JOHANNESEVANGELIE , hoofdstuk 21 , Joh 21 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 -
- Joh 21,20-25 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Joh : overzicht , Joh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Joh : commentaar ,

Overzicht van het Johannesevangelie : Joh 1 , Joh 2 , Joh 3 , Joh 4 , Joh 5 , Joh 6 , Joh 7 , Joh 8 , Joh 9 , Joh 10 , Joh 11 , Joh 12 , Joh 13 , Joh 14 , Joh 15 , Joh 16 , Joh 17 , Joh 18 , Joh 19 , Joh 20 , Joh 21 ,

  Joh 1 Joh 2 Joh 3 Joh 4 Joh 5 Joh 6 Joh 7 Joh 8 Joh 9 Joh 10 Joh 11 Joh 12 Joh 13 Joh 14 Joh 15 Joh 16 Joh 17 Joh 18 Joh 19 Joh 20 Joh 21
                                           

Overzicht van het Johannesevangelie : Joh 1 , Joh 2 , Joh 3 , Joh 4 , Joh 5 , Joh 6 , Joh 7 , Joh 8 , Joh 9 , Joh 10 , Joh 11 , Joh 12 , Joh 13 , Joh 14 , Joh 15 , Joh 16 , Joh 17 , Joh 18 , Joh 19 , Joh 20 , Joh 21 ,
Tekstuitleg per pericope - Joh 21,1-14 - Joh 21,15-19 - Joh 21,20-25 -
Tekstuitleg vers per vers : - Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 - Joh 21,15 - Joh 21,16 - Joh 21,17 - Joh 21,18 - Joh 21,19 - Joh 21,20 - Joh 21,21 - Joh 21,22 - Joh 21,23 - Joh 21,24 - Joh 21,25 -

Joh 21,1 . Joh 21,2 . Joh 21,3 . Joh 21,4 . Joh 21,5 . Joh 21,6 . Joh 21,7 . Joh 21,8 . Joh 21,9 . Joh 21,10 . Joh 21,11 . Joh 21,12 . Joh 21,13 . Joh 21,14 . Joh 21,15 . Joh 21,16 . Joh 21,17 . Joh 21,18 . Joh 21,19 . Joh 21,20 . Joh 21,21 . Joh 21,22 . Joh 21,23 . Joh 21,24 . Joh 21,25 .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

-
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias : Joh 21,1-14 -
Petrus, de herder van Jezus'kudde : Joh 21,15-19 -
De leerling van wie Jezus hield : Joh 21,20-25 -

Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias : Joh 21,1-14 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -

Evangelielezing op de : Johannes 21,1-14 (Verwijzing : Joh 21,1-14) :
In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep als volgt: Er waren bijeen Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: "Ik ga vissen." Zij antwoordden: "Dan gaan wij mee." Zij gingen dus op weg en klommen in de boot maar ze vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan: "Vrienden, hebben jullie soms wat vis?" "Neen," zeiden ze. Toen beval Hij hun: "Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge iets vangen." Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: "Het is de Heer!" Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was trok hij zijn bovenkleed aan – want hij droeg slechts een onderkleed – en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver van de kust, slechts ongeveer tweehonderd el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan. Toen zij aan land waren gestapt zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis er op en brood. Jezus sprak tot hen: "Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt." Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks en ofschoon het er zoveel waren scheurde het net niet. Jezus zei hun: "Komt ontbijten." Wetend dat het de Heer was durfde geen van de leerlingen Hem vragen: "Wie zijt Gij?" Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis. Dit was nu de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was opgestaan.

Joh 21,1 - Joh 21,1 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:1 meta tauta efanerôsen eauton palin | | o | ièsous tois mathètais epi tès thalassès tès tiberiados efanerôsen de outôs   1 postea manifestavit se iterum Iesus ad mare Tiberiadis manifestavit autem sic    1 In die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep als volgt:  [1] Daarna* heeft Jezus zich nog eens aan zijn leerlingen geopenbaard, bij het Meer* van Tiberias. Dit geschiedde als volgt.  [1] Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt.   1 ¶ Na dit alles toont Jezus zich weer aan de leerlingen, in een verschijning aan de zee van Tiberias; daar is zijn verschijnen zó:   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,1 .

Joh 21,1.1. μετα = meta (met , na) . Afkorting : μετ' = met' OF μεθ' = meth' . Taalgebruik in het NT : meta (na , met) . Taalgebruik in de LXX : meta (na , met) .
-- Lat. cum . Ned. met (Gr. me - ta = met die dingen) . D. mit . E. with . Fr. avec (< apud hoc : met dat) .
-- Lat. post-quam . Ned. na-dat . D. nachdem . Fr. après (< ad pressum = tot ge-perst , opeengeperst ; primere , pressum : persen ) . E. after .

  meta (na, met)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
1 meta  1443  1159  284  42  34  37  24  48  77  22  113  137 
2 met'  737 611 126 18 16 21 23 14 10 24 55 78
3 meth'  1   1             1    
  totaal  2181 1770 411 60 50 58 47 62 87 47 168 215

Joh 21,1.2. nom. en acc. onz. mv. ταυτα = tauta (deze dingen) van het aanwijzend voornaamw. οὑτος = houtos . Taalgebruik in het NT : houtos (deze) . Taalgebruik in de LXX : houtos (deze) . Joh (58) .

    bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  nom. + acc. onz. mv. tauta  815  587  228  22 14 46  58              

Joh 21,1.1. - 2. μετα ταυτα = meta tauta (na deze dingen) . NT (25) . Joh (8) : (1) Joh 3,22 . (2) Joh 5,1 . (3) Joh 5,14 . (4) Joh 6,1 . (5) Joh 7,1 . (6) Joh 13,7 . ( 7) Joh 19,38 . (8) Joh 21,1 . μετα ταυτα = meta tauta (na deze dingen, daarna) .
- In 6 van de 8 teksten volgt het onderwerp ὁ Ιησους = ho Ièsous (Jezus) na het werkw. en heeft er ook een plaatsverandering plaats .

Joh 21,1.3. εφανερωσεν = efanerôsen (hij openbaarde zich) . Bijbel (4) : (1) Joh 2,11 (2) Joh 21,1 . (3) Rom 1,19 . (4) Tit 1,3 .

- Kana tès Galilaias (Kana van Galilea) komt bij Johannes in 4 verzen voor; in Joh 2,1 en Joh 2,11; in Joh 4,46 (waar palin (opnieuw) en andere termen naar Joh 2,1-12 verwijzen); in Joh 21,2 waar Natanaël genoemd wordt met de vermelding dat hij uit Kana van Galilea afkomstig is.

Joh 21,1.12. gen. vr. enk. θαλασσης = thalassès van het zelfst. naamw. θαλασσα = thalassa (zee, meer) . Taalgebruik in het NT : thalassa (zee meer) . Taalgebruik in de LXX : thalassa (zee meer) .

  thalassa (zee)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
2 gen. vr. enk. thalassès  176  148  28  14 
  totaal 446  359  87  15  18  10  24  36  45 

  thalassa (zee)   Mt Mc Lc Joh  //
2 gen. vr. enk. thalassès  3 : (1) Mt 4,15 . (2) Mt 14,26 . (3) Mt 18,6 . 4 : (1) Mc 5,1 . (2) Mc 6,47 . (3) Mc 6,48 . (4) Mc 6,49 . 1 : Lc 21,25 . 6  : (1) Joh 6,1 . (2) Joh 6,17 . (3) Joh 6,19 . (4) Joh 6,22 . (5) Joh 6,25 . (6) Joh 21,1 . 2 : (1)  Mt 14,26 // Mc 6,49 . (2) Mt 18,6 // Mc 9,42 // Lc 17,2 .
  totaal 15  18   

In Joh. is er van de zee slechts sprake in Joh 6 (7X) en Joh 21 (2X) . In Joh 6,1 krijgt θαλασσης = thalassès (zee) een nadere bepaling : της γαλιλαιας της τιβεριαδος = tès galilaias tès tiberiados (van Galilea , van Tiberias) ; in Joh 21,1 nog slechts de bepaling της τιβεριαδος = tès tiberiados (van Tiberias) . Het zijn de enigste verzen in Joh waarin Galilea nader bepaald wordt .

17. οὑτως = houtôs (op die wijze, zo) . Taalgebruik in het NT : houtos (zo) . Taalgebruik in de LXX : houtos (zo) . Joh (14) : (1) Joh 3,8 . (2) Joh 3,14 . (3) Joh 3,16 (houtôs... hôste : zo... dat). (4) Joh 4,6 . (5) Joh 5,21 (hôsper... houtôs : zoals... zo) . (6) Joh 5,26 (hôsper... houtôs : zoals... zo) . (7) Joh 7,46 . (8) Joh 11,48 . (9) Joh 12,50 kathôs (zoals) .... houtôs (zo) . . (10) Joh 13,25 . (11) Joh 14,31 (12) Joh 15,4 kathôs (zoals) .... houtôs (zo) . (13) Joh 18,22 . (14) Joh 21,1 .

houtôs (zo)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  907  708  199  32  10  21  14  26  90  63  77 

- Hebreeuws . כֵן = khen (zo) . Taalgebruik in Tenakh : khen (zo) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , nun = 14 of 50 ; totaal : 25 (5²) OF 70 (2 X 5 X 7) . Structuur : 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (514) . Pentateuch (156) . Eerdere Profeten (109) . Latere Profeten (109) . 12 Kleine Profeten (25) . Geschriften (115) .
- Ned. : zo . D. : so . E. : thus . Fr. ainsi < ains - si . ains (ante) -> antius sic . Grieks : οὑτως = houtôs (op die wijze, zo) . Taalgebruik in het NT : houtos (zo) . Hebreeuws : כֵן = khen (zo) . Taalgebruik in Tenakh : khen (zo) . Lat. : sic .


Joh 21,2 - Joh 21,2 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:2 èsan omou simôn petros kai thômas o legomenos didumos kai nathanaèl o apo kana tès galilaias kai oi tou zebedaiou kai alloi ek tôn mathètôn autou duo  2 erant simul Simon Petrus et Thomas qui dicitur Didymus et Nathanahel qui erat a Cana Galilaeae et filii Zebedaei et alii ex discipulis eius duo    2 Er waren bijeen Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen.  [2] Bij elkaar waren: Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen.  [2] Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat betekent ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen.  2 bijeen zijn: Simon Petrus, Tomas die Tweeling genoemd wordt, Natanaël van Kana in Galilea, die van Zebedeüs, en nog twee anderen uit de kring van zijn leerlingen   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,2 .

11. Natanaël wordt in 6 verzen van het Johannesevangelie vermeld; in 5 vrezen van de roeping van Filippus en Natanaël (Joh 1,45.46.47.48.49) en Joh 21,2. Daar wordt bij vermeld : Nathanaèl ho apo Kana tès Galilaias (Natanaël, hij uit Kana van Galilea).

16. vr. enk. γαλιλαιας = galilaias (van Galilea) van het zelfst. naamw. γαλιλαια= galilaia (Galilea) . Taalgebruik in het NT : Galilaia (Galilea) . Taalgebruik in de LXX : Galilaia (Galilea) .

Galilaia (Galilea)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
gen. vr. enk. Galilaias , telkens met het bep. lidw. tès 40  36  10      25  33     

Galilaia (Galilea)  syn.    Mt Mc Lc Joh syn.  
gen. vr. enk. Galilaias , telkens met het bep. lidw. tès 25    8 : (1) Mt 2,22 . (2) Mt 3,13 . (3) Mt 4,18 . (4) Mt 4,25 . (5) Mt 15,29 . (6) Mt 19,1 . (7) Mt 21,11 . (8) Mt 27,55 . 7 : (1) Mc 1,9 . (2) Mc 1,16 . (3) Mc 1,28 . (4) Mc 3,7 . (5) Mc 6,21 . (6) Mc 7,31 . (7) Mc 9,30 . 10 : (1) Lc 1,26 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 3,1 . (4) Lc 4,31 . (5) Lc 5,17 . (6) Lc 8,26 . (7) Lc 17,11 . (8) Lc 23,5 . (9) Lc 23,49 . (10) Lc 23,55 . 8 : (1) Joh 2,1 . (2) Joh 2,11 . (3) Joh 4,46 . (4) Joh 6,1 . (5) Joh 7,41 . (6) Joh 7,52 . (7) Joh 12,21 . (8) Joh 21,2 . 5 : (1) Mt 3,13 //  Mc 1,9 . (2) Mt 4,18 // Mc 1,16 . (3) Mt 4,25 // Mc 3,7 . (4) Mt 15,29 // Mc 7,31 . (5) Mt 27,55 // Mc 15,41 // Lc 23,49 .

14. - 16. κανα της γαλιλαιας = Kana tès Galilaias (Kana van Galilea) : Joh (4) : in Joh 2,1 en Joh 2,11; in Joh 4,46 (waar palin (opnieuw) en andere termen naar Joh 2,1-12 verwijzen; eis tèn Kana tès Galilaias:: naar Kana in Galilea); in Joh 21,2 waar Natanaël genoemd wordt met de vermelding dat hij uit Kana in Galilea afkomstig is .

27. δυο = duo (twee) . Telwoord . Taalgebruik in het NT : telwoorden . Taalgebruik in de LXX : telwoorden . Joh (13) : (1) Joh 1,35 . (2) Joh 1,37 . (3) Joh 1,40 . (4) Joh 2,6 . (5) Joh 4,40 . (6) Joh 4,43 . (7) Joh 6,9 . (8) Joh 8,17 . (9) Joh 11,6 . (10) Joh 19,18 . (11) Joh 20,4 . (12) Joh 20,12 . (13) Joh 21,2 .
- Ned. : twee . Arabisch : اِثنَان = ´ithnân (twee) . Taalgebruik in de Qoran : ´ithnân (twee) . D. : zwei . E. : two . Fr. : deux . Grieks : δυο = duo (twee) . Taalgebruik in het NT : telwoorden . Hebreeuws : שְׂנַיִם = sjënajim (twee) . Taalgebruik in Tenakh : sjënajim (twee) . Lat. : duo .

  telwoorden  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  duo  624  509  115  33  14  25  13              

Joh 21,3 - Joh 21,3 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:3 legei autois simôn petros upagô alieuein legousin autô erchometha kai èmeis sun soi exèlthon kai enebèsan eis to ploion kai en ekeinè tè nukti epiasan ouden   3 dicit eis Simon Petrus vado piscari dicunt ei venimus et nos tecum et exierunt et ascenderunt in navem et illa nocte nihil prendiderunt     3 Simon Petrus zei tot hen: "Ik ga vissen." Zij antwoordden: "Dan gaan wij mee." Zij gingen dus op weg en klommen in de boot, maar ze vingen die nacht niets.  [3] Simon Petrus zei tegen hen: ‘Ik ga vissen.’ ‘Dan gaan wij mee’, antwoordden ze. Ze gingen dus op weg en klommen aan boord, maar die nacht vingen ze niets.  [3] Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets.  . 3 Simon Petrus zegt tot hen: ik ga terug,– ik ga weer vissen! Zij zeggen: dan gaan wij ook, samen met jou! Ze vertrekken; ze stappen de boot in, maar juist in dié nacht vangen ze niets!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,3 .

14. exèlthon (ik ging uit of zij gingen uit). Indicatief aorist 1ste persoon enkelvoud of 3de persoon meervoud . In 7 verzen bij Johannes. 3de persoon meervoud (1) Joh 4,30 (2) Joh 12,13 (3) Joh 21,3.


Joh 21,4 - Joh 21,4 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:4 prôias de èdè | ginomenès | genomenès | estè ièsous eis ton aigialon ou mentoi èdeisan oi mathètai oti ièsous estin   4 mane autem iam facto stetit Iesus in litore non tamen cognoverunt discipuli quia Iesus est     4 Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.   [4] Toen het intussen morgen was geworden, stond Jezus aan de oever, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was.   [4] Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever, al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was.  4 Als het ten slotte morgen wordt staat Jezus daar, op de oever; de leerlingen hebben echter niet geweten dat het Jezus was.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,4 .

Joh 21,5 - Joh 21,5 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:5 legei oun autois | | [o] | ièsous paidia mè ti prosfagion echete apekrithèsan autô ou 5 dicit ergo eis Iesus pueri numquid pulmentarium habetis responderunt ei non    5 Jezus sprak hen aan: "Vrienden, hebben jullie soms wat vis?" "Neen," zeiden ze.  [5] Hij* riep hun toe: ‘Vrienden, hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee’, riepen ze terug.   [5] Hij riep: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ ‘Nee,’ antwoordden ze.  5 Dan zegt Jezus tot hen: jongens, hebt ge niet iets voor bij het eten? Ze moeten hem antwoorden: nee…   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,5 .

Joh 21,6 - Joh 21,6 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:6 o de eipen autois balete eis ta dexia merè tou ploiou to diktuon kai eurèsete ebalon oun kai ouketi auto elkusai ischuon apo tou plèthous tôn ichthuôn   6 dixit eis mittite in dexteram navigii rete et invenietis miserunt ergo et iam non valebant illud trahere a multitudine piscium    6 Toen beval Hij hun: "Werpt het net uit, rechts van de boot, daar zult ge iets vangen." Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen.  [6] ‘Werp dan het net uit, rechts van de boot,’ zei Hij, ‘daar zul je wel iets vinden.’ Ze wierpen het net uit, en er zat zo’n massa vis in dat ze niet meer bij machte waren het op te halen.   [6] ‘Gooi het net aan stuurboord uit,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken.  6 Hij zegt tot hen: werpt het net uit rechts van de boot en ge zult vinden! Toen hebben ze het uitgeworpen en het niet meer kunnen optrekken,– vanwege een teveel aan vissen!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,6 .

Joh 21,7 - Joh 21,7 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:7 legei oun o mathètès ekeinos on ègapa o ièsous tô petrô o kurios estin simôn oun petros akousas oti o kurios estin ton ependutèn diezôsato èn gar gumnos kai ebalen eauton eis tèn thalassan  7 dicit ergo discipulus ille quem diligebat Iesus Petro Dominus est Simon Petrus cum audisset quia Dominus est tunicam succinxit se erat enim nudus et misit se in mare    7 Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: "Het is de Heer!" Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan - want hij droeg slechts een onderkleed - en sprong in het meer.  [7] Daarop zei de leerling* van wie Jezus hield tegen Petrus: ‘Het* is de Heer.’ Nauwelijks had Simon Petrus gehoord ‘Het is de Heer’, of hij* schortte zijn kiel op – het enige wat hij aan had – en sprong in het water,   [7] De leerling van wie Jezus hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op – meer had hij niet aan – en sprong in het water.  7 Dan zegt de leerling welke Jezus het meest heeft liefgehad tot Petrus: het is de Heer! Dan schort Simon Petrus, als hij hoort ‘het is de Heer’ zijn overkleed op –verder is hij naakt– en werpt zich in de zee   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,7 .

Joh 21,8 - Joh 21,8 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:8 oi de alloi mathètai tô ploiariô èlthon ou gar èsan makran apo tès gès alla ôs apo pèchôn diakosiôn surontes to diktuon tôn ichthuôn  8 alii autem discipuli navigio venerunt non enim longe erant a terra sed quasi a cubitis ducentis trahentes rete piscium    8 De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver van de kust, slechts ongeveer tweehonderd el, en sleepten het net met vissen achter zich aan.  [8] terwijl de andere leerlingen met de boot kwamen – ze waren niet ver meer uit de kust, slechts een tweehonderd* el – en het net met de vissen achter zich aan sleepten.   [8] De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el.  . 8 De andere leerlingen komen aan met het bootje, want ze zijn niet ver van het land, maar zo’n tweehonderd el er vanaf; zij slepen het net met de vissen mee.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,8 .

Joh 21,9 - Joh 21,9 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:9 ôs oun apebèsan eis tèn gèn blepousin anthrakian keimenèn kai oyarion epikeimenon kai arton  9 ut ergo descenderunt in terram viderunt prunas positas et piscem superpositum et panem     9 Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis erop en brood.  [9] Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood ernaast.  [9] Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood.   9 Zodra ze dan van het water af op het land aan lopen, ontwaren ze een houtskoolvuur dat daar is aangelegd, en een visje daarop gelegd, en brood.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,9 .

7. blepousin (zij kijken) : indicatief presens derde persoon meervoud . In deze vorm komt het in de bijbel in negen verzen voor : (1) Gn 45,12. (2) 1 K 1,48. (3) Jr 5,21. (4) Ez 12,2. (5) Ez 13,3. (6) Mt 13,13. (7) Mt 13,16. (8) Joh 21,9. (9) Ap 11,9.


Joh 21,10 - Joh 21,10 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:10 legei autois | [o] | o | ièsous enegkate apo tôn oyariôn ôn epiasate nun   10 dicit eis Iesus adferte de piscibus quos prendidistis nunc    10 Jezus sprak tot hen: "Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt."  [10] Jezus zei tegen hen: ‘Breng wat van de vis die jullie zojuist gevangen hebben.’   [10] Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben.’  10 Jezus zegt tot hen: brengt wat van de visjes hier die ge nu hebt gevangen!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,10 .

Joh 21,11 - Joh 21,11 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:11 anebè oun simôn petros kai eilkusen to diktuon eis tèn gèn meston ichthuôn megalôn ekaton pentèkonta triôn kai tosoutôn ontôn ouk eschisthè to diktuon  11 ascendit Simon Petrus et traxit rete in terram plenum magnis piscibus centum quinquaginta tribus et cum tanti essent non est scissum rete    11 Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, honderddrieënvijftig stuks, en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet.  [11] Simon Petrus ging dus weer aan boord en sleepte het net aan land. Het zat vol* grote vissen, honderddrieënvijftig stuks, en ondanks die enorme hoeveelheid scheurde het net niet.  [11] Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet.  11 Simon Petrus loopt het water in en sleept het net op land aan; het is vol met grote vissen: honderddrieënvijftig. En hoewel het er zoveel zijn scheurt het net niet.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,11 .

Joh 21,12 - Joh 21,12 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:12 legei autois | [o] | o | ièsous deute aristèsate oudeis | | de | etolma tôn mathètôn exetasai auton su tis ei eidotes oti o kurios estin   12 dicit eis Iesus venite prandete et nemo audebat discentium interrogare eum tu quis es scientes quia Dominus esset    12 Jezus zei hun: "Komt ontbijten." Wetend dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen Hem vragen: "Wie zijt Gij?"  [12] Daarna zei Jezus: ‘Kom nu en eet.’ Geen enkele leerling durfde Hem te vragen: ‘Wie bent U?’ Ze wisten nu dat het de Heer was.  [12] Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was, ze begrepen dat het de Heer was.  12 Jezus zegt tot hen: houdt hier het morgenmaal! Niemand van de leerlingen heeft het gewaagd om hem de vraag te stellen: wie bent u?– ze weten: het is de Heer!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,12 .

Joh 21,13 - Joh 21,13 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:13 erchetai ièsous kai lambanei ton arton kai didôsin autois kai to oyarion omoiôs  13 et venit Iesus et accepit panem et dat eis et piscem similiter     13 Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis.  [13] Toen nam Jezus het brood en gaf het hun, en zo ook de vis.  [13] Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en hij gaf hun ook vis.  13 Jezus komt bij hen, neemt het brood en geeft het aan hen; zo ook het visje.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,13 .

1. - 2. ηλθεν ὁ Ιησους = èlthen ho Ièsous (Jezus ging) . NT (5) : (1) Mc 1,14 . (2) Joh 3,22 . (3) Joh 4,46 . (4) Joh 20,19 . (5) Joh 20,24 .
- ερχεται ὁ Ιησους = erchetai ho Ièsous (Jezus komt) . NT (3) : (1) Joh 12,12 . (2) Joh 20,26 . (3) Joh 21,13 .
- ανεβη ὁ Ιησους = anebè ho Ièsous (Jezus ging op) . NT (2) : (1) Joh 5,1 . (2) Joh 7,14 . Eveneens : Joh 2,13 .
- απηλθεν ὁ Ιησους = apèlthen ho Ièsous (Jezus ging weg) . NT (1) . Slechts in Joh 6,1 .
- εξηλθεν ὁ Ιησους = exèlthen ho Ièsous (Jezus ging uit) . NT (2) : (1) Mc 8,27 . (2) Joh 19,5 .

13. homoiôs (zo). Joh (3) : (1) Joh 5,19 . (2) Joh 6,11 (3) Joh 21,13 .


Joh 21,14 - Joh 21,14 : Jezus verschijnt bij het meer van Tiberias - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,1 - Joh 21,2 - Joh 21,3 - Joh 21,4 - Joh 21,5 - Joh 21,6 - Joh 21,7 - Joh 21,8 - Joh 21,9 - Joh 21,10 - Joh 21,11 - Joh 21,12 - Joh 21,13 - Joh 21,14 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling Liturgische lezing: 3PZ (C) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:14 touto èdè triton efanerôthè ièsous tois mathètais egertheis ek nekrôn   14 hoc iam tertio manifestatus est Iesus discipulis cum surrexisset a mortuis    14 Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds hij uit de doden was opgestaan.   [14] Dit was de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen openbaarde sinds zijn opwekking uit de doden.  [14] Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan.  14 Hiermee verschijnt Jezus ten derden male aan de leerlingen opgewekt uit de doden.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,14 .


          1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.  
 

 

                                                                           
 

1

  17   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14. 15.  16.  17.                                     
 

2

  27   18.  19.  20.  21.  22. 23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.                
 

3

  27   45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.                
 

4

  18   72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.                                  
 

5

  13   90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.                                            
 

6

  28   103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130.              
 

7

  34   131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164.  
 

8

  24   165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188.                      
 

9

  14   189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202.                                          
 

10

  11   203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213.                                                
 

11

  22   214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235.                          
 

12

  21   236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256.                            
 

13

  15   257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271.                                        
 

14

  12   272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283.                                              
          1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.                   

 

 

Petrus, de herder van Jezus' kudde : Joh 21,15-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 -- Joh 21,15 - Joh 21,16 - Joh 21,17 - Joh 21,18 - Joh 21,19 -

Joh 21,15 - Joh 21,15 : Petrus, de herder van Jezus'kudde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 -- Joh 21,15 - Joh 21,16 - Joh 21,17 - Joh 21,18 - Joh 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:15 ote oun èristèsan legei tô simôni petrô o ièsous simôn iôannou agapas me pleon toutôn legei autô nai kurie su oidas oti filô se legei autô boske ta arnia mou 15 cum ergo prandissent dicit Simoni Petro Iesus Simon Iohannis diligis me plus his dicit ei etiam Domine tu scis quia amo te dicit ei pasce agnos meos      [15] Toen* ze gegeten hadden vroeg Jezus aan Simon Petrus: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief, meer dan de anderen hier?’ ‘Ja, Heer,’ zei hij, ‘U weet dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Zorg dan voor mijn kudde*.’  [15] Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’   15 ¶ Wanneer ze dan het morgenmaal gehouden hebben zegt Jezus tot Simon Petrus: Simon–van–Johannes, heb je mij lief, méér dan zij? Hij zegt tot hem: ja Heer, u wéét dat ik uw vriend ben! Hij zegt tot hem: weid mijn bokjes!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,15 .

11.

  Iôannès (Johannes)   de Doper bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
4 acc. mann. enk. Iôannèn     41  37  11  11      29  31     

Iôannès (Johannes)   ev.  Mt Mt (de doper) Mt (apostel) Mc Mc (de doper) Mc (apostel) Lc Lc (de doper) Lc (apostel) Joh Joh (de doper) Joh (apostel)
gen. mann. enk. Iôannou  30  8 : (1) Mt 9,14 . (2) Mt 11,7 . (3) Mt 11,11 . (4) Mt 11,12 . (5) Mt 11,13 . (6) Mt 14,8 . (7) Mt 17,13 . (8) Mt 21,25   5 : (1) Mc 1,9 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 6,24 . (4) Mc 6,25 . (5) Mc 11,30 . 2 : (1) Mc 1,29 . (2) Mc 10,41 . 7 : (1) Lc 3,15 . (2) Lc 5,33 . (3) Lc 7,24 . (4) Lc 7,28 . (5) Lc 7,29 . (6) Lc 16,16 . (7) Lc 20,4 .   4 : (1) Joh 1,19 . (2) Joh 1,40 . (3) Joh 3,25 . (4) Joh 5,36 . 4 : {Joh 1,42 + Joh 21,15 + Joh 21,16 + Joh 21,17 : Simon, zoon van Johannes} 

12. act. ind. praes. 2de pers. enk. diligis (jij bemint, hebt lief , kiest uit , verkiest) . Bijbel (10) . LXX (8) : (1) Gn 22,2 . (2) Dt 13,7 . (3) Re 14,16 . (4) 1 S 20,30 . (5) 2 S 19,7 . (6) Ps 51,8 . (7) Pr 9,9 . (8) W 11,24 . NT (2) : (1) Joh 21,15 . (2) Joh 21,16
- Ned. : beminnen , liefhebben . Arabisch : اَدَبَّ = ´ahabba (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in de Qoran : ´ahabba (beminnen, liefhebben) . D. : lieben . E. : to love . Fr. : aimer . Grieks : αγαπαω = agapaô (liefhebben) . Taalgebruik in het NT : agapaô (liefhebben) . Hebreeuws : אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in Tenakh : ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Lat. : amare . In het Hebreeuwse zelfst. naamw. לֵב = lebh (hart) zit het woordje lef , lief . Er wordt dan een verband gelegd tussen hart en lief-de . In Dt 6,5 volgt 'met heel je hart' op 'jij zult liefhebben' .


Joh 21,16 - Joh 21,16 : Petrus, de herder van Jezus'kudde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 -- Joh 21,15 - Joh 21,16 - Joh 21,17 - Joh 21,18 - Joh 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:16 legei autô palin deuteron simôn iôannou agapas me legei autô nai kurie su oidas oti filô se legei autô poimaine ta | probatia | probata | mou   16 dicit ei iterum Simon Iohannis diligis me ait illi etiam Domine tu scis quia amo te dicit ei pasce agnos meos      [16] Nogmaals vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ ‘Ja, Heer,’ zei hij, ‘U weet dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Wees dan een herder* voor mijn schapen.’   [16] Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’   16 Weer, een tweede keer, zegt hij tot hem: Simon–van–Johannes, heb je mij lief?– en hij zegt tot hem: já Heer, u weet dat ik uw vriend ben! Hij zegt tot hem: hoed mijn schaapjes!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,16 .

7. act. ind. praes. 2de pers. enk. diligis (jij bemint, hebt lief , kiest uit , verkiest) . Bijbel (10) . LXX (8) : (1) Gn 22,2 . (2) Dt 13,7 . (3) Re 14,16 . (4) 1 S 20,30 . (5) 2 S 19,7 . (6) Ps 51,8 . (7) Pr 9,9 . (8) W 11,24 . NT (2) : (1) Joh 21,15 . (2) Joh 21,16
- Ned. : beminnen , liefhebben . Arabisch : اَدَبَّ = ´ahabba (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in de Qoran : ´ahabba (beminnen, liefhebben) . D. : lieben . E. : to love . Fr. : aimer . Grieks : αγαπαω = agapaô (liefhebben) . Taalgebruik in het NT : agapaô (liefhebben) . Hebreeuws : אָהַב = ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Taalgebruik in Tenakh : ´âhabh (beminnen, liefhebben) . Lat. : amare . In het Hebreeuwse zelfst. naamw. לֵב = lebh (hart) zit het woordje lef , lief . Er wordt dan een verband gelegd tussen hart en lief-de . In Dt 6,5 volgt 'met heel je hart' op 'jij zult liefhebben' .

Joh 21,17 - Joh 21,17 : Petrus, de herder van Jezus'kudde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 -- Joh 21,15 - Joh 21,16 - Joh 21,17 - Joh 21,18 - Joh 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:17 legei autô to triton simôn iôannou fileis me elupèthè o petros oti eipen autô to triton fileis me kai | eipen | legei | autô kurie panta su oidas su ginôskeis oti filô se legei autô | ièsous | [o ièsous] | boske ta | probatia | probata | mou  17 dicit ei tertio Simon Iohannis amas me contristatus est Petrus quia dixit ei tertio amas me et dicit ei Domine tu omnia scis tu scis quia amo te dicit ei pasce oves meas       [17] Nog een derde keer vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Mij?’ Het deed Petrus pijn dat Hij hem voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield, en hij zei: ‘Heer, U die alles weet, U beseft toch wel dat ik van U houd.’ Daarop zei Jezus: ‘Zorg dan voor mijn schapen.   [17] en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.   17 Ten derden male zegt hij tot hem: Simon–van–Johannes, ben je mijn vriend? Petrus wordt bedroefd, omdat hij ten derden male tot hem zegt ‘ben je mijn vriend?’, en hij zegt tot hem: Heer, ú weet alles, ú kent mij toch als uw vriend? Jezus zegt tot hem: weid mijn schaapjes!–    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,17 .

Joh 21,18 - Joh 21,18 : Petrus, de herder van Jezus'kudde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 -- Joh 21,15 - Joh 21,16 - Joh 21,17 - Joh 21,18 - Joh 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:18 amèn amèn legô soi ote ès neôteros ezônnues seauton kai periepateis opou ètheles otan de gèrasès ekteneis tas cheiras sou kai allos | zôsei se | se zôsei | kai oisei opou ou theleis  18 amen amen dico tibi cum esses iunior cingebas te et ambulabas ubi volebas cum autem senueris extendes manus tuas et alius te cinget et ducet quo non vis      [18] Waarachtig, Ik verzeker je: als jongeman deed je zelf je gordel om en je ging de weg die je zelf wilde; als je oud bent zul je je armen uitstrekken en je gordel laten omdoen, en je zult een weg gaan die je zelf niet wilt.’  [18] Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’   18 vast en zeker is het, zeg ik je: toen je jonger was omgordde je jezelf en ging je waar je wilde; wanneer je oud wordt zul je je handen uitstrekken en een ander zal je omgorden en brengen waar je niet wilt!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,18 .

Joh 21,19 - Joh 21,19 : Petrus, de herder van Jezus'kudde - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 -- Joh 21,15 - Joh 21,16 - Joh 21,17 - Joh 21,18 - Joh 21,19 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:19 touto de eipen sèmainôn poiô thanatô doxasei ton theon kai touto eipôn legei autô akolouthei moi   19 hoc autem dixit significans qua morte clarificaturus esset Deum et hoc cum dixisset dicit ei sequere me      [19] Hiermee kondigde Hij aan door wat voor dood Petrus God zou verheerlijken. En na deze voorspelling zei Hij tegen hem: ‘Volg Mij.’  [19] Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’  19 Daarmee zegt hij in tekentaal met wat voor dood hij God verheerlijken zal. Als hij dat gezegd heeft zegt hij tot hem: volg mij!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,19 .

1. - 3. Slechts in één vers : τουτο δε ελεγον = touto de elegon (dit echter zeiden zij) : Joh 8,6
- In twee verzen : τουτο δε ελεγεν = touto de elegen (dit echter zei hij) : (1) Joh 6,6 . (2) Joh 12,33 .
- In twee verzen : τουτο δε ειπεν = touto de eipen (dit echter zei hij) : (1) Joh 7,39 . (2) Joh 21,19 .

4. - 6. σημαινων ποιῳ θανατῳ = sèmainôn poiô(i) thanatô(i) (aanduidende door wat voor dood) . Joh (2) : (1) Joh 12,33 (Jezus) . (2) Joh 21,19 (Petrus) .

De leerling van wie Jezus hield : Joh 21,20-25 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 - Joh 21,20-25 -- Joh 21,20 - Joh 21,21 - Joh 21,22 - Joh 21,23 - Joh 21,24 - Joh 21,25 -

Joh 21,20 - Joh 21,20 : De leerling van wie Jezus hield - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 - Joh 21,20-25 -- Joh 21,20 - Joh 21,21 - Joh 21,22 - Joh 21,23 - Joh 21,24 - Joh 21,25 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:20 epistrafeis o petros blepei ton mathètèn on ègapa o ièsous akolouthounta os kai anepesen en tô deipnô epi to stèthos autou kai eipen kurie tis estin o paradidous se  20 conversus Petrus vidit illum discipulum quem diligebat Iesus sequentem qui et recubuit in cena super pectus eius et dixit Domine quis est qui tradit te       [20] Petrus* keek om en zag dat de leerling van wie Jezus hield, Jezus volgde. Het was de leerling die zich bij de maaltijd vertrouwelijk naar Hem had toegekeerd en gevraagd had: ‘Wie is het, Heer, die U zal overleveren?’     [20] Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. 20 ¶ Als Petrus zich omkeert neemt hij waar dat de leerling welke Jezus het meest heeft liefgehad hem volgt,– hij die ook bij de maaltijd tegen zijn borst leunde en zei ‘heer, wie is het die u overlevert?’    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,20 .

4. act. ind. praes. 3de pers. enk. blepei van het werkw. βλεπω = blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in het NT : blepô (kijken, zien) . (1) Joh 1,29 ; (2) Joh 9,19 . (3) Joh 9,21 . (4) Joh 11,9 . (5) Joh 20,1 . (6) Joh 20,5 . (7) Joh 21,20 . In het Grieks hoort bij het werkwoord blepô (zien) het lijdend voorwerp in de accusatief , eventueel vergezeld van een participiumvorm van een werkwoord . In het Nederlands vertalen we dit door een objectzin. B.v. ik zie Jezus , komende = ik zie Jezus komen .

blepô (kijken, zien) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
ind. pr. 3de p. enk. blepei 12 2 10     1 7   2  

Joh 1,29 Joh 20,1 Joh 20,5 Joh 21,20 Joh 20,6  
blepei (hij ziet) blepei (zij ziet) blepei (hij ziet) blepei (hij ziet) theôrei (hij ziet)  
ton Ièsoun (Jezus) ton lithon (dat de steen)   ton mathètèn (de leerling)    
erchomenon pros auton (naar hem komen) èrmenon ek tou mnèmeiou (van het gedenkteken is weggerold) keimena ta othonia (de doeken liggen) ... akolouthounta (Jezus volgen) ta othonia keimena (de doeken liggen)  
           

Joh 21,21 - Joh 21,21 : De leerling van wie Jezus hield - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 - Joh 21,20-25 -- Joh 21,20 - Joh 21,21 - Joh 21,22 - Joh 21,23 - Joh 21,24 - Joh 21,25 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:21 touton oun idôn o petros legei tô ièsou kurie outos de ti  21 hunc ergo cum vidisset Petrus dicit Iesu Domine hic autem quid       [21] Met een blik op hem vroeg Petrus: ‘En hij dan, Heer?’  [21] Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 21 Als hij hém dan ziet zegt Petrus tot Jezus: Heer, en wat zal híj?   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,21 .

Joh 21,22 - Joh 21,22 : De leerling van wie Jezus hield - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 - Joh 21,20-25 -- Joh 21,20 - Joh 21,21 - Joh 21,22 - Joh 21,23 - Joh 21,24 - Joh 21,25 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:22 legei autô o ièsous ean auton thelô menein eôs erchomai ti pros se su moi akolouthei  22 dicit ei Iesus si sic eum volo manere donec veniam quid ad te tu me sequere      [22] Jezus antwoordde: ‘Als Ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst, wat gaat jou dat dan aan? Volg Me maar!’   [22] Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’  22 Jezus zegt tot hem: indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, is dat iets tegen jou?– voor jóu geldt: volg mij!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,22 .

Joh 21,23 - Joh 21,23 : De leerling van wie Jezus hield - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 - Joh 21,20-25 -- Joh 21,20 - Joh 21,21 - Joh 21,22 - Joh 21,23 - Joh 21,24 - Joh 21,25 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:23 exèlthen oun outos o logos eis tous adelfous oti o mathètès ekeinos ouk apothnèskei ouk eipen de autô o ièsous oti ouk apothnèskei all ean auton thelô menein eôs erchomai | ti pros se | [ti pros se*]  23 exivit ergo sermo iste in fratres quia discipulus ille non moritur et non dixit ei Iesus non moritur sed si sic eum volo manere donec venio quid ad te       [23] Zo ontstond onder de broeders het gerucht dat die leerling niet zou sterven. In feite had Jezus niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven’, maar alleen: ‘Als Ik hem wil laten blijven tot aan mijn komst, wat gaat jou dat dan aan?’  [23] Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’  23 Als dit woord dan aankomt bij de broeders denken ze dat die leerling niet zal sterven; – maar Jezus heeft niet tot hem gezegd dat hij niet zal sterven, nee ‘indien ik wil dat hij in leven blijft totdat ik kom, is dat iets tegen jóu?’   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,23 .

Joh 21,24 - Joh 21,24 : De leerling van wie Jezus hield - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 - Joh 21,20-25 -- Joh 21,20 - Joh 21,21 - Joh 21,22 - Joh 21,23 - Joh 21,24 - Joh 21,25 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
| 21:24 outos estin o mathètès o marturôn peri toutôn kai o grayas tauta kai oidamen oti alèthès autou è marturia estin  

24 hic est discipulus qui testimonium perhibet de his et scripsit haec et scimus quia verum est testimonium eius 

   
[24] Deze* leerling is het die getuigenis aflegt van dit alles en het ook heeft neergeschreven, en we zijn er zeker van dat zijn getuigenis betrouwbaar is. 

[24] Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.  
24 Hij is de leerling die van dit alles getuigt en dit alles heeft beschreven, en we weten dat zijn getuigenis waar is.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,24 .

Joh 21,24,6. act. part. praes. nom. mann. enk.μαρτυρων = marturôn van het werkw. μαρτυρεω = martureô (getuigen) . Taalgebruik in het NT : martureô (getuigen) . Joh (3) : (1) Joh 5,32 . (2) Joh 8,18 . (3) Joh 21,24 .

19.

Joh 5,32 Joh 5,31 Joh 8,13 Joh 8,14 Joh 8,17 Joh 8,18  Joh 19,35 Joh 21,24 
allos estin (een ander is)         egô eimi (ik ben)  kai ho heôrakôs (en wie heeft gezien) Houtos estin ho mathètès (dit is de leerling) 
ho marturôn peri emou (die getuigt over mij)  ean marturô peri emautou (indien ik getuig over mezelf) su peri seautou martureis (jij getuigt over jezelf) kan egô marturô peri emautou (zelfs als ik getuig over mezelf) hoti (dat) ho marturôn peri emautou (die getuigt over mijzelf) memarturèken (heeft getuigd) ho marturôn peri toutôn kai grapsas auta (die getuigt over deze zingen en die deze dingen schreef)
kai oida (en ik weet)               kai oidamen (en wij weten)
hoti alèthès estin hè marturia (dat waar is het getuigenis) hè marturia mou ouk estin alèthès (mijn getuigenis is niet waar) hè marturia sou ouk estin alèthès (jouw getuigenis is niet waar) alèthès estin hè marturia mou waar is mijn getuigenis) duo anthrôpôn hè marturia alèthès estin (het getuigenis van twee mensen waar is)   kai alèthinè autou estin hè marturia (en waar is zijn getuigenis) hoti alèthès autou hè marturia estin (dat waar is zijn getuigenis) 
hèn marturei peri emou (dat getuigt over mij)           kai marturei peri emou ho pempsas me patèr (en de Vader die mij zond, getuigt over mij)      
De volmacht van de Zoon : Joh 5,19-47  De volmacht van de Zoon : Joh 5,19-47 Jezus : het licht van de wereld : Joh 8,12-20 Jezus : het licht van de wereld : Joh 8,12-20 Jezus : het licht van de wereld : Joh 8,12-20 Jezus : het licht van de wereld : Joh 8,12-20  Doorboring van Jezus'zijde : Joh 19,31-37 De leerling van wie Jezus hield : Joh

Joh 21,25 - Joh 21,25 : De leerling van wie Jezus hield - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Joh (Johannes) -- Joh 21 -- Joh 21,1-14 -- Joh 21,15-19 - Joh 21,20-25 -- Joh 21,20 - Joh 21,21 - Joh 21,22 - Joh 21,23 - Joh 21,24 - Joh 21,25 -
Griekse tekst Vulgaat Statenvertaling (Liturgische lezing) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21:25 estin de kai alla polla a epoièsen o ièsous atina ean grafètai kath en oud auton oimai ton kosmon | chôrèsein | chôrèsai | ta grafomena biblia 25 sunt autem et alia multa quae fecit Iesus quae si scribantur per singula nec ipsum arbitror mundum capere eos qui scribendi sunt libros amen       [25] Er is nog veel meer dat Jezus gedaan heeft, maar als men het allemaal in bijzonderheden zou gaan optekenen, zou wellicht zelfs de wereld te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.  [25] Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden.  25 Er zijn nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan; als die één voor één beschreven werden zou, naar ik meen, de wereld zelf geen ruimte meer hebben voor de volgeschreven boeken.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van Joh 21,25 . .

Joh 21,25.7. act. ind. aor. 3de pers. enk. εποιησεν = epoièsen (hij deed) van het werkw. ποιεω = poieô (doen, maken) . Taalgebruik in het NT : poieô (doen, maken) . Taalgebruik in de LXX : poieô (doen, maken) . Joh (18) : (1) Joh 2,11 . (2) Joh 4,45 . (3) Joh 4,46 . (4) Joh 4,54 . (5) Joh 6,14 . (6) Joh 7,31 . (7) Joh 8,40 . (8) Joh 9,6 . (9) Joh 9,11 . (10) Joh 9,14 . (11) Joh 9,26 . (12) Joh 10,41 . (13) Joh 11,45 . (14) Joh 11,46 . (15) Joh 15,24 . (16) Joh 19,7 . (17) Joh 20,30 . (18) Joh 21,25 . Bijbel (714) . OT (641) . NT (73) . Een vorm van ποιεω = poieô (doen, maken) in de LXX (3390) , in het NT (565) . Het Griekse εποιησεν = epoièsen kan de vertaling zijn van het Hebr. עָשָׂה = `âsâh

poieô (doen) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
act. ind. aor. 3de p. enk. epoièsen 714 641 73 13 9 14 18 14 4 1    

- Hebreeuws : וַיַּעַשׂ = wajja`ash (en hij maakte, en hij deed) < wë + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. עָשָׂה = `âshâh (maken, doen) . Taalgebruik in Tenakh : `âshâh (maken) . Getalwaarde : ajin = 16 of 70 , shin = 21 of 300 , he = 5 ; totaal : 42 (2 X 3 X 7) OF 375 (3 X 5³) . Structuur : 7 - 3 - 5 . De som van de elementen is telkens 6 . Tenakh (232) . Pentateuch (81) . Eerdere Profeten (86) . Latere Profeten (9) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (55) .
- Ned. : doen . Arabisch : عَمَلَ = `amala (werken) . Taalgebruik in de Qoran : `amala (werken) . D. : tun . E. : do . Fr. : faire . Grieks : ποιεω = poieô (doen, maken) . Taalgebruik in het NT : poieô (doen, maken) . Hebreeuws : עָשָׂה = `âshâh (maken, doen) . Taalgebruik in Tenakh : `âshâh (maken) . Lat. : facere .