BIJBEL - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -

Overzicht van de bijbelboeken
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984   Targumim rubrieken (1)
bijbelvertalingen Lexilogos De Griekse bijbel - bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/

A-JAAR VOLGORDE VAN DE BIJBELBOEKEN

Gn 1,1-2,2 . Paaswake . A,B,C - Gn 1,1-2,4a -
Gn 2,7-9; 3,1-7 . 1ste zondag in de veertigdagentijd . A
Gn 11,1-9 . Pinksteren - vooravond . A,B,C - Gn 11,1-9 -
Gn 12,1-4a . 2de zondag in de veertigdagentijd . A
Gn 22,1-18 . Paaswake . A,B,C - Gn 22,1-19 -
Ex 1-8.11-14 . Witte Donderdagavond . A,B,C - Ex 12,1-28 -
Ex 14,15-15,1 . Paaswake . A,B,C - Ex 13,17-14,31 -
Ex 17,3-7 . 3de zondag in de veertigdagentijd . A
Ex 19,2-6a . 11de zondag door het jaar . A
Ex 19,3-8a.16-20b . Pinksteren - vooravond . A,B,C - Ex 19,1-25 -
Ex 22,20-26 . 30ste zondag door het jaar . A
Ex 34,4b-6.8-9 . Heilige Drie-eenheid . A
Lv 19,1-2.17-18 . 7de zondag door het jaar . A
Nu 6,22-27 . Heilige Maria, Moeder Gods . A,B,C - Nu 6,1-21 -
Dt 5,12-15 . 9de zondag door het jaar . A
Dt 8,2-3.14b-16a . Sacramentsdag . A
Dt 11,18.26-28 . 9de zondag door het jaar . A
1 S 16,1b.6-7.10-13a . 4de zondag in de veertigdagentijd . A
1 K 3,5.7-12 . 17de zondag door het jaar . A
1 K 19,9a.11-13a . 19de zondag door het jaar . A
2 K 4,8-11.14-16a . 13de zondag door het jaar . A
Spr 31,10-13.19-20.30-31 . 33ste zondag door het jaar . A
W 6,12-16 . 32ste zondag door het jaar . A
W 12,13.16-19 . 16de zondag door het jaar . A
Sir 3,2-6.12-14 . Heilige Familie . A
Sir 15,15-20 . 6de zondag door het jaar . A
Sir 24,1-2.8-12 . 2de zondag na Kerstmis . A,B,C - Sir 24,1-22 -
Sir 27,30-28,7 . 24ste zondag door het jaar . A
Js 2,1-5 . 1ste zondag van de advent . A - Js 2,1-5 -
Js 5,1-7 . 27ste zondag door het jaar . A - Js 5,1-7 -
Js 7,10-14 . 4de zondag van de advent . A - Js 7,1-25 -
Js 8,23b-9,3 . 3de zondag door het jaar . A - Js 8,23b-9,6 -
Js 9,1-3.5-6 . Kerstmis - nacht . A,B,C - Js 8,23b-9,6 -
Js 11,1-10 . 2de zondag van de advent . A - Js 11,1-9 -
Js 22,19-23 . 21ste zondag door het jaar . A - Js 22,15-23,18 -
Js 25,6-10a . 28ste zondag door het jaar . A - Js 25,6-12 -
Js 35,1-6a.10 . 3de zondag van de advent . A - Js 35,1-10 -
Js 42,1-4.6-7 . Doop van de Heer . A,B,C - Js 42,1-9 -
Js 45,1.4-6 . 29ste zondag door het jaar . A - Js 44,24-45,13 -
Js 49,3.5-6 . 2de zondag door het jaar . A - Js 49,1-6 -
Js 49,14-15 . 8ste zondag door het jaar . A - Js 49,14-26 -
Js 50,4-7 . Palm- en Passiezondag . A,B,C - Js 50,4-11 -
Js 52,7-10 . Kerstmis - dag . A,B,C - Js 52,7-12 -
Js 52,13-53,12 . Goede Vrijdag . A,B,C - Js 52,13-53,12 -
Js 54,5-14 . Paaswake . A,B,C - Js 54,1-17 -
Js 55,1-3 . 18de zondag door het jaar . A - Js 55,1-13 -
Js 55,1-11 . Paaswake . A,B,C - Js 55,1-13 -
Js 55,6-9 . 25ste zondag door het jaar . A - Js 55,1-13 -
Js 55,10-11 . 15de zondag door het jaar . A - Js 55,1-13 -
Js 56,1.6-7 . 20ste zondag door het jaar . A - Js 56,1-8 -
Js 58,7-10 . 5de zondag door het jaar . A - Js 58,1-12 -
Js 60,1-6 . Openbaring van de Heer . A,B,C - Js 60,1-22 -
Js 61,1-3a.6a.8b9 . Chrismawijding . A,B,C - Js 61,1-62,12 -
