatief materiaal over de Tweede Wereldoorlog / heden . S-PION is een database die alle beschikbare educatieve materialen over de Tweede Wereldoorlog samenvoegt. Met verschillende criteria selecteert u in de database lesmaterialen die voldoen aan uw eisen. E-mail: spion@natcom45.nl . Website : http://www.spion.nl/ .

Spaanders
, Het tijdschrift van vzw Vriendschap en het Atelier voor Solidariteit , website : http://users.pandora.be/spaanders/ .Vzw Vriendschap
Walter Mommen
, Fonteinstraat 69-71 , 3500 Hasselt011/28 55 10 , Lisette Lambrichts (coördinatie) , e-mail : walter.mommen@pandora.be .

Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning, dat vanuit de joods-christelijke traditie creatief en systematisch wil zoeken naar eigentijdse spiritualiteit en mystiek. Ieder jaar staat een actueel thema centraal. Het ene jaar is dat een eigentijds thema van maatschappelijke, culturele of meer psychologische aard, met als vraag: Wat kunnen spiritualiteit en mystiek hier betekenen? Een ander jaar is dat een expliciet spiritueel en mystiek thema, nu met de vraag: Wat is daarvan de actuele betekenis voor nu?  4 nummers,  J. Tigcheler, Groesbeekseweg 97, 6524 CS Nijmegen. Abonnementsadministratie: Drukkerij-Uitgeverij H. Gianotten , Postbus 9228 , 5000 HE Tilburg . Telefoon (013) 5425050 . Website : http://www.kun.nl/tbi/spel.html .

spijbelpreventie :
- Vanspauwen Patrick, Als ik niet op school ben , Clavis, ISBN: 90-448-0079-5, 2003., Type: prentenboek . Illustraties: kleur .Illustrator: Schuurmans Hilde . Leeftijd: peuter. Zie http://www.clavis.be/boek.asp?id=348&auteurid=435 en http://www.clavis.be/auteur.asp?id=435 . Clavis uitgeverij BVBA , Vooruitzichtstraat 42 , 3500 Hasselt . Tel.: 011 28 68 68 . Fax: 011 28 68 69 . E-mail : info@clavis.be . Website : http://www.clavis.be/Contact.asp .
Er is een gat in de rij. Mijn kapstok is leeg. En mijn stoel staat eenzaam in de klas. Voor het feest zijn er handen tekort. En op de foto van de klas kan je mij niet vinden. Het is een beetje triest ... als ik niet op school ben.
- Reportage door Alexandra De Laet in De Standaard van maandag 24 maart 2003 . Prentenboek en actieweek willen "spijbelen" tegengaan. Kleuters spijbelen het vaakst op woensdag en vrijdag.

Spinoza , https://bdespinoza.blogspot.be/2017/09/ .Verder: http://web.archive.org/web/20061114093133/http://www.ac-nice.fr/philo/textes/biblio.htm .
- http://web.archive.org/web/20061115034007/http://www.yesselman.com/Columbia.htm .
- http://web.archive.org/web/20061115031944/http://www.yesselman.com/index.htm#TTP .
- http://www.scholieren.com/biografie/73759 .

- Brieven : http://web.archive.org/web/20061119215952/home.tiscali.be/rwmeijer/spinoza/numlet.htm . https://la.wikisource.org/wiki/Epistolae_(Benedictus_de_Spinoza) . https://la.wikisource.org/wiki/Spinoza_-_Lettre_I_(bilingue) .
- Ethica : http://web.archive.org/web/20060819161720/http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost17/Spinoza/spi_eth0.html . https://la.wikisource.org/wiki/Ethica .
- TRACTATUS DE INTELLECTUS EMENDATIONE : http://web.archive.org/web/20061026065912/http://home.tiscali.be/rwmeijer/spinoza/tieindex.htm . https://la.wikisource.org/wiki/Tractatus_de_intellectus_emendatione,_et_de_via_qua_optime_in_veram_rerum_cognitionem_dirigitur . http://web.archive.org/web/20061020051002/http://home.tiscali.be/rwmeijer/spinoza/tietext.htm#s1 .
- Tractatus politicus : http://web.archive.org/web/20061024113451/http://home.tiscali.be/rwmeijer/spinoza/tpindex.htm . https://la.wikisource.org/wiki/Tractatus_Politicus .
- Theologiosch-politiek tractaat : http://web.archive.org/web/20070112003741/http://www.yesselman.com/ttpelws1.htm . http://web.archive.org/web/20061014194845/http://www.fogliospinoziano.it/tractatus14.htm (latijnse tekst) .
-- Latijnse versie : http://web.archive.org/web/20061208222610/http://www.fogliospinoziano.it/tractatus14.htm .
- Tractatus de Deo et homine ejusque felicitate : http://www.ebookdb.org/iread.php?id=23183F22G66B24G32C33G660 . http://ia800300.us.archive.org/13/items/spinozasshorttre00spinuoft/spinozasshorttre00spinuoft.pdf .

