B-JAAR -- ABC-jaar -- A-jaar -- B-jaar -- C-jaar -

ZONDAGEN VAN DE ADVENT

- 1ste (eerste) zondag van de advent B .
- 2de (tweede) zondag van de advent B .
- 3de (derde) zondag van de advent B .

De Vlaamse kerk biedt zinzoekers in de aanloop naar Kerstmis een innovatief verdiepend aanbod op www.hoewordjemens.be. In een originele webdocumentaire van zes filmpjes zoekt de tweeling Sara en Elien naar antwoorden op de vraag ‘Hoe word je mens?’. Iedereen wordt uitgenodigd om via sociale media deel te nemen. Het is de eerste keer dat de Vlaamse kerk op deze manier via nieuwe media de zinzoeker benadert. http://www.hoewordjemens.be/ .

ZONDAGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD

- 1ste (eerste zondag in de veertigdagentijd B .
- 2de (tweede zondag in de veertigdagentijd B .
- 3de (derde zondag in de veertigdagentijd B .
- 4de (vierde zondag in de veertigdagentijd B .
- 5de (vijfde zondag in de veertigdagentijd B .

PAASZONDAGEN

- 2de (tweede) paaszondag B .
- 3de (derde) paaszondag B .
- 4de (vierde) paaszondag B .
- 5de (vijfde) paaszondag B .
- 6de (zesde) paaszondag B .
- Hemelvaart ABC .
- 7de (zevende) paaszondag B .
- Pinksteren ABC .
- Drie-eenheid B .

ZONDAGEN DOOR HET JAAR

- 2de (tweede) zondag door het b-jaar .
- 3de (derde) zondag door het b-jaar .
- 4de (vierde) zondag door het b-jaar .
- 5de (vijfde) zondag door het b-jaar .
- 6de (zesde) zondag door het b-jaar .
- 9de (negende) zondag door het b-jaar .
- 10de (tiende) zondag door het b-jaar .
- 14de (veertiende) zondag door het b-jaar .
- 15de (vijftiende) zondag door het b-jaar .
- 16de (zestiende) zondag door het b-jaar .
- 17de (zeventiende) zondag door het jaar B .
- 18de (achttiende) zondag door het b-jaar .
- 19de (negentiende) zondag door het b-jaar .
- 20ste (twintigste) zondag door het b-jaar .
- 22ste (tweeŽntwintigste) zondag door het b-jaar .
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het b-jaar .
- 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar .
- 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar .
- 29ste (negenentwintigste) zondag door het b-jaar .
- 30ste (dertigste) zondag door het b-jaar .
- 32ste (tweeendertigste) zondag door het b-jaar .

3 december 2017 : 1ste (eerste) zondag van de advent B . Eerste lezing : Jes 63,16b-17.19b; 64,2b-7 . Tweede lezing : 1 Kor 1,3-9 . Evangelie : Mc 13,33-37 .
10 december 2017 : 2de (tweede) zondag van de advent B . Eerste lezing : Js 40,1-5.9-11 . Tweede lezing : 2 Pe 3,8-14 . Evangelie : Mc 1,1-8 .
17 december 2017 : 3de (derde) zondag van de advent B . Eerste lezing : Js 61,1-2a.10-11 . Tweede lezing : 1 Tes 5,16-24 . Evangelie : Joh 1,6-8.19-28 .
24 december 2017 : 4de (vierde) zondag van de advent B . Eerste lezing : 2 S 7,1-5.8b-12.14a-16 . Tweede lezing : Rom 16,25-27 . Evangelie : Lc 1,26-38 .
24-25 december : Kerstmis (B-cyclus) .
- Vooravond : Eerste lezing : Js 62,1-5 . Tweede lezing : Hnd 13,16-17.22-25 . Evangelie : Mt 1,1-25 .
- Nachtmis : Eerste lezing : Js 9,1-3.5-6 . Tweede lezing : Tit 2,11-14 . Evangelie : Lc 2,1-14 .
- Dageraadsmis : Eerste lezing : Js 62,11-12 . Tweede lezing : Tit 3,4-7 . Evangelie : Lc 2,15-20 .
- Dagmis : Eerste lezing : Js 52,7-10 . Tweede lezing : Heb 1,1-6 . Evangelie : Joh 1,1-18 of Joh 1,1-5.9-14 .
31 december 2017 : Feest van de h. Familie . Eerste lezing : Gn 15,1-6; 21,1-3 of Sir 3,2-6.12-14 . Tweede lezing : Heb 11,8.11-12.17-19 of Kol 3,12-21 . Evangelie : Lc 2,22-40 of Lc 2,39-40 .
1 januari 2018 . Moederschap van Maria .
7 januari 2018 : Openbaring van de Heer ABC . Eerste lezing : Js 60,1-6 . Tweede lezing : Ef 3,2-3a.5-6 . Evangelie : Mt 2,1-12 .
8 januari 2018 : Doopsel van Jezus . Eerste lezing : Js 42,1-4.6-7 . Tweede lezing : Hnd 10,34-38 . Evangelie : Mc 1,7-11 .
14 janauri 2018 : 2de (tweede) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : 1 S 3,3b-10.19 . Tweede lezing : 1 Kor 6,13c-15a.17-20 . Evangelie : Joh 1,35-42 .
21 januari 2018 : 3de (derde) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Jon 3,1-5.10 . Tweede lezing : 1 Kor 7,29-31 . Evangelie : Mc 1,14-20 .
28 januari 2018 : 4de (vierde) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Dt 18,15-20 . Tweede lezing : 1 Kor 7,32-35 . Evangelie : Mc 1,21-28 .
4 februari 2018 : 5de (vijfde) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Job 7,1-4.6-7 . Tweede lezing : 1 Kor 9,16-19.22-23 . Evangelie : Mc 1,29-39 .
11 februari 2018 : 6de (zesde) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Lv 13,1-2.45-46 . Tweede lezing : 1 Kor 10,31-11,1 . Evangelie : Mc 1,40-45 .
- 7de (zevende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Js 43,18-19.21-22.24b-25 . Tweede lezing : 2 Kor 1,18-22 . Evangelie : Mc 2,1-12 .
- 8ste (achtste) zondag door het jaar . Eerste lezing : Hos 2,16b-17b.21-22 . Tweede lezing : 2 Kor 3,1b . Evangelie : Mc 2,18-22 .
14 februari 2018 : Aswoensdag . Eerste lezing : Jl 2,12–18 (zie : Jl 2,12-17 -- Jl 2,18-3,5 . Tweede lezing : 2 Cor 5,20–6,2 . Evangelie : Mt 6,1–6.16–21 .
18 februari 2018 : 1ste (eerste zondag in de veertigdagentijd B . Eerste lezing : Gn 9,8-15 . Tweede lezing : 1 Pe 3,18-22 . Evangelie : Mc 1,12-15 .
25 februari 2018 : 2de (tweede zondag in de veertigdagentijd B . Eerste lezing : Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 (zie Gn 22) . Tweede lezing : Rom 8,31b-34 (zie Rom 8) . Evangelie : Mc 9,2-10 (zie Mc 9) .
4 maart 2018 : 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd . Eerste lezing : Ex 20,1-17 . Tweede lezing : 1 Kor 1,22-25 . Evangelie : Joh 2,13-25 .
11 maart 2018 : 4de (vierde) zondag in de veertigdagentijd . Eerste lezing : 2 Kr 36,14-16.19-23 . Tweede lezing : Ef 2,4-10 . Evangelie : Joh 3,14-21 .
18 maart 2018 : 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd . Eerste lezing : Jr 31,31-34 . Tweede lezing : Heb 5,7-9 . Evangelie : Joh 12,20-33 .
25 maart 2018 : Palmzondag . Mc 11,1-10 of Joh 12,12-16 . Eerste lezing : Js 50,4-7 . Tweede lezing : Fil 2,6-11 . Evangelie : Mc 14,1-15,47 .
1 april 2018 : Pasen . Nachtwake . Lezingen : Gn 1,1-2,4a - Ex 14,15-15,1 . Tweede lezing : Rom 6,3-11 . Evangelie : Mc 16,1-8 .
Dagmis . Eerste lezing : Hnd 10,34a.37-43 . Tweede lezing : Kol 3,1-4 of 1 Kor 5,6b-8 . Evangelie : Joh 20,1-9 of Mc 16,1-8 .
8 april 2018 : Beloken Pasen - 2de (tweede) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 4,32-35 . Tweede lezing : 1 Joh 5,1-6 . Evangelie : Joh 20,19-31 .
15 april 2018 : 3de (derde) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 3,13-15.17-19 . Tweede lezing : 1 Joh 2,1-5a 1 . Evangelie : Lc 24,35-48 .
22 april 2018 : 4de (vierde) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 4,8-12 . Tweede lezing : 1 Joh 3,1-2 . Evangelie : Joh 10,11-18 .
29 april 2018 : 5de (vijfde) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 9,26-31 . Tweede lezing : 1 Joh 3,18-24 . Evangelie : Joh 15,1-8 .
6 mei 2018 : 6de (zesde) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 10,25-26.34-35.44-48 . Tweede lezing : 1 Joh 4,7-10 . Evangelie : Joh 15,9-17 .
10 mei 2018 : Hemelvaart ABC . Eerste lezing : Hnd 1,1-11 . Tweede lezing : Ef 1,17-23 . Evangelie : Mc 16,15-20 .
13 mei 2018 : 7de (zevende) paaszondag B . Eerste lezing : Hnd 1,15-17.20a.c-26 . Tweede lezing : 1 Joh 4,11-16 . Evangelie : Joh 17,11b-19 .
20 mei 2018 : Pinksteren ABC . Eerste lezing : Hnd 2,1-11 . Tweede lezing : 1 Kor 12,3b-7.12.-13 . Evangelie : Joh 20,19-23 .
27 mei 2018 : Drie-eenheid B . Eerste lezing : Dt 4,32-34.39-40 . Tweede lezing : Rom 8,14-17 . Evangelie : Mt 28,16-20 .
- 9de (negende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Dt 5,12-15 . Tweede lezing : 2 Kor 4,6-11 . Evangelie : Mc 2,23-3,6 .
3 juni 2018 . H. Sacrament
10 juni 2018 : 10de zondag door het jaar .
17 juni 2018 : 11de (elfde) zondag door het jaar . Eerste lezing : Ez 17,22-24 . Tweede lezing : 2 Kor 5,6-10 . Evangelie : Mc 4,26-34 .
24 juni 2018 . Feest van Johannes de Doper .
- 12de (twaalfde) zondag door het jaar . Eerste lezing : Job 38,1.8-11 . Tweede lezing : 2 Kor 5,14-17 . Evangelie : Mc 4,35-41 .
1 juli 2018 : 13de (dertiende) zondag door het jaar . Eerste lezing : W 1,13-15; 2,23-24 . Tweede lezing : 2 Kor 8,7-9.13.15 . Evangelie : Mc 5,21-43 .

