BIJBELGROEP OP WOENSDAG
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html .

De bijbelgroep staat open voor alle levensbeschouwingen en religies. Praktische redenen (goede accommodatie, maar vooral een ruime en nabije parking)  hebben gespeeld om in het Pastoraal Centrum / Seminarie (Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt)  bijeen te komen.  Op ieder moment kan je aansluiten .

In principe op de tweede woensdag van de maand. Niet in de maanden september, januari en juni . Niet tijdens vakanties (Allerheiligenverlof, kerstvakantie, krokusverlof, paasvakantie, grote vakantie van juli en augustus) of bij 'brugdagen' . Beginuur : 09.30 u. . Einde : 12.00 u.

Bijdrage : 5 euro . Gratis voor lage inkomens .

BIJBELGROEPENBIJEENKOMST OP WOENSDAG 2019-2020.

  1. woensdag 9 oktober 2019: scheppingsverhaal (Genesis 1)
  2. woensdag 13 november 2019: paradijsverhaal (Genesis 2)
  3. woensdag 11 december 2019: zondevalverhaal (Genesis 3)

Begeleiding: Arseen De Kesel .

VISIETEKST (Vic Vaes)

Momenteel wordt het evangelie volgens Marcus gelezen.
Het verhaal van Marcus vertelt de zoektocht van de eerste christenen naar de betekenis die Jezus heeft in het persoonlijk leven van mensen en de uitstraling en invloed die hij heeft op zijn omgeving en zijn volgelingen. (Eigenlijk is het evangelie van Marcus het verhaal van een moord met voorbedachten rade op een mens) Deze zoektocht straalt af op het vernieuwd godsbeeld van de Joodse gemeenschap.
Ons  lezen is  geen machtsstrijd tussen de tekst en de lezers. Integendeel als lezers gaan we meer en meer meeleven met het verhaal en de zoektocht.
Dit is ons uitgangspunt: het evangelie is een samenhangend verhaal. De samenhang van dit verhaal ontdekken is de uitdaging, ook al lijkt het Marcus evangelie te bestaan uit verschillende korte episodes die gemakkelijk van elkaar te onderscheiden zijn en zelfs gescheiden kunnen gelezen worden.
En ja deze episodes (perikopen) hebben meestal een zekere afronding naar inhoud en vorm  maar Marcus heeft een samenhangend geheel geschreven en zijn evangelie  dient dan ook  als dusdanig te worden gelezen.

Iedere deelnemer leest de tekst mee en maakt de tekst mee vanuit zijn eigen specialisme en zijn persoonlijke levenservaringen. (Zo zal de handarbeider meer aandacht hebben voor het gegeven dat de eerste volgelingen uit het vissersmilieu komen, een leerkracht zal het leerproces van de eerste leerlingen meebeleven, een taalkundige heeft meer aandacht voor de wijze waarop de boodschap verwoord wordt, een historicus zal de geschiedkundige achtergrond mee kunnen verduidelijken, een socioloog zal dan weer meer aandacht hebben voor de sociale context en de beroepsexegeet zal dan als voorlezer (hij die de tekst vooraf bestudeert en leest) het geheel proberen te begeleiden en samenhouden).
Samen trachten we dan de mogelijkheid van de tekst op te sporen en te duiden. We ervaren dat we betrokken worden bij een geëngageerd verhaal waarbij geluisterd wordt naar ieders subjectieve en verantwoorde interpretatie en mening. Zo ervaren we dat de tekst het leven weerspiegelt van eeuwen terug maar ook actueel is, uitdaagt en vragen stelt aan onze tijd, een tekst die aanzet tot gesprek, die ruimte laat om breder te denken een tekst die meer dan één betekenis heeft, een tekst die ons doet ervaren dat de grenzen tussen wie binnen en buiten de groep staan heel vaag zijn. Aldus gaan we samen meer en meer meeleven met het verhaal en komen we geleidelijk aan tot het besef hoe menselijk Jezus wel geweest is en in een religieuze duiding hoe menselijk God in de tijd en in de ruimte heeft gesproken.
Natuurlijk kunnen we het Marcus evangelie niet in één samenkomst uitlezen en zijn we aangewezen op het bestuderen van perikopen, tekstgedeelten. Beginnende bij Marcus 1,1 gaan we gestaag vooruit met de lezing en trachten we telkens weer de samenhang en de logische uitbouw van het verhaal te vinden, ons nieuwsgierig afvragend hoe zal het verder gaan.
Alle deelnemers aan de bijbelgroepen hebben een religieuze opvoeding en kennen wel het grote verloop van de evangelieverhalen maar de wijze waarop in de groepen Marcus gelezen wordt opent verrassende nieuwe inzichten en nodigt uit tot bezinning over eigen situatie en de wereld om ons heen.