Js 62,1-5 . Kerstmis - vooravond . A,B,C - Js 61,1-62,12 -
Js 62,11-12 . Kerstmis - dageraad . A,B,C - Js 61,1-62,12 -
Jr 20,7-9 . 22ste zondag door het jaar . A - Jr 20,1-18 -
Bar 3,9-15.32-4,4 . Paaswake . A,B,C - Bar 3,9-4,1 - Bar 4,2-4 -
Ez 18,25-28 . 26ste zondag door het jaar . A
Ez 33,7-9 . 23ste zondag door het jaar . A
Ez 34,11-12.15-17 . Christus, Koning van het heelal . A
Ez 36,16-17a.18-28 . Paaswake . A,B,C - Ez 36,1-38 -
Ez 37,1-14 . Pinksteren - vooravond . A,B,C - Ez 37,1-14 -
Ez 37,12-14 . 5de zondag in de veertigdagentijd . A
Hos 6,3-6 - Hos 5,14-6,6 - . 10de zondag door het jaar . A
Jl 2,12-18 . Aswoensdag ABC - Jl 2,12-17 - 2,18-3,5
Jl 3,1-5 . Pinksteren - vooravond . A,B,C - Jl 2,18-3,5 -
Sef 2,3; 3,12-13 . 4de zondag door het jaar . A
Zach 9,9-10 . 14de zondag door het jaar . A
Mal 1,14b-2,2b.8-10 . 31ste zondag door het jaar . A
Mt 1,1-25: vooravond van Kerstmis
Mt 1,18-25 : A-cyclus, 4de zondag van de advent
Mt 2,1-12 : A-cyclus, de Openbaring van de Heer
Mt 2,13-15.19-23: A-cyclus, feest van de heilige familie
Mt 3,1-12 : A-cyclus, 2de zondag van de advent
Mt 3,1-17 : A-cyclus, het doopsel van Jezus
Mt 4,1-11 : A-cyclus, 1ste zondag in de veertigdagentijd
Mt 4,12-23: A-cyclus, 3de zondag door het jaar
Mt 5,1-12: A-cyclus, 4de zondag door het jaar; Allerheiligen
Mt 5,13-16: A-cyclus, 5de zondag door het jaar
Mt 5,17-37: A-cyclus, 6de zondag door het jaar
Mt 5,17-37: A-cyclus, 6de zondag door het jaar
Mt 5,38-48: A-cyclus, 7de zondag door het jaar
Mt 6,1-6.16-18: ABC-cyclus, aswoensdag
Mt 6,24-34: A-cyclus, 8ste zondag door het jaar
Mt 7,21-27: A-cyclus, 9de zondag door het jaar
Mt 9,9-13: A-cyclus, 10de zondag door het jaar
Mt 10,26-33: A-cyclus, 12de zondag door het jaar
Mt 10,37-42: A-cyclus, 13de zondag door het jaar
Mt 11,2-11: A-cyclus, 3de zondag van de advent
Mt 11,25-30: A-cyclus, feest van het heilig Hart . A-cyclus, 14de zondag door het jaar
Mt 13,1-23: A-cyclus, 15de zondag door het jaar
Mt 13,24-43: A-cyclus, 16de zondag door het jaar
Mt 13,44-52: A-cyclus, 17de zondag door het jaar
Mt 14,13-21: A-cyclus, 18de zondag door het jaar
Mt 14,22-32 : A-cyclus, 19de zondag door het jaar
Mt 15,21-28: A-cyclus, 20ste zondag door het jaar
A-cyclus, 21ste zondag door het jaar
Mt 16,21-27: A-cyclus, 22ste zondag door het jaar
Mt 17,1-9: A-cyclus, 2de zondag in de veertigdagentijd A-cyclus, feest van de gedaanteverandering
Mt 18,15-20: A-cyclus, 23ste zondag door het jaar
Mt 18,21-35: A-cyclus, 24ste zondag door het jaar
Mt 20,1-16a: A-cyclus, 25ste zondag door het jaar
Mt 21,1-11: A-cyclus, palmprocessie
Mt 21,28-32: A-cyclus, 26ste zondag door het jaar
Mt 21,33-43: A-cyclus, 27ste zondag door het jaar
Mt 22,1-14: A-cyclus, 28ste zondag door het jaar
Mt 22,15-22: A-cyclus, 29ste zondag door het jaar
Mt 22,34-40: A-cyclus, 30ste zondag door het jaar
Mt 24,37-44: A-cyclus, 1ste zondag van de advent
Mt 25,1-13: A-cyclus, 32ste zondag door het jaar
Mt 25,14-30: A-cyclus, 33ste zondag door het jaar
Mt 25,31-46: A-cyclus, 34ste zondag door het jaar (Christus Koning) . Allerzielen
- Mt 28,1-10 : Pasen . Paaswake A
- Mt 28,16-20 : H. Drie-eenheid B

Mt 28,16-20: A-cyclus, drievuldigheidszondag ; A-cyclus, feest van O.H. Hemelvaart

B-JAAR VOLGORDE VAN DE BIJBELBOEKEN

Gn 1,1-2,2 Paaswake A,B,C - Gn 1,1-2,4a -
Gn 2,18-24 27ste zondag door het jaar B - Gn 2,4b-25 -
Gn 3,9-15 10de zondag door het jaar B - Gn 3,1-24 -
Gn 9,8-15 1ste zondag in de veertigdagentijd B - Gn 9,1-28 -
Gn 11,1-9 Pinksteren - vooravond A,B,C - Gn 11,1-9 -
Gn 15,1-6; 21,1-3 Heilige Familie B - Gn 15,1-21 - Gn 21,1-7 -
Gn 22,1-18 Paaswake A,B,C - Gn 22,1-19 -
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 2de zondag in de veertigdagentijd B - Gn 22,1-19 -
Ex 12,1-8.11-14 12,1-8.11-14 Witte Donderdagavond ABC - Ex 12,1-28 -
Ex 14,15-15,1 Paaswake ABC - Ex 13,17-14,31 -
Ex 16,2-4.12-15 18de zondag door het jaar B - Ex 16,1-36 -
Ex 19,3-8a.16-20b Pinksteren – vooravond ABC - Ex 19,1-25 -
Ex 20,1-17 3de zondag in de veertigdagentijd B - Ex 20,1-17 -
Ex 24,3-8 Sacramentsdag B - Ex 24,1-18 -
Lv 13,1-2.45-46 6de zondag door het jaar B - Lv 13,1-46 -
Nu 6,22-27 Heilige Maria, Moeder Gods ABC - Nu 6,1-21 -
Nu 11,25-29 26ste zondag door het jaar B - Nu 11,1-35 -
Dt 4,1-2.6-8 22ste zondag door het jaar B - Dt 4,1-40 -
Dt 4,32-34.39-40 Heilige Drie-eenheid B - Dt 4,1-40 -
Dt 6,2-6 31ste zondag door het jaar B - Dt 6,1-25 -
Dt 18,15-20 4de zondag door het jaar B - Dt 18,9-22 -
Joz 24,1-2a.15-17.18b 21ste zondag door het jaar B - Joz 24,1-28 -
1 S 3,3b-10.19 2de zondag door het jaar B - 1 S 3,1-21 -
2 S 7,1-5.8b-12.14a.16 4de zondag van de advent B - 2 S 7,1-17 -
1 K 17,10-16 32ste zondag door het jaar B - 1 K 17,8-24 -
2 K 4,42-44 17de zondag door het jaar B - 2 K 4,42-44 -
2 Kr 36,14-16.19-23 4de zondag in de veertigdagentijd B - 2 Kr 36,11-21 - 2 Kr 36,22-23 -
Job 7,1-4.6-7 5de zondag door het jaar B - Job 6,1-7,21 -
Job 38,1.8-11 12de zondag door het jaar B - Job 38,1-39,30 -
Spr 9,1-6 20ste zondag door het jaar B - Spr 9,1-12 -
W 1,13-15; 2,23-24 13de zondag door het jaar B - W 1,1-15 - W 2,21-24 -
W 2,12.17-20 25ste zondag door het jaar B - W 2,10-20 -
W 7,7-11 28ste zondag door het jaar B - W 7,7-14 -
Sir 24,1-2.8-12 2de zondag na Kerstmis ABC - Sir 24,1-22 -
Js 9,1-3.5-6 Kerstmis – nacht ABC - Js 8,23b-9,6 -
Js 35,4-7a 23ste zondag door het jaar B - Js 35,1-10 -
Js 40,1-5.9-11 2de zondag van de advent B - Js 40,1-8 - Js 40,9-11 -
Js 42,1-4.6-7 Doop van de Heer ABC - Js 42,1-9 -
Js 43,18-19.21-22.24b-25 7de zondag door het jaar B - Js 43,14-21 - Js 43,22-28 -
Js 50,4-7 Palm- en Passiezondag ABC - Js 50,4-11 -
Js 50,5-9a 24ste zondag door het jaar B - Js 50,4-11 -
Js 52,7-10 Kerstmis – dag ABC - Js 52,7-12 -
Js 52,13-53,12 Goede Vrijdag ABC - Js 52,13-53,12 -
Js 53,10-11 29ste zondag door het jaar B - Js 52,13-53,12 -
Js 54,5-14 Paaswake ABC - Js 54,1-17 -
Js 55,1-11 Paaswake ABC - Js 55,1-13 -
Js 55,1-11 Doop van de Heer B - Js 55,1-13 -
Js 60,1-6 Openbaring van de Heer ABC - Js 60,1-22 -
Js 61,1-3a.6a.8b9 Chrismawijding ABC - Js 61,1-62,12 -
Js 61,1-2a.10-11 3de zondag van de advent B - Js 61,1-62,12 -
Js 62,1-5 Kerstmis – vooravond ABC - Js 61,1-62,12 -
Js 62,11-12 Kerstmis – dageraad ABC - Js 61,1-62,12 -
Js 63,16b-17.19b; 64,3b-7 1ste zondag van de advent B - Js 63,7-64,11 -
Jr 23,1-6 16de zondag door het jaar B - Jr 21,11-23,8 -
Jr 31,7-9 30ste zondag door het jaar B - Jr 31,1-40 -
Jr 31,31-34 5de zondag in de veertigdagentijd B - Jr 31,1-40 -
Bar 3,9-15.32-4,4 Paaswake ABC - Bar 3,9-4,1 - Bar 4,2-4 -
Ez 2,2-5 14de zondag door het jaar B - Ez 2,1-3,15 -
Ez 17,22-24 11de zondag door het jaar B - Ez 17,1-24 -
Ez 36,16-17a.18-28 Paaswake ABC - Ez 36,1-38 -
Ez 37,1-14 Pinksteren – vooravond ABC - Ez 37,1-14 -
Da 7,13-14 Christus, Koning van het heelal B - Da 7,1-28 -
Da 12,1-3 33ste zondag door het jaar B - Da 11,2b-12,4 -
Hos 2,16b.17b.21-22 8ste zondag door het jaar B - Hos 2,4-17 - Hos 2,18-25 -
Hos 11,1.3-4.8c-9 Heilig Hart van Jezus B - Hos 11,1-11 -
Jl 2,12-18 . Aswoensdag ABC - Jl 2,12-17 - 2,18-3,5 -
Jl 3,1-5 Pinksteren – vooravond ABC - Jl 2,18-3,5 -
Am 7,12-15 15de zondag door het jaar B - Am 7,7-17 -
Jon 3,1-5.10 3de zondag door het jaar B - Jon 3,1-10 -

Mt 1,1-25 Kerstmis – vooravond A,B,C - Mt 1,1-17 - Mt 1,18-25 -
Mt 2,1-12 Openbaring van de Heer A,B,C - Mt 2,1-12 -
Mt 28,16-20 Heilige Drie-eenheid B - Mt 28,16-20 -
Mc 1,1-8 2de zondag van de advent B - Mc 1,1-6 - Mc 1,7-8 -
Mc 1,7-11 Doop van de Heer B - Mc 1,7-8 - Mc 1,9-11 -
Mc 1,12-15 1ste zondag in de veertigdagentijd B - Mc 1,12-13 - Mc 1,14-15 -
Mc 1,14-20 3de zondag door het jaar B - Mc 1,14-15 - Mc 1,16-20 -
Mc 1,21-28 4de zondag door het jaar B - Mc 1,21 - Mc 1,22 - Mc 1,23-28 -
Mc 1,29-39 5de zondag door het jaar B - Mc 1,29-31 - Mc 1,32-34 - Mc 1,35-38 - Mc 1,39 -
Mc 1,40-45 6de zondag door het jaar B - Mc 1,40-45 -
Mc 2,1-12 7de zondag door het jaar B - Mc 2,1-12 -
Mc 2,18-22 8ste zondag door het jaar B - Mc 2,18-22 -
Mc 2,23-3,6 9de zondag door het jaar B - Mc 2,23-28 - Mc 3,1-6 -
Mc 3,20-35 10de zondag door het jaar B - Mc 3,20-21 - Mc 3,22-27 - Mc 3,28-30 - Mc 3,31-35 -
Mc 4,26-34 11de zondag door het jaar B - Mc 4,26-29 - Mc 4,30-32 - Mc 4,33-34 -
Mc 4,35-41 12de zondag door het jaar B - Mc 4,35-41 -
Mc 5,21-43 13de zondag door het jaar B - Mc 5,21-43 -
Mc 6,1-6 14de zondag door het jaar B - Mc 6,1-6a - Mc 6,6b -
Mc 6,7-13 15de zondag door het jaar B - Mc 6,7-13 -
Mc 6,30-34 16de zondag door het jaar B - Mc 6,30-34 -
Mc 7,1-8.14-15.21-23 22ste zondag door het jaar B - Mc 7,1-13 - Mc 7,14-23 -
Mc 7,31-37 23ste zondag door het jaar B - Mc 7,31-37 -
Mc 8,27-35 24ste zondag door het jaar B - Mc 8,27-30 - Mc 8,31-32 - Mc 8,32-33 - Mc 8,34-35
Mc 9,2-10 2de zondag in de veertigdagentijd B - Mc 9,2-10 -
Mc 9,2-10 Gedaanteverandering van de Heer B - Mc 9,2-10 -
Mc 9,30-37 25ste zondag door het jaar B - Mc 9,30-32 - Mc 9,33-37 -
Mc 9,38-43.45.47-48 26ste zondag door het jaar B - Mc 9,38-41 - Mc 9,43-48 -
Mc 10,2-16 27ste zondag door het jaar B - Mc 10,2-12 - Mc 10,13-16 -
Mc 10,17-30 28ste zondag door het jaar B - Mc 10,17-22 - Mc 10,23-27 - Mc 10,28-30 -
Mc 10,35-45 29ste zondag door het jaar B - Mc 10,35-40 - Mc 10,41-45 -
Mc 10,46-52 30ste zondag door het jaar B - Mc 10,46-52 -
Mc 11,1-10 Palm- en Passiezondag B - Mc 11,1-10 -
Mc 12,28b-34 31ste zondag door het jaar B - Mc 12,28-34 -
Mc 12,38-44 32ste zondag door het jaar B - Mc 12,37b-40 - Mc 12,41-44 -
Mc 13,24-32 - Mc 13,24-27 - Mc 13,28-29 - Mc 13,30-32 - : 33ste (drieëndertigste) zondag door het jaar (B)
Mc 13,33-37 - Mc 13,33-37 : 1ste (eerste) zondag van de advent (B)
Mc 14,1-15,47 Palm- en Passiezondag B - Mc 14 - Mc 15 -
Mc 14,12-16.22-26 Sacramentsdag B - Mc 14,12-16 -
Mc 16,1-8 Paaswake B - Mc 16,1-8 -
Mc 16,1-8 Paaszondag B - Mc 16,1-8 -
Mc 16,15-20 Hemelvaart van de Heer B - Mc 16,9-20 -
Lc 1,26-38 4de zondag van de advent B - Lc 1,26-38 -
Lc 2,1-14 Kerstmis – dag A,B,C - Lc 2,1-20 -
Lc 2,15-20 Kerstmis – dageraad A,B,C - Lc 2,1-20 -
Lc 2,16-21 Heilige Maria, Moeder Gods A,B,C - Lc 2,1-20 - Lc 2,21-40 -
Lc 2,22-40 Heilige Familie B - Lc 2,21-40 -
Lc 4,16-21 Chrismawijding A,B,C - Lc 4,16-30 -
Lc 24,13-35 Paaszondag A,B,C - Lc 24,13-35 -
Lc 24,35-48 3de zondag van Pasen B - Lc 24,36-49 -Hnd 1,1-11 Hemelvaart van de Heer A,B,C - Hnd 1,1-14 -
Hnd 1,15-17.20a.c-26 7de zondag van Pasen B - Hnd 1,15-26 -
Hnd 2,1-11 Pinksteren – dag A,B,C - Hnd 2,1-13 -
Hnd 3,12a.13-15.17-19 3de zondag van Pasen B - Hnd 3,11-26 -
- Hnd 4,8-12 : 4de (vierde) paaszondag B .
- Hnd 4,32-35 : 2de (tweede) paaszondag B .
Hnd 9,26-31 5de zondag van Pasen B - Hnd 9,23-30 - Hnd 9,31 -
Hnd 10,25-26.34-35.44-48 6de zondag van Pasen B - Hnd 10,1-48 -
Hnd 10,34-38 Doop van de Heer A,B,C - Hnd 10,1-48 -
Hnd 10,34a.37-43 Paaszondag – dag A,B,C - Hnd 10,1-48 -
Hnd 12,1-11 HH. Petrus en Paulus - dag - Hnd 12,1-19 -
Hnd 13,16-17.22-25 Kerstmis – vooravond A,B,C - Hnd 13,13-52 -
Rom 6,3-11 Paaswake A,B,C - Rom 6,1-14 -
Rom 8,14-17 Heilige Drie-eenheid B - Rom 8,1-17 -
Rom 8,22-27 Pinksteren – vooravond A,B,C - Rom 8,18-30 -
Rom 8,31b-34 2de zondag in de veertigdagentijd B - Rom 8,31-39 -
Rom 16,25-27 4de zondag van de advent B - Rom 16,25-27 -
1 Kor 1,3-9 1ste zondag van de advent B - 1 Kor 1,1-3 - 1 Kor 1,4-9 -
1 Kor 1,22-25 3de zondag in de veertigdagentijd B - 1 Kor 1,18-2,5 -
1 Kor 5,6b 8 Paaszondag A,B,C - 1 Kor 5,1-13 -
1 Kor 6,13c-15a.17-20 2de zondag door het jaar B - 1 Kor 6,12-20 -
1 Kor 7,29-31 3de zondag door het jaar B - 1 Kor 7,1-40 -
- 1 Kor 7,32-35 : 4de (vierde) zondag door het b-jaar .
1 Kor 9,16-19.22-23 5de zondag door het jaar B - 1 Kor 9,1-27 -
1 Kor 10,31-11,1 6de zondag door het jaar B - 1 Kor 10,14-11,1 -
1 Kor 11,23-26 Witte Donderdagavond A,B,C - 1 Kor 11,17-34 -
1 Kor 12,3b-7.12-13 Pinksteren – dag A,B,C - 1 Kor 12,1-11 - 1 Kor 12,12-30 -
2 Kor 1,18-22 7de zondag door het jaar B - 2 Kor 1,12-2,13 -
2 Kor 3,1b-6 8ste zondag door het jaar B - 2 Kor 2,14-4,6 -
2 Kor 4,6-11 9de zondag door het jaar B - 2 Kor 4,7-5,10 -
2 Kor 4,13-5,1 10de zondag door het jaar B - 2 Kor 4,7-5,10 -
2 Kor 5,1.6-10 11de zondag door het jaar B - 2 Kor 4,7-5,10 -
2 Kor 5,14-17 12de zondag door het jaar B - 2 Kor 5,11-6,10 -
2 Kor 8,7.9.13-15 13de zondag door het jaar B - 2 Kor 8,1-9,15 -
2 Kor 12,7-10 14de zondag door het jaar B - 2 Kor 11,1-12,13 -
Gal 5,16-25 Pinksteren – dag B - Gal 5,13-6,18 -
Ef 1,3-14 15de zondag door het jaar B - Ef 1,3-14 -
Ef 1,3-6.15-18 2e zondag na Kerstmis A,B,C - Ef 1,3-14 - Ef 1,15-23 -
Ef 1,17-23 Hemelvaart van de Heer A,B,C - Ef 1,15-23 -
Ef 2,4-10 4de zondag in de veertigdagentijd B - Ef 2,1-22 -
Ef 2,13-18 16de zondag door het jaar B - Ef 2,1-22 -
Ef 3,2-3a.5-6 Openbaring van de Heer A,B,C - Ef 3,1-21 -
Ef 3,8-12.14-19 Heilig Hart van Jezus B - Ef 3,1-21 -
Ef 4,1-6 17de zondag door het jaar B - Ef 4,1-16 -
Ef 4,1-13 Hemelvaart van de Heer B - Ef 4,1-16 -
Ef 4,17.20-24 18de zondag door het jaar B - Ef 4,17-5,2 -
Ef 4,30-5,2 19de zondag door het jaar B - Ef 4,17-5,2 -
Ef 5,15-20 20ste zondag door het jaar B - Ef 5,3-20 -
Ef 5,21-32 21ste zondag door het jaar B - Ef 5,21-6,9 -
Fil 2,6-11 Palm- en Passiezondag A,B,C - Fil 2,1-11 -
Kol 3,1-4 Paaszondag A,B,C - Kol 2,6-3,4 -
Kol 3,12-21 Heilige Familie A,B,C - Kol 3,5-17 - Kol 3,18-4,1 -
1 Tes 5,16-24 3de zondag van de advent B - 1 Tes 5,12-24 -
Tit 2,11-14 Kerstmis – vooravond A,B,C - Tit 2,1-3,11 -
Tit 3,4-7 Kerstmis – dageraad A,B,C - Tit 2,1-3,11 -
Heb 1,1-6 Kerstmis – dag A,B,C - Heb 1,1-4 - Heb 1,5-14 -
Heb 2,9-11 27ste zondag door het jaar B - Heb 2,3-18 -
Heb 2,14-18 Opdracht van de Heer - Heb 2,3-18 -
Heb 4,12-13 28ste zondag door het jaar B - Heb 3,7-4,13 -
Heb 4,14-16 29ste zondag door het jaar B - Heb 4,14-5,10 -
Heb 4,14-16; 5,7-9 Goede Vrijdag A,B,C - Heb 4,14-5,10 -
Heb 5,1-6 30ste zondag door het jaar B - Heb 4,14-5,10 -
Heb 5,7-9 5de zondag in de veertigdagentijd B - Heb 4,14-5,10 -
Heb 7,23-28 31ste zondag door het jaar B - Heb 7,1-28 -
Heb 9,11-15 Sacramentsdag B - Heb 9,11-28 -
Heb 9,24-28 32ste zondag door het jaar B - Heb 9,11-28 -
Heb 10,11-14.18 33ste zondag door het jaar B - Heb 10,1-18 -
Heb 11,8.11-12.17-19 Heilige Familie B - Heb 11,1-40 -
Jak 1,17-18.21b-22.27 22ste zondag door het jaar B - Jak 1,2-18 - Jak 1,19-27 -
Jak 2,1-5 23ste zondag door het jaar B - Jak 2,1-13 -
Jak 2,14-l8 24ste zondag door het jaar B - Jak 2,14-26 -
Jak 3,16-4,3 25ste zondag door het jaar B - Jak 3,13-4,12 -
Jak 5,1-6 26ste zondag door het jaar B - Jak 4,13-5,6 -
1 Pe 3,18-22 1ste zondag in de veertigdagentijd B - 1 Pe 3,13-4,6 -
2 Pe 3,8-14 2de zondag van de advent B - 2 Pe 3,1-13 -
- 1 Joh 2,1-5a : 3de (derde) paaszondag B .
- 1 Joh 3,1-2 : 4de (vierde) paaszondag B .
- 1 Joh 3,1-3 : Allerheiligen van de Heer ABC .
- 1 Joh 3,18-24 : 5de (vijfde) paaszondag B .
1 Joh 4,7-10 6de zondag van Pasen B - 1 Joh 4,7-5,4 -
1 Joh 4,11-16 7de zondag van Pasen B - 1 Joh 4,7-5,4 -
- 1 Joh 5,1-6 : 2de (tweede) paaszondag B .
1 Joh 5,1-9 Doop van de Heer B - 1 Joh 4,7-5,4 - 1 Joh 5,5-12 -
Apk 1,5-8 Chrismawijding A,B,C - Apk 1,1-3 - Apk 1,4-8 -
Apk 1,5-8 Christus, Koning van het heelal B - Apk 1,1-3 - Apk 1,4-8 -

A-B-C-jaar . Volgorde van de bijbelboeken

Genesis (Gn)

Exodus (Ex)

- Ex 17,8-13 : 29ste (negenentwintigste) zondag door het c-jaar .
- Ex 32,7-11.13-14 : 24ste (vierentwintigste) zondag door het c-jaar .

Leviticus (Lv)

Numeri (Nu)

Deuteronomium (Dt)

Jozua (Joz)

1 Samuël (1 S)

2 Samuël (2 S)

1 Koningen (1 K)

2 Koningen (2 K)

1 Kronieken (1 Kr)

2 Kronieken (2 Kr)

Nehemia (Neh)

2 Makkabeeën (2 Mak)

Job (Job)

Spreuken (Spr)

Prediker (Pr)

Wijsheid (W)

Wijsheid van Jezus Sirach (Sir)

Jesaja (Js)

Jeremia (Jr)

Baruch (Bar)

Ezechiël (Ez)

Daniël (Da)

Hosea (Hos)

Joël (Jl)

Amos (Am)

Jona (Jon)

Micha (Mi)

Habakuk (Hab)

Sefanja (Sef)

Zacharia (Zach)

Maleachi (Mal)

Matteüs (Mt)

- Lc 12,35-40 : 19de (negentiende) zondag door het c-jaar .
- Lc 14,1.7-14 : 22ste (tweeŽntwintigste) zondag door het c-jaar .
- Lc 14,25-33 : 23ste (drieentwintigste) zondag door het c-jaar .
- Lc 16,1-13 : 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar .

- Hnd 1,1-11 : Hemelvaart ABC .
- Hnd 10,34-38 : Doopsel van Jezus A-jaar - Doopsel van Jezus B-jaar .

- 1 Tim 2,1-8 : 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar .

- 1 Joh 2,1-5a : 3de (derde) paaszondag B .
- 1 Joh 3,1-2 : 4de (vierde) paaszondag B .
- 1 Joh 3,1-3 : Allerheiligen van de Heer ABC .
- 1 Joh 3,18-24 : 5de (vijfde) paaszondag B .
- 1 Joh 4,7-10 : 6de (zesde) paaszondag B .
- 1 Joh 4,11-16 : 7de (zevende) paaszondag B .
- 1 Joh 5,1-6 : 2de (tweede) paaszondag B .