MARCUSEVANGELIE : TAALGEBRUIK B -
- bijbeloverzicht --Taalgebruik -- Mc (Marcus) -

- Marcus : overzicht .
- Marcus taalgebruik - Marcus taalgebruik A - Marcus taalgebruik B - Marcus taalgebruik C - Marcus taalgebruik D - Marcus taalgebruik E - Marcus taalgebruik F - Marcus taalgebruik G - Marcus taalgebruik H - Marcus taalgebruik I - Marcus taalgebruik J - Marcus taalgebruik K - Marcus taalgebruik L - Marcus taalgebruik M - Marcus taalgebruik N - Marcus taalgebruik O - Marcus taalgebruik P - Marcus taalgebruik Q - Marcus taalgebruik R - Marcus taalgebruik S - Marcus taalgebruik T - Marcus taalgebruik U - Marcus taalgebruik V - Marcus taalgebruik W - Marcus taalgebruik X - Marcus taalgebruik Y - Marcus taalgebruik Z -
- Mc : commentaar .

Overzicht van het Marcusevangelie - Mc 1 - Mc 2 - Mc 3 - Mc 4 - Mc 5 - Mc 6 - Mc 7 - Mc 8 - Mc 9 - Mc 10 - Mc 11 - Mc 12 - Mc 13 - Mc 14 - Mc 15 - Mc 16 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -ps - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelTaalgebruiken - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

-
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


    Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   
11                                   
                                   
                                   

  NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
boeknr.  27 40 41 42 43 44 45 - 65 66    
hoofdst.  260 28 16 24 21 28 121 22 68  89 
verzen  7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
      8,52 %       34,77 %       

  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
verzen (578) 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  

B

- ballô (werpen, gooien) . ballô (werpen, gooien) . Taalgebruik in het NT : ballô (werpen, gooien) . Taalgebruik in Mc : ballô (werpen, gooien) .

  ballô   Mc bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  A. b. 
act. ind.  praes. 3de pers. enk. ballei    
act. ind. imperf. 3de pers. mv. eballon                
act. part. praes. nom. mann. mv. ballontes              
4 act. part. praes. gen. mv. ballontôn 1 2   2   1     1     1 1  
act. ind. aor. 3de prs. enk. ebalen   22  20    10   
act. ind. aor. 3de pers. mv. ebalon   15       
act. conj. aor. 3de pers. enk. balè(i)              
act. inf. aor. balein          
pass. imperat. aor. 2de pers. enk. blèthèti                
10 pass. ind. perf. blèthènai                
11 pass. ind. perf. 3de pers. enk. beblètai                
12 pass. part. perf. nom. + acc. onz. + acc. mann. enk.  beblèmenon           3    
  Totaal  18  81  22  59  12  18  10  37  42 

Een vorm van ballô (werpen, gooien) in Mc in '18' verzen .

ballô  Mc Mc 2 Mc 4 Mc 7 Mc 9 Mc 11 Mc 12 Mc 15
(1) Mc 2,22 .           (2) Mc 12,41 .    
          (1) Mc 12,41 .    
            (1) Mc 15,24 .  
4 1           (1) Mc 12,43 .  
    (1) Mc 7,33 .   (2) Mc 9,22 .     (3) Mc 12,42 . (4) Mc 12,43 . (5) Mc 12,44 .    
          (1) Mc 12,44 .     
  (1) Mc 4,26 .            
    (1) Mc 7,27 .          
        (1) Mc 11,23 .      
10       (1) Mc 9,45 . (2) Mc 9,47 .        
11       (1) Mc 9,42 .        
12     (1) Mc 7,30 .          
  18 

 

 

Samengestelde werkwoorden (bainô : banen) .
- probainô (vooruitbanen , vooruitgaan) . Taalgebruik in het NT : probainô (vooruitbanen , vooruitgaan) . Taalgebruik in Mc : probainô (vooruitbanen , vooruitgaan) .

- baptisma (doopsel) . baptisma (doopsel) . Taalgebruik in het NT : baptisma (doopsel) . Taalgebruik in Mc : baptisma (doopsel) .

  baptisma  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. + acc. onz. enk. baptisma  17    17  4 : (1) Mc 1,4 . (2) Mc 10,38 . (3) Mc 10,39 . (4) Mc 11,30 .     10  10 

- baptistès (doper) . baptistès (doper) . Taalgebruik in het NT : baptistès (doper) . Taalgebruik in Mc : baptistès (doper) . Stam Hebr. tâbhal : t - b - . Ned. : do- p-en , doop-s-el , do-m-pe-l- en . Gr. baptizô , baptis-ma . Fr. bapt- ê - me .

  baptistès (doper)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
gen. mann. enk. baptistou     1 : Mc 6,25 .              
acc. mann. enk. baptistèn     3 1 : Mc 8,28 .            
  totaal 12    12          12  12     

- baptizô (dopen) . baptizô (dopen) . Taalgebruik in het NT : baptizô (dopen) . Taalgebruik in Mc : baptizô (dopen) . Stam Hebr. tâbhal : t - b - . Ned. : do- p-en , doop-s-el , do-m-pe-l- en . Gr. baptizô , baptis-ma . Fr. bapt- ê - me .

  baptizô (dopen) Mc Mc 1 Mc 6 Mc 7 Mc 10 Mc 16 bijbel NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn. ev.
1 ind. fut. 3de p. enk. baptisei 1 (1) Mc 1,8 .         3 3 1 1 1       3 3
2 part. pr. nom. mann. enk. baptizôn  2 (1) Mc 1,4 . (2) Mc 6,14 .       7 7   2   5     2 7
3 act. part. praes. gen. mann. enk. baptizontos 1   (1) Mc 6,24 .       1 1   1         1 1
4 ind. aor. 1ste p. enk. ebaptisa (1) Mc 1,8 .                 2
  pass. ind. praes. 1ste pers. enk. baptizomai 2       (1) Mc 10,38 . (2) Mc 10,39   2 2   2         2 2
5 pass. imperf. 3de pers. mv. ebaptizonto 1 (1) Mc 1,5 .         5 5 1 1   1 2   2 3
6 pass. fut. 2de p. mv. baptisthèsesthe 1       (1) Mc 10,39 .        1      
7 pass. aor. 3de p. enk. ebaptisthè 1 (1) Mc 1,9 .         5 5 . 1 1   3   2 2
8 pass. conj. aor. 3de pers. mv. baptisôntai 1:     (1) Mc 7,4     1 1   1:         1 1
9 pass. part. aor. nom. mann. enk. baptistheis 1         (1) Mc 16,16 1      
10 pass. inf. aor. baptisthènai       (1) Mc 10,38 .     10 10     
  Totaal  13 (10) 5 (4) 4 (2)  41 41 5 11 6 6 11 2 22 28

Een vorm van baptizô (dopen) in Mc in 10 (13X) verzen : (1) Mc 1,4 .  (2) Mc 1,5 .   (3) Mc 1,8 (twee vormen) . (4) Mc 1,9 .  (5) Mc 6,14 .  (6) Mc 6,24 .  (7) Mc 7,4 .  (8) Mc 10,38 (twee vormen) . (9) Mc 10,39 (twee vormen) . (10) Mc 16,16


- basileia (koninkrijk) . basileia (koninkrijk) . Taalgebruik in het NT : basileia (koninkrijk) . Taalgebruik in Mc : basileia (koninkrijk) .

  basileia (koninkrijk) Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  OT  NT  Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev. P. A. b.
1 nom. + dat vr. enk. basileia(i)                   164 93 71 33 7 23 1   3 4 63  64  3  
2 gen. enk. + acc. vr. mv. basileias                           156 131 25 10 3 5   3 4   18  18  3 1
3 acc. vr. enk. basileian                       132 71 61 11 9 17 2 5 12 5 37  39 11 1
  Totaal             473  316  157  54  19  45  19  118  121     


  basileia (koninkrijk) Mc  Mc 1 Mc 3 Mc 4 Mc 6 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15
1 nom. + dat enk. basileia(i) 7 (1) Mc 1,15 (2) Mc 3,24 (3) Mc 4,26 .     (4) Mc 10,14 .   (5) Mc 11,10 .     (6) Mc 13,8 .   (7) Mc 14,25 .    
2 gen. enk. + acc. mv. basileias 3     (1) Mc 4,11 .   (2) Mc 6,23 .         (3) Mc 12,34      
3 acc. vr. enk. basileian 9     (1) Mc 4,30 .     2 : (2) Mc 9,1 . (3) Mc 9,47 . 4 : (4) Mc 10,15 . (5) Mc 10,23 . (6) Mc 10,24 . (7) Mc 10,25 .     (8) Mc 13,8 .     (9) Mc 15,43 .  
  Totaal   19 

Een vorm van basileia (koninkrijk) in Mc in 19 verzen : (1) Mc 1,15 . (2) Mc 3,24 . (3) Mc 4,11 . (4) Mc 4,26 . (5) Mc 4,30 .  (6) Mc 6,23 . (7) Mc 9,1 . (8) Mc 9,47 . (9) Mc 10,14 . (10) Mc 10,15 . (11) Mc 10,23 . (12) Mc 10,24 . (13) Mc 10,25 . (14) Mc 11,10 . (15) Mc 12,34 .  (16) Mc 13,8 (2 vormen) . (17) Mc 14,25 . (18) Mc 15,43 .  

1. nom. + dat enk. basileia(i) (koninkrijk) . Taalgebruik in het NT : basileia (koninkrijk) . Taalgebruik in Mc : basileia (koninkrijk) . Mc (7) : (1) Mc 1,15 (nom.) . (2) Mc 3,24 (nom.) . (3) Mc 4,26 (nom.) . (4) Mc 10,14 (nom.) . (5) Mc 11,10 (nom.) . (6) Mc 13,8 (nom.) . (7) Mc 14,25 (dat.) .
- hè basileia tou theou (het koninkrijk van God) . Mc (3 / 6) : (1) Mc 1,15 (nom.) . (2) Mc 4,26 (nom.) . (3) Mc 10,14 (nom.) .
3. acc. vr. enk. basileian (koninkrijk) . Mc (9) : (1) Mc 4,30 .  2 : (2) Mc 9,1 . (3) Mc 9,47 . (4) Mc 10,15 . (5) Mc 10,23 . (6) Mc 10,24 . (7) Mc 10,25 . (8) Mc 13,8 . (9) Mc 15,43 .  

- Mc 4 . Een vorm van basileia (koninkrijk) in 3 verzen : (1) Mc 4,11 (basileias : gen. vr. enk.) . (2) Mc 4,26 (basileia : nom. vr. enk.) . (3) Mc 4,30 (basileian : acc. vr. enk.) .

basileia tou theou (koninkrijk van God) Mc  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 NT  Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
nom. enk. hè basileia tou theou 3 / 6   NIET            NIET    NIET        21  13      18  18 
gen. enk. . tès basileias tou theou 2 / 3         NIET                    10   2 3   3 1  
dat. enk.tè(i) basileia(i) tou theou 1 / 1                                        
acc. enk. tèn basileian tou theou 8 / 9                   NIET      30 3 8 12 2 4 1   23 25
totaal 14 / 19                   67 5 14 33 2 7 4 1 52 54

- eis tèn basileian tou theou (in het koninkrijk van God) . Mc (4) : (1) Mc 9,47 . (2) Mc 10,23 . (3) Mc 10,24 . (4) Mc 10,25 . Telkens met een vorm van het werkw. eiserchomai (binnengaan) .

- basileus (koning) . Taalgebruik in het NT : basileus (koning) . Taalgebruik in Mc : basileus (koning) .

  basileus (koning)  Mc Mc 6 Mc 13 Mc 15 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. mann. enk. basileus  4 : (1) Mc 6,14 . (2) Mc 6,22 . (3) Mc 6,26 . (4) Mc 6,27 .   3 : (1) Mc 15,2 . (2) Mc 15,26 . (3) Mc 15,32 931  887  44  12  24  33   
acc. mann. enk. basilea  1 :  Mc 6,25 .   2 : (1) Mc 15,9 . (2) Mc 15,12 473  459  14   
gen. mann. mv. basileôn     (1) Mc 13,9 .     101  90  11       
  totaal 11  2680  2580  100  21  11  11  13  13  11  20  4 56 

1. nom. mann. enk. basileus (koning) . Taalgebruik in het NT : basileus (koning) . Taalgebruik in Mc : basileus (koning) . Mc (7) : (1) Mc 6,14 . (2) Mc 6,22 . (3) Mc 6,26 . (4) Mc 6,27 . (5) Mc 15,2 . (6) Mc 15,26 . (7) Mc 15,32
- ho basileus tôn ioudaiôn (de koning van de joden) . Mc (2) : (1) Mc 15,2 . (2) Mc 15,26 .

- bèthania (Bethanië) . bèthania (Betanië) . Taalgebruik in het NT : bèthania (Bethanië) . Taalgebruik in Mc : bèthania (Bethanië) . Plaatsnaam . De getalwaarde van het woord Bèthania (Betanië) = 2 + 8 + 9 + 1 + 50 + 10 + 1 = 81 . Een vorm van Betanië (4) .

  bèthania (Bethanië)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1.  nom. + dat. vr. enk. bèthania(i)     1 : Mc 14,3 .          
2.  gen. vr. enk. bèthanias      1 : Mc 11,12 .            
3.   acc. vr. enk. bèthanian     2 : (1) Mc 11,1 . (2) Mc 11,11 . 1            
  totaal 12    12        12     

- apo bèthanias (van Betanië) . Mc (1) : Mc 11,12 .
- eis bèthanian (naar Bethanië) . Mc (2) : (1) Mc 11,1 . (2) Mc 11,11 .
- en bèthania(i) (in Betanië) . Mc (1) : Mc 14,3 .

- Bètsaïda . Taalgebruik in het NT : Bètsaïda (Betsaïda) . Taalgebruik in Mc : Bètsaïda (Betsaïda) .

  Bètsaïda ( Betsaïda  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1. 

nom. + voc. + dat. vr. enk. bèthsaida(i)  

             
2.  acc. vr. enk. bèthsaidan      2 : (1) Mc 6,45 . (2) Mc 8,22 .              
  totaal            

2. acc. vr. enk. bèthsaïdan (Betsaïda) . Mc (2) : (1) Mc 6,45 . (2) Mc 8,22 . Taalgebruik in het NT : Bètsaïda (Betsaïda) . Taalgebruik in Mc : Bètsaïda (Betsaïda) .
(1) Mc 6,45 . kai proagein eis to peran pros Bèthsaidan (en vooruit te varen naar de overkant bij Betsaïda) . Het staat bij het begin van de pericope .
(2) Mc 8,22 . Kai erchontai eis Bèthsaïdan (en zij gaan naar Betsaïda) . Het staat aan het begin van de pericope .

- betrekkelijk voornaamwoord . ὁς , ἡ , ὁ = hos , hè , ho (die/dat) . Taalgebruik in het NT : betrekkelijk voornaamwoord . Taalgebruik in de LXX : betrekkelijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc : betrekkelijk voornaamwoord .

  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
nom. mann. enk. hos   (1) Mc 1,2 .     (2) Mc 3,19 . (3) Mc 3,29 . (4) Mc 3,35 .   (5) Mc 4,9 . (6) Mc 4,25 . (7) Mc 4,31 .   (8) Mc 5,3 .   (9) Mc 6,11 .     (10) Mc 8,35 . (11) Mc 8,38 .   (12) Mc 9,37 . (13) Mc 9,39 . (14) Mc 9,40 . (15) Mc 9,41 . (16) Mc 9,42 .   (17) Mc 10,11 . (18) Mc 10,15 . (19) Mc 10,29 . (20) Mc 10,43 . (21) Mc 10,44 .   (22) Mc 11,23 .     (23) Mc 13,2 .     (24) Mc 15,23 . (25) Mc 15,43 .     652  454  198  27  25  28  10  31  129  80  90 
                                                         
totaal                                                        

Mc (25) : (1) Mc 1,2 .   (2) Mc 3,19 . (3) Mc 3,29 . (4) Mc 3,35 .  (5) Mc 4,9 . (6) Mc 4,25 . (7) Mc 4,31 .  (8) Mc 5,3 .  (9) Mc 6,11 .   (10) Mc 8,35 . (11) Mc 8,38 .  (12) Mc 9,37 . (13) Mc 9,39 . (14) Mc 9,40 . (15) Mc 9,41 . (16) Mc 9,42 .  (17) Mc 10,11 . (18) Mc 10,15 . (19) Mc 10,29 . (20) Mc 10,43 . (21) Mc 10,44 .  (22) Mc 11,23 .   (23) Mc 13,2 .   (24) Mc 15,23 . (25) Mc 15,43 .
- Mc (12 / 25 of 12 / 18) . (1) Mc 3,29 . (2) Mc 3,35 . (3) Mc 6,11 .  (4) Mc 8,35 .  (5) Mc 9,37 . (6) Mc 9,41 . (7) Mc 9,42 . (8) Mc 10,11 . (9) Mc 10,15 . (10) Mc 10,43 . (11) Mc 10,44 .  (12) Mc 11,23 .
- hos gar (want wie) . In Mc (6 / 25) . (1) Mc 3,35 . (2) Mc 4,25 . (3) Mc 8,35 . (4) Mc 8,38 .  (5) Mc 9,40 . (6) Mc 9,41 .
-- hos gar (want wie ) . Niet gevolgd door an of ean :In Mc (2 / 6) : (1) Mc 4,25 . (2) Mc 9,40 .
-- hos gar an (want wie zou) . Mc (2) : (1) Mc 3,35 . (2) Mc 9,41 .
-- hos gar ean (want indien wie) . Mc (2) : (1) Mc 8,35 . (2) Mc 8,38 .

- betrekkelijk voornaamwoord . betrekk. voornaamw. nom. mann. enk. hos (die) . Taalgebruik in het NT : betrekkelijk voornaamwoord . Mc 4 (3) : (1) Mc 4,9 . (2) Mc 4,25 . (3) Mc 4,31

    bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
                               
  dat. mann. + onz. en k. hô(i)                              
                               
                               

 

- bezittelijk voornaamwoord . Taalgebruik in het NT : bezittelijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc : bezittelijk voornaamwoord .

  bezittelijk voornaamwoord  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
  acc. mann. mv. emous     1 : Mc 8,38 .          
  totaal                            

 

- biblion (document, brief) . biblion (document, brief) . Taalgebruik in het NT : biblion (document, brief) . Taalgebruik in Mc : biblion (document, brief) .

  biblion (document, brief) .   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. + acc. onz. enk. biblion   73  57  16      11     

- bios (leven) . bios (leven) . Taalgebruik in het NT : bios (leven) . Taalgebruik in Mc : bios (leven) . F. vie . E. life . N. leven .

  bios  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
acc. mann. enk. bion   24  17    1 : Mc 12,44 .      

- blasfèmeô (lasteren, godslasteren) . blasfèmeô (lasteren, godslasteren) . Taalgebruik in het NT : blasfèmeô (lasteren, godslasteren) . Taalgebruik in Mc : blasfèmeô (lasteren, godslasteren) .

  blasfèmeô  Mc Mc 2 Mc 3 Mc 15 bijbel OT NT Mt Mc syn.  ev. 
act. ind. praes. 3de pers. enk. blasfèmei  (1) Mc 2,7 .        
act. ind. imperf.  3de pers. mv. eblasfèmoun     (1) Mc 15,29 .  
act. conj. aor. 3de pers. enk. blasfèmèsè(i)     (1) Mc 3,29 .      
act. conj. aor. 3de pers. mv. blasfèmèsôsin     (1) Mc 3,28 .        
  Totaal  

Een vorm van blasfèmeô (lasteren, godslasteren) in 4 verzen in Mc : (1) Mc 2,7 . (2) Mc 3,28 .  (3) Mc 3,29 .  (4) Mc 15,29 .


- blepô (kijken, zien) . βλεπω = blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in het NT : blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in de LXX : blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in Mc : blepô (kijken, zien) .

  blepô (kijken, zien) Mc Mc 4 Mc 5 Mc 8 Mc 12 Mc 13 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
2 act. ind. pr. 2de p. enk. blepeis    (1) Mc 5,31 .   (2) Mc 8,23 .   (3) Mc 12,14 .   (4) Mc 13,2 .   14  10     
6 act. ind. pr. + imperat. pr. 2de pers. mv. blepete (1) Mc 4,24   (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,18 .   (4) Mc 12,38 .   (5) Mc 13,5 . (6) Mc 13,9 . (7) Mc 13,23 . (8) Mc 13,33 .   33  31    13    16  16 
8 act. part. pr. nom. mann. mv. blepontes  (1) Mc 4,12 .           17  10   
  act. ind. praes. 1ste pers. enk. blepô 1     (1) Mc 8,24 .     7 2 5   1   2   2   1 3
  Totaal  14 148 52 96 17 14 13 13 10 20 44 57

6. Mc (8) : (1) Mc 4,24 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,18 . (4) Mc 12,38 . (5) Mc 13,5 . (6) Mc 13,9 . (7) Mc 13,23 . (8) Mc 13,33 .