-JAAR -- ABC-jaar -- A-jaar -- B-jaar -- C-jaar -

Advent - 2de (tweede) zondag van de advent C .

Veertigdagentijd

1ste (eerste) zondag in de veertigdagentijd C .
5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C

Paaszondagen

- 2de (tweede) paaszondag C .
- 6de (zesde) paaszondag C .
- 7de (zevende) paaszondag C . - Hemelvaart ABC .
- Pinksteren ABC .

Zondagen door het jaar

- 2de (tweede) zondag door het c-jaar .
- 3de (derde) zondag door het c-jaar .
- 4de (vierde) zondag door het c-jaar .
- 5de (vijfde) zondag door het c-jaar .
- 9de (negende) zondag door het c-jaar .
- 10de (tiende) zondag door het c-jaar .
- 11de (elfde) zondag door het c-jaar .
- 13de (dertiende) zondag door het c-jaar .
- 14de (veertiende) zondag door het c-jaar .
- 15de (vijftiende) zondag door het c-jaar .
- 16de (zestiende) zondag door het c-jaar .
- 17de (zeventiende) zondag door het c-jaar .
- 18de (achttiende) zondag door het c-jaar .
- 19de (negentiende) zondag door het c-jaar .
- 20ste (twintigste) zondag door het c-jaar .
- 21ste (eenentwintigste) zondag door het c-jaar .
- 22ste (tweeŽntwintigste) zondag door het c-jaar .
- 23ste (drieentwintigste) zondag door het c-jaar .
- 24ste (vierentwintigste) zondag door het c-jaar .
- 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar .
- 26ste (zesentwintigste) zondag door het c-jaar .
- 27ste (zevenentwintigste) zondag door het c-jaar .
- 28ste (achtentwintigste) zondag door het c-jaar .
- 29ste (negenentwintigste) zondag door het c-jaar .
- 30ste (dertigste) zondag door het c-jaar .
- 31ste (eenendertigste) zondag door het c-jaar .

- 24 juni : geboorte Johannes de Doper .

Verwijzing : C-jaar .

In het C-jaar wordt het Lucasevangelie gelezen.
De eerste lezing is genomen uit het Oude Testament, behalve tijdens de paastijd, waarin de eerste lezing uit de Handelingen komt. In de kersttijd wordt de voorkeur gegeven aan de Profeten. De keuze van de eerste lezing wordt bepaald door de evangelielezing.
De tweede lezing wordt genomen uit Handelingen, brieven en Apokalyps. Buiten de zondagen door het jaar wordt de tweede lezing bepaald door het evangelie en het thema van de zondag (tijdens de sterke tijden van het jaar en de feestdagen). Tijdens de paastijd wordt als tweede lezing de continue lezing van 1 Kor genomen. Tijdens de zondagen door het jaar worden een aantal brieven in continue lezing genomen :
1 Kor : 2de – 6de zondag door het jaar.
Gal : 11de – 14de zondag door het jaar
Kol : 15de – 18de zondag door het jaar.
Heb : 19de - 22ste zondag door het jaar.
Film : 23ste zondag door het jaar
1 Tim : 24ste – 26ste zondag door het jaar
2 Tim : 27ste - 30ste zondag door het jaar
2 Tes : 31ste - 33ste zondag door het jaar
De evangelielezing is bij voorkeur genomen uit het Lucasevangelie. Naargelang van het feest wordt de evangelielezing genomen uit het Matteüs- (b.v. Openbaring), Lucas- (b.v. Kerstmis) en Johannesevangelie.

Websites : http://users.pandora.be/pastonet/liturgia/vieringen/c.html . http://www.debron-har.be/nieuwe_pagina_1.htm .