8 juli 2018 : 14de (veertiende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Ez 2,2-5 . Tweede lezing : 2 Kor 12,7-10 . Evangelie : Mc 6,1-6a .
15 juli 2018 : 15de (vijftiende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Am 7,12-15 . Tweede lezing : Ef 1,3-10 . Evangelie : Mc 6,7-13 .
22 juli 2018 : 16de (zestiende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Jr 23,1-6 . Tweede lezing : zie Ef 2 . Evangelie : Mc 6,30-34 .
29 juli 2018: 17de (zeventiende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : 2 K 4,42-44 . Tweede lezing : Ef 4,1-6 . Evangelie : Joh 6,1-15 .
5 augustus 2018 : 18de (achttiende) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Ex 16,2-4.12-15 . Tweede lezing : Ef 4,17.20-24 . Evangelie : Joh 6,24-35 .
12 augustus 2018 . 19de (negentiende) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : 1 K 19,4-8 . Tweede lezing : Ef 4,30-5,2 . Evangelie: Joh 6,41-51 .
19 augustus 2018 . 20ste (twintigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Spr 9,1-6 . Tweede lezing : Ef 5,15-20 . Evangelielezing : Joh 6,51-58 .
26 augustus 2018. 21ste (éénentwintigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Js 24,1-2a.15-17.18b (zie Js 24) . Tweede lezing : Ef 5,21-32 . Evangelie : Joh 6,60-69.
2 september 2018 : 22ste (tweeŽntwintigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Tweede lezing : Jak 1,17-18.21b-22.27 . Evangelie : Mc 7,1-8.14-15.21-23 .
9 september 2018 : 23ste (drieëntwintigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Js 35,4-7a . Tweede lezing : Jak 2,1-5 . Evangelie : Mc 7,31-37 .
16 september 2018 : 24ste (vierentwintigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Js 50,5-9a . Tweede lezing : Jak 2,14-18 . Evangelie : Mc 8,27-35 .
23 september 2018 : 25ste (vijfentwintigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : W 2,12.17-20 . Tweede lezing : Jak 3,16-4,3 . Evangelie : Mc 9,30-37
20 september 2018 : 26ste (zesentwintigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Nu 11,25-29 . Tweede lezing : Jak 5,1-6 . Evangelie : Mc 9,38-43.45.47-48
7 oktober 2018 : 27ste (zevenentwintigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Gn 2,18-24 . Tweede lezing : Heb 2,9-11 . Evangelie : Mc 10,2-16 .
14 oktober 2018 : 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : W 7,7-11 . Tweede lezing : Heb 4,12-13 . Evangelie : Mc 10,17-30 .
21 oktober 2018 : 29ste (negenentwintigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Js 53,10-11 . Tweede lezing : Heb 4,14-16 . Evangelie : Mc 10,35-45 .
28 oktober 2018 : 30ste (dertigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : Jr 31,7-9 . Tweede lezing : Heb 5,1-6 . Evangelie : Mc 10,46-52 .
1 november 2018 . Allerheiligen van de Heer ABC . Tweede lezing : 1 Joh 3,1-3 .
4 november 2018 : 31ste (éénendertigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Dt 6,2-6 . Tweede lezing : Heb 7,23-28 . Evangelie : Mc 12,28b-34 .
11 november 2018 : 32ste (tweeendertigste) zondag door het b-jaar . Eerste lezing : 1 K 17,10-16 . Tweede lezing : Heb 9,24-28 . Evangelie : Mc 12,41-44 .
18 november 2018 : 33ste (drieëndertigste) zondag door het jaar B . Eerste lezing : Da 12,1-3 . Tweede lezing : Heb 10,11-14.18 . Evangelie : Mc 13,24-32.
25 november 2018 :34ste (vierendertigste) zondag door het jaar B . Christus, koning van het heelal . Eerste lezing : Da 7,13-14 . Tweede lezing : Apk 1,5-8 . Evangelie : Joh 18,33b-37.


In het B-jaar wordt het marcusevangelie gelezen .
De eerste lezing is genomen uit het Oude Testament , behalve tijdens de paastijd , waarin de eerste lezing uit de Handelingen komt . In de kersttijd wordt de voorkeur gegeven aan Jesaja . De keuze van de eerste lezing wordt bepaald door de evangelielezing .
De tweede lezing wordt genomen uit Handelingen , brieven en Apokalyps . Buiten de zondagen door het jaar wordt de tweede lezing bepaald door het evangelie en het thema van de zondag (tijdens de sterke tijden van het jaar en de feestdagen) . Tijdens de paastijd wordt als tweede lezing de continue lezing van 1 Joh genomen . Tijdens de zondagen door het jaar worden een aantal brieven in continue lezing genomen :
1 Kor : 2de – 6de zondag door het jaa r.
2 Kor : 7de – 14de zondag door het jaar .
Ef : 15de – 21ste zondag door het jaa r.
Heb : 27ste – 33ste zondag door het jaar .
Jak : 22ste – 26ste zondag door het jaar .
De evangelielezing is bij voorkeur genomen uit het marcusevangelie . Naargelang van het feest wordt de evangelielezing genomen uit het matteüs- (b.v. Openbaring), lucas- (b.v. Kerstmis) en johannesevangelie , vermits uit het marcusevangelie geen teksten aansluiten bij het feest . Tijdens de veertigdagen- en paastijd komt de evangelielezing meestal uit het johannesevangelie . Joh 6 wordt als continue lezing aangewend voor de 17de – 21ste zondag door het jaar .
De belangrijkste liturgische tijd is de paaskring met Pasen als hoogtepunt . Op Pasen vieren de christenen de verrijzenis van Jezus , de overwinning van de dood . Het christelijke paasfeest gaat terug op het joodse paasfeest : het opstaan tegen slavernij en verdrukking , de uittocht (vlucht) uit Egypte . De klemtoon ligt op een nieuw leven (doop , wegdoen van gedesemd brood , ongedesemd brood) .
De paaskring wordt afgesloten met Pinksteren , het feest van het verbond , de gave van de 10 geboden , de gave van de geest , het feest van de diversiteit (toren van Babel , Gn 11 . Pinksteren , Hnd 2 ) .
De voorbereidingstijd op Pasen is de veertigdagentijd . Deze begint met aswoensdag met de klemtoon op inkeer , boete , gebed, vasten en solidariteit . (De betekenis van vasten in de wereldgodsdiensten).
De veertigdagentijd bevat 6 zondagen . Op de eerste zondag staat het evangelie van de beproeving van Jezus , op de tweede zondag zijn verheerlijking, op de berg , de vijfde zondag zijn intocht in Jeruzalem en het lijdensverhaal . De evangelies van de twee andere zondagen (derde en vierde zondag) zijn een catechese als voorbereiding op Pasen . De eerste lezing belicht het verbond van God met de mensen : Noach (1) , Abraham (2) , Mozes (3) de bevrijding uit de ballingschap (4) naar het nieuwe verbond , door Jeremia verwoord (5) . In de paastijd tussen Pasen en Onze Lieve Heer Hemelvaart is het evangelie een verschijningsverhaal of een verhaal van de verbondenheid van Jezus met zijn leerlingen ( de wijnstok en de ranken) .
De tweede belangrijkste tijd van het jaar vormt de kerstkring met Kerstmis als hoogtepunt . Een drievoudige komst wordt belicht : eertijds in Betlehem , nu bij wie zijn boodschap aanvaardt , de wederkomst in de toekomst . KrIbbe (voederbak) verwijst reeds naar het graf . Zijn komst in de wereld is ongewenst . Herders horen evenwel de boodschap .
De advent is de voorbereidingstijd. Er zijn vier adventszondagen. Iedere zondag heeft zijn eigen inhoud. - Eerste zondag: verwachting van de wederkomst van Jezus - Tweede en Derde zondag: de bekeringsoproep van Johannes de Doper en daarmee de verwachting van de komst van de Heer - Vierde zondag: Rol van Maria. Met haar uitzien naar de geboorte.
Advent is een tijd van wachten , verwachten , alert zijn , waken om te ontvangen , waken bij gevaar (zie hof van Olijven) , uitzien naar betere tijd (weg uit de ballingschap) . Waar woont God onder de mensen ( 2 S . Joh ) .
Tijdens de zondagen door het jaar wordt het marcusevangelie gelezen met een onderbreking voor de lezing van Joh 6 .
2de zondag door het jaar : 1 S 3,3b-10.19. Joh 1,35-42. – Joh 1,37 : De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus . 1 S 3,8 : Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep .
3de zondag door het jaar : Jon 3,1-5.10 . Mc 1,14-20 . Mc 1,14-15 : Maar…kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei : De tijd is rijp en het koninkrijk van God is op handen . Bekeer u… Jon 3,3 : En Jona stond op en ging naar Ninive… (5) trok boetekleren aan . (10) En God zag … dat zij terugkwamen van hun slechte wegen….
4de zondag door het jaar : Dt 18,15-20 . Mc 1,21-28 . Mc 1,27 : Wat is dat toch? Een nieuwe leer, met gezag ! Zelfs de onreine geesten geeft Hij bevelen en ze luisteren naar Hem . Dt 18,15 : Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet laten opstaan zoals ik , naar wie u moet luisteren .
5de zondag door het jaar : Job 7,1-4.6-7 . Mc 1,29-39 . Mc 1 : genezing van de schoonmoeder van Petrus (op sabbat) en van vele zieken (‘s avonds) . Job 7,3-4 : Nachten vol getob zijn me toebedeeld . Wanneer ik lig zeg ik : Zal ik opstaan ? Maar de avond duurt lang .
6de zondag door het jaar : Lv 13,1-2.45-46. Mc 1,40-45. Mc 1,44 : Ga u aan de priester laten zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven. Lv 13,2 Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid, dan moet men hem bij de priester … brengen.
7de zondag door het jaar : Js 43,18-19.21-22.24b-25 . Mc 2,1-12 . Mc 2,5 : Vriend, uw zonden worden u vergeven . Js 43,25 : Ik zal uw zonden niet langer voor ogen houden .
8ste zondag door het jaar : Hos 2,16b-17b.21-22 . Mc 2,18-22 . Mc 2,19b : Zolang ze de bruidegom bij zich hebben , kunnen ze niet vasten . Hos 2,21 : Ik neem u als mijn bruid , voor altijd …
9de zondag door het jaar : Dt 5,12-15 . Mc 2,23-3,6 . Mc 2,27 : De sabbat is er voor de mens , en niet de mens voor de sabbat . Dt 5,12 : Onderhoud de sabbat .
10de zondag door het jaar : Gn 3,9-15 . Mc 3,20-35 . Verband??? Mc 3,29 : Maar wie de heilige Geest lastert , krijgt in eeuwigheid geen vergeving . Gn 3,13 : De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten .
11de zondag door het jaar : Ez 17,22-24 . Mc 4,26-34 . Mc 1,31 : zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen . Ez 17,23 : Daaronder zullen allerlei soorten vogels nestelen ; in de schaduw van zijn takken zullen ze nestelen .
12de zondag door het jaar : Job 38,1.8-11 . Mc 4,35-41 . Mc 4,37 : Er stak een hevige storm op en de golven sloegen over de boot , zodat die al volliep . Job 38, 1 : Toen begon de Heer in storm en wind tot Job te spreken .
13de zondag door het jaar : W 1,13-15; 2,23-24. Mc 5,21-43. Mc 5,35 : Uw dochter is gestorven. W 1,13 : Want God heeft de dood niet gemaakt… W 2,23: God heeft de mens immers geschapen voor een onvergankelijk leven…
14de zondag door het jaar : Ez 2,2-5. Mc 6,1-6 . Ez 2,3 : Ik zend u .. Mc 6,3 : En ze namen aanstoot aan hem . Ez 2,5 : En of ze luisteren of niet…
15de zondag door het jaar : Am 7,12-15 . Mc 6,7-13 . Mc 6,7 : en begon hen twee aan twee uit te zenden . Am 7,15 : De Heer heeft mij gezegd : Ga als profeet naar mijn volk Israël .
16de zondag door het jaar : Jr 23,1-6 . Mc 6,30-34 . Mc 6,34 : Omdat ze als schapen zonder herder waren . Jr 23,2 : Door uw schuld zijn mijn schapen verdwaald en uiteengedreven .
17de zondag door het jaar : 2 K 4,42-44 . Joh 6,1-15 . Joh 6,13 : Ze verzamelden ze dus : twaalf korven… 2 K 4,44 : Ze aten en ze hielden nog over .
18de zondag door het jaar : Ex 16,2-4.12-15 . Joh 6,24-35 . Joh 6,31 : Brood uit de hemel gaf Hij hen te eten . Ex 16,4 : Ik zal brood voor u uit de hemel laten regenen… Ex 16,15 : Dit is het brood dat de Heer u te eten geeft .
19de zondag door het jaar : 1 K 19,4-8 . Joh 6,41-51 . Joh 6,48 : Ik ben het brood om van te leven . 1 K 19,8 : Toen stond hij op, at en dronk, en gesterkt door dat voedsel liep hij veertig dagen en veertig nachten tot hij de berg van God , de Horeb , bereikte .
20ste zondag door het jaar : Spr 9,1-6 . Joh 6,51-58 . Joh 6,58 : Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eewugheid . Spr 9,5-6 : Kom, eet mijn brood… en jij zult leven .
21ste zondag door het jaar : Js 24,1-2a.15-17.18b . Joh 6,60-69.
22ste zondag door het jaar : Dt 4,1-2.6-8 . Mc 7,1-8.14-15.21-23 . Mc 7,5 : Waarom gedragen uw leerlingen zich niet naar de traditie van de oudsten . Dt 4,1 : Luister nu, Israël , naar de voorschriften en bepalingen die ik u leer , en handel daarnaar .
23ste zondag door het jaar : Js 35,4-7a . Mc 7,31-37. Mc 7,31 : Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los en hij sprak normaal. Js 35,5 : Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend .
24ste zondag door het jaar : Js 50,5-9a . Mc 8,27-35 . Mc 8,31 : De Mensenzoon moet veel lijden . Js 50,8 : Mijn rug heb ik prijsgegeven aan hen …
25ste zondag door het jaar : W 2,12.17-20 . Mc 9,30-37. Mc 9,31 : De Mensenzoon wordt overgeleverd… W 2,12: Laten we de rechtvaardige belagen…
26ste zondag door het jaar : Nu 11,25-29 . Mc 9,38-43.45.47-48 . Mc 9,39 : Houd hem niet tegen… Nu 11,29 : Waarom kom je voor mij op. Ik zou willen…
27ste zondag door het jaar : Gn 2,18-24 . Mc 10,2-16 . Mc 10,6 : Maar vanaf het begin van de schepping… + Gn 1,27 + Gn 2,24 .
28ste zondag door het jaar : W 7,7-11 . Mc 10,17-30 . Mc 10,21 : Ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen , en u zult een schat hebben in de hemel . W 7,8 : Ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar (wijsheid) .
29ste zondag door het jaar : Js 53,10-11 . Mc 10,35-45 . Mc 10,45 : en zijn leven te geven als losgeld voor velen . Js 53,11 : Hun zonden laadt hij op zich .
30ste zondag door het jaar : Jr 31,7-9 . Mc 10,46-52 . Jr 31,8 . Mc 10,52 : Meteen kon hij weer zien en hij volgde Hem op zijn weg. Ook de blinden en de lammen… keren… terug.
31ste zondag door het jaar : Dt 6,2-6 . Mc 12,28b-34 . Mc 12,29 citeert Dt 6,4-5 .
32ste zondag door het jaar : 1 K 17,10-16 . Mc 12,38-44 . Mc 12,42 : Er kwam een arme weduwe… heel haar levensonderhoud . 1 K 17,9 : Ik heb daar een weduwe bevolen voor u te zorgen .
33ste zondag door het jaar : Da 12,1-3 . Mc 13,24-32 . Mc 13,26 : Dan zal Hij de engelen uitzenden… Da 12,1 : In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan…
34ste zondag door het jaar : Da 7,13-14 . Apk 1,5-8 . Joh 18,33b-37 . Jezus’koningschap

Verschillende websites geven uitleg , doen voorstellen , presenteren een preek of zelfs gebeden enz .
- leesrooster B-jaar : http://kindernevendienst.org/b/rooster.htm . Verder : http://www.virc.at/ .
- Kerknet Vlaanderen : http://www.kerknet.be/kerkenleven/rubrieken.html# .


WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@telenet.be .
websitenaam : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . BIJ DE HAND .
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
OF (met aanvullingen) : - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z

HOOFDTHEMA'S : Levensbeschouwingen : bahá'í , boeddhisme , christendom -BIJBELGROEP(EN) - metamorfoses - RASJIKRING - BIJBELS LEERHUIS, hindoeïsme , islam - salafisme - , jodendom , sikhisme , Voor U gelezen , vrijzinnigheid .
- bijbel , bijbelgroepen , bijbel en koran , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , koran , liturgie : ABC-jaar . Proto-evangelie van Jakobus . Te Elfder Ure (TEU) .
- Maatschappij : allochtonen , armoede , vluchtelingen en asielzoekers ,
- Spiritualiteit :   bezinningsteksten , bijbelwoord voor iedere dag , spiritualiteit ,
- Talen : Arabisch , Aramees , bijbelverwijzingen , Duits , Frans , Grieks , Hebreeuws , Latijn , Nederlands ,
- Andere : getallen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen


- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 3 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
- Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
1. Hebreeuwse bijbel   2. Targumim 3. LXX (1) , LXX (2) , Griekse tekst N.T.   4. Vulgata   
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
9. Bible de Jérusalem 10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   12. liturgische lezing   13. Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm