- WEBSITEWEGWIJZER - GETALLEN
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
.


LABUSCHAGNE : Numerical... (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) ,            

- http://chiffrecode.blogspot.com/.
- http://www.labuschagne.nl/z%26oz/z%26ozbijbel4.pdf.

-- 7 -- 12 -- 13 -- 17 -- 19 -- 20 -- 28 -- 31 -- 34 -- 37 -- 39 -- 41 -- 46 -- 51 -- 60 -- 70 -- 73 -- 100 -- 110 -- -- 130 -- 147 -- 153 -- 248 -- 281 - 323 -- 703 --

- 137 = 27 + 37 + 73 -- LogosStar_114 -        1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.   
        1² (1) 2² (4) 3² (9) 4² (16) 5² (25) 6² (36) 7² (49) 8² (64) 9² (81) 10² (100) 11² (121) 12² (144) 13² (169) 14² (196) 15² (225) 16² (256) 17² (289) 18² (324)  
1.   5   X X                                  
2.   10   X   X                                
3.   13     X X                                
4.   14   X X X                                
5.   17   X     X                              
6.   20     X   X                              
7.   21   X X   X                              
8.   26   X       X                            
9.   29     X     X                            
10.   30   X X     X                            
        X X X X                              
                                             

1

- som van opeenvolgende getallen

1+2 = 3
1+2+3= 6
1+2+3+4= 10
1+2+3+4+5= 15
1+2+3+4+5+6= 21
1+2+3+4+5+6+7= 28
1+2+3+4+5+6+7+8= 36
1+2+3+4+5+6+7+8+9= 45
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 55
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11= 66
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12= 78
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13= 91
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14= 105
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15= 120
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16= 136
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17= 153
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18= 171
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19= 190
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20= 210
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21= 231
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22= 253
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23= 276

- som van onpare getallen

1
1+3= 4 (= 2x2)
1+3+5= 9 (= 3x3)
1+3+5+7= 16 (= 4x4)
1+3+5+7+9= 25
1+3+4+7+9+11= 36
1+3+5+7+9+11+13= 49
Š1+3+5+7+9+11+13+15= 64
1+3+5+7+9+11+13+15+17= 81
1+3+5+7+9+11+13+15+17+19= 100
1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21= 121 (= 11X11)

- som van getallen waarvan het laatste getal de som van de twee laatste getallen is

1+2 = 3
1+2+3= 6
1+2+3+5= 11
1+2+3+5+7= 18
1+2+3+5+7+11= 29
1+2+3+5+7+11+13= 42
1+2+3+5+7+11+13+17= 59
1+2+3+5+7+11+13+17+19= 78
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23= 101
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29= 130
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31= 161
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37= 198
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41= 239
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43= 282
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47= 329
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53= 382
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59= 441
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61= 502
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67= 569
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71= 640
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71+73= 713
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71+73+79= 792
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71+73+79+83= 875
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71+73+79+83+89= 964
1+2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67+71+73+79+83+89+97= 1061

- sommen en vermenigvuldigingen
1
1+3= 4 (= 2X2)
1+3+5= 9 (= 3 X 3)
1+3+5+7= 16
1+3+5+7+9= 25
1+3+4+7+9+11= 36
1+3+5+7+9+11+13= 49
Š1+3+5+7+9+11+13+15= 64
1+3+5+7+9+11+13+15+17= 81
1+3+5+7+9+11+13+15+17+19= 100
1+3+5+7+9+11+13+15+17+19+21= 121 (= 11 X 11)

De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is aan de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
(Leonardo van Pisa; 1170-1250) Italiaans geleerde (wiskundige) en koopman. Beijverde zich met zijn 'Liber abaci' (1202 n.C.) voor vervanging van het abacusrekenen door het Arabische cijferrekenen. Dit hield tevens een invoering in van het decimale positiestelsel zoals heden in gebruik, en het gebruik van cijfertekens die voorlopers zijn van de onze. Aanvankelijk stuitten zijn pogingen op veel weerstand. 1/0,618 = 0,618/0,382; 1,618 = 1,61780... Het grootste stuk a is “middelevenredig” tussen G en b of dat a het “meetkundig gemiddelde” is tussen G en b.

- ´èbhjôn (behoeftig). Taalgebruik in Tenach : ´èbhjôn (behoeftig). Getalswaarde : aleph = 1 , beth = 2 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 69 (3 X 23). Structuur : 1 - 2 - 1 - 6 - 5.
- ´ärâm (Aram). Taalgebruik in Tenach : ´ärâm (Aram). Getalswaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 241 (priemgetal). Structuur : 1 - 2 - 4.
- jârad (afdalen, afstijgen, vallen). Taalgebruik in Tenach : järad (afdalen, afstijgen, vallen). Getalswaarde : jod = 10 , resj = 19 of 200 , daleth = 4 ; totaal : 33 of 214 (2 X 107). Structuur : 1 - 2 - 4.
- qèrèn (hoorn). Taalgebruik in Tenach : qèrèn (hoorn). Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , nun = 14 of 50 ; totaal : 53 OF 350 (2 X 5² X 7). Structuur : 1 - 2 - 5.
- jishërâ´el (Israël). Taalgebruik in Tenach : jishërâ´el (Israël). Getalswaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (10de zeshoekige ster). Structuur : 1 - 3 - 2 - 1 - 3. Gr. israèl (Israël).
- ´èrèts (land, aarde). Taalgebruik in Tenach : ´èrètz (land). Taalgebruik in Jesaja : ´èrètz (land). Getalswaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ;
totaal : 39 (3 X 13 of 26 + 13) of 391 (17 X 23). Structuur : 1 - 3 - 9. Gr. gè (aarde, land).

- ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen). Taalgebruik in Tenach : ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen). Getalswaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 32 (2² X 2³) OF 131 (priemgetal). Structuur : 1 - 4 - 9.
- ´ôr (licht). Taalgebruik in Tenach : ´ôr (licht). Getalswaarde : aleph = 1 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 27 (3³) OF 207 (3³ X 23). Structuur : 1 - 6 - 2
- âmôts (Amos). Taalgebruik in Tenach : âmôts (Amos). Getalswaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 137 (priemgetal). Structuur : 1 - 4 - 6 - 9.
- JHWH. Taalgebruik in Tenach : JHWH. Getalswaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 26. Structuur : 1 - 5 - 6 - 5.
- qûm (opstaan). Taalgebruik in Tenach : qûm (opstaan). Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 146 (2 X 73). Structuur : 1 - 6 - 4.
- ´âz (dan). Taalgebruik in Tenach : ´âz (dan). Getalswaarde : aleph = 1 , zajin = 7 ; totaal : 8. Structuur : 1 - 7.
- jâtsar (vormen, formeren). Taalgebruik in Tenach : jâtsar (vormen). Getalswaarde : jod = 10, tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 ; totaal : 48 (5² X 2² X 3) OF 300 (2² X 3 X 5²). Structuur : 1 - 9 - 2.

2

Veronderstel een vierkant : a is de horizontale zijde, b is de verticale zijde; a = b.
c en d zijn de diagonalen : vierkantswortel van 2 : 1,414 213 562...
d x e = 1 m²
d = 1,414213 e
1,4142 e x e = 1 m²
1,4142 e² = 1 m²
e = vierkantswortel van 1,4142 = 1189 mm
d = 1000000 : 1189 =
841,042 mm

Verhouding: A0 : 841 x 1189 = 999 949 mm²
A1: 841 x (1189 : 2) = 841 x 594 = 449 554 mm²
A2: (841 : 2) x 594 = 420 x 594 = 249 480 mm²
A3: 420 x (594 : 2) = 420 x 297 = 124 740 mm²

- kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat). Getalswaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5). Structuur : 2 - 1.
- bârâ´ (scheppen). Taalgebruik : bârâ´ (scheppen). b r ` : Tenach (17). Getalswaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 23 of 203. Structuur : 2 - 20 of 200 - 1 ; 2 - 2 -1.
- rûach (geest). Taalgebruik in Tenach : rûach (geest). Taalgebruik in Jesaja : rûach (geest). Getalswaarde : resj = 20 of 200. waw = 6. chet = 8. Totaal : 34 (2 X 17) of 214 (2 X 107). Structuur : 2 - 6 - 8. Gr. pneuma (geest).
- bâchar (kiezen, uitverkiezen). Taalgebruik in Tenach : bâchar (kiezen, uitverkiezen). Taalgebruik in Jesaja : bâchar (kiezen, uitverkiezen). Getalswaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7). Structuur : 2 - 8 - 2.

841
2 = Zie Adam gemeenschappelijk getal.
Het gemeenschappelijk getal van Kenan.
Het gemeenschappelijk getal van Sem.
2+4= 6 (= 2x3)
2+4+6= 12 (= 3x4)
2+4+6+8= 20 (= 4x5)
2+4+6+8+10= 30 (= 5x6)
2+4+6+8+10+12= 42 (= 6x7)
2+4+6+8+10+12+14= 56 (= 7x8)
2+4+6+8+10+12+14+16= 72 (= 8x9)

132 (= 11X12)
133 = 19 x 7
143 = 13 x 11 = (13 x 10) + (13 x 1) of 130 + 13
153 = 17 x 9 = (17 x 10) - (17 x 1) of 170 - 17
In Joh 21,11 is er sprake van 153 vissen.
156 (= 12X13)
182 = 13 x 14
182 = 13 x 7 x 2 of twee trimesters of één semester of een halfjaar.
210 (= 14X15)
240 (= 15X16)
260 = 13 x 4 x 5 = 52 x 5 = 65 x 4 = 130 x 2 = 13 x 20

272 (= 16X17)
306 (= 17X18)
342 (= 18X19)

364

364 = 91 x 4; 364 is de tijd van vier seizoenen of trimesters (van 91 dagen); een jaar
364 = 13 x 7 x 4 = 91 x 4 = 13 x 28 = 52 x 7 = 13 x 7 x 2 x 2 = 26 x 7 x 2 = 26 x 14 = 182 x 2 = 13 x 28 = 13 x 14 x 2; 13 is het aantal weken in een trimester; 52 is het aantal weken in een jaar; 7 is het aantal dagen in een week; 91 is het aantal dagen in een trimester; 364 is het aantal dagen in een jaar; 182 is het aantal dagen van een halfjaar; 13 zou ook het aantal maanden van 28 dagen kunnen zijn.
364 = (13 x 20) + (13 x 8) = 260 + 104

380 (= 19X20)
420 (= 20X21)
462 (= 21x22)
506 (= 22X23)
552 (= 23X24)
600 (= 24X25)
650 (= 25X26)
702 (= 26X27)
756 (= 27X28)
812 (= 28X29)
870 (= 29X30)
930 (= 30X31)
992 (= 31X32)
1056 (= 32X33)

- râ´âh (zien, verschijnen). Taalgebruik in Tenach : râ´âh (zien). Getalswaarde : resj = 20 of 200 , aleph = 1 , he = 5 ; totaal : 26 of 206. Structuur : 2 - 1 - 5. - rûm (zich verheffen, opstaan). Taalgebruik in Tenach : rûm (zich verheffen, opstaan). Getalswaarde : resj = 20 of 200 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 246 (2 X 3 X 41). Structuur : 2 - 6 - 4.
- râchab (zich wijd openen). Taalgebruik in Tenach : râchab (zich wijd openen). Getalswaarde : resj = 20 of 200 , chet = 8 , beth = 2 ; totaal : 30 OF 210. Structuur : 2 - 8 - 2.

3

3 = 1 + 2.
3² = 9 = 4 + 5
Gemeenschappelijk getal van de leeftijden van Set

- sjâlôm (vrede). Taalgebruik in Tenach : sjâlôm (vrede). Taalgebruik in Jesaja : sjâlôm (vrede). Getalswaarde : sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 52 (2 X 26) OF 376 (2³ X 47). Structuur : 3 - 3 - 6 - 4.
- lâmmâh (waarom). Taalgebruik in Tenach : lâmmâh (waarom). Getalswaarde : lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 , he = 5 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 75 (3 X 5²). Structuur : 3 - 4 - 5.

4

- d-bh-r. Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken). Getalswaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 (2 X 13) of 206 (2 X 103). Structuur : 4 - 2 - 2.
- dâl OF dal (arm, gering). Taalgebruik in Tenach : dâl OF dal (arm, gering). Getalswaarde : daleth = 4 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 34 (2 X 17). Structuur : 4 - 3.
- mâlâ´ (vullen, vervullen). Taalgebruik in Tenach : mâlâ´ (vullen, vervullen). Getalswaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 ; totaal : 26 OF 71. Structuur : 4 - 3 - 1.
- dâm (bloed, bloedschuld). Taalgebruik in Tenach : dâm (bloed, bloedschuld). Getalswaarde : daleth = 4 , mem = 13 of 40 ; totaal : 17 OF 44 (4 X 11). Structuur : 4 - 4.
- mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenach : mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde : mem = 13 of 40 , waw = 6 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 41 OF 446 (2 X 223). Structuur : 4 - 6 - 4.

5

5: De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)


= 2+3 Zie Adam gemeenschappelijk getal.
Het gemeenschappelijk getal van Kenan.
Het gemeenschappelijk getal van Mahalalel.
Het gemeenschappelijk getal van Sem.
5(2) = 25=12+13
- nâshâ´(dragen, opnemen, verheffen). Taalgebruik in Tenach : nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen). Getalswaarde : nun = 14 of 50 , shin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13). Structuur : 5 - 3 - 1. nâshâ´ wordt gebruikt in uitdrukkingen als de ogen opslaan , zijn stem verheffen , zijn voeten opheffen (= voortgaan) , zijn handen omhoogheffen.

6

6 = 1 + 2 + 3
Aantal woorden : Ps 113,7.

- 7.


7 = 3 + 4. Het gemeenschappelijk getal van Kenan : 210 = 7 X 30 ; 70 = 7 X 10 ; 840 = 7 X 120 ; 910 = 7 X 130.
Het gemeenschappelijk getal van Lamech.
17=7+1° ió het gemeenschappelijk grondgetal biê 
- 7 X 4 = 28.
--- Elia. Getalswaarde ´elèjâh : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , jod = 10 , he = 5 ; totaal : 28 of 46.
7X13 = 91 Metuselach.
7X17 = 119
147 = 3 X (7 X 7). Het is de ouderdom van Jakob.

- zâbhach (slachten, offeren). Taalgebruik in Tenach : zâbhach (slachten, offeren). Getalswaarde : zajin = 7 , beth = 2 , chet = 8 ; totaal : 17. Structuur : 7 - 2 - 8.
- `âlats (juichen). Taalgebruik in Tenach : `âlats (juichen). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 46 (2 X 23) OF 190 (2 X 5 X 19). Structuur : 7 - 3 - 9.
- `eth (tijd). Taalgebruik in Tenach : `eth (tijd).Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 38 OF 470. Structuur : 7 - 4.
- ´ânî ((arm, ellendig, deemoedig). Taalgebruik in Tenach : `ânî (arm, ellendig, deemoedig). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 , jod = 10 ; totaal : 40 (2³ X 5) of 130 (2 X 5 X 13). Structuur : 7 - 5 - 1.
- `ânag (weelderig opgevoed zijn, zih verheugen , zich verlustigen). Taalgebruik in Tenach : `ânag (weelderig opgevoed zijn, zih verheugen , zich verlustigen). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 , gimel = 3 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 123 (4 X 31). Structuur : 7 - 5 - 3.
- `âphâr (stof, aarde). Taalgebruik in Tenach : `âphâr (stof, aarde). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 ; totaal : 53 OF 350 (2 X 5³ X 7). Structuur : 7 - 8 - 2.

De menora is de zevenarmige kandelaar.

8

- De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is aan de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
- De acht zaligsprekingen (Mt 5,3-11) bestaat uit 8 volzinnen met telkens een hoofdzin en een ondergeschikte zin. In de eerste vier hoofdzinnen begint het onderwerp telkens met de letter p. In totaal tellen de acht zaligsprekingen 70 woorden en zo onderverdeeld; er zijn 7deelzinnen met 3 woorden, 7 deelzinnen met 5 woorden en 2 deelzinnen met 14 woorden. De negende zaligpreking (Mt 5,12) bestaat uit 35 woorden (de helft van 70).
- ´âz (dan). Taalgebruik in Tenach : ´âz (dan). Getalswaarde : aleph = 1 , zajin = 7 ; totaal : 8. Structuur : 1 - 7.

- châjâh (leven). Taalgebruik in Tenach : châjâh (leven). Getalswaarde : chet = 8 , jod = 10 , he = 5 ; totaal : 23. Structuur : 8 - 1 - 5.
- pâqach (openen, opmerkzaam zijn). Taalgebruik in Tenach : pâqach (openen, opmerkzaam zijn). Getalswaarde : 17 of 80 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 188 (4 X 47). Structuur : 8 - 1 - 8.
- châzâh (zien, aanzien, uitkiezen). Taalgebruik in Tenach : châzâh (zien, aanzien, uitkiezen). Getalswaarde : chet = 8 , zain = 7 , he = 5 ; totaal : 20 (2² X 5). Structuur : 8 - 7 - 5.
- Aantal woorden : Jl 1,1.

8+9 = 17
Š9 = 4+5
= 3X3

9

- tsôm (vasten). Taalgebruik in Tenach : tsôm (vasten). Getalswaarde : tsade = 18 of 90 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 37 OF 136 (2³ X 17). Structuur : 9 - 6 - 4.

9+10 = 19
9X¹ = 8± en 2X9=1¸ (1¸ - 81© Zie Enos 90½ 18X5» 815=163Xµ oæ 81+8² 
X5; 905=181X5 of 10X10 + 9X9 X5.
10 = 1+2+3+4
= 2.5 Zie Adam gemeenschappelijk getal.
Het gemeenschappelijk getal van Sem.

- tsâmach (ontspruiten, groeien). Taalgebruik in Tenach : tsâmach (ontspruiten, groeien). Getalswaarde : tsade = 18 of 90 , mem = 13 of 40 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 11) OF 138 (2 X 3 X 23). Structuur : 9 - 4 - 8.

11

11 = 5 + 6
11 + 12 = 23

11 x 17 = 187. De leeftijd van Metuselach waarop hij Lamech verwekte.
11 x 19 = 209
11 x 96 = 1056

pâqach (openen, opmerkzaam zijn). Taalgebruik in Tenach : pâqach (openen, opmerkzaam zijn). Getalswaarde : 17 of 80 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 188 (4 X 47). Structuur : 8 - 1 - 8.

- 12 - 12 -
12 = 3+4+5. 12 maanden , 12 sterrenbeelden van de dierenriem , 12 stammen van Israël , 12 apostelen.

13. 13. Taalgebruik in Tenach : 13. zie : star13.gif. 13 = 2² + 3². 36 = 2² X 3². Spiegelbeeld van 13 is 31. 13 + 31 = 44 (een spiegelgetal).

      1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.           
Gn 5,1-32     Adam Set  Enosj Qenan Mahalalel Jered Henoch Metuselach Lamech Noach        
1. Adam Gn 5,3   130 130 + 105 = 235 235 + 90 = 325 325 + 70 = 395

395 + 65 = 460

460 + 162 = 622 622 + 65 = 687 687 + 187 = 874 874 + 182 = 1056. 1056 - 930 = + 126 (+)     800   930  
2. Set Gn 5,6     105 105 + 90 = 195 195 + 70 = 265 265 + 65 = 330 330 + 162 = 492 492 + 65 = 557 557 + 187 = 744 744 + 182 = 926. 926 - 912 = + 14 (+)     807   912  
3. Enosj Gn 5,9       90 90 + 70 = 160 160 + 65 = 225 225 + 162 = 387 387 + 65 = 452 452 + 187 = 639 639 + 182 = 821 821 + 500 = 1321. 1321 - 905 = + 416 (+)   815   905  
4. Kenan Gn 5,12         70 70 + 65 = 135 135 + 162 = 297 297 + 65 = 362 362 + 187 = 549 549 + 182 = 731 731 + 500 = 1231. 1231 - 910 = + 321 (+)   840   910  
5. Mahalalel Gn 5,15           65 65 + 162 = 227 227 + 65 = 292 292 + 187 = 479 479 + 182 = 661 661 + 500 = 1161. 1161 - 895 = + 266 (+)   830   895  
6. Jered Gn 5,18             162 162 + 65 = 227 227 + 187 = 414 414 + 182 = 596 596 + 500 = 1096. 1096 - 962 = + 134 (+)   800   962  
7. Henoch Gn 5,21               65 65 + 187 = 252 252 + 182 = 434. 434 - 365 = + 69 (+)     300   365  
8. Metuselach Gn 5,25                 187 187 + 182 = 369 369 + 500 = 869. 869 - 969 = - 100   782   969  
9. Lamech Gn 5,28                   182 182 + 500 = 682. 682 - 777 = - 95   595   777  
10. Noach Gn 5,32                     500          
                                   

- Gn 5,1 - Gn 5,2 - Gn 5,3 - Gn 5,4 - Gn 5,5 - Gn 5,6 - Gn 5,7 - Gn 5,8 - Gn 5,9 - Gn 5,10 - Gn 5,11 - Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 - Gn 5,15 - Gn 5,16 - Gn 5,17 - Gn 5,18 - Gn 5,19 - Gn 5,20 - Gn 5,21 - Gn 5,22 - Gn 5,23 - Gn 5,24 - Gn 5,25 - Gn 5,26 - Gn 5,27 - Gn 5,28 - Gn 5,29 - Gn 5,30 - Gn 5,31 - Gn 5,32 -

Gn 5,1-32 Set  Enos                 
1. Adam 130 130 + 105 = 235 235 + 90 = 325 325 + 70 = 395

395 + 65 = 460

460 + 162 = 622 622 + 65 = 687 687 + 187 = 874 874 + 182 = 1056 (+ 130 + 800 = 930) + 126   1 1 1 1
2. Set   105 105 + 90 = 195 195 + 70 = 265 265 + 65 = 330 330 + 162 = 492 492 + 65 = 557 557 + 187 = 744 744 + 182 = 926 ( + 105 + 807 = 912)          
3. Enos     90 90 + 70 = 160 160 + 65 = 225 225 + 162 = 387 387 + 65 = 452 452 + 187 = 639 639 + 182 = 821 ( + 90 + 815 = 905) + 84        
4. Kenan (57 of 210)       Gn 5,12 : 70 70 + 65 = 135 135 + 162 = 297 297 + 65 = 362 362 + 187 = 549 549 + 182 = 731 Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 ( + 70 + 840 = 910) + 179        
5. Mahalalel         65 65 + 162 = 227 227 + 65 = 292 292 + 187 = 479 479 + 182 = 661 (+ 65 + 830 = 895) + 334        
6. Jered           162 162 + 65 = 227 227 + 187 = 414 414 + 182 = 596 ( + 162 + 800 = 962) + 366        
7. Henoch             65 65 + 187 = 252 252 + 182 = 434 (+ 65 + 300 = 365) + 113          
8. Metuselach               187 187 + 182 = 369 (187 + 782 = 969 ) 600        
9. Lamech                 182 + 500 = 682 182 + 595 = 777) 105        
10. Noach                   500        
                             

13 is een stergetal (die de punten van de zespuntige ster vormen : 6 sterpunten , zes snijpunten , één in het midden). De structuur is : 1 - 4 - 3 - 4 - 1. Hexagoon is 7.

