MARCUSEVANGELIE , ACHTSTE HOOFDSTUK - MC 8 -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -
- Mc 8,27-35

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

- Marcus : overzicht .
- Marcus taalgebruik - Marcus taalgebruik A - Marcus taalgebruik B - Marcus taalgebruik C - Marcus taalgebruik D - Marcus taalgebruik E - Marcus taalgebruik F - Marcus taalgebruik G - Marcus taalgebruik H - Marcus taalgebruik I - Marcus taalgebruik J - Marcus taalgebruik K - Marcus taalgebruik L - Marcus taalgebruik M - Marcus taalgebruik N - Marcus taalgebruik O - Marcus taalgebruik P - Marcus taalgebruik Q - Marcus taalgebruik R - Marcus taalgebruik S - Marcus taalgebruik T - Marcus taalgebruik U - Marcus taalgebruik Z -
- Mc : commentaar .

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Overzicht van het Marcusevangelie :   Mc 1 , Mc 2 , Mc 3 , Mc 4 , Mc 5 , Mc 6 , Mc 7 , Mc 8 , Mc 9 , Mc 10 , Mc 11 , Mc 12 , Mc 13 , Mc 14 , Mc 15 , Mc 16
Tekstuitleg per pericope - Mc 8,1-10 - Mc 8,11-13 - Mc 8,14-21 - Mc 8,22-26 - Mc 8,27-30 - Mc 8,31-32 - Mc 8,32-33 - Mc 8,34-35 - Mc 8,36-38
Tekstuitleg vers per vers - Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10 - Mc 8,11 - Mc 8,12 - Mc 8,13 - Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 - Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 - Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 - Mc 8,31 - Mc 8,32 - Mc 8,33 - Mc 8,34 - Mc 8,35 - Mc 8,36 - Mc 8,37 - Mc 8,38 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 info-bible interBible http://www.diebibel.de/  
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel        

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
- Petros (Petrus) , zie Mc 8,29 .

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Mc 8,27-35: B-cyclus, 24ste zondag door het jaar
Bibliografie

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het achtste hoofdstuk van het Marcusevangelie :
158. Tweede broodvermenigvuldiging :  Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -
159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -
160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -
161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -
162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -
163. Eerste lijdensvoorspelling : Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -
164. Berisping van Petrus : Mc 8,32-33 - Mt 16,22-23 -
165. Zijn kruis opnemen. Zijn leven verliezen om het te winnen : Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23-24 -
166. Wat baat het een mens de hele wereld te winnen : Mc 8,36-38 - Mt 16,26-27 - Lc 9,25-26 -

158. Tweede broodvermenigvuldiging :  Mc 8,1-10 - Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10 -

Mc 8,1 - Mc 8,1 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:1 en ekeinaistai hèmerai palin pollou ochlou ontos kai mè echontôn ti fagôsin proskalesamenos tous mathètas legei autois 1 in illis diebus iterum cum turba multa esset nec haberent quod manducarent convocatis discipulis ait illis  In die dagen, toen er weer een grote volksmenigte was en ze niets hadden wat ze konden eten, riep hij de leerlingen bij zich (en) zei hun :    [1] In die tijd waren er weer veel mensen bijeen en ze hadden niets te eten. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:   [1] Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen:  1 ¶ In die dagen, als er weer een grote schare is en zij niets te eten hebben, roept hij de leerlingen bij zich en zegt tot hen:  1. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, il appela à lui ses disciples et leur dit :

Statenvertaling . 1 In dezelfde dagen, als er een geheel grote schare was, en zij niet hadden, wat zij eten zouden, riep Jezus Zijn discipelen tot Zich, en zeide tot hen:
King James Bible . [1] In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,
Luther-Bibel . 1 Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen:

Tekstuitleg van Mc 8,1 . Het vers Mc 8,1 telt 20 (2 X 2 X 5) woorden en 109 letters . De getalwaarde van Mc 8,1 is 13434 (2 X 3 X 2239) .

Mc 8,1.1. en (in) . Taalgebruik in het N.T. : en (in) . Taalgebruik in Mc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en . Ned. in . Fr. dans . Voorzetsel .
Mc 8 (5) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,3 . (3) Mc 8,14 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,38 .

Mc 8,1.2. aanwijz. voornaamw. dat. vr. mv. ekeinais (die) van het aanwijz. voornaamw. ekeinos (die) . Taalgebruik in het N.T. : ekeinos (die) . Taalgebruik in Mc : ekeinos (die) .
Mc (4) : (1) Mc 1,9 (kai egeneto ...) . (2) Mc 8,1 . (3) Mc 13,17 . (4) Mc 13,24 .

Mc 8,1.3. bep. lidw. dat. vr. mv. tais (de van het bep. lidw. ho , hè , to (de / het) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (10) : (1) Mc 1,9 . (2) Mc 2,6 . (3) Mc 2,8 . (4) Mc 6,56 . (5) Mc 8,1 . (6) Mc 12,38 . (7) Mc 12,39 . (8) Mc 13,17 . (9) Mc 13,24 . (10) Mc 16,18 .

Mc 8,1.4. dat vr. enk. hèmerais (dagen) van het zelfst. naamw. hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Taalgebruik in Mc : hèmera (dag) .
(1) Mc 1,9 (kai egeneto ...) . (2) Mc 8,1 . (3) Mc 13,17 . (4) Mc 13,24 . (5) en trisin hèmerais (in drie dagen) .

Mc 8,1.1. - 4. en ekeinais tais hèmerais (in díe dagen) . Bij Marcus staat telkens en ekeinais tais hèmerais : (1) Mc 1,9 (kai egeneto ...) . (2) Mc 8,1 . (3) Mc 13,17 . (4) Mc 13,24 .

Mc 8,1.6. gen. mann. enk. pollou (veel) van het bijvoegl. naamw. polus (veel) . Taalgebruik in het N.T. : polus (veel) . Taalgebruik in Mc : polus (veel) .
Mc (1) : Mc 8,1 .

Mc 8,1.7. gen. mann. enk. οχλου = ochlou  (menigte) van het zelfst. naamw. οχλος = ochlos (menigte) . Taalgebruik in het NT : ochlos (menigte) . Taalgebruik in de LXX : ochlos (menigte) . Taalgebruik in Mc : ochlos (menigte) . Taalgebruik in Lc : ochlos (menigte) ochlos (menigte) . Mc (5) : (1) Mc 7,17 . (2) Mc 7,33 .  (3) Mc 8,1 . (4) Mc 9,17 .  (5) Mc 10,46 . Een vorm van οχλος = ochlos in de LXX (55) , in het NT (174) .

  ochlos (menigte)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Apk syn.  ev. 
1 nom. mann. enk. ochlos  49  45  13  12  28  40 
2 gen. mann. enk. ochlou  31  25  15  19 
  enk. 142 26 116 19 35 25 19 15 3 79 98
  mv.  70 13  29  17  16    48  49 
  totaal enk. en mv. 212 39  173  50  36  41  20  23  127  147 

  ochlos (menigte)   Mc Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 15 syn. 
1 nom. mann. enk. ochlos  13  (1) Mc 2,13 .   2 : (1) Mc 3,20 . (2) Mc 3,32 .   (1) Mc 4,1 .   2 : (1) Mc 5,21 . (2) Mc 5,24a - Mc 5,24b .         2 : (1) Mc 9,15 . (2) Mc 9,25 .     (1) Mc 11,18 3 : (1) Mc 12,37 . (2) Mc 12,41 . (3) Mc 12,43 .   (1) Mc 15,8 .     28 
2 gen. mann. enk. ochlou            2 : (1) Mc 7,17 . (2) Mc 7,33 .   1: Mc 8,1 1: Mc 9,17 .   1 : Mc 10,46 .           15 
3 dat. mann. enk. ochlô(i)        2 : (1) : Mc 5,27 . (2) Mc 5,30 .     (1) Mc 8,6 .             Mc 15,15 
4 acc. mann. enk. ochlon  13  1 : Mc 2,4 .   1 : Mc 3,9 . 1 : Mc 4,36 .   1 : Mc 5,31 2 :  (1) Mc 6,34 . (2) Mc 6,45 . 1 : Mc 7,14 2 : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,34 .   1 : Mc 9,14 .     1 : Mc 11,32 .   1 : Mc 12,12 .     1 : Mc 15,11 27 
5 nom. mann. mv. ochloi                   1 : Mc 10,1 .           25 
  totaal 36   

Mc 8,1.6. - 7. een combinatie van polus (veel , talrijk) en ochlos (menigte) in Mc (6) :
- polus ochlos of ochlos polus (talrijke menigte) . Mc (3) (1) Mc 5,21 . (2) Mc 5,24 .  (3) Mc 12,37 .
- pollou ochlou (talrijke menigte) . Mc (1) : Mc 8,1
- polun ochlon of ochlon polun (talrijke menigte) . Mc (2) : (1) Mc 6,34 . (2) Mc 9,14 .

Mc 8,1.9. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . D. : und . E. : and . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat.:

Mc 8,1.14. med. participium aorist nom. mann. enk. προσκαλεσάμενος = proskalesamenos (bij zich geroepen) van het werkw. προσκαλεομαι = proskaleomai (bij zich roepen) .  Taalgebruik in het NT : proskaleomai (bij zich roepen)  . Taalgebruik in de LXX : proskaleomai (bij zich roepen)  . Taalgebruik in Mc : proskaleomai (bij zich roepen) . LXX (3) : (1) Gn 28,1 . (2) 2 Mak 7,25 . (3) W 18,8 . Mt (6) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 15,10 .(3) Mt 15,32 . (4) Mt 18,2 . (5) Mt 18,32 . (6) Mt 20,25 . Mc (7) : (1) Mc 3,23 . (2) Mc 7,14 . (3) Mc 8,1 . (4) Mc 8,34 . (5) Mc 10,42 . (6) Mc 12,43 . (7) Mc 15,44 . In 6 / 7 is Jezus onderwerp . In 1 / 7 is het Pilatus (Mc 15,44) . In 7 / 7 volgt op het part. προσκαλεσάμενος = proskalesamenos (bij zich geroepen) een lijdend voorwerp .
Lc (4) : (1) Lc 7,19 . (2) Lc 15,26 . (3) Lc 16,5 . (4) Lc 18,16 . Hnd (3) : (1) Hnd 13,7 . (2) Hnd 20,1 . (3) Hnd 23,17 . Een vorm van προσκαλεομαι = proskaleomai (bij zich roepen) in de LXX (24) , in het NT (29) , in Mc in 9 verzen .

  proskaleomai (bij zich roepen)   bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  ind. pr. 3de pers. ernk. proskaleitai                   
  part. aor. nom. mann. enk. proskalesamenos  23  20        16  16     
  totaal 25  22        18  18     

1. Jezus en de leerlingen 2. Jezus en het volk 3. 4. 5. 6. 7.
Mc 3,23 Mc 7,14 Mc 8,1 Mc 8,34 Mc 10,42 Mc 12,43 Mc 15,44
kai (en) kai (en)   kai (en) kai (en) kai (en) kai (en)
proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen) proskalesamenos (bij zich geroepen)
autous (hen) palin ton ochlon (opnieuw de menigte)  tous mathètas (de leerlingen) ton ochlon sun tois mathètais autou (de menigte samen met zijn leerlingen) autous (hen)

tous mathètas autou (zijn leerlingen)

ton kenturiôna (de centurio)
        ho Ièsous (Jezus)    
en parabolais elegen (zei hij in parabels) elegen (zei hij) legei (zegt hij) eipen (zei hij) legei (zegt hij)  eipen (zei hij) epèrôtèsen (vroeg hij)
autois (hen) autois (hen) autois (hen) autois (hen) autois (hen) autois (hen) auton (hem)
118. De Beëlzebubcontroverse : Mc 3,22-27 - Mt 12,24-30 - Lc 11,15-23 - 155. Rein en onrein : Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 -   165. Zijn kruis opnemen... : Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23-24       

Mc 8,1.15. bep. lidw. acc. mann. mv. τους = tous (de) . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,1.16. acc. mann. mv. μαθητας = mathètas (leerlingen) van het zelfst. naamw. μαθητης = mathètès (leerling) . Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling) . Taalgebruik in de LXX : mathètès (leerling) . Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling) . Mt (10) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mt 20,17 . (8) Mt 21,1 . (9) Mt 22,16 . (10) Mt 26,45 . Mc (7) : (1) Mc 6,45 .   (2) Mc 8,1 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 9,14 . (6) Mc 9,31 .   (7) Mc 12,43 . Lc (13) : (1) Lc 5,30 . (2) Lc 6,13 . (3) Lc 6,20 .  (4) Lc 9,14 . (5) Lc 9,43 . (6) Lc 10,23 . (7) Lc 11,1 . (8) Lc 12,1 . (9) Lc 12,22 .  (10) Lc 16,1 . (11) Lc 17,1 . (12) Lc 17,22 .  (13) Lc 22,45 . Een vorm van μαθητης = mathètès in de LXX (-) , in het NT (262) . Het woordgebruik van μαθητης = mathètès (leerling) in het meervoud is bij Mc en Lc bijna gelijk ; in Mt en Joh is dat bijna het dubbele van Mc en Lc , in Hnd komt het het minst voor . Ook interessant om te bekijken is het gebruik van de nom. en de acc. . Slechts in Lc en Joh overtreft de acc. de nom. .

  mathètès (leerling) mv. Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  syn. ev.
5 nom. mv. mathètai 2 : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,23 .     1 : Mc 5,31 3 : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,29 . (3) Mc 6,35 . 2 : (1) Mc 7,5 . (2) Mc 7,17 . 2 : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,27 . 1 : Mc 9,28 . 3 : (1) Mc 10,10 . (2) Mc 10,13 . (3) Mc 10,24 . 1 : Mc 11,14 .     2 : (1) Mc 14,12 . (2) Mc 14,16 .   105 105 38 17 10 36 4 65 101
6 gen. mv. mathètôn   1  : Mc 3,7 .       1 : Mc 7,2 . 1 : Mc 8,10 .   1 :  Mc 10,46 . 1 : Mc 11,1 .   1 : Mc 13,1 .   2 : (1) Mc 14,13 . (2) Mc 14,14 .   45 45 3 8 7 18 9 18  36 
7 dat. mv. mathètais 2 : (1) Mc 2,15 . (2) Mc 2,16. 1 : Mc 3,9 . 1 : Mc 4,34 .     1 : Mc 6,41 .   2 : (1) Mc 8,6 . (2)Mc 8,34 . 1 : Mc 9,18 . 1 : Mc 10,23 .       1 : Mc 14,32 . 1 : Mc 16,7 . 41 41 17 11 3 7 3 31  38 
8 acc. mv. mathètas         1 : Mc 6,45 .     3 : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,27 . (3) Mc 8,33 . 2 : (1) Mc 9,14 . (2) Mc 9,31 .     1 : Mc 12,43 .       39 39 10 7 13 1 8 30  31 
  Totaal   256 256 71 43 37 77 28 151  228 

Mc 8,1.14. - 16. proskalesamenos (samengeroepen bij zich) . Mc (6 / 7: Jezus is onderwerp) : (1) Mc 3,23 (A) . (2) Mc 7,14 (B) . (3) Mc 8,1 (C) . (4) Mc 8,34 (D) . (5) Mc 10,42 (E) . (6) Mc 12,43 (F) . zeshoek

- proskalesamenos autous (samengeroepen hen) in Mc (2) : (1) Mc 3,23 . (2) Mc 10,42 . Zeshoek ABCDEF diagonaal AE .
- proskalesamenos (...) ton ochlon (samengeroepen het volk) in Mc (2) : (1) Mc 7,14 . (2) Mc 8,34 . Zeshoek ABCDEF diagonaal BD .
- proskalesamenos tous mathètas (samengeroepen de leerlingen) in Mc (2) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 12,43 . Zeshoek ABCDEF diagonaal CF .
- proskalesamenos ton ochlos sun tois mathètais autou (samengeroepen het volk met zijn leerlingen) in Mc (1) : Mc 8,34 .

proskalesamenos (Jezus is onderwerp in 6 / 7) + een vorm van het werkw. legô (ik zeg) / eipon (ik zei) + pers. voornaanw. dat. mann. mv. autois (hen) . Zeshoek ABCDEF .
- proskalesamenos (bij zich geroepen) ... elegen autois (zei hij hen) . Mc (2) : (1) Mc 3,23 . (2) Mc 7,14 . Zeshoek ABCDEF zijde AB .
- proskalesamenos (bij zich geroepen) ... legei autois (zegt hij hen) . Mc (2) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 10,42 . Zeshoek ABCDEF diagonaal CE
- proskalesamenos (bij zich geroepen) ... eipen autois (zei hij hen) . Mc (2) : (1) Mc 8,34 . (2) Mc 12,43 . Zeshoek ABCDEF diagonaal DF
In Mc 3,23 riep Jezus de schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren afgedaald bij zich en sprak tot hen in parabels . In Mc 7,14 riep Jezus opnieuw de menigte bij zich om het een parabel te vertellen .

- Mc 8,1 : proskalesamenos tous mathètas legei autois (samengeroepen de leerlingen zegt hij aan hen) .
- Mc 12,43 : kai proskalesamenos tous mathètas autou eipen autois (en samengeroepen de leerlingen zei hij aan hen) .

proskalesamenos tous mathètas (samengeroepen de leerlingen) . Mc (2) : (1) Mc 8,1 .  (2) Mc 12,43 .

17. actief indicatief praesens derde persoon enkelvoud legei (hij zegt) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .
Mc (62) . Mc 8 (5) . (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . Een vorm van legô (zeggen in Mc in 15 verzen , van eipon (ik zei) in 5 verzen .

Mc 8,1.18. voornaamwoord dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen) van het voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

Duality

- proskalesamenos tous mathètas (samengeroepen de leerlingen) . Mc (2) : (1) Mc 8,1 .  (2) Mc 12,43 .

Mc 8,2 - Mc 8,2 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling  Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem 
8:2 splagchnizomai epi ton ochlon oti èdè èmerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti fagôsin 2 misereor super turba quia ecce iam triduo sustinent me nec habent quod manducent  "Ik heb medelijden met de volksmenigte, want al drie dagen blijven ze bij me en ze hebben niets wat ze zouden kunnen eten,  2 Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare; want zij zijn nu drie dagen bij Mij gebleven, en hebben niet, wat zij eten zouden.  [2] ‘Ik heb te doen met deze mensen: ze zijn al drie dagen bij Me en hebben niets te eten.  [2] ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten.  2 mijn hart trekt samen om deze schare, omdat ze nu al drie dagen bij mij blijven en niets te eten hebben;   2. « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. 

Statenvertaling . 2 Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare; want zij zijn nu drie dagen bij Mij gebleven, en hebben niet, wat zij eten zouden.
King James Bible . I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:
Luther-Bibel . 2 Mich jammert das Volk, denn sie haben nun drei Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen.

Tekstuitleg van Mc 8,2 . Dit vers Mc 8,2 telt 15 (3 X 5) woorden en 75 (3 X 5 X 5) letters . De getalwaarde van Mc 8,2 is 8781 (3 X 2927) .

Mc 8,2.3. bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc 8 (6) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 8,32 . (5) Mc 8,34 . (6) Mc 8,36 .

Mc 8,2.5. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het N.T. : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,2.6. èdè (reeds)  Taalgebruik in het N.T. : èdè (reeds) . Taalgebruik in Mc : èdè (reeds) .
Mc (7) : (1) Mc 4,37 . (2) Mc 6,35 . (3) Mc 8,2 . (4) Mc 11,11 . (5) Mc 13,28 . (6) Mc 15,42 . (7) Mc 15,44 .

Mc 8,2.8. treis (drie) . telwoord . Taalgebruik in het N.T. : telwoorden . Taalgebruik in Mc : telwoorden .
Mc (5) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,31 . (3) Mc 9,5 . (4) Mc 9,31 . (5) Mc 10,34 .

Mc 8,2.11. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,3 - Mc 8,3 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:3 kai ean apolusô autous nèstei ei oikon autôn ekluthèsontai en tèi odôi kai tines autôn apo makrothen eisin 3 et si dimisero eos ieiunos in domum suam deficient in via quidam enim ex eis de longe venerunt   en als ik hen hongerig wegzend naar huis, zullen ze onderweg bezwijken ; en enkelen van hen zijn van ver gekomen.     [3] En als Ik ze met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Bovendien komen sommigen van ver.’  [3] Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’  3 en als ik hen hongerig loslaat op hun huis aan, zullen ze onderweg in elkaar zakken; en sommigen van hen zijn van ver weg!  3. Si je les renvoie à jeun chez eux, ils vont défaillir en route, et il y en a parmi eux qui sont venus de loin. »  

Statenvertaling . 3 En indien Ik hen nuchteren naar hun huis laat gaan, zo zullen zij op den weg bezwijken; want sommigen van hen komen van verre.
King James Bible . [3] And if I send them away fasting to their own houses, they will faint by the way: for divers of them came from far.
Luther-Bibel . 3 Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten; denn einige sind von ferne gekommen.

Tekstuitleg van Mc 8,3 .

1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

2. ean (indien) . Taalgebruik in het N.T. : ean (indien) . Taalgebruik in Mc : ean (indien) .
Mc (32) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,35 . (3) Mc 8,38 .

4. pers. voornaamw. acc. mann. mv. autous (hen) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (40) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,9 . (4) Mc 8,13 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 8,31 .

6. eis (naar, tot) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

10. en (in) . Taalgebruik in het N.T. : en (in) . Taalgebruik in Mc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en . Ned. in . Fr. dans . Voorzetsel .
Mc 8 (5) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,3 . (3) Mc 8,14 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,38 .

11. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc 8 (4) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,38 .

12. dat. vr. enk. hodô(i)  van het zelfst. naamw. hodos (weg) . Taalgebruik in het N.T. : hodos (weg) . Taalgebruik in Mc : hodos (weg) .
Mc (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .  (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .  (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 .

10. - 12.

13. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,4 - Mc 8,4 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:4 kai apekrithèsan autôi oi mathètai autou oti pothen toutou dunèsetai ti ôde chortasai artôn ep erèmia 4 et responderunt ei discipuli sui unde istos poterit quis hic saturare panibus in solitudine   En zijn leerlingen antwoordden hem : "Waarvandaan zou iemand dezen hier kunnen verzadigen met broden in een woestenij?"    [4] En zijn leerlingen antwoordden Hem: ‘Waar haal je hier in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om deze mensen te eten te geven?’  [4] Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’  4 Dan antwoorden zijn leerlingen hem: waarvandaan zal iemand deze mensen kúnnen verzadigen met broden in de woestijn die het hier is?  4. Ses disciples lui répondirent : « Où prendre de quoi rassasier de pains ces gens, ici, dans un désert ? » 

Statenvertaling . 4 En Zijn discipelen antwoordden Hem: Van waar zal iemand dezen met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen?
King James Bible . [4] And his disciples answered him, From whence can a man satisfy these men with bread here in the wilderness?
Luther-Bibel . 4 Seine Jünger antworteten ihm: Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen?

Tekstuitleg van Mc 8,4 .

1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc (555) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

3. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

4. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

5. nom. mann. mv. mathètai (leerlingen) . Taalgebruik in het N.T. : mathètès (leerling) . Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling) . Bij Mc niet in het enk.
Mc (17) . (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,23 . (3) Mc 5,31 . (4) Mc 6,1 . (5) Mc 6,29 . (6) Mc 6,35 . (7) Mc 7,5 . (8) Mc 7,17 . (9) Mc 8,4 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 9,28 . . (12) Mc 10,10 . (13) Mc 10,13 . (14) Mc 10,24 . (15) Mc 11,14 . (16) Mc 14,12 . (17) Mc 14,16 .

6. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

7. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het N.T. : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

11. nom. mann. enk. tis (wie) van het vrag. , betrekk. of onbep. voornaamw. tis . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord tis . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord tis . Ned. wie , wat ? een .
Mc (24) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,34 .

Mc 8,5 - Mc 8,5 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:5 kai èrôta autous posous echete artous oi de eipan hepta 5 et interrogavit eos quot panes habetis qui dixerunt septem  En hij vroeg hun : "Hoeveel broden hebben jullie ?" Zij nu zeiden : "Zeven".     [5] Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Ze zeiden: ‘Zeven.’   [5] Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze.  5 Hij heeft hun gevraagd: hoeveel broden hebt ge?, en zij zeggen: zeven!  5. Et il leur demandait : « Combien avez-vous de pains ? » - « Sept », dirent-ils.  

Statenvertaling . 5 En Hij vraagde hun: Hoeveel broden hebt gij? En zij zeiden: Zeven.
King James Bible . [5] And he asked them, How many loaves have ye? And they said, Seven.
Luther-Bibel . 5 Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben.

Tekstuitleg van Mc 8,5 . Het vers Mc 8,5 telt 10 (2 X 5) woorden en 46 (2 X 23) letters . De getalwaarde van Mc 8,5 is 6392 ( 2 X 2 X 2 X 17 X 47) .

Mc 8,5.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,5.2. act. ind. imperf. 3de pers. enk. ηρωτα = èrôta (hij / zij vroeg) van het werkw. ερωταω = erôtaô (vragen) . Taalgebruik in het NT : erôtaô . Taalgebruik in de LXX : erôtaô . Bijbel (9) : (1) Gn 40,7 . (2) 1 S 22,10 . (3) Jr 37,17 . (4) Mt 16,13 . (5) Mc 7,26 . (6) Mc 8,5 . (7) Lc 7,36 . (8) Joh 4,47 . (9) Hnd 3,3 . Een vorm van ερωταω = erôtaô (vragen) in de LXX (70) , in het NT (62) , in Mc (3) .
- וַתִּשְׁאַל = waththisjë`al (en zij vroeg) < prefix voegwoord wë + act. ind. imperf. 3de pers. vr. enk. van het werkw. שָׁאַל = sjâ´al (verlangen, eisen, vragen) . Taalgebruik in Tenakh : sjâ´al (verlangen, eisen, vragen) . Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , aleph = 1 , lamed = 12 of 30 ; totaal : 34 (2 X 17) OF 331 (priemgetal) . Structuur : 3 - 1 - 3 . De som van de elementen is telkens 7 . Niet in Tenakh . Hebreeuwse vertaling van het Griekse ηρωτα = èrôta (hij / zij vroeg) van het werkw. ερωταω = erôtaô (vragen) .  

Mc 8,5.3. pers. voornaamw. acc. mann. mv. autous (hen) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (40) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,9 . (4) Mc 8,13 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 8,31 .

Mc 8,5.7. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

Mc 8,5.8. de (echter) . Taalgebruik in het N.T. : de (echter) . Taalgebruik in Mc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Mc (149 + 2) . Mc 8 Mc 8 (5 + 1) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,9 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,35 (d') .

Mc 8,5.7. - 8. hoi de (zij echter) . Mc () . Mc 8 (2) : (3) Mc 8,5 . (4) Mc 8,28 .

Mc 8,5.9. act. ind. aor. 3de p. mv. eipan (zij zeiden) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (9) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 10,4 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,39 . (6) Mc 11,6 . (7) Mc 12,7 . (8) Mc 12,16 . (9) Mc 16,8 . De leerlingen antwoorden op een vraag van Jezus . In de inleiding op de vraag staat èrôta (hij vroeg) .

Mc 8,5.7. - 9. hoi de eipan (zij echter zeiden) . Mc (7) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 10,4 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,39 . (6) Mc 11,6 . (7) Mc 12,16 .

Duality

- act. ind. imperf. 3de pers. enk. èrôta (zij vroeg) van het werkw. erôtaô (vragen) . Mc (2) : (1) Mc 7,26 . (2) Mc 8,5 .
- kai èrôta (en hij / zij vroeg) : (1) Mc 7,26 . (2) Mc 8,5 .

Mc 8,6 - Mc 8,6 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:6 kai paraggellei tôi ochlôi anapesein epi tès gès kai labôn tous epta artous eucharistèsas eklasen kai edidou tois mathètais autou hina paratithôsin kai parethèkan tôi ochlôi 6 et praecepit turbae discumbere supra terram et accipiens septem panes gratias agens fregit et dabat discipulis suis ut adponerent et adposuerunt turbae  En hij droep de volksmenigte op te gaan liggen op de grond ; en hij nam de zeven broden, en hij dankte (en) brak en gaf ze aan zijn leerlingen opdat ze die voorzetten ; en ze zetten die voor aan de volksmenigte.     [6] Hij vroeg de menigte om op de grond te gaan zitten. Hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen om ze uit te delen; en ze deelden ze uit aan de menigte.   [6] Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze.  6 Dan kondigt hij aan de schare af dat ze moeten neerzitten op de aarde; hij neemt de zeven broden aan, spreekt een dankzegging uit, breekt, en geeft aan zijn leerlingen om voor te zetten, en zij zetten voor aan de schare.  6. Et il ordonne à la foule de s'étendre à terre ; et, prenant les sept pains, il rendit grâces, les rompit et il les donnait à ses disciples pour les servir, et ils les servirent à la foule. 

Statenvertaling . 6 En Hij gebood de schare neder te zitten op de aarde, en Hij nam de zeven broden, en gedankt hebbende, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen, opdat zij ze zouden voorleggen; en zij leiden ze der schare voor.
King James Bible . [6] And he commanded the people to sit down on the ground: and he took the seven loaves, and gave thanks, and brake, and gave to his disciples to set before them; and they did set them before the people.
Luther-Bibel . 6 Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie teilten sie unter das Volk aus.

Tekstuitleg van Mc 8,6 .

1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

8. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

9. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

10. act. part. aor. nom. mann. enk. λαβων = labôn (genomen hebbende) van het werkw. λαμβανω = lambanô (nemen) . Taalgebruik in de Septuaginta : lambanô (nemen) . Taalgebruik in het NT : lambanô (nemen) . Bijbel (86) . LXX (46) . NT (40) . Pentateuch (27) . Ex (9) . Ex 24 (3) : Ex 24,6 - Ex 24,7 - Ex 24,8 . Mt (11) : (1) Mt 13,31 . (2) Mt 14,19 . (3) Mt 17,27 . (4) Mt 25,16 . (5) Mt 25,18 . (6) Mt 25,20 . (7) Mt 26,26 . (8) Mt 26,27 . (9) Mt 27,24 . (10) Mt 27,48 . (11) Mt 27,59 . Mc (5) : (1) Mc 6,41 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 9,36 . (4) Mc 14,22 . (5) Mc 14,23 . Lc (7) : (1) Lc 6,4 . (2) Lc 9,16 . (3) Lc 13,19 . (4) Lc 20,29 . (5) Lc 22,19 . (6) Lc 24,30 . (7) Lc 24,43 . Joh (4) : (1) Joh 3,33 . (2) Joh 13,4 . (3) Joh 13,30 . (4) Joh 18,3 . Een vorm van λαμβανω = lambanô (nemen) in het NT (258) , in de LXX (1335) . In Lc : X vormen van lambanô (nemen) in 23 verzen in 11 / 24 hoofdstukken . In Hnd : X vormen van lambanô (nemen) in 29 verzen in 18 / 28 hoofdstukken . In de LXX kan λαμβανω = lambanô de vertaling van 39 Hebreeuwse werkw. zijn .

lambanô (nemen)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 

Totaal

1593 1335 258 53 20 22 46 29 34+16 23 95 141 50 15

- Hebreeuws . וַיּקַּח = wajjiqqach (en hij nam) < prefix nevensch. voegwoord waw + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. van het werkw. לָקַח = lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Taalgebruik in Tenakh : lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 , qoph = 19 of 100 , chet = 8 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 138 (2 X 3 X 23) . Structuur : 3 - 1 - 8 . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (199) . Pentateuch (86) . Eerdere Profeten (80) . Latere Profeten (17) . 12 Kleine Profeten (1) . Geschriften (15) . Gn (46) . Ex (15) : (1) Ex 2,1 . (2) Ex 4,20 . (3) Ex 6,20 . (4) Ex 6,23 . (5) Ex 13,19. (6) Ex 14,7 . (7) Ex 18,2 . (8) Ex 18,12 . (9) Ex 24,6 . (10) Ex 24,7 . (11) Ex 24,8 . (12) Ex 32,4 . (13) Ex 32,20 . (14) Ex 34,4 . (15) Ex 40,20 . Ex 24 (3) . Ex 24,6 - Ex 24,7 - Ex 24,8 beginnen met וַיּקַּח = wajjiqqach (en hij nam) . Een vorm van לָקַח = lâqach in Tenakh (90) .
- Ned. : nemen . D. : nehmen . E. : take . Fr. : prendre . Grieks : λαμβανω = lambanô (nemen) . Taalgebruik in het NT : lambanô (nemen) .Hebreeuws : לָקַח = lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Taalgebruik in Tenakh : lâqach (nemen, grijpen, ontvangen) . Lat. : accipere (ad-capere = aan-grijpen, aannemen) .

11. bep. lidw. acc. mann. mv. τους = tous (de) . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

16. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

18. bep. lidw. dat. mann. + onz. mv. tois . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (47) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,34 .

19. dat. man. mv. mathètais (leerlingen) van het zelfst. naamw. mathètès (leerling) . Taalgebruik in het N.T. : mathètès (leerling) . Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling) . Bij Mc niet in het enk.
Mc (11) . (1) Mc 2,15 . (2) Mc 2,16 . (3) Mc 3,9 . (4) Mc 4,34 . (5) Mc 6,41 .  (6) Mc 8,6 . (7) Mc 8,34 . (8) Mc 9,18 . (9) Mc 10,23 .  (10) Mc 14,32 . (11) Mc 16,7 .

20. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

18. - 20. tois mathètais autou (aan zijn leerlingen) . Mc (9 / 11) . Niet in (1) Mc 4,34 . (2) Mc 9,18 .

21. hina (opdat) . Taalgebruik in het N.T. : hina (opdat) . Taalgebruik in Mc : hina (opdat) . Voorzetsel van doel .
Mc 8 (3) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,30 .

Mc 8,7 - Mc 8,7 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:7 kai eichon ichthudia oliga kai eulogèsas auta eipen kai tauta paratithenai 7 et habebant pisciculos paucos et ipsos benedixit et iussit adponi   En ze hadden enkele visjes en hij zegende die (en) zei ook deze voor te zetten.     [7] Ze hadden ook een paar visjes. Hij sprak er de zegenbede over uit en vroeg hun ook die uit te delen.  [7] Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen.  7 Ze hebben ook een paar visjes gehad; hij zegent die en zegt dat ze ook die moeten voorzetten  7. Ils avaient encore quelques petits poissons ; après les avoir bénis, il dit de les servir aussi. 

Statenvertaling . 7 En zij hadden weinige visjes; en als Hij gezegend had, zeide Hij, dat zij ook die zouden voorleggen.
King James Bible . [7] And they had a few small fishes: and he blessed, and commanded to set them also before them.
Luther-Bibel . 7 Und sie hatten auch einige Fische, und er dankte und ließ auch diese austeilen.

Tekstuitleg van Mc 8,7 .

Mc 8,7.1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,7.5. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,7.7. voornaamw. nom. + acc. onz. mv. auta (het, die) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (5) : (1) Mc 5,10 . (2) Mc 8,7 . (3) Mc 10,14 . (4) Mc 10,16 . (5) Mc 15,24 .

Mc 8,7.8. act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (56) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,7 . (2) Mc 8,34 .

Mc 8,7.9. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,8 - Mc 8,8 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:8 kai efagon kai echortasthèsan kai èran perisseumata klasmatôn hepta spurida 8 et manducaverunt et saturati sunt et sustulerunt quod superaverat de fragmentis septem sportas  En ze aten en werden verzadigd.; en ze namen de overschotten van de brokken op : zeven manden .     [8] Ze hadden volop te eten en ze haalden zeven manden op met brokken die over waren.   [8] De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol.  . 8 Zij eten en worden verzadigd, en als ze de overgeschoten brokken ophalen zijn dat zeven manden.  8. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta les restes des morceaux : sept corbeilles !  

Statenvertaling . 8 En zij hebben gegeten, en zijn verzadigd geworden, en zij namen het overschot der brokken op, zeven manden.
King James Bible . [8] So they did eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets.
Luther-Bibel . 8 Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll.

Tekstuitleg van Mc 8,8 .

1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

3. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

5. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,9 - Mc 8,9 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

8:9 èsan de ô tetrakischilioi kai apelusen autous

9 erant autem qui manducaverunt quasi quattuor milia et dimisit eos  Ze waren nu ongeveer met vierduizend. En hij zond hen weg.     [9] Er waren zo’n vierduizend mensen. Hij stuurde ze weg.   [9] Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg.  9 Ze zijn met zo’n vierduizend geweest. Dan laat hij hen los.   9. Or ils étaient environ quatre mille. Et il les renvoya ;  

Statenvertaling . 9 Die nu gegeten hadden, waren omtrent vier duizend; en Hij liet hen gaan.
King James Bible . [9] And they that had eaten were about four thousand: and he sent them away.
Luther-Bibel . 9 Und es waren etwa viertausend; und er ließ sie gehen.

Tekstuitleg van Mc 8,9 .

2. de (echter) . Taalgebruik in het N.T. : de (echter) . Taalgebruik in Mc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Mc (149 + 2) . Mc 8 Mc 8 (5 + 1) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,9 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,35 (d') .

5. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

7. pers. voornaamw. acc. mann. mv. autous (hen) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (40) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,9 . (4) Mc 8,13 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 8,31 .

Mc 8,10 - Mc 8,10 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,1 - Mc 8,2 - Mc 8,3 - Mc 8,4 - Mc 8,5 - Mc 8,6 - Mc 8,7 - Mc 8,8 - Mc 8,9 - Mc 8,10
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

8:10 kai euthus embas eis to ploion meta tôn mathètôn autou èlthen eis ta merè Dalmanoutha

10 et statim ascendens navem cum discipulis suis venit in partes Dalmanutha   En terstond stapte hij in de boot met zijn leerlingen (en) ging naar het landdeel van dalmanuta.     [10] Meteen stapte Hij met zijn leerlingen in de boot en ging naar het gebied van Dalmanuta*.  [10] Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta.  10 ¶ Meteen stapt hij met zijn leerlingen de boot in en komt zo in de gebieden van Dalmanoeta.   10. et aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il vint dans la région de Dalmanoutha.  

Statenvertaling . 10 En terstond in het schip gegaan zijnde met Zijn discipelen, is Hij gekomen in de delen van Dalmanutha.
King James Bible . [10] And straightway he entered into a ship with his disciples, and came into the parts of Dalmanutha.
Luther-Bibel . 10 Und alsbald stieg er in das Boot mit seinen Jüngern und kam in die Gegend von Dalmanuta.

Tekstuitleg van Mc 8,10 . Het vers Mc 8,10 telt 15 (3 X 5) woorden en 68 (2 X 2 X 17) letters . De getalwaarde van Mc 8,10 is 7845 (3 X 5 X 523) .

Mc 8,10.1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,10.2. euthus (tijd : onmiddellijk , dadelijk , terstond ; plaats : rechtstreeks , direct , zonder omwegen) . Verwijzing in N.T. : euthus (onmiddellijk , rechtstreeks) . Verwijzing in Mc : euthus (onmiddellijk , rechtstreeks) . euthunô (recht houden , recht maken) .
Mc (40) . Mc 8 (1) : (30) Mc 8,10 .

Mc 8,10.3. act. part. aor. nom. mann. enk. embas van het werkw. embainô (inklimmen) . Taalgebruik in het N.T. : embainô (inklimmen) . Taalgebruik in Mc : embainô (inklimmen) .
Mc (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .

Mc 8,10.4. eis (naar, tot) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc (151) . Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,10.5. bep. lidw. nom. + acc. onz. enk. to (het) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (108) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .

Mc 8,10.6. acc. onz. enk. ploion (boot) . Taalgebruik in het N.T. : ploion (boot) . Taalgebruik in Mc. : ploion (boot) . N. vloot . L. navis . N. boot . E. ship . D. Boot .
Mc (7) . In de formule eis to ploion (in de boot) in Mc (5) : (1) Mc 4,37 . (2) Mc 5,18 . (3) Mc 6,45 . (4) Mc 6,51 . (5) Mc 8,10 .

Mc 8,10.4. - 6. eis to ploion (in de boot) (5 / 5) : (1) Mc 4,37 . (2) Mc 5,18 . (3) Mc 6,45 . (4) Mc 6,51 . (5) Mc 8,10 .

Mc 8,10.3. - 6. embas eis to ploion (ingestapt in de boot) . Mc (1) : Mc 8,10 .
ploion (boot) in vier verzen in combinatie met een vorm van embainô (inklimmen) : (1) Mc 4,1 . (2) Mc 5,18 . (3) Mc 6,45 . (4) (5) Mc 8,10 . In Mc 6,51 in combinatie met een vorm van anabainô (omhoogklimmen) .

Mc 8,10.7.

meta (na , met) . Verwijzing in N.T. : meta (na , met) . Verwijzing in Mc : meta (na , met) . Voorzetsel . Hebr. `im . Lat. cum . Ned. met . Fr. avec (met) ; après (na , < ad pressum = tot ge-perst , opeengeperst ; primere , pressum : persen , ) .
Mc (34 + 16) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,31 . (3) Mc 8,38 .  

Mc 8,10.8. bep. lidw. gen. tôn (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (90) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,31 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,10.9. gen. mann. mv. μαθητων == mathètôn (van leerlingen) van het zelfst. naamw. μαθητης = mathètès (leerling) . Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling) . Taalgebruik in de LXX : mathètès (leerling) . Mc (8) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 7,2 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 10,46 . (5) Mc 11,1 . (6) Mc 13,1 . (7) Mc 14,13 . (8) Mc 14,14 . Lc (7) : (1) Lc 6,17 . (2) Lc 7,18 . 3) Lc 9,40 . (4) Lc 11,1 . (5) Lc 19,29 . (6) Lc 19,37 . (7) Lc 22,11 . Een vorm van μαθητης = mathètès in de LXX (-) , in het NT (262) .

  mathètès (leerling) bijbel  OT  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
6 gen. mv. mathètôn 45   45 3 8 7 18 9     18  36 
  Totaal   256   256 71 43 37 77 28     151  228 

- תַלְמִיד = talëmîd (leerling) . Zie het werkw. לָמַד = lâmad (leren, onderrichten) . Taalgebruik in Tenakh : lâmad (leren, onderrichten) . Getalwaarde : lamed = 12 of 30 ; mem = 13 of 40 , daleth = 4 ; totaal : 29 of 74 (2 X 37) . Structuur : 3 - 4 - 4 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (1) : 1 Kr 25,8 .

Mc 8,10.7. - 9. μετα των μαθητων = meta tôn mathètôn (met de leerlingen) . NT (8) : Mt (1) : Mt 26,18 . Mc (3) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 14,14 . Lc (1) : Lc 22,11 . Joh (3) : (1) Joh 6,3 . (2) Joh 11,54 . (3) Joh 18,2 .

Mc 8,10.10. pers. voornaamw. 3de pers. gen. mann. enk. αυτου = autou van het pers. voornaamw. αυτος = autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos . Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

  autos enk. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
2 gen. mann. enk. autou  143  13  10  12  16  17  15  6883  5685  1198  225  143  220  150  118  256  86  588  738 
  totaal 413  35  17  27  14  34  34  18  33  32  30  18  25  47  34  12884  9893  2991  510  413  593  475  350  504  146  1670  2145 

9. - 10. μαθητας αυτου = mathètas autou (zijn leerlingen) . NT (22) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mc 6,45 . (8) Mc 8,1 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,33 . (11) Mc 9,31 . (12) Mc 12,43 . (13) Lc 5,30 . (14) Lc 6,13 . (15) Lc 6,20 .  (16) Lc 9,1 (variante lezing) . (17) Lc 9,14 . (18) Lc 9,43 . (19) Lc 11,1 . (20) Lc 12,1 . (21) Lc 12,22 .  (22) Lc 16,1 . Mt (6) . Mc (6) . Lc (10) .
- μαθηται αυτου = mathètai autou (zijn leerlingen) . NT (58) . Mt (19) . Mc (13) . Lc (7) . Joh (19) .
- μαθητων αυτου = mathètôn autou (van zijn leerlingen) . NT (27) . Mt (2) . Mc (7) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 7,2 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 10,46 . (5) Mc 11,1 . (6) Mc 13,1 . (7) Mc 14,13 . Lc (4) . Joh (14) .
- μαθηταις αυτου = mathètais autou (aan zijn leerlingen) . NT (29) . Mt (14) . Mc (10) . Lc (1) . Joh (4) .
- Totalen . NT (136) . Mt (41) . Mc (36) . Lc (22) . Joh (37) .

Mc 8,10.7. - 10. μετα των μαθητων αυτου = meta tôn mathètôn autou (met zijn leerlingen) . NT (5) . Mc (2) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 8,10 . Joh (3) : (1) Joh 6,3 . (2) Joh 11,54 . (3) Joh 18,2 .

Eénmaligheid

- embas eis to ploion (ingestapt in de boot) . Mc (1) : Mc 8,10 .

Duality

- act. part. aor. nom. mann. enk. embas van het werkw. embainô (inklimmen) . Mc (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .
- meta tôn mathètôn autou (met zijn leerlingen) . Mc (2) : (1) Mc 3,7 (meta tôn mathètôn autou = met zijn leerlingen) . (2) Mc 8,10 (meta tôn mathètôn autou = met zijn leerlingen) .

159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,11 - Mc 8,12 - Mc 8,13 -

Na de tweede broodvermenigvuldiging volgt een twistgesprek met de Farizeeën.

Mc 8,11 - Mc 8,11 : 159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,11 - Mc 8,12 - Mc 8,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

8:11 kai exèlthon oi Farisaioi kai èrxanto suzètein autôi zètountes par autou sèmeion apo tou ouranou peirazontes auton

11 et exierunt Pharisaei et coeperunt conquirere cum eo quaerentes ab illo signum de caelo temptantes eum  En de Farizeeën gingen uit en begonnen met hem te redetwisten. Ze zochten vanwege hem een teken van de hemel om hem op de proef te stellen.     [11] De farizeeën liepen uit en gingen met Hem in discussie. Ze vroegen van Hem een teken* uit de hemel, om Hem op de proef te stellen.   [11] Daar kwamen de Farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel.   11 De farizeeërs lopen uit en beginnen ruzie met hem te zoeken, door bij hem een teken uit de hemel te zoeken en hem zo op de proef te stellen.  11. Les Pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui ; ils demandaient de lui un signe venant du ciel, pour le mettre à l'épreuve.  

Statenvertaling . 11 En de Farizeën gingen uit, en begonnen met Hem te twisten, begerende van Hem een teken van den hemel, Hem verzoekende.
King James Bible . [11] And the Pharisees came forth, and began to question with him, seeking of him a sign from heaven, tempting him.
Luther-Bibel . 11 Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel.

Tekstuitleg van Mc 8,11 . Het vers Mc 8,11 telt 17 woorden en 97 letters . De getalwaarde van Mc 8,11 is 11092 (2X 2 X 47 X 59) .

1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

2. ind. aor. 1ste pers. enk. + 3de pers. mv. exèlthon (ik ging uit of zij gingen uit) exerchomai (uitgaan, naar buiten gaan) . Taalgebruik in het N.T. : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Taalgebruik in Mc : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Zie ook Taalgebruik in Mc : eiserchomai (binnengaan) .

3. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

4. nom. mann. mv. farisaioi (Farizeeën) . Taalgebruik in het N.T. : Pharisaioi (Farizeeën) . Taalgebruik in Mc : Pharisaioi (Farizeeën) .
Mc (8) : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,24 . (3) Mc 3,6 . (4) Mc 7,1 . (5) Mc 7,3 . (6) Mc 7,5 . (7) Mc 8,11 . (8) Mc 10,2 .
gen. mann. mv. farisaiôn (van de Farizeeën) . Mc (4) : (1) Mc 2,16 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 8,15 . (4) Mc 12,13 .

5. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

8. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

11. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

14. bep. lidw. nom. gen. enk. tou (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
(116) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,35 . (6) Mc 8,38 .

16. act. part. praes. nom. m. + vr. mv. peirazontes (beproevende) van het werkw. peirazô (beproeven, op de proef stellen) . Taalgebruik in het N.T. : peirazô (beproeven, op de proef stellen) . Taalgebruik in Mc : peirazô (beproeven, op de proef stellen) . peira : proef , poging . Lat. probare (proberen , be-proeven) . ex-periment (uit-probering , ervaring) . Hebr. nâsâh .
Mc (2) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 10,2 . Een vorm van peirazô (beproeven) in 4 verzen in Mc : (1) Mc 1,13 .  (2) Mc 8,11 . (3) Mc 10,2 .  (4) Mc 12,15 .  

17. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (146) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,26 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,12 - Mc 8,12 : 159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,11 - Mc 8,12 - Mc 8,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem

8:12 kai anastenaxa tôi pneumati autou legei ti hè genea autè zètei sèmeion amèn legô humin ei dothèsetai tèi geneai tautèi sèmeion

12 et ingemescens spiritu ait quid generatio ista quaerit signum amen dico vobis si dabitur generationi isti signum   En hij verzuchtte diep in zijn geest (en) zei :waarom zoekt het een teken ? Voorwaar ik zeg u, geenszins zal aan dit geslacht een teken gegeven worden".     [12] Hij zuchtte hartgrondig en zei: ‘Deze mensen verlangen een teken? Ik verzeker u: aan deze mensen wordt beslist geen teken gegeven!’   [12] Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’  12 Hij slaakt een zucht, van diep uit zijn geest, en zegt: wat zoekt dit geslacht een teken?– zeker is het, zeg ik als aan dít geslacht een teken wordt gegeven!  12. Gémissant en son esprit, il dit : « Qu'a cette génération à demander un signe ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. »  

Statenvertaling . 12 En Hij, zwaarlijk zuchtende in Zijn geest, zeide: Wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden!
King James Bible . [12] And he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek after a sign? verily I say unto you, There shall no sign be given unto this generation.
Luther-Bibel . 12 Und er seufzte in seinem Geist und sprach: Was fordert doch dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden!

Tekstuitleg van Mc 8,12 .

Mc 8,12.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,12.4. dat. onz. enk. pneumati van het zelfst. naamw. pneuma (geest) . Taalgebruik in het N.T. : pneuma (geest) . Taalgebruik in Mc : pneuma (geest) . Lat. spiritus . Fr. esprit . Ned. geest .
Mc (7) : (1) Mc 1,8 . (2) Mc 1,23 . (3) Mc 2,8 . (4) Mc 5,2 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 9,25 . (7) Mc 12,36 .

Mc 8,12.5. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

6. actief indicatief praesens derde persoon enkelvoud legei (hij zegt) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .
Mc (62) . Mc 8 (5) . (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . Een vorm van legô (zeggen in Mc in 15 verzen , van eipon (ik zei) in 5 verzen .

Mc 8,12.13. amèn (amen, ja, voorwaar) . Taalgebruik in het N.T. : amèn (amen, ja, voorwaar) . Taalgebruik in Mc : amèn (amen, ja, voorwaar) .
Mc (13) : (1) Mc 3,28 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 9,1 . (4) Mc 9,41 . (5) Mc 10,15 . (6) Mc 10,29 . (7) Mc 11,23 . (8) Mc 12,43 . (9) Mc 13,30 . (10) Mc 14,9 . (11) Mc 14,18 . (12) Mc 14,25 . (13) Mc 14,30 .

Mc 8,12.14. act. ind. praes. 1ste pers. enk. legô (ik zeg) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . Mc (19) . Mc

Mc 8,12.15. pers. voornaamw. 2de pers. dat. mann. mv. humin (aan jullie) van het pers. voornaamw. humeis (jullie) . Taalgebruik in het N.T. : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord .
Mc (34) . Mc

Mc 8,12.13. - 15. amèn legô humin (voorwaar ik zeg jullie) . Mc (13) : (1) Mc 3,28 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 9,1 . (4) Mc 9,41 . (5) Mc 10,15 . (6) Mc 10,29 . (7) Mc 11,23 . (8) Mc 12,43 . (9) Mc 13,30 . (10) Mc 14,9 . (11) Mc 14,18 . (12) Mc 14,25 . (13) Mc 14,30 .

Mc 8,12.16. act. ind. pr. 2de pers. enk. van het werkw. eimi (zijn) (A) en ei (indien, of) : voegwoord van voorwaarde (B) . Taalgebruik in het N.T. : ei . Taalgebruik in Mc : ei . Mc (42) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,12 (B) . (2) Mc 8,14 (B) . (3) Mc 8,23 (B) . (4) Mc 8,29 (A) . (5) Mc 8,34 (B) .  

Mc 8,12.18. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc 8 (4) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,38 .

Mc 8,13 - Mc 8,13 : 159. Vraag om een teken uit de hemel : Mc 8,11-13 - Mt 16,1-4 - Mt 12,38-42 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,11 - Mc 8,12 - Mc 8,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:13 kai afeis autous palin embas apèlthen eis to peran 13 et dimittens eos ascendens iterum abiit trans fretum et dimittens eos ascendens iterum abiit trans fretum   En hij liet hen ; hij stapte weer in (en) ging heen naar de overkant .     [13] Hij liet hen staan, ging weer aan boord en vertrok naar de overkant.   [13] Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.  13 Hij laat hen daar, stapt weer in en vaart weg naar de overkant.  13. Et les laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive.  

Statenvertaling . 13 En Hij verliet hen, en wederom in het schip gegaan zijnde, voer Hij weg naar de andere zijde.
King James Bible . [13] And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.
Luther-Bibel . 13 Und er verließ sie und stieg wieder in das Boot und fuhr hinüber.

Tekstuitleg van Mc 8,13 .

Mc 8,13.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,13.3. pers. voornaamw. acc. mann. mv. autous (hen) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (40) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,9 . (4) Mc 8,13 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 8,31 .

Mc 8,13.5. act. part. aor. nom. mann. enk. embas van het werkw. embainô (inklimmen) . Taalgebruik in het N.T. : embainô (inklimmen) . Taalgebruik in Mc : embainô (inklimmen) .
Mc (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .

Mc 8,13.7. eis (naar, tot) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,13.8. bep. lidw. nom. + acc. onz. enk. to (het) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc 8 (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .

Duality

- act. part. aor. nom. mann. enk. embas van het werkw. embainô (inklimmen) . Mc (2) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,13 .

160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -

Mc 8,14 - Mc 8,14 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:14 kai epelathonto labein artous kai ei mè ena arton ouk eichon meth eautôn en tôi ploiôi 14 et obliti sunt sumere panes et nisi unum panem non habebant secum in navi  En  ze hadden vergeten broden te nemen en behalve één brood hadden ze niets bij zich in de boot.   [14] Ze hadden vergeten brood mee te nemen, en ze hadden maar één brood bij zich in de boot.   [14] De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot.   14 Ze vergeten daarbij broden mee te nemen, en behalve één brood hebben ze in de boot niets bij zich gehad.  14. Ils avaient oublié de prendre des pains et ils n'avaient qu'un pain avec eux dans la barque. 

Statenvertaling . 14 En Zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen, en hadden niet dan een brood met zich in het schip.
King James Bible . [14] Now the disciples had forgotten to take bread, neither had they in the ship with them more than one loaf.
Luther-Bibel . 14 Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen, und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot.

Tekstuitleg van Mc 8,14 .

1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

5. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

6. act. ind. pr. 2de pers. enk. van het werkw. eimi (zijn) (A) en ei (indien, of) : voegwoord van voorwaarde (B) . Taalgebruik in het N.T. : ei . Taalgebruik in Mc : ei . Mc (42) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,12 (B) . (2) Mc 8,14 (B) . (3) Mc 8,23 (B) . (4) Mc 8,29 (A) . (5) Mc 8,34 (B) .

14. en (in) . Taalgebruik in het N.T. : en (in) . Taalgebruik in Mc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en . Ned. in . Fr. dans . Voorzetsel .
Mc 8 (5) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,3 . (3) Mc 8,14 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,38 .

16. acc. onz. enk. ploion (boot) . Taalgebruik in het N.T. : ploion (boot) . Taalgebruik in Mc. : ploion (boot) . N. vloot . L. navis . N. boot . E. ship . D. Boot .
Mc (6) . In de formule en tô(i) ploiô(i) (in de boot) in Mc (6) : (1) Mc 1,19 . (2) Mc 1,20 . (3)  Mc 4,36 . (4) Mc 5,21 . (5) Mc 6,32 . (6)  Mc 8,14 .

Mc 8,15 - Mc 8,15 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:15 kai diestelleto autois legôn orate blepete apo tè zumè tôn Farisaiôn kai tè zumè Hèrôidou 15 et praecipiebat eis dicens videte cavete a fermento Pharisaeorum et fermento Herodis  En hij gebood hun, zeggend: "Zie, wacht je voor het zuurdeeg van de Farizeeën en het zuurdeeg van Herodes".     [15] Hij waarschuwde hen met de woorden: ‘Kijk uit en pas op voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’  [15] Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’  15 Toen is hij hun geboden gaan geven en heeft gezegd: ziet toe, kijkt uit voor het zuurdeeg van de farizeeërs en het zuurdeeg van Herodes!  15. Or il leur faisait cette recommandation : « Ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des Pharisiens et du levain d'Hérode. » 

Statenvertaling . 15 En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u van den zuurdesem der Farizeën, en van den zuurdesem van Herodes.
King James Bible . [15] And he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees, and of the leaven of Herod.
Luther-Bibel . 15 Und er gebot ihnen und sprach: Schaut zu und seht euch vor vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes.

Tekstuitleg van Mc 8,15 .

Mc 8,15.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,15.2. mediaal ind. imperf. 3de pers. enk diestelleto (hij beval) van het werkwoord diastellomai (bevelen) . Taalgebruik in het N.T. : diastellomai (bevelen) . Taalgebruik in Mc : diastellomai (bevelen) . diastellô (uiteenhalen, uiteen-stellen, uiteen-zetten, scheiden, bepalen) .
Mc (2) : (1) Mc 7,36 . (2) Mc 8,15 .
mediaal ind. aor. 3de pers. enk. diesteilato (hij beval) : Mc (3)  : (1) Mc 5,43 . (2) Mc 7,36 . (3) Mc 9,9 .

Mc 8,15.3. voornaamwoord dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen) van het voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

Mc 8,15.4. act. ind. praes. nom. mann. enk. legôn (zeggende) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (18) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,15 . (2) Mc 8,26 . (3) Mc 8,27 .

6. act. ind. pr. + imperat. pr. 2de pers. mv. blepete (jullie kijken, kijkt) . van het werkw. blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in het N.T. : blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in Mc : blepô (kijken, zien) .
Mc (8) : (1) Mc 4,24 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,18 . (4) Mc 12,38 . (5) Mc 13,5 . (6) Mc 13,9 . (7) Mc 13,23 . (8) Mc 13,33 . Een vorm van blepô (kijken, zien) in Mc in 14 verzen .

Mc 8,15.8. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

Mc 8,15.10. bep. lidw. gen. tôn (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (90) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,31 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,15.11. gen. mann. mv. farisaiôn (van de Farizeeën) . Taalgebruik in het N.T. : Pharisaioi (Farizeeën) . Taalgebruik in Mc : Pharisaioi (Farizeeën) .
Mc (4) : (1) Mc 2,16 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 8,15 . (4) Mc 12,13 .
nom. mann. mv. farisaioi (Farizeeën) . Mc (8) : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,24 . (3) Mc 3,6 . (4) Mc 7,1 . (5) Mc 7,3 . (6) Mc 7,5 . (7) Mc 8,11 . (8) Mc 10,2 .

Mc 8,15.12. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,15.13. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

Mc 8,16 - Mc 8,16 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:16 kai dielogizonto pro allèlous oti artous ouk echousin 16 et cogitabant ad alterutrum dicentes quia panes non habemus  En ze overlegden onder elkaar : We hebben geen broden (meegebracvht".     [16] Ze praatten er onder elkaar over dat ze geen brood hadden.  [16] Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden.   16 En zij bleven tegen elkaar maar zeggen dat ze geen broden hadden.  16. Et eux de faire entre eux cette réflexion, qu'ils n'ont pas de pains. 

Statenvertaling . 16 En zij overleiden onder elkander, zeggende: Het is, omdat wij geen broden hebben.
King James Bible . [16] And they reasoned among themselves, saying, It is because we have no bread.
Luther-Bibel . 16 Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hätten.

Tekstuitleg van Mc 8,16 .

Mc 8,16.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,16.5. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het N.T. : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,17 - Mc 8,17 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:17 kai gnou legei autoi ti dialogizesthe oti artou ouk echete oupô noeite oude suniete pepôrômenèn echete tèn kardian umôn 17 quo cognito Iesus ait illis quid cogitatis quia panes non habetis nondum cognoscitis nec intellegitis adhuc caecatum habetis cor vestrum   En hij wist het (en) zei hun : "Wat overleg je, dat je geen broden hebt ? Begrijp je nog niet of versta je niet ? Heb je dan je hart verhard ?     [17] Toen Hij dat merkte, zei Hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen en verstaan* jullie het nog niet? Is jullie hart versteend?   [17] Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers?  17 Als hij dat merkt, zegt hij tot hen: wat blijft ge nu zeggen dat ge geen broden hebt?– begrijpt ge nog niets en verstaat ge niets?– is uw hart verhard?–   17. Le sachant, il leur dit : « Pourquoi faire cette réflexion, que vous n'avez pas de pains ? Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas ? Avez-vous donc l'esprit bouché, 

Statenvertaling . 17 En Jezus, dat bekennende, zeide tot hen: Wat overlegt gij, dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet, en verstaat gij niet, hebt gij nog uw verharde hart?
King James Bible . [17] And when Jesus knew it, he saith unto them, Why reason ye, because ye have no bread? perceive ye not yet, neither understand? have ye your heart yet hardened?
Luther-Bibel . 17 Und er merkte das und sprach zu ihnen: Was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht, und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch?

Tekstuitleg van Mc 8,17 .

1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

3. actief indicatief praesens derde persoon enkelvoud legei (hij zegt) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .
Mc (62) . Mc 8 (5) . (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . Een vorm van legô (zeggen in Mc in 15 verzen , van eipon (ik zei) in 5 verzen .

4. voornaamwoord dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen) van het voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

1. - 6.
- Mc 2,17 : kai akousas ho ièsous legei autois (en gehoord zegt Jezus hen) .
- Mc 8,17 : kai gnous ho ièsous legei autois (en geweten zegt Jezus hen) . Sommige tekstlezingen zonder ho ièsous (Jezus) .

7. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het N.T. : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

17. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (109) . Mc (4) : (1) Mc 8,17 . (2) Mc 8,26 . (3) Mc 8,35 . (4) Mc 8,36 .

Mc 8,18 - Mc 8,18 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:18 ofthalmous echontes ou blepete kai ôta echontes ouk akouete kai ou mnèmoneuete 18 oculos habentes non videtis et aures habentes non auditis nec recordamini  Ogen heb je (en) je ziet niet, en oren heb je (en) je hoort niet. En ben je niet indachtig,    [18] Jullie hebben toch ogen, zie je dan niet? Jullie hebben toch oren, hoor je dan niet? Herinneren jullie je dan niet   [18] Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer  18 ‘ge hebt ogen maar kijkt niet, ge hebt oren en hoort niet’?– herinnert ge u niet,   18. des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre ? Et ne vous rappelez-vous pas,  

Statenvertaling . 18 Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet?
King James Bible . [18] Having eyes, see ye not? and having ears, hear ye not? and do ye not remember?
Luther-Bibel . 18 Habt Augen und seht nicht, und habt Ohren und hört nicht, und denkt nicht daran:

Tekstuitleg van Mc 8,18 .

2. act.  part. praes. nom. mann. + vr. mv. echontes (hebbende) echô (hebben, bezitten) . Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in het N.T. . Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in Mc . Lat. habere . Ned. hebben . Fr. avoir .
Mc (3) : (1) Mc 2,17 .  (2) Mc 8,18 .   (3) Mc 10,23 .  

4. act. ind. pr. + imperat. pr. 2de pers. mv. blepete (jullie kijken, kijkt) . van het werkw. blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in het N.T. : blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in Mc : blepô (kijken, zien) .
Mc (8) : (1) Mc 4,24 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,18 . (4) Mc 12,38 . (5) Mc 13,5 . (6) Mc 13,9 . (7) Mc 13,23 . (8) Mc 13,33 . Een vorm van blepô (kijken, zien) in Mc in 14 verzen .

5. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

7. act.  part. praes. nom. mann. + vr. mv. echontes (hebbende) echô (hebben, bezitten) . Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in het N.T. . Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in Mc . Lat. habere . Ned. hebben . Fr. avoir .
Mc (3) : (1) Mc 2,17 .  (2) Mc 8,18 .   (3) Mc 10,23 .  

10. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,19 - Mc 8,19 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
/ 8:19 ote tou pente artous eklasa ei tous pentakischilious posous kofinous klasmatôn plèrei èrate legousin autôi dôdeka 19 quando quinque panes fregi in quinque milia et quot cofinos fragmentorum plenos sustulistis dicunt ei duodecim  toen ik de vijf broden gebroken heb voor de vijfduizend, hoeveel korven vol brokken je opgenomen hebt ?" Ze zeiden hem : "Twaalf".     [19] hoeveel volle korven met brokken je hebt opgehaald toen Ik die vijf broden gebroken heb voor de vijfduizend?’ Ze zeiden Hem: ‘Twaalf.’  [19] hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze.  19 toen ik de vijf broden heb gebroken voor de vijfduizend, hoeveel korven met brokken ge vol hebt opgehaald? Ze zeggen tot hem: twaalf!   19. quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de couffins pleins de morceaux vous avez emportés ? » Ils lui disent : « Douze » - 

Statenvertaling . 19 En gedenkt gij niet, toen Ik de vijf broden brak onder de vijf duizend mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? Zij zeggen Hem: Twaalf.
King James Bible . [19] When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve.
Luther-Bibel . 19 Als ich die fünf Brote brach für die fünftausend, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten: Zwölf.

Tekstuitleg van Mc 8,19 .

1. hote (toen) . Taalgebruik in N.T. : hote (toen) . Taalgebruik in Mc : hote (toen) . Voegwoord van tijd .
Mc (12) : (1) Mc 1,32 . (2) Mc 2,25 . (3) Mc 4,6 . (4) Mc 4,10 . (5) Mc 6,21 .   (6) Mc 7,17 . (7) Mc 8,19 . (8) Mc 8,20 . (9) Mc 11,1 . (10) Mc 14,12 . (11) Mc 15,20 . (12) Mc 15,41 .

2. bep. lidw. acc. mann. mv. tous (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

6. eis (naar, tot) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

7. bep. lidw. acc. mann. mv. τους = tous (de) . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

12. plèreis (vol) . Verwijzing : pimplèmi (vervullen, vol maken) , zie Lc 4,1 . Nominatief meervoud . In vijfentwintig verzen in de bijbel . In twintig verzen in het O.T. . In vijf verzen in het N.T. : (1) Mt 14,20 . (2) Mt 15,37 . (3) Mc 8,19 . (4) Hnd 6,3 (zeven getuigen - plèreis pneumatos kai sofias = vol van geest en wijsheid) . (5) Hnd 19,28 .

15. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

Mc 8,20 - Mc 8,20 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:20 ote tou epta ei tou tetrakischiliou posôn spuridôn plèrômata klasmatôn èrate kai legousin epta 20 quando et septem panes in quattuor milia quot sportas fragmentorum tulistis et dicunt ei septem  Toen (ik) de zeven (broden gebroken heb) voor de vierduizend, hoeveel manden gevuld met brokken heb je toen opgenomen?" En ze zeiden (hem) : "Zeven".     [20] ‘En hoeveel manden vol met brokken je hebt opgehaald toen met die zeven broden voor de vierduizend?’ Ze zeiden Hem: ‘Zeven.’  [20] ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze.  20 En toen met de zeven voor de vierduizend, hoeveel manden vol brokken ge toen hebt opgehaald? En zij zeggen: zeven!  20. « Et lors des sept pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportées ? » Et ils disent : « Sept. »  

Statenvertaling . 20 En toen Ik de zeven brak onder de vier duizend mannen, hoeveel volle manden met brokken gij opnaamt? En zij zeiden: Zeven.
King James Bible . [20] And when the seven among four thousand, how many baskets full of fragments took ye up? And they said, Seven.
Luther-Bibel . 20 Und als ich die sieben brach für die viertausend, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten: Sieben.

Tekstuitleg van Mc 8,20 .

1. hote (toen) . Taalgebruik in N.T. : hote (toen) . Taalgebruik in Mc : hote (toen) . Voegwoord van tijd . Mc (12) : (1) Mc 1,32 . (2) Mc 2,25 . (3) Mc 4,6 . (4) Mc 4,10 . (5) Mc 6,21 .   (6) Mc 7,17 . (7) Mc 8,19 . (8) Mc 8,20 . (9) Mc 11,1 . (10) Mc 14,12 . (11) Mc 15,20 . (12) Mc 15,41 .

2. bep. lidw. acc. mann. mv. τους = tous (de) . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

4. eis (naar, tot) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

5. bep. lidw. acc. mann. mv. τους = tous (de) . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

12. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

14. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

Mc 8,21 - Mc 8,21 : 160. Het zuurdeeg van de Farizeeën : Mc 8,14-21 - Mt 16,5-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,14 - Mc 8,15 - Mc 8,16 - Mc 8,17 - Mc 8,18 - Mc 8,19 - Mc 8,20 - Mc 8,21 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:21 kai elegen autois oupô suniete 21 et dicebat eis quomodo nondum intellegitis   En hij zei hun : "(En) nog begrijp je niet?"    [21] Hij zei tegen hen: ‘En jullie begrijpen het nog niet?’  [21] Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’  21 Hij heeft tot hen gezegd: en nog verstaat ge het niet?   21. Alors il leur dit : « Ne comprenez-vous pas encore ? » 

Statenvertaling . 21 En Hij zeide tot hen: Hoe verstaat gij niet?
King James Bible . [21] And he said unto them, How is it that ye do not understand?
Luther-Bibel . 21 Und er sprach zu ihnen: Begreift ihr denn noch nicht?

Tekstuitleg van Mc 8,21 .

1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

2. actief indicatief imperf. 3de pers. enk. elegen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in het N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . Mc (31) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,21 . (2) Mc 8,24 .
Een vorm van legô (zeggen) in Mc 8 (14) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,15 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,19 . (6) Mc 8,20 . (7) Mc 8,21 . (8) Mc 8,24 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,28 . (12) Mc 8,29 . (13) Mc 8,30 . (14) Mc 8,33 .

3. voornaamwoord dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen) van het voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 - Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -

STAP-VERHAAL VOOR STAP-VERHAAL : Mc 8,22-26 en Mc 10,46-52 : telkens de genezing van een blinde .

161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 - Mc 8,22-26 - 1. Jezus en de leerlingen 2. de begeleiders van de blinde 3. Jezus 4. de blinde 5. Jezus 6. de blinde 7. Jezus
  Mc 8,22a Mc 8,22b Mc 8,23 Mc 8,24 Mc 8,25a Mc 8,25b Mc 8,26
  kai (en) kai (en) kai (en) kai (en)   kai (en) kai (en)
  T.T. T.T. aorist en imperfectum aorist en imperfectum aorist aorist en imperfectum aorist

Personages van het verhaal zijn Jezus (en zijn leerlingen) , de begeleiders van de blinde en de blinde zelf . Er vinden 7 scènes plaats . De pericope begint met kai (en) en in 5 van de 6 veranderingen van personage begint de zin met een kai (en) . Het is overduidelijk een kai (en)teks t. Kai (en) komt in Mc 8,22-26 10X voor .

Mc 8,22 - Mc 8,22 : 161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:22 kai erchontai eis Bèthsaidan kai ferousin autôi tuflon kai parakalousin auton ina autou ayètai 22 et veniunt Bethsaida et adducunt ei caecum et rogabant eum ut illum tangeret   En ze kwamen te Betsaïda, en ze brachten hem een blinde en smeekten hem dat hij hem zou aanraken.     [22] Ze kwamen in Betsaïda*. Ze brachten een blinde bij Hem en vroegen Hem om die aan te raken.   [22] Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken.  22 ¶ Zij komen aan in Betsaïda. Ze brengen een blinde bij hem, en roepen hem te hulp, of hij hem wil aanraken.   22. Ils arrivèrent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle, en le priant de le toucher.

Statenvertaling . 22 En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte.
King James Bible . [22] And he cometh to Bethsaida; and they bring a blind man unto him, and besought him to touch him.
Luther-Bibel . 22 Und sie kamen nach Betsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre.

Tekstuitleg van Mc 8,22 . Het vers Mc 8,22 telt 14 (2 X 7) woorden en 77 (7 X 11) letters . De getalwaarde van Mc 8,22 is 9796 (2 X 2 X 31 X 79) . Mc 8,22 .telt drie nevenschikkende hoofdzinnen . De laatste nevenschikkende zin heeft een bijzin van doel .

Mc 8,22.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,22.2. indicatief tegenwoordige tijd derde persoon meervoud erchontai (zij gaan) van het werkwoord erchomai ( gaan , komen ) . Taalgebruik in het N.T. : erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in Mc. : erchomai (gaan, komen) .
Mc (12) : (1) Mc 2,3 . (2) Mc 2,18 . (3) Mc 5,15 . (4) Mc 5,35 . (5) Mc 5,38 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 10,46 . (8) Mc 11,15 . (9) Mc 11,27 . (10) Mc 12,18 . (11) Mc 14,32 . (12) . Mc 16,2 .
De 3de pers. mv. verwijst naar Jezus en zijn leerlingen . In Mc 7 - 8 wordt een vorm van ièsous (Jezus) enkel in Mc 8,27 vermeld .

Mc 8,22.3. eis (naar, tot) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,22.2. - 3. erchontai + eis (naar) + plaatsbepaling (6 / 12) :
(1) Mc 5,38 (erchontai eis ton oikon...= zij gaan naar het huis van de overste van de synagoge) .
(2) Mc 8,22 (erchontai eis tèn Betsaïdan = zij gaan naar Betsaïda) .
(3) Mc 10,46 (erchontai eis Ierichô = zij gaan naar Jericho) .
(4) Mc 11,15 (erchontai eis Hierosoluma = zij gaan naar Jeruzalem) .
(5) Mc 11,27 (erchontai palin eis Hierosoluma = zij gaan opnieuw naar Jeruzalem) .
(6) Mc 14,32 (erchontai eis chôrion hou to onoma Gethsèmani = zij gaan naar de plaats waarvan de naam Getsemani) .
In Mc 8,22 en Mc 10,46 staat de zin aan het begin van de pericope . Hierop volgt telkens een verhaal van de genezing van een blinde . Na de pericope Mc 8,22-26 volgt de pericope van de belijdenis van Petrus . In de pericope Mc 10,46-52 staat we voor de poorten van Jeruzalem . Op deze pericope volgt de intrede van Jezus in Jeruzalem .

Mc 8,22.4. acc. vr. enk. bèthsaïdan (Betsaïda) . Mc (2) : (1) Mc 6,45 . (2) Mc 8,22 . Taalgebruik in het N.T. : Bètsaïda (Betsaïda) . Taalgebruik in Mc : Bètsaïda (Betsaïda) .
(1) Mc 6,45 . kai proagein eis to peran pros Bèthsaidan (en vooruit te varen naar de overkant bij Betsaïda) . Het staat bij het begin van de pericope .
(2) Mc 8,22 . Kai erchontai eis Bèthsaïdan (en zij gaan naar Betsaïda) . Het staat aan het begin van de pericope .
STAP VOOR STAP !

Mc 8,22.5. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,22.6. act. indic. praes. 3de pers. mv. ferousin (zij voeren) van het werkw. ferô (voeren, dragen) . Taalgebruik in het N.T. : ferô (voeren, dragen) . Taalgebruik in Mc : ferô (voeren, dragen) .
Mc (4) : (1) Mc 7,32 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 11,7 . (4) Mc 15,22 .

Mc 8,22.7. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

Mc 8,22.6. - 7. ferousin autô(i) = zij voeren naar hem . In Mc (2) : (1) Mc 7,32 . (2) Mc 8,22 .

Mc 8,22.8. acc. mann. enk. tuflon (blinde) van het bijvoegl. naamw. tuflos (blind) . Taalgebruik in het N.T. : tuflos (blind) . Taalgebruik in Mc : tuflos (blind) . In Mc een vorm van tuflos in 4 verzen . Steeds zelfstandig gebruikt .
- nom. mann. enk. tuflos  : (1) Mc 10,46 . (2) Mc 10,51 .
- acc. mann. enk. tuflon : (1) Mc 8,22 . (2) Mc 10,49 .  
In Mc 8,22-26 wordt de blinde bij Jezus gebracht en wordt hij door Jezus genezen zonder enige inbreng van de blinde zelf . In Mc 10,46-52 komt de blinde na herhaaldelijk aandringen bij Jezus en spreekt de blinde zijn verlangen uit om te zien .

Mc 8,22.9. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,22.10. act. ind. pr. 3de p. mv. parakalousin (zij roepen ter hulp) van het werkw. parakaleô (bijroepen, ter hulp roepen , troosten , bijstaan , aanbevelen) . Vertalingen : Latijn : exhortare ; Nederlands : aansporen , oproepen . Taalgebruik in het N.T. : parakaleô - ad-vocare (bij-roepen) . Taalgebruik in Mc : parakaleô - ad-vocare (bij-roepen) .
Mc (2) : (1) Mc 7,32 . (2) Mc 8,22 .
Een vorm van parakaleô (ter hulp roepen) in Mc (9) wordt telkens gevolgd door auton (hem) waarmee Jezus is bedoeld .

Mc 8,22.11. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (146) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,26 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,22.12. hina (opdat) . Taalgebruik in het N.T. : hina (opdat) . Taalgebruik in Mc : hina (opdat) . Voorzetsel van doel .
Mc (3) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,30 .
Een vorm van parakaleô (ter hulp roepen) in Mc (9) wordt telkens gevolgd door hina (opdat) (5 / 9) : (1) Mc 5,10 . (2) Mc 5,18 . (3) Mc 6,56 . (4) Mc 7,32 . (5) Mc 8,22 .

Mc 8,22.13. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

Mc 8,22.14. conj. aor. 3de pers. enk. hapsètai (hij zou aanraken) van het werkw. haptomai (vastgrijpen, aanraken) . Taalgebruik in het N.T. : haptomai (vastgrijpen, aanraken) . Taalgebruik in Mc : haptomai (vastgrijpen, aanraken) . Lat. tangere , tango , tetigi , tactum : aanraken , belasten , grenzen aan . Gn 20,4 : Hebr. qârab . qërâbh (oorlog, strijd, zie Ps 144,1) . s' avancer < ab ante : vooruit komen , naderen . -> carabine : karabijn ; cabarinière : gendarme , soldaat . Fr. approcher > ad prope : benaderen . Mc (2) : (1) Mc 8,22 . (2) Mc 10,13 .

STAP VOOR STAP ELEMENTEN (Mc 8,22):
1. erchontai (zij gaan) + hapax : eis bèthsaïdan = naar Betsaïda (Mc 8,22) EN hapax : eis ièricho = naar Jericho (Mc 10,46) . Hierop volgt telkens een verhaal over de genezing van een blinde . Na de pericope Mc 8,22-26 volgt de pericope van de belijdenis van Petrus . In de pericope Mc 10,46-52 staat we voor de poorten van Jeruzalem . Op deze pericope volgt de intrede van Jezus in Jeruzalem .
1. Betsaïda : Mc (2) : (1) Mc 6,45 . (2) Mc 8,22 .
2. ferousin autô(i) = zij voeren naar hem . In Mc (2) : (1) Mc 7,32 (een dove en slecht sprekende) . (2) Mc 8,22 (een blinde) .
3. In Mc 8,22-26 wordt de blinde bij Jezus gebracht en wordt hij door Jezus genezen zonder enige inbreng van de blinde zelf . In Mc 10,46-52 komt de blinde na herhaaldelijk aandringen bij Jezus en spreekt de blinde zijn verlangen uit om te zien . Slechts in deze twee verhalen komt een vorm van tuflos (blind) voor .
3. parakalousin (zij roepen ter hulp) . Mc (2) : (1) Mc 7,32 . (2) Mc 8,22 . In beide verzen : parakalousin auton hina (zij roepen ter hulp opdat) .
4. hapsètai (hij zou aanraken) . In Mc (2) : (1) Mc 8,22 (een blinde) . (2) Mc 10,13 (kinderen) .
- (1) Mc 8,22 (een blinde) : hina autou hapsètai (opdat hij hem zou aanraken) .
- (2) Mc 10,13 (kinderen) : hina autôn hapsètai (opdat hij hen zou aanraken) .
Mc 8,23 - Mc 8,23 : 161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:23 kai epilabomeno tè cheiro tou tuflou exènegken auton exô tè kômè kai ptusa ei ta ommata autou epithei ta cheira autôi epèrôta auton ei ti blepei 23 et adprehendens manum caeci eduxit eum extra vicum et expuens in oculos eius inpositis manibus suis interrogavit eum si aliquid videret   En hij nam de blinde bij de hand vast (en) bracht hem buiten het dorp ;en hij spoog in zijn ogen, legde hem de handen op (en) ondervroeg hem : "Zie je iets?"   [23] Hij nam de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij spuwde op zijn ogen, legde hem de handen op, en vroeg hem: ‘Ziet u al iets?’  [23] Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: ‘Ziet u iets?’  23 Hij neemt de blinde bij de hand en als hij hem buiten het dorp heeft gebracht, spuugt hij in zijn ogen, legt hem de handen op en vraagt hem: kun je al kijken?  23. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait : « Aperçois-tu quelque chose ? »  

Statenvertaling . 23 En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en leide de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag.
King James Bible . [23] And he took the blind man by the hand, and led him out of the town; and when he had spit on his eyes, and put his hands upon him, he asked him if he saw ought.
Luther-Bibel . 23 Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf ihn und fragte ihn: Siehst du etwas?

Tekstuitleg van Mc 8,23 .

Mc 8,23 : kai (en) epilabomenos tès cheiros tou tuflou eksènegken (en genomen hebbende bij de hand van de blinde voerde hij) auton (hem) eksô tès kômès (buiten het dorp)  kai ptusas eis ta ommara autou (gespuwd op zijn ogen) epitheis tas cheiras autôi (opgelegd de handen op hem)  ...

Mc 8,23.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,23.3. gen. vr. enk. της = tès (de) van het bepaald lidw. vr. enk. ἡ = hè . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in de LXX : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

  lidw. enk. Mc  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  OT NT Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
5. gen. vr. enk. tès 65  5271  4202  1069  107  65  109  72  164  430  122  281  353 

- bepaald lidw. Ned. : de . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Grieks : ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,23.4. gen. mann. enk. χειρος = cheiros (van de hand) van het zelfst. naamw. χειρ = cheir (hand) . Taalgebruik in het NT : cheir (hand) . Taalgebruik in de LXX : cheir (hand) . Mc (4) : (1) Mc 1,31 .  (2) Mc 5,41 .  (3) Mc 8,23 .  (4) Mc 9,27 . Een vorm van χειρ = cheir (hand) in de LXX (1943) , in het NT (176) , in Mc (25) .
- יָד = jâd (hand) . Taalgebruik in Tenakh : jâd (hand) . Getalwaarde : jod = 10 . daleth = 4 . Totaal 14 (2 X 7) . Structuur : 1 - 4 . De som van de elementen is telkens 5 .
- יָד = jâd (hand) < zelfst. naamw. met 2 medeklinkers en oorspronkelijk 1 korte klinker (qal-vorm) (Lettinga(6) 24c1) . De korte klinker onderging een verandering van kwantiteit (korte a werd lange a) onder invloed van de pausa-vorm (Lettinga(6) 13h)
- Ned. : hand . Arabisch : يد = jad (hand) . Taalgebruik in de Qoran : jad (hand) . D. : Hand . E. : hand . Fr. : main . Grieks : χειρ = cheir (hand) . Taalgebruik in het NT : cheir (hand) ; cfr chirurgie, chiropraxie . Hebreeuws : יָד = jâd (hand) . Taalgebruik in Tenakh : jâd (hand) . Lat. :manus (cfr manufacture, manuel = handleiding, manipuler) .

cheir bijbel  OT  NT  Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk Lc Hnd
gen. vr. enk. cheiros 292 266 26 2 4 3 3 9 1 4   (1) Lc 1,71 . (2) Lc 1,74 . (3) Lc 8,54 .   (1) Hnd 2,23 . (2) Hnd 3,7 . (3) Hnd 7,25 . (4) Hnd 11,30 . (5) Hnd 12,11 . (6) Hnd 15,23 . (7) Hnd 23,19 . (8) Hnd 28,3 .
Totaal   1815 1637 178 25 26 26 15 44 26 16     

5. bep. lidw. nom. gen. enk. tou (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
(116) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,35 . (6) Mc 8,38 .

10. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

12. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

14. eis (naar, tot) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

17. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

19. bep. lidw. acc. vr. mv. tas (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (27) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,23 . (2) Mc 8,25 . (3) Mc 8,27 .

20. acc.vr.  mv. cheiras (handen) van het zelfst. naamw. cheir (hand) . Taalgebruik in het N.T. : cheir (hand) . Taalgebruik in Mc : cheir (hand) .
Mc 5 (11) : (1) Mc 5,23 . (2) Mc 6,5 . (3) Mc 7,3 . (4) Mc 8,23 . (5) Mc 8,25 . (6) Mc 9,31 . (7) Mc 9,43 . (8) Mc 10,16 . (9) Mc 14,41 . (10) Mc 14,46 .  (11) Mc 16,18

21. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

22. act. ind. imperf. 3de pers. enk. epèrôta (hij ondervroeg) van het werkw. eperôtaô = 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen . (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen . Taalgebruik in het N.T. : eperotaô (epi - erôtaô) . Taalgebruik in Mc : eperotaô (epi - erôtaô) .
Mc (9) : (1) Mc 5,9 .  (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,29 .   (5) Mc 9,33 . (6) Mc 10,17.   (7) Mc 13,3 . (8) Mc 14,61 . (9) Mc 15,4 . Een vorm van eperôtaô in Mc (25) .

23. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (146) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,26 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,38 .

22. - 23. epèrôta auton (hij vroeg hem uit) . Mc (4) : (3) Mc 5,9 (de man met een onreine geest aan Jezus) . (2) Mc 8,23 (Jezus aan de blinde) . (3) Mc 10,17 (de rijke jongeling aan Jezus) . (8) Mc 14,61 (de hogepriester aan Jezus) .

24. act. ind. pr. 2de pers. enk. van het werkw. eimi (zijn) (A) en ei (indien, of) : voegwoord van voorwaarde (B) . Taalgebruik in het N.T. : ei . Taalgebruik in Mc : ei . Mc (42) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,12 (B) . (2) Mc 8,14 (B) . (3) Mc 8,23 (B) . (4) Mc 8,29 (A) . (5) Mc 8,34 (B) .

Mc 8,24 - Mc 8,24 : 161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:24 kai anablepsas elegen blepô tou anthrôpou oti ô dendra orô peripatounta 24 et aspiciens ait video homines velut arbores ambulantes   En hij keek op (en) zei : "Ik zie de mensen: zoals bomen zie ik ze wandelen".     [24] Hij keek op en zei: ‘Ik zie mensen, ja, als bomen zie ik ze lopen.’  [24] Hij begon weer te zien en zei: ‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.’  24 Hij kijkt op, en heeft gezegd: ik kijk naar de mensen, want het zijn net bomen maar ik zie ze rondwandelen!  24. Et l'autre, qui commençait à voir, de répondre : « J'aperçois les gens, c'est comme si c'était des arbres que je les vois marcher. »  

Statenvertaling . 24 En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen.
King James Bible . [24] And he looked up, and said, I see men as trees, walking.
Luther-Bibel . 24 Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen, als sähe ich Bäume umhergehen.

Tekstuitleg van Mc 8,24 . Dit vers Mc 8,24 telt 9 (3 X 3) woorden en 56 (2 X 2 X 2 X 7) letters . De getalwaarde van Mc 8,24 is 7427 (7 X 1061) .

Mc 8,24.1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,24.2. act. ind. aor. 3de pers. enk. anablepsas van het werkw. anablepô (naar boven / omhoog blikken, opkijken) . Taalgebruik in het N.T. : anablepô (naar boven blikken) . Taalgebruik in Mc : anablepô (naar boven blikken) . Ned. naar boven / omhoog blikken , opkijken .
Mc (3) : (1) Mc 6,41 . (2) Mc 7,34 . (3) Mc 8,24 .
In Mc 6,41 en Mc 7,34 hoort de handeling (opkijken) tot het wonderritueel van Jezus . In Mc 8,24 kijkt de blinde omhoog , maar hij ziet de mensen als bomen , onduidelijk . In Mc 10,51 drukt de blinde de wens uit dat hij zou zien (hina anablepsô) . Jezus geneest de blinde waarop hij ziet (Mc 10,52 : aneblepsen = hij zag) .

Mc 8,24.3. actief indicatief imperf. 3de pers. enk. elegen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in het N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . Mc (31) . Mc 8 (2) : (1) Mc 8,21 . (2) Mc 8,24 .
Een vorm van legô (zeggen) in Mc 8 (14) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,15 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,19 . (6) Mc 8,20 . (7) Mc 8,21 . (8) Mc 8,24 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,28 . (12) Mc 8,29 . (13) Mc 8,30 . (14) Mc 8,33 .

Mc 8,24.4. act. ind. praes. 1ste pers. enk. blepô van het werkw. blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in het N.T. : blepô (kijken, zien) . Taalgebruik in Mc : blepô (kijken, zien) . Mc (1) : Mc 8,24 . Een vorm van blepô (zien) in Mc (14) .

Mc 8,24.5. bep. lidw. acc. mann. mv. τους = tous (de) . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,24.6. acc. mann. mv. anthrôpous van het zelfst. naamw. anthrôpos (mens) . Taalgebruik in het N.T. : anthrôpos (mens) . Taalgebruik in Mc : anthrôpos (mens) . Mc (1) : Mc 8,24 .

Mc 8,24.7. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het N.T. : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,25 - Mc 8,25 : 161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:25 eita palin epethèken ta cheira epi tou ofthalmou autou kai diebleyen kai apekatestè kai eneblepen tèlaugô apanta 25 deinde iterum inposuit manus super oculos eius et coepit videre et restitutus est ita ut videret clare omnia   Vervolgens legde hij weer de handen op zijn ogen, en nu zag hij scherp en was hersteld, en hij zag alles duidelijk aan van ver.    [25] Daarna legde Hij nog eens de handen op zijn ogen. Toen sperde hij zijn ogen open, werd beter en kon alles scherp zien.   [25] Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder.  25 Daarop legt hij wéér de handen op zijn ogen, en nu kijkt hij scherp en is hersteld, hij is alles helder gaan zien, ook in de verte.  25. Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle, et celui-ci vit clair et fut rétabli, et il voyait tout nettement, de loin. 

Statenvertaling . 25 Daarna leide Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag hen allen ver en klaar.
King James Bible . [25] After that he put his hands again upon his eyes, and made him look up: and he was restored, and saw every man clearly.
Luther-Bibel . 25 Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, sodass er alles scharf sehen konnte.

Tekstuitleg van Mc 8,25 .

4. bep. lidw. acc. vr. mv. tas (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (27) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,23 . (2) Mc 8,25 . (3) Mc 8,27 .

5. acc.vr.  mv. cheiras (handen) van het zelfst. naamw. cheir (hand) . Taalgebruik in het N.T. : cheir (hand) . Taalgebruik in Mc : cheir (hand) .
Mc 5 (11) : (1) Mc 5,23 . (2) Mc 6,5 . (3) Mc 7,3 . (4) Mc 8,23 . (5) Mc 8,25 . (6) Mc 9,31 . (7) Mc 9,43 . (8) Mc 10,16 . (9) Mc 14,41 . (10) Mc 14,46 .  (11) Mc 16,18

7. bep. lidw. acc. mann. mv. τους = tous (de) . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. : ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

9. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

10. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

11. act. ind. aor. 3de pers. enk. dieblepsen  van het werkw. diablepô (door-blikken, door-zien) . Taalgebruik in het N.T. : diablepô (doorzien, doorblikken) . Taalgebruik in Mc. : diablepô (doorzien, doorblikken) . Deze vorm komt in het N.T. slechts in Mc 8,25 .

12. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

14. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

Mc 8,26 - Mc 8,26 : 161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,22 - Mc 8,23 - Mc 8,24 - Mc 8,25 - Mc 8,26 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:26 kai apesteilen auton eis oikon autou legôn [upage ei ton oikon sou kai ean ei tèn kômèn eiselthèi mède eipèi tini en tèi kômèi] mède ei tèn kômèn eiselthèi 26 et misit illum in domum suam dicens vade in domum tuam et si in vicum introieris nemini dixeris   En hij zond hem naar huis, zeggend : "Ga zelfs het dorp niet binnen".     [26] Hij stuurde hem naar huis met de woorden: ‘Niet het dorp ingaan!’  [26] Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: ‘Ga het dorp niet in!’  26 Hij zendt hem uit, naar zijn huis, en zegt: als je maar niet in het dorp komt!   26. Et Jésus le renvoya chez lui, en lui disant : « N'entre même pas dans le village. » 

Statenvertaling . 26 En Hij zond hem naar zijn huis, zeggende: Ga niet in het vlek, en zeg het niemand in het vlek.
King James Bible . [26] And he sent him away to his house, saying, Neither go into the town, nor tell it to any in the town.
Luther-Bibel . 26 Und er schickte ihn heim und sprach: Geh nicht hinein in das Dorf!

Tekstuitleg van Mc 8,26 .

1. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

3. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (146) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,26 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,38 .

4. eis (naar, tot) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

6. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

7. act. ind. praes. nom. mann. enk. legôn (zeggende) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (18) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,15 . (2) Mc 8,26 . (3) Mc 8,27 .

10. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (109) . Mc (4) : (1) Mc 8,17 . (2) Mc 8,26 . (3) Mc 8,35 . (4) Mc 8,36 .162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 -

Evangelielezing van de 24ste (vierentwintigste) zondag door het b-jaar : Mc 8,27-35 (Mc 8,27-35) :
In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?" Zij antwoordden Hem: "Johannes de Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt." Daarop stelde Hij hun de vraag: "Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?" Petrus antwoordde: "Gij zijt Christus." Maar Hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken. Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht drie dagen later zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek Hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: "Ga weg, satan, terug! want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil." Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot hen: "Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden."

analyse van de pericope . In deze pericope zijn er heel wat gelijkenissen in op de inleidingen op de vragen en de antwoorden , de vragen , de antwoorden .
2b. 3. 4a. 5a   2c     4b.     5b
Mc 8, inleiding         de vraag     antwoord      
            29b. humeis de (gij echter)      kai alloi (en anderen)  alloi de hoti (anderen nog dat - gij zijt)  
27. Kai (en) 28. hoi de (zij echter) 29. kai autos (en hijzelf) 29c   27b. tina (wie) tina (wie)          
en tèi hodôi (onderweg)         me (ik) me (ik)         su (gij)
epèrôta (vroeg hij) eipan (zeiden) epèrôta (vroeg) apokritheis ho Petros (geantwoord Petrus)   legousin (zeggen) legete (zeg je)          
tous mathètas autou (zijn leerlingen)   autous (hen)     hoi anthrôpoi (de mensen)      28b. hoti (dat - je bent)      
legôn (zeggende)     legei(zegt hij)   einai (te zijn) einai (te zijn)         ei (zijt)
autois (hen) autôi (hem)   autôi (hem)         Iôannèn ton baptistèn (Johannes de Doper)  èlian (Elia)  heis tôn profètôn (één van de profeten) ho christos (de christus)
  legontes (zeggende)                    
10 woorden 5 4 5   6 6   13     4
19 lettergrepen 9 9 11   12 11   25     5

De pericope bestaat uit 4 verzen en 75 woorden . 5X wordt het verbindingswoordje kai (en) en 3X het partikel de (echter) gebruikt . Bij het begin van de verzen staat 3X kai (en) en 1X de (echter) ; er is telkens verandering van personage . Jezus spreekt 2 X 6 woorden (= 12) , Petrus 4 woorden en de leerlingen 13 woorden (citaat) . Verloop van de pericope : Jezus + leerlingen - Jezus - leerlingen - Jezus - Petrus - Jezus .

Mc 8,27 - Mc 8,27 : 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
Kai exèlthen ho Ièsous kai hoi mathètais autou eis tas kômas Kaisareias tou Philippou kai en tèi hodôi epèrôta tous mathètas autou legôn autois. Tína me legousin hoi anthrôpoi einai; et egressus est Iesus et discipuli eius in castella Caesareae Philippi et in via interrogabat discipulos suos dicens eis quem me dicunt esse homines   27 En Jezus ging uit, en zijn leerlingen naar de dorpen van Caesarea van Filippus en onderweg ondervroeg hij zijn leerlingen, hun zeggend “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” 27 Jezus trok nu met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?"   Jezus* en zijn leerlingen trokken naar de dorpen bij Caesarea van Filippus*. En onderweg vroeg Hij zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben?   Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat ik ben?  27 ¶ Dan trekt Jezus met zijn leerlingen uit naar de dorpen van Caesarea Filippi; en op de weg stelt hij zijn leerlingen de vraag en zegt tot hen: wie zeggen de mensen dat ik ben?   27. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe, et en chemin il posait à ses disciples cette question : « Qui suis-je, au dire des gens ? »

Statenvertaling . 27 En Jezus ging uit en Zijn discipelen naar de vlekken van Cesarea Filippi. En op den weg vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende tot hen: Wie zeggen de mensen, dat Ik ben?
King James Bible . [27] And Jesus went out, and his disciples, into the towns of Caesarea Philippi: and by the way he asked his disciples, saying unto them, Whom do men say that I am?
Luther-Bibel . 27 Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Cäsarea Philippi. Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer, sagen die Leute, dass ich sei?

