BIBLIOGRAFIE VAN HET OUDE TESTAMENT

Tekstuitleg
Bibliografie - INLEIDING OP HET OUDE TESTAMENT - PENTATEUCH - Genesis - Gn 1,1-2,4a - Gn 2,4b-25 - Gn 6,1-8,22 - Gn 18,1-15 - Gn 23,1-20 - EXODUS - Ex 13,17-14,31 - Ex 17,8-16 - Ex 24,1-18 - LEVITICUS - NUMERI - DEUTERONOMIUM - JOZUA - RECHTERS - RUTH - 2 S 12,1-25 (bibliografie) - EERSTE BOEK SAMUEL - tweede boek Samuël - eerste boek Koningen - 1 K 1,1-2,45 - 1 K 19,1-18 - 1 K 21,1-29 - tweede boek Koningen - 2 KRONIEKEN - NEHEMIA - Neh 8,1-12 - JOB - Psalmen (bibliografie) - Ps 1 - SPREUKEN - Wijsheid - Wijsheid van Jesus Sirach (bibliografie) - Jesaja - JEREMIA - EZECHIËL - DANIËL - AMOS - HOSEA - JONA - JOEL - Habakuk (bibliografie) - Zacharia (bibliografie) - Maleachi -
Literatuur

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis), Ex (Exodus), Lv (Leviticus), Nu (Numeri), Dt (Deuteronomium), Joz (Jozua), Re (Rechters), Rt (Ruth), 1 S (1 Samuël), 2 S (2 Samuël), 1 K (1 Koningen), 2 K (2 Koningen), 1 Kr ( 1 Kronieken), 2 Kr (2 Kronieken), Ezr (Ezra), Neh (Nehemia), Tob (Tobia), Jdt (Judith), Est (Esther), 1 Mak (1 Makkabeeën), 2 Mak (2 Makkabeeën), Job, Ps (Psalmen ), Spr (Spreuken), Pr (Prediker), Hl (Hooglied), W (Wijsheid), Sir (Sirach), Js (Jesaja), Jr (Jeremia), Kl (Klaagliederen), Bar (Baruch), Ez (Ezechiël), Da (Daniël), Hos (Hosea), Jl (Joël), Am (Amos), Ob (Obadja), Jon (Jona), Mi (Micha), Nah (Nahum), Hab (Habakuk), Sef (Sefanja), Hag (Haggai), Zach (Zacharia), Mal (Maleachi).
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen), Rom (Rome), 1 Kor (Korinte), 2 Kor (Korinte), Gal (Galatië), Ef (Efese), Fil (Filippi), Kol (Kolosse), 1 Tes (Tessalonika), 2 Tes (Tessalonika), 1 Tim (Timoteüs), 2 Tim (Timoteüs), Tit (Titus), Film (Filemon), Heb (Hebreeën), Jak (Jakobus), 1 Pe (Petrus), 2 Pe (Petrus), 1 Joh (Johannes), 2 Joh (Johannes), 2 Joh (Johannes), Jud (Judas), Apk (Apokalyps).
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
antiquariaat http://www.dickzandbergen.nl/            

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel. Email: arseen.de.kesel@pandora.be.
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen, armoede, bahá'í,  bezinningsteksten, bijbel, bijbel en koran, boeddhisme, christendom, extreemrechts ( Vlaams Blok ), fundamentalisme, globalisering en antiglobalisering,  hindoeïsme, interlevensbeschouwelijke dialoog, interreligieuze meditatie, islam, jodendom, koran, levensbeschouwing, levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs, racisme, samenleving, sikhisme, spiritualiteit, tewerkstelling van allochtonen, vluchtelingen en asielzoekers, vrijzinnigheid, witte scholen, multiculturele scholen en concentratiescholen, Eigen-zinnige beschouwingen, Het kleine of grote ongenoegen

INLEIDING OP HET OUDE TESTAMENT. Verwijzing : INLEIDING OP HET OUDE TESTAMENT. SISO 226

- *** BEEK, M.A., Wegwijzers en wegbereiders. Een halve eeuw oudtestamentische wetenschap, Baarn, Bosch & Keuning n.v., 1975. Verwijzing : Beek M.A.
- *** JINBACHIAN, Manuel, L'ancien Testament dans le Nouveau, in : DAVID, Robert; JINBACHIAN, Manuel, Traduire la bible hebraïque: de la Septante à la Nouvelle Bible Segond, Médiaspaul, pp. 199-213

- An Introduction to the Old Testament in Greek. Additional Notes. Website : http://www.ccel.org/ccel/swete/greekot.txt.

PENTATEUCH. Verwijzing : PENTATEUCH.

- PAUL, M.J., Het archimedisch punt van de pentateuchkritiek. Een historisch en exegetisch onderzoek naar de verhouding van Deuteronomium en de reformatie van koning Josia (2 Kon 22-23), 392 pp. Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1988. Doctoraatsproefschrift 30 juni 1988. Verwijzing : Paul M.J.

-

GENESIS. Verwijzing : - Genesis - SISO 226.4 GN

Websites : http://www.bijbel-info.nl/bijbelboek.php3?pagina=1&boek=Genesis&afk=gen.

- BAL, M. e.a., En Sara in haar tent lachte... Patriarchaat en verzet in bijbelverhalen, Utrecht, Hes, 1984
- BARNARD, W., Bezig met Genesis.  Van hoofde aan, Baarn, Ten Have, 1983
- BARNARD, W., Bezig  met Genesis.  Van ark  en  altaar, Voorburg, Protestantse Stichting Lectuurvoorziening, 1987
- BOUHUIJS, K.;  DEURLOO, K.A., Dichter bij Genesis, Baarn, Ten Have, 1974 (3)
- *** BREUKELMAN, Frans Hendrik, Bijbelse Theologie I,2, Het eerstelingschap van Israël temidden van de volkeren op de aarde als thema van "het Boek van de Verwekkingen van Adam, de mens", Kampen, 1992. Verwijzing : - BREUKELMAN Frans Hendrik -
- CHALIER, C., De  aartsmoeders, Sara, Rebecca, Rachel  en  Lea, Hilversum, Gooi en Sticht, 1987
- *** BASHIR, G.A., DE BOER, P.A.H. e.a., De vloed en de toren, Zeist / Antwerpen, W. De Haan / Standaard, 1963 (Zoals er gezegd is over... deel 3)
- *** DE BOER, P.A.H. e.a., Jozef en de aartsvaders, Zeist / Antwerpen, W. De Haan / Standaard, 1962 (Zoals er gezegd is over... deel 4)
- DE JONG, S., Onvruchtbare moeders.  Een feministische lezing  van Genesis, Boxtel, KBS; Brugge, Tabor, 1989
- DEURLOO, Karel, Nog dichter bij Genesis. Opstellen over het eerste bijbelboek voor Karel Deurloo ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag. Onder redactie van R. Abma, F.J. Hoogewoud, K.A.D. Smelik en G.J. Venema; Ten Have, Baarn, 1995 [ing., met Felicitatieregister, 184 pp.]
- ENGELEN, J., Genesis opnieuw, Hilversum, Gooi en Sticht, 1984
- GEYSELS, L., Heeft deze wereld nog toekomst?, in:  IDEM, Het Oude Testament is niet zo oud, Tielt-Weesp, Lannoo, 1985, p.11-22
-   GISPEN, W.H., Genesis  II (Gn 25-36), (Commentaar op  het  Oude Testament)
- NIDITCH, S., Genesis, in: NEWSON, C.A.; RINGE, S.H., Met eigen ogen.  Commentaar  op  de bijbel vanuit het perspectief  van vrouwen, Zoetermeer, Meinema, 1995, p.37-56
-   VAN  SELMS, A., Genesis, deel  1  (De  prediking  van  het  Oude Testament), Nijkerk, Callenbach, 1973
- *** VAN TRIGT F. De verhalen over de aartsvaders: Genesis 11, 27-50, 26 Tielt, 130 pp., soft cover, 13 x 20 cm. Verwijzing : Van Trigt F.
-   WESTERMANN, C., Genesis, Kampen, Kok, 1986, 2 delen (Tekst en toelichting)
- XX, In de boot genomen, in: Schrift, jg. (1994), nr.153 (Noach)
- in:  Schrift, jg.  (1989), nr.126, p.204-209, p.221-223, p.233-236; jg. (1979), nr.64, p.128-138; jg. (1984), nr.92, p.48-57

Zie bijbel-info : http://www.bijbel-info.nl. 2005 Hugo Bouter Lichtende sterren: lessen uit het leven van de aartsvaders ISBN: 9070926393 | Gouda: Boeken om de Bijbel 2004 Ellen van Wolde (red.) De toren van Babel ISBN: 9021139405 | Zoetermeer: Meinema Hugo Bouter Bethel, Huis van Jakobs God: reiservaringen van Jakob op weg naar Bethel ISBN: 9070926342 | Gouda: Boeken om de Bijbel Hugo Bouter Het herwonnen Parad?s: b?belstudies over de Hof van Eden en het Parad?s van God ISBN: 9070926350 | Gouda: Boeken om de Bijbel Hugo Bouter Jakobs laatste woorden: de zegenspreuken van Jakob voor z?n zonen en voor de twaalf stammen ISBN: 9070926334 | Gouda: Boeken om de Bijbel Jochem Douma Genesis ISBN: 9043509868 | Kampen: Kok M.J.Paul e.a. (red.) Studieb?bel Oude Testament ISBN: 9077651012 | Veenendaal: Centrum voor bijbelonderzoek 2003 Bouter, Hugo In het begin : een overzicht van Genesis 1-11 ISBN: 907092627X | Boeken om de Bijbel Hugo Bouter De bron b? Berseba: putten uit de bron van de eed ISBN: 9070926210 | Gouda: Boeken om de Bijbel Hugo Bouter Van aangezicht tot aangezicht: voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods ISBN: 9070926245 | Gouda: Boeken om de Bijbel 2002 Burger, Hilda Martine De zandloper van Genesis : de visie van Benno Jacob op Genesis 22 in het licht van zijn tijd en van de Traditie ISBN: 9023911873 | Boekencentrum Drost, H. Israëls twaalftal : bijbelstudie compact over Genesis 49 ISBN: 905560240X | De Vuurbaak Jong, Pieter L. de Genesis : het begin van alles ISBN: 9023904761 | Boekencentrum 2001 Louth, Andrew Genesis 1-11 ISBN: 083081471X | InterVarsity Press Pirson, Ron De dromer van Hebron : een herlezing van het verhaal van Jozef en zijn broers ISBN: 9025952232 | Ten Have Teugels, Lieve M. Aggadat Bereshit ISBN: 9004121730 | Brill 2000 Buddingh, J.Ph. De wording : uit het oeroude boek van bovenaardse wijsheid ISBN: 9057980185 | Brood des Levens Dematons, Charlotte Zo is het goed, heel goed : naar Genesis 1 ISBN: 906986231X | NZV Gerits, Huub Chagall vertelt vertaalt : de bijbel in kleur ISBN: 9043501425 | Kok Luth, Elbart C. Hij begon : enkele momenten uit Genesis ; Bijbel en kerk Mackintosh, C.H. Aantekeningen op Genesis ISBN: onbekend | Medema 1999 Abma, Richtsje Genesis [1-3] : Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling ISBN: 9051941897 | Wever van Wijnen Barueth, Johannes Jacobs doodbedde, vertonende 's mans zegen over zyne twaalv zonen, en dood : in XXIII. kerkredenen over Genesis XLIX. verklaart en toegepast ISBN: onbekend | De Schatkamer Daalen, Aleida G. van Genesis : Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling ; Een vertaling om voor te lezen ISBN: 9061260884 | Nederlands Bijbelgenootschap Fokkelman, Jan Oog in oog met Jakob ISBN: 9021137364 | Meinema Matsier, Nicolaas Genesis : statenvertaling ; Oude Testament, Nieuwe Testament ISBN: 9045003694 | Atlas Oosterhuis, Huub In den beginne : het boek Genesis vertaald en van aantekeningen voorzien ISBN: 9053338926 | Prometheus Poel, Joh. van der De zegeningen Jakobs : een prekenserie over de zegeningen van Jakobs zonen ISBN: 9071272982 | Hardeman Slagter, H.B. Abraham en Isaak : waar is het Lam ten brandoffer? ; Brochurereeks "Het morgenrood" ISBN: 9066942290 | Everread Smilde, Peter Daar is 't om begonnen : bijbel-leesgids voor jongeren ISBN: 9071078957 | Filippus Werff, Henk De bijbel getekend : het Oude Testament van Genesis tot Samuel ISBN: 909012876X | Werff 1998 Deurloo, Karel Genesis ; Verklaring van een bijbelgedeelte ISBN: 9024261678 | Kok Dingemans, G.D.J. Het experiment 'wereld' : Gods scheppende kracht volgens Genesis 1-11 ISBN: 9023903609 | Boekencentrum Giebeler, Heinz De ark van Noach : naar Genesis 6-9 ; Okido ISBN: 9061261074 | Nederlands Bijbelgenootschap Heusden, Alex van Het eerste boek : het boek Genesis opnieuw gelezen en uitgelegd ; De rode rand ISBN: 9055151653 | Van Gennep Janson, Adrianus Gerardus Petrus De Abrahamcyclus in de Genesiscommentaar van Efrem de Syrier ISBN: onbekend | s.n.] Jong, P.L. de En God sprak : over de zeven scheppingsdagen ISBN: 9023906578 | Boekencentrum KBS Genesis : in het begin ISBN: 9061735971 | Katholieke Bijbelstichting Koster, Albert Eerst, De Namen : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Genesis en Exodus ISBN: 9057330040 | Aproges Marijnissen, Ernst Jozef op vreemde wegen : Genesis 37-48 ISBN: 9030409401 | Gooi & Sticht 1998 Postma, E.R. Geboorte van het wonder : studies in het bijbelboek Genesis ISBN: onbekend | Gereformeerde Persvereniging Opbouw 1997 Armstrong, Karen In het begin : een nieuwe uitleg van Genesis ISBN: 9041401652 | Anthos Giebeler, Heinz Hoger en hoger : Genesis 11:1-9 ; Okido ISBN: 9061262755 | Nederlands Bijbelgenootschap Janssen, Wim Hij zei: Abraham, ga ; Een voettocht in de kantlijn van Genesis ISBN: 9021136643 | Meinema NBG Genesis toegelicht ISBN: 9061267714 | Nederlands Bijbelgenootschap Paasse, M. De geschiedenis van de schepping, feit of verhaal? : een bespreking van Genesis 1-3 ISBN: 9075882025 | DABAR Visotzky, Burton L. Genesis als ethiek : verhalen uit het bijbelboek Genesis over ethische vragen van vandaag ISBN: 9025947263 | Ten Have Vries, W.G. de Jozua : Gods belofte inzake het erfland wordt heerlijk vervuld ; RB-serie ISBN: 9060470206 | Oosterbaan & Le Cointre 1996 Dinnen, Marie K. " In den beginne..." : een studie over Genesis 1-11 ISBN: 9080337366 | Stichting W.E.C.-Internationaal Dinnen, Marie K. " In den beginne..." : een studie over Genesis 1-11 ISBN: 9080337374 | Stichting W.E.C.-Internationaal Drewermann, Eugen Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent : overwegingen bij het boek ISBN: 9021136295 | Meinema Hamming, G. Van Het Sumerisch Testament : wat is de werkelijkheid van Genesis? ; Serie Milieufilosofie ISBN: 9062243754 | Arkel Jagersma, H. Genesis 25:12-50:26 ; Verklaring van de Hebreeuwse bijbel ISBN: 9026608772 | Callenbach Koops, Rina Jakob zegent zijn (klein)zonen ISBN: 9075505205 | Stichting voor Bijbelstudiewerk Kwakkel, G. De gerechtigheid van Abram : exegese van Genesis 15 ; Kamper bijdragen ISBN: 9055600598 | De Vuurbaak Oever, Cs. van den De heerlijkste verlossing uit de grootste benauwheid : leerrede over Genesis 22:13 ISBN: 9075236050 | Boekhandel R. v.d. Meijden Parmentier, M.F.G. Isaak gebonden, Jezus gekruisigd : oudchristelijke teksten over Genesis 22 ISBN: 9024224896 | Kok Soest, Hendrik-Joost van " Welk is het voortreffelijkste schepsel op aarde?" : de interpretatie van een omstreden bijbelse voorstelling in het 19de en 20ste eeuwse Nederland ISBN: 9051665148 | Eburon Vreugdenhil, C.G. Abraham, vader en vriend ISBN: 9050305652 | Groen Zee, W.R. van der De wereld wordt vaderland : over het begin: Genesis 1 tot 12 ISBN: 9023919335 | Boekencentrum 1995 Abma, R. Nog dichter bij Genesis : opstellen over het eerste bijbelboek voor Karel Deurloo ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag ISBN: 9025946356 | Ten Have Deurloo, Karel De gezegende temidden van zijn broeders : Jozef en Juda in Genesis 37-50 ISBN: 9025946097 | Ten Have Giebeler, Heinz Hoger en hoger : Genesis 11:1-9 ; Okido ISBN: 9061262755 | Nederlands Bijbelgenootschap Irik, A.P. Genesis : boek van mensen op aarde ISBN: 9023913094 | Boekencentrum Jagersma, H. Genesis 1:1-25:11 ; Verklaring van de Hebreeuwse bijbel ISBN: 9026603630 | Callenbach Janssen, Wim Hij zei: Noach, maak een ark : van Noach tot Abraham ; Een voettocht in de kantlijn van Genesis ISBN: 9021136112 | Meinema Kristensen, Esben Hanefelt Noach en de ark : teksten uit Genesis 1, 6-9 ISBN: 9061262674 | Nederlands Bijbelgenootschap Linde, D.M. van de In het begin... : (Genesis 1-11) ; Bijbelstudies ISBN: 9075535023 | IZB Meynen, Jan G. Jakobs zonen : acht overdenkingen over Genesis 49 ISBN: 9029713224 | Kok Voorhoeve Molenaar, A.M. De Jacobsladder : de astronomische dimensie van het boek Genesis in het licht van de zonkalender van de Dode-zeerollen ISBN: onbekend | Molenaar Tukker, C.A. De kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament ; Dl. 1: Genesis-Koningen ISBN: 9033603454 | De Banier Vries, W.G. de Abraham, Isaak en Jakob : begenadigde voorvaders ; RB-serie ISBN: 9060479963 | Oosterbaan & Le Cointre Wolde, Ellen van Verhalen over het begin : Genesis 1-11 en andere scheppingsverhalen ISBN: 9025945961 | Ten Have Zuidema, Willem Hagar en Sara ; Jota ISBN: 9061736706 | Katholieke Bijbelstichting 1994 Bakker, Theo C. Pirke de Rabbi Eliezer - Perek 25 : een literaire analyse of Een recht ISBN: 9039305137 | Universiteit Utrecht, Faculteit Godgeleerdheid Janssen, Wim Wandelen langs de woorden : van Adam tot de grote vloed ISBN: 9021136058 | Meinema Lugt, P. van der In den beginne... de zeven dagen ISBN: 9066942002 | Het Morgenrood Vries, W.G. de Van Adam tot Abram : gericht en genade ISBN: 9060479882 | Oosterbaan & Le Cointre Wijk, C.G. van Holland Hersenen en bewustzijn, Genesis en evolutie ISBN: 9055690031 | Academic Graphics 1993 Breejen, P. den Genesis ; ISBN: onbekend | Landelijk Centrum van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond 1993 Cammeraat, P. Leren en leven : handboek voor bijbelonderwijs ; Dl. 1: Genesis tot en met 2 Kronieken ISBN: 9061403235 | De Groot Goudriaan Efrem de Syrier Efrem de Syrier : uitleg van het boek Genesis ISBN: 9024268575 | Kok Nobel, Hans Gods gedachten tellen : numerieke structuuranalyse en de elf gedachten Gods in Genesis - 2Koningen ISBN: onbekend | s.n. 1992 Calvijn, Johannes Prediking en verkiezing : dertien preken over de onverdiende verkiezing van Jakob en de verwerping van Ezau (1562) ISBN: 9061402417 | De Groot Goudriaan Kort, Kees de In het begin : een weergave van Genesis 1:1-2:4 ISBN: 9061263662 | Nederlands Bijbelgenootschap Poulssen, N.R.M. Brood en spelen : over de werking van het oudtestamentische Jozefverhaal (Genesis 37-50) ISBN: 9036195659 | Tilburg University Press Talstra, E. Schermen met Schrift : de kombinatie van bijbelwetenschappen en computer geïllustreerd aan de tekst van Genesis 48 ISBN: 905383138X | VU Uitgeverij Verdegaal, C. Stromen uit Eden : Genesis 1-11 in b?bel, Joodse exegese en moderne literatuur ISBN: 9061734886 | Katholieke Bijbelstichting 1991 En er was licht : het verhaal van de schepping ISBN: 9024265517 | Kok Zuurmond, Rochus e.a. De dagen van Noach : de verhalen rond de vloed in schrift en oudste tr ISBN: 9025944442 | Ten Have 1990 Bouwman, Gijs De zonde van Sodom : ontstaan en verstaan van een bijbelverhaal ISBN: 9030405287 | Gooi & Sticht Deurloo, Karel Het eerste boek heet Genesis : liedjes uit de Amstelkerkgemeente ISBN: 9052630380 | Narratio Dicou, Bert Jakob en Esau, Israël en Edom : Israël tegenover de volken in de verhalen over Jakob en Esau in Genesis en in de grote profetieën over Edom ISBN: 9064952256 | Publivorm Janse, S. De ware jakob : 8 bijbelstudies over Genesis 25-35 ISBN: 9070744740 | Echo Leeuw, Maria van der Het scheppingsverhaal herschapen : een kritische analyse ISBN: 9051661541 | Eburon 1989 Becking, Bob Een patriarchale leugen : het verhaal in Genesis 12 verschillend belicht ISBN: 9025943780 | Ten Have Jong, Saskia de Onvruchtbare moeders : een feministische lezing van Genesis ISBN: 9061734541 | Katholieke Bijbelstichting 1988 Calvijn, Johannes Verklaring van de bijbel ; Genesis. Dl. 1: Hoofdstuk 1-21 ISBN: 906140021X | De Groot-Goudriaan Calvijn, Johannes Verklaring van de bijbel ; Genesis. Dl. 2: Hoofdstuk 22-50 ISBN: 9061400228 | De Groot-Goudriaan Deurloo, Karel De mens als raadsel en geheim : verhalende antropologie in Genesis 2-4 ISBN: 9025943802 | Ten Have 1988 Drijvers, Pius Hoeder van mijn broeder? Ik? : het verhaal van Kain en Abel ISBN: 9030404469 | Gooi en Sticht Kort, Kees de Jozef : een weergave van enige gedeelten uit Genesis ISBN: 9061263611 | Nederlands Bijbelgenootschap Mulder, M.J. Sodom en Gomorra : een verhaal van dode steden ISBN: 9024230837 | Kok Perez Montero, Jose In den beginne ; De bijbelverhalen voor kinderen ISBN: 9029708786 | Voorhoeve Tijn, Maartje van De verwarring van Goed en Kwaad : Midrasjiem over Kain en Abel, Noach ISBN: 9023915925 | Boekencentrum White, A.J. Hoe oud is de aarde? ISBN: 9063960034 | Monty Werkgroep Schepping 1987 Barnard, Willem Bezig met Genesis : van ark en altaar ISBN: 9064951330 | Protestantse Stichting Lectuurvoorlichting Hutton, Warwick Adam en Eva : het bijbelverhaal ISBN: 9069630214 | Altamira Kort, Kees de De ark van Noach : een weergave van Genesis 7,8 en 9 ; Wat de bijbel o ISBN: 9061263433 | Nederlands Bijbelgenootschap Linden, Nico ter Abraham ISBN: 9024246679 | Kok 1986 Beugelsdijk, Ton Basiscursus bijbelse vorming : 7 bijeenkomsten rond Genesis 1 t/m 11 ISBN: onbekend | Diocesaan Pastoraal Centrum Bie, H.J. de Verkenningen in Genesis ISBN: 9024229375 | Kok Drijvers, Pius De twaalf gezichten van de messiaanse mens : Jakob zegent zijn twaalf zonen ISBN: 9030403454 | Gooi & Sticht Kohlbrugge, H.F. Wat zegt Kohlbrugge over Genesis 3? : Genesis 3 voor de gemeente uitgelegd ISBN: 9023907906 | Boekencentrum Kort, Kees de Abraham : een weergave van enige gedeelten uit Genesis ISBN: 9061263387 | Nederlands Bijbelgenootschap Krijger, A. De tranen van Esau : verklaring van een bijbelgedeelte ISBN: 9024240093 | Kok Vos, Howard F. Genesis en archeologie ISBN: 906564086X | Mingus Westermann, C. Genesis : een praktische bijbelverklaring ISBN: 9024229693 | Kok Westermann, C. Genesis : een praktische bijbelverklaring. Deel 1 ISBN: 9024227690 | Kok Wisse, A.P. In het licht van Genesis : christelijke wetenschappers over schepping ISBN: 9060156641 | De Vuurbaak 1985 Boer, G. Ik ben de Alpha : bijbellezingen over Genesis 1 ISBN: 9033104911 | Den Hertog Bulter, Nico Blijven hopen : rond Prediker en Genesis ; Bijbelcatechese voor 12-16 ISBN: 9069570122 | HKI Dekker, W. Het licht overwint : een meditatieve uitleg van Genesis 1:1-3 en Johannes 1:1-18 ISBN: 9023901940 | Boekencentrum Winden, J.C.M. van Idee' en 'materie' in de vroeg-christelijke uitleg van de beginwoorden van Genesis : een hoofdstuk uit de ontmoeting tussen Griekse filosofie en christelijk denken ISBN: 044485648X | Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij 1984 Scherpenhuijsen Rom, R. De schepping van ruimte en tijd in de aanvang van de bijbel ISBN: onbekend | Louis Bolk Instituut Stichting Living Bibles International Holland Genesis : een eigentijdse verwoording van het bijbelboek Genesis naar het principe van Living Bible ISBN: 9070998017 | Living Bibles Visser, M.J.C. Van Genesis tot Openbaring : waar de laatste geheimen opengaan. Dl. 1: Van Genesis tot Esther ISBN: 9024228654 | Kok 1983 Barnard, Willem Bezig met Genesis : van hoofde aan ISBN: 9025942369 | Ten Have Bartlema, Klaas Liederen van het begin : liederen bij het boek Genesis ISBN: 9023909259 | Boekencentrum Boesak, Allan A. Waar is uw broeder.....? (Genesis 4:9) ISBN: onbekend | Remonstrantse Broederschap Doeve, Eppo Van Adam tot Noach : tekeningen aangevuld met een bloemlezing genesispoëzie uit de twintigste eeuw ISBN: 9026121660 | De Fontein Mesters, Carlos Abraham en Sara ISBN: 9060757734 | Gottmer Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging Liederen van het begin : om te zingen bij het boek Genesis. Syllabus 1: Genesis 1-18 ISBN: onbekend | NCRV Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging Liederen van het begin : om te zingen bij het boek Genesis. Syllabus 2: Genesis 19-50 ISBN: onbekend | NCRV Tijn, Maartje van Wees niet wanhopig : uitleg van Genesis 1 en Psalm 1 volgens het perikopensysteem ISBN: 9024227771 | Kok 1982 Bulckens, Jef De tweede week: verantwoordelijk voor Gods schepping : Genesis 1-11 in exegese en catechese ISBN: 9033405350 | Acco Vis, Ton Genesis en de atoomkracht : de Alpha en de Omega ISBN: 9065560718 | De Ster Zuidema, Willem Betekenis en verwerking : het offer van Isaak en de holocaust ISBN: 9025941818 | Ten Have 1981 Bakker, F. Hoort naar Israël ISBN: 9033601400 | De Banier Berg, M.R. van den De regisseur, de spelers en het grote spel : de plaats van Jozef in Gods heilsplan : een verklaring van Genesis 37-50 ISBN: 9024204666 | Kok 1981 Hamel, B. Remmo Abraham, een mens op weg... ISBN: 9023904508 | Boekencentrum Harbinson, W.A. Genesis ISBN: 9027496463 | De Kern Kesting, C.J. De geschiedenis van Jozef : 13 predikaties over Genesis 37 t ISBN: onbekend | Groen Rooze, Frank Jozef : Genesis 37-50 ISBN: 9024200962 | Kok Tijn, Maartje van Het boek van goed en kwaad : uitleg van Genesis 2, 3 en 4 ISBN: 9024203368 | Kok 1980 Bonda, Jan De vrouw en haar zaad : Genesis 3 en 4 en daaromheen ; Verklaring van ISBN: 9024221013 | Kok 1977 Aalbers, Henk 8 kampdiensten over het (eerste) Scheppingsverhaal uit Genesis ISBN: onbekend | Stichting Interkerkelijk Orientatiecentrum voor de Recreatie Beker, E.J. Het begin in ons midden : aspecten van bijbels scheppingsgeloof ISBN: 9015941192 | Ten Have Molen, E van der Opdat wij weten : bijbelstudie over Genesis, Job, Mattheüs, Handelingen: met vragen en opgaven tot konsolidering en verdieping ISBN: onbekend | Heilsfontein Ouweneel, W.J. In den beginne... : verslag van een studiedag over de eerste drie hoofdstukken van het b?belboek Genesis ISBN: onbekend | Evangelische omroep Verstoep, W.C. Genesis globaal : toelichting bij Genesis 1-11:26 voor gebruik in gespreksgroepen ISBN: onbekend | Centrale voor vormingswerk, Hervormde vrouwendienst 1974 Aalders, G.Ch. Het boek Genesis ; 2e dl: Hoofdstuk 11: 27-30 : 43 ISBN: 9024230225 | Kok Aalders, G.Ch. Het boek Genesis ; 3e dl: Hoofdstuk 31 : 1-50 : 26 ISBN: 9024230241 | Kok Blenkinsopp, Joseph Pentateuch ISBN: 9061730457 | Katholieke Bijbelstichting Blenkinsopp, Joseph e.a. Pentateuch ISBN: 9061730457 | Boxtel : Katholieke B?belstichting Bouhuijs, K. Dichter bij Genesis ISBN: 9025930026 | Ten Have Francke, Joh J. De morgen der mensheid : hoe Professor Dr. B. J. Oosterhoff Genesis 2 en 3 leest ISBN: 9070058340 | Boersma Gispen, W.H. Genesis ISBN: 9024223229 | Kok Reisel, M. Genesis ISBN: 9023304195 | Kruseman Vries, E. de Genesis 1-3 : een viertal preken gehouden in de Open Hof te Kampen voorjaar 1974 ISBN: 9024208521 | Kok 1972 Popma, K.J. Harde feiten : kanttekeningen bij het Genesisverhaal ISBN: 9061351936 | Wever Stroete, G. te Begin en einde van een evangelie ISBN: onbekend | Rijksuniversiteit] 1970 Mulder, M.J. Het meisje van Sodom : de targumim op Genesis 18: 20, 21 tussen b?beltekst en haggada ISBN: 9024206452 | Kok 1966 Vertl. Brekelmans, C.H.W. Het Oude Testament, deel 1 ISBN: onbekend | Boxtel : Katholieke Bijbelstichting

Gn 1-11
- BONDA, J., De vrouw en haar zaad.  Genesis 3 en 4 en  daaromheen, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d., (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- *** BULCKENS, J.  e.a., De tweede week: verantwoordelijkheid voor Gods schepping.  Genesis 1-11 in exegese en catechese, Leuven, Acco, 1982
- De GROOT, G.A., Adam.  Genesis 2 en 3, Kampen, Kok;  Borgerhout, Denis, z.d. (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- MEIJKNECHT, T., De relatie tussen Genesis 2-4 en het boek Ezechiël, in:  IDEM  e.a., Amsterdamse  cahiers voor exegese  en  bijbelse theologie. Cahier 7, Kampen, Kok, 1986, p.35-45
- VAn WOLDE, E., Schepping en groei:  Gensis 1-5. Lezen van voren af aan, in: Schrift, jg. (1989), nr.126, p.203-236
-   VERDEGAAL, C., e.a., Stromen uit Eden.  Genesis 1-11 in  bijbel, joodse exegese en moderne literatuur, Boxtel, KBS; Brugge, Tabor, 1992
- in: Schrift, jg. (1976), nr.45, p.88-91
- in: VBS-Informatie, jg.11 (1980), p.26-40

Gn 12,1-25,11: (Abra(ha)m)
A-cyclus, 2de zondag van de Veertigdagentijd
- BEUKEN, W., De trektocht van Abraham, in: Collationes, jg.21 (1991), nr.3, p.271-286
- HAMEL, B.R., Abraham, een mens op weg, 's Gravenhage, Boekencentrum, 1981
- JAGERSMA, H., Abraham, Kampen, Kok, 1977. · (Reeks: Verklaring van een bijbelgedeelte)
- KONIJN, S., Bewust leven in het voetspoor van Abraham, Hilversum, Gooi en Sticht, 1985
- MESTERS, C., AbrahaM en Sara, Nijmegen, Gottmer;  Brugge, Tabor, z.d. (Bijbelse spiritualiteit)
- in: Schrift, jg. (1984), nr.95, p.166-182
- in: VBS-Informatie, jg.10 (1979), nr1, p.65-87

Gn 25,19-35,29: (Jakob en Esau)
- FOKKELMAN, J., Oog in oog met Jakob, Assen, Van Gorcum, 1981
- KRIJGER, A., De tranen van Esau, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 1986 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- SMIT, J.;  STROEKEN, H., 4. Jakob en Esau: een tweeling (Genesis 25- 35), in:  IDEM, Lotgevallen. De bijbel in psychoanalytisch perspectief, Amsterdam, Boom, 1993, p.53-62

Gn 37-50: Jozef
- ROOZE, F.D., Jozef. Genesis 37-50, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 1981 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- SMIT, J.; STROEKEN, H., 5. Jozef en Daniël: experts in dromen (Genesis 37-57 - Daniël 1-7), in:  IDEM, Lotgevallen.  De bijbel  in psychoanalytisch perspectief, Amsterdam, Boom, 1993, p.63-76
- in: Schrift, jg. (1973), nr.28, p.123-159

Gn 1,1-2,4a. Verwijzing : Gn 1,1-2,4a. De schepping
- COUNE, M., Man en vrouw, in: IDEM, Als een huis op de rots. Man en vrouw, geschenk voor elkaar uit Gods hand, Tielt, Lannoo, 1986, p.11-19
- DEKKER, W., Het licht overwint. Een meditatieve uitleg van Genesis 1:1-3 en Johannes  1:1-18, 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1985, p.9-21
-   DEn  HARTOG, M., Sjabbat  en schepping.  Genesis  2,1-3  en  haar betekenis in het joodse denken, in: Jota, (1992), nr.14
-   DEURLOO, K.;  ZUURMOND, R., "In  den beginne" en "de  adeM  Gods" (Genesis 1:1,2), in: IDEM e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Cahier 7, Kampen, Kok, 1986, p.9-24
- DEURLOO, K., Leven voor mens en dier.  De narratieve betekenis van Genesis 1:29,30, in: IDEM e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Cahier 8, Kampen, Kok, 1987, p.53-63
-   DEURLOO, K.;  Naar  Gods gelijkenis, manlijk en vrouwelijk  (Gen. 5:2,3;  1:27), in: IDEM e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Cahier 7, Kampen, Kok, 1986, p.25-34
- GERITS, H., God geeft de aarde in onze handen, in: Bijbel en bezin ning, jg.5 (1986), nr.2, p.223-226
- GERITS, H., Op de zevende dag rustte Hij, in: Bijbel en bezinning, jg.11 (1992), nr.4, p.645-648
- LUST, J., De zevende dag en de sabbatrust, in: BULCKENS, J. e.a., De tweede week: verantwoordelijkheid voor Gods schepping. Genesis 1- 11 in exegese en catechese, Leuven, Acco, 1982, p.73-80
- RENCKENS, H., De zevende dag in het scheppingsverhaal, in: De nieuwe boodschap, jg.108 (1981), p.185-191
- *** RENCKENS, H., Israels visie op het Verleden – Over Genesis 1-3, Tielt / Den Haag, Lannoo, 1963 (5de druk). Verwijzing : Renckens Han.
- TRIBLE, Ph., God en sekse-gebonden taalgebruik, Hilversum, Gooi en Sticht, 1988, p.21-33
- *** VAN TIJN, Maartje; NICOLAI, Dick, Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken, Bloemendaal, Nelissen, 1977. Gn 1,1-2,4a, pp.312-377. Verwijzing : Van Tijn Maartje
-   ZUIDEMA, W., 4.  De  taal van de ervaring - Ver'beeld'ing van  de werkelijkheid, in: IDEM, De vergeten taal van het verhaal, Baarn, Ten Have, 1989, p.59-77
- in: VBS-Informatie, jg.12 (1981), p.54-60

* Gn 2,4b-25 : de tuin van Eden. Gn 2,4b-25. Verwijzing : Gn 2,4b-25.
- DELBEKE, W., Recht op arbeid, in: Bijbel en Bezinning, jg.2 (1983), nr.3, p.81-84
- DIERICKX, M., Kiezen voor het paradijs, in:  Bijbel en Bezinning, jg.6 (1987), nr.2, p.295-298
- GEYSELS, L., Het paradijsverhaal (Gn 2-3), in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.242-248
- GEYSELS, L., Het paradijsverhaal. Handreiking voor een beter begrip van Genesis 2,5-3,24, in:  BULCKENS, J.  e.a., De tweede week: verantwoordelijkheid voor Gods schepping. Genesis 1-11 in exegese en catechese, Leuven, Acco, 1982, p.81-89
-   GEYSELS, L., Zijn we het paradijs wel kwijt?“ in:  IDEM, Het Oude Testament is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.79-94
- GEYSELS, L., "Zo komt het dat de man...", in: IDEM, Het Oude Testament is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.95-102
- POORTHUIS, M., Sexisme als zondeval:  rabbijnse interpretaties van het  paradijsverhaal belicht vanuit de verhouding tussen  man  en vrouw, in: Tijdschrift voor theologie, jg.37 (1990), nr.3, p.234- 258
- SMIT, J.; STROEKEN, H., 3. Paradijs en wet (Genesis 2-3), in: IDEM, Lotgevallen.  De bijbel in psychoanalytisch perspectief, Amster dam, Boom, 1993, p.40-52
- TRIBLE, PH., Hoofdstuk  4. Een verhaal over een liefde die verkeerd ging, in:  IDEM, God en sekse-gebonden taalgebruik, Hilversum, Gooi en Sticht, 1988, p.70-137
-   VAN DER HEIDE, A., "Eën van zijn ribben." Vorm en functie van  de middeleeuwse  joodse Bijbelexegese, in:  IDEM e.a., Amsterdamse cahiers  voor exegese en bijbelse theologie.  Cahier  4, Kampen, Kok, 1983, p.97-131
-   VOGELS,   W.,   Een  doe-het-zelf  methode  voor  bijbellezing  en verkondiging.  De semiotiek. Theorie en praktijk, Mechelen, Werkgenootschap voor catechese, 1985, p.93-108
- XX, Boom en mens, in: De nieuwe boodschap, jg. (1987), nr.7
- XX, De tweede week:  verantwoordelijk voor Gods schepping, Leuven, Acco, 1982. Verslagboek Vliebergh-Sencie-leergang
- in: Schrift, jg. (1989), nr.125, p.210-220
- in: VBS-Informatie, jg.17 (1986), p.10-12

Gn 3,1-24: verdrijving uit de tuin
-   DEURLOO, K.A., De  relatie van man en vrouw  in  Genesis  3, in: BOENDERMAKER, J.,(red.), Doen wat er te doen staat. Denken over pastoraat, 's-Gravenhage, Boekencentrum, 1984, p.107-112
-   GEYSELS, L., Zijn we het paradijs wel kwijt?“ in:  IDEM, Het Oude Testament is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.79-94
- GEYSELS, L., Het paradijsverhaal (Gn 2-3), in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.242-248
- SMIT, J.; STROEKEN, H., 3. Paradijs en wet (Genesis 2-3), in: IDEM, Lotgevallen.  De bijbel in psychoanalytisch perspectief, Amster dam, Boom, 1993, p.40-52
- TRIBLE, PH., Hoofdstuk  4. Een verhaal over een liefde die verkeerd ging, in:  IDEM, God en sekse-gebonden taalgebruik, Hilversum, Gooi en Sticht, 1988, p.70-137
-   VOGELS,   W.,   Een  doe-het-zelf  methode  voor  bijbellezing   en verkondiging.  De semiotiek. Theorie en praktijk, Mechelen, Werk genootschap voor catechese, 1985, p.93-108
- in: Schrift, jg. (1989), nr.125, p.210-220
- in: Schrift, jg. (1976), nr.48, p.210-215

Gn 4,1-16: Kaïn en Abel
- BOUHUIJS, K.;  DEURLOO, K.A., Dichter bij Genesis, Baarn, Ten Have, 1969; 1980 (5), p.53-70
- DEURLOO, K.A.; VAn DAALEN, A.G., De vertaling van Gensis 4:1-16. Een toetsing  van de vertaling in de Groot Nieuws  Bijbel, in:  IDEM e.a., Amsterdamse  cahiers  voor exegese en bijbelse  theologie. Cahier 6, Kampen, Kok, 1985, p.23-35
- DIERCKX, M., Broedermoord, in: Bijbel en bezinning, jg.14 (1995), nr.1, p.785-788
- FLESSEMAN-VAn LEER, E., Bijbelstudies over de mens tussen de machten (1973), in:  IDEM, Met de Schrift tussen Kerk en Jodendom.  Een keuze uit haar artikelen, Nijkerk, Callenbach, 1982, p.46-61
-   GILISSEN, M., Hoeder van mijn broeder?  Wie?  Ik  ?, in:  Mensen Onderweg, jg.91 (1989), nr.4, p.20-24; nr.5, p.24-27
- KEVERS, P., Behoeder van mijn broeder, in: Bijbel en Bezinning, in: jg. 2 (1983), nr.4, p.93-96
- LAP, J.P.M., Bibliodrama. Aktief op weg naar religieuze groei, in: Schrift, jg. (1982), nr.84, p.229
- LUST, J., Een pleidooi voor Kaïn, in: BULCKENS, J. e.a., De tweede week:  verantwoordelijk voor Gods schepping. Genesis 1-11 in exe gese en catechese, Leuven, Acco, 1982, p.91-96
- ZUURMOND, R., Het oordeel over Kaïn in de oud-joodse traditie, in: DEURLOO, K.A., e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Cahier 3, Kampen, Kok, 1982, p.107-116
- in:  Schrift, jg. (1983), nr.86, p.65-70; jg. (1989), nr.126, p.225- 232

Gn 4,17-24: nakomelingen van Kaïn
- FLESSEMAN-VAn LEER, E., Bijbelstudies over de mens tussen de machten (1973), in:  IDEM, Met de Schrift tussen Kerk en Jodendom.  Een keuze uit haar artikelen, Nijkerk, Callenbach, 1982, p.46-61

Gn 4,25-26: nakomelingen van Set
- DEURLOO, K.A., Na de moord Genesis 4:25,26), in: IDEM e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie.  Cahier  6, Kampen, Kok, 1985, p.36-42
- FLESSEMAN-VAn LEER, E., Bijbelstudies over de mens tussen de machten (1973), in:  IDEM, Met de Schrift tussen Kerk en Jodendom.  Een keuze uit haar artikelen, Nijkerk, Callenbach, 1982, p.46-61

Gn 5,1-32: nakomelingen van Adam
- DEURLOO, K.;  ZUURMOND, R., De dagen van Noach. De verhalen rond de vloed in schrift en oudste traditie, Baarn, Ten Have,1991
-   DEURLOO, K.;  Naar  Gods gelijkenis, manlijk en vrouwelijk  (Gen. 5:2,3;  1:27), in: IDEM e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Cahier 7, Kampen, Kok, 1986, p.25-34

Gn 6,1-8,22 : de zondvloed. Verwijzing : - Gn 6,1-8,22 -
-   *** BREUKELMAN, F.H., Het  verhaal  over de zonen Gods  die  zich  de dochters des mensen tot vrouw namen.  Genesis 6: 1-4 als bestand deel  van "het boek van de verwekkingen van Adam, de mens", in: DEURLOO, K.A. e. a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Cahier 1, Kampen, Kok, 1980, p.9-21. Verwijzing : - BREUKELMAN Frans Hendrik -
- *** DE BOER, RIJK, VAN PRAAG, EA Bijbelcommentaren voor de moderne mens: Het Oude Testament: Zoals er gezegd is over de vloed en de toren ( Phoenix Bijbel Pockets Volume 3), Zeist / Standaard boekh. Antw. 1962. 152 pag. + 32 pag. foto's.
Zeist, 1962, 153 pp., Pocket / Poche / Taschenbuch, 11 x 18 cm, Phoenix bijbelpocket 3, geïllustreerd
- DEDECKER, G., Troostvogel, in: IDEM, God heeft naar ons gelachen. Berichten uit het beloofde land, Tielt, Lannoo, 1990, p.65-79
- DEDECKER, G., Een aquarel met zeven kleuren..., in: IDEM, God heeft naar ons gelachen.  Berichten uit het beloofde land, Tielt, Lan noo, 1990, p.80-95
- DEURLOO, K.;  ZUURMOND, R., De dagen van Noach. De verhalen rond de vloed in schrift en oudste traditie, Baarn, Ten Have,1991
-   DUBBINK, J., "Mens en dier bevrijdt gij." Opbouw en  functie  van Genesis  7:7-16a in het geheel van  het  vloedverhaal, in:  IDEM e.a., Amsterdamse  cahiers  voor exegese en bijbelse  theologie. Cahier 7, Kampen, Kok, 1986, p.46-54

Gn 9,1-29: het verbond van Noach
- DEDECKER, G., Troostvogel, in: IDEM, God heeft naar ons gelachen. Berichten uit het beloofde land, Tielt, Lannoo, 1990, p.65-79
- DEDECKER, G., Een aquarel met zeven kleuren..., in: IDEM, God heeft naar ons gelachen.  Berichten uit het beloofde land, Tielt, Lannoo, 1990, p.80-95
- DEURLOO, K.;  ZUURMOND, R., De dagen van Noach. De verhalen rond de vloed in schrift en oudste traditie, Baarn, Ten Have,1991
- *** VAN DER SPEK, W., De zonen van Noach. Een exegese van Genesis 9: 18- 28, in:  IDEM e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Cahier 2, Kampen, Kok, 1981, p.26-34
- in: VBS-Informatie, jg.10 (1979), nr.1, p.37-40

Gn 10,1-32: volkenlijst
- DEURLOO, K.;  ZUURMOND, R., De dagen van Noach. De verhalen rond de vloed in schrift en oudste traditie, Baarn, Ten Have,1991
-   POULSSEN, N., Stad en land in Genesis 10,1-32 en 11,1-9.  Over de gevoelsruimte  van  de volkenlijst en het  torenbouwverhaal, in: Bijdragen, jg.57 (1989), p.263-277

Gn 11,1-9: de toren van Babel
- DEURLOO, K.;  ZUURMOND, R., De dagen van Noach. De verhalen rond de vloed in schrift en oudste traditie, Baarn, Ten Have,1991
-   POULSSEN, N., Stad en land in Genesis 10,1-32 en 11,1-9.  Over de gevoelsruimte  van  de volkenlijst en het  torenbouwverhaal, in: Bijdragen, jg.57 (1989), p.263-277
- VANDIKKELEN, J., Vooruitgangsgeloof, in: Bijbel en bezinning, jg.1 (1990), nr.3, p.501-504
- VAN WOLDE Ellen, De toren van Babel, uitgeverij Meinema 9789021139401 160 pag. van € 16.50 voor € 12.50.
- in: Schrift, jg. (1979), nr.61, p.26-31
- in: VBS-Informatie, jg.13 (1982), p.26-32

Gn 11,10-32: de voorvaderen van Abram

Gn 12,1-9: de roeping van Abram
Gn 12,1-4: A-cyclus, 2de zondag van de veertigdagentijd
- BECKING, Bob; SMELIK, Klaas A.D., Een patriarchale leugen. Het verhaal in Genesis 12 verschillend belicht, Baarn, Ten Have, 1989
- GERITS,., Trouw, in: Bijbel en Bezinning, jg.1 (1982), nr.10, p.41- 44
- in: Schrift, jg. (1991), nr.137, p.183;

Gn 12,10-20: Abram en Sarai in Egypte
- BECKING, B.; SMELIK, K.A.D., Een patriarchale leugen. Het verhaal in Genesis 12 verschillend belicht, Baarn, Ten Have, 1989
- MAAS, J.;  TROMP, N., 5. Genesis 12,10-20, in: IDEM, Constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief in de bijbel lezen: een semio tische methode, Hilversum, Gooi en Sticht, 1987, p.30-36

Gn 13,1-18: Abram en Lot
-   VOGELS,   W.,   Een  doe-het-zelf  methode  voor  bijbellezing   en verkondiging.  De semiotiek. Theorie en praktijk, Mechelen, Werk genootschap voor catechese, 1985, p.110-122

Gn 14,1-24: Abram en Melchisedek
- *** KROEZE, Jan Hendrik, Genesis veertien. Een exegetisch-historische studie, Hilversum, J. Schipper, 1937
- *** SCHATZ, Werner, Genesis 14. Eine Untersuchung, Bern, Herbert Lang, 1972. Verwijzing : Schatz Werner.
- in: Schrift, jg. (1982), nr.84, p.235-237

Gn 15,1-21: Gods verbond met Abram
- DEURLOO, K.A., Abraham, profeet (Gen.  15 en 20), in: IDEM e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Cahier 9, Kampen, Kok, 1988, p.35-46
- ZUIDEMA, W., 3.  DrooM als vertelvorM - Appe`l aan de fantasie, in: IDEM, De vergeten taal van het verhaal, Baarn, Ten Have, 1989, p.40-58
- in: Schrift, jg. (1991), nr.137, p.183

Gn 16,1-16: Ismaël en Hagar
-   De JONG, S., NoeM 't voor mijn part engelen (Gen.  16,1-16 en Re. 13,1-18), in: Jota, jg. (1991), nr.11, p.3-10
- GEYSELS, L., De komende en gaande engel, in: IDEM, Het Oude Testa ment is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.63-76
-   VAn GINNEKEN, G., De ogen van Hagar.  Een subjektieve lezing  van Genesis  16, in:  Werkschrift voor leerhuis  en  liturgie, jg.3 (1982), nr.2, p.22-30
- in:  Schrift, jg. (1985), nr.99, p.115-118; jg. (1975), nr.39, p.84- 89; jg. (1989), nr.122, p.5089

Gn 18,1-15 : De Heer op bezoek bij Abraham
- DEDECKER, G., God heeft naar ons gelachen... - een kerstverhaal uit het Oude Testament, in:  IDEM, God heeft naar ons gelachen. Be richten  uit het beloofde  land, Tielt, Lannoo, 1990, p.12-25 (Oase)
-   De JONG, S., Onvruchtbare moeders.  Een feministische lezing  van Genesis, Boxtel, KBS; Brugge, Tabor, 1989
-   De JONG, S., NoeM 't voor mijn part engelen (Gen.  16,1-16 en Re. 13,1-18), in: Jota, jg. (1991), nr.11, p.3-10
- HOET, H., "En vergeet de gastvrijheid niet...", in: Bijbel en bezin ning, jg.1 (1990), nr.4, p.509-512
- in: Schrift, jg. (1991), nr.137, p.183

Gn 18,16-33: Abrahams voorbede
- GERITS, H., Volhouden met God, in: Bijbel en bezinning, jg.6 (1987), nr.4, p.323-326
-   VANDIKKELEN, J., Vrucht dragen, in:  Bijbel en bezinning, jg.17 (1991), nr.2, p.549-552

Gn 19,1-29: de verwoesting van Sodom
- MAEIJER, F.J.M., Sodom en Gomorra, in: Schrift, nr.112, 1987
- VAn DIKKELEN, J., Steeds is er toekomst, in: Bijbel en bezinning, jg.¸ (1989), nr.3, p.435-438
- ZUURMOND, R., Sodom: de geschiedenis van een vooroordeel, in: IDEM e.a., Amsterdamse  cahiers  voor exegese en bijbelse  theologie. Cahier 5, Kampen, Kok, 1984, p.27-40

Gn 20,1-18: Abraham en Sara in Gerar
- BECKING, B.; SMELIK, K.A.D., Een patriarchale leugen. Het verhaal in Genesis 12 verschillend belicht, Baarn, Ten Have, 1989
- DEURLOO, K.A., Abraham, profeet (Gen.  15 en 20), in: IDEM e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Cahier 9, Kampen, Kok, 1988, p.35-46

Gn 21,1-7: geboorte van Isaak
- DEDECKER, G., God heeft naar ons gelachen... - een kerstverhaal uit het Oude Testament, in:  IDEM, God heeft naar ons gelachen. Be richten  uit het beloofde  land, Tielt, Lannoo, 1990, p.12-25 (Oase)
- in: Schrift, jg. (1990), nr.129, p.83

Gn 21,8-21: Hagar en Ismaël
- in:  Schrift, jg. (1975), nr.39, p.84-89; jg. (1985), nr.99, p.115- 118

Gn 22,1-19: de beproeving van Abraham
- COZIJNSEN, B.; WANSINK, P., 'Hoe God in een mysterie door AbrahaM de patriarch toekomstige dingen heeft voorbereid.§ Vroeg-christelij ke interesse voor joodse traditie geïllustreerd aan een preek van Amphilochius van IconiuM over Genesis 22, in:  VAn DEn BERG, M., (red.), Uit  de sjoel geklapt.  Christelijke belangstelling voor joodse traditie, Hilversum, Gooi en Sticht, 1986, p.122-145
- DEURLOO, K.A., Omdat ge gehoord hebt naar mijn steM (Gen. 22), in: IDEM e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse  theolo gie. Cahier 5, Kampen, Kok, 1984, p.41-60
- LOHFINK, G., Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel, Brugge, Emmau"s; Boxtel, KBS, 1975, p.62-67
- ZUIDEMA, W., 2.  Het offer van Isaak herhaald?  - Is hervertellen hermodelleren?, in:  IDEM, De  vergeten taal van  het  verhaal, Baarn, Ten Have, 1989, p.24-39
- ZUIDEMA, Willem e.a., Isaak wordt weer geofferd. De verwerking van de holocaust door jodendom en christendom, Baarn, Ten Have, 1980
- in: Schrift, jg. (1991), nr.137, p.184
- in: VBS-Informatie, jg.10 (1979), nr.1, p.40-43

Gn 23,1-20 : de begrafenis van Sara. Verwijzing : - Gn 23,1-20 -
- DEDECKER, G., Kaap de goede hoop..., in: IDEM, God heeft naar ons gelachen.  Berichten uit het beloofde land, Tielt, Lannoo, 1990, p.26-34
- *** DEURLOO, K.A., Het graf van Sara, in: IDEM e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie.  Cahier 1, Kampen, Kok, 1980, p.22-32. Verwijzing : - Deurloo Karel -.