 

13 is een stergetal (die de punten van de zespuntige ster vormen : 6 sterpunten , zes snijpunten , één in het midden). De structuur is : 1 - 4 - 3 - 4 - 1. Hexagoon is 7.
- 13 X 1 = 13. Het is de getalswaarde van ´èchad (één, eenheid) : aleph = 1 , chet = 8 , daleth = 4 ; totaal : 13. Verwijzing : ��ch�d (één) , zie Lc 4,6. ´ahäbhâh (liefde) : aleph = 1 , he = 5 , beth = 2 , he = 5 ; totaal : 13. Ps 113 geeft uit op 13.
- 13 X 2 = 26. JHWH. Jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , he = 5 ; totaal : 26. JHWH is ´èchad (éénheid) en ´ahäbhâh (liefde). Ps 113 : JHWH komt voor op de 26ste plaats , vertrekkend van het begin , en evenzo, vertrekkend van het einde (eenendertigste woord).
- 13 X 3 = 39. Het is een gelijkzijdige driehoek waarvan de zijde = 13. ´èchad JHWH = 13 + 26 = 39.
-- De getalswaarde van Mozes is : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 39 of 345.
- 13 X 4 = 52. Het is een vierkant waarvan de zijde = 13. Getalswaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) : aleph = 1, sjin = 21 of 300, resj = 20 of 200, jod = 10; totaal: 52 (2 X 26 of 4 X 13) of 511. De getalswaarde van de schrijfwijze van de eerste letter van het woord en de getalswaarde van het gehele woord is 1 op 2 (26 / 52 of 2 X 13 / 4 X 13). 52 is eveneens de getalswaarde van `âmîm (volken) : aijn = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , jod = 10 ; totaal 52 of 160. Het aantal letters van Ps 13 (zonder titel) is 52. Het aantal letters van Ps 67 is 208 of 52 ( 4 X 13) X 4.
- 13 X 5 = 65. · Mahalalel: grondgetal bij de verwekking van Jered door Mahalalel (65 = 13 x 5; Gn 5,15). (5) · Henoch: grondgetal bij de verwekking van Metuselach door Henoch. ( 65 = 13 x 5; Gn 5,21). (7)
13 x 7 = 91 of 13 weken; 13 weken komt overeen met een trimester, want 91 x 4 = 364 of ongeveer een jaar. 13 is een ster met 7 als zeshoek.
13 x 8 = 104.
13 X 10 (of : 5 X 26) = 130. Sinaï. samech = 60 , jod = 10 , nun = 50 , jod = 10 ; totaal : 130. · (1) Adam : 13 grondgetal bij verwekking (130 = 13 x 10; Gn 5,3 (1).
13 X 12 (of : 6 X 26) = 156. Jôseph. Jod = 10 , waw = 6 , samekh = 60 , pe = 80 ; totaal : 156.
13 X 13 = 169; cijferomkering: 31 x 31 = 961.
13 X 14 (of : 7 X 26) = 182. Ja`äqobh. Jod = 10 , ajin = 70 , qoph = 100 , beth = 2 ; totaal : 182. Verwijzing : Jakob.
--- Lamech : grondgetal bij de verwekking van Noach door Lamech (Gn 5,28) (9)
--- Ps 40 telt 182 woorden (zonder titel).
13 x 15 = 195. De leeftijd van Set, waarop Enos zijn zoon Kenan verwekte.
13 X 16 (of : 8 X 26) = 208. Jitschaq. Jod = 10 , chet = 8 , tsade = 90 , qoph = 100 ; totaal : 208. Het aantal letters van Ps 67 is 208 of 52 ( 4 X 13) X 4.
13 X 20 = 260
13 X 25 = 325. Zie Adam, Kenan.
- 13 X 31 = 403. Het aantal jaren van Arksapad na de verwekking van zijn zoon Selach. Ps 113. De m (mem) heeft een getalswaarde van 13 en komt 31X (31 is het omgekeerde van 13) in Ps 113 voor. De m (mem) kan een participiumvorm aangeven, kan voortkomen uit het voorzetsel min (uit, vanaf) en met het volgende woord zijn samengetrokken; de eind-m kan de meervoudsvorm aanduiden. Hiernaast zijn er een aantal woorden die eindigen op -m : (1) sjem (naam) 3X : Ps 113,1b - Ps 113,2a - Ps 113,3b ; (2) `im (met) 2X : Ps 113,8. (3) ´em (moeder) 1X : Ps 113,9. (4) `am + suffix : ´ammô (zijn volk) 1X : Ps 113,8. De verkorte vorm is van de godsnaam ´èlohîm is ´èl. Getalswaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (elkaars omgekeerde).
- 13 X 42 (of : 26 X 21) = 542. Israël. Jod = 10 , shin = 300 , resj = 200 , aleph = 1 , lamed = 30 ; totaal : 541. Iishrâh El : he = 5 ; totaal : 246.
13 X 47 = 611. Thorah. Taw = 400 , waw = 6 , resj = 200 , he = 5 ; totaal : 611.
13 X 70 (of : 35 X 26) = 910. · (4) Kenan: grondgetal bij zijn totale leeftijd (910 = 13 x 70 ; Gn 5,14).
- 13 X 86 (of : 13 X 2 X 43) = 1118. Dit is de getalswaarde van Dt 6,4 (Sjëm`a)
De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 (de som van de twee voorgaande getallen, nl. 5 en 8 = 13 of 8 x 2,6180339 = 12,944271)

· Mahalalel: de leeftijd waarop Mahalalel zijn zoon Jered verwekte.
· Henoch: de leeftijd waarop Henoch zijn zoon Metuselach verwekte.
(13x8) + (13x20) = 364
Aantal woorden : Js 58,8. Jl 2,1.

14

14 = 2 X 7.
14 woorden in een vers : Mc 12,13.

15

14+15= 29
15 = 1+2+3+4+5
Aantal woorden : Js 58,9. Js 60,4.

16

- ajin is de zestiende letter van het Hebreeuwse alfabet. ajin = 16 (samenstelling van de elementen is 7) - 70. We bevinden ons in het zestiende hoofdstuk van het boek Genesis. In dit hoofdstuk zijn zestien verzen. De eerste zes verzen tellen 96 (2³ X 2² X 3) woorden of 6 X 16.
- ´ajin kan oog als bron betekenen. In drieënvijftig verzen in de bijbel.
- koh (zo). Getalswaarde : kaph = 11 of 20 , he = 5 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 25 (5²).
- dâl OF dal (arm, gering). Taalgebruik in Tenach : dâl OF dal (arm, gering). Getalswaarde : daleth = 4 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 34 (2 X 17).
Aantal woorden : Js 1,1. Js 58,3. Js 58,6. Jl 4,8.
Aantal lettergrepen :

- 17
pèh (mond). Getalswaarde : peh = 17 of 80 , he 5 ; totaal : 22 (2 X 11) OF 85 (5 X 17).
17 = 8 + 9 (2 elkaar opvolgende getallen = 7 + 10 (samenstelling van het getal).
17 : het gemeenschappelijk priemgetal bij de leeftijden van Metuselach (achtste in de reeks van de 10 generaties van Adam).
· De leeftijd waarop Metuselach Lamech verwekte : 187 = 11 X 17. Gn 5,25.
· De jaren van Metuselach na de verwekking van Lamech : 782 = 2 X 23 X 17 = 46 X 17 = 23 x 34. Gn 5,26.
· De totale leeftijd van Metuselach : 969 = 57 X 17 = 19 X 3 X 17. Gn 5,27.
17 x 2 = 34. De leeftijd waarop Eber Peleg verwekte (Gn 11,16).
-- Getalswaarde van ´âmar (zeggen) : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 of 241.
17 X 3 = 51.
17 X 9 = 51 X 3 = 153.
17 x 11 =187. De leeftijd waarop Metuselach Lamech verwekte: 187 = 17 x 11; Gn 5,25.
17 x 35 = 595 = 17 x (17 + 18) = (17 x 17) + (17 + 18) = 289 + 306. Het aantal jaren van Lamech na de
verwekking van Noach (Gn 5, 30).
17 x 46 = 782. Het aantal jaren van Metuselach na de verwekking van Lamech (Gn 5,26).
17 x 57 = 969. (17 x 11) + (17 x 46). De totale leeftijd van Metuselach (Gn 5,27).
Reeks: 17 x 11 = 187 (zie Metuselach). 17 x 35 = 595 (zie Lamech); 17 x (35 + 11) = 782 (zie Metuselach);
17x (35 + 11 + 11) = 969 (zie Metuselach).

17+18 = 35
17X2 + 18X2 = 70

16 3 2 13 34
5 10 11 8 34
9 6 7 12 34
4 15 14 1 34
         
34 34 34 34  

Het magische getallenkwadrant op de gravure van Albrecht Dürer , Melencolia I.
De som van elke denkbare groep van vier getallen is hier steeds 34 : horizontaal , vertikaal , diagonaal , en zelfs elk kwart (10 + 3 + 5 + 10) , ook het kwart in het midden (10 + 11 + 6 + 7). Als je van elk getal aan de rand een lijn trekt door het midden van het kwadrant , kom je steeds bij een getal uit waarmee het samen het Godsgetal 17 vormt : 16 + 1 , 3 + 14 , 2 + 15 enz. De vier getallen in het midden leveren diagonaal ook twee keer 17 op : 10 + 7 en 6 + 11.

- dâm (bloed, bloedschuld). Taalgebruik in Tenach : dâm (bloed, bloedschuld). Getalswaarde : daleth = 4 , mem = 13 of 40 ; totaal : 17 OF 44 (4 X 11).
- kabhôd (heerlijkheid). Taalgebruik in Tenach : kabhôd (heerlijkheid). Getalswaarde : kaph = 11 of 20 , beth = 2 , waw = 6 , daleth = 4. Totaal : 23 of 32. kabhod = 17. In het Hebreeuws betekent het zwaarte (b.v. van zijn mantel). In het Grieks getransponeerd naar iets lichts , heerlijks : doxa. Lat. gloria. Fr. gloire. E. glory. Ned. heerlijkheid. D. Herrlichkeit.
- zâbhach (slachten, offeren). Taalgebruik in Tenach : zâbhach (slachten, offeren). Getalswaarde : zajin = 7 , beth = 2 , chet = 8 ; totaal : 17.

Het getal 17 speelt een belangrijke rol bij Adam. De totale leeftijd van Adam bedroeg 930. Het is de som van 5 kwadraten : 5² (25) + 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324). Bij de geboorte van Seth , de zoon van Adam , is Adam 130 jaar. Het is het produkt van 2 getallen (26! de getalswaarde van JHWH) OF de som van 4 kwadraten. 130 = 5 X 26 OF 2² + 3² + 6³ + 9³. Na de geboorte van Seth leeftde Adam nog 800 jaar. Het is de som van 7 kwadraten , met 17 als laatste getal. 800 = 1² + 2² + 5² + 9² + 12² + 16² + 17².

Bij de aartsvaders אַבְרָהָם = Abraham , יִצְחָק = Isaak , יַעֳקֹב = Jakob en יוֹסֵף = Jozef hebben de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
1. Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7 OF (10 X 17 = 170) + 5. (Gn 25,7). 5 is de getalswaarde van de letter he. Abram en Saraj ontvangen de letter he in hun naam en zij worden vruchtbaar (Gn 17,5 en Gn 17,15). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoten : 5 + 5 + 7 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
2. Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5 OF (10 X 17 = 170) + 10. (Gn 35,28). 6 is de getalswaarde van de letter waw. In Gn 25,19 staat de waw bij het begin van het woord (thôlëdoth). Getalswaarde : thaw = 22 of 400 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). thôlëdoth komt in 7 verzen in Tenakh voor. Op de 6de plaats betreft het Isaak. Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
3. Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3 OF (8 X 17 = 136) + 11. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers. Jakob diende 7 jaar voor Lea en Rachel (Gn 29,20 en Gn 29,30). Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28). Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28). De buitenste getallen van 147 is 17. Het tweede en derde getal van 147 is 47. 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47).
1. - 3. Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend (7 - 5 - 3).
- De plechtige zegen in Nu 6,24 - Nu 6,25 - Nu 6,26 telt 3 - 5 - 7 woorden.
4. Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² ( = 25) + 6² ( = 36) + 7² ( = 49) OF (6 X 17) + 8. De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22) OF de som van de kwadraten van de aartsvaders. Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) (5 X 22) = 110.
1. - 4. De vier leeftijden samen geeft de som van 612 (2² X 3² X 17) OF : (10 + 10 + 8 + 6 = 34) X 17 PLUS (5 + 10 + 11 + 8 =.34 = 2 X 17) OF 36 X 17. Het gemiddelde van de leeftijden van de aartsvaders is 9 X 17 OF 153. Het getal 153 is een driehoeksgetal. Het getal 153 is de som van alle getallen van 1 tot en met 17. 612 is een vierkant (4 X 153). Daarmee is het probleem opgelost waarom de som van de factoren bij Jozef geen 17 is. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
Ook de getalswaarde van de namen van Isaak , Jakob en Jozef heeft een symbolische waarde.
2. Isaak (Gn 21,3). יִצְחָק = jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
3. Jakob (Gn 25,26). יַעֳקֹב = ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
4. Jozef (Gn 30,24). יוֹסֵף = Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef volgens de tweede telling wordt gevormd door het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH volgens de gewone telling (26) : 8 X 26 EN 7 X 26 EN 6 X 26. In totaal geven de twee tellingen 49 + 47 + 48 = 144 (12 X 12) OF 208 + 182 + 156 = 546 (21 X 26). Het gemiddelde is 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).
- Bij de leeftijden en de naamgeving spelen de 2 getalswaarden van de Godsnaam JHWH een beslissende rol. Het getal 17 bij de leeftijden , het getal 26 bij de naamgeving. De leeftijd van Jakob is 147 , de getalswaarde van de naam van Jakob is 47 of 182 (7 X 26). Bij Jakob overheerst het getal 7 , zowel bij zijn leeftijd als bij de getalswaarde van zijn naam.

    leeftijd   getalswaarde naamgeving
  Abraham 5 X 5 X 7 (5 + 5 + 7 = 17) 175 (10 X 17) + 5  
  Isaak 6 X 6 X 5 (6 + 6 + 5 = 17) 180 (10 X 17) + 10 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26)
  Jakob 7 X 7 X 3 (7 + 7 + 3 = 17) 147 (8 X 17) + 11 47 OF 182 (7 X 26)
  Jozef (5 X 5) + (6 X 6) + (7 X 7) (5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 = 36) 110 (6 X 17) + 8 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26)
totaal     612 (34 X 17) + 34 OF 36 X 17 144 (12 X 12) OF 546 (21 X 26)
gemiddeld     153 (9 X 17) 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).

- sjëbha` `èshreh (17). Tenach (5) : (1) Gn 37,2. (2) Gn 47,28. (3) 1 K 22,52. (4) 2 K 13,1. (5) 2 K 16,1.

de leeftijden van Abraham , Isaak , Jakob , Jozef

Hoe onthou je dat Abraham 175 jaar , Isaak 180 jaar en Jakob 147 jaar werd ? Eenvoudig. Deze jaartallen zijn het product van 3 getallen , waarvan de som telkens 17 is ; daarenboven zijn 2 getallen een kwadraat. 175 = 5² X 7 , 180 = 6² X 5 , 147 = 7² X 3. De belangrijkste van de drie is Jakob , want uiteindelijk is uit hem het volk van Israël ontstaan , vandaar het getal 7 in het kwadraat. Zo klim je naar boven : Isaak met kwadraatgetal 6 en Abraham met kwadraatgetal 5. In de 3 gevallen moet de som van de factoren 17 zijn ; de 3de factor voor Abraham is dan : 17 - (2 X 5) = 7 , voor Isaak : 17 - (2 X 6) = 5 , voor Jakob : 17 - (2 X 7) = 3.
- Hoe onthou je nu waar die leeftijden vermeld staan in de bijbel. Enkele geheugensteuntjes. Abraham werd 175 jaar , d.i. 25 X 7 ; in Gn 25,7 vind je die vermelding. Isaak werd 180 (jaar. Die leeftijd wordt vermeld in Gn 35,28. Er is ogenschijnlijk geen verband tussen de leeftijd en de plaats in de bijbel. Wel een geheugensteuntje : 35 = 5 X 7 , 28 = 4 X 7 of ook nog : tel de afzonderlijke getallen van Gn 35,28 bij elkaar : 3 + 5 + 2 + 8 = 18. Jakob werd 147 jaar ; dat wordt verhaald in Gn 47,28 ; 47 zien we in 147 en 28 is het product van 4 X 7.
- 17 is getalswaarde van de godsnaam JHWH (met jod = 1). 26 is eveneens de getalswaarde van JHWH (dan evenwel met jod = 10).
- Jozef werd 110 jaar ; Wat moeten we hierover denken ? 110 = 5² ( = 25) + 6² ( = 36) + 7² ( = 49) : de som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22) OF de som van de kwadraten van de aartsvaders. De plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) (5 X 22) = 110. Waarom wijkt de leeftijd van Jozef van de regel van de andere aartsvaders af ?
- De vier leeftijden samen geeft de som van 612 (2² X 3² X 17). Het gemiddelde van de leeftijden van de aartsvaders (Abraham , Isaak , Jakob , Jozef) is 9 X 17 OF 153. Het getal 153 is een driehoeksgetal. Het getal 153 is de som van alle getallen van 1 tot en met 17. 612 is een vierkant (4 X 153).
- De leeftijden van Abraham , Isaak , Jakob , Jozef zijn geconstrueerd rond het getal 17. De leeftijd van Jozef is 110. Dit getal is nodig om tot 612 voor de 4 samen of 153 als gemiddelde van de 4 te komen.

- Het getal 17 speelt een belangrijke rol bij Adam. De totale leeftijd van Adam bedroeg 930 (Gn 5,5). Het is de som van 5 kwadraten : 5² (25) + 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324). Bij de geboorte van Seth , de zoon van Adam , is Adam 130 jaar. Het is het produkt van 2 getallen (5 X26! : de getalswaarde van JHWH) OF de som van 4 kwadraten. 130 = 5 X 26 OF 2² + 3² + 6³ + 9³. Na de geboorte van Seth leeftde Adam nog 800 jaar. Het is de som van 7 kwadraten , met 17 als laatste getal. 800 = 1² + 2² + 5² + 9² + 12² + 16² + 17².
- In de geslachtslijst Adam - Noach worden 10 geslachten genoemd. De leeftijd van deze 10 geslachten wordt gevormd door de som van enkele kwadraten. In 9 van de 10 leeftijden komt het kwadraat van 17 voor (niet bij Henoch). De leeftijd van Henoch is de som van de kwadraten van 3 opeenvolgende getallen (10² X 11² X 12²) (Gn 5,21).
- In 8 van de 9 geslachten met het kwadraat van 17 maakt het kwadraat van 17 deel uit van een som van 3 kwadraten vanb 3 opeenvolgende getallen (5X : 16² + 17² + 18² ; 3X : 15² + 16² + 17² ). De leeftijd van Jered bestaat uit 7 kwadraten , waarvan 2X drie kwadraten van 3 opeenvolgende getallen (2² + "² + 4² EN 16² + 17² + 18²).
- Door het getal 17 is het goddelijke verweven in het leven van de mensen.
- De 17de letter van het alfabet is de peh (mond, ingang).
- Het is bovendien merkwaardig dat in de zaligsprekingen (Mt 5) de eerste vier zaliggesprokenen in het Grieks met een p beginnen : ptôchoi (armen) (Mt 5,3) , penthountes (treurenden) (Mt 5,4) , praeis (zachtmoedigen) (Mt 5,5) , peinôntes (hongerigen) (Mt 5,6). De acht zalisprekingen tellen 70 woorden. De negende (Mt 5,11-12) telt 35 woorden of 1/2 van 70. De eerste vier zaligsprekingen tellen 36 woorden , de volgende vier zaligsprekingen 34 woorden. Wil de auteur door het gebruik van de p (getalswaarde van de Hebreeuwse Godsnaam JHWH) zeggen dat de zaliggesprokene met het goddelijke verbonden is ?

18
18 = 3 X 3 X 2 = 9 X 2 = 3² X 2 = 9 + 9.
- Het omgekeerde van 18 is 81. De som van de getallen 18 of 81 is 9. Het kwadraat van 9 is 81. De som van tweemaal negen is 18.
- 18 = 2² + 3² + 1.
18 = Zie Enos (Gn 5,9-11). Toen Enos negentig jaar was, verwekte hij Kenan.
- Gn 5,10. Enos leefde na de geboorte van Kenan nog achthonderdvijftien jaar, en hij kreeg zonen en dochters.
- Gn 5,11. De levensduur van Enos bedroeg negenhonderdvijf jaar. Toen stierf hij.
Enos is de zoon van Set en de kleinzoon van Adam. Bij de geboorte van Enos was zijn vader Set 105 jaar en zijn grootvader Adam (130 + 105) 235 jaar.
90 = 18 X 5. 815 = 163 X 5 = (81 + 82) X 5. 905 = 181 X 5 of (10 X 10) + (9 X 9) X 5
18 + 19 = 37

- 19. - 19 -

19 X 1 = 19 19 -> 1 + 9 = 10 -> 1    
19 X 2 = 38 (van negen naar acht: - 1) 38 -> 3 + 8 = 11 _> 2    
19 X 3 = 57 (van acht naar zeven: - 1) 57 -> 5 + 7 = 12 -> 3    
19 X 4 = 76      
19 X 5 = 95      
19 X 6 = 114      
19 X 7 = 133      
19 X 8 = 152 152 -> 1 + 5 + 2 = 8    
19 X 9 = 171 171 -> 1 + 7 + 1 = 9    
X 1,2... : opklimmend; 9,8,7 : afdalend met 1; voorgaande getal(len): opklimmend met 2.      

