- WEBSITEWEGWIJZER -- ARABISCH - Zie ook en vooral de website Arabisch lexicon


Nedstat Basic - Free web site statistics Monitored by BelStat - Your Site Counts


WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@telenet.be .
websitenaam : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . BIJ DE HAND .
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
OF (met aanvullingen) : - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z

HOOFDTHEMA'S : - Arabisch , allochtonen , Aramees , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering , Grieks , Hebreeuws , Hebreeuwse lessen ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , Latijn , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen .

- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 3 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
- Lc 1 , Lc 2 , Lc 3 , Lc 4 , Lc 5 , Lc 6 , Lc 7 , Lc 8 , Lc 9 , Lc 10 , Lc 11 , Lc 12 , Lc 13 , Lc 14 , Lc 15 , Lc 16 , Lc 17 , Lc 18 , Lc 19 , Lc 20 , Lc 21 , Lc 22 , Lc 23 , Lc 24 ,

1. Hebreeuwse bijbel   2. Targumim 3. LXX (1) , LXX (2) , Griekse tekst N.T.   4. Vulgata   
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
9. Bible de Jérusalem 10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   12. liturgische lezing   13. Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm  


Een woord kan de volgende vormen hebben : prefix(en) - stam ABC (met eventueel infix) - suffix(en) .
- Bij de stam zijn volgende mogelijkheden :

 1. A a B a C
 2. A a B i C
 3. A a B u C
 4. A a B â C
 5. A a B î C
 6. A a B û C
 7. A a B C
 8. A a B C
 9. A a B C
 10. A â B a C
 11. A â B i C
 12. A â B u C
 13. A â B â C
 14. A â B î C
 15. A â B û C
 16. A â B C
 17. A â B C
 18. A â B C
 19. A i B a C
 20. A i B i C
 21. A i B u C
 22. A i B â C
 23. A i B î C
 24. A i B û C
 25. A i B C
 26. A i B C
 27. A i B C
 28. A î B a C
 29. A î B i C
 30. A î B u C
 31. A î B â C
 32. A î B î C
 33. A î B û C
 34. A î B C
 35. A î B C
 36. A î B C
 37. A u B a C
 38. A u B i C
 39. A u B u C
 40. A u B â C
 41. A u B î C
 42. A u B û C
 43. A u B C
 44. A u B C
 45. A u B C
 46. A û B a C
 47. A û B i C
 48. A û B u C
 49. A û B â C
 50. A û B î C
 51. A û B û C
 52. A û B C
 53. A û B C
 54. A û B C
 55. A B a C
 56. A B i C
 57. A B u C
 58. A B â C
 59. A B î C
 60. A B û C
 61. A B a C
 62. A B i C
 63. A B u C
 64. A B â C
 65. A B î C
 66. A B û C

De 'alif duidt de eerste persoon enkelvoud aan ; teken van het begin , van het initiatief (in-ire : instappen) .

 1. Bij de Arabische persoonlijke voornaamwoorden lijken ´an- het prefix van de eerste en de tweede persoon :
  1. 1ste pers. enk : ´an-â .
 2. Bij de vervoeging van de V.T. 1ste pers. enk. zouden we - â verwachten , maar het is -tu misschien onder invloed van de 2de pers. enk. mann. en vr. (-ta en ti) die een taa' hebben en klankdifferentiatie . Zo : 1a2a3+tu .
 3. Bij de vervoeging van de O.V.T. begint het werkw. 1ste pers. enk. met het prefix alif . Zo : a12a3u .
 4. De suffix persoonlijk voornaamwoord is - i of -ni . Heeft de i de voorkeur gekregen voor de a ? Is de n een verbindingsconsonant ? katabani (hij schrijft mij) .

De nuun duidt de 1ste pers. mv. aan .

 1. Bij de Arabische persoonlijke voornaamwoorden lijken ´an- het prefix van de eerste en de tweede persoon . Bij de 1ste pers. mv. zouden we verwachten : 'an-n-â ; het werd nachnu . Waarom ? De vinden de 2 nuun's terug , er is klankdifferentiatie en de infix hâ' .
 2. Bij de vervoeging van de V.T. 1ste pers. mv. : - n-â -> katabnâ (wij schrijven) .

De taa' (t) duidt de tweede persoon aan . In het Hebreeuws is het de laatste letter van het alfabet (taw) . De 'aleph (a) en de taw (t) zijn de uiterste letters van het Hebreeuwse alfabet . Zo zijn ik en jij (gij) de twee allesomvattende polen . (ik (= ig) / ego ; omgekeerde vorm : gi = gij) . De taa' is ook de aanduiding van het vrouwelijk .

