BEZINNINGSTEKSTEN VAN BERNARD DELHAISE 2008-2009 - 2009-2010

- akasha-veld 03 -- alomvattend bewustzijn 01 -- begrenzing 01 -- bewondering 01 -- bewustzijn 01 -- bewustzijnsverruiming 01 -- boosheid 01 -- kosmische christus 01 -- kosmisch energieveld 01 -- heilig 01 -- Jezus-Nu 01 -- diepste kern 01 -- Kerstmis 02 -- lichaam 01 -- maatschappelijk bewustzijn 02 -- onzekerheid 01 -- overvloed 01 -- uitdijen 01 -- verrijzenis 02 -- verwondering 01 - zoeken en gezocht worden -

- bezinningsteksten. Overzicht
- bezinningsteksten pagina 1. De wekelijkse bezinningstekst van Bernard Delhaise :
- bezinningsteksten pagina 2. Het archief van de wekelijkse bezinningsteksten van Bernard Delhaise.
- bezinningsteksten pagina 3. Bezinningsteksten bijbels geïnspireerd
- bezinningsteksten pagina 4. Andere bezinningsteksten.
- bezinningsteksten pagina 5. Bezinningsteksten van Bernard Delhaise 2008-2009.
--- mei 2009. Onzekerheid of groeipijn ? Verwijzingen : uitdijen 01 -- bewustzijn 01 -- onzekerheid 01 -


kosmisch energieveld 01, akasha-veld 03, alomvattend bewustzijn 01. Verwijzingen : kosmisch energieveld 01 - akasha-veld 03 - alomvattend bewustzijn 01 -

Zoeken en gezocht worden

Dierbare eindejaarsmens,

Van welke ervaring dit jaar ben jij het meeste onder de indruk? Een geboorte, een goede vriendschap, het slagen van een moeilijke operatie? Stel dat wij samen het jaar overzien vanuit een ruimteschip. Voor mij stak de toespraak van Barack Obama bij zijn eedaflegging op 20.01.09 torenhoog boven de rest uit. ‘Yes, we can!’ Verdampt thans het nieuwe vertrouwen dat daaruit ontstond? Ik zie echter overal mensen die aan solidariteit en positieve toekomstvisie handen en voeten blijven geven. Of, of …. Is dit niet een dankbare denkoefening? Het lijkt alsof vanuit de ruimte een sterke straling de samenleving tot solidaire initiatieven blijft inspireren.

Tegelijkertijd lijdt ons hart onder brutale feiten. Af en toe misschien in eigen leven. Soms overheerst duisternis en voelen wij ons slachtoffer van pijnlijke gebeurtenissen. Of iemand wordt getroffen door een plotse fysieke handicap. Om hiervan te herstellen hoor je vaak: Het negatieve moet je uitademen, van je af schudden. Het tegenovergestelde bestaat echter ook. De teleurstelling toelaten, inademen, verwerken om er – zoals mijn moeder soms zei – een nieuwe boodschap uit af te leiden. Een moeilijke opdracht! Bijvoorbeeld: Welke positieve les trek je uit het onzinnig Zwitsers referendum over de bouw van minaretten én het domme, reactionaire antwoord erop? Misschien een nieuwe positieve waardering ten opzichte van vrienden moslims? In plaats van slachtoffer te zijn van gebeurtenissen, kunnen we mede schepper worden van een nieuwe levenshouding! Opent ons hart zich dan niet voor de straling van solidariteit die de mensheid inspireert? Ontstaat er dan niet een nieuw licht in de duisternis?

Op het ogenblik zelf dat in de natuur de duisternis het meest intens is ontstaat het nieuwe licht en beginnen de dagen te lengen. Winter zonnewende. Ook in ons privé leven kan dit zich voordoen. Uit intense innerlijke duisternis licht soms … iets nieuws op!

Dát Nieuwe Licht - actueel in de samenleving én ons privé leven - vieren we met Kerstmis. Herders en wijzen uit het Oosten vertrouwen hun innerlijk aanvoelen en beluisteren het als muziek in hun hart. Zoekende gelovigen! En ze vinden hetgeen ze zoeken. Het Kind! Dat later uitgroeit tot de Man van Nazareth, de profeet die de maatschappelijke waarden schaal van zijn én onze tijd op zijn kop zet. Ook voor anders gelovigen en humane levensbeschouwingen een belangrijke figuur. De islam erkent Hem als een groot profeet!

We vieren de ‘hergeboorte’ van de visie van die Jezus zoals Hij ‘nu’ naar onze wereld kijkt. Ik herken me in hetgeen François Houtart hierover aangeeft: voorrang aan het respectvol omgaan met de natuur + een economie die aan iedereen ten goede komt + democratische verhoudingen in de samenleving + multiculturele samenwerking. Voor hem zijn dat vier wegen naar een rechtvaardige wereldorde. Voor zijn blijvende onverdroten inzet kreeg deze 84 jarige Belgische priester, voordien stichter van het Wereld Sociaal Forum, in november van dit jaar de prestigieuze Unesco-prijs. Op een brandend actuele manier vertolkt hij de uitdaging van de Man van Nazareth.

In mijn verbeelding is de relatie tussen de Herders en de Stem die hen roept een interactief gebeuren, een zoeken in beide richtingen. Bij de Wijzen uit het Oosten is dat heel duidelijk. In hun gelovige zoektocht nemen zij zelf initiatief terwijl de Boodschap ook hen zoekt én als een lichtende Ster de weg wijst. Zij zoeken én worden gezocht. Voor dat laatste staan zij open. Zijn het daarom wijzen? Het verhaal gaat eigenlijk over ‘ons’. Zijn wij niet vaak zoekend naar de diepe zin van ons leven, naar het Mysterie dat ons draagt? Naar de Ene die we zelfs God durven noemen? Zoekende gelovigen? Zoeken en gezocht worden! Maakt beschikbaarheid om door de boodschap gezocht te worden ook óns ‘wijs’? Om gezocht te worden door de straling van solidariteit die de mensheid beroert? De gelovige ziet hierin het initiatief van Hem die Jezus van Bethlehem later Vader zal noemen. Daaróm ontroert de geboorte van het Kind Jezus ons zó intens. Stil worden we ervan. Stille nacht! Uit die stilte wordt Nieuwe Levenskracht geboren. Is dit niet een unieke meditatietijd? Wijs is dat! Niet?

Met zang en klank vieren wij het Nieuwe Licht! Het Licht dat geboren wordt in onze diepste kern. En het Licht dat helaas niet vanuit de klimaatconferentie van Kopenhagen over de samenleving opgaat. Maar wél vanuit de ontelbare lokale initiatieven die in alle continenten genomen worden om de toekomst van de aarde veilig te stellen. In Vlaanderen ondermeer door initiatieven op academisch niveau, binnen de ECO-Kerk, in het onderwijs, de ondernemingswereld en het georganiseerd middenveld. Op wereldvlak is het zoals een eeuw geleden bij het begin van de industrialisatie. De sociale problemen werden aangepakt niet door de leidinggevenden, maar door de basismensen. De geschiedenis herhaalt zich. Dat Licht vieren we!

Ik wens je een betekenisvol Kerstgebeuren 2009 toe en van daaruit een hoopgevend Nieuwjaar 2010.

22 december 2009

Bernard


Vermoeidheid en dankbaarheid

Juni. Einde van het werkjaar. Sommige dagen kan je je erg moe voelen. Met één oog gericht op het aflopende jaar en het andere op de nakende vakantie. Welk uitzicht biedt dit? Vermoeidheid kan een pósitief signaal inhouden. Leidt evaluatie van het werkjaar - naast ontgoochelingen - niet tot inzicht in de ‘positieve verwezenlijkingen’? Als je tijd neemt hierover te reflecteren, groeit die lijst en … ebben vermoeidheid en eventuele bitterheid misschien weg. Er ontstaat een gevoel van innerlijke vrijheid! Onze motivatie wordt groter.

Maar … hoe groeit motivatie? Zoals in de natuur? De enorme kracht die dit voorjaar de natuur deed exploderen gaat onze verbeelding te boven. Is in de natuur én … in ons, mensen, een ‘kracht’ werkzaam die ons bereikt van ‘buiten tijd en ruimte’? Moderne wetenschappers ontdekken de kracht die vanuit het zg. KOSMISCH ENERGIEVELD de natuur én het handelen van ons, mensen, doordringt. De hindoes wisten dit allang voor Christus en noemen dat het AKASHA-VELD. Christelijke mystici van de Middeleeuwen spreken van de Goddelijke Kracht in het universum werkzaam. Op dezelfde golflengte trilt de meditatie van veel eigentijdse gelovigen. In het onvermoeibaar handelen van mensen ontdek ik een Kracht – met Hoofdletter! - die ons overstijgt, die ‘van boven’ komt. Vanuit het kosmisch energieveld dat de aarde en de samenleving doordringt.

Ieder kan dit vanuit eigen overtuiging of religie invullen. Ook vanuit persoonlijke ervaring. Voor de enen zijn gebed/meditatie én religieuze viering dé bron waaruit die kracht ontspringt. Ik constateer dit bij bahá’ís, christenen, moslims en sikhs. Maar ik herken dat ook bij hindoes, boeddhisten e.a. Oók zie ik … talrijke mensen … die religie niet beleven als een bewuste inspiratiebron, maar in wie die Kracht toch werkzaam is! Een Goddelijke Kracht – zo noem ik die - die zich niet laat inkapselen. Die Kracht is alomtegenwoordig! Voor velen is de religieuze vorm belangrijk. Voor anderen niet. Voor mystici ook niet. Voor sommige religieuze leiders betekent de vorm de zin of reden van hun bestaan. Maar de meerderheid van de bevolking heeft hieraan geen behoefte. Is dat óók niet een teken van Goddelijke Levenskracht? Hij/Zij laat zich door geen enkele vorm of religie inperken.

Iedere religie kent structuren. Een kenmerk hiervan is de voorlopigheid. In de bestaansvorm na ons overlijden zal ons bewustzijn leven zónder structuren, volledig opgenomen in het ALOMVATTEND BEWUSTZIJN van God. De huidige vormen zijn dan voorbijgestreefd. Het gebeurt dat oudere mensen hier naartoe leven en dat aanvoelen. Dit verklaart de gelovige allergie bij sommigen ten opzichte van religieuze verantwoordelijken die zichzelf onmisbaar achten en menen de vertegenwoordigers te zijn van Christus; als gezagdragers over mensen. Neen. Iédere gelovige heeft zijn of haar ‘persóónlijke’ relatie tot God!

Ik constateer talrijke vormen van inzet en engagement. In het bewegingsleven, gezinnen en parochies. Ook nieuwe vormen van bewustzijn en verantwoordelijkheid ten opzichte van klimaat, economische crisis, samenlevingsproblemen op lokaal en mondiaal vlak … Dat kán geen toeval zijn! De Geest van het Alomvattend Bewustzijn, dat we Allah, Tao of God benoemen bewerkt dit over alle religies heen. De vermoeidheid eigen aan de maand juni is een uitdaging om met een dankbaar hart te mediteren over Hem/Haar die in ons handelt.

Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij,
Gij verstaat mijn gedachten van verre.
Een wónder is wat Gij schiep. (psalm 139)

Bernard Delhaise 3 juni 2009


uitdijen 01, bewustzijn 01, onzekerheid 01. Verwijzingen : - uitdijen 01 -- bewustzijn 01 -- onzekerheid 01 -

Onzekerheid of groeipijn ?

Ben je vertrouwd met het werkwoord UITDIJEN ? De miljarden sterrenstelsels verwijderen zich met een enorme snelheid van elkaar. Temidden daarvan circuleert de aarde als planeetje van de ster ‘zon’. Het heelal ‘dijt uit’ en wordt alsmaar groter en mooier. Dit vinden we ook terug op onze menselijke schaal. De voorjaarsnatuur is hiervan een prachtig teken. Je ziet alles groeien. Letterlijk. Ook het mensenleven ‘dijt uit’. Onze levenservaring verschaft ons een permanent ‘groeiende’ levenswijsheid. In ieder mens zichtbaar. Prachtig!

Onvoorspelbaar is deze groei. Het is een risico. Een avontuur. Van de plant die je in de winter verzorgde kan je slechts hopen dat hij in het voorjaar bloeit. Ons leven kent onverwachte wendingen. Wij zijn niet vooraf geprogrammeerd. Onvoorspelbaar en onzeker is ieders toekomst.

Onvoorspelbaar en niet overeenkomstig de rationele verwachting. Ik woonde onlangs een concert bij van Willem Vermandere, die ons tussendoor op een indringende wijze onderhield. “Heb je het begrepen”? vroeg hij plots. Aarzeling in de zaal. “Indien ja, heb je er niets van gesnapt. Als je kunst ‘begrijpt’, zit je ernaast”. Kunst is van een andere orde. Ook liefde, vriendschap, of engagement in vakbond of politiek. Voortkomend niet uit de ratio, maar uit hart en buik. Hetgeen we intuïtief beleven ‘dijt uit’. Vraag niet waaróm.

Zó is het óók met onze gelovige beleving. Geloof is niet een dogma dat wordt doorgegeven van ouders op kinderen. Wie dat probeert mislukt. Geloof is een plant die groeit. Prachtige bloemen, dorre takken, soms bijna dood en plots een doorbraak. Een kennis mailt me: “Door gebeurtenissen in mijn leven ben ik verward. Ik voel vooral de vragen en het niet-weten”. Ja, groeipijn en onzekerheid kenmerken een authentieke geloofsgroei.

Ook de samenleving ‘dijt uit’. Voortdurend ontstaan nieuwe vormen van BEWUSTZIJN. Bijv. bewustzijn van verantwoordelijkheid voor vrede en rechtvaardigheid, duurzame energie, groeikansen in crisistijd, democratie en inspraak, ethische beleving van erotiek en seksualiteit, authentiek geloofsleven, nieuwe vormen van liturgie. Overal groeien nieuwe botten op de oude levensboom. Tussen dorre takken breekt lente door. Onweerstaanbaar.

Dit is het werk van mensen. Voor mij als gelovige is de NU-levende Jezus Christus hiervan mede inspirator. Hij gelóóft in nieuwe strekkingen die bij mensen groeien. Die ‘Hij’ in het hart van mensen doet groeien.

Pijnlijk en onbegrijpelijk is het dat het hoogste kerkelijk gezag hedendaagse verworvenheden van bijvoorbeeld erotiek en seksualiteit afwijst. Alsof de paus een persoonlijke mening tot dogma mag verheffen. Even onbegrijpelijk is het dat een gedeelte van de wereldbevolking hem dat gezag toekent. – En tegelijkertijd verkondigt de kerk in de huidige economische crisis een authentieke vernieuwende boodschap. Dieper gravend dan de meeste analisten. Een herademing.

Ik gelóóf in de groei van het leven, in de onvoorstelbaar grote levenskracht die creatief werkt in … de kosmos, de lentenatuur én ons mensenleven. Ik geloof dat de Schepper van het leven hiervan inspirator is. Mét alle ONZEKERHEID en groeipijn.

De Heer schraagt wie dreigen te vallen,
Hij richt de gebogenen op.
(psalm 145, 14)

Bernard Delhaise 04.05.09


kosmische christus 01, verrijzenis 02, Jezus-Nu 01. Verwijzingen : - kosmische christus 01 -- verrijzenis 02 -- Jezus-Nu 01 -

Verrijzenis ? !

Een vriend heeft een droom. ‘Ten hemel gevaren’ ziet hij ver beneden mensen rouwen. “Waarom zoveel verdriet?” Hij wandelt rond, ontmoet bekenden en is gefascineerd door een groepje in kleurige gewaden. “Prachtig, wat Jij hebt verklaard. Ja, … maar allen hebben wij elementen van elkaar overgenomen”. Het zijn Bouddha, Mohammed, Jezus, Baha’u’llah stichter van de religie van de bahá’ís, Guru Nanak van het sikhisme e.a. Ongerust zijn ze. “Wat is er toch gaande op aarde? Onbegrip tussen culturen en religies, mensenrechten en klimaatverandering. Straks gaat de aarde ten onder aan zichzelf terwijl onze volgelingen er weinig mee bezig zijn. Op onze heilige Boeken zijn ze gefocust”. Mijn vriend beluistert bezorgdheid in hun stemmen! Onder de indruk is hij als hij ontwaakt.

Sommige ‘ten hemel gevaren mensen’ inspireren ons.
Indianen beleven met hun voorouders een inspirerende relatie.
Kunnen wij hiervan leren? Welk is de boodschap van Paus Johannes XXIII, Ghandi of Maarten Luther King in de huidige vaak pijnlijke evolutie in kerk en samenleving? Welk is de ethische inspiratie van de NU-levende Jezus vandaag?

Natuurlijk bestaat het gevaar van projectie op God van ónze persoonlijke aspiraties. Maar daarom gaat het niet. Degene die oprecht mediteert ervaart dat inspiratie die ‘van boven komt’ vaak juist niet is wat de meditant verlangt.

In deze Paastijd vieren christenen de verrijzenis van Jezus van Nazareth. Wáár is Jezus nu? Persoonlijk beleef ik Verrijzenis als zijn permanent voortleven in het leven – NU. Mét zijn evoluerende, bevrijdende boodschap én met zijn inspiratie op elk levensmoment.

In zijn kerstbrochure spreekt Kardinaal Danneels ondermeer over de kosmische Christus. “Het heil van Christus is kosmisch: het betreft niet alleen de mens, maar de hele schepping, planten, dieren en alle dingen samen”. (x) Een gevoelige ecologische boodschap. Het betreft niet het einde der tijden, maar NU!

Wat betekent ‘NU’? In gebed en meditatie gebeurt het dat ik verbondenheid ervaar met Jezus, die NU leeft, opgenomen in de ‘Volheid van Leven’. Als hulpmiddel verbeeld ik me: ‘opgenomen in de kosmos’. Ik bid tot de KOSMISCHE CHRISTUS. ‘Volheid van Leven’ is voor mij een ander woord voor hemel of oneindigheid of kosmisch energieveld zoals de moderne wetenschap aangeeft. Daarin opgenomen én tegelijkertijd intens betrokken op ons leven, dat beleef ik als VERRIJZENIS! Betrokken op de realiteit van vandaag, met … politiek racisme, economische recessie, verkrachting als oorlogswapen, opwarming van de aarde …
Indien liturgische verkondiging niet ingaat op het maatschappelijk leven en beperkt blijft tot de uitleg van ons heilig Boek, waar blijft dan de stem van JEZUS-NU? Verrijzenis heeft voor mij geen vraagteken maar een uitroepteken!
Ik meen iets van zijn stem te horen in hedendaagse profeten die het geloof in de toekomst verwoorden en perspectieven openen. Ook uit crisissen. Verrijzenis, ja! Zalig Paasfeest!

Licht, ontloken aan het donker; Licht, gebroken uit de steen;
Licht, waarachtig levensteken, werp uw waarheid om ons heen.
(Zingt Jubilate bijvoegsel, 824, S.L.S. de Vries)

(x) Kardinaal G. Danneels, De mens in zijn tuin, Over ecologie en schepping, Kerstmis 2008, Halewijn, pag. 34.

Bernard Delhaise


heilig 01, overvloed 01, begrenzing 01

Is leven heilig ?

Aandacht voor India. Eén van de snelgroeiende economische tijgers. Agressieve industrialisering veroorzaakt gedwongen verhuizing van inheemse volkeren, de Adivasis. Met eigen hoogstaande cultuur en sterke ecologische perceptie.
Om creatief te werken aan nieuwe land- en tuinbouw worden gemeenschappen gevormd. Tilak is hiervan één van de leidende figuren. Een sterke vrouw. In Vlaanderen gedurende de veertigdagentijd door Broederlijk Delen voorgesteld als eye-opener voor financiële ondersteuning. Want …“Tilak heeft ook talent”. (x)

Ook de profetische stem van de milieu- en mensenrechtenactiviste Vandana Shiva klinkt.
“Er zijn aspecten waarvan we dachten dat ze overbodig waren, maar waarvan we nu de noodzaak ervaren. Moeten we niet opnieuw het ‘heilige’ erkennen? Fundamenteel komt dit neer op het ‘erkennen van grenzen’. HEILIG betekent: overschrijd deze grenzen niet. Het heilige woud is het woud dat zegt: ‘Kap mijn bomen niet’. Heilige grenzen stellen aan onze gulzigheid hoort thuis in hedendaagse spiritualiteit”.

Dit vertaal ik als: het aanvaarden van grenzen aan willekeurig produceren en consumeren, gezondheid, vakantie, gebruik van computer en tv, van auto en vliegtuig ….

Ik citeer verder: “We moeten opnieuw leren ‘neen’ te zeggen. De kracht om dit te doen welt op uit een innerlijke bron én … vernieuwt onze energie. Voor zo’n houding heb je geest nodig, voortkomend uit het dieper besef van wie je bent. Zonder spiritualiteit worden we destructief. Voor onszelf en voor anderen”.

Haar profetische boodschap kent plots een verrassende wending:
“Wil je méér, neem dan minder. Om de OVERVLOED te ‘vieren!’ Binnen de begrenzing! BEGRENZING én feestelijke beleving samen zijn peilers van spiritualiteit”.

Grenzen respecteren houdt voor deze Indiase de uitdaging in feestelijk én kwaliteitsvol te leven. Om dankbaar te genieten van het feest van het leven. Ondervinden ook wij – soms - niet dat minder kwantiteit, minder consumptie, minder ver op vakantie gaan, leidt tot grotere kwaliteit? Tot méér genieten? Is creatieve begrenzing ziel van fééstelijke beleving?

Heilig betekent dat het mysterie van het leven ons niet toebehoort, we buigen ervoor, het is groter dan wijzelf. De aarde met zijn rijkdommen behoort toe aan Hem die het Al bezielt en inspireert. Leven is heilig. De Aarde heeft een ziel.

De opmerkelijke boodschap van Vandana Shiva is breder dan de voorbereiding op Pasen voor christenen. Zij trilt op de golflengte van alle religies en levensbeschouwingen. Uitnodiging voor ieder mens met volle aandacht te leven, mét de vraag wat het behoud van de Aarde en het overleven van de mensheid voor ons waard zijn.

Uitgedaagd voel ik me door Jezus van Nazareth, in zijn oproep, om langs het blauwe meer van Galilea op het uitgestrekte groene gras brood te vermenigvuldigen. Te verdelen. Een kleine jongen komt het eerst naar voren met vijf broodjes en twee vissen. Anderen volgen. Jezus zegent dit gebaar. De feestmaaltijd begint. Er is voor iedereen genoeg!

De tijd vliegt als we samen zijn,
kunnen wij op die manier vrienden zijn, God?
(uit vastenbrochure Broederlijk Delen 2009, 15 maart)

(x) http://www.broederlijkdelen.be
Bernard Delhaise 09.03.2009


verwondering 01, bewondering 01, boosheid 01

V e r w o n d e r i n g

Zijn wij sommige dagen helderziend? Zien onze ogen hetgeen ons voordien ontglipte?
De pracht van een bloem of opborrelend water. Ervaringen van ons verleden. Dagen die lengen. De sociale inzet van een vriendin, een leven lang.
Op een onvoorzien moment grijpt VERWONDERING ons aan. Plots ervaren we een diepere laag in onszelf. Misschien begin van ‘innerlijke eenheid’ met hetgeen de ogen waarnemen.
In ons hárt … bloeit die mooie bloem. Hoe is het mogelijk?

Verwondering duurt slechts … enige seconden.
Meteen ontstaat BEWONDERING, dankbaarheid en geestdrift. ‘t Leven krijgt nieuwe kleur.
Ofwel vreselijke beelden vanuit Gaza, Soedan of Congo! Tranen van de getroffen bevolking worden de ónze. Verwondering wordt verbijstering, BOOSHEID en opstandigheid.
Gelukkig als dát aan ons gebeurt.

In sommige perioden van ons leven overheerst rationeel denkvermogen. Beroepsleven en familiale zorgen vereisen alle energie. Ofwel ligt het aan onze innerlijke constructie. Vanuit onze ratio benaderen we het leven.

Maar als verwóndering ons aanraakt, lokaliseert bewustzijn zich … in het hart. Rationele analyse maakt plaats voor emoties. Dan kan engagement ontstaan, zonder het eindpunt van die route te voorzien. Misschien wild van enthousiasme of woedend om onrecht. Gedreven! Nieuwe onblusbare energie stroomt in ons door.

In politieke middens, kringen van gelovige mensen, verenigingsleven of families wordt daar vaak omheen geleefd. Zelf ontsnap ik er niet aan. Beleefd, stijf en academisch. Verstandelijke analyse. Ook in het internationale politieke discours. Ik zie weinig mensen van geestdrift uit de ban springen of van boosheid op tafel dreunen.

Maar als gevoelens ernstig worden genomen, ontstaat nieuw vuur van inzet en solidariteit. Dán krijgen verstandelijke analyse én strategie een diepere kleur, de kleur van handen en voeten die zich met geestdrift engageren. Zie welk heilig vuur Barack Obama in de hele wereld ontsteekt !

Bovendien … creëert bewondering nieuwe energie en verhelderende perspectieven. Ouders die positieve karaktertrekken bij hun kind bewonderen, zien het innerlijk groeien. Als collega’s elkaars prachtige realisaties appreciëren, welt nieuwe energie op.

Bewonderen. Stel je voor! Zou het kunnen dat de Levensbron God ‘óns’ bewondert? Jou, mij, mensen die wij vandaag ontmoeten, de brandweerman die op gevaar van zijn leven het kind uit een brandend huis redt, Ban Ki-moon die bemiddelt in conflicthaarden? In stilte en meditatie dringt soms “bewondering van God voor zijn mensen” tot me door. Een enorme ervaring! Dan gloeit er iets van binnen. Het is alsof je op ‘zijn energie’ aansluiting vindt. Sociale, ecologische of interlevensbeschouwelijke betrokkenheid worden heilig vuur! Trilt ons hart dan op de hoogste golflengte? De Levensbron? God? Die de mens “optilt?”

“Bij Mij bergt hij zich, Ik stel hem veilig.
Hoog hef ik hem,
bevrijd hem, herstel hem in ere.”
(psalm 91)

Bernard Delhaise 09.02.09


lichaam 01, diepste kern 01, maatschappelijk bewustzijn 02 --

Dialoog … schept toekomst

Twee collega’s hebben een zwaar meningsverschil, ieder tracht de andere te overtuigen van eigen gelijk. Geen van beiden is in staat zich in te leven in ervaring of visie van de ander. Twee monologen. Geen dialoog. Dagelijks beleven we dergelijke situaties. Ook als politici van verschillende partijen met elkaar in debat treden in Tv-programma’s. Monologen leiden tot een status quo. Geen nieuwe visie. Toekomst geblokkeerd.

Hoe ánders is een dialoog. De invalshoek van de gesprekspartner wordt de jouwe. Evident is dit niet. Het vraagt tijd. Misschien groeit er geleidelijk … iets nieuws. Standpunten verruimen. De horizon van beiden wordt breder. Misschien worden antagonisten zelfs bondgenoten voor een nieuw ideaal. Dialoog schept ‘toekomst’ !

Ook … als we in dialoog treden met ons LICHAAM. Het zendt signalen uit naar ons bewustzijn. Misschien een boodschap voor ons engagement? Aanvaarding ervan kan resulteren in een nieuwe levenshouding. Iemand geneest van een kwaadaardig gezwel en probeert mét deskundige begeleiding de boodschap te achterhalen van het lichaam betreffende haar toekomst. Zelf heb ik door ervaring geleerd hoe verkeerd het is als ik signalen negeer en welke ‘nieuwe toekomst’ voor me opengaat als ik ze aanvaard en probeer te verwerken. In mijn diepste kern.

Ja, wij kunnen óók in dialoog treden … mét onze DIEPSTE KERN. Mét onze innerlijkheid. Mét de onzichtbare binnenkant. Het oor gericht naar de taal van onze ziel. Dán … begint een avontuur. Onze diepste kern maakt deel uit van een breder familiaal én ook maatschappelijk bewustzijn. Pacifisme, verdraagzaamheid, ecologische bezorgdheid, solidariteit … zijn vaak bouwstenen van het grote maatschappelijk bewustzijn waarvan wij een onderdeel zijn. Ook … religieuze bewogenheid, gebed, meditatie én humane idealen. Evident is deze dialoog niet. Een vriend neemt ‘s morgens in de trein tijd om die weg te gaan. Op zijn vertrouwde plek zit hij met het psalmenboek in zijn hand te mediteren. Nieuwe energieën worden in hem wakker en de werkdag wordt helder en duidelijker. Ontmoeting met het/de Hogere in onszelf vernieuwt ons van binnenuit.

Ik nodig je uit om midden in de drukte ruimte te voorzien voor déze dialoog. Het scheppingsverhaal in de bijbel geeft aan dat de Schepper iedere dag van de werkweek met zijn mensen begaan is en niet alleen op de zevende dag, toen ‘God rustte’. Iedere dag ziet God dat het ‘goed’ is. D.w.z. … dat de uitdagingen van deze dag nieuwe kansen inhouden. Momenten van stilte en meditatie scheppen ‘toekomst’. De ervaring leert het.

Nog méér. Het MAATSCHAPPELIJK BEWUSTZIJN zélf waarin wij delen is ‘een realiteit die van boven komt’. Wat betekent dat? Voor de wetenschapper … is het misschien het kosmisch energieveld dat aan het heelal en aan óns energie geeft.
De socioloog … ziet de tijdsgeest als het maatschappelijk bewustzijn dat ons in deze tijd misschien anders doet omgaan met geld en tijd.
De religieuze mens … ziet - zoals het volk van God in de bijbel - ons collectief maatschappelijk bewustzijn als de inspiratie van de Levensbron, God, Allah of Braman. Dialoog met onze diepste kern kan dialoog zijn mét onze Levensbron. Stiltemomenten en meditatie vloeien over in gebed.

Toets mij dan, Heer, onderzoek mij.
Uw goedheid vervult mijn gedachten,
in uw waarheid ga ik mijn weg. (psalm 26, 2-3)

Bernard Delhaise 05.01.09


Kerstmis 02 - bewustzijnsverruiming 01 -

Kerstmis 2008 – Lichtpunt in de duisternis?

Is de wereld in stemming om vredig KERSTMIS te vieren? Of is het feest bedorven? Er zijn kapers op de kust! Toch worden cadeautjes met kleurrijk papier ingepakt en feestmenu’s samengesteld. Geloof in het leven blijkt sterker dan alle orkanen:

Rapporten van klimaatconferenties zijn de laatste maanden steeds méér alarmerend. - De economische crisis heeft vérstrekkende gevolgen. Op wereldvlak wordt rekening gehouden met een catastrofale toename van werkloosheid. - In Oost-Congo houdt de spanning niet op. – Het is duister in onze wereld.

En toch! ‘Wees waakzaam’, zingt de liturgie. Ja, er hangt iets nieuws in de lucht:
- Economische en politieke wereldleiders geven voor het eerst toe dat de vrije markteconomie onder voogdij van democratisch gekozenen moet geplaatst worden.
- De héle wereld voelt zich betrokken bij de burgeroorlog in Oost-Congo. Inspanningen van diplomaten volgen elkaar in ijltempo op.
- In 2008 is het aantal initiatieven voor de redding van onze planeet Aarde sterk toegenomen. Bij overheid en particulieren. Je bent niet meer ‘in’ als je zelf ook niet initiatief neemt.

Dit zijn vormen van maatschappelijke vernieuwing, die ik zie als verruimingen van het menselijk bewustzijn. Oude zekerheden blijken voorbijgestreefd. Flakkert er een lichtje op in de duisternis van de kortste dagen, van de hoogste nood? Kerstlicht voor gelovige christenen, dieper bewustzijn voor anderen? Met vreugde vieren wij de Geboorte van Jezus die later de ogen van mensen opent … op nieuwe vormen van samen leven en van relatie met de Grote Levensbron God. Voorganger is Hij van grootse bewustzijnsverruimingen. Zijn geboorte geeft de toon aan. Naar deze geboorte wordt de wereldgeschiedenis geijkt. Het jaar 0. Is er nu 2000 jaar later sprake van een nieuwe BEWUSTZIJNSVERRUIMING? In mij, in jou?

Bij een geboorte word je stil en eerbiedig. Dit is een groots moment! Om in de stilte van het hart Alleluia te zingen. Ik beeld me in dat Maria en Jozef stil werden bij de geboorte van Jezus. Stil en dankbaar. Kerstmis wekt wereldwijd feestelijke stemming op. Kan die stemming een sfeer van stilte en meditatie stimuleren waarin boodschappen over ‘consuminderen uit solidariteit’ de mens aanspreken?

Het loont de moeite op verkenning te gaan naar verruimingen van het bewustzijn in het oude jaar 2008. Ook in ons privé leven. Plotse bewustwording van een concreet levensgevoel van … collega, vriend of partner. Over verruimingen gesproken!

Kerstmis is een act. Vanuit de vreugdevolle christelijke viering of stille meditatie of persoonlijke ingesteldheid kunnen wij de Boodschap van Solidariteit over onze Aarde doen uitstralen. Zoals … engelen doen. Nieuwe bewustzijnsverruimingen kunnen daardoor in de samenleving opleven. Dán ‘gebeurt Kerstmis nu’. Want wijzelf creëren binnen het uitzicht op een Nieuw Jaar … nieuwe hoop. Kerstmis, als de nood het hoogst is!

Ik wens je een deugddoende Kerstmis en een hoopvol Nieuwjaar.

En in Hem, het Kind van Bethlehem,
dat adem, veerkracht geeft,
ziet de Levensbron mij aan en word ik stil –
solidariteit in mij herleeft.

Bernard Delhaise 08.12.08


Crisis – bezorgdheid en hoop ?

De huidige CRISIS is allang geen kredietcrisis meer maar een tsunami veroorzaakt door aardbevingen onder de financiële wereld. Implosie van het ongebreidelde extreem kapitalisme. Hebzucht zonder grenzen is wellicht de diepste oorzaak. Bij sommigen hebzucht naar extreme fortuinen. Bij anderen naar consumptie en comfort. Ons, mijn, leefpatroon staat ter discussie. De drang naar ‘méér op alle gebied’ versus hogere levenskwaliteit-mét-aandacht voor de zwakke medemens, soberder leven …

Hoe hoger iemand staat op de maatschappelijke ladder, hoe groter de verantwoordelijkheid. Wat bovendien te denken van onbegrijpelijke, oeverloze bonussen? Is dit niet een alarmerende fout in het systeem? Maar in feite gaan slechts weinigen vrijuit. Alle krachten die polariseren uit eigenbelang hebben het huidige systeem mee onderbouwd.

Een aardbeving is het gevolg van enorme geologische spanningen. De ondergrondse spanningen betreffen niet alleen het economisch systeem met onhoudbare verschillen tussen arm en rijk, maar ook heel duidelijk de ecologie met uitputting van de voorraad grondstoffen. En in breder verband de onverdraagzaamheid tussen culturen en religies. Het Westers maatschappelijk systeem stuikt in elkaar. Is dit nu slecht of goed nieuws?

De uitdaging dringt zich op een nieuw systeem uit te werken waarbij het politieke niveau controle uitoefent op het economische raderwerk. Sociaal begeleide economie. Mét visie op lange termijn betreffende de kwaliteit van het leven en de toekomst van de planeet. De hoop van velen sinds lang! En op ditzelfde moment verschijnt Barack Obama op het wereldtoneel !!! Profetisch? Yes, we can! Hoogmis van geloof in de toekomst! Zal ethiek nu meetellen in het openbare leven?

Ondertussen vallen onschuldige slachtoffers. Sommigen zien moeizaam verdiend spaargeld of gekoesterde erfenis van spaarzame ouders in rook opgaan. Mensen verliezen hun job. Armoedebestrijding komt in gevaar, in rijke én arme landen. Inspanningen voor het behoud van de aarde worden afgeremd. Wordt Moeder Aarde zélf slachtoffer?

Gelukkig hebben talrijke mensen niet gewacht op deze crisis om zich van het magneetveld van CONSUMPTOEKOORTS los te weken. Sommigen op een prachtige hoogte van eenvoud, vaak – zoals monniken - gevoed door meditatie en gebed. Anderen, zonder de levensstijl helemaal om te gooien, in vermindering van consumptie en energieverbruik. Heldhaftig roeiwerk tégen de algemeen heersende stroming in. Dikwijls óók vanuit stiltemomenten en spiritualiteit. Duurzame en ethisch verantwoorde initiatieven van sommige ondernemers. Al deze mensen zijn ontwerpers van een nieuwe toekomst.

Herken je hierin iets van jezelf? Kleine stappen - zoals systematisch de fiets nemen in plaats van de auto – dagen anderen uit ook creatief te worden. Studie en gesprekken hierover verwekken inspirerende uitstraling. Meditatie en spiritualiteit zijn brandstof in de motor die wij zijn. Je kan zélf invullen, hoe.
De profetische TEGENSTROMING bestaat én … groeit iedere dag!
Profeten zijn nodig om de richting te helpen vinden. Is de profeet ook werkzaam in jou?!

“Leef eenvoudig
opdat ook anderen eenvoudigweg kunnen leven”.
( Mahatma Gandhi )

Bernard Delhaise 10.11.08


Herfstmeditatie

De bomen veranderen van kleur. Goudgele bladeren surfen naar beneden. Bijna een ballet. Prachtig! De vruchten zijn al binnen gehaald. Gras, bomen en planten hebben hun specifieke herfstgeur. Tijd om te mediteren.

In het mensenleven is het niet anders. De HERFST van het leven is vruchtbaar. Ouderen bezitten vaak een uitstraling die jongeren nóg niet hebben. In families en de samenleving zijn het vaak ouderen die continuïteit én creativiteit, vooruitgang én diepgang uitstralen. Een gezonde bevolking is een gemengde bevolking.
Vrienden gingen per bus op vakantie in Italië. Ze vertelden me dat de sfeer in de groep zó goed was juist vanwege het gemengd karakter ervan. Kinderen, jongeren, gezinnen én gepensioneerden.
Vaak is het anders. In de kerk is er een probleem omdat bijna alle verantwoordelijken ouderen zijn. Idem in de Belgische politiek omdat ouderen door jongere politici opzij worden geduwd. Indien jongeren én ouderen open staan voor elkaars intuïties, kennis en ervaring, kan nieuwe toekomst geboren worden.

De herfst heeft nog een ander effect. Als de bomen hun bladeren verliezen wordt geleidelijk de configuratie zichtbaar. Stam, takken, zijtakken. Doorgroeide en gebroken takken. De binnenkant van de boom wordt zichtbaar. De structuur die de boom lelijk of mooi maakt.

Ik beeld me in dat de ‘Levensbron van het universum’ ook op deze wijze op de samenleving betrokken is. Ieder heeft zijn eigen visie op ‘Levensbron’.Voor mij persoonlijk is God de ‘Levensbron’, die door het uiterlijke van de samenleving heenkijkt en van het maatschappelijk gebeuren de inwendige structuur ziet.
Bijvoorbeeld hóe beslissingen tot oorlog voeren in Irak en elders tot stand komen én waaróm. Hoe lobbywerk leidt tot politieke beslissingen vér van alle democratie.
Maar Hij/Zij ziet ook welke nieuwe creatieve krachten tot ontwikkeling komen en mensen mobiliseren om toekomstgericht te ageren.
Vergelijk de intenties van het Wereld Sociaal Forum en de Wereldbank. De structuur van de boom zien we pas duidelijk als de bladeren vallen. Maar God ziet de structuur van de samenleving door de mooie bladeren heen. Ook de geheime agenda’s en afspraken.
MAATSCHAPPIJANALYSE heet dit. Studiediensten van politieke partijen, vakbonden e.a. investeren hierin. Onze pers is blijkbaar te streng gemuilkorfd door kapitaalbezitters om kritische studies te publiceren. De ogen gaan open op http://www.monde-diplomatique.fr

Door meditatie en gebed komen wij op het spoor van de ‘Levensbron’. De achterliggende structuur van het maatschappelijk gebeuren zouden wij dan vanuit Zijn perspectief moeten zien. Met de ogen van onze brains. Inspanning vergt dit. Als wij dat heel ons leven aan anderen overlaten, ontlópen we onze religieuze verantwoordelijkheid. Religie is geen zoethoudertje. Maar een vuur dat de route open brandt naar een mens- en natuurvriendelijke wereld. Zoals Jezus van Nazareth die droomt. Een levensgrote uitdaging! Toch?

‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God worden genoemd’.
(uit de Bergrede van Jezus, Matteüs, 5)

Bernard Delhaise 13.10.08BEZINNINGSTEKST BIJ HET BEGIN VAN HET SCHOOL JAAR / WERKJAAR

De ruiter en het paard

September. Met een dankbare knipoog naar de vakantieperiode komt het gewone leven op kruissnelheid. Maatschappelijk middenveld, socio-culturele verenigingen, wijkwerking, hobbyclub, sportvereniging, pastoraal, politiek …... Iedereen trekt de registers weer open. Onweerstaanbaar zuigt de actualiteit ons aan. Velen voelen zich gemotiveerd om op die uitdaging in te gaan. Gewoonlijk niet vanuit verstandelijke overwegingen, maar vanuit het hart. De trillingen die we voelen, onze emoties. Of ook vanuit het diepste punt van ons bewustzijn, onze diepste kern.

Met frisse ideeën steken we de handen uit de mouwen. Blij elkaar terug te zien. Zijn het vonkjes van enthousiasme die op elkaar overslaan? Wélke kracht binnen onszelf wordt geactiveerd?

Ik verbeeld me een ruiter op zijn paard. De ruiter ként het paard en zijn mogelijkheden. Weerstand aan de ruiter doet het paard terugplooien op zichzelf. Ingaan op zijn aansporingen maakt het gelukkiger. Paard en ruiter zijn één en toch ook weer gescheiden. Na de nieuwe prestatie krijgt het paard schouderklopjes en hinnikt van plezier. Verschillende paarden berijdt de ruiter, maar hij weet zich aan ieder aan te passen. Elk heeft zijn eigen temperament

In mijn fantasie zijn wij het paard en is onze motiverende kracht de ruiter. Helemaal gaat de vergelijking niet op. Want de ruiter is niet alleen buiten onszelf, maar ook in onze diepste kern aanwezig.
Wie of wat stelt de ruiter voor? Afhankelijk van de levensbeschouwing is dit voor ieder verschillend.
De kracht van sociale bekommernis, ecologische bewogenheid, politieke visie, geloof, pastorale inzet, kunst …
Of trillingen door de moderne wetenschap ontdekt en die vanuit het trillingsveld in of rondom de kosmos ons bereiken ……..
Of de Levenskracht met hoofdletter geschreven. Het Mysterie dat ons draagt en in de verschillende religies met een eigen Naam wordt aanbeden.
Een Kracht die als een persoon is, die ieder mens kent in zijn specifieke eigenheid en haar/hem doet openbloeien.
Voor mij is de manier waarop de Man van Nazareth zich één voelde met die Kracht die Hij Vader noemde de grote uitdaging.

Enige keren in ons leven maken we het mee. Een belangrijke beslissing vanuit een dubbele bewustwording. Terwijl we de beslissing nemen, voelen we dat die eigenlijk al een seconde daarvoor in onszelf tot stand kwam. Door de Kracht die ons overstijgt, maar niet vreemd is aan onszelf. Méér. Een Kracht die het beste in onszelf ‘is’. Bijvoorbeeld bij de keuze van een levensstaat. Een deur die opengaat naar nieuwe toekomstmogelijkheden.

Een sterke vonk daarvan flakkert in ons op in september. Los van iedere rationele berekening ervaren we misschien de gloed van een vuur dat onze innerlijke motor voedt. Ik wens je een geïnspireerde start van dit nieuwe werkjaar.

Gij die de Ruiter van de paarden zijt,
men ons, breng onze mogelijkheden tot leven.
Wees op de woelige zee van mijn leven en van de samenleving
de wind die onze zeilen bol zet.
Zodat wij samen de vaarroute vinden
naar de toekomst.

Bernard Delhaise 08.09.08


WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel. Email: arseen.de.kesel@telenet.be.
websitenaam : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm. BIJ DE HAND.
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
OF (met aanvullingen) : - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z

HOOFDTHEMA'S : Levensbeschouwingen : bahá'í, boeddhisme, christendom - BIJBELGROEP(EN) -- FoReL : een Forum : Religieus en Levensbeschouwelijk - metamorfoses - RASJIKRING - BIJBELS LEERHUIS, hindoeïsme, islam - salafisme -, jodendom, sikhisme, Voor U gelezen, vrijzinnigheid.
- bijbel, bijbelgroepen, bijbel en koran, interlevensbeschouwelijke dialoog, interreligieuze meditatie, koran, liturgie : ABC-jaar. Proto-evangelie van Jakobus. Te Elfder Ure (TEU).
- Maatschappij : allochtonen, armoede, vluchtelingen en asielzoekers,
- Spiritualiteit :   bezinningsteksten, bijbelwoord voor iedere dag, spiritualiteit,
- Talen : Arabisch, Aramees, bijbelverwijzingen, Duits, Frans, Grieks, Hebreeuws, Latijn, Nederlands,
- Andere : getallen, Eigen-zinnige beschouwingen, Het kleine of grote ongenoegen


- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
- OT : Gn (Genesis), Ex (Exodus), Lv (Leviticus), Nu (Numeri), Dt (Deuteronomium), Joz (Jozua), Re (Rechters), Rt (Ruth), 1 S (1 Samuël), 2 S (2 Samuël), 1 K (1 Koningen), 2 K (2 Koningen), 1 Kr ( 1 Kronieken), 2 Kr (2 Kronieken), Ezr (Ezra), Neh (Nehemia), Tob (Tobia), Jdt (Judith), Est (Esther), 1 Mak (1 Makkabeeën), 2 Mak (2 Makkabeeën), Job, Ps (Psalmen ), Spr (Spreuken), Pr (Prediker), Hl (Hooglied), W (Wijsheid), Sir (Sirach), Js (Jesaja), Jr (Jeremia), Kl (Klaagliederen), Bar (Baruch), Ez (Ezechiël), Da (Daniël), Hos (Hosea), Jl (Joël), Am (Amos), Ob (Obadja), Jon (Jona), Mi (Micha), Nah (Nahum), Hab (Habakuk), Sef (Sefanja), Hag (Haggai), Zach (Zacharia), Mal (Maleachi).
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen), Rom (Rome), 1 Kor (Korinte), 2 Kor (Korinte), Gal (Galatië), Ef (Efese), Fil (Filippi), Kol (Kolosse), 1 Tes (Tessalonika), 2 Tes (Tessalonika), 1 Tim (Timoteüs), 2 Tim (Timoteüs), Tit (Titus), Film (Filemon), Heb (Hebreeën), Jak (Jakobus), 1 Pe (Petrus), 2 Pe (Petrus), 1 Joh (Johannes), 2 Joh (Johannes), 3 Joh (Johannes), Jud (Judas), Apk (Apokalyps).
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
- Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht, Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Tenakh : commentaar,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht, Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, Septuaginta : commentaar,
Overzicht van het NT : NT : overzicht, NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -, NT : commentaar,
1. Hebreeuwse bijbel   2. Targumim 3. LXX (1), LXX (2), Griekse tekst N.T.   4. Vulgata   
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php.
9. Bible de Jérusalem 10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   12. liturgische lezing   13. Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm