ALGEMENE BIBLIOGRAFIE VAN DE BIJBEL - bibliografie bijbel -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
Targumim voorhangsel , Matteüsev. , passieverhaal antiquariaten http://en.wikipedia.org/wiki/Gospel_of_Matthew      
bibliografie Service biblique N.T.          

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen


Literatuur
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1 VOORWOORD

Dit is een bibliografie van Nederlandstalige boeken en artikels op het gebied  van bijbeluitleg (exegese) van het Nieuwe Testament  over  een periode van 25 jaar (1970-1995). Dit was het oorspronkelijk. De bibliografie is nu uitgebreid met Nederlandstalige publicaties van na 1995 en ook met anderstalige publicaties.
Dit  is  geen wetenschappelijk werk.  Maatstaf voor de opname  van  de werken  in  deze  bibliografie  is  hun  bereikbaarheid.  Er  is  geen volledigheid nagestreefd.
De  afkortingen  van  de  bijbelboeken  en  de  opschriften  boven  de perikopen  zijn  ontleend aan  de nieuwe Willibrordvertaling  (XX, De bijbel  uit de grondtekst vertaald.  Willibrordvertaling.  Geheel herzien uitgave, 1995,  's-Hertogenbosch,  KBS,  1995). Bij de evangeliën volgens  Matteüs, Marcus  en  Lucas verwijzen  we naar  parallellen.
Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de synopsis van DENAUX-VERVENNE, (DENAUX, A., VERVENNE, M., Synopsis van de eerste drie evangeliën, Leuven-Turnhout, 1986, 1987 (2).

Uitleg  van de liturgische lezingen is te vinden in de  tijdschriften: Sacerdos,  Getuigenis,   Tijdschrift   voor  verkondiging,   Kerugma, Homiletische  suggesties  enz.  Het Matteüsevangelie komt voor  in  de jaargangen 1972,1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, enz.; het Marcusevangelie in de jaargangen 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994; het  Lucasevangelie in de jaargangen 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995.
Wie  uitleg  van een perikope opzoekt,  kan vooreerst terecht  bij  de perikope,  verder  bij  de boeken en artikels van  het  bijbelboek  en wellicht  ook  bij  de algemene inleiding van de  bijbel, het  Nieuwe Testament, de evangeliën of een thema ervan.
De bibliografie is geordend naar de volgorde van de bijbelboeken.

STUDIES OP HET INTERNET
- THOMAS F. McDANIEL Ph.D., Professor Emeritus The Eastern Baptist Theological Seminary Wynnewood, Pa. 19096 : http://www.ebts.edu/tmcdaniel/ .
- http://www.preceptaustin.org/tool_commentary.htm .
- http://www.biblicalstudies.org.uk/ .

2 ALGEMENE INLEIDING

ARAMEES

-

2.1 UITGAVEN

SEPTUAGINTA : http://www.bible-researcher.com/lxx-bibliography.html .

- AEJMELAEUS Anneli , SOLLAMO Raija , Studien zur Septuaginta-Syntax:, AASF B 237. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 1987.
- DAVID Robert , JINBACHIAN Manuel (dir.) , Traduire la Bible hébraïque : de la Septante à la Nouvelle Bible Second = Translating The Hebrew Bible : From the Septuagint to the Nouvelle Bible Second , coll. Sciences bibliques , no 15 , Montréal , Médiaspaul/Société biblique canadienne , 2004 . « Introduction : la Lettre d’Aristée, toile de fond du symposium 2004 » , p.11-25 .
- PSICHARI J. , Essai sur le grec de le Septante , in Revue des études juives (55) , April 1908 , p.161-208 .
- SOISALON-SOININEN Ilmari , Die Infinitive in der Septuaginta , (AASF, B 132/1), Helsinki , 1965 .
- R. Sollamo, Renderings of Hebrew Semiprepositions in the Septuagint (AASF, Diss. hum. litt., 19), Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1979.
- Raija Sollamo. Repetition of the Possessive Pronouns in the Septuagint. Septuagint and Cognate Studies, no. 40. Atlanta: Scholars Press, 1995
- THACKERAY , A Grammar of the Old Testament in Greek According to the Septuagint, Vol. 1, Introduction, Orthography and Accidence (Cambridge: Cambridge UP, 1909 .
- WACKERNAGEL J. , Compte rendu de : J. Psichari, Essai sur le Grec de la Soptante, Theologische Literaturzeitung 34 (1909) p.227-228 .

TARGUM
- Boletín Bibliográfico, nº 6 Ediciones de los textos targúmicos Por L. Díez Merino, Universidad de Barcelona :

2.2 ENCYCLOPEDIEËN, WOORDENBOEKEN . Verwijzing : ENCYCLOPEDIEËN, WOORDENBOEKEN . 2.3 CONCORDANTIËN

Svensson, Arvid. 1930. Zum Gebrauch der erzählenden Tempora im Griechischen. [On the use of narrative tenses in Greek.] Lund: H. Ohlsson. PhD thesis, University of Lund

G.B.. Winer, A. Treatise. on. the. Grammar. of. New Testament Greek. (trans. W.F.. Moulton;. Edinburgh Georg Benedikt Winer, A Treatise on the Grammar of New Testament Greek: Regarded as a Sure Basis for New Testament Exegesis, by Dr. G.B. Winer. Translated from the German, with Large Additions and Full Indices, by Rev. W.F. Moulton, M.A., D.D. First edition (Edinburgh: T & T Clark, 1870); Third Edition, revised (Ninth English Edition, Edinburgh: T & T Clark, 1882),

2.5 AARDRIJKSKUNDE, GESCHIEDENIS EN ARCHEOLOGIE VAN PALESTINA EN OMLIGGENDE LANDEN
SISO 225 : Bijbelse aardrijkskunde, geschiedenis en oudheidkunde 2.6 INLEIDING OP DE BIJBEL 2.7 LEESWIJZEN VAN DE BIJBEL 2.8 THEMA'S VAN DE BIJBEL

JEZUS

- TABOR James D. , De Jezus Dynastie – De Verborgen Geschiedenis van Jezus en het Ontstaan van het Christendom , Spectrum / Manteau , isbn: 90-7120-679-3 pagina's: 379 uitvoering: paperback prijs: € 24.95 (EUR) . Zie website http://www.spectrum.nl/book/book.ngp?isbn=9071206793 en http://www.spectrum.nl/ . The Jesus Dynasty: The Hidden History of Jesus, His Royal Family, and the Birth of Christianity . Website : http://www.amazon.de/ .

Melchisedech
 • *** HORTON, Fred L., The Melchizedek tradition. A critical examination of the sources to the fifth century A.D. and in the epistle to the Hebrews, Cambridge, Cambridge
 • *** WUTTKE, Gottfried, Melchisedech, der Priesterkönig von Salem, Giessen, Alfred Töpelmann, 1927
 • 2.9 INLEIDING OP HET NIEUWE TESTAMENT

  2.10 ALGEMENE INLEIDING OP DE EVANGELIËN

  http://de.wikipedia.org/wiki/Bergpredigt -

  2.11 PAULUS 2.12 THEMA'S VAN HET NIEUWE TESTAMENT

  SYNOPTICI

  - BULTMANN Rudolf , Die Geschichte der synoptischen Tradition. FRLANT 29. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1921. (10. Aufl. 1995) . Webpagina : http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Bultmann .
  - HAWKINS John C., Horae Synopticae: Contributions to the Study of the Synoptic Problem (Oxford: Clarendon Press, 1899) (2d ed., 1909) .