MARCUSEVANGELIE : TAALGEBRUIK H -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -

-- hodos (weg) -- holos (heel) -- hopou (waar) -- hôra (uur) -- horaô (zien) -- horion (gebied) -- horos (berg) -- hôs (zoals) -- hosos (zo groot als) -- hôste (zodat) -- hotan (telkens wanneer , wanneer, zodra) -- hote (toen) -- hoti (dat, omdat) -- houtos (deze) -- houtos (zo) .-- - bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -

- Marcus : overzicht .
- Marcus taalgebruik - Marcus taalgebruik A - Marcus taalgebruik B - Marcus taalgebruik C - Marcus taalgebruik D - Marcus taalgebruik E - Marcus taalgebruik F - Marcus taalgebruik G - Marcus taalgebruik H - Marcus taalgebruik I - Marcus taalgebruik J - Marcus taalgebruik K - Marcus taalgebruik L - Marcus taalgebruik M - Marcus taalgebruik N - Marcus taalgebruik O - Marcus taalgebruik P - Marcus taalgebruik Q - Marcus taalgebruik R - Marcus taalgebruik S - Marcus taalgebruik T - Marcus taalgebruik U - Marcus taalgebruik Z -
- Mc : commentaar .

Overzicht van het Marcusevangelie - Mc 1 - Mc 2 - Mc 3 - Mc 4 - Mc 5 - Mc 6 - Mc 7 - Mc 8 - Mc 9 - Mc 10 - Mc 11 - Mc 12 - Mc 13 - Mc 14 - Mc 15 - Mc 16 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
1. LXX , Griekse tekst ΝΤ   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -ps - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

-
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


    Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   
                                 
                                   
                                   
                                   
                                   
11                                   
                                   

  ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
boeknr.  27 40 41 42 43 44 45 - 65 66    
hoofdst.  260 28 16 24 21 28 121 22 68  89 
verzen  7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
      8,52 %       34,77 %       

  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
verzen (578) 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  

 


- H

- hagios (heilig) . hagios (heilig) . Taalgebruik in het ΝΤ : hagios (heilig) . Taalgebruik in Mc : hagios (heilig) . Taalgebruik in Lc : hagios (heilig) . Taalgebruik in Brieven : hagios (heilig) .

  hagios (heilig) bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
1 nom. m. enk. hagios 64 53 11   1 1 1   3 5 2 3
3 nom. + acc. onz. enk. hagion 204 160 44 1 3 8 2 20 10   12 14
6 dat. m. + onz. enk. hagiô(i) 86 60 26 2 2 2 1 5 14   6 7
9 gen. m. + vr. + onz. mv. hagiôn 166 128 38 1 1 : 2   2 20 12 4 4
  Totaal   892 684 208 8 7 19 4 50 100 20 33 37
  hagios (heilig) bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.

Een vorm van hagios (heilig) in Mc (7) : (1) Mc 1,8 (voorzetsel en = met + dat. mann. enk. hagiôi in : pneumati hagiôi = met heilige geest) . (2) Mc 1,24 (nom. mann. enk. hagios : in : ho hagios tou theou = de heilige van God) . (3) Mc 3,29 (voorzetsel eis + acc. onz. enk hagion in : eis to pneuma to hagion = tegen de heilige geest.) . (4) Mc 6,20 (acc. mann. enk. hagion in : andra dikaion kai hagion = een rechtvaardig en heilig man) . (5) Mc 8,38 (gen. mann. mv. hagiôn in : meta tôn aggelôn tôn hagiôn = met de heilige engelen) . (6) Mc 12,36 (dat. mann. enk. hagiôi in : en tôi pneumati tôi hagiôi = door de heilige geest) .  (7) Mc 13,11 (nom. onz. enk. hagion in : to pneuma to hagion = de heilige geest) .

- haima (bloed) . haima (bloed) . Taalgebruik in het ΝΤ : haima (bloed) . Taalgebruik in Mc : haima (bloed) .

  haima   bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. + acc. onz. enk.  haima 225  183  42  1 : Mc 14,24 . 12  11  13  10 
gen. onz. enk. haimatos   105  76  29    13  10  10  11 
  Totaal  330  259  71  11  25  12  18  23  21 

- halieus (visser) . halieus of haleeus (visser) . Taalgebruik in het ΝΤ : halieus (visser) . Taalgebruik in Mc : halieus (visser) .

  halieus  bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1.  nom. mann. mv. halieis                

- hamartia (zonde) . hamùartia (zonde) . Taalgebruik in het ΝΤ : hamartia (zonde) . Taalgebruik in Mc : hamartia (zonde) .

  hamartia (zonde)  Mc Mc 1 Mc 2 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
2 gen enk. + acc. mv. hamartias 3 (1) Mc 1,5  (2) Mc 2,7 .  (3) Mc 2,10 . 270 216 54 2 3 4 6 2 37   15 
4 nom vr. mv. hamartiai 2   (1) Mc 2,5 . (2) Mc 2,9 .   35 23 12 2 2 4     3 1
5 gen mv. hamartiôn 1 (1) : Mc 1,4 .     85 53 32 2 1 3   5 20 1
  totaal 6 616 454 162 7 6 11 16 8 111 3    

2. Mc (3) : (1) Mc 1,5 . (2) Mc 2,7 . (3) Mc 2,10 .


- haptô (vastgrijpen, aanraken) . haptô (vastgrijpen, aanraken) . Taalgebruik in het ΝΤ : haptô (vastgrijpen, aanraken) . Taalgebruik in Mc : haptô (vastgrijpen, aanraken) . Lat. tangere , tango , tetigi , tactum : aanraken , belasten , grenzen aan . Gn 20,4 : Hebr. qârab . qërâbh (oorlog, strijd, zie Ps 144,1) . s' avancer < ab ante : vooruit komen , naderen . -> carabine : karabijn ; cabarinière : gendarme , soldaat . Fr. approcher > ad prope : benaderen .

  haptô (vastgrijpen, aanraken)  Mc Mc 1 Mc 3 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 10 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc syn.  ev. 
1 act. ind.  aor. 3de pers. enk. hèpsato (1) Mc 1,41   (2) Mc 5,27 . (3) Mc 5,30 . (4) Mc 5,31 .     (5) Mc 7,33 .       35  20  15  15  15 
2 act. ind.  aor. 3de pers. mv. hèpsanto         (1) Mc 6,56        
3 act. conj. aor. 3de pers. enk. hapsètai  2            (1) Mc 8,22 . (2) Mc 10,13 20  18    2  
4 act. conj. aor. 1ste pers. enk. hapsômai       (1) Mc 5,28 .              
5 act. conj. aor. 3de pers. mv. hapsôntai     (1) Mc 3,10 .     (2) Mc 6,56 .            
  totaal 11  64  40  24  11  24  24 

1. act. ind.  aor. 3de pers. enk. hèpsato (hij raakte aan) . Mc (5) : (1) Mc 1,41 . (2) Mc 5,27 . (3) Mc 5,30 . (4) Mc 5,31 . (5) Mc 7,33 .  