Gn 24,1-67: het huwelijk van Isaak
-   DEDECKER, G., Idylle bij de bron, in:  IDEM, God heeft naar ons gelachen.  Berichten uit het beloofde land, Tielt, Lannoo, 1990, p.35-51

Gn 25,1-6: nakomelingen van Abraham

Gn 25,7-11: dood van Abraham
- in: Schrift, jg. (1975), nr.39, p.84-89

Gn 25,12-18: nakomelingen van Ismaël

Gn 25,19-34: Esau en Jakob
- FOKKELMAN, J., Oog in oog met Jakob, Assen, Van Gorcum, 1981
- in: Schrift, jg. (1989), nr.122, p.51

Gn 26,1-35: Isaak in Gerar
- BECKING, B.; SMELIK, K.A.D., Een patriarchale leugen. Het verhaal in Genesis 12 verschillend belicht, Baarn, Ten Have, 1989

Gn 27,1-40: Jakob krijgt eerstgeboorterecht

Gn 27,41-28,9: Jakob vlucht naar Haran

Gn 28,10-22: Jakob in Betel
- KEVERS, P., Huis van God, in:  Bijbel en bezinning, jg.17 (1991), nr.2, p.553-556
- in: Schrift, jg. (1989), nr.125, p.173

Gn 29,1-30: Jakobs verblijf bij Laban
- COUNE, M., Jakob en Rachel, in: IDEM, Als een huis op de rots. Man en  vrouw, geschenk voor elkaar uit Gods  hand, Tielt, Lannoo, 1986, p.21-31

Gn 29,31-30,24: de kinderen van Jakob
- GERITS, H., Rachel, een vrouw op zoek naar liefdesappels, in: Bijbel en bezinning, jg.11 (1992), nr.2, p.613-616
- in: Schrift, jg. (1989), nr.122, p.52

Gn 30,25-43: Jakobs list tegen Laban

Gn 31,1-21: Jakob verlaat Laban

Gn 31,22-32,1: verbond tussen Jakob en Laban

Gn 32,2-22: boden en geschenken voor Esau
- FOKKELMAN, J., Oog in og met Jakob, Assen, Van Gorcum, 1981, p.92-95
- KEVERS, P., Het gebed van Jakob, in:  Bijbel en  bezinning, jg.5 (1986), nr.3, p.247-250
-   REEDIJK, W., Jakob en Esaõ als spiegel voor joden en  christenen. Enkele middeleeuwse joodse exegeten over Genesis 32, in: BELLEMA KERS, Servaas e.a., Van horen en verstaan. Verklaring en gebruik van de Schrift, Hilversum, Gooi en Sticht, 1987, p.37-4·

Gn 32,23-33: Jakob worstelt met God
- *** DEURLOO, K.A., De naam en de namen (Gen. 32:23-33), in: IDEM e.a., Amsterdamse cahiers voor exegese en bijbelse theologie. Cahier 2, Kampen, Kok, 1981, p.35-39
- GERITS, H., Verzoening, in: Bijbel en bezinning, jg.¸ (1989), nr.4, p.451-454
- KEVERS, P., Het gebed van Jakob, in:  Bijbel en  bezinning, jg.5 (1986), nr.3, p.247-250
- ULEYN, A., De worsteling van Jakob-Israël, in: Schrift, jg. (1982), nr.80, p.53-59
- WITKAM, J., De worsteling van Jakob, in:  Spiegelbeeld.  Bijbelse symbolen in de werkelijkheid van het dagelijks leven, Hilversum, Gooi ¦ Sticht, 1977, p.15-21
-   WIJNNE, W., Verzoening, in:  Tijdschrift voor Geestelijk Leven, jg.31 (1975), p.558-562
- ZUIDEMA, W., 6. Het maken van verhalen, in: IDEM, De vergeten taal van het verhaal, Baarn, Ten Have, 1989, p.99-109

Gn 33,1-20: Jakobs verzoening met Esau

Gn 34,1-31: Dina en de Sichemieten

Gn 35,1-15: Jakob in Betel

Gn 35,16-29: dood van Rachel en Isaak

Gn 36,1-43:nakomelingen van Esau

Gn 37,1-36: Jozef weggevoerd naar Egypte

Gn 38,1-30: Juda en Tamar
- KEVERS, P., 5.  Rachab en Tamar. Gerechtigheid uit een onverwachte hoek, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land. Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.37-42
- ZUIDEMA, W., 5.  De Maagd en het Monster - Variaties op een thema, in:  IDEM, De vergeten taal van het verhaal, Baarn, Ten  Have, 1989, p.91-95

Gn 39,1-23: Jozef slaaf in Egypte

Gn 40,1-23: Jozef legt dromen uit

Gn 41,1-57: Jozefs macht in Egypte

Gn 42,1-38: Jozefs broers naar Egypte

Gn 43,1-34: tweede reis naar Egypte

Gn 44,1-34: de verborgen beker

Gn 45,1-28: Jozef maakt zich bekend
- RUBBENS, A., Mekaar terugvinden, in:  Bijbel en bezinning, jg.14 (1995), nr.1, p.789-792

Gn 46,1-47,12: Jakob vertrekt naar Egypte
- LOHFINK, G., Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel, Brugge, Emmau"s; Boxtel, KBS, 1975, p.25-26

Gn 47,13-26:Jozefs bestuur van Egypte

Gn 47,27-31: Jozefs belofte aan Jakob

Gn 48,1-22: Jakob zegent de zonen van Jozef

Gn 49,1-28: de zegen van Jakob
- DRIJVERS, P.;  SCHILLING, P., De twaalf gezichten van de messiaanse mens.  Jakob zegent zijn twaalf zonen, Hilversum, Gooi en Sticht, 1986
Gn 49,29-50,14: de begrafenis van Jakob

Gn 50,15-21: de laatste jaren van Jozef

Gn 50,22-26: de dood van Jozef

EXODUS

. http://www.oudesporen.nl/Download/OS1005.pdf

- BERGEANT, D., Exodus als paradigma in de feministische theologie, in: Concilium, jg.23, (1987), nr.1, p.87-94
- BUBER, M., Mozes, Wassenaar, 1970
- DE BOER, P.A.H. e.a., De uittocht, Zeist / Antwerpen, W. De Haan / Standaard, 1962 (Zoals er gezegd is over... deel 5)
- DE LEEUW, A., Mozes. Exodus 1 - 3,15, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- FENSHAM, F.C., Exodus, Nijkerk, Callenbach, 1977 (De prediking van het Oude Testament)
- FOHRER, G., Überlieferung und Geschichte des Exodus: eine Analyse von Ex. 1-15, BZAW XCI, Berlin, 1964
- HALEVI, Kabbala en Exodus, Uitgeverij Synthese, ISBN 9053400605 (16,50).
- HOMMES, J.C., Laat de dochters leven. De literaire architectuur van Exodus 1 en 2, Kampen, Kok, 1993
- HOUTMAN, C., Exodus vertaald en verklaard. Deel I: Exodus 1,1-7,13, Kampen, Kok, 1986 (Commentaar op het Oude Testament)
- HOUTMAN, C., Exodus vertaald en verklaard.  Deel II:  Exodus 7,14- 19,25, Kampen, Kok, 1989 (Commentaar op het Oude Testament)
- HOUTMAN C, Exodus 1. Historical Commentary on the Old Testament, xx + 554 pp. Kok Publishing House, Kampen, 1993.
- KEVERS, P., 1.  De roeping van Mozes, in:  IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.9-15
- *** KNEVEL, A.G. e.a., Verkenningen in Exodus, Kampen, Kok, 1986 (Theologische Verkenningen). Verwijzing : Knevel Andries G..
- MARTNI, C.M., Het leven van Mozes, Nijmegen, Gottmer, 1984 (Bijbelse spiritualiteit)
- O'DONNELl SETEL, D., Exodus, in:  NEWSON, C.A.; RINGE, S.H., Met eigen  ogen.  Commentaar op de bijbel vanuit het perspectief  van vrouwen, Zoetermeer, Meinema, 1995, p.57-68
- ONDERWIJZER, A.S., Nederlandsche  verklaring van den  Pentateuch, benevens  eene Nederlandsche verklarende vertaling  van  Rashie's Pentateuchcommentaar, Amsterdam, 1895;  fotomechanische herdruk 1975
- RUDOLPH, Wilhelm, "Der Elohist" von Exodus bis Josua (BZAW 68), Berlin 1938
- *** TE STROETE, G. A., Exodus: uit de grondtekst vertaald en uitgelegd (BOT 1,2; Roermond – Maaseik 1966). Verwijzing : Te Stroete Gerard A..
- VAN UCHELEN, N.A., Exodus 1-20, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d. (1980) (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- VERVENNE, M.  (red.), Exodus.  Verhaal en leidmotief, Leuven, VBS- Acco, 1989
- VOGELS Walter, Exodus, ISBN-13: 9789061737162. Nederlands. Katholieke Bijbel. 2001

Ex 1-15
- in: Schrift, jg.36 (1974), p.214-217

Ex 7,14-12,42: (de tien plagen).
- PAUL, M.J., De opbouw van de plagen in Egypte, in : *** KNEVEL, A.G. e.a., Verkenningen in Exodus, Kampen, Kok, 1986 (Theologische Verkenningen), p.9-15.
Ex 20,2-23,13: in: Schrift, jg. (1984), nr.93, p.84-88

Ex 1,1-22: Israël in Egypte onderdrukt
- BROEKAERT, A., De keuze van Sifra en Pua (Eø 1,15-22), in: Jota, jg. (1990), nr.5, p.3-12
- GERITS, H., Sifra en Pua, twee moedige vrouwen, in: Bijbel en bezin ning, jg.1 (1990), nr.4, p.521-524
- ROOZE, E., De schitterende ongehoorzaamheid van Sifra en Pua (Eø 1), in: De Open Poort, jg. (1984), nr.6, p.3-5
- VERSTAPPEN, B., Aan õ de keuze, in: Jota, jg. (1990), nr.5, p.37-48

Ex 2,1-10: geboorte van Mozes

Ex 2,11-22: Mozes vlucht naar Midjan
- KEVERS,  P., Verantwoordelijkheid, in:  Bijbel en bezinning, jg.1 (1982), nr.1, p.5-8
- RUBBENS, A., Niet op eigen houtje, in: Bijbel en bezinning, jg.14 (1995), nr.4, p.829-832

Ex 2,23-4,17: roeping van Mozes
- CLAESEN, G., De roeping van Mozes.  Catechetische handreiking, in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.260-263
-   DEn HARTOG, M., Bij de brandende doornstruik, in:  Jota, jg.  1 (1989), nr.1, p.3-16
-   GERITS, H., Roeping van Mozes, in:  Bijbel en  bezinning, jg.12 (1993), nr.4, p.705-708
- THEVISSEN, G., De roeping van Mozes (Eø 3,1-22), in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.254-259
- in: Schrift, jg. (1982), nr.81, p.89-93
- in: Schrift, jg. (1985), nr.98, p.43-47
- in: Schrift, jg. (1977), nr.54, p.214-219

Eø 4,18-31: terugkeer van Mozes naar Egypte
- in: Schrift, jg. (1972), nr.24, p.268-271

Ex 5,1-23: onderhandelingen met de farao

Ex 6,1-13: belofte van God
- in: Schrift, jg. (1982), nr.81, p.89-93

Ex 6,14-30: nakomelingen van Ruben, Simeon en Levi

Ex 7,1-13: de staf van Aa"ron

Ex 7,14-25: eerste plaag: water verandert in bloed
- KEVERS, P., De plagen van Egypte, in:  Bijbel en bezinning, jg.11 (1992), nr.2, p.605-608

Ex 7,26-8,11: tweede plaag: kikkers

Ex 8,12-15: derde plaag: muggen

Ex 8,16-28: vierde plaag: steekvliegen

Ex 9,1-7: vijfde plaag: veepest

Ex 9,8-12: zesde plaag: zweren

Ex 9,13-35: zevende plaag: hagel

Ex 10,1-20: achtste plaag: sprinkhanen

Ex 10,21-29: negende plaag: duisternis

Ex 11,1-10: aankondiging van de tiende plaag

Eø 12,1-28: het paasfeest
- BREKELMANS, C., Pasen in het Oude Testament (Eø 12), in:  Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.264-266
- EERLINGS, P., Pasen:  oud en nieuw. Catechetische handreiking, in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.267-271

Ex 12,29-42: tiende plaag; dood van de eerstgeborenen

Ex 12,43-51: voorschriften voor het paasfeest

Ex 13,1-16: wet op de eerstgeborenen

Ex 13,17-14,31 (verwijzing : Ex 13,17-14,31 ) : redding bij de Rietzee. Tekstuitleg : Ex 13 - Ex 14
- GEYSELS, L., De doortocht door de Rietzee (Ex  13,20-14,31), in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.272-278
- SERRUYS, J., Door de Rietzee.  Nog steeds op weg...  Catechetische handreiking, in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.279-281
- VAN DE BEEK, A., 5. Hij kliefde de zee; Hij voerde hen erdoorheen, in:  IDEM, Wonderen en wonderverhalen, Nijkerk, Callenbach, 1991, p.91-106
- WEINREB F., De bijbel als schepping, Katwijk, Servire, 1991 (6), pp. 535-540. 12. DE VIERDE DIMENSIE.Zie WEINREB
- in: Schrift, jg. (1977), nr.54, p.214-219

Ex 15,1-21: het lied van Mozes bij de Rietzee
- COVELIERS, M., Mirjam, de eerste profetes, in: Bijbel en bezinning, jg.13 (1994), nr.2, p.745-748
- WAGENAAR, J., "Is tegen de rivieren uw toorn ontbrand?" Het principe van profetische mythologie in Exodus 15, Jesaja 51 en Habakuk 3, in:  DEURLOO, K.A.  e.a., Amsterdamse  cahiers voor exegese  en bijbelse theologie. Cahier 7, Kampen, Kok, 1986, p.55-69

Ex 15,22-27: begin van de woestijntocht
- KEVERS, P., 3. Wegwijzers in de woestijn, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.23-28
- RENCKENS, H., Van Mara naar Elim, in: Werkschrift voor leerhuis en liturgie, jg.2 (1982), nr.7, p.17-36
- RENCKENS, H., De bijbel mee maken.  Omgangsvormen en proefteksten, Kampen, Kok, 1988, p.97-117

Ex 16,1-36: het manna
-   DEn HARTOG, M.;  POORTHUIS, M., Manna en sabbat in de  rabbijnse traditie, in:  BEUKEN, W.  e.a., Brood uit de hemel. Lijnen van Exodus  16 naar Johannes 6 tegen de achtergrond van de  rabbijnse literatuur, Kampen, Kok, 1985, p.108-124
- KEVERS, P., Brood voor deze dag, in: Getuigenis, jg.21 (1984-1985), p.202-205
- KEVERS, P., 3. Wegwijzers in de woestijn, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.23-28
-   VAn DEr MEIJ, J., LeerzaaM brood.  De verbeeldende kracht van het manna in Exodus 16, in: Jota, jg. (1994), nr.22, p.17-24
- VAn DEr MEIJ, J., Organisatie en dynamiek van Exodus 16, in: BEUKEN, W. e.a., Brood uit de hemel. Lijnen van Exodus 16 naar Johannes 6 tegen de achtergrond van de rabbijnse  literatuur, Kampen, Kok, 1985, p.19-43

Ex 17,1-7: de twijfel van het volk

Ex 17,8-16 : overwinning op Amalek
- GERITS, H., Bemoediging en hoop, in:  Bijbel en bezinning, jg.14 (1995), nr.3, p.821-824

Ex 18,1-27: bezoek van Jetro

Ex 19,1-25: verschijning van God
- Hoet, R., Volk van God, in: Bijbel en Bezinning, jg.2 (1983), nr.2, p.69-72.
- HOUTMAN, C., Verhulling, heiligheid en het spreken van God (Ex. 19), in: Jota, jg.1 (1989), nr.1, p.16-26

Ex 20,1-17: de tien geboden
- COVELIERS, M.;  HOFMAN, C., Zondag vieren, in: Bijbel en bezinning, jg.· (1988), nr.4, p.387-390
- GILISSEN, M., De tien geboden ouderwets of eigentijds?, in: Mensen Onderweg, jg.80 (1978), nr.7, p.18-21
-   GILISSEN, M., Tien klinkende woorden - wenken oM  te  leven, in: Mensen Onderweg, Info 1978, nr.62
- LEFEVRE, F., De tien geboden, in: Collationes, jg.15 (1985), nr.2
- PETUCHOWSKI, J.J., De steM van de Sinaï. Een rabbijns leesboek bij de Tien Geboden, Baarn, Ten Have, 1984
- ROSSEL, W., Wegen ten leven, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, jg.37 (1981), nr.4, p.340-356
- in: Schrift, jg. (1981), nr.74, p.73-79
- in: Schrift, jg. (1976), nr.48, p.214-215

Ex 20,18-21: de angst van het volk

Ex 20,22-26: voorschriften voor de eredienst

Ex 21,1-23,33: het verbondsboek
- KEVERS, P., Sociale zekerheid, in: Bijbel en bezinning, jg.6 (1987), nr.1, p.275-278
- SIEBERT-HOMMES, J., Want  ge hebt zelf als vreemdeling in  Egypte gewoond (Ex. 22,20), in: Jota, jg. (1991), nr.8, p.3-14

Ex 24,1-18. Verwijzing : Ex 24,1-18. Het verbond
- in: Schrift, jg. (1988), nr.117, p.89
- VRIEZEN, T. C., The Exegesis of Exodus xxiv 9-11, in The Witness of Tradition, OTS xvii (1972), 100-133

Ex 25,1-27,21: het heiligdom

Ex 28,1-43: de priesterlijke gewaden

Ex 29,1-37: de priesterwijding

Ex 29,38-46: voorschriften voor de eredienst

Ex 30,1-10: het reukofferaltaar

Ex 30,11-38: de registratie

Ex 31,1-11: Besaleël en Oholiab

Ex 31,12-17: viering van de sabbat

Ex 31,18: Mozes ontvangt twee platen

Ex 32,1-35: het stierkalf
- NAASTEPAD, J.M., Het Gouden Kalf. Exodus 32-34, Kampen, Kok; Borger hout, Denis, z.d. (1979© (Verklaring van een bijbelgedeelte)

Ex 33,1-23: de Heer spreekt tot Mozes
- NAASTEPAD, J.M., Het Gouden Kalf. Exodus 32-34, Kampen, Kok; Borger hout, Denis, z.d. (1979© (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- VAn OUTRYVE, O., God gaat voorbij, in:  Bijbel en bezinning, jg.· (1988), nr.2, p.359-362
- in: Schrift, jg. (1972), nr.21, p.95-100

Ex 34,1-35: de nieuwe stenen platen
- NAASTEPAD, J.M., Het Gouden Kalf. Exodus 32-34, Kampen, Kok; Borger hout, Denis, z.d. (1979© (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- in: Schrift, jg. (1972), nr.21, p.95-100
- in: Schrift, jg. (1984), nr.92, p.58-63
- in: Schrift, jg. (1979), nr.64, p.139-145

Ex 35,1-3: het sabbatgebod

Ex 35,4-29: bijdragen voor het heiligdom

Ex 35,30-36,7: aanstelling van Besaleël en Oholiab

Ex 36,8-38,20: het vervaardigen van het heiligdom

Ex 38,21-31: de kosten van de verblijfplaats

Ex 39,1-31: de priesterlijke gewaden

Ex 39,32-43: het werk voltooid

Ex 40,1-38: inwijding van het heiligdom

LEVITICUS

- DOUGLAS Mary, 1999 Leviticus as Literature, (1999, 2000, 2002) Oxford University Press. French: L’Anthropologue et la Bible, Lecture du Levitique, Bayard, 2004. Website : http://www.semioticon.com/people/Douglas.html#booksAuthored.
- MAARSINGH, B., Leviticus, Nijkerk, Callenbach, 1974 (De prediking van het Oude Testament)
- MONSHOUWER, D., Leviticus, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d. (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- *** MONSHOUWER, D., Het hart van de Torah. In het leerhuis Leviticus, Kampen, Kok, 1997
- MONSHOUWER, D.: Leviticus. Verklaring van een bijbelgedeelte; Kok, Kampen, z.j. [ing., 110 pp.]
- *** VAN DER BORN A. - GROSSOUW W. - VAN DER PLOEG J. O.R.V. Leviticus / Numeri / Deuteronomium, Roermond, 1962, 360 pp., hard cover, 16 x 24 cm, De boeken van het Oude Testament, Vertaald uit de grondtekst en uitgelegd door O.P. Vink,
- XX, in: Interpretatie, jg. (1993), nr.7

Lv 19,1-37: de heiliging van het leven
- KEVERS, P., Evenwaardigheid, in: Bijbel en Bezinning, jg.1 (1982), nr.4, p.17-20
- KEVERS, P., Sociale zekerheid, in: Bijbel en bezinning, jg.6 (1987),

NUMERI

- http://www.bible.org/page.asp?page_id=1385.

- *** DRUBBEL, A., Numeri, Roermond / Maaseik, J.J. Romen en zonen, 1963
- JAGERSMA, H., Numeri, I,, Nijkerk, Callenbach, 1983, (De prediking van het Oude Testament)
- MAARSINGH, B;, Numeri, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 1984 (Tekst en toelichting)
- SMELIK, Klaas A.D., - ‘“Een vuur gaat uit van Chesbon”: Een onderzoek naar Numeri 20:14-21: 21:10-35 en parallelplaatsen’, Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 5 (1984), 61-109. Verwijzing : - Smelik Klaas.A.D. -

Nu 6,22-27: de priesterzegen
- in: Schrift, jg. (1979), nr.63, p.107-113

Nu 11,1-35: Mozes en de oudsten
- GEYSELS, L., Een volk van profeten, in: IDEM, Het Oude Testament is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.49-61
- GOOSSENS, A., Het sacrament van de wijdingen, in: Bijbel en bezin ning, jg.11 (1992), nr.2, p.617-620
- in: Schrift, jg. (1977), nr.54, p.214-219

Nu 12,1-16: Mirjam en Aa"ron

Nu 13,1-14,45: de verkenning van Kanaa"n
- KEVERS, P., Crisis, in:  Bijbel en bezinning, jg.2 (1983), nr.1, p.53-56
- KEVERS, P., 2.  Nooi meer terug naar Egypte, in: IDEM, Op weg naar het  beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.17-22
- in: Schrift, jg. (1980), nr.70, p.129-132

Nu 15,1-41: wetten en voorschriften
- in: Schrift, jg. (1984), nr.91, p.14-17

Nu 20,14-21: onderhandelingen met Edom

Nu 21,4-9: de bronzen slang

Nu 22,1-24,25: de ziener Bileam

DEUTERONOMIUM.

- Notes on Deuteronomy 2 0 0 4 E d i t i o n Dr. Thomas L. Constable : http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/deuteronomy.pdf.

- FRYMER-KENSKY, T., Deuteronomium, in: NEWSON, C.A.; RINGE, S.H., Met eigen  ogen.  Commentaar op de bijbel vanuit het perspectief  van vrouwen, Zoetermeer, Meinema, 1995, p.87-100
- *** HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van Deuteronomium tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.21-33
- LABUSCHAGNE, C., Deuteronomium, Leuven, VBS; Brugge, Tabor, 1993 (Belichting van het bijbelboek)
- SCHUMAN, N.A., Deuteronomium. Op weg naar het land Utopia, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 1983 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- *** WIJNGAARDS, J., Deuteronomium, Roermond, Romen & Zonen, 1971. Bijzonderheden: 17 x 24 cmpp. 360 17 x 24 cm soft cover. De boeken van het Oude Testament, Deel II / Boek III
- in: Schrift, jg. (1984), nr.93, p.84-88

Dt 1,1-8: inleiding

Dt 1,9-18: helpers van Mozes

Dt 1,19-46: mislukte aanval op Kanaa"n

Dt 2,1-3,29: verovering van Transjordanië

Dt 4,1-43: oproep tot trouw
- in: Schrift, jg. (1984), nr.93, p.84-88

Dt 4,44-49: inleiding op de toespraak van Mozes

Dt 5,1-33: openbaring op de Sinai"
- DEISSLER, A., God bevrijdt.  De tien geboden, een poging tot nieuw verstaan“, Boxtel, KBS;  Brugge, Emmau"s, 1976 (Van exegese tot verkondiging, nr.27)
- DELBEKE, W., Sabbat, in:  Bijbel en bezinning, jg.3 (1984), nr.3, p.129-132
-   HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.165-177
- KEVERS, P., Woorden ten leven, in: Bijbel en bezinning, jg.4 (1985), nr.3, p.175-178
- LEFEVRE, F., De tien geboden, in: Collationes, jg.15 (1985), nr.2, p.161-189; jg.16 (1986), nr.1, p.5-36; jg.16 (1986), nr.4, p.387- 404
- ROSSEL, W., Wegen ten leven, in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, jg.37 (1981), nr.4, p.340-356
-   VAn  DEr ZEE, W.R., Tien klinkende woorden.  Uitleg van  de  tien geboden, Den Haag, Boekencentrum, 1981
- in: Schrift, jg. (1984), nr.93, p.84-88
- in: Schrift, jg. (1976), nr.48, p.214-215

Dt 6,1-25: het naleven van geboden
- HENDRICKX, H., 1.1. Heb JHWh lief en onderhoud de geboden (Deut. 6), in:  IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van Deute ronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.24-27
- DELBEKE, W., Hoe is uw Naam. Waar zijt Gij te vinden?, in: Bijbel en bezinning, jg.1 (1990), nr.1, p.471-474
-   GERITS, H., Geloofsoverdracht, in:  Bijbel en  bezinning, jg.17 (1991), nr.4, p.573-576
- in: Schrift, jg. (1975), nr.37, p.9-13
- in: Schrift, jg. (1984), nr.91, p.14-17

Dt 7,1-26: bepalingen in het nieuwe land
- VAn OUTRYVE, O., Zet God aan tot geweld, in: Bijbel en bezinning, jg.1 (1990), nr.2, p.483-486
- in: Schrift, jg. (1975), nr.39, p.90-95

Dt 8,1-20: gedenk de Heer
- in: Schrift, jg. (1977), nr.54, p.214-219

Dt 9,1-29: besef van eigen zondigheid

Dt 10,1-11: de stenen platen en de ark

Dt 10,12-22: doe recht en dien de Heer
- HOET, R., Vreemdelingen in ons midden, in: Bijbel en bezinning, jg.3 (1984), nr.1, p.105-108

Dt 11,1-31: trouw aan de Heer in het nieuwe land
- in: Schrift, jg. (1984),nr.91, p.14-17

Dt 12,1-31: de heilige offerplaats

Dt 13,1-19: tegen afgoderij

Dt 14,1-2: eisen aan Gods volk

Dt 14,3-21: reine en onreine dieren

Dt 14,22-29: de tienden

Dt 15,1-18: de kwijtschelding
- HENDRICKX, H., 1.2. De sociale wetgeving van het sabbatjaar (Deut. 15,1-18), in:  IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.28-31
- DELBEKE, W., Herverdelen, in:  Bijbel en Bezinning, jg.2 (1983), nr.1, p.61-64
- WEVER, T., Bezit en eigendom. (Lev.25 en Deut.15), in: Jota, (1990), nr.6, p.21-3
- in: Schrift, jg. (1975), nr.41, p.176-180

Dt 15,19-22: de eerstelingen van het vee

Dt 16,1-17: de drie grote feesten

Dt 16,18-20: de lokale rechtspraak

Dt 16,21-17,1: de zuiverheid van het heiligdom

Dt 17,2-7: geen andere goden vereren

Dt 17,8-13: de rechterlijke uitspraak

Dt 17,14-20: de koning

Dt 18,1-8: de Levieten

Dt 18,9-22: waarzeggers en profeten—

Dt 19,1-13: de vrijsteden

Dt 19,14-21: landroof en getuigenis

Dt 20,1-20: leger en oorlog
- KEVERS, P., 7. De Gibeonieten. Een listig verbond en heilzaaM pro test, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land. Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.51-55

Dt 21,1-9: moord door een onbekende

Dt 21,10-14: gevangengenomen vrouwen

Dt 21,18-21: de opstandige zoon

Dt 21,22-23: begrafenis van een ter dood veroordeelde

Dt 22,1-4: verloren bezittingen

Dt 22,5-12: verschillende bepalingen

Dt 22,13-23,1: vergrijpen tegen het huwelijk

Dt 23,2-9: zuiverheid van de gemeente

Dt 23,10-15: kamphygiëne

Dt 23,16-26: verschillende bepalingen

Dt 24,1-21: echtscheiding

Dt 25,1-10: folteringen

Dt 25,11-19: verschillende bepalingen

Dt 26,1-11: het aanbieden van de eerstelingen
- MAAS, J.;  TROMP, N., 6. DeuteronomiuM 26,1-11: een geloofsbelijde nis, in: Idem, Constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief in de  bijbel lezen:  een semiotische methode, Hilversum, Gooi  en Sticht, 1987, p.37-43

Dt 26,12-15: de tienden
- in: Schrift, jg. (1993), nr.145, p.15

Dt 26,16-19: de toewijding van de Heer

Dt 27,1-10: de gedenksteen en het altaar

Dt 27,11-26: vervloekingen

Dt 28,1-68: zegeningen en vervloekingen

Dt 28,69-29,28: hernieuwing van het verbond
- KEVERS, P., 7. De Gibeonieten. Een listig verbond en heilzaaM pro test, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land. Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.51-55

Dt 30,1-10: terugkeer naar de Heer

Dt 30,11-20: slotvermaning

Dt 31,1-8: aanstelling van Jozua

Dt 31,9-15: het voorlezen van de Wet

Dt 31,16-30: inleiding op het lied van Mozes

Dt 32,1-52: het lied van Mozes

Dt 33,1-29: de zegen van Mozes
- in: Schrift, jg. (1973), nr.28, p.155-159

Dt 34,1-12: de dood van Mozes

JOZUA. Verwijzing : - JOZUA -
- BEEK, M., Jozua, Nijkerk, Callenbach, 1981 (De prediking van het Oude Testament)
- *** BEEK, M.A., Jozua, de redder, in: Amsterdamse Cahiers, Bijbelse Theologie, 1; door: K Deurloo, Et Al, 33-41, 1980. Verwijzing : - Beek M.A -
- BREKELMANS, C., Want zij zullen het land bezitten, in:  Jota, jg. (1993), nr.17, p.48-52
- DE BOER, P.A.H. e.a., De intocht Jozua), Zeist / Antwerpen, W. De Haan / Standaard, 1963 (Zoals er gezegd is over... deel 7)
- DEURLOO, K., Jozua, Kampen, Kok, 1981 (Verklaring van een bijbelge deelte)
- *** HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van Deuteronomium tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.35-47
- KEVERS, P., 8. Koningen in zicht, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's- Hertogenbosch, KBS, 1994, p.57-61
- LAMBERTS, J., Jozua als liturgische boek, in: VBS-Informatie, jg.1¸ (1987), nr.2, p.26-33
- SCHUMAN, N.A., Voet aan land. Verkenningen van het boek Jozua, in: Schrift, jg. (1986), nr.107, p.163-199

Joz 1,1-18: opdracht om Kanaa"n in bezit te nemen
- KEVERS, P., 4.  Waar ligt het beloofde land?“ in: IDEM, Op weg naar het  beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.29-35
- OOSTERHUIS, H., Niets is onmogelijk, Baarn, Ambo, 1981, p.69-87
- OOSTERHUIS, H., En ik zag:  een nieuwe wereld, Baarn, Ambo, 1984, p.128-139
- RENCKENS, H., De bijbel mee maken.  Omgangsvormen en proefteksten, Kampen, Kok, 1988, p.84-103
- RENCKENS, H., De vrede van het land.  Van zitten naar wonen;  over Jozua 1, in:  Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie, jg.3 (1982- 1983), nr.1, p.84-103

Joz 2,1-24: de verkenners in Jericho
- HENDRICKX, H., 2.1.  De hoer Rachab (Joz.2), in:  IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen. Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.40- 42
- KEVERS, P., 5.  Rachab en Tamar. Gerechtigheid uit een onverwachte hoek, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land. Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.37-42

Joz 5,1-15: besnijdenis en Pasen in Gilgal

Joz 6,1-27: de val van Jericho
- HENDRICKX, H., 2.2.  De val van de koningsstad (Joz.6), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.43-44
-   KEVERS, P., Heilige oorlogen?, in:  Bijbel en  bezinning, jg.11 (1992), nr.3, p.625-628
- KEVERS, P., 6.  Jericho en Ai.  Goddelijke gave en menselijke  op dracht, in:  IDEM, Op weg naar het beloofde land. Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco;  's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.43-50

Joz 7,1-26: misdaad en straf van Achan
- KEVERS, P., 6.  Jericho en Ai.  Goddelijke gave en menselijke  op dracht, in:  IDEM, Op weg naar het beloofde land. Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco;  's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.43-50

Joz 8,1-29: de verovering van Ai
-   KEVERS, P., Heilige oorlogen?, in:  Bijbel en  bezinning, jg.11 (1992), nr.3, p.625-628
- KEVERS, P., 6.  Jericho en Ai.  Goddelijke gave en menselijke  op dracht, in:  IDEM, Op weg naar het beloofde land. Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco;  's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.43-50

Joz 8,30-35: de plechtigheid op de Ebal

Joz 9,1-27: de list van de Gibeonieten
- KEVERS, P., 7. De Gibeonieten. Een listig verbond en heilzaaM pro test, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land. Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.51-55

Joz 10,1-43: de verovering van het zuiden

Joz 11,1-15: de verovering van het noorden
-   KEVERS, P., Heilige oorlogen?, in:  Bijbel en  bezinning, jg.11 (1992), nr.3, p.625-628

Joz 24,1-28: de bijeenkomst in Sichem
- LABUSCHAGNE, C., De cruciale beslissing (Joz.  24), in: Jota, jg. (1990), nr.5, p.13-21

RECHTERS

- *** DE BOER, P.A.H. e.a., De Richteren, Zeist / Antwerpen, W. De Haan / Standaard, 1963 (Zoals er gezegd is over... deel 8)
- *** DE FRAINE, J., Rechters - Ruth, Roermond-Maaseik, J.J. Romen en zonen, 1956
- DIRKSEN, P.D., Richteren. Een praktische bijbelverklaring, Kampen, Kok, 1990 (Tekst en toelichting)
- EYNIKEL, E., Rechters 19-21, een appendix:  verkrachting, moord, oorlog en ontvoering, in: Jota, jg. (1991), nr.13, p.52-57
- *** HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van Deuteronomium tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.49-61
- NAASTEPAD, J.M., Simson, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d. (Ver klaring van een bijbelgedeelte)
- NAERT, A., Simson, krachtpatser of godsman? (Rechters 13-16), in: Catechetische Informatie, jg.8 (1980), nr.4, p.31-42
- SMELIK, K.A.D., Geen koning in die dagen.  Over het boek Richteren als profetische geschiedschrijving, Baarn, Ten Have, 1982
- XX, Richteren, een vertaling om voor te lezen, Haarlem, NBG; Boxtel, KBS, 1982

