JOHANNESEVANGELIE , hoofdstuk 7 , Joh 7 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Joh : overzicht , Joh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Joh : commentaar ,

Overzicht van het Johannesevangelie : Joh 1 , Joh 2 , Joh 3 , Joh 4 , Joh 5 , Joh 6 , Joh 7 , Joh 8 , Joh 9 , Joh 10 , Joh 11 , Joh 12 , Joh 13 , Joh 14 , Joh 15 , Joh 16 , Joh 17 , Joh 18 , Joh 19 , Joh 20 , Joh 21 ,

  Joh 1 Joh 2 Joh 3 Joh 4 Joh 5 Joh 6 Joh 7 Joh 8 Joh 9 Joh 10 Joh 11 Joh 12 Joh 13 Joh 14 Joh 15 Joh 16 Joh 17 Joh 18 Joh 19 Joh 20 Joh 21
                                           

Tekstuitleg - Joh 7,1-13 - Joh 7,14-24 - Joh 7,25-31 - Joh 7,32-36 - Joh 7,37-39 - Joh 7,40-44 - Joh 7,45-52 -
Tekstuitleg vers per vers - Joh 7,1 - Joh 7,2 - Joh 7,3 - Joh 7,4 - Joh 7,5 - Joh 7,6 - Joh 7,7 - Joh 7,8 - Joh 7,9 - Joh 7,10 - Joh 7,11 - Joh 7,12 - Joh 7,13 - Joh 7,14 - Joh 7,15 - Joh 7,16 - Joh 7,17 - Joh 7,18 - Joh 7,19 - Joh 7,20 - Joh 7,21 - Joh 7,22 - Joh 7,23 - Joh 7,24 - Joh 7,25 - Joh 7,26 - Joh 7,27 - Joh 7,28 - Joh 7,29 - Joh 7,30 - Joh 7,31 - Joh 7,32 - Joh 7,33 - Joh 7,34 - Joh 7,35 - Joh 7,36 - Joh 7,37 - Joh 7,38 - Joh 7,39 - Joh 7,40 - Joh 7,41 - Joh 7,42 - Joh 7,43 - Joh 7,44 - Joh 7,45 - Joh 7,46 - Joh 7,47 - Joh 7,48 - Joh 7,49 - Joh 7,50 - Joh 7,51 - Joh 7,52 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

-
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


- Loofhuttenfeest = sûkkôth (hutten) < sukkâh . Het speelt zich af in de maand Tisjri (september - oktober) . Rosj hasjana (nieuwjaar) , tien dagen jamim noraïm (10 ontzagwekkende dagen) : reflexie over het voorbije jaar en op zoek naar verzoening) , jom kippoer (grote verzoendag) , dekken , toedekken (om met elkaar verder te kunnen) , loofhuttenfeest (7 dagen) dat eindigt met simchat thora (de vreugde om de thora) .

- Pasen (3X) , Loofhuttenfeest , Chanukha (lichtfeest, licht van de vernieuwing; sol invictus, na de ontwijding van de tempel) .

- 2 nieuwjaarsfeesten (cyclische opvatting van de tijd: lente , zomer...) . Pesach (nisan , 7de maand, het feest gehistoriseerd : uittocht uit de slavernij : de geboorte van het volk) .

De broers van Jezus menen meer te zijn dan zijn leerlingen . Daarmee zijn de leerlingen het niet eens . Broers willen meegaan in het succes . Hierin gaat Jezus niet mee . Vers 5 : want zijn broeders geloofden nog niet in hem ; vertrouwden hem niet . In de synoptici zijn er heel wat problemen met de broers van Jezus . Hoofdstroom en een bepaalde kleine stroom (Johannesstroom) . Moeder en de geloofde leerling . De moeder staat voor Israël . De christelijke gemeenschap mag zich niet losmaken van Israël . Johannes zegt : ziedaar uw zoon . De bestemming van Israël : uw zoon . De weg van Jezus' messias volgen . In Joh wordt de moeder nooit uitdrukkelijk genoemd . De moeder zegt : doe maar wat hij u zeggen zal . De moeder , Israël, zegt aan het volk : doe maar wat hij u zeggen zal . Zegt de evangelist niet hetzelfde . Neem Israël op , zoniet loop je verloren .
Maak je bekend aan de wereld ; het is het moment , volgens zijn broeders . Jezus doet het niet zoals zijn broeders het hadden verhoopt . Het gaat om het woord kairos (de beslissende tijd om de strijd met Rome aan te gaan ; volgens de Zeloten : dfe gewapende strijd met Rome) . Voor jullie is elke gelegenheid goed om de strijd aan te gaan . Zijn broeders vertrouwden niet in het project van Jezus . Jezus spreekt over het uur , nl. het uur van zijn dood ; hij wordt slachtoffer van het geweld ; hij wilde echter niet een geweld .

Waarom worden die zeloten minder gevaarlijk geacht door Rome dan de messiaanse gemeenschap . Gewapend geweld lokt gewapend geweld op . Geweldloos verzet is sterker . Is het principeel of is het strategisch ?

Haten : compromisloos verwerpen . Omdat ze (de wereldorde , de Romeinen) hem niet kunnen plaatsen .

Politieke lezing . Kan ook een ideologische lezing zijn . Om het land te claimen en om Palestijnen te dicrimineren . Alle levensbeschouwelijke systemen moeten oppassen om een onwrikbaar systeem te maken .

Jozua : 3 realiteiten : land - volk - thora . Een concrete plek waar mensen leven . Het is altijd een concreet volk . Thora . Het moet op een bepaalde plaats gerealiseerd worden .

Jakbus , de broeder van Jezus .

Een jood blijft jood en een griek blijft griek (volgens Paulus) . Als we dat niet kunnen waarmaken , dan is Jezus niet verrezen .

Joh 7,1 - Joh 7,1 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,2 - Joh 7,2 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,3 - Joh 7,3 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,4 - Joh 7,4 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,5 - Joh 7,5 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,6 - Joh 7,6 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,7 - Joh 7,7 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,8 - Joh 7,8 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,9 - Joh 7,9 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,10 - Joh 7,10 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,11 - Joh 7,11 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,12 - Joh 7,12 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,13 - Joh 7,13 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,14 - Joh 7,14 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,15 - Joh 7,15 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,16 - Joh 7,16 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,17 - Joh 7,17 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,18 - Joh 7,18 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Waar haal je de bevoegdheid om tegen de rabbijnen in te gaan ? Jullie zijn verkeerd . Neen , we zijn niet verkeerd . Mislukt op het kruis , vanwaar haal je het vandaan voor een gerechtvaardige verklaring van de thora . En dat hij de messias is . Rabbijnse leer : herinterpretatie van overlevering . Het gaat om leven en dood .

Joh 7,19 - Joh 7,19 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,20 - Joh 7,20 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,21 - Joh 7,21 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,22 - Joh 7,22 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,23 - Joh 7,23 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,24 - Joh 7,24 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,25 - Joh 7,25 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,26 - Joh 7,26 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,27 - Joh 7,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,28 - Joh 7,28 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,29 - Joh 7,29 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,30 - Joh 7,30 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,31 - Joh 7,31 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,32 - Joh 7,32 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

b
Joh 7,33 - Joh 7,33 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

b
Joh 7,34 - Joh 7,34 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,35 - Joh 7,35 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,36 - Joh 7,36 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,37 - Joh 7,37 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,38 - Joh 7,38 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,39 - Joh 7,39 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 7,39 .

1. - 3. Slechts in één vers : τουτο δε ελεγον = touto de elegon (dit echter zeiden zij) : Joh 8,6
- In twee verzen : τουτο δε ελεγεν = touto de elegen (dit echter zei hij) : (1) Joh 6,6 . (2) Joh 12,33 .
- In twee verzen : τουτο δε ειπεν = touto de eipen (dit echter zei hij) : (1) Joh 7,39 . (2) Joh 21,19 .

Joh 7,40 - Joh 7,40 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,41 - Joh 7,41 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,42 - Joh 7,42 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,43 - Joh 7,43 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,44 - Joh 7,44 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,45 - Joh 7,45 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,46 - Joh 7,46 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,47 - Joh 7,47 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,48 - Joh 7,48 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,49 - Joh 7,49 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,50 - Joh 7,50 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,51 - Joh 7,51 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

Joh 7,52 - Joh 7,52 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


willibrordvertaling

1] Hierna bleef Jezus rondtrekken in Galilea. De Joden waren er immers op uit om Hem te doden, en daarom trok Hij liever niet in Judea rond. [2] Intussen was het Joodse Loofhuttenfeest* ophanden [3] en zijn broers* zeiden dus tegen Hem: 'Blijf toch niet hier, ga naar Judea, dan zien ook je leerlingen* de daden die je verricht. [4] Je kunt niet in het geheim werken en tegelijk openlijk erkend willen worden! Als je toch al die daden verricht, vertoon je dan aan de wereld!' [5] Zo spraken zijn broers, want ook zij geloofden niet in Hem. [6] Jezus gaf hun ten antwoord: 'Mijn* tijd is nog niet gekomen, maar voor jullie is iedere tijd goed. [7] Jullie kan de wereld niet haten, maar Mij haat ze wel, omdat Ik door mijn getuigenis de slechtheid van haar daden aan de kaak stel. [8] Gaan jullie maar naar het feest; Ik ga niet naar dat feest, omdat mijn tijd nog niet is aangebroken.' [9] Dit zei Hij hun, en Hij bleef zelf in Galilea. [10] Toen echter zijn broers naar het feest waren vertrokken, trok Hij er ook heen, maar onopvallend, als het ware in het geheim. [11] De Joden keken tijdens het feest naar Hem uit en vroegen zich af: 'Waar blijft Hij toch?' [12] Er werd onder de menigte druk over Hem gepraat. Sommigen zeiden: 'Hij is een eerlijk man', maar anderen zeiden: 'Hij misleidt het volk.' [13] Niemand echter durfde vrijuit over Hem te spreken uit vrees voor de Joden. Jezus' optreden in de tempel [14] Toen het feest al op de helft was, ging Jezus naar de tempel en gaf er onderricht. [15] De Joden stonden verbaasd en zeiden: 'Hoe komt Hij aan die kennis van de Schriften? Hij heeft toch geen onderwijs genoten!' [16] Jezus ging hierop in: 'Mijn leer komt niet van Mijzelf, maar van Hem die Mij gezonden heeft. [17] Wie bereid is zijn wil te doen, zal weten of deze leer van God komt, of dat Ik spreek op eigen gezag. [18] Iemand die op eigen gezag spreekt, zoekt zijn eigen glorie, maar Hij die de eer zoekt van degene die Hem gezonden heeft, is betrouwbaar en vrij van alle bedrog. [19] Heeft Mozes u de wet niet gegeven? En toch onderhoudt niemand van u die wet. Waarom bent u er anders op uit om Mij te doden?' [20] 'U bent bezeten' zei het volk. 'Wie is eropuit om U te doden?' [21] Jezus hernam: 'Eén* daad heb Ik verricht en u staat er allen versteld van. [22] En toch: Mozes heeft u de besnijdenis gegeven – al gaat ze eigenlijk terug op de aartsvaders en niet op Mozes zelf – en u besnijdt iemand zelfs op sabbat. [23] Als iemand dus op sabbat besneden mag worden omdat anders de wet van Mozes wordt geschonden, moet u dan op Mij kwaad worden als Ik op sabbat iemand helemaal gezond maak? [24] U moet niet oppervlakkig oordelen, maar een rechtvaardig oordeel vellen.' Reacties van het volk [25] Nu begonnen sommige Jeruzalemmers zich af te vragen: 'Dit is toch de man die ze willen doden? [26] En Hij staat daar in het openbaar te spreken zonder dat ze er iets van zeggen. Zouden onze leiders dan werkelijk tot de overtuiging gekomen zijn dat Hij de Messias is? [27] Maar van Hem weten we waar* Hij vandaan komt, terwijl de Messias komt zonder* dat men weet waar Hij vandaan komt.' [28] Bij zijn onderricht in de tempel riep Jezus: 'Goed, u kent Mij en u weet waar Ik vandaan kom! Toch ben Ik niet gekomen uit Mijzelf, maar iemand die waarachtig is heeft Mij gezonden, en u kent Hem niet. [29] Ik ken Hem, want Ik kom bij Hem vandaan: Hij is het die Mij gezonden heeft.' [30] Toen hadden ze Hem willen grijpen, maar niemand sloeg werkelijk toe, want zijn uur was nog niet gekomen. [31] Onder het volk waren er velen in Hem gaan geloven. Ze zeiden: 'Als de Messias komt, zal Hij dan meer tekenen kunnen verrichten dan deze man gedaan heeft?' De autoriteiten willen Jezus grijpen [32] Toen de farizeeën hoorden dat het volk zo over Hem sprak, stuurden de hogepriesters en de farizeeën gerechtsdienaren op Hem af om Hem te grijpen. [33] Toen zei Jezus: 'Nog* maar een korte tijd ben Ik bij u; dan ga Ik heen, naar Hem die Mij gezonden heeft. [34] U zult Mij zoeken maar niet vinden: waar* Ik ben, daar kunt u niet komen.' [35] De Joden zeiden onder elkaar: 'Waar wil Hij dan naartoe, dat Hij voor ons onvindbaar zal zijn? Hij* wil toch niet uitwijken naar de Griekse* diaspora en daar de Grieken gaan onderrichten? [36] Wat betekent die uitspraak dan: "U zult Mij zoeken maar niet vinden" en: "Waar Ik ben, daar kunt u niet komen"?' Stromen levend water [37] Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus daar en riep: 'Heeft* iemand dorst, laat hij dan naar Mij toe komen, en laat drinken [38] wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.' [39] Hiermee doelde Hij op de Geest die men zou ontvangen als men tot geloof in Hem kwam. Toen was de Geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt* was. Verdeeldheid onder de toehoorders [40] Onder het volk waren er die bij het horen van deze woorden zeiden: 'Dit is werkelijk de profeet*.' [41] Sommigen beweerden: 'Hij is de Messias.' Maar er waren er ook die zeiden: 'De Messias komt toch niet uit Galilea*? [42] Zegt de Schrift niet dat de Messias uit het geslacht van David komt en uit Betlehem, de woonplaats van David?' [43] Zo ontstond er verdeeldheid over Hem onder het volk. [44] Er waren er die Hem wilden grijpen, maar niemand sloeg werkelijk toe. Ongeloof van de autoriteiten [45] Toen de gerechtsdienaren bij de hogepriesters en farizeeën terugkwamen, vroegen dezen: 'Waarom hebben jullie Hem niet meegebracht?' [46] De dienaars zeiden: 'Nog nooit heeft een mens zo gesproken!' [47] Waarop de farizeeën antwoordden: 'Hebben jullie je ook al laten misleiden? [48] Heeft een van de leiders Hem geloof geschonken? Of iemand van de farizeeën? [49] Maar dat volk, dat de wet* niet kent, vervloekt zijn ze!' [50] Nikodemus, de man die indertijd naar Jezus toe was gekomen, iemand uit hun eigen kring, merkte op: [51] 'Sinds wanneer staat de wet ons toe iemand te veroordelen zonder hem eerst te horen en ons over zijn daden een oordeel te vormen?' [52] Maar hij kreeg als antwoord: 'Bent u soms ook een Galileeër? Zoek het maar na en u zult zien: uit Galilea komen geen profeten*!' Een overspelige vrouw [53] Toen* ging iedereen naar huis,


De Naardense bijbel

1 ¶ Na dit alles is Jezus blijven rondtrekken in Galilea; want rondtrekken in het Judeese wilde hij niet omdat de Judeeërs een gelegenheid zochten om hem te doden. 2 Maar het Loofhuttenfeest van de Judeeërs is nabij, 3 en dan zeggen zijn broers tot hem: vertrek van hier en ga heen naar Judea, zodat ook je leerlingen daar de werken die je doet aanschouwen, 4 want niemand blijft iets doen in het verborgene terwijl hij tegelijk openlijke erkenning zoekt; als je zoveel doet, vertoon jezelf dan aan de wereld! 5 Want zijn broers geloofden nog niet in hem. 6 Dan zegt Jezus tot hen: het is mijn tijd nog niet,– voor jullie is elk tijdstip geschikt; 7 de wereld kan jullie niet haten maar mij haat ze, omdat ik over haar betuig dat haar werken uit den boze zijn; 8 trekken jullie op naar het feest, ik trek niet op naar dit feest omdat mijn tijd nog niet vervuld is! 9 Dat zei hij tot hen en zo bleef hij in Galilea. 10 Maar met dat zijn broers optrekken naar het feest, dán trekt ook hij op, niet openlijk, maar zo'n beetje in het verborgene. 11 Toen zijn de Judeeërs naar hem gaan zoeken op het feest; ze hebben gezegd: en waar is hij nu? 12 In de scharen is er veel gemompel over hem geweest; sommigen zeiden: hij is een goed iemand!, maar anderen hebben gezegd: nee, hij verleidt de schare tot dwaling! 13 Niemand echter heeft openlijk over hem gesproken uit vrees voor de Judeeërs. 14 ¶ Als het feest al op de helft is trekt Jezus op naar het heiligdom en is daar onderricht gaan geven,– 15 tot verwondering dan van de Judeeërs, die zeiden: hoe heeft hij weet van de Schriften zonder te hebben geleerd? 16 Dan antwoordt Jezus hun en zegt: mijn onderricht is niet van mijzelf maar van hem die mij gestuurd heeft; 17 als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht wel onderkennen of het uit God is of dat ik van mijzelf uit spreek; 18 wie van zichzelf uit spreekt, zoekt zijn eigen glorie, maar wie de glorie zoekt van wie hem heeft gestuurd, die is waarachtig; ongerechtigheid is er in hem niet!– 19 waarom zoekt ge mij te doden? 20 De schare antwoordt: u hebt een demon!– wie zoekt u te doden? 21 Jezus antwoordt en zegt tot hen: heeft Mozes u niet de Wet gegeven?– en niemand van u dóet de Wet!– één werk heb ik gedaan en u bent allemaal verwonderd! 22 Daarom: Mozes heeft u de besnijdenis gegeven, –niet dat die van Mozes komt, nee: van de vaderen– en ook op sabbat besnijdt ge een mens; 23 als een mens op sabbat een besnijdenis ontvangt opdat de Wet van Mozes niet wordt losgelaten, hoe kunt ge dan kwaad worden op mij omdat ik héél een mens gezond gemaakt heb op de sabbat?– 24 oordeelt niet op het eerste gezicht maar oordeelt met een oordeel dat rechtvaardig is! 25 Toen moesten sommigen van de Jeruzalemmers wel zeggen: is hij het niet die ze zoeken te doden?– 26 en zie eens: hij spreekt vrijuit en ze zeggen niets tegen hem in! Het zal toch niet wáár zijn, dat onze oversten erkennen dat hij de Christus is! 27 Nee, van hem weten we waarvandaan hij is; en de Christus: wanneer die komt is niemand ermee bekend vanwaar hij is! 28 Dan schreeuwt Jezus het uit in het heiligdom, bij zijn onderricht, en zegt: ja, u weet wíe ik ben en u weet van wáár ik ben, maar ik ben niet vanuit mijzelf gekomen nee, het is de Waarachtige die mij heeft gestuurd, en van hem hebt u geen weet! 29 Ik weet wie hij is omdat ik ben van bij hem en hij mij heeft gezonden! 30 Hoewel ze toen echt ernaar zijn gaan zoeken om hem te grijpen heeft niemand de hand op hem kunnen leggen; omdat zijn uur nog niet gekomen was. 31 Maar uit de schare krijgen velen vertrouwen in hem, zij hebben gezegd: wanneer de Christus komt, zal die méér tekenen doen dan deze man heeft gedaan? 32 De farizeeërs horen dat de schare dit over hem murmelt en ze zenden, overpriesters en farizeeërs samen, gerechtsdienaars uit om hem te grijpen. 33 Dan zegt Jezus: nog een korte tijd ben ik bij u, ik ga heen tot hem die mij heeft gestuurd; 34 ge zult me zoeken en niet vinden, waar ik dan ben kunt u niet komen!