- heôs (tot , totdat) . Taalgebruik in het ΝΤ : heôs (tot , totdat) . Taalgebruik in Mc : heôs (tot , totdat) .

heôs (tot, totdat)  Mc Mc 6 Mc 9 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  14  2 : (1) Mc 15,33 . (2) Mc 15,38 . 1353  1216  137  43  14  27  10  22  19  84  94 

- hèlios (zon) . hèlios (zon) . Taalgebruik in het ΝΤ : hèlios (zon) . Taalgebruik in Lc . : hèlios (zon) .

  hèlios (zon)  Mc Mc 1 Mc 4 Mc 13 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. mann. enk. hèlios  (1) Mc 1,32 (2) Mc 4,6 (3) Mc 13,24 .     73  60  13     
2 gen. mann. enk. hèliou         (1) Mc 16,2 .   157  143  14     
  totaal 290  257  33    12  14  14 

1. (1) Mc 1,32 . (2) Mc 4,6 . (3) Mc 13,24 .
Een vorm van hèlios (zon) in Mc in 4 verzen : (1) Mc 1,32 . (2) Mc 4,6 . (3) Mc 13,24 . (4) Mc 16,2 .  

(1) Mc 1,32 : hote edusen ho hèlios (toen de zon was ondergegaan) . Na zonsondergang na de eerste sabbatdag van Jezus'optreden .
(2) Mc 4,6 : kai hote aneteilen ho hèlios : en toen de zon was opgegaan = na zonsopgang . Deze zin komt voor in de parabel van de zaaier .
(3) Mc 13,24 : ho hèlios skotisthèsetai (de zon zal verduisterd worden) .
(4) Mc 16,2 : anateilantos tou hèliou (nadat de zon was opgegaan) .
- hèliou (van de zon) . Genitief enkelvoud . In 1 vers bij Matteüs , in 1 vers bij Marcus . De paralleltekst van Mc 4,6 is Mt 13,6 . Daar schrijft Matteüs een losse genitief : hèliou de anateilantos : na zonsopgang echter . Mc 16,2 : anateilantos tou hèliou (na zonsopgang) . Het geeft aan wanneer de vrouwen naar het graf gaan .
We komen dus twee variante lezingen tegen : een losse genitief of een ondergeschikte bijzin van tijd .


- hèmera (dag) . ἡμερα = hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in Mc : hèmera (dag) .

  hèmera (dag)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 13 Mc 14 Mc 15
1 nom. en dat. vr. enk. hèmera(i)    (1) Mc 2,20 .   (2) Mc 4,35 .               (3) Mc 14,12 .    
2 gen. vr. enk. + acc. vr. mv hèmeras  11  (1) Mc 1,13 .       (2) Mc 5,5 .   (3) Mc 6,21 .   (4) Mc 8,31 .   (5) Mc 9,2 . (6) Mc 9,31 .   (7) Mc 10,34 .   (8) Mc 13,20 . (9) Mc 13,32 .   (10) Mc 14,1 . (11) Mc 14,25 .    
3 acc. vr. enk. hèmeran                        
4 gen. vr. mv. hèmerôn    (1) Mc 2,1                 (2) Mc 14,58 .  
5 dat. vr. mv. hèmerais   (1) Mc 1,9 .           (2) Mc 8,1     (3) Mc 13,17 . (4) Mc 13,24 .    
  totaal 23 

1. en ekeinè(i) tè(i) hèmera(i) (op die dag) . Mc (2) : (1) Mc 2,20 . (2) Mc 4,35 .

gen. vr. enk. + acc. vr. mv ἡμερας = hèmeras (dagen) van het zelfst. naamw. ἡμερα = hèmera (dag) . Taalgebruik in het NT : hèmera (dag) . Taalgebruik in de Septuaginta : hèmera (dag) . Taalgebruik in Mc : hèmera (dag) . Mc (11) : (1) Mc 1,13 . (2) Mc 5,5 . (3) Mc 6,21 . (4) Mc 8,31 . (5) Mc 9,2 . (6) Mc 9,31 .  (7) Mc 10,34 .  (8) Mc 13,20 . (9) Mc 13,32 .  (10) Mc 14,1 . (11) Mc 14,25 .  Een vorm van ἡμερα = hèmera (dag) in Mc in 20 verzen : (1) Mc 1,9 . (2) Mc 1,13 . (3) Mc 2,1 . (4) Mc 2,20 . (5) Mc 4,27 . (6) Mc 4,35 . (7) Mc 5,5 . (8) Mc 6,21 . (9) Mc 8,1 . (10) Mc 8,2 . (11) Mc 8,31 . (12) Mc 9,2 . (13) Mc 9,31 .  (14) Mc 10,34 .  (15) Mc 13,2 . (16) Mc 13,17 . (17) Mc 13,19 . (18) Mc 13,20 . (19) Mc 13,24 . (20) Mc 13,32 .  (21) Mc 14,1 . (22) Mc 14,12 . (23) Mc 14,25 .  (24) Mc 14,49 . (25) Mc 14,58 . (26) Mc 15,29 .


- heôs (tot , totdat) . heôs (tot, totdat) . Taalgebruik in het ΝΤ : heôs (tot , totdat) . Taalgebruik in Mc : heôs (tot , totdat) .

heôs (tot, totdat)  Mc Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  14  3 : (1) Mc 6,10 . (2) Mc 6,23 . (3) Mc 6,45 .                       1353  1216  137  43  14  27  10  22  19  84  94 

- hèrô(i)dès (Herodes) . hèrô(i)dès (Herodes) . Taalgebruik in het ΝΤ : hèrô(i)dès (Herodes) . Taalgebruik in Mc : hèrô(i)dès (Herodes) .

  hèrô(i)dès (Herodes)  Mc Mc 6 Mc 8 bijbel ΝΤ Mt Mc Lc Hnd syn.  ev. 
nom. mann. enk. hèrô(i)dès   (1) Mc 6,14 . (2) Mc 6,16 . (3) Mc 6,17 . (4) Mc 6,20 . (5) Mc 6,21 .     24  24  19  19 
gen. mann. enk. hèrô(i)dou    (1) Mc 8,15 .   13  13  10  10 
dat. mann. enk.  hèrô(i)dè(i) (1) Mc 6,18 . (2) Mc 6,22 .        
  totaal 42  42  13  13  34  34 

- hieron (heiligdom, tempel) . hieron (heiligdom, tempel) Taalgebruik in het ΝΤ : hieron (heiligdom, tempel) . Taalgebruik in Mc : hieron (heiligdom, tempel) .

  hieron (heiligdom, tempel)  Mc Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn.  ev.  P. 
nom. + acc. onz. enk. hieron   2 : (1) Mc 11,11 .  (2) Mc 11,15 .       40  20  20  11     
gen. onz. enk. hierou   1 : Mc 11,16 .   2 : (1) Mc 13,1 . (2) Mc 13,3 .   36  18  18  10  12 
dat. onz. enk. hierô(i)   2 : (1) Mc 11,15 . (2) Mc 11,27 . 1 : Mc 12,35 .   1 : Mc 14,49 . 33  32    16  23   
  totaal 109  39  70  10  14  11  25  33  44   

Mc (9) . Mc 11 (5) . Mc 12 (1) . Mc 13 (2) . Mc 14 (1) . Een vorm van hieron (tempel) is steeds voorafgegaan door een voorzetsel (9 / 9) .
1. dia tou hierou (door de tempel) . Mc (1 / 9) : Mc 11,16 .
2. eis to hieron (naar de tempel) . Mc (2 / 9) : (1) Mc 11,11 . (2) Mc 11,15 .
3. ek tou hierou (uit de tempel) . Mc (1 / 9) : Mc 13,1 .
4. en tô(i) hierô(i) (in de tempel) . Mc (4 / 9) : (1) Mc 11,15 . (2) Mc 11,27 . (3) Mc 12,35 . (4) Mc 14,49 .
5. katenanti tou hierou (tegenover de tempel) . Mc (1 / 9 ) : Mc 13,3 .
Een vorm van hieron (tempel) in Mc 11 (5 / 9) : (1) eis to hieron (naar de tempel) : Mc 11,11 . (2) eis to hieron (naar de tempel) : Mc 11,15 . (3) en tô(i) hierô(i) (in de tempel) : Mc 11,15 . (4) dia tou hierou (door de tempel) : Mc 11,16 . (5) en tô(i) hierô(i) (in de tempel) : Mc 11,27 .