 1. Bij de Arabische persoonlijke voornaamwoorden lijken ´an- het prefix van de eerste en de tweede persoon te zijn :
  1. 2de pers. mann. enk : ´an-t-a .
  2. 2de pers. vr. enk. : 'an-t-i .
  3. 2de pers. mann. mv. : 'an-t-um .
  4. 2de pers. vr. mv. : 'an-t-unna .
 2. Bij de suffixen van de persoonlijke voornaamwoorden is het niet de t maar de k .
  1. 2de pers. mann. enk : -k-a
  2. 2de pers. vr. enk. : -k-i .
  3. 2de pers. mann. mv. : -k-um .
  4. 2de pers. vr. mv. : -k-unna .
 3. Bij de vervoeging van de V.T.
  1. 2de pers. mann. enk : -t-a
  2. 2de pers. vr. enk. : -t-i .
  3. 2de pers. mann. mv. : -t-um .
  4. 2de pers. vr. mv. : -t-unna .
 4. Bij de vervoeging van de O.V.T. :
  1. 2de pers. mann. enk : -t : -> taktabu
  2. 2de pers. vr. enk. : - t : -> taktabîna
  3. 2de pers. mann. mv. : - t : -> taktabuna
  4. 2de pers. vr. mv. : - t : -> tabakna

De haa' duidt de derde persoon aan . In het Hebreeuws heeft het de getalwaarde 5 .

 1. De Arabische persoonlijke voornaamwoorden 3de pers. zijn ermee gevormd :
  1. 3de pers. mann. enk. huwa .
  2. 3de pers. vr. enk. hija .
  3. 3de pers. ùmann. mv. hum .
  4. 3de pers. vr. mv. hunna .
 2. Bij de vervoeging van de V.T. van het werkw. ligt het anders .

 

 

 1.  

 

werkw. plaatsaanduiding instrument voorwerp die handelt    
  ma12a3 mi12a3 ma12û3 1â2i3    
             
عَمِلَ = `amila (werken, doen)            
= fatacha (openen) (H. pâtach)   = miftâch (sleutel)        
             
             
             
             
             

 

Arabisch typen op een azertyklavier

1. =

5. ج = z . جِيم = jîm (azertyklavier ¨) .

- zarsûn (ober, garçon) . جَرْسُون = zarsûn (ober, garçon) . Taalgebruik in het Arabisch : zarsûn (ober, garçon) .

 

12. س = s . سِن = sîn (azertyklavier S) .

- سَيّد = sajjid (heer) .
- sajjidi (meneer, mijnheer) . سَيّدي= sajjidi (meneer, mijnheer) . Taalgebruik in de Qoran : sajjidi (meneer, mijnheer) .

13. = sj . = sjîn (azertyklavier Q) .

20. ف = f . فَا = fâ' . (azertyklavier T) .

- فَاكِة = fâkihah (fruit) . Taalgebruik in de Qoran : fâkihah (fruit) .

- funduq (hotel) . فُنْدُق = funduq (hotel) . Taalgebruik in het Arabisch : funduq (hotel) . Ook فَنادِق . Hebreeuws . werkw. lûn (overnachten,vertoeven, verblijf houden) . Zelfst. naamw. mâlôn (nachtverblijf, logement) . NH. hotel .

21. ق = q . قَاف = qâf (azertyklavier R) .

- قَنَ = qâma (opstaan, uitvoeren) . Taalgebruik in de Qoran : qâma (opstaan, uitvoeren) .
-- قِيَام = qi´âm (het opstaan) . Zie het werkw.
-- قَائِمة = qâ´ima (lijst / opsomming) . Meervoud : قَئِمَات = qâ´imât . Spraakkunst , zie Van den Boogert , 38 . Zie het werkw.

- قُرْآن = qur´ân (Qoran) . Taalgebruik in de Qoran : qur´ân (Qoran) .


Arabische wortels

 1. sallama (groeten) .
 2. banah (bouwen)
 3. = sakana (wonen) .
 4. = saba`a (morgen) .
 5. = `alama (weten) .
 6. = gharb (Westen) . gharaba (ondergaan, verdwijnen) .
 7. = tharaba (slaan, treffen) .
 8. = nafs (zelf) .
 9. = sadaqa (eerlijk) .