51 X 19 = 969: de totale leeftijd van Metuselach (zie hieronder).

19 = 9 + 1 + 9.
- Grondgetal bij de totale leeftijd van Set: 912 = 2 X 2 X 2 X 2 X 3 X 19 (Gn 5,6)
· De totale leeftijd van Metuselach: 969. 969 (9 + 6 + 9 = 24 -> 2 + 4 = 6). 929 = (1) 17 x 57 (17 + 57 = 74) = (2) 17 X 19 X 3 (17 + 19 + 3= 39) = (3) 51 X 19 (51 + 19 + 70 _> 7. (Gn 5,27). Grondgetal bij de totale leeftijd van Metuselach is 19. : 969 (9 + 6 + 9 = 24 -> 2 + 4 = 6). 969 is een spiegelgetal en de waarde blijft identiek. Dit is het geval wanneer het eerste en het laaste getal bij een getallendrietal het eerste en het laatste getal identiek is.
- חַוָּה = chawwâh (Eva). Taalgebruik in Tenakh: chawwâh (Eva). Getalswaarde: chet = 8, waw = 6, he = 5; totaal: 19. Structuur: 8 - 6 - 5. De som van de elementen is telkens 1.
- Het vers Js 58,5 (5 + 8 + 5 = 18 -> 1 + 8 = 9) telt 20 (2² X 5 / 2 + 2 + 5 = 9) woorden en 79 letters. De getalswaarde van Js 58,5 is 4465 ( 4 + 4 + 6 + 5 = 19) (5 X 19 X 47).
De Koran telt 114 sourats: 6 X 19. 8
- Aantal woorden : 1 S 2,1. 1 S 2,8. waarde van MOsje / MOzes

- 20. - 20 -

- châzâh (zien, aanzien, uitkiezen). Taalgebruik in Tenach : châzâh (zien, aanzien, uitkiezen). Getalswaarde : chet = 8 , zain = 7 , he = 5 ; totaal : 20 (2² X 5). Structuur : 8 - 7 - 5.
- Aantal woorden : Js 58,5.
Aantal letters :

21

- Het getal 21 bestaat uit een 2 en een 1 , samen 3.
- 21 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6.
- 21 = 3 X 7. De letter sjin is de 21ste letter in het alphabeth en heeft 3 opstaande pijlers.
- 21 : De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is aan de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894

- kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat). Getalswaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5).

22
- De getalswaarde van de letter thaw is 22 of 400. Het is de 22ste en laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is het symbool van volledigheid. Taw wordt vergeleken met het Egyptische "Tep" hemel. De taw vindt zijn analogie met de hieroglyfennaam en hieratische naam van de godin Hathor, gesymboliseerd door de heilige koe, voedster van Egypte, beeld van de volmaaktheid. Hathor bracht het goddelijke voedsel voort voor het Egyptische volk, voedselmelk dat de overvloed symboliseert. De getalswaarde van thaw is : th = 22 of 400; waw = 6. Totaal : 28 of 406.

23
- 23 = 11 + 12 of 11 + 1 + 11.
- 23 = 22 + 1.
- Het mannelijke of fysieke substantieritme duurt 23 dagen ; 11,5 positieve ; 11,5 negatieve ; de helft van beide is 5,75.
- bârâ´ (scheppen). Taalgebruik : bârâ´ (scheppen). b r ` : Tenach (17). Getalswaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 23 of 203. Structuur : 2 - 20 of 200 - 1 ; 2 - 2 -1.
- ´èth (aanduiding van de accusatief). Getalswaarde : aleph = 1, thaw = 22 ; totaal : 23.
- châjâh (leven). Taalgebruik in Tenach : châjâh (leven). Getalswaarde : chet = 8 , jod = 10 , he = 5 ; totaal : 23. Structuur : 8 - 1 - 5.
- kâl (al). kaph = 11 of 20 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 23 of 50.
- Plaats je de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet op de spaken van een wiel , dan komen de eerste (aleph) en de laatste letter (taw) naast elkaar te liggen. De elfde (kaph) en de twaalfde (lamed) letter liggen diagonaal tegenover de aleph en de taw. De vier letters vormen een 8 als teken.
- kabhôd (heerlijkheid). Taalgebruik in Tenach : kabhôd (heerlijkheid). Taalgebruik in Jesaja : kabhôd (heerlijkheid). Getalswaarde : kaph = 11 of 20 , beth = 2 , waw = 6 , daleth = 4. Totaal : 11 + 2 + 6 + 4 of 20 + 2 + 6 + 4 = 23 of 32. kabhod = 17. In het Hebreeuws betekent het zwaarte (b.v. van zijn mantel). In het Grieks getransponeerd naar iets lichts , heerlijks : doxa. Lat. gloria. Fr. gloire. E. glory. Ned. heerlijkheid. D. Herrlichkeit.
- De tekst van Ps 134 bestaat uit 23 woorden.

24

- 24 = (2³ X 3) OF 22 + 2.
- ´ëdôm (Edom, rood). Taalgebruik in Tenach : ´ëdôm (Edom). Getalswaarde : aleph = 1 , daleth = 4 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 24 (2³ X 3) OF 51. Tenach (80). Gn (11) : (1) Gn 25,30. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,1. (4) Gn 36,8. (5) Gn 36,9. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,19. (9) Gn 36,21. (10) Gn 36,31. (11) Gn 36,43. De kleinzoon is Amalek. `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach : `ämâleq (Amalek). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , lameth = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5) ; verhouding : 1 op 4.

- hinneh (zie). Getalswaarde : he = 5, nun = 14; totaal : 24.

25

25 = 5²
25 : het gemeenschappelijk getal van Sem.
- Aantal letters. Ps 113,7.

26

26 = 13 x 2.. JHWH. Taalgebruik in Tenach : JHWH. Getalswaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 26.
- De getalswaarde van Këna`an is (Kanaän) : kaph = 11 , nun =14 , ajin = 16 , nun = 11 of totaal 52 (2 X 26 of tweemaal de godsnaam JHWH).
- Ps 113. JHWH komt voor op de 26ste plaats, vertrekkend van het begin, en evenzo, vertrekkend van het einde.
- OF de som van vier kwadraten : 2² + 3² + 6³ + 9³ = 4 + 9 + 36 + 81.
- Ps 40 telt 182 woorden (zonder titel). 182 = 7 X 26. Zie : 13.
26: het aantal weken van een half jaar

- d-bh-r. Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken). Getalswaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 (2 X 13) of 206 (2 X 103).
- sjamaîm (hemelen). Taalgebruik in Tenach : sjamaîm (hemelen). Getalswaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 57 (3 X 19) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13 = 15 X 26).
- mâlâ´ (vullen, vervullen). Taalgebruik in Tenach : mâlâ´ (vullen, vervullen). Getalswaarde : mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 , aleph = 1 ; totaal : 26 OF 71.
- Aantal letters : Jl 1,1.

Bij de aartsvaders אַבְרָהָם = Abraham , יִצְחָק = Isaak , יַעֳקֹב = Jakob en יוֹסֵף = Jozef hebben de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
1. Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7 OF (10 X 17 = 170) + 5. (Gn 25,7). 5 is de getalswaarde van de letter he. Abram en Saraj ontvangen de letter he in hun naam en zij worden vruchtbaar (Gn 17,5 en Gn 17,15). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoten : 5 + 5 + 7 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
2. Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5 OF (10 X 17 = 170) + 10. (Gn 35,28). 6 is de getalswaarde van de letter waw. In Gn 25,19 staat de waw bij het begin van het woord (thôlëdoth). Getalswaarde : thaw = 22 of 400 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). thôlëdoth komt in 7 verzen in Tenakh voor. Op de 6de plaats betreft het Isaak. Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
3. Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3 OF (8 X 17 = 136) + 11. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers. Jakob diende 7 jaar voor Lea en Rachel (Gn 29,20 en Gn 29,30). Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28). Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28). De buitenste getallen van 147 is 17. Het tweede en derde getal van 147 is 47. 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47).
1. - 3. Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend (7 - 5 - 3).
- De plechtige zegen in Nu 6,24 - Nu 6,25 - Nu 6,26 telt 3 - 5 - 7 woorden.
4. Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² ( = 25) + 6² ( = 36) + 7² ( = 49) OF (6 X 17) + 8. De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22) OF de som van de kwadraten van de aartsvaders. Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) (5 X 22) = 110.
1. - 4. De vier leeftijden samen geeft de som van 612 (2² X 3² X 17) OF : (10 + 10 + 8 + 6 = 34) X 17 PLUS (5 + 10 + 11 + 8 =.34 = 2 X 17) OF 36 X 17. Het gemiddelde van de leeftijden van de aartsvaders is 9 X 17 OF 153. Het getal 153 is een driehoeksgetal. Het getal 153 is de som van alle getallen van 1 tot en met 17. 612 is een vierkant (4 X 153). Daarmee is het probleem opgelost waarom de som van de factoren bij Jozef geen 17 is. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
Ook de getalswaarde van de namen van Isaak , Jakob en Jozef heeft een symbolische waarde.
2. Isaak (Gn 21,3). יִצְחָק = jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
3. Jakob (Gn 25,26). יַעֳקֹב = ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
4. Jozef (Gn 30,24). יוֹסֵף = Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef volgens de tweede telling wordt gevormd door het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH volgens de gewone telling (26) : 8 X 26 EN 7 X 26 EN 6 X 26. In totaal geven de twee tellingen 49 + 47 + 48 = 144 (12 X 12) OF 208 + 182 + 156 = 546 (21 X 26). Het gemiddelde is 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).
- Bij de leeftijden en de naamgeving spelen de 2 getalswaarden van de Godsnaam JHWH een beslissende rol. Het getal 17 bij de leeftijden , het getal 26 bij de naamgeving. De leeftijd van Jakob is 147 , de getalswaarde van de naam van Jakob is 47 of 182 (7 X 26). Bij Jakob overheerst het getal 7 , zowel bij zijn leeftijd als bij de getalswaarde van zijn naam.

    leeftijd   getalswaarde naamgeving
  Abraham 5 X 5 X 7 (5 + 5 + 7 = 17) 175 (10 X 17) + 5  
  Isaak 6 X 6 X 5 (6 + 6 + 5 = 17) 180 (10 X 17) + 10 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26)
  Jakob 7 X 7 X 3 (7 + 7 + 3 = 17) 147 (8 X 17) + 11 47 OF 182 (7 X 26)
  Jozef (5 X 5) + (6 X 6) + (7 X 7) (5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 = 36) 110 (6 X 17) + 8 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26)
totaal     612 (34 X 17) + 34 OF 36 X 17 144 (12 X 12) OF 546 (21 X 26)
gemiddeld     153 (9 X 17) 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).

27

27 = 13 + 14
27 = 3³. Volgens de rangorde van de letters heeft de naam לות = Lot de getalswaarde 27. De grote getalswaarde is 45 (3² X 5).
27 x 5 = 135 Bij cyclische verwisseling ontstaat een nieuw veelvoud van 27; 5 13 en 35 1: 513 = 27 x 19;
351 = 27 x 13
27 x 4 = 108; 81 = 27 x 3; 810 = 27 x 30
27 x 6 = 162; 216 = 27 x 8; 621 = 27 x 23
27 x 7 = 189; 918 = 27 x 34; 891 = 27 x 33
27 x 9 = 243; 324 = 27 x 12; 432 = 27 x 16
27 x 10 = 270; 27 = 27 x 1; 702 = 27 x 26
27 x 11 = 297; 729 = 27 x 27; 972 = 27 x 36
27 x 14 = 378; 837 = 27 x 31; 783 = 27 x 29
27 x 15 = 405; 540 = 27 x 20; 54 = 27 x 2
27 x 17 = 459; 945 = 27 x 35; 594 = 27 x 22
27 - 54 - 81 - 108 - 135 - 162 - 189 - 216 - 243 - 270 - 297 - 324 - 351 - 378 - enz.

- 28 . - 28 -

- 28 = 22 + 6 (waw).
- 28 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 4 X 7 (oneven aantal ; het middelste getal vermenigvuldigen met het laatste getal)
--- Elia. Getalswaarde ´elèjâh : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , jod = 10 , he = 5 ; totaal : 28 of 46.
- 28 x 13 = 364 of 4 x 7 x 13 = 4 X 91
- Het vrouwelijk of emotionele ritme (V - ritme) duurt 28 dagen.

29
29 = 14 +15
De leeftijd waarop Nachor Terach verwekte.
- hâlal (loven, prijzen). Getalswaarde : he = 5 , lamed = 12 of 30. Totaal : 29 of 65 (5 X 13). Ps 113 telt 58 (d. i. 2 X 29) woorden.
- Getalswaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7). Taalgebruik in Tenach : jôm (dag).
- kebhôdô (zijn heerlijkheid). kaph = 11 OF 20 , beth = 2 , waw = 6 , daleth = 4 , waw = 6. Totaal : 11 + 2 + 6 + 4 + 6 = 29 OF 38 (2 X 19). Ps 113 bestaat uit 58 woorden; het Hebreeuwse woord kebhôdô (zijn heerlijkheid) is het 29ste woord in de Psalm , precies in de helft.
- lamed. Getalswaarde : lamed = 12, mem = 13, daleth = 4; totaal : 29. lâmad (leren, onderrichten, onderwijzen).
aantal woorden : Js 1,11.
aantal letters :

30

30 = 2 x 3 x 5 = 5 X 6 = 10 x 3 = 15 x 2.
- 30 = 3 X 10. 10 is het symbool voor de tien woorden.
lamed = 12 of 30. Getalswaarde : lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 , daleth = 4 ; totaal : 29 of 74 (2 X 37).

- bâchar (kiezen, uitverkiezen). Taalgebruik in Tenach : bâchar (kiezen, uitverkiezen). Taalgebruik in Jesaja : bâchar (kiezen, uitverkiezen). Getalswaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7). Structuur : 2 - 8 - 2.
1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777


30 = 2x3x5 De leeftijd waarop Selach Eber verwekte
De leeftijd waarop Peleg Reü verwekte
De leeftijd waarop Serug Nachor verwekte

- kî (want, omdat). Taalgebruik in Tenach : kî (want, omdat). Getalswaarde : kaph = 11 of 20 , jod = 10 ; totaal : 21 (3 X 7) of 30 (2 X 3 X 5).
- lâmmâh (waarom). Taalgebruik in Tenach : lâmmâh (waarom). Getalswaarde : lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 , he = 5 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 75 (3 X 5²). Structuur : 3 - 4 - 5.
- râchab (zich wijd openen). Taalgebruik in Tenach : râchab (zich wijd openen). Getalswaarde : resj = 20 of 200 , chet = 8 , beth = 2 ; totaal : 30 OF 210.
31. - 31 -

31 is de getalswaarde van ´el (God) ; aleph = 1 , lamed = 12 of 30. Totaal : 13 of 31 (elkaars spiegelbeeld).
31 = 15 + 16. Adam : grondgetal bij de totale leeftijd (30 X 31 = 930)
31 X 8 = 248. Het aantal geboden van de 613 (248 + 365) voorschriften. De getalswaarde van Abraham (´abhrëhâm) : aleph = 1 , beth = 2 , resj = 20 of 200 , h = 5 , mem = 13 of 40. Totaal : 41 of 248 (31 X 8).
31 X 13 = 403. (Een getal vermenigvuldigd met zijn omgekeerde). Het aantal jaren van Arksapad na de verwekking van zijn zoon Selach.
31 X 15 = 465 (Nu 1,21. 46500 manschappen).
Het aantal jaren van Selach na de verwekking van zijn zoon Eber. De verkorte vorm is van de godsnaam ´èlohîm is ´èl. Getalswaarde is : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; totaal 13 of 31 (elkaars omgekeerde).
31 x 31 = 961; omgekeerde getallen: 13 x 13 = 169.
31 x 30 = 930; omgekeerde getallen: 13 x 03 = 039.
31 = 2 (5 )-1 =1 + 5 + 5 (2) = 1 + 2 + 4 + 8 + 16
= 2.3.5 +1

32
32 = 2³ X 2² OF. De leeftijd waarop Reu ” Serug verwekte.
lamed = 12 of 30 , beth = 2 ; samen : 32. lebh (hart).
32 - 22 = 10 (jod).
32+33= 65.
- kabhôd (heerlijkheid). Taalgebruik in Tenach : kabhôd (heerlijkheid). Taalgebruik in Jesaja : kabhôd (heerlijkheid). Getalswaarde : kaph = 11 of 20 , beth = 2 , waw = 6 , daleth = 4. Totaal : 11 + 2 + 6 + 4 of 20 + 2 + 6 + 4 = 23 of 32. kabhod = 17. In het Hebreeuws betekent het zwaarte (b.v. van zijn mantel). In het Grieks getransponeerd naar iets lichts , heerlijks : doxa. Lat. gloria. Fr. gloire. E. glory. Ned. heerlijkheid. D. Herrlichkeit.
- ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen). Taalgebruik in Tenach : ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen). Getalswaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 32 (2² X 2³) OF 131 (priemgetal). Structuur : 1 - 4 - 9.

33

33 = 3 x 11
Het intelligentieritme duurt 33 dagen.
34: De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)


= De leeftijd waarop Eber Peleg verwekt

De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
- ´èbhjôn (behoeftig). Taalgebruik in Tenach : ´èbhjôn (behoeftig). Getalswaarde : aleph = 1 , beth = 2 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 69 (3 X 23).
- `ânag (weelderig opgevoed zijn, zih verheugen , zich verlustigen). Taalgebruik in Tenach : `ânag (weelderig opgevoed zijn, zih verheugen , zich verlustigen). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 , gimel = 3 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 123 (4 X 31). Structuur : 7 - 5 - 3.
- jârad (afdalen, afstijgen, vallen). Taalgebruik in Tenach : jârad (afdalen, afstijgen, vallen). Getalswaarde : jod = 10 , resj = 19 of 200 , daleth = 4 ; totaal : 33 of 214 (2 X 107). Structuur : 1 - 2 - 4.

- 34

16 3 2 13   34
5 10 11 8   34
9 6 7 12   34
4 15 14 1   34
           
34 34 34 34    

Het magische getallenkwadrant op de gravure van Albrecht Dürer , Melencolia I.
De som van elke denkbare groep van vier getallen is hier steeds 34 : horizontaal , vertikaal , diagonaal , en zelfs elk kwart (10 + 3 + 5 + 16) , ook het kwart in het midden (10 + 11 + 6 + 7). Als je van elk getal aan de rand een lijn trekt door het midden van het kwadrant , kom je steeds bij een getal uit waarmee het samen het Godsgetal 17 vormt : 16 + 1 , 3 + 14 , 2 + 15 enz. De vier getallen in het midden leveren diagonaal ook twee keer 17 op : 10 + 7 en 6 + 11.

34 (2 X 17)
- אמר = ´-m-r (zeggen). Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen). Getalswaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal). Structuur : 1 - 4 - 2. De som van de elementen is telkens 7.
- dâl OF dal (arm, gering). Taalgebruik in Tenach : dâl OF dal (arm, gering). Getalswaarde : daleth = 4 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 16 (2² X 2²) OF 34 (2 X 17).
- ´ärâm (Aram). Taalgebruik in Tenach : ´ärâm (Aram). Getalswaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 241 (priemgetal).


35

5 x 7 = 35

1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

35 = 5 x 7 of de helft van 70. Het gemeenschappelijk getal van Kenan.
· Toen Kenan zijn zoon Mahalalel verwekte: 70 = 35 x 2 of 70 x 1 (Gn 5,12)
· De jaren van Kenan na de verwekking van Mahalalel: 840 = 35 x 24 of 70 x 12 (Gn 5,13)
· De totale leeftijd van Kenan: 910 = 35 x 26 of 70 x 13 (Gn 5,14)

70=² Då leeftijä van Arksapaä waaroð hiê Selacè 
35X² = 7° De leeftijä waaroð Kenan zijn zoon Mahalalel 
verwekte. verwekte.
35X3 = 105 De leeftijd waarop Set zijn zoon Enos verwekte.
35X24= 84° Då leeftijä van Kenan ná då verwekkinç van 
Mahalalel.
35X26= 910 De totale leeftijd van Kenan.
- zârach (rijzen, opgaan). Taalgebruik in Tenach : zârach (rijzen, opgaan). Getalswaarde : zajin = 7 , resj = 20 of 200 , chet = 8 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 215 (5 X 43). Structuur : 7 - 2 - 8.

36+37= 73

36

- 36 = 6². OF 2² X 3².

4 X 153 = 612 (d.i. de som van de leeftijden van Abraham (175) , Isaak (180) , Jakob (147) en Jozef (110). 612 = 4 X 153 OF 4 X 9 X 17 OF 36 X 17. De som van de cijfers van de vier getallen van de vier leeftijden is : 13 + 9 + 12 + 2 = 36. Jozef (110) : 5² X 6² X 7². De som van de factoren : 5 + 5 + 6 + 6 + 7 + 7 = 36.
- nâshâ´(dragen, opnemen, verheffen). Taalgebruik in Tenach : nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen). Getalswaarde : nun = 14 of 50 , shin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13). Structuur : 5 - 3 - 1. nâshâ´ wordt gebruikt in uitdrukkingen als de ogen opslaan , zijn stem verheffen , zijn voeten opheffen (= voortgaan) , zijn handen omhoogheffen.

- 37.
37 is een stergetal met 19 als hexagoon ( 7 - 13 ; 37 - 19 ; 73 - 37).
37 = 18 + 19 OF 22 + 15 (samekh).
- 37 X 1 = 37.
--- Verwijzing : châkhmâh (wijsheid) , zie Ps 111,10. Getalswaarde : chet = 8 , kaph = 11 of 20 , mem = 13 of 40 , he = 5. Totaal 37 of 73. Merkwaardige getallen !
--- Verwijzing : gâdal (groot worden, opgroeien) , zie Ps 34,4. De getalswaarde van gdl is : gimmel = 3 , daleth = 4 , lamed = 12 of 30 ( 3 X 4 = 12 ; verhouding : 3 - 4 - 3'0') ; totale waarde : 19 of 37. De verhouding 3 - 4 - 3 vinden we in de 3de letter , de gimmel : gimmel = 3 , mem = 13 of 40 , lamed = 12 of 30 ; totale waarde : 28 of 73. Wellicht is het van hieruit begrijpelijk dat in alfabetische Psalmen bij de derde letter gimmel het woord gdl wordt gebruikt. De getalswaarde van beide woorden is elkaars omgekeerde : 37 - 73.
--- 73 is de omkering van 37. Bij de totale leeftijd van Henoch (Gn 5,23) (73 X 5 = 365).
--- Grondgetal van de totale leeftijd van Nachor (Gn 11,24-25) (29 + 119 = 148 = 37 X 4)
- 37 x 3 = 111.
--- ´aleph (alef). Verwijzing : ´aleph (alef) , zie Ps 111,10. Getalswaarde : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , phe = 17 of 80 ; totaal : 30 of 111. De schrijfwijze van aleph is een schuine waw (getalswaarde 6) met rechtsboven en linksonder een jod (2 X 10) , dus getalswaarde 26, dezelfde getalswaarde als die van JHWH. De zegen van Isaak aan Jakob (Gn 27,28 en Gn 27,29) bevat 26 woorden (de getalswaarde van JHWH) en 111 letters (de getalswaarde van aleph).
Ps 111,10 : re´sjîth châkhëmâh (chokma) = begin van wijsheid. Re´sjîth : resj = 20 , alef = 1 , sjin = 21 , jod = 10 , taw = 22. Totaal : 74 (of : 37 X 2). Châkhmâh : chet = 8 , kaph = 11 , mem = 13 , he = 5. Totaal 37. Beide samen : 74 + 37 = 111. Verhouding 2/3 - 1/3.
37 x 6 = 222. Het aantal verzen van het boek Prediker.
37 x 7 = 259 (ABC); 925 (CAB) = 37 x 25; 592 (BCA) = 37 x 16
- 37 x 8 = 296 (ABC) ; 629 (CAB) = 37 x 17 ; 962 (BCA) = 37 x 26.
37 x 9 = 333
37 x 11 = 407 (ABC); 740 (CAB) = 37 x 20. 74 (BCA) = 37 x 2.
37 x 12 = 444
37 x 13 = 481 (ABC) ; 148 (CAB) = 37 x 4; 814 (BCA) = 37 x 22
37 x 14 = 518 (ABC) ; 851 (CAB) = 37 x 23; 185 (BCA) = 37 x 5
37 x 21 = 777 (ABC) ; is een veelvoud van 111
--- Het priemgetal bij de leeftijd van Lamech (Gn 5,31) (777 = 111 x 7 = 3 x 37 x 7 = 37 x 21 of 37 x 3 x 7).
- 37 x 26 = 962 (ABC) ; 296 (CAB) = 37 x 8 ; 629 (BCA) = 37 x 17.
--- Het priemgetal bij de leeftijd van Jered (Gn 5,20) (962 = 37 x 26 of 37 x 2 x 13)
- 37 X 73 = 2701. Verwijzing : châkhmâh (wijsheid) , zie Ps 111,10. Getalswaarde : het = 8 , kaph = 11 of 20 , mem = 13 of 40 , he = 5. Totaal 37 of 73. Merkwaardige getallen ! De getalswaarde van Gn 1,1 is 2701.
- tsôm (vasten). Taalgebruik in Tenach : tsôm (vasten). Getalswaarde : tsade = 18 of 90 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 37 OF 136 (2³ X 17). Structuur : 9 - 6 - 4.

38

- 38 = 22 + 16 (ajin).
- Js 37 bevat 38 verzen (7 + 5 + 6 + 15 + 3).
- âmôts (Amos). Taalgebruik in Tenach : âmôts (Amos). Getalswaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 137 (priemgetal). Structuur : 1 - 4 - 6 - 9.
- `eth (tijd). Taalgebruik in Tenach : `eth (tijd).Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 38 OF 470. Structuur : 7 - 4.
- qûm (opstaan). Taalgebruik in Tenach : qûm (opstaan). Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 146 (2 X 73). Dt : 38 jaar zwerven in de woestijn.

- 39. - 39 -

- Het is de som van de zijden van een gelijkzijdige driehoek waarvan de zijde = 13.
- יהוה אֶחָד (= JHWH ´èchâd: JHWH is één). Getalswaarde : 26 + 13 = 39.
- מֹשֶׁה (= mosjèh: Mozes). Taalgebruik in Tenakh: Mosjèh (Mozes). Getalswaarde : mem = 13 of 40, sjin = 21 of 300 , h = 5. Totaal: 39 (3 X 13) of 345 (3 X 5 X 23); het omgekeerde 543 (3 X 181: het zesde zeszijdige stergetal). Structuur : 4 - 3 - 5. De som van de elementen is telkens 3.
- Getalswaarde van ´èrèts (land, aarde) : aleph = 1 , resj = 20 of 300 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 39 of 391.
- tsâmach (ontspruiten, groeien). Taalgebruik in Tenach : tsâmach (ontspruiten, groeien). Getalswaarde : tsade = 18 of 90 , mem = 13 of 40 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 11) OF 138 (2 X 3 X 23). Structuur : 9 - 4 - 8.
- rûm (zich verheffen, opstaan). Taalgebruik in Tenach : rûm (zich verheffen, opstaan). Getalswaarde : resj = 20 of 200 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 246 (2 X 3 X 41).
- טל (= thal: dauw; zn). Getalswaarde: thet = 9, lamad = 12 of 30; totaal: 21 (3X 7) of 39 (3 X 13). Op sjabbat zijn er 39 hoofdwerkverboden. Dt 25,2-3: 39 slagen voor de overtreder.

40

- 40 = 2³ X 5.
- אַהֱרֹן = ´ahäron (Aäron). Taalgebruik in Tenakh : ´ahäron (Aäron). Getalwaarde : aleph = 1 , he = 5 , resj = 20 of 200 , nun = 14 of 50. Totaal : 40 = 2³ X 5) of 256 (2² X 2³ X 2³ ). Structuur : 1 - 5 - 2 - 5. De som van de elementen is telkens 4.

- ´arëbâ`îm (veertig. 40) , zie Ex 24,18.
- qârâ´ (roepen, heten). Taalgebruik in Tenach : qârâ´ (roepen, heten). Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 40 of 301. Structuur : 1 - 2 - 1.
-

- 41. - 41 -
- 4² + 5² = 16 + 25 = 41. 4² X 5² = 400.
- ´jl. Getalswaarde : aleph = 1 ; jod = 10 ; lamed = 12 of 30. Totaal : 23 of 41.
- אֱלֹהִים = ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God). Getalswaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43). Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4. De som van de elementen is telkens 5.

Het is wel opmerkelijk dat de getalswaarde van het eerste (zonder de kaph) en het laatste woord van Ps 42,2 dezelfde is , nl. 41.
- mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenach : mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde : mem = 13 of 40 , waw = 6 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 41 OF 446 (2 X 223). Structuur : 4 - 6 - 4.

42

- 42 = 6 X 7 OF 2 X 3 X 7. 1² + 4² + 5² = 42. 1² X 4² X 5² = 400.
- De getalswaarde van וַיְדַבֵּר = wajëdabber (en hij sprak) is : waw = 6 , jod = 10 ; samen : 16 = 2² X 2² ; algemeen totaal : 26 + 16 = 42 (2 X 3 X 7) OF 206 + 16 = 222 (6 X 37 OF (10 X 17) + (2 X 26).

- Aantal lettergrepen : Js 1,1.

43

Het spiegelbeeld van 43 is 34 (2 X 17). 4 + 3 = 7 ; 3 + 4 = 7 ; 43 + 34 = 77.
43 = 21 + 22.
43 = 17 + 26 (de som van de twee getalswaarden van de Naam JHWH).

44

- dâm (bloed, bloedschuld). Taalgebruik in Tenach : dâm (bloed, bloedschuld). Getalswaarde : daleth = 4 , mem = 13 of 40 ; totaal : 17 OF 44 (4 X 11).
- pâqach (openen, opmerkzaam zijn). Taalgebruik in Tenach : pâqach (openen, opmerkzaam zijn). Getalswaarde : 17 of 80 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 188 (4 X 47). Structuur : 8 - 1 - 8.

 

45

- 45 (3² + 6² OF 3² X 5); 9 + 36 OF 9 X 5.

 

- 46. - 46 -

Plaats je de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet op de spaken van een wiel, dan komen de eerste (aleph) en de laatste letter (taw) naast elkaar te liggen. De elfde (kaph) en de twaalfde (lamed) letter liggen diagonaal tegenover de aleph en de taw. De vier letters vormen een 8 als teken. Een liggende 8 is het symbool voor oneindig , een lemniscaat - `âlats (juichen). Taalgebruik in Tenach : `âlats (juichen). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 46 (2 X 23) OF 190 (2 X 5 X 19).

47

47 = 23+24
47 + 2 = 49 (7²) ; 47 X 2 = 94 Zie Adam

- Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3 OF (8 X 17 = 136) + 11. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers. Jakob diende 7 jaar voor Lea en Rachel (Gn 29,20 en Gn 29,30). Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28). Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28). De buitenste getallen van 147 is 17. Het tweede en derde getal van 147 is 47. 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47).
- Jakob (Gn 25,26). יַעֳקֹב = ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
- vr. enk. חֱמִשָּׁה = chämisjsjâh (vijf, 5). Getalwaarde : chet = 8 , mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 47 OF 353 (priemgetal).

48

48 = 2² X 2² X 3.
- 48 is de getalswaarde van het woord = chûmasj (vijf, 5) waarmee de eerste 5 boeken (Thora of Pentateuch) van de Bijbel worden aangeduid ; chet = 8 , waw = 6 , mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 ; totaal : 48 2² X 2² X 3) OF 354 (

49

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak , Jakob en Jozef hebben de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
1. Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7 OF (10 X 17) + 5. (Gn 25,7). 5 is de getalswaarde van de letter he. Abram en Saraj ontvangen de letter he in hun naam en zij worden vruchtbaar (Gn 17,5 en Gn 17,15). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoten : 5 + 5 + 7 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
2. Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5 OF (10 X 17) + 10. (Gn 35,28). 6 is de getalswaarde van de letter waw. In Gn 25,19 staat de waw bij het begin van het woord (thôlëdoth). Getalswaarde : thaw = 22 of 400 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). thôlëdoth komt in 7 verzen in Tenakh voor. Op de 6de plaats betreft het Isaak. Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
3. Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3 OF (8 X 17) + 11. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers. Jakob diende 7 jaar voor Lea en Rachel (Gn 29,20 en Gn 29,30). Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28). Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28). De buitenste getallen van 147 is 17. Het tweede en derde getal van 147 is 47. 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47).
1. - 3. Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend.
- De plechtige zegen in Nu 6,24 - Nu 6,25 - Nu 6,26 telt 3 - 5 - 7 woorden.
4. Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7² OF (6 X 17) + 8. De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22). of de som van de kwadraten van de aartsvaders. Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110.
1. - 4. De vier leeftijden samen geeft de som van 612 (2² X 3² X 17) OF (34 X 17) + 34. Het is een gemiddelde van 9 X 17 OF 153. Het getal 153 is een driehoeksgetal. Het getal 153 is de som van alle getallen van 1 tot en met 17. 612 is een vierkant (4 X 153). Daarmee is het probleem opgelost waarom de som van de factoren bij Jozef geen 17 is. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
Ook de getalswaarde van de namen van Isaak , Jakob en Jozef heeft een symbolische waarde.
2. Isaak (Gn 21,3). jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
3. Jakob (Gn 25,26). ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
4. Jozef (Gn 30,24). Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef volgens de tweede telling wordt gevormd door het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH volgens de gewone telling (26) : 8 X 26 EN 7 X 26 EN 6 X 26. In totaal geven de twee tellingen 49 + 47 + 48 = 144 (12 X 12) OF 208 + 182 + 156 = 546 (21 X 26). Het gemiddelde is 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).
- Bij de leeftijden en de naamgeving spelen de 2 getalswaarden van de Godsnaam JHWH een beslissende rol. Het getal 17 bij de leeftijden , het getal 26 bij de naamgeving. De leeftijd van Jakob is 147 , de getalswaarde van de naam van Jakob is 47 of 182 (7 X 26). Bij Jakob overheerst het getal 7 , zowel bij zijn leeftijd als bij de getalswaarde van zijn naam.

    leeftijd   getalswaarde naamgeving
  Abraham 5 X 5 X 7 (17) 175 (10 X 17) + 5  
  Isaak 6 X 6 X 5 (17) 180 (10 X 17) + 10 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26)
  Jakob 7 X 7 X 3 (17) 147 (8 X 17) + 11 47 OF 182 (7 X 26)
  Jozef 5 X 5 X 6 X 6 X 7 X 7 (36) 110 (6 X 17) + 8 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26)
totaal     612 (34 X 17) + 34 OF 36 X 17 144 (12 X 12) OF 546 (21 X 26)
gemiddeld     153 (9 X 17) 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).

 

50

nun = 14 (2 X 7) of 50.
- Getalswaarde van וַיּאֹמֶר = wajjo´mèr (en hij zei) is 34 + 16 = 50 OF 241 + 16 = 257 (priemgetal).

- שָׁמַע = sjâma` (horen, luisteren). Taalgebruik in Tenakh : sjâma` (horen, luisteren). Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , ajin = 16 of 70 ; 50 (2 X 5²) of 410 (2 X 5 X 41). Structuur : 3 - 4 - 7. De som van de elementen is telkens 5.

- 51.

3 X 17 (30 + 21) = 51. Het aantal letters in Ex 20,7. Het aantal woorden is er 17.

52

- אֶל מֹשֶׁה = ´èl mosjèh (tot Mozes). Tenakh (203). Getalswaarde : 13 OF 31 + 39 OF 345 = 52 (2 X 26) OF 376 (2³ X 47). 52 is 2 X 26 ; 26 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH. 376 is de getalswaarde van het woord שָׁלוֹם = sjâlôm (vrede). Taalgebruik in Tenakh : sjâlôm (vrede). Taalgebruik in Jesaja : sjâlôm (vrede). Getalswaarde : sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 52 (2 X 26) OF 376 (2³ X 47). Structuur : 3 - 3 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 7.
- - ´asjërê (gelukkig, zalig) . Verwijzing: ´asjëre (gelukkig, zalig) , zie Ps 1,1. Getalswaarde van ´asjëre (gelukkig, zalig) : aleph = 1 , sjin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , jod = 10 ; totaal : 52 (2 X 26 of 4 X 13) of 511. De getalswaarde van de schrijfwijze van de eerste letter van het woord en de getalswaarde van het gehele woord is 1 op 2 (26 / 52 of 2 X 13 / 4 X 13). 52 is eveneens de getalswaarde van `âmîm (volken) ; aijn = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , jod = 10 ; totaal 52 of 160. Het aantal letters van Ps 67 is 208 of 52 ( 4 X 13) X 4.

- sephèr (brief, geschrift, boek). Taalgebruik in Tenakh : sephèr (boek). Getalswaarde : samekh = 15 of 60 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 ; totaal : 52 (2 X 26) OF 340 (2² X 5 X 17). Structuur : 6 - 8 - 2.

52 = 13 x 4
52 = het aantal weken in een jaar (52 x 7 = 364)

53

- `âphâr (stof, aarde). Taalgebruik in Tenach : `âphâr (stof, aarde). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 ; totaal : 53 OF 350 (2 X 5³ X 7).
- qèrèn (hoorn). Taalgebruik in Tenach : qèrèn (hoorn). Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , nun = 14 of 50 ; totaal : 53 OF 350 (2 X 5² X 7).
- אֶל אַהֱרֹן = ´èl ´ahäron (tot Aäron). Tenakh (30 = 2 X 3 X 5) ). Ex (9). Lv (16). Nu (5) : (1) Nu 6,23. (2) Nu 8,2. (3) Nu 17,11. (4) Nu 18,1. (5) Nu 18,8. Getalswaarde : 13 OF 31 + 40 OF 256 = 53 (priemgetal) OF 287 (7 X 41). אֱלֹהִים = ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God). Getalswaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43). Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4. De som van de elementen is telkens 5.

53 = 26+27 Zie Set-Mahalalel.
= 70-17
= 52 + 1= 4X13 + 1

54
- sjâmar (behouden, bewaren). Taalgebruik in Tenach : sjâmar (behouden, bewaren). Getalswaarde van sjâmar (behouden, bewaren) : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 54 ( 2 X 3³) of 540 (2² X 3³ X 5). Structuur : 3 - 4 - 2.
- Ps 121 telt 54 woorden (zonder de 2 woorden van de titel). De Psalm telt 56 woorden (met de 2 woorden van de titel). Een werkwoordvorm van sjâmar nl. sjômer , is het 28 ste woord, juist in de helft van de Psalm.
- Aantal letters : Js 58,8.

55

Pythagoras : de som van de vier opeenvolgende getallen (tetra = vier ; ktys, wellicht afkomstig van ktisô : scheppen , vormen ; totaal : vier-vormig) 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Deze getallen geplaatst in een viervoudige rij ; 1ste zij : 1 ; tweede rij : 2 en 3 ; derde rij : 5 en 5 en 6 ; vierde rij : 7 en 8 en 9 en 10 ; dit geeft een totaal van 55. Dit is ook de som van 23 en zijn spiegelbeeld 32.

: De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)


55+56= 111

- 56.

- Getalswaarde van jôm (dag) : jod = 10 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 29 OF 56 (2³ X 7). Taalgebruik in Tenach : jôm (dag).
56 + 57= 113

- 57

- 57 = 3 X 19.
- na`ämân (Naäman). Getalswaarde : nun = 14 of 50 , ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 ; totaal : 57 (3 X 19) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7).
- sjamaîm (hemelen). Taalgebruik in Tenach : sjamaîm (hemelen). Getalswaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , jod = 10 , mem = 13 of 40 ; totaal : 57 (3 X 19) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13 = 15 X 26).
Aantal letters : Js 58,9. Js 60,4.

 

58

Aantal letters : Jl 2,1.

- הַתּוֹרָה = haththôrâh (de wet, Pentateuch, chûmasj) < prefix bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. תוֹרָה = thôrâh (wet). Taalgebruik in Tenakh : thôrâh (wet). Getalswaarde : 53 + 5 = 58 (2 X 29) OF 616 (2³ X 3 X 11).

- Om de eerste vijf boeken van Mozes , de Pentateuch , aan te duiden gebruiken de Joden de uitdrukking chämisjsjâh sjûmësje(j) = de vijf vijfden. De getalswaarde van chämisjsjâh is 47. De getalswaarde van sjûmësje(j) is 58.

60 - 60 -

- 60 = 5 X 12. 5 staat symbool voor de 5 boeken van Mozes , de Thorah en de 12 staat symbool voor de 12 stammen van Israël. 60 wordt vermeld in Mc 4,8.
- Zestig is een Harshadgetal. Een Harshadgetal of Nivengetal is een geheel getal dat deelbaar is door de som van zijn cijfers in een of meerdere talstelsels. De naam Nivengetal komt van Ivan M. Niven welke deze getallen beschreef in een bijdrage op een conferentie over getaltheorie in 1997. Het woord harshad komt uit het Sanskriet en betekent 'grote vreugde'.
Zestig is de basis van het Babylonische cijferstelsel. Hieraan is onder andere de indeling van de tijd ontleend. Een uur telt zestig minuten; iedere minuut telt zestig seconden.
De hoeken van een gelijkzijdige driehoek zijn elk zestig graden.

- `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach : `ämâleq (Amalek). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , lameth = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5) ; verhouding : 1 op 4.
- sjem JHWH. Taalgebruik in Tenach : sjem (naam). Taalgebruik in Tenach : JHWH. Getalswaarde van sjem : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) of 340 (10 X 2 X 17). JHWH = 26. Samen : 34 + 26 OF 340 + 26 = 60 OF 366. 60 = 34 (2 X 17) + 26. 366 = 2 X 3 X 61 OF (6 X 60) + 6.

61

61 = (5²) + (6²) = 25 + 36.

62

Aantal letters : Js 58,3.

64
- 64 = 2³ X 2³. (5 X 12) + 4.
- Ps 145,13 : malëkhûth khâl (khol) `olâmîm (een koninkrijk van alle eeuwen). De middelste woorden van Psalm 145 (77 + 3 + 77). In het midden staat het woord khâl (= 23) omgegeven door de woorden malëkhûth (mem = 13; lamed = 12; kaph = 11; waw = 6; taw = 22; totaal : 64) en `olâmîm (ayin = 16; lamed = 12; mem = 13; jod = 10; totaal : 64). khâl wordt dus omgegeven door twee woorden met dezelfde getalswaarde.
- Het vers Jl 4,8 telt 16 (2² X 2²) woorden en 64 (2³ X 2³) letters. Verhouding : 1 op 4.

65

· Mahalalel: grondgetal bij de verwekking van Jered door Mahalalel (65 = 13 x 5; Gn 5,15). (5)
· Henoch: grondgetal bij de verwekking van Metuselach door Henoch. ( 65 = 13 x 5; Gn 5,21). (7)

5 = 32 + 33.= (2 x 2 x 2 x 2 x 2) + (3 x 11) = 25 + 33
65 = 5 x 13 = 5 x (6 + 7) = (5 x 6) + (5 x 7) = 30 + 35
65 = 82 + 12 = 72 + 42 = 64 + 1 = 49 + 16

66

66 = 3 X 11 OF 3 X 22.
Aantal woorden :
Aantal lettergrepen : Js 58,6.

68

- jësja`ëjâhû (Jesaja). Taalgebruik in Tenach : jësja`ëjâhû (Jesaja). Getalswaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 68 (2² X 17) OF 401 (priemgetal). Structuur : 1 - 3 - 7 - 1 - 5 - 6.
- Aantal letters : Js 1,1.

69

- ´èbhjôn (behoeftig). Taalgebruik in Tenach : ´èbhjôn (behoeftig). Getalswaarde : aleph = 1 , beth = 2 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 69 (3 X 23).
- Aantal letters : 1 S 2,1.

70. Verwijzing : 70.
- getalswaarde van de hebreeuwse letter ajin.
- Nakomelingen van Adam (Gn 5,1-32). Gn 5,12 : Toen Kenan zeventig jaar was, verwekte hij Mahalalel. Gn 5,12 - Gn 5,13 - Gn 5,14 : het is het gemeenschappelijk getal van de leeftijden van Kenan : 70 - 840 (= 12 x 70) - 910 (= 13 x 70). De getalswaarde van Kenan is 57 of 210 (3 X 70) : qoph = 19 of 100 ; jod = 10 ; nun = 14 of 50 ; totaal : 19 + 10 + 14 = 14 = 57 of 100 + 10 + 50 + 50 = 210.
- De volkenlijst (Gn 10,1-32) bestaat uit 70 volkeren.
- Gn 11,26 : Toen Terach zeventig jaar was, verwekte hij Abram.
- תוֹרַת = thôrath (de wet van). Getalswaarde : thaw = 22 of 400 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 70 (7 X 10) OF 1006 (2 X 503).

70 = 2 x 5 x 7 = 10 x 7 = 14 x 5 = 2 x 35 = (2 x 7) + (3 x 7) + (5 x 7)
7 = 3 + 4
35 = 2 x (17+18)

71

71 is het spiegelbeeld van 17.

72

JHWH : j = 10 , h = 5 , w = 6 , h = 5 ; totaal 26.
j = 10 + jh = 15 + jhw = 21 + jhwh = 26 geeft het totaal 72 .

Ex 14 19, Ex 14, 20 en Ex 14, 21 hebben elk 72 letters. Als je nu de 72 letters van deze drie verzen onder elkaar schrijft maar dan zo: vers 19 beginnend van rechts naar links, vers 20 beginnend van links naar rechts en vers 21 van rechts naar links. De drie corresponderende letters vormen een godsnaam en zo bekomt men 72 namen van God. Shem Ha Maphoresch. The Shem Ha Maphoresch is the 72-syllable name of God, as outlined by the Kabbalists, using three consecutive passages of the Bible. This name can then be converted into a list of names of the names of the angels seen be Jacob. In Jacob's vision (Genesis 28:12) he saw a ladder which stretched from the Earth to the Heaven, "and behold, the angels of God were ascending and descending on it!" Although not stated in this passage, these angels are believed to number 72. The names of these angels are derived from the Biblical passages Exodus 14:19, 14:20, and 14:21. These are three consecutive passages, each containing 72 letters in the original language of the Bible. To gain the names of these angels, the passages are written as so: Ex 14:19 in the correct direction (Right to Left), Ex 14:20 in the opposite (Left to Right) and Ex 14:21 in the correct direction, directly below each other. When this is done, the following series of characters is made:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  
  מ ה י ר ח א מ ד מ ע י ו מ ה י נ פ מ נ נ ע ה ד ו מ ע ע ס י ו מ ה י ר ח א מ כ ל י ו ל א ר שׂ י ה נ ח מ י נ פ ל כ ל ה ה מ י ה ל א ה כ א ל מ ע ס י ו      
  ו י ב א ב י נ מ ח נ ה מ צ ר י מ ו ב י נ מ ח נ ה י שׂ ר א ל ו י ה י ה ע נ נ ו ה ח שׁ כ ו י א ר א ת ה ל י ל ה ו ל א ק ר ב ז ה א ל ז ה כ ל ה ל י ל ה      
  מ י מ ה ו ע ק ב י ו ה ב ר ח ל מ י ה ת א מ שׂ י ו ה ל י ל ה ל כ ה ז ע מ י ד ק ח ו ר ב מ י ה ת א ה ו ה י כ ל ו י ו מ י ה ל ע ו ד י ת א ה שׁ מ ט י ו      
                                                                                         
 
                                                           
                                                                                         
 
                                                           
                                                                                         
 
                                                           

M K L I V L A R Sh I H N Ch M I N P L K L H H M I H L A H K A L M O S I V

N V H Ch Sh K V I A R A Th H L I L H V A Q R B Z H A L Z H K L H L I L H

D Q Ch V R B M I H Th A H V H I K L V I V M I H L O V D I Th A H Sh M T I V

M H I R Ch A M D M O I V M H I N P M N N O H D V M O O S I V M H I R Ch A V I B A B I N M Ch N H M Tz R I M V B I N M Ch N H I Sh R L V I H I H O N M I M H V O Q B I V H BR Ch L M I H Th A M Sh I V H L I L H L K H Z O M I

This will then give 72 three-letter names when read vertically. To form the angels' names, the suffix el or ih can be added, and all 72 names are made. These names, as they have been attributed, are given later.

Jacob's Ladder has been viewed by many Kabbalists as the over-laying of four Tree of Life diagrams, which together form a representation of the four worlds of Assiah, Beriah, Yetzirah, and Atziluth. It is here that the angels of the Shem Ha Maphoresch move from Heaven to Earth and back again. Thus, for Kabbalists who meditate on the Tree of Life Glyph, and traverse it's paths, these angels may be encountered and become useful. As far as I can find, no work has been done in assigning angels to paths and spheres in relation to the Shem HaMaphoresch. This seems almost pointless since the angels move freely across the Ladder, and it seems a little academic to try to push the 72 names on to the 61 paths and 25 spheres, neither of which can be tweaked to form a decent 72.

The full list of the 72 angel's names is given below:

  52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72      
  נ פ ל כ ל ה ה מ י ה ל א ה כ א ל מ ע ס י ו      
  ל ה ו ל א ק ר ב ז ה א ל ז ה כ ל ה ל י ל ה      
  כ ל ו י ו מ י ה ל ע ו ד י ת א ה שׁ מ ט י ו      
                                                 
                                                 
                                                 

1:Vehu
2:Yeli
3:Sit
4:Aulem
5:Mahash
6:Lelah

8:Kahath
9:Hezi
10:Elael
11:Lav
12:hahau
13:Yezel
14:Mebah
15:Heri
16:Haqem
17:Lau
18:Keli
19:Levo
20:Pahel

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  
  מ ה י ר ח א מ ד מ ע י ו מ ה י נ פ מ נ נ ע ה ד ו מ ע ע ס י ו מ ה י ר ח א מ כ ל י ו ל א ר שׂ י ה נ ח מ י נ פ ל כ ל ה ה מ י ה ל א ה כ א ל מ ע ס י ו      
  ו י ב א ב י נ מ ח נ ה מ צ ר י מ ו ב י נ מ ח נ ה י שׂ ר א ל ו י ה י ה ע נ נ ו ה ח שׁ כ ו י א ר א ת ה ל י ל ה ו ל א ק ר ב ז ה א ל ז ה כ ל ה ל י ל ה      
  מ י מ ה ו ע ק ב י ו ה ב ר ח ל מ י ה ת א מ שׂ י ו ה ל י ל ה ל כ ה ז ע מ י ד ק ח ו ר ב מ י ה ת א ה ו ה י כ ל ו י ו מ י ה ל ע ו ד י ת א ה שׁ מ ט י ו      
                                                                                         
 
                                                           
                                                                                         
 
                                                           
                                                                                         
 
                                                           


21:Nelak
22:Yiai
23:Melah
24:Chaho
25:Nethah
26:Haa
27:Yereth
28:Shaah
29:Riyi
30:Aum
31:Lekab
32:Vesher
33:Yecho
34:Lehach
35:Keveq
36:Menad
37:Ani
38:Chaum
39:Rehau
40:Yeiz

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  
  מ ה י ר ח א מ ד מ ע י ו מ ה י נ פ מ נ נ ע ה ד ו מ ע ע ס י ו מ ה י ר ח א מ כ ל י ו ל א ר שׂ י ה נ ח מ י נ פ ל כ ל ה ה מ י ה ל א ה כ א ל מ ע ס י ו      
  ו י ב א ב י נ מ ח נ ה מ צ ר י מ ו ב י נ מ ח נ ה י שׂ ר א ל ו י ה י ה ע נ נ ו ה ח שׁ כ ו י א ר א ת ה ל י ל ה ו ל א ק ר ב ז ה א ל ז ה כ ל ה ל י ל ה      
  מ י מ ה ו ע ק ב י ו ה ב ר ח ל מ י ה ת א מ שׂ י ו ה ל י ל ה ל כ ה ז ע מ י ד ק ח ו ר ב מ י ה ת א ה ו ה י כ ל ו י ו מ י ה ל ע ו ד י ת א ה שׁ מ ט י ו      
                                                                                         
 
                                                           
                                                                                         
 
                                                           
                                                                                         
 
                                                           


41:Hahah
42:Mik
43:Veval
44:Yelah
45:Sael
46:Auri
47:Aushal
48:Miah
49:Vaho
50:Doni
51:Hachash
52:Aumem
53:Nena
54:Neith
55:Mebeh
56:Poï
57:Nemem
58:Yeli
59:Harach
60:Metzer

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74  
  מ ה י ר ח א מ ד מ ע י ו מ ה י נ פ מ נ נ ע ה ד ו מ ע ע ס י ו מ ה י ר ח א מ כ ל י ו ל א ר שׂ י ה נ ח מ י נ פ ל כ ל ה ה מ י ה ל א ה כ א ל מ ע ס י ו      
  ו י ב א ב י נ מ ח נ ה מ צ ר י מ ו ב י נ מ ח נ ה י שׂ ר א ל ו י ה י ה ע נ נ ו ה ח שׁ כ ו י א ר א ת ה ל י ל ה ו ל א ק ר ב ז ה א ל ז ה כ ל ה ל י ל ה      
  מ י מ ה ו ע ק ב י ו ה ב ר ח ל מ י ה ת א מ שׂ י ו ה ל י ל ה ל כ ה ז ע מ י ד ק ח ו ר ב מ י ה ת א ה ו ה י כ ל ו י ו מ י ה ל ע ו ד י ת א ה שׁ מ ט י ו      
                                                                                         
 
                                                           
                                                                                         
 
                                                           
                                                                                         
 
                                                           


61:Vamet
62:Yehah
63:Aunu
64:Mechi
65:Dameb
66:Menaq
67:Aiau
68:Chebo
69:Raah
70:Yebem
71:Haiai
72:Möum

chesed: ch = 8; s = 60; d = 4; totaal: 72.

72 komt overeen met een half-decade van de dierenriem. 5 is het einde van de deelbeaarheid van 360. m

- 73. 73

- 73 als ster. 73 als ster.
- 36 + 37 Zie Henoch. Zie Mahalalel-Henoch.
Het grondgetal van de leeftijd van Jered en Lamech
73 is de omkering van 37 = bij de totale leeftijd van Henoch (Gn 5,23) (73 x 5 = 365).
Grondgetal bij de totale leeftijd van Arksapad.

75

- lâmmâh (waarom). Taalgebruik in Tenach : lâmmâh (waarom). Getalswaarde : lamed = 12 of 30 , mem = 13 of 40 , he = 5 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 75 (3 X 5²). Structuur : 3 - 4 - 5.

76

76 = 4 X 19

77

77 = 7 X 11.
77 is de som van de spiegelbeelden 34 en 43.
- Aantal letters : 1 S 2,8.

78
- 78 = 3 X 26 (getalswaarde van JHWH)

79

79 = 39+40 Zie Adam - Mahalalel.

Aantal letters : Js 58,5.

80

De getalswaarde 80 wordt aangegeven door de Hebreeuwse letter pe (mond). Oorspronkelijke betekenis : mond, praten, eten, ademen. Afgeleide betekenis : losmaken, evacueren, inademen, opening, vertrek, spraak, inhoud, ademen, gat, spleet, vrouwelijk geslachtsorgaan, mondeling doorgegeven geheugen, mondelinge wet, boek als ding dat wordt gelezen, lezen, interpretatie, hermeneutiek. Geleerde betekenis in het Hebreeuws : mond, opening, mondelinge wet. Zie website http://home.planet.nl/~hacki008/alfabet/p.htm.
- Dt 34,7 : "Mozes was honderdtwintig jaar toen hij stierf." Mozes zwierf gedurende 40 jaar door de woestijn. De tijd tussen zijn geboorte en de uittocht is dus 80 jaar. De verhoudingen zijn dus : 120 - 80 - 40 of 3 - 2 - 1.

81

De getalswaarde van het Hebreeuwse woord pe : pe = 17 of 80 , aleph = 1 ; totaal : 18 (2 X 9) OF 81 (9 X 9)..
81 = 3 (4) = 3 X 3 X 3 X 3 = 3 X 27 = 9 X 9.
81 is deelbaar door 1, 3, 9, 27, 81. De som van deze vijf getallen is 121 of 11² : een kwadraat.
Omkering van het getal is 18 = 9 + 9 ; 81 = 9 X 9.
81 is het enige getal waarvan de vierkantswortel gelijk is aan de som van de oneven getallen tot 17 : 1+3+5+7+9+11+13+15+17= 81
Zie Enos : 90 = 18 X 5; 815 = 163 X 5 of ( 81 + 82 ) X 5;
905 = 181 X 5 of ( 10 X 10 ) + ( 9 X 9 ) X 5.
Het getal 81 speelde ook een rol in de generatie van Jered (6de generatie) = 162 = 2 X 81.
De getalswaarde van het woord Bèthania (Betanië) = 2 + 8 + 9 + 1 + 50 + 10 + 1 = 81 (zie Joh 1,28 ).


81 + 82 = 163
-----------------------------------------

82
82 = 2 X 41
--- De getalswaarde van Sarephta : tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 , pe = 17 of 80 , taw = 22 of 400 , he = 5 ; totaal : 82 of 775. De omgekeerde getalswaarde, nl. 28 , is de getalswaarde van Elia.

83

- De getalswaarde van וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים = wajëdabber ´èlohîm (en God sprak) is : 42 + 41 = 83 OF 222 + 86 = 308 (2 X 154 = 4 X 77 = 4 X 11 X 7 = 44 X 7 = 28 X 11).
83 = 41+42 Zie Mahalalel.
84 = 2 (2) X 3 X 7 = 2 X 42 = 4 X 21 = 12 X 7 = 28 X 3

86

- אֱלֹהִים = ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God). Getalswaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43). Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4. De som van de elementen is telkens 5.


89: De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is an de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)


90

90 = 2 x 3 x 3 x 5 = 2 x 45 = 3 x 30 = 6 X 15 = 5 X 18 = 6 + 12 + 18 + 24 + 30
De leeftijd waarop Enos Kenan verwekte. Hiê 
verwekt een zoon 1µ jaaò (3.5© jongeò dan zijn 
vadeò Set en 4° (2(3).5© jaaò dan zijn grootvadeò 
Adam®

91.
91 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 (13 getallen ; het middelste getal is 7 of het eindgetal (13 + 1) : 2 geeft het middelste getal; het produkt van het middelste getal met het eindgetal is gelijk aan de som van de reeks: 7 x 13 = 91.
91: Het aantal dagen in een kwartaal berekend als 13 weken van elk 7 dagen. Een jaar bestaat uit 52 weken;
een kwartaal uit 52 : 4 = 13
91 = 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 1
91 = 45 + 46
91 X 2 = 182 (7 X 26) : de getalswaarde van de naam Jakob.
91 X 3 = 273.
91 X 4 = 364.
91 X 5 = 455.
91 X 6 = 546.
91 X 7 = 637.
91 X 8 = 728.
91 X 9 = 819.
91 X 10 = 910.


92

Het spiegelgetal van 92 is 29.


93

93 = 46 + 47
= 3 x 31
= (1 x 1) + (2 x 2) + (3 x 3) + (4 x 4) + (5 x 5) + (6 x 6) = 1 + 2 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36

94 = 2 X 47

- 100. - 100 -

100 = 2² X 5² OF 6² + 8².
2(2).5(2) De leeftijd waarop Sem Arksapad verwekte.
Š Het gemeenschappelijk getal van Sem.

101


104

104 = 2 x 52 = 2 x 13 x 2 x 2 = 13 x 8. De tijd van 2 jaar of 2x 52 weken.

105

105 = 1 x 3 x 5 x 7 = 21 x 5 = 15 x 7 = 35 x 3 (of de reeks 35 -70 - 105)
105 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 = 91 + 14
105: De leeftijd waarop Set Enos verwekte (Gn 5,6). Hij was 25 (5 x 5) jonger dan Adam (130 jaar) toen hij een kind verwekte.
105 x 8 = 840. Het aantal jaren van Kenan na de verwekking van Mahalalel.

 


25 (5.5) jaar eerder dan Adam een kind.
=
105X8½ 84° Het aantal jaren van Kenan ná då verwekkinç van 
Mahalalel.
106+107= 213 Zie Enos-Metuselach.

 


110. 110

- 110 = 5² (25) + 6² (36) + 7² (49). 110 is de som van 3 kwadraten van 3 op elkaar volgende getallen.
- 110 = 5 X 22.

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak , Jakob en Jozef hebben de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
1. Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7 OF (10 X 17) + 5. (Gn 25,7). 5 is de getalswaarde van de letter he. Abram en Saraj ontvangen de letter he in hun naam en zij worden vruchtbaar (Gn 17,5 en Gn 17,15). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoten : 5 + 5 + 7 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
2. Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5 OF (10 X 17) + 10. (Gn 35,28). 6 is de getalswaarde van de letter waw. In Gn 25,19 staat de waw bij het begin van het woord (thôlëdoth). Getalswaarde : thaw = 22 of 400 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). thôlëdoth komt in 7 verzen in Tenakh voor. Op de 6de plaats betreft het Isaak. Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
3. Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3 OF (8 X 17) + 11. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers. Jakob diende 7 jaar voor Lea en Rachel (Gn 29,20 en Gn 29,30). Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28). Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28). De buitenste getallen van 147 is 17. Het tweede en derde getal van 147 is 47. 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47).
1. - 3. Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend.
- De plechtige zegen in Nu 6,24 - Nu 6,25 - Nu 6,26 telt 3 - 5 - 7 woorden.
4. Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7² OF (6 X 17) + 8. De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22). of de som van de kwadraten van de aartsvaders. Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110.
1. - 4. De vier leeftijden samen geeft de som van 612 (2² X 3² X 17) OF (34 X 17) + 34. Het is een gemiddelde van 9 X 17 OF 153. Het getal 153 is een driehoeksgetal. Het getal 153 is de som van alle getallen van 1 tot en met 17. 612 is een vierkant (4 X 153). Daarmee is het probleem opgelost waarom de som van de factoren bij Jozef geen 17 is. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
Ook de getalswaarde van de namen van Isaak , Jakob en Jozef heeft een symbolische waarde.
2. Isaak (Gn 21,3). jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
3. Jakob (Gn 25,26). ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
4. Jozef (Gn 30,24). Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef volgens de tweede telling wordt gevormd door het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH volgens de gewone telling (26) : 8 X 26 EN 7 X 26 EN 6 X 26. In totaal geven de twee tellingen 49 + 47 + 48 = 144 (12 X 12) OF 208 + 182 + 156 = 546 (21 X 26). Het gemiddelde is 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).
- Bij de leeftijden en de naamgeving spelen de 2 getalswaarden van de Godsnaam JHWH een beslissende rol. Het getal 17 bij de leeftijden , het getal 26 bij de naamgeving. De leeftijd van Jakob is 147 , de getalswaarde van de naam van Jakob is 47 of 182 (7 X 26). Bij Jakob overheerst het getal 7 , zowel bij zijn leeftijd als bij de getalswaarde van zijn naam.

    leeftijd   getalswaarde naamgeving
  Abraham 5 X 5 X 7 (17) 175 (10 X 17) + 5  
  Isaak 6 X 6 X 5 (17) 180 (10 X 17) + 10 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26)
  Jakob 7 X 7 X 3 (17) 147 (8 X 17) + 11 47 OF 182 (7 X 26)
  Jozef 5 X 5 X 6 X 6 X 7 X 7 (36) 110 (6 X 17) + 8 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26)
totaal     612 (34 X 17) + 34 OF 36 X 17 144 (12 X 12) OF 546 (21 X 26)
gemiddeld     153 (9 X 17) 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).


me´âh wâ`èshèr (honderd en tien = 110). Tenakh (4) : (1) Gn 50,22. (2) Gn 50,26. (3) Joz 24,29. (4) Re 2,8. Zowel Jozef als Jozua worden 110 jaar. Zo wordt een verband gelegd tussen beide figuren. 2X wordt de leeftijd van Jozef vermeld , 2X de dood van Jozef , 2X de dood van Jozua. Tussen de twee ouderdommen van Jozef wordt het vooruitzicht van de uittocht gesteld. Tussen de twee vermeldingen van de dood van Jozef worden de twaalf zonen van Jakob opgesomd : Tussen de twee vermeldingen van de dood van Jozua wordt de bezitname van het land door de 12 stammen van Israël 'herhaald'.

111

- 111 = 3 X 37 = (90 + 21)
- 111 = (5 X 17 = 85) + 26. De getalswaarde van de Godsnaam JHWH (17 en 26) komt in 111 voor.
- 6 X 111 = 666.
- 8 X 111 = 888.

Je kunt de getallen 1 tot en met 36 rangschikken in een vierkant van zes bij zes , zodanig dat de som van elke groep van zes getallen (horizontaal, vertikaal of diagonaal) steeds 111 is , dat is 3 X 37.
- ´aleph (alef). Getalswaarde : aleph = 1 , lamed = 12 of 30 , phe = 17 of 80 ; totaal : 30 of 111. De schrijfwijze van aleph is een schuine waw (getalswaarde 6) met rechtsboven en linksonder een jod (2 X 10) , dus getalswaarde 26 , dezelfde getalswaarde als die van JHWH. Zo is er een verband tussen de getallen 111 (de getalswaarde van aleph) en 26 (de schrijfwijze van aleph). De zegen van Isaak aan Jakob (Gn 27,28 en Gn 27,29) bevat 26 woorden (de getalswaarde van JHWH) en 111 letters (de getalswaarde van aleph).
- Ps 111,10 : re´sjîth châkhëmâh (chokmah) = begin van wijsheid. re´sjîth : resj = 20 , aleph = 1 , sjin = 21 , jod = 10 , thaw = 22 ; totaal : 74 (2 X 37). châkhmâh : chet = 8 , kaph = 11 , mem = 13 , he = 5 ; totaal 37. Beide samen : 74 + 37 = 111. Verhouding 2/3 - 1/3.
- Afgezien van het lidwoord van het tweede woord , beginnen de eerste drie woorden van Ps 1 met een aleph , wat driemaal één of 111 betekent.

113

 

119 = 7 X 17
- Aantal letters : Js 1,11.

114 - LogosStar_114. LogosStar_114

 

120

120 = 2 X 60 = 2 X 2 X 30 = 2 X 2 X 2 X 15 = 2 X 2 X 2 X 3 X 5 = 4 X 30 = 8 X 15 = 24 X 5 = 40 X 3 = (7 X 17) + 1 = 2² + 4² + 10².
120 = 40 + 80 (verhouding : 3 = 1 + 2)
- מֵאָה וְעֶשְׂרִים = me´âh wë`èshërîm (honderd en twintig = 120). Tenakh (14) : (1) Gn 6,3. (2) Dt 31,2. (3) Dt 34,7. (4) Re 8,10. (5) 1 K 8,63. (6) 1 K 9,14. (7) 1 K 10,10. (8) 1 Kr 12,38. (9) 1 Kr 15,5. (10) 2 Kr 3,4. (11) 2 Kr 7,5. (12) 2 Kr 9,9. (13) 2 Kr 28,6. (14) Neh 7,31.

Dt 34,7 : "Mozes was honderdtwintig jaar toen hij stierf." Mozes zwierf gedurende 40 jaar door de woestijn. De tijd tussen zijn geboorte en de uittocht is dus 80 jaar. De verhoudingen zijn dus : 120 - 80 - 40 of 3 - 2 - 1. De getalswaarden van de leeftijden van de aartsvaders werd gevormd door (? X 17) + ?. Bij Mozes is dit : (7 X 17 = 119) + 1. OOK : 120 = 120 = 2² + 4² + 10².

123

4 X 31.
- `ânag (weelderig opgevoed zijn, zih verheugen , zich verlustigen). Taalgebruik in Tenach : `ânag (weelderig opgevoed zijn, zih verheugen , zich verlustigen). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , nun = 14 of 50 , gimel = 3 ; totaal : 33 (3 X 11) OF 123 (4 X 31). Structuur : 7 - 5 - 3.

124

- 124 = de som van de factoren van 5² (5 + 5) + 6² (6 + 6) + 16² (16 + 16) + 17² (17 + 17) + 18² (18 + 18).

127

- 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 127: een reeks van 7 getallen, waarbij de volgende het dubbele van het voorgaande getal is.

- 130.

130 = 5 X 26 OF 2² + 3² + 6³ + 9³.

· Adam: 13 is grondgetal bij verwekking (130 = 13 x 10). sjëlosjîm ûmë´ath (30 + 100 = 130). Tenach (2) : (1) Gn 5,3. (2) Gn 47,9.
· Kenan: grondgetal bij zijn totale leeftijd (910 = 13 x 7 x 2 x 5; Gn 5,14) (4)
· Mahalalel: grondgetal bij de verwekking van Jered door Mahalalel (65 = 13 x 5; Gn 5,15). (5)
· Henoch: grondgetal bij de verwekking van Metuselach door Henoch. ( 65 = 13 x 5; Gn 5,21). (7)

Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän.

1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

130 = 2.5.13 De leeftijd waarop Adam Set verwekte.
= 2.5. 6+7
2X 30+35 Ió een veelvouä van 65= verwekkinç van Jereä (6då 
generatie) en van Metuselach (8ste generatie).
13µ = 3(3).µ Då leeftijä van Kenan waaroð zijn zoon 
Mahalalel zijn zoon Jered verwekte.
Het aantal jaren van Teracè ná då verwekkinç van 
Abram.

131

- ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen). Taalgebruik in Tenach : ´âmats (sterk, machtig zijn , moedig handelen). Getalswaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 32 (2² X 2³) OF 131 (priemgetal). Structuur : 1 - 4 - 9.

132

- 132 = 2² X 3 X 11 OF 11 X 12.

135

135 = 3 X 5 X 9

136

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35. 
                                                                     
                                1.                                    1
                              1. + 2.                                  3
                            1.  + 2.  + 3.                                6
                          1.  2. +.  3.  +  4.                              10
                                                  15
                                              21
                                          28
                                      36
                +                   45
              + +.  10                 55
            + +.  10 11                66
          + +.  10 11  12              78
        + +.  10 11  12  13            91
      + +.  10 11  12  13  14          105
    + +.  10 11  12  13  14  +   15        120
  + +.  10 11  12  13  14  +   15  16      136

136 = 2 X 68 = 4 X 34 = 8 X 17
De som van de 3demachten van 1 - 3 - 6 (1 , 27, 216) = 244. De som van de 3demachten van 2 - 4 - 4 (8, 64, 64) = 136.
- tsôm (vasten). Taalgebruik in Tenach : tsôm (vasten). Getalswaarde : tsade = 18 of 90 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 37 OF 136 (2³ X 17). Structuur : 9 - 6 - 4.

137 - 137 = 27 + 37 + 73. 137 = 27 + 37 + 73

- âmôts (Amos). Taalgebruik in Tenach : âmôts (Amos). Getalswaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , waw = 6 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 137 (priemgetal). Structuur : 1 - 4 - 6 - 9.
- De getalswaarde van Dt 6,5 is 1644 (12 X 137 of 2 X 2 X 3 X 137). 137 is de som van 27 (kubus - 3) , 37 (zeshoek - 4) en 73 (zeshoekige ster - 4).

138

- tsâmach (ontspruiten, groeien). Taalgebruik in Tenach : tsâmach (ontspruiten, groeien). Getalswaarde : tsade = 18 of 90 , mem = 13 of 40 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 11) OF 138 (2 X 3 X 23). Structuur : 9 - 4 - 8.
-

139
139 = 69 + 70
10 X 10 + 3 X 13

- 144

144 = 12 x 12 = 2 x 2 x 3 x 2 x 2 = 16 x 9 = 2 x 72 = 36 x 4 = 18 x 8 = 48 x 3
144 : De reeks van Fibonacci (Leonardo van Pisa) (evolutie van de levende natuur : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 832.040, 1.346.269 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271). Deze rij heeft als eigenschap dat ieder getal, behalve de eerste twee, gelijk is aan de som van de twee voorafgaande getallen. Bovendien blijkt dat de verhouding van een term tot de vorige, het getal “phi” = 1,618... des te beter benadert, naarmate het termen betreft die verder staan in de rij. Phi = 1,618.033.988.749.894
De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 X 1,6180339 = 12,944271). 144 is het twaalfde getal in de reeks (12 x 12 = 144).

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak , Jakob en Jozef hebben de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
1. Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7 OF (10 X 17) + 5. (Gn 25,7). 5 is de getalswaarde van de letter he. Abram en Saraj ontvangen de letter he in hun naam en zij worden vruchtbaar (Gn 17,5 en Gn 17,15). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoten : 5 + 5 + 7 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
2. Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5 OF (10 X 17) + 10. (Gn 35,28). 6 is de getalswaarde van de letter waw. In Gn 25,19 staat de waw bij het begin van het woord (thôlëdoth). Getalswaarde : thaw = 22 of 400 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). thôlëdoth komt in 7 verzen in Tenakh voor. Op de 6de plaats betreft het Isaak. Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
3. Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3 OF (8 X 17) + 11. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers. Jakob diende 7 jaar voor Lea en Rachel (Gn 29,20 en Gn 29,30). Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28). Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28). De buitenste getallen van 147 is 17. Het tweede en derde getal van 147 is 47. 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47).
1. - 3. Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend.
- De plechtige zegen in Nu 6,24 - Nu 6,25 - Nu 6,26 telt 3 - 5 - 7 woorden.
4. Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7² OF (6 X 17) + 8. De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22). of de som van de kwadraten van de aartsvaders. Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110.
1. - 4. De vier leeftijden samen geeft de som van 612 (2² X 3² X 17) OF (34 X 17) + 34. Het is een gemiddelde van 9 X 17 OF 153. Het getal 153 is een driehoeksgetal. Het getal 153 is de som van alle getallen van 1 tot en met 17. 612 is een vierkant (4 X 153). Daarmee is het probleem opgelost waarom de som van de factoren bij Jozef geen 17 is. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
Ook de getalswaarde van de namen van Isaak , Jakob en Jozef heeft een symbolische waarde.
2. Isaak (Gn 21,3). jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
3. Jakob (Gn 25,26). ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
4. Jozef (Gn 30,24). Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef volgens de tweede telling wordt gevormd door het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH volgens de gewone telling (26) : 8 X 26 EN 7 X 26 EN 6 X 26. In totaal geven de twee tellingen 49 + 47 + 48 = 144 (12 X 12) OF 208 + 182 + 156 = 546 (21 X 26). Het gemiddelde is 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).
- Bij de leeftijden en de naamgeving spelen de 2 getalswaarden van de Godsnaam JHWH een beslissende rol. Het getal 17 bij de leeftijden , het getal 26 bij de naamgeving. De leeftijd van Jakob is 147 , de getalswaarde van de naam van Jakob is 47 of 182 (7 X 26). Bij Jakob overheerst het getal 7 , zowel bij zijn leeftijd als bij de getalswaarde van zijn naam.

    leeftijd   getalswaarde naamgeving
  Abraham 5 X 5 X 7 (17) 175 (10 X 17) + 5  
  Isaak 6 X 6 X 5 (17) 180 (10 X 17) + 10 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26)
  Jakob 7 X 7 X 3 (17) 147 (8 X 17) + 11 47 OF 182 (7 X 26)
  Jozef 5 X 5 X 6 X 6 X 7 X 7 (36) 110 (6 X 17) + 8 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26)
totaal     612 (34 X 17) + 34 OF 36 X 17 144 (12 X 12) OF 546 (21 X 26)
gemiddeld     153 (9 X 17) 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).

146

- qûm (opstaan). Taalgebruik in Tenach : qûm (opstaan). Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 38 (2 X 19) OF 146 (2 X 73).

- 147.

147 X 2 = 294.
147 X 3 = 441.
147 X 4 = 588.
147 X 5 = 735.
147 X 6 = 882. Gn 35,25

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak , Jakob en Jozef hebben de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
1. Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7 OF (10 X 17) + 5. (Gn 25,7). 5 is de getalswaarde van de letter he. Abram en Saraj ontvangen de letter he in hun naam en zij worden vruchtbaar (Gn 17,5 en Gn 17,15). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoten : 5 + 5 + 7 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
2. Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5 OF (10 X 17) + 10. (Gn 35,28). 6 is de getalswaarde van de letter waw. In Gn 25,19 staat de waw bij het begin van het woord (thôlëdoth). Getalswaarde : thaw = 22 of 400 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). thôlëdoth komt in 7 verzen in Tenakh voor. Op de 6de plaats betreft het Isaak. Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
3. Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3 OF (8 X 17) + 11. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers. Jakob diende 7 jaar voor Lea en Rachel (Gn 29,20 en Gn 29,30). Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28). Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28). De buitenste getallen van 147 is 17. Het tweede en derde getal van 147 is 47. 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47).
1. - 3. Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend.
- De plechtige zegen in Nu 6,24 - Nu 6,25 - Nu 6,26 telt 3 - 5 - 7 woorden.
4. Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7² OF (6 X 17) + 8. De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22). of de som van de kwadraten van de aartsvaders. Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110.
1. - 4. De vier leeftijden samen geeft de som van 612 (2² X 3² X 17) OF (34 X 17) + 34. Het is een gemiddelde van 9 X 17 OF 153. Het getal 153 is een driehoeksgetal. Het getal 153 is de som van alle getallen van 1 tot en met 17. 612 is een vierkant (4 X 153). Daarmee is het probleem opgelost waarom de som van de factoren bij Jozef geen 17 is. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
Ook de getalswaarde van de namen van Isaak , Jakob en Jozef heeft een symbolische waarde.
2. Isaak (Gn 21,3). jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
3. Jakob (Gn 25,26). ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
4. Jozef (Gn 30,24). Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef volgens de tweede telling wordt gevormd door het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH volgens de gewone telling (26) : 8 X 26 EN 7 X 26 EN 6 X 26. In totaal geven de twee tellingen 49 + 47 + 48 = 144 (12 X 12) OF 208 + 182 + 156 = 546 (21 X 26). Het gemiddelde is 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).
- Bij de leeftijden en de naamgeving spelen de 2 getalswaarden van de Godsnaam JHWH een beslissende rol. Het getal 17 bij de leeftijden , het getal 26 bij de naamgeving. De leeftijd van Jakob is 147 , de getalswaarde van de naam van Jakob is 47 of 182 (7 X 26). Bij Jakob overheerst het getal 7 , zowel bij zijn leeftijd als bij de getalswaarde van zijn naam.

    leeftijd   getalswaarde naamgeving
  Abraham 5 X 5 X 7 (17) 175 (10 X 17) + 5  
  Isaak 6 X 6 X 5 (17) 180 (10 X 17) + 10 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26)
  Jakob 7 X 7 X 3 (17) 147 (8 X 17) + 11 47 OF 182 (7 X 26)
  Jozef 5 X 5 X 6 X 6 X 7 X 7 (36) 110 (6 X 17) + 8 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26)
totaal     612 (34 X 17) + 34 OF 36 X 17 144 (12 X 12) OF 546 (21 X 26)
gemiddeld     153 (9 X 17) 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).

151

Priemgetal. In omgekeerde volgorde blijft het getal dezelfde waarde behouden.

152 (8 X 19)

152 - 76 - 38 - 19


- 153

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35. 
                                                                     
                                1.                                    1
                              1. + 2.                                  3
                            1.  + 2.  + 3.                                6
                          1.  2. +.  3.  +  4.                              10
                                                  15
                                              21
                                          28
                                      36
                +                   45
              + +.  10                 55
            + +.  10 11                66
          + +.  10 11  12              78
        + +.  10 11  12  13            91
      + +.  10 11  12  13  14          105
    + +.  10 11  12  13  14  +   15        120
  + +.  10 11  12  13  14  +   15  16      136
+ +.  10 11  12  13  14  +   15  16  17    153

Het 17de driehoeksgetal is 153.

Het getal 153 is een driehoekig getal: 1³ + 5³ + 3³. Het is het getal voor vis.

153 = 3 X 3 X 17 = 9 X 17 = 3 X 51.
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17= 153
1 - 3 - 5 -> 135 OF 153 OF 315 OF 351 OF 531 OF 513. 153 + 513 = 666. 135 + 531 = 666. 315 + 351 = 666.
4 X 153 = 612 (d.i. de som van de leeftijden van Abraham (175) , Isaak (180) , Jakob (147) en Jozef (110). 612 = 4 X 153 OF 4 X 9 X 17 OF 36 X 17. De som van de cijfers van de vier getallen van de vier leeftijden is : 13 + 9 + 12 + 2 = 36.

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak , Jakob en Jozef hebben de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
1. Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7 OF (10 X 17) + 5. (Gn 25,7). 5 is de getalswaarde van de letter he. Abram en Saraj ontvangen de letter he in hun naam en zij worden vruchtbaar (Gn 17,5 en Gn 17,15). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoten : 5 + 5 + 7 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
2. Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5 OF (10 X 17) + 10. (Gn 35,28). 6 is de getalswaarde van de letter waw. In Gn 25,19 staat de waw bij het begin van het woord (thôlëdoth). Getalswaarde : thaw = 22 of 400 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). thôlëdoth komt in 7 verzen in Tenakh voor. Op de 6de plaats betreft het Isaak. Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
3. Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3 OF (8 X 17) + 11. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers. Jakob diende 7 jaar voor Lea en Rachel (Gn 29,20 en Gn 29,30). Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28). Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28). De buitenste getallen van 147 is 17. Het tweede en derde getal van 147 is 47. 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47).
1. - 3. Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend.
- De plechtige zegen in Nu 6,24 - Nu 6,25 - Nu 6,26 telt 3 - 5 - 7 woorden.
4. Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7² OF (6 X 17) + 8. De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22). of de som van de kwadraten van de aartsvaders. Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110.
1. - 4. De vier leeftijden samen geeft de som van 612 (2² X 3² X 17) OF (34 X 17) + 34. Het is een gemiddelde van 9 X 17 OF 153. Het getal 153 is een driehoeksgetal. Het getal 153 is de som van alle getallen van 1 tot en met 17. 612 is een vierkant (4 X 153). Daarmee is het probleem opgelost waarom de som van de factoren bij Jozef geen 17 is. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
Ook de getalswaarde van de namen van Isaak , Jakob en Jozef heeft een symbolische waarde.
2. Isaak (Gn 21,3). jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
3. Jakob (Gn 25,26). ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
4. Jozef (Gn 30,24). Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef volgens de tweede telling wordt gevormd door het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH volgens de gewone telling (26) : 8 X 26 EN 7 X 26 EN 6 X 26. In totaal geven de twee tellingen 49 + 47 + 48 = 144 (12 X 12) OF 208 + 182 + 156 = 546 (21 X 26). Het gemiddelde is 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).
- Bij de leeftijden en de naamgeving spelen de 2 getalswaarden van de Godsnaam JHWH een beslissende rol. Het getal 17 bij de leeftijden , het getal 26 bij de naamgeving. De leeftijd van Jakob is 147 , de getalswaarde van de naam van Jakob is 47 of 182 (7 X 26). Bij Jakob overheerst het getal 7 , zowel bij zijn leeftijd als bij de getalswaarde van zijn naam.

    leeftijd   getalswaarde naamgeving
  Abraham 5 X 5 X 7 (17) 175 (10 X 17) + 5  
  Isaak 6 X 6 X 5 (17) 180 (10 X 17) + 10 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26)
  Jakob 7 X 7 X 3 (17) 147 (8 X 17) + 11 47 OF 182 (7 X 26)
  Jozef 5 X 5 X 6 X 6 X 7 X 7 (36) 110 (6 X 17) + 8 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26)
totaal     612 (34 X 17) + 34 OF 36 X 17 144 (12 X 12) OF 546 (21 X 26)
gemiddeld     153 (9 X 17) 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).

156

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
- Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7. (Gn 25,7). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoren : 5 + 5 + 7 = 17.
- Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5. (Gn 35,28). Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17.
- Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers.
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend.
- Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7². De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22). Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. 5 (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110.
Ook de getalswaarde van de namen kan een symbolische waarde hebben.
- Isaak (Gn 21,3). jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
- Jakob (Gn 25,26). ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
- Jozef (Gn 30,24). Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2³ X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
Het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) in het kwadraat , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH = 26.

157

- Het aantal woorden in Psalm 145, zie Ps 145.

156

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis. Het kwadraat van drie opeenvolgende getallen in stijgende lijn , uitmondend op zeven , vermenigvuldigd met drie opeenvolgende onpare getallen , in dalende lijn , beginnend met zeven.
- Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7. (Gn 25,7). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers.
- Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5. (Gn 35,28).
- Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3. (Gn 49,33). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers.
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie onpare getallen afdalend.
- Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7². De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22). Het zijn de kwadraten die we bij Abraham, Isaäk en Jakob aantreffen. Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. 5 (50ste hoofdstuk) X 22 = 110.
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef is eveneens merkwaardig : Isaak (208 = 8 X 26). Jakob (182 = 7 X 26). Jozef (156 = 6 X 26). 3 opeenvolgende getallen , afdalend , vermenigvuldigd met de getalswaarde van de Godsnaam JHWH (26).
- tsijjôn (Sion). Taalgebruik in Tenach : tsijjôn (Sion). Taalgebruik in Jesaja : tsijjôn (Sion). Getalswaarde : tsade = 18 of 90 , jod = 10 , waw = 6 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2 X 3) OF 156 (2³ X 3 X 13 OF 6 X 26).

161

161 is de som van de getalswaarde van de Hebreeuwse letter pe ( = 80 ) en van het Hebreeuwse woord pe ( pe - alef : 81 ).
Het is een getal dat bij omkering hetzelfde is.
161 = 80 + 81. 161 = 23 X 7.


Då leeftijä van Enoó toen zijn zoon Kenan zijn 
zoon Mahalalel verwekte.
162 = 2.3(4) De leeftijd waarop Jered zijn zoon Henoch verwekte
= 2. 9X9
= 10X10 + 2X31
163 = 81+82
= 2. 9X9 + 1

169

169 = 13X13 en 961=31X31

175

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak , Jakob en Jozef hebben de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
1. Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7 OF (10 X 17) + 5. (Gn 25,7). 5 is de getalswaarde van de letter he. Abram en Saraj ontvangen de letter he in hun naam en zij worden vruchtbaar (Gn 17,5 en Gn 17,15). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoten : 5 + 5 + 7 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
2. Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5 OF (10 X 17) + 10. (Gn 35,28). 6 is de getalswaarde van de letter waw. In Gn 25,19 staat de waw bij het begin van het woord (thôlëdoth). Getalswaarde : thaw = 22 of 400 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). thôlëdoth komt in 7 verzen in Tenakh voor. Op de 6de plaats betreft het Isaak. Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
3. Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3 OF (8 X 17) + 11. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers. Jakob diende 7 jaar voor Lea en Rachel (Gn 29,20 en Gn 29,30). Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28). Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28). De buitenste getallen van 147 is 17. Het tweede en derde getal van 147 is 47. 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47).
1. - 3. Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend.
- De plechtige zegen in Nu 6,24 - Nu 6,25 - Nu 6,26 telt 3 - 5 - 7 woorden.
4. Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7² OF (6 X 17) + 8. De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22) of de som van de kwadraten van de aartsvaders. Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110.
1. - 4. De vier leeftijden samen geeft de som van 612 (2² X 3² X 17) OF (36 X 17). Het is een gemiddelde van 9 X 17 OF 153. Het getal 153 is een driehoeksgetal. Het getal 153 is de som van alle getallen van 1 tot en met 17. 612 is een vierkant (4 X 153). Daarmee is het probleem opgelost waarom de som van de factoren bij Jozef geen 17 is. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
Ook de getalswaarde van de namen van Isaak , Jakob en Jozef heeft een symbolische waarde.
2. Isaak (Gn 21,3). jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
3. Jakob (Gn 25,26). ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
4. Jozef (Gn 30,24). Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef volgens de tweede telling wordt gevormd door het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH volgens de gewone telling (26) : 8 X 26 EN 7 X 26 EN 6 X 26. In totaal geven de twee tellingen 49 + 47 + 48 = 144 (12 X 12) OF 208 + 182 + 156 = 546 (21 X 26). Het gemiddelde is 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).
- Bij de leeftijden en de naamgeving spelen de 2 getalswaarden van de Godsnaam JHWH een beslissende rol. Het getal 17 bij de leeftijden , het getal 26 bij de naamgeving. De leeftijd van Jakob is 147 , de getalswaarde van de naam van Jakob is 47 of 182 (7 X 26). Bij Jakob overheerst het getal 7 , zowel bij zijn leeftijd als bij de getalswaarde van zijn naam.

    leeftijd   getalswaarde naamgeving
  Abraham 5 X 5 X 7 (17) 175 (10 X 17) + 5  
  Isaak 6 X 6 X 5 (17) 180 (10 X 17) + 10 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26)
  Jakob 7 X 7 X 3 (17) 147 (8 X 17) + 11 47 OF 182 (7 X 26)
  Jozef 5 X 5 X 6 X 6 X 7 X 7 (36) 110 (6 X 17) + 8 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26)
totaal     612 (34 X 17) + 34 OF 36 X 17 144 (12 X 12) OF 546 (21 X 26)
gemiddeld     153 (9 X 17) 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).

180

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak , Jakob en Jozef hebben de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
1. Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7 OF (10 X 17) + 5. (Gn 25,7). 5 is de getalswaarde van de letter he. Abram en Saraj ontvangen de letter he in hun naam en zij worden vruchtbaar (Gn 17,5 en Gn 17,15). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoren : 5 + 5 + 7 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
2. Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5 OF (10 X 17) + 10. (Gn 35,28). 6 is de getalswaarde van de letter waw. In Gn 25,19 staat de waw bij het begin van het woord (thôlëdoth). Getalswaarde : thaw = 22 of 400 ; lamed = 12 of 30 , daleth = 4 , waw = 6 ; totaal : 66 (2 X 3 X 11) OF 840 (2³ X 3 X 5 X 7). thôlëdoth komt in 7 verzen in Tenakh voor. Op de 6de plaats betreft het Isaak. Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17. Dit is de getalswaarde van de letter pe (mond). 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
3. Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3 OF (8 X 17) + 11. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers. Jakob diende 7 jaar voor Lea en Rachel (Gn 29,20 en Gn 29,30). Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28). Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28). De buitenste getallen van 147 is 17. Het tweede en derde getal van 147 is 47. 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47).
1. - 3. Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend.
- De plechtige zegen in Nu 6,24 - Nu 6,25 - Nu 6,26 telt 3 - 5 - 7 woorden.
4. Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7² OF (6 X 17) + 8. De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22). of de som van de kwadraten van de aartsvaders. Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110.
1. - 4. De vier leeftijden samen geeft de som van 612 (2² X 3² X 17) OF (34 X 17) + 34. Het is een gemiddelde van 9 X 17 OF 153. Het getal 153 is een driehoeksgetal. Het getal 153 is de som van alle getallen van 1 tot en met 17. 612 is een vierkant (4 X 153). Daarmee is het probleem opgelost waarom de som van de factoren bij Jozef geen 17 is. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH volgens de kleine telling (1 + 5 + 6 + 5 = 17).
Ook de getalswaarde van de namen van Isaak , Jakob en Jozef heeft een symbolische waarde.
2. Isaak (Gn 21,3). jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
3. Jakob (Gn 25,26). ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
4. Jozef (Gn 30,24). Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef volgens de tweede telling wordt gevormd door het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH volgens de gewone telling (26) : 8 X 26 EN 7 X 26 EN 6 X 26. In totaal geven de twee tellingen 49 + 47 + 48 = 144 (12 X 12) OF 208 + 182 + 156 = 546 (21 X 26). Het gemiddelde is 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).
- Bij de leeftijden en de naamgeving spelen de 2 getalswaarden van de Godsnaam JHWH een beslissende rol. Het getal 17 bij de leeftijden , het getal 26 bij de naamgeving. De leeftijd van Jakob is 147 , de getalswaarde van de naam van Jakob is 47 of 182 (7 X 26). Bij Jakob overheerst het getal 7 , zowel bij zijn leeftijd als bij de getalswaarde van zijn naam.

    leeftijd   getalswaarde naamgeving
  Abraham 5 X 5 X 7 (17) 175 (10 X 17) + 5  
  Isaak 6 X 6 X 5 (17) 180 (10 X 17) + 10 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26)
  Jakob 7 X 7 X 3 (17) 147 (8 X 17) + 11 47 OF 182 (7 X 26)
  Jozef 5 X 5 X 6 X 6 X 7 X 7 (36) 110 (6 X 17) + 8 48 (2² X 2² X 3) OF 156 (6 X 26)
totaal     612 (34 X 17) + 34 OF 36 X 17 144 (12 X 12) OF 546 (21 X 26)
gemiddeld     153 (9 X 17) 48 (4 X 12) OF 182 (7 X 26).

181

181 = 81 + 100 = (9 x 9) + (10 x 10)
181 x 2 = 362 (zie de leeftijd van Kenan toen zijn achterkleinzoon Henoch zijn zoon Metuselach verwekte.
181 x 5 = 905. De totale ouderdom van Enos was 905 jaar (Gn 5,11).

1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

182

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
- Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7. (Gn 25,7). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoren : 5 + 5 + 7 = 17.
- Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5. (Gn 35,28). Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17.
- Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers.
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend.
- Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7². De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22). Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. 5 (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110.
Ook de getalswaarde van de namen kan een symbolische waarde hebben.
- Isaak (Gn 21,3). jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
- Jakob (Gn 25,26). ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
- Jozef (Gn 30,24). Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2³ X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
Het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) in het kwadraat , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH = 26.

· Lamech: grondgetal bij de verwekking van Noach door Lamech (182 = 7 X 26) ; Gn 5,28). (9)

182 = 13 x 14 = 13 x 2 x 7 = 26 x 7 = 91 x 2. 13 weken komt overeen met één trimester (91 x 4 = 364); 182 is de tijd van twee trimesters of van een halfjaar.


1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

187
17 : het gemeenschappelijk priemgetal bij de leeftijden van Metuselach (achtste in de reeks van de 10 generaties van Adam ; als achtste leeft hij lang). Metuselach wordt 969 jaar , de oudste van heel de bijbel. 969 is een spiegelgetal.
· De leeftijd waarop Metuselach Lamech verwekte : 187 = 17 x 11 (Gn 5,25).
· De jaren van Metuselach na de verwekking van Lamech : 782 = 17 X 23 X 2 = 17 x 46 = 23 x 34 (Gn 5,26).
· De totale leeftijd van Metuselach: 969 = 17 x 57 (11 + 46) = 17 X 19 X 3 (Gn 5,27).

188

- pâqach (openen, opmerkzaam zijn). Taalgebruik in Tenach : pâqach (openen, opmerkzaam zijn). Getalswaarde : 17 of 80 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 44 (4 X 11) OF 188 (4 X 47). Structuur : 8 - 1 - 8.

190

- `âlats (juichen). Taalgebruik in Tenach : `âlats (juichen). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , lamed = 12 of 30 , tsade = 18 of 90 ; totaal : 46 (2 X 23) OF 190 (2 X 5 X 19).195

195 = 3.5.13 of 13.15 (6+7 X 7+8)
Då leeftijä van Set toen zijn zoon Enoó zijn 
kleinzoon Kenan verwekte.

198

198 = 2 X 99 = 2 X 9 X 11 = 2 X 3 X 3 X 11 = 6 X 33 = 18 X 11 = 9 X 22


20° = 2(3).5(2© Het aantal jaren van Seruç ná då verwekkinç van 
Nachor.

203

bârâ´ (scheppen). Taalgebruik : bârâ´ (scheppen). b r ` : Tenach (17). Getalswaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 23 of 203.

205

205 = 5 X 41. 205 = 6² + 13² OF 36 + 169. De totale leeftijd van Terach (Gn 11,32)..
20· = 3(2).2³ Het aantal jaren van Reu ¢ ná då verwekkinç van 
Serug.
20¹ = 11.1¹ Het aantal jaren van Peleç ná då verwekkinç van 
Reu ".

206

- d-bh-r. Taalgebruik in Tenach : dâbhar (spreken). Getalswaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 (2 X 13) of 206 (2 X 103). Structuur : 4 - 2 - 2.

207

207 = 3 X 3 X 23 = 9 X 23 = 27 + 180
207 is de getalswaarde van ´or (alef = 1, waw = 6, resj = 200)

208

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
- Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7. (Gn 25,7). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoren : 5 + 5 + 7 = 17.
- Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5. (Gn 35,28). Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17.
- Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers.
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend.
- Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7². De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22). Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. 5 (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110.
Ook de getalswaarde van de namen kan een symbolische waarde hebben.
- Isaak (Gn 21,3). jitsëchâq (Isaak). Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , chet = 8 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 49 (7 X 7) OF 208 (8 X 26).
- Jakob (Gn 25,26). ja`äqobh (Jakob). Getalswaarde : jod = 10 , ajin = 16 of 70 , qoph = 19 of 100 , beth = 2 ; totaal : 47 OF 182 (7 X 26).
- Jozef (Gn 30,24). Jôseph (Jozef). Getalswaarde : jod = 10 , waw = 6 , samek = 15 of 60 , qoph = 17 of 80 ; totaal : 48 (2³ X 2² X 3) OF 156 (6 X 26).
Het product van drie opeenvolgende getallen (8 - 7 - 6) in het kwadraat , afdalend , met de getalswaarde van de godsnaam JHWH = 26.

210

- na`ämân (Naäman). Getalswaarde : nun = 14 of 50 , ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 ; totaal : 57 (3 X 19) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7).
- bâchar (kiezen, uitverkiezen). Taalgebruik in Tenach : bâchar (kiezen, uitverkiezen). Getalswaarde : beth = 2 , chet = 8 , resj = 20 of 200 ; totaal : 30 (2 X 3 X 5) OF 210 (2 X 3 X 5 X 7). Structuur : 2 - 8 - 2.

213 = 106+107
22µ = 3(2).5(2© Då leeftijä van Enoó toen zijn kleinzoon 
Mahalalel zijn zoon Jered verwekte.
22· = 3(2).5(2© « ² Då leeftijä van Mahalalel toen zijn zoon Jereä 

208

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
- Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7. (Gn 25,7). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers.
- Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5. (Gn 35,28).
- Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3. (Gn 49,33). Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste hoofdstuk en het 33ste vers.
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie onpare getallen afdalend.
- Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7². De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22). Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. 5 (50ste hoofdstuk) X 22 = 110.
De getalswaarde van de namen Isaak , Jakob en Jozef is eveneens merkwaardig : Isaak (208 = 8 X 26). Jakob (182 = 7 X 26). Jozef (156 = 6 X 26). Het product van 3 opeenvolgende getallen , afdalend , met de getalswaarde van de Godsnaam JHWH.

210

- râchab (zich wijd openen). Taalgebruik in Tenach : râchab (zich wijd openen). Getalswaarde : resj = 20 of 200 , chet = 8 , beth = 2 ; totaal : 30 OF 210.

214

- jârad (afdalen, afstijgen, vallen). Taalgebruik in Tenach : jârad (afdalen, afstijgen, vallen). Getalswaarde : jod = 10 , resj = 19 of 200 , daleth = 4 ; totaal : 33 of 214 (2 X 107). Structuur : 1 - 2 - 4.
- tâhâr (rein zijn, rein worden). Taalgebruik in Tenach : tâhâr (rein zijn, rein worden). Getalswaarde : tet = 9 , he = 5 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 214 (2 X 107).

215

- zârach (rijzen, opgaan). Taalgebruik in Tenach : zârach (rijzen, opgaan). Getalswaarde : zajin = 7 , resj = 20 of 200 , chet = 8 ; totaal : 35 (5 X 7) OF 215 (5 X 43). Structuur : 7 - 2 - 8.

217
113+114. Ps 114 telt 217 letters.

219


229 = 114+115 Zie Adam-Metuselach. Zie Set-Metuselach.

221

222

- = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Tenakh (83). Pentateuch (17). Eerdere Profeten (13). Latere Profeten (25). 12 Kleine Profeten (1). Geschriften (27). Zie : Taalgebruik in Tenakh : bârakh (zegenen, loven, prijzen). Getalswaarde : beth = 2 , resj = 20 of 200 , kaf = 11 of 20. Totaal : 33 (3 X 11) OF 222 (6 X 37) of (2 X 111) of (10 X 17) + (2 X 26). Structuur : 2 - 2 - 2. 222 is de som van twee produkten met de getalswaarde van JHWH.
- De getalswaarde van וַיְדַבֵּר = wajëdabber (en hij sprak) is : waw = 6 , jod = 10 ; samen : 16 = 2² X 2² ; algemeen totaal : 26 + 16 = 42 (2 X 3 X 7) OF 206 + 16 = 222 (6 X 37 OF (10 X 17) + (2 X 26).

230
230 = 2.5.23 De totale leeftijd van Serug.

233: De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)

23µ = 5.4· Då leeftijä van Adam toen zijn zoon Set Enoó Š 47=23+24 verwekte.
239 = De totale leeftijd van Peleg en Reu ”.

240

- `ämâleq (Amalek). Taalgebruik in Tenach : `ämâleq (Amalek). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , mem = 13 of 40 , lameth = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 ; totaal : 60 (2² X 3 X 5) OF 240 (2² X 2² X3 X 5) ; verhouding : 1 op 4. Hij is de kleinzoon van Esau = Edom. ´ëdôm (Edom, rood). Taalgebruik in Tenach : ´ëdôm (Edom). Getalswaarde : aleph = 1 , daleth = 4 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 24 (2³ X 3) OF 51. Tenach (80). Gn (11) : (1) Gn 25,30. (2) Gn 32,4. (3) Gn 36,1. (4) Gn 36,8. (5) Gn 36,9. (6) Gn 36,16. (7) Gn 36,17. (8) Gn 36,19. (9) Gn 36,21. (10) Gn 36,31. (11) Gn 36,43.

241

- אמר = ´-m-r (zeggen). Taalgebruik in Tenakh : ´âmar (zeggen). Getalswaarde : aleph = 1 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 34 (2 X 17) of 241 (priemgetal). Structuur : 1 - 4 - 2. De som van de elementen is telkens 7.
- ´ärâm (Aram). Taalgebruik in Tenach : ´ärâm (Aram). Getalswaarde : aleph = 1 , resj = 20 of 200 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 241 (priemgetal). Structuur : 1 - 2 - 4.

243

- אַבְרָם = ´abhërâm (Abram). Taalgebruik in Tenakh : ´abhërâm (Abram). Taalgebruik in Genesis : ´abhërâm (Abram). Getalwaarde : aleph = 1 , beth = 2 , resj = 20 of 200 , mem = 13 of 40 ; totaal : 36 (2² X 3²) of 243 (3² X 3³). Structuur : 1 - 2 - 2 - 4. De som van de elementen is telkens 9.

246

- rûm (zich verheffen, opstaan). Taalgebruik in Tenach : rûm (zich verheffen, opstaan). Getalswaarde : resj = 20 of 200 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 246 (2 X 3 X 41).

247

247 = 13 X 19.

- 248

- אַבְרָהָם = ´abhërâhâm (Abraham). Zie אַבְרָם = ´abhërâm (Abram). Taalgebruik in Tenakh : ´abhërâm (Abram). Getalswaarde : aleph = 1 , beth = 2 , resj = 20 of 200 , he = 5 , mem = 13 of 40 ; totaal : 248 (8 X 31). Structuur : 1 - 2 - 2 - 5 - 4. De som van de elementen is telkens 5. Het merkwaardige aan het getal 248 is de link met de algemene godsnaam El (getalswaarde 31).
- 248 zou duiden op de 248 organen van het menselijk lichaam.
- 248 is het aantal positieve geboden ; 365 is het aantal negatieve verboden ; samen vormen ze 613 geboden en verboden.

- 251

252

- 252 = 2² X 3² X 7.
- Getalswaarde van ְבָרֶכְךָ = jëbhârèkhëkhâ (hij zal je zegenen) < piël imperfectum derde persoon mannelijk enkelvoud met suffix (kha) van het persoonlijk voornaamwoord tweede persoon mannelijk enkelvoud van het werkw. בָרַך = bârakh (zegenen, loven, prijzen). Taalgebruik in Tenakh : bârakh (zegenen, loven, prijzen) in Nu 6,24 : 252 (2² X 3² X 7).
- De leeftijd van Henoch toen Lamech werd verwekt.

255

256

256 = 2² X 2³ X 2³ = 16²
- אַהֱרֹן = ´ahäron (Aäron). Taalgebruik in Tenakh : ´ahäron (Aäron). Getalswaarde : aleph = 1 , he = 5 , resj = 20 of 200 , nun = 14 of 50. Totaal : 40 = 2³ X 5) of 256 (2² X 2³ X 2³ ). Structuur : 1 - 5 - 2 - 5. De som van de elementen is telkens 4.

257

- Getalswaarde van וַיּאֹמֶר = wajjo´mèr (en hij zei) is 34 + 16 = 50 OF 241 + 16 = 257 (priemgetal).

260

260 = 4 x 65 (65 = 3 x 15)
= 13 x 20
= (1 + 64) + (32+33) + (16 + 49) + (17 + 48); (64 : 2 = 32; 32 : 2 = 16; 64 + 1 = 65; 32 + 33 = 65; 65 -
16 = 49; (reeks: 1, 16, 17, 32, 33, 48, 49, 64)
= (2 + 63) + (31 + 34) + (15 + 50) + (18 + 47);
= (3 + 62) + (30 + 35) + (14 + 51) + (19 + 46)
= (4 + 61) + (29 + 36) + (13 + 52) + (20 + 45)
= (5 + 60) + (28 + 37) + (12 + 53) + (21 + 44)
= (6 + 59) + (27 + 38) + (11 + 54) + (22 + 43)
= (7 + 58) + (26 + 39) + (10 + 55) + (23 + 42)
= (8 + 57) + (25 + 40) + (9 + 56) + (24 + 41)
= 64 + 64 + 66 + 66; of: (65 - 1) x 2 + (65 + 1) x 2

265

265 = 5x53 De ouderdom van Set toen zijn kleinzoon Kenan zijn zoon Mahalalel verwekte (105 + 90 + 70).

269 = (10x10) + (13x13) = 100 + 169
= 134+135
= omgekeerd getal= 962= 2.13.37 of 961+1 of 31X31 +1

- 270 X 3 = 810 : het aantal verzen van de betogen in het boek Job. 27 = 3³ ; 81 = 3² X 3².

281 Verwijzing : 281
De getalswaarde van râph´â (genezen) , apher (stof, as) en phâ´âr (verheerlijken). Eveneens de getalswaarde van astheneia (zwakte).

287

287 = 7 X 41.
- אֶל אַהֱרֹן = ´èl ´ahäron (tot Aäron). Tenakh (30 = 2 X 3 X 5) ). Ex (9). Lv (16). Nu (5) : (1) Nu 6,23. (2) Nu 8,2. (3) Nu 17,11. (4) Nu 18,1. (5) Nu 18,8. Getalswaarde : 13 OF 31 + 40 OF 256 = 53 (priemgetal) OF 287 (7 X 41). אֱלֹהִים = ´èlohîm (God). Taalgebruik in Tenakh : ´èlohîm (God). Getalswaarde : aleph = 1 ; lamed = 12 of 30 ; he = 5 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 41 of 86 (2 X 43). Structuur : 1 - 3 -5 -1 - 4. De som van de elementen is telkens 5.

289

289 = 17²


29² = 2(2).7³ Då leeftijä van Mahalalel toen zijn kleinzoon
Henoch zijn zoon Metuselach verwekte.
29· = 148+14¹ Då leeftijä van Kenan toen zijn kleinzoon Jereä 
zijn zoon Henoch verwekte.
30° = 2(2).3.5(2© Het aantal jaren dat Henocè nogleefdå ná då 
verwekking van zijn zoon Metuselach.

301

- qârâ´ (roepen, heten). Taalgebruik in Tenach : qârâ´ (roepen, heten). Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 ; totaal : 40 of 301. Structuur : 1 - 2 - 1.

- 302 = 2 X 151.

305

305 = 5 X 61.

306

306 = 17 X 18.

308

308 = 2 X 154 = 4 X 77 = 4 X 11 X 7 = 44 X 7 = 28 X 11 = (17 X 18) + 2.
- De getalswaarde van וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים = wajëdabber ´èlohîm (en God sprak) is : 42 + 41 = 83 OF 222 + 86 = 308 (2 X 154 = 4 X 77 = 4 X 11 X 7 = 44 X 7 = 28 X 11).


311 = 155+156

323. Verwijzing :
323 = 17 X 19
323 is de getalswaarde van ´arëbâ`îm (veertig. 40) : aleph = 1 ; resj = 20 of 200 ; beth = 2 ; ajin = 16 of 70 ; jod = 10 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 62 of 323.

324

324 = 18².


325 = 5(2).13
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25 (25 getallen; het 13de
getal is 13)
Då leeftijä van Adam toen zijn kleinzoon Enoó 
zijn achterkleinzoon Kenan verwekte.
33° = 2.3.5.1± Då leeftijä van Set toen Mahalalel Jereä 

337. 337 is de gouden ster met 37 als overlappingsster (zie http://www.biblewheel.com/gr/GR_LogosStar_Genesis.asp ).

340

- sephèr (brief, geschrift, boek). Taalgebruik in Tenakh : sephèr (boek). Getalswaarde : samekh = 15 of 60 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 ; totaal : 52 (2 X 26) OF 340 (2² X 5 X 17). Structuur : 6 - 8 - 2.
11=5+6 verwekte.
377: De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)

354

 

38· = 193=19´ Då leeftijä van Enoó toen Jereä zijn zoon Henocè 
verwekte.
364 = (13x8) + (13x20)
= 13x7x4
39µ = 5.7¹ Då leeftijä van Adaí toen zijn achterkleinzoon 
Kenan zijn zoon Mahalalel verwekte.
79=39+40
45² = 2(2).11³ Då leeftijä van Enoó toen Henocè zijn zoon 
Metuselach verwekte.

343

- וַיּאֹמֶר אֱלֹהִים = wajjo´mèr ´èlohîm (en God zei). Tenakh (27 = 3³). Gn (21 = 3 X 7).Gn 1 (9 = 3²). Gn 6-11 (4 = 2²). Slechts in twee verzen in Ex - Dt : (1) Ex 3,14. (2) Nu 22,12. Rest (4 = 2²). Getalswaarde : 257 + 86 = 343 (7³). Zie ook : גֶשֶׁם = gèsjèm (regen). Taalgebruik in Tenakh : gèsjèm (regen). Getalswaarde : gimel = 3 , sjem = 21 of 300 , mem = 13 of 40 ; 37 OF 343 (7³). Structuur : 3-3-4. De som van de elementen is telkens 1. Zie ook : אֲרוֹן אֱלֹהִים = ´ärôn ´ëlohîm (ark, kast, kist van God). Getalswaarde : 257 + 86 = 343.

345

- מֹשֶׁה = mosjèh (Mozes). Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes). Getalswaarde : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , h = 5. Totaal : 39 (3 X 13) of 345 (3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal). Structuur : 4 - 3 - 5. De som van de elementen is telkens 3.

348

348 = 2³ X 3 X 29.

350

- `âphâr (stof, aarde). Taalgebruik in Tenach : `âphâr (stof, aarde). Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , pe = 17 of 80 , resj = 20 of 200 ; totaal : 53 OF 350 (2 X 5³ X 7).
- qèrèn (hoorn). Taalgebruik in Tenach : qèrèn (hoorn). Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , nun = 14 of 50 ; totaal : 53 OF 350 (2 X 5² X 7).

351

351 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26
- nâshâ´(dragen, opnemen, verheffen). Taalgebruik in Tenach : nâshâ´ (dragen, opnemen, verheffen). Getalswaarde : nun = 14 of 50 , shin = 21 of 300 , aleph = 1 ; totaal : 36 (2² X 3²) OF 351 (3³ X 13). Structuur : 5 - 3 - 1. nâshâ´ wordt gebruikt in uitdrukkingen als de ogen opslaan , zijn stem verheffen , zijn voeten opheffen (= voortgaan) , zijn handen omhoogheffen.

357

358

Het is de getalswaarde van slang en Messias.

360

360 = 9 x 40 = 20 x 18 = 3 x 3 x 2 x 2 x 2 x 5 = 90 x 4 = 2 x 180 = 6 x 60 = 3 x 120 = 12 x 30 = 10 x 36 = 15 x 24
360: het aantal graden van een cirkel.
In de omloop van de aarde om de zon legt de aarde iets meer dan 1 graad af.

361

361 = 19 x 19

362

362 = 2 x 181
362 : de leeftijd van Kenan toen zijn achterkleinzoon Henoch (Kenan - Mahalalel - Jered - Henoch) zijn zoon Metuselach verwekte.


1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

364

364 = 13 x 7 x 4
Een jaar bestaat uit 52 (13 x 4) weken van 7 dagen of 4 trimesters van 91 dagen (13 x 7).

1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

364 = (40 x 8) + (11 x 4) = 320 + 44
= (40 + 11 + 40) x 4 = 91 x 4

372

375

375 = 3 X 5³.

376

- אֶל מֹשֶׁה = ´èl mosjèh (tot Mozes). Tenakh (203). Getalswaarde : 13 OF 31 + 39 OF 345 = 52 (2 X 26) OF 376 (2³ X 47). 52 is 2 X 26 ; 26 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH.
-- 376 is de getalswaarde van het woord שָׁלוֹם = sjâlôm (vrede). Taalgebruik in Tenakh : sjâlôm (vrede). Getalswaarde : sjin = 21 of 300 , lamed = 12 of 30 , waw = 6 , mem = 13 of 40 ; totaal : 52 (2 X 26) OF 376 (2³ X 47). Structuur : 3 - 3 - 6 - 4. De som van de elementen is telkens 7.


378 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27

390

- שֶּמֶן = sjèmèn (vet, olie, zalf). Taalgebruik in Tenakh : sjèmèn (vet, olie, zalf). Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , nun = 14 of 50 ; totaal : 48 (2³ X 2² X 3) OF 390 (2 X 3 X 5 X 13 = 15 X 26 = 10 X 39). Structuur : 3 - 4 - 5. De som van de elementen is telkens 3.

391

391 = 17 X 23 (230 + 161).

400

- 400 is het produkt van twee kwadraten : 2² X 10² OF de som van twee kwadraten : 12² + 16².
- 400 = 2² X 10².
- 400 = 12² + 16².

401

- jësja`ëjâhû (Jesaja). Taalgebruik in Tenach : jësja`ëjâhû (Jesaja). Getalswaarde : jod = 10 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 , he = 5 , waw = 6 ; totaal : 68 (2² X 17) OF 401 (priemgetal). Structuur : 1 - 3 - 7 - 1 - 5 - 6.


403 = 13X31 Omgekeerde getallen
Het aantal jaren van Arksapaä ná då verwekkinç van 
zijn zoon Selach.
406 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28

410

410 = 2 X 5 X 41.


414 = 2.207 De leeftijd van Jered toen Lamech werd verwekt.

417


43° = 2.5.4³ Het aantal jaren van Ebeò ná då verwekkinç van 
43=21+22 Peleg.
433 = De totale leeftijd van Selach.

434
434 is de getalswaarde van het Hebreeuwse woord daleth (d = 4, l = 30, t (taf) = 400; totaal : 434) Daleth betekent deur.
434 = 2 X 217 = 108 + 109
435 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29
438 = 2.3.73
437 = 218+219

446

- mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenach : mwth (sterven, ondergaan). Getalswaarde : mem = 13 of 40 , waw = 6 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 41 OF 446 (2 X 223). Structuur : 4 - 6 - 4.


46° = 2(2).5.2³ Då leeftijä van Adaí toen Mahalalel zijn zoon 
23=11+12 Jered verwekte.
464 = 2(3).53 De totale leeftijd van Eber.
465 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30

470

- `eth (tijd). Taalgebruik in Tenach : `eth (tijd).Getalswaarde : ajin = 16 of 70 , thaw = 22 of 400 ; totaal : 38 OF 470. Structuur : 7 - 4.


489 = De leftijd van Mahalalel toen Lamech werd verwekt.
49² = 2(2).12³ Då leeftijä van Set toen Jereä zijn zoon Henocè 
verwekte.
Š496 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31
50° = 5x10° oæ 5.2(2).5(2© Het aantal jaren dat Seí leefdå ná då 
verwekking van Arksapad.

502

502 = 2 X 251.
502 is de som van de leeftijden van de aartsvaders.

Bij de aartsvaders Abraham , Isaak en Jakob spelen de getallen van hun leeftijden een symbolische betekenis.
- Abraham werd 175 jaar oud. 175 = 5² X 7. (Gn 25,7). Merkwaardig is de plaats van dit vers in de bijbel : het 25ste hoofdstuk en het 7de vers. Som van de factoren : 5 + 5 + 7 = 17.
- Isaak werd 180 jaar oud. 180 = 6² X 5. (Gn 35,28). Som van de factoren : 6 + 6 + 5 = 17.
- Jakob werd 147 jaar oud. 147 = 7² X 3. (Gn 49,33). Som van de factoren : 7 + 7 + 3 = 17. De buitenste getallen van 147 is 17. Ook hier is de plaats van dit vers in de bijbel merkwaardig : het 49ste (7²) hoofdstuk en het 33ste (3) vers. Jakob verbleef 130 (5 X 26) jaar in Kanaän en 17 jaar in Egypte (Gn 47,28). Merkwaardig is de plaats in de bijbel (Gn 47,28). De buitenste getallen van 147 is 17. Het tweede en derde getal van 147 is 47. 28 = 4 X 7 (hierin schuilt 47).
Het product van drie opeenvolgende getallen ( 5 - 6 - 7) in het kwadraat , opklimmend , met drie opeenvolgende onpare getallen afdalend. De som van de factoren is telkens 17.
- Jozef leefde 110 jaar. 110 = 5² + 6² + 7². De som van drie opeenvolgende getallen in het kwadraat. (Gn 50,22) of de som van de kwadraten van de aartsvaders. Deze plaats in de bijbel is wellicht ook merkwaardig. (50ste hoofdstuk) X 22 (22ste vers) = 110.

510
510 is de getalswaarde van het Griekse woord thura (th = 9, u = 400, r = 100, a = 1. Totaal : 510)


528 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32

540

- שָׁמַר = sjâmar (behouden, bewaren). Taalgebruik in Tenakh : sjâmar (behouden, bewaren). Getalswaarde van sjâmar (behouden, bewaren) : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 , resj = 20 of 200 ; totaal : 54 ( 2 X 3³) of 540 (2² X 3³ X 5). Structuur : 3 - 4 - 2. De som van de elementen is telkens 9.

541

- יִשְׂרָאֵל = jishërâ´el (Israël). Taalgebruik in Tenakh : jishërâ´el (Israël). Getalwaarde : jod = 10 , shin = 21 of 300 , resj = 20 of 200 , aleph = 1 , lameth = 12 of 30 ; totaal : 64 (2³ X 2³) OF 541 (priemgetal) (10de zeshoekige ster). Structuur : 1 - 3 - 2 - 1 - 3. De som van de elementen is telkens 1.

543

- מֹשֶׁה = mosjèh (Mozes). Taalgebruik in Tenakh : Mosjèh (Mozes). Getalswaarde : mem = 13 of 40 , sjin = 21 of 300 , h = 5. Totaal : 39 (3 X 13) of 345 (3 X 5 X 23) ; het omgekeerde 543 (3 X 181 : het zesde zeszijdige stergetal). Structuur : 4 - 3 - 5. De som van de elementen is telkens 3.

 

546

546 = 21 X 26.

549 = De leeftijd van Kenan toen Lamech werd verwekt.
55· = 228+22¹ Då leeftijä van Set toen Henocè zijn zoon 
Metuselach verwekte.

561 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33
59µ = 5.7.1· Het aantal jaren van Lamecè ná då verwekkinç van 
Noach.
= 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34
600 = 6X100
2(3).3.5(2)

591

591 = 3 X 197

610: De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)

612

613

Er zijn 365 verboden en 248 geboden.
- שֶׁמֶשׁ = sjèmèsj (zon) < sjamsj. Taalgebruik in Tenakh : sjèmèsj (zon). Getalwaarde : sjin = 21 of 300 ; mem = 13 of 40 ; totaal : 55 (5 X 11) OF 640 (2² X 2³ X 2³ X 5²). Structuur : 3 - 4 - 3.De som van de elementen is telkens 1. Hoofdtelwoord 300 , rangtelwoord 13 , hoofdtelwoord 300 ; totaal : 613.

616

- הַתּוֹרָה = haththôrâh (de wet, Pentateuch, chûmasj) < prefix bepaald lidw. ha + zelfst. naamw. תוֹרָה = thôrâh (wet). Taalgebruik in Tenakh : thôrâh (wet). Getalswaarde : 53 + 5 = 58 (2 X 29) OF 616 (2³ X 3 X 11).

624

- וַיּאֹמֶר יהוה אֶל מֹשֶׁה = wajjo´mèr JHWH ´èl mosjèh (en JHWH zei tot Mozes. Getalswaarde : 624 (24 X 26).

).
630 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35
639 =
666 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36
68· = 343+34´ Då leeftijä van Adaí toen Henocè zijn zoon
3.229 Metuselach verwekte.

700

- 700 = (2² X 5² X 7).

- 703. - 703 -

703 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+ 24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37.
- wë´eth hâ´ârèts (en het land). De getalswaarde van deze uitdrukking is 6 + 401 + 5 + 291 = 703 (19 X 37). Dit is de ster als 37 en de zeshoek als 19. Zie : http://www.biblewheel.com/gr/GR_LogosStar_Genesis.asp.

741 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38

74´ = 2(3).9³ Då leeftijä van Set toen Metuselacè zijn zoon 
Lamech verwekte.

775

775 = 5 X 151

777

777 = 7.111. Het totate aantal jaren van Lamech.


780 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38+39

 


78² = 2.17.2³ Het aantal jaren van Metuselacè ná då verwekkinç 
van Lamech.

800

- 800 = 1² + 2² + 5² + 9² + 12² + 16² + 17².
- Na de geboorte van Seth leefde Adam nog 800 jaar.

80° = 2(5).5(2© Då tijdsduur diå Adaí noç leefdå ná då verwekkinç 
van Set.
Het aantal jaren dat Jereä noç leefdå ná då 
verwekking van zijn zoon Henoch.
80· = 3.26¹ Het aantal jaren dat Set noç leefdå ná då 
269=10X10 + 13X13 verwekking van Enos.
810 =
163=81+82 verwekking van Kenan.
820 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38+39+40
83° = 2.5.8³ Het aantal jaren dat Mahalalel noç leefdå ná 
83=41+42 de verwekking van Jered.

840

84° = 2(3).3.5.· Het aantal jaren dat Kenan noç leefdå ná då 
verwekking van Mahalalel.
861 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38+39+40+41
87´ = 2.43· Då leeftijä van Adaí toen Metuselacè zijn zoon 
Lmaech verwekte.

869

869 = (16²) + (17²) + (18²) = 256 + 289 +324.

 

888

888 = 8 X 111. 111 is de tweede repunit (een getal dat met louter enen wordt geschreven).
888 = 24 X 37 (740 + 148).
- Ièsous (Jezus). Getalswaarde : i = 10 , è = 8 , s = 200 , o = 70 , u = 400 , s = 200 ; totaal : 888.


895 = 5.139 De totale leeftijd van Mahalalel


Š 139=69+70
903 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38+39+40+41+42

905

181 = 81 + 100 = (9 x 9) + (10 x 10)
181 x 2 = 362 (zie de leeftijd van Kenan toen zijn achterkleinzoon Henoch zijn zoon Metuselach verwekte.
181 x 5 = 905. De totale ouderdom van Enos was 905 jaar (Gn 5,9-11).

1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

910

910 : het produkt van 4 getallen : 2 X 5 X 7 X 13 OF de som van

912

 

930

1. De leeftijd van Adam. 930 = 30 X 31 (het product van 2 opeenvolgende getallen) = 2 X 3 X 5 X 31 OF de som van 5 kwadraten : 5² (25) + 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324). De totale leeftijd van Adam (Gn 5,5).
2. Seth , de zoon van Adam, heeft 4 van de 6 kwadraten gemeenschappelijk met Adam : 5² (25) + 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) = 606. In totaal werd Seth 912 jaar. Verschil : 912 - 606 = 306 (17 X 18). (Gn 5,8). 912 = 5² (25) + 6² (36) + 9² (81) + 15² (225) + 16² (256) + 17² (289).
3. De leeftijd van Enosj , de kleinzoon van Adam , is de som van 4 kwadraten die gemeenschappelijk zijn met Adam : 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324) = 905 (Gn 5,9).
4. Kenan , de achterkleinzoon van Adam , heeft 3 van de 6 kwadraten gemeenschappelijk met Adam : 6² (36) + 16² (256) + 17² (289) = 581. In totaal werd Kenan 910 jaar. Verschil : 910 - 581 = 329 (7 X 47). (Gn 5,14). 910 = 5² + 6² + 16² + 17² + 18².
5. Mahalel werd 895 jaar oud. 895 = 2² + 11² + 15² + 16² + 17².
6. Jered werd 962 jaar oud. 962 = 2² X 3² X 4² X 8² X 16² X 17² X 18².
7. Henoch werd 365 jaar oud. 365 = 10² + 11² + 12².
8. Methuselach heeft 3 kwadraten met Adam gemeenschappelijk : 16² (256) + 17² (289) + 18² (324) = 869. In totaal werd Metuselach 969 jaar. Verschil : 969 - 869 = 100 (10²). (Gn 5,27). 969 = 10² (100) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324).
9. Lamech heeft 2 kwadraten met Adam gemeenschappelijk : 17² (289) + 18² (324) = 613. In totaal leefde Lamech 777. Verschil : 777 - 613 = 164 (2² X 41). ( Gn 5,31).
10. Noach werd 950 jaar oud. 950 = 9² (81) + 16² (256) + 17² (289) + 18² (324).

- Bij al deze leeftijden (behalve bij Henoch) is het kwadraat van 17 (17² = 289) bewaard. 17 is de getalswaarde van de Godsnaam JHWH (jod = 1).

    aantal kwadraten   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.    totaal   zonder kwadraten
          2² (4) 3² (9) 4² (16) 5² (25) 6² (36) 7² (49) 8² (64) 9² (81) 10² (100) 11² (121) 12² (144) 13² (169) 14² (196) 15² (225) 16² (256) 17² (289) 18² (324)        
                                                   
1. Adam 5                             16² 17² 18²   930   62
2. Seth 6                         15² 16² 17²     912   68
3. Enosj 4                               16² 17² 18²   905   57
4. Kenan 6                 10²         15² 16² 17²     910   66
5. Mahalalel 5                     11²       15² 16² 17²     895   61
6. Jered 7                         16² 17² 18²   962   68
7. Henoch 3                     10² 11² 12²               365   33
8. Metuselach 4                     10²           16² 17² 18²   969   61
9. Lamech 4                   10²             17² 18²   777   53
10. Noach 4                               16² 17² 18²   950   60
                                                   

- De som van de drie laatste kwadraten 15² (225) + 16² (256) + 17² (289) = 770 (2 X 5 X 7 X 11 OF 11 X 70).


1. Adam 2. Set 3. Enos 4. Kenan 5. Mahalalel 6. Jered 7. Henoch 8. Metuselach 9. Lamech 10. Noach 11. Sem
130
130+105=235 105
235+90=325 105+90=195 90
325+70=395 195+70=265 90+70=160 70
395+65=460 265+65=330 160+65=225 70+65=135 65
460+162=622 330+162=492 225+162=387 135+162=297 65+162=227 162
622+65=687 492+65=557 387+65=452 297+65=362 227+65=292 162+65=227 65
687+187=874 557+187=744 452+187=639 362+187=549 292+187=479 227+187=414 65+187=252 187
874+182=1056 744+182=926 639+182=821 549+182=731 479+182=661 414+182=596 252+182=434 187+182=369 182
930-874=56* 912-744=168* 365-252=113*
905-821=84* 910-731=179* 895-661=234* 962-596=366* 369+500=869 182+500=682 500
869+100=969* 777-682=95 500+100=600 100
130+800=930 105+807=912 90+815=905 70+840=910 65+830=895 162+800=962 65+300=365 187+782=969 182+595=777

946 = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+
24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+37+38+39+40+41+42+43

961

169 = 13 X 13. 961 = 31 X 31.

962 = 2.13.37 De totale leeftijd van Jered.


37=18+19
969 = 3.17.19 De totale leeftijd van Metuselach.
= 3X17X (18+1)

987: De reeks van Fibonacci (evolutie van de levende natuur: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 (de som van de twee voorgaande getallen, b.v. 5 en 8 = 13 of 8 x 1,6180339 = 12,944271)

1006

- תוֹרַת = thôrath (de wet van). Getalswaarde : thaw = 22 of 400 , waw = 6 , resj = 20 of 200 ; totaal : 70 (7 X 10) OF 1006 (2 X 503).

1118

De getalswaarde van Dt 6,4 is 2 X 13 X 43 of 13 X 86 of 26 X 43 = 1118. Het getal 1118 is een merkwaardig getal. Vooreerst is het een veelvoud van 13 , zie : star13.gif. De twee driehoeken vormen de zeshoekige Davidster. In dit vers is ´àchad = 13 en JHWH = 26 of 2 X 13. In het volgende vers is er sprake over liefde ´ahbh = 13. Eén en liefde = 13. JHWH is één ; JHWH is liefde. ´achad = 13 + JHWH = 2 X 13 ; samen 3 X 13. ´èlohîm = 86. 13 (´achad) X 86 (´èlohîm) = 1118.

1400

De getalswaarde van Jl 1,1 is 1400 (2³ X 5² X 7).

1486

- 2 X 743.
- תוֹרַת מָשִׁיחַ = thôrath mâsjîach (de wet van de messias , gezalfde).Getalswaarde : 70 (7 X 10) OF 1006 (2 X 503) + 52 (2 X 26) OF 358 (2 X 179) = 122 OF 1364. De som van deze twee getalswaarden (rangtalwoorden en hoofdtelwoorden) : 122 + 1364 = 1486.

1644

De getalswaarde van Dt 6,5 is 1644 (12 X 137 of 2 X 2 X 3 X 137). 137 is de som van 27 (kubus - 3) , 37 (zeshoek - 4) en 73 (zeshoekige ster - 4).

1550

Ho christos (messias, gezalfde). o = 70 , ch = 600 , r = 100 , i = 10 , s = 200 , t = 300 , o = 70 , s = 200. Totaal : 1550. Met het lidwoord bestaat de constructie uit 8 letters.
1550 = 10 X 155 = 2 X 5 X 155 = 2 X 775 = 5 X 310 = 10 X 5 X 31

1774

De getalswaarde van Ps 113,7 is 1774 (2 X 887).

2701 = 3 X 337 + 10 X 169 = 37 X 73. Het is de getalswaarde van Gn 1,1 , zie http://www.biblewheel.com/gr/GR_LogosStar_Genesis.asp ).

2792

De getalswaarde van Js 60,4 is 2792 (2³ X 349).

2812

De getalswaarde van Js 1,1 is 2812 (2² X 19 X 37).

3074

De getalswaarde van Js 58,8 is 3074 (2 X 29 X 53).

3332

De getalswaarde van Jl 1,1 is 1400 (2³ X 5² X 7).

3563

De getalswaarde van Jl 4,8 is 3563 (7 X 509).

4051

De getalswaarde van Js 58,9 is 4051 (priemgetal).

4157

Getalswaarde van Js 58,3 is 4157 (priemgetal).

4280

- De getalswaarde van 1 S 2,1 is 4280 (2³ X 5 X 107).

4465

Het vers Js 58,5 (5 + 8 + 5 = 18 -> 1 + 8 = 9) telt 20 (2² X 5 / 2 + 2 + 5 = 9) woorden en 79 letters. De getalswaarde van Js 58,5 is 4465 ( 4 + 4 + 6 + 5 = 19) (5 X 19 X 47).

4520

De getalswaarde van 1 S 2,8 is 4520 (2³ X 5 X 113).

5545

De getalswaarde van Js 58,6 is 5545 (5 X 1109)