FRANS

- A - B - C - D

- déroger : inbreuk maken op , in strijd zijn met

- E

- école < Latijn : schola (plezier gewijd aan de studie) < Grieks : σκολη = skolè (plezier , Fr. : loisir) .

- une emeute : opstand, oproer , muiterij .

- entamer : aansnijden .
- une entame : eerste snede van een stuk vlees van van brood .

- F

- fouiller : opgraven , opdelven , doorzoeke n, fouilleren .
- une fouille : opgraving .

- G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R

- rattraper : weer inhalen , weer vangen

- S - T - U

- V

 

- W - X -Y - Z -