- Hierosoluma (Jeruzalem) . ἱεροσολυμα = hierosoluma (Jeruzalem) . Taalgebruik in het NT : Hierosoluma (Jeruzalem)  . Taalgebruik in de LXX : Hierosoluma (Jeruzalem)  . Taalgebruik in Mc : Hierosoluma (Jeruzalem) .

  Hierosoluma (Jeruzalem)   Mc 3 Mc 7 Mc 10 Mc 11 Mc 15 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn.  ev.  P. 
nom. + acc. onz. mv. hierosoluma     2  : (1) Mc 10,32 . (2) Mc 10,33 . 4 : (1)Mc 11,1 . (2) Mc 11,11 . (3) Mc 11,15 . (4) Mc 11,27 . 1 : Mc 15,41 .   53  16  37  11  19  23 
gen. onz. mv. hierosolumôn  2 : (1) Mc 3,9 . (2) Mc 3,22 . 1 : Mc 7,1 .       17 6 11 2 3   2 4   5 7  
  totaal 97  35  62  11  10  12  22  25  37 

Hierosuluma (Jeruzalem) wordt in de tien verzen in Mc voorafgegaan door een voorzetsel ; in 3 verzen door het voorzetsel apo (van-weg) + gen. (Hierosolumôn) , in 7 door eis (naar) + acc. (Hierosoluma) . Taalgebruik in het ΝΤ : Hierosoluma (Jeruzalem)  . Taalgebruik in Mc : Hierosoluma (Jeruzalem) .
- apo Hierosolumôn (van Jeruzalem) . Mc (3) : (1) Mc 3,8 . (2) Mc 3,22 . (3) Mc 7,1 .
- eis Hierosoluma (naar Jeruzalem) . Mc (7) : (1) Mc 10,32 . (2) Mc 10,33 . (3) Mc 11,1 . (4) Mc 11,11 . (5) Mc 11,15 . (6) Mc 11,27 . (7) Mc 15,41 .


- hina (opdat) . ἱνα = hina (opdat) . Taalgebruik in het ΝΤ : hina (opdat) . Taalgebruik in de LXX : hina (opdat) . Taalgebruik in Mc : hina (opdat) .

hina (opdat)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  59  1144  522  620  39  59  46  132  15  292  37  144  276  232  44 

hina (opdat)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
  59  1 : Mc 1,38 . 1 : Mc 2,10 . 5 : (1) Mc 3,2 . (2) Mc 3,9 . (3) Mc 3,10 . (4) Mc 3,12 . (5) Mc 3,14 . 3 : (1) . (2) . (3) .   5 : (1) Mc 5,10 . (2) Mc 5,12 . (3) Mc 5,18 . (4) Mc 5,23 . (5) Mc 5,43 .   6 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) .   4 : (1) Mc 7,9 . (2) Mc 7,26 . (3) Mc 7,32 . (4) Mc 7,36 3 : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,30 .   5 : (1) Mc 9,9 . (2) Mc 9,12 . (3) Mc 9,18 . (4) Mc 9,22 . (5) Mc 9,30 . 6 : (1) Mc 10,13 . (2) Mc 10,17 . (3) Mc 10,35 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,48 . (6) Mc 10,51 . 3 : (1) . (2) . (3) .   4 : (1) . (2) . (3) . (4) .  2 : (1) Mc 13,18 . (2) Mc 13,34 5 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . 5 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) .

- kai ... diesteilato (ind. aor.) autois ... hina (en hij zette hen uiteen ... opdat) . Mc (3 / 5) : (1) Mc 5,43 .  (2) Mc 7,36 . (3) Mc 9,9 .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Mc 1,44 // Mt 8,4 // Lc 5,14 Mc 3,12 // Mt 12,16 // (Lc 4,44) Mc5,43 // Lc 8,56 Mc 9,30 // Mt 17,22 // Lc 9,43 Mc 7,24 // Mt 15,21 Mc 7,36 Mc 8,30 // Mt 16,20 // Lc 9,21 Mc 9,9 // Mt 17,9 // Lc 9,37 Mc 16,8
kai (en) kai (en) kai (en) kai (en)   kai (en) kai (en)   kai (en)
  polla (veel - met nadruk)        
   
legei (hij zegt) epetima (hij berispte) diesteilato (hij gebood)     diesteilato (hij gebood) epetimijsen (hij berispte) diesteilato (hij gebood)  
autoi (hem) autois (hen) autois (hen)     autois (hen) autois (hen) autois (hen)  
    polla (veel - met nadruk)            
 
  ouk ijthelen (hij niet wilde) oudena ijthelen (hij wilde dat niemand)        
  hina (opdat) hina (opdat) hina (opdat)   hina (opdat) hina (opdat) hina (opdat)  
hora (zie - zorg ervoor)                
    mijdeis (niemand) tis (iemand)          
mijdeni (aan niemand)         mijdeni (aan niemand) mijdeni (aan niemand) mijdeni (aan niemand) oudeni (aan niemand)
mijden (iets) mij auton faneron (hem niet kenbaar           ha eidon wat zij gezien hebben) ouden (iets)
eipijis (zou zeggen) poiijsoosin (zouden maken) gnoi (zou weten) gnoi (- het - zou weten) gnounai ( - het - zou weten) legoosin (zouden zeggen) legoosin (zouden zeggen) diijgijsontai (zouden verhalen) eipan (zeiden zij)
    touto (dit)       peri autou (over hem)    
63. Genezing van een melaatse : Mc 1,40-45 // (Mt 8,2-4) // Lc 5,12-16  96. Volkstoeloop en genezingen : Mc 3,7-12 // Mt 12,15-21 // (Lc 6,17-19) 144. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 // (Mt 9,18-26) // Lc 8,40-56 171. Tweede lijdensvoorspelling : Mc 9,30-32 // Mt 17,22-23 // Lc 9,43b-45
156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw : Mc 7,24-30 // Mt 15,21-28
Genezing van een doofstomme / van veel zieken : Mc 7,31-37 // Mt 15,29-31 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 // Mt 16,13-20 // Lc 9,18-21 168. Verheerlijking van Jezus : Mc 9,2-10 // Mt 17,1-9 // Lc 9,28-36 351. Vrouwen als getuigen van Jezus'verrijzenis : Mc 16,1-8 // Mt 28,1-10 // Lc 23,56b-24,12


-- hodos (weg) -- holos (heel) -- hopou (waar) -- hôra (uur) -- horaô (zien) -- horion (gebied) -- horos (berg) -- hôs (zoals) -- hosos (zo groot als) -- hôste (zodat) -- hotan (telkens wanneer , wanneer, zodra) -- hote (toen) -- hoti (dat, omdat) -- houtos (deze) -- houtos (zo) -- bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- ὁδος = hodos (weg)

- hodos (weg) . ὁδος = hodos (weg) . Taalgebruik in het ΝΤ : hodos (weg) . Taalgebruik in de LXX : hodos (weg) . Taalgebruik in Mc : hodos (weg) . Heb. dèrèch . L. via . Fr. chemin , route . N. weg. E. way . D. Weg .

