BIJBELOVERZICHT : WOORDGEBRUIK

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 

  bijbel   O.T.  N.T. Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak   
      27 1                                
      260 50  40  27  36  34  24                                 
      7957 1533  1213  859  1288  959  658                                 
                                                   
                                                   

 

  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zach  Mal   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

 

 

- A

´aleph (alef). Getalwaarde : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , phe = 17 of 80 ; totaal : 30 of 111 . De schrijfwijze van aleph is een schuine waw (getalwaarde 6) met rechtsboven en linksonder een jod (2 X 10) , dus getalwaarde 26 , dezelfde getalwaarde als die van JHWH . Zo is er een verband tussen de getallen 111 (de getalwaarde van aleph) en 26 (de schrijfwijze van aleph) . De zegen van Isaak aan Jakob (Gn 27,28 en Gn 27,29) bevat 26 woorden (de getalwaarde van JHWH) en 111 letters (de getalwaarde van aleph) .
De aleph is de eerste letter van het alfabet en heeft dezelfde getalwaarde als JHWH . De absoluut eerste is JHWH . Hij staat aan het begin van de schepping . Na JHWH komt de schepping . Het scheppingsverhaal begint met een beth , de tweede letter van het alfabet .
-- ´èlèph (duizend) . Telwoord . állûph (rund) .

  bijbel   Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak   
'lph  244    66  19    11  10  44  26           

  bijbel   Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zach  Mal   
'lph                15                         

-- De aleph wordt als prefix eerste persoon enkelvoud van de imperfectumvorm gebruikt en drukt uit : ik zal ...

- ´asjërê (gelukkig, zalig) . Verwijzing: ´asjëre (gelukkig, zalig) , zie Ps 1,1 . Getalwaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 52 (2 X 26 of 4 X 13) of 511 . De getalwaarde van de schrijfwijze van de eerste letter van het woord en de getalwaarde van het gehele woord is 1 op 2 (26 / 52 of 2 X 13 / 4 X 13) . 52 is eveneens de getalwaarde van `âmîm (volken) ; aijn = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , jod = 10 ; totaal 52 of 160 . Het aantal letters van Ps 67 is 208 of 52 ( 4 X 13) X 4 .

  bijbel   O.T.  N.T. Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
´asjërê   38                                               
makarios  50  34  16                                             
makaria  6                                            
makarion  3                                              
makariou                                                
makarian                                                 
makarioi 40  15  25                                         
makariai                                            
makarious                                                

  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zach  Mal     
´asjërê   27                                             
makarios  17                                           
makaria                                                 
makarion                                                     
makariou                                                      
makarian                                                       
makarioi                                               
makariai                                                       
makarious                                                     

- ´asjërê (gelukkig, zalig) komt in achtendertig verzen in de bijbel voor . In zevenentwintig verzen in de Psalmen : (1) Ps 1,1 (´asjërê hâ´îsj äsjèr l´o = gelukkig de man die niet) . (2) Ps 2,12 . (3) Ps 17,5 : andere vocalisatie . (4) Ps 32,1 (Ps 32 telt 104 woorden of 2 X 52 of 4 X 13) . (5) Ps 32,2 . (6) Ps 33,12 . (7) Ps 34,9 . (8) Ps 40,3 (andere vocalisatie) . (9) Ps 40,5 . (10) Ps 41,2 (bij het einde van het eerste boek) . (11) Ps 65,5 . (Ps 72,17 : jë´asjsjërûhû = zij zullen hem zalig prijzen; bij het einde van het tweede boek van van de Psalmen . (12) Ps 73,2 . (13) Ps 84,5 . (14) Ps 84,6 . (15) Ps 88,13 (bij het einde van het derde boek) . (16) Ps 94,12 . (17) Ps 106,3 (bij het einde van het vierde psalmboek) . (18) Ps 112,1 . (19) Ps 119,1 . (20) Ps 119,2 . (21) Ps 127,5 . (22) Ps 128,1 . (23) Ps 137,8 . (24) Ps 137,9 . (25) Ps 144,15 (bij het einde van het vijfde psalmboek) .
--- -- ´asjërê ´âdâm (gelukkig de mens) . In zes verzen in de bijbel .
--- -- ´asjërê ´ênôsj (gelukkig de man) . In twee verzen in de bijbel : (1) 5,17 . (2) Ps 56,2 .
--- -- ´asjërê haggèbhèr (gelukkig de man) . In vier verzen in de bijbel : (1) Ps 34,9 . (2) Ps 40,5 . (3) Ps 94,12 . (4) Ps 127,5 .
--- -- ´asjërê hâ´îsj äsjèr (gelukkig de mens) . Slechts in Ps 1,1 . Evenals Ps 1 begint Ps 112 met ´asjërê (gelukkig, zalig) (hâ)´îsj (de man) .
--- ´âsjar . Pual : gelukkig worden. De getalwaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) en jë´usjar (hij zal gelukkig worden) : Ps 41,3 .
De aleph is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Met deze letter beginnen de acht Psalmen met een alfabetisch acrostichon : (1) Ps 9 - Ps 10 . (2) Ps 25 . (3) Ps 34 . (4) Ps 37 . (5) Ps 111 . (6) Ps 112 . (7) Ps 119 . (8) Ps 145 . De eerste drie woorden van Ps 1,1 beginnen met aleph (zonder het bepaald lidwoord ha als voorvoegsel bij ´äsjèr (die). De getalwaarde van aleph is 111 of drie maal één na elkaar : aleph, aleph, aleph. Het is wel opmerkelijk dat Ps 111 met aleph begint. De alfabetisch gestructureerde Ps 112 en Ps 119 beginnen evenals Ps 1 met ´asjërê (gelukkig, zalig). Evenals Ps 1 begint Ps 112 met ´asjërê (gelukkig, zalig) (hâ)´îsj (de man).

 

- B -

C

- châkhëmâh (wijsheid) . Verwijzing : châkhmâh (wijsheid) , zie Ps 111,10 . Getalwaarde : chet = 8 , kaph = 11 of 20 , mem = 13 of 40 , he = 5 . Totaal 37 of 73 . Merkwaardige getallen ! De getalwaarde van Gn 1,1 is 2701 = 37 X 73 . In 75 verzen in de bijbel . Niet in Gn . In vier verzen in Ex : (1) Ex 28,3 . (2) Ex 31,6 . (3) . Niet in Lv noch Nu . In één vers in Dt : Dt 34,9 .

- sofia (wijsheid) . Verwijzing : sofia (wijsheid) , zie Ps 111,10 . Zelfstandig naamwoord nominatief vrouwelijk enkelvoud of (sofiai) datief vrouwelijk enkelvoud . In 128 verzen in de bijbel . In 103 verzen in het O.T. . In vijfentwintig verzen in het N.T. . Mt (2) . Lc (4) . Hnd (2) : Hnd 6,10 en Hnd 7,22 . Brieven (15) . Apk (2) .
-- sofias (van wijsheid) . In eenenzestig verzen in de bijbel . In negenenveertig verzen in het O.T. . In twaalf verzen in het N.T. . Niet in de ev. In één vers in Hnd : Hnd 6,3 . Brieven (11) .

  bijbel   O.T.  N.T. Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
châkhëmâh  75        4                                    
sofia (i)  128  103 (?)  25                                
sofias  61  49  12                                         
sofian  87  74  13                                   

  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zach  Mal     
châkhëmâh  13  29  12                                     
sofia (i) 17  16    16  22                                   
sofias    (1) 14                                     
sofian  18    (1) 16                                     

- D - E - F - G -

H


- I - J -

K

- kî (want) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 of 30 (11 gevolgd door 10 , zie aleph = 111) .

  bijbel   Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
3849                                              

  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zach  Mal     
  410             365                                    

- L - M - N - O - P - Q -

R

- re´sjîth (begin) . Verwijzing : re´sjîth (begin) , zie Ps 111,10 . Getalwaarde re´sjîth : resj = 20 of 200 , aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , jod = 10 , taw = 22 of 400 . Totaal : 74 (= 2 X 37) of 911 .
--- bëre´sjîth (bij aanvang , aanvankelijk) . Voorzetsel + zelfstandig naamwoord . Getalwaarde : + beth = 2 . Totaal : 76 of 913 .

  bijbel   Gn   Ex   Lv   Nu   Dt   Joz   Re   Rt  1 S  2 S  1 K  2 K  1 Kr  2 Kr  Ezr  Neh  Tob  Jdt  Est  1 Mak  2 Mak     
re´sjîth 28                               
re´sjîth                                             

  Job  Ps  Spr  Pr  Hl  W  Sir  Js  Jr  Kl  Bar   Ez  Da  Hos  Jl  Am  Ob  Jon  Mi  Nah  Hab  Sef  Hag  Zach  Mal     
re´sjîth                                         
re´sjîth                                                     

- S - T - U - V - W - X - Y - Z -