De wekelijkse bezinningstekst van Bernard Delhaise
(http://nieuwsblad.typepad.com/genk/2008/01/ten-huize-van-p.html )
- bezinningsteksten pagina 5. Bezinningsteksten van Bernard Delhaise 2008-2009.


- bezinningsteksten. Overzicht

- Kerstbezinning 2012 van Bernard Delhaise
- bezinningsteksten pagina 1. De wekelijkse bezinningstekst van Bernard Delhaise.
--- 5 - 11 november 2007 : Uitnodiging tot stilte en meditatieve bezinning - bezinning 01 - meditatie 01 - stilte 01
--- 12 - 18 november 2007 : Uitdaging tot wekelijkse stiltekring; verdraagzaamheid - stiltekring 01 - wekelijks 01 - verdraagzaamheid 01
--- 19 - 25 november 2007 : Bewustzijnsverruiming - akasha 01 - Laszlo 01 - bewustzijnsverruiming 01 -
--- 26 november - 2 december 2007 : Maatschappelijk bewustzijn - maatschappelijkbewustzijn 01 - wekelijks 02 - bezinning 02
--- 3 - 9 december 2007 : Advent - Welzijnszorg 2007 'Wij tekenen voor de toekomst' - Advent 01 - Welzijnszorg 01 -
--- 10 - 16 december 2007 : Offerfeest - Offerfeest 01 - Abraham 01 -
--- 17 - 23 december 2007 : Kerstmis - Vrees niet : angst 01, kind 01, Kerstmis 01
--- 24 - 31 december 2007 : Oudejaarsavond 2007. Het Licht dat brandt in ons hart : oudejaarsavond 01, Al Gore 01, licht 01.
--- 31 december 2007 - 6 januari 2008. Nieuwjaar 2008, Schenk elkaar kracht in... op de weg naar het Goede : nieuwjaar 01 - Bodifée 01.
--- 7 - 13 januari 2008 : Wintermeditatie. Midden in de duisternis... belofte van... licht : winter 01, lichtpunten 01.
--- 14 - 20 januari 2008 : Een ongemakkelijke waarheid : Al Gore 02 - klimaatcrisis 01 - ecospiritualiteit 01.
--- 21 - 27 januari 2008 : Maatschappijanalyse en verzet : maatschappijanalyse 01 - Sölle 01 - verzet 01 -
--- 28 januari - 3 februari 2008 : God op door-de-weekse schoenen : tijdwinst 01 - eenheid 01
--- 4 - 10 februari 2008 : Veertigdagentocht 2008 : veertigdagentocht 01 - broederlijk delen 01 - pelgrimage 01
--- 11 - 17 februari 2008 : Wie verdient de Oscar000? : vrijheid 01 - vrijzinnigen 01
--- 18 - 24 februari 2008 : Stiltekring en big bang : stilte 02 - stiltekring 02 - Laszlo 02
--- 25 februari 2008 - 2 maart 2008 : Broederlijk Delen - Politieke actie 2008 - Broederlijk Delen 02, Pasen 01, Millenniumverklaring 01
--- 3 - 9 maart 2008 : De as van het kwade en het goede : as van het kwade 01 - as van het goede 01 - foltersysteem 01 -
--- 10 - 16 maart 2008 : Van de eerste tot de vierde hap - geestrijk voedsel 01 - Thich Nhat Hanh 01 - tafelgebed 01 -
--- 17 - 23 maart 2008 : Witte Donderdag 2008 - Meditatie op leven en dood - Witte Donderdag 01 - Eucharistische maaltijd 01 - levensbrood 01 -
--- 18 - 30 maart 2008 : Pasen 2008 - Nieuwe openheid in ons hart ?! - verrijzenis 01 - alleluia 01 - nu-levende Jezus 01 -
--- 31 maart - 6 april 2008 : Kunst en meditatie - akasha 02 - Guernica 01 - vertrouwen 01
--- 7 -13 april 2008 : Sikhs - Feest Vaisakhi - sikhs 01 - sikhisme 01 - gurdwara 01 -
--- 14 - 20 april 2008 : Dag van de Aarde - 20 april 2008 - aarde 01 - CO2 01 - schepping 01 -
--- 21-27 april 2008 : Bahá'í - Ridvan feest 21 april 2008 - bahá'í 01 - bahã'í-geloof 01 - ridvan-feest 01 -
--- 28 april - 4 mei 2008 : Hemelvaart 1 mei 2008 - Hemelvaart 01 - Rerum Novarum 01 - Sociale Verkiezingen 01 -
--- 5 - 11 mei 2008 : Moederdag - Pinksteren 2008 - tussen twee iconen - moederdag 01 - Pinksteren 01 -
--- 12 - 18 mei 2008 : Lentemeditatie - lentemeditatie 01 - zomerzonnewende 01 - zon 01 -
--- 19 - 25 mei 2008 : Ben jij mysterie ? mysterie 01 - oerervaring 01 -
--- 26 mei - 1 juni 2008 : Erotiek en spiritualiteit - Dorothée Sölle 01 - Erotiek 01 -
--- 2 - 8 juni 2008 : Vaderdag - de vaderlijke God - vaderdag 01 - schepper 01 - bevrijdingstheologie 01 -
--- 9 - 15 juni 2008 : Zomermeditatie - zonnewende 21 juni - zonnewende 01 - zonnelied 01 - stiltekring 03 -
--- 16 - 22 juni 2008 : Vluchtelingendag 20 juni 2008 - kerkasiel 01 - vluchtelingen 01 - asielzoekers 01-
--- 23 juni - 31 augustus 2008 : Leve de vakantie : vakantie 01 - stiltekring 03 - vakantiemeditatie 01.
- bezinningsteksten pagina 2. Het archief van de wekelijkse bezinningsteksten van Bernard Delhaise.

- bezinningsteksten pagina 3. Bezinningsteksten bijbels geïnspireerd.

- bezinningsteksten pagina 4. Andere bezinningsteksten.

- bezinningsteksten pagina 5. Bezinningsteksten van Bernard Delhaise 2008-2009.


Kerstmis in bijbelse context anno 2012 (Bernard Delhaise)

Anno 2012. In zijn boek ‘Red hen die geen verweer hebben’ (Ten Have, 2012) publiceert de Nederlandse theoloog en dichter Huub Oosterhuis een verhelderende visie op de God van de Bijbel. Inspirerende kerstlectuur. Hij citeert de Frans-joodse filosoof Levinas. ‘’De relatie tot het goddelijke verloopt in relatie tot mensen en drukt zich uit in sociale rechtvaardigheid. De Bijbel bekommert zich niet om de onsterfelijkheid van de ziel, maar om de arme, de weduwe, de wees en de vreemdeling. Het contact met het goddelijke is niet een soort geestelijke vriendschap. Het is een vriendschap die zich uitdrukt in solidaire menselijke verhoudingen en een rechtvaardige economie.’’ Tegen de stroom van neoliberaal ik-denken in confronteert Levinas ons met de radicaliteit van de bijbelse ethiek.
Bijbelse context. Relatie met God? Met welke God? Een opperwezen? God in den hoge?
Om duidelijk te maken dat de God van de Bijbel niét het almachtig opperwezen is, waagt de Bijbel het hem te noemen als ‘hij die afdaalt.’ Hij ziét de ellende van zijn volk, hij hóórt het geschreeuw van onderdrukten, hij daalt af om te bevrijden. 
Toen ik dit las dacht ik aan Kerstmis.
Het woord ‘God’ is vaak ingesponnen in misverstanden. Je denkt dat hij troont, maar hij daalt af. In een wereld waarin het woord ‘god’ nog altijd verwijst naar ‘de allerhoogste’ is een god-die-afdaalt-om-te-bevrijden een volstrekt onvoorstelbare.
Het is noodzakelijk met elkaar af te spreken dat wij met ‘God’ bedoelen:
Hij die het niet kan harden dat mensen worden geminacht
en die ons inspireert anderen hoog te achten.
Herkenbaar is hij in mensen die handen en voeten geven aan solidariteit!
Tot zover de befaamde Amsterdamse auteur Huub Oosterhuis.
Op wereldvlak zijn anno 2012  hele volken geminacht; sociaal, politiek en economisch.
Op lokaal vlak worden de provincie Limburg en de stad Genk eind oktober opgeschrikt door de mededeling van de aanstaande sluiting van Ford-Genk. Hierdoor komt de bewustwording van de economische malaise in ons land in een stroomversnelling. In Genk heeft op 11 november 2012 de solidariteitsmars plaats waartoe niet alleen de vakbonden oproepen, maar ook bisdom Limburg. Ik ben een van de 20.000. Voor mij heeft deze tocht iets van religieuze meditatie. Er heerst een bijzondere geest. De gelaatsuitdrukkingen in de feestelijke solidariteits-stoet stralen hoopuit. Wordt hier iets zichtbaar van god-die-in-dit-krachtig-signaal-afdaalt-om-te-bevrijden? Uit de economische puinhoop zal iets nieuws groeien! Dat voel je.
Op 30 november wordt Palestina door de V.N. erkend als 194° staat, met waarnemend statuut. Significant signaal naar de erkenning van twee staten, Palestina en Israël.
Kerstmis. God-die-afdaalt-om-te-bevrijden. Om binnen alle menselijke ellende nieuwe krachten te activeren. Om toch nieuwe perspectieven te creëren. In de mondiale samenleving én in onze persoonlijke levenssfeer.
Bij deze jaarwisseling vraag ik me af of niet eerder zij de banken-crisis moeten betalen die er historisch de eerste oorzaak van zijn, vanuit ivoren financiële torens. In plaats van de burgerbevolking die er het slachtoffer van is.
Visie op God is een ervaring die functioneert als een spiegel.
In een God die niet troont in een ingebeeld hemels paleis, maar midden zorgen en lijden van mensen als een solidaire kracht aanwezig is, herkent de hedendaagse mens zich. Familiale zorg en maatschappelijke bewogenheid nemen toe. Bovendien groeit de ecologische bezorgdheid. Met z’n allen proberen we vaker de fiets of het openbaar vervoer te nemen. In een geactualiseerde bijbelse visie op God kan je God ervaren als hij-die-afdaalt-om-mensen-en-natuur-te-bevrijden. Sociaal-economisch en ecologisch.
Steeds talrijker worden mensen die zich in deze ervaring terugvinden. Het fonkelend Licht in het hart van Hem-die-afdaalt-om-te-bevrijden flikkert tegelijkertijd in het mensenhart. Het is Licht dat ruimte en tijd overstijgt.
Meeleven met anderen doet je boven jezelf uitstijgen.
Je voelt je één met een Diepere Aanwezigheid.
Met Kerstmis vieren wij geboorte. Geboorte van nieuw perspectief op toekomst en slagvaardigheid. In de mate dat wij elkaar nieuwe hoop toewensen, stralen wij die uit en manifesteert die zich. Met Kerst en Nieuwjaar zichtbaar op gelaatsuitdrukkingen.
Geboorte van nieuwe energie. In de viering van Hem die als kind in een kribbe ligt.
Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
(Kerstlied uit Zingt Jubilate, nr. 226, psalm 72, ‘Geef, heer, de koning uwe rechten’, 4° strofe
Tekst:Interkerk. Stichting, Melodie: Lyon 1548)

Bernard Delhaise

 

Vanaf maandag 5 november 2007 biedt Bernard Delhaise je wekelijks een bezinningstekst aan. Daarna verhuist de tekst naar het archief : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/bezinningsteksten%20pagina%202.htm.-

- 23 juni - 31 augustus 2008 : Leve de vakantie : vakantie 01 - stiltekring 03 - vakantiemeditatie 01.
- 9 - 15 juni 2008 : Zomermeditatie - zonnewende 21 juni - zonnewende 01 - zonnelied 01 - stiltekring 03 -

Wie Bernard Delhaise is, kan je lezen op webpagina http://www.interlevensbeschouwelijk.be/kmsbhim.htm. Zie ook artikel : http://nieuwsblad.typepad.com/genk/2008/01/ten-huize-van-p.html.


vakantie 01 - stiltekring 03 - vakantiemeditatie 01

Leve de vakantie

Wat een mooi uitzicht! De VAKANTIE lonkt. Duinen en zee. Ofwel prachtige bergen en hoge toppen. Of Romaanse kerkjes in het warme Zuiden. Of gewoon thuis, ‘costa at home’ mét … een ánder levensritme. Vakantie komt van het Latijnse woord ‘vacare’, vrij zijn. We vinden dit terug in het woord vacant, een vacante betrekking.
Voor mij betekent vakantie ‘vrij’ zijn ‘ván’ om ‘vrij’ te worden ‘vóór’.

Vrij zijn ‘van’ dagelijks werkritme en verplichtingen, ook soms vervelende mensen en uitputtende opdrachten, de dagelijkse stress … eindelijk dat alles even weg.

Om vrij te worden ‘vóór’. Voor wát? Om … tijd te nemen voor ‘zó … veel’.
‘Kwaliteitsvolle tijd’ voor partner en kinderen en mensen die je omringen.
‘Heerlijke tijd’ voor bewondering van natuur, bomen, bloemen en vlinders.
‘Spannende tijd’ om nieuwe mensen en vriendschappen te ontdekken met verrassende levensvisies en maatschappelijke inzichten.
Vooral tijd om ‘dichter bij jezelf’ te komen om volgens je eigen behoefte en ritme te leven.
Om vrij te zijn voor jezélf. Dan wordt de sturing op je tijd anders.
Tijd komt vrij om te ‘zijn’ in plaats van alleen maar om te ‘doen’.
In plaats van verplicht te leven op het ritme van anderen, leef je in je eigen ritme.
Je kan tijd geven je verlangens en aspiraties.

Het betekent vrij zijn voor wat jou ‘ten diepste’ beroert én ontroert. Is het misschien je behoefte om te genieten van muziek? Of je aanleg voor kunstexpressie in tekenen of schilderen? Of je onuitgesproken behoefte aan STILTE? Tijd om over je leven te reflecteren? Om te mediteren? Om in de stilte jezelf te ontmoeten en het Levensmysterie dat ons draagt? Voor gelovigen Allah of Brahman of Groot Bewustzijn of God of Jezus-Christus?

Vakantie kan dus niet herleid worden tot een middel. Uitrusten om daarna hard te werken. Vakantie is een doel op zich. Daarna beter werken is een gevolg, geen finaliteit.

Velen hebben om diverse redenen niet de kans vakantie te nemen. Ik hoop dat zij mensen ontmoeten die hen begrijpen en nabij zijn. Dat hun hart wél wat vakantie kan nemen.

De wekelijkse bezinningsteksten van dit afgelopen werkjaar betekenden een uitnodiging om midden in de week tijd vrij te maken … voor onszelf, als een wellness-kuurtje. Waarom? Omdat juist hieraan de hedendaagse mens behoefte heeft. Het resulteert in een stiltekring van mensen die elkaar dragen en naar elkaar kracht en inspiratie uitstralen. Met hoeveel wij in die stiltekring aanwezig zijn is niet relevant. Maar dat die STILTEKRING bestaat is een feit. Misschien wordt die in de vakantiemeditatie nog intenser.

Want met deze VAKANTIEMEDITATIE neem ik afscheid van je om in september de draad terug op te nemen. Op een nieuwe wijze. Met een inhoud die mede door de reacties die ik ontvang vorm krijgt. Ik wens je een deugddoende vakantieperiode toe met zon in je hart!

Vakantie is een uitnodiging
om te dromen op de wolken van je leven …
om terug te ontwaken in de realiteit van je zijn.
(auteur onbekend)

Bernard Delhaise 23.06.08


kerkasiel 01 - vluchtelingen 01 - asielzoekers 01 -

Vluchtelingendag 20 juni 2008 – Wie is vluchteling?

Vrijdag 20 juni is door de Verenigde Naties uitgeroepen als werelddag van de Vluchteling.
In Vlaanderen en Brussel roepen Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) en KERKASIEL.anders (1) op tot het houden van kerkasielwakes met getuigenissen van vluchtelingen en asielzoekers. Dit jaar is het thema is: ‘Pro Deo of niet. Advocaten, doe vreemdelingen recht.’

“Het regeerakkoord geeft aan dat er zich een aantal pistes van oplossing aandienen voor mensen die zonder verblijfsvergunning in België wonen, schoollopen en/of werken. De teksten zijn nog niet omgezet in concrete maatregelen. Kerkasiel.anders wil daarom op een duidelijke maar positieve wijze stem geven aan de noden van asielzoekers en nieuwe immigranten op het gebied van juridische bijstand. “ (2)

“De betoging van 30 april in Brussel had tot doel om de aanhoudende onduidelijkheid m.b.t. de regularisatiecriteria aan te klagen. De betrokken mensen zonder papieren zien nog geen concrete resultaten van dat akkoord. Desondanks gaat het vasthouden in centra en verwijderen van het grondgebied wel gewoon door. “ (3)

Op 29 april maakte een Kameroenese asielzoeker in Merksplas aan zijn leven een einde. Het hele land had op zijn kop moeten staan. Maar niets daarvan. Het signaal wordt door twee politieke partijen van Wallonië ernstig genomen. De rest van de bevolking ligt er hoegenaamd niet van wakker. Durven wij ons dan nog gelovig noemen in een mensvriendelijk universeel Bewustzijn, God of Allah? Zijn er kerken waar op die zondag bij de voorbede voor de overledenen ook zijn naam vernoemd werd?

De realiteit van VLUCHTELINGEN en ASIELZOEKERS vraagt om ernstige aandacht op maatschappelijk en religieus vlak. Talrijke mensen zijn daarmee bezig. Je kan via de aangegeven websites jezelf documenteren. Via de pers kan je ook vernemen waar in jou regio kerkasielwakes doorgaan.

Maar wie is vluchteling? Welke realiteit ontvluchten we zélf? Scherpe kanten van het eigen karakter, onverwerkt verleden, eigen onmacht op vele terreinen? Misschien ook de onmacht om het stil te maken in eigen hart en tot onze diepere kern door te dringen?
Ik nodig je uit hierbij stil te staan. Vaak zijn we op de vlucht voor onszelf, voor onze diepste idealen omdat we er schijnbaar niet aan voldoen.
Als we ons eigen vluchteling-zijn proberen te erkennen, kan solidariteit met vluchtelingen en asielzoekers tot de normaalste zaak van de wereld worden. Want dan valt de barrière weg.

Uitgeput zijn zij die aan het eind
gekomen zijn van hun verbeeldingskracht,
die zich hebben vastgedacht in de impasse
die zij de hoogste toppen van hun beschaving noemen.

Wanneer je niet langer kunt dromen,
ben je een deel van het probleem.
(Ben Okri, uit: Gevecht in de geest)

(1) : KERKASIEL.anders is het Oecumenisch netwerk van lokale initiatieven met vluchtelingen en nieuwe migranten.
(2) : Uit Handleiding Kerkasielwakes 2008; http://www.kms.be.
(3) : Uit persbericht Forum Asiel en Migraties (FAM), 1 mei 2008; http://www.f-a-m.be.

Bernard Delhaise 16.06.08


zonnewende 01 - zonnelied 01 - stiltekring 03 -

Zomermeditatie – zonnewende 21 juni

Met ongelofelijke snelheid nadert de aarde de zon. De dagen zijn op zijn langst en staat de zon hoger dan ooit. Door de nabijheid van zonne-energie laden natuur en mensen zich op. Hoogtepunt is het moment van de ZONNEWENDE. Een religieus moment!

Een prachtige zonsondergang is fascinerend. Je kan erdoor geroerd raken tot in je diepste wortels. Stil word je ervan. Misschien kan je terecht komen in de meditatie-zone binnen in jezelf. Je begint te denken. Tot je na een tijdje niet meer ‘denkt’, maar slechts ‘voelt’. Tot je voelt dat je bestaat en dat je bestaan goed is. Ondanks alle problemen en tegenslag. Je komt uit bij je diepste zelf. In grote stilte.

Dat is ook de bedoeling van deze wekelijkse bezinningstekst. Niet gemaakt om vlug er doorheen te lezen. Een uitdaging betekent het … om midden in de zorgen van de werkweek een oase te ‘voorzien’ … om tot jezelf te komen. Een wellness-kuurtje. Of heb je daar geen recht op? Een uitdaging om samen met anderen een STILTEKRING te vormen. Je kent ze niet, die anderen. Maar je wordt door hen gedragen. En jouw stiltemoment is een engagement naar mensen die jij meeneemt in jouw stilte.

Ik ken een leerkracht, een zonneklopster. Vrijzinnig humaniste. In de zomer ligt zij met haar donkere huid urenlang in de zon … te mediteren. Over haar leerlingen. In de zonnewarmte beseft zij haar fouten en maakt ze plannen om het anders en beter aan te pakken. Als in een retraite. De zon opent haar ogen, bewerkt inzicht en geeft nieuwe kracht.

Franciscus van Assisi schreef midden in zijn lijden, (wist je dat?) het prachtige ZONNELIED.
Geloofd bent u, mijn Eeuwige, voor al uw schepselen,
vooral voor broeder Zon,
die de dag is en door wie u ons verlicht.
En hij is mooi en stralend, groots en doordringend,
van u, Allerhoogste, is hij het ‘levend teken’.

Een uitnodiging is dit om open te staan voor ‘levende tekens’ van het Alomvattend Bewustzijn, God. Levende tekens doorheen gebeurtenissen in ons gezin of de samenleving. ‘Levende tekens’ in de stilte van ons hart …

Zonne-energie kan innerlijke, mystieke kracht geven, maat wordt ook belangrijk in onze energievoorziening. Zonnepanelen op daken van huizen en grote gebouwen. Gesubsidieerd door de overheid. Prima. Maar waarom niet in wijken van sociale woningen.

De zon geeft energie, maar leidt thans tot een alarmerende opwarming van de aarde. Is het niet tijd dat we onze levensstijl aanpassen en het klimaat niet langer verstoren?
Kan de leefwijze van Franciscus ons inspireren?
Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door broeder wind,
door het helder weer en ieder jaargetijde,
waardoor u uw schepselen in leven houdt.

Geloofd bent u, mijn Eeuwige, door broeder vuur,
door wie u de nacht voor ons helder maakt.
En hij is mooi en vrolijk en onbedwingbaar en sterk.

Bernard Delhaise 09.06.08


WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel. Email: arseen.de.kesel@telenet.be.
websitenaam : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm. BIJ DE HAND.
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
OF (met aanvullingen) : - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z

HOOFDTHEMA'S : Levensbeschouwingen : bahá'í, boeddhisme, christendom - BIJBELGROEP(EN) -- FoReL : een Forum : Religieus en Levensbeschouwelijk - metamorfoses - RASJIKRING - BIJBELS LEERHUIS, hindoeïsme, islam - salafisme -, jodendom, sikhisme, Voor U gelezen, vrijzinnigheid.
- bijbel, bijbelgroepen, bijbel en koran, interlevensbeschouwelijke dialoog, interreligieuze meditatie, koran, liturgie : ABC-jaar. Proto-evangelie van Jakobus. Te Elfder Ure (TEU).
- Maatschappij : allochtonen, armoede, vluchtelingen en asielzoekers,
- Spiritualiteit :   bezinningsteksten, bijbelwoord voor iedere dag, spiritualiteit,
- Talen : Arabisch, Aramees, bijbelverwijzingen, Duits, Frans, Grieks, Hebreeuws, Latijn, Nederlands,
- Andere : getallen, Eigen-zinnige beschouwingen, Het kleine of grote ongenoegen


- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
- OT : Gn (Genesis), Ex (Exodus), Lv (Leviticus), Nu (Numeri), Dt (Deuteronomium), Joz (Jozua), Re (Rechters), Rt (Ruth), 1 S (1 Samuël), 2 S (2 Samuël), 1 K (1 Koningen), 2 K (2 Koningen), 1 Kr ( 1 Kronieken), 2 Kr (2 Kronieken), Ezr (Ezra), Neh (Nehemia), Tob (Tobia), Jdt (Judith), Est (Esther), 1 Mak (1 Makkabeeën), 2 Mak (2 Makkabeeën), Job, Ps (Psalmen ), Spr (Spreuken), Pr (Prediker), Hl (Hooglied), W (Wijsheid), Sir (Sirach), Js (Jesaja), Jr (Jeremia), Kl (Klaagliederen), Bar (Baruch), Ez (Ezechiël), Da (Daniël), Hos (Hosea), Jl (Joël), Am (Amos), Ob (Obadja), Jon (Jona), Mi (Micha), Nah (Nahum), Hab (Habakuk), Sef (Sefanja), Hag (Haggai), Zach (Zacharia), Mal (Maleachi).
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen), Rom (Rome), 1 Kor (Korinte), 2 Kor (Korinte), Gal (Galatië), Ef (Efese), Fil (Filippi), Kol (Kolosse), 1 Tes (Tessalonika), 2 Tes (Tessalonika), 1 Tim (Timoteüs), 2 Tim (Timoteüs), Tit (Titus), Film (Filemon), Heb (Hebreeën), Jak (Jakobus), 1 Pe (Petrus), 2 Pe (Petrus), 1 Joh (Johannes), 2 Joh (Johannes), 3 Joh (Johannes), Jud (Judas), Apk (Apokalyps).
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
- Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht, Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Tenakh : commentaar,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht, Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Septuaginta : commentaar,
Overzicht van het NT : NT : overzicht, NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, NT : commentaar,
1. Hebreeuwse bijbel   2. Targumim 3. LXX (1), LXX (2), Griekse tekst N.T.   4. Vulgata   
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php.
9. Bible de Jérusalem 10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   12. liturgische lezing   13. Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm