JOHANNESEVANGELIE , hoofdstuk 13 , Joh 13 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html -


- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 13 -

Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van de pericopen - Overzicht van deze website - Tekstuitleg vers per vers - Tekstuitleg per pericope - ZOEKEN -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Joh : overzicht , Joh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Joh : commentaar ,

Overzicht van het Johannesevangelie : Joh 1 , Joh 2 , Joh 3 , Joh 4 , Joh 5 , Joh 6 , Joh 7 , Joh 8 , Joh 9 , Joh 10 , Joh 11 , Joh 12 , Joh 13 , Joh 14 , Joh 15 , Joh 16 , Joh 17 , Joh 18 , Joh 19 , Joh 20 , Joh 21 ,

  Joh 1 Joh 2 Joh 3 Joh 4 Joh 5 Joh 6 Joh 7 Joh 8 Joh 9 Joh 10 Joh 11 Joh 12 Joh 13 Joh 14 Joh 15 Joh 16 Joh 17 Joh 18 Joh 19 Joh 20 Joh 21
                                           

Tekstuitleg - Joh 13,1-20 - Joh 13,21-30 - Joh 13,31-38 -
Tekstuitleg vers per vers : - Joh 13,1 - Joh 13,2 - Joh 13,3 - Joh 13,4 - Joh 13,5 - Joh 13,6 - Joh 13,7 - Joh 13,8 - Joh 13,9 - Joh 13,10 - Joh 13,11 - Joh 13,12 - Joh 13,13 - Joh 13,14 - Joh 13,15 - Joh 13,16 - Joh 13,17 - Joh 13,18 - Joh 13,19 - Joh 13,20 - Joh 13,21 - Joh 13,22 - Joh 13,23 - Joh 13,24 - Joh 13,25 - Joh 13,26 - Joh 13,27 - Joh 13,28 - Joh 13,29 - Joh 13,30 - Joh 13,31 - Joh 13,32 - Joh 13,33 - Joh 13,34 - Joh 13,35 - Joh 13,36 - Joh 13,37 - Joh 13,38 -Voetwassing : Joh 13,1-20 - Joh 13,1-20 -
Eén van jullie zullen Mij overleveren : Joh 13,21-30 - Joh 13,21-30 -
Ik ga heen : Joh 13,31-38 - Joh 13,31-38 -

Voetwassing : Joh 13,1-20
Joh 13,1 - Joh 13,1 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.                

King James Bible.
Luther-Bibel.

Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.

Tekstuitleg van Joh 13,1.

6. πασχα (= pascha; pascha, Pesach, Pasen; zn nom onz enk). Taalgebruik in het NT: pascha (pascha). Joh (9): (1) Joh 2,13. (2) Joh 2,23. (3) Joh 6,4. (4) Joh 11,55. (5) Joh 12,1. (6) Joh 13,1. (7) Joh 18,28 . (8) Joh 18,39 . (9) Joh 19,14.

πασχα (= pascha; pascha, Pesach, Pasen). bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn ev  P Ab 
  55  28  27    15  24   

7. ειδως (= eidôs: wetende; wkw act part perf nom mann enk, zie het wkw οιδα = oida: ik weet). Taalgebruik in het NT: oida (ik weet). Bijbel (35). LXX (14). NT (21). Joh (5): (1) Joh 6,61. (2) Joh 13,1. (3) Joh 13,3. (4) Joh 18,4. (5) Joh 19,28. Een vorm van οιδα = oida in de LXX (283), in het NT (321).
- ειδοτες (= eidotes: wetende; wkw act part perf nom mann mv, zie het wkw οιδα = oida: ik weet). Bijbel (37). OT (14). NT (23): (1) Mt 22,29. (2) Mc 12,24. (3) Lc 8,53. (4) Joh 21,12. (5).

7. - 9. ειδως ὁ Ιησους (= eidôs ho Ièsous: Jezus wetende). NT (3): (1) Joh 13,1. (2) Joh 13,3. (3) Joh 19,28. Variante lezing in Joh 13,3.
- ειδως δε ὁ Ιησους (= eidôs de ho Ièsous: Jezus echter wetende). NT (2): (1) Mt 12,25. (2) Joh 6,61.
- Dit vers Joh 13,1 en Joh 19,28 omsluiten het geheel.

31. - 32. εἰς τέλος

33. ἠγάπησεν (= ègapèsen: hij beminde; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw αγαπαω = agapaô: houden van, beminnen). Joh (3): (1) Joh 3,16. (2) Joh 13,1. (3) Joh 15,9. In Joh 15,9 wordt de relatie van de vader en de zoon weergegeven; in Joh 3,16 de relatie van God tot de wereld; in Joh 13,1 de relatie tussen Jezus en de zijnen.

  αγαπαω (= agapaô: houden van, beminnen) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn ev  P Ab
  ἠγάπησεν (= ègapèsen: hij beminde; wkw act ind aor 3de pers enk). 45  33  12       

Joh 13,2 - Joh 13,2 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,3 - Joh 13,3 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει,                

King James Bible.
Luther-Bibel.

3 εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει,

Tekstuitleg van

1. ειδως (= eidôs: wetende; wkw act part perf nom mann enk, zie het wkw οιδα = oida: ik weet). Taalgebruik in het NT: oida (ik weet). Bijbel (35). LXX (14). NT (21). Joh (5): (1) Joh 6,61. (2) Joh 13,1. (3) Joh 13,3. (4) Joh 18,4. (5) Joh 19,28. Een vorm van οιδα = oida in de LXX (283), in het NT (321).
- ειδοτες (= eidotes: wetende; wkw act part perf nom mann mv, zie het wkw οιδα = oida: ik weet). Bijbel (37). OT (14). NT (23): (1) Mt 22,29. (2) Mc 12,24. (3) Lc 8,53. (4) Joh 21,12. (5).

 

1. - 3. Variante lezing in Joh 13,3: ειδως ὁ Ιησους (= eidôs ho Ièsous: Jezus wetende). NT (3): (1) Joh 13,1. (2) Joh 13,3. (3) Joh 19,28.
- ειδως δε ὁ Ιησους (= eidôs de ho Ièsous: Jezus echter wetende). NT (2): (1) Mt 12,25. (2) Joh 6,61.

Variante lezing : ειδως ὁ Ιησους = eidôs ho Ièsous (Jezus wetende). NT (3) : (1) Joh 13,1. (2) Joh 13,3. (3) Joh 19,28. ειδως δε ὁ Ιησους = eidôs de ho Ièsous (Jezus echter wetende). NT (2) : (1) Mt 12,25. (2) Joh 6,61.

Joh 13,4 - Joh 13,4 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,5 - Joh 13,5 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,6 - Joh 13,6 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,7 - Joh 13,7 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,8 - Joh 13,8 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,9 - Joh 13,9 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,10 - Joh 13,10 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,11 - Joh 13,11 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,12 - Joh 13,12 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,13 - Joh 13,13 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,14 - Joh 13,14 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,15 - Joh 13,15 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,16 - Joh 13,16 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,17 - Joh 13,17 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,18 - Joh 13,18 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,19 - Joh 13,19 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,20 - Joh 13,20 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Eén van jullie zullen Mij overleveren : Joh 13,21-30

Joh 13,21 - Joh 13,21 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

4. pass. ind. aor. 3de pers. enk. εταραχθη = etarachthè (hij werd in verwarring gebracht) van het werkw. ταρασσω = tarassô (in verwarring brengen, verwarren). Taalgebruik in het NT : tarassô (in verwarring brengen, verwarren). Taalgebruik in de LXX : tarassô (in verwarring brengen, verwarren). Taalgebruik in Lc : tarassô (in verwarring brengen, verwarren). LXX (24). NT (3) : (1) Mt 2,3. (2) Lc 1,12. (3) Joh 13,21. Een vorm van ταρασσω = tarassô in de LXX (121) , in het NT (17) : (1) Mt 2,3. (2) Mt 14,26. (3) Lc 1,12. (4) Lc 24,38. (5) Joh 5,4. (6) Joh 5,7. (7) Joh 11,33. (8) Joh 12,27. (9) Joh 13,21. (10) Joh 14,1. (11) Joh 14,27. (12) Hnd 15,24. (13) Hnd 17,8. (14) Hnd 17,13. (15) Gal 1,7. (16) Gal 5,10. (17) 1 Pe 3,14.

Joh 13,22 - Joh 13,22 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,23 - Joh 13,23 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,24 - Joh 13,24 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,25 - Joh 13,25 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,26 - Joh 13,26 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,27 - Joh 13,27 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,28 - Joh 13,28 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,29 - Joh 13,29 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,30 - Joh 13,30 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Ik ga heen : Joh 13,31-38

Evangelielezing op de : Johannes 13,31-33a.34-35
Toen Judas was weggegaan, zei Jezus: "Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn eerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart."

Joh 13,31 - Joh 13,31 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,32 - Joh 13,32 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

b
Joh 13,33 - Joh 13,33 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

b
Joh 13,34 - Joh 13,34 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

 

Tekstuitleg van Joh 13,34

8. kathôs (zoals). Verwijzing : kathôs (zoals), zie Joh 3,16. In 31 verzen bij Johannes. (1) Joh 1,23. (2) Joh 3,14. (3) Joh 5,23. (4) Joh 5,30. (5) Joh 6,31. (6) Joh 6,57. (7) Joh 6,58. (8) Joh 7,38. (9) Joh 8,28. (10) Joh 10,15. (11) Joh 12,14. (12) Joh 12,50 kathôs (zoals).... houtôs (zo).. (13) Joh 13,15 (kathôs... kai... : zoals... ook). (14) Joh 13,33 (kathôs... kai... : zoals... ook). (15) Joh 13,34 (kathôs... kai... : zoals... ook). (16) Joh 14,27. (17) Joh 14,31. (18) Joh 15,4 kathôs (zoals).... houtôs (zo). (19) Joh 15,9 (kathôs... kai... : zoals... ook). (20) Joh 15,10. (21) Joh 15,12. (22) Joh 17,2. (23) Joh 17,11. (24) Joh 17,14. (25) Joh 17,16. (26) Joh 17,18 (kathôs... kai... : zoals... ook). (27) Joh 17,21. (28) Joh 17,22. (29) Joh 17,23. (30) Joh 19,40. (31) Joh 20,21.

kathôs 15.     kathôs 21. kathôs 19.  
Joh 13,34   Joh 15,12   Joh 15,9  
kathôs (zoals) ina kai humeis (opdat ook jullie) ina (opdat) kathôs (zoals) kathôs (zoals) kagô (ook ik)
          humas (jullie)
ègapèsa (ik beminde) agapate (beminne) agapate (jullie beminnen) ègapèsa (ik beminde) ègapèsen (hij beminde) ègapèsa (ik beminde)
humas (jullie) allèlous (elkaar) allèlous (elkaar) humas (jullie) me (mij)  
        ho patèr (de vader)  
           
 Ik ga heen : Joh 13,31-38 -    Jezus: de ware wijnstok :- Joh 15,1-17 -    Jezus: de ware wijnstok : Joh 15,1-17 -  

De aardse werkelijkheid moet als 't ware een afspiegeling zijn van de hemelse. Hoe gedroomd wordt over het hierna-maals , moge beleefd worden in het hiernu

vergelijking Joh 3,16 met Joh 3,17            
Joh 3,16  Joh 3,17   Joh 3,16   Joh 3,17  
houtôs (zozeer) ou (niet)   hina (opdat) all' (maar) hina (opdat) all' (maar) hina (opdat)
gar (immers) gar (immers)   pas ho pisteuôn (al wie gelooft)      
ègapèsen (beminde) apesteilen (zond)   eis auton (in hem)      
      mè apolètai (niet verloren gaat) echèi zôèn aiônion (eeuwig leven zou hebben) krinèi (hij zou veroordelen) sôthèi (zou gered worden)
ho theos (God)  ho theos (God)       ton kosmon (de wereld) ho kosmos (de wereld)
  ton huion (de zoon)         di'autou (via hem)
ton kosmon (de wereld) eis ton kosmon (naar de wereld)          

Joh 13,35 - Joh 13,35 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,36 - Joh 13,36 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,37 - Joh 13,37 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van

Joh 13,38 - Joh 13,38 -
Griekse tekst Vulg. Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
                 

King James Bible.
Luther-Bibel.

Tekstuitleg van


1Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 2καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου, 3εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει, 4ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν. 5εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ᾧ ἦν διεζωσμένος. 6ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει αὐτῷ, Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 7ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 8λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ' ἐμοῦ. 9λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν. 10λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ' ἔστιν καθαρὸς ὅλος: καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ' οὐχὶ πάντες. 11ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν: διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε. 12Οτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν [καὶ] ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; 13ὑμεῖς φωνεῖτέ με Ὁ διδάσκαλος καὶ Ὁ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ. 14εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας ὁ κύριος καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας: 15ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 16ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. 17εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 18οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω: ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην: ἀλλ' ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ' ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 19ἀπ' ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι. 20ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με. 21Ταῦτα εἰπὼν [ὁ] Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. 22ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. 23ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς: 24νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει. 25ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν; 26ἀποκρίνεται [ὁ] Ἰησοῦς, Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ ψωμίον [λαμβάνει καὶ] δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου. 27καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὃ ποιεῖς ποίησον τάχιον. 28τοῦτο [δὲ] οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ: 29τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς, Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 30λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς: ἦν δὲ νύξ. 31Οτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς, Νῦν ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ: 32[εἰ ὁ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ] καὶ ὁ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 33τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ' ὑμῶν εἰμι: ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Οπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι. 34ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους: καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 35ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 36Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη [αὐτῷ] Ἰησοῦς, Οπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον. 37λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος, Κύριε, διὰ τί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι; τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ θήσω. 38ἀποκρίνεται Ἰησοῦς, Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις; ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσῃ ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς.