LUCASEVANGELIE : TAALGEBRUIK I - Lc -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik - Lc (Lucas) -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Overzicht van het Lucasevangelie : - Lucas : overzicht .
- Lucas taalgebruik - Lucas taalgebruik A - Lucas taalgebruik B - Lucas taalgebruik C - Lucas taalgebruik D - Lucas taalgebruik E - Lucas taalgebruik F - Lucas taalgebruik G - Lucas taalgebruik H - Lucas taalgebruik I - Lucas taalgebruik J - Lucas taalgebruik K - Lucas taalgebruik L - Lucas taalgebruik M - Lucas taalgebruik N - Lucas taalgebruik O - Lucas taalgebruik P - Lucas taalgebruik Q - Lucas taalgebruik R - Lucas taalgebruik S - Lucas taalgebruik T - Lucas taalgebruik U - Lucas taalgebruik Z -
- Lc : commentaar

Overzicht van het Lucasevangelie : Lc 1 , Lc 2 , Lc 3 , Lc 4 , Lc 5 , Lc 6 , Lc 7 , Lc 8 , Lc 9 , Lc 10 , Lc 11 , Lc 12 , Lc 13 , Lc 14 , Lc 15 , Lc 16 , Lc 17 , Lc 18 , Lc 19 , Lc 20 , Lc 21 , Lc 22 , Lc 23 , Lc 24 , bibliografie Lucasevangelie .

  Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
                                                 

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken -
-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

-
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


  Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
                                                 
                                                 
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                                 

- iakôb (Jakob) . iakôb (Jakob) . Taalgebruik in het N.T. : iakôb (Jakob) .

 

- iakôbos (Jakobus) . iakôbos (Jakobus) . Taalgebruik in het N.T. : iakôbos (Jakobus) . Taalgebruik in Mc : iakôbos (Jakobus) . Taalgebruik in Lc : iakôbos (Jakobus) . Taalgebruik in Hnd : iakôbos (Jakobus) .


- idou (zie) . idou (zie) . Taalgebruik in het N.T. : idou (zie) . Taalgebruik in Lc : idou (zie) . Taalgebruik in Hnd : idou (zie) . Lc (55) . Lc 1 (6) : (1) Lc 1,20 . (2) Lc 1,31 . (3) Lc 1,36 . (4) Lc 1,38 . (5) Lc 1,44 . (6) Lc 1,48 . Lc 2 (4) : (1) Lc 2,10 . (2) Lc 2,25 . (3) Lc 2,34 . (4) Lc 2,48 . Lc 10 (3) : (1) Lc 10,3 . (2) Lc 10,19 . (3) Lc 10,25 . Lc 24 (3) : (1) Lc 24,4 . (2) Lc 24,13 . (3) Lc 24,49 . Hnd (23) .

  Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
55  0 0 2 1 5 1 3 3 0 6 1 1 0 2 2 3 0 0 5 4

- και ιδου = kai idou (en zie) . NT (84) . Lc (26) . Lc 1 (3) : (1) Lc 1,20 . (2) Lc 1,31 . (3) Lc 1,36 . Lc 2 (1) Lc 2,25 . Lc 24 (3) : (1) Lc 24,4 . (2) Lc 24,13 . (3) Lc 24,49 . - kai idou duo (en zie twee) . Lc (2) : (1) Lc 24,4 . (2) Lc 24,13 . - kai idou anèr (en zie een man) : (1) Lc 5,12 . (2) Lc 8,41 (kai idou èlthen anèr = en zie er kwam een man) . (3) Lc 9,38 . (4) Lc 19,2 . (5) Lc 23,50
- kai idou andres (en zie mannen) : (1) Lc 5,18 . (2) Lc 9,30 . (3) Lc 24,4 : kai idou andres duo = en zie twee mannen . (4) Hnd 1,10 : kai idou andres duo = en zie twee mannen . (5) Hnd 10,17 : kai idou hoi andres (en zie de mannen) .


- Ierichô (Jericho) . ierichô (Jericho) . Taalgebruik in het N.T. : Ierichô (Jericho) . Taalgebruik in Mt : Ierichô (Jericho) . Taalgebruik in Mc : Ierichô (Jericho) . Taalgebruik in Lc : Ierichô (Jericho) .

  Ierichô (Jericho)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  totaal 65  59  1 (2X) 3 : (1) Lc 10,30 . (2) Lc 18,35 . (3) Lc 19,1 .        

- eis ierichô (naar Jericho) . Lc (2) : (1) Lc 10,30 . (2) Lc 18,35 .


- ierousalèm (Jeruzalem) . ιερουσαλην = ierousalèm (Jeruzalem) . Taalgebruik in het NT : ierousalèm (Jeruzalem) . Taalgebruik in de LXX : ierousalèm (Jeruzalem) . Bijbel (767) . OT (693) . NT (74) . Lc (26) : (1) Lc 2,25 . (2) Lc 2,38 . (3) Lc 2,41 . (4) Lc 2,43 . (5) Lc 2,45 . (6) Lc 4,9 . (7) Lc 5,17 . (8) Lc 6,17 . (9) Lc 9,31 . (10) Lc 9,51 . (11) Lc 9,53 . (12) Lc 10,30 . (13) Lc 13,4 . (14) Lc 13,33 . (15) Lc 13,34 . (16) Lc 17,11 . (17) Lc 18,31 . (18) Lc 19,11 . (19) Lc 21,20 . (20) Lc 21,24 . (21) Lc 23,28 . (22) Lc 24,13 . (23) Lc 24,18 . (24) Lc 24,33 . (25) Lc 24,47 . (26) Lc 24,52 .


- Ièsous (Jezus) . ièsous (Jezus) . Taalgebruik in N.T. : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in Lc : Ièsous (Jezus) .

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
  Ièsous  Lc Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 13 Lc 14 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 22 Lc 23 Lc 24
1. nom. mann. enk. Ièsous  55   3 1 6 4 2 3 5 7 2 2 1 1 7 2 2 3 3 1
2. voc. + gen. + dat. mann. enk. Ièsou  18     2 1 2 1 1 3         1 1     1 3 2
3. acc. mann. enk. Ièsoun  14                    
  totaal  '87' '9'  4

 

 

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
  Ièsous  Lc Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 13 Lc 14 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 22 Lc 23 Lc 24
1. nom. mann. enk. Ièsous  55   3 1 6 4 2 3 5 7 2 2 1 1 7 2 2 3 3 (1) Lc 24,15 .
2. voc. + gen. + dat. mann. enk. Ièsou  18     2 1 2 1 1 3         1 1     1 3 (2) : (1) Lc 24,3 . (2) Lc 24,19 .
3. acc. mann. enk. Ièsoun  14                    
  totaal  '87' '9'  4

Een vorm van Ièsous (Jezus) in Lc in 87 verzen , in Lc 2 in 4 verzen : (1) Lc 2,21 . (2) Lc 2,27 . (3) . Lc 2,43 . (4) Lc 2,52 , in Lc 3 (2) : (1) Lc 3,21 . (2) Lc 3,23 . in Lc 4 (7) : 6 + 1 : Lc 4,34 ., in Lc 5 (7) : (1) Lc 5,8 . (2) Lc 5,10 . (3) Lc 5,12 . (4) Lc 5,19 . (5) Lc 5,22 . (6) Lc 5,31 . (7) Lc 5,34 . in Lc 9 in 8 verzen : 7 + Lc 9,33 . in Lc 23 (9) : (1) Lc 23,8 . (2) Lc 23,20 . (3) Lc 23,25 . (4) Lc 23,26 . (5) Lc 23,28 . (6) Lc 23,34 . (7) Lc 23,42 . (8) Lc 23,46 . (9) Lc 23,52 .

nom. mann. enk. Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in het N.T. : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in Lc : Ièsous (Jezus) . Lc (55) . Lc 9 (7) : (1) Lc 9,36 . (2) Lc 9,41 . (3) Lc 9,42 . (4) Lc 9,47 . (5) Lc 9,50 . (6) Lc 9,58 . (7) Lc 9,62 . Lc 23 (3) : (1) Lc 23,28 . (2) Lc 23,43 . (3) Lc 23,46 .

voc. + gen. + dat. mann. enk. Ièsou (Jezus) van de eigennaam ièsous (Jezus) . Taalgebruik in het N.T. : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in Lc : Ièsous (Jezus) .
Lc (18) : (1) Lc 3,21 . (2) Lc 3,29 . (3) Lc 4,34 . (4) Lc 5,8 . (5) Lc 5,19 . (6) Lc 6,11 . (7) Lc 7,3 . (8) Lc 8,28 . (9) Lc 8,35 . (10) Lc 8,41 . (11) Lc 17,13 . (12) Lc 18,38 . (13) Lc 22,47 . (14) Lc 23,26 . (15) Lc 23,42 . (16) Lc 23,52 . (17) Lc 24,3 . (18) Lc 24,19 .

acc. mann. enk. ièsoun van de eigennaam ièsous (Jezus) . Taalgebruik in N.T. : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in Lc : Ièsous (Jezus) .
Lc (14) : (1) Lc 1,31 . (2) Lc 2,27 . (3) Lc 5,12 . (4) Lc 7,4 . (5) Lc 8,28 . (6) Lc 8,35 . (7) Lc 8,40 . (8) Lc 9,33 . (9) Lc 10,29 . (10) Lc 19,3 . (11) Lc 19,35 . (12) Lc 23,8 . (13) Lc 23,20 . (14) Lc 23,25 .

- ὁ δε ιησους ειπεν = ho de ièsous eipen (Jezus echter zei) . Lc (2 . ιησους = ièsous 2 / 55 ; ειπεν = eipen 2 / 223) : (1) Lc 8,46 . (2) Lc 22,48 .
- ὁ ιησους ειπεν = ho ièsous eipen (Jezus zei) . Lc (15 . ιησους = ièsous 15 / 55 ; ειπεν = eipen 15 / 223) ) : (1) Lc 5,31 . (2) Lc 7,22 . (3) Lc 7,40 . (4) Lc 9,41 . (5) Lc 9,43 . (6) Lc 10,30 . (7) Lc 13,2 . (8) Lc 14,3 . (9) Lc 17,17 . (10) Lc 18,22 . (11) Lc 18,42 . (12) Lc 20,8 . (13) Lc 22,51 . (14) Lc 23,28 . (15) Lc 23,46 .


- Iôannès (Johannes) . iôannès (Johannes) . Taalgebruik in het N.T. : Iôannès (Johannes) . Taalgebruik in Mc : Iôannès (Johannes) . Hebr. jôchanan . Ned. Johan . D. Johannes . Fr. Jean . E. John .

  Iôannès (Johannes)   de Doper bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. mann. enk. Iôannès    58  53  10  10  12  10  27  39     
2 gen. mann. enk. Iôannou    43  37      22  30     
3 dat. mann. enk. Iôannè(i)              
4 acc. mann. enk. Iôannèn     41  37  11  11      29  31     
  totaal   148  16 132  26  25  30  22  24  81  103     

  Lc Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 8 Lc 9 Lc 10 Lc 11 Lc 12 Lc 13 Lc 14 Lc 15 Lc 16 Lc 17 Lc 18 Lc 19 Lc 20 Lc 21 Lc 22 Lc 23 Lc 24
1 10                                                 
2                                                
3                                                
4 11                                                 
  30                                                 

1. Lc (8) : (1) Lc 1,60 . (2) Lc 1,63 . (3) Lc 3,16 . (4) Lc 7,18 . (5) Lc 7,20 . (6) Lc 7,33 . (7) Lc 9,7 . (8) Lc 11,1 .
2. Lc (7) : (1) Lc 3,15 . (2) Lc 5,33 . (3) Lc 7,24 . (4) Lc 7,28 . (5) Lc 7,29 . (6) Lc 16,16 . (7) Lc 20,4 .
3. Lc (2) : (1) Lc 7,18 . (2) Lc 7,22 .
4. Lc (6) : (1) Lc 1,13 . (2) Lc 3,2 . (3) Lc 3,20 . (4) Lc 9,9 . (5) Lc 9,19 . (6) . Lc 20,6 .

- iôsèf (Jozef) . iôsèf (Jozef) . Taalgebruik in het N.T. : iôsèf (Jozef) . Taalgebruik in Lc : iôsèf (Jozef) .

  iôsèf  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1    234  200  34  11  21  25   

Lc (8) : (1) Lc 1,27 . (2) Lc 2,4 . (3) Lc 2,16 . (4) Lc 3,23 . (5) Lc 3,24 . (6) Lc 3,30 . (7) Lc 4,22 . (8) Lc 23,50 .

- iouda (Juda) . iouda (Juda) . Taalgebruik in het N.T. : iouda (Juda) . Taalgebruik in Lc : iouda (Juda) .

  iouda  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
    628  615  13   

Lc (4) : (1) Lc 1,39 . (2) Lc 3,30 . (3) Lc 3,33 . (4) Lc 22,48 .

- ioudaia (Judea) . ioudaia (Judea) . Taalgebruik in het N.T. : ioudaia (Judea) . Taalgebruik in Lc : ioudaia (Judea) .

  ioudaia (Judea)  Lc Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 21 Lc 23 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn.  ev.  P. 
1.   nom. vr. enk. ioudaia(i)              (1) Lc 7,17 .   (2) Lc 21,21 .     42  30  12 
2.  gen. vr. enk. ioudaias   (1) Lc 1,5 .  (2) Lc 1,65 .   (3) Lc 3,1 .   (4) Lc 4,44 .   (5) Lc 5,17 .   (6) Lc 6,17 .       (7) Lc 23,5 74  47  27  15  17 
3.   acc. vr. enk. ioudaian     (1) Lc 2,4 .                 29  21     
  totaal 10  1   145  98  47  10  14  22  29 

2. Lc (7) : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,65 . (3) Lc 3,1 . (4) Lc 4,44 . (5) Lc 5,17 . (6) Lc 6,17 . (7) Lc 23,5 .
Een vorm van ioudaia (Judea) in Lc in 10 verzen : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,65 . (3) Lc 2,4 . (4) Lc 3,1 . (5) Lc 4,44 . (6) Lc 5,17 . (7) Lc 6,17 . (8) Lc 7,17 . (9) Lc 21,21 . (10) Lc 23,5 .

  Lc Lc 1 Lc 2 Lc 3 Lc 4 Lc 5 Lc 6 Lc 7 Lc 21 Lc 23
              (1) Lc 7,17 .   (2) Lc 21,21 .    
  (1) Lc 1,5 .  (2) Lc 1,65 .   (3) Lc 3,1 .   (4) Lc 4,44 .   (5) Lc 5,17 .   (6) Lc 6,17 .       (7) Lc 23,5
  (1) Lc 2,4 .                
10  1