- WEBSITEWEGWIJZER -- ARABISCH - Zie ook en vooral de website Arabisch lexicon


Nedstat Basic - Free web site statistics Monitored by BelStat - Your Site Counts


WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel. Email: arseen.de.kesel@telenet.be.
websitenaam : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm. BIJ DE HAND.
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
OF (met aanvullingen) : - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z

HOOFDTHEMA'S : - Arabisch, allochtonen, Aramees, armoede, bahá'í,  bezinningsteksten, bijbel, bijbel en koran, boeddhisme, christendom, extreemrechts ( Vlaams Blok ), fundamentalisme, getallen, globalisering en antiglobalisering, Grieks, Hebreeuws, Hebreeuwse lessen,  hindoeïsme, interlevensbeschouwelijke dialoog, interreligieuze meditatie, islam, jodendom, koran, Latijn, levensbeschouwing, levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs, racisme, samenleving, sikhisme, spiritualiteit, tewerkstelling van allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers, vrijzinnigheid, witte scholen, multiculturele scholen en concentratiescholen, Eigen-zinnige beschouwingen, Het kleine of grote ongenoegen.

- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
- OT : Gn (Genesis), Ex (Exodus), Lv (Leviticus), Nu (Numeri), Dt (Deuteronomium), Joz (Jozua), Re (Rechters), Rt (Ruth), 1 S (1 Samuël), 2 S (2 Samuël), 1 K (1 Koningen), 2 K (2 Koningen), 1 Kr ( 1 Kronieken), 2 Kr (2 Kronieken), Ezr (Ezra), Neh (Nehemia), Tob (Tobia), Jdt (Judith), Est (Esther), 1 Mak (1 Makkabeeën), 2 Mak (2 Makkabeeën), Job, Ps (Psalmen ), Spr (Spreuken), Pr (Prediker), Hl (Hooglied), W (Wijsheid), Sir (Sirach), Js (Jesaja), Jr (Jeremia), Kl (Klaagliederen), Bar (Baruch), Ez (Ezechiël), Da (Daniël), Hos (Hosea), Jl (Joël), Am (Amos), Ob (Obadja), Jon (Jona), Mi (Micha), Nah (Nahum), Hab (Habakuk), Sef (Sefanja), Hag (Haggai), Zach (Zacharia), Mal (Maleachi).
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen), Rom (Rome), 1 Kor (Korinte), 2 Kor (Korinte), Gal (Galatië), Ef (Efese), Fil (Filippi), Kol (Kolosse), 1 Tes (Tessalonika), 2 Tes (Tessalonika), 1 Tim (Timoteüs), 2 Tim (Timoteüs), Tit (Titus), Film (Filemon), Heb (Hebreeën), Jak (Jakobus), 1 Pe (Petrus), 2 Pe (Petrus), 1 Joh (Johannes), 2 Joh (Johannes), 3 Joh (Johannes), Jud (Judas), Apk (Apokalyps).
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht, Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Tenakh : commentaar,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht, Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Septuaginta : commentaar,
Overzicht van het NT : NT : overzicht, NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, NT : commentaar,
- Lc 1, Lc 2, Lc 3, Lc 4, Lc 5, Lc 6, Lc 7, Lc 8, Lc 9, Lc 10, Lc 11, Lc 12, Lc 13, Lc 14, Lc 15, Lc 16, Lc 17, Lc 18, Lc 19, Lc 20, Lc 21, Lc 22, Lc 23, Lc 24,

1. Hebreeuwse bijbel   2. Targumim 3. LXX (1), LXX (2), Griekse tekst N.T.   4. Vulgata   
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php.
9. Bible de Jérusalem 10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   12. liturgische lezing   13. Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm  


Een woord kan de volgende vormen hebben : prefix(en) - stam ABC (met eventueel infix) - suffix(en).
- Bij de stam zijn volgende mogelijkheden :

 1. A a B a C
 2. A a B i C
 3. A a B u C
 4. A a B â C
 5. A a B î C
 6. A a B û C
 7. A a B C
 8. A a B C
 9. A a B C
 10. A â B a C
 11. A â B i C
 12. A â B u C
 13. A â B â C
 14. A â B î C
 15. A â B û C
 16. A â B C
 17. A â B C
 18. A â B C
 19. A i B a C
 20. A i B i C
 21. A i B u C
 22. A i B â C
 23. A i B î C
 24. A i B û C
 25. A i B C
 26. A i B C
 27. A i B C
 28. A î B a C
 29. A î B i C
 30. A î B u C
 31. A î B â C
 32. A î B î C
 33. A î B û C
 34. A î B C
 35. A î B C
 36. A î B C
 37. A u B a C
 38. A u B i C
 39. A u B u C
 40. A u B â C
 41. A u B î C
 42. A u B û C
 43. A u B C
 44. A u B C
 45. A u B C
 46. A û B a C
 47. A û B i C
 48. A û B u C
 49. A û B â C
 50. A û B î C
 51. A û B û C
 52. A û B C
 53. A û B C
 54. A û B C
 55. A B a C
 56. A B i C
 57. A B u C
 58. A B â C
 59. A B î C
 60. A B û C
 61. A B a C
 62. A B i C
 63. A B u C
 64. A B â C
 65. A B î C
 66. A B û C

De 'alif duidt de eerste persoon enkelvoud aan ; teken van het begin, van het initiatief (in-ire : instappen).

 1. Bij de Arabische persoonlijke voornaamwoorden lijken ´an- het prefix van de eerste en de tweede persoon :
  1. 1ste pers. enk : ´an-â.
 2. Bij de vervoeging van de V.T. 1ste pers. enk. zouden we - â verwachten, maar het is -tu misschien onder invloed van de 2de pers. enk. mann. en vr. (-ta en ti) die een taa' hebben en klankdifferentiatie. Zo : 1a2a3+tu.
 3. Bij de vervoeging van de O.V.T. begint het werkw. 1ste pers. enk. met het prefix alif. Zo : a12a3u.
 4. De suffix persoonlijk voornaamwoord is - i of -ni. Heeft de i de voorkeur gekregen voor de a ? Is de n een verbindingsconsonant ? katabani (hij schrijft mij).

De nuun duidt de 1ste pers. mv. aan.

 1. Bij de Arabische persoonlijke voornaamwoorden lijken ´an- het prefix van de eerste en de tweede persoon. Bij de 1ste pers. mv. zouden we verwachten : 'an-n-â ; het werd nachnu. Waarom ? De vinden de 2 nuun's terug, er is klankdifferentiatie en de infix hâ'.
 2. Bij de vervoeging van de V.T. 1ste pers. mv. : - n-â -> katabnâ (wij schrijven).

De taa' (t) duidt de tweede persoon aan. In het Hebreeuws is het de laatste letter van het alfabet (taw). De 'aleph (a) en de taw (t) zijn de uiterste letters van het Hebreeuwse alfabet. Zo zijn ik en jij (gij) de twee allesomvattende polen. (ik (= ig) / ego ; omgekeerde vorm : gi = gij). De taa' is ook de aanduiding van het vrouwelijk.

 1. Bij de Arabische persoonlijke voornaamwoorden lijken ´an- het prefix van de eerste en de tweede persoon te zijn :
  1. 2de pers. mann. enk : ´an-t-a.
  2. 2de pers. vr. enk. : 'an-t-i.
  3. 2de pers. mann. mv. : 'an-t-um.
  4. 2de pers. vr. mv. : 'an-t-unna.
 2. Bij de suffixen van de persoonlijke voornaamwoorden is het niet de t maar de k.
  1. 2de pers. mann. enk : -k-a
  2. 2de pers. vr. enk. : -k-i.
  3. 2de pers. mann. mv. : -k-um.
  4. 2de pers. vr. mv. : -k-unna.
 3. Bij de vervoeging van de V.T.
  1. 2de pers. mann. enk : -t-a
  2. 2de pers. vr. enk. : -t-i.
  3. 2de pers. mann. mv. : -t-um.
  4. 2de pers. vr. mv. : -t-unna.
 4. Bij de vervoeging van de O.V.T. :
  1. 2de pers. mann. enk : -t : -> taktabu
  2. 2de pers. vr. enk. : - t : -> taktabîna
  3. 2de pers. mann. mv. : - t : -> taktabuna
  4. 2de pers. vr. mv. : - t : -> tabakna

De haa' duidt de derde persoon aan. In het Hebreeuws heeft het de getalwaarde 5.

 1. De Arabische persoonlijke voornaamwoorden 3de pers. zijn ermee gevormd :
  1. 3de pers. mann. enk. huwa.
  2. 3de pers. vr. enk. hija.
  3. 3de pers. ùmann. mv. hum.
  4. 3de pers. vr. mv. hunna.
 2. Bij de vervoeging van de V.T. van het werkw. ligt het anders.

 

 

 1.  

 

werkw. plaatsaanduiding instrument voorwerp die handelt    
  ma12a3 mi12a3 ma12û3 1â2i3    
             
عَمِلَ = `amila (werken, doen)            
= fatacha (openen) (H. pâtach)   = miftâch (sleutel)        
             
             
             
             
             

 

Arabisch typen op een azertyklavier

1. =

5. ج = z. جِيم = jîm (azertyklavier ¨).

- zarsûn (ober, garçon). جَرْسُون = zarsûn (ober, garçon). Taalgebruik in het Arabisch : zarsûn (ober, garçon).

 

12. س = s. سِن = sîn (azertyklavier S).

- سَيّد = sajjid (heer).
- sajjidi (meneer, mijnheer). سَيّدي= sajjidi (meneer, mijnheer). Taalgebruik in de Qoran : sajjidi (meneer, mijnheer).

13. = sj. = sjîn (azertyklavier Q).

20. ف = f. فَا = fâ'. (azertyklavier T).

- فَاكِة = fâkihah (fruit). Taalgebruik in de Qoran : fâkihah (fruit).

- funduq (hotel). فُنْدُق = funduq (hotel). Taalgebruik in het Arabisch : funduq (hotel). Ook فَنادِق. Hebreeuws. werkw. lûn (overnachten,vertoeven, verblijf houden). Zelfst. naamw. mâlôn (nachtverblijf, logement). NH. hotel.

21. ق = q. قَاف = qâf (azertyklavier R).

- قَنَ = qâma (opstaan, uitvoeren). Taalgebruik in de Qoran : qâma (opstaan, uitvoeren).
-- قِيَام = qi´âm (het opstaan). Zie het werkw.
-- قَائِمة = qâ´ima (lijst / opsomming). Meervoud : قَئِمَات = qâ´imât. Spraakkunst, zie Van den Boogert, 38. Zie het werkw.

- قُرْآن = qur´ân (Qoran). Taalgebruik in de Qoran : qur´ân (Qoran).


Arabische wortels

 1. sallama (groeten).
 2. banah (bouwen)
 3. = sakana (wonen).
 4. = saba`a (morgen).
 5. = `alama (weten).
 6. = gharb (Westen). gharaba (ondergaan, verdwijnen).
 7. = tharaba (slaan, treffen).
 8. = nafs (zelf).
 9. = sadaqa (eerlijk).