  hodos (weg)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 4 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
3 dat. vr. enk. hodô(i)           (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .   (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .   (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 .       176  154  22      17  17   
4 acc. vr. enk. hodon   10  (1) Mc 1,2 . (2) Mc 1,3 .   (3) Mc 2,23 .   (4) Mc 4,4 . (5) Mc 4,15 .   (6) Mc 6,8 .       (7) Mc 10,17 . (8) Mc 10,46 .   (9) Mc 11,8 .   (10) Mc 12,14 .   281  230  51  10  10  12    29  32 
  totaal 16  876  776  100  21  16  20  20  17         

  hodos (weg)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 4 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12
3 dat. vr. enk. hodô(i)           (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .   (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .   (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 .      
4 acc. vr. enk. hodon   10  (1) Mc 1,2 . (2) Mc 1,3 .   (3) Mc 2,23 .   (4) Mc 4,4 . (5) Mc 4,15 .   (6) Mc 6,8 .       (7) Mc 10,17 . (8) Mc 10,46 .   (9) Mc 11,8 .   (10) Mc 12,14 .  
  totaal 16 

In 4 verzen in Mc is hodon (weg) lijdend voorwerp : (1) Mc 1,2 . (2) Mc 1,3 .  (3) Mc 2,23 . (4) Mc 12,14 .
In 6 verzen in Mc wordt hodon (weg) voorafgegaan door een voorzetsel :
- eis (...) hodon in Mc (3) : (1) Mc 6,8 .  (2) Mc 10,17 .  (3) Mc 11,8 .
- para tèn hodon (langs de weg) in Mc (3) : (1) Mc 4,4 . (2) Mc 4,15 . (3) Mc 10,46 .

3. dat. vr. enk. hodô(i)  van het zelfst. naamw. hodos (weg) . Taalgebruik in het ΝΤ : hodos (weg) . Taalgebruik in Mc : hodos (weg) .
Mc (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .  (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .  (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 . Telkens in de formule en tè(i) hodô(i) = onderweg .


- ὁλος = holos (heel)

- holos (heel) . ὁλος = holos (heel) . Taalgebruik in het ΝΤ : holos (heel) . Taalgebruik in de LXX : holos (heel) . Taalgebruik in Mc : holos (heel) .

  holos (heel)  Mc Mc 1 Mc 6 Mc 8 Mc 12 Mc 14 Mc 15 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. + dat. vr. enk. holè(i)   1 : Mc 1,33 .             66  48  18   
nom. + acc. onz.  + acc. mann. enk. holon     (1) Mc 8,36 .   (1) Mc 12,44 .   2 : (1) Mc 14,9 . (2) Mc 14,54 .   (1) Mc 15,1 .   53  20  33    19  21 
gen. vr. enk. holès         2 : (1) Mc 12,20 . (2) Mc 12,33 .     42  29  13       
acc. vr. enk. holèn   2 : (1) Mc 1,28 . (2) Mc 1,39 .   (1) Mc 6,55 .         2 : (1) Mc 15,16 . (2) Mc 15,33 .   105  85  20    12  12   
  totaal 13  305  207  98  20  13  14  21  21  47  51     

3. (1) Mc 8,36 . (2) Mc 12,44 . (3) Mc 14,9 . (4) Mc 14,54 .  (5) Mc 15,1 .


- hopôs (opdat) . ὁπως = hopôs (opdat) . Taalgebruik in het ΝΤ : hopôs (opdat) . Taalgebruik in de LXX : hopôs (opdat) . Taalgebruik in Mc : hopôs (opdat) .

hopôs (opdat)  bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  258  206  52  17  14  12    25  26 

- hopou (waar) . hopou (waar) . Onbepaald voornaamw. . Taalgebruik in het ΝΤ : hopou (waar) . Taalgebruik in Mc : hopou (waar) .

hopou (waar) Mc Mc 2 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 9 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  13  (1) Mc 2,4 .   (2) Mc 4,5 . (3) Mc 4,15 .   (4) Mc 5,40 .   (5) Mc 6,10 . (6) Mc 6,55 .  (7) Mc 6,56 . (8) Mc 9,18 . (9) Mc 9,48 .   (10) Mc 13,14 .   (11) Mc 14,9 . (12) Mc 14,14 .   (13) Mc 16,6 .   90  14  76  11  13  29  29  58     

Mc (13) : (1) Mc 2,4 . (2) Mc 4,5 . (3) Mc 4,15 . (4) Mc 5,40 . (5) Mc 6,10 . (6) Mc 6,55 . (7) Mc 6,56 . (8) Mc 9,18 . (9) Mc 9,48 . (10) Mc 13,14 . (11) Mc 14,9 . (12) Mc 14,14 . (13) Mc 16,6 .


- hôra (uur) . hôra (uur) . Taalgebruik in het ΝΤ : hôra (uur) . Taalgebruik in Mc : hôra (uur) .

  hôra (uur)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  nom. + dat. vr. enk. hora(i)             (1) Mc 6,35 .               (2) Mc 13,11 .   (3) Mc 14,35 . (4) Mc 14,41 .   (5) Mc 15,25 . (6) Mc 15,34 .     76  16  60  15  19  29  48 
  gen. vr. enk. horas            (1) Mc 6,35 .           (2) Mc 11,11 .     (3) Mc 13,32 .     (4) Mc 15,33 .     32  13  19  11  13     
                                                                 
                                                                 

Mc (6) : (1) Mc 6,35 . (2) Mc 13,11 . (3) Mc 14,35 . (4) Mc 14,41 . (5) Mc 15,25 . (6) Mc 15,34 .


- horaô (zien) . horaô (zien) . Taalgebruik in het ΝΤ : horaô (zien) . Taalgebruik in Mc : horaô (zien) . Taalgebruik in Lc : horaô (zien) .

  horaô  Mc Mc 1 Mc 8 Mc 9 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. ind. praes. 1ste pers. enk. horô   1   (1) Mc 8,24 .             1            
act. imperat. praes. 2de pers. enk. hora   1 (1)  Mc 1,44 .             29  23  1      
act. imperat. praes. 2de pers. mv. horate   1   (1) Mc 8,15 .           13  1      
act. ind. fut. 3de pers. mv. opsontai  1       (1) Mc 13,26 .       50  41  1 1  
act. ind. fut. 2de pers. mv. opsesthe  2         (1) Mc 14,62 .   (2) Mc 16,7 33  20  13  2 2              
ind. aor. 3de pers. enk. ôfthè       (1) Mc 9,4 .         53  35  18  3    
  Totaal                            

Een vorm van horaô (zien) in Mc in 7 verzen : (1) Mc 1,44 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,24 . (4) Mc 9,4 . (5) Mc 13,26 . (6) Mc 14,62 . (7) Mc 16,7 .


- horion (gebied) . horion (gebied) . Taalgebruik in het ΝΤ : horion (gebied) . Taalgebruik in Mc : horion (gebied) .

  horion (gebied)  Mc Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 10 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. + acc. onz. mv. horia       (1) Mc 7,24 .   (1) Mc 10,1 .   122  118               
gen. onz. mv. horiôn   (1) Mc 5,17 .     (2) Mc 7,31 .     70  66               
      192  184               

- ὁρος = horos (berg)

- horos (berg) . ὁρος = horos (berg) . Taalgebruik in het NT : horos (berg) . Taalgebruik in de LXX : horos (berg) . Taalgebruik in Mc : horos (berg) .

  horos (berg) Mc Mc 3 Mc 5 Mc 6 Mc 9 Mc 11 Mc 13 Mc 14 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn.  ev.
1 nom. + acc. enk. horos 6 (1) Mc 3,13 .   (2) Mc 6,46 (3) Mc 9,2 (4) Mc 11,1 (5) Mc 13,3 (6) Mc 14,26 196 168 28 8 6 6 3   1

20 

23
2 gen. enk. horous 1       1 : Mc 9,9       127 115 12 4 1 3   2 2  
3 dat. enk. horei 2   (1) Mc 5,11     (2) Mc 11,23     116 105 11 2 2 1 2 1 3  
4 nom. + acc. mv. horè 1           1 : Mc 13,14   108 101 7 2 1 1     1 4
6 dat. mv. horesin 1   1 : Mc 5,5 .           29 25 4   1 1     1
  Totaal   11 642 579 63 16 11 12 5 3 8 8 39  44 

1. nom. + acc. onz. enk. horos (berg) . Mc (6) : (1) Mc 3,13 . (2) Mc 6,46 . (3) Mc 9,2 . (4) Mc 11,1 . (5) Mc 13,3 . (6) Mc 14,26 .
- eis to horos (naar de berg / gebergte) . Mc (4) : (1) Mc 3,13 . (2) Mc 6,46 . (3) Mc 13,3 . (4) Mc 14,26 .


- hôs (zoals) . hôs (zoals) . Taalgebruik in het ΝΤ : hôs (zoals) . Taalgebruik in Mc : hôs (zoals) . Onbep. voornaamw. van wijze hôs (zoals) . Mc 4 (4) : (1) Mc 4,26 . (2) Mc 4,27 . (3) Mc 4,31 . (4) Mc 4,36 .

(hôs (zoals)  Mc Mc 1 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 12 Mc 13 Mc 14 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  21  1956  1514  442  33  21  49  30  62  189  58  103  133 

(hôs (zoals)  Mc Mc 1 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 12 Mc 13 Mc 14
  21  2 : (1) Mc 1,10 . (2) Mc 1,22 . (3) Mc 4,26 . (4) Mc 4,27 . (5) Mc 4,31 . (6) Mc 4,36 . (7)   2 : (1) . (2) . 2 : (1) . (2) .   2 : (1) . (2) .   3 : (1) . (2) . (3) . 2 : (1) . (2) .  

Mc (21) : (1) Mc 1,10 . (2) Mc 1,22 . (3) Mc 4,26 . (4) Mc 4,27 . (5) Mc 4,31 . (6) Mc 4,36 . (7) Mc 5,13 . (8) Mc 6,15 . (9) Mc 6,34 . (10) Mc 7,6 . (11) Mc 8,9 . (12) Mc 8,24 . (13) Mc 9,21 . (14) Mc 10,1 . (15) Mc 10,15 . (16) Mc 12,25 . (17) Mc 12,31 . (18) Mc 12,33 . (19) Mc 13,34 . (20) Mc 14,48 . (21) Mc 14,72 .


- hosos (zo groot als) . ὁσος = hosos (zo groot als) . Taalgebruik in het ΝΤ : hosos (zo groot als) . Taalgebruik in de LXX : hosos (zo groot als) . Taalgebruik in Mc : hosos (zo groot als) .

  hosos Mc Mc 2 Mc 3 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. onz. + acc. mann. en onz. enk. hoson   (1) Mc 2,19 .         (2) Mc 7,36 .           30  14  16     
nom. mann. mv. hosoi    (1) Mc 3,10 .     (2) Mc 6,56 .             77  49  28  11  11   
nom. +  acc. onz. mv. hosa   (1) Mc 3,8 . (2) Mc 3,28 .   (3) Mc 5,19 . (4) Mc 5,20 . (5) Mc 6,30 .     (6) Mc 9,13 .   (7) Mc 10,21 .   (8) Mc 11,24 .   (9) Mc 12,44 .   471  424  47  24  31 
    13  578  487  91  13  13  10  16  25  34  44  23 

nom. +  acc. onz. mv. ὁσα = hosa van het bijvoegl. naamw. ὁσος = hosos (zo groot als) . Taalgebruik in het ΝΤ : hosos (zo groot als) . Taalgebruik in Mc : hosos (zo groot als) . Mc (9) : (1) Mc 3,8 . (2) Mc 3,28 .  (3) Mc 5,19 . (4) Mc 5,20 . (5) Mc 6,30 .   (6) Mc 9,13 .  (7) Mc 10,21 .  (8) Mc 11,24 .  (9) Mc 12,44 . Een vorm van ὁσος = hosos (zo groot als) in Mc in 13 verzen : (1) Mc 2,19 . (2) Mc 3,8 . (3) Mc 3,10 . (4) Mc 3,28 . (5) Mc 5,19 . (6) Mc 5,20 . (7) Mc 6,30 . (8) Mc 6,56 . (9) Mc 7,36 . (10) Mc 9,13 .  (11) Mc 10,21 .  (12) Mc 11,24 .  (13) Mc 12,44 .


- hôste (zodat) . Taalgebruik in het ΝΤ : hôste (zodat) . Taalgebruik in Mc : hôste (zodat) .

hôste ( zodat )  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 9 Mc 10 Mc 15 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  13  (1) Mc 1,27 . (2) Mc 1,45 . (3) Mc 2,2 . (4) Mc 2,12 . (5) Mc 2,28 .   (6) Mc 3,10 . (7) Mc 3,20 .   (8) Mc 4,1 . (9) Mc 4,32 . (10) Mc 4,37 .   (11) Mc 9,26 .   (12) Mc 10,8 .   (13) Mc 15,5 .   222  139  83  15  13  42    32  33  40 

hôste (zodat)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 9 Mc 10 Mc 15
    (1) Mc 1,27 . (2) Mc 1,45 . (3) Mc 2,2 . (4) Mc 2,12 . (5) Mc 2,28 .   (6) Mc 3,10 . (7) Mc 3,20 .   (8) Mc 4,1 . (9) Mc 4,32 . (10) Mc 4,37 .   (11) Mc 9,26 .   (12) Mc 10,8 .   (13) Mc 15,5 .  
  13 

- hôste (zodat) . Mc (13) : (1) Mc 1,27 . (2) Mc 1,45 . (3) Mc 2,2 . (4) Mc 2,12 . (5) Mc 2,28 . (6) Mc 3,10 . (7) Mc 3,20 .  (8) Mc 4,1 . (9) Mc 4,32 . (10) Mc 4,37 .  (11) Mc 9,26 . (12) Mc 10,8 . (13) Mc 15,5 .


- hotan (telkens wanneer) . ὁταν = hotan (telkens wanneer, wanneer, zodra) . Taalgebruik in het ΝΤ : hotan (telkens wanneer , wanneer, zodra) . Taalgebruik in Mc : hotan (telkens wanneer , wanneer, zodra) .

hotan  Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 8 Mc 9 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
21  1 : Mc 2,20 . 1 : Mc 3,11 . 5 : (1) Mc 4,15 . (2) Mc 4,16 . (3) Mc 4,29 . (4) Mc 4,31 . (5) Mc 4,32 . 1 : Mc 8,38 . 1 : Mc 9,9 . 2 : (1) Mc 11,19 . (2) Mc 11,25 . 2 : (1) Mc 12,23 . (2) Mc 12,25 . 6 : (1) Mc 13,4 . (2) Mc 13,7 . (3) Mc 13,11 . (4) Mc 13,14 . (5) Mc 13,28 . (6) . 2 : (1) Mc 14,7 . (2) . 298  179  119  19  21  27  16  25  67  83 

Mc (21) : (1) Mc 2,20 . (2) Mc 3,11 . (3) Mc 4,15 . (4) Mc 4,16 . (5) Mc 4,29 . (6) Mc 4,31 . (7) Mc 4,32 . (8) Mc 8,38 . (9) Mc 9,9 . (10) Mc 11,19 . . (11) Mc 11,25 . . (12) Mc 12,23 . (13) Mc 12,25 . (14) Mc 13,4 . (15) Mc 13,7 . (16) Mc 13,11 . (17) Mc 13,14 . (18) Mc 13,28 . (19) Mc 13,29 . (20) Mc 14,7 . (21) Mc 14,25 .


- hote (toen) . = hote (toen, wanneer) . Taalgebruik in het ΝΤ : hote (toen) . Taalgebruik in Mc : hote (toen) . Voegwoord van tijd . D. : wenn . E. : when . Fr. : quand . Lat. : quando .

hote (toen)  Mc 1 Mc 2 Mc 4 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 11 Mc 14 Mc 15 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
hote  (1) Mc 1,32 . (2) Mc 2,25 . (3) Mc 4,6 . (4) Mc 4,10 . (5) Mc 6,21 .    (6) Mc 7,17 . (7) Mc 8,19 . (8) Mc 8,20 . (9) Mc 11,1 . (10) Mc 14,12 . (11) Mc 15,20 . (12) Mc 15,41 .         220  118  102  12  12  12  21  10  22  13  36  47  20 

Mc (12) : (1) Mc 1,32 . (2) Mc 2,25 . (3) Mc 4,6 . (4) Mc 4,10 . (5) Mc 6,21 .   (6) Mc 7,17 . (7) Mc 8,19 . (8) Mc 8,20 . (9) Mc 11,1 . (10) Mc 14,12 . (11) Mc 15,20 . (12) Mc 15,41 .  
- kai hote (en toen) . Mc (6) : (1) Mc 4,6 . (2) Mc 4,10 . (3) Mc 7,17 . (4) Mc 11,1 . (5) Mc 15,20 . (6) Mc 15,41 .


- hoti (dat, omdat) . ὁτι = hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het ΝΤ : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in de LXX : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .

hoti ( dat , omdat )   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  92  12  10  4396  3213  1183  137  92  160  237  114  389  54  389  626 

 - Mc 1 (4) : (1) Mc 1,15 . (2) Mc 1,34 . (3) Mc 1,37 . (4) Mc 1,40 .
 - Mc 2 (6) : (1) Mc 2,1 . (2) Mc 2,8 . (3) Mc 2,10 . (4) Mc 2,12 . (5) Mc 2,16 . (6) Mc 2,17 . Het leidt telkens een voorwerpszin in .
 - Mc 3 (5) : (1) Mc 3,11 . (2) Mc 3,21 . (3) Mc 3,22 . (4) Mc 3,28 . (5) Mc 3,30 .
 - Mc 4 (3) : (1) Mc 4,29 . (2) Mc 4,38 . (3) Mc 4,41 .
 - Mc 5 (5) : (1) Mc 5,9 . (2) Mc 5,23 . (3) Mc 5,28 . (4) Mc 5,29 . (5) Mc 5,35 .
 - Mc 6 (9) : (1) Mc 6,4 . (2) Mc 6,14 . (3) Mc 6,15 . (4) Mc 6,17 . (5) Mc 6,18 . (6) Mc 6,34 . (7) Mc 6,35 . (8) Mc 6,49 . (9) Mc 6,55 .
 - Mc 7 (5) : (1) Mc 7,2 . (2) Mc 7,6 . (3) Mc 7,18 . (4) Mc 7,19 . (5) Mc 7,20 .
 - Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .
 - Mc 9 (9) : (1) Mc 9,1 . (2) Mc 9,11 . (3) Mc 9,13 . (4) Mc 9,25 . (5) Mc 9,26 . (6) Mc 9,28 . (7) Mc 9,31 . (8) Mc 9,38 . (9) Mc 9,41 .
 - Mc 10 (3) : (1) Mc 10,33 . (2) Mc 10,42 . (3) Mc 10,47 .
 - Mc 11 (3) :  (1) Mc 11,23 . (2) Mc 11,24 . (3) Mc 11,32 .
 - Mc 12 (12) : (1) Mc 12,6 . (2) Mc 12,7 . (3) Mc 12,12 . (4) Mc 12,14 . (5) Mc 12,19 . (6) Mc 12,26 . (7) Mc 12,28 . (8) Mc 12,29 . (9) Mc 12,32 . (10) Mc 12,34 . (11) Mc 12,35 . (12) Mc 12,43 .
 - Mc 13 (4) : (1) Mc 13,6 . (2) Mc 13,28 . (3) Mc 13,29 . (4) Mc 13,30 .
 - Mc 14 (10) : (1) Mc 14,14 . (2) Mc 14,18 . (3) Mc 14,21 . (4) Mc 14,25 . (5) Mc 14,27 . (6) Mc 14,30 . (7) Mc 14,58 . (8) Mc 14,69 . (9) Mc 14,71 . (10) Mc 14,72 .
 - Mc 15 (2) : (1) Mc 15,10 . (2) Mc 15,39 .
 - Mc 16 (4) : (1) Mc 16,4 . (2) Mc 16,7 . (3) Mc 16,11 . (4) Mc 16,14 .


- houtos (deze) . aanwijz. voornaamw. houtos (deze) . Taalgebruik in het ΝΤ : houtos (deze) . Taalgebruik in Mc : houtos (deze) .

    bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  houtos (deze)  531  345  186  32  12  39  48  35  21  83  131     
                               
                               
                               
  acc. vr. enk. tautèn   232  180  52  14  10  14  22  27 
                               
  nom. + acc. onz. mv. tauta   815  587  228  22  14  46 58  28  47  13  82  140     
                               
  totaal                            

 

    Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
houtos (deze)                                  531  345  186  32  12  39  48  35  21  83  131     
                                                               
                                                               
  acc. vr. enk. tautèn         (1) Mc 4,13 .           (2) Mc 10,5 .   (3) Mc 11,28 . (4) Mc 12,10 .       232  180  52  14  10  14  22  27 
  nom. mann. mv. houtoi         (3) : (1) Mc 4,15 . (2) Mc 4,16 . (3) Mc 4,18                                                    
                                                               
  nom. + acc. onz. mv. tauta    (1) Mc 2,8 .         (2) Mc 6,2 .   (3) Mc 7,23 .   (4) Mc 8,7 .     (5) Mc 10,20 .   (6) Mc 11,28 . (7) Mc 11,29 . (8) Mc 11,33 .   (9) Mc 13,4 . (10) Mc 13,8 . (11) Mc 13,29 . (12) Mc 13,30     (13) Mc 16,12 .  (14) Mc 16,17 .                            
                                                               
  totaal                                                            

1. nom. mann. enk. οὑτος = houtos . Taalgebruik : houtos (deze) . Taalgebruik : houtos (deze) . Mc (12) : (1) Mc 2,7 . (2) Mc 3,35 . (3) Mc 4,41 . (4) Mc 6,3 . (5) Mc 6,16 . (6) Mc 7,6 . (7) Mc 9,7 . (8) Mc 12,7 . (9) Mc 12,10 . (10) Mc 13,13 . (11) Mc 14,69 . (12) Mc 15,39 .

- tauta (die dingen) . Mc (14) : (1) Mc 2,8 . (2) Mc 6,2 . (3) Mc 7,23 . (4) Mc 8,7 . (5) Mc 10,20 . (6) Mc 11,28 . (7) Mc 11,29 . (8) Mc 11,33 . (9) Mc 13,4 . (10) Mc 13,8 . (11) Mc 13,29 . (12) Mc 13,30 . (13) Mc 16,12 . (14) Mc 16,17 .


- houtôs (zo) . houtôs (zo, op deze wijze) . Taalgebruik in het ΝΤ : houtos (zo) . Taalgebruik in Mc : houtos (zo) .

houtôs Mc Mc 2 Mc 4 Mc 7 Mc 9 Mc 10 Mc 13 Mc 14 Mc 15 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  10  (1) Mc 2,7 . (2) Mc 2,8 . (3) Mc 2,12 .   (4) Mc 4,26 .   (5) Mc 7,18 .   (6) Mc 9,3 .   (7) Mc 10,43 .   (8) Mc 13,29 .   (9) Mc 14,59 .   (10) Mc 15,39 . 907  708  199  32  10  21  14  26  90  63  77 

houtôs (zo, op deze wijze) . Taalgebruik in het ΝΤ : houtos (zo) . Taalgebruik in Mc : houtos (zo) .
Mc (10) : (1) Mc 2,7 . (2) Mc 2,8 . (3) Mc 2,12 .  (4) Mc 4,26 .  (5) Mc 7,18 .  (6) Mc 9,3 .  (7) Mc 10,43 .  (8) Mc 13,29 .  (9) Mc 14,59 .  (10) Mc 15,39 .

- hudôr (water) . hudôr (water) . Taalgebruik in het ΝΤ : hudôr (water) . Taalgebruik in Mc : hudôr (water) . Hebr. majim (wateren) . Lat. : aqua . Fr. : eau .

  hudôr (water)   Mc Mc 1 Mc 9 Mc 14 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
2 gen. onz. enk. hudatos  (1) Mc 1,10 .   (2) Mc 9,41 .   (3) Mc 14,13 .   137  117  20  2 12 
3 dat. onz. enk. hudati   (1) Mc 1,8 .       91  79  12   
4 nom. + acc. onz. mv. hudata    (1) Mc 9,22 .     60  55           
  totaal 2 666  596  70  19  10  17  18  37 

Een vorm van hudör (water) in Mc in 5 verzen : (1) Mc 1,8 . (2) Mc 1,10 .  (3) Mc 9,22 . (4) Mc 9,41 .  (5) Mc 14,13 .  


- υἰος = huios (zoon)

- huios (zoon) . υἰος = huios (zoon) . Taalgebruik in het NT : huios (zoon) . Taalgebruik in de LXX : huios (zoon) . Taalgebruik in Mc : huios (zoon) . Hebr. ben . Lat. filius . Fr. fils .

  huios (zoon)  enk. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 5 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
1 nom. enk. huios 19 1 : Mc 1,11 2 : (1) Mc 2,10 ** . (2) Mc 2,28 **. 1 : Mc 3,11 * .   1 : Mc 6,3 . 1 : Mc 8,38 ** . 3 : (1) Mc 9,7 . (2) Mc 9,9 ** . (3) Mc 9,31 ** . 3 : (1) Mc 10,33 ** . (2) Mc 10,45 ** . (3) Mc 10,46 . 2 : (1) Mc 12,35 . (2) Mc 12,37 . 1 : Mc 13,32 . 3 : (1) Mc 14,21 ** . . (2) Mc 14,41 ** . (3) Mc 14,61 . 1 : Mc 15,39 . 885 732 153 42 19 39 26 6 19 2 100 126
2 voc. enk. huie 3       1 : Mc 5,7 * .       2 : (1) Mc 10,47 *** . (2) Mc 10,48 *** .         149 140 9 1 3 3   1 1   7 7
3 gen. enk. huiou 1 1 : Mc 1,1 * .                       343 308 35 8 1 4 3   19   13 16
4 dat. enk. huiôi              1 : (1) Mc 8,31** .   2 : (1) Mc 9,12 **. (2) Mc 9,17 ***.   1 : Mc 12,6 ***. 1 : Mc 13,26 **. 1 : Mc 14,62 **.   109 95 14 3   1 5   5   4 9
5 acc. enk. huion 6           1 : (1) Mc 8,31** .   2 : (1) Mc 9,12 **. (2) Mc 9,17 ***.   1 : Mc 12,6 ***. 1 : Mc 13,26 **. 1 : Mc 14,62 **.   365 285 80 15 6 15 17 3 21 3 36 53
  totaal 29 2  1851 1560 291 69 29 62 51 10 65 5 160 211

 

  huios (zoon)  enk. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 5 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15
1 nom. mann. enk. huios 19 1 : Mc 1,11 2 : (1) Mc 2,10 ** . (2) Mc 2,28 **. 1 : Mc 3,11 * .   1 : Mc 6,3 . 1 : Mc 8,38 ** . 3 : (1) Mc 9,7 . (2) Mc 9,9 ** . (3) Mc 9,31 ** . 3 : (1) Mc 10,33 ** . (2) Mc 10,45 ** . (3) Mc 10,46 . 2 : (1) Mc 12,35 . (2) Mc 12,37 . 1 : Mc 13,32 . 3 : (1) Mc 14,21 ** . . (2) Mc 14,41 ** . (3) Mc 14,61 . 1 : Mc 15,39 .
2 voc. enk. huie 3       1 : Mc 5,7 * .       2 : (1) Mc 10,47 *** . (2) Mc 10,48 *** .        
3 gen. enk. huiou 1 1 : Mc 1,1 * .                      
5 acc. enk. huion 6           1 : (1) Mc 8,31** .   2 : (1) Mc 9,12 **. (2) Mc 9,17 ***.   1 : Mc 12,6 ***. 1 : Mc 13,26 **. 1 : Mc 14,62 **.  
  totaal 29 2 ** 2 

1. Mc (19) Mc 1,11 . (2) Mc 2,10 ** . (3) Mc 2,28 **. (4) Mc 3,11 * . (5) Mc 6,3 . (6) Mc 8,38 ** . (7) Mc 9,7 . (8) Mc 9,9 ** . (9) Mc 9,31 ** . (10) Mc 10,33 ** . (11) Mc 10,45 ** . (12) Mc 10,46 . (13) Mc 12,35 . (14) Mc 12,37 . (15) Mc 13,32 . (16) Mc 14,21 ** . (17) Mc 14,41 ** . (18) Mc 14,61 . (19) Mc 15,39 .

1 : Mc 1,11 2 : (1) Mc 2,10 ** . (2) Mc 2,28 **. 1 : Mc 3,11 * . 1 : Mc 6,3 . 1 : Mc 8,38 ** . 3 : (1) Mc 9,7 . (2) Mc 9,9 ** . (3) Mc 9,31 ** . 3 : (1) Mc 10,33 ** . (2) Mc 10,45 ** . (3) Mc 10,46 . 2 : (1) Mc 12,35 . (2) Mc 12,37 . 1 : Mc 13,32 . 3 : (1) Mc 14,21 ** . . (2) Mc 14,41 ** . (3) Mc 14,61 . 1 : Mc 15,39 .

2. voc. mann. enk. huie (zoon) . Mc (3) : (1) Mc 5,7 . (2) Mc 10,47 . (3) Mc 10,48 .

