MARCUSEVANGELIE : TAALGEBRUIK E
- bijbeloverzicht -- Taalgebruik -- Mc (Marcus) -

- Marcus : overzicht .
- Marcus taalgebruik - Marcus taalgebruik A - Marcus taalgebruik B - Marcus taalgebruik C - Marcus taalgebruik D - Marcus taalgebruik E - Marcus taalgebruik F - Marcus taalgebruik G - Marcus taalgebruik H - Marcus taalgebruik I - Marcus taalgebruik J - Marcus taalgebruik K - Marcus taalgebruik L - Marcus taalgebruik M - Marcus taalgebruik N - Marcus taalgebruik O - Marcus taalgebruik P - Marcus taalgebruik Q - Marcus taalgebruik R - Marcus taalgebruik S - Marcus taalgebruik T - Marcus taalgebruik U - Marcus taalgebruik Z -
- Mc : commentaar .

Overzicht van het Marcusevangelie - Mc 1 - Mc 2 - Mc 3 - Mc 4 - Mc 5 - Mc 6 - Mc 7 - Mc 8 - Mc 9 - Mc 10 - Mc 11 - Mc 12 - Mc 13 - Mc 14 - Mc 15 - Mc 16 -


1. LXX , Griekse tekst NT   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -ps - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelTaalgebruiken - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

-
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


                                     
      Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
                                   
                                     
                                     
                                     
                                     
11                                     
                                     

  NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
boeknr.  27 40 41 42 43 44 45 - 65 66    
hoofdst.  260 28 16 24 21 28 121 22 68  89 
verzen  7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
      8,52 %       34,77 %       

  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
verzen (578) 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  

- E

- ean (indien) . ean (indien) . Taalgebruik in het NT : ean (indien) . Taalgebruik in Mc : ean (indien) .

ean (indien)  Mc Mc 1 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  32  1411  1103  308  56  32  27  54  10  120  115  169     

ean (indien)  Mc Mc 1 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14
  32  1 : Mc 1,40 . 4 : (1) . (2) . (3) . (4) . 3 : (1) Mc 6,10 . (2) Mc 6,22 . (3) Mc 6,23 .   3 : (1) . (2) . (3) . 3 : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,35 . (3) Mc 8,38 . 5 : (1) Mc 9,18 . (2) Mc 9,43 . (3) Mc 9,45 . (4) Mc 9,47 . (5) Mc 9,50 . 3 : (1) Mc 10,12 . (2) Mc 10,30 . (3) Mc 10,35 . 2 : (1) . (2) . 2 : (1) . (2) . 3 : (1) . (2) . (3) .

- hos gar ean (want indien wie) . Mc (2) : (1) Mc 8,35 . (2) Mc 8,38 .
- ean thelè(i)s (indien je wil) . Mc (2) : (1) Mc 1,40 . (2) Mc 6,22 .

- echô (hebben, bezitten) . εχω = echô (hebben, bezitten) . Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in het NT . Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in de LXX . Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in Mc . Een vorm van εχω = echô in de LXX () , in Lat. habere . Ned. hebben . Fr. avoir .

echô (hebben, bezitten)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
                                      497 705 75 69 77 86 44 398 100 221 307    
act. ind. pr. 3de pers. enk echei   10    (1) Mc 2,10 .   4 : (1) Mc 3,22 . (2) Mc 3,26 . (3) Mc 3,29 . (4) Mc 3,30 .   (3) : (1) Mc 4,9 . (2) Mc 4,23 . (3) Mc 4,25 .   1 : Mc 5,23 .             1 : Mc 11,3 .             136  44  92  11  10  12  18  18  33  51     
act. ind. praes. 2de pers. enk. echeis 1                   (1) Mc 10,21 .             41 14 27 1 1 2 9 1 5 8 4 13 4 1
act.  part. praes. nom. mann. enk. echôn (1) Mc 1,22 .     (2) Mc 3,1 .               (3) Mc 10,22 .               114  32  82  10  12  18  32  25  30  15 
act. part. praes. dat. mann. enk. echonti     (1) Mc 3,3 .                             14  10     
act.  part. praes. nom. mann. + vr. mv. echontes     (1) Mc 2,17 .           (2) Mc 8,18 .       (3) Mc 10,23 .               64  21  43    3   29  23 
act. ind. imperf. 3de pers. eichen        (1) Mc 4,5 .   (2) Mc 5,3 .     (3) Mc 7,25 .           (4) Mc 12,6 . (5) Mc 12,44 .         (6) Mc 16,8 .   46  23  23  14  16   
act. ind. imperf. 3de pers. mv. eichon                                  32  13  19  10 
act. ind. fut. 2de pers. enk.  hexeis                   (1) Mc 10,21 .             10         
    Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16                            
                                                               
                                                               

- act. ind. pr. 3de pers. enk. echei (hij heeft) van het werkw. echô (hebben, bezitten) . Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in het NT . Lat. habere . Ned. hebben . Fr. avoir . Mc 4 (3) : (1) Mc 4,9 . (2) Mc 4,23 . (3) Mc 4,25 .
- eichen . Mc (6) : (1) Mc 4,5 . (2) Mc 5,3 . (3) Mc 7,25 . (4) Mc 12,6 . (5) Mc 12,44 . (6) Mc 16,8 .


- egeir� (wekken) . Taalgebruik in het NT : egeirô (wekken) . Taalgebruik in Mc : egeirô (wekken) . Wellicht wekken uit de slaap , op-wekken . Ned. wekken vlg. Lat. vegere : flink , levendig zijn , opgewekt zijn . . Lat. resurgere . Surgere ( surrexi , surrectum ) = oprijzen , opstaan , rechtop staan . sur < super = op , boven + regere ( rexi , rectum ) : richten (rechtop) , leiden , sturen . -> op-richten = rechtop staan -> resurgere = opnieuw op-richten , terug rechtop staan . Ned. rekken ( Lat. reg- ) , uitstrekken . Rectus = recht . Fr. résurrection .
Fr. ressusciter cfr. Lat. suscitare . super : op , boven + citare (citus : vlug , snel) : in beweging brengen . Aldus : terug in beweging brengen , heropleven .
Fr. réveiller : wekken , ont-waken < re + vigilare (vig- wak- , wek-) waken .

  egeirô (wekken) Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 9 Mc 10 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
ind. pr. 3de p. mv. egeirousin       (1)                                
imp. 2de p. enk. egeire 5   (1) . (2) (3)   (4)       (5)           14   14 1 5 4 1 1 1 1 10  11 
ind imp. 3de p. enk. ègeiren (1)             (2)           27  20    10   
pas. ind. pr. 3de p. mv. egeirontai 1                 (1)         10 1 9 1 1 2     5  
pas. imper. praes. 2de pers. mv. egeiresthe                       (1)              
pas. conj. praes. 3de pers. enk. egeirètai        (1)                                
pas. fut. 3de p. enk. egerthèsetai                     (1)            
pas. fut. 3de p. mv.  egerthèsontai                   (1)      5        
pas. ind. aor. 3de p. enk. ègerthè   (1)         (2)           (3)   23  18    13  15 
10 

pas. inf. aor. egerthènai 

                    (1)          
11 pas. perf. 3de pers. enk. egègertai            (1)                        
12  pas. part. perf. acc. mann. enk. egègermenon                         (1).              
  Totaal  19  108  15  93  18  19  14  12  22  51  58 
  egeirô (opwekken) Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 9 Mc 10 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.

 

  egeirô (wekken) Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 9 Mc 10 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 16
ind. pr. 3de p. mv. egeirousin       (1) Mc 4,38                
imp. 2de p. enk. egeire 5   (1) Mc 2,9 . (2) Mc 2,11 .   (3) Mc 3,3 .     (4) Mc 5,41 .       (5) Mc 10,49        
ind imp. 3de p. enk. ègeiren (1) Mc 1,31 .             (2) Mc 9,27 .            
pas. ind. pr. 3de p. mv. egeirontai 1                 (1) Mc 12,26 .        
pas. imper. praes. 2de pers. mv. egeiresthe                       (1) Mc 14,42 .    
pas. conj. praes. 3de pers. enk. egeirètai        (1) Mc 4,27 .                  
pas. fut. 3de p. enk. egerthèsetai                     (1) Mc 13,8 .      
pas. fut. 3de p. mv.  egerthèsontai                   (1) Mc 13,22 .      
pas. ind. aor. 3de p. enk. ègerthè   (1) Mc 2,12 .         (2) Mc 6,16 .             (3) Mc 16,6 .  
10 

pas. inf. aor. egerthènai 

                    (1) Mc 14,28 .  
11 pas. perf. 3de pers. enk. egègertai            (1) Mc 6,14 .              
12  pas. part. perf. acc. mann. enk. egègermenon                         (1) Mc 16,14 .  
  Totaal  19 
  egeirô (opwekken) Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 9 Mc 10 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 16

- eggizô (naderen) . Taalgebruik in het NT : eggizô (naderen) . Taalgebruik in Mc : eggizô (naderen) .

  eggizô (naderen)  Mc 1 Mc 11 Mc 14 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.   A. b.  
1 ind. pr. 3de p. mv. eggizousin    Mc 11,1                   
2 act. ind. perf. 3de pers. enk. èggiken   (1) Mc 1,15 .     (1) Mc 14,42 .   18  14        11  11 
  Totaal 22 7 15 5 3 4     3   12 12 2 1

- enagkalizomai (omarmen) . enagkalizomai (omarmen) , in de armen nemen . Taalgebruik in het NT : enagkalizomai (omarmen) . Taalgebruik in Mc : enagkalizomai (omarmen) .
part. aor. nom. mann. enk. enagkalisamenos (in de armen genomen, omarmd) . Mc (2) : (1) Mc 9,36 . (2) Mc 9,16 .

- ei (je bent of : indien) : act. ind. pr. 2de pers. enk. van het werkw. eimi (zijn) (A) en ei (indien, of) : voegwoord van voorwaarde (B) . Taalgebruik in het NT : ei . Taalgebruik in Mc : ei .

ei Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  42  1337  802  535  66  42  64  69  38  234  22  172  241 

ei Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15
  42  2  : (1) Mc 1,11 . (2) Mc 1,24 .   5 : (1) Mc 8,12 (B) . (2) Mc 8,14 (B) . (3) Mc 8,23 (B) . (4) Mc 8,29 (A) . (5) Mc 8,34 (B) .   6 : (1) Mc 9,9 . (2) Mc 9,22 . (3) Mc 9,23 . (4) Mc 9,29 . (5) Mc 9,35 . (6) Mc 9,42 .   2 : (1) Mc 10,2 . (2) Mc 10,18 .

- ειδεν = eiden (hij zag)

- eiden (hij zag) . ειδεν = eiden (hij zag) . Taalgebruik in het NT : eiden (hij zag) . Taalgebruik in Mc. : eiden (hij zag) . L. videre . Fr. voir .

  zien  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  part. aor. nom. mann. enk. idôn  12    (1) Mc 2,5     (2) Mc 5,6 . (3) Mc 5,22 . (4) Mc 6,48 .     (5) Mc 8,33 .   (6) Mc 9,20 . (7) Mc 9,25 .   (8) Mc 10,14 .   (9) Mc 11,13 .   (10) Mc 12,28 . (11) Mc 12,34 .       (12) Mc 15,39   106  45  61  12  12  20  12  44  47   
  part. aor. nom. mann. mv. idontes     (1) Mc 2,16 .       (2) Mc 5,16 (3) Mc 6,49 (4) Mc 7,2 .     (5) Mc 9,15 .                 63  22  41  14    28  32     
  ind. aor. 3de pers. enk. eiden  (1) Mc 1,10 . (2) Mc 1,16 . (3) Mc 1,19 .   (4) Mc 2,14 .       (5) Mc 6,34                     262  220  42  10  12  19  26     
  ind. aor. 3de pers. mv.                                   274  198  76  45  15  21     
  inf. aor. idein           (1) Mc 5,14 . (2) Mc 5,32 .                       102 65 37 5 2 11 2 7 10   18 20    
  totaal 29                                  705  485  220  39  29  38  20  35  11  48  106  126     

  zien  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
  part. aor. nom. mann. enk. idôn  12    (1) Mc 2,5     (2) Mc 5,6 . (3) Mc 5,22 . (4) Mc 6,48 .     (5) Mc 8,33 .   (6) Mc 9,20 . (7) Mc 9,25 .   (8) Mc 10,14 .   (9) Mc 11,13 .   (10) Mc 12,28 . (11) Mc 12,34 .       (12) Mc 15,39  
  part. aor. nom. mann. mv. idontes     (1) Mc 2,16 .       (2) Mc 5,16 (3) Mc 6,49 (4) Mc 7,2 .     (5) Mc 9,15 .                
  ind. aor. 3de pers. enk. eiden  (1) Mc 1,10 . (2) Mc 1,16 . (3) Mc 1,19 .   (4) Mc 2,14 .       (5) Mc 6,34                    
  ind. aor. 3de pers. mv.                                  
  inf. aor. idein 2         (1) Mc 5,14 . (2) Mc 5,32 .                      
  totaal                                  

- act. part. aor. nom. mann. enk. idôn (gezien) . Mc (12) : (1) Mc 2,5 . (2) Mc 5,6 . (3) Mc 5,22 . (4) Mc 6,48 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 9,20 . (7) Mc 9,25 . (8) Mc 10,14 . (9) Mc 11,13 . (10) Mc 12,28 . (11) Mc 12,34 . (12) Mc 15,39 .
-- deelzin idôn (gezien) , beginnend met kai (8 / 12) : (1) Mc 2,5 . (2) Mc 5,6 . (3) Mc 5,22 . (4) Mc 6,48 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 9,20 . (7) Mc 11,13 . (8) Mc 12,34 .
--- kai idôn (en gezien) . Mc (7 / 8) : (1) Mc 2,5 . (2) Mc 5,6 . (3) Mc 5,22 . (4) Mc 6,48 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 9,20 . (7) Mc 11,13 .
--- kai ... idôn (en ... gezien) . Mc (1 / 8) : Mc 12,34 .
-- idôn de (gezien echter) . Mc (3 / 12) : (1) Mc 9,25 . (2) Mc 10,14 . (3) Mc 15,39 .
-- noch kai (en , noch de (echter) . Mc (1 / 12) : Mc 12,28 .
Met Jezus als onderwerp . Mc (7 / 12 . expliciet : 4 / 12 , impliciet : 3 / 12) . Expliciet (4 / 12) : (1) Mc 2,5 . (2) Mc 9,25 . (3) Mc 10,14 . (4) Mc 12,34 . Impliciet (3 / 12) : (1) Mc 6,48 . (2) Mc 8,33 . (3) Mc 11,13 .
Iemand anders dan Jezus is onderwerp . Mc (5 / 12) : (1) Mc 5,6 . (2) Mc 5,22 . (3) Mc 9,20 . (4) Mc 12,28 . (5) Mc 15,39 .
- act. part. aor. nom. mann. mv. idontes (gezien) . Mc (5) : (1) Mc 2,16 . (2) Mc 5,16 . (3) Mc 6,49 . (4) Mc 7,2 . (5) Mc 9,15 .
- eiden (hij zag) . Mc (5) : (1) Mc 1,10 . (2) Mc 1,16 . (3) Mc 1,19 . (4) Mc 2,14 . (5) Mc 6,34 .


- eimi (zijn) . eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Taalgebruik in Mc : eimi (zijn) . Hebr. hâjâh . Lat. esse . Fr. être . Ned. zijn . E. to be .

eimi (zijn) Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
estin  69  (1) : (4) : (1) Mc 2,1 . (2) Mc 2,9 . (3) Mc 2,19 . (4) Mc 2,28         6 : (1) Mc 7,2 . (2) Mc 7,4 . (3) Mc 7,11 . (4) Mc 7,15 . (5) Mc 7,27 . (6) Mc 7,34 .     (1) Mc 9,5 . (2) Mc 9,7 . (3) Mc 9,10 . (4) Mc 9,21. (5) Mc 9,39 . (6) Mc 9,40 . (7) Mc 9,42 . (8) Mc 9,43 . (9) Mc 9,45 . (10) Mc 9,47 .   (7) (1) Mc 10,14 . (2) Mc 10,24 . (3) Mc 10,25 . (4) Mc 10,29 . (5) Mc 10,40 . (6) Mc 10,43 . (7) Mc 10,47 .               2371  1558  813  114  69  96  147  66  296  25         
ind. praes. 1ste pers. enk. eimi                                     397  266  131                     
                                                               
act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn   38  5 :     2 :   1506  1120  386  24  38  79  92  63  71  19  141  233     
                                                               
                                                               
imperf. 3de pers. mv. èsan   16              332  239  93  10  16  22  28  48  56 
act. ind. fut. 3de pers. enk. estai                                     1226  1115  111                     
act. ind. fut. 3de pers. mv. esontai                       (1) Mc 10,8 . (2) Mc 10,31 .       (3) Mc 13,8 . (4) Mc 13,19 . (5) Mc 13,25 .         253  224  29    18  19 
act. inf. praes. einai                                   301  178  123  22  20  63  35  55     
eimi (zijn) Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
totaal                                                              

 

eimi (zijn) Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
estin  69                                 
3de pers. enk. èn   38  1 : Mc 3,1 . 5 : (1) Mc 5,5 . (2) Mc 5,11 . (3) Mc 5,21 . (4) Mc 5,40 . (5) Mc 5,42 .     2 : (1) Mc 10,22 . (2) Mc 10,32 .   3 : (1) Mc 14,1 . (2) Mc 14,54 . (3) Mc 14,59 . 8  : (1) Mc 15,7 . (2) Mc 15,25 . (3) Mc 15,26 . (4) Mc 15,39 . (5) Mc 15,41 . (6) Mc 15,42 . (7) Mc 15,43 . (8) Mc 15,46 .
                                   
                                   
imperf. 3de pers. mv. èsan   16  (1) Mc 1,16 .   3 : (1) Mc 2,6 . (2) Mc 2,15 . (3) Mc 2,18 .   1 : Mc 4,1 .   3 : (1) Mc 6,31 . (2) Mc 6,34 . (3) Mc 6,44 .   1 : Mc 8,9 . 1 : Mc 9,4 . 1 : Mc 10,32 .   1 : Mc 12,20 .   3 : (1) Mc 14,4 . (2) Mc 14,40 . (3) Mc 14,56 . 1 : Mc 15,40 .  
act. inf. praes. einai   7                 (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 .   (3) Mc 9,5 . (4) Mc 9,35 .   (5) Mc 10,44 .     (6) Mc 12,18 .     (7) Mc 14,64 .      
totaal                                  

- act. ind. praes. 1ste pers. enk. eimi (ik ben) . Mc (4) : (1) Mc 1,7 . (2) Mc 6,50 . (3) Mc 13,6 . (4) Mc 14,62 .
- act. ind. praes. 3de pers. enk. estin (hij / het is) van het werkw. eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Taalgebruik in Mc : eimi (zijn) . Hebr. hâjâh . Lat. esse . Fr. être . Ned. zijn . E. to be .
Mc 7 (6) : (1) Mc 7,2 . (2) Mc 7,4 . (3) Mc 7,11 . (4) Mc 7,15 . (5) Mc 7,27 . (6) Mc 7,34 .

- act. ind. fut. 3de pers. enk. estai (hij zal zijn) van het werkw. eimi (zijn) . Taalgebruik in het NT : eimi (zijn) . Taalgebruik in Mc : eimi (zijn) . Hebr. hâjâh . Lat. esse . Fr. être . Ned. zijn . E. to be .
Mc (9) : (1) Mc 9,35 . (2) Mc 10,43 . (3) Mc 10,44 . (4) Mc 11,23 . (5) Mc 11,24 . (6) Mc 12,7 . (7) Mc 12,23 . (8) Mc 13,4 . (9) Mc 14,2 .

- èsan . Mc (16) : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 2,6 . (3) Mc 2,15 . (4) Mc 2,18 .  (5) Mc 4,1 .  (6) Mc 6,31 . (7) Mc 6,34 . (8) Mc 6,44 . (9) Mc 8,9 . (10) Mc 9,4 . (11) : Mc 10,32 .  (12) Mc 12,20 .    (13) (1) Mc 14,4 . (14) Mc 14,40 . (15) Mc 14,56 . (16) Mc 15,40 .
Omschrijvende structuur : èsan ... + deelwoord . Mc (7) : (1) Mc 2,6 . (2) Mc 2,18 .  (3) Mc 9,4 . (4) Mc 10,32 . (5) Mc 14,4 . (6) Mc 14,40 . (7) Mc 15,40
-- hèsan de (zij waren echter) . Mc (5) . In 4 / 7 van de omschrijv. structuur : (1) Mc 2,6 . (2) Mc 10,32 . (3) Mc 14,4 . (4) Mc 15,40 + Mc 8,9 .
-- kai èsan (en zij waren) . Mc (3) . In 2 / 7 van de omschrijv. structuur : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 9,4 + Mc 6,44 .
-- èsan gar (want zij waren) . Mc (4 / 16) : (1) Mc 1,16 . (2) Mc 2,15 . (3) Mc 6,31 . (4) Mc 14,40 .
-- hoti èsan (omdat zij waren) . Mc (1 / 16) : (1) Mc 6,34 .


- eis (naar) . eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in Mc : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) . E. for . Ned. naar . D. nach .

eis (naar)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b.  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
  6930  5336  1594  215  151  210  181  260  504  73  576  757  427  77  13 5 6 8 11 14 9 10 11 13 8 7 8 20 3 5

- Mc 1 (13) : (1) Mc 1,4 . (2) Mc 1,9 . (3) Mc 1,10 . (4) Mc 1,12 . (5) Mc 1,14 . (6) Mc 1,21 . (7) Mc 1,28 . (8) Mc 1,29 . (9) Mc 1,35 . (10) Mc 1,38 . (11) Mc 1,39 . (12) Mc 1,44 . (13) Mc 1,45 . eis + geen plaatsbepaling : (1) Mc 1,4 . (2) Mc 1,44 .
- Mc 2 (5) : (1) Mc 2,1 . (2) Mc 2,7 (heis = één) . (3) Mc 2,11 . (4) Mc 2,22 . (5) Mc 2,26 .
- Mc 3 (6) : (1) Mc 3,1 . (2) Mc 3,3 . (3) Mc 3,13 . (4) Mc 3,20 . (5) Mc 3,27 . (6) Mc 3,29 . eis + geen plaatsbepaling : (1) Mc 3,29 .
- Mc 4 (8) : (1) Mc 4,1 . (2) Mc 4,7 . (3) Mc 4,8 . (4) Mc 4,15 . (5) Mc 4,18 . (6) Mc 4,22 . (7) Mc 4,35 . (8) Mc 4,37 .
- Mc 5 (11) : (1) Mc 5,1 . (2) Mc 5,12 . (3) Mc 5,13 . (4) Mc 5,14 . (5) Mc 5,18 . (6) Mc 5,19 . (7) Mc 5,21 . (8) Mc 5,22 . (9) Mc 5,26 . (10) Mc 5,34 . (11) Mc 5,38 .
- Mc 6 (14) : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,8 . (3) Mc 6,10 . (4) Mc 6,11 . (5) Mc 6,15 . (6) Mc 6,31 . (7) Mc 6,32 . (8) Mc 6,36 . (9) Mc 6,41 . (10) Mc 6,45 . (11) Mc 6,46 . (12) Mc 6,51 . (13) Mc 6,53 . (14) Mc 6,56 .
- Mc 7 (9) : (1) Mc 7,15 . (2) Mc 7,17 . (3) Mc 7,18 . (4) Mc 7,19 . (5) Mc 7,24 . (6) Mc 7,30 . (7) Mc 7,31 . (8) Mc 7,33 . (9) Mc 7,34 .
- Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .
- Mc 9 (11) : (1) Mc 9,2 . (2) Mc 9,17 . (3) Mc 9,22 . (4) Mc 9,25 . (5) Mc 9,28 . (6) Mc 9,31 . (7) Mc 9,33 . (8) Mc 9,42 . (9) Mc 9,43 . (10) Mc 9,45 . (11) Mc 9,47 .
- Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1 . (2) Mc 10,8 . (3) Mc 10,10 . (4) Mc 10,15 . (5) Mc 10,17 . (6) Mc 10,18 . (7) Mc 10,23 . (8) Mc 10,24 . (9) Mc 10,25 . (10) Mc 10,32 . (11) Mc 10,33 . (12) Mc 10,37 . (13) Mc 10,46 .
- Mc 11 (8) : (1) Mc 11,1 . (2) Mc 11,2 . (3) Mc 11,8 . (4) Mc 11,11 . (5) Mc 11,14 . (6) Mc 11,15 . (7) Mc 11,23 . (8) Mc 11,27 .
- Mc 12 (7) : (1) Mc 12,10 . (2) Mc 12,14 . (3) Mc 12,28 . (4) Mc 12,29 . (5) Mc 12,32 . (6) Mc 12,41 . (7) Mc 12,43 .
- Mc 13 (8) : (1) Mc 13,1 . (2) Mc 13,3 . (3) Mc 13,9 . (4) Mc 13,10 . (5) Mc 13,12 . (6) Mc 13,13 . (7) Mc 13,14 . (8) Mc 13,16 .
- Mc 14 (20) : (1) Mc 14,4 . (2) Mc 14,8 . (3) Mc 14,9 . (4) Mc 14,10 . (5) Mc 14,13 . (6) Mc 14,16 . (7) Mc 14,18 . (8) Mc 14,19 . (9) Mc 14,20 . (10) Mc 14,26 . (11) Mc 14,28 . (12) Mc 14,32 . (13) Mc 14,38 . (14) Mc 14,41 . (15) Mc 14,43 . (16) Mc 14,47 . (17) Mc 14,54 . (18) Mc 14,55 . (19) Mc 14,60 . (20) Mc 14,68 .
- Mc 15 (3) : (1) Mc 15,34 . (2) Mc 15,38 . (3) Mc 15,41 .
- Mc 16 (5) : (1) Mc 16,5 . (2) Mc 16,7 . (3) Mc 16,12 . (4) Mc 16,15 . (5) Mc 16,19 .

eis + plaatsbepaling :
- eis bèthanian (naar Bethanië) . Mc (2) : (1) Mc 11,1 . (2) Mc 11,11 .
- eis Bèthsaïdan (naar Betsaïda) . Mc (1) : Mc 8,22 .
- eis tèn erèmon (naar de woestijn) . Mc (1) : Mc 1,12 .
- eis èrèmon topon (naar een eenzame plaats) . Mc (3) : (1) Mc 1,35 . (2) Mc 6,31 . (3) Mc 6,32 .
- eis tèn galilaian (naar Galilea) . Mc (4) : (1) Mc 1,14 . (2) Mc 1,39 . (3) Mc 14,28 . (4) Mc 16,7 . (1) Mc 1,28 (eis holèn tèn perichôron tès galilaias = naar de hele omgeving van Galilea) . (2) Mc 1,39 (eis holèn tèn galilaian = naar heel Galilea) . (3) Mc 7,31 (eis tèn thalassan tès Galilaias = naar het meer van Galilea)
- eis Gennèsaret (naar Gennezaret) . (1) Mc 6,53 .
- eis tèn chôran tôn gerasènôn (naar de streek van de Gerasenen) . Mc (1) Mc 5,1 .
- eis chôrion hou to onoma gethsèmani (naar het domein waarvan de naam Getsemani) . Mc (1) : Mc 14,32 .
- eis Hierosoluma (naar Jeruzalem) . Mc (7) : (1) Mc 10,32 . (2) Mc 10,33 . (3) Mc 11,1 . (4) Mc 11,11 . (5) Mc 11,15 . (6) Mc 11,27 . (7) Mc 15,41 .
- eis (...) hodon in Mc (3) : (1) Mc 6,8 .  (2) Mc 10,17 .  (3) Mc 11,8 .
- eis Ierichô (naar Jericho) in Mc : (1) Mc 10,46 .
- eis ta horia tès ioudaias (naar de bergen van Judea) . Mc (1) : Mc 10,1 .
- eis kafarnaoum (naar Kafarnaüm) . Mc (3) : (1) Mc 1,21 . (2) Mc 2,1 . (3) Mc 9,33 .
- eis tèn oikian (naar het huis) in Mc (5) : (1) Mc 1,29 . (2) Mc 3,27 . (3) Mc 10,10 . / eis oikian (naar huis) : (4) Mc 6,10 . (5) Mc 7,24 .
- eis ton oikon (naar het huis) in Mc (5) : (1) Mc 2,11 . (2) Mc 2,26 . (3) Mc 5,19 . (4) Mc 5,38 . (5) Mc 7,30 .
- eis oikon (naar huis) in Mc (5) : (1) Mc 3,20 . (2) Mc 7,17 . (3) Mc 8,3 . (4) Mc 8,26 . (5) Mc 9,28 .
- eis tèn patrida autou (naar zijn vaderstad) in Mc (1) : Mc 6,1 .
- eis to peran (naar de overzijde) . Mc (5) . (1) Mc 4,35 . (2) Mc 5,1 . (3) Mc 5,21 . (4) Mc 6,45 . (5) Mc 8,13 .
- eis to ploion (in de boot) in Mc (6) : (1) Mc 4,37 . (2) Mc 5,18 . (3) Mc 6,45 . (4) Mc 6,51 . (5) Mc 8,10 . / eis ploion (in een boot) : Mc 4,1 .
- eis tèn sunagôgèn (naar de synagoge) . Mc (2 / 8) : (1) Mc 1,21 . (2) Mc 3,1 .
- eis (tas) sunagôgas (naar (de synagogen) . Mc (2 / 8) : (1) Mc 1,39 . (2) Mc 13,9 .
- eis tèn thalassan (naar de zee / het meer) . Mc (3) : (1) Mc 5,13 . (2) Mc 9,42 . (3) Mc 11,23 .
- eis ta horia turou (naar de bergen van Tyrus) . Mc (1) : Mc 7,24 .

    Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
Bethenië                     2 : (1) Mc 11,1 . (2) Mc 11,11        
Betsaïda               (1) Mc 8,22              
woestijn  (1) Mc 1,12                            
eenzame plaats (1) Mc 1,35 . (3) Mc 6,32 .           (2) Mc 6,31 . (3) Mc 6,32 .                    
5 Galilea  (1) Mc 1,14 . (2) Mc 1,28 . (3) Mc 1,39 .             (4) Mc 7,31            (5) Mc 14,28 .     (6) Mc 16,7
Gennesaret           (1) Mc 6,53 .                    
Gerasenen         (1) Mc 5,1                    
Getsemani                         (1) : Mc 14,32    
Jeruzalem                    (1) Mc 10,32 . (2) Mc 10,33 . (3) Mc 11,1 . (4) Mc 11,11 . (5) Mc 11,15 . (6) Mc 11,27 .       (7) Mc 15,41 .    
10  Jericho                    (1) Mc 10,46          
11  Judea                   (1) Mc 10,1          
12  Kafarnaüm  (1) Mc 1,21 . (2) Mc 2,1 .             (3) Mc 9,33 .                
13  oikia (het huis)  (1) Mc 1,29     (2) Mc 3,27 .               (3) Mc 10,10          
14 oikia (huis)  .         (1) Mc 6,10 .   (2) Mc 7,24 .                   
15 oikos (het huis)    (1) Mc 2,11 . (2) Mc 2,26 .     (3) Mc 5,19 . (4) Mc 5,38 .   (5) Mc 7,30 .                    
16  oikos (naar huis)      (1) Mc 3,20 .         (2) Mc 7,17 . (3) Mc 8,3 . (4) Mc 8,26 . (5) Mc 9,28 .               
17  vaderstad            (1) Mc 6,1 .                    
18  overzijde        (1) Mc 4,35 . (2) Mc 5,1 . (3) Mc 5,21 . (4) Mc 6,45 . (5) Mc 8,13 .      (5) Mc 8,13 .                  
19  boot        (1) Mc 4,37 . Mc 4,1 .   (2) Mc 5,18 . (3) Mc 6,45 . (4) Mc 6,51 .   (5) Mc 8,10 .                 
20  synagoge   (1) Mc 1,21 .     (2) Mc 3,1 .                          
21  synagogen  (1) Mc 1,39 .                       (2) Mc 13,9      
22 meer          (1) Mc 5,13 .       (2) Mc 9,42 .      (3) Mc 11,23 .        
23 Tyrus              (1) Mc 7,24 .                  
  eis : Mc (151)  13 5 6 8 11 14 9 10 11 13 8 8 20 3 5
  eis + plaats  8 (10X)   6 (7X)   8 (9X)  4 (5X)   5 (7X)  
  verschil                                
    Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16

- eis (naar) + plaatsbepaling + werkwoord

    1 2 3 4 6 8 9 10 12  14 16 17 19 20  
  een vorm van   anabainô (opklimmen)  aperchomai (weggaan)  apoluô (aflossen)  apostellô (afsturen)  diaperazô (oversteken door)   eggizô (naderen)   eiserchomai (binnengaan) eisporeuomai (zich op weg begeven naar) ekballô (uitwerpen)  erchomai (gaan) exerchomai (uitgaan)  hupagô (weggaan)  proagô (voorleiden)  sunanabainô (samen opklimmen)   
Bethenië           (1) Mc 11,1 .         (1) Mc 11,11 .        
Betsaïda                   (1) Mc 8,22 .          
woestijn                  (1) : Mc 1,12 .              
eenzame plaats   (1) Mc 1,35 . (3) Mc 6,32 .                            
5 Galilea                    (3) : (1) Mc 1,14 . (2) Mc 1,39 . (3) Mc 7,31 . (1) : Mc 1,28     2 : (1) Mc 14,28 . (2) Mc 16,7 .      
Gennesaret         (1) Mc 6,53                      
Gerasenen                   (1) Mc 5,1 .          
Getsemani                   Mc (1) Mc 14,32 .          
Jeruzalem  (2) : (1) Mc 10,32 . (2) Mc 10,33         (1) Mc 11,1 .   (1) Mc 11,11     2 : (1) Mc 11,15 . (2) Mc 11,27 .         (1) Mc 15,41    
10  Jericho                    (1) Mc 10,46            
11  Judea                   (1) Mc 10,1 .          
12  Kafarnaüm              (1) Mc 2,1 .   (1) Mc 1,21   (1) Mc 9,33            
13  oikia (het huis)              (1) Mc 3,27     (1) Mc 1,29          
14 oikia (huis)              2 : (1) Mc 6,10 .  (1) Mc 7,24 .                
15 oikos (het huis)    (5) Mc 7,30         (2) Mc 2,26     (4) Mc 5,38   (1) Mc 2,11 . (3) Mc 5,19      
16  oikos (naar huis)      (3) Mc 8,3 (4) Mc 8,26 .       (2) Mc 7,17 . (5) Mc 9,28 .       (1) Mc 3,20 .            
                                 
  een vorm van   anabainô (opklimmen)  aperchomai (weggaan)  apoluô (aflossen)  apostellô (afsturen)  diaperazô (oversteken door)   eggizô (naderen)   eiserchomai (binnengaan) eisporeuomai (zich op weg begeven naar) ekballô (uitwerpen)  erchomai (gaan) exerchomai (uitgaan)  hupagô (weggaan)  proagô (voorleiden)  sunanabainô (samen opklimmen)   

    2 5 6 7 9 11 13 15 17 18 19  
  een vorm van   aperchomai (weggaan)  ballô (werpen)  diaperazô (oversteken door)  dierchomai (doorgaan)  eiserchomai (binnengaan) embainô (inklimmen)  epiballô (opwerpen)  erchomai (gaan) hormaô (stormen)  paradidômi (overleveren)  proagô (voorleiden)   
17  vaderstad                (1) : Mc 6,1 .          
18  overzijde  (4) Mc 6,45 .     (3) Mc 5,21 (1) Mc 4,35       (2) Mc 5,1     (5) Mc 8,13  
19  boot            Mc 4,1 . (2) Mc 5,18 .  (4) Mc 6,51 . (5) Mc 8,10 . (1) Mc 4,37 .            
20  synagoge           (1) Mc 1,21 . (2) Mc 3,1 .              
21  synagogen                (1) Mc 1,39 .     (2) Mc 13,9 .      
22 meer    (2) Mc 9,42 . (3) Mc 11,23 .             (1) Mc 5,13      
23 Tyrus  (1) : Mc 7,24 .                        
            10              
  een vorm van   aperchomai (weggaan)  ballô (werpen)  diaperazô (oversteken door)  dierchomai (doorgaan)  eiserchomai (binnengaan) embainô (inklimmen)  epiballô (opwerpen)  erchomai (gaan) hormaô (stormen)  paradidômi (overleveren)  proagô (voorleiden)   

Het gaan van Jezus kan uitwijken , vluchten betekenen . Na de overlevering van Johannes de Doper (Mc 1,14) , na een genezing op sabbat (Mc 3,7) na het vernemen van de moord op Johannes de Doper (Mc 6,32) , na een discussie met de Farizeeën over de reinheidsvoorschriften (7,24) .

Mc 1,14 (Jezus ging naar Galilea) Mc 3,7 (Jezus week uit nadat de Farizeeën en Herodianen een besluit namen Jezus te doden) Mc 6,32 Mc 7,24
Kai (en) Kai ho Ièsous...  (En Jezus...)
Kai (en) Ekeithen de anastas (Vandaar echter opgestaan)
meta to paradothènai ton Iôannèn (nadat Johannes werd overgeleverd)      
èlthen (ging hij) anechôrèsen (week uit) apèlthon (zij gingen weg) en tôi ploiôi (in de boot) apèlthen (ging hij weg)
eis tèn Galilaian (naar Galilea) pros tèn thalassan (bij het meer) eis erèmon topon (naar een eenzame plaats) kat'idian (op henzelf - in afzondering) eis ta horia Turou (naar de bergen van Tyrus)
Begin van Jezus' optreden in Galilea - Mc 1,14-15 - Mt 4,12-17 - Lc 4,14-15 - Volkstoeloop en genezingen - Mc 3,7-12 - Mt 12,15-21 - Lc 6,17-20a - Terugkeer van de apostelen . Volkstoeloop - Mc 6,30-34 - Mt 14,13-14 - Lc 9,10-11 - 156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw : Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28

- eis (naar) + plaatsbepaling .

Mc 6,32   Mc 6,34 Mc 6,45 Mc 7,24 Mc 7,31   Mc 8,1 Mc 8,10 Mc 8,13 Mc 8,22 Mc 10,1
Kai (en) eiden (hij zag)  Kai euthus (en terstond) Ekeithen de anastas (vandaar echter opgestaan zijnde)  Kai (en)    En ekeinais tais hijmerais (in die dagen)  Kai euthus (en terstond)  kai afeis autous (en hen  achtergelaten hebbende)   Kai ekeithen de anastas (en vandaar opgestaan zijnde)
        palin (opnieuw)    palin (opnieuw)    palin (opnieuw)     
  polun ochlon (een grote menigte)   embijnai (in te stappen)       pollou ochlou ontos (terwijl er een grote menigte was)  embas (ingestapt)  embas (ingestapt zijnde)    
       eis to ploion (in de boot)           eis to ploion (in de boot)      
              meta toon mathijtoon autou (met zijn leerlingen)       
 apèlthen (ging hij weg)     kai proagein (en voor te gaan)  apijlthen (ging hij weg)  ekselthoon (gegaan zijnde uit) ijlthen dia Sidoonis (ging hij via Sidon)    ijlthen (ging hij)  apijlthen (ging hij weg)  kai erchontai (en zij gaan) erchetai (gaat hij)
en tôi ploiôi (met de boot)                    
eis erèmon topon    eis to peran pros Bijtsaïda (naar de overzijde bij Betsaïda)   eis ta horia Turou (naar de bergen van Tyrus)  ek toon horioon Turou (uit de bergen van Tyrus)  eis tijn thalassan tijs Galilaias... (naar de zee van Galilea...)     eis ta merij Dalmanoutha (naar delen van Damanouta  eis to peran (naar de overzijde)  eis Bijthsaïda (naar Betsaïda) eis ta horia tijs Ioudaias kai peran tou Iordanou (naar de bergen van JUdea en de overzijde van de Jordaan)
kat'idian (in afzondering)                     
 150. Terugkeer van de apostelen. Volkstoeloop : Mc 6,30-34 // Mt 14,13-14 // Lc 9,10-11 150. Terugkeer van de apostelen. Volkstoeloop : Mc 6,30-34 // Mt 14,13-14 // Lc 9,10-11  Jezus wandelt op het meer : Mc 6,45-52 // Mt 14,22-33 Genezing van de dochter van een Kananese vrouw : Mc 7,24-30 // Mt 15,21-28   Genezing van een doofstomme : Mc 7,31-37 // Mt 15,29-31   Genezing van een doofstomme : Mc 7,31-37 // Mt 15,29-31 Tweede broodvermenigvuldiging :  Mc 8,1-10 // Mt 15,32-39  Tweede broodvermenigvuldiging :  Mc 8,1-10 // Mt 15,32-39

Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 // Mt 16,1-4 // (Mt 12,38-39) //  

 Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26  Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 // Mt 19,1-2

- εισερχομαι = eiserchomai (binnengaan)

- eiserchomai (binnengaan) . εισερχομαι = eiserchomai (binnengaan) . Taalgebruik in het NT : eiserchomai (binnengaan) . Taalgebruik in Mc : eiserchomai (binnengaan) .
- Ned. : binnengaan . D. : eingehen . E. : to enter . F. : entrer . Grieks : εισερχομαι = eiserchomai (binnengaan) . Taalgebruik in het NT : eiserchomai (binnengaan) . Lat. : intro-ire (binnengaan) .

  eiserchomai (binnengaan) aor.   Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
inf. fut. 3de pers. mv. eiseleusontai                                   35  30         
2 ind. aor. 3de pers. enk. eisèlthen                                  227  164  43  12  10  21  28 
3 ind. aor. 3de pers. mv. eisèlthon                                 72  60  12   
imperat. aor. 3de pers. enk. eiselthatô                                               
5 part. aor. nom. mann. enk. eiselthôn                                  33  13  20     15  15 
part. aor. nom. vr. enk. eiselthousa                                             
part. aor. gen. mann. enk. eiselthontos                                           
part. aor. gen. vr. enk. eiselthousès                                                
part. aor. nom. vr. mv. eiselthousai                                             
10 inf. aor. eiselthein                                   76  42  34  11  23  25 
 11 conj. aor. 3de pers. enk. eiselthè(i)                                  16     
12  conj. aor. 2de pers. enk. eiselthès                                   21  17          4  
13  conj. aor. 2de pers. mv. eiselthète                                   27  17  10          10  10 
14  conj. aor. 1ste pers. mv. eiselthômen                                             
  totaal                                         30               
  eiserchomai (binnengaan) aor.                                   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 

Een vorm van eiserchomai = binnengaan (22 * / 30) .

- εισελθων εις = eiselthôn eis (binnengegaan in) . Mc (6) : (1) Mc 1,21 . (2) Mc 2,1 . (3) Mc 3,27 . (4) Mc 5,39 . (5) Mc 7,24 . (6) Mc 11,15 .
(1) Mc 1,21 : kai ... eiselthôn eis tèn sunagôgèn (en ... binnengegaan in de synagoge) .
(2) Mc 2,1 : eiselthôn palin eis Kafarnaoum (binnengegaan opnieuw in Kafarnaüm) .
(3) Mc 3,27 : eis tèn oikian tou ischurou eiselthôn (in het huis van de sterke binnengegaan) .
(4) Mc 5,39 : eiselthôn (binnengegaan) .
(5) Mc 7,24 : eiselthôn eis oikian (in huis binnengegaan) .
(6) Mc 11,15 : eiselthôn eis to hieron (binnengegaan in de tempel) .
2. eisèlthen (hij ging - naar - binnen) . Mc (5) : (1) Mc 2,26 . (2) Mc 3,1 . (3) Mc 7,17 . (4) Mc 11,11 . (5) Mc 15,43 . In 3 / 5 is Jezus onderwerp : (1) Mc 3,1 . (2) Mc 7,17 . (3) Mc 11,11 . In Mc 2,26 is David onderwerp , in Mc 15,43 Jozef van Armatea .
-- kai eisèlthen (en hij ging naar -binnen) . In tien verzen in het NT . Mc (3) : (2) Mc 3,1 . (3) Mc 7,17 . (4) Mc 11,11 .
-- eisèlthen eis (hij ging naar binnen in) . In eenentwintig verzen in het NT . Mc (4) (1) Mc 2,26 . (2) Mc 3,1 . (3) Mc 7,17 . (4) Mc 11,11 . Niet in Mc 15,43
(1) Mc 2,26 : eisèlthen eis ton oikon tou theou (hij ging naar binnen in het huis van God) .
(2) Mc 3,1 : kai eisèlthen palin eis tèn sunagôgèn (en hij ging binnen opnieuw in de synagoge) .
(3) Mc 7,17 : kai hote eisèlthen eis oikon (en toen hij binnenging in huis) .
(4) Mc 11,11 : kai eisèlthen eis Hierosoluma eis to hieron (en hij ging binnen in Jeruzalem in de tempel) .
(5) Mc 15,43 : eisèlthen pros ton Pilaton (hij ging binnen bij Pilatus) .

  eiserchomai (binnengaan) aor.   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
inf. fut. 3de pers. mv. eiseleusontai                   1 : Mc 10,23 *.          
2 ind. aor. 3de pers. enk. eisèlthen    1 : Mc 2,26 *. 1 : Mc 3,1 *.     1 : Mc 7,17 *.       1 : Mc 11,11 *.     1 : Mc 15,43 .  
3 ind. aor. 3de pers. mv. eisèlthon       1 : Mc 5,13 *.                    
imperat. aor. 3de pers. enk. eiselthatô                      1 : Mc 13,15 .      
5 part. aor. nom. mann. enk. eiselthôn  1 : Mc 1,21 *.   1 : Mc 2,1 *.   1: Mc 3,27 *   1 : Mc 5,39 .     1 : Mc 7,24 *.         1 : Mc 11,15 .          
part. aor. nom. vr. enk. eiselthousa          1 : Mc 6,25 .                    
part. aor. gen. mann. enk. eiselthontos                1 : Mc 9,28 *.              
part. aor. gen. vr. enk. eiselthousès           1 : Mc 6,22 .                    
part. aor. nom. vr. mv. eiselthousai                            1 : Mc 16,5 *.  
10 inf. aor. eiselthein   1 : Mc 1,45 *.             3 : (1) Mc 9,43 *. (2) Mc 9,45 *. (3) Mc 9,47 2 : (1) Mc 10,24 *. (2) Mc 10,25 *.            
 11 conj. aor. 3de pers. enk. eiselthè(i)                  1 : Mc 10,15 *.       1 : Mc 14,14 .      
12  conj. aor. 2de pers. enk. eiselthès               1 : Mc 8,26 *.   1 : Mc 9,25 *.              
13  conj. aor. 2de pers. mv. eiselthète           1 : Mc 6,10 .                    
14  conj. aor. 1ste pers. mv. eiselthômen        1 : Mc 5,12 *.                      
  totaal 30  2 / 2 * 2 / 2 * 2 / 2 * 3 / 2 * 2 / 2 * 1 / 1 * 5 / 5 * 4 / 4 * 2 / 1 * 1 / 1 *
  eiserchomai (binnengaan) aor.   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16

 - Een vorm van eiserchomai in Mc 1 (2) : (1) Mc 1,21 * . (2) Mc 1,45 *.
 - Mc 2 () :
 - Mc 3 () :
 - Mc 4 () :
 - Mc 5 () :
 - Mc 6 () :
 - Mc 7 () :
 - Mc 8 () :
 - Mc 9 () :
 - Mc 10 () :
 - Mc 11 () :  
 - Mc 12 () :
 - Mc 13 () :
 - Mc 14 () :
 - Mc 15 () :
 - Mc 16 () :

>
1 Mc 1,21 : eiselthôn eis tèn sunagôgèn (binnengegaan in de synagoge) Mc 1,29 a Kai euthus ek tès sunagôgès exelthontes (en onmiddellijk uit de synagoge uitgegaan) Mc 1,29 b èlthon eis tèn oikian ... (gingen zij naar het huis van . Mc 1,35 a : Kai prôi ennucha lian anastas exèlthen (en zeer vroeg 's nachts opgestaan ging hij naar buiten) . Mc 1,35 b : kai apèlthen eis erèmon topon (en ging weg naar een eenzame plaats) .
2 Mc 2,1 : eiselthôn palin eis Kafarnaoum (binnengegaan opnieuw in Kafarnaüm) . ... èkousthè hoti en oikôi estin (er werd gefluisterd dat hij thuis was) . Mc 2,13 :  Kai exèlthen (en hij ging naar buiten) .      
  Mc 2,26 : eisèlthen eis ton oikon tou theou (hij binnenging in het huis van God) .        
Mc 3,1  : kai eisèlthen palin eis tèn sunagôgèn (en hij ging binnen opnieuw in de synagoge) . Mc 3,6  kai exelthontes hoi Farisaioi (en de Farizeeën buitengegaan) .      
  Mc 3,27 : eis tèn oikian tou ischurou (in het huis van de sterke binnengegaan) eiselthôn .        
5 (4) Mc 5,39 : eiselthôn (binnengegaan) . Mc 5,38 : kai erchontai eis ton oikon... (en zij gaan naar.... ) . Mc 6,1 : Kai exèlthen ekeithen (en hij ging naar buiten vandaar) . Mc 6,1 : kai erchetai eis tèn patrida autou (en hij gaat naar zijn vaderstad) .    
7 Mc 7,17 : Kai hote eisèlthen eis oikon (en toen hij het huis was binnengegaan) . Mc 7,24 a : Ekeithen de anastas apèlthen eis ta horia Turou (Vandaar echter opgestaan ging hij weg naar de bergen van Tyrus) . Mc 7,24 : eiselthôn eis oikian (in huis binnengegaan) . Mc 7,31 1a : Kai palin exelthôn ek tôn horiôn Turou (en opnieuw naar buiten gegaan uit de bergen van Tyrus) . Mc 7,31 b : Mc 7,31b èlthen dia Sidônos... (ging hij via Sidon) .
Mc 9,28  : Kai eiselthontos autou eis oikon (en nadat hij een huis was binnengegaan) . Mc 9,30 a : Kakeithen exelthontes (en vandaar buitengegaan)   Mc 9,30  b : pareporeuonto dia tès Galilaias (begaf hij zich zijdelings door Galilea op weg) .  
10  Mc 10,10 : kai eis tèn oikian (en thuis) . Mc 10,17  : Kai ekporeuomenou autou eis hodon (en terwijl hij zich naar buiten op weg begaf) .      
11 Mc 11,11 a : kai eisèlthen eis Hierosoluma eis to hieron (en hij ging binnen in Jeruzalem in de tempel) . Mc 11,11  b : exèlthen eis Bèthanian meta tôn dôdeka (ging hij naar buiten naar Betanië met de twaalf) .      
  Mc 11,15 a : Kai erchontai eis Hierosoluma (en zij gaan naar Jeruzalem) .   Mc 11,15 b : eiselthôn eis to hieron (binnengegaan in de tempel) . Mc 11,19 ... exeporeuonto exô tès pôleôs (trokken zij weg uit de stad) .  
15 Mc 15,43 : eisèlthen pros ton Pilaton (hij ging binnen bij Pilatus) .        

- eisporeuomai (zich op weg begeven) . eisporeuomai (zich op weg begeven) . Taalgebruik in het NT : eisporeuomai (zich op weg begeven) . Taalgebruik in Mc : eisporeuomai (zich op weg begeven) . eis + por-euomai . p of ph = f -> v + r . Zelfstandig naamwoord poros : weg door een water heen , wad , voorde , veer , doorwaadbare plaats . Lat. por-tus : haven . Mnd. voort , ofries forda , oeng. ford . Het woord behoort tot de groep van varen . Zie verder :
- Taalgebruik in Mc : poreuomai (zich op weg begeven, op weg gaan) .
- Taalgebruik in Mc : ekporeuomai (zich op weg begeven uit) .

  eisporeuomai (zich op weg begeven)   Mc Mc 1 Mc 4 Mc 5 Mc 7 Mc 11 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 ind. pr. 3de pers. enk. eisporeuetai      (1) (2)   11               
2 ind. pr. 3de pers. mv. eisporeuontai  (1)                      
3 part. pr. acc. mann. enk. eisporeuomenon        (1) (2)                
4 part. pr. nom. mann. enk. eisporeuomenoi          (1)              
part. pr. nom. vr. mv. eisporeuomenai   (1)                        
6 ind. imperf. 3de pers. enk. eiseporeueto         (1)   13  12                 
  totaal 43  29  14          14  14     

  eisporeuomai (zich op weg begeven)   Mc Mc 1 Mc 4 Mc 5 Mc 7 Mc 11
1 ind. pr. 3de pers. enk. eisporeuetai      (1) Mc 5,40 (2) Mc 7,19 *.   
2 ind. pr. 3de pers. mv. eisporeuontai  (1) Mc 1,21 *.           
3 part. pr. acc. mann. enk. eisporeuomenon        (1) Mc 7,15 *. (2) Mc 7,18 *.    
4 part. pr. nom. mann. enk. eisporeuomenoi          (1) Mc 11,2 *.  
part. pr. nom. vr. mv. eisporeuomenai   (1) Mc 4,19      
6 ind. imperf. 3de pers. enk. eiseporeueto         (1) Mc 6,56 *.    
  totaal

Een vorm van eisporeuomai (zich op weg begeven) in Mc in 8 verzen : (1) Mc 1,21 *. (2) Mc 4,19 . (3) Mc 5,40 . (4) Mc 6,56 *. (5) Mc 7,15 *. (6) Mc 7,18 *.  (7) Mc 7,19 *.  (8) Mc 11,2 *.-- ekballô (uitwerpen, uitvallen) -- Marcus taalgebruik E -- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- ek (uit) . ek - ex (uit) . Taalgebruik in het NT : ek (uit) . Taalgebruik in Mc : ek (uit) . Ned. uit . D. aus . E. out . Fr. de .

ek (uit)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
ek  38         2814 2239 575 46 38 46 112 58 175 100 130  242 
ex  20              1168 941  227  28  20  37  28  24  84  85  113 
Totaal   58          3982  3180  802  74  58  83  140  82  259  106  215   355

ek (uit)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
ek  38        
ex  20             
Totaal   58         

 - ek (uit) Mc 1 (3 + 2) : (1) Mc 1,10 . (2) Mc 1,11 . (3) Mc 1,29 . ex (uit) : (1) Mc 1,25 . (2) Mc 1,26 .
 - ek (uit) Mc 5 (2 + 1) : (1) Mc 5,2 . (2) Mc 5,8 . ex (uit) : Mc 5,30 .
 - ek (uit) Mc 6 (3) : (1) Mc 6,14 . (2) Mc 6,51 . (3) Mc 6,54 .
 - ek (uit) Mc 7 (6 + 1) : (1) Mc 7,15 . (2) Mc 7,20 . (3) Mc 7,21 . (4) Mc 7,26 . (5) Mc 7,29 . (6) Mc 7,31 . ex (uit) : Mc 7,11 .
 - ek (uit) Mc 9 (5 + 2 ) : (1) Mc 9,7 . (2) Mc 9,9 . (3) Mc 9,10 . (4) Mc 9,17 . (5) Mc 9,21 . ex (uit) : (1) Mc 9,2 . (2) Mc 9,25 .
 - ek - ex (uit) Mc 10 (3 + 2) : (1) Mc 10,20 . (2) Mc 10,37 . (3) Mc 10,40 . ex (uit) : Mc (10) : (1) Mc 10,37 . (2) Mc 10,40 .
 - ek (uit) Mc 11 (3 + 3 ) : (1) Mc 11,8 . (2) Mc 11,14 . (3) Mc 11,20 . ex (uit) : Mc (11) : (1) Mc 11,30 . (2) Mc 11,31 . (3) Mc 11,32 .
 - ek (uit) Mc 12 (3 + 2) : (1) Mc 12,25 . (2) Mc 12,36 . (3) Mc 12,44 . Mc (12) : (1) Mc 12,30 . (2) Mc 12,33 .
 - ek (uit) Mc 13 (4) : (1) Mc 13,1 . (2) Mc 13,15 . (3) Mc 13,25 . (4) Mc 13,27 . .
 - ek (uit) Mc 14 (2 + 4) : (1) Mc 14,25 . (2) Mc 14,72 . ex (uit) : Mc (14) : (1) Mc 14,18 . (2) Mc 14,23 . (3) Mc 14,69 . (4) Mc 14,70 .
 - ek (uit) Mc 15 (2 + 2) : (1) Mc 15,27 . (2) Mc 15,46 . ex (uit) : Mc (15) : (1) Mc 15,27 . (2) Mc 15,39 .
 - ek (uit) Mc 16 (2 + 1) : (1) Mc 16,3 . (2) Mc 16,19 . Mc (16) : (1) Mc 16,12 .

- ek tou ploiou (uit de boot) . Mc (2) : (1) Mc 5,2 . (2) Mc 6,54 . Telkens in combinatie met een vorm van het werkw. exerchomai (uitgaan) .
- ek tès sunagôgès (uit de synagoge) . Mc (1 / 8) : Mc 1,29 .

        exerchomai (uitgaan)                      
                               
  ek tôn horiôn (uit het gebied)                              
  ek tou ploiou (uit de boot)      (1) Mc 5,2 . (2) Mc 6,54                      
                               
                               
                               
                               
                               
  totaal                            

- εκβαλλω = ekballô (uitwerpen, uitvallen) 

- ekballô (uitwerpen, uitvallen) . εκβαλλω = ekballô (uitwerpen, uitvallen)  . Taalgebruik in het NT : ekballô (uitwerpen, uitvallen) . Taalgebruik in de LXX : ekballô (uitwerpen, uitvallen) . Taalgebruik in Mc : ekballô (uitwerpen, uitvallen) .

  ekballô (uitwerpen, uitvallen)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. ind. pr. 3de pers. enk. ekballei            
act. ind. imperf. 3de pers. mv. exeballon                1      
act. ind. fut. 3de pers. mv. ekbalousin                 
act. imperat. pr. 2de pers. enk. ekbale        
act. part. pr. nom. mann. enk. ekballôn                 
act. part. pr. acc. mann. enk. ekballonta .                  
act. inf. pr.  ekballein              
act. ind. aor. 3de pers. enk. exebalen   26  21             
act. imperat. aor. 2de pers. enk. ekbale       3      
10  act. conj. aor. 3de pers. enk. ekbalè(i)            
11  act. conj. aor. 3de pers. mv. ekbalôsin                  
12  act. part. aor. ekbalôn              
13  act. inf. aor. ekbalein   12             
14  act. ind. perf. ekbeblèkei                    
  totaal 89  37  52  18  12  44  46 
  ekballô (uitwerpen, uitvallen)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 

  ekballô (uitwerpen, uitvallen)  Mc Mc 1 Mc 3 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 9 Mc 11 Mc 16
act. ind. pr. 3de pers. enk. ekballei   1: Mc 1,12 . 1 : Mc 3,22 .            
act. ind. imperf. 3de pers. mv. exeballon        1 : Mc 6,13 .        
act. ind. fut. 3de pers. mv. ekbalousin                1 : Mc 16,17 .
act. imperat. aor. 2de pers. enk. ekbale             1 : Mc 9,47 .    
act. part. pr. nom. mann. enk. ekballôn  1 : Mc 1,39 .              
act. part. pr. acc. mann. enk. ekballonta .             1 : Mc 9,38 .    
act. inf. pr.  ekballein   2 : (1) Mc 3,15 . (2) Mc 3,23 .         1 : Mc 11,15 .  
act. ind. aor. 3de pers. enk. exebalen   2 : (1) Mc 1,34 . (2) Mc 1,43 .              
act. imperat. aor. 2de pers. enk. ekbale             1 : Mc 9,47 .    
10  act. conj. aor. 3de pers. enk. ekbalè(i)           1 : Mc 7,26 .      
11  act. conj. aor. 3de pers. mv. ekbalôsin             1 : Mc 9,18 .    
12  act. part. aor. ekbalôn       1 : Mc 5,40 .          
13  act. inf. aor. ekbalein             1 : Mc 9,28 .    
14  act. ind. perf. ekbeblèkei                 1 : Mc 16,9 .
  totaal 18  4 3 1 1 1 5 1 2
  ekballô (uitwerpen, uitvallen)  Mc                

Mc 1 (4) : (1) Mc 1,12 . (2) Mc 1,34 . (3) Mc 1,39 . (4) Mc 1,43 .


- ekei (daar) . εκει = ekei (hier, daar) . Taalgebruik in het NT : ekei (daar) . Taalgebruik in de LXX : ekei (daar) . Taalgebruik in Mc : ekei (daar) . Mc (11) : (1) Mc 1,38 . (2) Mc 2,6 . (3) Mc 3,1 . (4) Mc 5,11 . (5) Mc 6,5 . (6) Mc 6,10 . (7) Mc 6,33 . (8) Mc 11,5 . (9) Mc 13,21 . (10) Mc 14,15 . (11) Mc 16,7 .

ekei (hier)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  753  659  94  28  11  16  22  45  77     

- εκειθεν = ekeithen

- ekeithen (vanhier, vandaar) . εκειθεν = ekeithen . Taalgebruik in het NT : vanhier, vandaar . Taalgebruik in de LXX : vanhier, vandaar . Taalgebruik in Mc : vanhier, vandaar .
- Het is meestal de vertaling van het Hebreeuwse misjsjâm (uit : min en sjam) . Misjsjâm (vanaf daar) komt in 103 verzen in Tenach voor .

  ekeithen (vandaar)  Mc Mc 6 Mc 7 Mc 9 Mc 10 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
ekeithen  (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,10 . (3) Mc 6,11 (4) Mc 7,24 .   (5) Mc 10,1 157  130  27  12    20  22 
kakeithen      (1) Mc 9,30 .   10    10             
  totaal  167  130  37  12  12    20  22 

Mc (5) : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,10 . (3) Mc 6,11 . (4) Mc 7,24 . (5) Mc 10,1 . Verdere uitleg :
(1) Mc 6,1 . Linken tussen ochlos (menigte) (Mc 5,21) , oikos (huis) (Mc 5,38) en kai exèlthen ekeithen (vanaf hier) (Mc 6,1) .
(2) Mc 6,10 : heôs an exelthète ekeithen (totdat je vandaar zult uitgaan) .
(3) Mc 6,11 : ekporeuomenoi ekeithen (zich vanuit daar op weg gegeven) .
(4) Mc 7,24 . Linken tussen de menigte (ochlos) (Mc 7,14) , huis (oikos) (Mc 7,17) en vanaf hier (ekeithen) (Mc 7,24) .
(5) Mc 10,1 . Link met en tèi oikiai (in het huis = thuis) (Mc 9,33) .
(6) kakeithen (en vanaf hier) : Mc 9,30 . Linken tussen menigte (ochlos Mc 9,25) , huis (oikon Mc 9,28) en vanaf hier (kakeithen Mc 9,30) .

Er zijn echter belangrijke linken te bespeuren . We merken dat Marcus het woordje "daarvandaan" (Grieks : ekeithen) driemaal vooraan de zin plaatst : in Mc 7,24 helemaal vooraan de zin , gevolgd door het partikel "echter" (Grieks : de) , in Mc 9,30 en Mc 10,1 na het nevenschikkend voegwoord "en" (Grieks : kai) .
"Daarvandaan" verwijst telkens naar het huis waarin Jezus onderricht gaf aan zijn leerlingen.na een optreden van Jezus in het openbaar : een discussie met de Farizeeën en schriftgeleerden (Mc 7,1-23) , na een duiveluitdrijving (Mc 9,14-29) of na een discussie van de leerlingen onderweg (Mc 9,33-50) . In het volgende kader geven we de tekst "thuis" en "daarvandaan".

1.   2.   3.  
Mc 7,17 Mc 7,24 Mc 9,28 Mc 9,30 Mc 9,33 Mc 10,1
Kai (en) hote (toen)   Kai (en) Kakeithen (en daarvandaan) Kai (en) Kai (en)
eisèlthen (hij binnenging) ekeithen de (daarvandaan echter) eiselthontos autou (nadat hij binnengegaan was)   en tèi oikiai genomenos (en in huis gekomen) ekeithen (daarvandaan)
eis oikon (in huis) apo tou ochlou (weg van de menigte) anastas (opstaande) eis oikian (in huis) ekselthontes  (uitgegaan zijnde) Mc 9,35 : kai kathisas (en zich neergezet) anastas (opstaande)
  apèlthen (ging hij weg)   pareporeuonto (en zij kwamen voorbij)   erchetai (gaat hi)j
  eis ta horia Turou (naar de bergen van Tyrus)   dia tès Galilaias (door Galilea)   eis ta horia tès Ioudaias kai to peran tou Iordanou (naar de bergen van Judea en de overzijde van de Jordaan)
155. Rein en onrein : Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw : Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 170. Genezing van een bezeten kind : Mc 9,14-29 - Mt 17,14-21 - Lc 9,37-43a 171. Tweede lijdensvoorspelling : Mc 9,30-32 - Mt 17,22-23 - Lc 9,43b-45 
173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 - Mt 19,1-2

In de drie gevallen is "daarvandaan" (Grieks : ekeithen) gebruikt in een ondergeschikte zin bij een voltooid verleden deelwoord . De ondergeschikte zin duidt de plaats waarvandaan aan , de hoofdzin de plaats waarnaartoe of waarlangs . "Daarvandaan" verwijst telkens naar het huis waarin de leerlingen apart onderricht ontvangen . De ondergeschikte zinnen in Mc 7,24 en Mc 10,1 zijn bijna identiek . Er is echter wel een groot verschil . In Mc 7,24 verlaat Jezus het huis om zich terug te trekken in het gebied van Tyrus en Sidon , nadat hij een discussie had met Farizeeën en schriftgeleerden . In Mc 10,1 wordt de overgang gegeven naar een discussie met de Farizeeën (Mc 10,2-12) . Jezus gaat het gevaar niet meer uit de weg . Hij is op weg naar Jeruzalem . Maar hij is op zijn hoede . De twee hoofdzinnen lijken gedeeltelijk op elkaar doordat in beide gevallen Jezus naar een berggebied gaat . De berggebieden vormen uitersten ; de bergen van Tyrus liggen in het uiterste Noorden , de bergen van Judea in het Zuiden (dicht bij Jeruzalem) .

Na Mc 7,24 volgt de genezing van een Syrofenicische vrouw en een doofstomme . Ook als Jezus zich terugtrekt in een veiliger gebied , kunnen mensen hem vinden . In Mc 10,1 komen menigten naar Jezus toe . En ook de Farizeeën vinden Jezus . Maar de menigte is als een beschermende gordel om Jezus . Zolang Jezus zich tussen de menigte bevindt , zal de geestelijke overheid geen hand naar Jezus uitsteken .

- ekeinos (die) . εικηνος (die) . Taalgebruik in het NT : ekeinos (die) . Taalgebruik in de LXX : ekeinos (die) . Taalgebruik in Mc : ekeinos (die) .

ekeinos (die)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. + dat. vr. enk. ekeinè(i)       (1) Mc 2,20 .   (2) Mc 3,24 . (3) Mc 3,25 .   (4) Mc 4,35 .                   (5) Mc 13,11 .       (6) Mc 16,10 .   323  277  46  11  10  25  35   
                                                               
dat. vr. mv. ekeinais   (1) Mc 1,9 .               (2) Mc 8,1         (3) Mc 13,17 . (4) Mc 13,24 .       63  47  16        12  12     
                                                               
                                                               
totaal                                                              

Bij Marcus staat telkens en ekeinais tais hèmerais : (1) Mc 1,9 (kai egeneto ...) . (2) Mc 8,1 . (3) Mc 13,17 . (4) Mc 13,24 . (5) en trisin hèmerais (in drie dagen) .

- ekplèssomai (buiten zichzelf raken van angst , verbazing , vreugde , bewondering) . Overlopen van . Taalgebruik in het NT : ekplèssomai (buiten zichzelf raken, ontzet zijn) . Taalgebruik in Mc : ekplèssomai (buiten zichzelf raken, ontzet zijn) .

  ekplèssomai (buiten zichzelf raken, ontzet zijn)   Mc Mc 1 Mc 6 Mc 7 Mc 10 Mc 11 bijbel NT Mt Mc Lc syn.  ev. 
pass. imperf. 3de pers. enk. exeplèsseto         (1) Mc 11,18    
pass. imperf. 3de pers. mv. exeplèssonto   (1) Mc 1,22 .   (2) Mc 6,2 (3) Mc 7,37 (4) Mc 10,26  
    10  10  10  10 

2. pass. imperf. 3de pers. mv. exeplèssonto van het werkw. ekplèssomai (buiten zichzelf raken van angst , verbazing , vreugde , bewondering) . Overlopen van . Taalgebruik in het NT : ekplèssomai (buiten zichzelf raken, ontzet zijn) . Taalgebruik in Mc : ekplèssomai (buiten zichzelf raken, ontzet zijn) . Mc (4) :  (1) Mc 1,22 . (2) Mc 6,2 . (3) Mc 7,37 . (4) Mc 10,26 .
pass. imperf. 3de pers. enk. exeplèsseto . Mc (1) : Mc 11,18 . Dus : een vorm van ekplèssomai (buiten zichzelf raken van angst , verbazing , vreugde , bewondering) in Mc in 5 verzen .
De toehoorders in de synagoge van Kafarnaüm waren buiten zichzelf van verbazing over de leer van Jezus . Omdat hij leerde op (eigen) gezag en niet zoals de schriftgeleerden (op gezag van de schrift) . In Mc 11,18 wordt deze verbazing een reden voor de hogepriesters en de schriftgeleerden om het volk te vrezen .
In Mc 6,2 treedt Jezus op in de synagoge zoals dat ook het geval was in Mc 1,22 . In Mc 1,22 wordt het gezag van de leer van Jezus volmondig erkend . In Mc 6,2 zijn velen verwonderd , maar zij stellen zich toch vragen . Vanwaar komt hem dat toe ? In Mc 10,26 lopen de leerlingen over van ongeloof : en wie kan er gered worden ? Na de tempelreiniging nemen in Mc 11,18 de hogepriesters en de schriftgeleerden om Jezus uit de weg te ruimen het besluit over van de Farizeeën en de Herodianen die dat advies uitbrachten na het conflict tijdens het synagogebezoek (Mc 3,6) .

- ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . εκπορευομαι = ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . Taalgebruik in het NT : ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . Taalgebruik in de LXX : ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . Taalgebruik in Mc : ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . Een vorm van εκπορευομαι = ekporeuomai (zich op weg begeven uit) in Mc in 11 verzen : (1) Mc 1,5 . (2) Mc 6,11  . (3) Mc 7,15  . (4) Mc 7,19 . (5) Mc 7,20 . (6) Mc 7,21 . (7) Mc 7,23  . (8) Mc 10,17 . (9) Mc 10,46 . (10) Mc 11,19 . (11) Mc 13,1   . Een vorm van εκπορευομαι = ekporeuomai (zich op weg begeven uit) vergezeld van εκ = ek (4) : (1) Mc 7,15 . (2) Mc 7,20 . (3) Mc 7,21 . (4) Mc 13,1 , van εξω = exô (1) : Mc 11,19 , van -θεν = -then (2) : (1) Mc 6,11 . (2) Mc 7,21 .
- por-euomai . p of ph = f -> v + r . Zelfstandig naamwoord poros : weg door een water heen , wad , voorde , veer , doorwaadbare plaats . Lat. por-tus : haven . Mnd. voort , ofries forda , oeng. ford . Het woord behoort tot de groep van varen . Zie verder :
- Taalgebruik in Mc : poreuomai (zich op weg begeven, op weg gaan) .
- Taalgebruik in Mc : eisporeuomai (zich op weg begeven) .

  ekporeuomai (zich op weg begeven uit)   Mc Mc 1 Mc 6 Mc 7 Mc 10 Mc 11 Mc 13 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Apk syn.  ev. 
ind. praes. 3de pers. enk. ekporeuetai     (1) Mc 7,19 . (2) Mc 7,23         24  17     
ind. praes. 3de pers. mv. ekporeuontai       (1) Mc 7,21       12  10       
part. praes. gen. mann. enk. ekporeuomenou         (1) Mc 10,17 . (2) Mc 10,46   (3) Mc 13,1        
part. praes. nom. + acc. onz. enk. ekporeuomenon       (1) Mc 7,20       12     
part. praes. nom. mann. mv. poreuomenoi     (1) Mc 6,11           12  11         
part. praes. nom. + acc. onz. mv. ekporeuomena       (1) Mc 7,15              
ind. imperf. 3de pers. enk. exeporeueto  (1) Mc 1,5           21  18     
ind. imperf. 3de pers. mv. exeporeuonto          (1) Mc 11,19          
  totaal 11  102  79  23  11  15  16 

Een vorm van ekporeuomai (zich op weg begeven uit) in Mc in 11 verzen : (1) Mc 1,5 . (2) Mc 6,11  . (3) Mc 7,15  . (4) Mc 7,19 . (5) Mc 7,20 . (6) Mc 7,21 . (7) Mc 7,23  . (8) Mc 10,17 . (9) Mc 10,46 . (10) Mc 11,19 . (11) Mc 13,1   . Een vorm van ekporeuomai (zich op weg begeven uit) vergezeld van ek (4) : (1) Mc 7,15 . (2) Mc 7,20 . (3) Mc 7,21 . (4) Mc 13,1 , van exô (1) : Mc 11,19 , van -then (2) : (1) Mc 6,11 . (2) Mc 7,21 .

3. ekporeuomenou autou = terwijl hij (Jezus) zich naar buiten op weg begeeft . Losse genitief in Mc (3) : (1) Mc 10,17 . (2) Mc 10,46 . (3) Mc 13,1 . In Mc 10,17 vertrekt Jezus uit een huis in de streek van Juda , in Mc 10,46 uit de stad Jericho en in Mc 13,1 uit de tempel van Jeruzalem .

- exô (buiten) . exô (buiten) . Taalgebruik in het NT : exô (buiten) . Taalgebruik in Mc : exô (buiten) .

exô (buiten)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  10  (1) Mc 1,45 .                     (7) Mc 11,4 . (8) Mc 11,19 .             163  101  62  10  10  12  11  29  41 

- εξουσια = exousia (gezag, macht)

- exousia (gezag, macht) . εξουσια = exousia (gezag, macht) . Taalgebruik in het NT : exousia (gezag, macht) . Taalgebruik in de LXX : exousia (gezag, macht) . Taalgebruik in Mc : exousia (gezag, macht) .

  exousia (gezag, macht)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 6 Mc 11 Mc 12 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. + dat vr. enk. exousia(i)           3 : (1) Mc 11,27 . (2) Mc 11,29 . (3) Mc 11,33 .     39  10  29    13  13 
acc. vr. enk. exousian   (1) Mc 1,22 . (2) Mc 1,27 .   (3) Mc 2,10 . (4) Mc 3,15 .   (5) Mc 6,7 .   (6) Mc 11,28 .   (7) Mc 12,34 . 82  29  53  11  12  21  27  11   
  totaal 10  145  46  99  10  10  16  30  20  36  42  29   

1.

exousia (macht) bij Marcus : Mc 11,27-33    
Mc 11,27 Mc 11,29 Mc 11,33
  kai erô humin (en ik zal je zeggen) oude legô humin (noch zeg ik je)
en poiai exousia(i) (door welke machtiging) en poiai exousia(i) (door welke machtiging) en poiai exousiai (door welke machtiging)
tauta poièis (doe je dit?) tauta poiô (ik dit doe) tauta poiô (ik dit doe)

Tijdens zijn leven bezat Jezus bepaalde gaven en talenten. Sommigen zagen in hem de messias, de christus. Ze pasten op hem allerlei bijbelteksten uit het Oude Testament toe die betrekking hadden op zijn leven maar ook erna. Zo werd hem allerlei macht toegedicht. Hij kreeg koninklijke en goddelijke trekken om tenslotte in de plaats van God op te treden. Het eigenaardige is wel dat Jezus tijdens zijn leven alle machtsdenken heeft geweerd. De eerste christenen hebben blijkbaar Jezus alle macht toegekend nadat hij gestorven was.

2. acc. vr. enk. exousian (macht, gezag) . Taalgebruik in het NT : exousia (gezag, macht) . Taalgebruik in Mc : exousia (gezag, macht) . Mc (7) : (1) Mc 1,22 . (2) Mc 1,27 . (3) Mc 2,10 . (4) Mc 3,15 . (5) Mc 6,7 . (6) Mc 11,28 . (7) Mc 12,34 .


 

- ekpneô (uitademen, sterven) . Taalgebruik in het NT : ekpleô (uitademen, sterven) . Taalgebruik in Mc : ekpleô (uitademen, sterven) .
exepneusen (hij ademde uit, hij stierf) . Mc (2) : (1) Mc 15,37 . (2) Mc 15,39 .


- exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . εξερχομαι = exerchomai: uitgaan, naar buiten gaan. Taalgebruik in het NT : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Taalgebruik in Mc : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Zie ook Taalgebruik in Mc : eiserchomai (binnengaan) . Uit-gaan kan betekenen : van een eerder besloten ruimte zoals een huis, een stad enz. naar buiten gaan . Het werkwoord wordt ook vaak gebruikt om het weggaan van een onreine geest uit een persoon aan te geven .

    Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 11 Mc 14 Mc 16 syn. 
ind. aor. 3de pers. enk. exèlthen  11  3 : (1) Mc 1,26 . (2) Mc 1,28 . (3) Mc 1,35 . 2 : (1) Mc 2,12 . (2) Mc 2,13   1 : Mc 4,3 .   1 : Mc 6,1 .   1 : Mc 8,27 . 1 : Mc 9,26 . 1 : Mc 11,11 . 1 : Mc 14,68 .   25 
ind. aor. 2de pers. mv. exèlthate                      1 : Mc 14,48 .  
  ind. aor. 1ste eprs. enk. + 3de pers. mv. exèlthon 5 (1) Mc 1,38 .   (2) Mc 3,21 .         (3) Mc 8,11 .     (4) Mc 14,16 . (5) Mc 14,26 .    
imperat. aor. 2de pers enk. exelthe  1 : Mc 1,25 .       1 : Mc 5,8 .       1 : Mc 9,25 .      
conj. aor. 2de perrs. mv. exelthète             1 : Mc 6,10 .            
perf. aor. 3de pers. enk exelèluthen              1 : Mc 7,29 .            
part. aor. nom. mann. enk. exelthôn   1 : Mc 1,45 .         1 : Mc 6,34 . 1 : Mc 7,31 .           18 
part. aor. nom. vr. enk. exelthousa             1 : Mc 6,24 .            
part. aor. gen. mann. enk.  exelthontos          1 : Mc 5,2              
part. aor. nom. + acc. onz. mv.  exelthonta         1 : Mc 5,13 .              
10  part. aor. acc. vr. enk. exelthousan           1 : Mc 5,30 .              
11  part. aor.  nom. mann. mv. exelthontes   1 : Mc 1,29 .   1 : Mc 3,6 .     1 : Mc 6,12 .     1 : Mc 9,30 .     1 : Mc 16,20 . 11 
12  part. aor. nom. vr. mv. exelthousai                         1 : Mc 16,8 .
13  part. aor. gen. mv. exelthontôn              1 : Mc 6,54 .       1 : Mc 11,12 .    
14  part. perf. acc. onz. enk. exelèluthos              1 : Mc 7,30 .          
  totaal 38  96 
    Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 11 Mc 14 Mc 16 syn. 

1. . ἐξῆλθεν (= exèlthen: hij(ging uit; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw εξερχομαι = exerchomai: uitgaan, naar buiten gaan ; zie het wkw ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen; 2 wkw met verschillende stammen: ερχ = erch en ελ = el: Baeyens 102,136, zie Fr.: al-ler; om de aor van het wkw αρχομαι = archomai: beginnen en ἐρχόμαι = erchomai: gaan, komen, van elkaar te onderscheiden). Mc ( 11)  : (1) Mc 1,26 . (2) Mc 1,28 . (3) Mc 1,35 . (4) Mc 2,12 . (5) Mc 2,13 .  (6) Mc 4,3 .  (7) Mc 6,1 .  (8) Mc 8,27 . (9) Mc 9,26 . (10) Mc 11,11 . (11) Mc 14,68 .
- kai exèlthen (en hij ging uit) . Mc (4 / 11) : (1) Mc 2,13 . (2) Mc 6,1 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 14,68 .

  exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan)  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 11 Mc 14 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  ind. aor. 3de pers. enk. exèlthen   3 : (1) Mc 1,26 . (2) Mc 1,28 . (3) Mc 1,35 . 2 : (1) Mc 2,12 . (2) Mc 2,13   1 : Mc 4,3 .   1 : Mc 6,1 .   1 : Mc 8,27 . 1 : Mc 9,26 . 1 : Mc 11,11 . 1 : Mc 14,68 .   232  165  67  11  19  11  25  44     
  ind. aor. 3de pers. enk. exèlthen   232  165  67  11  19  11  25  44     

3. imperat. aor. 2de pers enk. exelthe (ga uit) . Mc (3) : (1) Mc 1,25 . (2) Mc 5,8 . (3) Mc 9,25 .
11. part. aor. nom. mann. mv. exelthontes (uitgegaan) . Mc (5) : (1) Mc 1,29 . (2) Mc 3,6 . (3) Mc 6,12 . (4) Mc 9,30 . (5) Mc 16,20 .

 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 1 (6) : (1) Mc 1,25 . (2) Mc 1,26 . (3) Mc 1,28 . (4) Mc 1,29 . (5) Mc 1,35 . (6) Mc 1,45 .
 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 2 (2) : (1) Mc 2,12 . (2) Mc 2,13 .
 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 3 (1) : Mc 3,6 .
 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 4 (1) : Mc 4,3 .
 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 5 (4) : (1) Mc 5,2 . (2) Mc 5,8 . (3) Mc 5,13 . (4) Mc 5,30 .
 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 6 (6) : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,10 . (3) Mc 6,12 . (4) Mc 6,24 . (5) Mc 6,34 . (6) Mc 6,54 .
 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 7 (3) : (1) Mc 7,29 . (2) Mc 7,30 . (3) Mc 7,31 .
 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 8 (1) : Mc 8,27 .
 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 9 (3) : (1) Mc 9,25 . (2) Mc 9,26 . (3) Mc 9,30 .
 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 11 (2) : (1) Mc 11,11 . (2) Mc 11,12 .
 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 14 (2) : (1) Mc 14,48 . (2) Mc 14,48 .
 - Een vorm van exerchomai (uitgaan) in Mc 16 (2) : (1) Mc 16,8 . (2) Mc 16,20 .

Een vorm van exerchomai (uitgaan, naar buiten gaan) en ekeithen (vanaf hier) in : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,10 . kakeithen (en vanaf hier) exelthontes (uitgegaan) : Mc 9,30 .


- exorkizô (bezweren) . Zie exorcisme (duivelbezwering) .

- ekteinô (uitstrekken) . Lat. extendere . Fr. étendre . L'action d'étendre se dit extension : lat. extendere , part. passé extensus . Ned. uitstrekken . Taalgebruik in het NT : ekteinô (uitstrekken) . Taalgebruik in Mc : ekteinô (uitstrekken) .

  ekteinô (uitstrekken)   Mc Mc 1 Mc 3 bijbel OT NT Mt Mc Lc Hnd syn.  ev. 
1 act. imperat. aor. 2de pers. enk. ekteinon     (1) Mc 3,5 .   15  12   
2 act.  aor. 3de pers. enk. exeteinen   (1) Mc 3,5 .    41  39     
3 act. part. aor. nom. mann. enk. ekteinas  1 : (1) Mc 1,41 .     12  1
  totaal     68  56  12  11  11 

- eleeô (medelijden hebben) . eleeô (medelijden hebben) . Taalgebruik in het NT : eleeô (medelijden hebben) . Taalgebruik in Mc : eleeô (medelijden hebben) .

  eleeô  Mc Mc 5 Mc 10 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. ind. aor. 3de pers. enk. èleèsen   (1) Mc 5,19 .   12  10             
act.imperat. aor.  2de pers. enk. eleèson   (1) Mc 10,47 . (2) Mc 10,48 .    35  24  11          11  11     
  Totaal   47  34  13        12  12   

- èlias (Elia) . èlias (Elia) . Taalgebruik in het NT : èlias (Elia) . Taalgebruik in Mc : èlias (Elia) .

  èlias (Elia) .  Mc Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 15 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Br. syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. mann. enk. èlias   (1) Mc 6,15 .     (2) Mc 9,4 . (3) Mc 9,12 . (4) Mc 9,13 (5) Mc 15,36 .   19 16  13  15   
voc. + dat. mann. enk. èlia(i)     (1) Mc 9,5 .       1    
acc. mann. enk. elian    (1) Mc 8,28 .   (2) Mc 9,11 .   (3) Mc 15,35 .            
  Totaal   34  28  10  24  26 

- embainô (inklimmen) . εμβαινω = embainô (inklimmen, beklimmen, klimmen in) . Taalgebruik in het NT : embainô (inklimmen) . Taalgebruik in de LXX : embainô (inklimmen) . Taalgebruik in Mc : embainô (inklimmen) .

  embainô (inklimmen) .   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 

act. part. pr. gen. mann. enk. embainontos 

    1 : Mc 5,18 .              
act. part. aor. nom. mann. enk. embas  2 : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .            
act. part. aor. acc. mann. enk. embanta     1 : Mc 4,1 .              
act. inf. aor. embènai  1 : Mc 6,45 .              
  totaal  12  10          10  10      

Een vorm van embainô (inklimmen) in 5 verzen in Mc .
- eis (to) ploion ( in een / de boot) . In vier verzen in combinatie met embainô (inklimmen) (5 / 5) : (1) Mc 4,1 . (2) Mc 5,18 . (3) Mc 6,45 . (4) Mc 8,10 . (5) Mc 8,13 . Mc 8,13 . . In Mc 6,51 in combinatie met anabainô (opklimmen) .


- emblepô (inkijken, aankijken, letten op) . emblepô (inkijken, aankijken, letten op) . Taalgebruik in het NT : emblepô (inkijken, aankijken, letten op) . Taalgebruik in Mc : emblepô (inkijken, aankijken, letten op) . N. blik .

  emblepô   Mc Mc 8 Mc 10 Mc 14 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. ind. imperf. 3de pers. enk.  eneblepen (1) Mc 8,25 .                        

act. part. aor. nom. mann. enk. emblepsas

  (1) Mc 10,21 . (2) Mc 10,27 .              
  act. part. aor. nom. vr. enk. emblepsasa     (1) Mc 14,67 .                    
  Totaal                             

- en (in) . en (in) . Taalgebruik in het NT : en (in) . Taalgebruik in Mc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en . Ned. in . Fr. dans . Voorzetsel .

en (in) .   Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
119 13  13  12    10  11097 8943 2154 247 119 288 182 226 966 126 654  836 

- Mc 1 (13) : (1) Mc 1,2 . (2) Mc 1,3 . (3) Mc 1,4 . (4) Mc 1,5 . (5) Mc 1,8 . (6) Mc 1,9 . (7) Mc 1,11 . (8) Mc 1,13 . (9) Mc 1,15 . (10) Mc 1,16 . (11) Mc 1,19 . (12) Mc 1,20 . (13) Mc 1,23 .
- Mc 2 (7) : (1) Mc 2,1 . (2) Mc 2,6 . (3) Mc 2,8 . (4) Mc 2,15 . (5) Mc 2,19 . (6) Mc 2,20 . (7) Mc 2,23 .
- Mc 3 (2) : (1) Mc 3,22 . (2) Mc 3,23 .
- Mc 4 (13) : (1) Mc 4,1 . (2) Mc 4,2 . (3) Mc 4,4 . (4) Mc 4,8 . (5) Mc 4,11 . (6) Mc 4,17 . (7) Mc 4,20 . (8) Mc 4,24 . (9) Mc 4,28 . (10) Mc 4,30 . (11) Mc 4,35 . (12) Mc 4,36 . (13) Mc 4,38 .
 - Mc 5 (9) : (1) Mc 5,2 . (2) Mc 5,3 . (3) Mc 5,5 . (4) Mc 5,13 . (5) Mc 5,20 . (6) Mc 5,21 . (7) Mc 5,25 . (8) Mc 5,27 . (9) Mc 5,30 .
 - Mc 6 (12) : (1) Mc 6,2 . (2) Mc 6,3 . (3) Mc 6,4 . (4) Mc 6,14 . (5) Mc 6,17 . (6) Mc 6,27 . (7) Mc 6,29 . (8) Mc 6,32 . (9) Mc 6,47 . (10) Mc 6,48 . (11) Mc 6,51 . (12) Mc 6,56 .
 - Mc 8 (5) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,3 . (3) Mc 8,14 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,38 .
 - Mc 9 (9) : (1) Mc 9,1 . (2) Mc 9,29 . (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 . (5) Mc 9,36 . (6) Mc 9,37 . (7) Mc 9,38 . (8) Mc 9,41 . (9) Mc 9,50 .
 - Mc 10 (7) : (1) Mc 10,21 . (2) Mc 10,30 . (3) Mc 10,32 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,43 . (6) Mc 10,44 . (7) Mc 10,52 .
 - Mc 11 (10) : (1) Mc 11,9 . (2) Mc 11,10 . (3) Mc 11,13 . (4) Mc 11,15. (5) Mc 11,23 . (6) Mc 11,25 . (7) Mc 11,27 . (8) Mc 11,28 . (9) Mc 11,29 . (10) Mc 11,33 .
 - Mc 12 (9) : (1) Mc 12,1 . (2) Mc 12,11 . (3) Mc 12,23 . (4) Mc 12,25 . (5) Mc 12,26 . (6) Mc 12,35 . (7) Mc 12,36 . (8) Mc 12,38 . (9) Mc 12,39 .
 - Mc 13 (7) : (1) Mc 13,11 . (2) Mc 13,14 . (3) Mc 13,17 . (4) Mc 13,24 . (5) Mc 13,25 . (6) Mc 13,26 . (7) Mc 13,32 .
 - Mc 14 (7) : (1) Mc 14,1 . (2) Mc 14,2 . (3) Mc 14,3 . (4) Mc 14,6 . (5) Mc 14,25 . (6) Mc 14,49 . (7) Mc 14,66 .
 - Mc 15 (5) : (1) Mc 15,7 . (2) Mc 15,29 . (3) Mc 15,40 . (4) Mc 15,41 . (5) Mc 15,46 .
 - Mc 16 (4) : (1) Mc 16,5 . (2) Mc 16,12 . (3) Mc 16,17 . (4) Mc 16,18 .

- en ekeinais tais hèmerais (in díe dagen) . Mc (4) : (1) Mc 1,9 (kai egeneto ...) . (2) Mc 8,1 . (3) Mc 13,17 . (4) Mc 13,24 .
- en ekeinè(i) tè(i) hèmera(i) (op die dag) . Mc (2) : (1) Mc 2,20 . (2) Mc 4,35 .
- en tô(i) hierô(i) (in de tempel) . Mc (4) : (1) Mc 11,15 . (2) Mc 11,27 . (3) Mc 12,35 . (4) Mc 14,49 .
- en tè(i) hodô(i) = onderweg . Mc (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .  (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .  (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 .
- en ouranô(i) (in een / de hemel) : Mc (2) : (1) Mc 10,21 . (2) Mc 13,32 .
- en tô(i) ploiô(i) (in de boot) .Mc (6) : (1) Mc 1,19 . (2) Mc 1,20 . (3)  Mc 4,36 . (4) Mc 5,21 . (5) Mc 6,32 . (6)  Mc 8,14 .
- en tè(i) sunagôgè(i) (in de synagoge) . Mc (2 / 8) : (1) Mc 1,23 . (2) Mc 6,2 .
- en tais sunagôgais (in de synagogen) . Mc (1 / 8) : Mc 12,39 .

    afièmi (aflaten)  aperchomai (weggaan) diaperazô (doorsteken) eimi (zijn)                      
                                 
  en tô(i) ploiô(i) (in de boot)  (1) Mc 1,20 (1) Mc 6,32 (1) Mc 5,21 (1)  Mc 4,36 .                        
                                 
                                 
  totaal                              

- entellô (bevelen, opdragen, vragen) . entellô (bevelen, opdragen, vragen) . Taalgebruik in het NT : entellô (bevelen, opdragen, vragen) . Taalgebruik in Mc : entellô (bevelen, opdragen, vragen) .

  entellô (bevelen, opdragen, vragen)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
ind. aor. 3de pers. enk. eneteilato 232  224  2 : (1) Mc 10,3 . (2) Mc 13,34 .      

- entolè (opdracht) . Taalgebruik in het NT : entolè (opdracht) . Taalgebruik in Mc. : entolè (opdracht) .

  entolè (opdracht)

Mc 

Mc 7 Mc 10 Mc 12 bijbel  OT  NT  Mt 

Mc 

Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
1 nom. + dat. enk. entolè(i) 2     (1) Mc 12,28 . (2) Mc 12,31 .   24 10 14 2 2   2   8  
3 acc. enk. entolèn 3 (1) Mc 7,8 . (2) Mc 7,9 .   (3) Mc 10,5 .     42 24 18 1 3 2 3 1 8  
7 acc. mv. entolas 1   (1) Mc 10,19 .     145 128 17 1 1 1 4   8 2
  Totaal   285  220  65  6 37  16  25 

- epaischunomai (zich schamen over) . epaischunomai (zich schamen over) . Taalgebruik in het NT : epaischunomai (zich schamen over) . Taalgebruik in Mc : epaischunomai (zich schamen over) .

  epaischunomai  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
pass. conj. aor. 3de pers. enk. epaischunthè(i)       1 : Mc 8,38 .        
pass. ind. fut. 3de pers. enk. epaischunthèsetai       1 : Mc 8,38 .            
  Totaal             

- eperotaô (epi - erôtaô) : 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen . (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen . επερωταω = eperôtaô (opvragen)  . Taalgebruik in het NT : eperotaô (epi - erôtaô) . Taalgebruik in Mc : eperotaô (epi - erôtaô) .

  eperôtaô (opvragen)   Mc Mc 5 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn.  ev.  P. 
1  act. ind. praes. 3de pers. mv. eperôtôsin     (1)                           1
act. ind. imperf. 3de pers. enk. epèrôta  (1)   (2) (3) (4)    (5) (6)     (7) (8) (9) 10    10          10  10   
act. ind. imperf. 3de pers. enk.  epèrôtôn   (1)   (2) (3)  (4)(5)   (6)       13  10          10  10   
act. fut. 1ste pers. enk. eperôtèsô             (1)                        
act. ind. aor. 3de pers. enk. epèrôtèsen        (1) (2)     (3)   (4) (5) (6)      32  16  16    14  15   
act. inf. aor. eperôtèsai         (1)     (2)       11           
  totaal 25  70  28  42  25  10  39  40 

  eperôtaô (opvragen)   Mc Mc 5 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15
1  act. ind. praes. 3de pers. mv. eperôtôsin     (1) Mc 7,5 .                  
act. ind. imperf. 3de pers. enk. apèrôta  (1) Mc 5,9 .   (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,29 .    (5) Mc 9,33 . (6) Mc 10,17.     (7) Mc 13,3 . (8) Mc 14,61 . (9) Mc 15,4 .      
act. ind. imperf. 3de pers. enk.  epèrôtôn   (1) Mc 7,17 .   (2) Mc 9,11 . (3) Mc 9,28 .    (4) Mc 10,2 . (5) Mc 10,10 .     (6) Mc 12,18 .        
act. ind. fut. 1ste pers. enk. eperôtèsô             (1) Mc 11,29 .          
act. ind. aor. 3de pers. enk. epèrôtèsen        (1) Mc 9,16 . (2) Mc 9,21 .     (3) Mc 12,28 .   (4) Mc 14,60 . (5) Mc 15,2 . (6) Mc 15,44 .     
act. inf. aor. eperôtèsai         (1) Mc 9,32 .       (2) Mc 12,34 .        
  totaal 25 

2. epèrôta auton (hij vroeg hem uit) . Mc (4) : (3) Mc 5,9 (de man met een onreine geest aan Jezus) . (2) Mc 8,23 (Jezus aan de blinde) . (3) Mc 10,17 (de rijke jongeling aan Jezus) . (8) Mc 14,61 (de hogepriester aan Jezus) .

- èrôtôn (zij vroegen) . Taalgebruik : epèrôtèsan (zij vroegen) , zie Mt 12,10 . Actief indicatief imperfectum derde persoon meervoud . In negen verzen in de bijbel . In twee verzen in het OT . In zeven verzen in het NT . Mc (1) . Joh (4) . Hnd (2) .
Zie ook : epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) . Taalgebruik : epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) , zie Mc 7,17 . Het werkwoord eperôtaô (epi - erôtaô) : 'op'-vragen, 'onder'-vragen (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen . Actief indicatief imperfectum derde persoon meervoud . In dertien verzen in de bijbel . In drie verzen in het OT . In tien verzen in het NT . Mc (6) : (1) Mc 7,17 . (2) Mc 9,11 . (3) Mc 9,28 . (4) Mc 10,2 . (5) Mc 10,10 . (6) Mc 12,18 . De leerlingen vroegen : (1) Mc 7,17 . (2) Mc 9,11 . (3) Mc 9,28 . (4) Mc 10,10 . De Farizeeën : (1) Mc 10,2 . De Sadduceeën : (1) Mc 12,18 .
- epèrôtèsen (hij ondervroeg) . Indicatief aorist derde persoon enkelvoud . In tweeëndertig verzen in de bijbel . In zestien verzen in het OT . In zestien verzen in het NT . Mt (3) . Mc (6) . Lc (5) . Joh (1) . Hnd (1) . Het betreft o.a. de ondervraging van Jezus door de hogepriester en door Pilatus : (1) Mt 27,11 // Mc 15,2 . (2) Mc 14,60 . (3) Mc 15,2 // Mt 27,11 . In Hnd 5,27 ondervroeg de hogepriester Petrus en Johannes .

leerlingen van Jezus de Farizeeën en de schriftgeleerden 1. de leerlingen van Jezus 2. drie leerlingen van Jezus 3. de leerlingen van Jezus de Farizeeën 4. de leerlingen van Jezus Sadduceeën
Mc 4,10 Mc 7,5 Mc 7,17 Mc 9,11 Mc 9,28 Mc 10,2 Mc 10,10 Mc 12,18
Kai hote (en toen) kai (en) Kai (en) hote (toen) (En nadat) kai (en) Kai (en) kai (en) Kai (en) kai (en)
egeneto (hij was)   eisèlthen (hij binnenging) (hij was gegaan)   eiselthontos autou (na de thuiskomst van Jezus) proselthontes Farisaioi (de Farizeeën naderbijgekomen)   erchontai Saddukaioi pros auton (en Sadduceeën kwamen naderbij hem)...
kata monas (alleen)   eis oikon (naar - in huis) apo tou ochlou (weg van de menigte) (vragen van de 3 leerlingen, bij het afdalen van de berg van de verheerlijking) eis oikian (naar huis)   eis tèn oikian (thuis) palin (opnieuw)  
        hoi mathètai autou (zijn leerlingen) kat'idian (onder elkaar - afgezonderd)   hoi mathètai (de leerlingen)  
èrôtôn (vroegen) eperôtôsin (en zij ondervragen epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) peri toutou (hierover) epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) kai (en) epèrôtôn (zij 'onder'vroegen)
auton (hem) auton (hem) auton (hem)  auton (hem)  auton (hem)  auton (hem)  auton (hem)  auton (hem) 
hoi peri auton sun tois dôdeka (die rond hem met de twaalf) hoi Farisaioi kai hoi grammateis "zij" = de Farizeeën en de schriftgeleerden hoi mathètai autou ( zijn leerlingen) legontes (zeggende)        
tas parabolas (de parabels)   tèn parabolèn (de parabel)          
               
127. Waarom Jezus in gelijkenissen spreekt : Mc 4,10-12 - Mt 13,10-15 - Lc 8,9-10 154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden : Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 155. Rein en onrein : Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - 169. Vraag omtrent de wederkomst van Elia : Mc 9,11-13 - Mt 17,10-13 -
 170. Genezing van een bezeten kind : Mc 9,14-29 - Mt 17,14-21 - Lc 9,37-43a - 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 - 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38

- epi (op) . epi , ep' , ef' (op) . Taalgebruik in het NT : epi (op, bij) . Taalgebruik in Mc : epi (op, bij) . Ned. op . Mc 4 (8) : (1) Mc 4,1 . (2) Mc 4,5 . (3) Mc 4,16 . (4) Mc 4,20 . (5) Mc 4,21 . (6) Mc 4,26 . (7) Mc 4,31 . (8) Mc 4,38 .

epi (op, bij)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
epi 51  1   4540  3946 594  91  51  104  22  120  117 89  246  268 
ep 14  1             1320  1179  141  13  14  25  13  24  30  22  52  65 
ef                          430  348  82  10  20  17  25  36  37 
Totaal   71  10  6290  5473  817  114  71  149  36  161  172  114  334  370 

epi (op, bij)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
epi 51  (1) Mc 1,22 .   4 : (1) Mc 2,10 . (2) Mc 2,14 . (3) Mc 2,21 . (4) Mc 2,26 . 8 : (1) Mc 4,1 . (2) Mc 4,5 . (3) Mc 4,16 . (4) Mc 4,20 . (5) Mc 4,21 . (6) Mc 4,26 . (7) Mc 4,31 . (8) Mc 4,38 .   2 : (1) Mc 10,22 . (2) Mc 10,24 . 2 : (1) Mc 11,4 . (2) Mc 11,18 . 7 : (1) Mc 13,2 . (2) Mc 13,6 . (3) Mc 13,8 . (4) Mc 13,9 . (5) Mc 13,12 . (6) Mc 13,15 . (7) Mc 13,29 .
ep 14  (1) Mc 1,45 .         1 : Mc 6,34 .   2 : (1) Mc 10,11 . (2) Mc 10,16 . 1 : Mc 13,8 .    
ef                         
Totaal   71  10 

Mc 6 (9) : (1) Mc 6,25 . (2) Mc 6,28 . (3) Mc 6,39 . (4) Mc 6,47 . (5) Mc 6,48 . (6) Mc 6,49 . (7) Mc 6,52 . (8) Mc 6,53 . (9) Mc 6,55 .


- epipiptô (vallen op, opdringen) . επιπιπτω = epipiptô (vallen op, opdringen) . Taalgebruik in het NT : epipiptô (vallen op, opdringen) . Taalgebruik in de LXX : epipiptô (vallen op, opdringen) . Taalgebruik in Mc : epipiptô (vallen op, opdringen) .

  epipiptô (vallen op, opdringen)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. inf. praes. epipiptein       1 : Mc 3,10 .              

- epitimaô (nadrukkelijk vermanen, opdragen , opleggen , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) . epitimaô (nadrukkelijk
vermanen, opdragen , opleggen , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) . Taalgebruik in het NT : epitimaô (opleggen, opdragen) . Taalgebruik in Mc. : epitimaô (opleggen, opdragen) . Het werkwoord heeft een voorvoegsel epi (aan , bij, op) wat het werkwoord versterkt .

  epitimaô (opleggen) Mc Mc 1 Mc 3 Mc 4 Mc 8 Mc 9 Mc 10 bijbel OT NT Mt Mc Lc Br. syn. ev.  
1 ind imp. 3de p. enk. epetima 1   (1) Mc 3,12 .           1   1   1     1 1
2 ind. imp. 3de p. mv. epetimôn 1           (1) Mc 10,48 .   3   3   1 2   3 3
3 inf. pr. epitiman       (1) Mc 8,32 .            
5 ind. aor. 3de p. enk. mv. epitèmèsen 5 (1) Mc 1,25 .     (2) Mc 4,39 .   (3) Mc 8,30 . (4) Mc 8,33 .   (5) Mc 9,25   16 2 14 4 5 5   14 14
6 act. ind. aor. 3de p. mv. epetimèsan 1           (1) Mc 10,13 . 2   2 1 1     2 2
    9 33 4 29 6 9 12 2 27 27

Een vorm van epitimaô (nadrukkelijk vermanen, opdragen , opleggen , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) in Mc in 9 verzen : (1) Mc 1,25 . (2) Mc 3,12 . (3) Mc 4,39 . (4) Mc 8,30 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,33 . (7) Mc 9,25 . (8) Mc 10,13 . (9) Mc 10,48 .

1.   2. 3. 4. 5.
Mc 1,25 , Mc 1,27 Mc 3,12 Mc 4,39 Mc 8,30 Mc 8,33 Mc 9,25
kai (en) kai (en) kai (en) diegertheis (opgestaan) kai (en) ho de ... (hij echter)  
epetimèsen (hij droeg op / beval)  polla epetima (veelvuldig droeg op / beval hij) epetimèsen (hij droeg op - beval)  epetimèsen (hij droeg op / beval)  epetimèsen (droeg op / beval) epetimèsen (droeg op / hij beval) 
autôi (hem)  autois (hen) tôi anemôi kai eipen tèi thalassèi (aan de wind en aan de zee) autois (hen)  Petrôi (Petrus) tôi pneumati tôi akathartôi (aan de onzuivere geest)
ho Ièsous (Jezus)  legôn (zeggende)        kai legei (en zegt) legôn autôi (zeggend aan hem)
fimôthèti (zwijg)  hina mè auton faneron poièsôsin (opdat zij niet hem bekend zouden maken) siôpa, pefimôso (zwijg, wees stil)  hina mèdeni legôsin peri autou (dat zij aan niemand zouden spreken over hem)    
kai (en)  exelthe ex autou (en ga uit uit hem)          ...  exelthe ex autou (en ga uit uit hem)  ....
55. Uitdrijving van een demon : Mc 1,23-28 - Lc 4,33-37 - 96. Volkstoeloop en genezingen : Mc 3,7-12 - Mt 12,15-21 - Lc 6,17-20a - 142. Het bedaren van de storm : Mc 4,35-41 - Mt 8,23-27 - Lc 8,22-25 -  162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -  164. Berisping van Petrus : Mc 8,32-33 - Mt 16,22-23 -  170. Genezing van een bezeten kind : Mc 9,14-29 - Mt 17,14-21 - Lc 9,37-43a -

- epitithèmi (opleggen) . epitithèmi (opleggen) . Taalgebruik in het NT : epitithèmi (opleggen) . Taalgebruik in Mc : epitithèmi (opleggen) .

  epitithèmi (opleggen)  Mc Mc 3 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Apk syn.  ev. 
act. ind. fut. 3de pers. mv. epithèsousin             (1) Mc 16,8 .   21  20           
act. ind. aor. 3de pers. enk. epethèken   (1) Mc 3,16 . (2) Mc 3,17 .         (3) Mc 8,25 .     54  49       
act. conj. aor. 3de pers. enk. epithè(i)         (1) Mc 7,32 .            
act. conj. aor. 2de pers. enk. epithè(i)s    (1) Mc 5,23 .                    
act. part. aor. nom. mann. enk. epitheis      (1) Mc 6,5 .     (2) Mc 8,23 .          
  Totaal  87  72  15  11  12 

- epitrepô (overlaten, toevertrouwen) . επιτρεπω = epitrepô (overlaten, toevertrouwen) . Taalgebruik in het NT : epitrepô (overlaten, toevertrouwen) . Taalgebruik in de LXX : epitrepô (overlaten, toevertrouwen) . Taalgebruik in Mc : epitrepô (overlaten, toevertrouwen) .

  epitrepô (overlaten, toevertrouwen)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. ind. aor. 3de pers. enk. epetrepsen   2 : (1) Mc 5,13 . (2) Mc 10,4 .        

- ερχομαι = erchomai (gaan, komen)

- erchomai (gaan, komen) . ερχομαι = erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in het NT : erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in de LXX : erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in Mc. : erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in Mc. : erchomai (gaan, komen) .

- erchomai (gaan, komen) ind. praes. - fut.

  erchomai (gaan, komen) : bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
1 ind. pr. 3de p. enk. erchetai 130 42 88 13 16 11 37 1 7 40  77 
2 ind. pr. 3de p. mv. erchontai 65 47 18  12      15  16 
3 part. pr. nom. mann. enk. erchomenos 31  25    11  18 
4 part. pr. acc. mann. enk. erchomenon 23  17    14 
5 part. pr. nom. mann. mv. erchomenoi 11         
6 inf. pr. erchesthai  17  1     8
7 ind imp. 3de p. enk. èrcheto 22 18   1 1      
8 ind. imp. 3de p. mv. èrchonto 15 9 6   1   4 1    
9 ind. fut. 3de pers. mv. eleusontai   14  10     
  totaal                        
  erchomai (gaan, komen) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.

- erchomai (gaan, komen) ind. aor. - perf.

  erchomai (gaan, komen) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
  ind. aor. 3de pers. enk. èlthen 338 250 88 20 13 17 18 5 4 11  50  68 
  ind. aor. 1ste p. enk. + 3de p. mv. èlthon 197 136 61 8 9 11 17 11 4 28 45 
  ind. 2de aor. 3de pers. mv. 12 7 5     1 2 2     1 3
  conj. aor. 3de pers. enk. elthèi  71  40  31  11    12  19 
  part. aor. nom. m. + vr. enk. elthôn 66 17 49 14 7 11 7 2 8   32  39 
  part. aor. gen. m. enk. elthontos 10      2    
  part. aor. nom. m. + vr. mv. elthontes 36 15 21 11 3   2 4 1   14  16 
  Totaal (bij benadering)                          
  erchomai (gaan, komen) bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.

- erchomai (gaan, komen) ind. praes. - fut. : Mc 1-8

  erchomai Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 8
1 ind. pr. 3de p. enk. erchetai 16 2 : (1) Mc 1,7 . (2) Mc 1,40 **   2 : (1) Mc 3,20 * (2) Mc 3,31 2 : (1) Mc 4,15 . (2) Mc 4,21 1 : Mc 5,22 . 2 : (1) Mc 6,1 * (2) Mc 6,48  
2 ind. pr. 3de p. mv. erchontai 12    2 : (1) Mc 2,3 ** (2) Mc 2,18 .     3 : (1) Mc 5,15 ** (2) Mc 5,35 . (3) Mc 5,38 *   1 : Mc 8,22 *
5 part. pr. nom. mann. mv. erchomenoi           1 : Mc 6,31 .  
7 ind imp. 3de p. enk. èrcheto 1   1 : Mc 2,13 **          
8 ind. imp. 3de p. mv. èrchonto 1 1 : Mc 1,45 **              
9 ind. fut. 3de pers. mv. eleusontai     1 : Mc 2,20 .            
  totaal 1 38  3 . ** : 2 .   4 . ** : 2.   2 . * : 1 .   2 .   4 . * : 1 . ** : 1 .   3 . * : 1.   1 . * : 1 .  
  erchomai (gaan, komen) Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 8

- erchomai (gaan, komen) ind. praes. - fut. : Mc 9-16

  erchomai Mc Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
1 ind. pr. 3de p. enk. erchetai 16   1 : Mc 10,1 *     1 : Mc 13,35 . 4 : (1) Mc 14,17 . (2) Mc 14,37 . (3) Mc 14,41 . (4) Mc 14,66 . 1 : Mc 15,36 .  
2 ind. pr. 3de p. mv. erchontai 12    1 : Mc 10,46 * 2 : (1) Mc 11,15 * (2) Mc 11,27 * 1 : Mc 12,18 .   1 : Mc 14,32 *   1 : Mc 16,2
3 part. pr. nom. mann. enk. erchomenos     1 : Mc 11,9 .          
4 part. pr. acc. mann. enk. erchomenon         1 : Mc 13,26 . 1 : Mc 14,62 . 1 : Mc 15,21 .  
6 inf. pr. erchesthai    1 : Mc 10,14 **            
9 ind. fut. 3de pers. mv. eleusontai           1 : Mc 13,6 .      
  totaal 1 38    3 . ** : 1 .   3 . * : 2 .   1 .   3 .   6.  * : 1 . 2 .   1 .  
  erchomai (gaan, komen) Mc Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16

- erchomai (gaan, komen) ind. aor. - perf. : Mc 1 - 8 .

  erchomai (gaan, komen) Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8
10  ind. aor. 3de p. enk. èlthen 12 3 : (1) Mc 1,9 . (2) Mc 1,14 * .  (3) Mc 1,39 *     1 : Mc 4,4 .   1 : Mc 5,33 .     1 : Mc 7,31 *   1 : Mc 8,10 *  
11  ind. aor. 2de p. enk. èlthes 1 1 : Mc 1,24 .              
12  ind. aor. 1ste p. enk. + 3de p. mv. èlthon 9 1 : Mc 1,29 * 1 : Mc 2,17 . 1 : Mc 3,8 **   2 : (1) Mc 5,1 * (2) Mc 5,14 . 2 : (1) Mc 6,29 . (2) Mc 6,53 *    
13  conj. aor. 3de p.. enk. elthèi        1 : Mc 4,22 .         1 : Mc 8,38 .  
15  part. aor. nom. m. + vr. enk. elthôn 7         1 : Mc 5,23 .      
16  part. aor. nom. vr. enk. elthousa           2 : (1) Mc 5,26 . (2) Mc 5,27 .   1: Mc 7,25 .    
17  part. aor. nom. m. + vr. mv. elthontes 3             1 : Mc 7,1 .    
19  inf. aor. elthein               1 : Mc 8,34 .  
  totaal 2 45  5 . * : 3 .   1 .   1 . ** : 1.   2 .   6 . * : 1 .   2 . * : 1 .   3 . * : 1 .   3 . * : 1 .  
  totaal 1 38  3 . ** : 2 .   4 . ** : 2.   2 . * : 1 .   2 .   4 . * : 1 . ** : 1 .   3 . * : 1.     1 . * : 1 .  
  algemeen totaal   82 . * : 17   8 . * : 3 . ** : 2 . 5 . ** : 2 . 3 . * : 1 . ** : 1 10 . * : 2 . ** : 1 .   5 .  * : 2 . 3 . * : 1 .   4 .  * : 2 .
  erchomai (gaan, komen) Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8

- erchomai (gaan, komen) ind. aor. - perf. : Mc 9 - 16 .

  erchomai (gaan, komen) Mc Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
10  ind. aor. 3de p. enk. èlthen 12   2 : (1) Mc 10,45 / Mc 10,46 *. (2) Mc 10,50 .   1 : Mc 11,13 .       2 : (1) Mc 14,3 . (2) Mc 14,41 .      
12  ind. aor. 1ste p. enk. + 3de p. mv. èlthon 9 1 : Mc 9,33 *         1 : Mc 14,16 *    
14  conj. aor. 2de p. mv. elthète 1           1 : Mc 14,38    
15  part. aor. nom. m. + vr. enk. elthôn 7 1 : Mc 9,12 .   1 : Mc 11,13 .   1:  Mc 13,36 . 2 : (1) Mc 14,40 . (2) Mc 14,45 . 1 : Mc 15,43 .    
16  part. aor. nom. vr. enk. elthousa         1 : Mc 12,42 .          
17  part. aor. nom. m. + vr. mv. elthontes 3 1 : Mc 9,14 **      1 : Mc 12,14 .          
18  part. aor. nom. vr. mv. elthousai 2               2 : (1) Mc 16,1 . (2) Mc 16,5 .
19  inf. aor. elthein 1 : Mc 9,11 .              
20  pass. aor. 3de p. enk elèluthen 1 : Mc 9,13 .              
21  pass. part. aor. acc. vr. enk. elèluthuian 1 1 : Mc 9,1 .              
  totaal 2 45  6 . * : 1 . ** : 1 .   2 . * : 1 .   1 (2X) .   2 .   1 .   6 . * : 1 .  1.   2.  
  totaal 1 38    3 . ** : 1 .   3 . * : 2 .   1 .   3 .   6.  * : 1 . 2 .   1 .  
  algemeen totaal   82 . * : 17   6 . * : 1 . ** : 1 .   5 . * : 1. ** : 1 . 5 . * : 2  3 .   4 .   12 .  * : 2 . 3 .   3 .  
  erchomai (gaan, komen) Mc Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16

 - Een vorm van erchomai (gaan, komen) in Mc 1 (8) : (1) Mc 1,7 . (2) Mc 1,9 . (3) Mc 1,14 . (4) Mc 1,24 . (5) Mc 1,29 . (6) Mc 1,39 . (7) Mc 1,40 . (8) Mc 1,45 .
 - Een vorm van erchomai (gaan, komen) in Mc 2 (5) : (1) Mc 2,3 ** . (2) Mc 2,13 ** . (3) Mc 2,17 . (4) Mc 2,18 . (5) Mc 2,20 .
 - Mc 3 (3) : (1) Mc 3,20 * (2) Mc 3,8 ** . (3) Mc 3,31 .
 - Mc 4 (4) : (1) Mc 4,4 .  (2) Mc 4,15 . (3) Mc 4,21 . (4) Mc 4,22 .
 - Mc 5 (10) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . (9) . (10) .
 - Een vorm van erchomai (gaan, komen) in Mc 6 (5) : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,29 . (3) Mc 6,31 . (4) Mc 6,48 .  (5) Mc 6,53 .
 - Mc 7 (3) : (1) . (2) . (3) .
 - Mc 8 (4) : (1) . (2) . (3) . (4) .
 - Mc 9 (6) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) .
 - Een vorm van erchomai (gaan, komen) in Mc 10 (5) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) .
 - Mc 11 (5) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) .
 - Mc 12 (3) : (1) . (2) . (3) .
 - Mc 13 (4) : (1) . (2) . (3) . (4) .
 - Mc 14 (12) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . (9) . (10) . (11) . (12) .
 - Mc 15 (3) : (1) . (2) . (3) .
 - Mc 16 (3) : (1) . (2) . (3) .

Vormen van erchomai (gaan, komen) + eis (naar) + plaatsbepaling :
(1) Mc 1,14 (èlthen = hij ging naar Galilea) .
(2) Mc 1,29 (èlthon = zij gingen naar het huis van Simon) ).
(3) Mc 1,39 (èlthen = hij ging ... naar hun synagogen) .
(4) Mc 3,20 (erchetai = hij gaat naar huis) .
(5) Mc 5,1 (èlthon = zij gingen naar de overzijde van het meer) .
(6) Mc 5,38 (erchontai eis ton oikon...= zij gaan naar het huis van de overste van de synagoge) .
(7) Mc 6,1 (erchetai = hij gaat naar zijn vaderstad) .
(8) Mc 6,53 (èlthon = zij gingen naar Gennesaret) .
(9) Mc 7,31 (èlthen = hij ging door Sidon naar het meer van Galilea) .
(10) Mc 8,10 (èlthen = hij ging naar de gebieden Dalmanoutha) .
(11) Mc 8,22 (erchontai = zij gaan naar Betsaïda) .
(12) Mc 9,33 (èlthon = zij gingen naar Kafarnaüm) .
(13) Mc 10,1 (erchetai eis ta horia tès Ioudaias = hij gaat naar de bergen van Judea) .
(14) Mc 10,46 (erchontai eis ierichô = zij gaan naar Jericho) .
(15) Mc 11,15 (erchontai eis Hierosoluma = zij gaan naar Jeruzalem) .
(16) Mc 11,27 (erchontai palin eis Hierosoluma = zij gaan opnieuw naar Jeruzalem) .
(17) Mc 14,16 (kai èlthon eis tèn polin = en zij gingen naar de stad) .
(18) Mc 14,32 (erchontai eis chôrion hou to onoma gethsèmani = zij gaan naar de plaats waarvan de naam Getsemani) .
- ind. pr. 3de pers. enk. in Mc (3) :
(1) Mc 3,20 (erchetai eis oikon = hij gaat naar huis) .
(2) Mc 6,1 (erchetai eis tèn patrida autou = hij gaat naar zijn vaderstad) .
(3) Mc 10,1 (erchetai eis ta horia tès Ioudaias = hij gaat naar de bergen van Judea) .
- ind. pr. 3de pers. mv. in Mc (6) :
(1) Mc 5,38 (erchontai eis ton oikon...= zij gaan naar het huis van de overste van de synagoge) .
(2) Mc 8,22 (erchontai eis tèn Betsaïdan = zij gaan naar Betsaïda) .
(3) Mc 10,46 (erchontai eis Ierichô = zij gaan naar Jericho) .
(4) Mc 11,15 (erchontai eis Hierosoluma = zij gaan naar Jeruzalem) .
(5) Mc 11,27 (erchontai palin eis Hierosoluma = zij gaan opnieuw naar Jeruzalem) .
(6) Mc 14,32 (erchontai eis chôrion hou to onoma Gethsèmani = zij gaan naar de plaats waarvan de naam Getsemani) .
- ind. aor. 3de pers. enk. in Mc (4) : (1) Mc 1,14 . (2) Mc 1,39 . (3) Mc 7,31 . (4) Mc 8,10 .
- ind. aor. 3de pers. mv. in Mc (5) : (1) Mc 1,29 . (2) Mc 5,1 . (3) Mc 6,53 . (4) Mc 9,33 . (5) Mc 14,16 .

- Indicatief praesens 3de persoon enkelvoud erchetai (hij gaat, hij komt) van het werkwoord erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in het NT : erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in Mc. : erchomai (gaan, komen) . Mc (16) : (1) Mc 1,7 . (2) Mc 1,40 . (3) Mc 3,20 . (4) Mc 3,31 (variante erchontai = zij gaan) . (5) Mc 4,15 . (6) Mc 4,21 . (7) Mc 5,22 . (8) Mc 6,1 . (9) Mc 6,48 . (10) Mc 10,1 . (11) Mc 13,35 . (12) Mc 14,17 . (13) Mc 14,37 . (14) Mc 14,41 . (15) Mc 14,66 . (16 ) Mc 15,36 .
In 7 verzen is Jezus onderwerp : (1) Mc 3,20 . (2) Mc 6,1 . (3) Mc 6,48 . (4) Mc 10,1 . (5) Mc 14,17 . (6) Mc 14,37 . (7) Mc 14,41 .
In drie verzen erchetai + eis + plaatsbepaling (hij gaat naar) :
(1) Mc 3,20 (erchetai eis oikon = hij gaat naar huis) .
(2) Mc 6,1 (erchetai eis tèn patrida autou = hij gaat naar zijn vaderstad) .
(3) Mc 10,1 (erchetai eis ta horia tès Ioudaias = hij gaat naar de bergen van Judea) .
In Mc 1,40 komt een zieke naar Jezus . In Mc 5,22 gaat een synagoge-overste om genezing vragen voor zijn dienaar .
Slechts in 2 verzen wordt erchetai (hij gaat / komt) + voorzetsel pros (naar) in Mc gebruikt : (1) Mc 1,40 . (2) Mc 6,48 .
De andere teksten : (10) Mc 1,7 (in een citaat) . (11) Mc 3,31 (de moeder van Jezus) . (12) Mc 4,15 (de satan) . (13) Mc 4,21 (de standaard) . (14) Mc 13,35 (de huisheer) . (15) Mc 14,66 (één van de dienstmeisjes) . (16) Mc 15,36 (een omstaander zegt) .
kai erchetai (en hij gaat, en hij komt) . Bij het begin van het vers : (1) Mc 1,40 . (2) Mc 3,20 . (3) Mc 3,31 . (4) Mc 5,22 . (5) Mc 14,37 . (6) Mc 14,41 . In het midden van de zin : Mc 6,1 . Kai (en) + losse genitief + erchetai (hij gaat, hij komt) : (1) Mc 14,17 . (2) Mc 14,66 . Kai (en + part.-zin + erchetai (hij gaat, hij komt) : Mc 10,1 .

- Erchetai (hij gaat / komt). Indicatief praesens 3de persoon enkelvoud. In 130 verzen in de bijbel; in 42 verzen in het OT, in 88 verzen in het NT In 13 verzen bij Matteüs, in 16 verzen bij Marcus, in 11 verzen bij Lucas, in 37 verzen bij Johannes, enz. Marcus. In 7 verzen is Jezus onderwerp : (1) Mc 3,20 . (2) Mc 6,1 . (3) Mc 6,48 . (4) Mc 10,1 . (5) Mc 14,17 . (6) Mc 14,37 . (7) Mc 14,41 . In Mc 1,40 komt een zieke naar Jezus. In Mc 5,22 gaat een synagoge-overste om genezing vragen voor zijn dienaar. Slechts in 2 verzen wordt erchetai (hij gaat / komt) + voorzetsel pros (naar) gebruikt : (1) Mc 1,40 . (2) Mc 6,48 . De andere teksten : (10) Mc 1,7 (in een citaat) . (11) Mc 3,31 (de moeder van Jezus) . (12) Mc 4,15 (de satan) . (13) Mc 4,15 (de standaard) . (14) Mc 13,35 (de huisheer) . (15) Mc 14,66 (één van de dienstmeisjes) . (16) Mc 15,36 (een omstaander zegt).

8. Jezus 10. Jezus 1. citaat 2. een melaatse   3. Jezus 4. de moeder van Jezus 5. de satan 6. de standaard 7. één van de synagogeoversten
Mc 6,1 Mc 10,1 Mc 1,7   Mc 1,40 Mc 3,20   Mc 3,31 Mc 4,15 Mc 4,21   Mc 5,22
... kai (en)     kai (en) kai (en) kai (en) euthus (onmiddellijk) mèti (of) kai (en)
erchetai (hij gaat) erchetai (hij gaat) erchetai (komt) erchetai (komt) erchetai (hij gaat) erchetai (hij gaat) erchetai (komt) erchetai (komt) erchetai (komt)
    ho ischuroteros mou (de sterkere dan mij)     hè mètèr autou ... (zijn moeder) ho satanas (de satan) ho luchnos (de standaard) heis tôn archisunagôgôn, onomati Iairos (iemand van de synagogeoversten, met de naam Jaïrus) 
eis (naar) tèn patrida autou ( zijn vaderstad) eis (naar) ta horia tès Ioudaias kai peran tou Iordanou (de bergen van Judea en de overzijde van de Jordaan) opisô (na) mou (mij) pros (bij) auton ( hem) lepros (een melaatse) eis (naar) oikon (huis)        
145. Prediking te Nazaret en verwerping : Mc 6,1-6a - Mt 13,53-58 - Lc 4,16-30 - 264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 - Mt 19,1-2 - 16. Johannes de Doper kondigt de Messias aan : Mc 1,7-8 - Mt 3,11-12 - Lc 3,15-17  63. Genezing van een melaatse : Mc 1,40-45 - Mt 8,2-4 - Lc 5,12-16  116. Onbegrip van Jezus'verwanten : Mc 3,20-21 - 123. Jezus'ware verwanten : Mc 3,31-35 - Mt 12,46-50 - Lc 8,19-21  129. Uitleg van de gelijkenis van de zaaier : Mc 4,13-20 - Mt 13,18-23 - Lc 8,11-15  130. Niets is verborgen : Mc 4,21-23 - Lc 8,16-17   144. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56  

9. Jezus 11. de huisheer 12. Jezus 13. Jezus 14. Jezus 15. een van de dienstmeisjes 16. iemand van de omstaanders
Mc 6,48 Mc 13,35 Mc 14,17 Mc 14,37 Mc 14,41 Mc 14,66 Mc 15,36
  pote.... (wanneer)     kai (en)   ei (of)
erchetai (komt) pros (bij) autous (tot hen) erchetai (hij komt) erchetai meta tôn dôdeka (hij komt met de twaalf) erchetai (hij komt) erchetai to triton (en hij komt de derde maal) erchetai (hij komt) mia tôn paidiskôn tou archiereôs (één van de dienstmeisjes van de hogepriester) erchetai (hij komt) Hèlias (Elia)
152. Jezus wandelt op het meer : Mc 6,45-52 - Mt 14,22-33  308. Slot van de eschatologische rede (Mc) : Waakzaamheid bij afwezigheid van de Heer :Mc 13,33-37  321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14  329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 - Mt 26,36-46 - Lc 22,40-46  329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 - Mt 26,36-46 - Lc 22,40-46  334. Verloochening van Petrus : Mc 14,66-72 - Mt 26,69-75 - Lc 22,56-62  347. Kruisdood van Jezus : Mc 15,33-39 - Mt 27,45-54 - Lc 23,44-48 

- indicatief tegenwoordige tijd derde persoon meervoud erchontai (zij gaan) van het werkwoord erchomai ( gaan , komen ) . Taalgebruik in het NT : erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in Mc. : erchomai (gaan, komen) . Mc (12) : (1) Mc 2,3 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 5,15 . (4) Mc 5,35 . (5) Mc 5,38 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 10,46 . (8) Mc 11,15 . (9) Mc 11,27 . (10) Mc 12,18 . (11) Mc 14,32 . (12) . Mc 16,2 .
-- erchontai + eis (naar) + plaatsbepaling (6 / 12) :
(1) Mc 5,38 (erchontai eis ton oikon...= zij gaan naar het huis van de overste van de synagoge) .
(2) Mc 8,22 (erchontai eis tèn Betsaïdan = zij gaan naar Betsaïda) .
(3) Mc 10,46 (erchontai eis Ierichô = zij gaan naar Jericho) .
(4) Mc 11,15 (erchontai eis Hierosoluma = zij gaan naar Jeruzalem) .
(5) Mc 11,27 (erchontai palin eis Hierosoluma = zij gaan opnieuw naar Jeruzalem) .
(6) Mc 14,32 (erchontai eis chôrion hou to onoma Gethsèmani = zij gaan naar de plaats waarvan de naam Getsemani) .


Jezus en zijn leerlingen 1. Jezus en 3 leerlingen 2. Jezus en de leerlingen 3. Jezus en de leerlingen Jezus en de leerlingen 4. Jezus en de leerlingen 5. Jezus en de leerlingen 6. Jezus en zijn leerlingen 12. de vrouwen
Mc 1,21 Mc 5,38 Mc 8,22 Mc 10,46 Mc 11,1 Mc 11,15 Mc 11,27   Mc 14,32   Mc 16,2
kai (en) kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai hote (en wanneer) Kai (en) Kai (en) Kai (en) kai (en)....
eisporeuontai (zij begeven zich op weg) erchontai (zij gaan) erchontai (zij gaan) erchontai (zij gaan) eggizousin (zij naderen)

erchontai (zij gaan)

erchontai (zij gaan) erchontai (zij gaan) erchontai (zij gaan)
eis (naar)  eis (naar) eis (naar) eis (naar) eis (naar)

eis (naar)

palin (opnieuw) eis (naar) eis (naar)  
Kafarnaoum (Kafarnaüm) ton oikon tou archisunagôgou (het huis van de synagogeoverste) Bèthsaïdan (Betsaïda) Ierichô (Jericho) Hierosoluma (Jeruzalem) Hierosoluma (Jeruzalem) Hierosoluma (Jeruzalem) chôrion hou to onoma Gethsèmani (naar de plaats waarvan de naam Getsemani) epi (naar)  to mnèmeion (het graf)
24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,31 144. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56 161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 279. Intocht in Jeruzalem : Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 283. Tempel-reiniging : Mc 11,15-17 - Mt 21,12-13 - Lc 19,45-46 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 - Mt 26,36-46 - Lc 22,40-46 351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 - Mt 28,1-10 - Lc 23,56b-24,12

 
7. de dragers van de lamme 8. de leerlingen van Johannes en de Farizeeën 9. de landlui 10. huisgenoten van synagogeoverste) 11. Sadduceeën 12. de vrouwen
Mc 2,3 Mc 2,18 Mc 5,15 Mc 5,35 Mc 12,18 Mc 16,2  
kai (en) kai (en) kai (en)   kai (en) kai (en)....
erchontai (zij gaan) ferontes (dragende) erchontai (zij gaan) kai legousin autôi (zij gaan hem zeggen) + vraag erchontai (zij gaan) erchontai (zij komen) erchontai (zij gaan) Saddukaioi (Sad0duceeën) erchontai (zij gaan)
pros auton (naar hem) de vraag is tot Jezus gericht  pros ton Ièsoun (naar Jezus) apo tou archisunagôgou (van de synageopverste) pros auton (naar hem) epi (naar)  to mnèmeion (het graf)
67. Genezing van de lamme : Mc 2,1-12 - Lc 5,17-26 - Mt 9,1-8 - Vraag over het vasten. Het oude en het nieuwe : Mc 2,18-22 - Mt 9,14-17 - Lc 5,33-39 - 143. Twee bezetenen van Gadara van de demonen bevrijd : Mt 8,28-34 - Mc 5,1-20 - 144. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56 - 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38 - 351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 - Mt 28,1-10 - Lc 23,56b-24,12 -

In 6 verzen : erchontai (zij gaan) + eis (naar) voorzetsel van plaats + plaatsbepaling (4X een stad , 2X een bepaalde plaats) . In al deze verzen is Jezus en zijn leerlingen onderwerp . (1) Mc 5,38 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 10,46 . (4) Mc 11,15 . (5) Mc 11,27 . (6) Mc 14,32 .


Jezus en zijn leerlingen 1. Jezus en 3 leerlingen 2. Jezus en de leerlingen 3. Jezus en de leerlingen Jezus en de leerlingen 4. Jezus en de leerlingen 5. Jezus en de leerlingen 6. Jezus en zijn leerlingen
Mc 1,21 Mc 5,38 Mc 8,22 Mc 10,46 Mc 11,1 Mc 11,15 Mc 11,27   Mc 14,32  
kai (en) kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai hote (en wanneer) Kai (en) Kai (en) Kai (en)
eisporeuontai (zij begeven zich op weg) erchontai (zij gaan) erchontai (zij gaan) erchontai (zij gaan) eggizousin (zij naderen)

erchontai (zij gaan)

erchontai (zij gaan) erchontai (zij gaan)
eis (naar)  eis (naar) eis (naar) eis (naar) eis (naar)

eis (naar)

palin (opnieuw) eis (naar) eis (naar)
Kafarnaoum (Kafarnaüm) ton oikon tou archisunagôgou (het huis van de synagogeoverste) Bèthsaïdan (Betsaïda) Ierichô (Jericho) Hierosoluma (Jeruzalem) Hierosoluma (Jeruzalem) Hierosoluma (Jeruzalem) chôrion hou to onoma Gethsèmani (naar de plaats waarvan de naam Getsemani)
24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,31 - 144. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56 - 161. Genezing van een blinde te Betsaïda Mc 8,22-26 - 276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 - 279. Intocht in Jeruzalem : Mc 11,1-10 - Mt 21,1-9 - Lc 19,29-40 - 283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 - Mt 21,12-13 - Lc 19,45-46 - 287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 - 329. Jezus in Getsemane : Mc 14,32-42 - Mt 26,36-46 - Lc 22,40-46 -

- Erchontai (zij gaan). Indicatief tegenwoordige tijd 3de persoon meervoud van het werkwoord erchomai (gaan, komen). In 65 verzen in de bijbel; in 47 verzen in het OT, in 18 verzen in het NT In 2 verzen bij Matteüs, in 12 verzen bij Marcus, in 1 vers bij Lucas, in 1 vers bij Johannes enz. In 12 verzen bij Marcus : (1) Mc 2,3 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 5,15 . (4) Mc 5,35 . (5) Mc 5,38 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 10,46 . (8) Mc 11,15 . (9) Mc 11,27 . (10) Mc 12,18 . (11) Mc 14,32 . (12) . Mc 16,2 . In 6 verzen : erchontai (zij gaan) + eis (naar) voorzetsel van plaats + plaatsbepaling (4X een stad, 2X een bepaalde plaats). In al deze verzen is Jezus en zijn leerlingen onderwerp. (1) Mc 5,38 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 10,46 . (4) Mc 11,15 . (5) Mc 11,27 . (6) Mc 14,32 . In de volgende 6 gevallen volgt op het werkwoord een voorzetsel + persoon. In 4 gevallen gaan mensen naar Jezus toe (1) Mc 2,3 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 5,15 . (4) Mc 12,18 ; in 3 van de 4 gevallen volgt pros auton (naar hem). In 1 geval wordt het voorzetsel apo (vanwege) + genitief gebruikt, gevolgd door een persoon Mc 5,35 . In 1 vers : erchontai (zij gaan) + epi (naar, bij) voorzetsel van plaats + plaatsbepaling: Mc 16,2 . Slechts in 1 vers wordt erchontai (zij komen) gebruikt in verband met een zieke.

- èrcheto (hij ging / kwam). Imperfectum 3de persoon enkelvoud. In 22 verzen in de bijbel; in 18 verzen in het OT, in 4 verzen in het NT In Mc 2,13 .
- èrchonto (zij gingen / kwamen). Imperfectum 3de persoon meervoud. In 15 verzen in de bijbel; in 9 verzen in het OT, in 6 verzen in het NT In Mc 1,45 .

- erchomenos In 31 verzen in de bijbel . In 6 verzen in het OT In 25 verzen in het NT

- ind. aor. 1ste p. enk. + 3de p. mv. èlthon (ik ging of zij gingen) . Mc (9) : (1) Mc 1,29 . (2) Mc 5,1 . (3) Mc 6,53 . (4) Mc 9,33 . (5) Mc 14,16 . ('6') Mc 2,17 (1ste pers.) ; ('7') Mc 3,8 . ('8') Mc 5,14 . ('9') Mc 6,29 . In 1 vers staat de 1ste persoon (Mc 2,17) , in de andere verzen staat de 3de persoon meervoud .
In 5 verzen gaan Jezus en zijn leerlingen naar een bepaalde plaats : èlthon (zij gingen) + eis (naar : voorzetsel van plaats) + plaatsbepaling .
(1) Mc 1,29 (èlthon eis tèn oikian... = zij gingen naar het huis van de schoonmoeder van Simon) .
(2) Mc 5,1 (kai èlthon eis to peran tès thalassès = zij gingen naar de overzijde van het meer) .
(3) Mc 6,53 (èlthon eis Gennèsaret = zij gingen naar Gennesaret) .
(4) Mc 9,33 (kai èlthon eis Kafarnaoum = zij gingen naar Kafarnaüm) .
(5) Mc 14,16 (kai èlthon eis tèn polin = zij gingen naar de stad) .

>
1. Jezus en zijn leerlingen '2'. Jezus '3'. een grote menigte 4. Jezus en de leerlingen '5'. de varkenshoeders '6'. leerlingen van Johannes de Doper 7. Jezus en de leerlingen 8. Jezus en de leerlingen 9. leerlingen van Jezus
Mc 1,29 Mc 2,17 Mc 3,8 Mc 5,1 Mc 5,14 Mc 6,29 Mc 6,53 Mc 9,33 Mc 14,16
èlthon eis tèn oikian... (zij gingen naar het huis van) (Ik ben niet gekomen...) èlthon pros auton (gingen zij naar hem) Kai èlthon eis to peran tès thalassès eis tèn chôran tôn Gerasènôn (En zij gingen naar de overkant van de zee naar de streek van de Gerasenen) kai èlthon idein (de varkenshoeders kwamen kijken... ) èlthon kai èran to ptôma (de leerlingen van Johannes de Doper kwamen het lichaam halen...) èlthon eis Gennèsaret (zij gingen naar Gennezaret) Mc 9,33 Kai èlthon eis Kafarnaoum (en zij gingen naar Kafarnaüm) Mc 14,16 : kai èlthon eis tèn polin (en zij - de leerlingen - gingen naar de stad)
58. Genezing van Petrus'schoonmoeder : Mc 1,29-31 - Mt 8,14-15 - Lc 4,38-39 69. Jezus eet met tollenaars en zondaars : Mc 2,15-17 - Mt 9,10-13 - Lc 5,29-32 96. Volkstoeloop en genezingen : Mc 3,7-12 - Mt 12,15-21 - Lc 6,17-20a 143. Twee bezetenen van Gadara van de demonen bevrijd : Mt 8,28-34 - Mc 5,1-20 143. Twee bezetenen van Gadara van de demonen bevrijd : Mt 8,28-34 - Mc 5,1-20 149. Onthoofding van Johannes de Doper : Mc 6,17-29 - Mt 14,3-12 153. Genezingen te Gennesaret : Mc 6,53-56 - Mt 14,34-36 173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 320. Voorbereiding van het paasmaal : Mc 14,12-16 - Mt 26,17-19 - Lc 22,7-13

- part. aor. nom. mann. + vr. enk. elthôn (gekomen) . Mc (7) : (1) Mc 5,23 . (2) Mc 9,12 . (3) Mc 11,13 . (4) Mc 13,36 . (5) Mc 14,40 . (6) Mc 14,45 . (7) Mc 15,43 . Geen enkel vers met eis (naar) en plaatsbepaling .

- act. ind. aor. 3de pers. enk. èlthen (hij ging) . Mc (12) : (1) Mc 1,9 . (2) Mc 1,14 * .  (3) Mc 1,39 * . (4) Mc 4,4 . (5)  Mc 5,33 . (6) Mc 7,31 * . (7) Mc 8,10 * . (8) Mc 10,45 / Mc 10,46 *. (9) Mc 10,50 . (10)  Mc 11,13 . (11) Mc 14,3 . (12) Mc 14,41 .


- erèmos (woestijn, eenzame plaats) . erèmos (woestijn, eenzaam, eenzame plaats) . Taalgebruik in het NT : erèmos (woestijn) . Taalgebruik in synoptici : erèmos (woestijn) . Taalgebruik in Mc. : erèmos (woestijn) . Hebr. chârëbâh (chrbh : 11) , mv. chârâbhôth (chrbwth : 14) . De berg chorebhâh (Choreb) . hammidëbar (de woestijn) (39) . Cfr. heremiet < herèmitos : kluizenaar (claustrum : gesloten) . désert < Latijnse de-sertus : verlaten ; serere , sertum : aaneenrijgen , aaneenschakelen . Een plaats is eenzaam om tot rust te komen . Een huis is verlaten nadat de bewoners zijn gevlucht , gestorven of gedood . Een weg is verlaten .
Een vorm van erèmos in 9 verzen in Mc : (1) Mc 1,3 . (2) Mc 1,4 . (3) Mc 1,12 . (4) Mc 1,13 . (5) Mc 1,35 . (6) Mc 1,45 . (7) Mc 6,31 . (8) Mc 6,32 . (9) Mc 6,35 .
Voor de aanduiding van erèmos in Judea gebruikt Mc het zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord erèmos (woestijn) . Voor de aanduiding in Galilea gebruikt Mc het bijvoeglijk naamwoord erèmos (verlaten, eenzaam) bij het zelfstandig naamwoord topos (plaats) . Bij zelfstandig gebruik van erèmos (woestijn) gebruikt Mc het bepaald lidwoord (de woestijn) , bij bijvoeglijk gebruik niet (een verlaten plaats of de plaats is verlaten) .
Vier verzen verwijzen naar de woestijn (in Judea) : (1) Mc 1,3 . (2) Mc 1,4 . (3) Mc 1,12 . (4) Mc 1,13 . De andere 5 verzen naar een eenzame plaats (in Galilea) : (5) Mc 1,35 . (6) Mc 1,45 . (7) Mc 6,31 . (8) Mc 6,32 . (9) Mc 6,35 .
Twee verzen hebben betrekking op Johannes de Doper : (1) Mc 1,3 . (2) Mc 1,4 . De andere 7 verzen hebben betrekking op Jezus : (3) Mc 1,12 . (4) Mc 1,13 . (5) Mc 1,35 . (6) Mc 1,45 . (7) Mc 6,31 . (8) Mc 6,32 . (9) Mc 6,35 .

  erèmos (woestijn)  Mc Mc 1 Mc 6 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. vr. enk. erèmos   1   1 : Mc 6,35 .   32  28  2     1        
3 dat. vr. enk. erèmô(i)  3 3 : (1) Mc 1,3 . (2) Mc 1,4 . (3) Mc 1,13 .     169  145  24  3 4 3   11  15   
4 acc. vr. enk. erèmon  (1) Mc 1,12 . (2) Mc 1,35 (3) Mc 6,31 . (4) Mc 6,32 107  94  13  4   1      
7 dat. vr. mv.  erèmois 1 1 : Mc 1,45                
  totaal 9 387  340  47  10  27  32   

In 6 van de 9 verzen komt een vorm van erèmos (woestijn, eenzaam) voor in Mc 1 : (1) Mc 1,3 . (2) Mc 1,4 . (3) Mc 1,12 . (4) Mc 1,13 . (5) Mc 1,35 . (6) Mc 1,45 .
- dat. vr. enk. erèmô(i) in drie verzen : (1) Mc 1,3 . (2) Mc 1,4 . (3) Mc 1,13 ,
- acc. vr. enk. erèmon in (1) Mc 1,12 . (2) Mc 1,35 ,
- en erèmois (eenzame plaatsen) in Mc 1,45 .
In Mc 1,3 wordt Js geciteerd . In Mc 1,4 krijgt het bijbelcitaat zijn vervulling in de persoon van Johannes de Doper , in Mc 1,12 en Mc 1,13 in de persoon van Jezus .
In 3 van de 9 verzen komt een vorm van erèmos (eenzaam) voor in Mc 6 : (1) Mc 6,31 . (2) Mc 6,32 . (3) Mc 6,35 .

1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3.
Mc 1,12 Mc 1,35 Mc 6,31 Mc 6,32 Mc 6,35 Mc 1,3 Mc 1,4 Mc 1,13
kai euthus (en onmiddellijk kai (en) deute (welaan) kai (en)     egeneto (trad op) kai (en)
to pneuma (de geest)   humeis autoi (jullie zelf)     fônè boôntos (een stem van een roepende) Iôannès ho baptizôn (Johannes de Doper)  
auton ekballei (werpt hem uit) apèlthen (hij ging weg) kat'idian (bij jezelf) apèlthen (hij ging weg) en tôi ploiôi (in de boot - per boot)       èn ( hij was)
eis tèn erèmon (naar de woestijn) eis erèmon topon (naar een eenzame plaats) eis erèmon topon (naar een eenzame plaats) eis erèmon topon (naar een eenzame plaats) erèmos estin ho topos (eenzaam is de plaats) en tèi erèmôi (in de woestijn) en tèi erèmôi (in de woestijn) en tèi erèmôi (in de woestijn)
20. Jezus door de Satan op de proef gesteld : Mc 1,12-13 - Mt 4,1-11 - Lc 4,1-13 . 60. Jezus vertrekt uit Kafarnaüm : Mc 1,35-38 - Lc 4,42-43 .

150 Terugkeer van de apostelen. Volkstoeloop : Mc 6,30-34 - Mt 14,13-14 -Lc 9,10-11 .

150. Terugkeer van de apostelen. Volkstoeloop : Mc 6,30-34 - Mt 14,13-14 -Lc 9,10-11 . 151. Eerste broodvermenigvuldiging : Mc 6,35-44a - Mt 14,15-21a - Lc 9,12-17a . 13. Optreden van Johannes de Doper : Mc 1,1-6 - Mt 3,1-6 - Lc 3,1-6 . 13. Optreden van Johannes de Doper : Mc 1,1-6 - Mt 3,1-6 - Lc 3,1-6 . 20. Jezus door de Satan op de proef gesteld : Mc 1,12-13 - Mt 4,1-11 - Lc 4,1-13 .

- eis tèn erèmon (naar de woestijn) . Mc (1) : Mc 1,12 .
- eis èrèmon topon (naar een eenzame plaats) . Mc (3) : (1) Mc 1,35 . (2) Mc 6,31 . (3) Mc 6,32 .
- en tè(i) erèmô(i) (in de woestijn) . Mc (3) : (1) Mc 1,3 . (2) Mc 1,4 . (3) Mc 1,13 .
- en erèmois (eenzame plaatsen) in Mc 1,45 .


- erôtaô (vragen) . erôtaô (vragen) . Taalgebruik in het NT : erôtaô (vragen) . Taalgebruik in Mc : erôtaô (vragen) .

  erôtaô  Mc Mc 4 Mc 7 Mc 8 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd syn.  ev. 
act. ind. imperf. 3de pers. enk. èrôta     (1) Mc 7,26 .   (2) Mc 8,5 .  
act. ind. imperf. 3de pers. mv. èrôtôn   (1) Mc 4,10 .          
  Totaal  18  13  10 

- eschatos (laatste) .Taalgebruik in het NT : eschatos (laatste) . Taalgebruik in Mc : eschatos (laatste) .

  eschatos (laatste) bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
1 nom. m. enk. eschatos 9 3 6   1 : Mc 9,35 .       2 3 1 1
8 nom. m. mv. eschatoi 21 16 5 3 1 1         5 5
  Totaal   163  120  43  12  15  22 

- esthiô (eten) . Taalgebruik in het NT : esthiô (eten) . Taalgebruik in Mc : esthiô (eten) . Lat. manducare . F. manger . Ned. eten . E. to eat . D. essen .

  esthiô (eten)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. ind. praes. 3de pers. enk. esthiei   10         
act. ind praes. 3de pers. mv. esthiousin  12           
  totaal                            

- act. ind. praes. 3de pers. enk. esthiei . Mc (1) : Mc 2,16 .
- act. ind praes. 3de pers. mv. esthiousin . Mc (5) : (1) Mc 7,2 . (2) Mc 7,3 . (3) Mc 7,4 . (4) Mc 7,5 . (5) Mc 7,28 .


 

- euaggelion (evangelie) . Taalgebruik in het NT : euaggelion (evangelie) . Taalgebruik in Mc : euaggelion (evangelie) . eu-aggelion = goede boodschap . Lat. evangelium . Fr. évangile . D. Evangelium . E. gospel .

  euaggelion (evangelie) Mc Mc 1 Mc 8 Mc 10 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Hnd Br. Apk syn. ev.  
1 nom. + acc. onz. enk. euaggelion 4 (1) Mc 1,14 .     (2) Mc 13,10 .    (3) Mc 14,9 . (4) Mc 16,15 .   41   41 4 4 1 31 1 8 8
2 gen. onz. enk. euaggeliou   3 (1) Mc 1,1 .   (2) Mc 8,35 . (3) Mc 10,29       22   22   3 1 18   3 3
3 dat. onz. enk. euaggeliôi 1 (1) Mc 1,15 .           13 1 12   1   11   1 1
  Totaal  8 76 1 75 4 8 2 60 1 12 12

- acc. onz. enk. . Mc (4) : (1) Mc 1,14 . (2) Mc 13,10 . (3) Mc 14,9 .  (4) Mc 16,15 .
- gen. onz. enk. . Mc (3) : (1) Mc 1,1 . (2) Mc 8,35 . (3) Mc 10,29 .
- dat. onz. enk. . Mc (1) : Mc 1,15 .
Een vorm van euaggelion (goede boodschap) in Mc (8) ; gen. (3) , dat. (1) , acc. (4) . Elke vorm wordt voorafgegaan door het bepaald lidwood : gen. (tou) , dat. tô(i) , acc. to .


- eukopos (zonder moeite, gemakkelijk) . eukopos (zonder moeite, gemakkelijk) . Taalgebruik in het NT : eukopos (zonder moeite, gemakkelijk) . Taalgebruik in het NT : eukopos (zonder moeite, gemakkelijk) .

    bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
                               
  nom. onz. + acc. mann. + onz. enk. eukopôteron     2 : (1) Mc 2,9 . (2) Mc 10,25 .            
                               
                               

- eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in het NT : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in Mc : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Taalgebruik in de Septuaginta : eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) . Hebr. bârakh . Taalgebruik in Tenach : bârakh (zegenen, loven, prijzen) . eulogeô = Lat. benedicere (benedijen) . Fr. bénir . Ned. zegenen < signare (tekenen) , het signum (teken) van het kruis slaan . E. to bless .

                           
  eulogeô    Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
                           
  act. ind. aor. 3de pers. enk. eulogèsen  Mc 6,41                     
                           
                           
  Totaal                          

Een vorm van eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) in Mc in 5 verzen : (1) Mc 6,41 . (2) Mc 8,7 . (3) Mc 11,9 . (4) Mc 11,10 . (5) Mc 14,22 . In Mc : 4 vormen van eulogeô (goed spreken, loven, prijzen) in 5 verzen in 4 hoofdstukken . In de verhalen van de broodvermenigvuldigingen , van de intocht van Jezus in Jeruzalem en van het laatste Avondmaal .

- euônumos (met goede naam, bekend, links) . euônumos (met goede naam, bekend, links) . Taalgebruik in het NT : euônumos (met goede naam, bekend, links) . Taalgebruik in Mc : euônumos (met goede naam, bekend, links) .

  euônumos  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  gen. mann. mv. euônumôn   19  12  2 : (1) Mc 10,40 . (2) Mc 15,27 .              

- euthus . euthus (tijd : onmiddellijk , dadelijk , terstond ; plaats : rechtstreeks , direct , zonder omwegen) . Taalgebruik in het NT : euthus (onmiddellijk , rechtstreeks) . Taalgebruik in Mc : euthus (onmiddellijk , rechtstreeks) . euthunô (recht houden , recht maken) .

euthus / eutheôs Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
euthus  40  11        55  50  40        49  50 
eutheôs 1                               47 11 36 13 1 6 3 9 3 1 20 23
totaal   41 11        102 16 86 20 41 8 4 9 3 1 69 73

Bij Mc in 40 verzen euthus : (1) Mc 1,10 . (2) Mc 1,12 . (3) Mc 1,18 . (4) Mc 1,20 . (5) Mc 1,21 . (6) Mc 1,23 . (7) Mc 1,28 . (8) Mc 1,29 . (9) Mc 1,30 . (10) Mc 1,42 . (11) Mc 1,43 . (12) Mc 2,8 . (13) Mc 2,12 . (14) Mc 3,6 . (15) Mc 4,5 . (16) Mc 4,15 . (17) Mc 4,16 . (18) Mc 4,17 . (19) Mc 4,29 . (20) Mc 5,2 . (21) Mc 5,29 . (22) Mc 5,30 . (23) Mc 5,42 . (24) Mc 6,25 . (25) Mc 6,27 . (26) Mc 6,45 . (27) Mc 6,50 . (28) Mc 6,54 . (29) Mc 7,25 . (30) Mc 8,10 . (31) Mc 9,15 . (32) Mc 9,20 . (33) Mc 9,24 . (34) Mc 10,52 . (35) Mc 11,2 . (36) Mc 11,3 . (37) Mc 14,43 . (38) Mc 14,45 . (39) Mc 14,72 . (40) Mc 15,1 .
Bij Mc in één vers eutheôs : Mc 7,35 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9
(1) Mc 1,10 (2) Mc 1,12 (3) Mc 1,18 (4) Mc 1,20 (5) Mc 1,21 (6) Mc 1,23 (8) Mc 1,29 (9) Mc 1,30 . (10) Mc 1,42 .
Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en)
euthus (terstond)
euthus (terstond) euthus (terstond) euthus (terstond) euthus (terstond) tois sabbasin (op sabbat) euthus (terstond) euthus (terstond) euthus (terstond) euthus (terstond)
anabainôn (opklimmend)   afentes (achtergelaten)   eiselthôn (binnengegaan)   ek tès sunagôgès ekselthontes (uitgegaan)    
eiden (zag hij)  to pneuma (de geest) auton ekballei (werpt hem uit) èkolouthèsan (volgden zij) autôi (hem) ekalesen (riep hij) autous (hen) edidasken (onderwees hij) èn en tèi sunagôgèi autôn (hij was in hun synagoge)  èlthon (gingen zij) legousin (zeggen zij) apèlthen (ging weg)
18. Doop van Jezus : Mc 1,9-11 - Mt 3,13-17 - Lc 3,21-22 -
20. Jezus door de Satan op de proef gesteld : Mc 1,12-13 - Mt 4,1-11 - Lc 4,1-13 -
23. Roeping van de eerste leerlingen : Mc 1,16-20 - Mt 4,18-22 -
 23. Roeping van de eerste leerlingen : Mc 1,16-20 - Mt 4,18-22 - 24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,31 .
55. Uitdrijving van een demon : Mc 1,23-28 - Lc 4,33-37 . 58. Genezing van Petrus'schoonmoeder : Mc 1,29-31 - Mt 8,14-15 - Lc 4,38-39 .
58. Genezing van Petrus'schoonmoeder : Mc 1,29-31 - Mt 8,14-15 - Lc 4,38-39 63. Genezing van een melaatse : Mc 1,40-45 - Mt 8,2-4 - Lc 5,12-16

 

(1) Mc 1,10 (2) Mc 1,12 (3) Mc 1,18 (4) Mc 1,20 (5) Mc 1,21 (6) Mc 1,23 (8) Mc 1,29 (13) Mc 2,12 (22) Mc 5,30 (25) Mc 6,27
Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en) Kai (en)
euthus (terstond)
euthus (terstond) euthus (terstond) euthus (terstond) euthus (terstond) euthus (terstond) euthus (terstond) euthus (terstond) euthus (terstond) euthus (terstond)
        tois sabbasin (op sabbat)          
anabainôn (opklimmend) to pneuma (de geest) afentes (achtergelaten)   eiselthôn (binnengegaan)   ekselthontes (uitgegaan) aras (genomen) epignous (opgevat) aposteilas (gezonden)
eiden (zag hij) auton ekballei (werpt hem uit) èkolouthèsan (volgden zij) autôi (hem) ekalesen (riep hij) autous (hen) edidasken (onderwees hij) èn en tèi sunagôgèi autôn (hij was in hun synagoge)  èlthon( gingen zij) eksèlthen (ging hij naar buiten) elegen (zei hij)  
18. Doop van Jezus : Mc 1,9-11 - Mt 3,13-17 - Lc 3,21-22 -
20. Jezus door de Satan op de proef gesteld : Mc 1,12-13 - Mt 4,1-11 - Lc 4,1-13 -
23. Roeping van de eerste leerlingen : Mc 1,16-20 - Mt 4,18-22 -
23. Roeping van de eerste leerlingen : Mc 1,16-20 - Mt 4,18-22 - 24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 - Mt 4,23-25 ; 5,1-2 - Lc 4,31
54. Slot van de bergrede : Mc 1,22 - Mt 7,28-29 - Lc 4,32 54. 58. Genezing van Petrus'schoonmoeder : Mc 1,29-31 - Mt 8,14-15 - Lc 4,38-39 67. Genezing van de lamme : Mc 2,1-12 - Lc 5,17-26 - Mt 9,1-8 . 144. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56 . 151. Eerste broodvermenigvuldiging : Mc 6,35-44a - Mt 14,15-21a - Lc 9,12-17a .

- exestin (het is toegelaten) . εξεστιν = exestin (het is toegelaten) . Taalgebruik in het NT : exestin (het is toegelaten) . Taalgebruik in de LXX : exestin (het is toegelaten) . Taalgebruik in Mc : exestin (het is toegelaten) .

exestin   Mc Mc 2 Mc 3 Mc 6 Mc 10 Mc 12 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn.  ev.  P. 
  (1) Mc 2,24 . (2) Mc 2,26 .   (3) Mc 3,4 .   (4) Mc 6,18 .   (5) Mc 10,2 .   (6) Mc 12,14  27  26  19  21