29 november 2015 . 1ste (eerste) zondag van de advent C . Eerste lezing : Jr 33,14-16 . Tweede lezing : 1 Tes 3,12-4,2. Evangelielezing : Lc 21,25-28) en Lc 21,34-36) .
6 december 2015 . 2de (tweede) zondag van de advent C . Eerste lezing : Bar 5,1-9 . Fil 1,3-6.8-11 . Evangelielezing : Lc 3,1-6 .
13 december 2015 . 3de (derde) zondag van de advent C . Sef 3,14-18a. Fil 4,4-7. Lc 3,10-18.
20 december 2015 . 4de (vierde) zondag van de advent C . Eerste lezing : Mi 5,1-4a . Heb 10,5-10. Lc 1,39-45.
25 december 2015 . Kerstmis (C-cyclus) .
- Nachtmis Kerstmis C : Nachtmis Kerstmis C) . Js 9,1-3.5-6 - Js 8,23b-9,6 - . Tit 2,11-14 - Tit 2,1-3,11 - . Lc 2,1-14 .
- Dageraadsmis Kerstmis C . Js 62,11-12 - Js 61,1-62,12 - . Tit 3,4-7 - Tit 2,1-3,11 - . Lc 2,15-20 .
- Dagmis Kerstmis C . Js 52,7-10 - Js 52,7-12 - . Heb 1,1-6 - Heb 1,1-4 - Heb 1,5-14 - . Joh 1,1-18 of Joh 1,1-5.9-14 .
27 december 2015 . Feest van de h. Familie C . Sir 3,2-6.12-14 . Kol 3,12-21. Mt 2,13-15 .19-23
3 januari 2016 . Openbaring van de Heer A B C . Js 60,1-6. Ef 3,2-3a.5-6. Mt 2,1-12
10 januari 2016 . Doopsel van Christus .
17 januari 2016 . 2de (tweede) zondag door het jaar C (Verwijzing : 2de (tweede) zondag door het c-jaar) . Eerste lezing : Js 62,1-5 . Tweede lezing : 1 Kor 12,4-11. Evangelielezing : Joh 2,1-12 .
24 januari 2016 . 3de (derde) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Neh 8,2-4a.5-6.8-10 . Tweede lezing : 1 Kor 12,12-30 . Evangelielezing : Lc 1,1-4 ; Lc 4,14-21 .
31 januari 2016 . 4de (vierde) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Jr 1,4-5.17-19 . Tweede lezing : 1 Kor 12,31-13,13 . Evangelielezing : Lc 4,21-30 .
7 februari 2016 . 5de (vijfde) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Js 6,1-2a.3-8 . Tweede lezing : 1 Kor 15,1-11 . Evangelielezing : Lc 5,1-11 .
- 6de (zesde) zondag door het jaar C . Verwijzing : 6de (zesde) zondag door het jaar C . Eerste lezing : Jr 17,5-8 . 1 Kor 15,12.16-20. Evangelielezing : Lc 6,17.20-26 .
7de (zevende) zondag door het jaar C . Verwijzing : 7de (zevende) zondag door het jaar C . Eerste lezing : 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 . Tweede lezing : 1 Kor 15,45-49 . Evangelie : Lc 6,27-38 .
10 februari 2016 . aswoensdag C . Jo 2,12-18. 2 Kor 5,20-6,2. Mt 6,1-6.16-18.--
14 februari 2016 . 1ste (eerste) zondag in de veertigdagentijd C . Eerste lezing : Dt 26,4-10 . Tweede lezing : Rom 10,8-13 . Evangelie : Lc 4,1-13 .
21 februari 2016 . 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd C . Verwijzing : 2de (tweede) zondag in de veertigdagentijd C . Eerste lezing : Gn 15,5-12.17-18 . Tweede lezing : Fil 3,17-4,1 . Evangelie : Lc 9,28-36 .
28 februari 2016 . 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C . Verwijzing : 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C . Eerste lezing : Ex 3,1-8a.13-15 . Tweede lezing : 1 Kor 10,1-6.10-12 . Evangelie : Lc 13,1-9 .
6 maart 2016 . 4de (vierde) zondag in de veertigdagentijd C . Verwijzing : 4de (vierde) zondag in de veertigdagentijd C . Eerste lezing : Jozua 5,9a.10-12 . Tweede lezing : 2 Kor 5,17-21 . Evangelie : Lc 15,1-3.11-32 .
13 maart 2016 : 5de (vijfde) zondag in de veertigdagentijd C . Eerste lezing : Js 43,16-21 . Tweede lezing : Fil 3,8-14 . Evangelie : Joh 8,1-11 .
20 maart 2016 . Palmzondag C ( Verwijzing : Palmzondag C ) . Lc 19,28-40. Js 50,4-7. Fil 2,6-11. Lc 22,14-23,56.
27 maart 2016 . Pasen . Nachtwake C . (Verwijzing : Pasen . Nachtwake C ) . Gn 1,1-2,2. Rom 6,3-11. Evangelielezing : Lc 24,1-12 .
Pasen . Dagmis C . Hnd 10,34a.37-43. 1 Kor 5,6b-8. Lc 24,1-12.
3 april 2016 . Beloken Pasen C. 2de (tweede) paaszondag C (Verwijzing : Beloken Pasen C. 2de (tweede) paaszondag C ) . Eerste lezing : Hnd 5,12-16 . Tweede lezing : Apk 1,9-11a.12-13.17-19 . Evangelielezing : Joh 20,19-31 .
10 april 2016 . 3de (derde) paaszondag C (Verwijzing : 3de (derde) paaszondag C) . Eerste lezing : Hnd 5,27b-32.40b-41 . Tweede lezing : Apk 5,11-14 . Evangelielezing : Joh 21,1-14 .
17 april 2016 . 4de (vierde) paaszondag C . Hnd 13,14.43-52. Apok 7,9.14b-17. Evangelie : Joh 10,27-30 .
24 april 2016 . 5de (vijfde) paaszondag C . Hnd 14,21-27. Apok 21,1-5a. Joh 13,31-33a.34-35.
1 mei 2016 . 6de (zesde) paaszondag C . Eerste lezing : Hnd 15,1-2.22-29 . Tweede lezing : Apok 21,10-14.22-23 . Evangelie : Joh 14,23-29 .
5 mei 2016 : Hemelvaart ABC . Eerste lezing : Hnd 1,1-11 . Tweede lezing : Ef 1,17-23 . Evangelie C-jaar : Lc 24,46-53 .
8 mei 2016 . 7de (zevende) paaszondag C . Eerste lezing : Hnd 7,55-60 . Tweede lezing : Apk 22,12-14.16-17.20 . Evangelie : Joh 17,20-26 .
15 mei 2016 . Pinksteren C . Eerste lezing : Hnd 2,1-11 . Tweede lezing : Rom 8,8-17 . Evangelie : Joh 14,15-16.23b-26 .
22 mei 2016 . H. Drie-eenheid C . Eerste lezing : Spr 8,22-31 . Tweede lezing : Rom 5,1-5 . Evangelie : Joh 16,12-15 .
26 mei 2016 . Sacramentszondag C . Eerste lezing : Gn 14,18-20. Tweede lezing : 1 Kor 11,23-26. Evangelie : Lc 9,11b-17.
29 mei 2016 . 9de (negende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : l Koningen 8,41-43 . Tweede lezing : Gal 1,1-2.6-10 . Evangelie : Lc 7,1-10 .
5 juni 2016 . 10de (tiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : 1 K 17,17-24 . Tweede lezing : Gal 1,11-19 . Evangelielezing : Lc 7,11-17 .
12 juni 2016 . 11de (elfde) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : 2 S 12,7-10.13 . Tweede lezing : Gal 2,16.19-21 . Evangelie : Lc 7,36-50 .
19 juni 2016 . 12de (twaalfde) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Zach 12,10-11 . Tweede lezing : Gal 3,26-29 . Evangelie : Lc 9,18-24 .
24 juni 2016 . 24 juni : geboorte Johannes de Doper . Eerste lezing : Js 49,1-6 . Tweede lezing : Hnd 13,22-26 . Evangelie : Lc 1,57-66.80 .
26 juni 2016 . 13de (dertiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : 1 K 19,9a.11-13a . Tweede lezing : Gal 5,1.13-18 . Evangelie : Lc 9,51-62 .
3 juli 2016 . 14de (veertiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Js 66,10-14 . Tweede lezing : Gal 6,14-18 . Lc 10,1-9 .

14 juli 2013 . 15de (vijftiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Dt 30,10-14 . Tweede lezing : Kol 1,15-20 . Lc 10,25-37.
21 juli 2013 . 16de (zestiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Gn 18,1-10 . . Kol 1,24-28. Lc 10,38-42.
28 juli 2013 . 17de (zeventiende) zondag door het c-jaar . Gn 18,20-32. Tweede lezing : Kol 2,12-14 . Lc 11,1-13.
4 augustus 2013 . 18de (achttiende) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Pr 1,2 ; 2,21-23 . Tweede lezing : Kol 3,1-5.9-11. Evangelie : Lc 12,13-21 .
11 augustus 2013 . 19de (negentiende) zondag door het c-jaar . W 18,6-9. Heb 11,1-2.8-19. Evangelie : Lc 12,35-40 .
15 augustus 2013 . Eerste lezing : Apk 11,19a ; 12,1-6a.10b . Tweede lezing : 1 Kor 15,20-26 . Evangelie : Lc 1,39-56 .
18 augustus 2013 . 20ste (twintigste) zondag door het c-jaar .
25 augustus 2013 . 21ste (eenentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Js 66,18-21 . Heb 12,5-7.11-13. Evangelie : Lc 13,22-30 .
1 september 2013 . 22ste (tweeŽntwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Sir 3,17-18.20.28-29 . Tweede lezing : Heb 12,18-19.22-24a . Evangelie : Lc 14,1.7-14 .
8 september 2013 .23ste (drieentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : W 9,13-19 . Tweede lezing : Film 1,9b-10.12-17 . Evangelie : Lc 14,25-33 .
15 september 2013 . 24ste (vierentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Ex 32,7-11.13-14 . Tweede lezing : 1 Tim 1,12-17 . Evangelie : Lc 15,1-10 .
22 september 2013 . 25ste (vijfentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Am 8,4-7 . Tweede lezing : 1 Tim 2,1-8 . Evangelie : Lc 16,1-13 .
29 september 2013 . 26ste (zesentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Am 6,1a.4-7 . Tweede lezing : 1 Tim 6,11-16 . Evangelie : Lc 16,19-31 .
6 oktober 2013 . 27ste (zevenentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Hab 1,2-3 ; 2,2-4 / Hab 2 . Tweede lezing : 2 Tim 1,6-8.13-14 . Evangelie : Lc 17,5-10 .
13 oktober 2013 . 28ste (achtentwintigste) zondag door het c-jaar : Eerste lezing : 2 K 5,14-17 . Tweede lezing : 2 Tim 2,8-13 . Evangelie : Lc 17,11-19 .
20 oktober 2013 . 29ste (negenentwintigste) zondag door het c-jaar . Eerste lezing : Ex 17,8-13 . Tweede lezing : 2 Tim 3,14-4,2 . Evangelie : Lc 18,1-8 .
27 oktober 2013 . 30ste (dertigste) zondag door het c-jaar : Sir 35,15b-17.20-22a . 2 Tim 4,6-8.16-18. Evangelie : Lc 18,9-14 .
1 november 2013 . Allerheiligen van de Heer ABC . Tweede lezing : 1 Joh 3,1-3 .
3 november 2013 . 31ste (eenendertigste) zondag door het c-jaar : W 11,22-12,2 . 2 Tes 1,11-2,2. Lc 19,1-10.
10 november 2013 . 32ste zondag door het jaar: 2 Mak 7,1-2.9-14 . 2 Tes 2,16-3,5 . Lc 20,27-38.
17 november 2013 . 33ste zondag door het jaar: Mal 3,19-20a . 2 Tes 3,7-12. Lc 21,5-19.
24 november 2013 . 34ste zondag door het jaar - Christus Koning : 2 S 5,1-3. Kol 1,12-20. Lc 23,35-43.


WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@telenet.be .
websitenaam : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . BIJ DE HAND .
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z

HOOFDTHEMA'S : Levensbeschouwingen : bahá'í , boeddhisme , christendom , hindoeïsme , islam , jodendom , sikhisme , vrijzinnigheid .
- bijbel , bijbel en koran , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , koran , liturgie : ABC-jaar .
- Maatschappij : armoede , vluchtelingen en asielzoekers ,
- Spiritualiteit :   bezinningsteksten , spiritualiteit ,
- Talen : Arabisch , Aramees , Duits , Frans , Grieks , Hebreeuws , Latijn , Nederlands ,
- Andere : getallen ,

HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen


- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 3 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken- bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Overzicht van Tenakh : Tenakh : overzicht , Tenakh : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenakh : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,
Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
- C-jaar -- Lc 1 , Lc 2 , Lc 3 , Lc 4 , Lc 5 , Lc 6 , Lc 7 , Lc 8 , Lc 9 , Lc 10 , Lc 11 , Lc 12 , Lc 13 , Lc 14 , Lc 15 , Lc 16 , Lc 17 , Lc 18 , Lc 19 , Lc 20 , Lc 21 , Lc 22 , Lc 23 , Lc 24 , 2de (tweede) zondag van de advent C .

Religie.opzijnbest.nl
http://www.liturgiekommission.ch/Orientierung/II_G_03_Lesungen.pdf http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm http://www.intratext.com/IXT/LAT0001/_INDEX.HTM        
1. Hebreeuwse bijbel   2. Targumim 3. LXX (1) , LXX (2) , Griekse tekst N.T.   4. Vulgata   
5. Statenvertaling   6. Willibrordvertaling   7. Nieuwe Vertaling   8. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
9. Bible de Jérusalem 10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   12. liturgische lezing   13. Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm  


.