JOHANNESEVANGELIE , hoofdstuk 6 , Joh 6 -- Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 6 -
- Joh 6,1-15 - Joh 6,41-51 - Joh 6,51-58 - Joh 6,60-69 -- Joh 6,24-35 -

Overzicht van het Johannesevangelie : Joh 1 , Joh 2 , Joh 3 , Joh 4 , Joh 5 , Joh 6 , Joh 7 , Joh 8 , Joh 9 , Joh 10 , Joh 11 , Joh 12 , Joh 13 , Joh 14 , Joh 15 , Joh 16 , Joh 17 , Joh 18 , Joh 19 , Joh 20 , Joh 21 ,

  Joh 1 Joh 2 Joh 3 Joh 4 Joh 5 Joh 6 Joh 7 Joh 8 Joh 9 Joh 10 Joh 11 Joh 12 Joh 13 Joh 14 Joh 15 Joh 16 Joh 17 Joh 18 Joh 19 Joh 20 Joh 21
                                           

Tekstuitleg per pericope - Joh 6,1-15 - Joh 6,16-21 - Joh 6,22-25 - Joh 6,26-59 - Joh 6,60-71 -
Tekstuitleg vers per vers - Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 - Joh 6,16 - Joh 6,17 - Joh 6,18 - Joh 6,19 - Joh 6,20 - Joh 6,21 - Joh 6,22 - Joh 6,23 - Joh 6,24 - Joh 6,25 - Joh 6,26 - Joh 6,27 - Joh 6,28 - Joh 6,29 - Joh 6,30 - Joh 6,31 - Joh 6,32 - Joh 6,33 - Joh 6,34 - Joh 6,35 - Joh 6,36 - Joh 6,37 - Joh 6,38 - Joh 6,39 - Joh 6,40 - Joh 6,41 - Joh 6,42 - Joh 6,43 - Joh 6,44 - Joh 6,45 - Joh 6,46 - Joh 6,47 - Joh 6,48 - Joh 6,49 - Joh 6,50 - Joh 6,51 - Joh 6,52 - Joh 6,53 - Joh 6,54 - Joh 6,55 - Joh 6,56 - Joh 6,57 - Joh 6,58 - Joh 6,59 - Joh 6,60 - Joh 6,61 - Joh 6,62 - Joh 6,63 - Joh 6,64 - Joh 6,65 - Joh 6,66 - Joh 6,67 - Joh 6,68 - Joh 6,69 - Joh 6,70 - Joh 6,71 -


ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 

- Hebreeuws OF modern Hebreeuws (NT) : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Hebreeuws OF modern Hebreeuws (NT) .
- Griekse tekst : http://www.myriobiblos.gr/bible/nt2/john/6.asp . http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/cgi-bin/gnt?id=0405 . Griekse tekst .
- Aramees - Peshitta NT : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Aramees - Peshitta .
- Vulgata : http://www.intratext.com/IXT/LAT0001/_PV5.HTM . Vulgata .
- Statenvertaling : http://www.statenvertaling.net/bijbel/joha/6.html . Statenvertaling .
- Willibrordvertaling : http://www.willibrordbijbel.nl/index.php?p=page&i=67092%2C67162&wbv=on&nbv=on . Willibrordvertaling .
- De Nieuwe Vertaling : http://www.willibrordbijbel.nl/index.php?p=page&i=67092%2C67162&wbv=on&nbv=on . De Nieuwe Vertaling .
- De Naardense bijbel : http://naardensebijbel.nl/zoek.php . De Naardense bijbel .
- Bible de Jérusalem : http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Bible de Jérusalem .
- King James Bible : http://quod.lib.umich.edu/cgi/k/kjv/kjv-idx?type=DIV1&byte=4760421 . King James Bible .
- Luther Bibel : http://www.die-bibel.de/online-bibeln/luther-bibel-1984/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/53/60001/69999/ch/e638eab6b076880c0fcee86ef47353de/ . Luther Bibel .
- Arabisch :http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm . Arabisch .


Jezus geeft vijfduizend mensen te eten : Joh 6,1-15
Wonderbare overtocht : Joh 6,16-21
De menigte op zoek naar Jezus : Joh 6,22-25
Jezus : het brood om van te leven : Joh 6,26-59
Woorden van eeuwig leven : Joh 6,60-71

Jezus geeft vijfduizend mensen te eten : Joh 6,1-15 - Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15

- Bibliografie : Joh 6,1-15 .

Evangelielezing 17de (zeventiende) zondag door het jaar B : Joh 6,1-15 . Verwijzing : Joh 6,1-15 .
In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias. Een grote menigte volgde Hem omdat zij tekenen zagen die Hij aan de zieken deed. Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden. Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam vroeg Hij aan Filippus: "Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?" – Dit zeide Hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. – Filippus antwoordde Hem: "Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig." Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: "Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal?" Jezus echter zei: "Laat de mensen gaan zitten." Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend. Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde. Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen: "Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan." Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren. Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan zeiden ze: "Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen." Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok hij zich weer in het gebergte terug, geheel alleen.

Joh 6,1 - Joh 6,1 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:1 Meta tauta apèlthen ho Ièsous peran tès thalassès tès Galilaias tès Tiberiados   1 post haec abiit Iesus trans mare Galilaeae quod est Tiberiadis  In die tijd begaf Jezus zich naar de overkant van het meer van Galilea, bij Tiberias.   [1] Enige tijd later stak Jezus het meer van Galilea over, ook het meer van Tiberias genoemd.   [1] Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd).   1 ¶ Na dit alles gaat Jezus weg, de zee over, die van Galilea, van Tiberias. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade.

King James Bible . [1] After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.
Luther-Bibel . 6.1Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt.

Tekstuitleg van Joh 6,1 . Het vers Joh 6,1 telt 12 (2² X 3) woorden en 64 (2³ X 2³) letters . De getalwaarde van Joh 6,1 is 5886 (2 X 3³ X 109) . Dit is een overgangsvers . In Joh 5,1 wordt gezegd dat Jezus zich bevond in Jeruzalem . Door de doodsbedreigingen ging Jezus weg naar de overkant van het meer van Galilea , van Tiberias .

Joh 6,1.1. μετα = meta (met , na) . Afkorting : met' OF meth' . Taalgebruik in het NT : meta (na , met) . Taalgebruik in de LXX : meta (na , met) . Joh (24) . Met accusatief : in 14 verzen . Met genitief : in 10 verzen .
- meta + accusatief (na) .
- A. meta + accusatief touto (dit : onzijdig enkelvoud) . Joh (4) : (1) Joh 2,12 . (2) Joh 11,7 . (3) Joh 11,11 . (4) Joh 19,28 .
- B. meta + accusatief meervoud (tauta - deze dingen) . Joh (8) : (1) Joh 3,22 . (2) Joh 5,1 . (3) Joh 5,14 . (4) Joh 6,1 . (5) Joh 7,1 . (6) Joh 13,7 . ( 7) Joh 19,38 . (8) Joh 21,1 . Tauta ('deze dingen'), zie Mt 1,20 .
- C. Joh 4,43 : Meta de tas duo hèmeras (Na twee dagen echter) .
- D. Joh 13,27 .
- meta + genitief (met) . Joh (10) : (1) Joh 3,25 . (2) Joh 3,26 . (3) Joh 4,27 . (4) Joh 6,3 . (5) Joh 9,37 . (6) Joh 11,54 . (7) Joh 18,2 . (8) Joh 18,3 . (9) Joh 19,40 . (10) Joh 20,7 .

  meta (na, met)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
1 meta  1443  1159  284  42  34  37  24  48  77  22  113  137 
2 met'  737 611 126 18 16 21 23 14 10 24 55 78
3 meth'  1   1             1    
  totaal  2181 1770 411 60 50 58 47 62 87 47 168 215

Joh 6,1.2. nom. en acc. onz. mv. ταυτα = tauta (deze dingen) van het aanwijzend voornaamw. οὑτος = houtos . Taalgebruik in het NT : houtos (deze) . Taalgebruik in de LXX : houtos (deze) . Joh (58) . Joh 6 (3) : (1) Joh 6,1 . (2) Joh 6,9 . (3) Joh 6,59 .

    bijbel O.T. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  nom. + acc. onz. mv. tauta  815  587  228  22 14 46  58              

Joh 6,1.1. - 2. μετα ταυτα = meta tauta (na deze dingen, daarna) . NT (25) . Joh (8) : (1) Joh 3,22 . (2) Joh 5,1 . (3) Joh 5,14 . (4) Joh 6,1 . (5) Joh 7,1 . (6) Joh 13,7 . ( 7) Joh 19,38 . (8) Joh 21,1 .
- In 6 van de 8 teksten volgt het onderwerp ὁ Ιησους = ho Ièsous (Jezus) na het werkw. en heeft er ook een plaatsverandering plaats . In Joh 6,1 is het de 4de maal dat μετα ταυτα = meta tauta (na deze dingen, daarna) wordt gebruikt . In Joh 5,1-18 lezen we het verhaal van de genezing van de lamme . Volgens Joh 5,18 besluiten de Joden Jezus te doden om 2 redenen ; omdat hij de sabbat schendde en omwille van de godslastering , nl. dat hij zich met God gelijk stelde . Na de dreiging van de Joden houdt Jezus een toespraak (Joh 5,19-47) . In Joh 5,1 ging Jezus naar Jeruzalem . In Joh 6,1 ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea .

meta 1. + touto 1. eerste maal : Jezus van Galilea naar Jeruzalem terug naar Galilea via Judea en Samaria. meta 2. + tauta : 1. Jezus naar Galilea . meta 5. tweede maal : Jezus van Galilea naar Judea (Jeruzalem) . meta 7.  + tauta : 2. Jezus in de tempel . meta 8.  + tauta : 3. tweede terugreis naar Jeruzalem . meta 9. + tauta : 4.  
Joh 2,12 Joh 2,13 Joh 3,22  Joh 4,43 Joh 5,1  Joh 5,14  Joh 6,1 Joh 6,17
Meta touto (daarna) Kai eggus èn to pascha tôn Ioudaiôn (en nabij was het paasfeest van de joden) Meta tauta (Daarna)   Meta de tas duo hèmeras (Na twee dagen echter) Meta tauta èn heortè tôn Ioudaiôn kai (Daarna was het een feest van de joden en) Meta tauta (Daarna) Meta tauta (Daarna)  kai embantes eis ploion (en ingescheept in de boot)
katebè (daalde hij af) kai anebè (en hij klom op) èlthen (ging)  exèlthen ekeithen (ging hij vandaar uit) anebè (klom op) heuriskei auton (vond hij hem)  apèlthen (hij ging weg) èrchono (gingen zij)
    ho Ièsous kai hoi mathètai autou (Jezus en zijn leerlingen)   Ièsous (Jezus) ho Ièsous (Jezus) ho Ièsous (Jezus)  
eis Kafarnaoum (naar Kafarnaüm) eis Hierosoluma (naar Jeruzalem) eis tèn Ioudaian gèn (naar het Judese land) eis tèn Galilaian (naar Galilea) eis Hierosoluma (naar Jeruzalem) en tôi hierôi (in de tempel) peran tès thalassès tès Galilaias tès Tiberiados (naar de overkant van het meer van Galilea, van Tiberias) peran tès thalassès eis Kafarnaoum (naar de overkant van de zee naar Kafarnaüm)
  ho Ièsous (Jezus)            
Bruiloft te Kana : Joh 2,1-12  Afbraak van de tempel : Joh 2,13-22  Jezus en Johannes : Joh 3,22-30  Jezus en een samaritaanse vrouw : Joh 4,1-45  Genezing van een lamme : Joh 5,1-18     Jezus geeft vijfduizend mensen te eten : Joh 6,1-15  Wonderbare overtocht : Joh 6,16-21 

aankondiging van de derde reis naar Jeruzalem. meta 11. + tauta 5.     meta 13 + touto 2. meta 14 + touto 3.  meta 15 + tauta 6.   meta 20. + touto 4.   meta 21. + tauta 7.   meta 24 + tauta 8.
Joh 7,1 Joh 7,1 Joh 7,2  Joh 11,7 Joh 11,11 Joh 13,7 Joh 19,28 Joh 19,38 Joh 21,1
 Kai meta tauta (En daarna)   èn de eggus hè heortè tôn Ioudaiôn, hè skènopègia (het feest van de joden, het Loofhuttenfeest, was echter nabij)

epeita meta touto legei tois mathètais daarna zegt hij aan de leerlingen

tauta eipen, kai meta touto legei autois (hij zei dat en daarna zegt hij aan hen) gnôsèi de meta tauta (je zult het daarna begrijpen)   meta touto (daarna)  meta de tauta  (daarna echter) meta tauta (daarna)
periepatei (wandelde hij rond) ou gar èthelen... peripatein (want hij wilde niet rondwandelen)   agômen (laten we gaan)         efanerôsen ... (openbaarde)
      eis tèn Ioudaian palin (opnieuw naar Judea)         ho Ièsous (Jezus)
en tèi Galilaiai (in Galilea) en tèi Ioudaiai (in Judea)             epi tès thalassès tès Tiberiados bij het meer van Tiberias)
                 
Jezus vermijdt de openbaarheid : Joh 7,1-13      De dood van Lazarus : Joh 11,1-16 ,   Voetwassing : Joh 13,1-20 , Kruisiging en dood van Jezus : Joh 19,16b-30 . Begrafenis van Jezus : Joh 19,38-42 . Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias : Joh 21,1-14

Joh 6,1.3. act. ind. aor. 3de pers. enk. απηλθεν = apèlthen (hij ging weg) van het werkw. απερχομαι = aperchomai (weggaan) . Taalgebruik in het NT : aperchomai (weggaan) . Taalgebruik in de LXX : aperchomai (weggaan) . Joh (10) : (1) Joh 4,3 . (2) Joh 4,28 . (3) Joh 4,47 . (4) Joh 5,15 . (5) Joh 6,1 . (6) Joh 9,7 . (7) Joh 10,40 . (8) Joh 11,28 . (9) Joh 11,54. (10) Joh 12,19 . Een vorm van απερχομαι = aperchomai in de LXX (229) , in het NT (116) , in Joh (21) .

    bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P. 
ind. aor. 3de pers. enk. apèlthen   112  73  39  10    23  33   

Het weggaan van Jezus is geen uitstapje . Het is een zich in veiligheid brengen , want in Joh 5,18 wordt Jezus met de dood bedreigd . In die zin gelijkt het op Mc 3,7 . Daar wijkt Jezus voor het eerst uit naar de zee en pas later zal hij uitwijken naar de overkant van de zee . In dit hoofdstuk gaat Jezus van de ene kant naar de andere kant van de zee . Het heeft iets onrustigs , waardoor we zelf wat in verwarring geraken . Immers , de Joden zochten Jezus te doden en door het over en weer pendelen krijgen ze hem niet te pakken .

Joh 6,1.3. - 5. απηλθεν ὁ Ιησους = apèlthen ho Ièsous (Jezus ging weg) . NT (1) . Slechts in Joh 6,1 .
- ηλθεν ὁ Ιησους = èlthen ho Ièsous (Jezus ging) . NT (5) : (1) Mc 1,14 . (2) Joh 3,22 . (3) Joh 4,46 . (4) Joh 20,19 . (5) Joh 20,24 .
- ερχεται ὁ Ιησους = erchetai ho Ièsous (Jezus komt) . Nt (3) : (1) Joh 12,12 . (2) Joh 20,26 . (3) Joh 21,13 .
- ανεβη ὁ Ιησους = anebè ho Ièsous (Jezus ging op) . NT (2) : (1) Joh 5,1 . (2) Joh 7,14 . Eveneens : Joh 2,13 .
- εξηλθεν ὁ Ιησους = exèlthen ho Ièsous (Jezus ging uit) . NT (2) : (1) Mc 8,27 . (2) Joh 19,5 .

Joh 6,1.6. περαν = peran (overzijde, overkant) . Taalgebruik in het NT : peran (overzijde, overkant) . Taalgebruik in de LXX : peran (overzijde, overkant) . Joh (8) : (1) Joh 1,28 . (2) Joh 3,26 . (3) Joh 6,1 . (4) Joh 6,17 . (5) Joh 6,22 . (6) Joh 6,25 . (7) Joh 10,40 . (8) Joh 18,1 .

peran (overzijde  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  115  92  23        15  23     

Joh 6,1.8. gen. vr. enk. θαλασσης = thalassès van het zelfst. naamw. θαλασσα = thalassa (zee, meer) . Taalgebruik in het NT : thalassa (zee meer) . Taalgebruik in de LXX : thalassa (zee meer) .

  thalassa (zee)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. vr. enk. thalassa 49  43           
2 gen. vr. enk. thalassès  176  148  28  14 
3 dat. vr. enk. thalassè(i)   36  23  13     
4 acc. vr. enk. thalassan  185  145  40  10  19  21   
  totaal 446  359  87  15  18  10  24  36  45 

  thalassa (zee)   Mt Mc Lc Joh  //
1 nom. vr. enk. thalassa  1 : Mt 8,27 . 1 : Mc 4,41 .   1 : Joh 6,18 . 1 : Mt 8,27 // Mc 4,41 .  
2 gen. vr. enk. thalassès  3 : (1) Mt 4,15 . (2) Mt 14,26 . (3) Mt 18,6 . 4 : (1) Mc 5,1 . (2) Mc 6,47 . (3) Mc 6,48 . (4) Mc 6,49 . 1 : Lc 21,25 . 6  : (1) Joh 6,1 . (2) Joh 6,17 . (3) Joh 6,19 . (4) Joh 6,22 . (5) Joh 6,25 . (6) Joh 21,1 . 2 : (1)  Mt 14,26 // Mc 6,49 . (2) Mt 18,6 // Mc 9,42 // Lc 17,2 .
3 dat. vr. enk. thalassè(i)   2 : (1) Mt 8,24 . (2) Mt 8,26 . 4 : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 4,1 . (3) Mc 4,39 . (4) Mc 5,13 . 1 : Lc 17,6 .   (1) Mt 8,26 //  Mc 4,39 .
4 acc. vr. enk. thalassan  9 : (1) Mt 4,18 . (2) Mt 8,32 . (3) Mt 13,1 . (4) Mt 13,47 . (5) Mt 14,25 . (6) Mt 15,29 . (7) Mt 17,27 . (8) Mt 21,21 . (9) Mt 23,15 . 9 : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 2,13 . (3) Mc 3,7 . (4) Mc 4,1 . (5) Mc 5,13 . (6) Mc 5,21 . (7) Mc 7,31 . (8) Mc 9,42 . (9) Mc 11,23 . 1 : Lc 17,2 . 2 : (1) Joh 6,16 . (2) Joh 21,7 .   (1)  Mt 4,18 // Mc 1,16 . (2) Mt 8,32 // Mc 5,13 . (3) Mt 13,1 // Mc 4,1 . (4) Mt 14,25 // Mc 6,48 . (5) Mt 15,29 // Mc 7,31 . (5) Mt 21,21 // Mc 11,23 .
  totaal 15  18   

In Joh. is er van de zee slechts sprake in Joh 6 (7X) en Joh 21 (2X) . In Joh 6,1 krijgt θαλασσης = thalassès (zee) een nadere bepaling : της γαλιλαιας της τιβεριαδος = tès galilaias tès tiberiados (van Galilea , van Tiberias) ; in Joh 21,1 nog slechts de bepaling της τιβεριαδος = tès tiberiados (van Tiberias) . Het zijn de enigste verzen in Joh waarin Galilea nader bepaald wordt .

Joh 6,1.6. - 8. περαν της θαλασσης = peran tès thalassès (de overkant van de zee / meer) . NT (5) : (1) Mc 5,1 . (2) Joh 6,1 . (3) Joh 6,17 . (4) Joh 6,22 . (5) Joh 6,25 . Er is iets merkwaardigs bij Joh . In Joh 6,1 steekt Jezus het meer over naar het heidens gebied uit veiligheidsredenen . In Joh 6,17 steken de leerlingen het meer over , richting Kafarnaüm , richting het gebied van de 'Joden' . De storm heeft plaats bij het oversteken naar Kafarnaüm .
- περαν του ιορδανου = peran tou iordanou (aan de overzijde van de Jordaan) . Joh (3) : (1) Joh 1,28 . (2) Joh 3,26 . (3) Joh 10,40 .

Joh 6,1.10. gen. vr. enk. γαλιλαιας = galilaias (Galilea) van het zelfst. naamw. galilaia (Galilea) . Taalgebruik in het NT : Galilaia (Galilea) . Taalgebruik in de LXX : Galilaia (Galilea) .

Galilaia (Galilea)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. + dat. vr. enk. Galilaia(i)   20  13           
gen. vr. enk. Galilaias , telkens met het bep. lidw. tès 40  36  10      25  33     
acc. vr. enk. Galilaian   25  8 17        11  17     
totaal  85  25  60  16  12  13  16      41  57     

Galilaia (Galilea)  syn.    Mt Mc Lc Joh syn.  
nom. + dat. vr. enk. Galilaia(i)     3 : (1) Mt 4,15 . (2) Mt 4,23 . (3) Mt 17,22 . 1 : Mc 15,41 . 1 : Lc 24,6 . 2 : (1) Joh 7,1 . (2) Joh 7,9 . (1) Mt 4,23 // Mc 1,39
gen. vr. enk. Galilaias , telkens met het bep. lidw. tès 25    8 : (1) Mt 2,22 . (2) Mt 3,13 . (3) Mt 4,18 . (4) Mt 4,25 . (5) Mt 15,29 . (6) Mt 19,1 . (7) Mt 21,11 . (8) Mt 27,55 . 7 : (1) Mc 1,9 . (2) Mc 1,16 . (3) Mc 1,28 . (4) Mc 3,7 . (5) Mc 6,21 . (6) Mc 7,31 . (7) Mc 9,30 . 10 : (1) Lc 1,26 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 3,1 . (4) Lc 4,31 . (5) Lc 5,17 . (6) Lc 8,26 . (7) Lc 17,11 . (8) Lc 23,5 . (9) Lc 23,49 . (10) Lc 23,55 . 8 : (1) Joh 2,1 . (2) Joh 2,11 . (3) Joh 4,46 . (4) Joh 6,1 . (5) Joh 7,41 . (6) Joh 7,52 . (7) Joh 12,21 . (8) Joh 21,2 . 5 : (1) Mt 3,13 //  Mc 1,9 . (2) Mt 4,18 // Mc 1,16 . (3) Mt 4,25 // Mc 3,7 . (4) Mt 15,29 // Mc 7,31 . (5) Mt 27,55 // Mc 15,41 // Lc 23,49 .
acc. vr. enk. Galilaian   11    5 : (1) Mt 4,12 . (2) Mt 26,32 . (3) Mt 28,7 . (4) Mt 28,10 . (5) Mt 28,16 . 4 : (1) Mc 1,14 . (2) Mc 1,39 . (3) Mc 14,28 . (4) Mc 16,7 . 2 : (1) Lc 2,39 . (2) Lc 4,14 6 : (1) Joh 1,43 . (2) Joh 4,3 . (3) Joh 4,43 . (4) Joh 4,45 . (5) Joh 4,47 . (6) Joh 4,54 . 3 : (1) Mt 4,12 // Mc 1,14 // Lc 4,14 .  (2) Mt 26,32 // Mc 14,28 . (3) Mt 28,7 // Mc 16,7 .
totaal  41    16  12  13  16 9 (20)  

In Joh is er 16X sprake van Galilea . In 7 hoofdstukken : Joh 1 (1X) , Joh 2 (2X) , Joh 4 (6X) , Joh 6 (1X) , Joh 7 (4X) , Joh 12 (1X) , Joh 21 (1X) . In het woord Galilea - gll) zit het Hebreeuwse gâlal (rollen, wentelen) . In de legegrafverhalen is er sprake van het wegrollen van de steen , ontleend aan Gn 29,10 . Galilea is de plaats van de omwenteling , de opstand , de opstanding . Opmerkelijk is wel dat het meer van Galilea ook het meer van Tiberias wordt genoemd . Het klinkt als water en vuur .

Er is hier voor de enigste keer in het Johannesevangelie dat Jezus wegging . Hij ging weg naar de overkant van het meer . Dat oversteken kan de doortocht door de Rietzee oproepen . En dan kwamen de Israëlieten in de woestijn , waar ze geconfronteerd werden met honger en riepen om eten en brood . Het meer van Galilea wordt zelfs meer van Tiberias genoemd naar de stad Tiberias , genoemd naar keizer Tiberius . Weggaan uit het gebied van Tiberias is weggaan uit de slavernij en de doortocht beleven .

Joh 6,2 - Joh 6,2 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:2 èkolouthei de autôi ochlos polus hoti etheôroun ta sèmeia ha epoiei epi tôn asthenountôn  2 et sequebatur eum multitudo magna quia videbant signa quae faciebat super his qui infirmabantur   Een grote menigte volgde Hem omdat zij tekenen zagen die Hij aan de zieken deed.  [2] Een grote massa mensen volgde Hem omdat* ze de tekenen gezien hadden die Hij aan de zieken verrichtte.   [2] Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed.   2 Maar hij is gevolgd door een talrijke schare, omdat zij de tekenen hebben gezien die hij gedaan heeft bij de zieken. 2. Une grande foule le suivait, à la vue des signes qu'il opérait sur les malades.

King James Bible . [2] And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.
Luther-Bibel . 2Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat.

Tekstuitleg van Joh 6,2 .

Joh 6,2.1. act. ind. imperf. 3de pers. enk. ηκολουθει = èkolouthei (hij volgde) van het werkw. ακολουθεω = akoloutheô (volgen) . Taalgebruik in het NT : akoloutheô (volgen) . Taalgebruik in de LXX : akoloutheô (volgen) . Joh (2) : (1) Joh 6,2 . (2) Joh 18,15 . Een vorm van ακολουθεω = akoloutheô in de LXX (13) , in het NT (90) , in Joh (19) .

  akoloutheô (volgen)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. imperf. 3de pers. enk. èkolouthei  15  14    10     

Joh 6,2.4. nom. mann. enk. οχλος = ochlos (menigte) . Taalgebruik in het NT : ochlos (menigte) . Taalgebruik in de LXX : ochlos (menigte) . Joh (12) : (1) Joh 6,2 . (2) Joh 6,5 . (3) Joh 6,22 . (4) Joh 6,24 . (5) Joh 7,20 . (6) Joh 7,49 . (7) Joh 12,9 . (8) Joh 12,12 . (9) Joh 12,17 . (10) Joh 12,18 . (11) Joh 12,29 . (12) Joh 12,34 . Een vorm van ochlos in de LXX (55) , in het NT (174) .

  ochlos (menigte)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Apk syn.  ev. 
1 nom. mann. enk. ochlos  49  45  13  12  28  40 
2 gen. mann. enk. ochlou  31  25  15  19 
3 dat. mann. enk. ochlô(i)  21  10  11    10 
4 acc. mann. enk. ochlon  41  35  10  13    27  29 
  enk. 142 26 116 19 35 25 19 15 3 79 98
5 nom. mann. mv. ochloi   28    28  14  10      25  25 
6 gen. mann. mv. ochlôn            
7 dat. mann. mv. ochlois  16  11      10 
8 acc. mann. mv. ochlous  22  17  10        13  13 
  mv.  70 13  57  31  16    48  49 
  totaal enk. en mv. 212 39  173  50  36  41  20  23  127  147 

 

Joh 6,3 - Joh 6,3 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:3 anèlthen de eis to oros Ièsous kai ekei ekathèto meta tôn mathètôn autou  3 subiit ergo in montem Iesus et ibi sedebat cum discipulis suis   Jezus ging de berg op en zette zich daar met zijn leerlingen neer. [3] Jezus trok het gebergte in en ging daar zitten met zijn leerlingen.  [3] Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten.   3 Jezus klimt op, het bergland in, en daar heeft hij zich neergezet, met zijn leerlingen: 3. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples.

King James Bible . [3] And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.
Luther-Bibel . 3Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern.

Tekstuitleg van Joh 6,3 .

Joh 6,4 - Joh 6,4 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:4 èn de eggus to pascha hè heortè tôn Ioudaiôn   4 erat autem proximum pascha dies festus Iudaeorum  Het was kort voor Pasen, het feest van de Joden.  [4] Het was kort voor het Joodse paasfeest.  [4] Het was kort voor het Joodse pesachfeest.  4 Pasen is nabij, hét feest van de Judeeërs. 4. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche.

King James Bible . [4] And the passover, a feast of the Jews, was nigh.
Luther-Bibel . 4Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden.

Tekstuitleg van Joh 6,4 .

5. πασχα = pascha (pascha, Pasen) . Taalgebruik in het NT : pascha (pascha) . Taalgebruik in de LXX : pascha (pascha) . Taalgebruik in Mc : pascha (pascha) . Joh (9) : (1) Joh 2,13 . (2) Joh 2,23 . (3) Joh 6,4 . (4) Joh 11,55 . (5) Joh 12,1 . (6) Joh 13,1 . (7) Joh 18,28 . (8) Joh 18,39 . (9) Joh 19,14 .

pascha (pascha)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  55  28  27    15  24   

 

Joh 6,5 - Joh 6,5 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:5 eparas oun tous ofthalmous o ièsous kai theasamenos oti polus ochlos erchetai pros auton legei pros filippon pothen agorasômen artous ina fagôsin outoi 5 cum sublevasset ergo oculos Iesus et vidisset quia multitudo maxima venit ad eum dicit ad Philippum unde ememus panes ut manducent hii  Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een grote menigte naar Hem toekwam vroeg Hij aan Filippus: "Hoe moeten wij brood kopen om deze mensen te laten eten?" –  [5] Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een massa mensen naar Hem toestroomde, zei Hij tegen Filippus: ‘Waar* zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?’  [5] Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’  5 Maar als Jezus dan de ogen opheft aanschouwt hij dat een talrijke schare tot hem komt; hij zegt tot Filippus: waar kunnen wij zoveel broden kopen dat zij hier te eten hebben? 5. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens ? »

King James Bible . [5] When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat?
Luther-Bibel . 5Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?

Tekstuitleg van Joh 6,5 .

Er is iets merkwaardigs met het broodvermenigvuldigingsverhaal . Het gebeurt in heidens gebied

Joh 6,6 - Joh 6,6 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:6 touto de elegen peirazôn auton autos gar èdei ti emellen poiein  6 hoc autem dicebat temptans eum ipse enim sciebat quid esset facturus  Dit zeide Hij om hen op de proef te stellen, want zelf wist Hij wel wat Hij ging doen. –  [6] Dit zei Hij bij wijze van proef; Hij wist zelf wel wat Hij ging doen.   [6] Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen.  6 Hij stelde hem op de proef door dat te zeggen, want zelf wist hij al wat hij ging doen. 6. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire.

King James Bible . [6] And this he said to prove him: for he himself knew what he would do.
Luther-Bibel . 6Das sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er wusste wohl, was er tun wollte.

Tekstuitleg van Joh 6,6 .

Joh 6,6.1. - 3. Slechts in één vers : τουτο δε ελεγον = touto de elegon (dit echter zeiden zij) : Joh 8,6
- In twee verzen : τουτο δε ελεγεν = touto de elegen (dit echter zei hij) : (1) Joh 6,6 . (2) Joh 12,33 .
- In twee verzen : τουτο δε ειπεν = touto de eipen (dit echter zei hij) : (1) Joh 7,39 . (2) Joh 21,19 .

Joh 6,7 - Joh 6,7 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:7 apekrithè autô | | [o] | filippos diakosiôn dènariôn artoi ouk arkousin autois ina ekastos brachu | | [ti] | labè   7 respondit ei Philippus ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis ut unusquisque modicum quid accipiat   Filippus antwoordde Hem: "Wil ieder ook maar een klein stukje krijgen dan is voor tweehonderd denariën brood nog te weinig."  [7] Filippus antwoordde: ‘Zelfs als we voor tweehonderd denariën* brood kopen, is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven.’  [7] Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’  7 Filippus antwoordt hem: voor tweehonderd dinar broden is niet voldoende voor hen, wil ieder zelfs maar een klein stukje kunnen aannemen! 7. Philippe lui répondit : « Deux cents deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. »

King James Bible . [7] Philip answered him, Two hundred pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little.
Luther-Bibel . 7Philippus antwortete ihm: Für zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme.

Tekstuitleg van Joh 6,7 .

Joh 6,8 - Joh 6,8 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:8 legei autô eis ek tôn mathètôn autou andreas o adelfos simônos petrou  8 dicit ei unus ex discipulis eius Andreas frater Simonis Petri  Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op:   [8] Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op:   [8] Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei:   8 Een uit de kring van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zegt tot hem: 8. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit :

King James Bible . [8] One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him,
Luther-Bibel . 8Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus:

Tekstuitleg van Joh 6,8 .

Joh 6,9 - Joh 6,9 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:9 estin paidarion ôde os echei pente artous krithinous kai duo oyaria alla tauta ti estin eis tosoutous  9 est puer unus hic qui habet quinque panes hordiacios et duos pisces sed haec quid sunt inter tantos   "Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen, maar wat betekent dat voor zo'n aantal?"   [9] ‘Er is hier een jongen die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft; maar wat hebben we daaraan voor zo’n aantal?’  [9] ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’   9 er is een jochie hier,– dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft; maar wat is dat voor zovelen? 9. « Il y a ici un enfant, qui a cinq pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? »

King James Bible . [9] There is a lad here, which hath five barley loaves, and two small fishes: but what are they among so many?
Luther-Bibel . 9Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das für so viele?

Tekstuitleg van Joh 6,9 .

Joh 6,10 - Joh 6,10 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:10 eipen o ièsous poièsate tous anthrôpous anapesein èn de chortos polus en tô topô anepesan oun oi andres ton arithmon ôs pentakischilioi   10 dixit ergo Iesus facite homines discumbere erat autem faenum multum in loco discubuerunt ergo viri numero quasi quinque milia  Jezus echter zei: "Laat de mensen gaan zitten." Er was daar namelijk veel gras. Zij gingen dan zitten; het aantal mannen bedroeg ongeveer vijfduizend.   [10] Hierop zei Jezus: ‘Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten.’ Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen.  [10] Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen.   10 Jezus zegt: maakt dat de mensen aanliggen! En er was een grote weide in dat oord. Dan gaan ze aanliggen, de mannen ten getale van zo’n vijfduizend. 10. Jésus leur dit : « Faites s'étendre les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'étendirent donc, au nombre d'environ cinq mille hommes.

King James Bible . [10] And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.
Luther-Bibel . 10Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa fünftausend Männer.

Tekstuitleg van Joh 6,10 .

Joh 6,11 - Joh 6,11 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:11 elaben oun tous artous o ièsous kai eucharistèsas diedôken tois anakeimenois omoiôs kai ek tôn oyariôn oson èthelon   11 accepit ergo panes Iesus et cum gratias egisset distribuit discumbentibus similiter et ex piscibus quantum volebant  Toen nam Jezus de broden en na het dankgebed gesproken te hebben liet Hij ze uitdelen onder de mensen die daar zaten, alsmede de vissen, zoveel men maar wilde.   [11] Daarop nam Jezus de broden, en na het uitspreken van het dankgebed deelde Hij ze uit onder de aanwezigen, en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden.   [11] Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden.  11 Toen heeft Jezus de broden aangenomen en na een dankzegging heeft hij ze gegeven aan wie aanlagen; evenzo ook van de visjes zoveel ze wilden. 11. Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâces, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient.

King James Bible . [11] And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would.
Luther-Bibel . 11Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten; desgleichen auch von den Fischen, soviel sie wollten.

Tekstuitleg van Joh 6,11 .

Vergelijk Joh 6,11 met Joh 21,13

Joh 6,12 - Joh 6,12 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:12 ôs de eneplèsthèsan legei tois mathètais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mè ti apolètai   12 ut autem impleti sunt dixit discipulis suis colligite quae superaverunt fragmenta ne pereant  Toen ze verzadigd waren zei Hij tot zijn leerlingen: "Haalt nu de overgebleven brokken op om niets verloren te laten gaan."   [12] Nadat ze volop hadden kunnen eten zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat.’   [12] Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’   12 Als ze vervuld zijn zegt hij tot zijn leerlingen: brengt de brokken die overblijven bijeen opdat er niets verloren gaat! 12. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. »

King James Bible . [12] When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost.
Luther-Bibel . 12Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt.

Tekstuitleg van Joh 6,12 .

Joh 6,13 - Joh 6,13 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:13 sunègagon oun kai egemisan dôdeka kofinous klasmatôn ek tôn pente artôn tôn krithinôn a eperisseusan tois bebrôkosin  13 collegerunt ergo et impleverunt duodecim cofinos fragmentorum ex quinque panibus hordiaciis quae superfuerunt his qui manducaverunt  Zij haalden ze op en vulden van de vijf gerstebroden twaalf manden met brokken, welke door de mensen na het eten overgelaten waren.  [13] Ze verzamelden ze dus: twaalf korven vulden ze met brokken die van de vijf gerstebroden na de spijziging waren overgebleven.  [13] Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten.  13 Dan brengen ze die bijeen en laden twaalf korven vol met brokken van de vijf gerstebroden die zijn overgebleven nadat zij gespijzigd waren. 13. Ils les rassemblèrent donc et remplirent douze couffins avec les morceaux des cinq pains d'orge restés en surplus à ceux qui avaient mangé.

King James Bible . [13] Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten.
Luther-Bibel . 13Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren.

Tekstuitleg van Joh 6,13 .

Joh 6,14 - Joh 6,14 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:14 oi oun anthrôpoi idontes | a epoièsen sèmeia | o epoièsen sèmeion | elegon oti outos estin alèthôs o profètès o erchomenos eis ton kosmon  14 illi ergo homines cum vidissent quod fecerat signum dicebant quia hic est vere propheta qui venturus est in mundum  Toen de mensen het teken zagen dat Hij had gedaan zeiden ze: "Dit is stellig de profeet die in de wereld moet komen."  [14] Bij het zien van het teken dat Jezus verricht had, zeiden de mensen: ‘Dit is ongetwijfeld de profeet* die in de wereld komen zou.’  [14] Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’   14 Toen hebben de mensen gezegd, ziende het teken dat hij heeft gedaan: hij is waarlijk de profeet die komende is tot de wereld! 14. A la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient : « C'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. »

King James Bible . [14] Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world.
Luther-Bibel . 14Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll.

Tekstuitleg van Joh 6,14 .

Joh 6,15 - Joh 6,15 -- Joh 6,1-15 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 1 -- Joh 6,1 - Joh 6,2 - Joh 6,3 - Joh 6,4 - Joh 6,5 - Joh 6,6 - Joh 6,7 - Joh 6,8 - Joh 6,9 - Joh 6,10 - Joh 6,11 - Joh 6,12 - Joh 6,13 - Joh 6,14 - Joh 6,15 -
Griekse tekst Vulgaat 17de (zeventiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:15 ièsous oun gnous oti mellousin erchesthai kai arpazein auton ina poièsôsin basilea anechôrèsen palin eis to oros autos monos 15 Iesus ergo cum cognovisset quia venturi essent ut raperent eum et facerent eum regem fugit iterum in montem ipse solus   Daar Jezus begreep dat zij zich van Hem meester wilden maken om Hem mee te voeren en tot koning uit te roepen, trok hij zich weer in het gebergte terug, geheel alleen.  [15] Omdat Jezus doorhad dat ze Hem met alle geweld gingen meenemen en tot koning uitroepen, trok Hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug.   [15] Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen  15 ¶ Maar als het Jezus dan bekend wordt dat ze van plan zijn te komen en hem te grijpen om hem koning te maken, neemt hij weer de wijk naar het bergland, helemaal alleen.   15. Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne, tout seul.

King James Bible . [15] When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force, to make him a king, he departed again into a mountain himself alone.
Luther-Bibel . 15Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Jesus auf dem See

Tekstuitleg van Joh 6,15 .


Wonderbare overtocht : Joh 6,16-21

Joh 6,16 - Joh 6,16 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν,            

King James Bible . [16] And when even was now come, his disciples went down unto the sea,
Luther-Bibel . 16Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See,

Tekstuitleg van Joh 6,16 .

Joh 6,17 - Joh 6,17 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17 καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καπερναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὐκ ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς,            

King James Bible . [17] And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them.
Luther-Bibel . 17stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen.

Tekstuitleg van Joh 6,17 .

7. περαν = peran (overzijde, overkant) . Taalgebruik in het NT : peran (overzijde, overkant) . Taalgebruik in de LXX : peran (overzijde, overkant) . Joh (8) : (1) Joh 1,28 . (2) Joh 3,26 . (3) Joh 6,1 . (4) Joh 6,17 . (5) Joh 6,22 . (6) Joh 6,25 . (7) Joh 10,40 . (8) Joh 18,1 .

peran (overzijde  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  115  92  23        15  23     

- περαν της θαλασσης = peran tès thalassès (de overkant van de zee / meer) . NT (5) : (1) Mc 5,1 . (2) Joh 6,1 . (3) Joh 6,17 . (4) Joh 6,22 . (5) Joh 6,25 .
- περαν του ιορδανου = peran tou iordanou (aan de overzijde van de Jordaan) . Joh (3) :

9. gen. vr. enk. θαλασσης = thalassès van het zelfst. naamw. θαλασσα = thalassa (zee, meer) . Taalgebruik in het NT : thalassa (zee meer) . Taalgebruik in de LXX : thalassa (zee meer) .

  thalassa (zee)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. vr. enk. thalassa 49  43           
2 gen. vr. enk. thalassès  176  148  28  14 
3 dat. vr. enk. thalassè(i)   36  23  13     
4 acc. vr. enk. thalassan  185  145  40  10  19  21   
  totaal 446  359  87  15  18  10  24  36  45 

  thalassa (zee)   Mt Mc Lc Joh  //
1 nom. vr. enk. thalassa  1 : Mt 8,27 . 1 : Mc 4,41 .   1 : Joh 6,18 . 1 : Mt 8,27 // Mc 4,41 .  
2 gen. vr. enk. thalassès  3 : (1) Mt 4,15 . (2) Mt 14,26 . (3) Mt 18,6 . 4 : (1) Mc 5,1 . (2) Mc 6,47 . (3) Mc 6,48 . (4) Mc 6,49 . 1 : Lc 21,25 . 6  : (1) Joh 6,1 . (2) Joh 6,17 . (3) Joh 6,19 . (4) Joh 6,22 . (5) Joh 6,25 . (6) Joh 21,1 . 2 : (1)  Mt 14,26 // Mc 6,49 . (2) Mt 18,6 // Mc 9,42 // Lc 17,2 .
3 dat. vr. enk. thalassè(i)   2 : (1) Mt 8,24 . (2) Mt 8,26 . 4 : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 4,1 . (3) Mc 4,39 . (4) Mc 5,13 . 1 : Lc 17,6 .   (1) Mt 8,26 //  Mc 4,39 .
4 acc. vr. enk. thalassan  9 : (1) Mt 4,18 . (2) Mt 8,32 . (3) Mt 13,1 . (4) Mt 13,47 . (5) Mt 14,25 . (6) Mt 15,29 . (7) Mt 17,27 . (8) Mt 21,21 . (9) Mt 23,15 . 9 : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 2,13 . (3) Mc 3,7 . (4) Mc 4,1 . (5) Mc 5,13 . (6) Mc 5,21 . (7) Mc 7,31 . (8) Mc 9,42 . (9) Mc 11,23 . 1 : Lc 17,2 . 2 : (1) Joh 6,16 . (2) Joh 21,7 .   (1)  Mt 4,18 // Mc 1,16 . (2) Mt 8,32 // Mc 5,13 . (3) Mt 13,1 // Mc 4,1 . (4) Mt 14,25 // Mc 6,48 . (5) Mt 15,29 // Mc 7,31 . (5) Mt 21,21 // Mc 11,23 .
  totaal 15  18   

7. - 9. περαν της θαλασσης = peran tès thalassès (de overkant van de zee / meer) . NT (5) : (1) Mc 5,1 . (2) Joh 6,1 . (3) Joh 6,17 . (4) Joh 6,22 . (5) Joh 6,25 .

Joh 6,18 - Joh 6,18 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18 ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο.            

King James Bible . [18] And the sea arose by reason of a great wind that blew.
Luther-Bibel . 18Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind.

Tekstuitleg van Joh 6,18 .

Joh 6,19 - Joh 6,19 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσι τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν.            

King James Bible . [19] So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.
Luther-Bibel . 19Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot kommen; und sie fürchteten sich.

Tekstuitleg van Joh 6,19 .

15. gen. vr. enk. θαλασσης = thalassès van het zelfst. naamw. θαλασσα = thalassa (zee, meer) . Taalgebruik in het NT : thalassa (zee meer) . Taalgebruik in de LXX : thalassa (zee meer) .

  thalassa (zee)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. vr. enk. thalassa 49  43           
2 gen. vr. enk. thalassès  176  148  28  14 
3 dat. vr. enk. thalassè(i)   36  23  13     
4 acc. vr. enk. thalassan  185  145  40  10  19  21   
  totaal 446  359  87  15  18  10  24  36  45 

  thalassa (zee)   Mt Mc Lc Joh  //
1 nom. vr. enk. thalassa  1 : Mt 8,27 . 1 : Mc 4,41 .   1 : Joh 6,18 . 1 : Mt 8,27 // Mc 4,41 .  
2 gen. vr. enk. thalassès  3 : (1) Mt 4,15 . (2) Mt 14,26 . (3) Mt 18,6 . 4 : (1) Mc 5,1 . (2) Mc 6,47 . (3) Mc 6,48 . (4) Mc 6,49 . 1 : Lc 21,25 . 6  : (1) Joh 6,1 . (2) Joh 6,17 . (3) Joh 6,19 . (4) Joh 6,22 . (5) Joh 6,25 . (6) Joh 21,1 . 2 : (1)  Mt 14,26 // Mc 6,49 . (2) Mt 18,6 // Mc 9,42 // Lc 17,2 .
3 dat. vr. enk. thalassè(i)   2 : (1) Mt 8,24 . (2) Mt 8,26 . 4 : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 4,1 . (3) Mc 4,39 . (4) Mc 5,13 . 1 : Lc 17,6 .   (1) Mt 8,26 //  Mc 4,39 .
4 acc. vr. enk. thalassan  9 : (1) Mt 4,18 . (2) Mt 8,32 . (3) Mt 13,1 . (4) Mt 13,47 . (5) Mt 14,25 . (6) Mt 15,29 . (7) Mt 17,27 . (8) Mt 21,21 . (9) Mt 23,15 . 9 : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 2,13 . (3) Mc 3,7 . (4) Mc 4,1 . (5) Mc 5,13 . (6) Mc 5,21 . (7) Mc 7,31 . (8) Mc 9,42 . (9) Mc 11,23 . 1 : Lc 17,2 . 2 : (1) Joh 6,16 . (2) Joh 21,7 .   (1)  Mt 4,18 // Mc 1,16 . (2) Mt 8,32 // Mc 5,13 . (3) Mt 13,1 // Mc 4,1 . (4) Mt 14,25 // Mc 6,48 . (5) Mt 15,29 // Mc 7,31 . (5) Mt 21,21 // Mc 11,23 .
  totaal 15  18   

 

Joh 6,20 - Joh 6,20 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.           20. Mais il leur dit : « C'est moi. N'ayez pas peur.

King James Bible . [20] But he saith unto them, It is I; be not afraid.
Luther-Bibel . 20Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's; fürchtet euch nicht!

Tekstuitleg van Joh 6,20 .

Joh 6,21 - Joh 6,21 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον.           21. Ils étaient disposés à le prendre dans le bateau, mais aussitôt le bateau toucha terre là où ils se rendaient.

King James Bible . [21] Then they willingly received him into the ship: and immediately the ship was at the land whither they went.
Luther-Bibel . 21Da wollten sie ihn ins Boot nehmen; und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Jesus das Brot des Lebens

Tekstuitleg van Joh 6,21 .


De menigte op zoek naar Jezus : Joh 6,22-25 - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 6 - Joh 6,22 - Joh 6,23 - Joh 6,24 - Joh 6,25 -

Joh 6,22 - Joh 6,22 : De menigte op zoek naar Jezus - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 6 - Joh 6,22 - Joh 6,23 - Joh 6,24 - Joh 6,25 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο εἰς ὃς ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον·           22. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses disciples s'en étaient allés.

King James Bible . [22] The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;
Luther-Bibel . 22Am nächsten Tag sah das Volk, das am andern Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren.

Tekstuitleg van Joh 6,22 .

 Joh 6,22
- tèi epaurion ('s anderendaags) In 5 verzen bij Johannes, zie Joh 1,35 : Joh 1,35-42 -

7. περαν = peran (overzijde, overkant) . Taalgebruik in het NT : peran (overzijde, overkant) . Taalgebruik in de LXX : peran (overzijde, overkant) . Joh (8) : (1) Joh 1,28 . (2) Joh 3,26 . (3) Joh 6,1 . (4) Joh 6,17 . (5) Joh 6,22 . (6) Joh 6,25 . (7) Joh 10,40 . (8) Joh 18,1 .

peran (overzijde  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  115  92  23        15  23     

9. gen. vr. enk. θαλασσης = thalassès van het zelfst. naamw. θαλασσα = thalassa (zee, meer) . Taalgebruik in het NT : thalassa (zee meer) . Taalgebruik in de LXX : thalassa (zee meer) .

  thalassa (zee)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. vr. enk. thalassa 49  43           
2 gen. vr. enk. thalassès  176  148  28  14 
3 dat. vr. enk. thalassè(i)   36  23  13     
4 acc. vr. enk. thalassan  185  145  40  10  19  21   
  totaal 446  359  87  15  18  10  24  36  45 

  thalassa (zee)   Mt Mc Lc Joh  //
1 nom. vr. enk. thalassa  1 : Mt 8,27 . 1 : Mc 4,41 .   1 : Joh 6,18 . 1 : Mt 8,27 // Mc 4,41 .  
2 gen. vr. enk. thalassès  3 : (1) Mt 4,15 . (2) Mt 14,26 . (3) Mt 18,6 . 4 : (1) Mc 5,1 . (2) Mc 6,47 . (3) Mc 6,48 . (4) Mc 6,49 . 1 : Lc 21,25 . 6  : (1) Joh 6,1 . (2) Joh 6,17 . (3) Joh 6,19 . (4) Joh 6,22 . (5) Joh 6,25 . (6) Joh 21,1 . 2 : (1)  Mt 14,26 // Mc 6,49 . (2) Mt 18,6 // Mc 9,42 // Lc 17,2 .
3 dat. vr. enk. thalassè(i)   2 : (1) Mt 8,24 . (2) Mt 8,26 . 4 : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 4,1 . (3) Mc 4,39 . (4) Mc 5,13 . 1 : Lc 17,6 .   (1) Mt 8,26 //  Mc 4,39 .
4 acc. vr. enk. thalassan  9 : (1) Mt 4,18 . (2) Mt 8,32 . (3) Mt 13,1 . (4) Mt 13,47 . (5) Mt 14,25 . (6) Mt 15,29 . (7) Mt 17,27 . (8) Mt 21,21 . (9) Mt 23,15 . 9 : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 2,13 . (3) Mc 3,7 . (4) Mc 4,1 . (5) Mc 5,13 . (6) Mc 5,21 . (7) Mc 7,31 . (8) Mc 9,42 . (9) Mc 11,23 . 1 : Lc 17,2 . 2 : (1) Joh 6,16 . (2) Joh 21,7 .   (1)  Mt 4,18 // Mc 1,16 . (2) Mt 8,32 // Mc 5,13 . (3) Mt 13,1 // Mc 4,1 . (4) Mt 14,25 // Mc 6,48 . (5) Mt 15,29 // Mc 7,31 . (5) Mt 21,21 // Mc 11,23 .
  totaal 15  18   

7. - 9. περαν της θαλασσης = peran tès thalassès (de overkant van de zee / meer) . NT (5) : (1) Mc 5,1 . (2) Joh 6,1 . (3) Joh 6,17 . (4) Joh 6,22 . (5) Joh 6,25 .

 

Joh 6,23 - Joh 6,23 : De menigte op zoek naar Jezus - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 6 - Joh 6,22 - Joh 6,23 - Joh 6,24 - Joh 6,25 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23 ἄλλα δὲ ἦλθε πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου, ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου·           23. Cependant, de Tibériade des bateaux vinrent près du lieu où l'on avait mangé le pain.

King James Bible . [23] (Howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks:)
Luther-Bibel . 23Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten unter der Danksagung des Herrn.

Tekstuitleg van Joh 6,23 .

- Joh 6,24-35 . 18de (achttiende) zondag door het b-jaar : Joh 6,24-35 .

In die tijd, toen de mensen bemerkten dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren, gingen zij in de boten en voeren in de richting van Kafarnaüm op zoek naar Jezus. Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden: "Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?" Jezus nam het woord en zeide: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij, maar omdat gij van de broden hebt gegeten tot uw honger was gestild. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven en dat de Mensenzoon u zal geven. Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt." Daarop zeiden zij tot Hem: "Welke werken moeten wij voor God verrichten?" Jezus gaf hun ten antwoord: "Dit is het werk dat God u vraagt: te geloven in Degene die Hij gezonden heeft." Zij zeiden tot Hem: "Wat voor teken doet Gij dan wel waardoor wij kunnen zien dat wij in U moeten geloven? Wat doet Gij eigenlijk? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf hij hun te eten." Jezus hernam: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wat Mozes u gaf was niet het brood uit de hemel; het echte brood uit de hemel wordt u door mijn Vader gegeven; want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld." Zij zeiden tot Hem: "Heer, geef ons te allen tijde dat brood." Jezus sprak tot hen: "Ik ben het brood des levens: wie tot Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen."

Joh 6,24 - Joh 6,24 : De menigte op zoek naar Jezus - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 6 - Joh 6,22 - Joh 6,23 - Joh 6,24 - Joh 6,25 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα καὶ ἦλθον εἰς Καπερναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν.           24. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus.

King James Bible . [24] When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Jesus.
Luther-Bibel . 24Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus.

Tekstuitleg van Joh 6,24 .

Joh 6,25 - Joh 6,25 : De menigte op zoek naar Jezus - Structuur -- Taalgebruik -- Commentaar -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 6 - Joh 6,22 - Joh 6,23 - Joh 6,24 - Joh 6,25 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25 καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· Ραββί, πότε ὧδε γέγονας;           25. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? »  

King James Bible . [25] And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither?
Luther-Bibel . 25Und als sie ihn fanden am andern Ufer des Sees, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hergekommen?

Tekstuitleg van Joh 6,25 .

4. περαν = peran (overzijde, overkant) . Taalgebruik in het NT : peran (overzijde, overkant) . Taalgebruik in de LXX : peran (overzijde, overkant) . Joh (8) : (1) Joh 1,28 . (2) Joh 3,26 . (3) Joh 6,1 . (4) Joh 6,17 . (5) Joh 6,22 . (6) Joh 6,25 . (7) Joh 10,40 . (8) Joh 18,1 .

peran (overzijde  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  115  92  23        15  23     

6. gen. vr. enk. θαλασσης = thalassès van het zelfst. naamw. θαλασσα = thalassa (zee, meer) . Taalgebruik in het NT : thalassa (zee meer) . Taalgebruik in de LXX : thalassa (zee meer) .

  thalassa (zee)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. vr. enk. thalassa 49  43           
2 gen. vr. enk. thalassès  176  148  28  14 
3 dat. vr. enk. thalassè(i)   36  23  13     
4 acc. vr. enk. thalassan  185  145  40  10  19  21   
  totaal 446  359  87  15  18  10  24  36  45 

  thalassa (zee)   Mt Mc Lc Joh  //
1 nom. vr. enk. thalassa  1 : Mt 8,27 . 1 : Mc 4,41 .   1 : Joh 6,18 . 1 : Mt 8,27 // Mc 4,41 .  
2 gen. vr. enk. thalassès  3 : (1) Mt 4,15 . (2) Mt 14,26 . (3) Mt 18,6 . 4 : (1) Mc 5,1 . (2) Mc 6,47 . (3) Mc 6,48 . (4) Mc 6,49 . 1 : Lc 21,25 . 6  : (1) Joh 6,1 . (2) Joh 6,17 . (3) Joh 6,19 . (4) Joh 6,22 . (5) Joh 6,25 . (6) Joh 21,1 . 2 : (1)  Mt 14,26 // Mc 6,49 . (2) Mt 18,6 // Mc 9,42 // Lc 17,2 .
3 dat. vr. enk. thalassè(i)   2 : (1) Mt 8,24 . (2) Mt 8,26 . 4 : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 4,1 . (3) Mc 4,39 . (4) Mc 5,13 . 1 : Lc 17,6 .   (1) Mt 8,26 //  Mc 4,39 .
4 acc. vr. enk. thalassan  9 : (1) Mt 4,18 . (2) Mt 8,32 . (3) Mt 13,1 . (4) Mt 13,47 . (5) Mt 14,25 . (6) Mt 15,29 . (7) Mt 17,27 . (8) Mt 21,21 . (9) Mt 23,15 . 9 : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 2,13 . (3) Mc 3,7 . (4) Mc 4,1 . (5) Mc 5,13 . (6) Mc 5,21 . (7) Mc 7,31 . (8) Mc 9,42 . (9) Mc 11,23 . 1 : Lc 17,2 . 2 : (1) Joh 6,16 . (2) Joh 21,7 .   (1)  Mt 4,18 // Mc 1,16 . (2) Mt 8,32 // Mc 5,13 . (3) Mt 13,1 // Mc 4,1 . (4) Mt 14,25 // Mc 6,48 . (5) Mt 15,29 // Mc 7,31 . (5) Mt 21,21 // Mc 11,23 .
  totaal 15  18   

4. - 6. περαν της θαλασσης = peran tès thalassès (de overkant van de zee / meer) . NT (5) : (1) Mc 5,1 . (2) Joh 6,1 . (3) Joh 6,17 . (4) Joh 6,22 . (5) Joh 6,25 .


Jezus : het brood om van te leven : Joh 6,26-59

Joh 6,26 - Joh 6,26 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε.           26. Jésus leur répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés.

King James Bible . [26] Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.
Luther-Bibel . 26Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid.

Tekstuitleg van Joh 6,26 .

Joh 6,27 - Joh 6,27 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός.           27. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. »

King James Bible . [27] Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.
Luther-Bibel . 27Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben; denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters.

Tekstuitleg van Joh 6,27 .

Joh 6,28 - Joh 6,28 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ;           28. Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »

King James Bible . [28] Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?
Luther-Bibel . 28Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken?

Tekstuitleg van Joh 6,28 .

Joh 6,29 - Joh 6,29 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος.           29. Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. »

King James Bible . [29] Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.
Luther-Bibel . 29Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.

Tekstuitleg van Joh 6,29 .

Joh 6,30 - Joh 6,30 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
xx30 εἶπον οὖν αὐτῷ· Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ;           «Quel signe fais-tu donc, pour qu'à sa vue nous te croyions ? Quelle œuvre accomplis-tu ?

King James Bible . [30] They said therefore unto him, What sign shewest thou then, that we may see, and believe thee? what dost thou work?
Luther-Bibel . 30Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du?

Tekstuitleg van Joh 6,30 .

Joh 6,31 - Joh 6,31 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
xx           31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. »

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,32 - Joh 6,32 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            32. Jésus leur répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel ; mais c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai ;

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,33 - Joh 6,33 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            33. car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. »

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,34 - Joh 6,34 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            34. Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. »

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,35 - Joh 6,35 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            35. Jésus leur dit : « Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ; qui croit en moi n'aura jamais soif.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 6,35 .

20. act. part. praes. nom. mann. enk. πιστευων = pisteuôn (gelovend, vertrouwend) van het werkw. πιστευω = pisteuô (geloven, vertrouwen) . Taalgebruik in het NT : pisteuô (geloven, vertrouwen) . Taalgebruik in de LXX : pisteuô (geloven, vertrouwen) . Bijbel (24) . OT (2) . NT (22) . Niet bij Matteüs, Marcus en Lucas. Joh (14)  : (1) Joh 3,15 . (2) Joh 3,16 . (3a) Joh 3,18a . (3b) Joh 3,18b . (4) Joh 3,36 . (5) Joh 5,24 . (6) Joh 6,35 . (7) Joh 6,40 . (8) Joh 6,47 . (9) Joh 7,38 . (10) Joh 11,25 . (11) Joh 11,26 . (12) Joh 12,44 . (13) Joh 12,46 . (14) Joh 14,12 .
* Telkens wordt het voorafgegaan door het bepalend lidwoord mannelijk enkelvoud ho (de).
* In 4 van de 14 zinnen hebben we met een optatiefzin (wens, bedoeling) te maken : hina (opdat): (1) Joh 3,15 . (2) Joh 3,16 . (3) Joh 6,40 . (4) Joh 12,46
* In 13 van de 14 verzen wordt pisteuôn gevolgd door een nadere bepaling, die telkens op Jezus slaat. Niet in Joh 6,47 .
* In 7 verzen wordt pisteuôn (gelovend) gevolgd door eis eme (in mij) (1) Joh 6,35 . (2) Joh 7,38 . (3) Joh 11,25 . (4) Joh 11,26 . (5) Joh 12,44 . (6) Joh 12,46 . (7) Joh 14,12 , in 3 verzen door eis auton (in hem) (1) Joh 3,16 . (2) Joh 3,18a (3) Joh 6,40 , in 1 vers door en autôi (in hem) nl. Joh 3,15, in 2 verzen door een concretere bepaling nl. Joh 3,36 : eis ton huion (in de zoon) en in Joh 5,24 : tôi pempsanti me (in wie me zond), in 1 vers door niets nl. Joh 6,47.
* In 5 verzen gaat aan ho pisteuôn (de gelovende = wie gelooft) pas (ieder) vooraf: (1) Joh 3,15. (2) Joh 3,16 . (3) Joh 6,40 . (4) Joh 11,26 . (5) Joh 12,46
* In 6 verzen bezit hij die in Jezus gelooft het eeuwig leven (zoèn aiônion ): (1) Joh 3,15 . (2) Joh 3,16 . (3) Joh 3,36 . (4) Joh 5,24 . (5) Joh 6,40 . (6) Joh 6,47 .

  pisteuôn  1.pas 1. pisteuôn  2. pas 2.   pisteuôn  3.    pisteuôn 4.  pisteuôn 5.  pisteuôn 6. pisteuôn  7. pas 3.
  Joh 3,15 Joh 3,16   Joh 3,18   Joh 3,36 Joh 5,24
Joh 6,35 Joh 6,40
  hina (opdat) hina (opdat) all' (maar)       kai (en) kai (en) hina pas (opdat)... kai (en)
  pas ho pisteuôn (al wie gelooft) pas ho pisteuôn (al wie gelooft)   ho pisteuôn (wie gelooft) ho de mè pisteuôn (wie echter niet gelooft) ho pisteuôn (wie gelooft) ho pisteuôn (wie gelooft) ho pisteuôn (wie gelooft) pas ho pisteuôn (al wie gelooft)
  en autôi (in hem) eis auton (in hem)   eis auton (in hem)   eis ton huion (in de zoon) tôi pempsanti me (in wie me zond) eis eme (in mij) eis auton (in hem)
  echèi zôèn aiônion (eeuwig leven zou hebben) mè apolètai (niet verloren zou gaan) echèi zôèn aiônion (eeuwig leven zou hebben) ou krinetai (wordt niet geoordeeld) èdè kekritai (is reeds geoordeeld) echei zôèn aiônion (heeft eeuwig leven) echei zôèn aiônion (heeft eeuwig leven) ou mè dipsèsei pôpote (zal nooit meer dorst lijden) echèi zôèn aiônion (eeuwig leven zou hebben)
   Jezus en Nikodemus : Joh 2,23-3,21 -  Jezus en Nikodemus : Joh 2,23-3,21 -    Jezus en Nikodemus : Joh 2,23-3,21 -    Hij die van de hemel komt : Joh 3,31-36 -  De volmacht van de Zoon : Joh 5,19-47 -  Jezus : het brood om van te leven : Joh 6,26-59 -  Jezus : het brood om van te leven : Joh 6,26-59 -

pisteuôn  8.  pisteuôn 9.  pisteuôn 10. pisteuôn  11. pas 4. pisteuôn 12. pisteuôn  13. pas 5. pisteuôn 14.
Joh 6,47 Joh 7,38 Joh 11,25 Joh 11,26 Joh 12,44 Joh 12,46 Joh 14,12  
      kai (en) pas ho zôn (al wie leeft) kai (en)   hina (opdat)  
ho pisteuôn (wie gelooft) ho pisteuôn (wie gelooft) ho pisteuôn (wie gelooft) ho pisteuôn (wie gelooft) ho pisteuôn (wie gelooft) pas ho pisteuôn (al wie gelooft) ho pisteuôn (wie gelooft)
  eis eme (in mij) eis eme (in mij) eis eme (in mij) eis eme (in mij) eis eme (in mij) eis eme (in mij)
echei zôèn aiônion (heeft eeuwig leven)   kan apothanèi zèsetai (ook als hij gestorven is, zal leven) ou mè apothanèi eis ton aiôna (zal niet sterven in eeuwigheid) ou pisteuei eis eme alla eis ton pempsanta me (gelooft niet in mij, maar in hem die me zond) en tèi skotiai mè meinèi (blijft niet in de duisternis)  
Jezus : het brood om van te leven : Joh 6,26-59 - Stromend levend water : Joh 7,37-39 - Jezus en Marta : Joh 11,17-27 - Jezus en Marta : Joh 11,17-27 - Epiloog : redding en veroordeling : Joh 12,44-50 - Epiloog : redding en veroordeling : Joh 12,44-50 Jezus : de weg naar de Vader : Joh 14,1-14 -

Joh 6,36 - Joh 6,36 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            36. Mais je vous l'ai dit : vous me voyez et vous ne croyez pas.

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,37 - Joh 6,37 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
           

37. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors ;

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,38 - Joh 6,38 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            38. car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,39 - Joh 6,39 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
            39. Or c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,40 - Joh 6,40 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:40 touto gar estin to thelèma tou patros mou hina pas ho theôrôn ton uion kai pisteuôn eis auton echèi zôèn aiônion kai anastèsô auton egô en tèi eschatèi hèmerai           40. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. »  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- hina (opdat) met een conjunctief tegenwoordige tijd van het werkwoord echô (hebben, bezitten) + (zôèn = leven) : (1) Joh 3,15 (3de persoon enkelvoud). (2) Joh 3,16 (3de persoon enkelvoud). (3) Joh 5,40 (2de persoon meervoud). (4) Joh 6,40 (3de persoon enkelvoud). (5) Joh 10,10 (3de persoon meervoud). (6) Joh 20,31 (2de persoon meervoud). We treffen voor de 4de maal deze formule aan; voor de 3de maal staat het werkwoord in de 3de persoon en zôèn (leven) is gevolgd door aiônion (eeuwig).

Liturgische lezing 19de (negentiende) zondag door het jaar B: Joh 6,41-51 . Verwijzing : Joh 6,41-51 .
In die tijd morden de Joden over Jezus, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, en zij zeiden: "Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?" Maar Jezus sprak tot hen: "Mort toch niet onder elkaar. Niemand kan tot Mij komen als de Vader die Mij zond hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft komt tot Mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft: alleen Degene die uit God is heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen die het manna hebben gegeten in de woestijn, zijn niettemin gestorven; maar dit brood daalt uit de hemel neer opdat wie er van eet niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld."

Joh 6,41 - Joh 6,41 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:41 egogguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egô eimi o artos o katabas ek tou ouranou 41 murmurabant ergo Iudaei de illo quia dixisset ego sum panis qui de caelo descendi  In die tijd morden de Joden over Jezus, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald,  [41] Intussen waren de Joden gaan morren* omdat Hij gezegd had: ‘Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.’  [41] De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald.  41 Toen is er over hem bij de Judeeërs gemor ontstaan omdat hij zei: ik ben het brood dat neerdaalt uit de hemel,   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1. act. ind. imperf. 3de pers. mv. εγογγυζον = egogguzon (zij morden) van het werkw. γογγυζω = gogguzô (brommen, morren) . Taalgebruik : gogguzô (brommen, morren) . Bijbel (3) : (1) Mt 20,11 . (2) Lc 5,30 . (3) Joh 6,41 . Een vorm van γογγυζω = gogguzô in de Bijbel (22) , in de LXX (16) , in het NT (8) , in Joh (4) : (1) Joh 6,41 . (2) Joh 6,43 . (3) Joh 6,61 . (4) Joh 7,32 . Zie ook act. ind. imperf. 3de pers. mv. διεγογγυζον = diegogguzon (zij morden) van het werkw. διαγογγυζω = diagogguzô (brommen, morren) . Bijbel (3) : (1) Nu 14,2 . (2) Lc 15,2 . (3) Lc 19,7 . Een vorm van het werkw. διαγογγυζω = diagogguzô in de LXX (10) , in het NT (2) : (1) Lc 15,2 . (2) Lc 19,7 .

Joh 6,42 - Joh 6,42 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:42 kai elegon | ouchi | ouch | outos estin ièsous o uios iôsèf ou èmeis oidamen ton patera kai tèn mètera pôs nun legei oti ek tou ouranou katabebèka 42 et dicebant nonne hic est Iesus filius Ioseph cuius nos novimus patrem et matrem quomodo ergo dicit hic quia de caelo descendi   en zij zeiden: "Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, en kennen wij zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?"  [42] ‘Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef?’ zeiden ze. ‘En zijn vader en moeder zijn hier toch bekend? Hoe kan Hij dan beweren: “Ik ben uit de hemel neergedaald”?’  [42] ‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald?’  42 en zij hebben gezegd: is hij niet Jezus–de–zoon–van–Jozef?– weten we niet van de vader en de moeder?– hoe kan hij ineens zeggen ‘ik ben neergedaald uit de hemel’?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,43 - Joh 6,43 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:43 apekrithè ièsous kai eipen autois mè gogguzete met allèlôn 43 respondit ergo Iesus et dixit eis nolite murmurare in invicem  Maar Jezus sprak tot hen: "Mort toch niet onder elkaar.   [43] Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Houd op met dat gemor!   [43] Jezus zei: ‘Ik hoor u bezwaren maken.  43 Jezus antwoordt en zegt tot hen: mort toch niet onder elkaar!–   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

7. act. imperatief praes. 2de pers. mv. γογγυζετε = gogguzete (mort) van het werkw. van het werkw. γογγυζω = gogguzô (brommen, morren) . Taalgebruik : gogguzô (brommen, morren) . Bijbel (2) : (1) Joh 6,43 . (2) 1 Kor 10,10 .

Joh 6,44 - Joh 6,44 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:44 oudeis dunatai elthein pros me ean mè o patèr o pemyas me elkusè auton kagô anastèsô auton en tè eschatè èmera 44 nemo potest venire ad me nisi Pater qui misit me traxerit eum et ego resuscitabo eum novissimo die  Niemand kan tot Mij komen als de Vader die Mij zond hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.  [44] Niemand kan naar Mij toe komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem naar Mij toe haalt – en Ik laat hem op de laatste dag opstaan.  [44] Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.  44 niemand kan het, komen tot mij, als de Vader die mij heeft gestuurd hem niet trekt; en dan doe ik hem ten laatsten dage opstaan.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,45 - Joh 6,45 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:45 estin gegrammenon en tois profètais kai esontai pantes didaktoi theou pas o akousas para tou patros kai mathôn erchetai pros eme 45 est scriptum in prophetis et erunt omnes docibiles Dei omnis qui audivit a Patre et didicit venit ad me  Er staat geschreven bij de profeten: En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft komt tot Mij.  [45] Er staat geschreven bij de Profeten: En allen zullen onderricht ontvangen van God. Wie naar de Vader heeft geluisterd en bij Hem in de leer is geweest, komt naar Mij toe.   [45] Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij.  45 Er staat geschreven bij de profeten ‘en allen zullen door God onderricht zijn’ al wie het van de Vader hoort en leert, komt tot mij;      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,46 - Joh 6,46 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:46 ouch oti ton patera eôraken tis ei mè o ôn para | [tou] | tou | theou outos eôraken ton patera 46 non quia Patrem vidit quisquam nisi is qui est a Deo hic vidit Patrem  Niet dat iemand de Vader gezien heeft: alleen Degene die uit God is heeft de Vader gezien.   [46] Niet dat iemand de Vader ooit gezien heeft: alleen Hij* die van God komt, heeft de Vader gezien.  [46] Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij die van God komt, heeft hem gezien.   46 niet dat iemand de Vader dan heeft gezien: alleen hij die van God is, die heeft de Vader gezien;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,47 - Joh 6,47 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:47 amèn amèn legô umin o pisteuôn echei zôèn aiônion  47 amen amen dico vobis qui credit in me habet vitam aeternam  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie gelooft heeft eeuwig leven.  [47] Waarachtig, Ik verzeker u: wie gelooft, bezit eeuwig leven.  [47] Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft,* heeft eeuwig leven.  47 vast en zeker is het, zeg ik u: wie vertrouwt heeft eeuwig leven!–   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,48 - Joh 6,48 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het jaar B( Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:48 egô eimi o artos tès zôès  48 ego sum panis vitae  Ik ben het brood des levens.  [48] Ik ben het brood om van te leven.  [48] Ik ben het brood dat leven geeft.  48 ik ben het brood des levens;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,49 - Joh 6,49 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:49 oi pateres umôn efagon en tè erèmô to manna kai apethanon  49 patres vestri manducaverunt in deserto manna et mortui sunt  Uw vaderen die het manna hebben gegeten in de woestijn, zijn niettemin gestorven;  [49] Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, en toch zijn ze gestorven.  [49] Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven.   49 uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zijn gestorven;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,50 - Joh 6,50 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:50 outos estin o artos o ek tou ouranou katabainôn ina tis ex autou fagè kai mè apothanè  50 hic est panis de caelo descendens ut si quis ex ipso manducaverit non moriatur  maar dit brood daalt uit de hemel neer opdat wie er van eet niet sterft.  [50] Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt: wie daarvan eet zal niet sterven.  [50] Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet.  50 dit brood is het brood dat neerdaalt uit de hemel, opdat wie daarvan eet niet sterft!–   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Liturgische lezing van de 20ste (twintigste) zondag door het jaar B : Joh 6,51-58 . Verwijzing : Joh 6,51-58 .
In die tijd zei Jezus tot de menigte: "Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld." De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: "Hoe kan Hij ons vlees te eten geven?" Jezus sprak daarop tot hen: "Voorwaar, Ik zeg u, als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven."

Joh 6,51 - Joh 6,51 -
Griekse tekst Vulgaat 19de (negentiende) zondag door het jaar B . 20ste (twintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6:51 egô eimi o artos o zôn o ek tou ouranou katabas ean tis fagè ek toutou tou artou zèsei eis ton aiôna kai o artos de on egô dôsô è sarx mou estin uper tès tou kosmou zôès  51 ego sum panis vivus qui de caelo descendi   Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld."   [51] Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En* het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.’   [51] Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’  51 ik ben het levende brood dat is neergedaald uit de hemel; als iemand eet van dit brood zal hij leven tot in eeuwigheid; het brood dat ik ga geven is mijn vlees, voor het leven der wereld!   51. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde.

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,52 - Joh 6,52 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
     De Joden geraakten daarover met elkaar in twist en zeiden: "Hoe kan Hij ons vlees te eten geven?"       52. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux ; ils disaient : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? 53. Alors Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. 54. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. 56. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 57. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. 58. Voici le pain descendu du ciel ; il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts ; qui mange ce pain vivra à jamais. 59. Tel fut l'enseignement qu'il donna dans une synagogue à Capharnaüm. 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent : « Elle est dure, cette parole ! Qui peut l'écouter ? 61. Mais, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit : « Cela vous scandalise ? 62. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?... 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. 64. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. 65. Et il disait : « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. 66. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. 67. Jésus dit alors aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? 68. Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69. Nous, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. ésus leur répondit : « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les Douze ? Et l'un d'entre vous est un démon.

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,53 - Joh 6,53 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
     Jezus sprak daarop tot hen: "Voorwaar, Ik zeg u, als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,54 - Joh 6,54 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
     Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,55 - Joh 6,55 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed echte drank.          

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,56 - Joh 6,56 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt blijft in Mij en Ik in hem.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,57 - Joh 6,57 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    Zoals Ik door de Vader die leeft gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet leven door Mij.         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,58 - Joh 6,58 -
Griekse tekst Vulgaat 20ste (twintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
    Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven."         

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

------------------------------------------------------------------------------------------
Joh 6,59 - Joh 6,59 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
             

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Woorden van eeuwig leven : Joh 6,60-71

Liturgische lezing van de 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B : Joh 6,60-69 . Verwijzing : Joh 6,60-69 .
In die tijd zeiden velen van Jezus' leerlingen: "Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?" Maar Jezus die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: "Neemt gij daar aanstoot aan? Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was...? Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb zijn geest en leven. Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben." – Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zouden overleveren. – Hij voegde er aan toe: "Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij kan komen als het hem niet door de Vader gegeven is." Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten het gezelschap. Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: "Wilt ook gij soms weggaan?" Simon Petrus antwoordde Hem: "Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt."

Joh 6,60 - Joh 6,60 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον· Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν;   In die tijd zeiden velen van Jezus' leerlingen: "Deze taal stuit iemand tegen de borst. Wie is nog in staat naar Hem te luisteren?"        60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent : « Elle est dure, cette parole ! Qui peut l'écouter ?

King James Bible . [60] Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying; who can hear it?
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,61 - Joh 6,61 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
61 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει;   Maar Jezus die uit zichzelf wist dat zijn leerlingen daarover morden, vroeg hun: "Neemt gij daar aanstoot aan?        61. Mais, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit : « Cela vous scandalise ?

King James Bible . [61] When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Doth this offend you?
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 6,61 . Het vers Joh 6,61 telt 18 (2 X 3²) woorden en 90 (2 X 3² X 5) letters . De getalwaarde van Joh 6,61 is 11708 (2² X 2927) .

Joh 6,61.1. act. part. aor. nom. mann. enk. ειδως = eidôs (wetende) van het werkw. οιδα = oida (ik weet) . Taalgebruik in het NT : oida (ik weet) . Taalgebruik in de LXX : oida (ik weet) . Bijbel (35) . LXX (14) . NT (21) . Joh (5) : (1) Joh 6,61 . (2) Joh 13,1 . (3) Joh 13,3 . (4) Joh 18,4 . (5) Joh 19,28 . Een vorm van οιδα = oida in de LXX (283) , in het NT (321) .

Joh 6,61.1. - 2. ειδως δε = eidôs de (wetende echter) . NT (2) : (1) Mt 12,25 . (2) Joh 6,61 .

Joh 6,61.1. - 4. ειδως ὁ Ιησους = eidôs ho Ièsous (Jezus wetende) . NT (3) : (1) Joh 13,1 . (2) Joh 13,3 . (3) Joh 19,28 . ειδως δε ὁ Ιησους = eidôs de ho Ièsous (Jezus echter wetende) . NT (2) : (1) Mt 12,25 . (2) Joh 6,61 .

Joh 6,61.8. act. ind. praes. 3de pers. mv. γογγυζουσιν = gogguzousin (zij morren) van het werkw. γογγυζω = gogguzô (brommen, morren) . Taalgebruik : gogguzô (brommen, morren) . Bijbel (3) : (1) Nu 14,27 . (2) Nu 17,20 . (3) Joh 6,61 . Een vorm van γογγυζω = gogguzô in de Bijbel (22) , in de LXX (16) , in het NT (8) , in Joh (4) : (1) Joh 6,41 . (2) Joh 6,43 . (3) Joh 6,61 . (4) Joh 7,32 .
- Hebreeuws . act. hifil part. nom. mann. mv. מַלִּינִם = mallînim (morrenden) van het werkw. לון/ לין = lwn / ljn (morren tegen) . Taalgebruik in Tenakh : lwn / ljn (morren tegen) . Tenakh (2) : (1) Ex 16,8 . (2) Nu 17,20 . act. hifil part. nom. mann. mv. מַלִּינִים = mallînîm (morrenden) . Tenakh (1) : Nu 14,27 .

Joh 6,62 - Joh 6,62 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον;   Als gij dan de Mensenzoon ziet opstijgen naar waar Hij vroeger was...?        62. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?...

King James Bible . [62] What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before?
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

 

Joh 6,63 - Joh 6,63 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
63 τὸ Πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν.   Het is de geest die levend maakt, het vlees is van geen nut. De woorden die Ik tot u gesproken heb zijn geest en leven.         63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie.

King James Bible . [63] It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,64 - Joh 6,64 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
64 ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν.   Maar er zijn er onder u die geen geloof hebben." – Jezus wist inderdaad van het begin af aan wie het waren die niet geloofden en wie Hem zouden overleveren. –         64. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait.

King James Bible . [64] But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,65 - Joh 6,65 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
65 καὶ ἔλεγε· Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου.   Hij voegde er aan toe: "Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij kan komen als het hem niet door de Vader gegeven is."        65. Et il disait : « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père.  

King James Bible . [65] And he said, Therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,66 - Joh 6,66 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
66 Ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν.   Tengevolge hiervan trokken velen van zijn leerlingen zich terug en verlieten het gezelschap.        66. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui.

King James Bible . [66] From that time many of his disciples went back, and walked no more with him.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,67 - Joh 6,67 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν;   Waarop Jezus aan de twaalf vroeg: "Wilt ook gij soms weggaan?"        67. Jésus dit alors aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ?

King James Bible . [67] Then said Jesus unto the twelve, Will ye also go away?
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,68 - Joh 6,68 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
68 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις·   Simon Petrus antwoordde Hem: "Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven        68. Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.

King James Bible . [68] Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,69 - Joh 6,69 -
Griekse tekst Vulgaat 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.   en wij geloven en weten dat Gij de Heilige Gods zijt."         69. Nous, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu.

King James Bible . [69] And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,70 - Joh 6,70 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν.           70. Jésus leur répondit : « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les Douze ? Et l'un d'entre vous est un démon.

King James Bible . [70] Jesus answered them, Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil?
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 6,71 - Joh 6,71 -
Griekse tekst Vulgaat   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
71 ἔλεγε δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτην· οὗτος γὰρ ἔμελλεν αὐτόν παραδιδόναι, εἷς ὢν ἐκ τῶν δώδεκα.           71. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote ; c'est lui en effet qui devait le livrer, lui, l'un des Douze.

King James Bible . [71] He spake of Judas Iscariot the son of Simon: for he it was that should betray him, being one of the twelve.
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- IKKS


- Hebreeuwse tekst OF modern Hebreeuws NT

ויהי אחרי כן ויצא ישוע אל עבר ים הגליל אשר לטיבריה׃ .1 וילכו אחריו המון עם רב כי ראו אותתיו אשר עשה עם החולים׃ .2 ויעל ישוע על ההר וישב שם הוא ותלמידיו׃ .3 וימי הפסח חג היהודים קרבו לבוא׃ .4 וישא ישוע את עיניו וירא עם רב בא אליו ויאמר אל פילפוס מאין נקנה להם לחם לאכל׃ .5 ואך למען נסות אתו דבר זאת כי הוא ידע את אשר יעשה׃ .6 ויען אתו פילפוס לחם מאתים דינר לא ימצא להם לקחת לו איש איש מעט׃ .7 ויאמר אליו אחד מתלמידיו אנדרי אחי שמעון פטרוס׃ .8 יש פה נער אשר לו חמש ככרות לחם שערים ושני דגים אך אלה מה המה לעם רב כזה׃ .9 ויאמר ישוע צוו את העם לשבת ארצה וירק דשא לרב היה במקום ההוא וישבו לארץ כחמשת אלפי איש במספר׃ .10 ויקח ישוע את ככרות הלחם ויברך ויתן לתלמידיו והתלמידים אל המסבים וככה גם מן הדגים כאות נפשם׃ .11 ויהי כאשר שבעו ויאמר אל תלמידיו אספו את פתותי לחם הנותרים למען לא יאבד מאומה׃ .12 ויאספו וימלאו שנים עשר סלים בפתותי חמש ככרות לחם השערים הנותרים לאכליהם׃ .13 ויהי כראות האנשים את האות הזה אשר עשה ישוע ויאמרו הנה זה הוא באמת הנביא הבא לעולם׃ .14 וידע ישוע כי יבאו ויתפשהו להמליך אותו וימלט עוד הפעם אל ההר הוא לבדו׃ .15 ויהי בערב וירדו תלמידיו אל הים ויבאו באניה ויעברו אל עבר הים אל כפר נחום׃ .16 ויכס אתם החשך וישוע לא בא אליהם׃ .17 ויסער הים כי רוח גדולה נושבת׃ .18 והם חתרו במשוטיהם כדרך עשרים וחמש או שלשים ריס ויראו את ישוע מתהלך על הים הלוך וקרב אל האניה וייראו׃ .19 ויאמר אליהם אני הוא אל תיראו׃ .20 ויואילו לקחת אתו אל האניה ורגע הגיעה האניה לארץ אשר הם הלכים שמה׃ .21 ויהי ממחרת וירא המון העם העמד מעבר לים כי לא היתה אניה בזה בלתי אחת אשר ירדו בה תלמידיו וכי ישוע לא בא עם תלמידיו אל האניה אך תלמידיו לבדם נסעו מזה׃ .22 ואניות אחרות באו מטיברים קרוב למקום אשר אכלו שם את הלחם בברכת האדון׃ .23 ויהי כראות המון העם כי ישוע איננו שם אף לא תלמידיו וירדו גם הם באניות ויבאו אל כפר נחום לבקש את ישוע׃ .24 וכאשר מצאו אתו מעבר הים ויאמרו אליו רבי מתי באת הלם׃ .25 ויען אתם ישוע ויאמר אמן אמן אני אמר לכם לא על ראותכם את האתות תבקשוני כי אם על אשר אכלתם מן הלחם ותשבעו׃ .26 אל תעמלו במאכל אשר יאבד כי אם במאכל הקים לחיי עולמים אשר בן האדם יתננו לכם כי בו חתם חותמו אביו האלהים׃ .27 ויאמרו אליו מה נעשה לפעל פעלות אלהים׃ .28 ויען ישוע ויאמר אליהם זאת פעלת אלהים כי תאמינו בזה אשר הוא שלחו׃ .29 ויאמרו אליו מה אפוא האות אשר תעשה למעננראה ונאמין בך מה תפעל׃ .30 אבותינו אכלו את המן במדבר כאשר כתוב לחם מן השמים נתן למו לאכל׃ .31 ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם לא משה נתן לכם את הלחם מן השמים כי אם אבי נתן לכם את הלחם מן השמים האמתי׃ .32 כי לחם אלהים הוא היורד מן השמים ונתן חיים לעולם׃ .33 ויאמרו אליו אדני תנה לנו תמיד את הלחם הזה׃ .34 ויאמר להם ישוע אנכי הוא לחם החיים כל הבא אלי לא ירעב ואשר יאמין בי לא יצמא עוד׃ .35 ואני הנה אמרתי לכם כי גם חזיתם אתי ולא תאמינו׃ .36 כל אשר יתננו לי אבי יבוא אלי והבא אלי לא אהדפנו החוצה׃ .37 כי ירדתי מן השמים לא לעשות רצוני כי אם רצון שלחי׃ .38 וזה רצון האב אשר שלחני כי כל אשר נתן לי לא יאבד לי כי אם אקימנו ביום האחרון׃ .39 וזה רצון שלחי אשר כל הראה את הבן ומאמין בו יהיו לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃ .40 וילנו עליו היהודים על אמרו אנכי הוא הלחם הירד מן השמים׃ .41 ויאמרו הלא זה הוא ישוע בן יוסף אשר אנחנו ידעים את אביו ואת אמו ואיך יאמר מן השמים באתי׃ .42 ויען ישוע ויאמר אליהם אל תלינו איש אל רעהו׃ .43 לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם ימשכהו אבי אשר שלחני ואני אקימנו ביום האחרון׃ .44 הלא כתוב בנביאים וכל בניך למודי יהוה לכן כל אשר שמע מן האב ולמד יבא אלי׃ .45 לא כאלו ראה איש את האב בלתי הבא מאת האלהים הוא ראה את האלהים׃ .46 אמן אמן אני אמר לכם המאמין בי לו חיי עולמים׃ .47 אנכי הוא לחם החיים׃ .48 אבותיכם אכלו את המן במדבר וימתו׃ .49 זה הוא הלחם הירד מן השמים למען יאכל איש ממנו ולא ימות׃ .50 אנכי הלחם החי הירד מן השמים איש כי יאכל מן הלחם הזה יחיה לעולם והלחם אשר אתננו הוא בשרי אשר אני נתן בעד חיי העולם׃ .51 ויתוכחו היהודים איש עם רעהו לאמר איכה יוכל זה לתת לנו את בשרו לאכל׃ .52 ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם אם לא תאכלו את בשר בן האדם ושתיתם את דמו אין לכם חיים בקרבכם׃ .53 האכל את בשרי והשתה את דמי יש לו חיי עולמים ואני אקימנו ביום האחרון׃ .54 כי בשרי באמת הוא מאכל ודמי באמת הוא משקה׃ .55 האכל את בשרי ושתה את דמי הוא ילין בי ואני בו׃ .56 כאשר שלחני האב החי ואנכי חי בגלל אבי כן האכל אתי גם הוא יחיה בגללי׃ .57 זה הוא הלחם הירד מן השמים לא כאשר אכלו אבותיכם את המן וימתו האכל את הלחם הזה יחיה לעולם׃ .58 כזאת דבר בבית הכנסת בלמדו בכפר נחום׃ .59 ורבים מתלמידיו כשמעם אמרו קשה הדבר הזה מי יוכל לשמע אתו׃ .60 ויבן ישוע בלבו כי תלמידיו מלינים על זאת ויאמר אליהם הזאת לכם למכשול׃ .61 מה אפוא אם תראו את בן האדם עלה אל אשר היה שם לפנים׃ .62 הרוח הוא הנתן חיים והבשר אין בו מועיל הדברים אשר אני דברתי אליכם רוח המה וחיים המה׃ .63 אך יש מכם אשר לא יאמינו כי ישוע ידע מראש מי הם אשר אינם מאמינים ומי המוסר אתו׃ .64 ויאמר על כן אמרתי לכם כי לא יוכל איש לבוא אלי בלתי אם נתן לו מאת אבי׃ .65 מן העת הזאת רבים מתלמידיו נסגו אחור ולא יספו להתהלך אתו׃ .66 ויאמר ישוע אל שנים העשר היש את נפשכם גם אתם לסור ממני׃ .67 ויען אתו שמעון פטרוס אדני אל מי נלך דברי חיי עולמים עמך׃ .68 ואנחנו האמנו ונדע כי אתה המשיח בן אל חי׃ .69 ויען אתם ישוע הלא בחרתי אני בכם שנים העשר ואחד מכם שטן הוא׃ .70 זאת אמר על יהודה בן שמעון איש קריות כי עתיד היה למסרו והוא אחד משנים העשר׃ .71

- Griekse tekst - Septuaginta

1 Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος· 2 καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἑώρων αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 3 ἀνῆλθε δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 4 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων. 5 ἐπάρας οὖν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν, λέγει πρὸς τὸν Φίλιππον· Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 6 τοῦτο δὲ ἔλεγε πειράζων αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλε ποιεῖν. 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Φίλιππος· Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος αὐτῶν βραχύ τι λάβῃ. 8 λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου· 9 Ἔστι παιδάριον ἓν ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 10 εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς· Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν· ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι. 11 ἔλαβε δὲ τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκε τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ἀνακειμένοις· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 13 συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσε τοῖς βεβρωκόσιν. 14 Οἱ οὖν ἄνθρωποι, ἰδόντες ὃ ἐποίησε σημεῖον ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. 15 Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα, ἀνεχώρησε πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, 17 καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καπερναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὐκ ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, 18 ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο. 19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσι τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν. 20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. 21 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο εἰς ὃς ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 23 ἄλλα δὲ ἦλθε πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου, ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου· 24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα καὶ ἦλθον εἰς Καπερναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 25 καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· Ραββί, πότε ὧδε γέγονας; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός. 28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 30 εἶπον οὖν αὐτῷ· Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστι γεγραμμένον· ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ' ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 34 Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 35 εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε. 36 ἀλλ' εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 37 Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατὴρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω· 38 ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 39 τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 τοῦτο δὲ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν, ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 42 καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 43 ἀπεκρίθη οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Μὴ γογγύζετε μετ' ἀλλήλων. 44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 45 ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. πᾶς ὁ ἀκούων παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρός με. 46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἑώρακε τὸν πατέρα. 47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 49 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον· 50 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; 53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. 56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 57 καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι' ἐμέ. 58 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων μου τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 59 Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ. 60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον· Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 61 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 63 τὸ Πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν. 64 ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. 65 καὶ ἔλεγε· Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου. 66 Ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν. 67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 68 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις· 69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. 71 ἔλεγε δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτην· οὗτος γὰρ ἔμελλεν αὐτόν παραδιδόναι, εἷς ὢν ἐκ τῶν δώδεκα.1 Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος· 2 καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, ὅτι ἑώρων αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 3 ἀνῆλθε δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 4 ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα, ἡ ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων. 5 ἐπάρας οὖν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν, λέγει πρὸς τὸν Φίλιππον· Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 6 τοῦτο δὲ ἔλεγε πειράζων αὐτόν· αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλε ποιεῖν. 7 ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Φίλιππος· Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος αὐτῶν βραχύ τι λάβῃ. 8 λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου· 9 Ἔστι παιδάριον ἓν ὧδε ὃς ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια· ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; 10 εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς· Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ἀναπεσεῖν· ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ. ἀνέπεσον οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ πεντακισχίλιοι. 11 ἔλαβε δὲ τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς καὶ εὐχαριστήσας διέδωκε τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ἀνακειμένοις· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 12 ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 13 συνήγαγον οὖν καὶ ἐγέμισαν δώδεκα κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ἄρτων τῶν κριθίνων ἃ ἐπερίσσευσε τοῖς βεβρωκόσιν. 14 Οἱ οὖν ἄνθρωποι, ἰδόντες ὃ ἐποίησε σημεῖον ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. 15 Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα, ἀνεχώρησε πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 16 Ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν, 17 καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καπερναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὐκ ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, 18 ἥ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος διεγείρετο. 19 ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε ἢ τριάκοντα θεωροῦσι τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον, καὶ ἐφοβήθησαν. 20 ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· Ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. 21 ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 22 Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἓν ἐκεῖνο εἰς ὃς ἐνέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 23 ἄλλα δὲ ἦλθε πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου, ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου· 24 ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοῖα καὶ ἦλθον εἰς Καπερναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 25 καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ· Ραββί, πότε ὧδε γέγονας; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. 27 ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός. 28 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Τί ποιῶμεν ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ; 29 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 30 εἶπον οὖν αὐτῷ· Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστι γεγραμμένον· ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν. 32 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ' ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. 33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 34 Εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον. 35 εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσει πώποτε. 36 ἀλλ' εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε. 37 Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατὴρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω· 38 ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 39 τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 τοῦτο δὲ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν, ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 42 καὶ ἔλεγον· Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 43 ἀπεκρίθη οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Μὴ γογγύζετε μετ' ἀλλήλων. 44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 45 ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. πᾶς ὁ ἀκούων παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρός με. 46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἑώρακε τὸν πατέρα. 47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 49 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον· 50 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 52 Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; 53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. 56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 57 καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι' ἐμέ. 58 οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων μου τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. 59 Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ. 60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον· Σκληρός ἐστιν ὁ λόγος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 61 εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 63 τὸ Πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν. 64 ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ Ἰησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. 65 καὶ ἔλεγε· Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου. 66 Ἐκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν. 67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα· Μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν; 68 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις· 69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. 71 ἔλεγε δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτην· οὗτος γὰρ ἔμελλεν αὐτόν παραδιδόναι, εἷς ὢν ἐκ τῶν δώδεκα.


- Aramees - Peshitta

ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܙܠ ܝܫܘܥ ܠܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܕܓܠܝܠܐ ܕܛܒܪܝܘܤ ܀ .1 ܘܐܙܠܘ ܒܬܪܗ ܟܢܫܐ ܤܓܝܐܐ ܡܛܠ ܕܚܙܝܢ ܗܘܘ ܐܬܘܬܐ ܕܥܒܕ ܒܟܪܝܗܐ ܀ .2 ܘܤܠܩ ܝܫܘܥ ܠܛܘܪܐ ܘܬܡܢ ܝܬܒ ܗܘܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܀ .3 ܩܪܝܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܕܥܕܐ ܕܦܨܚܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܀ .4 ܘܐܪܝܡ ܥܝܢܘܗܝ ܝܫܘܥ ܘܚܙܐ ܟܢܫܐ ܤܓܝܐܐ ܕܐܬܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪ ܠܦܝܠܝܦܘܤ ܐܝܡܟܐ ܢܙܒܢ ܠܚܡܐ ܕܢܐܟܠܘܢ ܗܠܝܢ ܀ .5 ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܟܕ ܡܢܤܐ ܠܗ ܗܘ ܓܝܪ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܥܬܝܕ ܠܡܥܒܕ ܀ .6 ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܝܦܘܤ ܕܡܐܬܝܢ ܕܝܢܪܝܢ ܠܚܡܐ ܠܐ ܤܦܩ ܠܗܘܢ ܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܤܒ ܀ .7 ܐܡܪ ܠܗ ܚܕ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܢܕܪܐܘܤ ܐܚܘܗܝ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܀ .8 ܐܝܬ ܬܢܢ ܛܠܝܐ ܚܕ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܚܡܫ ܓܪܝܨܢ ܕܤܥܪܐ ܘܬܪܝܢ ܢܘܢܝܢ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܀ .9 ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܥܒܕܘ ܐܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܕܢܤܬܡܟܘܢ ܥܤܒܐ ܕܝܢ ܤܓܝ ܗܘܐ ܒܗ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ ܘܐܤܬܡܟܘ ܓܒܪܐ ܒܡܢܝܢܐ ܚܡܫܐ ܐܠܦܝܢ ܀ .10 ܘܫܩܠ ܝܫܘܥ ܠܚܡܐ ܘܒܪܟ ܘܦܠܓ ܠܗܢܘܢ ܕܤܡܝܟܝܢ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܢܘܢܐ ܟܡܐ ܕܨܒܘ ܀ .11 ܘܟܕ ܤܒܥܘ ܐܡܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܟܢܫܘ ܩܨܝܐ ܕܝܬܪܘ ܕܠܐ ܢܐܒܕ ܡܕܡ ܀ .12 ܘܟܢܫܘ ܘܡܠܘ ܬܪܥܤܪ ܩܘܦܝܢܝܢ ܩܨܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܪܘ ܠܗܢܘܢ ܕܐܟܠܘ ܡܢ ܚܡܫܐ ܠܚܡܝܢ ܕܤܥܪܐ ܀ .13 ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܢܫܐ ܕܚܙܘ ܐܬܐ ܕܥܒܕ ܝܫܘܥ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܢܘ ܢܒܝܐ ܕܐܬܐ ܠܥܠܡܐ ܀ .14 ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܝܕܥ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܢܚܛܦܘܢܝܗܝ ܘܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܡܠܟܐ ܘܫܢܝ ܠܗ ܠܛܘܪܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܀ .15 ܘܟܕ ܗܘܐ ܪܡܫܐ ܢܚܬܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܠܝܡܐ ܀ .16 ܘܝܬܒܘ ܒܤܦܝܢܬܐ ܘܐܬܝܢ ܗܘܘ ܠܥܒܪܐ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܘܚܫܟܬ ܗܘܬ ܠܗ ܘܠܐ ܐܬܝ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܝܫܘܥ ܀ .17 ܝܡܐ ܕܝܢ ܐܙܕܩܦ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܕܪܘܚܐ ܪܒܬܐ ܢܫܒܬ ܗܘܬ ܀ .18 ܘܕܒܪܘ ܐܝܟ ܐܤܛܕܘܬܐ ܥܤܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܐܘ ܬܠܬܝܢ ܘܚܙܘ ܠܝܫܘܥ ܟܕ ܡܗܠܟ ܥܠ ܝܡܬܐ ܘܟܕ ܩܪܒ ܠܘܬ ܤܦܝܢܬܗܘܢ ܕܚܠܘ ܀ .19 ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ ܀ .20 ܘܨܒܘ ܗܘܘ ܕܢܩܒܠܘܢܝܗܝ ܒܤܦܝܢܬܐ ܘܒܗ ܒܫܥܬܐ ܤܦܝܢܬܐ ܗܝ ܗܘܬ ܠܘܬ ܐܪܥܐ ܗܝ ܕܐܙܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܀ .21 ܘܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܩܐܡ ܗܘܐ ܒܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܚܙܘ ܕܤܦܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܠܐ ܐܢ ܗܝ ܕܤܠܩܘ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ ܘܕܠܐ ܥܠ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܝܫܘܥ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܠܤܦܝܢܬܐ ܀ .22 ܐܬܝ ܗܘܝ ܕܝܢ ܐܠܦܐ ܐܚܪܢܝܬܐ ܡܢ ܛܒܪܝܘܤ ܥܠ ܓܢܒ ܕܘܟܬܐ ܗܝ ܕܐܟܠܘ ܒܗ ܠܚܡܐ ܟܕ ܒܪܟ ܝܫܘܥ ܀ .23 ܘܟܕ ܚܙܐ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܬܡܢ ܝܫܘܥ ܐܦܠܐ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܤܠܩܘ ܠܗܠܝܢ ܐܠܦܐ ܘܐܬܘ ܠܟܦܪܢܚܘܡ ܘܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܠܝܫܘܥ ܀ .24 ܘܟܕ ܐܫܟܚܘܗܝ ܒܥܒܪܐ ܕܝܡܐ ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܪܒܢ ܐܡܬܝ ܐܬܝܬ ܠܗܪܟܐ ܀ .25 ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܝ ܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܚܙܝܬܘܢ ܐܬܘܬܐ ܐܠܐ ܕܐܟܠܬܘܢ ܠܚܡܐ ܘܤܒܥܬܘܢ ܀ .26 ܠܐ ܬܦܠܚܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܐܒܕܐ ܐܠܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܡܩܘܝܐ ܠܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܐܝܕܐ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܠܗܢܐ ܓܝܪ ܐܒܐ ܚܬܡ ܐܠܗܐ ܀ .27 ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܕܢܦܠܘܚ ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ ܀ .28 ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܢܘ ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ ܕܬܗܝܡܢܘܢ ܒܡܢ ܕܗܘ ܫܕܪ ܀ .29 ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܢܐ ܐܬܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܕܢܚܙܐ ܘܢܗܝܡܢ ܒܟ ܡܢܐ ܤܥܪ ܐܢܬ ܀ .30 ܐܒܗܝܢ ܡܢܢܐ ܐܟܠܘ ܒܡܕܒܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ ܕܠܚܡܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܠܡܐܟܠ ܀ .31 ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܠܚܡܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܠܐ ܐܒܝ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܠܚܡܐ ܕܩܘܫܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܀ .32 ܠܚܡܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܝܗܒ ܚܝܐ ܠܥܠܡܐ ܀ .33 ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܪܢ ܒܟܠܙܒܢ ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܗܢܐ ܀ .34 ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܕܚܝܐ ܡܢ ܕܐܬܐ ܠܘܬܝ ܠܐ ܢܟܦܢ ܘܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܠܐ ܢܨܗܐ ܠܥܠܡ ܀ .35 ܐܠܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܚܙܝܬܘܢܢܝ ܘܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܀ .36 ܟܠ ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܒܝ ܠܘܬܝ ܢܐܬܐ ܘܡܢ ܕܠܘܬܝ ܢܐܬܐ ܠܐ ܐܦܩܗ ܠܒܪ ܀ .37 ܕܢܚܬܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܝ ܐܠܐ ܕܐܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܕܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܀ .38 ܗܢܘ ܕܝܢ ܨܒܝܢܗ ܕܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܕܟܠ ܕܝܗܒ ܠܝ ܠܐ ܐܘܒܕ ܡܢܗ ܐܠܐ ܐܩܝܡܝܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܀ .39 ܗܢܘ ܓܝܪ ܨܒܝܢܗ ܕܐܒܝ ܕܟܠ ܕܚܙܐ ܠܒܪܐ ܘܡܗܝܡܢ ܒܗ ܢܗܘܘܢ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܘܐܢܐ ܐܩܝܡܝܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܀ .40 ܝܗܘܕܝܐ ܕܝܢ ܪܛܢܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܕܐܡܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܕܢܚܬܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܀ .41 ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܠܐ ܗܘܐ ܗܢܐ ܝܫܘܥ ܒܪܗ ܕܝܘܤܦ ܗܘ ܕܚܢܢ ܝܕܥܝܢ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܐܝܟܢܐ ܐܡܪ ܗܢܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܬܬ ܀ .42 ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܠܐ ܬܪܛܢܘܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܀ .43 ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܐܠܐ ܐܢ ܢܓܕܗ ܐܒܐ ܕܫܕܪܢܝ ܘܐܢܐ ܐܩܝܡܝܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܀ .44 ܟܬܝܒ ܓܝܪ ܒܢܒܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܦܐ ܕܐܠܗܐ ܟܠ ܡܢ ܕܫܡܥ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܒܐ ܘܝܠܦ ܡܢܗ ܐܬܐ ܠܘܬܝ ܀ .45 ܠܐ ܗܘܐ ܕܚܙܐ ܐܢܫ ܠܐܒܐ ܐܠܐ ܡܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܗܘ ܚܙܐ ܠܐܒܐ ܀ .46 ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܝ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܀ .47 ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܕܚܝܐ ܀ .48 ܐܒܗܝܟܘܢ ܐܟܠܘ ܡܢܢܐ ܒܡܕܒܪܐ ܘܡܝܬܘ ܀ .49 ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܚܡܐ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܕܢܐܟܘܠ ܐܢܫ ܡܢܗ ܘܠܐ ܢܡܘܬ ܀ .50 ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܚܝܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܬܬ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܟܘܠ ܡܢ ܗܢܐ ܠܚܡܐ ܢܚܐ ܠܥܠܡ ܘܠܚܡܐ ܐܝܢܐ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܦܓܪܝ ܗܘ ܕܥܠ ܐܦܝ ܚܝܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܀ .51 ܢܨܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܐܡܪܝܢ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܗܢܐ ܦܓܪܗ ܕܢܬܠ ܠܢ ܠܡܐܟܠ ܀ .52 ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܦܓܪܗ ܕܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܘܬܫܬܘܢ ܕܡܗ ܠܝܬ ܠܟܘܢ ܚܝܐ ܒܩܢܘܡܟܘܢ ܀ .53 ܡܢ ܕܐܟܠ ܕܝܢ ܡܢ ܦܓܪܝ ܘܫܬܐ ܡܢ ܕܡܝ ܐܝܬ ܠܗ ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܘܐܢܐ ܐܩܝܡܝܘܗܝ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܀ .54 ܦܓܪܝ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܟܘܠܬܐ ܘܕܡܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܬܝܐ ܀ .55 ܡܢ ܕܐܟܠ ܦܓܪܝ ܘܫܬܐ ܕܡܝ ܒܝ ܡܩܘܐ ܘܐܢܐ ܒܗ ܀ .56 ܐܝܟܢܐ ܕܫܕܪܢܝ ܐܒܐ ܚܝܐ ܘܐܢܐ ܚܝ ܐܢܐ ܡܛܠ ܐܒܐ ܘܡܢ ܕܢܐܟܠܢܝ ܐܦ ܗܘ ܢܚܐ ܡܛܠܬܝ ܀ .57 ܗܢܘ ܠܚܡܐ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܟܠܘ ܐܒܗܝܟܘܢ ܡܢܢܐ ܘܡܝܬܘ ܡܢ ܕܐܟܠ ܗܢܐ ܠܚܡܐ ܢܚܐ ܠܥܠܡ ܀ .58 ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܒܟܢܘܫܬܐ ܟܕ ܡܠܦ ܒܟܦܪܢܚܘܡ ܀ .59 ܘܤܓܝܐܐ ܕܫܡܥܘ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܡܪܝܢ ܩܫܝܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܡܢܘ ܡܫܟܚ ܠܡܫܡܥܗ ܀ .60 ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܝܕܥ ܒܢܦܫܗ ܕܪܛܢܝܢ ܥܠ ܗܕܐ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܡܟܫܠܐ ܠܟܘܢ ܀ .61 ܐܢ ܬܚܙܘܢ ܗܟܝܠ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܕܤܠܩ ܠܐܬܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܀ .62 ܪܘܚܐ ܗܝ ܕܡܚܝܐ ܦܓܪܐ ܠܐ ܡܗܢܐ ܡܕܡ ܡܠܐ ܕܐܢܐ ܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ ܪܘܚܐ ܐܢܝܢ ܘܚܝܐ ܐܢܝܢ ܀ .63 ܐܠܐ ܐܝܬ ܐܢܫܐ ܡܢܟܘܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܝܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܡܢ ܩܕܝܡ ܡܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܘܡܢܘ ܗܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ ܀ .64 ܘܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܝ ܐܠܐ ܝܗܝܒ ܠܗ ܡܢ ܐܒܝ ܀ .65 ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܤܓܝܐܐ ܡܢ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܐܙܠܘ ܠܒܤܬܪܗܘܢ ܘܠܐ ܡܗܠܟܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ ܀ .66 ܘܐܡܪ ܝܫܘܥ ܠܬܪܥܤܪܬܗ ܠܡܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܙܠ ܀ .67 ܥܢܐ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܠܘܬ ܡܢ ܢܐܙܠ ܡܠܐ ܕܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬ ܠܟ ܀ .68 ܘܚܢܢ ܗܝܡܢܢ ܘܝܕܥܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܀ .69 ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܐ ܓܒܝܬܟܘܢ ܠܬܪܥܤܪ ܘܡܢܟܘܢ ܚܕ ܤܛܢܐ ܗܘ ܀ .70 ܐܡܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠ ܝܗܘܕܐ ܒܪ ܫܡܥܘܢ ܤܟܪܝܘܛܐ ܗܘ ܓܝܪ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܠܡܝܘܗܝ ܚܕ ܡܢ ܬܪܥܤܪ ܀ .71


- Vulgata

6. 1 post haec abiit Iesus trans mare Galilaeae quod est Tiberiadis 2 et sequebatur eum multitudo magna quia videbant signa quae faciebat super his qui infirmabantur 3 subiit ergo in montem Iesus et ibi sedebat cum discipulis suis 4 erat autem proximum pascha dies festus Iudaeorum 5 cum sublevasset ergo oculos Iesus et vidisset quia multitudo maxima venit ad eum dicit ad Philippum unde ememus panes ut manducent hii 6 hoc autem dicebat temptans eum ipse enim sciebat quid esset facturus 7 respondit ei Philippus ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis ut unusquisque modicum quid accipiat 8 dicit ei unus ex discipulis eius Andreas frater Simonis Petri 9 est puer unus hic qui habet quinque panes hordiacios et duos pisces sed haec quid sunt inter tantos 10 dixit ergo Iesus facite homines discumbere erat autem faenum multum in loco discubuerunt ergo viri numero quasi quinque milia 11 accepit ergo panes Iesus et cum gratias egisset distribuit discumbentibus similiter et ex piscibus quantum volebant 12 ut autem impleti sunt dixit discipulis suis colligite quae superaverunt fragmenta ne pereant 13 collegerunt ergo et impleverunt duodecim cofinos fragmentorum ex quinque panibus hordiaciis quae superfuerunt his qui manducaverunt 14 illi ergo homines cum vidissent quod fecerat signum dicebant quia hic est vere propheta qui venturus est in mundum 15 Iesus ergo cum cognovisset quia venturi essent ut raperent eum et facerent eum regem fugit iterum in montem ipse solus 16 ut autem sero factum est descenderunt discipuli eius ad mare 17 et cum ascendissent navem venerunt trans mare in Capharnaum et tenebrae iam factae erant et non venerat ad eos Iesus 18 mare autem vento magno flante exsurgebat 19 cum remigassent ergo quasi stadia viginti quinque aut triginta vident Iesum ambulantem super mare et proximum navi fieri et timuerunt 20 ille autem dicit eis ego sum nolite timere 21 voluerunt ergo accipere eum in navi et statim fuit navis ad terram quam ibant 22 altera die turba quae stabat trans mare vidit quia navicula alia non erat ibi nisi una et quia non introisset cum discipulis suis Iesus in navem sed soli discipuli eius abissent 23 aliae vero supervenerunt naves a Tiberiade iuxta locum ubi manducaverant panem gratias agente Domino 24 cum ergo vidisset turba quia Iesus non esset ibi neque discipuli eius ascenderunt naviculas et venerunt Capharnaum quaerentes Iesum 25 et cum invenissent eum trans mare dixerunt ei rabbi quando huc venisti 26 respondit eis Iesus et dixit amen amen dico vobis quaeritis me non quia vidistis signa sed quia manducastis ex panibus et saturati estis 27 operamini non cibum qui perit sed qui permanet in vitam aeternam quem Filius hominis vobis dabit hunc enim Pater signavit Deus 28 dixerunt ergo ad eum quid faciemus ut operemur opera Dei 29 respondit Iesus et dixit eis hoc est opus Dei ut credatis in eum quem misit ille 30 dixerunt ergo ei quod ergo tu facis signum ut videamus et credamus tibi quid operaris 31 patres nostri manna manducaverunt in deserto sicut scriptum est panem de caelo dedit eis manducare 32 dixit ergo eis Iesus amen amen dico vobis non Moses dedit vobis panem de caelo sed Pater meus dat vobis panem de caelo verum 33 panis enim Dei est qui descendit de caelo et dat vitam mundo 34 dixerunt ergo ad eum Domine semper da nobis panem hunc 35 dixit autem eis Iesus ego sum panis vitae qui veniet ad me non esuriet et qui credit in me non sitiet umquam 36 sed dixi vobis quia et vidistis me et non creditis 37 omne quod dat mihi Pater ad me veniet et eum qui venit ad me non eiciam foras 38 quia descendi de caelo non ut faciam voluntatem meam sed voluntatem eius qui misit me 39 haec est autem voluntas eius qui misit me Patris ut omne quod dedit mihi non perdam ex eo sed resuscitem illum novissimo die 40 haec est enim voluntas Patris mei qui misit me ut omnis qui videt Filium et credit in eum habeat vitam aeternam et resuscitabo ego eum in novissimo die 41 murmurabant ergo Iudaei de illo quia dixisset ego sum panis qui de caelo descendi 42 et dicebant nonne hic est Iesus filius Ioseph cuius nos novimus patrem et matrem quomodo ergo dicit hic quia de caelo descendi 43 respondit ergo Iesus et dixit eis nolite murmurare in invicem 44 nemo potest venire ad me nisi Pater qui misit me traxerit eum et ego resuscitabo eum novissimo die 45 est scriptum in prophetis et erunt omnes docibiles Dei omnis qui audivit a Patre et didicit venit ad me 46 non quia Patrem vidit quisquam nisi is qui est a Deo hic vidit Patrem 47 amen amen dico vobis qui credit in me habet vitam aeternam 48 ego sum panis vitae 49 patres vestri manducaverunt in deserto manna et mortui sunt 50 hic est panis de caelo descendens ut si quis ex ipso manducaverit non moriatur 51 ego sum panis vivus qui de caelo descendi 52 si quis manducaverit ex hoc pane vivet in aeternum et panis quem ego dabo caro mea est pro mundi vita 53 litigabant ergo Iudaei ad invicem dicentes quomodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducandum 54 dixit ergo eis Iesus amen amen dico vobis nisi manducaveritis carnem Filii hominis et biberitis eius sanguinem non habetis vitam in vobis 55 qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem habet vitam aeternam et ego resuscitabo eum in novissimo die 56 caro enim mea vere est cibus et sanguis meus vere est potus 57 qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem in me manet et ego in illo 58 sicut misit me vivens Pater et ego vivo propter Patrem et qui manducat me et ipse vivet propter me 59 hic est panis qui de caelo descendit non sicut manducaverunt patres vestri manna et mortui sunt qui manducat hunc panem vivet in aeternum 60 haec dixit in synagoga docens in Capharnaum 61 multi ergo audientes ex discipulis eius dixerunt durus est hic sermo quis potest eum audire 62 sciens autem Iesus apud semet ipsum quia murmurarent de hoc discipuli eius dixit eis hoc vos scandalizat 63 si ergo videritis Filium hominis ascendentem ubi erat prius 64 spiritus est qui vivificat caro non prodest quicquam verba quae ego locutus sum vobis spiritus et vita sunt 65 sed sunt quidam ex vobis qui non credunt sciebat enim ab initio Iesus qui essent credentes et quis traditurus esset eum 66 et dicebat propterea dixi vobis quia nemo potest venire ad me nisi fuerit ei datum a Patre meo 67 ex hoc multi discipulorum eius abierunt retro et iam non cum illo ambulabant 68 dixit ergo Iesus ad duodecim numquid et vos vultis abire 69 respondit ergo ei Simon Petrus Domine ad quem ibimus verba vitae aeternae habes 70 et nos credidimus et cognovimus quia tu es Christus Filius Dei 71 respondit eis Iesus nonne ego vos duodecim elegi et ex vobis unus diabolus est 72 dicebat autem Iudam Simonis Scariotis hic enim erat traditurus eum cum esset unus ex duodecim


- Statenvertaling

1 Na dezen vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. 2 En Hem volgde een grote schare, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de kranken. 3 En Jezus ging op den berg, en zat aldaar neder met Zijn discipelen. 4 En het pascha, het feest der Joden, was nabij. 5 Jezus dan, de ogen opheffende, en ziende, dat een grote schare tot Hem kwam, zeide tot Filippus: Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? 6 (Doch dit zeide Hij, hem beproevende; want Hij wist Zelf, wat Hij doen zou.) 7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor dezen niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig neme. » meer 8 Een van Zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot Hem: 9 Hier is een jongsken, dat vijf gerstebroden heeft, en twee visjes; maar wat zijn deze onder zo velen? 10 En Jezus zeide: Doet de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent vijf duizend in getal. 11 En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende, deelde Hij ze den discipelen, en de discipelen dengenen, die nedergezeten waren; desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. 12 En als zij verzadigd waren, zeide Hij tot Zijn discipelen: Vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren ga. 13 Zij vergaderden ze dan, en vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden, welke overgeschoten waren dengenen, die gegeten hadden. 14 De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou. 15 Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem Koning maakten, ontweek wederom op den berg, Hij Zelf alleen. 16 En als het avond geworden was, gingen Zijn discipelen af naar de zee. 17 En in het schip gegaan zijnde, kwamen zij over de zee naar Kapernaum. En het was alrede duister geworden, en Jezus was tot hen niet gekomen. 18 En de zee verhief zich, overmits er een grote wind waaide. 19 En als zij omtrent vijf en twintig of dertig stadiën gevaren waren, zagen zij Jezus, wandelende op de zee, en komende bij het schip; en zij werden bevreesd. 20 Maar Hij zeide tot hen: Ik ben het; zijt niet bevreesd. 21 Zij hebben dan Hem gewilliglijk in het schip genomen; en terstond kwam het schip aan het land, daar zij naar toe voeren. 22 Des anderen daags de schare, die aan de andere zijde der zee stond, ziende, dat aldaar geen ander scheepje was dan dat ene, daar Zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met Zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat Zijn discipelen alleen weggevaren waren; 23 (Doch er kwamen andere scheepjes van Tiberias, nabij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had.) 24 Toen dan de schare zag, dat Jezus aldaar niet was, noch Zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen, en kwamen te Kapernaum, zoekende Jezus. 25 En als zij Hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot Hem: Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen? 26 Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt, en verzadigd zijt. 27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld. 28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? 29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft. 30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij? 31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten. 32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel. 33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood. 35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. 36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. 37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. 38 Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft. 39 En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage. 40 En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. 41 De Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het Brood, Dat uit den hemel nedergedaald is. 42 En zij zeiden: Is deze niet Jezus, de Zoon van Jozef, Wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Deze dan: Ik ben uit den hemel nedergedaald? 43 Jezus antwoordde dan, en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander. 44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. 45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij. 46 Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien. 47 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. 48 Ik ben het Brood des levens. 49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. 50 Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve. 51 Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. 52 De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven. 54 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. 55 Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank. 56 Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem. 57 Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij. 58 Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven. 59 Deze dingen zeide Hij in de synagoge, lerende te Kapernaum. 60 Velen dan van Zijn discipelen, dit horende, zeiden: Deze rede is hard; wie kan dezelve horen? 61 Jezus nu, wetende bij Zichzelven, dat Zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: Ergert ulieden dit? 62 Wat zou het dan zijn, zo gij den Zoon des mensen zaagt opvaren, daar Hij te voren was? 63 De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven. 64 Maar er zijn sommigen van ulieden, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie zij waren, die niet geloofden, en wie hij was, die Hem verraden zou. 65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader. 66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem. 67 Jezus dan zeide tot de twaalven: Wilt gijlieden ook niet weggaan? 68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. 69 En wij hebben geloofd en bekend, dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. 70 Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalf uitverkoren? En een uit u is een duivel. 71 En Hij zeide dit van Judas, Simons zoon, Iskariot; want deze zou Hem verraden, zijnde een van de twaalven.

 


- Willibrordvertaling

Jezus geeft vijfduizend mensen te eten [1] Enige tijd later stak Jezus het meer van Galilea over, ook het meer van Tiberias genoemd. [2] Een grote massa mensen volgde Hem omdat* ze de tekenen gezien hadden die Hij aan de zieken verrichtte. [3] Jezus trok het gebergte in en ging daar zitten met zijn leerlingen. [4] Het was kort voor het Joodse paasfeest. [5] Toen Jezus zijn ogen opsloeg en zag dat er een massa mensen naar Hem toestroomde, zei Hij tegen Filippus: 'Waar* zullen we brood halen om al die mensen te eten te geven?' [6] Dit zei Hij bij wijze van proef; Hij wist zelf wel wat Hij ging doen. [7] Filippus antwoordde: 'Zelfs als we voor tweehonderd denariën* brood kopen, is dat niet genoeg om ieder ook maar een klein stukje te geven.' [8] Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, merkte op: [9] 'Er is hier een jongen die vijf gerstebroden en twee gedroogde visjes bij zich heeft; maar wat hebben we daaraan voor zo'n aantal?' [10] Hierop zei Jezus: 'Zeg tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten.' Er was daar veel gras en ze gingen dus zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. [11] Daarop nam Jezus de broden, en na het uitspreken van het dankgebed deelde Hij ze uit onder de aanwezigen, en zo ook de vissen, zoveel ze maar wilden. [12] Nadat ze volop hadden kunnen eten zei Hij tegen zijn leerlingen: 'Verzamel nu de overgebleven brokken, zodat er niets verloren gaat.' [13] Ze verzamelden ze dus: twaalf korven vulden ze met brokken die van de vijf gerstebroden na de spijziging waren overgebleven. [14] Bij het zien van het teken dat Jezus verricht had, zeiden de mensen: 'Dit is ongetwijfeld de profeet* die in de wereld komen zou.' [15] Omdat Jezus doorhad dat ze Hem met alle geweld gingen meenemen en tot koning uitroepen, trok Hij zich weer, geheel alleen, in het gebergte terug. Wonderbare overtocht [16] Toen het avond was geworden, daalden zijn leerlingen af naar het meer [17] en gingen aan boord om over te steken naar Kafarnaüm. Het was intussen donker geworden en Jezus* was nog niet naar hen toe gekomen. [18] Ook woei er een hevige wind, zodat het water woelig begon te worden. [19] Toen ze ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën* ver waren, zagen ze Jezus die over het meer liep en in de buurt van de boot kwam, en ze werden bang. [20] Maar Hij zei tegen hen: 'Ik* ben het. Je hoeft niet bang te zijn.' [21] Ze* wilden Hem toen aan boord nemen, maar meteen was de boot aan land op de plaats waar ze naartoe voeren. De menigte op zoek naar Jezus [22] De volgende dag bevond de menigte zich nog steeds aan de overkant van het meer. Ze hadden daar maar één boot zien liggen en hadden Jezus niet zien meegaan toen zijn leerlingen wegvoeren. [23] Wel waren daar andere boten uit Tiberias aangeland, dichtbij de plaats waar ze het brood hadden gegeten na het dankgebed van de Heer. [24] Toen Jezus nergens te zien was, en ook zijn leerlingen niet, stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaüm om Jezus te zoeken. [25] Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen Hem: 'Rabbi, wanneer bent U hier gekomen?' Jezus: het brood om van te leven [26] Jezus gaf ten antwoord: 'Waarachtig, Ik verzeker u: u zoekt Mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u volop hebt kunnen eten. [27] U moet niet zoveel werk maken van vergankelijk voedsel, maar liever van het voedsel dat blijft, het voedsel van het eeuwig leven, dat de Mensenzoon u zal geven; want op Hem* heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.' [28] Daarop zeiden ze: 'Wat moeten we doen als we de werken willen verrichten die God van ons vraagt?' [29] Jezus gaf hun ten antwoord: 'Dit werk vraagt God van u: dat u gelooft in Hem die Hij gezonden heeft.' [30] Daarop zeiden ze: 'Maar U, welk teken verricht U dan wel? We willen zien om U te kunnen geloven. Op welk werk kunt U zich beroepen? [31] Onze voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, zoals geschreven staat: Brood uit de hemel gaf* hij hun te eten.' [32] Jezus hernam: 'Waarachtig, Ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven; mijn Vader is het die u het brood uit de hemel geeft, het echte. [33] Want het brood dat God geeft, is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft.' [34] 'Heer,' zeiden ze, 'geef ons dat brood dan, voor altijd.' [35] Jezus antwoordde: 'Ik ben het brood* om van te leven. Wie naar Mij toe komt krijgt geen honger meer, en wie in Mij gelooft krijgt nooit meer dorst. [36] Maar zoals Ik u gezegd heb: u* hebt Mij gezien en toch gelooft u niet. [37] Allen die de Vader Mij toevertrouwt, komen naar Mij toe, en wie naar Mij toe komen, zal Ik nooit buitensluiten. [38] Want niet om mijn eigen wil te doen ben Ik uit de hemel neergedaald, maar om de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft. [39] Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik van allen die Hij Mij heeft toevertrouwd, niemand verloren laat gaan, maar hen allemaal op de laatste dag* laat opstaan. [40] Want dit is de wil van mijn Vader: dat wie de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit en dat Ik hem op de laatste dag laat opstaan.' [41] Intussen waren de Joden gaan morren* omdat Hij gezegd had: 'Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald.' [42] 'Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef?' zeiden ze. 'En zijn vader en moeder zijn hier toch bekend? Hoe kan Hij dan beweren: "Ik ben uit de hemel neergedaald"?' [43] Jezus gaf hun ten antwoord: 'Houd op met dat gemor! [44] Niemand kan naar Mij toe komen tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem naar Mij toe haalt – en Ik laat hem op de laatste dag opstaan. [45] Er staat geschreven bij de Profeten: En allen zullen onderricht ontvangen van God. Wie naar de Vader heeft geluisterd en bij Hem in de leer is geweest, komt naar Mij toe. [46] Niet dat iemand de Vader ooit gezien heeft: alleen Hij* die van God komt, heeft de Vader gezien. [47] Waarachtig, Ik verzeker u: wie gelooft, bezit eeuwig leven. [48] Ik ben het brood om van te leven. [49] Uw voorouders hebben in de woestijn het manna gegeten, en toch zijn ze gestorven. [50] Zo is het niet met het brood dat uit de hemel neerdaalt: wie daarvan eet zal niet sterven. [51] Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En* het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld.' [52] Toen ontstond er onder de Joden een discussie: 'Hoe* kan Hij ons zijn vlees te eten geven?' [53] Daarop* hernam Jezus: 'Waarachtig, Ik verzeker u: als u het vlees van de Mensenzoon niet eet, als u zijn bloed niet drinkt, is er geen leven in u. [54] Maar wie mijn vlees en bloed eet en drinkt, die bezit eeuwig leven: op de laatste dag laat Ik hem opstaan, [55] want mijn vlees* is echt voedsel, mijn bloed is echte drank. [56] Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met Mij verbonden en Ik met hem. [57] Zoals Ik leef uit de Vader, de Levende, die Mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met Mij voedt, leven uit Mij. [58] Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald, niet dat wat uw voorouders hebben gegeten, die niettemin gestorven zijn. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid.' [59] Zo luidde de onderrichting die Jezus hield in een synagoge van Kafarnaüm. Woorden van eeuwig leven [60] Velen van zijn leerlingen die Hem gehoord hadden, zeiden: 'Dit zijn harde woorden. Wie kan daar nog naar luisteren?' [61] Maar Jezus, die wist dat dit bij zijn leerlingen gemor uitlokte, zei: 'Dit ergert jullie dus? [62] En* als jullie nu de Mensenzoon eens zien opstijgen naar waar Hij vroeger was? [63] Het is de Geest die levend maakt, het vlees helpt niets. De woorden die Ik tot jullie gesproken heb, zijn geest: ze zijn leven. [64] Maar er zijn er onder jullie die niet geloven.' Jezus wist immers al vanaf het eerste moment wie het waren die niet geloofden en wie het was die Hem zou overleveren. [65] En Hij vervolgde: 'Dat is de reden waarom Ik zei dat niemand naar Mij toe kan komen tenzij hem dit door de Vader geschonken is.' [66] Toen keerden velen van zijn leerlingen Hem de rug toe en trokken niet langer met Hem mee. [67] Hierop vroeg Jezus aan de twaalf: 'Jullie willen toch niet óók weggaan?' [68] Simon Petrus antwoordde: 'Maar Heer, naar wie zouden we gaan? In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig leven. [69] Wij geloven vast en zeker dat u de heilige van God bent.' [70] Jezus besloot: 'Ben Ik het niet die jullie, alle twaalf, heb gekozen? En toch is een van jullie een duivel.' [71] Hiermee doelde Hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot; die zou Hem namelijk overleveren: een van de twaalf.


- De Nieuwe Bijbelvertaling

Het teken van het brood [1] Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). [2] Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. [3] Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. [4] Het was kort voor het Joodse pesachfeest. [5] Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: 'Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?' [6] Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. [7] Filippus antwoordde: 'Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.' [8] Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: [9] 'Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?' [10] Jezus zei: 'Laat iedereen gaan zitten.' Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. [11] Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zoveel als ze wilden. [12] Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: 'Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.' [13] Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. [14] Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: 'Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.' [15] Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen. [16] Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het meer; [17] ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm. Het was al donker geworden, en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. [18] Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig. [19] Toen ze vijfentwintig of dertig stadie geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen; hij was dicht bij de boot en ze werden bang. [20] Maar hij zei: 'Ik ben het, wees niet bang.' [21] Ze wilden hem aan boord nemen, maar meteen kwam de boot aan land op de plaats waar ze naartoe wilden. [22] De volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. Ze hadden gezien dat er maar één boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan, maar dat zijn leerlingen alleen vertrokken waren. [23] Nu legden er andere boten uit Tiberias aan, dicht bij de plek waar ze het brood gegeten hadden nadat de Heer het dankgebed had uitgesproken. [24] Toen de mensen zagen dat Jezus en zijn leerlingen er niet waren, stapten ze in die boten en voeren ze naar Kafarnaüm om hem te zoeken. [25] Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: 'Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?' [26] Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. [27] U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.' [28] Ze vroegen: 'Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil?' [29] 'Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,' antwoordde Jezus. [30] Toen vroegen ze: 'Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? [31] Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: "Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven."' [32] Maar Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. [33] Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.' [34] 'Geef ons altijd dat brood, Heer!' zeiden ze toen. [35] 'Ik ben het brood dat leven geeft,' zei Jezus. 'Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. [36] Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. [37] Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, [38] want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. [39] Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. [40] Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.' [41] De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. [42] 'Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald?' [43] Jezus zei: 'Ik hoor u bezwaren maken. [44] Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. [45] Het staat geschreven in de Profeten: "Zij zullen allemaal door God onderricht worden." Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij. [46] Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. [47] Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft,* heeft eeuwig leven. [48] Ik ben het brood dat leven geeft. [49] Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. [50] Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. [51] Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.' [52] Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: 'Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!' [53] Daarop zei Jezus: 'Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. [54] Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. [55] Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. [56] Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. [57] De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. [58] Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.' [59] Dit alles zei hij in de synagoge van Kafarnaüm toen hij daar onderricht gaf. [60] Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: 'Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?' [61] Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: 'Ergeren jullie je hieraan? [62] Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? [63] De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven. [64] Maar sommigen van jullie geloven niet.' Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren. [65] 'Daarom heb ik jullie gezegd,' zei hij, 'dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.' [66] Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. [67] Jezus vroeg nu aan de twaalf: 'Willen jullie soms ook weggaan?' [68] Simon Petrus gaf antwoord: 'Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, [69] en wij geloven en weten dat u de Heilige van God* bent.' [70] Jezus zei: 'Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.' [71] Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou hem uitleveren.


- De Naardense bijbel

6:1 Na dit alles gaat Jezus weg, de zee over, die van Galilea, van Tiberias. Johannes 6:2 Maar hij is gevolgd door een talrijke schare, omdat zij de tekenen hebben gezien die hij gedaan heeft bij de zieken. 6:3 Jezus klimt op, het bergland in, en daar heeft hij zich neergezet, met zijn leerlingen: 6:4 Pasen is nabij, hét feest van de Judeeërs. 6:5 Maar als Jezus dan de ogen opheft aanschouwt hij dat een talrijke schare tot hem komt; hij zegt tot Filippus: waar kunnen wij zoveel broden kopen dat zij hier te eten hebben? 6:6 Hij stelde hem op de proef door dat te zeggen, want zelf wist hij al wat hij ging doen. 6:7 Filippus antwoordt hem: voor tweehonderd dinar broden is niet voldoende voor hen, wil ieder zelfs maar een klein stukje kunnen aannemen! 6:8 Een uit de kring van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zegt tot hem: 6:9 er is een jochie hier,- dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft; maar wat is dat voor zovelen? 6:10 Jezus zegt: maakt dat de mensen aanliggen! En er was een grote weide in dat oord. Dan gaan ze aanliggen, de mannen ten getale van zo'n vijfduizend. 6:11 Toen heeft Jezus de broden aangenomen en na een dankzegging heeft hij ze gegeven aan wie aanlagen; evenzo ook van de visjes zoveel ze wilden. 6:12 Als ze vervuld zijn zegt hij tot zijn leerlingen: brengt de brokken die overblijven bijeen opdat er niets verloren gaat! 6:13 Dan brengen ze die bijeen en laden twaalf korven vol met brokken van de vijf gerstebroden die zijn overgebleven nadat zij gespijzigd waren. 6:14 Toen hebben de mensen gezegd, ziende het teken dat hij heeft gedaan: hij is waarlijk de profeet die komende is tot de wereld! 6:15 Maar als het Jezus dan bekend wordt dat ze van plan zijn te komen en hem te grijpen om hem koning te maken, neemt hij weer de wijk naar het bergland, helemaal alleen. 6:16 Het geschiedt: zodra het avond wordt dalen zijn leerlingen af naar de zee; 6:17 ze klimmen in een boot om aan de overzij van de zee aan te komen bij Kafarnaoem; het is inmiddels donker geworden en nog steeds is Jezus niet bij hen aangekomen. 6:18 Er blaast een sterke wind, zodat de zee onstuimig wordt. 6:19 Als ze dan zo'n vijfentwintig of dertig stadiën ver zijn gekomen, zien zij hoe Jezus wandelend over de zee de boot nadert; en ze worden bevreesd. 6:20 Maar hij zegt tot hen: ik ben het, vreest niet! 6:21 Gewillig hebben ze hem toen meegenomen in de boot, en onmiddellijk daarna was de boot aan land, daar waar zij heenvoeren. 6:22 De volgende morgen staat de schare alweer daar aan de overzij van de zee; zij hebben gezien dat daar geen ander bootje is geweest dan dat ene en dat Jezus niet samen met zijn leerlingen de boot is ingegaan,- nee, zijn leerlingen zijn alleen weggegaan. 6:23 Wel zijn er bootjes uit Tiberias aangekomen dichtbij het oord waar zij het brood gegeten hebben na het dankgebed van de Heer. 6:24 Wanneer dan de schare ziet dat Jezus daar niet is en zijn leerlingen ook niet, klimmen zij in de bootjes en gaan naar Kafarnaoem om Jezus te zoeken. 6:25 En als ze hem vinden daar aan de overkant van de zee zeggen ze tot hem: rabbi, wanneer bent u hier aangeland? 6:26 Jezus antwoordt hun en zegt: vast en zeker is het, zeg ik u: ge zoekt mij, niet omdat ge tekenen hebt gezien maar omdat ge hebt gegeten van de broden en op die weide zijt verzadigd; 6:27 werkt niet voor het voedsel dat verloren gaat maar voor het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, en dat de mensenzoon u zal geven; want hem heeft de Vader, God zelf, bezegeld. 6:28 Dan zeggen ze tot hem: wat moeten we doen als ons werken moet bestaan uit werken naar Gods wil? 6:29 Jezus antwoordt en zegt tot hen: dit is het werk naar Gods wil: dat ge vertrouwt op hem die hij heeft gezonden! 6:30 Dan zeggen ze tot hem: u?- welk teken doet u dan en kunnen we zien om te vertrouwen op u?- wat is het werk dat u verricht?- 6:31 onze vaderen reeds hebben het manna gegeten in de woestijn gelijk geschreven staat: 'brood uit de hemel gaf hij hun te eten' (Ps. 78,24). 6:32 Dan zegt Jezus tot hen: vast en zeker is het, zeg ik u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven maar mijn Vader geeft het u,- het waarachtige brood uit de hemel!- 6:33 want het brood van God is hij die neerdaalt uit de hemel en aan de wereld leven geeft. 6:34 Dan zeggen ze tot hem: heer, geef ons altijd dat brood! 6:35 Jezus zegt tot hen: ikzelf ben het brood des levens; wie tot mij komt zal geen honger lijden; wie aan mij zich toevertrouwt lijdt nooit of te nimmer meer dorst!- 6:36 maar het is zoals ik u al zei: gezien hebt ge mij wel en toch hebt ge geen vertrouwen; 6:37 al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen, en wie tot mij komt zal ik echt niet wegjagen,- 6:38 omdat ik van de hemel neergedaald ben niet om mijn wil te doen maar de wil van wie mij heeft gestuurd; 6:39 en dit is de wil van wie mij gestuurd heeft met al wat hij mij heeft gegeven: dat ik daarvan niets verloren laat gaan maar het zal doen opstaan ten laatsten dage; 6:40 ja, dit is de wil van mijn Vader dat al wie de Zoon aanschouwt en vertrouwt op hem eeuwig leven heeft; hem zal ik ten laatsten dage doen opstaan! 6:41 Toen is er over hem bij de Judeeërs gemor ontstaan omdat hij zei: ik ben het brood dat neerdaalt uit de hemel, 6:42 en zij hebben gezegd: is hij niet Jezus-de-zoon-van-Jozef?- weten we niet van de vader en de moeder?- hoe kan hij ineens zeggen 'ik ben neergedaald uit de hemel'? 6:43 Jezus antwoordt en zegt tot hen: mort toch niet onder elkaar!- 6:44 niemand kan het, komen tot mij, als de Vader die mij heeft gestuurd hem niet trekt; en dan doe ik hem ten laatsten dage opstaan. 6:45 Er staat geschreven bij de profeten 'en allen zullen door God onderricht zijn' (Jes. 54,13); al wie het van de Vader hoort en leert, komt tot mij; 6:46 niet dat iemand de Vader dan heeft gezien: alleen hij die van God is, die heeft de Vader gezien; 6:47 vast en zeker is het, zeg ik u: wie vertrouwt heeft eeuwig leven!- 6:48 ik ben het brood des levens; 6:49 uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zijn gestorven; 6:50 dit brood is het brood dat neerdaalt uit de hemel, opdat wie daarvan eet niet sterft!- 6:51 ik ben het levende brood dat is neergedaald uit de hemel; als iemand eet van dit brood zal hij leven tot in eeuwigheid; het brood dat ik ga geven is mijn vlees, voor het leven der wereld! 6:52 Toen zijn de Judeeërs met elkaar in een twist geraakt; ze zeiden: hoe kan dat nu, dat hij ons van zijn vlees te eten geeft! 6:53 Dan zegt Jezus tot hen: vast en zeker is het, zeg ik u: als ge niet eet van het vlees van de mensenzoon en van zijn bloed drinkt hebt ge geen leven in u; 6:54 wie mijn vlees opeet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven,- ik zal hem ten laatsten dage opwekken; 6:55 want mijn vlees is waarlijk voedsel en mijn bloed is ware drank; 6:56 wie mijn vlees opeet en mijn bloed drinkt blijft in mij en ik in hem; 6:57 zoals de levende Vader mij heeft gezonden en ik leef door de Vader, zal ook hij die mij opeet leven door mij; 6:58 zo is het brood dat is neergedaald uit de hemel; niet als dat wat de vaderen hebben gegeten, die toch gestorven zijn! 6:59 Dat alles zegt hij in zijn onderricht in de synagoge in Kafarnaoem. 6:60 Dan zeggen, als ze het horen, velen van zijn leerlingen: dit is een hard woord; wie kan het, daaraan gehoor geven? 6:61 Omdat Jezus uit zichzelf al weet dat zijn leerlingen hierover morren, zegt hij tot hen: is dit een struikelblok voor jullie?- 6:62 wat dan als ge zult aanschouwen hoe de mensenzoon opklimt naar waar hij eerder was?- 6:63 de Geest is het die levend maakt, vlees alleen is daarvoor niets waard; de dingen die ik tot u heb uitgesproken, die zijn Geest en zijn leven. 6:64 Maar toch zijn er onder u enkelen die er geen vertrouwen in hebben! Want Jezus heeft van het begin af geweten wie het waren die geen vertrouwen in hem hadden en wie het was die hem zou prijsgeven; 6:65 en hij heeft gezegd: daarom heb ik u gezegd dat niemand het kan, komen tot mij, als het hem niet wordt gegeven vanuit de Vader! 6:66 Ten gevolge hiervan gaan velen van zijn leerlingen weg, de andere kant op; zij zijn niet meer met hem mee rondgetrokken. 6:67 Dan zegt Jezus tot de twaalf: wilt ook gij dat niet: heengaan? 6:68 Simon Petrus antwoordt hem: heer, naar wíe zouden we weggaan?- u hebt woorden vol eeuwig leven, 6:69 en wij hebben er vertrouwen in gekregen en zijn tot de erkenning gekomen dat ú het bent de heilige van God! 6:70 Jezus antwoordt hun: u, de twaalf, heb ik u niet zelf uitgekozen?- toch is uit u één een duivel! 6:71 Hij heeft dat gezegd van Judas van Simon Isjkariot; want die zou hem prijsgeven, één van de twaalf.


- Bible de Jérusalem

1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. 2. Une grande foule le suivait, à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. 3. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. 4. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. 5. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe : « Où achèterons-nous des pains pour que mangent ces gens ? » 6. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. 7. Philippe lui répondit : « Deux cents deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. » 8. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : 9. « Il y a ici un enfant, qui a cinq pains d'orge et deux poissons ; mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » 10. Jésus leur dit : « Faites s'étendre les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'étendirent donc, au nombre d'environ cinq mille hommes. 11. Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâces, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. 12. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. » 13. Ils les rassemblèrent donc et remplirent douze couffins avec les morceaux des cinq pains d'orge restés en surplus à ceux qui avaient mangé. 14. A la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient : « C'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. » 15. Alors Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne, tout seul. 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer, 17. et, montant en bateau, ils se rendaient de l'autre côté de la mer, à Capharnaüm. Il faisait déjà nuit ; Jésus n'était pas encore venu les rejoindre ; 18. et la mer, comme soufflait un grand vent, se soulevait. 19. Ils avaient ramé environ vingt-cinq ou trente stades, quand ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher du bateau. Ils eurent peur. 20. Mais il leur dit : « C'est moi. N'ayez pas peur. » 21. Ils étaient disposés à le prendre dans le bateau, mais aussitôt le bateau toucha terre là où ils se rendaient. 22. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il n'y avait eu là qu'une barque et que Jésus n'était pas monté dans le bateau avec ses disciples, mais que seuls ses disciples s'en étaient allés. 23. Cependant, de Tibériade des bateaux vinrent près du lieu où l'on avait mangé le pain. 24. Quand donc la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus, les gens s'embarquèrent et vinrent à Capharnaüm à la recherche de Jésus. 25. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » 26. Jésus leur répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. 27. Travaillez non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » 28. Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » 29. Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » 30. Ils lui dirent alors : « Quel signe fais-tu donc, pour qu'à sa vue nous te croyions ? Quelle œuvre accomplis-tu ? 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit : Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » 32. Jésus leur répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel ; mais c'est mon Père qui vous le donne, le pain qui vient du ciel, le vrai ; 33. car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. » 34. Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » 35. Jésus leur dit : « Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim ; qui croit en moi n'aura jamais soif. 36. Mais je vous l'ai dit : vous me voyez et vous ne croyez pas. 37. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors ; 38. car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 39. Or c'est la volonté de celui qui m'a envoyé que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » 41. Les Juifs alors se mirent à murmurer à son sujet, parce qu'il avait dit : « Je suis le pain descendu du ciel. » 42. Ils disaient : « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ? Comment peut-il dire maintenant : Je suis descendu du ciel ? » 43. Jésus leur répondit : « Ne murmurez pas entre vous. 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 45. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. 46. Non que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient d'auprès de Dieu : celui-là a vu le Père. 47. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. 48. Je suis le pain de vie. 49. Vos pères, dans le désert, ont mangé la manne et sont morts ; 50. ce pain est celui qui descend du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas. 51. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » 52. Les Juifs alors se mirent à discuter fort entre eux ; ils disaient : « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? » 53. Alors Jésus leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. 54. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. 56. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 57. De même que le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. 58. Voici le pain descendu du ciel ; il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères et ils sont morts ; qui mange ce pain vivra à jamais. » 59. Tel fut l'enseignement qu'il donna dans une synagogue à Capharnaüm. 60. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent : « Elle est dure, cette parole ! Qui peut l'écouter ? » 61. Mais, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce propos, Jésus leur dit : « Cela vous scandalise ? 62. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?... 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. 64. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. 65. Et il disait : « Voilà pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. » 66. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. 67. Jésus dit alors aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 68. Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69. Nous, nous croyons, et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. » 70. Jésus leur répondit : « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les Douze ? Et l'un d'entre vous est un démon. » 71. Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote ; c'est lui en effet qui devait le livrer, lui, l'un des Douze.


- King James Bible

[1] After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias. [2] And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased. [3] And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples. [4] And the passover, a feast of the Jews, was nigh. [5] When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat? [6] And this he said to prove him: for he himself knew what he would do. [7] Philip answered him, Two hundred pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. [8] One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, [9] There is a lad here, which hath five barley loaves, and two small fishes: but what are they among so many? [10] And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand. [11] And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would. [12] When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. [13] Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. [14] Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world. [15] When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force, to make him a king, he departed again into a mountain himself alone. [16] And when even was now come, his disciples went down unto the sea, [17] And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them. [18] And the sea arose by reason of a great wind that blew. [19] So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid. [20] But he saith unto them, It is I; be not afraid. [21] Then they willingly received him into the ship: and immediately the ship was at the land whither they went. [22] The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone; [23] (Howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks:) [24] When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Jesus. [25] And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither? [26] Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled. [27] Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed. [28] Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God? [29] Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent. [30] They said therefore unto him, What sign shewest thou then, that we may see, and believe thee? what dost thou work? [31] Our fathers did eat manna in the desert; as it is written, He gave them bread from heaven to eat. [32] Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven. [33] For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world. [34] Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. [35] And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst. [36] But I said unto you, That ye also have seen me, and believe not. [37] All that the Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast out. [38] For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. [39] And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. [40] And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day. [41] The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven. [42] And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he saith, I came down from heaven? [43] Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves. [44] No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him: and I will raise him up at the last day. [45] It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh unto me. [46] Not that any man hath seen the Father, save he which is of God, he hath seen the Father. [47] Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life. [48] I am that bread of life. [49] Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead. [50] This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die. [51] I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. [52] The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat? [53] Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you. [54] Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day. [55] For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. [56] He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him. [57] As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even he shall live by me. [58] This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever. [59] These things said he in the synagogue, as he taught in Capernaum. [60] Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying; who can hear it? [61] When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Doth this offend you? [62] What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before? [63] It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. [64] But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him. [65] And he said, Therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. [66] From that time many of his disciples went back, and walked no more with him. [67] Then said Jesus unto the twelve, Will ye also go away? [68] Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life. [69] And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. [70] Jesus answered them, Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil? [71] He spake of Judas Iscariot the son of Simon: for he it was that should betray him, being one of the twelve.


- Luther Bibel

Die Speisung der Fünftausend 61Danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. 2Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. 3Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. 4Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. 5Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? 6Das sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er wusste wohl, was er tun wollte. 7Philippus antwortete ihm: Für zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. 8Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: 9Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das für so viele? 10Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich etwa fünftausend Männer. 11Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten; desgleichen auch von den Fischen, soviel sie wollten. 12Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. 13Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. 14Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. 15Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Jesus auf dem See 16Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, 17stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. 18Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. 19Als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und nahe an das Boot kommen; und sie fürchteten sich. 20Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's; fürchtet euch nicht! 21Da wollten sie ihn ins Boot nehmen; und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Jesus das Brot des Lebens 22Am nächsten Tag sah das Volk, das am andern Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. 23Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten unter der Danksagung des Herrn. 24Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. 25Und als sie ihn fanden am andern Ufer des Sees, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hergekommen? 26Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. 27Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben; denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. 28Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? 29Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. 30Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? 31Unsre Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht (Psalm 78,24): »Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen.« 32Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 33Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. 34Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot. 35Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. 36Aber ich habe euch gesagt: Ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. 37Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 38Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 39Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am Jüngsten Tage. 40Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage. 41Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, 42und sprachen: Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann: Ich bin vom Himmel gekommen? 43Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. 44Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage. 45Es steht geschrieben in den Propheten (Jesaja 54,13): »Sie werden alle von Gott gelehrt sein.« Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. 46Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte außer dem, der von Gott gekommen ist; der hat den Vater gesehen. 47Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der hat das ewige Leben. 48Ich bin das Brot des Lebens. 49Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. 50Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. 51Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. 52Da stritten die Juden untereinander und sagten: Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? 53Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. 54Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken. 55Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. 56Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. 57Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. 58Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. 59Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. Scheidung unter den Jüngern 60Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede; wer kann sie hören? 61Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? 62Wie, wenn ihr nun sehen werdet den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? 63Der Geist ist's, der lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. 64Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. 65Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Das Bekenntnis des Petrus 66Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. 67Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt ihr auch weggehen? 68Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; 69 und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes. 70Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch Zwölf erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. 71Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und war einer der Zwölf.


- Arabisch

بعد هذا مضى يسوع الى عبر بحر الجليل وهو بحر طبرية. .1 وتبعه جمع كثير لانهم ابصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى. .2 فصعد يسوع الى جبل وجلس هناك مع تلاميذه. .3 وكان الفصح عيد اليهود قريبا .4 فرفع يسوع عينيه ونظر ان جمعا كثيرا مقبل اليه فقال لفيلبس من اين نبتاع خبزا لياكل هؤلاء. .5 وانما قال هذا ليمتحنه لانه هو علم ما هو مزمع ان يفعل. .6 اجابه فيلبس لا يكفيهم خبز بمئتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئا يسيرا. .7 قال له واحد من تلاميذه وهو اندراوس اخو سمعان بطرس. .8 هنا غلام معه خمسة ارغفة شعير وسمكتان. ولكن ما هذا لمثل هؤلاء. .9 فقال يسوع اجعلوا الناس يتكئون. وكان في المكان عشب كثير. فاتكأ الرجال وعددهم نحو خمسة آلاف. .10 واخذ يسوع الارغفة وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذ اعطوا المتكئين. وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا. .11 فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. .12 فجمعوا وملأوا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة ارغفة الشعير التي فضلت عن الآكلين. .13 فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا ان هذا هو بالحقيقة النبي الآتي الى العالم. .14 واما يسوع فاذ علم انهم مزمعون ان يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا انصرف ايضا الى الجبل وحده .15 ولما كان المساء نزل تلاميذه الى البحر. .16 فدخلوا السفينة وكانوا يذهبون الى عبر البحر الى كفرناحوم. وكان الظلام قد اقبل ولم يكن يسوع قد أتى اليهم. .17 وهاج البحر من ريح عظيمة تهب. .18 فلما كانوا قد جذفوا نحو خمس وعشرين او ثلاثين غلوة نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا. .19 فقال لهم انا هو لا تخافوا. .20 فرضوا ان يقبلوه في السفينة وللوقت صارت السفينة الى الارض التي كانوا ذاهبين اليها .21 وفي الغد لما رأى الجمع الذين كانوا واقفين في عبر البحر انه لم تكن هناك سفينة اخرى سوى واحدة وهي تلك التي دخلها تلاميذه وان يسوع لم يدخل السفينة مع تلاميذه بل مضى تلاميذه وحدهم. .22 غير انه جاءت سفن من طبرية الى قرب الموضع الذي اكلوا فيه الخبز اذ شكر الرب. .23 فلما رأى الجمع ان يسوع ليس هو هناك ولا تلاميذه دخلوا هم ايضا السفن وجاءوا الى كفرناحوم يطلبون يسوع. .24 ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلّم متى صرت هنا. .25 اجابهم يسوع وقال الحق الحق اقول لكم انتم تطلبونني ليس لانكم رأيتم آيات بل لانكم اكلتم من الخبز فشبعتم. .26 اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الابدية الذي يعطيكم ابن الانسان لان هذا الله الآب قد ختمه. .27 فقالوا له ماذا نفعل حتى نعمل اعمال الله. .28 اجاب يسوع وقال لهم هذا هو عمل الله ان تؤمنوا بالذي هو ارسله. .29 فقالوا له فأية آية تصنع لنرى ونؤمن بك. ماذا تعمل. .30 آباؤنا اكلوا المّن في البرية كما هو مكتوب انه اعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا .31 فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ليس موسى اعطاكم الخبز من السماء بل ابي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. .32 لان خبز الله هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. .33 فقالوا له يا سيد اعطنا في كل حين هذا الخبز. .34 فقال لهم يسوع انا هو خبز الحياة. من يقبل اليّ فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. .35 ولكني قلت لكم انكم قد رأيتموني ولستم تؤمنون. .36 كل ما يعطيني الآب فاليّ يقبل ومن يقبل اليّ لا اخرجه خارجا. .37 لاني قد نزلت من السماء ليس لاعمل مشيئتي بل مشيئة الذي ارسلني. .38 وهذه مشيئة الآب الذي ارسلني ان كل ما اعطاني لا أتلف منه شيئا بل اقيمه في اليوم الاخير. .39 لان هذه هي مشيئة الذي ارسلني ان كل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير .40 فكان اليهود يتذمرون عليه لانه قال انا هو الخبز الذي نزل من السماء. .41 وقالوا أليس هذا هو يسوع ابن يوسف الذي نحن عارفون بابيه وامه. فكيف يقول هذا اني نزلت من السماء. .42 فاجاب يسوع وقال لهم لا تتذمروا فيما بينكم. .43 لا يقدر احد ان يقبل اليّ ان لم يجتذبه الآب الذي ارسلني وانا اقيمه في اليوم الاخير. .44 انه مكتوب في الانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله. فكل من سمع من الآب وتعلّم يقبل اليّ. .45 ليس ان احدا رأى الآب الا الذي من الله. هذا قد رأى الآب. .46 الحق الحق اقول لكم من يؤمن بي فله حياة ابدية. .47 انا هو خبز الحياة. .48 آباؤكم اكلوا المنّ في البرية وماتوا. .49 هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الانسان ولا يموت. .50 انا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. ان اكل احد من هذا الخبز يحيا الى الابد. والخبز الذي انا اعطي هو جسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم .51 فخاصم اليهود بعضهم بعضا قائلين كيف يقدر هذا ان يعطينا جسده لناكل. .52 فقال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. .53 من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير. .54 لان جسدي ماكل حق ودمي مشرب حق. .55 من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيّ وانا فيه. .56 كما ارسلني الآب الحي وانا حيّ بالآب فمن يأكلني فهو يحيا بي. .57 هذا هو الخبز الذي نزل من السماء. ليس كما اكل آباؤكم المنّ وماتوا. من يأكل هذا الخبز فانه يحيا الى الابد. .58 قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفرناحوم .59 فقال كثيرون من تلاميذه اذ سمعوا ان هذا الكلام صعب. من يقدر ان يسمعه. .60 فعلم يسوع في نفسه ان تلاميذه يتذمرون على هذا فقال لهم أهذا يعثركم. .61 فان رأيتم ابن الانسان صاعدا الى حيث كان اولا. .62 الروح هو الذي يحيي. اما الجسد فلا يفيد شيئا. الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة. .63 ولكن منكم قوم لا يؤمنون. لان يسوع من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي يسلمه. .64 فقال. لهذا قلت لكم انه لا يقدر احد ان يأتي اليّ ان لم يعط من ابي .65 من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. .66 فقال يسوع للاثني عشر ألعلكم انتم ايضا تريدون ان تمضوا. .67 فاجابه سمعان بطرس يا رب الى من نذهب. كلام الحياة الابدية عندك. .68 ونحن قد آمنّا وعرفنا انك انت المسيح ابن الله الحي. .69 اجابهم يسوع أليس اني انا اخترتكم الاثني عشر وواحد منكم شيطان. .70 قال عن يهوذا سمعان الاسخريوطي. لان هذا كان مزمعا ان يسلمه وهو واحد من الاثني عشر .71


- Structuur


- Taalgebruik

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


- Commentaar


1. 1ste maal : Jezus van Judea naar Galilea 2. 2de maal : Jezus van Judea naar Galilea 3. 4. 5.   6.
Joh 1,43 Joh 4,3 Joh 4,43 Joh 4,45 Joh 4,47 Joh 4,46 Joh 4,54
Tèi epaurion ('s anderendaags)   Meta de tas duo hèmeras (na echter twee dagen) hote oun (toen hij dus) hoti (dat)    
   afèken (hij liet achter)      Ièsous èkei (Jezus kwam) èlthen oun (hij ging dus)  ho Ièsous elthôn (Jezus gekomen)
   tèn Ioudaian (Judea)     ek tès Ioudaias (uit Judea)     ek tès Ioudaias (uit Judea) 
   kai (en)          
èthelèsen exelthein (wilde hij uitgaan / weggaan) apèlthen (hij ging weg) exèlthen (ging hij uit) èlthen (ging)      
eis tèn Galilaian (naar Galilea) palin eis tèn Galilaian (opnieuw naar Galilea) eis tèn Galilaian (naar Galilea) eis tèn Galilaian (naar Galilea) eis tèn Galilaian (naar Galilea) palin eis tèn Kana tès Galilaias (opnieuw naar het Kana van Galilea) eis tèn Galilaian (naar Galilea)
 Jezus roept Filippus en Natanaël : Joh 1,43-51 - Joh 1,43-51 -  Jezus en een samaritaanse vrouw : Joh 4,1-45 - Joh 4,1-45 -  Jezus en een samaritaanse vrouw : Joh 4,1-45 - Joh 4,1-45 -  Jezus en een samaritaanse vrouw : Joh 4,1-45 - Joh 4,1-45 -  Genezing van de zoon van een dienaar van de koning : Joh 4,46-54 - Joh 4,46-54 -    Genezing van de zoon van een dienaar van de koning : Joh 4,46-54 - Joh 4,46-54 -