spiritualiteit. Verwijzing : spiritualiteit .
- webpagina met meditaties, bezinningsteksten, interlevensbeschouwelijke teksten, gebeden : SPIRITUALITEIT .
- Boone, Dirk, Ook lekenspiritualiteit leeft van gebed , Tertio ,  (19 maart 2003), nr.162
- Han Fortmann Centrum ,  René Descartesdreef 21 , 6525 GL Nijmegen , 024 - 361 90 10 (fax 024 - 361 97 50) . E-mail adres:  hfc@sci.kun.nl . Website : http://www-hfc.sci.kun.nl/ . Het Han Fortmann Centrum is een centrum voor zingeving en bewustwording. Al zijn activiteiten bewegen zich binnen de driehoek ‘wetenschap – religie – spiritualiteit’. Deze driehoek verbeeldt het spanningsveld tussen denken, voelen en handelen, daagt uit tot bezinning op de verhouding tussen individu, maatschappij en religieuze zingeving, en tot bewustwording van deze verhouding.  De driehoek bepaalt ook de contouren van het nadenken over de spannende verhouding tussen kritische analyse, persoonlijke beleving en innerlijke wijsheid.
- Boekbespreking. Geplaatst op 13/6 '06 om 0:03u Door Theo Borgermans (Bron: RKnieuws.net) LEUVEN (RKnieuws.net) - ’Brandde ons hart niet? - Op zoek naar spiritualiteit voor vandaag’: zo heet het pas verschenen boek van René Stockman, Algemeen Overste van de Broeders van Liefde. Een boek voor wie opnieuw zin wil vinden in het leven. René Stockman, Brandde ons hart niet? Op zoek naar spiritualiteit voor vandaag; 22,50 euro; Uitgeverij Davidsfonds, Blijde-Inkomststraat, 79-81, 3000 Leuven, telefoon 016 - 310.600
- Titus Brandsma Instituut , instuut voor wetenschappelijk onderzoek van spiritualiteit. Het Titus Brandsma Instituut is gevestigd op de dertiende verdieping van het Erasmusgebouw van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De bibliotheek bevindt zich op de derde verdieping. Het adres is: Erasmusplein 1 , 6525 HT Nijmegen . Tel: 024-3612162 . E-mail: Info@tbi.kun.nl . Website : http://www.kun.nl/tbi/indexned.html . Speling is een driemaandelijks tijdschrift voor bezinning, dat vanuit de joods-christelijke traditie creatief en systematisch wil zoeken naar eigentijdse spiritualiteit en mystiek. Ieder jaar staat een actueel thema centraal. Het ene jaar is dat een eigentijds thema van maatschappelijke, culturele of meer psychologische aard, met als vraag: Wat kunnen spiritualiteit en mystiek hier betekenen? Een ander jaar is dat een expliciet spiritueel en mystiek thema, nu met de vraag: Wat is daarvan de actuele betekenis voor nu?  Abonnementsadministratie: Drukkerij-Uitgeverij H. Gianotten , Postbus 9228 , 5000 HE Tilburg . Telefoon (013) 5425050 . Website : http://www.kun.nl/tbi/spel.html .
- Waaijman, Kees, Spiritualiteit: vormen, grondslagen, methoden (Carmelitana/Kok, 2000)
- Website religies en spiritualiteit : http://www.spiritualiteit.com/art_cat.php?cat=11 .