Tekstuitleg van Mc 8,27 . Het vers Mc 8,27 telt 30 (2 X 3 X 5) woorden en 141 (3 X 47) letters . De getalswaarde van Mc 8,27 is 16421 . We komen aan het centrale gedeelte van het Marcusevangelie. Bij het begin van het evangelie (Mc 1,1) als hier (Mc 8,27) wordt Jezus de Christus genoemd en op het einde van het evangelie (Mc 15,39) wordt hij de zoon van God genoemd . Er grijpt echter een merkwaardige verandering plaats vanaf dit gebeuren in Mc 8,27-30 . Tot nu toe week Jezus telkens uit voor het gevaar van de wereldlijke macht en van de hogepriesters , Farizeeën en schriftgeleerden . Vanaf nu wijkt Jezus niet meer , maar neemt hij het initiatief om naar Jeruzalem te gaan . Vandaar het belang van deze plaatsaanduidingen . Het blijft voor mij een raadsel waarom Jezus het hol van de leeuw kiest . Had hij zijn terechtstelling niet kunnen voorkomen door niet naar Jeruzalem te gaan ? Zijn keuze voor Jeruzalem was toch niet noodzakelijk ? Wellicht kreeg het messiasschap als lijdende dienaar zijn inhoud vanuit de toenmalige concrete situatie . Welk beeld van de messias zou ontstaan zijn indien hij in andere omstandigheden en situaties had geleefd ? Is het beeld van de messias als lijdende dienaar niet tijdsgebonden ?

Mc 8,27.1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8: Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,27.2. ind. aor. 3de pers. enk. εξηλθεν = exèlthen (ging uit) van het werkw. εξερχομαι = exerchomai (uitgaan) . Taalgebruik in het NT : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Taalgebruik in de LXX : exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan) . Mc ( 11)  : (1) Mc 1,26 . (2) Mc 1,28 . (3) Mc 1,35 . (4) Mc 2,12 . (5) Mc 2,13 .  (6) Mc 4,3 .  (7) Mc 6,1 .  (8) Mc 8,27 . (9) Mc 9,26 . (10) Mc 11,11 . (11) Mc 14,68 . Lc (8) : (1) Lc 2,1 . (2) Lc 4,14 . (3) Lc 4,35 . (4) Lc 5,27 . (5) Lc 7,17 . (6) Lc 8,5 . (7) Lc 8,35 . (8) Lc 17,29 . Een vorm van εξερχομαι = exerchomai in de LXX (216) , in het NT (742) , in Mc (38) . In Lc (41) . In deze vorm wordt het voor de 8ste maal gebruikt . Verwijst het naar Betsaïda waaruit Jezus gaat ?
- Uit-gaan kan betekenen : van een besloten ruimte zoals een huis, een stad enz. naar buiten gaan . Het werkwoord wordt ook vaak gebruikt om het weggaan van een onreine geest uit een persoon aan te geven .

  exerchomai (uit-gaan, naar buiten gaan)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  ind. aor. 3de pers. enk. exèlthen   232  165  67  11  19  11  25  44     

    Mc Mc 1 Mc 2 Mc 4 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 11 Mc 14
ind. aor. 3de pers. enk. exèlthen  11  3 : (1) Mc 1,26 . (2) Mc 1,28 . (3) Mc 1,35 . 2 : (1) Mc 2,12 . (2) Mc 2,13 1 : Mc 4,3 . 1 : Mc 6,1 . 1 : Mc 8,27 . 1 : Mc 9,26 . 1 : Mc 11,11 . 1 : Mc 14,68 .

Mc 8,27.1. - 2. και εξηλθεν = kai exèlthen (en hij ging uit) . NT (18) : (1) Mt 9,26 . (2) Mt 17,18 . (3) Mc 2,13 .  (4) Mc 6,1 .  (5) Mc 8,27 . (6) Mc 14,68 . (7) Lc 7,17 . enz. In Mc 14,68 gaat Petrus naar buiten na zijn verl oochening van Jezus .
- εξηλθεν δε = exèlthen de (hij echter ging uit) . Bijbel = NT (1) : Lc 8,35 .
- ὁ δε εξελθων = (ho) de exelthôn (hij echter uitgegaan) . Slechts in Mc 1,45 in het NT .
- και εξελθων = kai exelthôn (en uitgegaan) . LXX (8) : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . NT (8) : (1) Mt 14,14 . (2) Mt 15,21 . (3) Mt 20,3 . (4) Mt 24,1 . (5) Mt 26,75 . (6) Mc 6,34 . (7) Lc 22,39 . (8) Hnd 12,9 .
- Hebreeuws : וַיֵּצֵא = wajjetse´ (en hij ging uit) < waw consecutivum en qal actief imperfectum derde persoon mann. enk. van het werkw. יָצָא = jâtsa´ (uitgaan, uittrekken) . Taalgebruik in Tenakh : jâtsâ´ (uitgaan, uittrekken) . Getalswaarde : jod = 10 , tsade = 18 of 90 , aleph = 1 ; totaal : 29 (priemgetal) OF 101 priemgetal . Structuur : 1 - 9 - 1 . De som van de elementen is telkens 2 . Tenakh (191) . Pentateuch (55) . Eerdere Profeten (76) . Latere Profeten (21) . 12 Kleine Profeten (6) . Geschriften (33) .

Mc 8,27.3. bepaald lidwoord nom. mann. enk. ὁ = ho . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Mc (219) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,32 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,38 .

  lidw. enk. Mc  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  OT NT Mt  Mc  Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev.
1. nom. m. enk. ho 219 12  13  12  17  18  28  11  16  16  27  21  8495 6052 2443 408 219 331 436 281 612 156  958  1394 
  Totaal   940  67  45  41  64  70  71  62  36  66  71  40  59  53  106  61  28  54298  42002  12296  1648  940  1649  1422  1696  4013  928  4237 5659  

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,27.4. ιησους = ièsous (Jezus) . Taalgebruik in het NT : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in de LXX : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in Mt : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in Mc : Ièsous (Jezus) . Taalgebruik in Lc : Ièsous (Jezus) . Hebr. Jëhôsju`a (JHWH redt) . Ièsous (Jezus) . Mc 8 (1) : Mc 8,27 . Het is de enigste vorm van ièsous in Mc 7 - 8.

  Ièsous (Jezus)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
1 nom. mann. enk. Ièsous 57 4 4 1   3 1   1 5 16 4 5 2 7 3 1 604  149  455  110 57 55 194 10 28 1 222 416
2 voc. + gen. + dat. mann. enk. Ièsou 13 2 1     3       2 1 1     2 1   348  35  313  25 13 18 18 32 196 11 56 74
3 acc. mann. enk. Ièsoun 11         2 1     1 1 1     2 2 1 163  39  124  15 11 14 26 27 31 0 40 66
  totaal 81 6 5 1   8 2   1 8 18 6 5 2 11 6 2 1115  223  892  150 81 87 238 69 255 12 318 556

  Ièsous  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 5 Mc 6 Mc 8
1 Ièsous  57 4 : (1) Mc 1,9 . (2) Mc 1,14 . (3) Mc 1,17 . (4) Mc 1,25 . 4 : (1) Mc 2,5 . (2) Mc 2,8 . (3) Mc 2,17 . (4) Mc 2,19 . 1 : Mc 3,7 . 3 : (1) Mc 5,20 . (2) Mc 5,30 . (3) Mc 5,36 . 1 : Mc 6,4 . 1 : Mc 8,27 .
2 Ièsou  13 2 : (1) Mc 1,1 (gen.) (2) Mc 1,24 (voc.) 1 : Mc 2,15 (dat.)   3 : (1) Mc 5,7 (voc.) . (2) Mc 5,21 (gen.) . (3) Mc 5,27 (gen.)    
3 Ièsoun  11       2 : (1) Mc 5,6 . (2) Mc 5,15 . 1 : Mc 6,30 .  
  totaal  81 6 5 1 8 2 1

- יְהוֹשֻׁעַ = jëhôsju`a (Jozua) . Taalgebruik in Tenakh : jëhôsju`a (Jozua) . Getalwaarde : jod = 10 , he = 5 , waw = 6 , sjin = 21 of 300 , ajin = 16 of 70 ; totaal : 58 (2 X 29) OF 391 (17 X 23) . Structuur : 1 - 5 - 6 - 3 - 7 . De som van de elementen is telkens 4 . Tenakh (177) . Pentateuch (16) . Eerdere Profeten (152) . Joz (142) . Re (6) . 1 S (2) . 1 K (1) . 2 K (1) .

Mc 8,27.2. - 4. εξηλθεν ὁ ιησους = exèlthen ho ièsous (Jezus ging uit) . NT (1) : Mc 8,27 .
- ηλθεν ὁ ιησους = èlthen ho ièsous (kwam Jezus) . NT (5) : (1) Mc 1,14 . (2) Joh 3,22 . (3) Joh 4,46 . (4) Joh 20,19 . (5) Joh 20,24 .
- ηλθεν ιησους = èlthen ièsous (kwam Jezus) . NT (1) : Mc 1,9 .

Mc 8,27.5. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,27.6. bepaald lidw. nom. mann. mv. οἱ = hoi . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
10. nom. m. mv. hoi 101 4 8 5 3 7 5 5 4 14 5 7 5 11 10   4230 3257 973 196 101 165 125 147 169 70 462  587 
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,27.7. nom. mann. mv. μαθηται = mathètai (leerlingen) van het zelfst. naamw. μαθητης = mathètès (leerling) . Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling) . Taalgebruik in de LXX : mathètès (leerling) . Mc (17) . (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,23 . (3) Mc 5,31 . (4) Mc 6,1 . (5) Mc 6,29 . (6) Mc 6,35 . (7) Mc 7,5 . (8) Mc 7,17 . (9) Mc 8,4 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 9,28 . (12) Mc 10,10 . (13) Mc 10,13 . (14) Mc 10,24 . (15) Mc 11,14 . (16) Mc 14,12 . (17) Mc 14,16 . Een vorm van μαθητης = mathètès (leerling) in de LXX (-) , in het NT (262) .

  mathètès (leerling) Mc 2 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 14 bijbel  N.T.  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  syn. ev.
5 nom. mv. mathètai 2 : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,23 . 1 : Mc 5,31 3 : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,29 . (3) Mc 6,35 . 2 : (1) Mc 7,5 . (2) Mc 7,17 . 2 : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,27 . 1 : Mc 9,28 . 3 : (1) Mc 10,10 . (2) Mc 10,13 . (3) Mc 10,24 . 1 : Mc 11,14 . 2 : (1) Mc 14,12 . (2) Mc 14,16 . 105 105 38 17 10 36 4 65 101

Mc 8,27.8. pers. voornaamw. 3de pers. gen. mann. enk. αυτου = autou van het pers. voornaamw. αυτος = autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos . Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

  autos enk. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
2 gen. mann. enk. autou  143  13  10  12  16  17  15  6883  5685  1198  225  143  220  150  118  256  86  588  738 
  totaal 413  35  17  27  14  34  34  18  33  32  30  18  25  47  34  12884  9893  2991  510  413  593  475  350  504  146  1670  2145

Mc 8,27.6. - 8. οἱ μαθηται αυτου = oi mathètai autou (zijn leerlingen) . Mc (11 / 17) . Niet in (1) Mc 2,18 . (2) Mc 7,5 . (3) Mc 10,10 . (4) Mc 10,13 . (5) Mc 10,24 . (6) Mc 14,16 .

3. - 8. ὁ ιησους και οἱ μαθηται αυτου = ho ièsous kai hoi mathètai autou (Jezus en zijn leerlingen) . Bijbel = NT (3) : (1) Mc 8,27 . (2) Joh 2,2 . (3) Joh 3,22 .

2. - 8. εξηλθεν ὁ ιησους και οἱ μαθηται αυτου = exèlthen ho ièsous kai hoi mathètai autou (Jezus en zijn leerlingen ging uit) . Bijbel = NT (1) : Mc 8,27 .
- ηλθεν ὁ ιησους και οἱ μαθηται αυτου = èlthen ho ièsous kai hoi mathètai autou (kwam Jezus en zijn leerlingen) . NT (1) : Joh 3,22 .
- Als we leerlingen horen , veronderstellen we dat Jezus leraar is . Dat betekent niet dat Jezus niets meer te leren heeft . Hij leert samen met zijn leerlingen . Maar Jezus zet de bakens uit . Hij duidt aan waarin er te leren valt . Reeds vele malen hebben we gezegd dat er een lange weg af te leggen valt in het broers / zussen worden .
- Jezus zet een beslissende stap . Hij zal richting Jeruzalem gaan . We betrekken volgende verzen erbij :
- ηλθεν ὁ ιησους = èlthen ho ièsous (kwam Jezus) . NT (5) : (1) Mc 1,14 . (2) Joh 3,22 . (3) Joh 4,46 . (4) Joh 20,19 . (5) Joh 20,24 .
- ηλθεν ιησους = èlthen ièsous (kwam Jezus) . NT (1) : Mc 1,9 .
- Vermits ηλθεν (ὁ) ιησους = èlthen (ho) ièsous (kwam Jezus) slechts in Mc 1,9 en Mc 1,14 kunnen beide verzen aan elkaar gelinkt zijn . We zien dat in de beide pericopen een omgekeerde beweging wordt gedaan . In Mc 1,9 komt Jezus van Galilea , in Mc 1,14 gaat Jezus naar Galilea .

Mc 8,27.9. εις = eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in de LXX : eis (naar) . εις = eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Taalgebruik in de LXX : eis (naar) . Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

eis (naar)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b.  Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16
  6930  5336  1594  215  151  210  181  260  504  73  576  757  427  77  13 5 6 8 11 14 9 10 11 13 8 7 8 20 3 5

- Ned. : naar . D. : nach . E. : for . Fr. : vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Grieks : εις = eis (naar) . Taalgebruik in het NT : eis (naar) . Lat. : in / ad .

Mc 8,27.2. - 9. εξηλθεν ὁ ιησους και οἱ μαθηται αυτου εις = exèlthen ho ièsous kai hoi mathètai autou eis (Jezus en zijn leerlingen ging uit naar) . Bijbel = NT (1) : Mc 8,27 .
- ηλθεν ὁ ιησους και οἱ μαθηται αυτου = èlthen ho ièsous kai hoi mathètai autou eis (kwam Jezus en zijn leerlingen naar) . NT (1) : Joh 3,22 .
- ηλθεν ὁ ιησους eis = èlthen ho ièsous eis (kwam Jezus naar) . NT (1) : Mc 1,14 .

Mc 8,27.10. bep. lidw. acc. vr. mv. τας = tas (de) van het bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Mc (27) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,23 . (2) Mc 8,25 . (3) Mc 8,27 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  O.T.  N.T.  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
17. acc. vr. enk. tas 27        1987  1674  313  36  27  42  19  57  96  36     
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,27.11. acc. vr. mv. κωμας = kômas van het zelfst. naamw. κομη = kômè (dorp) . Taalgebruik in het NT : kômè (dorp) . Taalgebruik in de LXX : kômè (dorp) . Taalgebruik in Mc : kômè (dorp) . Mc (4) : (1) Mc 6,6 . (2) Mc 6,36 . (3) Mc 6,56 . (4) Mc 8,27 .

  kômè (dorp) .   Mc Mc 6 Mc 8 Mc 11 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
gen. vr. enk. kômès     (1) Mc 8,23 .                
acc. vr. enk. kômèn     (1) Mc 8,26 .   (2)  Mc 11,2 . 15  13        12  13     
acc. vr. mv. kômas   (1) Mc 6,6 . (2) Mc 6,36 . (3) Mc 6,56 .   (4) Mc 8,27 .     27  17  10               
  totaal 86  59  27  12        14  17     

Mc 8,27.12. gen. vr. enk. kaisareias van de eigennaam kaisareia (Caesarea) . Taalgebruik in het NT : kaisareia (Cesarea) . Taalgebruik in Mc : kaisareia (Cesarea) . Mc (1) Mc 8,27 . '"Keizersstad" . Naam van een aantal steden die naar de Kaisar / Caesar genoemd zijn . In twee verzen in de bijbel (Mt en Mc) is Caesarea van Filippus bedoeld .
Na de dood van Herodes de Grote (4 v.Chr.) werd Filippus tetrarch over het gebied waar Panias lag. Hij stichtte bij de bron een stad die hij Caesarea noemde, als eerbetoon aan keizer Augustus (2 v.Chr.). Om het te onderscheiden van de vele andere plaatsen met de naam Caesarea stond de stad in de oudheid bekend onder de naam Caesarea Filippi. Filippus maakte Caesarea Filippi de hoofdstad van zijn rijk. Filippus bouwde de stad op het plateau dat iets hoger gelegen was dan de bron. Bij opgravingen is onder meer de hoofdstraat teruggevonden. Ook is een aquaduct aangetroffen, dat de hoger gelegen delen van de stad van water voorzag. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Panias) . Panias of Panion was in de oudheid de naam van een van de bronnen van de Jordaan en van de nabijgelegen stad. De stad werd in de eerste eeuw Caesarea Filippi genoemd. Tegenwoordig heten zowel de bron als de nabijgelegen plaats Banias (ook wel gespeld als Banyas). Beiden bevinden zich aan de voet van de Hermonberg op de Golanhoogten.

Mc 8,27.13. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (65) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,37 .

Mc 8,27.14. gen. mann. enk. filippou (Filippus) van de eigennaam filippos (Filippos) . Taalgebruik in het N.T. : filippos (Filippus) . Taalgebruik in Mc : filippos (Filippus) . Mc (2) : (1) Mc 6,17 .  (2) Mc 8,27 .
Herodes Filippus was getrouwd met Herodias, een kleindochter van Herodes de Grote en Mariamne I. Bij haar kreeg hij een dochter, Salomé. Enige jaren later scheidde Herodias echter van Herodes Filippus om te kunnen trouwen met zijn halfbroer Herodes Antipas. Salomé nam zij mee naar Antipas' hof.
Na Herodes' dood in 4 v.Chr. werd Filippus benoemd tot tetrarch over Batanea, Trachonitis, Auranitis, Gaulanitis en Iturea, dat wil zeggen de gebieden van Herodes' rijk ten noordoosten van het Meer van Galilea.[4] Naar het voorbeeld van zijn vader initieerde hij veel grote bouwactiviteiten. Hij stichtte bijvoorbeeld de stad Caesarea Filippi. Ook herstichtte hij de plaats Betsaïda en noemde deze Julias (naar Julia de dochter van keizer Augustus). (Website : http://nl.wikipedia.org/wiki/Filippus_(tetrarch) .
Herodes Antipas 4 vC - 39 n C . Viervorst over Galiléa en Peréa 1. Beval de onthoofding van Johannes de Doper .

Mc 8,27.15. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,27.16. en (in) . Taalgebruik in het N.T. : en (in) . Taalgebruik in Mc : en (in) . Hebr. bë . Fr. en . Ned. in . Fr. dans . Voorzetsel .
Mc 8 (5) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,3 . (3) Mc 8,14 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,38 .

Mc 8,27.17. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc 8 (4) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,38 .

Mc 8,27.18. dat. vr. enk. ὁδῳ = hodô(i)  van het zelfst. naamw. ὁδος = hodos (weg) . Taalgebruik in het ΝΤ : hodos (weg) . Taalgebruik in de LXX : hodos (weg) . Taalgebruik in Mc : hodos (weg) . Mc (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .  (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .  (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 .

  hodos (weg)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 4 Mc 6 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
3 dat. vr. enk. hodô(i)           (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .   (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .   (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 .       176  154  22      17  17   
4 acc. vr. enk. hodon   10  (1) Mc 1,2 . (2) Mc 1,3 .   (3) Mc 2,23 .   (4) Mc 4,4 . (5) Mc 4,15 .   (6) Mc 6,8 .       (7) Mc 10,17 . (8) Mc 10,46 .   (9) Mc 11,8 .   (10) Mc 12,14 .   281  230  51  10  10  12    29  32 
  totaal 16  876  776  100  21  16  20  20  17         

- Ned. : weg . D. : Weg . E. : way . Fr. : chemin . Grieks : ὁδος = hodos (weg) . Taalgebruik in het ΝΤ : hodos (weg) . Hebreeuws : דֶרֶך = dèrèkh (weg, wijze, levenswijze) . Taalgebruik in Tenakh : dèrèkh (weg, wijze, levenswijze) . Latijn : via .

Mc 8,27.16. - 18. Telkens bij het gebruik van de datief , in de formule εν τῃ ὁδῳ = en tè(i) hodô(i) ( onderweg) . Mc (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,27 .  (3) Mc 9,33 . (4) Mc 9,34 .  (5) Mc 10,32 . (6) Mc 10,52 . Tweemaal is er sprake dat Jezus onderweg is : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 10,32 .

Mc 8,27.19. act. ind. imperf. 3de pers. enk. epèrôta (hij ondervroeg) van het werkw. επερωταω = eperôtaô = 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen . (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen . 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen . (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen . επερωταω = eperôtaô (opvragen)  . Taalgebruik in het NT : eperotaô (epi - erôtaô) . Taalgebruik in Mc : eperotaô (epi - erôtaô) . Mc (9) : (1) Mc 5,9 .  (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,29 .   (5) Mc 9,33 . (6) Mc 10,17.   (7) Mc 13,3 . (8) Mc 14,61 . (9) Mc 15,4 . Een vorm van επερωταω = eperôtaô in Mc (25) .

  eperôtaô (opvragen)   Mc Mc 5 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn.  ev.  P. 
act. ind. imperf. 3de pers. enk. epèrôta  (1) Mc 5,9 .   (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,29 .    (5) Mc 9,33 . (6) Mc 10,17.     (7) Mc 13,3 . (8) Mc 14,61 . (9) Mc 15,4 .       10    10          10  10   

Mc 8,27.20. bep. lidw. acc. mann. mv. τους = tous (de) . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,27.21. acc. mann. mv. μαθητας = mathètas (leerlingen) van het zelfst. naamw. μαθητης = mathètès (leerling) . Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling) . Taalgebruik in de LXX : mathètès (leerling) . Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling) . Mt (10) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mt 20,17 . (8) Mt 21,1 . (9) Mt 22,16 . (10) Mt 26,45 . Mc (7) : (1) Mc 6,45 .   (2) Mc 8,1 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 9,14 . (6) Mc 9,31 .   (7) Mc 12,43 . Lc (13) : (1) Lc 5,30 . (2) Lc 6,13 . (3) Lc 6,20 .  (4) Lc 9,14 . (5) Lc 9,43 . (6) Lc 10,23 . (7) Lc 11,1 . (8) Lc 12,1 . (9) Lc 12,22 .  (10) Lc 16,1 . (11) Lc 17,1 . (12) Lc 17,22 .  (13) Lc 22,45 . Een vorm van μαθητης = mathètès in de LXX (-) , in het NT (262) . Het woordgebruik van μαθητης = mathètès (leerling) in het meervoud is bij Mc en Lc bijna gelijk ; in Mt en Joh is dat bijna het dubbele van Mc en Lc , in Hnd komt het het minst voor . Ook interessant om te bekijken is het gebruik van de nom. en de acc. . Slechts in Lc en Joh overtreft de acc. de nom. .

  mathètès (leerling) mv. Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  syn. ev.
5 nom. mv. mathètai 2 : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,23 .     1 : Mc 5,31 3 : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,29 . (3) Mc 6,35 . 2 : (1) Mc 7,5 . (2) Mc 7,17 . 2 : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,27 . 1 : Mc 9,28 . 3 : (1) Mc 10,10 . (2) Mc 10,13 . (3) Mc 10,24 . 1 : Mc 11,14 .     2 : (1) Mc 14,12 . (2) Mc 14,16 .   105 105 38 17 10 36 4 65 101
6 gen. mv. mathètôn   1  : Mc 3,7 .       1 : Mc 7,2 . 1 : Mc 8,10 .   1 :  Mc 10,46 . 1 : Mc 11,1 .   1 : Mc 13,1 .   2 : (1) Mc 14,13 . (2) Mc 14,14 .   45 45 3 8 7 18 9 18  36 
7 dat. mv. mathètais 2 : (1) Mc 2,15 . (2) Mc 2,16. 1 : Mc 3,9 . 1 : Mc 4,34 .     1 : Mc 6,41 .   2 : (1) Mc 8,6 . (2)Mc 8,34 . 1 : Mc 9,18 . 1 : Mc 10,23 .       1 : Mc 14,32 . 1 : Mc 16,7 . 41 41 17 11 3 7 3 31  38 
8 acc. mv. mathètas         1 : Mc 6,45 .     3 : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,27 . (3) Mc 8,33 . 2 : (1) Mc 9,14 . (2) Mc 9,31 .     1 : Mc 12,43 .       39 39 10 7 13 1 8 30  31 
  Totaal   256 256 71 43 37 77 28 151  228 

Mc 8,27.20. - 21. τους μαθητας = tous mathètas (de leerlingen) . Bijbel = NT (35) . Mt (7) . Mc (7) . Lc (14) . Hnd (7) .
- προς τους μαθητας = pros tous mathètas (tot de leerlingen) . NT (14) : (1) Mt 26,40 . (2) Mt 26,45 . (3) Mc 9,14 . (4) Lc 5,30 . (5) Lc 9,14 . (6) Lc 9,43 . (7) Lc 10,22 . (8) Lc 10,23 . (9) Lc 12,1 . (10) Lc 12,22 . (11) Lc 16,1 . (12) Lc 17,1 . (13) Lc 17,22 . (14) Lc 22,45 . Mt (2) . Mc (1) . Lc (11) . In 13 verzen richt Jezus zich tot de leerlingen , in 1 vers (Lc 5,30) richten de schriftgeleerden en de Farizeeën zich tot de leerlingen van Jezus . In 4 verzen gaat Jezus naar zijn leerlingen nl. (1) Mt 26,40 . (2) Mt 26,45 . (3) Mc 9,14 . (4) Lc 22,45 , in 9 verzen spreekt Jezus tot zijn leerlingen . In 7 verzen is dat met de werkwoordvorm ειπεν = eipen (hij zei) : (1) Lc 9,14 . (2) Lc 9,43 . (3) Lc 10,22 . (4) Lc 10,23 . (5) Lc 12,22 . (6) Lc 17,1 . (7) Lc 17,22 .

Mc 8,27.22. pers. voornaamw. 3de pers. gen. mann. enk. αυτου = autou van het pers. voornaamw. αυτος = autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos . Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

  autos enk. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
2 gen. mann. enk. autou  143  13  10  12  16  17  15  6883  5685  1198  225  143  220  150  118  256  86  588  738 
  totaal 413  35  17  27  14  34  34  18  33  32  30  18  25  47  34  12884  9893  2991  510  413  593  475  350  504  146  1670  2145 

Mc 8,27.21. - 22. μαθητας αυτου = mathètas autou (zijn leerlingen) . NT (22) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mc 6,45 . (8) Mc 8,1 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,33 . (11) Mc 9,31 . (12) Mc 12,43 . (13) Lc 5,30 . (14) Lc 6,13 . (15) Lc 6,20 .  (16) Lc 9,1 (variante lezing) . (17) Lc 9,14 . (18) Lc 9,43 . (19) Lc 11,1 . (20) Lc 12,1 . (21) Lc 12,22 .  (22) Lc 16,1 . Mt (6) . Mc (6) . Lc (10) .
- μαθηται αυτου = mathètai autou (zijn leerlingen) . NT (58) . Mt (19) . Mc (13) . Lc (7) . Joh (19) .
- μαθητων αυτου = mathètôn autou (van zijn leerlingen) . NT (27) . Mt (2) . Mc (7) . Lc (4) . Joh (14) .
- μαθηταις αυτου = mathètais autou (aan zijn leerlingen) . NT (29) . Mt (14) . Mc (10) . Lc (1) . Joh (4) .
- Totalen . NT (136) . Mt (41) . Mc (36) . Lc (22) . Joh (37) .

Mc 8,27.20. - 22. τους μαθητας αυτου = tous mathètas autou (zijn leerlingen) . NT (20) : (1) Mt 12,49 . (2) Mt 14,22 . (3) Mt 15,32 . (4) Mt 16,13 . (5) Mt 26,45 .. (6) Mc 6,45 . (7) Mc 8,1 . (8) Mc 8,27 . (9) Mc 8,33 . (10) Mc 9,31 . (11) Mc 12,43 . (12) Lc 5,30 . (13) Lc 6,13 . (14) Lc 6,20 .  (15) Lc 9,14 . (16) Lc 9,43 . (17) Lc 11,1 . (18) Lc 12,1 . (19) Lc 12,22 .  (20) Lc 16,1 . Mt (5) . Mc (6) . Lc (9) .
- προς τους μαθητας αυτου = pros tous mathètas autou (tot zijn leerlingen) . NT (7/14) : (1) Mt 26,45 . (2) Lc 5,30 . (3) Lc 9,14 . (4) Lc 9,43 . (5) Lc 12,1 . (6) Lc 12,22 . (7) Lc 16,1 . In Mt (1) , in Lc (6) . In 1 vers ( Lc 5,30) richten de schriftgeleerden en de Farizeeën zich tot de leerlingen van Jezus . In 1 vers (Mt 26,45) gaat Jezus naar zijn leerlingen , in 5 verzen spreekt Jezus tot zijn leerlingen .

Mc 8,27.21. - 22 . μαθητας αυτου = mathètas autou (zijn leerlingen) . NT (22) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mc 6,45 . (8) Mc 8,1 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,33 . (11) Mc 9,31 . (12) Mc 12,43 . (13) Lc 5,30 . (14) Lc 6,13 . (15) Lc 6,20 .  (16) Lc 9,1 (variante lezing) . (17) Lc 9,14 . (18) Lc 9,43 . (19) Lc 11,1 . (20) Lc 12,1 . (21) Lc 12,22 .  (22) Lc 16,1 . Mt (6) . Mc (6) . Lc (10) .
- μαθηται αυτου = mathètai autou (zijn leerlingen) . NT (58) . Mt (19) . Mc (13) . Lc (7) . Joh (19) .
- μαθητων αυτου = mathètôn autou (van zijn leerlingen) . NT (27) . Mt (2) . Mc (7) : (1) Mc 3,7 . (2) Mc 7,2 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 10,46 . (5) Mc 11,1 . (6) Mc 13,1 . (7) Mc 14,13 . Lc (4) . Joh (14) .
- μαθηταις αυτου = mathètais autou (aan zijn leerlingen) . NT (29) . Mt (14) . Mc (10) . Lc (1) . Joh (4) .
- Totalen . NT (136) . Mt (41) . Mc (36) . Lc (22) . Joh (37) .

Mc 8,27.23. act. part. praes. nom. mann. enk. λεγων = legôn (zeggend) van het werkw. λεγω = legô (zeggen) . Taalgebruik in het NT : legô (zeggen) . Taalgebruik in de Septuaginta. : legô (zeggen) . Mc (18) : (1) Mc 1,7 . (2) Mc 1,15 . (3) Mc 1,24 . (4) Mc 1,25 . (5) Mc 1,40 . (6) Mc 5,23 . (7) Mc 8,15 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 9,25 . (11) Mc 12,6 . (12) Mc 12,26 . (13) Mc 14,44 . (14) Mc 14,60 . (15) Mc 14,68 . (16) Mc 15,4 . (17) Mc 15,9 . (18) Mc 15,36 . Een vorm van λεγω = legô (zeggen) in de LXX (4610) , in het NT (1318) .

legô (zeggen) tegenwoordige tijd bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
act. part. pr. nom. mann. enk. legôn  936  758  178  49  18  47  25  15  16  114  122 

Mc 8,27.24. dat. mann. en onz. mv. αυτοις = autois van het pers. voornaamw. αυτος = autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

  autoi  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
7 dat. mann. en onz. mv.autois  117  10  13 10  12  13  1722  1180  542  101  117  89  97  75  47  16  307  404 

Mc 8,27.23. - 24. λεγων αυτῳ = legôn autô(i) (zeggend hem) . Mc (2) : (1) Mc 1,40 . (2) Mc 9,25 . In Mc 1,40 leidt het de smeekbede van de melaatse in , in Mc 9,25 de uitdrijvingswoorden van de onreine geest door Jezus .
- λεγων αυτοις = legôn autois (zeggend hen) : Mc 8,27 .

Mc 8,27.25. acc. mann. enk. tina  (wie) van het vrag. , betrekk. of onbep. voornaamw. tis . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord tis . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord tis . Ned. wie , wat ? een .
Mc (4) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 .  (3) Mc 9,38 . (4) Mc 15,21 .

Mc 8,27.26. pers. voornaamw. acc. mann. enk. me (mij) van het pers. voornaamw. egô (ik) . Taalgebruik in het N.T. : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord .
Mc (27) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,38 .

Mc 8,27.27. act. ind. praes. 3de pers. mv. legousin (zij zeggen) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (16) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,20 . (3) Mc 8,27 .  

Mc 8,27.28. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

Mc 8,27.29. nom. mann. mv. anthrôpoi (mensen) van het zelfst. naamw. anthrôpos (mens) . Taalgebruik in het N.T. : anthrôpos (mens) . Taalgebruik in Mc : anthrôpos (mens) . Mc (1) : Mc 8,27 .

Mc 8,27.30. act. inf. praes. einai (zijn) van het werkw. eimi (zijn) . Taalgebruik in het N.T. : eimi (zijn) . Taalgebruik in Mc : eimi (zijn) . Hebr. hâjâh . Lat. esse . Fr. être . Ned. zijn . E. to be .
Mc (7) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 .  (3) Mc 9,5 . (4) Mc 9,35 .  (5) Mc 10,44 .   (6) Mc 12,18 .   (7) Mc 14,64 .

Mc 8,27 kai (en)eksèlthen (hij ging uit)ho Ièsous kai hoi mathètai autou (Jezus en zijn leerlingen) eis tas kômas tès Kaisareias Philippou (naar de dorpen van Caesarea Filippi)30. kai (en)epetimèsen autois (gebood hen)hina (opdat)mèdeni legôsin peri autou (zij aan niemand zouden zeggen over hem)162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -
Mc 9,30 kakeithen (en vandaar)ekselthontes (uit de dorpen gegaan)  pareporeuonto (gingen zij)dia tès Galilaias (langs Galilea)kai (en) ouk èthelen (hij wilde niet) hina (opdat) tis gnoi (het iemand zou weten) 171. Tweede lijdensvoorspelling : Mc 9,30-32 - Mt 17,22-23 - Lc 9,43b-45
Mc 10,1 Kai ekeithen de anastas (en vandaar opgestaan)  erchetai (gaat hij)eis ta horia tès Ioudaias kai peran tou Iordanou (naar de bergen van Judea en de overzijde van de Jordaan)    264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 - Mt 19,1-2
In Mc 8,27 staat het werkwoord eksèlthen (en hij ging uit) in het enkelvoud , terwijl het onderwerp ho Ièsous kai hoi mathètai autou (Jezus en zijn leerlingen) meervoud is . In Mc 8,28a zouden we verwachten dat oi de (zij echter) op de leerlingen van Mc 8,27 betrekking heeft . Maar hoi de (sommigen echter) staat parallel met kai alloi (en anderen)... alloi de ( - nog - anderen echter) . Hoi de (zij echter) sluit aan bij het onmiddellijk voorafgaande hoi anthrôpoi (de mensen).

Mc 8,28 - Mc 8,28 : 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:28 hoi de eipan autôi legontes | oti | Iôannèn ton baptistèn kai alloi èlian alloi de oti heis tôn profètôn 28 qui responderunt illi dicentes Iohannem Baptistam alii Heliam alii vero quasi unum de prophetis 28 Zij nu zeiden hem, zeggend: “Johannes de Doper, en anderen Elia, nog anderen: één van de profeten. 28 Zij antwoordden Hem: "Johannes de Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen, dat Gij een van de profeten zijt." [28] Ze zeiden Hem: Johannes de Doper, volgens anderen Elia*, en weer anderen zeggen: Een van de profeten. [28] Ze antwoordden: Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. 28 En zij zeggen tot hem, zij zeggen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: een van de profeten! 28. Ils lui dirent : « Jean le Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres, un des prophètes. » -  

Statenvertaling . 28 En zij antwoordden: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Een van de profeten.
King James Bible . [28] And they answered, John the Baptist: but some say, Elias; and others, One of the prophets.
Luther-Bibel . 28 Sie antworteten ihm: Einige sagen, du seist Johannes der Täufer; einige sagen, du seist Elia; andere, du seist einer der Propheten.

Tekstuitleg van Mc 8,28 . Het vers Mc 8,28 telt 14 (2 X 7) woorden en 68 (2 X 2 X 17) letters . De getalwaarde van Mc 8,28 is 6448 (2 X 2 X 2 X 2 X 13 X 31) .

Mc 8,28.1. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (101) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,11 . (4) Mc 8,27 . (5) Mc 8,28 .

Mc 8,28.2. de (echter) . Taalgebruik in het N.T. : de (echter) . Taalgebruik in Mc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Mc (149 + 2) . Mc 8 (5 + 1) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,9 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,35 (d') .

1. - 2. hoi de (zij echter) . Mc () . Mc 8 (2) : (3) Mc 8,5 . (4) Mc 8,28 .

Mc 8,28.3. act. ind. aor. 3de p. mv. eipan (zij zeiden) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (9) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 10,4 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,39 . (6) Mc 11,6 . (7) Mc 12,7 . (8) Mc 12,16 . (9) Mc 16,8 . De leerlingen van Jezus antwoorden op een vraag van hem . De vraag luidt : wie ben ik , zeggen de mensen (tina...) .

Mc 8,28.1. - 3. hoi de eipan (zij echter zeiden) . Mc (7 / 9) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 10,4 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,39 . (6) Mc 11,6 . (7) Mc 12,16

Mc 8,28.4. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

1. - 4. hoi de eipan (zij echter zeiden) + autô(i) (hem) . Mc (4 / 7) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 10,4 . (4) Mc 10,37 . (5) Mc 10,39 . (6) Mc 11,6 . (7) Mc 12,16 .

Mc 8,28.5. act. part. pr. nom. mann. en vr. mv. legontes van het werkw. werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . Mc (15) . Mc 8 (1) : Mc 8,28 . Het is eigenaardig dat bij het hoofdwerkwoord legô (zeggen) nog een participium legontes (zeggende) wordt gebruikt .

Mc 8,28.6. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het N.T. : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,28.7. acc. mann. enk. Iôannèn (Johannes) . Taalgebruik in het N.T. : Iôannès (Johannes) . Taalgebruik in Mc : Iôannès (Johannes) . Hebr. jôchanan . Ned. Johan . D. Johannes . Fr. Jean . E. John .
Johannes de Doper : Mc (6) : (1) Mc 1,14 . (2) Mc 6,16 . (3) Mc 6,17 . (4) Mc 6,20 . (5) Mc 8,28 . (6) Mc 11,32 .
Een vorm van Jôhannès (Johannes) de Doper in Mc (15) : (1) Mc 1,4 (nom. Iôannès) . (2) Mc 1,6 (nom. Iôannès) . (3) Mc 1,9 (gen. Iôannou) . (4) Mc 1,14 (acc. Iôannèn) . (5) Mc 2,18 (gen. Iôannou) . (6) Mc 6,14 (nom. Iôannès) . (7) Mc 6,16 (acc. Iôannèn) . (8) Mc 6,17 (acc. Iôannèn) . (9) Mc 6,18 (nom. Iôannès) . (10) Mc 6,20 (acc. Iôannèn) . (11) Mc 6,24 (gen. Iôannou) . (12) Mc 6,25 (gen. Iôannou) . (13) Mc 8,28 (acc. Iôannèn) . (14) Mc 11,30 (gen. Iôannou) . (15) Mc 11,32 (acc. Iôannèn) .

Mc 8,28.8. bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc 8 (6) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 8,32 . (5) Mc 8,34 . (6) Mc 8,36 .

Mc 8,28.9. acc. mann. enk. baptistèn (doper) van het zelfst. naamwoord baptistès (doper) . Taalgebruik in het N.T. : baptistès (doper) . Taalgebruik in Mc : baptistès (doper) . Stam Hebr. tâbhal : t - b - . Ned. : do- p-en , doop-s-el , do-m-pe-l- en . Gr. baptizô , baptis-ma . Fr. bapt- ê - me .
Mc (1) : Mc 8,28 . Nog een andere vorm in Mc : gen. mann. enk. baptistou (doper) in Mc 6,25 .

Mc 8,28.7. - 9. iôannèn ton baptistèn (Johannes de Doper) in Mc 8,28 . iôannou tou baptistou (van Johannes de Doper) in Mc 6,25 .

Mc 8,28.10. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,28.11. nom. mann. mv. alloi (anderen) van het bijvoegl. naamwoord allos (ander) . Taalgebruik in het N.T. : allos (ander) . Taalgebruik in Mc : allos (ander) . Lat. alter , -tera , -terum (de andere van twee) . Fr. autre . Ned. a-n-d-er . Eng. other .
Mc (4) : (1) Mc 4,18 . (2) Mc 6,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 11,8 .

1. - 2. kai alloi (en anderen) . Mc (2) : (1) Mc 4,18 . (2) Mc 8,28 . alloi de (anderen echter) . Mc (2) : (1) Mc 6,15 (2X) . (2) Mc 11,8 .

Mc 8,28.12. acc. mann. enk. èlian van de eigennaam èlias (Elia) . Taalgebruik in het N.T. : èlias (Elia) . Taalgebruik in Mc : èlias (Elia) .
Mc (3) : (1) Mc 8,28 . (2) Mc 9,11 .  (3) Mc 15,35 .

Mc 8,28.13. nom. mann. mv. alloi (anderen) van het bijvoegl. naamwoord allos (ander) . Taalgebruik in het N.T. : allos (ander) . Taalgebruik in Mc : allos (ander) . Lat. alter , -tera , -terum (de andere van twee) . Fr. autre . Ned. a-n-d-er . Eng. other .
Mc (4) : (1) Mc 4,18 . (2) Mc 6,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 11,8 .

Mc 8,28.14. de (echter) . Taalgebruik in het N.T. : de (echter) . Taalgebruik in Mc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Mc (149 + 2) . Mc 8 Mc 8 (5 + 1) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,9 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,35 (d') .

Mc 8,28.15. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het N.T. : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,28.16. Niet het voorzetsel eis (naar) maar het onbepaald voornaamwoord heis (één , iemand) . eis (naar, tot) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Taalgebruik in het N.T. : eis (naar) . Voorzetsel van richting . Lat. in / ad . Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien) / à . Ned. naar . E. for .
Mc 8 (10) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,10 . (3) Mc 8,13 . (4) Mc 8,19 . (5) Mc 8,20 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,26 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,28 .

Mc 8,28.17. bep. lidw. gen. tôn (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (90) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,31 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,28.18. gen. mann. mv. profètôn (profeten) van het zelfst. naamw. profètès (profeet) . Taalgebruik in het N.T. : profètès (profeet) . Taalgebruik in Mc : profètès (profeet) .
Mc (2) : (1) Mc 6,15 . (2) Mc 8,28 . Een vorm van profètès (profeet) in Mc in 5 verzen : (1) Mc 1,2  . (2) Mc 6,4 . (3) Mc 6,15 (2 vormen) . (4) Mc 8,28 . (5) Mc 11,32 .

STAP-VERHAAL VOOR STAP-VERHAAL : Mc 6,14-16 en Mc 8,27b-28 .Mc 8,29 - Mc 8,29 : 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:29 kai autos epèrôta autous humeis de tina me legete einai apokritheis ho Petros legei autôi su ei ho christos 29 tunc dicit illis vos vero quem me dicitis esse respondens Petrus ait ei tu es Christus 29 En hijzelf ondervroeg hun: Jullie echter, wie zeggen jullie dat ik ben? Petrus antwoordde (en) zei hem U bent de Christus. 29 Daarop stelde Hij hun de vraag: "Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?" Petrus antwoordde: "Gij zijt de Christus." [29] Hij vroeg hun: En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben? Petrus antwoordde Hem: U bent de Messias*. [29] Toen vroeg hij hun: En wie ben ik volgens jullie? Petrus antwoordde: U bent de messias. 29 Dan stelt hijzelf de vraag aan hen: maar wie zegt gíj dat ik ben? Ten antwoord zegt Petrus tot hem: u bent de gezalfde! 29. « Mais pour vous, leur demandait-il, qui suis-je ? » Pierre lui répond : « Tu es le Christ. »  

Statenvertaling . 29 En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Gij zijt de Christus.
King James Bible . [29] And he saith unto them, But whom say ye that I am? And Peter answereth and saith unto him, Thou art the Christ.
Luther-Bibel . 29 Und er fragte sie: Ihr aber, wer, sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Du bist der Christus!

Tekstuitleg van Mc 8,29 . Jezus stelt een vraag, Petrus antwoordt. De vraag en het antwoord worden telkens ingeleid . In de inleiding op de vraag van Jezus (Mc8,29a) wordt het werkwoord eperôtaô (vragen, opvragen) gebruikt . Onmiddellijk na de vraag staat apokritheis (beantwoord) , zonder kai (en) of de (echter) . De inleidingszin met het werkwoord legei (hij zegt) op het antwoord , is een zelfstandige zin .

Mc 8,29.1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,29.2. pers. voornaamw. nom. mann. enk. autos (hij zelf) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (15) . Mc 8 (1) : Mc 8,29 .

Mc 8,29.3. act. ind. imperf. 3de pers. enk. epèrôta (hij ondervroeg) van het werkw. eperôtaô = 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen . (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen . Taalgebruik in het N.T. : eperotaô (epi - erôtaô) . Taalgebruik in Mc : eperotaô (epi - erôtaô) .
Mc (9) : (1) Mc 5,9 .  (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,29 .   (5) Mc 9,33 . (6) Mc 10,17.   (7) Mc 13,3 . (8) Mc 14,61 . (9) Mc 15,4 . Een vorm van eperôtaô in Mc (25) .

Mc 8,29.4. pers. voornaamw. acc. mann. mv. autous (hen) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (40) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,9 . (4) Mc 8,13 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 8,31 .

Mc 8,29.5. pers. nom. mann. mv. 2de pers. humeis (jullie) . Taalgebruik in het N.T. : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord . Mc (10) : (1) Mc 6,31 . (2) Mc 6,37 . (3) Mc 7,11 . (4) Mc 7,18 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 11,17 . (7) Mc 13,9 . (8) Mc 13,11 . (9) Mc 13,23 . (10) Mc 13,29

Mc 8,29.6. de (echter) . Taalgebruik in het N.T. : de (echter) . Taalgebruik in Mc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Mc (149 + 2) . Mc 8 Mc 8 (5 + 1) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,9 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,35 (d') .

Mc 8,29.7. acc. mann. enk. tina  (wie) van het vrage. betrekk. of onbep. voornaamw. tis . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord tis . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord tis . Ned. wie , wat ? een .
Mc (4) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 .  (3) Mc 9,38 . (4) Mc 15,21 .

Mc 8,29.8. pers. voornaamw. acc. mann. enk. me (mij) van het pers. voornaamw. egô (ik) . Taalgebruik in het N.T. : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord .
Mc (27) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,38 .

Mc 8,29.9. act. ind. praes. 2de pers. mv. legete (jullie zeggen) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (4) :

Mc 8,29.10. act. inf. praes. einai (zijn) van het werkw. eimi (zijn) . Taalgebruik in het N.T. : eimi (zijn) . Taalgebruik in Mc : eimi (zijn) . Hebr. hâjâh . Lat. esse . Fr. être . Ned. zijn . E. to be .
Mc (7) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 .  (3) Mc 9,5 . (4) Mc 9,35 .  (5) Mc 10,44 .   (6) Mc 12,18 .   (7) Mc 14,64 .

Mc 8,29.11. part. aor. nom. mann. enk. apokritheis (geantwoord) van het werkw. apokrinomai (antwoorden) . Taalgebruik in het N.T. : apokrinomai (antwoorden) . Taalgebruik in Mc : apokrinomai (antwoorden) .
Mc (14) : (1) Mc 3,33 . (2) Mc 6,37 . (3) Mc 8,29 . (4) Mc 9,5 . (5) Mc 9,19 . (6) Mc 10,3 . (7) Mc 10,24 . (8) Mc 10,51 . (9) Mc 11,14 . (10) Mc 11,22 . (11) Mc 12,35 . (12) Mc 14,48 . (13) Mc 15,2 . (14) Mc 15,12 .

Mc 8,29.12. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (219) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,32 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,38 .

Mc 8,29.13. eigennaam πετρος = petros (Petrus) . Taalgebruik in het NT : petros (Petrus) . Taalgebruik in Mc : petros (Petrus) . nom. mann. enk. petros  (Petrus) . Mc (9) : (1) Mc 8,29 . (2) Mc 8,32 . (3) Mc 9,5 . (4) Mc 10,28 . (5) Mc 11,21 . (6) Mc 13,3 . (7) Mc 14,20 . (8) Mc 14,54 . (9) Mc 14,72 .

  petros (Petrus)  Mc Mc 3 Mc 5 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn.  ev. 
nom. mann. enk. petros       (1) Mc 8,29 . (2) Mc 8,32 .   (3) Mc 9,5 .   (4) Mc 10,28 .   (5) Mc 11,21 .   (6) Mc 13,3 .   (7) Mc 14,20 . (8) Mc 14,54 . (9) Mc 14,72 .     100  100  15  13  23  37  37  60 
gen. mann. enk. petrou                 (1) Mc 14,66 .     12  12     
dat. mann. enk. petrô(i)       (1) Mc 8,33 .           (2) Mc 14,37 . (3) Mc 14,70 .   (4) Mc 16,7 .   15  15  13 
acc. mann. enk. petron   (1) Mc 3,16 .   (2) Mc 5,37 .     (3) Mc 9,2 .         (4) Mc 14,33 .  (5) Mc 14,67 .   25  25  10    12  15 
  totaal 19   3 155  155  23  19  19  34  56  61  95 

 1.  2. 3.  4.   5.   6.   7.   8.   9.  
Mc 8,29 Mc 8,32 Mc 9,5 Mc 10,28 Mc 11,21 Mc 13,3 Mc 14,20 Mc 14,54 Mc 14,72
apokritheis (geantwoord) kai proskalesamenos (en bij zich genomen) kai apokritheis (en geantwoord) èrxato legein (hij begon te zeggen) kai amamnèstheis (en eraan herinnerd) epèrôta auton ... (vroeg hem)   kai (en) kai anemnèsthè (en hij herinnerde zich)
ho Petros (Petrus) ho Petros auton (Petrus hem) ho Petros (Petrus) ho Petros (Petrus) ho Petros (Petrus) Petros (Petrus ...) ho de Petros (Petrus echter) ho Petros (Petrus) ho Petros (Petrus)
legei (hij zegt) èrxato epitiman (begon te vermanen) legei (hij zegt)   legei (hij zegt)   efè (zei) apo makrothen èkolouthèsen (van verre volgde hij) to rèma (het woord)
autôi (aan hem) autôi (hem) tôi Ièsou (aan Jezus) autôi (aan hem) autôi (aan hem)   autôi (hem) autôi (hem)  
 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -  163. Eerste lijdensvoorspelling : Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -  168. Verheerlijking van Jezus : Mc 9,2-10 - Mt 17,1-9 - Lc 9,28-36  270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen : Mc 10,28-30 - Mt 19,27-29 - Lc 18,28-30 -  286. De verdorde vijgeboom en de kracht van het geloof : Mc 11,20-25 - Mt 21,20-22 -  299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -  321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -  331. Naar de hogepriester : Mc 14,53-54 - Mt 26,57-58 - Lc 22,54-55 -  334. Verloochening van Petrus : Mc 14,66-72 - Mt 26,69-75 - Lc 22,56-62 -

De accusatief Petron komt in 5 verzen voor; in 3 verzen bij het werkwoord paralambanô (naast zich nemen, vergezellen), 1X bij de roeping van de twaalf, waar Jezus aan Simon de naam Petrus oplegt, en 1X in Mc 14,67 waar het dienstmeisje Petrus herkent als een leerling van Jezus .

Mc 8,29.14. actief indicatief praesens derde persoon enkelvoud legei (hij zegt) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .
Mc (62) . Mc 8 (5) . (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,12 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . Een vorm van legô (zeggen in Mc in 15 verzen , van eipon (ik zei) in 5 verzen .

Mc 8,29.15. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .

Mc 8,29.14. - 15. legei autô(i) (hij / zij zei hem) . Mc (12) : (1) Mc 1,41 . (2) Mc 1,44 . (3) Mc 2,14 . (4) Mc 5,19 . (5) Mc 7,28 . (6) Mc 7,34 . (7) Mc 8,29 . (8) Mc 10,51 . (9) Mc 11,21 . (10) Mc 13,1 . (11) Mc 14,30 . (12) Mc 14,61 .

Mc 8,29.16. pers. vnw. 2de pers. enk. nom. su (jij, gij) . Taalgebruik in het N.T. : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc : persoonlijk voornaamwoord . Mc (9) : (1) Mc 1,11 . (2) Mc 3,11 . (3) Mc 8,29 . (4) Mc 14,30 . (5) Mc 14,36 . (6) Mc 14,61 . (7) Mc 14,67 . (8) Mc 14,68 . (9) Mc 15,2 .

Mc 8,29.17. act. ind. pr. 2de pers. enk. van het werkw. eimi (zijn) (A) en ei (indien, of) : voegwoord van voorwaarde (B) . Taalgebruik in het N.T. : ei . Taalgebruik in Mc : ei . Mc (42) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,12 (B) . (2) Mc 8,14 (B) . (3) Mc 8,23 (B) . (4) Mc 8,29 (A) . (5) Mc 8,34 (B) .

Mc 8,29.16. - 17. su ei (jij bent, gij zijt) . Mc (5 / 9) : (1) Mc 1,11 . (2) Mc 3,11 . (3) Mc 8,29 . (4) Mc 14,61 . (5) Mc 15,2 .
Merk volgende gelijkenissen op :
- Mc 1,11 : su ei ho uios mou = jij bent mijn zoon .
- Mc 3,11 : su ei ho uios tou theou = jij bent de zoon van God .
- Mc 8,29 = Mc 14,61 : su ei ho christos = jij bent de messias .
- Mc 15,2 : su ei ho basileus tôn ioudaiôn = jij bent de koning van de joden .

Mc 8,29.18. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (219) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,32 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,38 .


Mc 8,30 - Mc 8,30 : 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,27 - Mc 8,28 - Mc 8,29 - Mc 8,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:30 kai epetimèsen autois ina mèdeni legôsin peri autou 30 et comminatus est eis ne cui dicerent de illo 30 En hij berispte hen dat ze aan niemand iets zouden zeggen omtrent hem. 30 Maar Hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken. [30] Hij verbood hun met iemand* over Hem te spreken. [30] Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. 30 Hij bindt hun op het hart om dat tegen niemand over hem te zeggen. 30. Alors il leur enjoignit de ne parler de lui à personne. 

Statenvertaling . 30 En Hij gebood hun scherpelijk, dat zij het niemand zouden zeggen van Hem.
King James Bible . [30] And he charged them that they should tell no man of him.
Luther-Bibel . 30 Und er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollten.

Tekstuitleg van Mc 8,30 . Het vers Mc 8,30 telt 8 (2 X 2 X 2) woorden en 43 letters . De getalwaarde van Mc 8,30 is 4307 (59 X 73) .

Mc 8,30.1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,30.2. act. ind. aor. 3de pers. enk. επετιμησεν = epetimèsen (hij deed een beroep op 'hun' eer , hij droeg op , hij beval) van het werkw. επιτιμαω = epitimaô (beroep doen op hun eer , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) . Taalgebruik in het NT : epitimaô (opleggen, opdragen) . Taalgebruik in de LXX : epitimaô (opleggen, opdragen) . Het werkwoord heeft een voorvoegsel επι = epi (aan bij, op) wat het werkwoord versterkt . Wellicht omwille van het voorvoegsel volgt op het werkwoord steeds een datief . Bijbel (16) . LXX (2) : (1) Gn 37,10 . (2) Ps 106,9 . NT (14) : (1) Mt 8,26 . (2) Mt 12,16 ( // Mc 3,12 ) . (3) Mt 17,18 . (4) Mt 20,31 . (5) Mc 1,25 ( // Mt 8,26 ) . (6) Mc 4,39 . (7) Mc 8,30 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 9,25 ( // Mt 17,18 ) . (10) Lc 4,35 . (11) Lc 4,39 . (12) Lc 8,24 . (13) Lc 9,42 . (14) Lc 9,55 . Een vorm van επιτιμαω = epitimaô (nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) in de LXX (11) , in het NT (29) , in Mc (9) : (1) Mc 1,25 . (2) Mc 3,12 . (3) Mc 4,39 . (4) Mc 8,30 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,33 . (7) Mc 9,25 . (8) Mc 10,13 . (9) Mc 10,48 . In de LXX kan het Griekse werkwoord επιτιμαω = epitimaô (beroep doen op hun eer , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) de vertaling zijn van 3 verschillende Hebreeuwse werkwoorden .
- De kenletter σ = s geeft act. en mediaal aor. weer . De stamletter α = a wordt verlengd tot η = è . Vandaar : επετιμησεν = epetimèsen (hij beval) .

  epitimaô (opleggen) Mc Mc 1 Mc 3 Mc 4 Mc 8 Mc 9 Mc 10 bijbel OT NT Mt Mc Lc Br. syn. ev.  
1 ind imp. 3de p. enk. epetima 1   (1) Mc 3,12 .           1   1   1     1 1
2 ind. imp. 3de p. mv. epetimôn 1           (1) Mc 10,48 .   3   3   1 2   3 3
3 inf. pr. epitiman       (1) Mc 8,32 .            
5 ind. aor. 3de p. enk. mv. epitèmèsen 5 (1) Mc 1,25 .     (2) Mc 4,39 .   (3) Mc 8,30 . (4) Mc 8,33 .   (5) Mc 9,25   16 2 14 4 5 5   14 14
6 act. ind. aor. 3de p. mv. epetimèsan 1           (1) Mc 10,13 . 2   2 1 1     2 2
    9 33 4 29 6 9 12 2 27 27

- wa consecutivum + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיִּגְעַר = wajjigë`ar (en hij berispte) van het werkw. גָעַר = gâ`ar (berispen, verwijten, afweren, dreigen) . Taalgebruik in Tenakh : gâ`ar (berispen, verwijten, afweren, dreigen) . Getalwaarde : ghimel = 3 , ajin = 16 of 70 , resj = 20 of 200 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 273 (3 X 7 X 13) . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (2) : (1) Gn 37,10 . (2) Ps 106,9 . Een vorm van het werkw. גָעַר = gâ`ar in 13 verzen in Tenakh .

Mc 8,30.3. dat. mann. en onz. mv. αυτοις = autois van het pers. voornaamw. αυτος = autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . Mc 8 (7) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,17 . (4) Mc 8,21 . (5) Mc 8,27 . (6) Mc 8,30 . (7) Mc 8,34 .

  autoi  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
7 dat. mann. en onz. mv.autois  117  10  13 10  12  13  1722  1180  542  101  117  89  97  75  47  16  307  404 

Mc 8,30.2. - 3. επετιμησεν αυτοις = epetimèsen autois (hij deed een beroep op hun eer) . Bijbel = NT (4) : (1) Mt 12,16 . (2) Mt 20,31 . (3) Mc 8,30 . (4) Lc 9,55 .

Mc 8,30.4. ἱνα = hina (opdat) . Taalgebruik in het ΝΤ : hina (opdat) . Taalgebruik in de LXX : hina (opdat) . Taalgebruik in Mc : hina (opdat) . Mc (59) . Mc 8 (3) : (1) Mc 8,6 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,30 .

hina (opdat)  Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel ΟΤ ΝΤ Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  59  1144  522  620  39  59  46  132  15  292  37  144  276  232  44 

Mc 8,30.2. - 4. επετιμησεν αυτοις ἱνα = epetimèsen autois hina (hij deed een beroep op hun eer opdat) . Bijbel = NT (3) : (1) Mt 12,16 . (2) Mt 20,31 . (3) Mc 8,30 .

Mc 8,30.5. dat. mann. enk. μηδενι = mèdeni (aan niemand) van het onbepaald voornaamw. μηδεις = mèdeis (niemand) < mè-d-eis : niet één , niet iemand . Taalgebruik in het NT : mèdeis (niemand) . Taalgebruik in de LXX : mèdeis (niemand) . Mt (3) : (1) Mt 8,4 . (2) Mt 16,20 . (3) Mt 17,9 . Mc (4) : (1) Mc 1,44 ( // Mt 8,4 ) . (2) Mc 7,36 . (3) Mc 8,30 ( // Mt 16,20 ). (4) Mc 9,9 ( // Mt 17,9 ) .

  mèdeis (niemand)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. mann. enk. mèdeis   29  14  15  2 : (1) Mc 5,43 . (2) Mc 11,14 .         11 
nom. + acc. onz. enk.  mèden 49  14  35  3 : (1) Mc 1,44 . (2) Mc 5,26 . (3) Mc 6,8 .     10  16  14 
dat. mann. + onz. enk. mèdeni  23  21  4 : (1) Mc 1,44 . (2) Mc 7,36 . (3) Mc 8,30 . (4) (4) Mc 9,9 .     10  10 
  totaal 128  39  89    21  43  23  23  37 

onbepaald voornaamw. mèdeni (aan niemand) van het onbepaald voornaamw. mèdeis (niemand) . Taalgebruik in N.T. : mèdeis (niemand) . Taalgebruik in Mc : mèdeis (niemand) . mè-d-eis : niet één , niet iemand .
Mc (4) : (1) Mc 1,44 . (2) Mc 7,36 . (3) Mc 8,30 . (4) Mc 9,9 .

4. - 5. hina mèdeni (opdat aan niemand) . Mc (3) : (1) Mc 7,36 . (2) Mc 8,30 . (3) Mc 9,9 .

Mc 8,30.6. conjunct. praes. 3de pers. mv. legôsin (zij zouden zeggen) van het werkw. legô (zeggen) . Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) .
Mc (2) : (1) Mc 7,36 . (2) Mc 8,30 .

1. 3. - 6. Vergelijk : STAP VOOR STAPVERHAAL
- Mc 7,36 : kai ... autois hina mèdeni legôsin (en hij ... hen dat zij aan niemand zouden zeggen) . Het zwijggegbod na de genezing van een doofstomme .
- Mc 8,30 : kai ... autois hina mèdeni legôsin (en hij ... hen op dat zij aan niemand zouden zeggen) .

Mc 8,30.1. - 6. Vergelijk :
- Mc 1,44 : kai legei autô(i) hora mèdeni mèden eipè(i)s (en hij zegt hem , zie , dat gij aan niemand niets zegt) . Zwijggebod na de genezing van de lamme op een eenzame plaats .
- Mc 7,36 : kai diesteilato autois hina mèdeni legôsin (en hij beval hen dat zij aan niemand zouden zeggen) . Het zwijggegbod na de genezing van een doofstomme .
- Mc 8,30 : kai epetimèsen autois hina mèdeni legôsin (en hij droeg hen op dat zij aan niemand zouden zeggen) .
- Mc 9,9 : diesteilato autois hina mèdeni ha eidon diègèsôntai (en hij beval hen dat zij aan niemand zouden verhalen wat zij hadden gezien) . Het zwijggebod na de verheerlijking op de berg .
STAP VOOR STAP !

8. vnw. gen. mann. enk. autou (bij hem) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .63. Eerste lijdensvoorspelling : Mc 8,31-32 - Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,31 - Mc 8,32 -

Mc 8,31 - Mc 8,31 - 163. Eerste lijdensvoorspelling . - Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,31 - Mc 8,32 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:31 kai èrxato didaskein autou oti dei ton Uion tou Anthrôpou polla pathein kai apodokimasthènai hupo tôn presbuterôn kai tôn archiereôn kai tôn grammateôn kai apoktanthènai kai meta treis h èmeras anastènai 31 et coepit docere illos quoniam oportet Filium hominis multa pati et reprobari a senioribus et a summis sacerdotibus et scribis et occidi et post tres dies resurgere En hij begon hen te leren : "De Mensenzoon moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en de hogepriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan." Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht drie dagen later zou verrijzen. [31] Hij begon hun uit te leggen: de Mensenzoon moet veel lijden, Hij moet verworpen worden door de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, ter dood gebracht worden, en na drie dagen opstaan. [31] Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 31 En hij vangt aan hen te onderrichten dat de mensenzoon veel móet lijden, verworpen moet worden door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden en ter dood gebracht zal worden en na drie dagen opstaan; 31. Et il commença de leur enseigner : « Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et, après trois jours, ressusciter ; 

Statenvertaling . 31 En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood worden, en na drie dagen wederom opstaan.
King James Bible . [31] And he began to teach them, that the Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders, and of the chief priests, and scribes, and be killed, and after three days rise again.
Luther-Bibel . 31 Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen.

Tekstuitleg van Mc 8,31 . Dit vers Mc 8,31 telt 28 (2 X 2 X 7) woorden en 161 (7 X 23) letters . De getalwaarde van Mc 8,31 is 15859 (priemgetal) . In Mc 8,31 kondigt Jezus voor de eerste maal zijn lijden aan . De Marcustekst zegt : hij begon hen te onderrichten dat ... . Blijkbaar moeten de leerlingen onderricht worden in de invulling van Jezus als messias . Hij zal veel lijden , verstoten worden maar na drie dagen opstaan .

Mc 8,31 (eerste lijdensvoorspelling) hoti (dat) dei (het is nodig - het moet)ton huion tou anthrôpou (de mensenzoon)  polla pathein (veel lijden) kai apodokimasthènai hupo tôn presbuterôn kai tôn archiereôn kai tôn grammateôn (en verworpen worden door de priesters en de hogepriesters en de schriftgeleerden)  kai meta treis hèmeras anastènai (en na drie dagen opstaan) 
Mc 9,31 (tweede lijdensvoorspelling)   ho huios tou anthrôpou (de mensenzoon)paradidotai (wordt overgeleverd) eis cheiras anthrôpôn (in handen van de mensen)   kai apoktenousin auton (en zij zullen hem doden) kai apokantheis meta treis hèmeras anastèsetai (en gestorven - na drie dagen zal hij opstaan) 
Mc 10,33 (derde lijdensvoorspelling)  ho huios tou anthrôpou (de mensenzoon)paradothèsetai (zal overgeleverd worden)tois archiereusin kai tois grammateusin (aan de hogepriesters en de schriftgeleerden)kai katakrinousin auton thanatôi (en zij zullen hem tot de dood veroordelen)kai paradôsousin auton tois ethnesin (en zij zullen hem overleveren aan de heidenen) kai empaiksousin autôi (en zij zullen hem bespotten) kai emptusousin autôi (en zij zullen hem bespuwen) kai mastigôsousin auton (en zij zullen hem geselen)kai apoktenousin (en zij zullen - hem - doden)kai meta treis hèmeras anastèsetai (en na drie dagen zal hij opstaan) 

Mc 8,31.1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,31.2. aorist 3de pers. enk. èrxato van het werkw. archomai (beginnen, aanvangen) . Taalgebruik in het N.T. : archomai (beginnen, aanvangen, heersen) . Taalgebruik in Mc : archomai (beginnen, aanvangen, heersen) .
Mc (18) . Mc (18) : (1) Mc 1,45 . (2) Mc 4,1 . (3) Mc 5,20 . (4) Mc 6,2 . (5) Mc 6,7 . (6) Mc 6,34 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,32 . (9) Mc 10,28 . (10) Mc 10,32 . (11) Mc 10,47 . (12) Mc 11,15 . (13) Mc 12,1 . (14) Mc 13,5 . (15) Mc 14,33 . (16) Mc 14,69 . (17) Mc 14,71 . 18) Mc 15,8 .

Mc 8,31.3. actief infinitief praesens didaskein (onderrichten) van het werkw. didaskô (leren, onderrichten) . Taalgebruik in N.T. : didaskô (leren) . Taalgebruik in Mc : didaskô (leren) . Auto-didact : iemand die door zelfstudie kennis (lering) heeft verworven . Didactiek : leer van het onderrichten . Lat. docere (doctor) . Cfr docent , documentatie .
In Marcus in vier verzen telkens voorafgegaan door het werkwoord èrxato (hij begon) : (1) Mc 4,1 . (2) Mc 6,2 . (3) Mc 6,34 . (4) Mc 8,31 .

Mc 8,31.4. pers. voornaamw. acc. mann. mv. autous (hen) . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (40) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,3 . (2) Mc 8,5 . (3) Mc 8,9 . (4) Mc 8,13 . (5) Mc 8,29 . (6) Mc 8,31 .

Mc 8,31.1. - 4. kai èrxato didaskein autous (en hij begon hen te onderrichten) in Mc (2) : (1) Mc 6,34 . (2) Mc 8,31 . In Mc 6,34 wordt de zin vervolgd met het voorwerp polla (vele dingen) , in Mc 8,31 met een uitgebreide voorwerpszin .

Mc 8,31.5. hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in het N.T. : hoti (dat, omdat) . Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat) .
Mc (92) . Mc 8 (8) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,4 . (3) Mc 8,16 . (4) Mc 8,17 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,28 . (7) Mc 8,31 . (8) Mc 8,33 .

Mc 8,31.6. act. ind. praes. 3de pers. enk. dei (moet) . Taalgebruik in het N.T. : dei (moet) . Taalgebruik in Mc : dei (moet) .
In vijf verzen bij Marcus : (1) Mc 8,31 (eerste lijdensvoorspelling) . (2) Mc 9,11 . (3) Mc 13,7 . (4) Mc 13,10 . (5) Mc 13,14 .

Mc 8,31.7. bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc 8 (6) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 8,32 . (5) Mc 8,34 . (6) Mc 8,36 .

Mc 8,31.8. acc. mann. enk. huion (zoon) van het zelfst. naamw. huios (zoon) . Taalgebruik in het N.T. : huios (zoon) . Taalgebruik in Mc : huios (zoon) . Hebr. ben . Lat. filius . Fr. fils .
Mc (6) : (1) Mc 8,31** .  (2) Mc 9,12 **. (3) Mc 9,17 ***.  (4) Mc 12,6 ***. (5) Mc 13,26 **. (6) Mc 14,62 **.

Mc 8,31.9. bep. lidw. nom. gen. enk. tou (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
(116) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,23 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,35 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,31.10. gen. mann. enk. anthrôpou (mens) van het zelfst. naamw. anthrôpos (mens) . Taalgebruik in het N.T. : anthrôpos (mens) . Taalgebruik in Mc : anthrôpos (mens) .
Mc (15) : (1) Mc 2,10 ** . (2) Mc 2,28 **.   (3) Mc 5,8 .   (4) Mc 7,15 . (5) Mc 7,20 .  (6) Mc 8,31** .  (7) Mc 8,38 ** . (8) Mc 9,9 ** . (9) Mc 9,12 **. (10) Mc 9,31 ** .  (11) Mc 10,33 ** . (12) Mc 10,45 ** .   (13) Mc 13,26 **.  (14) Mc 14,21 **. (15) Mc 14,41 **.  

Mc 8,31.7. - 10. ton huion tou anthrôpou (de menszoon) in Mc (12 / 15) .

Mc 8,31.12. act. inf. aor. pathein van het werkw. paschô (lijden) . Taalgebruik in het N.T. : paschô (lijden) . Taalgebruik in Mc : paschô (lijden) . Gr. pathos . Lat. pati - passio . Ned. pathos - passie . Zie http://www.xs4all.nl/~adcs/woordenweb/p/pathos.htm . Mc (1) : Mc 8,31 . In Mc : 3 vormen van paschô (lijden) in 3 verzen in 3 hoofdstukken .

Mc 8,31.13. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,31.14. pass. inf. aor. apodokimasthènai  van het werkw. apodokimazô (afkeuren, verwerpen) . Taalgebruik in het N.T. : apodokimazô (afkeuren, verwerpen) . Taalgebruik in Mc : apodokimazô (afkeuren, verwerpen) . Mc (1) : Mc 8,31 . Een andere vorm in Mc : act. ind. aor. 3de pers. mv. apedokimasan = zij verwierpen (Mc 12,10) .

Mc 8,31.16. bep. lidw. gen. tôn (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (90) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,31 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,31.17. gen. mann. mv. presbuterôn van het zelfst. naamw. presbuteros (oudere) . Taalgebruik in het N.T. : presbuteros (oudere) . Taalgebruik in Mc : presbuteros (oudere) .
Mc (5) : (1) Mc 7,3 . (2) Mc 7,5 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 14,43 . (5) Mc 15,1 .

Mc 8,31.18. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,31.19. bep. lidw. gen. tôn (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (90) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,31 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,31.21. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,31.22. bep. lidw. gen. tôn (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (90) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,31 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,38 .

Mc 8,31.24. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,31.26. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,31.27. meta (na , met) . Verwijzing in N.T. : meta (na , met) . Verwijzing in Mc : meta (na , met) . Voorzetsel . Hebr. `im . Lat. cum . Ned. met . Fr. avec (met) ; après (na , < ad pressum = tot ge-perst , opeengeperst ; primere , pressum : persen , ) .
Mc 8 (3) : (1) Mc 8,10 . (2) Mc 8,31 . (3) Mc 8,38 .

Mc 8,31.28. treis (drie) . telwoord . Taalgebruik in het N.T. : telwoorden . Taalgebruik in Mc : telwoorden .
Mc (5) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,31 . (3) Mc 9,5 . (4) Mc 9,31 . (5) Mc 10,34 .

29. gen. vr. enk. + acc. vr. mv hèmeras (dagen) van het zelfst. naamw. hèmera (dag) . Taalgebruik in het N.T. : hèmera (dag) . Taalgebruik in Mc : hèmera (dag) . Mc (11) : (1) Mc 1,13 . (2) Mc 5,5 . (3) Mc 6,21 . (4) Mc 8,31 . (5) Mc 9,2 . (6) Mc 9,31 .  (7) Mc 10,34 .  (8) Mc 13,20 . (9) Mc 13,32 .  (10) Mc 14,1 . (11) Mc 14,25 .  

30. act. inf. aor. anastènai (opstaan) van het werkw. anistèmi (opstaan) . Taalgebruik in het N.T. : anistèmi (opstaan) . Taalgebruik in Mc : anistèmi (opstaan) .
Mc (2) : (1) Mc 8,31 .  (2) Mc 9,10 .164. Berisping van Petrus : Mc 8,32-33 - Mc 8,32-33 - Mt 16,22-23 -

Mc 8,32 - Mc 8,32 - 163. Eerste lijdensvoorspelling . - Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 8 -- Mc 8,31 - Mc 8,32 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:32 kai parrèsiai ton logon elalei kai proslabomenos ho Petros auton èrxato epitiman autôi 32 et palam verbum loquebatur et adprehendens eum Petrus coepit increpare eum  En hij sprak (dit) woord vrijuit. En Petrus nam hem apart (en) begon hem te berispen.   Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden.  [32] Hij sprak hierover ronduit. Petrus nam Hem apart en begon Hem de les te lezen  [32] hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen.  32 openhartig heeft hij dit woord gesproken. Petrus neemt hem terzijde en vangt aan hem te bestraffen.   32. et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner. 

Statenvertaling . 32 En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen;
King James Bible . [32] And he spake that saying openly. And Peter took him, and began to rebuke him.
Luther-Bibel . 32 Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren.

Tekstuitleg van Mc 8,32 .

1. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

3. bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de) . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc 8 (6) : (1) Mc 8,2 . (2) Mc 8,28 . (3) Mc 8,31 . (4) Mc 8,32 . (5) Mc 8,34 . (6) Mc 8,36 .

6.και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

8. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N .T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (219) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,32 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,38 .

9. eigennaam πετρος = petros (Petrus) . Taalgebruik in het NT : petros (Petrus) . Taalgebruik in Mc : petros (Petrus) . nom. mann. enk. petros  (Petrus) . Mc (9) : (1) Mc 8,29 . (2) Mc 8,32 . (3) Mc 9,5 . (4) Mc 10,28 . (5) Mc 11,21 . (6) Mc 13,3 . (7) Mc 14,20 . (8) Mc 14,54 . (9) Mc 14,72 .

  petros (Petrus)  Mc Mc 3 Mc 5 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn.  ev. 
nom. mann. enk. petros       (1) Mc 8,29 . (2) Mc 8,32 .   (3) Mc 9,5 .   (4) Mc 10,28 .   (5) Mc 11,21 .   (6) Mc 13,3 .   (7) Mc 14,20 . (8) Mc 14,54 . (9) Mc 14,72 .     100  100  15  13  23  37  37  60 
gen. mann. enk. petrou                 (1) Mc 14,66 .     12  12     
dat. mann. enk. petrô(i)       (1) Mc 8,33 .           (2) Mc 14,37 . (3) Mc 14,70 .   (4) Mc 16,7 .   15  15  13 
acc. mann. enk. petron   (1) Mc 3,16 .   (2) Mc 5,37 .     (3) Mc 9,2 .         (4) Mc 14,33 .  (5) Mc 14,67 .   25  25  10    12  15 
  totaal 19   3 155  155  23  19  19  34  56  61  95 

 1.  2. 3.  4.   5.   6.   7.   8.   9.  
Mc 8,29 Mc 8,32 Mc 9,5 Mc 10,28 Mc 11,21 Mc 13,3 Mc 14,20 Mc 14,54 Mc 14,72
apokritheis (geantwoord) kai proskalesamenos (en bij zich genomen) kai apokritheis (en geantwoord) èrxato legein (hij begon te zeggen) kai amamnèstheis (en eraan herinnerd) epèrôta auton ... (vroeg hem)   kai (en) kai anemnèsthè (en hij herinnerde zich)
ho Petros (Petrus) ho Petros auton (Petrus hem) ho Petros (Petrus) ho Petros (Petrus) ho Petros (Petrus) Petros (Petrus ...) ho de Petros (Petrus echter) ho Petros (Petrus) ho Petros (Petrus)
legei (hij zegt) èrxato epitiman (begon te vermanen) legei (hij zegt)   legei (hij zegt)   efè (zei) apo makrothen èkolouthèsen (van verre volgde hij) to rèma (het woord)
autôi (aan hem) autôi (hem) tôi Ièsou (aan Jezus) autôi (aan hem) autôi (aan hem)   autôi (hem) autôi (hem)  
 162. Belijdenis van Petrus : Mc 8,27-30 - Mt 16,13-20 - Lc 9,18-21 -  163. Eerste lijdensvoorspelling : Mc 8,31-32 - Mt 16,21 - Lc 9,22 -  168. Verheerlijking van Jezus : Mc 9,2-10 - Mt 17,1-9 - Lc 9,28-36  270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen : Mc 10,28-30 - Mt 19,27-29 - Lc 18,28-30 -  286. De verdorde vijgeboom en de kracht van het geloof : Mc 11,20-25 - Mt 21,20-22 -  299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7 -  321. Aanduiding van de verrader : Mc 14,17-21 - Mt 26,20-25 - Lc 22,14 -  331. Naar de hogepriester : Mc 14,53-54 - Mt 26,57-58 - Lc 22,54-55 -  334. Verloochening van Petrus : Mc 14,66-72 - Mt 26,69-75 - Lc 22,56-62 -

De accusatief Petron komt in 5 verzen voor; in 3 verzen bij het werkwoord paralambanô (naast zich nemen, vergezellen), 1X bij de roeping van de twaalf, waar Jezus aan Simon de naam Petrus oplegt, en 1X in Mc 14,67 waar het dienstmeisje Petrus herkent als een leerling van Jezus .

10. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (146) . Mc 8 (6) : (1) Mc 8,11 . (2) Mc 8,22 . (3) Mc 8,23 . (4) Mc 8,26 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,38 .

13. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos .
Mc (109) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,11 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,22 . (6) Mc 8,23 . (7) Mc 8,28 . (8) Mc 8,29 . (9) Mc 8,32 .


Mc 8,33 - Mc 8,33 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 24ste (vierentwintigste) zondag door het jaar B Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8:33 ho de epistrafeis kai idôn tous mathètas autou epetimèsen Petrôi kai legei upage opisô mou Satana oti ou froneis ta tou theou alla ta tôn anthrôpôn.  33 qui conversus et videns discipulos suos comminatus est Petro dicens vade retro me Satana quoniam non sapis quae Dei sunt sed quae sunt hominum  Hij echter keerde zich om, en zijn leerlingen ziende berispte hij Patrus en zei : "Ga heen achter mij, satan, want je zint niet op de dingen van God maar op de dingen van de mensen."  Maar zich omkerend keek Hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: "Ga weg, satan, terug! want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil."   . [33] Maar Hij keerde zich naar zijn leerlingen, keek hen aan en berispte Petrus: ‘Weg daar, achter Mij, satan*, want jouw gedachten zijn niet Gods gedachten, maar die van mensen.’  [33] Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’  33 Maar hij keert zich om, ziet zijn leerlingen aan, bestraft Petrus en zegt: ga weg, achter mij, satan, want je zint niet op de dingen van God maar op die van de mensen!   33. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit : « Passe derrière moi, Satan ! car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ! » 

Statenvertaling . 33 Maar Hij, Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: Ga heen, achter Mij, satanas, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.
King James Bible . [33] But when he had turned about and looked on his disciples, he rebuked Peter, saying, Get thee behind me, Satan: for thou savourest not the things that be of God, but the things that be of men.
Luther-Bibel . 33 Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan! Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.

Tekstuitleg van Mc 8,33 . Het vers Mc 8,33 telt 26 (2 X 13) woorden en 117 (3 X 3 X 13) letters . De getalwaarde van Mc 8,33 is 18486 (2 X 3 X 3 X 13 X 79) . Verandering van personage met tegenstelling : het gebruik van de (echter) . Aan epetimèsen (hij legde op, hij beval) gaat een ondergeschikte zin vooraf (bij het onderwerp, met twee participia) . Op het werkwoord volgt de datief petrôi (aan Petrus) . Meestal wordt een citaat ingeleid met een werkwoordsvorm van legô (zeggen) . Dikwijls is dat een participium bij het onderwerp (legôn : zeggend) . Hier is dat niet aangewezen na een datief . Vandaar hebben we hier wellicht een nevenschikkende zin (met hetzelfde onderwerp als voorgaande nevenschikkende zin) .

Mc 8,33.1. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de) . bepaald lidwoord . Taalgebruik in het N.T. : bepaald lidwoord . Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord . Gr. to.. , tè... N. : de . E. : the . D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) .
Mc (219) . Mc 8 (5) : (1) Mc 8,27 . (2) Mc 8,29 . (3) Mc 8,32 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 8,38 .

Mc 8,33.2. de (echter) . Taalgebruik in het N.T. : de (echter) . Taalgebruik in Mc : de (echter) . Partikel . Het staat steeds als tweede woord in de zin . Het kan een lichte tegenstelling aanduiden . Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden .
Mc (149 + 2) . Mc 8 Mc 8 (5 + 1) : (1) Mc 8,5 . (2) Mc 8,9 . (3) Mc 8,28 . (4) Mc 8,29 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 8,35 (d') .

Mc 8,33.4. και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Taalgebruik in Mc : kai (en) . Mc 8 . Van de 38 verzen in Mc 8 niet in 2 verzen : (1) Mc 8,19 . (2) Mc 8,37 .

kai (en)  kai (en)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen  verzen (678) (666) 678 45  28  35  41  43  56  37  38  50  52  33  44  37  72  47  20  / 8     7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   kai = en (555) (547) 555  40  26  32  33  37  52  26  36  40  37  29  33  26  60  33  15 / 7 26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil verschil (123) (115) 123 5 2 3 8 6 4 11 2 10 15 4 11 11 12 14 5 / 1     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

- Ned. : en . Arabisch : وَ = wa (en) . Taalgebruik in de Qoran : wa (en) . E. : and . D. : und . Fr. : et . Grieks : και = kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Hebr. : וְ = wë (en) . Lat. : et .

Mc 8,33.5. act. part. aor. nom. mann. enk. idôn (gezien) . eiden (hij zag) . Taalgebruik in het N.T. : eiden (hij zag) . Taalgebruik in Mc. : eiden (hij zag) . L. videre . Fr. voir . Mc (12) : (1) Mc 2,5 . (2) Mc 5,6 . (3) Mc 5,22 . (4) Mc 6,48 . (5) Mc 8,33 . (6) Mc 9,20 . (7) Mc 9,25 . (8) Mc 10,14 . (9) Mc 11,13 . (10) Mc 12,28 . (11) Mc 12,34 . (12) Mc 15,39 .

Mc 8,33.6. bep. lidw. acc. mann. mv. τους = tous (de) . Zie bepaald lidwoord ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Mc (52) . Mc 8 (9) : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,19 . (4) Mc 8,20 . (5) Mc 8,24 . (6) Mc 8,25 . (7) Mc 8,27 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 8,38 .

  lidw. mv. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel  ΟΤ  ΝΤ  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn. ev.
16. acc. m. mv. tous 52       2960 2330 630 91 52 98 51 122 156 60    
  Totaal   389  21  25  26  22  22  33  30  29  16  28  18  27  23  36  24  23394  18879  4515  745  389  644  404  690  1228  415  1778  2182 

- Nederl. . : bepaald lidwoord de / het . Arabisch : bepaald lidw. اَل = ´al (de) . Taalgebruik in de Qoran : ´al (de) . D. : der , die , das enz. . E. : the . Fr. : le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam) . Gr. : ὁ = ho , ἡ = hè , το = to (de - het) . Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord . Hebreeuws : הַ = ha (de, het) . Taalgebruik in Tenakh : ha (de, het) .

Mc 8,33.7. acc. mann. mv. μαθητας = mathètas (leerlingen) van het zelfst. naamw. μαθητης = mathètès (leerling) . Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling) . Taalgebruik in de LXX : mathètès (leerling) . Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling) . Mt (10) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mt 20,17 . (8) Mt 21,1 . (9) Mt 22,16 . (10) Mt 26,45 . Mc (7) : (1) Mc 6,45 .   (2) Mc 8,1 . (3) Mc 8,27 . (4) Mc 8,33 . (5) Mc 9,14 . (6) Mc 9,31 .   (7) Mc 12,43 . Lc (13) : (1) Lc 5,30 . (2) Lc 6,13 . (3) Lc 6,20 .  (4) Lc 9,14 . (5) Lc 9,43 . (6) Lc 10,23 . (7) Lc 11,1 . (8) Lc 12,1 . (9) Lc 12,22 .  (10) Lc 16,1 . (11) Lc 17,1 . (12) Lc 17,22 .  (13) Lc 22,45 . Een vorm van μαθητης = mathètès in de LXX (-) , in het NT (262) . Het woordgebruik van μαθητης = mathètès (leerling) in het meervoud is bij Mc en Lc bijna gelijk ; in Mt en Joh is dat bijna het dubbele van Mc en Lc , in Hnd komt het het minst voor . Ook interessant om te bekijken is het gebruik van de nom. en de acc. . Slechts in Lc en Joh overtreft de acc. de nom. .

  mathètès (leerling) mv. Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  syn. ev.
5 nom. mv. mathètai 2 : (1) Mc 2,18 . (2) Mc 2,23 .     1 : Mc 5,31 3 : (1) Mc 6,1 . (2) Mc 6,29 . (3) Mc 6,35 . 2 : (1) Mc 7,5 . (2) Mc 7,17 . 2 : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,27 . 1 : Mc 9,28 . 3 : (1) Mc 10,10 . (2) Mc 10,13 . (3) Mc 10,24 . 1 : Mc 11,14 .     2 : (1) Mc 14,12 . (2) Mc 14,16 .   105 105 38 17 10 36 4 65 101
6 gen. mv. mathètôn   1  : Mc 3,7 .       1 : Mc 7,2 . 1 : Mc 8,10 .   1 :  Mc 10,46 . 1 : Mc 11,1 .   1 : Mc 13,1 .   2 : (1) Mc 14,13 . (2) Mc 14,14 .   45 45 3 8 7 18 9 18  36 
7 dat. mv. mathètais 2 : (1) Mc 2,15 . (2) Mc 2,16. 1 : Mc 3,9 . 1 : Mc 4,34 .     1 : Mc 6,41 .   2 : (1) Mc 8,6 . (2)Mc 8,34 . 1 : Mc 9,18 . 1 : Mc 10,23 .       1 : Mc 14,32 . 1 : Mc 16,7 . 41 41 17 11 3 7 3 31  38 
8 acc. mv. mathètas         1 : Mc 6,45 .     3 : (1) Mc 8,1 . (2) Mc 8,27 . (3) Mc 8,33 . 2 : (1) Mc 9,14 . (2) Mc 9,31 .     1 : Mc 12,43 .       39 39 10 7 13 1 8 30  31 
  Totaal   256 256 71 43 37 77 28 151  228 

Mc 8,33.8. τους μαθητας = tous mathètas (de leerlingen) . Bijbel = NT (35) . Mt (7) . Mc (7) . Lc (14) . Hnd (7) .
- προς τους μαθητας = pros tous mathètas (tot de leerlingen) . NT (14) : (1) Mt 26,40 . (2) Mt 26,45 . (3) Mc 9,14 . (4) Lc 5,30 . (5) Lc 9,14 . (6) Lc 9,43 . (7) Lc 10,22 . (8) Lc 10,23 . (9) Lc 12,1 . (10) Lc 12,22 . (11) Lc 16,1 . (12) Lc 17,1 . (13) Lc 17,22 . (14) Lc 22,45 . Mt (2) . Mc (1) . Lc (11) . In 13 verzen richt Jezus zich tot de leerlingen , in 1 vers (Lc 5,30) richten de schriftgeleerden en de Farizeeën zich tot de leerlingen van Jezus . In 4 verzen gaat Jezus naar zijn leerlingen nl. (1) Mt 26,40 . (2) Mt 26,45 . (3) Mc 9,14 . (4) Lc 22,45 , in 9 verzen spreekt Jezus tot zijn leerlingen . In 7 verzen is dat met de werkwoordvorm ειπεν = eipen (hij zei) : (1) Lc 9,14 . (2) Lc 9,43 . (3) Lc 10,22 . (4) Lc 10,23 . (5) Lc 12,22 . (6) Lc 17,1 . (7) Lc 17,22 .

pers. voornaamw. 3de pers. gen. mann. enk. αυτου = autou van het pers. voornaamw. αυτος = autos . Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos . Taalgebruik in de LXX : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos . Mc (143) . Mc 8 (17) : (1) Mc 8,4 . (2) Mc 8,6 . (3) Mc 8,10 . (4) Mc 8,11 . (5) Mc 8,12 . (6) Mc 8,22 . (7) Mc 8,23 . (8) Mc 8,25 . (9) Mc 8,26 . (10) Mc 8,27 . (11) Mc 8,30 . (12) Mc 8,33 . (13) Mc 8,34 . (14) Mc 8,35 . (15) Mc 8,36 . (16) Mc 8,37. (17) Mc 8,38 .

  autos enk. Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 4 Mc 5 Mc 6 Mc 7 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13 Mc 14 Mc 15 Mc 16 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
2 gen. mann. enk. autou  143  13  10  12  16  17  15  6883  5685  1198  225  143  220  150  118  256  86  588  738 
  totaal 413  35  17  27  14  34  34  18  33  32  30  18  25  47  34  12884  9893  2991  510  413  593  475  350  504  146  1670  2145 

Mc 6,45.5. - 6. μαθητας αυτου = mathètas autou (zijn leerlingen) . NT (22) : (1) Mt 10,1 . (2) Mt 12,49 . (3) Mt 14,22 . (4) Mt 15,32 . (5) Mt 16,13 . (6) Mt 26,45 .. (7) Mc 6,45 . (8) Mc 8,1 . (9) Mc 8,27 . (10) Mc 8,33 . (11) Mc 9,31 . (12) Mc 12,43 . (13) Lc 5,30 . (14) Lc 6,13 . (15) Lc 6,20 .  (16) Lc 9,1 (variante lezing) . (17) Lc 9,14 . (18) Lc 9,43 . (19) Lc 11,1 . (20) Lc 12,1 . (21) Lc 12,22 .  (22) Lc 16,1 . Mt (6) . Mc (6) . Lc (10) .
- μαθηται αυτου = mathètai autou (zijn leerlingen) . NT (58) . Mt (19) . Mc (13) . Lc (7) . Joh (19) .
- μαθητων αυτου = mathètôn autou (van zijn leerlingen) . NT (27) . Mt (2) . Mc (7) . Lc (4) . Joh (14) .
- μαθηταις αυτου = mathètais autou (aan zijn leerlingen) . NT (29) . Mt (14) . Mc (10) . Lc (1) . Joh (4) .
- Totalen . NT (136) . Mt (41) . Mc (36) . Lc (22) . Joh (37) .

Mc 6,45.4. - 6. τους μαθητας αυτου = tous mathètas autou (zijn leerlingen) . NT (20) : (1) Mt 12,49 . (2) Mt 14,22 . (3) Mt 15,32 . (4) Mt 16,13 . (5) Mt 26,45 .. (6) Mc 6,45 . (7) Mc 8,1 . (8) Mc 8,27 . (9) Mc 8,33 . (10) Mc 9,31 . (11) Mc 12,43 . (12) Lc 5,30 . (13) Lc 6,13 . (14) Lc 6,20 .  (15) Lc 9,14 . (16) Lc 9,43 . (17) Lc 11,1 . (18) Lc 12,1 . (19) Lc 12,22 .  (20) Lc 16,1 . Mt (5) . Mc (6) . Lc (9) .
- προς τους μαθητας αυτου = pros tous mathètas autou (tot zijn leerlingen) . NT (7/14) : (1) Mt 26,45 . (2) Lc 5,30 . (3) Lc 9,14 . (4) Lc 9,43 . (5) Lc 12,1 . (6) Lc 12,22 . (7) Lc 16,1 . In Mt (1) , in Lc (6) . In 1 vers ( Lc 5,30) richten de schriftgeleerden en de Farizeeën zich tot de leerlingen van Jezus . In 1 vers (Mt 26,45) gaat Jezus naar zijn leerlingen , in 5 verzen spreekt Jezus tot zijn leerlingen .

Mc 8,33.9. act. ind. aor. 3de pers. enk. επετιμησεν = epetimèsen (hij deed een beroep op 'hun' eer , hij droeg op , hij beval) van het werkw. επιτιμαω = epitimaô (beroep doen op hun eer , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) . Taalgebruik in het NT : epitimaô (opleggen, opdragen) . Taalgebruik in de LXX : epitimaô (opleggen, opdragen) . Het werkwoord heeft een voorvoegsel επι = epi (aan bij, op) wat het werkwoord versterkt . Wellicht omwille van het voorvoegsel volgt op het werkwoord steeds een datief . Bijbel (16) . LXX (2) : (1) Gn 37,10 . (2) Ps 106,9 . NT (14) : (1) Mt 8,26 . (2) Mt 12,16 ( // Mc 3,12 ) . (3) Mt 17,18 . (4) Mt 20,31 . (5) Mc 1,25 ( // Mt 8,26 ) . (6) Mc 4,39 . (7) Mc 8,30 . (8) Mc 8,33 . (9) Mc 9,25 ( // Mt 17,18 ) . (10) Lc 4,35 . (11) Lc 4,39 . (12) Lc 8,24 . (13) Lc 9,42 . (14) Lc 9,55 . Een vorm van επιτιμαω = epitimaô (nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) in de LXX (11) , in het NT (29) , in Mc (9) : (1) Mc 1,25 . (2) Mc 3,12 . (3) Mc 4,39 . (4) Mc 8,30 . (5) Mc 8,32 . (6) Mc 8,33 . (7) Mc 9,25 . (8) Mc 10,13 . (9) Mc 10,48 . In de LXX kan het Griekse werkwoord επιτιμαω = epitimaô (beroep doen op hun eer , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen) de vertaling zijn van 3 verschillende Hebreeuwse werkwoorden .
- De kenletter σ = s geeft act. en mediaal aor. weer . De stamletter α = a wordt verlengd tot η = è . Vandaar : επετιμησεν = epetimèsen (hij beval) .

  epitimaô (opleggen) Mc Mc 1 Mc 3 Mc 4 Mc 8 Mc 9 Mc 10 bijbel OT NT Mt Mc Lc Br. syn. ev.  
1 ind imp. 3de p. enk. epetima 1   (1) Mc 3,12 .           1   1   1     1 1
2 ind. imp. 3de p. mv. epetimôn 1           (1) Mc 10,48 .   3   3   1 2   3 3
3 inf. pr. epitiman       (1) Mc 8,32 .            
5 ind. aor. 3de p. enk. mv. epitèmèsen 5 (1) Mc 1,25 .     (2) Mc 4,39 .   (3) Mc 8,30 . (4) Mc 8,33 .   (5) Mc 9,25   16 2 14 4 5 5   14 14
6 act. ind. aor. 3de p. mv. epetimèsan 1           (1) Mc 10,13 . 2   2 1 1     2 2
    9 33 4 29 6 9 12 2 27 27

- wa consecutivum + act. qal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיִּגְעַר = wajjigë`ar (en hij berispte) van het werkw. גָעַר = gâ`ar (berispen, verwijten, afweren, dreigen) . Taalgebruik in Tenakh : gâ`ar (berispen, verwijten, afweren, dreigen) . Getalwaarde : ghimel = 3 , ajin = 16 of 70 , resj = 20 of 200 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 273 (3 X 7 X 13) . De som van de elementen is telkens 3 . Tenakh (2) : (1) Gn 37,10 . (2) Ps 106,9 . Een vorm van het werkw. גָעַר = gâ`ar in 13 verzen in Tenakh .

10. eigennaam πετρος = petros (Petrus) . Taalgebruik in het NT : petros (Petrus) . Taalgebruik in Mc : petros (Petrus) .

  petros (Petrus)  Mc Mc 3 Mc 5 Mc 8 Mc 9 Mc 10 Mc 11 Mc 13 Mc 14 Mc 16 bijbel NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. syn.  ev. 
nom. mann. enk. petros       (1) Mc 8,29 . (2) Mc 8,32 .   (3) Mc 9,5 .   (4) Mc 10,28 .   (5) Mc 11,21 .   (6) Mc 13,3 .   (7) Mc 14,20 . (8) Mc 14,54 . (9) Mc 14,72 .     100  100  15  13  23  37  37  60 
gen. mann. enk. petrou                 (1) Mc 14,66 .     12  12     
dat. mann. enk. petrô(i)       (1) Mc 8,33 .           (2) Mc 14,37 . (3) Mc 14,70 .   (4) Mc 16,7 .   15  15  13 
acc. mann. enk. petron   (1) Mc 3,16 .  </