Zie webpagina http://journalofbiblicalstudies.org/Links/Bibliographies/judges_bibliography.htm. Judges Bibliography ISSN: 1534-3057 BIBLIOGRAPHY FOR THE STUDY OF JUDGES by Lee R. Martin Abingdon Press. The New Interpreter's Bible: General Articles & Introduction, Commentary, & Reflections for Each Book of the Bible, Including the Apocryphal/Deuterocanonical Books. Nashville: Abingdon Press, 1994. Ackerman, James S. "Prophecy and Warfare in Early Israel: A Study of the Deborah-Barak Story." American Schools of Oriental Research Bulletin 220, no. Dec (1975): 5-13. Ackerman, Susan. Warrior, Dancer, Seductress, Queen: Women in Judges and Biblical Israel. 1st ed. Anchor Bible Reference Library. New York: Doubleday, 1998. Ackroyd, Peter R. "Composition of the Song of Deborah." Vetus Testamentum 2, no. Apr (1952): 160-162. "Note to Parzon "Iron" in the Song of Deborah." Journal of Semitic Studies 24, no. Spring (1979): 19-20. Aharoni, Yohanan. "New Aspects of the Israelite Occupation in the North." In Near Eastern Archaeology in the 20th Cent, ed. J. A. Sanders, 254-267, 1970. Alonso Schökel, Luis. "Erzählkunst Im Buche Der Richter." Biblica 42 (1961): 143-172. "Dos Obras Recientes Sobre El Libro De Los Jueces." Biblica 45 (1964): 543-550. "Arte Narrativa En Josué-Jueces-Samuel-Reyes." Estudios Bíblicos 48 (1990): 145-169. Alter, Robert. Language as Theme in the Book of Judges. [Cincinnati]: Judaic Studies program University of Cincinnati, 1988. Alter, Robert. "Samson without Folklore." In Text and Tradition, ed. S. Niditch, 47-56, 1990. Amit, Yairah. "The End of the Book of Judges." In Proc, 9th World Cong of Jewish Stds, a; R Giveon; M Anbar, Et Al, 73-80, 1986. "Judges 4: Its Contents and Form." Journal for the Study of the Old Testament 39 (1987): 89-111. "The Use of Analogy in the Study of the Book of Judges." In WNschet Jerusalem Frieden, ed. M. Augustin, 387-394, 1988. "The Story of Ehud (Judges 3:12-30): The Form and the Message." In Signs and Wonders: Biblical Texts in Literary Focus; J Exum, Ed, 97-123, 1989. "Hidden Polemic in the Conquest of Dan: Judges 17-18." Vetus Testamentum 40, no. Jan (1990): 4-20. ""Manoah Promptly Followed His Wife" (Judges 13:11): On the Place of the Woman in Birth Narratives." In A Feminist Companion to Judges, ed. A. Brenner, 146-156, 1993. "Literature in the Service of Politics: Studies in Judges 19-21." In Politics and Theopolitics in the Bible and Postbiblical Literature, ed. H. Reventlow and et al., 28-40, 1994. Amit, Yaira. The Book of Judges: The Art of Editing. Vol.. 38 Biblical Interpretation Series. Leiden ; Boston: Brill, 1998. Anbar, Moshe. "Les Ismaélites Et Les Nomades Chameliers." Vetus Testamentum 26, no. Oct (1976): 497. Anderson, Bernhard W., and Walter J. Harrison. Israel's Prophetic Heritage: Essays in Honor of James Muilenburg. [1st ] ed. New York: Harper, 1962. Anderson, George W., and A. Graeme Auld. Understanding Poets and Prophets: Essays in Honour of George Wishart Anderson Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series ; 152. Sheffield, England: JSOT Press, 1993. Armerding, C. E. Judges A Bible Commentary for Today. London: Pickering and Inglis, 1979. Arnold, Patrick M. Gibeah: The Search for a Biblical City Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series, 79. Sheffield: JSOT Press, 1990. Arnold, Daniel. Ces Mystérieux Héros De La Foi: Une Approche Globale Du Livre Des Juges. Saint-Légier, Suisse: Editions Emmaüs, 1995. Artom, Elia Samuele. Sefer Shoftim. Tel-Aviv,, 1954. Asen, Bernhard A. "Deborah, Barak and Bees: Apis Mellifera, Apiculture and Judges 4 and 5." Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 109, no. 4 (1997): 514-533. Asian American Christian Education Curriculum Project., Sandra Lam, Donna Blackstock, and Irene Ng. Choosing Sides: The Book of Judges from an Asian American Perspective. El Cerrito, CA: Asian American Christian Education Curriculum Project San Francisco Presbytery, 1986. Auld, A. Greame. "Judges I and History: A Reconsideration." Vetus Testamentum 25 (1975): 261-285. Auld, A. Graeme. Joshua, Judges and Ruth Daily Study Bible. Philadelphia: Westminster Press, 1984. Auld, A. Graeme. "Gideon: Hacking at the Heart of the Old Testament." Vetus Testamentum 39, no. July (1989): 257-267. Auzou, Georges. La Force De L'esprit, Étude Du "Livre Des Juges". Paris,: Éditions de l'Orante, 1966. Bach, Alice. "Rereading the Body Politic: Women and Violence in Judges 21." Biblical Interpretation 6 (1998): 1-19. Baker, Cynthia. "Pseudo-Philo and the Transformation of Jephthah's Daughter." In Anti Covenant: Counter Reading Women's Lives, ed. M. Bal, 195-209, 1989. Bal, Mieke. Death & Dissymmetry: The Politics of Coherence in the Book of Judges Chicago Studies in the History of Judaism. Chicago: University of Chicago Press, 1988. "Between Altar and Wondering Rock: Toward a Feminist Philology." In Anti Covenant: Counter Reading Women's Lives, ed. M. Bal, 211-231, 1989. "Reading as Empowerment: The Bible from a Feminist Perspective." In Approaches to Teaching the Hebrew Bible, ed. B. Olshen, 87-92, 1989. "Dealing/with/Women: Daughters in the Book of Judges." In The Book and the Text, ed. R. Schwartz, 16-39, 1990. "A Body of Writing: Judges 19." In A Feminist Companion to Judges, ed. A. Brenner, 208-230, 1993. Barber, Cyril J. Judges: A Narrative of God's Power: An Expositional Commentary. Neptune, N.J.: Loizeaux Brothers, 1990. Barrera, J. Trebolle. "Textual Variants in 4qjudga and the Textual and Editorial History of the Book of Judges." Revue de Qumran 14, no. Dec (1989): 229-245. Barré, Michael L. "The Meaning of "Prsdn" in Judges 3:22." Vetus Testamentum 41, no. Ja (1991): 1-11. Bartelmus, Rdiger. "Forschung Am Richterbuch Seit Martin Noth." Theologische Rundschau 56 (1991): 221-259. "Menschlicher Misserfolg Und Jahwes Initiative: Beobachtungen Zum Geschichtsbild Des Deuteronomistischen Rahmens Im Richterbuch Und Zum Geschichtstheologischen Entwurf in Ez 20." Biblische Notizen 70 (1993): 28-47. Bartholome, Lynn Grossman. Samson: Hero, Martyr or Fool?: An Interdisciplinary Study. Ann Arbor, MI: U.M.I., 1993. Bartlett, J. R. "The Conquest of Sihon's Kingdom: A Literary Re-Examination." Journal of Biblical Literature 97 (1978): 347-351. Bartov, Hanoch. "Son, Father, Judge: A Story." Commentary 81, no. Mar (1986): 32-39. Beal, Timothy K. "Ideology and Inter Textuality: Surplus of Meaning and Controlling the Means of Production." In Reading between Texts, ed. D. Fewell, 27-39, 1992. Becking, Bob, and Meindert Dijkstra. On Reading Prophetic Texts: Gender-Specific and Related Studies in Memory of Fokkelien Van Dijk-Hemmes Biblical Interpretation Series, 18. Leiden: E J Brill, 1996. Beek, M. A. "Jozua, De Redder." In Amsterdamse Cahiers, Bijbelse Theologie, 1; by K Deurloo, Et Al, 33-41, 1980. Beem, Beverly G. "The Minor Judges: A Literary Reading of Some Very Short Stories." In The Biblical Canon in Comparative Perspective; K Younger, Et Al, 147-172, 1991. Begg, Christopher. "Abimelech, King of Shechem According to Josephus." Ephemerides Theologicae Lovanienses 72, no. 1 (1996): 146-164. Ben Menahem, Hanina, and Shmuel tr Wosner. "The Judge-Agent Analogy in the Talmud." In Authority, Process and Method, 33-58. Amsterdam: Harwood Academic Pub, 1998. Bertola, Ermenegildo. "Le Sacr‚ Dans Les Plus Anciens Livres De La Bible." In Le Sacr‚: Etudes Et Recherches, ed. E. Castelli, 201-220, 1974. Beydon, France. "Violence Sous Silence: A Propos Lecture F‚Ministe De Juges 19, Par Ph Trible." Foi et Vie 88, no. Spring (1989): 81-87. Beyerlin, Walter. "Geschichte Und Heilsgeschichtliche Traditionsbildung Im Alten Testament: Ein Beitrag Zur Traditionsgeschichte Von Richter 6-8." Vetus Testamentum 13, no. Jan (1963): 1-25. "Gattung Und Herkunft Des Rahmes Im Richterbuch." In Tradition Und Situation: Studien Zur Alttestamentlichen Prophetie. Festschrift A. Weiser, ed. E. Würthwein, 1-29, 1963. Bledstein, Adrien J. "Is Judges a Woman's Satire on Men Who Play God?" In A Feminist Companion to Judges, ed. A. Brenner, 34-54, 1993. Blenkinsopp, J. "Ballad Style and Psalm Style in the Song of Deborah." Biblica 42 (1961): 61-76. Blenkinsopp, Joseph. "Structure and Style in Judges 13-16." Journal of Biblical Literature 82, no. Mar (1963): 65-76. Blessing, Carol. "Judge, Prophet, Mother: Learning from Deborah." Daughters of Sarah 21, no. Winter (1995): 34-37. Block, Daniel I. "The Period of the Judges: Religious Disintegration under Tribal Rule." In Israel's Apostasy and Restoration, ed. A. Gileadi, 39-57, 1988. "Echo Narrative Technique in Hebrew Literature: A Study in Judges 19." Westminster Theological Journal 52, no. Fall (1990): 325-341. "Deborah among the Judges: The Perspective of the Hebrew Historian." In Faith, Tradition, and History, ed. A. Millard and et al., 229-253, 1994. "Will the Real Gideon Please Stand Up? Narrative Style and Intention in Judges 6-9." Journal of the Evangelical Theological Society 40 (1997): 353-366. "Unspeakable Crimes: The Abuse of Women in the Book of Judges." Southern Baptist Journal of Theology 2 (1998): 46-55. Block, Daniel Isaac. Judges, Ruth New American Commentary ; V. 6. Nashville, Tenn.: Broadman & Holman Publishers, 1999. Blok, Hanna. "Waar Spelen De Verhalen (Maps of Israel During Time of the Judges; List of Place Names)." In Geen Koning in Dir Dagen; K Deurloo; a Daalen; Et Al, 133-158, 1982. Blum, Erhard. "Der Kompositionelle Knoten Am Ubergang Von Josua Zu Richter: Ein Entflechtungsvorschlag." In Deuteronomy and Deuteronomic Literature, 181-212. Louvain: Leuven Univ Pr, 1997. Bock, Emil. Moses: From the Mysteries of Egypt to the Judges of Israel. New York: Inner Traditions International, 1986. Bodine, Walter R. "Kaige and Other Recensional Developments in the Greek Text of Judges." Bulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies 13, no. Fall (1980): 45-57. Bodine, Walter Ray. The Greek Text of Judges: Recensional Developments Harvard Semitic Monographs. No. 23. Chico, Calif.: Scholars Press, 1980. Boling, Robert G. "And Who Is S-K-M? (Judges 9:28)." Vetus Testamentum 13, no. Oct (1963): 479-482. "Some Conflated Readings in Joshua-Judges." Vetus Testamentum 16, no. July (1966): 293-298. "In Those Days There Was No King in Israel." In A Light Unto My Path, ed. H. Bream, 33-48, 1974. Judges. 1st ed. Anchor Bible. Garden City, N. Y.: Doubleday, 1975. Boogaart, Thomas A. "Stone for Stone: Retribution in the Story of Abimelech and Shechem." Journal for the Study of the Old Testament 32 (1985): 45-56. Bos, Johanna W. H. "Out of the Shadows: Genesis 38; Judges 4:17-22; Ruth 3." Semeia 42 (1988): 37-67. Bowman, Richard G. "Narrative Criticism of Judges: Human Purpose in Conflict with Divine Presence." In Judges and Method, ed. G. Yee, 17-44, 1995. Bowman, Richard G., and Richard W. Swanson. "Samson and the Son of God or Dead Heroes and Dead Goats: Ethical Readings of Narrative Violence in Judges and Matthew." Semeia no 77 (1997): 59-73. Böttcher, Friedrich. Die Ältesten Bühnendichtungen: Der Debora-Gesang Und Das Hohe Lied Dramatisch Hergestellt Und Neu Übersetzt. Leipzig,: J. A. Barth, 1850. Brachman, Abraham J. "Judges 5:2." Jewish Quarterly Review 39, no. Apr (1949): 412-414. Brenner, Athalya. "A Triangle and a Rhombus in Narrative Structure: A Proposed Integrative Reading of Judges 4 and 5." Vetus Testamentum 40, no. Apr (1990): 129-138. A Feminist Companion to Judges The Feminist Companion to the Bible ; 4. Sheffield: JSOT, 1993. Brensinger, Terry L. Judges Believers Church Bible Commentary: Herald Press, 1999. Brettler, Marc Z. "The Book of Judges: Literature as Politics." Journal of Biblical Literature 108, no. Fall (1989): 395-418. "Jud 1:1-2:10: From Appendix to Prologue." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 101 (1989): 433-435. "Never the Twain Shall Meet? The Ehud Story as History and Literature." In Hebrew Union College Annual, Vol 62, 1991, ed. H. Paper, 285-304, 1992. Bronner, Leila L. "Valorized or Villified? The Women of Judges in Midrashic Sources." In A Feminist Companion to Judges, ed. A. Brenner, 72-95, 1993. Brooks, Simcha Shalom. "Was There a Concubine at Gibeah." Bulletin of the Anglo Israel Archaeological Society 15 (1996): 31-40. Brooks, Simcha Shalom. "Saul and the Samson Narrative." Journal for the Study of the Old Testament no 71 (1996): 19-25. Bruce, F. F. Judges The New Bible Commentary Revised, ed. Donald Guthrie. London: Intervarsity Press, 1970. Brueggemann, Walter. "Social Criticism and Social Vision in the Deuteronomic Formula of the Judges." In Die Botschaft Und Die Boten, ed. J. Jeremias and L. Perlitt, 101-114, 1981. Burnette Bletsch, Rhonda. "At the Hands of a Woman: Rewriting Jael in Pseudo-Philo." Journal for the Study of the Pseudepigrapha no 17 (1998): 53-64. Burney, C. F. The Book of Judges with Introduction and Notes. New York: Ktav Publ. House, 1970. Buttrick, George Arthur. The Interpreter's Bible: The Holy Scriptures in the King James and Revised Standard Versions with General Articles and Introduction, Exegesis, Exposition for Each Book of the Bible. New York,: Abingdon-Cokesbury Press, 1951. Bynum, David E. "Samson as a Biblical Pher Oreskoos." In Text and Tradition, ed. S. Niditch, 57-73, 1990. Callaway, Joseph A. "The Settlement in Canaan: The Period of the Judges." In Ancient Israel: A Short History, ed. H. Shanks, 53-84, 1988. Camp, Claudia V., and Carole R. Fontaine. "The Words of the Wise and Their Riddles." In Text and Tradition, ed. S. Niditch, 127-151, 1990. Campbell, Andrew. "Judges - a Survey." In Evangelism and the Reformed Faith; N Macleod; C Thomas, Et Al, 41-48, 1980. Carmy, Shalom. "The Sphinx as Leader: A Reading of Judges 13-16." Tradition 14, no. Spring (1974): 66-79. Carter, Charles E., and Carol L. Meyers. Community, Identity, and Ideology: Social Science Approaches to the Hebrew Bible Sources for Biblical and Theological Study ; 6. Winona Lake, Ind: Eisenbrauns, 1996. Cassel, Samuel H. "Strong Man: A Scripture Study of the Weaknesses in Strength." Foundations 2 (1959): 264-268. Cathcart, Kevin J. "The "Demons" in Judges 5:8a." Biblische Zeitschrift 21 (1977): 111-112. Cazelles, Henri. "Déborah (Jud 5:14), Amaleq Et Mákár." Vetus Testamentum 24, no. Apr (1974): 235-238. Chalcraft, David J. "Deviance and Legitimate Action in the Book of Judges." In The Bible in Three Dimensions, ed. D. Clines and et al., 177-201, 1990. Chaney, Marvin Lee. "Hdl-Ii and the Song of Deborah: Textual, Philological, and Sociological Studies in Judges 5, with Special Reference to the Verbal Occurrences of Hdl in Biblical Hebrew." [s.n.], 1976. Chisholm, Robert B., Jr. "The Role of Women in the Rhetorical Strategy of the Book of Judges." In Integrity of Heart, Skillfulness of Hands, ed. C. Dyer and et al., 34-49, 1994. Cloer, Eddie. "Difficult Texts from Joshua and Judges (Josh 2:1-22; 10:12-14; Judg 11:29-40)." In Difficult Texts of the Old Testament, ed. W. Winkler, 261-266, 1982. Coetzee, J. H. "Die Rol Van Die Ouers Van Simson in Die Simsonsage." Skrif en Kerk 17 (1996): 292-305. Coffman, James Burton, and Thelma B. Coffman. Judges and Ruth Commentaries. Vol. 2., ed. James Burton Coffman. Abilene, Tex.: A.C.U. Press, 1992. Cogan, Mordechai, Barry L. Eichler, and Jeffrey H. Tigay. Tehillah Le-Moshe: Biblical and Judaic Studies in Honor of Moshe Greenberg. Winona Lake, Ind: Eisenbrauns, 1997. Cohen, A. Joshua and Judges: Hebrew Text and English Translation with an Introduction and Commentary. London: Soncino Press, 1950. Cohen, Gary G. "Samson and Hercules: A Comparison between the Feats of Samson and the Labours of Hercules." Evangelical Quarterly 42 (1970). Cohen, A. The Soncino Books of the Bible. London ; New York: Soncino Press, 1978. Coogan, Michael D. "Structural and Literary Analysis of the Song of Deborah." Catholic Biblical Quarterly 40, no. Apr (1978): 143-165. Cooke, G. A. The Book of Judges in the Revised Version The Cambridge Bible for Schools and Colleges. Cambridge [Eng.]: University Press, 1913. Coppens, Joseph. "La Théophanie De Jud 5:4-5." Ephemerides Theologicae Lovanienses 43 (1967). Couturier, Guy. "Débora: Une Autorité Politico-Religieuse Aux Origines D'israél." Studies in Religion/Sciences religieuses 18 (1989): 213-228. Craig, Kenneth M., Jr. "Bargaining in Tov (Judges 11,4-11): The Many Directions of So-Called Direct Speech." Biblica 79, no. 1 (1998): 76-85. Craig, Kenneth M., Jr. "Bargaining in Tov (Judges 11,4-11): The Many Directions of So-Called Direct Speech." Biblica 79 (1998): 76-85. Craigie, Peter C. "Note on Judges 5:2." Vetus Testamentum 18, no. July (1968): 397-399. "Song of Deborah and the Epic of Tukulti-Ninurta." Journal of Biblical Literature 88, no. Spring (1969): 253-265. "Reconsideration of Shamgar Ben Anath (Judg 3:31 and 5:6)." Journal of Biblical Literature 91, no. June (1972): 239-240. "Some Further Notes on the Song of Deborah." Vetus Testamentum 22, no. July (1972): 349-353. "Three Ugaritic Notes on the Song of Deborah." Journal for the Study of the Old Testament 2 (1977): 33-49. "Parallel Word Pairs in the Song of Deborah (Judges 5)." Journal of the Evangelical Theological Society 20, no. Mar (1977): 15-22. "Deborah and Anat: A Study of Poetic Imagery (Judges 5)." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 90 (1978): 374-381. Crenshaw, James L. "Samson Saga: Filial Devotion or Erotic Attachment?" Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 86 (1974): 470-504. Crown, A. D. "A Reinterpretation of Judges Ix in Light of Its Humour." Abr Nahrain 3 (1961/62): 90-98. Crown, A. D. "Judges 5:15b-16." Vetus Testamentum 17, no. Apr (1967): 240-242. Crown, Alan D. "An Alternative to Yadin's Interpretation of Joshua Xi 10-13 and Judges Iv." Milla wa milla 13 (1973): 29-32. Cundall, Arthur E. Judges: An Introduction and Commentary Tyndale Old Testament Commentary. Downers Grove: InterVarsity, 1968. Cundall, Arthur Ernest. "Judges: An Apology for the Monarchy?" Expository Times 81, no. Mar (1970): 178-181. Currie, Stuart D. "Biblical Studies for a Seminar on Sexuality and the Human Community." Austin Seminary Bulletin: Faculty Edition 87 (1971). Curtis, Edward Lewis, and Albert Alonzo Madsen. The Book of Judges. New York,: The Macmillan company, 1913. Dahan, Gilbert. "Guillaume De Flay Et Son Commentaire Du Livre Des Juges: Etude Et Édition." In Recherches Augustiniennes, Vol 13; by F Dolbeau, Et Al, 37-104, 1978. Dahood, Mitchell. "Scriptio Defectiva in Judges 1:19." Biblica 60 (1979): 570. Danelius, Eva. "Shamgar Ben Anath." Journal of Near Eastern Studies 22, no. July (1963): 191-193. Daube, David. "Gideon's Few." Journal of Jewish Studies 7 (1956): 155-161. Davies, Gwynne Henton. "Judges 8:22-23." Vetus Testamentum 13, no. Apr (1963): 151-157. Davies, Graham I. "Megiddo in the Period of the Judges." In Crises and Perspectives; J Moor; N Poulssen; G Davies, Et Al, 34-53, 1986. Davis, John James. Conquest and Crisis; Studies in Joshua, Judges, and Ruth. Grand Rapids,: Baker Book House, 1969. Davis, Dale Ralph. "A Proposed Life-Setting for the Book of Judges." 1978. Davis, Dale R. "Comic Literature - Tragic Theology: A Study of Judges 17-18." Westminster Theological Journal 46, no. Spring (1984): 156-163. Deist, Ferdinand E. ""Murder in the Toilet" (Judges 3:12-30): Translation and Transformation." Scriptura 58, no. Winter (1996): 263-272. Dempster, Stephen G. "Mythology and History in the Song of Deborah." Westminster Theological Journal 41, no. Fall (1978): 33-53. Denham, Priscilla L. "It's Hard to Sing a Song of Deborah." In Spinning a Sacred Yarn; a Abernethy; C Carlson; P Carque; Et Al, 58-64, 1982. Detweiler, Robert. "Parerga: Homely Details, Secret Intentions, Veiled Threats." Literature and Theology 5, no. Mar (1991): 1-10. DeVries, LaMoine Ferdinand. "Incense Altars from the Period of the Judges and Their Significance." 1975. Dexinger, Ferdinand. "Ein Plädoyer Für Die Linkshänder Im Richterbuch." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977): 268-269. Digges, M. Laurentia. "Gideon's Trumpet Call." Worship 35, no. v (1961): 644-652. Disse, Andreas. Informationsstruktur Im Biblischen Hebräisch: Sprachwissenschaftliche Grundlagen Und Exegetische Konsequenzen Einer Korpusuntersuchung Zu Den Büchern Deuteronomium, Richter Und 2 Könige. St. Ottilien: EOS Verlag, 1998. Dohmen, Christoph. "Das Heiligtum Von Dan: Aspekte Religion." Biblische Notizen 17 (1982): 17-22. Donner, Herbert. "Ophra in Manasse: Der Heimatort Des Richters Gideon Und Des Königs Abimelech." In Die Hebr„Ische Bibel, ed. E. Blum and et al., 193-206, 1990. Dothan, Trude. "In the Days When the Judges Ruled: Research on the Period of the Settlement and the Judges." In Recent Archaeology in the Land of Israel; H Shanks & B Mazar, 35-41, 1984. Dragga, Sam. "In the Shadow of the Judges: The Failure of Saul." Journal for the Study of the Old Testament 38 (1987): 39-46. Drews, Robert. "The "Chariots of Iron" of Joshua and Judges." Journal for the Study of the Old Testament 45, no. Oct (1989): 15-23. Dumbrell, William J. "In Those Days There Was No King in Israel; Every Man Did What Was Right in His Own Eyes: The Purpose of the Book of Judges Reconsidered." Journal for the Study of the Old Testament 25, no. Fall (1983): 23-33. Dus, Jan. "Die Altisraelitische Amphiktyonische Poesie." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963): 45-54. Dus, Jan. "Ein Richterzeitliches Stierbildheiligtum Zu Bethel? Die Aufeinanderfolge Der Frühisraelitischen Zentralkultstatten." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 77 (1965): 268-286. "Herabfahrung Jahwes Auf Die Lade Und Entziehung Der Feuerwolke: Zu Zwei Dogmen Der Mittleren Richterzeit." Vetus Testamentum 19, no. July (1969): 290-311. Easterly, Ellis. "A Case of Mistaken Identity: The Judges in Judges Don't Judge." Bible Review 13, no. Apr (1997): 41-43,47. Ebach, Jrgen, and U. Rtersw"rden. "Pointen in Der Jothamfabel." Biblische Notizen 31 (1986): 11-18. Edelman, Diana. "Saul's Rescue of Jabesh-Gilead (1 Sam 11:1-11): Sorting Story from History." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 96 (1984): 195-209. Eissfeldt, Otto. Die Quellen Des Richterbuches, in Synoptischer Anordnung Ins Deutsche Übersetzt, Samt Einer in Einleitung Und Noten Gegebenen Begründung. Leipzig: J. C. Hinrichs, 1925. Elder, Linda Bennett, David L. Barr, and Elizabeth Struthers Malbon. Biblical and Humane: A Festschrift for John F Priest Scholars Press Homage Series ; 20. Atlanta: Scholars Pr, 1996. Ellington, John. "Translating Shibboleth and Sibboleth (Judges 12:6)." Bible Translator 41, no. Oct (1990): 446. "More on Shibboleth (Judges 12:6)." Bible Translator 43, no. Apr (1992): 244-245. Ellison, H. L. Joshua, Judges, Ruth, 1 and 2 Samuel. [1st U.S. ] ed. Grand Rapids: Eerdmans, 1968. Emerton, John Adney. "Notes on Two Proposed Emendations in the Book of Judges, 11:24 and 16:28." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 85 (1973): 220-223. Emerton, John A. "Gideon and Jerubbaal." Journal of Theological Studies 27, no. Oct (1976): 289-312. "The "Second Bull" in Judges 6:25-28." In H L Ginsberg Volume, ed. M. Haran, 52-55, 1978. "Some Comments on the Shibbolet Incident (Judges Xii 6)." In M‚Langes Bibliques Et Orientaux; a Caquot; S Legasse; Et Al, 149-157, 1985. Enns, Paul P. Judges, Bible Study Commentary Bible Study Commentary Series. Grand Rapids, Mich.: Zondervan Pub. House, 1982. Exum, J. Cheryl. "Literary Patterns in the Samson Saga: An Investigation of Rhetorical Style in Biblical Prose." PhD, Columbia University, 1976. "Promise and Fulfillment: Narrative Art in Judges 13." Journal of Biblical Literature 99, no. Mar (1980): 43-59. "Aspects of Symmetry and Balance in the Samson Saga." Journal for the Study of the Old Testament 19 (1981): 3-29. "The Theological Dimension of the Samson Saga." Vetus Testamentum 33, no. Jan (1983): 30-45. Exum, J. Cheryl, and J. William Whedbee. "Isaac, Samson, and Saul: Reflections on the Comic and Tragic Visions." Semeia 32 (1984): 5-40. Exum, J. Cheryl. "Murder They Wrote: Ideology and the Manipulation of Female Presence in Biblical Narrative." Union Seminary Quarterly Review 43 (1989): 19-39. "The Tragic Vision and Biblical Narrative: The Case of Jephthah." In Signs and Wonders: Biblical Texts in Literary Focus; J Exum, Ed, 59-83, 1989. "The Centre Cannot Hold: Thematic and Textual Instabilities in Judges." Catholic Biblical Quarterly 52, no. July (1990): 410-429. "On Judges 11." In A Feminist Companion to Judges, ed. A. Brenner, 131-144, 1993. "Feminist Criticism: Whose Interests Are Being Served?" In Judges and Method, ed. G. Yee, 65-90, 1995. "Harvesting the Biblical Narrator's Scanty Plot of Ground: A Holistic Approach to Judges 16:4-22." In Tehillah Le Moshe, 39-46. Winona Lake, Ind: Eisenbrauns, 1997. Fager, Jeffrey A. "Chaos and the Deborah Tradition." Quarterly Review 13, no. Winter (1993): 17-30. Faiman, David. "Chronology in the Book of Judges." Jewish Bible Quarterly 21, no. Jan (1993): 31-40. Fensham, F. Charles. "Shamgar Ben Anath." Journal of Near Eastern Studies 20, no. July (1961): 197-198. "Literary Observations on Historical Narratives in Sections of Judges." In Storia E Tradizioni Di Israele; D Garrone, Et Al, Eds, 77-88, 1991. Ferguson, Barbara. Joshua, Judges, and Ruth Bbc ; V. 4. Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1994. Fewell, Danna Nolan, and David M. Gunn. "Controlling Perspectives: Women, Men, and the Authority of Violence in Judges 4-5." Journal of the American Academy of Religion 58 (1990): 389-411. Fields, Weston W. Sodom and Gomorrah: History and Motif in Biblical Narrative Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series ; 231. Sheffield, Eng.: Sheffield Academic Press, 1997. Fokkelman, J. P. Narrative Art in Genesis: Specimens of Stylistic and Structural Analysis Studia Semitica Neerlandica ; V. 17. Assen: Van Gorcum, 1975. Fokkelman, Jan P. "Structural Remarks on Judges 9 and 19." In "Shaarei Talmon", ed. M. Fishbane and et al., 33-45, 1992. "The Song of Deborah and Barak: Its Prosodic Levels and Structure." In Pomegranates and Golden Bells, ed. D. Wright and et al., 595-628, 1995. Freedman, David Noel. "Note on Judges 15:5." Biblica 52 (1971): 535. Freedman, David N. "Early Israelie History in the Light of Early Israelite Poetry." In Unity and Diversity, ed. H. Goedicke, 3-35, 1975. Freedman, David Noel. "Who Is Like Thee among the Gods: The Religion of Early Israel." In Ancient Israelite Religion; P Miller, Jr; P Hanson, Et Al, Eds, 315-335, 1987. Fritz, Volkmar. "Das Ende Der Spätbronzezeitlichen Stadt Hazor Stratum Xiii Und Die Biblische Uberlieferung in Josua 11 Und Richter 4." In Ugarit Forschungen, Band 5, ed. K. Bergerhof, 123-139, 1973. Fritz, Volkmar. "Abimelech Und Sichem in Jdc 9." Vetus Testamentum 32, no. Apr (1982): 129-144. Fuchs, Esther. "Marginalization, Ambiguity, Silencing: The Story of Jephthah's Daughter." Journal of Feminist Studies in Religion 5, no. Spring (1989): 35-45.
Gage, Warren Austin. "Ruth Upon the Threshing Floor and the Sin of Gibeah: A Biblical Theological Study." Westminster Theological Journal 51, no. Fall (1989): 369-375. Gane, Roy. God's Faulty Heroes. Hagerstown, MD: Review and Herald Pub. Association, 1996. Garbini, Giovanni. "Parzon "Iron" in the Song of Deborah?" Journal of Semitic Studies 23, no. Spring (1978): 23-24. Garsiel, Moshe. "Homiletic Name-Derivations as a Literary Device in the Gideon Narrative: Judges Vi-Viii." Vetus Testamentum 43, no. July (1993): 302-317. Garstang, John. The Foundations of Bible History; Joshua, Judges. London: Constable and Co. ltd, 1931. Joshua Judges. London: Constable & Co., 1931. Gerleman, Gillis. "Song of Deborah in the Light of Stylistics." Vetus Testamentum 1, no. July (1951): 169-180. Gerstein, Beth. "A Ritual Processed: A Look at Judges 11:40." In Anti Covenant: Counter Reading Women's Lives, ed. M. Bal, 175-193, 1989. Gese, Hartmut. "Die Ältere Simsonüberlieferung (Richter 14-15)." Zeitschrift für Theologie und Kirche 82 (1985): 261-280. Geus, C. H. J. de. "Richteren 1.1-2.5." Vox Theologica 36 (1966): 32-53. Gevirtz, Stanley. "The Hapax Legomenon Tormah (Judg 9:31)." Journal of Near Eastern Studies 17, no. Jan (1958): 59-60. Gibson, Arthur. "Snh in Judges I 14: Neb and Av Translations." Vetus Testamentum 26, no. July (1976): 275-283. Ginsburg, Christian D., and Hayyim Jacob ben. The Earlier Prophets. London,: British and foreign Bible society, 1926. Globe, Alexander. "Text and Literary Structure of Judges 5:4-5." Biblica 55 (1974): 168-178. "Literary Structure and Unity of the Song of Deborah." Journal of Biblical Literature 93, no. Dec (1974): 493-512. "Judges 5:27." Vetus Testamentum 25 (1975): 362-367. "Muster of the Tribes in Judges 5:11e-18." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 87 (1975): 169-184. "Enemies Round About: Disintegrative Structure in the Book of Judges." In Mappings of the Biblical Terrain, ed. V. Tollers and J. Maier, 233-251, 1990. Goldingay, John. "The Bible and Sexuality." Scottish Journal of Theology 39 (1986): 175-188. "Motherhood, Machismo, and the Purpose of Yahweh in Judges 4-5." Anvil: An Anglican Evangelical Journal for Theology and Mission 12 (1995): 21-33. Gonzalez, Magda Galvez De. "Terminos De Jueces Y Rut Usados Menos De Diez Veces En El Antiguo Testamento." Kairos (Guatemala) no 19 (1996): 59-73. Good, Robert M. "The Just War in Ancient Israel." Journal of Biblical Literature 104, no. Spring (1985): 385-400. Gooding, D. W. "The Composition of the Book of Judges." In Eretz-Israel, Archeological Historical and Geographical Studies, 16, H.M. Orlinsky Volume. Jerusalem: Israel Exploration Society, 1982. Goslinga, C. J. Joshua, Judges, Ruth Bible Student's Commentary. Grand Rapids, Mich.: Zondervan Corp., 1986. Gottlieb, Freema. "Three Mothers." Judaism 30, no. Spring (1981): 194-203. Görg, Manfred. "Zu Den Kleiderbezeichnungen in Ri 14,12f." Biblische Notizen 68 (1993): 5-9. Grashow, Zoe. "I and My Companions: Two Months in the Short Life of a Desert Daughter, Bat Yiftah." Tikkun 12 (1997): 25-26,71. Gray, John. Joshua, Judges, and Ruth. Rev. ed. New Century Bible. Greenwood, S.C.: Attic Press, 1977. Greene, Mark. "Enigma Variations: Aspects of the Samson Story, Judges 13-16." Vox Evangelica 21 (1991): 53-79. Greenspahn, Frederick E. "An Egyptian Parallel to Judg 17:6 and 21:25." Journal of Biblical Literature 101, no. Mar (1982): 129-130. "The Theology of the Framework of Judges." Vetus Testamentum 36, no. Oct (1986): 385-396. Greenstein, Edward L. "The Riddle of Samson." Prooftexts 1/3 (1981): 237-60. Grimm, Dieter. "Der Name Des Gottesboten in Richter 13." Biblica 62 (1981): 92-98. Grindel, John A. Joshua, Judges Collegeville Bible Commentary. Old Testament ; 7. Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1985. Groningen, Gerard van. "Joshua-Ii Kings: Deuteronomistic? Priestly? Or Prophetic Writing?" Journal of the Evangelical Theological Society 12, no. Winter (1969): 3-26. Gros Louis, Kenneth R. "The Book of Judges; Elijah and Elisha." In Literary Interpretations of Biblical Narratives, ed. K. Gros Louis, 141-162; 177-190, 1974. Gros Louis, Kenneth R., and Willard van Antwerpen, Jr. "Joshua and Judges." In A Complete Literary Guide to the Bible, ed. L. Ryken and et al., 137-150, 1993. Grossfeld, Bernard. "Critical Note on Judg 4:21." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 85 (1973): 348-351. Guest, Pauline Deryn. "Dangerous Liaisons in the Book of Judges." Sjot 11, no. 2 (1997): 241-269. Guest, P. Deryn. "Can Judges Survive without Sources? Challenging the Consensus." Journal for the Study of the Old Testament no 78 (1998): 43-61. Guillaume, Alfred. "A Note on Happar Hasheni: Judges 6:25-26,28." Journal of Theological Studies 50 (1949): 52-53. Gunn, David M. "Battle Report: Oral or Scribal Convention?" Journal of Biblical Literature 93, no. Dec (1974): 513-518. "Narrative Patterns and Oral Tradition in Judges and Samuel." Vetus Testamentum 24, no. July (1974): 286-317. "Joshua and Judges." In The Literary Guide to the Bible, ed. R. Alter and F. Kermode, 102-121, 1987. "Samson of Sorrows: An Isaianic Gloss on Judges 13-16." In Reading between Texts, ed. D. Fewell, 225-253, 1992. Gunneweg, Antonius H. J. "Uber Den Sitz Im Leben Der Sog: Stammesspräche (Gen 49, Dtn 33, Jdc 5)." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 76 (1964): 245-255. Gurewicz, S. B. "The Bearing of Judges 1-2:5 on the Authorship of the Book of Judges." Australian Biblical Review 7, no. Dec (1959): 37-40. Haag, Herbert. "Gideon--Jerubbaal--Abimelek." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 79 (1967): 305-314. Hackett, Jo Ann. "In the Days of Jael: Reclaiming the History of Women in Ancient Israel." In Immaculate and Powerful; C Atkinson; C Buchanan; M Miles; Eds, 15-38, 1985. "Women's Studies and the Hebrew Bible." In The Future of Biblical Studies; R Friedman and H Williamson, Eds, 141-164, 1987. Halperin, Sarah. "Tragedy in the Bible." In Semitics, Vol 7, 1980, ed. H. Dreyer, 28-39, 1980. Halpern, Baruch. "The Resourceful Israelite Historian: The Song of Deborah and Israelite Historiography." Harvard Theological Review 76, no. Oct (1983): 379-401. "The Assassination of Eglon: The First Locked-Room Murder Mystery." Bible Review 4, no. Dec (1988): 33-41. Hamlin, E. John. "Adoni-Bezek: What's in a Name (Judges 1:4-7)." In Proceedings, Estn Gt Lakes & Midwest Bibl Soc, 4, ed. P. Sigal, 146-152, 1984. "Structure and Meaning of the Theological Essay in Judges 2:6-3:6." In Proceedings, Estn Gt Lakes & Midwest Bibl Soc, 6; P Redditt, Ed, 114-119, 1986. At Risk in the Promised Land: A Commentary on the Book of Judges. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans, 1990. Handy, Lowell K. "Uneasy Laughter: Ehud and Eglon as Ethnic Humor." Sjot 6 (1992): 233-246. Hanselman, Stephen. "Narrative Theory, Ideology, and Transformation in Judges 4." In Anti Covenant: Counter Reading Women's Lives, ed. M. Bal, 95-112, 1989. Harbour, Brian L. "What Is a Person Like You Doing in a Place Like This." Preaching 14 (1998): 35-36. Harlé, Paul, and Thérèse Roqueplo. Les Juges. Paris: Cerf, 1999. Harrington, Daniel J. "The Prophecy of Deborah: Interpretative Homiletics in Targum Jonathan of Judges 5." Catholic Biblical Quarterly 48, no. July (1986): 432-442. Hart, R. van der. "Camp of Dan and the Camp of Yahweh." Vetus Testamentum 25, no. Oct (1975): 720-728. Hartman, Harvey D. "The Feminine Gender as a Literary Device in the Narrative of Judges." Th.D., Grace Theological Seminary, 1992. Hauser, Alan J. "Minor Judges: A Re-Evaluation." Journal of Biblical Literature 94, no. June (1975): 190-200. "Unity and Diversity in Early Israel before Samuel." Journal of the Evangelical Theological Society 22, no. Dec (1979): 289-303. "Judges 5: Parataxis in Hebrew Poetry." Journal of Biblical Literature 99, no. Mar (1980): 23-41. "Two Songs of Victory: A Comparison of Exodus 15 and Judges 5." In Directions in Biblical Hebrew Poetry, ed. E. Follis, 265-284, 1987. Held, Moshe, Edward L. Greenstein, David Marcus, Jewish Theological Seminary of America., and Ancient Near Eastern Society (New York N.Y.). Semitic Studies in Memory of Moshe Held. New York, N.Y.: Jewish Theological Seminary, 1989. Helyer, Larry R. "Hero and Heroine Narratives in the Old Testament." Southern Baptist Journal of Theology 2 (1998): 34-45. Hendel, Ronald S. "Sibilants and Sibbolet (Judges 12:6)." American Schools of Oriental Research Bulletin no 301 (1996): 69-75. Hercus, John. God Is God: Samson and Other Case Histories from the Book of Judges. London,: Hodder and Stoughton, 1971. Hess, Richard S. "The Dead Sea Scrolls and Higher Criticism of the Hebrew Bible: The Case of 4qjudga." In Scrolls and the Scriptures, The, 122-128. Sheffield, Eng: Sheffield Univ Pr, 1997. Hillers, Delbert R. "Note on Judges 5:8a." Catholic Biblical Quarterly 27, no. Apr (1965): 124-126. Honeyman, A. M. "Salting of Schechem." Vetus Testamentum 3, no. Apr (1953): 192-195. Hoppe, Leslie J. Joshua, Judges: With an Excursus on Charismatic Leadership in Israel. Wilmington, Del: M. Glazier, 1982. Hudson, Don Michael. "Living in a Land of Epithets: Anonymity in Judges 19-21." Journal for the Study of the Old Testament 62, no. June (1994): 49-66. Hunt, Ignatius. The Books of Joshua and Judges Old Testament Reading Guide ; 5. Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 1965. Hunter, John Edward. Judges and a Permissive Society. Grand Rapids: Zondervan Pub. House, 1975. Hübner, Ulrich. "Mord Auf Dem Abort: Uberlegungen Zu Humor, Gewaltdarstellung Und Realienkunde in Ri 3:12-30." Biblische Notizen 40 (1987): 130-140. Ishida, Tomoo. "Leaders of the Tribal Leagues: Israel in the Pre-Monarchic Period." Revue biblique 80, no. Oct (1973): 514-530. Jackman, David. The Communicator's Commentary The Communicator's Commentary Series. Old Testament ; 7. Dallas, Tex.: Word Books, 1991. Janzen, J. Gerald. "A Certain Woman in the Rhetoric of Judges 9." Journal for the Study of the Old Testament 38 (1987): 33-37. "The Root Pr in Judges 5:2 and Deuteronomy 32:42." Vetus Testamentum 39, no. Oct (1989): 393-406. Jaros, Karl. "Zur Bedeutung Von Tsdyh in Ri 9:46,49." Andrews University Seminary Studies 15, no. Spring (1977): 57-58. Jenni, Ernst. "Vom Zeugnis Des Richterbuches." Theologische Zeitschrift 12, no. May-Jun (1956): 257-274. Jericke, Detlef. "Josuas Tod Und Josuas Grab: Eine Redaktionsgeschichtliche Studie." Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 108, no. 3 (1996): 347-361. Jobling, David. "Structuralist Criticism: The Text's World of Meaning." In Judges and Method, ed. G. Yee, 91-118, 1995. Jones Warsaw, Koala. "Toward a Womanist Hermeneutic: A Reading of Judges 19-21." In A Feminist Companion to Judges, ed. A. Brenner, 172-186, 1993. Jones Warsaw, Koala. "Toward a Womanist Hermeneutic: A Reading of Judges 19-21." Journal of the Interdenominational Theological Center 22, no. Fall (1994): 18-35. Joosten, Jan. "Hechadalti Forma Mixta?" Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 102 (1990): 96-97. Jordan, James B. Judges: God's War against Humanism. Tyler, Tex.: Geneva Ministries, 1985. Jost, Renate. "Der Gott Der Liebe - Der Gott Der Rache Oder: Simsons "Rachegebet"." In Von Der Wurzel Getragen, 103-113. Leiden: E J Brill, 1996. Jull, Tom A. "Mqrh in Judges 3: A Scatological Reading." Journal for the Study of the Old Testament no 81 (1998): 63-75. Kallai, Z. "The Conquest of Northern Palestine in Joshua and Judges." In 5th World Congress of Jewish Studies, Vol 1, ed. P. Peli, 129-134, 1973. Kallai, Zecharia. "Judah and Israel: A Study in Israelite Historiography." Israel ExplorationJournal 28, no.; however, the imagery, in being transferred to Yahweh and Deborah, is ultimately transformed, historicized, and demythologized (1978): 251-261. "Territorial Patterns, Biblical Historiography and Scribal Tradition - a Programmatic Survey." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 93 (1981): 427-432. Kamuf, Peggy. "Author of a Crime." In A Feminist Companion to Judges, ed. A. Brenner, 187-207, 1993. Kaswalder, Pietro Alberto. "I Giudici Di Israele." In Studium Biblicum Franciscanum, Liber Annuus, 41, 1991, ed. G. Bottini, 9-40, 1992. Kaswalder, Pietro Alberto. "Le Trib- in Gdc 1,1-2,5 E in Gdc 4-5." In Studium Biblicum Franciscanum, Liber Annuus, 43, 1993, ed. G. Bottini, 89-113, 1994. Keefe, Alice A. "Rapes of Women/Wars of Men." Semeia 61 (1993): 79-97. Kegler, Jrgen. "Debora: Erwägungen Zur Politischen Funktion Einer Frau in Einer Patriarchalischen Gesellschaft." In Traditionen Der Befreiung, ed. W. Schottroff, 37-59, 1980. "Simsson - Widerstandskämpfer Und Volksheld." Communio Viatorum 28, no. Winter (1985): 97-117. Keil, C. F., and Franz Julius Delitzsch. Joshua, Judges, Ruth Biblical Commentary on the Old Testament. Edinburgh: T. & T. Clark, 1887. Kelle, Brad E. "Character in Process: The Characterization of Gideon in Judges 6-8." 1998. Kennedy, Archd R. S. The Book of Joshua & the Book of Judges The Temple Bible. London Philadelphia: J.M. Dent ; J.B. Lippincott, 1902.
Keukens, Karlheinz H. "Richter 11,37f: Rite De Passage Und Ubersetzungsprobleme." Biblische Notizen 19 (1982): 41-42. Kirkpatrick, Shane. "Questions of Honor in the Book of Judges." Koinonia 10 (1998): 19-40. Klein, Hans. "Natur Und Recht: Israels Umgang Mit Dem Hochzeitsbrauchtum Seiner Umwelt." Theologische Zeitschrift 37, no. Jan-Feb (1981). Klein, Lillian R. The Triumph of Irony in the Book of Judges. Sheffield: Almond, 1988. "Structure, Irony and Meaning in the Book of Judges." In Proc, 10th World Cong of Jewish St, A: Bible; D Assaf, 83-90, 1990. "A Spectrum of Female Characters." In A Feminist Companion to Judges, ed. A. Brenner, 24-33, 1993. "The Book of Judges: Paradigm and Deviation in Images of Women." In A Feminist Companion to Judges, ed. A. Brenner, 55-71, 1993. Knauf, Ernst A. "Zum Text Von Ri 5:14." Biblica 64 (1983): 428-429. Knauf, Ernst Axel. "Pireathon--Ferata." Biblische Notizen 51 (1990): 19-24. "Eglon and Ophrah: Two Toponymic Notes on the Book of Judges." Journal for the Study of the Old Testament 51, no. Spring (1991): 25-44. Knierim, Rolf P. "Customs, Judges, and Legislators in Ancient Israel." In Early Jewish and Christian Exegesis; C Evans and W Stinespring, 3-15, 1987. Koenen, Klaus. ""Wem Ist Weh? Wem Ist Ach?... Wer Hat Trube Augen?" Zur Funktion Von Ratselfragen Im Alten Testament." Biblische Notizen no 94 (1998): 79-86. Kooij, Arie van der. ""and I Also Said": A New Interpretation of Judges Ii 3." Vetus Testamentum 45, no. July (1995): 294-306. Kooij, Arie van der. "On Male and Female Views in Judges 4 and 5." In On Reading Prophetic Texts, ed. B. Becking and et al., 135-152, 1996. Kraeling, E. G. "Difficulties in the Story of Ehud." Journal of Biblical Literature 54 (1935): 205-210. Kredel, Fritz. The Acts of Samson: Judges Xiii-Xvi. Lexington, Ky.: Anvil Press, 1976. Kresge, Ralph S. "Folklore in the Book of Judges." Ph.D., Dropsie College, 1956. Krinetzki, Gnter. "Prahlerei Und Sieg Im Alten Israel (Gen 4,23f; Ri 15, 16; 16, 23f; 1 Sam 18, 7 Par)." Biblische Zeitschrift 20 (1976): 45-58. Kübel, Paul. "Epiphanie Und Altarbau." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 83 (1971): 225-231. Landes, Daniel. "A Vow of Death." In Confronting Omnicide, ed. D. Landes, 5-11, 1991. Landy, Francis. "Gilead and the Fatal Word." In Proc, 9th World Cong of Jewish Stds, a; R Giveon; M Anbar, Et Al, 39-44, 1986. "Shibboleth: The Password." In Proc, 10th World Cong of Jewish St, A: Bible; D Assaf, 91-98, 1990. Lang, John Marshall. Gideon and the Judges. A Study, Historical and Practical. New York,: Anson D.F. Randolph & Co., nd. Lanior, Corinne. "Le Livre Des Juges, L'histoire Et Les Femmes." Foi et Vie 96 (1997): 55-71. Lasine, Stuart. "Guest and Host in Judges 19: Lot's Hospitality in an Inverted World." Journal for the Study of the Old Testament 29 (1984): 37-59. Latvus, Kari. God, Anger and Ideology: The Anger of God in Joshua and Judges in Relation to Deuteronomy and the Priestly Writings Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series ; 279. Sheffield, England: Sheffield Academic Press, 1998. Layton, Scott C. "Ya`El in Judges 4: An Onomastic Rejoinder." Zeitschrift fur die Alttestamentliche Wissenschaft 109, no. 1 (1997): 93-94. Lemaire, Andr‚. "L'incident Du Sibbolet (Jg 12,6): Perspective Historique." In M‚Langes Bibliques Et Orientaux; a Caquot; S Legasse; Et Al, 275-281, 1985. Lemche, Niels P. "The Greek "Amphictyony": Could It Be a Prototype for the Israelite Society in the Period of the Judges?" Journal for the Study of the Old Testament 4 (1977): 48-59. "The Judges - Once More." Biblische Notizen 20 (1983): 47-55. "Israel in the Period of the Judges: The Tribal League in Recent Research." Studia Theologica 38 (1984): 1-28. Lewis, Theodore J. "The Songs of Hannah and Deborah: Chdl-Ii ("Growing Plump")." Journal of Biblical Literature 104, no. Mar (1985): 105-108. "The Identity and Function of El/Baal Berith." Journal of Biblical Literature 115, no. Fall (1996): 401-423. Lieberman, David. The Eternal Torah: A New Commentary Utilizing Ancient and Modern Sources in a Grammatical, Historical, and Traditional Explanation of the Text. 1st ed. River Vale, N.J.: Twin Pines Press, 1979. Lilley, J. P. U. "A Literary Appreciation of the Book of Judges." Tyndale Bulletin 18 (1967): 94-102. Lindars, Barnabas. "Gideon and Kingship." Journal of Theological Studies 16, no. Oct (1965): 315-326. "Some Septuagint Readings in Judges." Journal of Theological Studies 22, no. Apr (1971): 1-14. "Jotham's Fable: A New Form-Critical Analysis." Journal of Theological Studies 24, no. Oct (1973): 355-366. "The Israelite Tribes in Judges." In Studies in the Historical Books of Ot, ed. J. A. Emerton, 95-112, 1979. Interpreting Judges Today: The Ethel M. Wood Lecture, 1983, Delivered at the Senate House, University of London on 8 February 1983 Ethel M. Wood Trust Lecture ; 1983. [London]: University of London, 1983. "Deborah's Song: Women in the Old Testament." Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester 65, no. Spring (1983): 158-175. Lindars, Barnabas, and A. D. H. Mayes. Judges 1-5: A New Translation and Commentary. Edinburgh: T&T Clark, 1995. Lipinski, Edward. "Juges 5:4-5 Et Psaume 68:8-11." Biblica 48 (1967): 185-206. Liss, Hanna. "Die Fabel Des Yotam in Ri 9,8-15--Versuch Einer Strukturellen Deutung." Biblische Notizen no 89 (1997): 12-18. Logan, Morag. "Gender, Literary Characterization and History: Re-Writing the Stories of Deborah and Jezebel." 1997. Lopate, Phillip. "Judges." In Congregation, ed. D. Rosenberg, 70-97, 1987. Loudon, George W. H. "God Judges Our Judgments." Expository Times 69, no. v (1957). Lurie, Ben Zion. "Early and Late in Judges 1." In Proc, 9th World Cong of Jewish Stds, a; R Giveon; M Anbar, Et Al, 65-72, 1986. Mabee, Charles. "Judicial Instrumentality in the Ahimelech Story." In Early Jewish and Christian Exegesis; C Evans and W Stinespring, 17-32, 1987. Macdonald, A. J. The Interpreter Spirit and Human Life: A Study of the Doctrine of the Holy Spirit in the Old Testament, the Wisdom Books and the New Testament. London: Society for promoting Christian Knowledge, 1944. Macintosh, Andrew Alexander. "The Meaning of Mklym in Judges 18:7." Vetus Testamentum 35, no. Jan (1985): 68-77. MacLaurin, E. C. B. The Hebrew Theocracy in the Tenth to the Sixth Centuries B.C.: An Analysis of the Books of Judges, Samuel, and Kings. [Sydney]: Angus and Robertson, 1959. Malamat, Abraham. "The War of Gideon and Midian: A Military Approach." Palestine Exploration Quarterly 85 (1953): 61-65. Malamat, Abraham. "Cushan Rishathaim and the Decline of the near East around 1200 Bc." Journal of Near Eastern Studies 13, no. Oct (1954): 231-242. "Danite Migration and the Pan-Israelite Exodus-Conquest: A Biblical Narrative Pattern." Biblica 51 (1970): 1-16. "Charismatic Leadership in the Book of Judges." In Magnalia Dei: The Mighty Acts of God: Essays on the Bible and Archaeology in Memory of G. Ernest Wright, ed. F. Cross, 152-168, 1976. "Israelite Conduct of War in the Conquest of Canaan." In Symposia Celebrating the 75th Anniv Asor, ed. F. M. Cross, 35-55, 1979. "Charismatic Leadership in the Book of Judges." In Community, Identity, and Ideology, 293-310. Winona Lake, Ind: Eisenbrauns, 1996. Maly, Eugene H. "Jothan Fable--Anti-Monarchical?" Catholic Biblical Quarterly 22, no. July (1960): 299-305. Manley, George T. "Deuteronomic Redactor in the Book of Judges." Evangelical Quarterly 31 (1959). Marcus, David. "The Bargaining between Jephthah and the Elders (Judges 11:4-11)." Journal of the Ancient Near Eastern Society 19 (1989): 95-100. "The Legal Dispute between Jephthah and the Elders." In Hebrew Annual Review, 12, ed. M. Raphael, 105-114, 1990. "Ridiculing the Ephraimites: The Shibboleth Incident (Judg 12:6)." Maarav 8 (1992): 95-105. Margalit, Baruch. "Observations on the Jael-Sisera Story (Judges 4-5)." In Pomegranates and Golden Bells, ed. D. Wright and et al., 629-641, 1995. Margalith, Othniel. "Samson's Foxes." Vetus Testamentum 35, no. Apr (1985): 224-229. "Samson's Riddle and Samson's Magic Locks." Vetus Testamentum 36, no. Apr (1986): 225-234. "The Legends of Samson/Heracles." Vetus Testamentum 37, no. Jan (1987): 63-70. Margulies, Heinrich. "Das Rätsel Der Biene Im Alten Testament." Vetus Testamentum 24, no. Jan (1974): 56-76. Margulis, B. "Exegesis of Judges 5:8a." Vetus Testamentum 15, no. Jan (1965): 66-72. Martin, James D. The Book of Judges: Commentary The Cambridge Bible Commentary, New English Bible. Cambridge, Eng. ; New York: Cambridge University Press, 1975. "The Office of Judge in Pre-Monarchic Israel." In Glasgow Univ Oriental Soc Trans, Xxvi, 1975 6, ed. R. Carroll, 64-79, 1979. Marx, Alfred. "Forme Et Fonction De Juges 2: 1-5." Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses 59 (1979): 341-350. Matthews, Victor H. "Freedom and Entrapment in the Samson Narrative: A Literary Analysis." Perspectives in Religious Studies 16, no. Fall (1989): 245-257. Matthews, Victor H. "Hospitality and Hostility in Judges 4." Biblical Theology Bulletin 21, no. Spring (1991): 13-21. "Hospitality and Hostility in Genesis 19 and Judges 19." Biblical Theology Bulletin 22, no. Spring (1992): 3-11. Mattill, A. J. "Representative Universalism and the Conquest of Canaan." Concordia Theological Monthly 35, no. Jan (1964): 8-17. Mayes, A. D. H. "Historical Context of the Battle against Sisera." Vetus Testamentum 19, no. July (1969): 353-360. "Israel in the Pre-Monarchy Period." Vetus Testamentum 23, no. Apr (1973): 151-170. Israel in the Period of the Judges Studies in Biblical Theology; 2d Series, 29. Naperville, Ill.,: A. R. Allenson, 1974. "Period of the Judges and the Rise of the Monarchy." In Israelite and Judaean History, ed. J. Hayes, 285-331, 1977. Judges Old Testament Guides, 3. Sheffield, [Eng.]: JSOT Press, 1985. Mayeski, Marie Anne. ""Let Women Not Despair": Rabanus Maurus on Women as Prophets." Theological Studies 58 (1997): 237-253. Mazar, Benjamin. Judges. London: W.H. Allen, 1971. Mazar, Amihai. "Bronze Bull Found in Israelite "High Place" from the Time of the Judges." Biblical Archaeology Review 9 (1983). McKenzie, John L. The World of the Judges Prentice-Hall Backgrounds to the Bible Series. Englewood Cliffs, N.J.,: Prentice-Hall, 1966. McKenzie, Donald A. "Judge of Israel." Vetus Testamentum 17, no. Jan (1967): 118-121. Mehlman, Israel. "Jephthah." Jewish Bible Quarterly 23, no. Apr-Jun (1995): 73-78. "Jephthah's Daughter." Jewish Bible Quarterly 25, no. Apr-Jun (1997): 73-78. Mendelsohn, I. "The Disinheritance of Jephthah in the Light of Paragraph 27 of the Lipit-Ishtar Code." Israel ExplorationJournal 4 (1953): 116-119. Mendenhall, George E. "Ancient Oriental and Biblical Law." Biblical Archaeologist 17/2 (1954): 26-46. Merideth, Betsy. "Desire and Danger: The Drama of Betrayal." In Anti Covenant: Counter Reading Women's Lives, ed. M. Bal, 63-78, 1989. Miller, J. Maxwell. "Israelite Occupation of Canaan: The Biblical Sources." In Israelite and Judaean History, ed. J. Hayes, 213-284, 1977. Miller, Geoffrey P. "Verbal Feud in the Hebrew Bible: Judges 3:12-30 and Dt 19-21." Journal of Near Eastern Studies 55, no. Apr (1996): 105-117. Miller, Geoffrey P. "A Riposte Form in the Song of Deborah." In Gender and Law in the Hebrew Bible and the Ancient near East, 113-127. Sheffield, Eng: Sheffield Academic Pr, 1998. Mize, Sandra Yocum, and William L. Portier. American Catholic Traditions: Resources for Renewal Annual Publication of the College Theology Society ; 42. Maryknoll, NY: Orbis, 1997. Mobley, Gregory. "Samson, the Liminal Hero: A Comparative Study of Judges 13-16 and Ancient near Eastern Heroic Tradition." UMI Dissertation Services, 1995. Montalvo, David E. "The Texts of a and B in the Book of Judges." Ph.D., Dropsie University, 1977. Moor, Johannes Cornelis de. Crises and Perspectives: Studies in Ancient near Eastern Polytheism, Biblical Theology, Palestinian Archaeology, and Intertestamental Literature: Papers Read at the Joint British-Dutch Old Testament Conference, Held at Cambridge, U.K., 1985 Oudtestamentische Studiën, Deel 24. Leiden: E.J. Brill, 1986. Moore, George Foot. A Critical and Exegetical Commentary on Judges. New York,: C. Scribner's sons, 1895. Mosca, Paul G. "Who Seduced Whom: A Note on Joshua 15:18; Judges 1:14." Catholic Biblical Quarterly 46, no. Jan (1984): 18-22. Mullen, E. Theodore. "The "Minor Judges": Some Literary and Historical Considerations." Catholic Biblical Quarterly 44, no. Apr (1982): 185-201. Mullen, E. Theodore, Jr. "Judges 1:1-36: The Deuteronomistic Reintroduction of the Book of Judges." Harvard Theological Review 77, no. Jan (1984): 33-54. Munch, Peter A. "The "Judges" of Ancient Israel: An Exploration in Charismatic Authority." In Time, Place, and Circumstance, ed. W. Swatos, 57-69, 1990. Murray, D. F. "Narrative Structure and Technique in the Deborah-Barak Story, Judges 4:4-22." In Studies in the Historical Books of Ot, ed. J. A. Emerton, 155-189, 1979. Murtonen, A. "Thoughts on Judges 17 Sq." Vetus Testamentum 1, no. July (1951): 223-224. Müller, Hans Peter. "Der Aufbau Des Deboraliedes." Vetus Testamentum 16, no. Oct (1966): 446-459.
"Der Begriff Rötsel Im Alten Testament." Vetus Testamentum 20, no. Oct (1970): 465-489. Müllner, Ilse. "Tüdliche Differenzen: Sexuelle Gewalt Als Gewalt Gegen Andere in Ri 19." In Von Der Wurzel Getragen, ed. L. Schottroff and et al., 81-100, 1996. Na'aman, Nadav. "Canaanites and Perizzites." Biblische Notizen 45 (1988): 42-47. "Literary and Topographical Notes on the Battle of Kishon (Judges Iv-V)." Vetus Testamentum 40, no. Oct (1990): 423-436. Neef, Heinz Dieter. "Der Sieg Deboras Und Baraks Über Sisera: Exegetische Beobachtungen Zum Aufbau Und Werden Von Jdc 4:1-24." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 101 (1989): 28-49. ""Ich Selber Bin in Ihm" (Ex 23,21): Exegetische Beobachtungen Zur Rede Vom "Engel Des Herm" in Ex 23,20-22; 32,34; 33,2; Jdc 2,1-5; 5,23." Biblische Zeitschrift 39 (1995): 54-75. Nel, Philip J. "The Riddle of Samson (Judg 14:14-18)." Biblica 66 (1985): 534-545. Nicholson, E. W. "Problem of Tsnch." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977): 259-265. Nickelsburg, George W. E. "4q551: A Vorlage to Susanna or a Text Related to Judges 19?" Journal of Jewish Studies 48 (1997): 349-351. Niditch, Susan. "The "Sodomite" Theme in Judges 19-20: Family, Community, and Social Disintegration." Catholic Biblical Quarterly 44, no. July (1982): 365-378. "Eroticism and Death in the Tale of Jael." In Gender and Difference in Ancient Israel, ed. P. Day, 43-57, 1989. "Samson as Culture Hero, Trickster, and Bandit: The Empowerment of the Weak." Catholic Biblical Quarterly 52, no. Oct (1990): 608-624. Niehr, Herbert. "Grundzüge Der Forschung Zur Gerichtsorganisation Israels." Biblische Zeitschrift 31 (1987): 206-227. Noth, Martin. "Background of Judges 17-18." In Israel's Prophetic Heritage: J Muilenburg, ed. B. W. Anderson, 68-85, 1962. O'Brien, Mark A. "Judges and the Deuteronomistic History." In The History of Israel's Traditions, ed. S. McKenzie and et al., 235-259, 1994. O'Connell, Robert H. The Rhetoric of the Book of Judges. Vol.. 63 Supplements to Vetus Testamentum. Leiden ; New York: E.J. Brill, 1995. O'Connor, Michael Patrick. "The Women in the Book of Judges." Hebrew Annual Review 10 (1987): 277-293. O'Connor, M. "War and Rebel Chants in the Former Prophets." In Fortunate the Eyes That See, ed. A. Beck and et al., 322-337, 1995. O'Doherty, Eamonn. "Literary Problem of Judges 1:1-3:6." Catholic Biblical Quarterly 18, no. Jan (1956): 1-7. Oberhuber, Karl. "Zur Syntax Des Richterbuches: Der Einfache Nominalsatz Und Die Sog Nominale Apposition." Vetus Testamentum 3, no. Jan (1953): 1-45. Oded, Bustanay. "Cushan-Rishathaim (Judges 3:8-11): An Implicit Polemic." In Texts, Temples, and Traditions, ed. M. Fox and et al., 89-94, 1996. Ogden, Graham S. "The Special Features of a Story: A Study of Judges 3." Bible Translator 42, no. Oct (1991): 408-414. "Poetry, Prose, and Their Relationship: Some Relections Based on Judges 4 and 5." In Discourse Perspectives on Hebrew Poetry in Thescriptures, ed. E. Wendland, 111-130, 1994. "Jotham's Fable: Its Structure and Function in Judges 9." Bible Translator 46 (1995): 301-308. Orlinsky, Harry M. "Tribal System of Israel and Related Groups in the Period of the Judges." In Studies and Essays in Honor of a a Neuman; M Ben Horin, Et Al, 375-387, 1962. Overholt, Thomas W. "Thoughts on the Use of "Charisma" in Old Testament Studies." In In the Shelter of Elyon, ed. W. Barrick and J. Spencer, 287-303, 1984. Pannick, David. Judges. Oxford New York: Oxford University Press, 1987. Parente, Fausto. "Die Ursprünge Des Nazirats." In Biblische Und Judaistische Studien, ed. A. Vivian, 65-83, 1990. Patterson, Richard D. "The Song of Deborah (Judges 5; Tables)." In Tradition and Testament, ed. J. Feinberg, 123-160, 1981. Patton, Corrine L. "From Heroic Individual to Nameless Victim: Women in the Social World of the Judges." In Biblical and Humane, ed. L. Elder and et al., 33-46, 1996. Payne, Elizabeth J. "The Midianite Arc in Joshua and Judges." In Midian, Moab and Edom, ed. J. Sawyer and D. Clines, 163-172, 1983. Penchansky, David. "Staying the Night: Inter Textuality in Genesis and Judges." In Reading between Texts, ed. D. Fewell, 77-88, 1992. "Up for Grabs: A Tentative Proposal for Doing Ideological Criticism." Semeia no 59 (1992): 35-41. Penna, Angelo. "L'introduzione Al Libro Dei Giudici (1:1-3:6)." In Estudios Ecclesiasticos 34 No 134 135, 521-529, 1960. Polzin, Robert. Moses and the Deuteronomist: A Literary Study of the Deuteronomic History, Part I, Deuteronomy, Joshua, Judges. New York: Seabury Press, 1980. Moses and the Deuteronomist: Deuteronomy, Joshua, Judges. 1st Midland book ed. Indiana Studies in Biblical Literature, ed. Robert Polzin. Bloomington: Indiana University Press, 1993. Porter, Joshua Roy. "Samson's Riddle: Judges 14:14,18." Journal of Theological Studies 13, no. Apr (1962): 106-109. Porter, Stanley E., and Thomas H. Olbricht. Rhetoric, Scripture and Theology: Essays from the 1994 Pretoria Conference Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series ; 131. Sheffield, Eng.: Sheffield Academic Press, 1996. The Rhetorical Analysis of Scripture: Essays from the 1995 London Conference. Vol. 146 Journal for the Study of the New Testament. Supplement Series. Sheffield, Eng.: Sheffield Academic Press, 1997. Poulssen, Niek. "Het Gelofteoffer Van Jafta - Een Licht Op De Kandelaar." In Beeld Van Genade; N Ruiter; H Faber; C Verhoeven, Et Al, 82-88, 1979. Praetorius, Franz. Das Targum Zum Buch Der Richter in Jemenischer Überlieferung. New York,: Lemcke & Buechner, 1900. Rabin, Chaim. "Judges 5:2 and the "Ideology" of Deborah's War." Journal of Jewish Studies 6 (1955): 125-134. Radday, Wolfgang. "Chiasm in Joshua, Judges, and Others." Linguistica Biblica 17/28 (1973): 6-13. Radday, Yehuda T., and et al. "Book of Judges Examined by Statistical Linguistics." Biblica 58 (1977): 469-499. Rashi, Avraham Shelomoh Fishelis, Shmuel Fishelis, and A. J. Rosenberg. Judges: A New English Translation Judaica Books of the Prophets. New York: Judaica Press, 1983. Rasmussen, Rachel C. "Deborah the Woman Warrior." In Anti Covenant: Counter Reading Women's Lives, ed. M. Bal, 79-93, 1989. Rast, Walter E. Joshua, Judges, Samuel, Kings Proclamation Commentaries. Philadelphia: Fortress Press, 1978. Reinhartz, Adele. "Samson's Mother: An Unnamed Protagonist." Journal for the Study of the Old Testament 55, no. Spring (1992): 25-37. "Samson's Mother: An Unnamed Protagonist." In A Feminist Companion to Judges, ed. A. Brenner, 157-170, 1993. Reis, Pamela Tamarkin. "Spoiled Child: A Fresh Look at Jephthah's Daughter." Prooftexts 17 (1997): 279-298. Rendsburg, Gary A. "Confused Language as a Deliberate Literary Device in Biblical Hebrew Narrative." Journal of Hebrew Scriptures 2 (1999): http://www.arts.ualberta.ca/JHS/Articles/article_12.pdf. Revell, E. John. "The Battle with Benjamin (Judges 20:29-48) and Hebrew Narrative Techniques." Vetus Testamentum 35, no. Oct (1985): 417-433. Revell, E. J. "The System of the Verb in Standard Biblical Prose." In Hebrew Union College Annual, Vol 60, 1989, ed. H. Paper, 1-37, 1990. Reventlow, Henning, Ya ir Hofman, and Benjamin Uffenheimer. Politics and Theopolitics in the Bible and Postbiblical Literature Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series, 171. Sheffield: JSOT Press, 1994. Reviv, Hanoch. "The Government of Shechem in the El-Amarna Period and in the Days of Abimelech." Israel ExplorationJournal 16 (1966): 252-257. Richard, Marcel. "Saint Hippolyte a-T-Il Comment‚ L'histoire De Samson?" In M‚Langes De Science Religieuse, 23 Annee 1966, Supplement, 13-21, 1967. Richter, Wolfgang. "Zu Den Richtern Israels." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 77 (1965): 40-72. Richter, Wolfgang. "Die Uberlieferungen Um Jephtah." Biblica 47 (1966): 485-556. Ricoeur, Paul. "The Narrative Function." Semeia 13 (1978): 177-202. Rietzschel, Claus. "Zu Jdg 5:8." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 81 (1969): 236-237. "Zu Jdc 5:14b-15a." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 83 (1971): 211-225. Robertson, Edward. The Period of the Judges: A Mystery Period in the History of Israel. Manchester,, 1946. Roehrs, Walter R. "Sermon Study on Judges 9:8-15: The Fable of the Bramble King." Concordia Theological Monthly 20, no. July (1949): 488-495. "Conquest of Canaan According to Joshua and Judges." Concordia Theological Monthly 31, no. Dec (1960): 746-760. Romer, Thomas C. "Why Would the Deuteronomists Tell About the Sacrifice of Jephthah's Daughter." Journal for the Study of the Old Testament no 77 (1998): 27-38. Rose, Martin. "Siebzig Könige Aus Ephraim (Jdc 5:14)." Vetus Testamentum 26, no. Oct (1976): 447-452. Rozenberg, Martin S. "The Sofetim in the Bible." In Nelson Glueck Memorial Volume, ed. B. Mazar, 77-86, 1975. Röger, Hans Peter. "Ein Neues Fragment Des Richterbuches Mit Babylonischer Punktation." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 75 (1963): 223-225. Römheld, K. F. D. "Von Den Quellen Der Kraft (Jdc 13)." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 104 (1992): 28-52. Rösel, Hartmut N. "Zur Ehud-Erzählung." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977): 270-272. "Die Uberleitungen Vom Josua- Ins Richterbuch." Vetus Testamentum 30, no. July (1980): 342-350. "Jephtah Und Das Problem Der Richter." Biblica 61 (1980): 251-255. "Die "Richter Israels" Rückblick Und Neuer Ansatz." Biblische Zeitschrift 25 (1981): 180-203. "Uberlegungen Zu "Abimelech Und Sichem in Jdc 9"." Vetus Testamentum 33, no. Oct (1983): 500-503. "Anmerkungen Zur Erzählung Vom Bundesschluss Mit Den Gibeoniten." Biblische Notizen 28 (1985): 30-35. "Das "Negative Besitzverzeichnis" - Traditionsgeschichtliche Und Historische Uberlegungen." In "WNschet Jerusalem Frieden", ed. M. Augustin, 121-135, 1988. "Ehud Und Die Ehuderzählung." In Meilenstein, ed. M. Weippert and et al., 225-233, 1995. Rust, Eric Charles. Judges: Ruth: I and Ii Samuel. London: SCH Pr., 1961. Ryken, Leland. "'and It Came to Pass': The Bible as God's Storybook." Biblioteca Sacra 147, no. April-June (1990): 131-42. Sakenfeld, Katharine Doob. "Deborah, Jael, and Sisera's Mother: Reading the Scriptures in Cross-Cultural Con Text." In Women, Gender, and Christian Community, 13-22. Louisville, Ky: Westminster/John Knox Pr, 1997. Sasson, Jack M. "Who Cut Samson's Hair? (and Other Trifling Issues Raised by Judges 16)." Prooftexts 8, no. Spring (1988): 333-339. Satterthwaite, Philip E. "Some Septuagintal Pluses in Judges 20 and 21." Bulletin of the International Organization for Septuagint and Cognate Studies 24, no. Fall (1991): 25-35. "Narrative Artistry in the Composition of Judges Xx 29ff." Vetus Testamentum 42, no. Jan (1992): 80-89. ""No King in Israel": Narrative Criticism and Judges 17-21." Tyndale Bulletin 44 (1993): 75-88. Sauge, Kirsten. "Jael-Tradisjonene I Dommerne 4 Og 5." Norsk Teologisk Tidsskrift 88 (1987): 109-113. Sawyer, John F. A. "From Heaven Fought the Star (Judges 5:20)." Vetus Testamentum 31, no. Jan (1981): 87-89. Schiltknecht, Hans R. "Ehud, Der Linkshänder." Reformatio, no. Dec (1981): 637-640. Schlauri, Ignaz. "Wolfgang Richters Beitrag Zur Redaktionsgeschichte Des Richterbuches." Biblica 54 (1973): 367-403. Schmoldt, Hans. "Der Uberfall Auf Michas Haus (Jdc 18,13-18)." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 105 (1993): 92-98. Schneider, Tammi. Judges Berit Olam. Collegeville, MN: Liturgical Press, 2000. Schulte, Hannelis. "Richter 5: Das Debora-Lied: Versuch Einer Deutung." In Die Hebr„Ische Bibel, ed. E. Blum and et al., 177-191, 1990. Schulz, Alfons. Das Buch Der Richter Und Das Buch Ruth. Bonn,: P. Hanstein, 1926. Schunck, Klaus D. "Falsche Richter Im Richterbuch." In Prophetie Und Geschichtliche Wirklichkeit, ed. R. Liwak and et al., 364-370, 1991. Schwartz, Regina M. The Book and the Text: The Bible and Literary Theory. Oxford: Basil Blackwell, 1990. Scolnic, Benjamin E. "The Validity of Feminist Biblical Interpretation." Conservative Judaism 38, no. Spring (1986): 10-20. Segert, Stanislav. "Paronomasia in the Samson Narrative in Judges 13-16." Vetus Testamentum 34, no. --its judgment, antidote, stupidity, and tragedy (1984): 454-461. Selms, Adrianus van. "Judge Shamgar." Vetus Testamentum 14, no. July (1964): 294-309. Seyring, Friedrich. Die Alt-Israelitische Religion in Den "Heldengeschichten" Des Richterbuchs. Hamburg: Gedruckt bei Lütcke & Wulff, 1902. Shacham, Jacob. The Book of Judges. [1st ] ed. Philadelphia,: Chilton Book Co., 1968. Shaull, Richard, and Waldo A. Cesar. Pentecostalism and the Future of the Christian Churches : Promises, Limitations, Challenges. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub., 2000. Shaw, Jane. "Constructions of Woman in Readings of the Story of Deborah." In Anti Covenant: Counter Reading Women's Lives, ed. M. Bal, 113-132, 1989. Shibayama, Sakae. "Notes on Yarad and Alah: Hints on Translating." Journal of Bible and Religion 34, no. Oct (1966): 358-362. Shupak, Nili. "New Light on Shamgar Ben 'Anath." Biblica 70 (1989): 517-525.
Simons, Louise. "An Immortality Rather Than a Life: Milton and the Concubine of Judges 19- 21." In Old Testament Women; R Frontain and J Wojcik, Eds, 144-173, 1991. Simpson, Cuthbert Aikman. Composition of the Book of Judges. Oxford: B. Blackwell, 1957. Ska, Jean L. "De Quelques Ellipses Dans Les Récits Bibliques." Biblica 76 (1995): 63-71. Smelik, Klaas A. D. "Historische Achtergronden (to the Book of Judges)." In Geen Koning in Dir Dagen; K Deurloo; a Daalen; Et Al, 107-132, 1982. Smelik, Willem F. The Targum of Judges. Vol. d. 36 Oudtestamentische Studiën. New York: E.J. Brill, 1995. Smend, Rudolf. "Das Gesetz Und Die Völker: Ein Beitrag Zur Deuteronomistischen Redaktionsgeschichte." In Probleme Biblischer Theologie: Gerhard Von Rad Zum 70. Geburtstag, ed. H. W. Wolff, 494-509. Munchen: Chr. Kaiser, 1971. Smith, Robert Houston, and Charles M. Laymon. Old Testament History: A Commentary on Joshua, Judges, Ruth, I & Ii Samuel, I & Ii Kings, I & Ii Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther Interpreter's Concise Commentary ; V. 2. Nashville: Abingdon Press, 1983. Smith, Carol. "Samson and Delilah: A Parable of Power?" Journal for the Study of the Old Testament no 76 (1997): 45-57. Smith Christopher, Daniel L. Text & Experience: Towards a Cultural Exegesis of the Bible The Biblical Seminar ; 35. Sheffield, Eng: Sheffield Academic Pr, 1995. Soden, John Mark. "Prose and Poetry Compared: Judges 4 and 5 in Their Ancient near Eastern Con Text." 1989. Soggin, J. Alberto. "Zur Entwicklung Des Alttestamentlichen Königtums." Theologische Zeitschrift 15, no. Dec (1959). "Das Amt Der "Kleinen Richter" in Israel." Vetus Testamentum 30, no. Apr (1980): 245-248. "Heber Der Qenit: Das Ende Eines Biblischen Personennamens." Vetus Testamentum 31, no. Jan (1981): 89-92. "Bemerkungen Zum Deboralied, Richter Kap 5: Versuch Einer Neuen Ubersetzung Und Eines Vorstosses in Die Älteste Geschichte Israels." Theologische Literaturzeitung, no. Spring (1981): 625-639. Soggin, J. Alberto. Judges: A Commentary. 2nd ed. Old Testament Library. London: SCM Press, 1987. "The Migdal Temple, Migdal Suekem Judg 9 and the Artifact on Mount Ebal." In "WNschet Jerusalem Frieden", ed. M. Augustin, 115-119, 1988. "Ehud Und Eglon: Bemerkungen Zu Richter 3:11b-31." Vetus Testamentum 39, no. Jan (1989): 95-100. Spreafico, Ambrogio. "Giud 2,3: Ltsdym." Biblica 65 (1984): 390-392. Stadelmann, Andreas. "Le Origini Del Profetismo Nella Prospettiva Teologica Del "Deuteronomista"." In Mysterium Christi, ed. M. L. hrer and et al., 15-38, 1995. Stager, Lawrence E. "Archaeology, Ecology, and Social History: Background Themes to the Song of Deborah." In Congress Volume: Jerusalem, 1986, ed. J. Emerton, 221-234, 1988. Standaert, BenoŒt. "Adonai Shalom (Judges 6-9): The Persuasive Means of a Narrative and the Strategies of Inculturation of Yahwism in a New Con Text." In Rhetoric, Scripture and Theology, ed. S. Porter and et al., 195-202, 1996. Steinberg, Naomi. "Social Scientific Criticism: Judges 9 and Issues of Kinship." In Judges and Method, ed. G. Yee, 45-64, 1995. Stek, John H. "The Bee and the Mountain Goat: A Literary Reading of Judges 4." In A Tribute to Gleason Archer; W Kaiser, Jr & R Youngblood, Eds, 53-86, 1986. Stemmer, Nathan. "Introduction to Judges, 2:1-3:4." Jewish Quarterly Review 57, no. Jan (1967): 239-241. Stipp, Hermann Josef. "Simson, Der Nasirer." Vetus Testamentum 45, no. July (1995): 337-369. Stone, Lawson Grant. "From Tribal Confederation to Monarchic State: The Editorial Perspective of the Book of Judges." 1988. Stone, Kenneth Alan. "Gender and Homosexuality in Judges 19:Subject-Honor, Object-Shame?" Journal for the Study of the Old Testament 67, no. Spring (1995): 87-107. Strom, Donna. "Where Are the Deborahs and Baraks?" Evangelical Review of Theology 10, no. Jan (1986): 19-26. Sundberg, Walter. "Jephthah's Daughter: An Invitation to Non-Lectionary Preaching." Word & World 13, no. Winter (1993): 85-90. Sweeney, Marvin A. "Davidic Polemics in the Book of Judges." Vetus Testamentum 47 (1997): 517-529. Swiggers, P. "The Word Sibboleth in Jud 12:6." Journal of Semitic Studies 26, no. Aut (1981). Talmon, Shemaryahu. "In Those Days There Was No King in Israel." In 5th World Congress of Jewish Studies, Vol 1, ed. P. Peli, 135-144, 1973. "Navel of the Earth and the Comparative Method." In Scripture in History and Theology, ed. A. Merrill, 243-268, 1977. Tanner, James Paul. "Textual Patterning in Biblical Hebrew Narrative: A Case Study in Judges 6-8." 1990. Tanner, J. Paul. "The Gideon Narrative as the Focal Point of Judges." Bibliotheca Sacra 149, no. Apr-Jun (1992): 146-161. Tapp, Anne Michele. "An Ideology of Expendability: Virgin Daughter Sacrifice in Genesis 19:1-11, Judges 11:30-39 and 19:22-26." In Anti Covenant: Counter Reading Women's Lives, ed. M. Bal, 157-174, 1989. Targarona de Saenz Badillos, Judit. "Le Texte Grec Du Livre Des Juges Presente Par Les Manuscrits (D)Ptv (Judg)." In M‚Langes Dominique Barth‚Lemy, ed. P. Casetti, 531-552, 1981. Taylor, J. Glen. "The Song of Deborah and Two Canaanite Goddesses." Journal for the Study of the Old Testament 23 (1982): 99-108. Teixidor, Javier. "Les Fonctions De Rab Et De Suffáte En Phénicie." In Semitica, 29; H Cazelles; J Teixidor; E Puech, Et Al, 9-17, 1979. Thomson, H. C. "Shopet and Mishpat in the Book of Judges." Transactions of the Glasgow University Oriental Society 19 (1961/62): 74-85. Thornton, Timothy C. G. "Anti-Samaritan Exegesis Reflected in Josephus' Retelling of Deuteronomy, Joshua, and Judges." Journal of Theological Studies ns 47 (1996): 125-130. Toombs, Lawrence E. Nation Making: Exodus, Numbers, Joshua, Judges Bible Guides, No. 4.: Lutterworth Press; Abingdon Press, 1962. Toorn, K. van der. "Judges 16:21 in the Light of the Akkadian Sources." Vetus Testamentum 36, no. Apr (1986): 248-253. Tournay, Raymond. "Le Psaume 68 Et Le Livre Des Juges." Revue biblique 66, no. July (1959): 358-368. Tov, Emanuel. "Textual History of the Song of Deborah in the a Text of the Lxx." Vetus Testamentum 28, no. Apr (1978): 224-232. Townsend, Theodore P. "The Kingdom of God as a Realty: Israel in the Time of the Judges." Indian Journalof Theology 32, no. Winter (1983): 19-36 Ja-. Trebolle Barrera, Julio. "Edition Préliminaire De 4qjugesb: Contribution Des Manuscrits Qumrániens Des Juges... Létude Textuelle Et Littéraire Du Livre." Revue de Qumran 15, no. Sept-Mar (1991): 79-100. "Light from 4qjudga and 4qkgs on the Text of Judges and Kings." In The Dead Sea Scrolls; D Dimant and U Rappaport, Eds, 315-324, 1992. Trible, Phyllis. "A Meditation in Mourning: The Sacrifice of the Daughter of Jephthah." Union Seminary Quarterly Review 36 (1981). "A Daughter's Death: Feminism, Literary Criticism, and the Bible." Michigan Quarterly Review 22, no. Sum (1983). Tsevat, Matitiahu. "Two Old Testament Stories and Their Hittite Analogues." Journal of the American Oriental Society 103, no. Jan-Mar (1983): 321-326. Urbock, William J. "Sisera's Mother in Judges 5 and Haim Gouri's 'Imm." In Hebrew Annual Review, Vol 11, 1987, ed. R. Ahroni, 423-434, 1987. Valentin, Fritz. "Christen Im Richterberuf - Bekenntnis Eines Strafrichters." In Christen in Der Demoktratie, ed. H. Albertz, 317-330, 1978. Van Houten, Christiana. "The Rape of the Concubine." Perspectives 12 (1997): 12-15. Van Selms, A. "The Best Man and the Bride: From Sumer to St John with a New Interpretation of Judges, Chapters 14 and 15." Journal of Near Eastern Studies 9, no. Apr (1950): 65-75. "Judge Shamgar." Vetus Testamentum 14 (1964): 294-309. Van Seters, John. "Conquest of Sihon's Kingdom: A Literary Examination." Journal of Biblical Literature 91, no. June (1972): 182-197. "Oral Patterns or Literary Conventions in Biblical Narrative." Semeia, (1976): 139-154. Van Seters, J. "Once Again -- the Conquest of Sihon's Kingdom." Journal of Biblical Literature 99 (1980): 117-19. Vaux, Roland de. The Early History of Israel. London: Darton Longman and Todd, 1978. Veerkamp, Ton. "Wie Sich Ein Bündnis Bewährte: Historischmaterialistische Auslegung Des Debora-Liedes." In Christentum Und Sozialismus, ed. D. S. lle, 62-74, 1974. Vickery, John. "In Strange Ways: The Story of Samson (Judg)." In Images of Man and God, ed. B. Long, 58-73, 1981. Viganí, Lorenzo. "Judges at Ebla." In Studium Biblicum Franciscanum, Liber Annuus, 41, 1991, ed. G. Bottini, 303-310, 1992. Vilar Hueso, Vicente. "La Batalla Del Quisón Y Su Problema Cronológico (Ju 4-5)." In Estudios Ecclesiasticos 34 No 134 135, 531-536, 1960. Vonk, C. "Ume'ah in Judges 20:35." In Law and the Prophets, ed. J. H. Skilton, 277-282, 1974. Waard, Jan de. "Jotham's Fable: An Exercise in Clearing Away the Unclear." In Wissenschaft Und Kirche, ed. K. Aland and S. Meurer, 362-370, 1989. Wacks, Raymond. Judges and Injustice. Pietermaritzburg: University of Natal Press, 1983. Wadsworth, Michael. "Making and Interpreting Scripture (Gen 10; 12; Judg 17-19)." In Ways of Reading the Bible, ed. M. Wadsworth, 7-22, 1981. Wallis, Gerhard. "Eine Parallele Zu Richter 19:29ff Und 1 Sam 11:5ff Aus Dem Briefarchiv Von Mari." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 64 (1952): 57-61. Warner, Se n M. "Period of the Judges within the Structure of Early Israel." Hebrew Union College Annual 47 (1976): 57-79. "Dating of the Period of the Judges." Vetus Testamentum 28, no. Oct (1978): 455-463. Way, Kenneth C. The Semantic Range of *S/*S*Hq and Its Implications for Judges 16:25, 1997. Webb, Barry. "The Theme of the Jephthah Story (Judges 10:6-12:7)." Reformed Theological Review 45, no. May-Aug (1986): 34-43. Webb, Barry G. The Book of the Judges: An Integrated Reading Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series, 46. Sheffield, England: JSOT Press, 1987. Webb, Barry G. "Judges." In New Bible Commentary, ed. et al G. J. Wenham, 261-86. Downers Grove: InterVarsity, 1994. Webb, Barry. "A Serious Reading of the Samson Story (Judges 13-16)." Reformed Theological Review 54, no. Sept-Dec (1995): 110-120. Weimar, Peter. "Die Jahwekriegserzählungen in Exodus 14, Josua 10, Richter 4 Und 1 Samuel 7." Biblica 57 (1976): 38-73. Weinfeld, Moshe. "Period of the Conquest and of the Judges as Seen by the Earlier and the Later Sources." Vetus Testamentum 17, no. Jan (1967): 93-113. "Judge and Officer in Ancient Israel and in the Ancient near East." In Israel Oriental Studies, 7; G Goldenberg, Ed, 65-88, 1977. "Divine Intervention in War in Ancient Israel and in the Ancient near East." In History, Historiography & Interpretation; H Tadmor & M Weinfeld, 121-147, 1983. The Promise of the Land: The Inheritance of the Land of Canaan by the Israelites. Berkeley: University of California Press, 1993. "Judges 1:1-2:5: The Conquest under the Leadership of the House of Judah." In Understanding Poets and Prophets, ed. A. Auld, 388-400, 1993. Weiser, Artur. "Das Deboralied: Eine Gattungs- Und Traditionsgeschichtliche Studie." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 71 (1959): 67-97. "Samuels "Philister-Sieg": Die Uberlieferung in 1 Samuel 7." Zeitschrift für Theologie und Kirche 56 (1959): 253-272. Weisman, Ze eb. "Judges 5:29." Vetus Testamentum 26, no. Jan (1976): 116-120. "Charismatic Leaders in the Era of the Judges." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 89 (1977): 399-411. Wenning, Robert, and Erich Zenger. "Der Siebenlockige Held Simson: Literarische Und Ikonographische Beobachtungen Zu Ri 13-16." Biblische Notizen 17 (1982): 43-55. Wessels, J. P. H. ""Postmodern" Rhetoric and the Former Prophetic Literature." In Rhetoric, Scripture and Theology, ed. S. Porter and et al., 182-194, 1996. "Persuasions in Judges 2:20-3:6: A Celebration of Differences." In Rhetorical Analysis of Scripture, The, 120-136. Sheffield, Eng: Sheffield Academic Pr, 1997. Wharton, James A. "Secret of Yahweh: Story and Affirmation in Judges 13-16." Interpretation 27, no. Jan (1973): 48-66. White, Sidnie Ann. "In the Steps of Jael and Deborah: Judith as Heroine." In Society of Biblical Literature: 1989 Seminar Papers, ed. D. Lull, 570-578, 1989. Whitelam, Keith W. "The Former Prophets." In Creating the Old Testament, ed. S. Bigger, 151-168, 1989. Whitley, Charles F. "Sources of the Gideon Stories." Vetus Testamentum 7, no. Apr (1957): 157-164. Wiener, Harold Marcus. The Composition of Judges Ii 11 to I Kings Ii 46 Orientalistische Literaturzeitung. Beihefte. Leipzig,: J.C. Hinrichs, 1929. Wilcock, Michael. The Message of Judges: Grace Abounding The Bible Speaks Today. Leicester: InterVarsity Press, 1992. Wilkinson, Elizabeth. "The Hapax Legomenon of Judges 4:18." Vetus Testamentum 33, no. Oct (1983): 512-513. Willesen, Folker. "'Prhy of the Shibboleth Incident." Vetus Testamentum 8, no. Jan (1958): 97-98. Williams, Jay G. "The Structure of Judges 2:6-16:31." Journal for the Study of the Old Testament 49, no. Fall (1991): 77-86. Willis, Timothy M. "The Nature of Jephthah's Authority." Catholic Biblical Quarterly 59 (1997): 33-44. Wilson, Michael K. ""as You Like It": The Idolatry of Micah and the Danites (Judges 17-18)." Reformed Theological Review 54, no. May-Aug (1995): 73-85. Wiseman, Luke H. Practical Truths from Judges. Grand Rapids, Mich.: Kregel Publications, 1985. Wolde, Ellen van. "Yael in Judges 4." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 107 (1995): 240-246. "Deborah and Yael in Judges 4." In On Reading Prophetic Texts, ed. B. Becking and et al., 283-295, 1996. Wolf, Herbert. "Judges." In The Expositor's Bible Commentary, ed. F. E. Gaebelein, 3, 375-508. Grand Rapids: Zondervan, 1992. Wood, Leon James. Distressing Days of the Judges. Grand Rapids, Mich.: Zondervan Pub. House, 1975. Woude, Adam S. van der. "De Plaats Van De Wet in Israels Volksgemeente." In Praktische Theologie, ed. C. Andel Azn, 119-130, 1980. Wüst, Manfried. "Die Einschaltung in Die Jiftachgeschichte, Ri 11,13-26." Biblica 56 (1975): 464-479. Wyk, W. C. van. "The Fable of Jotham in Its Ancient near Eastern Setting (Judg 9:8-15)." In Studies in Wisdom Literature, ed. W. Wyk, 89-95, 1972. Yadin, Yigael. "And Dan, Why Did He Remain in Ships." AustralianJournal of Biblical Archaeology 1 (1968): 9-23. "The Transition from a Semi-Nomadic to a Sedentary Society in the Twelfth Century Bce." In Symposia Celebrating the 75th Anniv Asor, ed. F. M. Cross, 57-68, 1979. Yee, Gale A. "By the Hand of a Woman: The Metaphor of the Woman Warrior in Judges 4." Semeia 61 (1993): 99-132. "Introduction: Why Judges?" In Judges and Method, ed. G. Yee, 1-16, 1995. "Ideological Criticism: Judges 17-21 and the Dismembered Body." In Judges and Method, ed. G. Yee, 146-170, 1995. Judges and Method: New Approaches in Biblical Studies. Minneapolis: Fortress Pr, 1995. Yoo, Yani. "Han-Laden Women: Korean "Comfort Women" and Women in Judges 19-21." Semeia no 78 (1997): 37-46. Younger, K. Lawson, Jr. "Heads, Tails, or the Whole Coin: Con Textual Method & Inter Textual Analysis: Judges 4 and 5." In The Biblical Canon in Comparative Perspective; K Younger, Et Al, 109-146, 1991. "Judges 1 in Its near Eastern Literary Con Text." In Faith, Tradition, and History, ed. A. Millard and et al., 207-227, 1994. "The Configuring of Judicial Preliminaries: Judges 1.1-2.5 and Its Dependence on the Book of Joshua." Journal for the Study of the Old Testament 68, no. Dec (1995): 75-92. Zakovitch, Yair. "Sisseras Tod." Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 93 (1981): 364-374. Zenger, Erich. "Zur Praxis Biblischer Exegese; Ein Beispiel Exegetischer Methoden Aus Dem Alten Testament." In EinfHrung in Die Methoden Der Exegese, ed. J. Schreiner, 81-83; 97-148, 1971. Zimmerli, Walther. "Die Spendung Von Schmuck Fuer Ein Kultobjekt (Judg 8:22-27; Ex 3,22,32)." In M‚Langes Bibliques Et Orientaux, ed. A. Caquot, 513-528, 1981.
Zimmermann, Frank. "Reconstructions in Judges 7:25-8:25." Journal of Biblical Literature 71 (1952): 111-114.

Re 10,6-12,7: Jefta
- SMIT, J.;  STROEKEN, H., Jefta:  vader en dochter (Rechters 10,6- 12,7), in: IDEM, Lotgevallen. De bijbel in psychoanalytisch per spectief, Amsterdam, Boom, 1993, p.77-85

Re 4,1-24: Debora en Barak
- http://www.ebts.edu/tmcdaniel/.
- HENDRICKX, H., 3.1. De twee partijen (Recht.4), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen. Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.53- 54.58
- VAn DIJK-HEMMES, F., Gezegende onder de vrouwen (Re 5), in: Jota, jg. (1990), nr.6, p.24-34
- VAn MEERKERK, G., Debora of het lied van water, in: LEMAIRE, R., Ik zing  mijn lied voor al wie met mij  gaat, Utrecht, Hes, 1986, p.91-110

Re 5,1-31: het lied van Debora
- BIBLIOGRAPHY FOR THE STUDY OF JUDGES 5 : http://www.ebts.edu/tmcdaniel/9Bibliography.pdf. The Song of Deborah: Poetry in Dialect : http://www.ebts.edu/tmcdaniel/.
- HENDRICKX, H., 3.2. Het lied van Debora, in: IDEM, Gedenk uw bevrij ding.  De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.55-58
-   VAn  HEMERT, G., Het  lied van  Deborah.  Tekst  en  uitleg, in: Werkschrift, jg.1 (1981), nr.4, p.19-26
- VAn MEERKERK, G., Debora of het lied van water, in: LEMAIRE, R., Ik zing  mijn lied voor al wie met mij  gaat, Utrecht, Hes, 1986,
- in: Schrift, jg. (), nr.43, p.3-7

Re 6,1-24: de roeping van Gideon
- GEYSELS, L., De komende en gaande engel, in: IDEM, Het Oude Testa ment is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.63-76
-   XX, Over  de  achterkant van  de  gebeurtenissen, in:  Bijbel  en bezinning, jg.5 (1986), nr.3, p.235-238

Re 7,1-25: strijd tegen de Midjanieten

Re 9,1-6: Abimelek wordt koning

Re 9,7-21: de fabel van Jotam
- VANDIKKELEN, J., Niet vervreemden van de eigen wortels, in: Bijbel en bezinning, jg.· (1988), nr.4, p.383-386
- in: Schrift, jg. (1989), nr.123, p.97

Re 9,22-49: de strijd om Sichem

Re 11,29-40: de gelofte van Jefta
- in: Schrift, jg. (1985), nr.99, p.115-118

Re 13,1-25: de geboorte van Simson
- DE JONG, S., NoeM 't voor mijn part engelen (Gen.  16,1-16 en Re. 13,1-18), in: Jota, jg. (1991), nr.11, p.3-10
- GEYSELS, L., De komende en gaande engel, in: IDEM, Het Oude Testa ment is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.63-76
- *** MARCOS, Natalio Fernandez, Héros et victime: Samson dans la LXX, in : Joosten, Jan; Le Moigne, Philippe, Agrandir l'image L'Apport de la Septante aux études sur l'Antiquité. Actes du colloque de Strasbourg – 8 et 9 décembre 2002, Textes réunis, Cerf, Lectio divina n° 203. pp. 119-133

Re 14,1-20: het huwelijk van Simson
- in: Schrift, jg. (1989), nr.123, p.98

Re 15,1-20: Simsons strijd met de Filistijnen

Re 16,4-22: Simson en Delila

Re 19,1-30: schanddaad in Gibea
- in: Schrift, jg. (1985), nr.99, p.115-118

RUTH. Verwijzing : - RUTH -
- ALMA,   H.,   Ruth,   Kampen,   Kok,   z.d.   (Verklaring  van  een bijbelgedeelte)
- *** COHN, G.H., The names in the book of Ruth, in : Amsterdamse Cahiers, Bijbelse Theologie, 1; door: K Deurloo e. a., pp. 62-74 + 75, 1980.
- COVELIERS, M., Ruth:  vrouwen maken toekomst, in: Bijbel en bezinning, jg.6 (1987), nr.2, p.287-290
- *** DEURLOO, Karel; VAN DUIN, Kees, Beter dan zeven zonen. De feestrol Rut als messiaanse verwijzing, Baarn, Ten Have, 1996. Verwijzing : - Deurloo Karel -.
- EYNIKEL-MAENHAUT, K. ¦ E., "Waar õ gaat, ga ik; waar õ blijft, blijf ik", in:  ROEBBEN, B.; KEVERS, P., De bijbel is te doen. Over de relatie  tussen Schrift en ethiek, (Korrelcahier  15), Brussel, Licap, 1995, p.15-24
- FINKENSIEPER, E., Ruth, een vrouwenverhaal, in: Werkschrift voor leerhuis en liturgie, jg.6 (1985), nr.2, p.93-95
- STANDAERT, B., Ruth, in: Heiliging, jg.34 (1984), nr.4, p.1-30
- VAn DEr ZEE, W.R., Verhalen van hoop.  Over Jona en over Ruth, Den Haag, Boekencentrum, 1984
- Van WOLDE, E., Ruth en Noo"mi, twee vreemdgangers, Baarn, Ten Have, 1993
- XX, Themanummer, in: De Heraut, jg. (1994) mei
- BROEKAERT, A.,
- CROMPHOUT, F.,
- in: Schrift, jg. (1983), nr.9

HET EERSTE BOEK SAMUEL

-    BRATTINGA,    T.,   De   verhalencyclus   rond   Saul.   Tragische persoonlijkheid of slachtoffer van de vertelling?, Boxtel, KBS, 1985 (Werkschriften voor bijbelgroepen)
- DEURLOO, K.; EYKMAN, K., Sjofele koning. David en Saul in profetisch perspectief, Baarn, Ten Have, 1984
- ENGELEN, J., 1 Samuël 1-15, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 1982 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- GEYSELS, L., Een koning voor Israël, in: IDEM, Het Oude Testament is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.103-114
-   JOBSEN,   A.,   David.  Een  messiaans  model, Kampen, Kok, 1982 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- *** HENDRICKX, H. Gedenk uw bevrijding: de profetische bijbelboeken van Deuteronomium tot Koningen. Leuven, KvS, 1989. 22 cm 199 p. ill. paper. p. 63-109
- KEVERS, P., 9.  Samuël: een nieuw begin, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.63-68
- KEVERS, P., 10. Perikelen met de Filistijnen en de ark, in: IDEM, Op weg  naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.69-75
- KEVERS, P., 11.  Geef ons een koning!“ in:  IDEM, Op weg naar  het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.77-82
- KEVERS, P., 12.  Saul: een verworpen koning, in: IDEM, Op weg naar het  beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.83-89
- KEVERS, P., 14.  David, Saul en Jonatan, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.99-104
- KEVERS, P., 16. Het einde van koning Saul, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.113-117
-   SCHUMAN, N.A., Messiaans  en menselijk.  Notities bij  de  boeken Samuël, Kampen, Kok, 1988
- VAn GENNEP, F.O., School voor koningen. Uitleg van een bijbelboek, Baarn, Ten Have, 1976
- VAn ZYL, A.H., Samuël, I, Nijkerk, Callenbach, 198· (De prediking van het Oude Testament)
- in: Korrel, jg.11 (1989), nr.1
- in: Schrift, jg. (1986), nr.103

1 S 1,1-28: de geboorte van Samuël


1 S 2,1-10: danklied van Hanna
- NAASTEPAD, J.T.M., Het lied van Hanna, in: XX, Toonsoorten van de Schrift.  Notities  over bijbel en lied uit het Dagmaat-leerhuis, Hilversum, Gooi en Sticht, 1983, p.12-22

1 S 2,11-26: de zonen van Eli

1 S 2,27-36: dreiging tegen Eli en zijn huis

1 S 3,1-21: de openbaring aan Samuël

1 S4,1-22: de Filistijnen maken de ark buit

1 S 5,1-12: de ark bij de Filistijnen

1 S 6,1-7,1: de terugkeer van de ark

1 S 7,2-17: Samuël als rechter

1 S 8,1-22: Israël wil een koning
-   HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.64-75

1 S 9,1-10,16: Saul tot koning gezalfd
-   HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.64-75

1 S 10,17-27: Saul tot koning gekozen
-   HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.64-75

1 S 11,1-15: Saul bevrijdt Jabes
-   HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.64-75

1 S 12,1-25: Samuëls afscheid
-   HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.64-75

1 S 15,1-35: Saul wordt verworpen

1 S 16,1-13: David tot koning gezalfd
- DEVIJVER, J., Viering rond 1 s 16,1-12 als voorbereiding op Kerst mis, in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.292-295
- GEYSELS, L., Een herdersjongen wordt koning, in:  IDEM, Het Oude Testament is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.115-131
- GEYSELS, L., Samuël zalft David tot koning (1 s 15,14-16,13), in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.282-287
- HOET, R., God kiest een nieuwe Koning, in:  Korrel, jg.11 (1989), p.14-21
- KEVERS, P., 13. David: een man naar Gods hart, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot  David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.91-97
- VANSPRINGEL, K., Samuël zalft David tot koning. Catechetische hand reiking, in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.288-291

1 S 16,14-23: David bij Saul
- KEVERS, P., 13. David: een man naar Gods hart, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot  David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.91-97
- VERVENNE, M., Saul haalt het paard van Troje in (1 Sam. 16,14-23), in: Korrel, jg.11 (1989), p.22-28

1 S 17,1-58: David en Goliat
- DIERICKX, M., God: aan de kant van de zwakken, in: Bijbel en bezin ning, jg.5 (1986), nr.2, p.231-234
- KEVERS, P., 13. David: een man naar Gods hart, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot  David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.91-97
- LUST, J., David en Goliat, in: Korrel, jg.11 (1989), p.29-34

1 S 18,1-30: Saul's vijandschap tegen David
- HENDRICKX, H., 6.1. Mikal (1 Sam.18,1-19,1· en 2 Sam.6), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.98-102

1 S 19,1-7: Jonatan bemiddelt
- HENDRICKX, H., 6.1. Mikal (1 Sam.18,1-19,1· en 2 Sam.6), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.98-102

1 S 19,8-24: David op de vlucht
- HENDRICKX, H., 6.1. Mikal (1 Sam.18,1-19,1· en 2 Sam.6), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.98-102

1 S 20,1-42: verbond tussen David en Jonatan

1 S 24,1-23: David spaart Sauls leven
- KEVERS, P., 15.  De bekoring van David, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.105-111

1 S 25,1-44: David, Nabal en Abigaïl
- HENDRICKX, H., 5.1.  David, Nabal en Abigaïl (1 Sam.25), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.83-85
- KEVERS, P., 15.  De bekoring van David, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.105-111

1 S 26,1-25: David spaart Saul opnieuw
- KEVERS, P., 15.  De bekoring van David, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land.  Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.105-111

1 S 31,1-13: de dood van Saul

HET TWEEDE BOEK SAMUËL

- GEYSELS, L., Een bijbelse hofgeschiedenis, in: IDEM, Het Oude Testa ment is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.133-143
- *** HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.79-109
- VAn ZYL, A.H., Samuël, I, Nijkerk, Callenbach, 198· (De prediking van het Oude Testament)

2 S 1,1-16: de dood van Saul

1 S 1,17-27: Davids klaagzang

2 S 5,1-5: David koning over heel Israël

2 S 6,1-23: de ark naar Jeruzalem
- HENDRICKX, H., 6.1. Mikal (1 Sam.18,1-19,1· en 2 Sam.6), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.98-102

2 S 7,1-17: de belofte van Natan
-   HENDRICKX, H., 5.2.  de  belofte van Natan, staat en religei  (2 Sam.7,1-17), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boe ken van DeuteronomiuM tot Koningen. Een werkboek, Leuven, Kriste nen voor het Socialisme, 1989, p.86-88

2 S 11,1-27: David en Batseba
- HENDRICKX, H., 5.3. David en Batseba (2 Sam.11,1-12,25), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.89-91

2 S 12,1-25 : de straf van David
- DIERICKX, M., De blinde vlek, in: Bijbel en bezinning, jg.· (1988), nr.1, p.339-342
-   FOKKELMAN, J., De parabel van Natan (Ii Sam.12), in:  Jota, jg. (1989), nr.3, p.3-14
- HENDRICKX, H., 5.3. David en Batseba (2 Sam.11,1-12,25), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.89-91

2 S 13,1-22: Amnon en Tamar
- HENDRICKX, H., 6.2.  Tamar u2 Sam.13,1-22), in:  IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen. Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.103- 104

2 S 14,1-33: terugkeer van Absalom
- VAn OUTRYVE, O., Geleidelijke verzoening, in: Bijbel en bezinning, jg.· (1988), nr.4, p.391-394

2 S 15,1-12: samenzwering van Absalom
- LOHFINK, G., Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel, Brugge, Emmau"s; Boxtel, KBS, 1975, p.67-74

2 S 15,13-37: David vlucht voor Absalom

2 S 21,1-14: de Gibeonieten wreken zich op Saul
- GEYSELS, L., Rispa. Lichtpunt in een somber verhaal,“ in: Vrouwen in het Oude Testament, Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1989, p.109- 113
- HENDRICKX, H., 6.3.  Rispa (2 Sam.21,1-15), in:  IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Koningen. Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.105- 106
-   KEVERS, P., De Gibeonieten.  Over een listig verbond en  heilzaaM protest, in:  Tijdschrift  voor Geestelijk Leven, jg.46 (1990), p.337-342
- KEVERS, P., 7. De Gibeonieten. Een listig verbond en heilzaaM pro test, in: IDEM, Op weg naar het beloofde land. Bijbelverhalen van Mozes tot David, Leuven, VBS- Acco; 's-Hertogenbosch, KBS, 1994, p.51-55
- KEVERS, P., Rispa:  geweldloos verzet, Bijbel en Bezinning, jg.17 (1991), nr.4, p.577-580
- SCHREUDERS-VOLKERS, G., Een vrouw in Israel. Over Rispa, naar aan leiding  van 2 Sam.  21,1-14,“ in:  Werkschrift voor  Leerhuis  en Liturgie, jg.2 (1981), nr.1, p.53-56

EERSTE BOEK KONINGEN

- GEYSELS, L., Een bijbelse hofgeschiedenis, in: IDEM, Het Oude Testa ment is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.133-143
- *** HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van Deuteronomium tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.111-145
- KEVERS, P., Elia, in: Bijbel en bezinning, jg.· (1988), nr.2, p.351- 354
- NAASTEPAD, T., Elia, Kampen, Kok, (Verklaring van een bijbelgedeel te)
- NAASTEPAD, J.M., Salomo, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 1975 (Ver klaring van een bijbelgedeelte)
- *** SMELIK Klaas A.D., ‘De dynastieën van Omri en Jehu: De compositie van het boek Koningen (I)’, Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 6 (1985), 43-69. Verwijzing : - Smelik Klaas.A.D. -
- SMELIK, K., 1 Koningen, Leuven, VBS; Brugge, Tabor, 1993 (Belichting van het bijbelboek)
- SMELIK, K., Vuur uit de hemel (1 k 1¸ en 19), in: Jota, jg.1 (1989), nr.1, p.26-39
- WAAIJMAN, K., De profeet Elia, Nijmegen, Gottmer, 1985 (Bijbelse spiritualiteit 4)

1 K 1,1-2,45. Verwijzing : 1 K 1,1-2,45. Salomo volgt David op
- 1 Koningen 1, in : VAN TIJN, Maartje; NICOLAI, Dick, Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken, Bloemendaal, Nelissen, 1977, pp.28- 117. Verwijzing : Van Tijn Maartje.

1 K 3,1-15: de bede van Salomo om wijsheid

1 K 3,16-27: Salomo's wijze rechtspraak

1 K 5,15-8,66: (de tempelbouw door Salomo)

1 K 10,1-13: bezoek van de koningin van Seba

1 K 11,1-13: Salomo's ontrouw

1 K 11,14-40: Salomo's tegenstanders
- VAn OUTRYVE, O., Was Salomo wijs, in:  Bijbel en bezinning, jg.6 (1987), nr.3, p.307-310

1 K 11,41-43: dood van Salomo

1 K 12,1-19: de scheuring van het rijk

1 K 17,1-7: Elia aan de Kerit

1 K 17,8-24: Elia in Sarefat
- MAAS, J.;  TROMP, N., 7. 1 Koningen 17,17-24: "Zie, je zoon leeft", in:  Idem, Constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief in de bijbel lezen: een semiotische methode, Hilversum, Gooi en Sticht, 1987, p.44-50

1 K 18,1-15: Elia ontmoet Obadja
- SMELIK, K., Vuur uit de hemel (1 Kon.  1¸ en 19, in:  Jota, jg.1 (1989), nr.1, p.26-39

1 K 18,16-19: Elia ontmoet Achab
- SMELIK, K., Vuur uit de hemel (1 Kon.  1¸ en 19, in:  Jota, jg.1 (1989), nr.1, p.26-39

1 K 18,20-46: Elia op de Karmel
- HENDRICKX, H., 8.2.  Elia op de Karmel: JHWh of Baa"l (1 Kon.18,20- 46), Gedenk uw bevrijding.  De profetische boeken van Deuterono miuM  tot  Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor  het Socialisme, 1989, p.135-138
- SMELIK, K., Vuur uit de hemel (1 Kon.  1¸ en 19, in:  Jota, jg.1 (1989), nr.1, p.26-39

1 K 19,1-18. Verwijzing : 1 K 19,1-18. Elia naar de Horeb.
- *** HENDRICKX, H., 8.3.  Elia  op de Horeb:  Mystiek en  politiek  (1 Kon.19,1-18), in:  IDEM, Gedenk uw bevrijding.  De  profetische boeken  van  Deuteronomium tot Koningen.  Een  werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.139-143. HENDRICKX (literatuur 1 K 19,1-18 ). Hendrickx Herman (bio- en bibliografie).
- SMELIK, K., Vuur uit de hemel (1 Kon.  1¸ en 19, in:  Jota, jg.1 (1989), nr.1, p.26-39

1 K 21,1-29: de wijngaard van Nabot
- HENDRICKX, H., 8.1.  De wijngaard van Nabot (1 Kon.21), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van Deuteronomium tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.131-134
- KEVERS, P., Uitbuiting, in: Bijbel en bezinning, jg.3 (1984), nr.3, p.125-128

TWEEDE BOEK KONINGEN

- BRONGERS, H.A., II Koningen, Nijkerk, Callenbach, 1972 (De prediking van het Oude Testament)
- *** DREWERMANN, Eugen, Troost, troost mijn volk. De boodschap van de profeten Elia en Jesaja, Zoetermeer, Meinema, 2001
- HENDRICKX, H., Gedenk  uw bevrijding.  De profetische boeken  van Deuteronomium tot Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.147-162

2 K 2,1-18: Elia ten hemel opgenomen

2 K 4,1-7: de kruik met olie

- *** VAN DAALEN, Aleida G., "Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft". De compositie van II Koningen 4 : 12 -17 en 25-28 en hun onderlinge samenhang, in :   IDEM e.a., Amsterdamse  cahiers  voor exegese en bijbelse  theologie. Cahier 2, Kampen, Kok, 1981, p.41-49.

2 K 5,1-26: de genezing van Naâman
- 2 K 5,14-17 : 28ste zondag door het jaar (C-cylus)

2 K 17,7-23
- *** SCHENKER, Adrian, La cause de la chute du royaume d'Israël selon le texte massorétique et selon la Septante ancienne. Une difference ey ses conséquences pour l'histoire du texte des Livres des Rois, in : DAVID, Robert; JINBACHIAN, Manuel, Traduire la bible hebraïque: de la Septante à la Nouvelle Bible Segond, Médiaspaul, pp. 151-171

- *** SCHENKER, Adrian, The relationship between the earliest Septuagint and the Masoretic text in the books of Kings in light of 2 Kgs 21:2-9, in : DAVID, Robert; JINBACHIAN, Manuel, Traduire la bible hebraïque: de la Septante à la Nouvelle Bible Segond, Médiaspaul, pp127-149

2 K 22,1-2: Josia van Juda

2 K 22,3-20: het boek van de Wet gevonden
- HENDRICKX, H., 9.1. Het hervonden boek (2 Kon.22), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van DeuteronomiuM tot Konin gen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor het Socialisme, 1989, p.151-154

2 K 23,1-27: de hervorming van Josia
- HENDRICKX, H., 9.2.  De zuivering van de cultus ¨ 2  Kon.23), in: IDEM, Gedenk uw bevrijding. De profetische boeken van Deuterono miuM  tot  Koningen.  Een werkboek, Leuven, Kristenen voor  het Socialisme, 1989, p.155-159

2 KRONIEKEN

- ROUBOS, K., Ii Kronieken, Nijkerk, Callenbach, 1972 (De prediking van het Oude Testament)

2 Kr 10,1-12,16: (Rechabeam)
- XX, in: Prenten O.T., p.155

2 Kr 35,1-19: Josia viert het paasfeest
- XX, in: Prenten O.T., p.169

2 Kr 36,22-21: de regering van Sidkia
- XX, in: Prenten O.T., p.173

EZRA - NEHEMIA

Ezr 1-6
- KUIJT, Evert, Bijbelwerk voor verteller en kind, Best, Stichting Kinderwerk Timotheus, nr.191

Ezr 5,1-5: de opbouw van de tempel hervat

Ezr 5,6-17: de brief van Tattenai
- XX, in: Prenten O.T., p.174

Ezr 6,1-14: Darius vernieuwt bouwverlof
- XX, in: Prenten O.T., p.174

Ezr 9,3-15: het gebed van Ezra
- XX, in: Prenten O.T., p.178

Ezr 10,9-44: de volksvergadering
- XX, in: Prenten O.T., p.178

NEHEMIA

Neh 1,5-11: het gebed van Nehemia
- XX, in: Prenten O.T., p.175-176

Neh 5,1-7a: sociaal onrecht onder het volk
- XX, in: Prenten O.T., p.177

Neh 5,7b-13: de volksvergadering
- XX, in: Prenten O.T., p.177

Neh 7,6-72 : De teruggekeerde ballingen

Neh 8,1-12 : De grote volksvergadering
- GERITS, Huub, Geloven in een nieuwe toekomst, in : Bijbel en Bezinning, jg.23 (2004) nr.3, p.1397-1400

Neh 8,1-12: de grote volksvergadering
- XX, in: Prenten O.T., p.179

TOBIT

- SMIT, J.; STROEKEN, H., 7. De aantrekkelijkheid van het boek Tobit, in: IDEM, Lotgevallen. De bijbel in psychoanalytisch perspectief, Amsterdam, Boom, 1993, p.86-94
- TEr LINDEN, N.; DREWERMANN, E., Het verhaal van Tobit, Tobias en de engel, Hilversum, Gooi en Sticht, 1988
- in: Schrift, jg. (1980), nr.72, p.202-238

Tob 8,4-9: het gebed van Tobias
- COUNE, M., Tobias en Sara, in: IDEM, Als een huis op de rots. Man en vrouw, geschenk voor elkaar uit Gods hand, Tielt, Lannoo, 1986, p.33-50

Tob 14,1-15: de laatste toespraak van Tobit
- in: Schrift, jg. (1984), nr.93, p.94-98

JUDIT

- LAMBERIGTS, S., Judit, in: Vrouwen in het O.T., Leuven, 1989, p.135- 141
- XX, Judit. Een sterk verhaal, in: Schrift, jg. (1972), nr.22

Jdt 15,14-16,17: loflied van Judit
- LAMBERIGTS, Sylvester, Judit: vastberaden en gelovig, in: Bijbel en bezinning, jg.9 (1990), nr.2, p.479-482

ESTER

- ALMA, H., Esther, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d. (Verklaring van een bijbelgedeelte
- LOADER, J.A., Esther, Nijkerk, Callenbach, 1987 (De prediking van het Oude Testament)
- MUSAPH-ANDRIESSE, R.C., Ester. Het oude verhaal opnieuw vertaald en ingeleid, Baarn, Ten Have, 1987
- VAn KEULEN, I., Barsten in het beeld:  verhaalfiguren uit het boek Esther   feministisch   belicht,   in:   Schrift,   jg.   (1987), nr.113,p.196-202
- WHITE, S.A., Ester, in: NEWSON, C.A.; RINGE, S.H., Met eigen ogen. Commentaar  op  de  bijbel vanuit het  perspectief  van  vrouwen, Zoetermeer, Meinema, 1995, p.173-179
- in: Schrift, jg. (1987), nr.113, p.167-195

Aanvulling A:
- Est 1,1-11: droom van Mordekai
- Est 1,12-17: complot tegen de koning

Est 1,1-22: de verstoting van Wasti

Est 2,1-20: verheffing van Ester

Est 2,21-23: een verijdelde samenzwering

Est 3,1-13: Haman verdoemt de Judeeërs

Aanvulling B:
- Est 3,1-7: verdelgingsdecreet

Est 3,14-4,8 (aanvulling C) 9-17

Aanvulling D:
- Est 4,1-9: gebed van Mordekai
- Est 4,10,24: gebed van Ester

Aanvulling E:
- Est 5,1-9: Ester en Artaxerxes

Est 5,1-8: Ahasveros en Haman

Est 5,9-14: Haman bedreigt Mordekai

Est 6,1-14: beloning van Mordekai

Est 7,1-8,2: ontmaskering van Haman

Est 8,3-12 (aanvulling F: anti-decreet) 13-17

Est 9,1-19: triomf van de joden

Est 9,20-32: de instelling van Poerim

Est 10,1-3: de lof van Mordekai

Aanvulling G:
- Est 10,1-10: uitleg van de droom van Mordekai
- Est 10,11: notitie over de Griekse vertaling

JOB

- BLEI, K., Job, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 197¸ (Verklaring van een bijbelgedeelte
- KINET, D., De dubbelzinnigheid van de gods- en satansvoorstellingen in het boek Job, in: Concilium, jg.11 (1983), nr.9, p.37-43
- ROZELAAR, M., Het boek Job. Uit het Hebreeuws in Nederlandse verzen overgebracht en van een inleiding, toelichting en verantwoording voorzien, Kampen, Kok, 1984
- VAn SELMS, A., Het boek Job, I, II,“ Nijkerk, Callenbach, 1982- 1983 (De prediking van het Oude Testament)
- VAn SELMS, A., Job, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 1984 (Tekst en toelichting) - VOGELS, W., De satan - God en Job (Job 1-2), in: Jota, jg. (1991), nr.9, p.3-17
- VOGELS, W., Job, Leuven, VBS; Brugge, Tabor, 1981 (Belichting van een bijbelboek)
- WESTERMANN, C., De twee gezichten van Job, in:  Concilium, jg.11 (1983), nr.9, p.19-28
- ZAHRNT, H., Hoe kan God dit toelaten?  Job, de mens en het lijden, Baarn, Ten Have; Schoten, Westland, 1986

- Schrift jg. (1991), nr.136

Job 2,1-10: de tweede beproeving
- DIERICKX, M., Duivel, Bijbel en bezinning, jg.11  (1992), nr.1, p.593-596

Job 3,1-26: Job vervloekt zichzelf
- VERDEGAAL, C.M.L., De Statenbijbel, de hebraïsten en de rabbijnen. Een  schets van de context van een vertaalproject, in:  VAn  DEn BERG, M., e.a., Uit de sjoel geklapt. Christelijke belangstelling voor joodse traditie, Hilversum, Gooi ¦ Sticht, 1986, p.160-178

Job 9,1-10,22: Jobs antwoord aan Bildad
- VAn OUTRYVE, O., Wat is de mens dat God heM gedenkt?, in: Bijbel en bezinning, jg.¸ (1989), nr.3, p.431-434

Job 31,1-40: Job kan zich niets verwijten
- DELBEKE, W., Lijden, in:  Bijbel en Bezinning, jg.1 (1982), nr.2, p.9-12

Job 42,7-17: epiloog
-   FLESSEMAN-VAn  LEER, E., Over het boek  Job  - epiloog;  algemene slotbeschouwing, in:  IDEM, Met de Schrift tussen Kerk en Joden dom.  Een keuze uit haar artikelen, Nijkerk, Callenbach, 1982, p.41-45

PSALMEN

CALAME Patrick, LALOU Frank, Les Psaumes, Poche # Editeur : Albin Michel (1 juin 2001) # Collection : Spiritualités vivantes 183 : format de poche # Langue : Français # ISBN-10: 2226126201 # ISBN-13: 978-2226126207.

- Numerical Aspects of the Psalms. A Logotechnical Quantitative Structural Analysis by Casper Labuschagne. http://www.labuschagne.nl/.

- *** ALLGEIER, Arthur, Die Hexapla in den Psalmenübersetzungen des heiligen Hiëronymus, ???
- *** BRUCKER, Ralph, La Wirkungsgeschichte de la Septante des Psaumes dans le judaïsme ancien et dans le christianisme primitief, in : Joosten, Jan; Le Moigne, Philippe, Agrandir l'image L'Apport de la Septante aux études sur l'Antiquité. Actes du colloque de Strasbourg – 8 et 9 décembre 2002, Textes réunis, Cerf, Lectio divina n° 203. pp.289-308
- *** COPPENS, J., Les études récentes sur le psautier, in : R. De Langhe (éd.), Le Psautier. Ses origines. Ses problèmes littéraires. Son influence (OBL, 4), Leuven, 1962, pp.1-71.
- *** COPPENS, J., Les parallèles du psautier avec les textes de ras-shamra-Ougarit, in : Le Museon 59 (1946) pp.113-142
- DEURLOO, K.;  EYKMAN, K., Wat heb je, zee, dat je vlucht? Psalmen, gelezen, gehoord en verteld, Baarn, Ten Have; Schoten, Westland, 1984
- *** DUPONT, J., L'interprétation des psaumes dans les Actes des Apôtres, ???
- KEEL, O., De wereld van de oud-oosterse beeldsymboliek en het Oude Testament, toegelicht aan de hand van de Psalmen, Kampen, Kok, 1984
- LAMBERIGTS, S., Bidden met Psalmen, Leuven, Davidsfonds, 1980
- LAMBERIGTS, S., Psalmen lezen, vieren en beleven, Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1991
- LEIJSSEN, L., De Psalmen, Leuven, 1990
- *** STAMM Johann Jakob, 'Ein Vierteljahrhundert Psalmenforschung', Theologische Rundschau 23 (1955), pp. 1-68
- TROMP, N., Belichting van een Bijbelboek: Pslamen 101 tot 150, Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 2002
- TROMP, N., Diep  uit mijn hart.  Meditatieve inleidingen tot  het bidden van de 150 psalmen, Boxtel, KBS; Brugge, Tabor, 1980
- TROMP, N., Leven vanuit de Psalmen met het oog op  God, Averbode, 1978
- TROMP, J.N., Over Psalmen gesproken, Boxtel, KBS, 1973 (Van exegese tot verkondiging, nr.11)
- *** VAN DER PLOEG, J., L'étude du psautier 1960-1967,
- VAN DER PLOEG, J.P.M., Psalmen, 2 dln, 1971 en 1974 (BOT) *** dl VIIb (ps 45-68)
- VAN UCHELEN, N.A., Psalmen, 2 dln, 1971 en 197· (De prediking van het Oude Testament)
- VISSER, H.A., De psalmen in onze tijd. Deel 6 psalm 126-150, Zoetermeer, Boekencentrum, 1991
- WAAIJMAN, K., Psalmen 120-134, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d., (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- WAAIJMAN, K., Psalmen over recht en onrecht, Kampen, Kok; Borger hout, Denis, z.d., (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- WAAIJMAN, K., Psalmen bij ziekte en genezing, Kampen, Kok; Borger hout, Denis, z.d., (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- WAAIJMAN, K., Psalmen bij het zoeken van de weg , Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d., (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- WAAIJMAN, K., Psalmen over de schepping, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d., (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- WAAIJMAN, K., Psalmen over de uittocht, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d., (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- WAAIJMAN, K., Psalmen rond bevrijdend leiderschap, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d., (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- WAAIJMAN, K., Psalmen oM Jeruzalem, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d., (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- WAAIJMAN, K., Psalmen vanuit de ballingschap, Kampen, Kok; Borger hout, Denis, z.d., (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- WAAIJMAN, K., Verklaring van een bijbelgedeelte: psalmen 120-134, Kampen, Kok, 1978
- ???, §5 Königspsalmen, pp.140-171.

Ps 1. Verwijzing : Ps 1.
- *** VAN TIJN, Maartje; NICOLAI, Dick, Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken, Bloemendaal, Nelissen, 1977. Ps 1, pp.378-406. Verwijzing : Van Tijn Maartje

Ps 2
- *** DUPONT, J., "Filius meus es tu". L'interprétation de Ps II,7 dans le Nouveau Testament, in : ???
- *** ROBERT, R., Considérations sur le messianisme du Ps. II, RSR 39 (?) pp. 88-98

Ps 3
- *** TOURNAY, R.J., Notes sur les Psaumes. 1. Psaume III, in : RB 52 (1945) pp. 214-216

Ps 4
- *** TOURNAY, R.J., Notes sur les Psaules. Psaume IV, in RB 52 (1945) pp. 216-219

Ps 8
- LAMBERIGTS, S., Bidden, in: Bijbel en Bezinning, jg.2 (1983), nr.1, p.57-60
- VAn UCHELEN, N.A., Onder- en boventonen in vier Psalmen, in:  XX, Toonsoorten van de Schrift.  Notities over bijbel en lied uit het Dagmaat-leerhuis, Hilversum, Gooi en Sticht, 1983, p.23-39

Ps 17
- VAn UCHELEN, N.A., Onder- en boventonen in vier Psalmen, in:  XX, Toonsoorten van de Schrift.  Notities over bijbel en lied uit het Dagmaat-leerhuis, Hilversum, Gooi en Sticht, 1983, p.23-39

Ps 22
- De KEUNINCK, C., PsalM 22: mijn God, zo veraf en zo nabij. Cateche tische handreiking, in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.301-305
- LUYTEN, J., PsalM 22: mijn God, zo veraf en zo nabij. Exegese, in: Korrel, jg.6 (1984), nr.4, p.296-300
- VAn OUTRYVE, O., God, waaroM houdt Gij Õ ver?, in: Bijbel en bezin ning, jg.6 (1987), nr.4, p.315-318

Ps 23
- VAn UCHELEN, N.A., Onder- en boventonen in vier Psalmen, in:  XX, Toonsoorten van de Schrift.  Notities over bijbel en lied uit het Dagmaat-leerhuis, Hilversum, Gooi en Sticht, 1983, p.23-39

Ps 44
- VAn UCHELEN, N.A., Onder- en boventonen in vier Psalmen, in:  XX, Toonsoorten van de Schrift.  Notities over bijbel en lied uit het Dagmaat-leerhuis, Hilversum, Gooi en Sticht, 1983, p.23-39

Ps 73
- LAMBERIGTS, S., Ja, God is wel goed voor ons, in: Bijbel en bezin ning, jg.¸ (1989), nr.2, p.423-426

Ps 80
- MAAS, J.;  TROMP, N., 8. PsalM 80, in: Idem, Constructief bijbelle zen.  Zelfstandig en actief in de bijbel lezen:  een  semiotische methode, Hilversum, Gooi en Sticht, 1987, p.51-59

Ps 84
- LAMBERIGTS, S., Op bedevaart gaan, in:  Bijbel en bezinning, jg.· (1988), nr.2, p.355-358

Ps 88
- LAMBERIGTS, S., Ik blijf op õ roepen, Heer, in: Bijbel en bezin ning, jg.11 (1992), nr.4, p.637-640

Ps 104
- BOUMA, H., Een onzingbaar lied?  PsalM 104, in: Een vorstelijk be staan, 's Gravenhage, Boekencentrum, 1975, p.24-30
- KEVERS, P., Eerbied voor de schepping, in: Bijbel en bezinning, jg.1 (1990), nr.3, p.493-496

Ps 109
- ROSSEL, W., Over vloek en wraak, in:  Bijbel en bezinning, jg.13 (1994), nr.2, p.737-740

Ps 110
- *** BAUMANN, Eberhart, Struktur-Untersuchungen im Psalter II. Ps. 110, in : ZAW 72(1949)136-140
- *** BEAUCAMP, E.; DE RELLES, J.P., Au roi de Sion (Psaume 110), in: Bible et Vie chrétienne 42 (1961) pp. 32-49
- *** BEEK, M.A., De exegetische moeilijkheden van Psalm 110, in : Vox Theologica 15 (1944), pp.94-96
- *** BOWKER, J.W., Psalm CX, in : VT 17 (1967) pp.31-41
- *** COPPENS, J., La portée messianique du Psaume CX, in : ETL 32 (1956) pp.1-23
- *** COPPENS, J., Miscellanées bibliques VII De torrente in via bibet (Psalm CX,7), in : ETL 20 (1943) pp.54-56
- *** COPPENS, J., Miscellanées bibliques XI Trois parallèles ougaritiens du Psautier. A. Psaume CX (CIX), verset 3. B. Psaume CX (CIX), v. 6b., in : ETL 23 (1947) pp.173-175
- *** DAHOOD, Mitchell, Psalms (Psalm 110), New York, 1966-1970, pp.112-120
- *** DANIELOU, J., La session à la droite du père (Psaume 109,1-2), in : Etudes d'exégèse judéo-chrétienne (Les Testimonia), Paris, 1966, p.42-49
- *** EDELKOORT, A.H., Psalm 110, in : Vox Theologica 15 (1944) pp.86-90
- *** GUNKEL, Hermann, Die Psalmen. Psalm 110, pp.481-485
- *** SISTO, J., Exegesis Psalmi 110 (109 Vg.), in : VD 10 (1930) pp. 169-175. 201-210
- *** TOURNAY, R.-J., Notes sur les Psaumes. 3. Psaume CX, in : Vivre et penser 92 (1945) pp.220-237
- *** VIS, Albert, Is Psalm CX een Messiaansche Psalm? in : Vox Theologica 15 (1944) pp. 91-93
- *** VRIEZEN, Th. C., Psalm 110, in : Vox Theologica 15 (1944) pp.81-85
- *** WEISER, Artur, Psalm 110. Der Priesterkönig, in : 1966

Ps 119
- XX, Bijbelzondag 1994. "Heer, uw woord doet mij leven" (Ps 119), in: VBS-Informatie,, jg.24 (1993), nr.4, p.90-94

Ps 130
- LAMBERIGTS, S., PsalM 130: een boetepsalm, in: Bijbel en bezinning, jg.12 (1993), nr.2, p.673-676

Ps 131
- COVELIERS, Magda, Zelfstandig en afhankelijk, in : Bijbel en Bezinning, jg.23 (2004) nr.3, p.1401-1404

Ps 136
- DELBEKE, W., Bidden met groter wordende kinderen, in:  Bijbel  en bezinning, jg.¸ (1989), nr.3, p.439-442

Ps 147
- ROSSEL, W., Regen voor de aarde. Psalm 147. Hymne op Gods Voorzie nigheid, in:  IDEM, Gij zijt mij te sterk. Gelovig leven in het licht van de bijbel, Antwerpen- Amsterdam, Patmos, 1978, p.55-72

SPREUKEN

- DE CRUYENAERE, L., Liegen is haten, in:Bijbel en bezinning, jg.13 (1994), nr.3, p.761-764
- *** DE WAARD, Jan, Indices phonétiques hébreux dans et derrière de la Septante de Proverbes, in : Joosten, Jan; Le Moigne, Philippe, Agrandir l'image L'Apport de la Septante aux études sur l'Antiquité. Actes du colloque de Strasbourg – 8 et 9 décembre 2002, Textes réunis, Cerf, Lectio divina n° 203. pp. 105-117
- SNIJDERS, L.A., Spreuken, Kampen, Kok;  Borgerhout, Denis, 1984 (Tekst en toelichting)

PREDIKER

- Website : http://www.gracenotes.info/ecclesiastes/ecclesiastes.html

- BEEK, M.A., Prediker- Hooglied, Nijkerk, Callenbach, 1984 (De predi king van het Oude Testament)
- LOADER, J.A., Prediker, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 1984 (Tekst en toelichting) - NEGENMAN, J., Prediker, Leuven, VBS; Brugge, Tabor, 198¸ (Belichting van het bijbelboek)
-   ROTHUIZEN, G.T., Scherven brengen geluk.  Het ethos van Prediker, Baarn, Ten Have; Schoten, Westland, 1984

Pr 2,1-26: genieten is ijdel
- in: Schrift, jg. (1970), nr.9, p.85-89

Pr 3,1-15: alles heeft zijn tijd
- in: Schrift, jg. (1970), nr.9, p.85-89

Pr 8,10-17: vreugde zonder vergelding
- NEGENMAN, J., Is oud-worden positief? (Prediker 8,10-17), in: Jota, jg. (1991), nr.12, p.3-14

Pr 9,1-12: iedereen eenzelfde lot
- in: Schrift, jg. (1982), nr.83, p.174-180

HOOGLIED

-   BEEK, M.A., Prediker - Hooglied, Nijkerk, Callenbach, 1984 (De prediking van het Oude Testament)
- BEKKENKAMP, J., Het Hooglied: een vrouwenlied in een mannentraditie, in:  LEMAIRE, R., Ik  zing mijn lied voor al wie met mij  gaat, Utrecht, Hes, 1986, p.72-89
-   COUNE, Michel, Bruidszang bij het  Hooglied, Averbode, Altiora; Kampen, Kok, 1992
- DECKERS-DIJS, M., Begeerte in bijbelse liefdespoëzie.  Een  semio tische analyse van het Hooglied, Kampen, Kok, 1991
- DECKERS-DIJS, M., Hooglied, Brugge/Leuven, Boxtel, 1989
- HOLMAN, J., Het Hooglied:  subversief?,“ in: Reflecties op Schrift, Averbode/Apeldoorn, 1983, p.49-64
- MULDER, J.M., De targum op het Hooglied, Amsterdam, 1975 (Exegetica)
- ROZELAAR, M., Het Hooglied, Kampen, 1988
- TROMP, N., Mens is meervoud. Het Hooglied, Averbode, Altiora, 1982 (Cahiers voor levensverdieping)
- XX, Bijbelnummer in: De nieuwe boodschap, jg. (1988)

- COUNE, M., Een onafgebroken hooglied, in: IDEM, Als een huis op de rots.  Man en vrouw, geschenk voor elkaar uit Gods hand, Tielt, Lannoo, 1986, p.51-59
- VAn OUTRYVE, O.E., Teder liefhebben, in: Bijbel en Bezinning, jg.17 (1991), nr.04, p.581-584
- VINKEN, L., Sterk als de dood is de liefde, in: Bijbel en bezinning, jg.11 (1992), nr.3, p.621-624

WIJSHEID

- BEENTJES, P., Wijsheid van Salomo, Leuven, VBS; Brugge, Tabor, 198· (Belichting van het bijbelboek)
- MASURE, Roger, Het geweten, in: Bijbel en Bezinning, jg.13 (1994), nr.1, p.717-720

WIJSHEID VAN JESUS SIRACH

Teksten - Sir 1 - Sir 2 - Sir 3 - Sir 4 - Sir 5 - Sir 6 - Sir 7 - Sir 8 - Sir 9 - Sir 10 - Sir 11 - Sir 12 - Sir 13 - Sir 14 - Sir 15 - Sir 16 - Sir 17 - Sir 18 - Sir 19 - Sir 20 - Sir 21 - Sir 22 - Sir 23 - Sir 24 - Sir 25 - Sir 26 - Sir 27 - Sir 28 - Sir 29 - Sir 30 - Sir 31 - Sir 32 - Sir 33 - Sir 34 - Sir 35 - Sir 36 - Sir 37 - Sir 38 - Sir 39 - Sir 40 - Sir 41 - Sir 42 - Sir 43 - Sir 44 - Sir 45 - Sir 46 - Sir 47 - Sir 48 - Sir 49 - Sir 50 - Sir 51 -

Websites : http://www.animabit.de/bibel/sirbibH.htm.

- BEENTJENS, P., Jesus, zoon van Sirach, Averbode, Altiora, 1982 (Cahiers voor Levensverdieping, nr. 41).
- BEENTJENS, P., De wijsheid van Jezus Sirach, in : Wie wijsheid zoekt, vindt het Leven ( red. E. EYNIKEL ), Leuven, VBS - Acco, 1991
- BEENTJENS, P.C. (2006). De Wijsheid van Jesus Sirach. Een vergeten joodse geschrift. Budel, Damon. Website : http://www.uvt.nl/webwijs/show/?anr=679945.

Sir 3,1-12: geluk van de rechtvaardigen, ongeluk van de goddelozen
- VAN OUTRYVE, Olav E., Wie zijn ouders eerbiedigt..., in: Bijbel en Bezinning, jg.12 (1993), nr.2, p.677-680

Sir 4,20-5,23: oordeel en vergelding
- HOET, H., De ernst van het kwaad, in: Bijbel en Bezinning, jg.12 (1993), nr.1, p.657-664

Sir 38,1-15: de geneeskunde
- VINKEN, Leopold, In de handen van mensen. In de handen van God, in: Bijbel en Bezinning, jg.13 (1994), nr.2, p.733-736

JESAJA . Verwijzing : Jesaja.

- Selected Bibliography on the Book of Isaiah By: David Malick : http://www.bible.org/page.asp?page_id=1086. Great Isaiah Scroll : http://www.ao.net/~fmoeller/qumdir.htm.
- Bijbel-info : http://www.bijbel-info.nl/bijbelboek.php3?sort=auteur&boek=Jesaja&afk=jes&pagina=1.
- Ueberblick ueber die besprochene Literatur. Hans-Juergen Hermisson. Neue Literatur zu Deuterojesaja I. http://www.mohr.de/jrnl/thr/thr653.html#Hans-Juergen%20Hermisson. http://www.mohr.de/jrnl/thr/thr641.html#Becker. http://www.mohr.de/jrnl/thr/thr642.html#Becker.
- http://www.kohara.ac/church/literature/at/is.html. http://cc.cumberlandcollege.edu/acad/rel/hbible/HebrewBible/hbbib/isaiah.htm.

Abma, R. Bonds of Love: Methodic Studies of Prophetic Texts with Marriage Imagery (Isaiah 50:1-3 and 54:1-10; Hosea 1—3, Jeremiah 2—3). Assen, 1999. Ackerman, S., “Sacred Sex, Sacrifice and Death: Understanding a Prophetic Poem,” BRev 6 (1990), 38-44. Ackroyd, P.R., "Isaiah 36--39: Structure and Function," in R. Gordon, ed. "The Place is Too Small for Us". Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1995: 478-94. _____, "The Biblical Interpretation of the Reigns of Ahaz and Hezekieh," in In the Shelter of Elyon, eds. W.B. Barrick and J.R. Spencer. Sheffield: JSOT Press, 1984:247-59. BS1171.2.I5x _____, "Isaiah I-XII: Presentation of a Prophet," in Congress Volume, VTSup 29. Leiden: Brill, 1978: 16-48. _____, "An Interpretation of the Babylonian Exile: A Study of 2 Kings 20, Isaiah 38-39," Scottish Journal of Theology 27 (1974), 329-52. _____, “The Temple Vessels—A Continuity Theme,” SVT 23; Leiden: Brill, 1972: 166-81. _____. Israel Under Babylon and Persia. Oxford: Oxford University Press, 1970. _____. Exile and Restoration: A Study of Hebrew Thought of the Sixth Century B.C. Philadelphia: Westminster, 1968. Adamthwaite, M.R., "Isaiah 7:16: Key to the Immanuel Prophecy," RTR 59 (2000), 65-83. Ahlstrom, G.W., "Isaiah VI. 13," Journal of Semitic Studies 19 (1974), 169-172. _____, "Some Remarks on Prophets and Cult," in J. Rylaarsdam, ed. Transitions in Biblical Scholarship (Chicago, 1968), 113-29. Aitken, K.T., “Hearing and Seeing: Metamorphoses of a Motif in Isaiah 1—39,” in P.R. Davies and D.J.A. Clines, eds. Among the Prophets: Language, Image and Structure in the Prophetic Writings. JSOTSup 144; Sheffield: JSOT Press, 1993: 12-41. Alexander, J.A. The Prophecies of Isaiah. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1953. Allen, L.C., “Isaiah 53:2 Again,” VT 21 (1971), 490. Althann, R., Isaiah 42:10 and KRT 77-78 (KTU 1.14:II:24-25),” JNSL 13 (1987), 3-9. _____, “Yo-m, ‘Time’ and Some Texts in Isaiah,” JNSL 11 (1983), 3-8. Amdersen, T.D., “Renaming and Wedding Imagery in Isaiah 62,” Bib 67 (1986), 78-80. Anderson, B.W., "`God with Us' -- In Judgment and in Mercy: The Editorial Structure of Isaiah 5-10 (11)," in Canon, Theology, and the Old Testament Interpretation, eds. G.M. Tucker, et al. Philadelphia: Fortress, 1988a: 230-45. BS1171.2 C36 _____, “The Apocalyptic Rendering of the Isaiah Tradition,” in J. Neusner, et al., eds. The Social World of Formative Christianity and Judaism. Philadelphia: Fortress, 1988b: 17-38. _____, "Exodus and Covenant in Second Isaiah and Prophetic Tradition," In Magnalia Dei: the Mighty Acts of God (Doubleday, 1980), 339-60. BS1192.M34 _____, "`The Lord has Created Something New'--A Stylistic Study of Jer 31:15-22," Catholic Biblical Quarterly 20 (1978), 463-78. _____, "Exodus Typology in Second Isaiah," in Israel's Prophetic Heritage, eds. B.W. Anderson and W. Harrelson. NY: Harper & Row, 1962:177-95. Anderson, G.W., "Isaiah XXIV-XXVII Reconsidered," SVT 9 (1963), 118-26. Anderson, R.T., “Was Isaiah a Scribe?” JBL 79 (1960), 57-58. Anderson, T.D., "Renaming and Wedding Imagery in Isaiah 62," Biblica 67(1986), 75-80. Asen, B.A., "The Garlands of Ephraim: Isaiah 28.1-6 and the marzeah," JSOT 71 (1996), 73-87. Ashby, G., “Suffering, Sacrifice and Servanthood in Israel,” OTE 15 (2002), 11-22. Auld, A.G., "Poetry, Prophecy, Hermeneutic: Recent Studies in Isaiah," SJT 32 (1980), 567-81. Aune, D.E. Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World. Grand Rapids: Eerdmans, 1983. Auret, A., “Another Look at wms'ws' in Isaiah 8:6,” OTE 3 (1990), 107-14. Bahar, S., “Two Forms of the Root NWP in Isaiah x 32,” VT 43 (1993), 403-405. Baltzer, K. Deutero-Isaiah: a Commentary on Isaiah 40-55. Minneapolis: Fortress, 2001. BS1515.3.B35 _____, “The Polemic Against the Gods and its Relevance for Second Isaiah’s Conception of the New Jerusalem,” in T.C. Eskenazi and K. Richards, eds. Second Temple Studies, vol. 2: Temple and Community in the Persian Period. JSOTSup 175; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1994: 52-59. _____, “Liberation from Debt Slavery After the Exile in Second Isaiah and Nehemiah,” in P.D. Miller, Jr., et al, eds. Ancient Israelite Religion. Philadelphia: Fortress, 1987: 477-84. _____, “Considerations Regarding the Office and Calling of the Prophet,” HTR 61 (1968), 567-81. Barker, M., “Hezekiah’s Boil,” JSOT 95 (2001), 31-42. Barré, M.L., “A Rhetorical-Critical Study of Isaiah 2:12-17,” CBQ 65 (2003), 522-34. _____, "Textual and Rhetorical-Critical Observations on the Last Servant Song (Isaiah 52:13--53:12)," CBQ 62 (2000), 1-27. _____, “Of Lions and Birds: A Note on Isaiah 31.4-5,” in P.R. Davies and D.J.A. Clines, eds. Among the Prophets. JSOTSup 144; Sheffield: JSOT Press, 1993: 55-59. _____, “Fasting in Isa 58:1-12,” BTB 15 (1985), 94-97. Barstad, H.M., “Isa 40, 1-11: Another Reading,” in A. Lemaire, ed. Congress Volume Basel 2001. VTSup 92; Leiden: Brill, 2002: 225-40. _____, “The Future of the ‘Servant Songs’: Some Reflections on the Relationship of Biblical Scholarship to its Own Tradition,” in S.E. Balentine and J. Barton, eds. Language, Theology, and the Bible. Oxford: Clarendon Press, 1994: 261-70. _____, "No Prophets? Recent Developments in Biblical Prophetic Research and Ancient Near Eastern Prophecy," JSOT 57 (1993), 39-60. _____, “On the So-called Babylonian Literary Influence in Second Isaiah,” SJOT 2 (1987), 90-110. Bartelmus, R., "Beobachtungen zur literarischen Struktur des sog. Weinberglieds (Jes 5, 1-7): Moglichkeiten und Grenzen der formgeschichtlichen Methodes bei der Interpretation von Texten aus dem corpus propheticum," ZAW 110 (1998), 50-66. Barton, J. Oracles of God. New York: Oxford University Press, 1988. _____, "`The Law and the Prophets": Who are the Prophets?," OTS 23 (1984), 1-18. _____, “Ethics in Isaiah of Jerusalem,” JTS 32 (1981), 1-18. Batto, B.F., “The Covenant of Peace: A Neglected Near Eastern Motif,” CBQ 49 (1987), 187-211. Beale, G.K., "Isaiah 6:9-13: a Retributive Taunt Against Idolatry," VT 41 (1991), 257-78. Becking, B. and M.C.A Korpel, eds. The Crisis of Israelite Religion: Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times. Brill: Leiden, 1999. BM176.C75 Ben Zvi, E., “Isaiah 1,4-9: Isaiah and the Events of 701 in Judah,” SJOT 1 (1991), 95-111. _____, "Who Wrote the Speech of Rabshakeh and When?" JBL 109 (1990), 79-92. Berger, P., "Charisma and Religious Innovation: The Social Location of Israelite Prophecy," ASR 28 (1963), 940-950. Bergey, R., “The Song of Moses (Deuteronomy 32.1-43) and Isaianic Prophecies: A Case of Early Intertextuality?” JSOT 28 (2003), 33-54. _____, "The Rhetorical Role of Reiteration in the Suffering Servant Poem (Isa 52:13-- 53:12)," JETS 40 (1997), 177-88. Berlin, A. The Dynamics of Biblical Parallelism. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1985. _____, “Isaiah 40:4: Etymological and Poetic Considerations,” HAR 3 (1979), 1-6. Berlinerblau, J., “Free Will and Determinism in First Isaiah: Secular Hermeneutics, the Poetics of Contingency, and Émile Durkheim’s Homo Duplex,” JAAR 71 (2003), 767-91. Berquist, J.L., "Reading Difference in Isaiah 56-66: The Interplay of Literary and Sociological Strategies," Methods and Theory in the Study of Religion 7 (1995), 23-42. Beuken, W.A.M., “The Manifestation of Yahweh and the Commission of Isaiah: Isaiah 6 Read Against the Background of Isaiah 1,” CTJ 39 (2004a), 72-87. _____, “The Emergence of the Shoot of Jesse (Isaiah 11:1-16): An Eschatological or a Now Event?” CTJ 39 (2004b), 88-108. _____, “The Unity of the Book of Isaiah: Another Attempt at Bridging the Gorge Between Its Two Main Parts,” in J.C. Exum and H.G.M. Williamson, eds. Reading from Right to Left. JSOTSup 373; London/NY: Sheffield Academic Press, 2003: 50-62. _____, “’Lebanon with its Majesty shall fall. A Shoot shall come forth from the Stump of Jesse’ (Isa 10:34—11:1): Interfacing the Story of Assyria and the Image of Israel’s Future in Isaiah 10—11,” in F. Postma, et al, eds. The New Things: Eschatology in Old Testament Prophecy. Maastricht: Shaker Publishing, 2002: 17-33. _____, “The Prophet Leads the Readers into Praise: Isaiah 25:1-10 in Connection with Isaiah 24:14-23,” in H.J. Bosman and H. van Gorl, et al, eds. Studies in Isaiah 24-27. Berlin/NY: de Gruyter, 2000: 121-56. _____, “Isaiah Chapters LXV-LXVI: Trito-Isaiah and the Closure of the Book of Isaiah,” in J. Emerton, ed. Congress Volume Leuven 1989. VTSup 43; Leiden: Brill, 1991, 204-21. _____, “The Main Theme of Trito-Isaiah,” JSOT 47 (1990), 67-87. _____, “Servant and Herald of Good Tidings: Isaiah 61 as an Interpretation of Isaiah 40-55,” in J. Vermeylen, ed. The Book of Isaiah. BETL 81; Leuven: Leuven University Press, 1989: 411-42. _____, "Isaiah liv: The Multiple Identity of the Person Addressed," OTS 19 (1974a), 29-70. _____, "Isa. 55,3-5: The Reinterpretation of David," Bijdragen 35 (1974), 49-64. _____, "Mišpat: the First Servant Song and Its Context," VT 22 (1972), 1-30. Biddle, M.E., “The Figure of Lady Jerusalem: Identification, Deification and Personification of Cities in the ANE,” in W.W. Hallo, et al, eds. The Biblical Canon in Comparative Perspective. Lewiston, NY: Mellen, 1991: 173-94. Bird, P., “’To Play the Harlot’: An Inquiry into an Old Testament Metaphor,” in P.L. Day, ed. Gender and Difference in Ancient Israel. Minneapolis: Fortress, 1989: 75-94. Blank, S., “Studies in Deutero-Isaiah,” HUCA 15 (1940), 1-46. Blenkinsopp, J. Isaiah 56-66. New York: Doubleday, 2003. _____. Isaiah 40-55. New York: Doubleday, 2002. _____. Isaiah 1-39. New York: Doubleday, 2000a. _____, “Judah’s Covenant With Death (Isaiah XXVIII 12-22),” VT 50 (2000b), 472-83. _____. A History of Prophecy in Israel, 2nd ed. Louisville: Westminster/John Knox, 1996. _____, “A Jewish Sect of the Persian Period,” CBQ 52 (1990), 5-20. _____, “Second Isaiah—Prophet of Universalism,” JSOT 41 (1988), 83-103. _____, "Fragments of ancient exegesis in an Isaian poem (Isa 2:6-22)," ZAW 93/1 (1981), 51-62. _____, “The Prophetic Reproach,” JBL 90 (1971), 267-78. Block, D.I., “The Prophet of the Spirit: The Use of rwh in the Book of Ezekiel,” JETS 32 (1989), 27-50. Blumenthal, F., “The Prophetic Vision of God’s Abode,” JBQ 32 (2004), 162-66. Boadt, L., “Re-Examining a Preexilic Redaction of Isaiah 1-39,” in L. Boadt and M.S. Smith, eds. Imagery and Imagination in Biblical Literature. CBQMS 32; Washington, DC: Catholic Biblical Association, 2001: 169-90. _____, "The Poetry of Prophetic Persuasion: Preserving the Prophet's Persona," CBQ 59 (1997), 1-21. _____, “International Alliteration in Second Isaiah,” CBQ 45 (1983), 353-63. _____, “Isaiah 41:8-13: Notes on Poetic Structure and Style,” CBQ 35 (1973), 20-34. Booij, T., “Negation in Isaiah 43,22-24,” ZAW 94 (1982), 390-400. Boling, R.G., “Kings and Prophets: Cyrus and Servant—Reading Isaiah 40-55,” in R. Chazan, et al, eds. Ki Baruch Hu. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1999: 171-88. Bosman, H.J., "Syntactic Cohesion in Isaiah 24-27," in H.J. Bosman and H. van Gorl, et al, eds. Studies in Isaiah 24-27. Berlin/NY: de Gruyter, 2000a: 19-50. BS1515.2.S783 _____, “Syntactic Cohesion in Isaiah 24-27,” in Studies in Isaiah 24-27 (2000b), 19-50. _____ and H. van Grol, "Annotated Translation of Isaiah 24-27," in Studies in Isaiah 24-27 (2000), 3-12. Bourdillon, M., "Oracles and Politics in Ancient Israel," Man 12 (1977), 124-140. Bouzard, W.C., Jr., “Doves in the Windows: Isaiah 60:8 in Light of Ancient Mesopotamian Lament Tradition,” in B. Batto and K.L. Roberts, eds. David and Zion. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2004: 307-17. Boyce, R.N., “Isaiah 55:6-13,” Int 44 (1990), 56-60. Brekelmans, C.H.W., “Deuteronomistic Influence in Isaiah 1—12,” in J. Vermeylen, ed. The Book of Isaiah. Leuven: Peters, 1989: 167-76. Brettler, M.Z., "Incompatible Metaphors for YHWH in Isaiah 40-66," JSOT 78 (1998), 97-120. _____. God is King: Understanding an Israelite Metaphor. JSOTSup 76; Sheffield: JSOT Press, 1989. Breslauer, S.D., “Power, Compassion and the Servant of the Lord in Second Isaiah,” Encounter 48 (1987), 163-78. Brodie, L., "The Children and the Prince: The Structure, Nature and Date of Isaiah 6-12," Biblical Theology Bulletin 9 (1979), 27-31. Brongers, H.A., “Fasting in Israel in Biblical and Post-Biblical Times,” in H. Brongers, et al, eds. Instruction and Interpretation. OTS 20; Leiden: Brill, 1977. Brown, F., "The Meaning of KABOB (Glory) in Second Isaiah," AMEQR 92 (1981), 29-33. Brown, M.L., “Kippe-r and Atonement in the Book of Isaiah,” in in R. Chazan, et al, eds. Ki Baruch Hu. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1999: 189-202. Brown, W.P., “The So-Called Refrain in Isaiah 5:25-30 and 9:1—10:4,” CBQ 52 (1990), 432-43. Brueggemann, W., "Unity and Dynamics in the Isaiah Tradition," JSOT 29 (1984), 89-107. _____, "Weariness, Exile and Chaos," CBQ 34 (1972), 19-38. Carlson, R.A., "The Anti-Assyrian Character of the Oracle in Is. IX 1-6," VT 24 (1974), 130-35. Carr, D., “Isaiah 40:1-11 in the Context of the Macrostructure of Second Isaiah,” in W. Bodine, ed. Discourse Analysis of Biblical Literature. Atlanta: Scholars Press, 1995: 51-73. _____, "Reaching for Unity in Isaiah," JSOT 57 (1993), 61-80. Carroll, R.P., "Blindness and the Vision Thing: Blindness and Insight in the Book of Isaiah," in C.C. Boyles and C.A. Evans, eds. Writing and Reading the Scroll of Isaiah. Leiden: E.J. Brill, 1997: 79-93. _____, " Revisionings: Echoes and Traces of Isaiah in the Poetry of William Blake," in J. Davies, et al, eds. Words Remembered. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995: 226-41. _____, "Prophecy and Dissonance: A Theoretical Approach to the Prophetic Tradition," ZAW 92 (1980a), 108-119. _____, “Translation and Attribution in Isaiah 8.19f.,” BT 31 (1980), 126-34. _____, “Twilight of Prophecy or Dawn of Apocalyptic?” JSOT 14 (1979), 3-35. _____, "Second Isaiah and the Failure of Prophecy," Studia Theologica 32 (1978), 119-31. _____, "Ancient Israelite Prophecy and Dissonant Theory," Numen 24 (1977), 135-51. Cassuto, M.D., “On the Formal and Stylistic Relationship between Deutero-Isaiah and Other Biblical Writers,” in Biblical and Oriental Studies, vol. 1. Jerusalem: Magnes Press, 1973: 141-77. Ceresko, A.R., "The Rhetorical Strategy of the Fourth Servant Song," CBQ 56 (1994), 42-55. Chaney, M.L., “Whose Sour Grapes? The Addressees of Isaiah 5:1-7 in the Light of Political Economy,” Semeia 87 (1999), 105-22. Charles, N.J., “A Prophetic (Fore)Word: ‘A Curse Is Devouring Earth’ (Isaiah 24.6),” in N. Habel, ed. Earth Story, Psalms, Prophets. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001: 123-28. Childs, B.S. Isaiah. Louisville: Westminster/John Knox, 2001. _____. Isaiah and the Assyrian Crisis. London: SCM, 1967. DS121.6.C45 _____, "The Enemy from the North and the Chaos Tradition," JBL 78 (1959), 187-98. Chisholm, R.B., “Wordplay in the Eighth-Century Prophets,” BibSac 144 (1987), 44-52. _____, “Structure, Style, and the Prophetic Message: An Analysis of Isaiah 5:8-30,” BibSac 143 (1986), 46-60. Christensen, D.L., "The March of Conquest in Isaiah X 27c-34," VT 26 (1976), 395-99. Claassen, W.T., “Linguistic Arguments and the Dating of Isaiah 1:4-9,” JNSL 3 (1974), 1-18. Clements, R.E., “A Light to the Nations: A Central Theme of the Book of Isaiah,” in J.W. Watts and P.R. House, eds. Forming Prophetic Literature. JSOTSup 235; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996: 57-69. _____, “The Unity of the Book of Isaiah and its Cosmogenic Language,” CBQ 55 (1993), 1-17. _____, “The Prophecies of Isaiah to Hezekiah concerning Sennacherib: 2 Kings 19,21-34/Isa. 37.22-35,” in R. Liwak and S. Wagner, eds. Prophetie und geschichtliche Wirklichkeit im alten Israel. Stuttgart: Kohlhammer, 1991: 65-78. _____, "The Immanuel Prophecy of Isa 7:10-17 and Its Messianic Interpretation," In Die Hebraische Bibel und ihre zweifache Nachgeschichte, ed. R. Rendtorff (Neukirchen- Vluyn, 1990), 225-40. _____, “Isaiah 14,22-27: A Central Passage Reconsidered,” in J. Vermeylen, ed. The Book of Isaiah. Leuven: University of Leuven Press, 1989: 253-62. _____, "Patterns in the Prophetic Canon: Healing the Blind and the Lame," in G. Tucker, et al, eds. Canon, Theology and Old Testament Interpretation. Philadelphia: Fortress, 1988:189-200. _____, “Isaiah 45:20-25,” Int 40 (1986), 392-97. _____, "Beyond Tradition History: Deutero-Isaianic Development of First Isaiah's Themes," JSOT 31 (1985), 95-113. _____, "The Unity of the Book of Isaiah," Interpretation 36 (1982), 117-29. _____, "The Prophecies of Isaiah and the Fall of Jerusalem in 587 B.C.," VT 30 (1980a), 421-36. _____. Isaiah and the Deliverance of Jerusalem: A Study of the Interpretation of Prophecy in the Old Testament. Sheffield: JSOT, 1980b. BS1515.2 C65x _____. Isaiah 1--39. New Century Bible Commentary; Grand Rapids: Eerdmans, 1980c. _____, “The Use of Hoy in the Prophets,” CBQ 28 (1966), 458-64. Clifford, R.J., "The Unity of the Book of Isaiah and Its Cosmogonic Language," CBQ 55 (1993), 1-17. _____, “Narrative and Lament in Isaiah 63:7—64:11,” in M.P. Horgan and P.J. Kobelski, eds. To Touch the Text. New York: Crossroad, 1989: ____. Fair Spoken and Persuading. An Interpretation of Second Isaiah. New York: Paulist, 1984. _____, “Isaiah 55: Invitation to a Feast,” in C.L. Meyers and M. O’Connor, eds. The Word of the Lord Shall Go Forth. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1983: 27-35. _____, "The Function of Idol Passages in Second Isaiah," CBQ 42 (1980), 450-64. Clines, D.J.A., “The Parallelism of Greater Precision: Notes from Isaiah 40 for a Theory of Hebrew Poetry,” JSOT 40 (1987), 77-100. _____. I, He, We, and They: A Literary Approach to Isaiah 53. JSOTSup 1; Sheffield: University of Sheffield, 1976. Cogan, M. Imperialism and Religion: Assyria, Judah and Israel in the Eighth and Seventh Centuries B.C.E. Missoula, MT: Scholars Press, 1974. Coggins, R.J., "Do We Still Need Deutero-Isaiah?," JSOT 81 (1998), 77-92. _____, "The Problem of Is. 24-27," Expository Times 90(1979), 328-333. Cohen, C., "Neo-Assyrian Elements in the First Speech of the Biblical RAB-SAQE," Israel Oriental Studies 9 (1979), 32-48. _____, “The Widowed City,” JANESCU 5 (1973), 75-81. Cohn, R.L. The Shape of Sacred Space: Four Biblical Studies. Chico: Scholars Press, 1981. BS630.C57 Colburn, L.R., "God's Promises for Harvesters [Isa 54:2-4]," AASS 2 (1999), 51-57. Cole, D.P., “Archaeology and the Messiah Oracles of Isaiah 9 and 11,” in M.D. Coogan, ed. Scripture and Other Artifacts. Louisville: Westminster/John Knox, 1994: 53-69. Conrad, E.W., “Messengers in Isaiah and the Twelve: Implications for Reading Prophetic Books,” JSOT 91 (2000), 83-97. _____. Reading Isaiah. Minneapolis: Fortress, 1991. BS1515.2.C663 _____, "The Royal Narratives and the Structure of the Book of Isaiah," JSOT 41 (1988), 67-81. _____, “The Community as King in Second Isaiah,” in J.T. Butler, et al., eds. Understanding the Word. JSOTSup 37; Sheffield: JSOT Press, 1985a: 99-111. _____. Fear Not Warrior: A Study of ?al tira? Pericopes in the Hebrew Scriptures. Chico, CA: Scholars, 1985b. _____, "The `Fear Not' Oracles in Second Isaiah," VT 34 (1984), 129-152. _____, “Second Isaiah and the Priestly Oracle of Salvation,” ZAW 93 (1981), 234-46. _____. Patriarchal Traditions in Second Isaiah. Ph.D. Dissertation, Princeton University, 1974. Conroy, C., “Reflections on Some Recent Studies of Second Isaiah,” in V. Collado Bertomeu, ed. Palabra, Prodigio, Poesía: In Memoriam P. Luis Alson Schökel. AnBib 151; Rome: P.B.I., 2003: 145-60. Crenshaw, J.L., “A Liturgy of Wasted Opportunity (Am 6,6-12; Isa 9,7--10,4; 5,25-29),” Semitics 1 (1970), 27-37. Crook, M.B., “A Suggested Occasion for Isaiah 9,2-7 and 11,1-9,” JBL 68 (1949), 213-24. Cross, F.M., “The Council of Yahweh in Second Isaiah,” JNES 12 (1953), 274-78. Culver, R.D., “Isa 1:18: Declaration, Exclamation or Interrogation?” JETS 12 (1969), 133- 41. Darr, K.P., “’Alas She has Become a Harlot,’ but Who’s to Blame? Unfaithful-Female Imagery in Isaiah’s Vision,” in L.M. Luker, ed. Passion, Vitality, and Foment: The Dynamics of Second Temple Judaism. Harrisburg, PA: Trinity, 2001: 55-76. _____. Isaiah's Vision and the Family of God. Louisville: Westminster, 1994a. BS1515.2.D37 _____, "Two Unifying Females Images in the Book of Isaiah," in L. Hopfe, ed. Uncovering Ancient Stones (Eisenbrauns, 1994b), 17-30. _____. “Far More Precious than Jewels”: Perspectives on Biblical Women. Louisville: Westminster/John Knox, 1991. _____, "Like Warrior, Like Woman: Destruction and Deliverance in Isaiah 42:10-17," CBQ 49 (1987), 560-71. Davidson, R., “The Interpretation of Isaiah II 6ff.,” VT 16 (1966), 1-7. _____, "Universalism in Second Isaiah," SJT 16 (1963), 166-185. Day, J., “Shear-jashub (Isaiah VII 3) and ‘The Remnant of Wrath’ (Psalm LXXVI 11),” VT 31 (1981), 76-78. _____, “A Case of Inner Scriptural Interpretation: The Dependence of Isaiah XXVI.13— XXVII.11 on Hosea XIII.4-XIV.10 (Eng. 9) and Its Relevance to Some Theories of the Redaction of the ‘Isaiah Apocalypse,” JTS 31 (1980), 309-19. _____, "Echoes of Baal's Seven Thunders and Lightnings in Psalm 29 and Habbakuk 3:9 and the Identity of the Seraphim in Isaiah 6," VT 29 (1979), 143-51. Day, P.L., “Metaphor and Social Reality: Isaiah 23.17-18, Ezekiel 16.35-37 and Hosea 2.4-5,” in J. Kaltner and L. Stulman, eds. Inspired Speech. JSOTSup 378; London: T & T Clark, 2004: 63-71. Dearman, J.A., “The Son of Tabeel (Isaiah 7.6),” in S. Breck Reid, ed. Prophets and Paradigms. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996: 33-47. _____. Property Rights in the Eighth Century Prophets. SBL Dissertation Series 106. Atlanta: Scholars Press, 1988. Deist, F.E., “Reflections on Reinterpretation in and of Isaiah 53,” OTE 3 (1985), 1-11. Dempsey, D.A., “The Verb Syntax of the Idol Passage of Isaiah 44:9-20,” in L. Boadt and M.S. Smith, eds. Imagery and Imagination in Biblical Literature. Washington, DC: CBA, 2001: 145-56. _____, "A Note on Isaiah xliii 9," VT 41 (1991), 212-15. DeRoche, M., "Isaiah xlv 7 and the Creation of Chaos?," VT 42 (1992), 11-21. Dijkstra, M., “’He Who Calls the Eras from the Beginning’ (Isa 41:4): From History to Eschatology in Second Isaiah,” in F. Postma, et al, eds. The New Things. Maastricht: Shaker Publishing, 2002: 61-76. Dion, P., "The Structure of Isaiah 42:10-17 as Approached through Versification and Distribution of Poetic Devices," JSOT 49 (1991), 113-24. _____, "The ‘Fear Not’ Formula and Holy War," CBQ 32 (1970), 565-70. Dobbs-Allsopp, F.W. Weep, O Daughter of Zion: A Study of the City-Lament Genre in the Hebrew Bible. Bib et. Or. 44; Rome: Pontifical Institute, 1993. Doyle, B., “Fertility and Infertility in Isaiah 24—27,” in F. Postma, et al, eds. The New Things. Maastricht: Shaker Publishing 2002: 77-88. Driver, G.R., "Isaiah I-XXXIX: Textual and Linguistic Problems," JSS 13 (1968), 36-57. Dumbrell, W.J., “The Role of the Servant in Isaiah 40-55,” RTR 48 (1989), 105-13. _____, "The Purpose of the Book of Isaiah," Tyndale Bulletin 36 (1985), 111-128. Eakins, J.K., “Anthropomorphisms in Isaiah 40-55,” Hebrew Studies 20/21 (1979-80), 47-50. Easterly, E., "Is Mesha's QRHH Mentioned in Isaiah XV 2?" VT 41 (1991), 215-19. Eaton, J., "The Isaiah Tradition," in Israel's Prophetic Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1982:58-76. _____. Festal Drama in Deutero-Isaiah. London, 1979. _____, "The Origin of the Book of Isaiah," VT 9 (1959), 138-57. Eichrodt, W., "Prophet and Covenant: Observations on the Exegesis of Isaiah," in Proclamation and Presence. London: SCM, 1970; repr. Macon: Mercer, 1983:167-88. BS1192.P75 Eissfeldt, O., "The Promises of Grace to David in Isaiah 55:1-5," in Israel's Prophetic Heritage, 1962:196-207. Ellis, R.R., “The Remarkable Suffering Servant of Isaiah 40-55,” SWJT 34 (1991), 20-30. Emerton, J.A., “A Phrase in a Phoenician Papyrus and a Problem in Isaiah 5.14,” J.C. Exum and H.G.M. Williamson, eds. Reading from Right to Left. JSOTSup 373; London/NY: Sheffield Academic Press, 2003: 121-27. _____, “The Historical Background of Isaiah 1:4-9,” Eretz Israel 24 (1993), 34-40. _____, “The Translation of Isaiah 5,1,” in F.G. Martinez and C.J. Labuschagne, eds. The Scriptures and the Scrolls. VTSup 49; Leiden: Brill, 1992: 18-30. _____, "The Translation and Interpretation of Isaiah VI. 13," in Interpreting the Hebrew Bible, eds. J.A. Emerton and S. Reif. Cambridge: Cambridge University Press, 1982:85- 118. BS1188.I57 _____, "A Textual Problem in Isaiah 25.2," ZAW 89 (1977a), 64-73. _____, “A Note on Isaiah 35:9-10,” VT 27 (1977b), 488-89. _____, "Some Linguistic and Historical Problems in Isaiah VIII 23," JSS 14 (1969), 151-75. _____, “The Textual Problems of Isaiah V 14,” VT 17 (1967), 135-42. Eng, M., “What’s in a Name? Cyrus and the Dating of Deutero-Isaiah,” in J. Kaltner and L. Stulman, eds. Inspired Speech. JSOTSup 378; London: T & T Clark, 2004: 216-24. Erlandsson, S. The Burden of Babylon: A Study of Isaiah 13:3--14:23. ConBOT 4; Lund: Gleerup, 1970. Eshel, H., “Isaiah viii 23: An Historical-Geographical Analogy,” VT 40 (1990), 104-109. Eslinger, L., "The Infinite in a Finite Organical Perception (Isaiah VI 1-5)," VT 45 (1995), 145-73. Evans, C.A. To See and Not Perceive: Isaiah 6.9-10 in Early Jewish and Christian Interpretation. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1989. _____, “On the Unity and Parallel Structure of Isaiah,” VT 38 (1988), 129-47. _____, "On Isaiah's Use of Israel's Tradition," BZ 30 (1986), 92-98. _____, "Isaiah 6:9-13 in the Context of Isaiah's Theology," JETS 29/2 (1986), 139-46. _____, "An Interpretation of Isa 8, 11-15 Unemended," ZAW 97 (1985), 112-13. _____, “On the Vineyard Parables of Isaiah 5 and Mark 12,” BZ 28 (1984), 82-86. _____, “The Text of Isaiah 6:9-10,” ZAW 94 (1982), 415-18. Exum, J.C., "Whom Will He Teach Knowledge? A Literary Approach to Isaiah 28," in D.J.A. Clines, et al, eds. Art and Meaning. Sheffield: JSOT Press, 1982: 123-38. _____, "Of Broken Pots, Fluttering Birds, and Visions in the Night," CBQ 43 (1981), 331-52. Fensham, F.C., “A Fresh Look at Isaiah 7:7-9,” in E.W. Conrad and E.G. Newling, eds. Perspectives on Language and Text. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1987: 11-17. Ferrie, J.J., “Singing in the Rain: A Meteorological Image in Isaiah 42:10-12,” in L. Boadt and M.S. Smith, eds. Imagery and Imagination in Biblical Literature. Washington, DC: CBA, 2001: 95-110. Finley, T.J. and G. Payton, “A Discourse Analysis of Isaiah 7—12,” JOTT 6 (1993), 317-35. Fisher, J., “The Herald of Good News in Second Isaiah,” in J.J. Jackson and M. Kessler, eds. Rhetorical Criticism. Pittsburgh: Pickwick, 1974: 117-32. Fitzgerald, A., “The Technology of Isaiah 40:19-20 + 41:6-7,” CBQ 51 (1989), 426-46. _____, “BTWLT and BT as Titles for Capital Cities,” CBQ 37 (1975), 167-83. _____, “The Mythological Background for the Presentation of Jerusalem as a Queen and False Worship as Adultery in the OT,” CBQ 34 (1972), 403-16. Fohrer, G., "The Origin, Composition and Tradition of Isaiah I-XXXIX," Annual of Leeds University Oriental Society 3 (1961-62), 3-38. Fokkelman, J., “Stylistic Analyis of Isaiah 40:1-11,” OTS 21 (1981), 68-90. Follis, E.R., “The Holy City as Daughter,” in E.R. Follis, ed. Directions in Biblical Hebrew Poetry. JSOTSup 40; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1987: 173-84. Foster, J., "The Motherhood of God," in L. Hopfe, ed. Uncovering Ancient Stones (Eisenbrauns, 1994), 93-102. Fouts, D.M., "A Suggestion for Isaiah XXVI 16," VT 41 (1991), 472-74. Franke, C., "The Function of the Satiric Lament Over Babylon in Second Isaiah (XLVII)," VT 41 (1991), 408-18. Franzmann, M., “The City as Woman: The Case of Babylon in Isaiah 47,” Australian Biblical Review 43 (1995), 1-19. Freedman, D.N., "Headings in the Books of the Eighth-Century Prophets," AUSS 25 (1987a), 9-26. _____, “The Structure of Isaiah 40:1-11,” in E.W. Conrad and E.G. Newing, eds. Perspectives on Language and Text. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1987b: 167-93. Fried, L.S., “Cyrus the Messiah,” BRev 19/5 (2003), 24-31. _____, “Cyrus the Messiah? The Historical Background to Isaiah 45:1,” HTR 95 (2002), 373-93. Fuchs, E., “The Literary Characterization of Mothers and Sexual Politics in the Hebrew Bible,” in A.Y. Collins, ed. Feminist Perspectives on Biblical Scholarship. Chico, CA: Scholars Press, 1985: 117-36. Gardner, A., “Isiah 65, 20: Centenarians or Millenarians?” Bib 86 (2005), 88-96. _____, “The Nature of the New Heavens and New Earth in Isaiah 66:22,” AusBR 50 (2002), 28-42. _____, “Ecojustice or Anthropological Justice? A Study of the New Heavens and the New Earth in Isaiah 65.17,” in N. Habel, ed. Earth Story, Psalms, Prophets. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001: 204-18. Geller, S.A., “A Poetic Analysis of Isaiah 40:1-2,” HTR 77 (1984), 413-24. _____, “Were the Prophets Poets?” Prooftexts 3 (1983), 211-21. Gelston, A., "Knowledge, Humiliation or Suffering: A Lexical, Textual and Exegetical Problem in Isaiah 53," in H.A. McKay and D. Clines, eds. Of Prophets' Visions and the Wisdom of Sages. Sheffield, 1993: 126-41. Gerstenberger, E., "The Woe-Oracles of the Prophets," JBL 81 (1962), 249-63. Geyer, J.B., “Desolation and Cosmos [Isa 13:21-22; 18:6],” VT 49 (1999), 49-64. _____, "The Night of Dumah (Isaiah xxi 11-12)," VT 42 (1992), 317-39. Ginsburg, H.L., "Reflexes of Sargon in Isaiah after 715 B.C.E.," JAOS 88 (1968), 47-53. _____, “The Arm of YHWH in Isaiah 51—63 and the Text of Isaiah 53:10-11,” JBL 77 (1958), 152-56. Gitay, Y., “Prophetic Criticism – ‘what are they doing?’: The Case of Isaiah – a Methodological Assessment,” JSOT 96 (2001), 101-27. _____. Isaiah and His Audience: The Structure and Meaning of Isaiah 1—12. Assen: Van Gorcum, 1991. _____, "Isaiah and the Syro-Ephraimitic War," in J. Vermeylen, ed. The Book of Isaiah (1989), 217-230. _____, "Isaiah -- The Impractical Prophet," Bible Review 4 (1988), 10-15. _____, "Reflections on the Study of the Prophetic Discourse: the Question of Isaiah I 2-20," VT 33 (1983), 207-21. _____. Prophecy and Persuasion: A Study of Isaiah 40—48. Bonn: Linguistica Biblica, 1981. _____, "Deutero-Isaiah: Oral or Written?," JBL 99 (1980), 185-97. Goldingay, J., “The Compound Name in Isaiah 9:5(6),” CBQ 61 (1999), 239-44. _____, "Isaiah i 1 and ii 1," VT 48 (1998), 326-32. _____, "What Happens to Ms Babylon in Isaiah 47, Why, and Who Says So?," TB 47 (1995a), 215-44. _____, "Isaiah 42.18-25," JSOT 67 (1995), 43-65. _____, “The Arrangement of Isaiah XLI-XLV,” VT 29 (1979), 289-99. Gosse, B., "Isaiah 8.23b and the Three Great Parts of the Book of Isaiah," JSOT 70 (1996), 57-62. _____, "Isaie VI et la Tradition Isaienne," VT 42 (1992), 340-49. _____, “Isaie 53,13—52,12 et Isaie 6,” RB 98 (1991), 537-43. _____, "Detournement de la vengeance du Seigneur contre Edom et les nations en Isa 63,1- 6," ZAW 102 (1990), 105-110. Gottwald, N.K., "Immanuel as the Prophet's Son," VT 8 (1958), 36-47. Gowan, D.E., "Isaiah 6:1-8," Int 45 (1991), 172-76. Graffy, A., "The Literary Genre of Isaiah 5, 1-17," Bib 60 (1979), 400-409. Grant, K., "`Where There's a Wilderness, There's a Way!': the Significance of Isaiah 40:3-5 for History, Geography, and Theology," BRT 8 (1998), 7-23. Gray, G.B. The Book of Isaiah: A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Isaiah 1—39. New York: Charles Scribner’s Sons, 1912. Greenberg, M., "Biblical Attitudes toward Power: Ideal and Reality in Law and Prophets," in E. Firmage, ed. Religion and Law (Eisenbrauns, 1990), 101-125. Greenspahn, F., “Why Prophecy Ceased,” JBL 108 (1989), 37-49. Gruber, M. The Motherhood of God and Other Studies. Atlanta: Scholars Press, 1992. _____, "The Motherhood of God in Second Isaiah," Revue Biblique 90 (1983), 351-59. Gunn, D.M., “Deutero-Isaiah and the Flood,” JBL 94 91975), 493-508. Habel, N., "`He Who Stretches Out the Heavens,'" CBQ 34 (1972), 417-430. _____, "The Form and Significance of the Call Narratives," ZAW 77 (1965), 297-323. Hagelia, H., “Meal on Mount Zion—Does Isaiah 25:6-8 Describe a Covenant Meal?” SEÅ 68 (2003), 73-95. Hall, G., “The Origin of the Marriage Metaphor,” HS 23 (1982), 161-71. Halpern, B., "`The Excremental Vision': The Doomed priests of Doom in Isaiah 28," HAR 10 (1986), 109-121. Hamborg, G.R., "Reasons for Judgement in the Oracles Against the Nations of the Prophet Isaiah," VT 31 (1981), 145-59. Hammock, C.E., “Isaiah 56:1-8 and the Redefining of the Restoration Judean Community,” BTB 30 (2000), 46-57. Hanson, P., “Isaiah 52:7-10,” Int 33 (1979), 389-94. _____. The Dawn of Apocalyptic. Philadelphia: Fortress, 1975. BS646.H35 Haran, M., “Isaiah the Prophet’s Walking ‘Naked and Barefoot for Three Years’ (Isaiah 20),” in Z. Talshir, et al, eds. Homage to Shmuel: Studies in the World of the Bible. Jerusalem: Bialik, 2001: 163-66 [Hebrew]. _____, "The Literary Structure and Chronological Framework of the Prophecies in Is. XL- XLVIII," SVT 9 (1963), 127-155. Harrelson W., "Nonroyal Motifs in the Royal Eschatology," in B.W. Anderson and W. Harrelson, eds. Israel's Prophetic Heritage. New York: Harper, 1962:147-165. Hayes, J.H., "The Tradition of Zion's Inviolability," JBL 82 (1963), 419-26. _____, “The Usage of Oracles Against Foreign Nations in Ancient Israel,” JBL 87 (1968), 81-92. _____ and S.A. Irvine. Isaiah, the Eighth-Century Prophet: His Times and Preaching. Nashville: Abingdon, 1987. Hayward, R., "The Chant of the Seraphim and the Worship of the Second Temple," PIBA 20 (1997), 62-80. Heiser, M.S., “The Mythological Provenance of Isa. Xiv 12-15: a Reconsideration of the Ugaritic Material,” VT 51 (2001), 354-69. Hess, R., "Hezekiah and Sennacherib in 2 Kings 18--20," in R. Hess, ed. Zion, City of Our God. Grand Rapids: Eerdmans, 1999: 23-41. Hoffmann, Y., “The Day of the Lord as a Concept and a Term in the Prophetic Literature,” ZAW 93 (1981), 37-50. Hogenhaven, J., "The Prophet Isaiah and Judaean Foreign Policy Under Ahaz and Hezekiah," JNES 49 (1990), 351-54. _____, "Prophecy and Propaganda: Aspects of Political and Religious Reasoning in Israel and the Ancient Near East," SJOT 1 (1989), 125-141. _____, "On the Structure and Meaning of Isaiah VIII 23B," VT 37 (1987), 218-21. Holladay, W.L., "Text, Structure, and Irony in the Poem on the Fall of the Tyrant, Isaiah 14," CBQ 61/4 (1999), 633-45. _____. Isaiah: Scroll of a Prophetic Heritage. Grand Rapids: Eerdmans, 1978. _____, “On Every High Hill and Under Every Green Tree,” VT 11 (1961), 170-76. Holmgren, F. With Wings of Eagles: Isaiah 40-55, an Interpretation. Chappaqua, NY: Biblical Scholars Press, 1973. Hoppe, L.J., "Isaiah 58:1-12, Fasting and Idolatry," BTB 13 (1983), 44-47. House, P.R., "Isaiah's Call and Its Context in Isaiah 1-6," Criswell Theological Review 6 (1993), 207-22. Howell, M., “A Closer Look: Isaiah 35:1-10,” in L. Boadt and M.S. Smith, eds. Imagery and Imagination in Biblical Literature. Washington, DC: CBA, 2001: 72-80. Huffmon, H.B., “The Covenant Lawsuit in the Prophets,” JBL 78 (1959), 285-95. Hurowitz, V., "A Forgotten Meaning of nepesh in Isaiah lviii 10," VT 47 (1997), 43-52. _____, "Isaiah's Impure Lips and Their Purification in the Light of Mouth Purification and Mouth Purity in Akkadian Sources," HUCA 60 (1989), 39-89. Irvine, S.A., "Problems of Text and Translation in Isaiah 10.13bb," in History and Interpretation, eds. M.P. Graham, et al. Sheffield: JSOT Press, 1993:133-44. BS1192.H57x _____. Isaiah, Ahaz, and the Syro-Ephraimitic Crisis. Atlanta: Scholars Press, 1990. BS1515.2.I73 Irwin, W.H., "Syntax and Style in Isaiah 26," CBQ 41 (1979), 240-258. Jacob, W., "Claude G. Montefiore's Reappraisal of Christianity," Judaism 19 (1970), 328- 343. Janzen, J.G., "An Echo of the Shema in Isaiah 51:1-3," JSOT 43 (1989), 69-82. _____, “Rivers in the Desert of Abraham and Sarah and Zion (Isaiah 51:1-3),” HAR 10 (1986), 139-55. Jenkins, A.K., "Isaiah's Fourteenth Year: A New Interpretation of 2 Kings xviii 13-xix 37," VT 26 (1976), 289-98. Jensen, J., "Yahweh's Plan in Isaiah and in the Rest of the Old Testament," CBQ 48 (1986), 443-55. _____. Isaiah 1-39. Wilmington: Michael Glazier, 1984. BS1515.3.J46 _____, "Weal and Woe in Isaiah," CBQ 43 (1981), 167-87. _____, "The Age of Immanuel," CBQ 41 (1979), 220-39. _____. The Use of tôrâ by Isaiah: His Debate with the Wisdom Tradition. Washington: CBA, 1973. Jeppesen, K., "Mother Zion, Father Servant: A Reading of Isaiah 49-55," in H.A. McKay and D. Clines, eds. Of Prophets' Visions and the Wisdom of Sages. Sheffield, 1993: 109-25. _____, "From `you, my servant' to `the hand of the Lord is with my servants': a Discussion of Isaiah 40-66," SJOT 1 (1990), 113-29. _____, "Call and Frustration: A New Understanding of Isaiah VIII 21-22," VT 32 (1982), 145-57. Johnson, D.G. From Chaos to Restoration: An Integrative Reading of Isaiah 24-27. Sheffield: JSOT Press, 1988. BS1515.2.J56x Jones, Brian. Howling Over Moab: Irony and Rhetoric in Isaiah 15-16. Atlanta: Scholars Press, 1996. Jones, B.C., "Isaiah 8.11 and Isaiah's Vision of Yahweh," in History and Interpretation, eds. M.P. Graham, et al. Sheffield: JSOT Press, 1993:145-159. BS1192.H57x Jones, D., “The Tradition of the Oracles of Isaiah of Jerusalem,” ZAW 67 (1955), 226-46. Jones, G.H., "Abraham and Cyrus: Type and Anti-Type?," VT 22 (1972), 304-19. Joosten, J., “La prosopopée, les pseudo-citations et la vocation d’Isaïa (Is 6,9-10),” Bib 82 (2001), 232-43. Kaiser, B.B., “Poet as ‘Female Impersonator’: The Image of Daughter Zion as Speaker in Biblical Poems of Suffering,” JR 67 (1987), 164-82. Kaiser, O. Isaiah 13—39. Philadelphia: Westminster, 1974. _____. Isaiah 1—12: A Commentary, 2nd ed. OTL. Philadelphia: Westminster, 1983. Kaiser, W.C., "The Unfailing Kindness Promised to David: Isaiah 55.3," JSOT 45 (1989), 91-98. Kaminsky, J.S., “The Concept of Election and Second Isaiah: Recent Literature,” BTB 31 (2001), 135-44. Kapelrud, A., "The Main Concern of Second Isaiah," VT 32 (1982), 50-58. Kaufmann, Y. The Babylonian Captivity and Deutero-Isaiah. New York: Union of American Hebrew Congregations, 1970. Key, A.F., "The Magical Background of Is. 6:9-13," JBL 86 (1967), 198-204. Kim, H.C.P., “An Intertextual Reading of ‘A Crushed Reed’ and ‘A Dim Wick’ in Isaiah 42.3,” JSOT83 (1999), 113-124. Knierim, R., "The Vocation of Isaiah," VT 18 (1968), 48-57. Knight, G.A.F. Servant Theology: A Commentary on the Book of Isaiah 40-55. Grand Rapids: Eerdmans, 1984. Koole, J.L. Isaiah III.3. Isaiah Chapters 56-66. Leuven: Peeters, 2001. Korpel, M.C.A., “Second Isaiah’s Coping with the Religious Crisis: Reading Isaiah 40 and 55,” in Becking, B. and M.C.A Korpel, eds. The Crisis of Israelite Religion: Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times. Brill: Leiden, 1999: 90-113. _____, "Structural Analysis as a Tool for Redaction Criticism: The Example of Isaiah 5 and 10.1-6," JSOT 69 (1996a), 53-71. _____, “The Female Servant of the Lord in Isaiah 54,” in B. Becking and M. Dijkstra, eds. On Reading Prophetic Texts: Gender-Specific and Related Studies. Leiden: Brill, 1996: 153-67. Kuhrt, A., "The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy," JSOT 25 (1983), 83-97. Kruger, Paul A., “The obscure combination KBD MSH in Isaiah 30:27: another description for anger?” JNSL 26/2 (2000), 155-162. Laato, A. “About Zion I Will not Be Silent.” The Book of Isaiah as an Ideological Unity. Stockholm, 1998. _____, "Assyrian Propaganda and the Falsification of History in the Royal Inscriptions of Sennacherib," VT 45 (1995), 198-226. _____. The Servant of YHWH and Cyrus. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1992. BS1515.2.L32x _____, “The Composition of Isaiah 40-55,” JBL 109 (1990), 207-28. _____. Who is Immanuel? The Rise and the Foundering of Isaiah's Messianic Expectations. Abo: Abo Academy Press, 1988a. _____, "Immanuel --who is with us? -- Hezekiah or Messiah?," in M. Augustin, ed. "Wunschet Jerusalem Frieden." Frankfurt: Peter Lang, 1988b:313-22. Labahn, A., "The Delay of Salvation within Deutero-Isaiah," JSOT 85 (1999), 71-84. Lacheman, E., "Seraphim of Isaiah 6," JQR 59 (1968), 71-72. Landy, F., “Torah and Anti-Torah,” BibInt 11 (2003), 317-332. _____, “Prophetic Intercourse,” in A.S. Hunter and P.R. Davies, eds. Sense and Sensitivity. JSOTSup 348; London: Sheffield Academic Press, 2002: 261-79. _____, “Ghostwriting,” in Beauty and the Enigma and Other Essays on the Hebrew Bible. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001: 392-413. _____, "Vision and Voice in Isaiah," JSOT 88 (2000a), 19-36. _____, “The Covenant with Death,” in T. Linafelt, ed. Strange Fire: Reading the Bible after the Holocaust. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000b: 220-32. _____, “Seraphim and Poetic Process,” in F.C. Black and E. Runions, eds. The Labour of Reading. Atlanta: Scholars Press, 2000c: 15-34. _____, “Strategies of Concentration and Diffusion in Isaiah 6,” Biblical Interpretation 7 (1999), 58-86. _____, “The Construction of the Subject and the Symbolic Order: A Reading of the Last Three Suffering Servant Songs,” in P.R. Davies and D.J.A. Clines, eds. Among the Prophets. JSOTSup 144: Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993a: 60-71. _____, “Tracing the Voice of the Other: Isaiah 28 and the Covenant with Death,” in D.J.A. Clines and C. Exum, eds. The New Literary Criticism and the Hebrew Bible. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993b: 140-62. Leene, H., “Isaiah 27:7-9 As a Bridge between Vineyard and City,” in H.J. Bosman and H. van Gorl, et al, eds. Studies in Isaiah 24-27. Berlin/NY: de Gruyter, 2000: 199-225. _____, “History and Eschatology in Deutero-Isaiah,” in M. Vervenne, ed. Studies in the Book of Isaiah. Leuven, 1997: 223-49. _____, “Isaiah 46:8—Summons to be Human?” JSOT 30 (1984), 111-21. _____, “Universalism or Nationalism? Isaiah XLV 9-13 and its Context,” BTFT 35 (1974), 309-34. Leiter, D.A., “Visions of Peace in Isaiah,” in J. Kaltner and L. Stulman, eds. Inspired Speech. JSOTSup 378; London: T & T Clark, 2004: 244-52. Lessing, R., “Satire in Isaiah’s Tyre Oracle,” JSOT 28 (2003), 89-112. L'Heureux, C.E., "The Redactional History of Isaiah 5.1-10.4," in In the Shelter of Elyon. Sheffield: JSOT Press, 1984:99-119. BS1171.2.I5x Limburg, J., "The Root riv and the Prophetic Lawsuit Speeches," JBL 88 (1969), 291-304. Lind, M.C., “Monotheism, Power, and Justice: A Study in Isaiah 40-55,” CBQ 46 (1984), 432-46. Lindblad, U.M., "A Note on the Nameless Servant in Isaiah 42:1-4," VT 43 (1993), 115-19. Lindblom, J., "Wisdom in the Old Testament Prophets," SVT 3 (1960), 192-204. _____. The Servant Songs in Deutero-Isaiah. Lund: Lund University Press, 1951. Locke, Jason W., “The Wrath of God in the Book of Isaiah,” Restoration Quarterly 35/4 (1993), 221-233. Long, B., "Social Dimensions of Prophetic Conflict," Semeia 21 (1982), 31-53. _____, "Prophetic Authority as Social Reality," in G. Coats, ed. Canon and Authority (Fortress, 1977), 3-20. Lubetski, M., “Beetlemania of Bygone Times [Isa 18:1],” JSOT 91 (2000), 3-26. Luria, B.Z., "What is the Vineyard in Isaiah's Parable?" Beth Mikra 31 (1985-86), 289-92. Ma, W. Until the Spirit Comes: the Spirit of God in the Book of Isaiah. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999. McCann, J.C., Jr., “The Book of Isaiah—Theses and Hypotheses,” BTB 33 (2003), 88-94. McEvenue, S., “Who Was Second Isaiah?” in J. van Ruiten and M. Vervenne, eds. Studies in the Book of Isaiah. Leuven, 1997: 213-22. McGuire, E.M., "Yahweh and Leviathan, An Exegesis of Is. 27.1," Restoration Quarterly 13 (1970), 168-79. McKane, W., "The Interpretation of Isaiah VII 14-25," VT 17 (1967), 208-19. McKenzie, J.L. Second Isaiah. AB 20; Garden City: Doubleday, 1968. MacKenzie, R.A.F., "The City and Israelite Religion," CBQ 25 (1963), 60-70. McLaughlin, J.L., “Their Hearts Were Hardened: The Use of Isaiah 6:9-10 in the Book of Isaiah,” Biblica 75 (1994), 1-25. Machinist, P., "Assyria and Its Image in the First Isaiah," JAOS 103 (1983), 719-37. Macky, P.W. The Centrality of Metaphors to Biblical Thought: A Method for Interpreting the Bible. Lewiston: Mellon, 1990. Magonet, J., “Isaiah’s Mountain or The Shape of Things to Come,” Prooftexts 11 (1991), 175-81. Malul, M., “The Relation between Tearing the Fence Down in the Song of the Vineyard (Isa 5:1-7) and Stripping the Woman Naked in the Old Testament,” Beit Miqra 47 (2001), 11- 24. (Hebrew) Matthews, V.H., "Treading the Winepress: Actual and Metaphorical Viticulture in the Ancient Near East," Semeia 86 (1999), 19-32. _____ and D.C. Benjamin, "The Prophet," in Social World of Ancient Israel. (Peabody, MA: Hendrickson, 1993), 211-26. Melugin, R.F., “Isaiah in the Worshipping Community,” in P. Graham, et al., eds. Worship in the Hebrew Bible. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999: 244-64. _____, “Israel and the Nations in Isaiah 40—55,” in H.T.C. Sun and K.L. Eades, eds. Problems in Biblical Theology. Grand Rapids: Eerdmans, 1997: 249-64. _____, "The Servant, God's Call, and the Structure of Isaiah 40-48," SBL Seminar Papers (1991), 21-30. _____. The Formation of Isaiah 40-55. BZAW 141; Berlin: Walter de Gruyter, 1976. BS410.z5 _____, "The Conventional and the Creative in Isaiah's Judgment Oracles," CBQ 36 (1974), 301-11. _____ and M. Sweeney, eds. New Visions of Isaiah. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996. Menezes, R. de, “The Servant Songs and the New Testament II,” Vid 68 (2004), 847-57. Menzies, G.W., "To What Does Faith Lead? The Two-Stranded Textual Tradition of Isaiah 7.9b," JSOT 80 (1998), 111-128. Meshel, N., “Is Isaiah Chapter Six the Prophet’s Inaugural Vision?” Beit Mikra 48 (2003), 345- 66 (Hebrew). Mettinger, T.N.D. A Farewell to the Servant Songs: A Critical Examination of an Exegetical Axiom. Lund: Gleerup, 1983. Middlemas, J., “Divine Reversal and the Role of the Temple in Trito-Isaiah,” in J. Day, ed. Temple and Worship in Biblical Israel. London: Clark International, 2005: 164-87. Milgrom, J., "Did Isaiah Prophesy During the Reign of Uzziah?," VT 14 (1964), 164-82. Millar, W.R. Isaiah 24-27 and the Origin of Apocalyptic. Missoula: Scholars Press, 1976. BS1515.2.M52 Millard, A., "Sennacherib's Attack on Hezekiah," TB 36 (1985), 61-77. Miller, P., "The Prophetic Critique of Kings," Ex Auditu 2 (1986), 82-95. Miscall, P.D. [Quinn]. Reading Isaiah: Poetry and Vision. Louisville: Westminster, 2001. _____. Isaiah 34—35: a Nightmare, A Dream. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999. _____, "Isaiah: New Heavens, New Earth, New Book," in Reading Between Texts, ed. D. Fewell. Louisville: Westminster, 1993. BS1171.2.R43 _____, "Isaiah: The Labyrinth of Images," Semeia 54 (1991), 103-21. Moberly, R.W.L., “Whose Justice? Which Righteousness? The Interpretation of Isaiah 5:16,” VT 51 (2001), 55-68. Morrow, W.S., “Comfort for Jerusalem: The Second Isaiah as Counselor to Refugees,” BTB 34 (2004), 80-86. Motyer, J.A. The Prophecy of Isaiah. Leicester: IVP, 1993. _____, "Context and Content in the Interpretation of Isaiah 7.14," TB 21 (1970), 118-26. Mowinckel, S. He That Cometh. New York: Abingdon Press, 1956. Müller, H.-P., “Sprachliche und religionsgeschichtliche Beobachtungen zu Jesaja xvii 10f.,” VT 54 (2004), 91-103. Murray, D.F., "The Rhetoric of Disputation: Re-examination of a Prophetic Genre," JSOT 38 (1987), 95-121. Murtonen, A., “Third Isaiah—Yes or No?” Abr-Nahrain 19 (1980-81), 20-42. Na'aman, N., "Historical and Chronological Notes on the Kingdoms of Israel and Judah in the Eighth Century B.C.," VT 36 (1986), 71-92. Niccacci, A., "Isaiah xviii-xx from an Egyptological Perspective," VT 48 (1998), 214-38. Niditch, S., "The Composition of Isaiah 1," Bib 61 (1980), 509-29. Nielsen, K. There is Hope for a Tree: The Tree as Metaphor in Isaiah. Sheffield: JSOT Press, 1989. BS1520.5.N54x _____, "Isaiah 6:1-8:18 as Dramatic Writing," Studia Theologica 40 (1986), 1-16. Niessen, R., "The Virginity of the Almah in Isaiah 7:14," Bibliotheca Sacra 137 (1980), 133-150. Noegel, S., "Dialect and Politics in Isaiah 24-27," Aula Orientalis 12 (1994), 1-42. North, C.R. The Suffering Servant in Deutero-Isaiah. Oxford: Oxford University Press, 1948. Ockinga, B.G., “The Inviolability of Zion – a Pre-Israelite Tradition?” BN 44 (1988), 54-60. O’Connor, K., “’Speak Tenderly to Jerusalem’: Second Isaiah’s Reception and Use of Daughter Zion,” PSB 20 (1999), 281-94. Oded, B. Mass Deportations and Deportees in the Neo-Assyrian Empire. Wiesbaden: Reichert, 1979. _____, "The Historical Background of the Syro-Ephraimitic War Reconsidered," CBQ 34 (1972), 153-65. Ogden, G.S., "Moses and Cyrus," VT 28 (1978), 195-203. O'Kane, M., "Isaiah: A Prophet in the Footsteps of Moses," JSOT 69 (1996), 29-51. Olivier, J.P.J., “Rendering YDYD as Benevolent Patron in Isaiah 5:1,” JNSL 22 (1996), 59-65. _____, "The Day of Midian and Isaiah 9:3b," Journal of Northwest Semitic Languages 9 (1981), 143-49. Ollenburger, B.C. Zion the City of the Great King. Sheffield: JSOT Press, 1987. BS1191.O44x Olley, J.W., “’The Wolf, the Lamb, and a Little Child’: Transforming the Diverse Earth Community in Isaiah,” in N.C. Habel, ed. The Eath Story in the Psalms and the Prophets. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2001: 219-29. _____, “’Trust in the Lord’: Hezekiah, Kings and Isaiah,” TB 50 (1999a), 59-77. _____, “’No Peace’ in a Book of Consolation: A Framework for the Book of Isaiah?” VT 49 (1999b), 351-70. Oosting, R., “Returning (to) Zion: Isaiah 52:8 in Light of Verbal Valency Patterns,” in F. Postma, et al, eds. The New Things. Maastricht: Shaker Publishing, 2002: 159-66. Oswalt, J.N., “Isaiah 24—27: Songs in the Night,” CTJ 40 (2005a), 76-84. _____, “Isaiah 60—62: The Glory of the Lord,” CTJ 40 (2005b), 95-103. Otzen, B., "Traditions and Structures of Isaiah XXIV-XXVII," VT 24 (1974), 196-206. Overholt, T.W., “The End of Prophecy: No Players Without a Program,” JSOT 42 (1988), 103- 115. _____, "Seeing is Believing: The Social Setting of Prophetic Acts of Power," JSOT 23 (1982), 3- 31. Pagán, Samuel, "Apocalyptic poetry: Isaiah 24-27," Bible Translator 43 (1992), 314-325. Paganini, S., “Who Speaks in Isaiah 55.1? Notes on the Communicative Structure in Isaiah 55,” JSOT 30 (2005), 83-92. Parker, S.B., "The Birth Announcement," in L. Eslinger and G. Taylor, eds. Ascribe to the Lord. Sheffield: JSOT Press, 1988:133-49. Patrick, D.A., “Epiphanic Imagery in Second Isaiah’s Portrayal of a New Exodus,” HAR 8 (1984), 125-41. Paul, S., “Literary and Ideological Echoes of Jeremiah in Deutero-Isaiah,” Proceedings of the Fifth World Congress of Jewish Studies (1969): 1: 102-20. _____, “Deutero-Isaiah and Cuneiform Royal Inscriptions,” JAOS 88 (1968), 180-86. Person, R.F., "2 Kings 18--20 and Isaiah 36--39," ZAW 111 (1999), 373-79. Petersen, D.L. Late Israelite Prophecy: Studies in Deutero-Prophetic Literature and in Chronicles. SBLMS 23; Missoula, MT: Scholars Press, 1977. Pieper, A, "The Great Prophecy of the Virgin's Son in Its Historical Setting: Isaiah 7:10-16," Wisconsin Lutheran Quarterly 91 (1994), 186-204. Pleins, J.D., “From the Stump of Jesse,” PEGLMBS 6 (1986), 161-69. Poirier, J.C., “An Illuminating Parallel to Isaiah XIV 12,” VT 49 (1999), 371-89. Polan, G.J., “Zion, the Glory of the Holy One of Israel: A Literary Analysis of Isaiah 60,” in L. Boadt and M.S. Smith, eds. Imagery and Imagination in Biblical Literature. Washington, DC: CBA, 2001: 50-71. Polaski, D.C., "Reflections on a Mosaic Covenant: The Eternal Covenant (Isaiah 24.5) and Intertextuality," JSOT 77 (1998), 55-73. Pope, M., “Isaiah 34 in Relation to Isaiah 35, 40-66,” JBL 71 (1952), 235-43. Premnath, D.N., “Latifundialization and Isaiah 5.8-10,” JSOT 40 (1988), 49-60. _____, “The Process of Latifundialization Mirrored in the Oracles Pertaining to Eighth Century B.C.E. in the Books of Amos, Hosea, Isaiah and Micah,” Ph.D. diss. GTU, 1984. Prinsloo, W.S., “Isaiah 12: one, two, or three songs?” in K. Schunck and M. Augustin, eds. Goldene Apfel in Silbernen Schalen (1992), 25-33. Propp, W.H.C., “Who Wrote Second Isaiah?” BRev 19/5 (2003), 32-36, 46. Quinn-Miscall, P.D. Reading Isaiah: Poetry and Vision. Louisville: W/JK, 2001. Raabe, P.R., "The Effect of Repetition in the Suffering Servant Song," JBL 103 (1984), 77-81. Ramsey, G., "Speech-Forms in Hebrew Law and Prophetic Oracles," JBL 96 (1977), 45-58. Redditt, Paul L., "Once again, the city in Isaiah 24-27 [bibliog]," Hebrew Annual Review 10 (1987), 317-335. Reichenbach, B.R., "'By His Stripes We Are Healed,'" JETS 41 (1998), 551-60. Rendtorff, R., "The Book of Isaiah: A Complex Unity. Synchronic and Diachronic Reading," SBL Seminar Papers 30 (1991a), 8-20. _____, “Jesaja 56,1 als Schlussel fur die Komposition des Buches Jesaja,” in Kanon und Theologie. Neukirchen Vluyn: Neukirchen, 1991b. _____, “Jesaja 6 im Rahmen der Komposition des Jesajabuches,” in J. Vermeylen, ed. The Book of Isaiah. BETL 81; Leuven: Peeters, 1989: 73-82. _____, “Zur Komposition des Buches Jesaja,” VT 34 (1984), 295-320. Rice, G., "A Neglected Interpretation of the Immanuel Prophecy," ZAW 90 (1978), 220-27. _____, "The Interpretation of Isa 7:15-17," JBL 96 (1977), 363-69. Ritchie, I.D., "The Nose Knows: Bodily Knowing in Isaiah 11.3," JSOT 87 (2000), 59-73. Roberts, J.J.M., “The Context, Text, and Logic of Isaiah 7.7-9,” in J. Kaltner and L. Stulman, eds. Inspired Speech. JSOTSup 378; London: T & T Clark, 2004: 161-70. _____, “Contemporary Worship in the Light of Isaiah’s Ancient Critique,” in P. Graham, et al., eds. Worship in Ancient Israel. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999: 265-75 _____, "Double Entendre in First Isaiah," CBQ 54 (1992), 39-48. _____, "Does God Lie? Divine Deceit as a Theological Problem in Israelite Prophetic Literature," SVT 40 (1986), 211-220. _____, "Isaiah and His Children," in Biblical and Related Studies Presented to Samuel Iwry, eds. A. Kort and S. Morschauser. Winona Lake: Eisenbrauns, 1985a:193-203. BS1192.B435 _____, "Isaiah 2 and the Prophet's Message to the North," Jewish Quarterly Review 92 (1985b), 290-303. _____, "Isaiah in Old Testament Theology," Int 36 (1982), 130-43. Roberts, K.L., “Isaiah 49:14-18,” Int 57 (2003), 58-60. Robinson, G.D., "The Motif of Deafness and Blindness in Isaiah 6:9-10: A Contextual, Literary, and Theological Analysis," BBR 8 (1998), 167-86. Rofe, A. The Prophetical Stories (Jerusalem: Magnes, 1988). _____, "Isaiah 66:1-4: Judean Sects in the Persian Period as Viewed by Trito-Isaiah," in Biblical and Related Studies, 1985:205-218. BS1192.B435 Rothschild, F.A., “Right and Ritual: Isaiah 58,” in U. Lilienthal, et al, eds. Den Menschen zugewandt leben. (1999), 27-33. Routledge, R., “Is There a Narrative Substructure Underlying the Book of Isaiah?” TynBul 55 (2004), 183-204. Rowley, H.H. The Servant of the Lord and Other Essays on the Old Testament. Oxford: Basil Blackwell, 1965. Rudman, D., "Is the Rabshakeh Also Among the Prophets? A Rhetorical Study," VT 50 (2000), 100-110. _____, "The Theology of the Idol Fabrication Passages in Second Isaiah," OTE 12 (1999), 114- 121. Sasson, V., “An Unrecognized ‘smoke-signal’ in Isaiah 30:27,” VT 33 (1983), 90-95. Sawyer, J.F.A., “Isaiah and Zionism,” in A.S. Hunter and P.R. Davies, eds. Sense and Sensitivity. JSOTSup 348; London: Sheffield Academic Press, 2002: 246-60. _____, “The Gospel according to Isaiah,” ExpTim 113 (2001), 39-43. _____, "`My Secret is With Me' (Isaiah 24.16): Some Semantic Links Between Isaiah 24-27 and Daniel," in Understanding Poets and Prophets, ed. A.G. Auld. Sheffield: JSOT Press, 1993:307-316. BS1188.U64x _____, "Daughter of Zion and Servant of the Lord in Isaiah: a Comparison," JSOT 44 (1989), 89-107. Schmitz, P.C., “The Grammar of Resurrection in Isaiah 26:19a-c,” JBL 122 (2003), 145-50. Schoors, A., "The Immanuel of Isaiah 7, 14," Orientalia Lovaniensia Periodica 18 (1987), 67- 77. _____. I am God Your Savior: A Form-Critical Study of the Main Genres in Is XL-LV. SVT 24; Leiden: Brill, 1973. BS410.v452 Schottroff, W., “Das Weinberglied Jesajas (Jes 5 1-7): Ein Beitrag zur Geschichte der Parabel,” ZAW 82 (1970), 68-91. Schramm, B. The Opponents of Third Isaiah: Reconstructing the Cultic History of the Restoration. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995. Schwartz, B.J., “Isaiah’s Temple Vision (Isaiah 2:1-4),” in A. Houtman, et al., eds. Sanctity of Time and Space in Tradition and Modernity. Leiden: Brill, 1998: 11-26. Scott, R.Y.B., “Isaiah xxi:1-10; the Inside of a Prophet’s Mind,” VT 2 (1952), 278-82. _____, "The Literary Structure of Isaiah's Oracles," in Studies in Old Testament Prophesy. Edinburgh: T & T Clark, 1957:175-86. BS1198.S6 Scullion, J.J., "An Approach to the Understanding of Isaiah 7:10-17," JBL 87 (1968), 288-300. Seitz, C., "How is the Prophet Isaiah Present in the Latter Half of the Book? The Logic of Chapters 40-66," JBL 115/2 (1996), 219-40. _____. Isaiah 1—39. Interpretation. Louisville: Westminster/John Knox, 1993. _____. Zion's Final Destiny: The Development of the Book of Isaiah: A Reassessment of Isaiah 36-39. Minneapolis: Fortress, 1991. BS1515.2.S46 _____, "The Divine Council: Temporal Transition and New Prophecy in the Book of Isaiah," JBL 109 (1990), 229-47. _____, “Isaiah 1—66: Making Sense of the Whole,” in C. Seitz, ed. Reading and Preaching the Book of Isaiah. Philadelphia: Fortress, 1988: 105-26. Sheppard, G.T., "The Anti-Assyrian Redaction and the Canonical Context of Isaiah 1-39," JBL 104 (1985), 193-216. _____, “More on Isaiah 5:1-7 As a Juridical Parable,” CBQ 44 (1982), 45-47. Sherwin, S.J., “Hamsukka-n in Isaiah 40:20: Some Reflections,” TynBul 54 (2003), 145-49. _____, “In Search of Trees: Isaiah xliv 14 and its Implications,” VT 53 (2003), 514-29. Shipp, R.M. Of Dead Kings and Dirges: Myth and Meaning in Isaiah 14:4b-21. Atlanta: SBL, 2002. Singgih, E.G., “The Character of the Servant’s Mission in Isaiah 42,” Asian Journal of Theology 14 (2000), 3-19. Skjoldal, N.O., "The Function of Isaiah 24-27," JETS 36/2 (1993), 163-172. Smart, J.D. History and Theology in Second Isaiah. Philadelphia: Westminster, 1965. Smelik, K.A.D., “Distortion of Old Testament Prophecy: The Purpose of Isaiah xxxvi and xxxvii,” in J. de Moor, et al, eds. Crises and Perspectives. Leiden: Brill, 1986: 70-93. Snoek, J., “Discontinuity between Present and Future in Isaiah 26:7-21,” in F. Postma, et al, eds. The New Things. Maastricht: Shaker Publishing, 2002: 211-18. Sommer, B.D. A Prophet Reads Scripture: Allusion in Isaiah 40-66. Stanford, CA: Stanford University Press, 1998. _____, “Allusions and Illusions: The Unity of the Book of Isaiah in Light of Deutero-Isaiah’s Use of Prophetic Tradition,” in R.F. Melugin and M.A. Sweeney, eds. New Visions of Isaiah. JSOTSup 214; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996a: 156-72. _____, “Did Prophecy Cease? Evaluating a Re-evaluation,” JBL 115 (1996b), 31-47. Spreafico, A, "Nahum I 10 and Isaiah I 12-13: Double-Duty Modifer," VT 48 (1998), 104-110. Steinberg, T.L., "Isaiah the Poet," in Mappings of the Biblical Terrain, ed.V. Tollers. Lewisburg: Bucknell U. Press, 1990: 299-310. Stiebert, J., “Riches in Isaiah and Ezekiel: an Example of Prophetic Inversion,” in S. Freyne and E. Van Wolde, eds. The Many Voices of the Bible. London: SCM Press, 2002: 33-40. Stuhlmueller. C., “Psalm 46 and the Prophecy of Isaiah Evolving into a Prophetic, Messianic Role,” in J.C. Knight and L.A. Sinclair, eds. The Psalms and Other Studies on the Old Testament. Nashotah, WI: Nashotah House Seminary, 1990: 18-27. _____, "The Prophetic Combat for Peace," Way 22 (1982), 79-87. _____, "Deutero-Isaiah (Chaps. 40-55): Major Transitions in the Prophet's Theology and in Contemporary Scholarship," CBQ 42 (1980), 1-29. Sweeney, M., “Micah’s Debate with Isaiah,” JSOT 93 (2001), 111-24. _____, “Jesse’s New Root in Isaiah 11: a Josianic Reading of the Prophet Isaiah,” in R. Weis, et al., eds. A Gift of God in Due Season. 1996a: 103-118. _____. Isaiah 1—39, with an Introduction to Prophetic Literature. FOTL 16. Grand Rapids: Eerdmans, 1996b. _____, "Sargon's Threat Against Jerusalem in Isaiah 10, 27-32," Biblica 75 (1995), 457-70. _____, “The Book of Isaiah in Recent Research,” Currents in Research: Biblical Studies 1 (1993), 141-62. _____. Isaiah 1-4 and the Post Exilic Understanding of the Isaianic Tradition. BZAW 171; Berlin: Walter de Gruyter, 1988a. BS410.z5 _____, "Textual citations in Isaiah 24-27: toward an understanding of the redactional function of chapters 24-27 in the book of Isaiah," JBL 107 (1988b), 39-52. _____, “New Gleanings from an Old Vineyard: Isaiah 27 Reconsidered,” in C.A. Evans and W.F. Stinespring, eds. Early Jewish and Christian Exegesis. Atlanta: Scholars, 1987: 51-66. Talstra, E., “Second Isaiah and Qohelet. Could one get them on speaking terms?” in F. Postma, et al, eds. The New Things. Maastricht: Shaker Publishing, 2002: 225-36. Terrian, A., "The Hunting Imagery in Isaiah li 20a," VT 41 (1991), 462-71. Terrien, S., "The Omphalos Myth and Hebrew Religion," VT 20 (1970), 315-38. Thompson, M.E.W., "Isaiah's Sign of Immanuel," ExpT 95 (1983), 67-71. _____, "Isaiah's Ideal King," JSOT 24 (1982a), 79-88. _____. Situation and Theology: Old Testament Interpretations of the Syro-Ephraimitic War. Sheffield: Almond, 1982b. BS1505.2.T56x Tomes, R., "The Reason for the Syro-Ephraimite War," JSOT 59 (1993), 55-71. Towner, W.S., "Tribulation and Peace: the Fate of Shalom in Jewish Apocalyptic," Horizons in Biblical Theology 6/2 (1984), 1-26. Treves, M., "The Little Prince Pele-Joez (Isa 6-8)," VT 17 (1967), 464-477. _____, "Isaiah 53," VT 24 (1974), 98-108. Trible, P. God and the Rhetoric of Sexuality. Philadelphia: Fortress, 1978. Troxel, R.L., “Economic Plunder as a Leitmotif in LXX-Isaiah,” Bib 83 (2002), 375-91. Uffenheimer, B., “The ‘Desert of the Sea’ Pronouncement (Isaiah 21:1-10),” in D.P. Wright, et al, eds. Pomegranates and Golden Bells. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1995: 677-88. Van der Toorn, K., "Echoes of Judaean Necromancy in Isaiah 28,7-22," ZAW 100 (1988), 199- 217. Van der Woude, A., “What is New in Isaiah 41:14-20? On the Drama Theories of Klaus Baltzer and Henk Leene,” in F. Postma, et al, eds. The New Things. Maastricht: Shaker Publishing, 2002: 261-67. Van Grol, H., "An Analysis of the Verse Structure of Isaiah 24-27," in Studies in Isaiah 24-27 (2000), 51-80. Van Horn, W.W., "The Use of Imagery in Isaiah 1-12," Theological Educator 44 (1991), 93-100. Van Selms, A., “L’unite du livre d’Isaie,” in J. Vermeylen, ed. The Book of Isaiah. Leuven: Peeters, 1989: 11-53. ______, “Isaiah 28:9-13: An Attempt to Give a New Translation,” ZAW 85 (1973), 332-39. Van Seters, J., “In the Babylonian Exile with J: Between Judgment in Ezekiel and Salvation in Second Isaiah,” in Becking, B. and M.C.A Korpel, eds. The Crisis of Israelite Religion: Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times. Brill: Leiden, 1999: 71-89. Van Wieringen, A.L.H.M., “The Day Beyond the Days. Isaiah 2:2 Within the Framework of the Book of Isaiah,” in F. Postma, et al, eds. The New Things: Eschatology in Old Testament Prophecy. Maastricht: Shaker Publishing, 2002: 252-59. _____, “‘I’ and ‘We’ before ‘Your’ Face: A Communication Analysis of Isaiah 26:7-21,” in H.J. Bosman and H. van Gorl, et al, eds. Studies in Isaiah 24-27. Berlin/NY: de Gruyter, 2000: 239-251. _____. The Implied Reader in Isaiah 6—12. Leiden: Brill, 1998. _____, “Isa 12:1-6: a Domain and Communication Analysis,” in J. van Ruiten, et al, eds. Studies in the Book of Isaiah (1997), 149-72. Van Winkle, D.W., "The Meaning of yad washem in Isaiah lvi 5," VT 47 (1997), 379-84. _____, "The Relationship of the Nations to Yahweh and Israel in Isaiah XL-LV," VT 35 (1985), 446-58. Vargon, S., "The Historical Background and Significance of Isa 1, 10-17," in G. Galil and M. Weinfeld, eds. Studies in Historical Geography and Biblical Historiography: Presented to Zecharia Kallai. VTSup 81; Leiden: Brill, 2000: 177-94. _____, "Isaiah 7:18-25: Prophecy of Rebuke or Consolation?" JANES 26 (1999a), 107-20. _____, "Isaiah 56:9--57:13: Time of Prophecy and Identity of the Author according to Samuel David Luzzatto," JSQ 6 (1999b), 218-33. Vasholz, R., "Isaiah and Ahaz," Presbyterion 13 (1987), 79-84. Vriezen, T.C., "Essentials of the Theology of Isaiah," in B.W. Anderson and W. Harrelson, eds. Israel's Prophetic Heritage. Harper, 1962:128-46. Waard, Jan de. A Handbook on Isaiah: Textual Criticism and the Translator. Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 1997. Wadsworth, T., "Is There a Hebrew Word for Virgin: bethulah in the Old Testament," RQ 23 (1980), 161-71. Wagner, V., “Die poetische Form des vierten Gottesknechtsliedes Jes 52,13—53,12,” ZAH 14 (2001), 173-99. Walsh, C.E., "God's Vineyard: Isaiah's Prophecy as Vintner's Textbook," BRev 14 (4, 1998), 42- 49, 52-53. Walton, J.H., “The Imagery of the Substitute King Ritual in Isaiah’s Fourth Servant Song,” JBL 122 (2003), 734-43. _____, "Isa 7:14: What's in a Name?" JETS 30 (1987), 289-306. Watson, W.G.E. Classical Hebrew Poetry: A Guide to Its Techniques. JSOTSup 26; Sheffield: JSOT, 1984. _____, “Tribute to Tyre (Is. XXIII 7),” VT 26 (1976), 371-74. Watts, J.D.W. Isaiah 34-66. Waco: Word, 1987. _____. Isaiah 1—33. WBC 24. Waco: Word, 1985. _____, “The Formation of Isaiah Ch. 1: Its Context in Chs. 1-4,” SBL Seminar Papers 1978. Missoula: Scholars Press, 1979: 109-19. Webb, B.G., “Zion in Transformation: A Literary Approach to Isaiah,” in D.J.A. Clines, et al, eds. The Bible in Three Dimensions. JSOTSup 87; Sheffield: JSOT, 1990: 65-84. Webster, E.C., "The Rhetoric of Isaiah 63-65," JSOT 47 (1990), 89-102. Wegner, P.D., "A Re-examination of Isaiah ix 1-6," VT 42 (1992), 103-12. _____, "Another Look at Isaiah viii 23b," VT 41 (1991), 481-84. Weinfeld, M., “Zion and Jerusalem as Religious and Political Capital: Ideology and Utopia,” in R. Friedman, ed. The Poet and the Historian. HSS 26; Chico, CA: Scholars, 1983: _____, "Ancient Near Eastern Patterns in Prophetic Literature," VT 27 (1977), 178-195. Wells, R., Jr., “’Isaiah’ as an Exponent of Torah: Isaiah 56:1-8,” in R. Melugin and M. Sweeney, eds. New Visions of the Book of Isaiah. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996: 140-55. Wenham, G.J., “betûlah ‘Girl of Marriageable Age,’” VT 26 (1976), 326-48. Weren, W.J.C., "The Use of Isaiah 5, 1-7 in the Parable of the Tenants (Mark 12, 1-12; Matthew 21, 33-46)," Bib 79 (1998), 1-26. Westermann, C. Isaiah 40—66. OTL; Philadelphia: Westminster, 1969. Whedbee, W.J. Isaiah and Wisdom. New York: Abingdon, 1971. BS1515.2.47 Whitley, C.F., "The Language and Exegesis of Isaiah 8:16-23," ZAW 90 (1978), 28-43. _____, "The Call and Mission of Isaiah," JNES 18 (1959), 38-48. Whybray, R.N., "Two Recent Studies on Second Isaiah," JSOT 34 (1986), 109-17. _____. Second Isaiah. OTG; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1983. Wieringen, A.L.H.M. van, “Notes on Isaiah 38—39,” BN 102 (2000), 28-32. _____, “Notes on Isaiah 36—37,” BN 101 (1999), 32-35. Wilcox, P. and D. Paton-Williams, "The Servant Songs in Deutero-Isaiah," JSOT 42 (1988), 79- 102. Wildberger, H. Isaiah 1—12: A Commentary. Minneapolis: Fortress, 1991. Wilks, J.G.G., “The Prophet as Incompetent Dramatist (Isaiah 40-55),” VT 53 (2003), 530-43. Williams, G., "Frustrated Expectations in Isaiah V 1-7: a Literary Interpretation," VT 35 (1985), 459-465. Williams, J., "The Social Location of Israelite Prophecy," JAAR 37 (1969), 153-165. Williamson, H.G.M., “Judgment and Hope in Isaiah 1.21-26,” J.C. Exum and H.G.M. Williamson, eds. Reading from Right to Left. JSOTSup 373; London/NY: Sheffield Academic Press, 2003: 423-34. _____, “Biblical Criticism and Hermeneutics in Isaiah 1:10-17,” in C. Bultmann, et al, eds. Vergegenwärtigung des Alten Testaments. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002: 182-96. _____, “Isaiah 8:21 and a New Inscription from Ekron,” BAIAS 18 (2000), 51-55. _____. Variations on a Theme. King, Messiah and Servant in the Book of Isaiah. Carlisle, 1998. _____, "Proselytes in Isaiah xl-lv?: a Study of Isaiah xliv 1-5," VT 47 (1997a), 360-78. _____, “Isaiah 6,13 and 1,29-31,” in J. van Ruiten, et al., eds. Studies in the Book of Isaiah. (1997), 119-28. _____. The Book Called Isaiah: Deutero-Isaiah's Role in Composition and Redaction. Oxford: Clarendon Press, 1994. _____, "Isaiah 1.11 and the Septuagint of Isaiah," inA.G. Auld, ed. Understanding Poets and Prophets, Sheffield, 1993a: 401-412. BS1188.U64x _____, "First and Last Isaiah," in H.A. McKay and D.J.A. Clines, eds. Of Prophets' Visions and the Wisdom of Sages. JSOTSup 162; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993b: 95-108. _____, "Isaiah 63,7--64,11. Exilic Lament or Post-Exilic Protest?" ZAW 102 (1990), 48-58. Willis, J., “Symbolic Names and Theological Themes in the Book of Isaiah,” Horizons in Biblical Theology 23 (2001), 72-92. _____, "Lament Reversed -- Isaiah 1, 21ff.," ZAW 98 (1986), 236-48. _____, “An Important Passage for Determining the Historical Setting of a Prophetic Oracle— Isaiah 1.7-8,” ST 39 (1985), 151-69. _____, "The First Pericope in the Book of Isaiah," VT 34 (1984), 63-77. _____, "On the Interpretation of Isaiah 1:18," JSOT 25 (1983), 35-54. _____, "The Genre of Isaiah 5:1-7," JBL 96 (1977), 337-362. Willis, T.M., "Yahweh's Elders (Isa 24,23): Senior Officials of the Divine Court," ZAW 103 (1991), 375-85. Wilshire, L, "The Servant-City: A New Interpretation of the `Servant of the Lord' in the Servant Songs of Deutero-Isaiah," JBL 94 (1975), 356-67. Wilson, R.R. Prophecy and Society in Ancient Israel. Philadelphia: Fortress, 1980. Wolf, H.M., “The Relationship Between Isaiah’s Final Servant Song and Chapters 1—6,” in W. Kaiser and R. Youngblood, eds. A Tribute to Gleason Archer. Chicago: Moody, 1986: 251- 259. _____, "A Solution to the Immanuel Prophecy in Isaiah 7:14-8:22," JBL 91 (1972), 449-56. Wong, G.C.I., “Deliverance or Destruction? Isaiah x 33-34 in the Final Form of Isaiah x-xi,” VT 53 (2003), 544-52. _____, “Faith and the Present Form of Isaiah vii 1-17,” VT 51 (2001), 535-47. _____, “Is ‘God With Us’ in Isaiah VIII 8?,” VT 49 (1999), 426-32. _____, "Faith and Works in Isaiah xxx 15," VT 47 (1997), 236-46. _____, "On 'visits' and 'visions' in Isaiah xxix 6-7," VT 45 (1995), 370-76. Yee, G., "A Form-Critical Study of Isaiah 5:1-7 as a Song and a Juridical Parable," CBQ 43 (1981), 30-40. Return to REL 312 Syllabus Return to General Hebrew Prophets Bibliography  

- BEUKEN, W.A.M., Jesaja IIA, IIB, Nijkerk, Callenbach, 1979, 1983 (De prediking van het Nieuwe Testament©
- *** CHALLENOR, John, Jesaja 40-46, in : De Bijbel spreekt. De profeten I,2, Boxtel, KBS, 1974, pp. 145-190
- *** DE BOER, P.A.H. e.a., Jesaja, Zeist / Antwerpen, W. De Haan / Standaard, 1964 (Zoals er gezegd is over... deel 10)
- *** DUHAIME, Jean, Les manuscrits de Qumrân dans trois traductions du livre d'Isaïe, in : DAVID, Robert; JINBACHIAN, Manuel, Traduire la bible hebraïque: de la Septante à la Nouvelle Bible Segond, Médiaspaul, pp. 319-
- *** DREWERMANN, Eugen, Troost, troost mijn volk. De boodschap van de profeten Elia en Jesaja, Zoetermeer, Meinema, 2001
- *** RENCKENS, H., De profeet van de nabijheid Gods. Schriftlezing uit Isaias 1-12, Tielt, Lannoo, 1961
- KOOLE, J.L., Jesaja II, Kampen, Kok, 1985 (Commentaar op het Oude Testament)
- *** LE MOIGNE, Philippe, ouch hôs dans Ésaïe-LXX, in : JOOSTEN, Jan; LE MOIGNE, Philippe, L'apport de la Septante aux études sur l'Antiquité, Cerf, 2005, pp. 71-104
- *** RHYMER, Joseph, Jesaja 1-39, in : DE Bijbel spreekt. De profeten I,2, Boxtel, KBS, 1974, pp.55- 102
- SCHOORS, A., De restgedachte in het boek Jesaja, in:  Jota, jg. (1989), nr.4, p.3-13
- SCHOORS, A., Jesaja, Roermond, 1972  (De  boeken van  het  Oude Testament IX)
- VAN RUITEN, J.T.A.G.M,
- VAN WIERINGEN Archibald I.H.M., De eerste Jesaja, in : Eynikel Erik ; Van Wieringen Archibald, Toen zond de Heer een profeet naar Israël. Het voor-exilisch profetisme van het Oude Testament, Averbode, Gooi en Sticht, 1996, pp.63-77. Verwijzing : Van Wieringen Archibald.
- WESTERMANN, CLAUS. Das Buch Jesaja. Kapitel 40-66. Das Alte Testament Deutsch. Neues Göttinger Bibelwerk. ATD Teilband 19.
- WILLBERGER, H., Jesaja 3 dln. BIBLISCHER KOMMENTAR ALTES TESTAMENT, X/1-3.