spiritualiteitsnet , http://www.spiritualiteit.net/dhtml.htm : een website van Alex Pot

spoorwegen :
- Belgische Spoorwegen : dienstregeling website http://www.b-rail.be/N/index.html , algemeen infonummer: 02/528.28.28
- - Stationsinformatie : website : http://www.b-rail.be/cgi-script/stationsinfo/stat_info.cgi?lang=NL .
- - Inlichtingen station Hasselt : Stationsplein 4 , 3500 Hasselt. Tel.: 011/29 60 00 . Fax : 011/29.65.63 . Website :  http://www.b-rail.be/cgi-script/stationsinfo/stat_info.cgi?lang=NL&vertrek=Hasselt

- sport

Nederlandse spoorwegen : Binnenlands verkeer : http://www.ns.nl/binnenland/index.cgi . Internationaal : http://www.ns.nl/internationaal/index.cgi .

spreekbeurten . Verwijzing : spreekbeurten . Website : http://www.spreekbeurten.info/ . E-mail : jan@spreekbeurten.info .

sprookjes SISO 914 .

* Spruyt Marc: Naar aanleiding van het verschijnen van het boek van Marc Spruyt had op16 november 2000 om 19.30 u. in het Pastoraal Centrum / Seminarie te Hasselt een avond plaats met als titel: Wat het Vlaams Blok verzwijgt

staatsschuld
- Federale Overheidsdienst FINANCIEN-Thesaurie, Agentschap van de Schuld, Kunstlaan 30, B-1040-Brussel (België) . Tel : + 32 (0)2 233 74 12 . Website : http://www.treasury.fgov.be/interdette/ .

Stamm Johann Jakob . Oudtestamenticus, zie website http://www.bautz.de/bbkl/s/s4/stamm_j_j.shtml .

Staes Gerda . Verwijzing : Staes Gerda . Gerda Staes lived for14 years in India and in Thailand, studying Sanskrit at the Purvanchal University, Jaunpur, at the Buddhist temple 'Wat Mahathat' and at the Silpakorn University, Bangkok. She worked for five months at Bombay University, where she organised the seminar "Sanskrit in S.E Asia: Harmonising of Cultures", in May 2001. In collaboration with Winand Callewaert, she translated the Bhagavad Gita into Dutch, bases on the original Sanskrit text. Currently engaged in Ph.D. Research and in a collaboration with Winand Callewaert for translating Sanskrit texts.

Standaard boekhandel : Standaard Boekhandel Industriepark Noord 28A ,  B-9100 Sint Niklaas . Website : http://www.standaardboek.be/ . Standaard Boekhandel Hasselt Maastrichterstraat 19 3500 Hasselt Telefoon : 011/22.75.59 Fax : 011/22.84.53 Email : sb.hasselt@standaardboek.com Openingsuren : van 09:30 tot 18:00 VR tot 19:00 .

Standaert Benoît , osb, zevenkerken, 8200 brugge . E-mail : benoitstan@hotmail.com . De Jezusruimte. Verkenning, beleving en ontmoeting. Lannoo / Ten Have 2000, 316 pp. Benoît Standaert is benedictijn van de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken-Brugge. Hij studeerde in Rome, jeruzalem en Nijmegen, waar hij in 1978 promoveerde op het Marcusevangelie. Hij neemt de redactie waar van het tijdschrift Heiliging. Nieuw en Oud. In binnen- en buitenland is hij betrokken bij vormingsen opleidingswerk. Van bij het begin is hij een belangrijke steun geweest voor het Centrum voor Christelijke Meditatie. Fax : 00.32.50.40.61.92. Sint-Andriesabdij Zeveneken . Telefoon: 050/40 61 80 . Fax: 050/40 61 92 . Postadres : Zevenkerken, 4 , 8200 Sint-Andries Brugge . E-mail : administratie@sint-andriesabdij.org . Website : http://www.sint-andriesabdij.org/ . Ex�g�te et auteur spirituel, il dirige depuis 1978 la revue de spiritualit� Heilinging. Nieuw en oud. Connu par ses travaux sur saint Marc et sur la rh�torique, notamment chez saint Paul, il a publi� nombre d'ouvrages en n�erlandais dont deux au moins comportent une version fran�aise : L'�vangile selon saint Marc. Commentaires. (coll. Lire la bible 61 et 61 bis, Cerf 1983 et 1997) et Les trois colonnes du monde. Carnet de route pour le p�lerin du XXI�me si�cle, Descl�e 1991. Son dernier livre est un petit trait� de la pri�re centr� sur les psaumes et le Notre P�re : In de school van de Psalmen. Bidden met woorden en voorbij alle woorden, Carmelitana, Gent 1997.

* startpagina,

Start-tips . Website : http://www.starttips.com/ .

Stavelot :

stemrecht voor migranten: Objectief,

Stedelijke Integratiedienst Gent, Studie- en Documentatiecentrum van de Stedelijke Integratiedienst , Kaprijkestraat 12, 9000 Gent , Telefoon: (09)265.76.82 - E-mail: sid@gent.be  , Bibliotheekverantwoordelijke: Jos Baert.,  Info & aanwinsten: http://www.gent.be/integratiedienst en kies "Centrale Werking". Open op alle werkdagen van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00 .

stemtraining
- Dienst voor stemtraining, Oudaan 22, 2000 Antwerpen. Tel.: 03/231 05 46 . Fax 03 226 13 83 .
- Nascholingsaanbod stemgebruik , nascholingsaanbod van de Onderwijsbegeleidingsdienst Antwerpen , Carry De Clercq . Website : http://www.obda.be/nasch/alle_niv/stem.html . Het inschrijvingsformulier stuurt u terug naar Lieve Verstraelen via e-mail lieve.verstraelen@ow.antwerpen.be . U kunt het eventueel ook faxen t.a.v. Lieve Verstraelen op 03 206 13 15 . Inschrijven kan ook nog via het automatische invulformulier op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst http:// www.obda.be .

Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen , Koningsstraat 136 , 1000 Brussel . Tel. : 02/209.34.69 . Email : steunpunt@samv.be . Website :  http://www.samv.be .  

Steunpunt jeugd , Arenbergstraat 1 D , 1000 Brussel . Tel.: 02 551 13 50 . Fax: 02 551 13 85 . E-mail : info@steunpuntjeugd.be . Website : http://www.steunpuntjeugd.be . Het Steunpunt Jeugd is samen met de Vlaamse Jeugdraad gevestigd op de derde en vierde verdieping van een statig herenhuis in hartje Brussel. 'Den Arenberg' ligt op vijf minuutjes wandelen van het station Brussel-Centraal.

Steunpunt vrijwilligerswerk Vlaanderen : website : http://www.vrijwilligerswerk.be/body.htm . Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw , Marie-Josélaan 73 , 2600 Berchem . E-mail : info@vsvw.be . Steunpunt Vrijwilligerswerk Limburg , Universiteitslaan 1 , 3500 Hasselt . Tel 011 23 72 24 . Fax 011 23 82 80 . E-mail : vrijwilligerswerk@limburg.be . Website : http://www.limburg.be/vrijwilligers .

Stevaert Steve, "Andergeloof. Naar een actief pluralisme in vlaanderen.", Onder redactie van Jan De Zutter, Staf Nimmegeers en Hugo Vanheeswijck.
Leuven, Davidsfonds, 2005
- Limburg : een sterk merk. Rede van gouverneur Steve Stevaert : http://www.limburg.be/eensterkmerk/pdf/eensterkmerk.pdf .

stofzuigers
- http://www.kieskeurig.nl/product/55ABA55D37480F3BC1256D140065AD08.htm . Prijsvergelijk Miele S 291 . 3 winkelprijzen van € 117 tot € 159

- stilte
- Bonneure Kristien , Stil leven . Een stem voor rust en ruimte in drukke tijden , Tielt , Lannoo , 2014 . Websites : https://nl.wikipedia.org/wiki/Kristien_Bonneure . https://kristienbonneure.wordpress.com/category/agenda/ .

- Een stiltecentrum kan een stille ruimte zijn in een (hoge)school of universiteitsgebouw. Het kan ook een abdij of bezinningscentrum zijn. Enkele voorbeelden : - Abdij Achelse Kluis (Trappisten) - Abdij van Averbode - Abdij van Grimbergen (Norbertijnen) - Abdij Koningshoeven - Abdij van Maredsous - Abdij van Tongerlo - Benedictijnerorde . Bezinningscentra :Siloam is een bezinningscentrum gelegen in Zonhoven nabij het Limburgse natuurdomein 'de Teut'. Het is een huis van stilte en reflectie, toegankelijk voor iedereen. Centrum voor bezinning - Gent -

Störig Hans Joachim , Geschiedenis van de filosofie , 855 pagina’s - Uitgeverij: Het Spectrum - ISBN: 90 274 7073 1 . Deze toegankelijke en heldere uiteenzetting heeft al tientallen jaren zijn waarde bewezen voor iedereen die zich voor het eerst in de filosofie wil verdiepen. In de editie van 2000 is het gedeelte over de tweede helft van de 20e eeuw geheel herzien en sterk uitgebreid. In dit boek worden leven en werken van de belangrijkste filosofen uitvoerig besproken. Naast een uitvoerige kennismaking met de grote denkers en denkrichtingen van het Oosten, de Klassieke Oudheid en de Middeleeuwen, passeren ook de belangrijkste denkers van de Nieuwe Tijd de revue. U vindt bijvoorbeeld Locke, Berkeley, Hume, Voltaire, Rousseau, Kant, Schelling, alsook Hegel, Comte, Spencer, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Whitehead, Husserl, Jaspers, Sartre, Buber, Heidegger,Wittgenstein en Popper.
Biografie . Hans Joachim Störig, Dr. phil, Dr. jur., war von 1956 bis 1963 Leiter des Verlages Klett-Cotta in Stuttgart, von 1963 bis 1983 Leiter des Lexikographischen Instituts in München. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Nachschlagewerke und Lexika.

straffen en belonen . Straffen en belonen hoort bij het opvoeden. Meer over belonen en straffen vind je op de internetsite van Klasse: http://www.klasse.be/archieven en in de bibliotheek bij het SISO-nummer 433.2 (trefwoord straffen). Zin in een boek? Twee tips: ´Straffenª van Ludo Driessen - Garant - en ´Opvoeden' van Peter Adriaenssens - Lannoo - Zie website http://www.klasse.be/archieven/archieven.taf?actie=detail&nr=7532 .

stratenplanner = routeplanner : http://www.routenet.be/default.asp?language= .

 Streven, 11 nummers, J. Koenot, Prinsstraat 15, 2000 Antwerpen, tel. 03 212 10 20, fax 03 212 10 22, e-mail: streven@skynet.be , website http://www.come.to/streven . Inhoud 2003 : http://users.skynet.be/streven/Archief/inhoud2003.htm .

Insjallah, mevrouw . Ontmoetingen onder de boerka , is het nieuwe boek van journaliste Annemie Struyf en fotografe Lieve Blancquaert over hun bizarre reis naar Afghanistan. Ontroerende, onthutsende, geheime en exclusieve ontmoetingen aan het kraambed, in de keuken en de slaapkamer, op huwelijks-en geboortefeesten, en zelfs in de vrouwengevangenis van Kabul. 17,5x24 cm - 214 blz - ge�llustreerd - � 22,90 Filip Schollaert () ISBN: 9054665157 Roularta books

studentenarbeid . Website : http://www.studentenarbeid.be/ .

studietoelagen - studiefinanciering 2004-2005 . Algemene vragen rond studietoelagen en/of studiefinancieringen? Onduidelijkheden bij het invullen van je aanvraagformulier? Je kan hiermee terecht bij de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 0800-3 02 01 of via e-mail naar studietoelagen@vlaanderen.be . Heb je je dossier al ingediend en wil je weten hoever het ermee staat of heb je een vraag aangaande je dossier, dan kan je terecht op het nummer 078-15 78 70.

Studium biblicum Franciscanum . LIBER ANNUUS . Annual of the Studium Biblicum Franciscanum Jerusalem . (1997) nr.47 : http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/LA47/ . http://198.62.75.1/www1/ofm/sbf/Books/ .

Sub tuum pr�sidium confugimus, sancta Dei Genitrix : nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Sous votre protection nous venons nous r�fugier, sainte M�re de Dieu ; ne rejetez pas les pri�res que nous vous adressons dans tous nos besoins ; mais d�livrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et b�nie. Vers 1938, on a exhum� des sables d'Egypte un papyrus qui contient peut-�tre la plus ancienne pri�re qui nous soit parvenue et que Dom Mercenier a dat�e du III� si�cle ; on n'aura pas de peine � y reconna�tre une premi�re mouture du Sub tuum praesidium : A l'abri de votre mis�ricorde nous nous r�fugions, M�re de Dieu, ne repoussez point les demandes de notre indigence, mais sauvez-nous du p�ril, � vous, seule chaste et b�nie.

Joseph-Benoît Suvée , Paleis voor Schone Kunsten / BOZAR, Ravensteinstraat 23, B-1000 Brussel, +32-2-5078444, open: di t/m zo 10.00-18.00, do tot 21.00, entree € 7,00 . Expositieperiode van 15 juni t/m 11 september 2005 . Brugge najaar 2007 Tentoonstelling "Brugse neo-classicisten rond Joseph-Beno�t Suv�e" Groeningemuseum Dagelijks open van 9.30 tot 17.00 u., behalve op maandag � 5 � 8 (inclusief Arentshuis) | Gratis - 13 j. & Bruggelingen Tijdens de tweede helft van de 18de eeuw ontpopte Joseph-Beno�t Suv�e (Brugge 1743 - Rome 1807) zich tot de belangrijkste en meest internationale Brugse neoclassicistische kunstschilder. Reeds als jonge student werd hij door zijn leermeesters aan de Brugse academie opgemerkt: voor zijn tekeningen ontving hij vanaf 1761 trouwens verschillende prijzen (o.a. een eerste prijs voor het tekenen naar levend model en een eerste prijs voor architectuurtekenen). Dankzij deze opeenvolgende successen kon hij in de herfst van 1763 naar Parijs vertrekken om er zich te vervolmaken aan de �Acad�mie de Saint-Luc�; enige tijd later kreeg hij ook de kans om lessen te volgen aan de eerbiedwaardige 'Acad�mie royale de Peinture et de Sculpture'. meer info | Info tel. 050/44.87.21 . Zie website http://www.brugge.be/musea/nl/suvee.htm .

Swagemaekers Oda (° 1916). [p. 401] C. Register van vertalers In dit register klasseren wij, in alfabetische volgorde, alle auteurs en bewerkers van Nederlandse vertalingen die in de afdelingen I. c en II worden aangevoerd, zie website http://www.dbnl.org/ . In : Getijdenboek. Gebeden voor elke dag, ICLZ, Brussel-Zeist, 1990, p.714. Zingt jubilate nr. 817. m.: naar “Ad sacros virgo”

Gerlinda Swillen (1942) is ereleraar Vlaams Gemeenschaps� onderwijs en algemeen voorzitter van het Masereelfonds. Ze werkte in het verleden onder meer voor de VRT en was vanaf 1967 lid van het Aktiekomitee Gelijk Loon voor Gelijk Werk. Ze publiceert in diverse tijdschriften, is wetenschappelijk medewerker van RHEA (Onderzoekscentrum voor Gender en Diversiteit van de Vrije Universiteit Brussel) en correspondent van het SOMA (Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij). Gerlinda Swillen is ook oprichter en voorzitter van de Vereniging der Oorlogskinderen in Belgi�.
Ze bestonden niet, ze hadden geen verleden, ze hielden hun mond. Meer dan zestig jaar hebben ze gezwegen, de kinderen van Belgische vrouwen en Duitse Wehrmachtsoldaten. De loden stilte was ook het lot van kinderen die in Duitsland werden geboren uit relaties van al dan niet verplicht tewerkgestelde Belgische vrouwen en Duitse mannen. Het verhaal van hun oorsprong behoorde tot de best bewaarde familiegeheimen. In de loop der jaren verzamelden de oorlogskinderen stukken en brokken van hun geschiedenis: flarden van gesprekken, foto�s, brieven. Meestal blijft er echter een onbekende over: hun vader. Hardnekkig zetten ze hun zoektocht verder, ook al ontbreekt zijn naam, zijn geboortedatum, zijn legereenheid. In Koekoekskind vertellen een zeventigtal Belgische oorlogskinderen voor het eerst over hun zoektocht, hun levensverhaal, de vijandigheid die ze ontmoetten en de zeldzame mooie momenten in hun bestaan. Dit is een ongeschreven geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en wat erna kwam.

- christelijke symboliek :
    - Centrum-Informatie voor de uitvaart : http://www.gedenkboek.nl/index.shtml .
    - De Symboliek in het Christendom , John Baldock  , Mirananda B.V. Den Haag . http://www.nopapers.nl/km/az/boek/1/boek0103.html .
    - kerkelijke symboliek in Vlaanderen: http://www.symboliek.be/site/002.html .
    - LEVONET . http://www.efa.nl/levonet/kunst_symboliek/index.htm .
    - planten en vruchten en symboliek : http://user.online.be/~ota198709/inhoud.htm .
    - Tarot. Pentakels: http://www.tarotonline.nl/pentakels_aas.htm .
- Symbolen en tekens : http://home2.pi.be/hlvb/het%20land%20van%20beveren/symboliek.htm .

synoptici (evangelies Matteüs, Marcus en Lucas) in Engelse versie : http://www.utoronto.ca/religion/synopsis/syn-ini.htm . Geschriften van het vroege christendom : http://www.earlychristianwritings.com .
- synoptische probleem (wie is van wie afhankelijk. Welke bronnen werden gebruikt? enz. ) - Hawkins J. C. - http://www.chass.utoronto.ca/~kloppen/3243readlist.htm . http://www.mindspring.com/~scarlson/synopt/catalog.htm (bibliografie). http://www.mindspring.com/~scarlson/synopt/ . http://www.abu.nb.ca/courses/NTIntro/synoptic.htm - http://www.katapi.org.uk/4Gospels/Ch7.htm - http://db.bible.org/page.asp?page_id=669 -
- Q-bron : http://db.bible.org/page.asp?page_id=669 .
- kleine overeenkomsten : http://www.bsw.org/project/biblica/bibl85/Ani10n.html .

Syrie
- AMICALE BELGO-SYRIAQUE , Av. de la Croix-Rouge 254 , 4020 LIEGE . 1. RESPONSABLE : Mr. ECER SUKRU . 2. PERSONNE(S) DE CONTACT : Mr. OZMEN ZEKI . 3. TELEPHONE : 04/341.02.46 . Website : http://www.liege.be/svcommu/jeunesse/intercul/rep0302.pdf .

Syrische christenen ,
- Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord , tel: 073 6136471, fax: 073 6126610, e-mail: info@oecumene.nl . Walpoort 10, 5211 DK 's-Hertogenbosch, NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2003 :
http://www.oecumene.nl/uitgaven/elektronische%20nieuwsbrief/archief%20nieuwsbrief%20oecumene/februari_2003_nieuwsbrief_oecumene.htm#nr2 - De Syrisch-Orthodoxe Kerk van Antiochië , J. Messo (2003) . Website http://members.home.nl/bnayorom/nederlands/soka.htm .
- De Syrisch (Aramese) Federatie Nederland is gevestigd in Enschede. De federatie is een erkende orgaan die de belangen van alle Syrische Christenen behartigt. Postadres: Postbus 3825, 7500 DV Enschede. Telefoon: 053-4340906, Fax: 053-4311805