* een vorm van huios tou theou (zoon van God) . ** een vorm van ho huios tou anthrôpou (de mensenzoon) .

6. Mc (6) : (1) Mc 8,31** .  (2) Mc 9,12 **. (3) Mc 9,17 ***.  (4) Mc 12,6 ***. (5) Mc 13,26 **. (6) Mc 14,62 **. * een vorm van huios tou theou (zoon van God) . ** een vorm van ho huios tou anthrôpou (de mensenzoon) .

Een vorm van huios theou (zoon van God in Mc (4) : Mc 1,1 (gen. huiou theou = van een zoon van God) . (2) Mc 3,11 (nom. ho huios tou theou = de zoon van God) . (3) Mc 5,7 : voc. huie tou theou tou hupsistou = zoon van de allerhoogste God) . (4)

De belijdenis van Petrus "U bent de Christus" staat centraal in het marcusevangelie. Omwille van de bevestiging dat hij de messias is, werd Jezus veroordeeld (Mc 14,61). Het evangelie draagt ook de titel: begin van het evangelie van Jezus Christus, zoon van God.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Mc 1,1 Mc 1,11 Mc 3,11 Mc 8,29 Mc 9,7 Mc 14,61 Mc 15,39
 
hoti (dat)        
  su (u) su (u) su (u) houtos (deze) su (u)  
  ei (bent) ei (bent) ei (bent) estin (is) ei (bent)  
archè tou euaggeliou Ièsou Christou huiou theou (begin van het evangelie van Jezus Christus, zoon van God) ho huios mou (mijn zoon) ho huios tou theou (de zoon van God) ho christos (de Christus) ho huios mou (mijn zoon) ho christos, ho huios tou eulogètou (de messias,de zoon van de gezegende) alèthôs houtos ho anthrôpos huios theou èn (waarlijk deze mens was de zoon van God)
  ho agapètos (de beminde)     ho agapètos (de beminde)    
 13. Optreden van Johannes de Doper : Mc 1,1-6 - Mt 3,1-6 - Lc 3,1-6 - 18. Doop van Jezus :Mc 1,9-11 - Mt 3,13-17 - Lc 3,21-22 - 96. Volkstoeloop en genezingen : Mc 3,7-12 - Mt 12,15-21 - Lc 6,17-20a 162. belijdenis van Petrus Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 - 168. Verheerlijking van Jezus : Mc 9,2-10 - Mt 17,1-9 - Lc 9,28-36 - 332. Jezus voor het Sandredin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -

347. Kruisdood van Jezus : Mc 15,33-39 - Mt 27,45-54 - Lc 23,44-48 -

 

  huios (zoon)  mv. Mc Mc 2 Mc 3 Mc 10 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b.
6 nom. mann. mv. huioi 3 (1) Mc 2,19 (2) Mc 3,17 .   (3) Mc 10,35 .   1078 1048 30 9 3 5 2 4 7   17 19   
8 dat. enk. huiois  1   (1) Mc 3,28 .     364 357 7   1     2 4   1  
  totaal 4 2499 2432 67 14 4 10 2 11 23 3 28 30  23   

- hupagô (onder iets brengen, weggaan) . = hupagô (onder iets brengen, weggaan) . Taalgebruik in het ΝΤ : hupagô (onder iets brengen, weggaan) . Taalgebruik in de LXX : hupagô (onder iets brengen, weggaan) . Taalgebruik in Mc : hupagô (onder iets brengen, weggaan) .

  hupagô (weggaan)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 10 Mc 11 Mc 14 Mc 16 bijbel ΝΤ Mt Mc Lc Joh Br. Apk syn.  ev.  A. b. 
act. ind. praes. 3de pers. enk.  hupagei                 (1) Mc 14,21 .     11  11   
act. imperat.  praes. 2de pers. enk. hupage (1) Mc 1,44 .   (2) Mc 2,11 .   (3) Mc 5,19 . (4) Mc 5,34 .     (5) Mc 7,29 .   (6) Mc 8,33 .   (7) Mc 10,21 .  (8) Mc 10,52 .       24  24  11      19  23   
act. imperat.  praes. 2de pers. mv. hupagete        (1) Mc 6,38 .         (2) Mc 11,2 .   (3) Mc 14,13 .   (4) Mc 16,7 .   14  14    12  12 
act. part. praes.  nom. mann. mv. hupagontes       (1) Mc 6,31 .                          
act. part. praes.  acc. mann. mv. hupagontas        (1) Mc 6,33 .                          
  totaal 15  51  51  19  15  36  44 

2. act. imperat.  praes. 2de pers. enk. hupage (ga weg, vertrek) . Mc (8) : (1) Mc 1,44 . (2) Mc 2,11 . (3) Mc 5,19 . (4) Mc 5,34 . (5) Mc 7,29 . (6) Mc 8,33 . (7) Mc 10,21 . (8) Mc 10,52 . In deze 8 verzen is het telkens een woord van Jezus . In 6 verzen is dit woord gericht tot de genezene : (1) Mc 1,44 . (2) Mc 2,11 . (3) Mc 5,19 . (4) Mc 5,34 . (5) Mc 7,29 . (6) Mc 10,52 . In Mc 8,33 is het gericht tot Petrus , in Mc 10,21 tot de rijke man .
3. act. imperat.  praes. 2de pers. mv. hupagete (gaat weg, vertrekt) . Mc (4) : (1) Mc 6,38 . (2) Mc 11,2 . (3) Mc 14,13 . (4) Mc 16,7 .
- hupagete (ga) gevolgd door een imperatief 2de pers. mv. . (1) Mc 6,38 : hupagete idete (ga , zie = ga zien) . (2) Mc 16,7 : hupagete eipate (ga, zeg = ga zeggen) .
- kai legei autois hupagete eis tèn kômèn / polin (en hij zegt hen : ga naar het dorp / de stad) . Mc (2) : (1) Mc 11,2 . (2) Mc 14,13 .


- hupo (door) . = hupo (door) . Afkortingen : = hup' en = huf' . Taalgebruik in het NT : hupo (door) . Taalgebruik in de LXX : hupo (door) . Taalgebruik in Mc : hupo (door) .

  hupo (door)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
hupo                                  485  312  173  23  23  36  69  54  56     
hup                                  84  59  25      15  15     
huf                                                       
  totaal 11                                  578  371  207  27  11  31  40  94  69  71     

Mc (8 + 3 = 11) . hupo in Mc (8) : (1) Mc 1,9 . (2) Mc 1,13 . (3) Mc 2,3 . (4) Mc 4,21 . (5) Mc 4,32 . (6) Mc 5,26 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 13,13 . hup' in Mc (3) : (1) Mc 1,5 . (2) Mc 5,4 . (3) Mc 16,11 .

- hustereô (te kort schieten in , gebrek hebben aan) . hustereô (te kort schieten in , gebrek hebben aan) . Taalgebruik in het ΝΤ : hustereô (te kort schieten in , gebrek hebben aan) . Taalgebruik in Mc : hustereô (te kort schieten in , gebrek hebben aan) .

  hustereô  bijbel ΟΤ ΝΤ Mc syn.  ev. 
act. ind. praes. 3de pers. enk. husterei  

- husterèsis (tekort, gebrek) . husterèsis (tekort, gebrek) . Taalgebruik in het ΝΤ : husterèsis (tekort, gebrek) . Taalgebruik in Mc : husterèsis (tekort, gebrek) .

  husterèsis  bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1  gen. vr. enk. husterèseôs       1 : Mc 12,44 .