Adams, Jim Speech ACT Theory, Biblical Interpretation, and Isaiah 40-55 More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $73.99 Publishers List $115.00 *Not Yet Printed, Expected:10/15/2006 New Release Oswald T Allis, Unity of Isaiah Allis, Oswald T Unity of Isaiah More Info (Wipf and Stock) Purchase Paperback at $16.00 Joseph Alobaidi, Messiah in Isaiah 53 Alobaidi, Joseph Messiah in Isaiah 53 More Info (Peter Lang Publishing) Purchase Paperback at $38.95 David A Baer, When We All Go Home: Translation and Theology in LXX Isaiah 56-66 Baer, David A When We All Go Home: Translation and Theology in LXX Isaiah 56-66 More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $92.99 Publishers List $130.00 Klaus Baltzer, Deutero-Isaiah Baltzer, Klaus; Peter Machinist Deutero-Isaiah More Info (Augsburg Fortress) Purchase Hardcover at $61.99 Publishers List $78.00 Now on Sale Barre, Michael L Lord Has Saved Me: A Study of the Psalm of Hezekiah (Isaiah 38:9-20 More Info (Catholic Biblical Association) Purchase Paperback at $12.00 Andrew A Bartelt, Book Around Immanuel: Style and Structure in Isaiah 2-12 Bartelt, Andrew A Book Around Immanuel: Style and Structure in Isaiah 2-12 More Info (Eisenbrauns) Purchase Hardcover at $36.50 John Barton, Isaiah 1-39 Barton, John Isaiah 1-39 More Info (T & T Clark International) Purchase Paperback at $12.99 Publishers List $19.95 Debra Moody Bass, God Comforts Israel Bass, Debra Moody God Comforts Israel More Info (University Press of America) Purchase Paperback at $21.50 Publishers List $23.95 Purchase Hardcover at $44.99 Publishers List $49.95 New Release Daniel Berrigan, Isaiah: Spirit of Courage, Gift of Tears Berrigan, Daniel Isaiah: Spirit of Courage, Gift of Tears More Info (Augsburg Fortress) Purchase Hardcover at $16.99 Publishers List $20.00 We have this title used in Hardcover starting at $12.00 Now on Sale W A M Beuken, Isaiah, Part 2, Volume 2: Isaiah 28-39 Beuken, W A M Isaiah, Part 2, Volume 2: Isaiah 28-39 More Info (Peeters) Purchase Paperback at $42.99 Publishers List $50.00 Bjorndalen, Anders Untersuchungen zur allegorischen Rede der Propheten Amos und Jesaja More Info (Walter De Gruyter) Purchase Hardcover at $192.00 Joseph Blenkinsopp, Isaiah 1-39 Blenkinsopp, Joseph Isaiah 1-39 More Info (Random House) Purchase Paperback at $24.99 Publishers List $32.50 Joseph Blenkinsopp, Isaiah 40-55 Blenkinsopp, Joseph Isaiah 40-55 More Info (Random House) Purchase Hardcover at $29.50 Publishers List $45.00 Joseph Blenkinsopp, Isaiah 56-66 Blenkinsopp, Joseph Isaiah 56-66 More Info (Random House) Purchase Hardcover at $29.50 Publishers List $45.00 Joseph Blenkinsopp, Unsealing the Sealed Book: Interpretations of the Book of Isaiah in Late Antiquity Blenkinsopp, Joseph Unsealing the Sealed Book: Interpretations of the Book of Isaiah in Late Antiquity More Info (Wm B Eerdmans Publishing Co) Purchase Paperback at $15.50 Publishers List $25.00 *Not Yet Printed, Expected:10/15/2006 New Release Bosman, H J; H Van Grol (eds) Studies in Isaiah 24-27: The Isaiah Workshop - De Jesaja Werkplaats More Info (E J Brill) Purchase Hardcover at $143.99 Publishers List $159.00 Paul Brassey, Metaphor and the Incomparable God in Isaiah 40-55 Brassey, Paul Metaphor and the Incomparable God in Isaiah 40-55 More Info (Bibal Press) Purchase Paperback at $16.99 Publishers List $19.95 Broyles, Craig C; Craig A Evans (eds) Writing and Reading the Scroll of Isaiah: Studies in an Interpretive Tradition More Info (E J Brill) Purchase Hardcover at $365.99 Publishers List $406.00 Walter Brueggemann, Isaiah 1-39 Brueggemann, Walter Isaiah 1-39 More Info (Westminster John Knox) Purchase Paperback at $16.99 Publishers List $24.95 Walter Brueggemann, Isaiah 40-66 Brueggemann, Walter Isaiah 40-66 More Info (Westminster John Knox) Purchase Paperback at $15.50 Publishers List $22.95 Trent C Butler, Isaiah Butler, Trent C Isaiah More Info (Broadman Holman) Purchase Hardcover at $15.99 Publishers List $19.99 Thomas Kelly Cheyne, Introduction to the Book of Isaiah: With an appendix containing the undoubted portions of the two chief prophetic writers in a translation Cheyne, Thomas Kelly Introduction to the Book of Isaiah: With an appendix containing the undoubted portions of the two chief prophetic writers in a translation More Info (Wipf and Stock) Purchase Paperback at $39.99 Publishers List $47.00 Brevard S Childs, Isaiah Childs, Brevard S Isaiah More Info (Westminster John Knox) Purchase Hardcover at $40.99 Publishers List $59.95 Brevard S Childs, Struggle to Understand Isaiah as Christian Scripture Childs, Brevard S Struggle to Understand Isaiah as Christian Scripture More Info (Wm B Eerdmans Publishing Co) Purchase Hardcover at $21.99 Publishers List $35.00Clements, Ronald E Studies in the Book of Isaiah: Essays on Central Themes More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $83.99 Publishers List $125.00 *Not Yet Printed, Expected:10/15/2006 New Release A Cohen, Isaiah: Hebrew Text, English Translation and Commentary Cohen, A; A J Rosenberg, E Oratz Isaiah: Hebrew Text, English Translation and Commentary More Info (Soncino Press) Purchase Hardcover at $16.99 Publishers List $18.95 Katheryn Pfisterer Darr, * Isaiah's Vision and the Family of God Darr, Katheryn Pfisterer * Isaiah's Vision and the Family of God More Info (Westminster John Knox) Purchase Paperback at $9.99 Publishers List $29.95 Limited Quantity, We have 7 left in Paperback Andrew Davies, Double Standards in Isaiah: Re-evaluating Prophetic Ethics and Divine Justice Davies, Andrew Double Standards in Isaiah: Re-evaluating Prophetic Ethics and Divine Justice More Info (E J Brill) Purchase Hardcover at $116.99 Publishers List $129.00 Marva J Dawn, To Walk and Not Faint: A Month of Meditations on Isaiah 40 Dawn, Marva J To Walk and Not Faint: A Month of Meditations on Isaiah 40 More Info (Wm B Eerdmans Publishing Co) Purchase Paperback at $11.99 Publishers List $18.00 Sarah J Dille, Mixing Metaphors: God as Mother and Father in Deutero-Isaiah Dille, Sarah J Mixing Metaphors: God as Mother and Father in Deutero-Isaiah More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $81.99 Publishers List $120.00 William J Doorly, Isaiah of Jerusalem: An Introduction Doorly, William J Isaiah of Jerusalem: An Introduction More Info (Paulist Press) Purchase Paperback at $8.50 Publishers List $9.95 B Doyle, Apocalypse of Isaiah Metaphorically Speaking A Study of the Use, Function and Significance of Metaphors in Isaiah 24-27 Doyle, B Apocalypse of Isaiah Metaphorically Speaking A Study of the Use, Function and Significance of Metaphors in Isaiah 24-27 More Info (Peeters) Purchase Paperback at $74.99 Publishers List $83.00 S R Driver, Suffering Servant of Isaiah Driver, S R; A Neubauer (eds) Suffering Servant of Isaiah More Info (Wipf and Stock) Purchase Paperback at $39.99 Publishers List $45.00 Eugene Robert Ekblad Jr, Isaiah's Servant Poems According to the Septuagint: An Exegetical and Theological Study Ekblad Jr, Eugene Robert Isaiah's Servant Poems According to the Septuagint: An Exegetical and Theological Study More Info (Peeters) Purchase Paperback at $42.99 Publishers List $50.00 Grace I Emmerson, Isaiah 55-66 Emmerson, Grace I Isaiah 55-66 More Info (T & T Clark International) Purchase Paperback at $12.99 Publishers List $19.95 Chris Franke, Isaiah 46, 47, 48: A New Literary-Critical Reading Franke, Chris Isaiah 46, 47, 48: A New Literary-Critical Reading More Info (Eisenbrauns) Purchase Hardcover at $37.50 John E Goldingay, Isaiah Goldingay, John E Isaiah More Info (Hendrickson) Purchase Paperback at $9.99 Publishers List $14.95 John E Goldingay, Isaiah 40-55, Volume 1 Goldingay, John E; David Payne Isaiah 40-55, Volume 1 More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $75.99 Publishers List $110.00 *Not Yet Printed, Expected:10/15/2006 New Release John E Goldingay, Isaiah 40-55, Volume 2 Goldingay, John E; David Payne Isaiah 40-55, Volume 2 More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $75.99 Publishers List $110.00 *Not Yet Printed, Expected:10/15/2006 New Release John E Goldingay, Message of Isaiah 40-55: A Literary-Theological Commentary Goldingay, John E Message of Isaiah 40-55: A Literary-Theological Commentary More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $60.50 Publishers List $89.95 New Release Moshe H Goshen-Gottstein, Book of Isaiah Volume 3: Chapters 45-66 Goshen-Gottstein, Moshe H Book of Isaiah Volume 3: Chapters 45-66 More Info (Magnes Press) Purchase Paperback at $40.00 Bernard Gosse, Isaie 13,1-14,23 dans la tradition litteraire du livre d'Isaie et dans la tradition des oracles contre les nations Gosse, Bernard Isaie 13,1-14,23 dans la tradition litteraire du livre d'Isaie et dans la tradition des oracles contre les nations More Info (Editions Universitaires Fribourg) Purchase Hardcover at $59.99 Publishers List $61.75 George Buchanan Gray, Isaiah Volume 1: 1-27 Gray, George Buchanan Isaiah Volume 1: 1-27 More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $53.99 Publishers List $79.95 We have this title used in Hardcover starting at $16.00 Mark C A Gray, Rhetoric and Social Justice in Isaiah Gray, Mark C A Rhetoric and Social Justice in Isaiah More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $75.99 Publishers List $110.00 New Release Hallvard Hagelia, Coram Deo: Spirituality in the Book of Isaiah, with Particular Attention to Faith in Yahweh Hagelia, Hallvard Coram Deo: Spirituality in the Book of Isaiah, with Particular Attention to Faith in Yahweh More Info (Almqvist and Wiksell) Purchase Paperback at $87.99 Paul D Hanson, Isaiah 40-66 Hanson, Paul D Isaiah 40-66 More Info (Westminster John Knox) Purchase Hardcover at $20.99 Publishers List $29.95 A S Herbert, Book of the Prophet Isaiah, 1-39 Herbert, A S Book of the Prophet Isaiah, 1-39 More Info (Cambridge University Press) Purchase Paperback at $31.99 Publishers List $34.99 We have this title used in Paperback starting at $7.00 Heskett, Randall Messianism Within the Scriptural Scroll of Isaiah More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $82.99 Publishers List $125.00 *Not Yet Printed, Expected:10/15/2006 New Release Michael J Hollerich, Eusebius of Caesarea's Commentary on Isaiah: Christian Exegesis in the Age of Constantine Hollerich, Michael J Eusebius of Caesarea's Commentary on Isaiah: Christian Exegesis in the Age of Constantine More Info (Oxford University Press) Purchase Hardcover at $163.50 Janowski, Bernd; Peter Stuhlmacher (eds) Suffering Servant: Isaiah 53 in Jewish and Christian Sources More Info (Wm B Eerdmans Publishing Co) Purchase Paperback at $27.99 Publishers List $45.00 Joseph Jensen OSB, Use of Torah by Isaiah: His Debate with the Wisdom Tradition Jensen OSB, Joseph Use of Torah by Isaiah: His Debate with the Wisdom Tradition More Info (Catholic Biblical Association) Purchase Paperback at $7.00 Jones, Brian C Howling Over Moab: Irony and Rhetoric in Isaiah 15-16 More Info (Society of Biblical Literature) Purchase Hardcover at $31.99 Publishers List $37.95 Otto Kaiser, Der Prophet Jesaia Kapitel 1-12 Kaiser, Otto Der Prophet Jesaia Kapitel 1-12 More Info (Vandenhoeck Ruprecht) Purchase Paperback at $33.99 We have this title used in Paperback starting at $9.00 Otto Kaiser, Der Prophet Jesaja Kapitel 13-39 Kaiser, Otto Der Prophet Jesaja Kapitel 13-39 More Info (Vandenhoeck Ruprecht) Purchase Hardcover at $40.99 We have this title used in Paperback starting at $9.00 Otto Kaiser, Isaiah 1-12 Kaiser, Otto Isaiah 1-12 More Info (Westminster John Knox) Purchase Paperback at $25.99 Publishers List $34.95 We have this title used in Hardcover starting at $8.00 Otto Kaiser, Isaiah 13-39 Kaiser, Otto Isaiah 13-39 More Info (Westminster John Knox) Purchase Paperback at $29.99 Publishers List $39.95 We have this title used in Hardcover starting at $11.00 Leander E Keck, New Interpreters Bible, Volume 6: Prophetic Literature; Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Baruch, Lamentations Keck, Leander E; (ed) New Interpreters Bible, Volume 6: Prophetic Literature; Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Baruch, Lamentations More Info (Abingdon Press) Purchase Hardcover at $46.99 Publishers List $70.00 Page H Kelley, Interpreting Isaiah: A Study Guide Kelley, Page H Interpreting Isaiah: A Study Guide More Info (Smyth and Helwys Publishing) Purchase Paperback at $5.00 Robert H Kennett, Composition of the Book of Isaiah in the Light of History and Archaeology: The Schweich Lectures 1909 Kennett, Robert H Composition of the Book of Isaiah in the Light of History and Archaeology: The Schweich Lectures 1909 More Info (Wipf and Stock) Purchase Paperback at $11.99 Publishers List $14.00 Hyun Chul Paul Kim, Ambiguity, Tension, and Multiplicity in Deutero-Isaiah Kim, Hyun Chul Paul Ambiguity, Tension, and Multiplicity in Deutero-Isaiah More Info (Peter Lang Publishing) Purchase Hardcover at $71.95 George A F Knight, New Israel: A Commentary on the Book of Isaiah 56-66 Knight, George A F New Israel: A Commentary on the Book of Isaiah 56-66 More Info (Wm B Eerdmans (Print on Demand)) Purchase Paperback at $13.99 Publishers List $17.00 George A F Knight, Servant Theology: A Commentary on the Book of Isaiah 40-55 Knight, George A F Servant Theology: A Commentary on the Book of Isaiah 40-55 More Info (Wm B Eerdmans (Print on Demand)) Purchase Paperback at $19.99 Publishers List $23.00 Arie Van Der Kooij, Oracle of Tyre: The Septuagint of Isaiah 23 as Version and Vision Kooij, Arie Van Der Oracle of Tyre: The Septuagint of Isaiah 23 as Version and Vision More Info (E J Brill) Purchase Hardcover at $131.99 Publishers List $146.00 Jan L Koole, Isaiah Part 3, Volume 2: Isaiah 49-55 Koole, Jan L Isaiah Part 3, Volume 2: Isaiah 49-55 More Info (Peeters) Purchase Paperback at $42.99 Publishers List $50.00 Jan L Koole, Isaiah Part 3, Volume 3: Isaiah 56-66 Koole, Jan L Isaiah Part 3, Volume 3: Isaiah 56-66 More Info (Peeters) Purchase Paperback at $46.99 Publishers List $55.00 Jan L Koole, Isaiah Part 3, Volume I: Isaiah 40-48 Koole, Jan L Isaiah Part 3, Volume I: Isaiah 40-48 More Info (Peeters) Purchase Paperback at $42.99 Publishers List $50.00 Marjo C A Korpel, Structure of Classical Hebrew Poetry: Isaiah 40-55 Korpel, Marjo C A; J C De Moor Structure of Classical Hebrew Poetry: Isaiah 40-55 More Info (E J Brill) Purchase Hardcover at $267.99 Publishers List $297.00 Antti Laato, Laato, Antti "About Zion I will not be silent": The Book of Isaiah as an Ideological Unity More Info (Almqvist and Wiksell) Purchase Paperback at $48.99 Antti Laato, Servant of YHWH and Cyrus: A Reinterpretation of the Exilic Messianic Programme in Isaiah 40-55 Laato, Antti Servant of YHWH and Cyrus: A Reinterpretation of the Exilic Messianic Programme in Isaiah 40-55 More Info (Almqvist and Wiksell) Purchase Paperback at $54.99 Wolfgang Lau, Schriftgelehrte Prophetie in Jes 56-66 Lau, Wolfgang Schriftgelehrte Prophetie in Jes 56-66 More Info (Walter De Gruyter) Purchase Hardcover at $154.20 Thomas L Leclerc, Yahweh is Exalted in Justice: Solidarity and Conflict in Isaiah Leclerc, Thomas L Yahweh is Exalted in Justice: Solidarity and Conflict in Isaiah More Info (Augsburg Fortress) Purchase Paperback at $16.99 Publishers List $22.00 Now on Sale R Reed Lessing, Interpreting Discontinuity: Isaiah's Tyre Oracle Lessing, R Reed Interpreting Discontinuity: Isaiah's Tyre Oracle More Info (Eisenbrauns) Purchase Hardcover at $37.50 New Release Norbert Lohfink SJ, God of Israel and the Nations: Studies in Isaiah and the Book of Psalms Lohfink SJ, Norbert; Erich Zenger God of Israel and the Nations: Studies in Isaiah and the Book of Psalms More Info (Liturgical Press) Purchase Paperback at $32.99 Publishers List $39.95 Claire R Mathews, * Defending Zion: Edom's Desolation and Jacob's Restoration (Isaiah 34-35) in Context Mathews, Claire R * Defending Zion: Edom's Desolation and Jacob's Restoration (Isaiah 34-35) in Context More Info (Walter De Gruyter) Purchase Hardcover at $89.99 Publishers List $102.80 Limited Quantity, We have 2 left in Hardcover Mathews, Claire R Defending Zion: Edom's Desolation and Jacob's Restoration (Isaiah 34-35) in Context More Info (Walter De Gruyter) Purchase Hardcover at $102.80 Mays, James Luther Ezekiel, Second Isaiah More Info (Fortress) Purchase Paperback at $9.00 We have this title used in Paperback starting at $4.00 Steven A McKinion, Isaiah 1-39 McKinion, Steven A; (ed) Isaiah 1-39 More Info (InterVarsity Press) Purchase Hardcover at $27.99 Publishers List $40.00 Roy F Melugin, Formation of Isaiah 40-55 Melugin, Roy F Formation of Isaiah 40-55 More Info (Walter De Gruyter) Purchase Hardcover at $110.40 Peter D Miscall, * Isaiah 34-35: A Nightmare/A Dream Miscall, Peter D * Isaiah 34-35: A Nightmare/A Dream More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $19.99 Publishers List $110.00 Limited Quantity, We have 3 left in Hardcover Peter D Miscall, Isaiah Miscall, Peter D Isaiah More Info (Sheffield Phoenix Press) Purchase Paperback at $16.99 Publishers List $19.50 *Not Yet Printed, Expected:9/15/2006 Purchase Hardcover at $50.99 Publishers List $60.00 *Not Yet Printed, Expected:9/15/2006 Peter D Miscall, Reading Isaiah: Poetry and Vision Miscall, Peter D Reading Isaiah: Poetry and Vision More Info (Westminster John Knox) Purchase Paperback at $14.50 Publishers List $19.95 J A Motyer, Isaiah Motyer, J A Isaiah More Info (InterVarsity Press) Purchase Paperback at $10.99 Publishers List $15.00 Purchase Hardcover at $14.99 Publishers List $20.00 J A Motyer, Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary Motyer, J A Prophecy of Isaiah: An Introduction and Commentary More Info (InterVarsity Press) Purchase Paperback at $20.50 Publishers List $28.00 Steve Moyise, Isaiah in the New Testament: The New Testament and the Scriptures of Israel Moyise, Steve; Maarten J J Menken (eds) Isaiah in the New Testament: The New Testament and the Scriptures of Israel More Info (T & T Clark International) Purchase Paperback at $34.99 Publishers List $49.95 Purchase Hardcover at $85.99 Publishers List $125.00 New Release Christopher R North, Isaiah 40-55 North, Christopher R Isaiah 40-55 More Info (SCM) Purchase Paperback at $9.99 Publishers List $12.00 Christopher R North, Second Isaiah: Introduction, Translation and Commentary to Chapters XL-LV North, Christopher R Second Isaiah: Introduction, Translation and Commentary to Chapters XL-LV More Info (Wipf and Stock) Purchase Paperback at $25.99 Publishers List $34.00 Christopher R North, Suffering Servant in Deutero-Isaiah: An Historical and Critical Study North, Christopher R Suffering Servant in Deutero-Isaiah: An Historical and Critical Study More Info (Wipf and Stock) Purchase Paperback at $24.99 Publishers List $30.00 John N Oswalt, Book of Isaiah, Chapters 1-39 Oswalt, John N Book of Isaiah, Chapters 1-39 More Info (Wm B Eerdmans Publishing Co) Purchase Hardcover at $29.99 Publishers List $48.00 John N Oswalt, Book of Isaiah, Chapters 40-66 Oswalt, John N Book of Isaiah, Chapters 40-66 More Info (Wm B Eerdmans Publishing Co) Purchase Hardcover at $33.99 Publishers List $52.00 John N Oswalt, Isaiah Oswalt, John N Isaiah More Info (Zondervan) Purchase Hardcover at $24.99 Publishers List $32.99 Donald C Polaski, Authorizing an End: The Isaiah Apocalypse and Intertextuality Polaski, Donald C Authorizing an End: The Isaiah Apocalypse and Intertextuality More Info (E J Brill) Purchase Hardcover at $186.99 Publishers List $207.00 Michael Rosenbaum, Word-Order Variation in Isaiah 40-55: A Functional Perspective Rosenbaum, Michael Word-Order Variation in Isaiah 40-55: A Functional Perspective More Info (Van Gorcum) Purchase Hardcover at $70.00 A J Rosenberg, Book of Isaiah, Volume 1 Rosenberg, A J; (ed) Book of Isaiah, Volume 1 More Info (Judaica Press) Purchase Hardcover at $19.99 Publishers List $20.95 A J Rosenberg, Book of Isaiah, Volume 2 Rosenberg, A J; (ed) Book of Isaiah, Volume 2 More Info (Judaica Press) Purchase Hardcover at $19.99 Publishers List $20.95 J T Van Ruiten, Studies in the Book of Isaiah: Festschrift Willem A M Beuken Ruiten, J T Van; M Vervenne (eds) Studies in the Book of Isaiah: Festschrift Willem A M Beuken More Info (Peeters) Purchase Paperback at $76.99 Publishers List $83.00 John F A Sawyer, Fifth Gospel: Isaiah in the History of Christianity Sawyer, John F A Fifth Gospel: Isaiah in the History of Christianity More Info (Cambridge University Press) Purchase Paperback at $28.99 Publishers List $32.99 Purchase Hardcover at $83.99 Publishers List $90.00 John F A Sawyer, Isaiah, Volume 1 Sawyer, John F A Isaiah, Volume 1 More Info (Westminster John Knox) Purchase Paperback at $10.99 Publishers List $14.95 Purchase Hardcover at $21.99 Publishers List $29.95 We have this title used in Paperback starting at $4.00 John F A Sawyer, Isaiah, Volume 2 Sawyer, John F A Isaiah, Volume 2 More Info (Westminster John Knox) Purchase Paperback at $10.99 Publishers List $14.95 Purchase Hardcover at $21.99 Publishers List $29.95 Reinhard Scholl, Elenden in Gottes Thronrat: Stilistisch-kompositionische Untersuchungen zu Jesaja 24-27 Scholl, Reinhard Elenden in Gottes Thronrat: Stilistisch-kompositionische Untersuchungen zu Jesaja 24-27 More Info (Walter De Gruyter) Purchase Hardcover at $148.20 Seitz, Christopher R Isaiah 1-39 More Info (Westminster John Knox) Purchase Hardcover at $20.99 Publishers List $29.95 Seizo Sekine, Tritojesajanische Sammlung (Jes 55-66) redaktionsgeschichtlich untersucht Sekine, Seizo Tritojesajanische Sammlung (Jes 55-66) redaktionsgeschichtlich untersucht More Info (Walter De Gruyter) Purchase Hardcover at $143.60 R Mark Shipp, Of Dead Kings and Dirges: Myth and Meaning in Isaiah 14:4b-21 Shipp, R Mark Of Dead Kings and Dirges: Myth and Meaning in Isaiah 14:4b-21 More Info (Society of Biblical Literature) Purchase Paperback at $22.99 Publishers List $29.95 Smith, P A Rhetoric and Redaction in Trito-Isaiah: The Structure, Growth and Authorship of Isaiah 56-66 More Info (E J Brill) Purchase Hardcover at $161.99 Publishers List $179.00 Benjamin D Sommer, Prophet Reads Scripture: Allusion in Isaiah 40-66 Sommer, Benjamin D Prophet Reads Scripture: Allusion in Isaiah 40-66 More Info (Stanford University Press) Purchase Hardcover at $60.00 W David Stacey, Isaiah 1-39 Stacey, W David Isaiah 1-39 More Info (Epworth Press) Purchase Paperback at $8.99 Publishers List $12.95 Stansell, Gary Micah and Isaiah: A Form and Tradition Historical Comparison More Info (Society of Biblical Literature) Purchase Paperback at $14.99 Publishers List $19.95 Odil Hannes Steck, Studien zu Tritojesaja Steck, Odil Hannes Studien zu Tritojesaja More Info (Walter De Gruyter) Purchase Hardcover at $121.00 Marvin A Sweeney, Isaiah 1-39: with an Introduction to Prophetic Literature Sweeney, Marvin A Isaiah 1-39: with an Introduction to Prophetic Literature More Info (Wm B Eerdmans Publishing Co) Purchase Paperback at $27.99 Publishers List $45.00 Marvin A Sweeney, Isaiah 1-4 and Post-Exilic Understanding of the Isaianic Tradition Sweeney, Marvin A Isaiah 1-4 and Post-Exilic Understanding of the Isaianic Tradition More Info (Walter De Gruyter) Purchase Hardcover at $104.30 Michael E W Thompson, Isaiah 40-66 Thompson, Michael E W Isaiah 40-66 More Info (Epworth Press) Purchase Paperback at $12.99 Publishers List $14.95 Vermeylen, J Book of Isaiah - Le Livre d'Isaie - Les oracles et leurs relectures. Unite et complexite de l'ouvrage More Info (Peeters) Purchase Paperback at $68.99 Publishers List $80.99 J De Waard, Handbook on Isaiah: Textual Criticism and the Translator, Volume 1 Waard, J De Handbook on Isaiah: Textual Criticism and the Translator, Volume 1 More Info (Eisenbrauns) Purchase Hardcover at $34.50 Thomas Wagner, Gottes Herrschaft: Eine Analyse der Denkschrift (Jes 6,1-9,6) Wagner, Thomas Gottes Herrschaft: Eine Analyse der Denkschrift (Jes 6,1-9,6) More Info (E J Brill) Purchase Hardcover at $151.50 Publishers List $168.00 New Release John D W Watts, Isaiah 1-33, Revised Watts, John D W Isaiah 1-33, Revised More Info (Thomas Nelson, Inc) Purchase Hardcover at $27.49 Publishers List $39.99 New Release John D W Watts, Isaiah 34-66, Revised Watts, John D W Isaiah 34-66, Revised More Info (Thomas Nelson, Inc) Purchase Hardcover at $27.49 Publishers List $39.95 New Release Barry G Webb, Message of Isaiah Webb, Barry G Message of Isaiah More Info (InterVarsity Press) Purchase Paperback at $12.25 Publishers List $16.00 Jurgen Werlitz, Studien zur literarkritischen Methode: Gericht und Heil in Jesaja 7,1-17 und 29,1-8 Werlitz, Jurgen Studien zur literarkritischen Methode: Gericht und Heil in Jesaja 7,1-17 und 29,1-8 More Info (Walter De Gruyter) Purchase Hardcover at $137.60 Claus Westermann, Buch Jesaia Kapitel 40-66 Westermann, Claus Buch Jesaia Kapitel 40-66 More Info (Vandenhoeck Ruprecht) Purchase Paperback at $49.99 Claus Westermann, Isaiah 40-66 Westermann, Claus Isaiah 40-66 More Info (Westminster John Knox) Purchase Paperback at $23.99 Publishers List $34.95 We have this title used in Paperback starting at $12.00 R Norman Whybray, * Second Isaiah Whybray, R Norman * Second Isaiah More Info (T & T Clark International) Purchase Paperback at $9.99 Publishers List $19.95 Limited Quantity, We have 13 left in Paperback R Norman Whybray, Second Isaiah Whybray, R Norman Second Isaiah More Info (T & T Clark International) Purchase Paperback at $12.99 Publishers List $19.95 S H Widyappranawa, Lord is Savior: Faith in National Crisis: A Commentary on the Book of Isaiah 1-39 Widyappranawa, S H Lord is Savior: Faith in National Crisis: A Commentary on the Book of Isaiah 1-39 More Info (Wm B Eerdmans (Print on Demand)) Purchase Paperback at $22.99 Publishers List $28.00 Archibald L H M Van Wieringen, Implied Reader in Isaiah 6-12 Wieringen, Archibald L H M Van Implied Reader in Isaiah 6-12 More Info (E J Brill) Purchase Hardcover at $139.99 Publishers List $155.00 Bertil Wiklander, Prophecy as Literature: A Text-linguistic and Rhetorical Approach to Isaiah 2-4 Wiklander, Bertil Prophecy as Literature: A Text-linguistic and Rhetorical Approach to Isaiah 2-4 More Info (Almqvist and Wiksell) Purchase Paperback at $44.50 Wildberger, Hans Isaiah 1-12 More Info (Augsburg Fortress) Purchase Hardcover at $38.99 Publishers List $51.00 Now on Sale Hans Wildberger, Isaiah 13-27 Wildberger, Hans Isaiah 13-27 More Info (Augsburg Fortress) Purchase Hardcover at $54.99 Publishers List $65.00 Now on Sale Hans Wildberger, Isaiah 28-39 Wildberger, Hans Isaiah 28-39 More Info (Augsburg Fortress) Purchase Hardcover at $51.99 Publishers List $75.00 Now on Sale Willey, Patricia T Remember the Former Things: The Recollection of Previous Texts in Isaiah 40-55 More Info (Society of Biblical Literature) Purchase Hardcover at $34.99 Publishers List $39.95 H G M Williamson, Book Called Isaiah: Deutero-Isaiah's Role in Composition and Redaction Williamson, H G M Book Called Isaiah: Deutero-Isaiah's Role in Composition and Redaction More Info (Oxford University Press) Purchase Paperback at $23.99 Publishers List $35.00 Purchase Hardcover at $92.99 Publishers List $115.00 H G M Williamson, Isaiah 1-5 Williamson, H G M Isaiah 1-5 More Info (T & T Clark International) Purchase Hardcover at $60.99 Publishers List $90.00 *Not Yet Printed, Expected:8/15/2006 H G M Williamson, Variations on a Theme: King, Messiah, and Servant in the Book of Isaiah (Didsbury Lectures) Williamson, H G M Variations on a Theme: King, Messiah, and Servant in the Book of Isaiah (Didsbury Lectures) More Info (Paternoster) Purchase Paperback at $10.99 Publishers List $11.99 Herbert M Wolf, Interpeting Isaiah: The Suffering and Glory of the Messiah Wolf, Herbert M Interpeting Isaiah: The Suffering and Glory of the Messiah More Info (Zondervan) Purchase Paperback at $16.99 Publishers List $22.99 Edward J Young, Book of Isaiah, 3 Volume Set Young, Edward J Book of Isaiah, 3 Volume Set More Info (Wm B Eerdmans Publishing Co) Purchase Paperback at $55.99 Publishers List $90.00 Ronald Youngblood, Book of Isaiah: An Introductory Commentary Youngblood, Ronald Book of Isaiah: An Introductory Commentary More Info (Wipf and Stock) Purchase Paperback at $17.50 Publishers List $21.00

Js 2,1-5: bedevaart naar Jeruzalem
- GERITS, H., Zwaarden omsmeden tot ploegijzers, in: Bijbel en bezin ning, jg.1 (1990), nr.2, p.487-490

Js 6,1-13: roepingsvisioen van Jesaja
- Onbegonnen werk? Schriftstudie over Jesaja 6:9v H.D. Rietveld, in: Vrede over Israël, jg. 41 nr. 6; december 1997

Js 7,1-25: Immanuël
- LEFEVRE, F., Vrede door God of door mensen? SjalooM in het licht van Jesaja's profetie, in:  ROEBBEN, B.; KEVERS, P., De bijbel is te doen.  Over  de relatie tussen Schrift en  ethiek, (Korrelcahier 15), Brussel, Licap, 1995, p.35-46

Js 9,

Js 11,1-9: een telg van Isaï

Js 31,1-3: tegen hulp uit Egypte
- DIERICKX, M., De Heer is trouw en sterk, in: Bijbel en bezinning, jg.13 (1994), nr.1, p.729-732

Js 31,4-9: tegen Assur
- DIERICKX, M., De Heer is trouw en sterk, in: Bijbel en bezinning, jg.13 (1994), nr.1, p.729-732

Js 35,1-10: verlost uit de ballingschap
- LAMBERIGTS, S., Een mens kan niet leven zonder droom, in: Bijbel en bezinning, jg.1 (1990), nr.1, p.459-462.

Js 42,1-9: de dienaar
- MAAS, J.; TROMP, N., Jesaja 42,1-7, in: Idem, Constructief bijbellezen.  Zelfstandig  en actief in de bijbel lezen:  een semiotische methode, Hilversum, Gooi en Sticht, 1987, p.60-67

Js 52,13-53,12: de dienaar van de Heer
- BASTIAENS, J., 'Onze ziekten droeg hij§ (Jes 53,4), in: Jota, jg. (1993), nr.16, p.38-45

Js 55,1-13: het eeuwig verbond
- GERITS, H., God in onze wereld, in:  Bijbel en  bezinning, jg.13 (1994), nr.1, p.721-724
- “The Haughtiness of the Priesthood” (Isa 65,5) : http://www.bsw.org/project/biblica/bibl85/Bib85Ani07.pdf. Lena-Sofia TIEMEYER Biblica 85 (2004) 237-244. http://www.bsw.org/?l=71851&a=Ani07.html.

Js 62,1-5
- http://www.kerkenvrede.nl/js62.htm.

Js 65,8-25: de beloften van de Heer
- BOUMA, H., De drooM van Jesaja, Kampen, Kok;  Borgerhout, Denis, z.d., (Verklaring van een bijbelgedeelte)

JEREMIA - JEREMIA -

- AUSLOOS, Hans, (red) Jeremia, Leuven, VBS/Acco, 2002
- *** Challenot, John, Jeremia, in : DE Bijbel spreekt. De profeten I,2, Boxtel, KBS, 1974, pp.103-144
- BOERTIEN, M., De profeet Jeremia, Kampen, Kok, 1987
- *** CANHAM, Elizabeth, Journaling with Jeremiah, New York / Mahwah, Paulist, 1992
- *** DE BOER, P.A.H. e.a., Jeremia, Zeist / Antwerpen, W. De Haan / Standaard, 1964 (Zoals er gezegd is over... deel 11)
- LABERGE, Léo, Nabuchodonosor, Jérusalem et Dieu dans le texte de Jérémie, in : DAVID, Robert; JINBACHIAN, Manuel, Traduire la bible hebraïque: de la Septante à la Nouvelle Bible Segond, Médiaspaul, pp. 173-196
- OOSTERHOFF, B.J., Jeremia en het woord van God, 1987, (Apeldoornse studies)
- VAN SELMS, A., Jeremia, Nijkerk, 2 dln, 1972 en 1974 (Reeks: De prediking van het Oude Testament)
- VAN SELMS, A., Jeremie IIi en Klaagliederen, Nijkerk, Callenbach, 1974 (De prediking van het Oude Testament)
- VAN  DER  LINGEN, A., Een profeet  onder  de  profeten:  Jeremia, Zoetemeer, Boekencentrum, 1992
- WEVER, T., Jeremia I, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d. (Verklaring van een bijbelgedeelte)

Ackroyd,P.R.: The Book of Jeremiah. Some Recemt Studies, JSOT 28(1984), 47-59.
Albertz,R.: Jer 2-6 und die Fruezeitverkuendigung Jeremias, ZAW 94(1982), 20-47.
Ailud,A.G.: Prophets and Prophcy in Jeremiah and Kings, ZAW 96(1984), 66-82.
Bak,D.H.: Klagender Gott - Klagende Menschen: Studien zur Klage im Jeremiabuch. (BZAW), 1990, deGruyter.
Berquist,J.L.: Prophetic legitimation in Jeremiah, VT 39, 1989, 129-139.
Berridge,J.M.: Jeremia und die Prophetie des Amos, ThZ 35(1979), 321-341.
Blank,S.H.: Jeremiah - Man and Prophet. 1961.
Boehmer,S.: Heimkehr und neuer Bund. Studien zu Jeremia 30-31. 1976, Vandenhoeck.
Bright,J.: Jeremiah's Complaints - Liturgy or Expressions of Personal Distress? Proclamation and Presence" (Fests,G.H.Davies), 1970, SCM, 189-214.
Bright,J.: A prophet's Lament and its Answer, Jer 15:10-21, In 28(1974), 59-74.
Bruggemann,W.A.: Jeremisa's Use of Thetorical Questions, JBL 92(1973), 358-74.
Brueggemann,W.: The Book of Jeremiah, Portrait of the Prophet, In 37 (1983), 130-145. (=Interpreting the Prophets" 1987, 113-129)
Bruggemann,W.: Hopeful Imagination. Prophetic Voices in Exeile.1986, Fortress.
Brueggemann,W.: Jeremiah. Intense Criticism/Thin Interpretation, Int 42 (1988), 268-280.
Brueggemann,W.: The baruch Connection: Reflections of Jeremiah 43:1-7. JBL 113(1994), 405-420.
Carroll,R.P.: A Non-Cogent Argument in Jeremiah's Oracles against the Prophets, StTh 30(1976), 43-51.
Carroll,R.P.: Jeremiah. (Old Testament Guides), 1988, JSOT.
Carroll,R.P.: Jeremiah. (Old Testament Guides), JSOT.
Christensen,D.L.: Terror on Every side" in Jeremiah, JBL 92(1973), 498-502.
Clendenen,E.R.: Discourse Strategies in Jeremiah 10:1-16, JBL, 106(1987), 401-408.
Clines,D.J.& Gunn,D.M.: Form Occasion and redaction in Jeremiah 20, ZAW 88(1976), 390-409.
Crenshaw,J.L.: Living Tradition: The Book of Jeremiah in Current Research, Interpreting the Prophets"(Ed.by J.L.Mays & P.J. Achtemeier), 1987, 100-112.
Dearman,J.A.: My Servants the Scribes: Composition and Context in Jeremiah 36, JBL 109(1990), 403-421.
Dehlberg,B.T.: The Typological Use of Jeremiah 1:4-19 in Matthew 16:13-23, JBL 94(1975), 73-80.
Domeris,William R.: Jeremiah and the religion of Canaan, OTE 7(1994), 7-20.
Eissfeldt,O.: Baruchs Anteil an Jeremia 38:28b-40:6. Kleine Schriften, IV", 1968, 176-180.
Eissfeldt,O.: Jeremias Drohorakel gegen Aegypten und gegen Babel. Kleine Schriften,IV", 1968, 32-38.
Eissfeldt,O.: Voraussage-Empfang, Offenbarungs- Gewissheit und Gebetskraft-Erfahrung bei Jeremia. Kleine Schriften,IV", 1968, 58-62.
Fohrer,G.: Jeremias Tempelwort (Jeremia 7:1-15). Studien zur alt- testamentlichen Prophetie (1949-1965)", BZAW 99, 190-204.
Hardmeier,C.: Prophetie im Streit vor dem Untergang Judas: Erzaehl- kommunikative Studien zur Entstehungssituation der Jesaja- und
Jeremiaerzaehlungen in II Reg 18-20 und Jer 37-40. (BZAW), 1989, Gruyter. Hartberger,B.: tAn den Wassern von Babylon...s Ps. 137 auf dem
Hintergrund von Jer. 51. 1986, Hanstein.
Herrman,S.: Die Bewaeltigung der Driese Israels. Bemerkungen zur Inter- pretation des Buches Jeremia. Beitaraege zur altt. Theologie. Fests. fuer W.Zimmerli zum 70. Geburtstag", 1977, 164-178.
Herrmann,S.: Forschung am Jeremiabuch,ThLZ 102(1977), 481-490.
Hoeffkin,P.: Zu den Heilszusaetzen in der Voelkerorakelsammung des Jeremiahbuches, VT 27(1977), 398-412.
Holladay,W.L.: The Background of Jeremiah's Self-understanding, JBL 83(1964), 153-164.
Holladay,W.L.: The Covenant with Patriarchs Overturned: Jeremiah's Intention in Terror on Every Side"(Jer 20:1-6), JBL 91(1972), 305-20.
Holladay,W.L.: Structure, Syntax and Meaning in Jeremiah 4:11-12a, VT 26(1976), 28-37.
Holladay,W.L.: The Years of Jeremiah's Preaching. Interpreting the Prophets", 1987, 130-142.
Hyatt,J.P.: Jeremiah and Deuteronomy. (JNES 1), 1942.
Ittmann,N.: Die Konfessionen Jeremias. 1981, Neukirchen.
Janzen,J.G.: Studies in the Text of Jer. 1973, Harvard Univ.
Jeremias,J.: The Hosea Tradition and the book of Jeremiah, OTE 7(1994), 21-38.
Juengling,H.-W.: Ich mache dich zu einer ehernen Mauer. Literar- kritische Ueberlegungen zum Verhaeltnis von Jere 1:18-19 zu Jer 15:20-21, Bibl 54(1973), 1-24.
Kilpp,N.: Niederreissen und aufbauen: Das Verhaeltnis von Heilsverheissung und Unheilsverkuendigung bei Jeremia und im Jeremiabuch. (Biblisch-Theologische Studien, Bd.13), 1988, Neukirchener.
Krasovec,Joze: Vergebung und neuer Bund nach Jer 31:31-34, ZAW 105 (1993), 428-443.
Kratz,Reinhard Gregor: Der Anfang des Zweiten Jesaja in Jes 40:1f und das Jeremiabuch, ZAW 106(1994), 243-261.
Kraus,H.-J.: Prophetie in der Krisis. Studien zu Texten aus dem Buch Jeremia. (BS 43), 1964, Neukirchen.
- LABERGE Léo, Nabuchodonosor, Jérusalem et Dieu dans le texte de Jérémie, dans : Traduire la Bible hébraïque : de la Septante à la Nouvelle Bible Second = Translating The Hebrew Bible : From the Septuagint to the Nouvelle Bible Second, coll. Sciences bibliques, no 15, Montréal, Médiaspaul/Société biblique canadienne, 2004, p.173-196
Leene,H.: Jeremiah 31:23-26 and the Redaction of the Book of Comfort, ZAW 104(1992), 349-365.
Liwak,R.: Der Prophet und die Geschichte: Eine literarhistorische Untersuchung zum Jeremiabuch. (BWANT, 121), 1986, Kohlhammer.
Long,B.O.: The Stylistic Components of Jeremiah 3:1-5, ZAW 88(1976), 386-390.
Lindblom,J.R.: Jeremiah: A Study in Ancient Hebrew Rhetoric. (SBL), 1975.
Margaliot,M.: Jeremiah x 1-16: a re-exmination, VT 30(1980), 295-308.
May,H.G.: Towards an Objective Approach to the Book of Jeremiah: The Biographer, JBL 61(1942), McConville,J.G.: Judgment and Promise: Interpretation of the Book of Jeremiah. 1993, Eisenbrauns.
McKane,W.: Jeremiah and the Rechabites, ZAW 100(1988)Suppl.,106-122.
Meyer,I.: Jeremia und die falschen Propheten. 1977, Vandenhoeck.
Meyer,I.: Jeremia gegen die Propheten. Redaktionsgeschichtliche Studien zum Jeremiabuch. (ORO 13),1977.
Miller,J.W.: Das Verhaeltnis Jeremias und Hesekiels sprachlich und theologische untersucht. 1955.
Miller,P.D.Jr.: Sin and Judgment in Jeremiah 34:17-19, JBL 103( ), 611-613.
Mowinkel,S.: Zur Komposition des Buches Jeremia. 1914.
Muilenberg,J.: Baruch the Scribe. Proclamation and Presence"(Fests, G.H.Davies), 1970,SCM.
Nicholson,E.W.: Preaching of the Exiles. A Study in the composition of Jeremiah. 1970, Blackwell.
O'Conor,K.: The confessions of Jeremiah: Their Interpretation and Their Role in chapters 1-25. (SBL: Dessertation Ser.), 1988, Scholars Pr.
Overholt,T.W.: The Threat of Falsehood. A Study in the Theology of the Book of Jeremiah. (SBT II/16).
Perdue/Kovacs.(esd): A Prophet to the Nations: Essays in Jeremiah Studies. 1984, Eisenbrauns.
Plotkin,A.: Religion of Jeremiah. 1974.
Pohlmann,K.-F.: Studien zum Jeremiabuch. Ein Beitarag zur frage nach der Entstehung des Jeremiabuches. (FRLANT 118), 1978.
von Rad,G.: Die Konfessionen Jeremias. Gesammelte Studien zum AT.", Bd.II, 1973, 224-235.
Raitt,T.M.: A Theology of Exile. 1971, Fortress.
Raitt,Th.M.: Jeremiah in the Lectionary. Interpreting the Prophets", 1987, 143-156.
Reventlow,H.: Liturgie und prophetisches Ich bei Jeremia. 1963, Guetersloh.
Robinson,T.H.: Baruch's Roll, ZAW 42(1924), Rofe,A.: The Arrangement of the Book of Jeremiah, ZAW 101 (1989), 398-407.
Rogers,J.B.Jr.: Jeremiah 31:7-14, Int 42(1988), 281-284.
Rowley,H.H.: The Prophet Jeremiah and the Book of Deuteronomy. Studies in OT. Prophecy"(Ed.H.H.Rowley), 1950.
Ruprecht,E: Ist die Berufung Jeremias im Juengligslter" und seine Fruehverkuendigung" eine theologische Konstruktion der deuteronomistischen Redaktion des Jeremiabuches? Schoepfung und befreiung. Fuer Claus Westermann zum 80. Geburtstag", 1989, 79-91.
Schottroff,W.: Jer 2:1-3. Erwaegungen zur Methode der Prophetenexegese, ZThK 67(1970), 263-294.
Schreiner,J.: Tempeltheologie im Streit der Propheten. Zu Jer 27 und 28, BZ 31(1987), 1-14.
Schulte,H.: Persoenliche Heilsorakel im Jeremiabuche, BZ 32(1988), 257-164.
Seidl,Th.: Datierung und Wortereignis. Beobachtungen zum Horizont von Jer 27:1, BZ 21(1977), 23-44.
Seitz,C.R.: Theology in Conflict: Reactions to the Exile in the Book of Jeremiah. (BZAW), 1988, de Gruyter.
Seitz,Ch.; The Prophet Moses and the Canonical Shape of Jeremiah, ZAW 101, 1989, 3-27.
Siison,J.P.: Jeremiah and the Jerusalem Conception of Peace, JBL 105 (1986), 429-442.
Smith,D.L.; Jeremiah as Prophet of Nonviolent Resistance, JSOT 43, 1989, 95-107.
Smith,M.: The Veracity of Ezekiel, the Sins of Manasseh and Jeremiah 44:18, ZAW 87(1975), 11-16.
Stulman,L.: The Prose Sermons of the Book of Jeremiah: A Redescription of the Correspondence with Deuteronomistic Literature in Light of Recent Text-Critical Research. 1987, Scholars Pr.
Thiel,W.: Die deuteronomistische Redaktion von Jeremia 1-25. 1973, Neukirchen.
Thiel,W.: Die deuteronomist. Redaktion von Jeremia 26-45. 1981, Neukirchen.
Vieweger,D.: Die Spezifik der Berufungsberichte Jeremias und Ezechiels im Umfeld aehnlicher Einheiten des Alten Testaments. (Beitraege zur Erforschung des Alten Testaments und des Antiken Judentums, Bd. 6), 1986, P. Land.
Vischer,W.: The Vocation of the Prophet to the Nations. An Exegesis of Jer.1:4-10, In 9(1955), 310-17.
Wanke,G.: Untersuchungen zur sogenannten Baruchschrift. BZAW 122, 1971.
Watts,J.W.: Text and Redaction in Jeremiah's Oracles Against the Nations, CBQ 54(1992), 432-447.
Weippert,J.: Die Prosareden des Jeremiabuches. BZAW 132, 1973.
Weippert,H.: Das Wort vom neuen Bund in Jeremia 31:31-34, VT 29(1979), 336-351.
Welten,P.: Leiden und Leidensrefahrung im Buch Jeremia, ZThK 74(1977), 123-150.
Willis,J.T.: Dialogue Between Prophet and Audience as a Rhetorical Device in the Book of Jeremiah, JSOT 33(1985), 63-82.
Zimmerli,W.: Visionary experience in Jeremiah. Israel's Prophetic Tradition", 1982, 95-119

Jr 19,1-15: de verbrijzelde aarden kruik
- VAn OUTRYVE, O., E., Jullie zijn de kruik, in: Bijbel en bezinning, jg.1 (1990), nr.4, p.517-520

Jr 23,9-40: tegen slechte profeten
- DIERICKX, M., Valse profeten, in: Bijbel en bezinning, jg.12 (1993), nr.4, p.709-712

- *** BOGAERT, Pierre Maurice, La datation par souscrition dans les rédactions courte (LXX) et lonque (TM) du livre de Jérémie, in : Joosten, Jan; Le Moigne, Philippe, Agrandir l'image L'Apport de la Septante aux études sur l'Antiquité. Actes du colloque de Strasbourg – 8 et 9 décembre 2002, Textes réunis, Cerf, Lectio divina n° 203. pp. 137-159

Jr 30,1-24: Jakob woont weer ongestoord

Jr 31,1-40: er is hoop voor de toekomst
- KEVERS, P., Verbond, in:  Bijbel en bezinning, jg.1 (1982), nr.7, p.29-32

Jr 37,1-10: Jeremia en koning Sidkia

Jr 39,1-18: de val van Jeruzalem

EZECHIËL

- Website : http://www.theo.kuleuven.ac.be/ap/JLbiblio.htm. http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/ezekiel.pdf.

- DIJKSTRA, M., Ezechiël I, Kampen, Kok;  Borgerhout, Denis, z.d. (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- LUST, J., De profeet Ezechiël, in:  VBS-Informatie, jg.25 (1994), nr.2, p.25-32
- MAARSINGH, B., Ezechiël, I, Nijkerk, Callenbach, 1985 (De prediking van het Oude Testament)

Ez 1,1-28: het roepingsvisioen van Ezechiël

Ez 18,1-32: alleen wie zondigt zal sterven
- LUST, J., Ezechiël en de zure druiven, in:  VBS-Informatie, jg.1¸ (1987), nr.2, p.36-40

Ez 34,1-31: de goede herder
- LUST, J., Herders en herders, schapen en schapen, in: Jota, (1991), nr.10, p.3-10

Ez 36,1-38: Israël hersteld en gelouterd
- MAAS, J.;  TROMP, N., 10. Ezechiël 36,16-38: een nieuw hart en een nieuwe geest, in: Idem, Constructief bijbellezen. Zelfstandig en actief  in de bijbel lezen:  een semiotische methode, Hilversum, Gooi en Sticht, 1987, p.68-75
- VINKEN, L., Het geweten, in: Bijbel en bezinning, jg.6 (1987), nr.3, p.299-302

Ez 37,1-14: het visioen van de beenderen
- DELBEKE, W., Verrijzenis, in:  Bijbel en Bezinning, jg.1 (1982), nr.5, p.21-24
- VAn OUTRYVE, O. E., Ik dank u, God, voor het wonder van mijn leven, in: Bijbel en bezinning, jg.13 (1994), nr.4, p.773-776

Ez 47,21-23: de verdeling van het land
- HOET, R., Vreemdelingen in ons midden, in: Bijbel en Bezinning, jg.3 (1984), nr.1, p.105-108

Ezekiel 40-48 - A Research Bibliography https://drjosephrcathey.wordpress.com/2006/03/15/ezekiel-40-48-a-research-bibliography/. In keeping with my previous post on Ezekiel 40-48 I am providing a small research bibliography. I have put this together in the last few hours and will be doing some more research in this area. If anyone has some materials that needs to be on this bibliography - and that I have overlooked - please do not hesitate to either post the material in the comments or send it to me via email. Anbar, Moshé “Deux ‘Most en vedette’ dans une vision d’Ezéchiel (Ez 48,9-11).” ZAW 107, no. 3 (1995): 490-2. Berry, George Ricker. “The Glory of Yahweh and the Temple.” JBL 140 (Jl-Sept. 1951): 59-82. Biggs, Charles R. “The Role of Nasi in the Programme for Restoration in Ezekiel 40-48.” Colloquium 16 (Oct. 1983): 46-57. Cook, Stephen L. “Innerbiblical Interpretation in Ezekiel 44 and the History of Israel’s Priesthood.” JBL 114 (Sum. 1995): 193-208. Darr, Katheryn Pfisterer. “The Wall Around Paradise: Ezekielian Ideas about the Future.” VT37, no. 3 (Jl. 1987): 271-9. Dijkstra, Meindert. “The Altar of Ezekiel: Fact or Fiction?” VT 42, no. 1 (Jan. 1992): 22-36. Engelhard, David H. “Ezekiel 47:13-48:29 as Royal Grant.” In God to the Land I will Show You. Winona Lake, ID: Eisenbrauns, 1996. García, Martínez Florentino. “L’interprétation de la Torah d’Ézéchiel dans les MSS de Qumran.” Revue de Qumran 13 (Oct. 1988): 441-52. Greenberg, Moshe. “The Design and Themes of Ezekiel’s Program of Restoration.” Interp (Ap. 1984): 181-208. Gruenthaner, Michael J. “The Messianic Concepts of Ezekiel.” Theological Studies 2, no. 1 (Fall 1941): 1-18. Haran, Menahem. “The Law-Code of Ezekiel 40-48 and its Relation to the Priestly School.” HUCA 50 (1979): 45-71. Hullinger, Jerry M. “The Problem of Animal Sacrifices in Ezekiel 40-48.” BibSac 152 (Jl-Sept. 1995): 279-89. Kasher, Rimmon. “Anthropomorphism, Holiness and Cult: A New Look at Ezekiel 40-48.” ZAW 110, no. 2 (1998): 192-208. Konkel, Michael. “Das Datum der zweiten Tempelvision Ezechiels (Ez 40,1) BN 92 (1998): 55-70. MacKay, Cameron. “Integrity of Ezekiel 40-48.” EQ 32 (Ja-Mar. 1960): 15-24. MacKay, Cameron. “Why Study Ezekiel 40-48.” EQ 37 (Jl-Sept. 1965): 155-67. MacKay, Cameron. “Zechariah in Relation to Ezekiel 40-48.” EQ (Oct-Dec. 1968): 197-210. McConville, J. Gordon. “Priests and Levities in Ezekiel: A Crux in the Interpretation of Israel’s History.” Tyndale Bulletin 43 (1983):3-31. McNicol, Allan J. “the Heavenly Sanctuary in Judaism: A Model for Tracing the Origin of an Apocalypse.” JRS 13, no. 2 (1987): 66-94. Niditch, Susan. “Ezekiel 40-48 in a Visionary Context.” CBQ 48, no. 2 (1986): 208-24. Petersen, David L. “Zechariah’s Visions: A Theological Perspective.” VT 34, no. 2 (Ap. 1984): 195-206. Sharon, Diane M. “A Biblical Parallel to a Sumerian Temple Hymn? Ezekiel 40-48 and Gudea.” JANES 24 (1996): 99-109. Strand, Kenneth. “An Overlooked Old Testament Background to Revelation 11:1.” AUSS 22, no. 3 (1984): 317-25. Strange, John. “The Idea of Afterlife in Ancient Israel: Some Remarks on the Iconography in Solomon’s Temple.” PEQ 117 (Ja-Je. 1985): 35-40. Sweeney, Marvin A. “Ezekiel: Zadokite Priest and Visionary Prophet of the Exile.” SBLSP 39 (2000): 728-51. Thomson, Clive A. “Necessity of Blood Sacrifices in Ezekiel’s Temple.” BibSac 123 (Jl-Sept. 1966): 237-48. Toy, Crawford Howell. “On the General Interpretation of Ezek. 40-48.” JBL 50, no. 1 (1931): xliv-xlvii. Tuell, Steven Shawn. “Ezekiel 40-42 as Verbal Icon.” CBQ 58 (Oct. 1996): 649-64. Unger, Merrill F. “Ezekiel’s Vision of Israel’s Restoration.” BibSac 106, no. 423 (Jl-Sept. 1949): 312-24. Unger, Merrill F. “The Temple Vision of Ezekiel.” BibSac 106, no. 422 (Ap-Je. 1949): 169-77. Wagenaar, Jan A. “Passover and the First Day of the Festival of Unleavened Bread in the Priestly Festival Calendar.” VT 54, no. 2 (2004): 250-68. Whitcomb, John C. “Christ’s Atonement and animal Sacrifices in Israel.” GTJ 6, no. 2 (1985): 201-17. Wolff, Hans Walter. “Prophets and Institutions in the Old Testament.” CTM 13 (Fall 1986): 5-12. Zwickel, Wolfgang. “Die Tempelquelle Ezechiel 47: Eine traditionsgeschichtliche Untersuchung.” Evangelische Theologie 55, no. 2 (1995): 140-54.  

DANIËL. Verwijzing : DANIËL.

Een inleiding op het boek Daniël in : VRIEZEN, Th. C.; VAN DER WOUDE, A.S., Oud-Israëlitische & vroeg-joodse literatuur, Kampen, Kok, 2000. Tiende druk, pp.371-379. Verwijzing : Van der Woude Adam Simon.

- CRAVEN, T., Daniël en toevoegingen, in: NEWSON, C.A.; RINGE, S.H., Met  eigen ogen.  Commentaar op de bijbel vanuit het  perspectief van vrouwen, Zoetermeer, Meinema, 1995, p.251-255
- *** MUNNICH, Olivier, Le cadrage dynastique et l'ordre des chapitres dans le livre de Daniel, in : Joosten, Jan; Le Moigne, Philippe, Agrandir l'image L'Apport de la Septante aux études sur l'Antiquité. Actes du colloque de Strasbourg – 8 et 9 décembre 2002, Textes réunis, Cerf, Lectio divina n° 203. pp. 161-195
- SMIT, J.; STROEKEN, H., 5. Jozef en Daniël: experts in dromen (Gene sis  37-57 - Daniël 1-7), in:  IDEM, Lotgevallen.  De bijbel in psychoanalytisch perspectief, Amsterdam, Boom, 1993, p.63-76
- SOMERS, H.H., Hoofdstuk 10:  Daniël, psychopaat, romancier of profeet?, in:  IDEM, Toen God sliep schreef, de mens de Bijbel. De bijbel  belicht door  een  psycholoog, Antwerpen, Facet, 1990, p.119-128

Website http://www.bijbel-info.nl/zoek.php3?zoeken=Dani%EBl&submit=Zoeken%21. Vonk, C. De voorzeide leer: Daniel, Kronieken, Ezra, Nehemia ISBN: 9060645596 | Liebeek & Hooijmeijer 2005 Julie Clayden, ill. Angela Jolliffe Daniël ISBN: 9033829088 | Amsterdam: Ark Boeken Sophie Piper, ill. Estelle Corke Daniël en de leeuwen ISBN: 9033829487 | Amsterdam: Ark Boeken 2003 Axel Bouts Daniël ISBN: 9063064667 | Leuven: Davidsfonds/Literair 2002 G. van den Brink Kernteksten uit Daniël ISBN: 9061408180 | Kampen: De Groot Goudriaan Weerd, Gert A. van de De profeet Daniël : bijbelverklaring ; Dl. I ISBN: 9080640921 | PMI Weerd, Gert A. van de De profeet Daniël : bijbelverklaring ; Dl. II ISBN: 908064093X | PMI 1999 Graaf, Anne de Daniel ; Kleine kinderbijbel boekjes ISBN: 9060678532 | Gideon Watch Tower Bible and Tract Society of New York Schenk aandacht aan Daniels profetie! ISBN: onbekend | Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 1996 Bremmer, R.H. Schetsen Daniel : 12 schetsen ISBN: onbekend | Bond van Gereformeerde Jongerenverenigingen Koster, Albert Daniel, Ezra, Nechemja : een woord-voor-woord vertaling uit de grondtekst ISBN: 9080096199 | Aproges Koster, Albert Daniel, Ezra, Nechemja : een woord-voor-woord vertaling uit de grondtekst ISBN: 9080096199 | Aproges Koster, Albert Daniel, Ezra, Nechemja : een woord-voor-woord vertaling uit de grondtekst ISBN: 9080096199 | Aproges Morris, Tony Daniel in de leeuwenkuil ; Lees zelf bijbelverhalen ISBN: 9026606451 | Callenbach Rijswijk, C. van Daniel in de leeuwenkuil ; Het Woord van de Koning ISBN: 9055510548 | Koster Slagter, P.A. De zeventig weken van Daniel 9 ; Brochurereeks "Het Morgenrood" ISBN: 9066942096 | Het Morgenrood Spoor, Herman L. Daniel 9:25 orakel of profetie? : modernistische fictie, of Messiaanse ISBN: 905738003X | Tertius 1995 Beukelman, Johannes De standvastigheid van Daniel ; Reveil-serie ISBN: onbekend | Stichting "Smytegelt-Fonds" Compaan, Piet Prins Daniel ; Eenvoudigweg ISBN: 9073659086 | Dit Koningskind Connely, Douglas Daniel : leven als christen in een goddeloze wereld ; Bouwstenen bijbelstudie ISBN: 9032306197 | Internationale Bijbelbond. 1995 Droogers, W. Een zeer gewenst man (Daniel) : een samenspraak ISBN: onbekend | Lektuurfonds Vrouwenbond Gereformeerde Gemeenten Lashbrook, Marilyn " Ik ga toch bidden" : het verhaal van Daniel ; Meelees-boekjes ISBN: 9060676661 | Gideon Ligne, A. de Daniel en de openbaring ISBN: onbekend | Inter-Euro-Publishing Paauwe, J.P. Ds. Paauwe vertelt ons : vermeerderd met een predikatie over Daniel 3:16-18 en twee jubileumpredikaties Uitgave: Leersum ISBN: 9072048091 | Getuigenis der Waarheid 1994 Costa, R.E. da Uit de leeuwekuil : verhalen uit het boek Daniël ISBN: 9026603746 | Callenbach Meeuse, C.J. Daniël : de geschiedenissen uit het boek Daniël ISBN: 9033108038 | Den Hertog Mills, Peter Het avontuur van Daniël en de leeuwen ISBN: 9033826305 | Ark Boeken Vries, Jan de De tijd van Daniël ISBN: 9023995317 | Centrum voor Educatie van de Nederlandse Hervormde Kerk 1993 Wesselius, J.W. De eenheid van het boek Daniel ISBN: onbekend | 16 pp., 1993.(Wesselius Jan-Wim)

Da 1,1-2: de deportatie

Da 1,3-21: Daniël komt aan het hof

Da 2,1-3: de droom van Nebukadnessar

Da 2,4-12: onmacht van de chaldeeën

Da 2,13-23: Daniël vraagt uitstel

Da 2,24-45: Daniël legt de droom uit

Da 2,46-49: verheffing van Daniël

Da 3,1-18: aanbidding van een gouden beeld

Da 3,19-24: drie mannen in de vuuroven

Da 3,25-50a: gebed van Azarja

Da 3,50b-90: loflied van de drie mannen

Da 3,91-97: verheffing van de drie mannen

Da 3,98-100: Nebukadnessar eert God

Da 4,1-34: de waanzin van Nebukadnessar

Da 5,1-30: het schrift op de wand

Da 6,1-29: Daniël in de leeuwekuil

Da 7,1-28: de vier dieren en de mensenzoon
- in: Schrift, jg. (1971), nr.18, p.225-227

Da 8,1-27: de ram en de bok

Da 9,1-27: de zeventig weken

Da 10,1-11,2a: wees niet bang, Daniël

Da 11,2b-12,4: de openbaring van de toekomst
- in: Schrift, jg. (1982), nr.83, p.174-180

Da 12,5-13: dat wondere einde

Da 13,1-64: Daniël en Susanna

Da 14,1-22: Daniël en Bel

Da 14,23-42: Daniël en de draak

HOSEA. Verwijzing : HOSEA.

Webpagina : http://www.bijbel-info.nl/zoek.php3?zoeken=Hosea&submit=Zoeken%21. 2005 H.J. Messelink Hosea: een vreemde liefde ISBN: 9055602965 | Barneveld: De Vuurbaak 2001 Leeuwen, C. van Hosea : een praktische bijbelverklaring ISBN: 9043503592 | Kok 2000 Kidner, Derek De boodschap van Hosea : liefde voor de liefdelozen ; BSV-serie ISBN: 9063183054 | Novapres Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Siebert-Hommes, Jopie Hosea 1-3 ; Verklaring van een bijbelgedeelte ISBN: 9024262399 | Kok 19XX Groe, Theodorus van der W.M. Verhandeling over Hosea 11 : 4 ISBN: onbekend | den Hertog 1994 Vreugdenhil, C.G. Vrijwillige liefde : bijbelstudies over de profeet Hosea ISBN: 9050304370 | Groen 1989 Groe, Theodorus van der Het juk afgenomen : verhandeling over Hosea II:4: En was hun als degenen, die het juk van op hun kinnebakken oplichten ISBN: 9033106264 | Den Hertog 1988 Antonides, Joh. Alb. Door liefde en trouw wordt de ongerechtigheid verzoend (Spreuken 16 : 6); een onderzoek naar de functie van barmhartigheid (Hosea 6 : 6) in joodse tradities en in het Mattheüs-Evangelie ISBN: onbekend | Utrecht Pierson, Robert H. Hosea & Filemon ISBN: onbekend | Veritas. 1987 Westerink, J. Hosea : profeet van de liefde van God ISBN: 9060645359 | Buijten & Schipperheijn 1984 Leeuwen, C. van Hosea ISBN: 9026607059 | Callenbach Lok, P. De kleine profeten : bijbelstudies Hosea - Maleachi ISBN: 9060155890 | De Vuurbaak 1983 Vonk, C. De voorzeide leer ; hc: Hosea-Maleachi ISBN: onbekend | Liebeek & Hooijmeijer 1979 Calvijn, Johannes De profeet Hosea ISBN: onbekend | De Groot 1978 Veldkamp, H. De zoon van Beeri : over het boek Hosea ISBN: 9061351278 | Wever 1974 Outryve, E. Van Geen profeten meer? ; 1: De oudtestamentische profeten tot Hosea ISBN: 9061730759 | Vlaamse Bijbelstichting [etc.]

- MACPHERSON, Ann, Amos en Hosea, in : DE Bijbel spreekt. De profeten I,2, Boxtel, KBS, 1974, pp. 11-53
- ROSSEL, W., Het opgelegde liefdesleven van Hosea, in: ROEBBEN, B.; KEVERS, P., De bijbel is te doen. Over de relatie tussen Schrift en ethiek, (Korrelcahier 15), Brussel, Licap, 1995, p.7-14


- VAN WIERINGEN Archibald I.H.M., Het boek Hosea, in : Eynikel Erik ; Van Wieringen Archibald, Toen zond de Heer een profeet naar Israël. Het voor-exilisch profetisme van het Oude Testament, Averbode, Gooi en Sticht, 1996, pp.47-62. Verwijzing : Van Wieringen Archibald.

Hos 11,1-11: Uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen
- VAn OUTRYVE, O., Ik ben God, niet een mens, in: Bijbel en bezinning, jg.¸ (1989), nr.2, p.411-414

JOEL. Verwijzing : JOEL.

- VAN DER MEER, WILLEM, Oude Woorden worden nieuw. De opbouw van het boek Joël. (Diss.) Kampen, Kok. 1989. Paperback. 346 pp. ISBN: 9024248213. Verwijzing : Van der Meer Willem.

- Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges 1997 Schaafsma, L. Bidstond voor de nood der tijden : Joel 2:17 ; Ai ziet hoe goed... ISBN: onbekend | De rokende Vlaswiek 1993 Leeuwen, C. van Joel ; De prediking van het Oude Testament ISBN: 9026603185 | Callenbach 1992 Kerkgenootschap der Zevende-dags Adv. Joel, Micha en Sefanja ISBN: onbekend | Veritas 1990 Westerink, J. Joel en Amos : profeten van het recht van God ISBN: 9060647254 | Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1981 Calvijn, Johannes De profeet Joel ISBN: onbekend | Goudriaan: De Groot 1978 Brink, J.E. van den De pinksterboodschap van Joël ISBN: 906261504X | Kracht Van Omhoog 1977 Leeuwen, Cornelis van 'Ik zal mijn geest uitstorten...' : Joel 3 (vertaling 2:28-32) en Han ISBN: onbekend | Callenbach 1972 Calvijn, Johannes De profeet Joel ISBN: onbekend | De Groot-Goudriaan

Jl 2,12-17: oproep tot bekering
- LAMBERIGTS, S., Aswoensdag, in: Bijbel en Bezinning, jg.17 (1991), nr.4, p.585-588

Jl 2,18-3,5: Jahwe belooft redding voor zijn volk
- GEYSELS, L., Een volk van profeten, in: IDEM, Het Oude Testament is niet zo oud, Tielt- Weesp, Lannoo, 1985, p.49-61

AMOS. Verwijzing : AMOS.

- ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ON AMOS. http://www.ebts.edu/tmcdaniel/Amos%20Bibliography.pdf.

- DE KONING Ger, AMOS ACTUEEL Uitgever Zoeklicht, Uitgeverij 't Prijs € 10.95 Verschenen ISBN 906451089X EAN 9789064510892 AWS Algemeen Boek Uitvoering Garenloos Uitgavesoort boek Verschijningsdatum 01-07-2006
- DIJKSTRA, Meindert, Het boek Amos, in : Eynikel Erik ; Van Wieringen Archibald, Toen zond de Heer een profeet naar Israël. Het voor-exilisch profetisme van het Oude Testament, Averbode, Gooi en Sticht, 1996, pp.23-45. Verwijzing : Dijkstra Meindert.
- MACPHERSON, Ann, Amos en Hosea, in : DE Bijbel spreekt. De profeten I,2, Boxtel, KBS, 1974, pp. 11-53
- NAASTEPAD, J.M., Amos, Kampen, Kok, z.d. (Verklaring van een bijbel gedeelte)
- SMELIK, K.A.D., Sabbat in de Hebreeuwse  bijbel, in:  Jota, jg. (1993), nr.20, p.9-17
- SANDERSON, J.E., Amos, in:  NEWSON, C.A.; RINGE, S.H., Met eigen ogen. Commentaar op de bijbel vanuit het perspectief van vrouwen, Zoetermeer, Meinema, 1995, p.267-272
- VAN LEEUWEN, C., Amos, Nijkerk, Callenbach, 1985 (De prediking van het Oude Testament)
- VAN PELT, J., Dit zijn de woorden van Amos, DNB, 1980

Am 1,1-2

Am 1,3-2,16: profetieën tegen verschillende volkeren

Am 3,1-6,14: woorden van de profeet tegen het Noordrijk
- in: Schrift, jg. (1977), nr.52, p.132-137

Am 7,1-3: eerste visioen

Am 7,4-6: tweede visioen

Am 7,7-17: derde visioen
- in: Schrift, jg. (1977), nr.52, p.132-137

Am 8,1-14: vierde visioen
- ROSSEL, W., Omgaan met bezit, in: Bijbel en bezinning, jg.· (1988), nr.3, p.367-370

Am 9,1-15: vijfde visioen
- DEMARSIN, F., Naar mijn eigen grond, in: Bijbel en bezinning, jg.12 (1993), nr.3, p.685-688

JONA. Verwijzing : JONA.
- LAP, J.P.M., Bibliodrama. Aktief op weg naar religieuze groei, in: Schrift, jg. (1982), nr.84, p.227
- LOHFINK, G., Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de bijbel, Brugge, Emmau"s; Boxtel, KBS, 1975, p.56-62
- NAASTEPAD,   J.M., Jona, Kampen, Kok;  Borgerhout, Denis, z.d. (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- SMIT, J.;  STROEKEN, H., 8. Jona: complexen en vergelijkingen, in: IDEM, Lotgevallen.  De  bijbel in psychoanalytisch  perspectief, Amsterdam, Boom, 1993, p.95-106
- VAN DER WOUDE, A.S., Jona - Nahum, Nijkerk, Callenbach, 197¸ (De prediking van het Oude Testament)
- VAN DER ZEE, W.R., Verhalen over hoop. Over Jona en over Ruth, Den Haag, Boekencentrum, 1984
- *** VAN TIJN, Maartje; NICOLAI, Dick, Belofte en catastrofe. De code van het Oude Testament gebroken, Bloemendaal, Nelissen, 1977. Jona, pp.119-311.. Verwijzing : Van Tijn Maartje.
- ZANDBELT, A., Jona, Leuven, VBS; Brugge, Tabor, 198· (Belichting van het bijbelboek)

- Website http://www.bijbel-info.nl/zoek.php3?zoeken=JONA&submit=Zoeken%21. 2005 Julie Clayden Jona ISBN: 9033829096 | Amsterdam: Ark Boeken Sophie Piper, ill. Estelle Corke Jona en de vis ISBN: 9033829479 | Amsterdam: Ark Boeken 2004 Ellen Gunderson Traylor Jona, de profeet die niet wilde ISBN: 9058292789 | Heerenveen: Barnabas 2003 Bert L.van der Woude Door de diepte: een boekje open over Jona ISBN: 9023996178 | Zoetermeer: Boekencentrum Friedrich Weinreb Het boek Jona: de zin van het boek Jona volgens de oude Joodse overlevering ISBN: 9065561692 | Tilburg: Sigma 2002 Geneviève Laurencin e.a. Grote vis: naar Jona 1-2 ISBN: 906986259X | Hilversum: NZV Uitgevers Kamp, Albertus Hendrik Innerlijke werelden : een cognitief taalkundige benadering van het bijbelboek Jona ISBN: 9090155902 | s.n. 2001 Westerink, J. Jona : profeet van de barmhartigheid van God ISBN: 9058810321 | Buijten & Schipperheijn 2000 Downing, Julie Jona de profeet ; Bijbelse speel- en doeboeken met stickers ISBN: 9058290875 | Benjamin Eeden, Maria van Jona, of Hij-die-weggevlogen is ISBN: 9025833829 | Leopold Hoogerland, A. De profeet Jona : elf bijbellezingen over het boek Jona ISBN: 9057411385 | Hoekman Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges. 2000 Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges Koster, Albert De twaalf : een woord-voor-woord vertaling uit het Hebreeuws van de boeken Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi ISBN: 9057330113 | Aproges 1999 Wierenga, Lambert Jona, een psychodrama : een literaire studie van het Jona-verhaal ISBN: 9029716533 | Voorhoeve 1998 Beeftink, Jonatan Oeps : de bijbel voor kinderen ; Miniboekjes ISBN: 9076035814 | Teologies Uitgeverijtje Miniboekjes Giebeler, Heinz Jona wil niet : naar Jona 1-4 ; Okido ISBN: 9061260922 | Nederlands Bijbelgenootschap Nederlands Bijbelgenootschap Ester Prediker Jona : eerste deeluitgaven [Nieuwe Bijbelvertaling] ISBN: 9061268532 | Nederlands Bijbelgenootschap Nederlands Bijbelgenootschap Ester Prediker Jona : eerste deeluitgaven [Nieuwe Bijbelvertaling] ISBN: 9061268532 | Nederlands Bijbelgenootschap Nederlands Bijbelgenootschap 1 Ester Prediker Jona : eerste deeluitgaven [Nieuwe Bijbelvertaling] ISBN: 9061268532 | Nederlands Bijbelgenootschap 1997 Amery, Heather Jona en de walvis ; Bijbelverhalen ISBN: 9054571144 | Usborne Burggraaf, G.P.P. De profeet Jona ISBN: onbekend | De rokende Vlaswiek Burggraaf, G.P.P. Jona, de joodse zendeling ISBN: 9076100012 | De rokende Vlaswiek Parry, Linda Waar is Jona? ; Regenboog-serie ISBN: 9033827484 | Ark Boeken Peterson, Eugene H. Onder de wonderboom : het boek Jona als een midrasj over pastoraal werk ISBN: 9075569033 | Ekklesia Vries, Anne de Die domme Jona ; Kleine bijbelboekjes voor de kleuters ISBN: 902971235X | Kok Voorhoeve Woude, A.S. van der Amos-Obadja-Jona : een praktische bijbelverklaring ; Tekst en toelichting ISBN: 9024291828 | Kok Woude, A.S. van der Amos-Obadja-Jona : een praktische bijbelverklaring ; Tekst en toelichting ISBN: 9024291828 | Kok Woude, A.S. van der Amos-Obadja-Jona : een praktische bijbelverklaring ; Tekst en toelichting ISBN: 9024291828 | Kok 1996 Lashbrook, Marilyn " Ik wil niet" : het verhaal van Jona ; Meelees-boekjes ISBN: 9060677285 | Gideon Shenouda Jona......een profeet : bezinningen in het boek van Jona ISBN: 9075620055 | Koptisch Orthodoxe Kerk van de Heilige Maria in Nederland 1995 Deurloo, K.A. Jona ; Verklaring van de Hebreeuwse bijbel ISBN: 9026603657 | Callenbach. 1995 Rijswijk, C. van Jona en de grote vis ; Het Woord van de Koning ISBN: 9055510475 | Koster Vreeken, Lukas Het teken van Jona, de profeet : de vaststelling van de geboorte-, sterf- en opstandingsdatum van Jezus Christus ISBN: 9090081844 | Vreeken & Rustige Wind, Anneke Het verhaal van Jona : waterverfboekje ; Lammetjes-serie ISBN: 9033826410 | Ark Boeken 1994 Pieterman, K.G. Jozua, Ruth, Esther, Jona, Nahum ISBN: 9072672208 | Meinders Pieterman, K.G. Jozua, Ruth, Esther, Jona, Nahum ISBN: 9072672208 | Meinders Pieterman, K.G. Jozua, Ruth, Esther, Jona, Nahum ISBN: 9072672208 | Meinders Pieterman, K.G. Jozua, Ruth, Esther, Jona, Nahum ISBN: 9072672208 | Meinders Pieterman, K.G. Jozua, Ruth, Esther, Jona, Nahum ISBN: 9072672208 | Meinders Room, H.J. Jona, profeet van God : bijbelstudie over het boek Jona ISBN: 9060159292 | De Vuurbaak 1993 Mills, Peter Het avontuur van Jona en de grote vis ISBN: 9033825686 | Ark boeken 1991 Bleij, Marijke Een klein goudvisboekje over Jona ISBN: 9033825120 | Ark Boeken Laar, W. van Jona ISBN: 9070744775 | Echo 1990 Mackenzie, Carine Jona : de vluchteling ISBN: 9029709707 | Kok Voorhoeve Wiesel, Elie Vijf bijbelse persoonlijkheden : Jozua, Saul, Elia, Jerema, Jona ISBN: 9030405309 | Gooi & Sticht 1989 Kohlbrugge, H.F. De profeet Jona : zeven preken ISBN: 9033106671 | Den Hertog Meeuse, C.J. Jona moet naar Ninevé : de profeet Jona ISBN: 9033108151 | Den Hertog 1988 Barnard, Will J. Als een duif naar het land Assur : het boek Jona verklaard vanuit Tenach en rabbijnse traditie tegen de achtergrond van de tijd ISBN: 9024248108 | Kok Bennett, Marian Jona ISBN: 9033821850 | Ark Boeken Bergstroem, Kees Jona : leren, spelen en vieren met een bijbelboek ISBN: 9065615148 | Centrum voor Educatie van de Nederlandse Hervormde Kerk [etc.] 1987 Bulter, Nico Zonder grens : rond Abraham, Jona en Jezus ISBN: 9069571935 | Hoger Katechetisch Instituut. 1987 Frank, Penny Jona ISBN: 9033823608 | Ark Boeken Kort, Kees de Jona : een weergave van het bijbelboek Jona ISBN: 9061263379 | Nederlands Bijbelgenootschap Reed, Allison Het verhaal van Jona ISBN: 3855397945 | Vier Windstreken Smelik, Klaas A.D. Jona : het bijbelverhaal opnieuw naverteld ISBN: 9024209382 | Kok Zandbelt, Andre Jona ISBN: 9061733987 | Katholieke Bijbelstichting 1986 Hendriks, A.N. De profeet en de naam : meditaties over het boek Jona ISBN: 9063840888 | Vijlbrief Nederlands Bijbelgenootschap Amos. Obadja. Jona ISBN: 9061260752 | Nederlands Bijbelgenootschap 1985 Hofman, M. 71 samenspraken tussen vader, moeder en de kinderen over het boek Jona ISBN: 9094003570 | Stuut Ouweneel, W.J. Het boek Jona : bewerkte bijbellezingen ISBN: 9070926040 | Stichting Boeken om de Bijbel 1984 Verduin, M. De spiegel van het boek Jona : een bijbelstudie ISBN: 9024226260 | Kok Zee, W.R. van der Verhalen van hoop : over Jona en over Ruth ISBN: 9023919394 | Boekencentrum 1983 Singleton, Kathy Jona en de grote vis ; Palmboom-serie ISBN: 907066819X | Bijbel Kiosk Vereniging 1981 Calvijn, Johannes De profeet Jona ISBN: 9061400554 | De Groot Calvijn, Johannes Verklaring van de Bijbel: Kleine profeten. Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Maleachi, Zacharia ISBN: 9061408814 | De Groot Veranos, Sandi Jona in de walvis ; Kijk en kras ISBN: 9033822741 | Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift 1980 Erkelens, J. L. Maak u op... ! : Jona in het Oude Testament ISBN: 9023902661 | Boekencentrum 1979 Bulckens, Josef Zet God niet naar je hand mens! : over de actualiteit van het boek Jona ISBN: 9029297522 | Patmos Kohl, Dieter Jona : een oud verhaal ISBN: 9024200067 | Kok 1978 Naastepad, Th.J.M. Jona ISBN: 9024225906 | Kok Slimmen, Jacqueline Jona en de walvis ISBN: 9033822008 | Vereeniging tot Verspreiding der Heilige Schrift. 1978 Woude, A.S. van der Jona, Nahum ISBN: 9026607172 | Callenbach 1976 Lemke, Stefan Jona en de grote vis ; Bijbelkijken ISBN: 9024231329 | Kok 1975 Gilst, H. van De profeet Jona : 86 meditaties ISBN: onbekend | Hulstein Stowell, Gordon Goudvis boekjes over mensen uit de bijbel ; Abraham. - Dorcas. - Hanna. - Johannes de doper. - Jona. - Paulus. - Petrus. - Ruth ISBN: onbekend | Vereeniging tot verspreiding der Heilige Schrift 1971 Luther, Maarten Het boek Jona ISBN: 9060640446 | Buijten & Schipperheijn

Jon 1,1-16: Jona's vlucht

Jon 2,1-11: redding van Jona

Jon 3,1-10: Jona's optreden in Ninive
- in: Schrift, jg. (1978), nr.59, p.194-197

Jon 4,1-11: twistgesprek tussen Jona en God
- BULCKENS, J., Zet God niet naar je hand, mens¡, Antwerpen, z.j.
- KEVERS, P., Jona: de koppige profeet, in: De Bijbel verkennen. Het Oude Testament, Leuven, Acco, 1980, p.182-187
-   LAMBERIGTS, S., Jona, de koppige profeet, in:  Sacerdos, jg.51 (1984), p.333-336
- LAMBERIGTS, S., Jona: de koppige profeet, in: Bijbel en bezinning, jg.5 (1986), nr.4, p.255-258
- LUST, J., Jona, in: VBS-Informatie, (1982), nr.3, p.43-51
- in: Schrift, jg. (1977), nr.54, p.209-213

MICHA

- Website : http://www.geocities.com/centrevillechurchofchrist/smelser_j/micah.htm.

- SCHUMAN, N.A., Micha, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, z.d. (Verkla ring van een bijbelgedeelte)
- VAn DEr WOUDE, A.J., Profeet en establisment. Een verklaring van het boek Micha, Kampen, Kok, 1985 (Exegetische studies)
- VAn DEr WOUDE, A.S., Micha, Nijkerk, Callenbach, 1976 (De prediking van het Oude Testament)

Mi 4,1-4a: vrede
- KEVERS, P., Vrede, in: Bijbel en Bezinning, jg.1 (1982), nr.9, p.37-40

NAHUM

- VAn DEr WOUDE, A.S., Jona - Nahum, Nijkerk, Callenbach, 197¸ (De prediking van het Oude Testament)

HABAKUK

- VAn DER WOUDE, A.S., Habakuk - Zefanja, Nijkerk, Callenbach, 197¸ (De prediking van het Oude Testament)
- VAN OUTRYVE, O.,  Habakuk en het onrecht, in: Bijbel en Bezinning, jg.11 (1992), nr.1, p.601-604
- WEVER, T., Habakuk.  Dertien brieven van een profeet, Kampen, Kok; Borgerhout, Denis, 197· (Verklaring van een bijbelgedeelte)
- ZANDBELT, Habakuk, Leuven, VBS; Brugge, Tabor, 1997 (Belichting van het bijbelboek)

SEFANJA

- VAN DER WOUDE, A.S., Habakuk - Zefanja, Nijkerk, Callenbach, 197¸ (De prediking van het Oude Testament)
- VAN LEEUWEN, H., Zefanja, Kampen, Kok;  Borgerhout, Denis, z.d. (1980© (Verklaring van een bijbelgedeelte)

Sef 3,9-13: beloften
-   DIERICKX, Marc, De kleine rest, in:  Bijbel en bezinning, jg.17 (1991), nr.3, p.561-564

HAGGAI

- VAN DER WOUDE, A.S., Haggai - Maleachi, Nijkerk, Callenbach, 1982 (De prediking van het Oude Testament)

Hag 1,1-15: de herbouw van de tempel
- FLESSEMAN-VAn LEER, E., Bijbelstudies over de mens tussen de machten (1973), in:  IDEM, Met de Schrift tussen Kerk en Jodendom.  Een keuze uit haar artikelen, Nijkerk, Callenbach, 1982, p.46-61

Hag 2,1-9: de heerlijkheid van de tempel
- *** DOGNIEZ, Cécile, Aggée et ses suppléments (TM et LXX) ou le développement littéraire d'un livre biblique, in :Joosten, Jan; Le Moigne, Philippe, Agrandir l'image L'Apport de la Septante aux études sur l'Antiquité. Actes du colloque de Strasbourg – 8 et 9 décembre 2002, Textes réunis, Cerf, Lectio divina n° 203. pp. 197-218
- FLESSEMAN-VAN LEER, E., Bijbelstudies over de mens tussen de machten (1973), in:  IDEM, Met de Schrift tussen Kerk en Jodendom.  Een keuze uit haar artikelen, Nijkerk, Callenbach, 1982, p.46-61

Hag 2,10-14: rein en onrein

Hag 2,15-19: zegen bij het begin van de tempelbouw

Hag 2,20-23: Gods belofte aan Zerubbabel

ZACHARIA - http://courses.missouristate.edu/VictorMatthews/bib/PROPHET.html#Zechariah -

Baldwin, J.G. Haggai, Zechariah, Malachi: An Introduction and Commentary. Downers Grove, IL: InterVarsity, 1972. Barker, M., "The Evil in Zechariah," Heythrop Journal 19 (1978), 12-27.
Bedford, P.R., "Discerning the Time: Haggai, Zechariah and the `Delay' in the Rebuilding of the Jerusalem Temple," In S.W. Holloway and L.K. Handy, eds., The Pitcher is Broken (Sheffield: JSOT Press), 1995:71-94.
Boda, M.J., "Freeing the Burden of Prophecy: Massa' and the Legitimacy of Prophecy in Zech 9--14," Bib 87 (2006), 338-57.
_____, "Terrifying the Horns: Persia and Babylon in Zechariah 1:7--6:15," CBQ 67 (2005), 22-41.
_____, “From Fasts to Feast: The Literary Function of Zechariah 7—8,” CBQ 65 (2003a), 390-407.
_____, “Majoring on the Minors: Recent Research on Haggai and Zechariah,” Currents in Biblical Research 2/1 (2003b),
_____, "Reading between the Lines: Zechariah 11.4-16 in Its Literary Contexts," in M.J. Boda and M.H. Floyd, eds. Bringing Out the Treasure: Inner Biblical Allusion in Zechariah 9--14. London: Sheffield Academic Press, 2003: 277-91.
_____. A Century of Haggai-Zechariah Research. Leiden: DEO Publishing, 2003c.
Bruehler, B.B., “Seeing Through the êninyim of Zechariah: Understanding Zechariah 4,” CBQ 63 (2001), 430-43.
Butterworth, M. Structure and the Book of Zechariah. JSOTSup 130; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1992.
Caldwell, E.F., “Zechariah 8:1-8,” Int 55 (2001), 185-87.
Collins, J.J., "The Eschatology of Zechariah," in L.L. Grabbe and R.D. Haak, eds. Knowing the End from the Beginning: The Prophetic, the Apocalyptic and Their Relationships. JSPSup 46; London: T & T Clark, 2003: 74-84.
Conrad, E.W. Zechariah. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999.
Cook, S.L., "The Metamorphosis of a Shepherd: the Tradition History of Zechariah 11:17 + 13:7-9," CBQ 55 (1993), 453-66.
Crotty, R.B., "The Suffering of Moses of Deutero-Zechariah," Colloquium 14 (1982), 43- 50.
Edelman, D., "Proving Yahweh Killed His Wife (Zechariah 5:5-11)," BibInt 11 (2003), 335-44.
Finley, T.J., "The Sheep Merchants of Zechariah 11," GTJ 3 (1982), 51-65.
Floyd, M.H., "Deutero-Zechariah and Types of Intertextuality," in M.J. Boda and M.H. Floyd, eds. Bringing Out the Treasure: Inner Biblical Allusion in Zechariah 9--14. London: Sheffield Academic Press, 2003: 225-44.
_____, "Zechariah and Changing Views of Second Temple Judaism in Recent Commentaries," RelSRev 25 (1999), 257-64.
Fox, H., "The Forelife of Ideas and the Afterlife of Texts [Zech 14]," RB 105 (1998), 520-25.
Good, M., “Zechariah 14:13 and Related Texts: Brother Against Brother in War,” Maarav 8 (1992), 39-47.
_____, “Zechariah’s Second Night Vision (Zech 2, 1-4),” Bib 63 (1982), 56-59.
Gordon, R.P., "Inscribed Pots and Zechariah xiv 20-1," VT 42 (1992), 120-23.
Halpern, B., "The Ritual Background of Zechariah's Temple Song," CBQ (1978), 167-90.
Hanson, P.D., "In Defiance of Death: Zechariah's Symbolic Universe," in J.H. Marks and R.M. Good, eds. Love and Death in the Ancient Near East. Guilford: Four Quarters Publishing Company, 1987: 173-79. BS1199.D34 L68
_____, "Zechariah 9 and the Recapitulation of an Ancient Ritual Pattern," JBL 92 (1973), 37-59.
Hoppe, L.J., "Zechariah 3: A Vision of Forgiveness," TBT 38 (2000), 10-16.
Kline, M.G. Glory in Our Midst: A Biblical-Theological Reading of Zechariah’s Night Visions. Overland Park, KS: Two Age, 2001.
_____, "The Structure of the Book of Zechariah," JETS 34 (1991), 179-93.
Laffey, A.L., "Zechariah 1: A Vision of Compassion," TBT 38 (2000), 4-9.
Lange, A., "Considerations Concerning the 'Spirit of Impurity' in Zech 13:2," in A. Lange, et al, eds. Die Dämonen. Tubingen: Mohr Siebeck, 2003: 254-68.
Larkin, K. The Eschatology of Second Zechariah. CBET 6; Kampen: Pharos, 1994. BS1665.2.L37x - KATRINA J.A. LARKIN, The Eschatology of Second Zechariah. A Study of the Formation of a Mantological Wisdom Anthology. Contributions to Biblical Exegesis and Theology. 267 pp. Kok Pharos Publishing House, Kampen, 1994.
LaRocca-Pitts, B., "Zechariah 6: A Vision of Peace," TBT 38 (2000), 23-28.
Leske, A.M., "Context and Meaning of Zechariah 9:9," CBQ 62 (2000), 663-78.
Mackay, C., “Zechariah in Relation to Ezek 40-48,” Evangelical Quarterly 40 (1968), 197-210.
Marcus, D., "Recovering an Ancient Paronomasia in Zechariah 14.5," in J. Kaltner and L. Stulman, eds. Inspired Speech. JSOTSup 378; London: T & T Clark, 2004: 130-43.
Mason, R., "The Use of Earlier Biblical Material in Zechariah 9--14: A Study in Inner Biblical Exegesis," in M.J. Boda and M.H. Floyd, eds. Bringing Out the Treasure: Inner Biblical Allusion in Zechariah 9--14. London: Sheffield Academic Press, 2003: 192-208.
_____, "Some Examples of Inner Biblical Exegesis in Zechariah 9--14," StEv 7 (TU 126) Berlin: Akademie, 1982: 343-54.
_____, "The Relation of Zech. 9--14 to Proto-Zechariah," ZAW 88 (1976), 227-39.
Merrill, E.H. Haggai, Zechariah, Malachi: An Exegetical Commentary. Chicago: Moody, 1994.
Meyers, Carol and Eric. Haggai; Zechariah 1-8: A New Translation with Introduction and Commentary. Doubleday, 1987. Ref. BS192.2.A1 1964.G3, vol. 25B
_____. Zechariah 9—14. AB 25C: New York: Doubleday, 1993.
Nash, K.S., "Zechariah 4: A Vision of Small Beginnings," TBT 38 (2000), 17-22.
Nogalski, J.D., "Zechariah 13.7-9 as a Transitional Text: An Appreciation and Re-evaluation of the Work of Rex Mason," in M.J. Boda and M.H. Floyd, eds. Bringing Out the Treasure: Inner Biblical Allusion in Zechariah 9--14. London: Sheffield Academic Press, 2003: 292- 304.
Nurmela, R. Prophets in Dialogue: Inner-Biblical Allusions in Zechariah 1—8 and 9— 14. Abo: Abo Akademi University, 1996.
O'Kennedy, D.F., "The Theological Portrayal of Forgiveness in Zechariah 1--8," Scrip 84 (2003), 410-22.
Person, R.E., "Deuteronomic Toponyms in Second Zechariah," in M.J. Boda and M.H. Floyd, eds. Bringing Out the Treasure: Inner Biblical Allusion in Zechariah 9--14. London: Sheffield Academic Press, 2003: 271-76.
_____. Second Zechariah and the Deuteronomic School. JSOTSup 167; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993. BS1665.2.P47x
Petersen, D., "Zechariah 9--14: Methodological Reflections," in M.J. Boda and M.H. Floyd, eds. Bringing Out the Treasure: Inner Biblical Allusion in Zechariah 9--14. London: Sheffield Academic Press, 2003: 210-24.
_____. Zechariah 9--14 and Malachi. Louisville: Westminster/John Knox, 1995. BS1665.3 P48
_____. Haggai and Zechariah 1--8. Philadelphia: Westminster, 1984.
_____, "Zechariah's Visions: A Theological Perspective," VT 34 (1984), 195-206.
_____, “Zerubbabel and Jerusalem Temple Reconstruction,” CBQ 36 (1974), 366-72.
Portnoy, S.L. and D.L. Petersen, "Bibical Texts and Statistical Analysis: Zechariah and Beyond," JBL 103 (1984), 11-21.
Redditt, P.L., “Zechariah 9—14: The Capstone of the Book of the Twelve,” in M.J. Boda and M.H. Floyd, eds. Bringing Out the Treasure: Inner Biblical Allusion and Zechariah 9—14. JSOTSup 304; Sheffield: Sheffield Academic Press, 2003: 305-32.
_____, "Nehemiah's First Mission and the Date of Zechariah 9-14," CBQ 56 (1994), 664-78.
_____, "The Two Shepherds in Zechariah 11:4-17," CBQ 55 (1993), 676-86.
_____, "Zerubbabel, Joshua, and the Night Visions of Zechariah," CBQ 54 (1992), 249- 259.
_____, "Israel's Shepherds: Hope and Pessimism in Zechariah 9--14," CBQ 51 (1989), 631-42.
Rudman, D., "A Note on Zechariah 1:5," JNSL 29 (2, 2003), 33-39.
_____, "Zechariah 5 and the Priestly Law," SJOT 14 (2000), 194-206.
Schaefer, K.R., “Zechariah 14: A Study in Allusion,” CBQ 57 (1995), 66-91.
_____, “The Ending of the Book of Zechariah: A Commentary,” RB 100 (1993a), 165-238.
_____, “Zechariah 14 and the Composition of the Book of Zechariah,” RB 100 (1993b), 368-98.
_____, “Zechariah 14: A Study in Allusions,” CBQ 57 (1995), 55-91.
Schaper, J., "The Priests in the Book of Malachi and their Opponents," in L.L. Grabbe and A.O. Bellis, eds. The Priests in the Latter Prophets: The Portrayal of Priests, Prophets and Other Religious Specialists in the Latter Prophets. JSOTSup 408; London/New York: T & T Clark, 2004: 177-88.
Schart, A., "Putting the Eschatological Visions of Zechariah in the Place: Malachi as a Hermeneutical Guide for the Last Section of the Book of the Twelve," in M.J. Boda and M.H. Floyd, eds. Bringing Out the Treasure: Inner Biblical Allusion in Zechariah 9--14. London: Sheffield Academic Press, 2003: 333-43.
Shea, W.H., "The Literary Structure of Zechariah 1--6," in J. Moskala, ed. Creation, Life, and Hope. Berrien Springs, MI: Andrews University, 2000: 83-100.
Sweeney, M., "Zechariah's Debate with Isaiah," in M.A. Sweeney and E. Ben Zvi, eds. The Changing Face of Form Criticism for the Twenty-First Century. Grand Rapids: Eerdmans, 2003: 335-50.
Tarazi, Paul Nadim, “Israel and the Nations (according to Zechariah 14),” St Vladimir's Theological Quarterly 38/2 (1994), 181-192.
Tigchelaar, E.J.C., "Some Observations on the Relationship between Zechariah 9--14 and Jeremiah," in M.J. Boda and M.H. Floyd, eds. Bringing Out the Treasure: Inner Biblical Allusion in Zechariah 9--14. London: Sheffield Academic Press, 2003: 260-70.
_____. Prophets of Old and the Day of the End: Zechariah, the Book of Watchers, and Apocalyptic. Leiden: Brill, 1996. BS646.T54
Van der Woude, A.S., "Zion as Primeval Stone in Zechariah 3 and 4," in E. Claassen, ed., Text and Context (Sheffield: JSOT Press), 1988:237-248.
Waldman, N.M., "The Breaking of the Bow," JQR 69 (1978), 82-88.
Wolters, A., “Zechariah 14: a Dialogue with the History of Interpretation,” MAJT 13 (2002), 39-56.
_____, “Confessional Criticism and the Night Visions of Zechariah,” in C. Bartholomew, et al, eds. Renewing Biblical Interpretation. Grand Rapids: Zondervan, 2000: 90-117.

Althann,R.: The destination of the white horses in Zechariah 6:6, OTE 1 (1988), 65-70.
Coggins,R.J.: Haggai, Zechriah, Malachi. (Old Testament Guides), JSOT. Cook,S.L.: The Metamorphosis of a Shepherd: The Tradition History of
Zechariah 11:17+13:7-9, CBQ 55(1993), 453-466.
Gese,H.: Anfang und Ende der Apokalyptik, dargestellt am Sacharjabuch. "Vom Sinai zum Zion", 1990, Kaiser, 202-230.
Gese,H.: Nachtrag: Die Deutung der Hirtenallegorie Sach 11,4ff. "Vom Sinai zum Zion", 1990, Kaiser, 231-238.
Person,R.F.Jr.: Second Zechariah and the Deuteronomic School. (JSOTS, 167), 1994, Sheffield.
Redditt,P.L.: Israel's Shepherds: Hope and Pessimism in Zechariah 9-14, DBQ 51(1989), 631-642.
Schaefer,K.R,: Zechariah 14 and the Composition of the Book of Zechariah, RB 100(1993), 368-398.

- http://www.chez.com/soued/zacharie.htm. http://courses.missouristate.edu/VictorMatthews/bib/PROPHET.html.

- Paul L. Redditt. Ph.D., Bible, Vanderbilt University. Professor of Religion and Chair, zie http://library.georgetowncollege.edu/scholarsshowcase.html

- Boda, Mark J; Michael Floyd (eds). Bringing out the Treasure: Inner Biblical Allusion in Zechariah 9-14. (T & T Clark International, 2004). Website : http://www.dovebook.com/new/bookdesc.asp?BookID=29264.
- - *** BODA Mark J.; PORTER, Stanley E., Literature to the third degree: prophecy in Zechariah 9-14 and the passion of Christ, in : DAVID, Robert; JINBACHIAN, Manuel, Traduire la bible hebraïque: de la Septante à la Nouvelle Bible Segond, Médiaspaul, pp. 215-254
- Petersen, David L., Zechariah 9-14 and Malachi : a commentary, Louisville, Ky. ; Westminster John Knox Press, 1995. XXI, 233 p. ; 23 cm. - (The Old Testament library). Bevat ook de tekst van Zacharia 9-14 en van Maleachi in Engelse vert. - Includes bibliographical references.. Bestel nr. 01032428. ISBN 0-664-21298-0
- Nicholas Ho Fai Tai, Prophetie als Schriftauslegung in Sacharja 9-14: Traditions- und kompositionsgeschichtliche Studien,
- VAN DER WOUDE, A.S., Zacharia, Nijkerk, Callenbach, 1984 (De prediking van het Oude Testament)

- W. Westerbeke, DE NAAM DES HEEREN GEËERD DOOR ISRAËL EN DE VOLKEN. "En de HEERE zal koning over de hele aarde zijn" Studie over Zacharia 12, 13, 14. Uitgave: Stichting GIHONBRON, Middelburg, 2001 : http://www.theologienet.nl/documenten/Zach121314.pdf.

Redditt, “The Two Shepherds in Zechariah 11:4-17,” CBQ 55 (1993) 676-686;

MALEACHI

- VAN DER WOUDE, A.S., Haggai - Maleachi, Nijkerk, Callenbach, 1982 (De prediking van het Oude Testament)