MARCUSEVANGELIE : TIENDE HOOFDSTUK , MC 10 -
- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -
- Mc 10,2-12 - Mc 10,17-30 -- Mc 10,35-45 -

Overzicht van het Marcusevangelie :   Mc 1 , Mc 2 , Mc 3 , Mc 4 , Mc 5 , Mc 6 , Mc 7 , Mc 8 , Mc 9 , Mc 10 , Mc 11 , Mc 12 , Mc 13 , Mc 14 , Mc 15 , Mc 16
Tekstuitleg van de pericopen - Mc 10,1 - Mc 10,2-12 - Mc 10,13-16 - Mc 10,17-22 - Mc 10,23-27 - Mc 10,28-30 - Mc 10,31 - Mc 10,32-34 - Mc 10,35-40 - Mc 10,41-45 - Mc 10,46-52
Tekstuitleg : vers per vers - Mc 10,1 - Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 - Mc 10,13 - Mc 10,14 - Mc 10,15 - Mc 10,16 - Mc 10,17 - Mc 10,18 - Mc 10,19 - Mc 10,20 - Mc 10,21 - Mc 10,22 - Mc 10,23 - Mc 10,24 - Mc 10,25 - Mc 10,26 - Mc 10,27 - Mc 10,28 - Mc 10,29 - Mc 10,30 - Mc 10,31 - Mc 10,32 - Mc 10,33 - Mc 10,34 - Mc 10,35 - Mc 10,36 - Mc 10,37 - Mc 10,38 - Mc 10,39 - Mc 10,40 - Mc 10,41 - Mc 10,42 - Mc 10,43 - Mc 10,44 - Mc 10,45 - Mc 10,46 - Mc 10,47 - Mc 10,48 - Mc 10,49 - Mc 10,50 - Mc 10,51 - Mc 10,52 -In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het tiende hoofdstuk van het Marcusevangelie :
264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 - Mt 19,1-2 -
265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9
267. Jezus ontvangt de kinderen : Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 -
268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -
269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan : Mc 10,23-27 - Mt 19,23-26 - Lc 18,24-27 -
270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen : Mc 10,28-30 - Mt 19,27-29 - Lc 18,28-30 -
271. De eschatologische ommekeer : Mc 10,31 - Mt 19,30 - Mt 20,16 - Lc 13,30 -
273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 -
274. Jezus en de zonen van Zebedeüs : Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -
275. Heersen is dienen : Mc 10,41-45 - Mt 20,24-28 - Lc 22,24-27 -
276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43

Slechts door een nauwgezette en doorgedreven studie ontdek je het netwerk van teksten en kan je de betekenis ervan beter achterhalen.

Eén van de draden wordt gevormd door een samengestelde werkwoordvorm van "poreuomai" = zich op weg begeven in Marcus, maar vooral in Mc 10.

Een tweede draad is het gebruik van een werkwoord met voorzetsel pros... (naar, bij) bij het begin van een pericope. In die gevallen gaat het om een of meerdere personen die bij Jezus komen of worden gebracht.

Mc 10,2 Mc 10,13 Mc 10,17 Mc 10,35  
Kai (en) Kai (en) Kai... (en...) Kai (en) 
proselthontes (zich naderbij bewogen tot - Jezus - ) proseferon (zij brachten naderbij) prosdramôn (en naderbijgelopen) prosporeuonto (zij begeven zich naderbij tot) 
  autôi (hem)   autôi (hem) 
Farisaioi (Farizeeën)      
  paidia (kinderen)    
265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -  267. Jezus ontvangt de kinderen : Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 -  268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -  274. Jezus en de zonen van Zebedeüs : Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -

Het Marcusevangelie is concentrisch opgebouwd. Vele verhalen zijn op hun beurt concentrisch opgebouwd. A B B' A' structuur. We leren enkele verhalen kennen die merkwaardig sterk op elkaar gelijkend opgebouwd zijn.

  Mc 10,2-12  Mc 10,17-22  Mc 10,35-45   Mc 10,13-16 Mc 10,23-31
inleiding      35.      
      36.  ho de (hij echter)      
A : vraag Mc 10,2  ... epèrôtôn auton (vroegen hem)... 17.  epijroota auton (vroeg hem) 37. hoi de (zij echter) A 13a 23.
B : wedervraag 3. ho de  (hij echter) 18.  ho de (hij echter) 38. ho de (hij echter)  B 13b. 24a
        C   24b-25
B' : antwoord op wedervraag 4a. hoi de  (zij echter) 20. ho de (hij echter)   39a. hoi de (zij echter) B' 14-15 26
A' : antwoord op de beginvraag  4b. ho de (hij echter)  11- 12 21. ho de (hij echter)  39b-40. ho de (hij echter)  A' 16 27
   265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 // Mt 19,3-9  268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23  274. Jezus en de zonen van Zebedeüs : Mc 10,35-40 // Mt 20,20-23   267. Jezus ontvangt de kinderen : Mc 10,13-16 // Mt 19,13-15 // Lc 18,15-17 269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan : Mc 10,23-27 // Mt 19,23-26 // Lc 18,24-27

264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,1 - Mt 19,1-2 -

Mc 10,1 - Mc 10,1 : 264. Van Galilea naar Judea - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,1 - Mt 19,1-2 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
kai ekeithen anastas erchetai eis ta horia tès Ioudaias kai peran tou Iordanou, kai sumporeuontai palin ochloi pros auton, kai hös eiôthei palin edidasken autous  et inde exsurgens venit in fines Iudaeae ultra Iordanen et conveniunt iterum turbae ad eum et sicut consueverat iterum docebat illos En hij stond daarvandaan op (en) ging naar het gebied van Judea (en) aan de overkant van de Jordaan; en weer gingen volksmenigten met hem mee, en weer leerde hij hen zoals hij gewoon was. Hij vertrok nu vandaar en ging naar het gebied van Judea en het Overjordaanse. Ook daar kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe en als naar gewoonte onderrichtte Hij hen.   Hij vertrok vandaar en ging naar het gebied van Judea en de overkant van de Jordaan. Weer gingen massa's mensen samen naar Hem op weg, en zoals gewoonlijk gaf Hij hun weer onderricht.  Hij vertrok uit Kafarnaüm naar Judea en het gebied aan de overkant van de Jordaan, en de mensen verzamelden zich weer in groten getale om hem heen; hij onder-wees hen zoals hij gewoon was te doen. Hij staat op, gaat daar weg en komt aan in het gebied van Judea en het Overjordaanse, en weer stromen er scharen bij hem samen, en weer is hij, zoals hij gewoon was, hen gaan onderrichten.  En vanaf hier opgestaan gaat hij naar de bergen van Judea en de overkant van de Jordaan, en opnieuw begeven menigten zich samen naar hem, en zoals hij gewoon was, onderrichtte hij hen opnieuw. 

Statenvertaling. 1 En van daar opgestaan zijnde, ging Hij naar de landpalen van Judea, door de overzijde van de Jordaan; en de scharen kwamen wederom samen bij Hem, en gelijk Hij gewoon was, leerde Hij hen wederom.
King James Bible. [1] And he arose from thence, and cometh into the coasts of Judaea by the farther side of Jordan: and the people resort unto him again; and, as he was wont, he taught them again.
Luther-Bibel. 1 Und er machte sich auf und kam von dort in das Gebiet von Jud�a und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen, und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals.

Tekstuitleg van Mc 10,1. De tekst bestaat uit drie nevengeschikte zinnen (verbonden door het nevenschikkend voegwoord "kai" = en).
Het vervoegd werkwoord in de eerste twee hoofdzinnen staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd , in de derde zin in de onvoltooid verleden tijd.
Als onderwerp in de eerste en de derde zin wordt verondersteld dat het Jezus is ; het onderwerp van de tweede zin zijn de menigten.
De eerste zin bestaat uit een hoofdzin en een ondergeschikte zin. De zin duidt de plaatsverandering aan : vanwaar... waarnaar.
De tekst verwijst naar vorige verhalen : daarvandaan , opnieuw , zoals hij gewoon was.

We hebben hier te maken met een summarium of samenvatting zoals we er vele in het Marcusevangelie aantreffen. Zo'n summarium bestaat uit een plaatsverandering , een toeloop van het volk en een activiteit van Jezus. Meestal vormt het een overgang.

1ste hoofdzin : kai ekeithen anastas erchetai eis ta horia tès Ioudaias kai peran tou Iordanou : en vandaar opgestaan gaat hij naar de bergen van Judea en over de Jordaan

Mc 10,1.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,1.2. εκειθεν = ekeithen. Taalgebruik in het NT : vanhier, vandaar. Taalgebruik in de LXX : vanhier, vandaar. Taalgebruik in Mc : vanhier, vandaar. Mc (5) : (1) Mc 6,1. (2) Mc 6,10. (3) Mc 6,11. (4) Mc 7,24. (5) Mc 10,1.
- Mc 6,10 en Mc 6,11 behoren tot de zendingsrede. εκειθεν = ekeithen (vandaar) in de andere drie verzen maken telkens deel uit van de linken tussen οχλος = ochlos (menigte) , οικος = oikos of οικια = oikia (huis) en εκειθεν = ekeithen (vandaar).
- και εκειθεν = kai ekeithen (en vandaar). LXX (9). NT (2) : (1) Mc 7,24. (2) Lc 9,4.
- εκειθεν δε = de ekeithen (echter vandaar). LXX (5). NT (0).

  ekeithen (vandaar)  Mc Mc 6 Mc 7 Mc 9 Mc 10 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
ekeithen  (1) Mc 6,1. (2) Mc 6,10. (3) Mc 6,11 (4) Mc 7,24.   (5) Mc 10,1 157  130  27  12    20  22 
kakeithen      (1) Mc 9,30.   10    10             
  totaal  167  130  37  12  12    20  22 

- Hebreeuws : מִשָּׁם = misjsjâm (vandaar) < prefix voorzetsel min + bijwoord van sj-m. שָׁם = sjâm (daar) OF שֵׁם = sjem (naam). Taalgebruik in Tenakh : sjem (naam). Getalwaarde : sjin = 21 of 300 , mem = 13 of 40 ; totaal : 34 (2 X 17) of 340 (10 X 2 X 17). Structuur : 3 - 4. De som van de elementen is telkens 7. Tenakh (103). Pentateuch (37).
- וּמִשָּׁם = ûmisjsjam (en vandaar) < prefix voegwoord wë + prefix voorzetsel min + bijwoord sj-m. Tenakh (8).

ekeithen (vanaf hier, vandaar). Taalgebruik in het NT : vanhier, vandaar. Taalgebruik in Mc : vanhier, vandaar. Het is meestal de vertaling van het Hebreeuwse misjsjâm (uit : min en sjam). Misjsjâm (vanaf daar) komt in 103 verzen in Tenach voor.
Mc (5) : (1) Mc 6,1. (2) Mc 6,10. (3) Mc 6,11. (4) Mc 7,24. (5) Mc 10,1. Voor de vierde maal (op vijf) wordt ekeithen (vanaf hier) gebruikt. Linken tussen het volk (ochlos) (Mc 7,14), huis (oikos) (Mc 7,17) en vanaf hier (ekeithen) (Mc 7,24). Er zijn opmerkelijke linken tussen (4) Mc 7,24 en (5) Mc 10,1 :
- (4) Mc 7,24 : Ekeithen de anastas apèlthen eis ta horia Turou (vandaar echter opgestaan ging hij weg naar het gebied van Tyrus).
- (5) Mc 10,1 : kai ekeithen anastas erchetai eis ta horia tès Ioudaias (en vandaar opgestaan gaat hij naar het gebied van Judea).
Het gebied van Tyrus ligt helemaal in het noorden , het gebied van Judea ligt in het zuiden. Tussen beide hoort dan Mc 9,30 : kakeithen exelthontes pareporeuonto dia tès Galilaias (en vandaar uitgegaan begaf hij zich zijdelijns door Galilea).
Er zijn echter belangrijke linken te bespeuren. We merken dat Marcus het woordje "daarvandaan" (Grieks : ekeithen) driemaal vooraan de zin plaatst : in Mc 7,24 helemaal vooraan de zin , gevolgd door het partikel "echter" (Grieks : de) , in Mc 9,30 en Mc 10,1 na het nevenschikkend voegwoord "en" (Grieks : kai).
"Daarvandaan" verwijst telkens naar het huis waarin Jezus onderricht gaf aan zijn leerlingen.na een optreden van Jezus in het openbaar : een discussie met de Farizeeën en schriftgeleerden (Mc 7,1-23) , na een duiveluitdrijving (Mc 9,14-29) of na een discussie van de leerlingen onderweg (Mc 9,33-50). In het volgende kader geven we de tekst "thuis" en "daarvandaan".

Mc 10,1.3. act. part. aor. nom. mann. enk. anastas (opgestaan) van het werkw. anistèmi (opstaan). Taalgebruik in het NT : anistèmi (opstaan). Taalgebruik in Mc : anistèmi (opstaan).
Mc (6) : (1) Mc 1,35. (2) Mc 2,14. (3) Mc 7,24. (4) Mc 10,1. (5) Mc 14,60. (6) Mc 16,9.

Mc 10,1.1. - 3.
- Mc 7,24 : Ekeithen de anastas (Vanaf hier echter opgestaan).
- Mc 10,1 : Kai ekeithen anastas (En vanaf hier opgestaan).

Mc 10,1.5. eis (naar). Taalgebruik in NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar). Voorzetsel van richting. Lat. in. Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien). E. for. Ned. naar. D. nach.
Mc (151). Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

Mc 10,1.6. bep. lidw. nom. + acc. onz. mv. ta (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,32.

Mc 10,1.7. nom. + acc. onz. mv. horia van het zelfst. naamw. horion (gebied). Taalgebruik in het NT : horion (gebied). Taalgebruik in Mc : horion (gebied).
Mc (2) : (1) Mc 7,24. (2) Mc 10,1.

Mc 10,1.8. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (65). Mc 10 (2) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,25.

Mc 10,1.10. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,1.11. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,2. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,33. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,49.

Mc 10,1.12. bep. lidw. nom. gen. enk. tou (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (9) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,25. (7) Mc 10,29. (8) Mc 10,33. (9) Mc 10,45.

2de hoofdzin : kai sumporeuontai palin ochloi pros auton : en opnieuw begeven zich menigten samen op weg naar hem

Mc 10,1.14. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,1.16. palin (opnieuw). Taalgebruik in het NT : palin (opnieuw). Taalgebruik in Mc : palin (opnieuw). Fr. de nouveau. E. again. Ned. opnieuw.
Mc (26). Mc 10 (4) : (12) Mc 10,1. (13) Mc 10,10. (14) Mc 10,24. (15) Mc 10,32.

Mc 10,1.18. pros (naar, bij). Taalgebruik in het NT : pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc : pros (naar, bij). Voorzetsel.
Mc (62). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,1 *. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,7. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,26. (6) Mc 10,50 (pros ton Ièsoun = naar Jezus).

Mc 10,1.18. - 19. pros auton (naar hem, bij hem). Naar Jezus. Mc (14) : (1) Mc 1,32. (2) Mc 1,40. (3) Mc 1,45. (4) Mc 2,3. (5) Mc 2,13. (6) Mc 3,8. (7) Mc 3,13. (8) Mc 3,31. (9) Mc 4,1. (10) Mc 7,1. (11) Mc 9,20. (12) Mc 10,1. (13) Mc 12,13. (14) Mc 12,18.

Mc 10,1.19. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,2. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,33. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,49.

3de hoofdzin : kai hös eiôthei palin edidasken autous : en zoals gewoonlijk onderwees hij hen.

Mc 10,1.20. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,1.24. act. ind. imperf. 3de pers. enk. edidasken (hij onderrichtte) van het werkw. didaskô (onderrichten, leren). Taalgebruik in NT : didaskô (leren). Taalgebruik in Mc : didaskô (leren). Auto-didact : iemand die door zelfstudie kennis (lering) heeft verworven. Didactiek : leer van het onderrichten.
Mc (6) : (1) Mc 1,21. (2) Mc 2,13. (3) Mc 4,2. (4) Mc 9,31. (5) Mc 10,1. (6) Mc 11,17.

Mc 10,1.25. voornaamw. acc. mann. mv. autous (hen). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,6. (3) Mc 10,32. (4) Mc 10,42.

24. - 25. edidasken autous (hij onderrichtte hen). Mc (3 / 6) : (1) Mc 2,13. (2) Mc 4,2. (3) Mc 10,1. 0Na het samenstromen van het volk onderricht Jezus de menigte : (1) Mc 2,13. (2) Mc 4,2). STAP VOOR STAP !

Mc 10,1.14. - 25.
- Mc 2,13 : kai pas ho ochlos èrcheto pros auton kai edidasken autous (en de hele menigte kwam naar hem en hij onderrichtte hen).
- Mc 10,1 : kai sumporeuontai palin ochloi pros auton, kai hös eiôthei palin edidasken autous (en opnieuw menigten begeven zich samen op weg naar hem en als gewoonlijk onderrichtte hij hen).
STAP VOOR STAP !
In Mc 2,13 begint Jezus voor het eerst te onderrichten langs het meer van Galilea. In Mc 10,1 gaat Jezus naar het gebied van Judea aan de overkant van de Jordaan. De periode van Galilea is vanaf hier helemaal achter de rug. Opnieuw begeven menigten zich samen op weg naar hem. Voor de eerste en enige keer komen we in Mc 10,1 het mv. ochloi (menigten) tegen. Wellicht zijn het nu menigten uit Judea (of misschien ook uit Galilea). Maar die menigten verzamelen zich rond Jezus in een nieuw gebied , nl. in Judea aan de overkant van de Jordaan.

- ekeithen (vanaf hier) (Mc 10,1).Verwijzing : ekeithen (vanhier, vandaar) , zie Mt 4,21. Het is het 5de en laatste gebruik van ekeithen (vanaf hier). Link met en tèi oikiai (in het huis = thuis) (Mc 9,33).
- anastas (opgestaan) , zie Mc 1,35. Link met kathisas (neergezeten) (Mc 9,35).
- palin (opnieuw) In 26 verzen bij Marcus zie Mc 2,1. (12) Mc 10,1 - Mc 10,1 - ochloi (menigten) verwijst wellicht naar Mc 9,25 - Mc 9,14-29 - : ochlos (een menigte) (12b) Mc 10,1 - ochlos (menigte) bij Marcus - Mc 10,1 - edidasken (hij leerde) verwijst naar Mc 9,31 - Mc 9,30-32 - edidasken (hij leerde) -

kai ekeithen(verwijzing : ekeithen , zie Mc 10,1 ) anastas (verwijzing : anastas (opgestaan) , zie Mc 1,35 ) : en daarvandaan opgestaan.

Het tegendeel van "opstaan" (Grieks : anistèmi) is liggen of zitten (kathizô : zitten, zich neerzetten). In Mc 9,35 is er sprake van Jezus die "is neergezeten" (Grieks: kathisas). Let op de tegenstelling kath- van kata (neer, beneden) en ana (op, omhoog). In Mc 9,35 als in Mc 10,1 staat een participium aorist, eindigend op -as. Beide bestaan uit 3 lettergrepen.
Waarvandaan stond Jezus op? Mc 9,33 zegt : 'en in het huis gekomen'. Jezus was dus opgestaan in het huis waar hij gezeten was, en gaat naar...
De twee woorden "daarvandaan" en "opgestaan zijnde" (Mc 10,1) omsluiten met "thuis gekomen" (Mc 9,33) en "zich neergezet hebbende" (Mc 9,35) de tekst Mc 9,33-50. Parallel met de Marcustekst staat Mt 18 (met verschillende aanvullingen) , die bekend staat als de kerkrede, één van de 5 redes van Matteüs.

- "opnieuw" (Grieks : palin)

Het woordje "palin" (opnieuw) komt in het marcusevangelie 28 X voor, in het matteüsevangelie 17 X , in het lucasevangelie 3 X. Het is wel merkwaardig dat het in onze zin tweemaal voorkomt : bij het samenstromen van het volk en bij het onderricht van Jezus. De laatste maal dat er sprake was van een grote menigte, is in Mc 9,25 (duiveluitdrijving uit een jongen). Het onderricht van het volk door Jezus gebeurde de laatste maal wellicht in Mc 8,34 , waar Jezus oproept tot navolging.

264.3. "zoals hij gewoon was"

"Zoals hij gewoon was" (Grieks : hoos eioothei) komt in het Marcusevangelie slechts éénmaal voor. Onderwijzen (Grieks : didaskoo) komt er 17 X voor.

15. - zich op weg begeven (Grieks : poreuomai). Verwijzing : poreuomai = zich op weg begeven , zie Mc 10,1.
Het is merkwaardig dat in Mc 9-10 meerdere malen een samengesteld werkwoord van poreuomai = zich op weg begeven , voorkomt.

--- sumporeuomai (zich samen op weg begeven). sumporeuontai (zij begaven zich samen op weg). Indicatief praesens 3de persoon meervoud. Het komt bij Marcus in deze vorm slechts hier in Mc 10,1 voor. sumporeuetai (hij begaf zich samen op weg). In Ez 33,31.
--- paraporeuomai (langskomen, langsgaan). pareporeuonto (zij kwamen voorbij). Het komt in 7 verzen in de bijbel voor; in 6 verzen in het O.T. en in Mc 9,30. pareporeueto (hij kwam langs). Het komt in 3 verzen in het O.T. voor. paraporeuomenos (langskomend). Participium praesens. In 4 verzen in het O.T.
--- ekporeuomai (naar buiten gaan) ekporeuomenos (zich naar buiten begevend). Het komt in 23 verzen in de bijbel voor; in 22 verzen in het O.T. en in Hnd 9,28. ekporeuomenou (zich naar buiten begevend). Participium praesens genitief enkelvoud, losse genitief : (1) Mc 10,17 (2) Mc 10,46 (3) Mc 13,1. Het komt in 7 verzen in de bijbel voor; in 3 verzen in het O.T., in 3 verzen bij Marcus: , Op 9,18. ekporeuetai (hij gaat naar buiten). Het komt in 24 verzen in de bijbel voor; in 17 verzen in het O.T., in 7 verzen in het NT ekporeuontai in 2 verzen in het NT 11 X o.a. in Mc 10,17 en Mc 10,46. Het werkwoord prosporeuomai (naar iemand toegaan) komt slechts 1 X voor , nl. in Mc 10,35.

-- exeporeueto (en hij begaf zich op weg naar buiten). Verwijzing : poreuomai = zich op weg begeven , zie Mc 10,1.Mediaal imperfectum derde persoon enkelvoud van ekporeuomai (zich op weg begeven naar buiten). In eenentwintig verzen in de bijbel. O.T. (18). N. T. (3) : (1) Mt 3,5. (2) Mc 1,5. (3) Lc 4,37.

Het pleit voor de indeling van Benoit Standaert: Mc 9,30-10,45 vormt een geheel en Mc 10,46-52 vormt een overgangsverhaal. In Mc 9,30 treffen we "pareporeuonto" (gingen - Jezus en zijn leerlingen - zijdelings) aan en in Mc 10,46 (bijna onmiddellijk na de sectie Mc 9,30-10,45) "ekporeuomenou autou" (terwijl hij eruittrekt). Het geheel past in een "trektocht", een gaan van Jezus naar Jeruzalem. Sommigen spreken van een reis van Jezus naar Jeruzalem, maar een reis roept de idee op dat je ergens op bezoek gaat en dan naar huis terugkeert. Dat is hier niet het geval. Het is een definitieve tocht.

Het laat ook aanvoelen dat de andere samengestelde vormen van het werkwoord "poreuomai" (trekken, op weg gaan) ook met het gaan van Jezus naar Jeruzalem te maken heeft.

Mc 9,30 Mc 10,1 Mc 10,17 Mc 10,35 Mc 10,46 Mc 13,1
... ... kai (en) Kai (en) kai (en) kai (en)
pareporeuonto (begaven zich naast ) kai sumporeuountai (en zij begeven zich samen ) ekporeuomenou (bij het naar buiten treden van Jezus) prosporeuontai (zij begeven zich naar hem) autôi (hem) ekporeuomenou (bij het naar buiten treden van Jezus) ekporeuomenou (bij het naar buiten treden van Jezus)
  palin (opnieuw)        
  ochloi (menigten) autou (hij) Iakoobos kai Iooannijs hoi huioi Zebedaiou (Jakobus en JOhannes, de zonen van Zebedeüs) autou (hij) autou (hij)
  pros auton (bij hem)        
    eis hodon (op weg)      
171. Tweede lijdensvoorspelling : Mc 9,30-32 - Mt 17,22-23 - Lc 9,43b-45 264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 - Mt 19,1-2 268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 274. Jezus en de zonen van Zebedeüs : Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43  

poreuesthai (op weg te begeven). In vierenzeventig verzen in de bijbel. In zestien verzen in het NT. Lc (7). Joh (1). Hnd (6). 1 Kor (2). Hnd (6) : (1) Hnd 9,3. (2) Hnd 14,16. (3) Hnd 17,14. (4) Hnd 19,21. (5) Hnd 20,1. (6) Hnd 25,20. 1 Kor (2).

264.5. gaat hij naar de bergen van Judea en de overkant van de Jordaan

Bij het doorgronden van een tekst komen allerlei vragen bij ons op. Waarom schrijft Marcus nu in de onvoltooid tegenwoordige tijd? Waarom gebruikt hij het enkelvoud? Waar zijn de leerlingen van Jezus gebleven?

Marcus gebruikt de werktijdsvormen vaak door elkaar. Het is nog de vraag of hij dat lukraak doet of dat er een zekere logica aanwezig is. Het gebruik van de onvoltooid tegenwoordige tijd zien we op een aantal plaatsen opduiken en het gebruik ervan lijkt wel doelbewust gekozen. Jezus en zijn leerlingen gaan naar een stad. Hij onderricht er of hij geneest iemand. Ik schroom er wat voor terug om onze tekst Mc 10,1 in dit lijstje op te nemen vermits Jezus niet naar een stad gaat.

 Mc 1,21  Mc 6 Mc 10,1  Mc 11,15 Mc 11,27   Mc 8,22  Mc 10,46
kai (en)  ... kai (en)    Kai (en)   Kai (en)  Kai (en)  Kai (en)
 eisporeuontai (zij gaan)  erchetai (hij gaat)  erchetai (hij gaat)  erchontai (zij gaan)  erchontai (zij gaan)  erchontai (zij gaan)  erchontai (zij gaan)
eis (naar)  eis (naar) eis (naar)  eis (naar) palin (opnieuw) eis (naar)  eis (naar)  eis (naar)
Kafarnaoum (Kafarnaüm)   tijn patrida autou ( zijn vaderstad)  ta horia tijs Ioudaias kai peran tou Iordanou (de bergen van Judea en de overzijde van de Jordaan)  Hierosoluma (Jeruzalem)  Hierosoluma (Jeruzalem)  Bijthsaïda (Betsaïda)  Ierichoo (Jericho)
kai euthus (en terstond)  kai akolouthousin autooi hoi mathijtai autou (en zijn leerlingen volgen hem) kai (en)    Kai (en)  Kai (en)    
tois sabbasin op sabbat) genomenou sabbatou (sabbat geworden)          
eiselthoon (gaande naar)      eiselthoon (gaande naar)       
eis tijn sunagogijn (naar de synagoge)      eis to hieron (naar de tempel)       
edidasken (onderwees hij)   ijrksato didaskein (begon hij te onderwijzen) ... kai... edidasken (en hij onderwees)  ... kai edidasken (en hij onderwees)       
  en tiji sunagoogiji (in de synagoge)          
 24. Jezus leert en geneest : Mc 1,21 // Mt 4,23-25; 5,1-2 // Lc 4,31 145. Prediking te Nazaret en verwerping : Mc 6,1-6a // Mt 13,53-58 ( // Lc 4,16-30) 264. Van Galilea naar Judea : Mc 10,1 // Mt 19,1-2  283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 // Mt 21,12-13 // Lc 19,45-46  287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 // Mt 21,23-27 // Lc 20,1-8   161. Genezing van een blinde te Betsaïda : Mc 8,22-26  276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 // Mt 20,29-34 // Lc 18,35-43

In Mc 1,14-15 ging Jezus naar Galilea. In Mc 1,9 ging hij naar Johannes de Doper om zich door hem in de Jordaan te laten dopen. Johannes trad op in Judea. De plaatsen Judea en Jordaan roepen de beginverzen van het marcusevangelie op. Dit kan een reden zijn waarom Marcus hier het enkelvoud gebruikt.


265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -

Evangelielezing van de 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar : Mc 10,2-12. Verwijzing : Mc 10,2-12.

In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: "Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?" Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen. Hij antwoordde hun met een wedervraag: "Wat heeft Mozes u voorgeschreven?" Zij zeiden: "Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen en haar weg te zenden." Doch Jezus antwoordde hun: "Om de hardheid van uw hart heeft hij die bepaling voor u neergeschreven. Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden. Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden mag een mens niet scheiden." Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover. Hij sprak tot hen: "Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk. En wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt begaat zij echtbreuk."

De tekst

2. En de bij hem gekomen Farizeeën vroegen hem indien het toegestaan is aan een man (zijn) vrouw weg te zenden (zich ervan ontdoen, ontbinden, zich ervan afmaken, scheiden), zij hem op de proef stellende.
3. Hij echter geantwoord hebbende zei hen :
"Wat droeg Mozes jullie op?"
4. Zij echter zeiden :
"toestond Mozes een brief van scheiding te schrijven en te scheiden."
5. Jezus echter zei hen :
"omwille van de hartsclerose van u schreef hij u dit gebod;
vanaf echter het begin van de schepping man en vrouw maakte hij hen; omwille daarvan verlaat de mens zijn vader en moeder,
8. en zij zullen zijn de twee tot één vlees,
zodat niet meer zij zijn twee maar één vlees
9. wat derhalve God verbond, dat een mens niet scheidde.

10. en in het huis (gekomen) opnieuw de leerlingen hierover stellen zij hem vragen:
11. en hij zegt hen :
wie zou wegzenden (zich ervan afmaakt) zijn vrouw en zou huwen een ander, hij pleegt echtbreuk tegen haar,
en indien zij weggezonden hebbende haar man, huwt een ander (man), pleegt echtbreuk

Een eerste kennismaking met de tekst

Mc 10,2-12 vormt een geheel. De tekst handelt over de vraag of een man van zijn vrouw mag scheiden. De tekst valt in twee delen uiteen. Het eerste deel (Mc 10,2-9) brengt het vraaggesprek tussen Farizeeën en Jezus, het tweede deel (Mc 10,10-12) tussen de leerlingen en Jezus. De opbouw van de twee inleidende zinnen op de vraag (Mc 10,2 en Mc 10,10 zijn parallel en gelijkaardig opgebouwd. In het eerste deel (Mc 10,2-9)
- stellen de Farizeeën een vraag (Mc 10,2),
- stelt Jezus een wedervraag (Mc 10,3),
- geven de Farizeeën een antwoord (Mc 10,4)
en geeft Jezus daarop zijn antwoord (Mc 10,5-9).
De formulering van de inleidingen op vragen en antwoorden lijken zeer op elkaar.
In het tweede deel (Mc 10,10-12)
stellen de leerlingen een vraag (Mc 10,10)
en geeft Jezus antwoord (Mc 10,11-12).
In het tweede deel (Mc 10,10-12) vragen de leerlingen nadere uitleg zonder dat zij expliciet een vraag stellen.
De vraag van de Farizeeën bestaat uit vijf woorden: het inleidend voegwoord : indien, of (Grieks: ei) , het hulpwerkwoord : is het toegelaten (eksestin) de twee complementaire woorden : man en vrouw (Grieks : andri gunaika) en het hoofwerkwoord in de infinitiefvorm : wegzenden, ervan afkomen, zich ervan afmaken (Grieks : apolusai). De Farizeeën stellen de vraag om Jezus op de proef te stellen. (Het zijn treiteraars, pestkoppen, doodpesters). Ze kennen het antwoord want Mozes (de Wet) is duidelijk. Door een wedervraag van Jezus wordt duidelijk dat zij het antwoord van Mozes kennen. Welk antwoord verwachtten ze dan van Jezus. Wellicht een antwoord dat Mozes zou tegenspreken door b.v. te zeggen dat het niet mag. Jezus verlegt de aandacht van scheiden naar verbinden: in vers 8 wordt op het einde van de zin zelfs tweemaal één vlees (Grieks: mia sarks) gegeven. De slotconclusie luidt: wat God verbond, scheidde geen mens. Er staat "mens (Grieks : anthroopos) en niet man (Grieks : anijr). In verzen 11-12 wordt dat geconcretiseerd voor wat de man en de vrouw betreft.

Mc 10,2 Mc 10,10  Mc 10,3  Mc 10,4  Mc 10,5  Mc 10,11
Kai (en) kai (en) ho de (hij echter) hoi de (zij echter)   ho de Iijsous (Jezus echter)  kai (en)
proselthontes (gekomen zijnde bij) eis tijn oikian (in het huis)        
  palin (opnieuw)        
Farisaioi (Farizeeën) hoi mathijtai (de leerlingen)        
  peri toutou (hierover)        
epijrootoon vroegen) epijrootoon vroegen) apokritheis (antwoordende)       
    eipen (zei ) eipan (zeiden) eipen (zei ) legei (zegt)
auton (hem) auton (hem) autois (hen)    autois (hen)  autois (hen)  

 

Mc 10,2 - Mc 10,2 : 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:2 kai proselthontes farisaioi ep�r�t�n auton ei exestin andri gunaika apolusai peirazontes auton 2 et accedentes Pharisaei interrogabant eum si licet viro uxorem dimittere temptantes eum     In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen: "Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten?" Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen.  [2] Er kwamen farizeeën op Hem af met de vraag of een man zijn vrouw mag verstoten; ze wilden Hem op de proef stellen.   [2] Er kwamen ook Farizeeën op hem af. Ze vroegen hem of een man zijn vrouw mag verstoten. Zo wilden ze hem op de proef stellen.  2 Toen zijn er farizeeërs tot hem gekomen en hebben hem de vraag gesteld of het een man vrij staat zich van zijn vrouw los te maken; dit om hem op de proef te stellen.  2. S'approchant, des Pharisiens lui demandaient : � Est-il permis � un mari de r�pudier sa femme ? � C'�tait pour le mettre � l'�preuve. 

Statenvertaling. 2 En de Farize�n, tot Hem komende, vraagden Hem, of het een man geoorloofd is, zijn vrouw te verlaten, Hem verzoekende.
King James Bible. [2] And the Pharisees came to him, and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? tempting him.
Luther-Bibel. 2 Und Pharis�er traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden d�rfe von seiner Frau; und sie versuchten ihn damit.

Tekstuitleg van Mc 10,2. Het vers Mc 10,2 telt 13 woorden en 86 (2 X 43) letters. De getalwaarde van Mc 10,2 is 8241 (3 X 41 X 67).

De Farizeeën zijn de tegenspelers van Jezus. Samen met de schriftgeleerden , priesters en hogepriesters vormen zij een voortdurende levensbedreiging voor Jezus. Zij stellen geen vragen uit nieuwsgierigheid ; zij vragen om na te gaan of Jezus zich aan de wet en de regels houdt. De Farizeeën zijn sinds Mc 3,6 erop uit om Jezus te betrappen op een (in hun ogen) verkeerd antwoord , waarvan zij hem dan kunnen beschuldigen, veroordelen en ter dood brengen.

Mc 10,2.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,2.2. part. aor. nom. m. + vr. mv. proselthontes van het werkw. proserchomai (naderbijkomen). Taalgebruik in het NT : proserchomai (naderbijkomen). Taalgebruik in Mc : proserchomai (naderbijkomen).
Mc (2) : (1) Mc 6,35. (2) Mc 10,2.  
Na de onthoofding van Johannes de Doper zegt Jezus dat de menigte is als schapen zonder herder. Het wordt avond en de leerlingen gaan naar Jezus toe opdat hij de menigte zou ontbinden (Mc 6,35-36). Maar Jezus zal zich tonen als een herder. In Mc 10,2 stellen Farizeeën een vraag die de kwestie van Johannes de Doper en Herodes oproept.

Mc 10,2.3. nom. mann. mv. farisaioi (Farizeeën). Taalgebruik in het NT : Pharisaioi (Farizeeën). Taalgebruik in Mc : Pharisaioi (Farizeeën).
Mc (8) : (1) Mc 2,18. (2) Mc 2,24. (3) Mc 3,6. (4) Mc 7,1. (5) Mc 7,3. (6) Mc 7,5. (7) Mc 8,11. (8) Mc 10,2.
gen. mann. mv. farisaiôn (van de Farizeeën). Mc (4) : (1) Mc 2,16. (2) Mc 2,18. (3) Mc 8,15. (4) Mc 12,13.

Mc 10,2.4. actief indicatief imperfectum derde persoon meervoud epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) van het werkw. eperôtaô (epi - erôtaô) : 'op'-vragen, 'onder'-vragen (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen. Taalgebruik in het NT : eperotaô (epi - erôtaô). Taalgebruik in Mc : eperotaô (epi - erôtaô).
Mc (6) : (1) Mc 7,17. (2) Mc 9,11. (3) Mc 9,28. (4) Mc 10,2. (5) Mc 10,10. (6) Mc 12,18.
De leerlingen : (1) Mc 7,17. (2) Mc 9,11. (3) Mc 9,28. (4) Mc 10,10. De Farizeeën : (1) Mc 10,2. De Sadduceeën : (1) Mc 12,18.

Mc 10,2.5. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,2. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,33. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,49.

Mc 10,2.1. - 5. Vergelijk !
Mc 7,1.5  7,1. kai (en) sunagontai (verzamelen zich)  pros auton (bij hem) hoi farizaioi kai tines tôn grammateôn elthontes apo Hierosolumôn (Farizeeën en sommige schriftgeleerden , die van Jeruzalem waren gekomen...) 7,5.  eperôtôsin (ondervragen) auton (hem)  hoi Farisaioi kai hoi grammateis (de Farizeeën en de schriftgeleerden) .
Mc 10,2 Kai (en) proselthontes (gekomen bij - Jezus-) Farisaioi ( Farizeeën) epèrôtôn (vroegen) auton (hem) peirazontes auton (hem op de proef stellende) .

De discussie in Mc 7,1-23 betrof het thema rein - onrein vanuit de opmerking van de Farizeeën en de schriftgeleerden dat de leerlingen van Jezus met ongewassen handen aten. Daarop antwoordde Jezus dat zij een menselijke traditie boven Gods gebod stellen.
In Mc 10,2-12 wordt het gebod van Mozes gesteld tegen het woord van Jezus die zich beroept op het boek Genesis (dat ook aan Mozes wordt toegeschreven)

Mc 10,2.6. act. ind. pr. 2de pers. enk. van het werkw. eimi (zijn) (A) en ei (indien, of) : voegwoord van voorwaarde (B). Taalgebruik in het NT : ei . Taalgebruik in Mc : ei . Mc (42). Mc 10 (2) : (1) Mc 10,2. (2) Mc 10,18.

Mc 10,2.7. exestin (het is toegelaten). Taalgebruik in het NT : exestin (het is toegelaten). Taalgebruik in Mc : exestin (het is toegelaten).
Mc (6) : (1) Mc 2,24. (2) Mc 2,26. (3) Mc 3,4. (4) Mc 6,18. (5) Mc 10,2. (6) Mc 12,14 .
In twee soorten zinnen. 1. In een ontkennende zin nl. ouk exestin = het is niet toegelaten. Mc (3) : (1) Mc 2,24. (2) Mc 2,26. (3) Mc 6,18.
2. In een vraagzin nl. exestin = is het toegelaten ? Mc (3) : (1) Mc 3,4. (2) Mc 10,2. (3) Mc 12,14.

Mc 10,2.8. dat. mann. enk. andri van het zelfst. naamw. anèr (man). Taalgebruik in het NT : anèr (man). Taalgebruik in Mc : anèr (man).
Mc (1) : Mc 10,2. Een vorm van anèr (man) in 4 verzen in Mc : (1) Mc 6,20. (2) Mc 6,44. (3) Mc 10,2. (4) Mc 10,12.

Mc 10,2.9. acc. vr. enk. gunaika (vrouw) van het zelfst. naamw. gunè (vrouw). Taalgebruik in het NT : gunè (vrouw). Taalgebruik in Mc : gunè (vrouw). Hebr. ´isjsjâh. Lat. uxor. Fr. femme (> Lat. femina). Ned. vrouw. D. Frau.
Mc (8) : (1) Mc 6,17. (2) Mc 6,18. (3) Mc 10,2. (4) Mc 10,7. (5) Mc 10,11. (6) Mc 12,19. (7) Mc 12,20. (8) Mc 12,23.

Mc 10,2.10. act. inf. aor.  apolusai (ontbinden, loslaten) van het werkw. apoluô (losmaken). Taalgebruik in het NT : apoluô (losmaken). Taalgebruik in Mc : apoluô (losmaken).
Mc (2) : (1) Mc 10,2. (2) Mc 10,4.

Mc 10,2.11. act. part. praes. nom. m. + vr. mv. peirazontes (beproevende) van het werkw. peirazô (beproeven, op de proef stellen). Taalgebruik in het NT : peirazô (beproeven, op de proef stellen). Taalgebruik in Mc : peirazô (beproeven, op de proef stellen). peira : proef , poging. Lat. probare (proberen , be-proeven). ex-periment (uit-probering , ervaring). Hebr. nâsâh.
Mc (2) : (1) Mc 8,11. (2) Mc 10,2. Een vorm van peirazô (beproeven) in 4 verzen in Mc : (1) Mc 1,13.  (2) Mc 8,11. (3) Mc 10,2.  (4) Mc 12,15.

Mc 10,2.12. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,2. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,33. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,49.

We hebben in Mc 10,1 geschreven dat de komst in de bergen van Judea en de overzijde van de Jordaan herinneringen oproept aan Mc 1,1-13. Daar was Johannes de Doper aan het dopen en Jezus was uit Nazaret in Galilea naar hem gegaan om zich te laten dopen. Jezus was uit Judea vertrokken toen Johannes de Doper gevangen werd genomen. In Mc 6,17-20 wordt verteld waarom Johannes werd gevangen genomen door Herodes nl. omwille van Herodias , de vrouw van zijn broer Filippus , omdat hij met haar trouwde. "Want Johannes zei aan Herodes dat het hem niet toegelaten was de vrouw van zijn broer te hebben."
De vraag van de Farizeeën is een venijnige vraag : zegt Jezus ja op hun vraag , dan neemt hij afstand van het standpunt van Johannes de Doper ; zegt hij neen , dan gaat hij in tegen de wet van Mozes. Wat Jezus in besloten kring aan zijn leerlingen zegt , is duidelijk : hij veroordeelt het gedrag van Herodes. Dat is natuurlijk heel gevaarlijk , want Johannes heeft het met zijn hoofd reeds moeten bekopen. Een listiger vraag hadden de Farizeeën niet kunnen bedenken. Het is ook duidelijk waarom deze tekst hier staat.

De opbouw van de pericope Mc 7,1-23 en Mc 10,2-12 toont grote gelijkenis : vraag van Farizeeën , vraag van leerlingen in een huis. Het onderricht van de leerlingen door Jezus in besloten kring moet begrepen worden vanuit de levensdreiging van Jezus door zijn tegenstanders. Jezus kan niet alles in het openbaar zeggen. Sommige dingen behoudt hij voor een beperkte kring voor.


Mc 10,3 - Mc 10,3 : 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:3 o de apokritheis eipen autois ti umin eneteilato m�us�s 3 at ille respondens dixit eis quid vobis praecepit Moses    Hij antwoordde hun met een wedervraag: "Wat heeft Mozes u voorgeschreven?"  [3] Hij gaf hun ten antwoord: ‘Wat heeft Mozes u voorgeschreven?’   [3] Hij vroeg hun: ‘Hoe luidt het voorschrift van Mozes?’  3 Maar ten antwoord zegt hij tot hen: wat heeft Mozes u geboden?  3. Il leur r�pondit : � Qu'est-ce que Mo�se vous a prescrit ? � - 

Statenvertaling. 3 Maar Hij antwoordende, zeide tot hen: Wat heeft u Mozes geboden?
King James Bible. [3] And he answered and said unto them, What did Moses command you?
Luther-Bibel. 3 Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten?

Tekstuitleg van Mc 10,3. Het vers Mc 10,3 telt 9 (3 X 3) woorden en 45 (3 X 3 X 5) letters. De getalwaarde van Mc 10,3 is 4549.

Mc 10,3.1. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,3.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,3.3. part. aor. nom. mann. enk. apokritheis (geantwoord) van het werkw. apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in het NT : apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in Mc : apokrinomai (antwoorden).
Mc (14) : (1) Mc 3,33. (2) Mc 6,37. (3) Mc 8,29. (4) Mc 9,5. (5) Mc 9,19. (6) Mc 10,3. (7) Mc 10,24. (8) Mc 10,51. (9) Mc 11,14. (10) Mc 11,22. (11) Mc 12,35. (12) Mc 14,48. (13) Mc 15,2. (14) Mc 15,12.

Mc 10,3.4. act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen).
Mc (56). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,14. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,36. (7) Mc 10,38. (8) Mc 10,39. (9) Mc 10,49. (10) Mc 10,51. (11) Mc 10,52.

Mc 10,3.5. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 10 (12) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,11. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,14. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,32. (9) Mc 10,36. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42.

Mc 10,3.1. - 5.
- ho de... eipen autois (hij echter zei hen). Mc (4) : (1) Mc 6,37. (2) Mc 7,6. (3) Mc 10,3. (4) Mc 14,20.
-- ho de eipen autois (hij echter zei hen). Mc (2) : (1) Mc 7,6. (2) Mc 14,20.
-- ho de apokritheis eipen autois (hij echter geantwoord zei hen). Mc (2) : (1) Mc 6,37. (2) Mc 10,3.
In Mc 6,37 antwoordt Jezus op het voorstel van de leerlingen dat Jezus de menigte zou ontbinden opdat zij eten zouden kopen. In Mc 10,3 antwoordt Jezus op de vraag of het aan een man toegelaten is de vrouw te ontbinden (hetzelfde werkw. apoluô = ontbinden , wegsturen). De inleiding op het antwoord linkt in beide verzen aan de inleiding op het toetreden van de leerlingen / Farizeeën voor een voorstel / vraag. In beide verzen heeft apoluô (ontbinden, wegsturen) de betekenis van : aan haar / hun lot overlaten , in de steek laten.

Mc 10,3.6. vrag. voornaamw. acc. onz. enk. ti (wat) van het vrag. voornaamw. tis (wie). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis. Ned. wie , wat ? een.
Mc (60). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,17. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,36. (5) Mc 10,38. (6) Mc 10,51.

Mc 10,3.7. pers. voornaamw. 2de pers. dat. mann. mv. humin (aan jullie) van het pers. voornaamw. humeis (jullie). Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord.
Mc (34). Mc 10 (7) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,29. (5) Mc 10,36. (6) Mc 10,43. (7) Mc 10,44.

Mc 10,3.8. ind. aor. 3de pers. enk. eneteilato van het werkw. entellô (bevelen, opdragen, vragen). Taalgebruik in het NT : entellô (bevelen, opdragen, vragen). Taalgebruik in Mc : entellô (bevelen, opdragen, vragen).
Mc (2) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 13,34.

Mc 10,3.9. nom. mann. enk. môusès (Mozes). Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes). Taalgebruik in Mc : môusès (Mozes).
Mc (5) : (1) Mc 1,44.  (2) Mc 7,10.  (3) Mc 10,3. (4) Mc 10,4.  (5) Mc 12,19.

Duality

- ho de apokritheis eipen autois (hij echter geantwoord zei hen). Mc (2) : (1) Mc 6,37. (2) Mc 10,3.


Mc 10,4 - Mc 10,4 : 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:4 oi de eipan epetrepsen m�us�s biblion apostasiou grapsai kai apolusai   4 qui dixerunt Moses permisit libellum repudii scribere et dimittere    Zij zeiden: "Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen en haar weg te zenden."  [4] Ze zeiden: ‘Mozes heeft toegestaan een scheidingsakte te schrijven en haar dan te verstoten.’   [4] Ze zeiden: ‘Mozes heeft de man toegestaan een scheidingsbrief te schrijven en haar te verstoten.’   4 En zij zeggen: Mozes heeft toegelaten ‘een akte van afstand te schrijven en haar los te laten’!  4. � Mo�se, dirent-ils, a permis de r�diger un acte de divorce et de r�pudier. �  

Statenvertaling. 4 En zij zeiden: Mozes heeft toegelaten een scheidbrief te schrijven, en haar te verlaten.
King James Bible. [4] And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.
Luther-Bibel. 4 Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden.

Tekstuitleg van Mc 10,4.

Mc 10,4.1. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) van het bep. lidw. ho , hè , to (de, het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (101). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,4. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,26. (8) Mc 10,31. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,35. (11) Mc 10,37. (12) Mc 10,39. (13) Mc 10,41. (14) Mc 10,42.

Mc 10,4.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

3. act. ind. aor. 3de p. mv. eipan (zij zeiden) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen).
Mc (9) : (1) Mc 8,5. (2) Mc 8,28. (3) Mc 10,4. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,39. (6) Mc 11,6. (7) Mc 12,7. (8) Mc 12,16. (9) Mc 16,8.

1. - 3. hoi de eipan (zij echter zeiden). Mc (7 / 9) : (1) Mc 8,5. (2) Mc 8,28. (3) Mc 10,4. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,39. (6) Mc 11,6. (7) Mc 12,16

Mc 10,4.4. act. ind. aor. 3de pers. enk. epetrepsen (hij stond toe) van het werkw. epitrepô (overlaten, toevertrouwen). Taalgebruik in het NT : epitrepô (overlaten, toevertrouwen). Taalgebruik in Mc : epitrepô (overlaten, toevertrouwen).
Mc (2) : (1) Mc 5,13. (2) Mc 10,4.

Mc 10,4.5. nom. mann. enk. môusès (Mozes). Taalgebruik in het NT : môusès (Mozes). Taalgebruik in Mc : môusès (Mozes).
Mc (5) : (1) Mc 1,44.  (2) Mc 7,10.  (3) Mc 10,3. (4) Mc 10,4.  (5) Mc 12,19.

Mc 10,4.6. nom. + acc. onz. enk. biblion  van het zelfst. naamw. biblion (document, brief). Taalgebruik in het NT : biblion (document, brief). Taalgebruik in Mc : biblion (document, brief). Mc (1) : Mc 10,4.

Mc 10,4.7. gen. onz. enk. apostasiou (van afstand doen, van echtscheiding) van het zelfst. naamw. apostasion (afstand doen, echtscheiding). Taalgebruik in het NT : apostasion (afstand doen, echtscheiding). Taalgebruik in het NT : apostasion (afstand doen, echtscheiding). Mc (1) : Mc 10,4.

Mc 10,4.8. act. inf. aor. grapsai van het werkw. grafô (schrijven, grif-fen). Taalgebruik in het NT : grafô (schrijven). Taalgebruik in Mc : grafô (schrijven). Lat. scribere. Fr. écrire. Mc (1) : Mc 10,4.

Mc 10,4.6. - 8. echtscheidingsbrief schrijven :
- Mc 10,4 : biblion apostasiou grapsai (een echtscheidingsbrief te schrijven).
- Dt 24,1 : kai grapsei autè(i) biblion apostasiou (en hij zal voor haar een echtscheidingsbrief schrijven).

Mc 10,4.9. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc (555). Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,4.10. act. inf. aor.  apolusai (ontbinden, loslaten) van het werkw. apoluô (losmaken). Taalgebruik in het NT : apoluô (losmaken). Taalgebruik in Mc : apoluô (losmaken).
Mc (2) : (1) Mc 10,2. (2) Mc 10,4.


Mc 10,5 - Mc 10,5 : 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:5 o de i�sous eipen autois pros t�n skl�rokardian um�n egrapsen umin t�n entol�n taut�n 5 quibus respondens Iesus ait ad duritiam cordis vestri scripsit vobis praeceptum istud    Doch Jezus antwoordde hun: "Om de hardheid van uw hart heeft hij die bepaling voor u neergeschreven  [5] Daarop zei Jezus hun: ‘Omdat u verstokt van hart bent, heeft Mozes u dat voorgeschreven.   [5] Jezus zei tegen hen: ‘Hij heeft dat voor u opgeschreven omdat u zo harteloos en koppig bent.  5 Maar Jezus zegt tot hen: met het oog op uw hardheid van hart heeft hij voor u dat gebod geschreven;  5. Alors J�sus leur dit : � C'est en raison de votre duret� de c�ur qu'il a �crit pour vous cette prescription. 

Statenvertaling. 5 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Vanwege de hardigheid uwer harten heeft hij ulieden dat gebod geschreven.
King James Bible. [5] And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart he wrote you this precept.
Luther-Bibel. 5 Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens H�rte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben;

Tekstuitleg van Mc 10,5.

Mc 10,5.1. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,5.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,5.3. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT : Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc : Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 10 (16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,29. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42. (13) Mc 10,47. (14) Mc 10,49. (15) Mc 10,51. (16) Mc 10,52. Een vorm van ièsous (Jezus) in 81 verzen.

Mc 10,5.1. - 3. ho de ièsous (Jezus echter). Mc (21 / 37). Mc 10 (6 / 16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,21. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,38. (6) Mc 10,39

Mc 10,5.4. act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen).
Mc (56). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,14. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,36. (7) Mc 10,38. (8) Mc 10,39. (9) Mc 10,49. (10) Mc 10,51. (11) Mc 10,52. Een vorm van eipon (ik zei) in 14 verzen in Mc. Een vorm van legô (ik zeg) in 14 verzen in Mc.

Mc 10,5.5. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 10 (12) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,11. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,14. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,32. (9) Mc 10,36. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42.

Mc 10,5.1. - 5. ho de ièsous eipen autois (Jezus echter zei hen). Mc (4) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,38. (3) Mc 10,39. (4) Mc 12,17. In de verzen Mc 10,5 en Mc 12,17 leidt het het antwoord van Jezus op de beginvraag in. In beide verhalen zijn er Farizeeën betrokken bij het stellen van de vraag (beginnend met de woorden : is het toegelaten...). In de verzen Mc 10,38 en Mc 10,39 leidt het de antwoorden van Jezus op het verzoek van Jakobus en Johannes in.

Mc 10,5.6. pros (naar, bij). Taalgebruik in het NT : pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc : pros (naar, bij). Voorzetsel.
Mc (62). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,1 *. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,7. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,26. (6) Mc 10,50 (pros ton Ièsoun = naar Jezus).

Mc 10,5.7. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (109). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,7. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,11. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,45. (11) Mc 10,46.

Mc 10,5.11. pers. voornaamw. 2de pers. dat. mann. mv. humin (aan jullie) van het pers. voornaamw. humeis (jullie). Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord.
Mc (34). Mc 10 (7) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,29. (5) Mc 10,36. (6) Mc 10,43. (7) Mc 10,44.

Mc 10,5.12. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (109). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,7. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,11. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,45. (11) Mc 10,46.

Mc 10,5.13. acc. vr. enk. entolèn (opdracht, gebod) van het zelfst. naamw. entolè (opdracht, gebod). Taalgebruik in het NT : entolè (opdracht). Taalgebruik in Mc. : entolè (opdracht).
Mc (3) : (1) Mc 7,8. (2) Mc 7,9. (3) Mc 10,5.

Mc 10,5.14. acc. vr. enk. tautèn (dit) van het bezitt. voornaamw. houtos (deze). Taalgebruik : houtos (deze). Taalgebruik : houtos (deze).
Mc (52). Mc (4) : (1) Mc 4,13. (2) Mc 10,5. (3) Mc 11,28. (4) Mc 12,10.


Mc 10,6 - Mc 10,6 : 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:6 apo de arch�s ktise�s arsen kai th�lu epoi�sen | [autous] | autous  6 ab initio autem creaturae masculum et feminam fecit eos Deus    . Maar in het begin, bij de schepping, heeft God hen als man en vrouw gemaakt.  [6] Maar vanaf het begin van de schepping heeft Hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.  [6] Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt;  6 maar sinds het begin, de schepping, ‘heeft hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt’;  6. Mais d�s l'origine de la cr�ation Il les fit homme et femme.  

Statenvertaling. 6 Maar van het begin der schepping heeft ze God man en vrouw gemaakt.
King James Bible. [6] But from the beginning of the creation God made them male and female.
Luther-Bibel. 6 aber von Beginn der Sch�pfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau.

Tekstuitleg van Mc 10,6.

Mc 10,6.1. apo (af, van-weg). Taalgebruik in het NT : apo (af , van-weg). Taalgebruik in Mc : apo (af , van-weg). Voorzetsel.
Mc (33). Mc 10 (2) :   (1) Mc 10,6. (2) Mc 10,46.

Mc 10,6.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,6.3. gen. vr. enk. archès (begin) van het zelfst. naamw. archè (begin, heerschappij). Taalgebruik in het NT : archè (begin, heerschappij). Taalgebruik in Mc : archè (begin, heerschappij).
Mc (2) : (1) Mc 10,6. (2) Mc 13,19.

Mc 10,6.4. gen. vr. enk. ktiseôs  (schepping) van het zelfst. naamw. ktisis (schepping). Taalgebruik in het NT : ktisis (schepping). Taalgebruik in Mc : ktisis (schepping). Mc (2) : (1) Mc 10,6.  (2) Mc 13,19 .

Mc 10,6.1. 3. - 4. vanaf het begin van de schepping :
- Mc 10,6 : apo de archès ktiseôs (vanaf echter het begin van de schepping).
- Mc 13,19 : ap'archès ktiseôs (vanaf het begin van de schepping).

Mc 10,6.6. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,6.9. voornaamw. acc. mann. mv. autous (hen). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,6. (3) Mc 10,32. (4) Mc 10,42.


Mc 10,7 - Mc 10,7 : 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
| 10:7 eneken toutou kataleipsei anthr�pos ton patera autou kai t�n m�tera | | [kai proskoll�th�setai pros t�n gunaika autou*] |   7 propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem et adherebit ad uxorem suam    Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen één vlees worden.  [7] Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw,  [7] daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw,   7 ‘daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten,  7. Ainsi donc l'homme quittera son p�re et sa m�re, 

Statenvertaling. 7 Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen;
King James Bible. [7] For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;
Luther-Bibel. 7 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau h�ngen,

Tekstuitleg van Mc 10,7.

Mc 10,7.4. nom. mann. enk. anthrôpos (mens). Taalgebruik in het NT : anthrôpos (mens). Taalgebruik in Mc : anthrôpos (mens).
Mc (14) : (1) Mc 1,23. (2) Mc 2,27. (3) Mc 3,1. (4) Mc 4,26. (5) Mc 5,2. (6) Mc 7,11. (7) Mc 8,37. (8) Mc 10,7. (9) Mc 10,9. (10) Mc 12,1. (11) Mc 13,34. (12) Mc 14,13. (13) Mc 14,21. (14) Mc 15,39.

5. bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (124). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,7. (2) Mc 10,12. (3) Mc 10,19. (4) Mc 10,49. (5) Mc 10,50.

Mc 10,7.6. acc. mann. enk. patera (vader) van het zelfst. naamw. patèr (vader). Taalgebruik in het NT : patèr (vader). Taalgebruik in Mc : patèr (vader).
Mc (8). (1) Mc 1,20. (2) Mc 5,40. (3) Mc 7,10. (4) Mc 9,21.  (5) Mc 10,7. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,29. (8) Mc 15,21. Een vorm van patèr (enk. , vader) in Mc in 17 verzen.

Mc 10,7.7. pers. voornaamw. gen. mann. enk. autou (van hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc 10 (8) : (1) Mc 10,7. (2) Mc 10,11. (3) Mc 10,17. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,45. (7) Mc 10,46. (8) Mc 10,50.

Mc 10,7.8. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,7.9. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (109). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,7. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,11. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,45. (11) Mc 10,46.

Mc 10,7.11. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,7.13. pros (naar, bij). Taalgebruik in het NT : pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc : pros (naar, bij). Voorzetsel.
Mc (62). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,1 *. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,7. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,26. (6) Mc 10,50 (pros ton Ièsoun = naar Jezus).

Mc 10,7.14. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (109). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,7. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,11. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,45. (11) Mc 10,46.

Mc 10,7.15. acc. vr. enk. gunaika (vrouw) van het zelfst. naamw. gunè (vrouw). Taalgebruik in het NT : gunè (vrouw). Taalgebruik in Mc : gunè (vrouw). Hebr. ´isjsjâh. Lat. uxor. Fr. femme (> Lat. femina). Ned. vrouw. D. Frau.
Mc (8) : (1) Mc 6,17. (2) Mc 6,18. (3) Mc 10,2. (4) Mc 10,7. (5) Mc 10,11. (6) Mc 12,19. (7) Mc 12,20. (8) Mc 12,23.

Mc 10,8 - Mc 10,8 : 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:8 kai esontai oi duo eis sarka mian �ste ouketi eisin duo alla mia sarx  8 et erunt duo in carne una itaque iam non sunt duo sed una caro   Zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn  [8] en die twee zullen één zijn. Ze zijn dus niet meer twee, maar één.  [8] en die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één.  8 en de twee zullen tot één vlees zijn’; zodat zij niet meer twéé zijn maar één vlees;  8. et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. 

Statenvertaling. 8 En die twee zullen tot een vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees.
King James Bible. [8] And they twain shall be one flesh: so then they are no more twain, but one flesh.
Luther-Bibel. 8 und die zwei werden "ein" Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern "ein" Fleisch.

Tekstuitleg van Mc 10,8.

Mc 10,8.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

2. act. ind. fut. 3de pers. mv. esontai (er zullen zijn) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT : eimi (zijn). Taalgebruik in Mc : eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be.
Mc (5) : (1) Mc 10,8. (2) Mc 10,31. (3) Mc 13,8. (4) Mc 13,19. (5) Mc 13,25.

Mc 10,8.3. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) van het bep. lidw. ho , hè , to (de, het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (101). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,4. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,26. (8) Mc 10,31. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,35. (11) Mc 10,37. (12) Mc 10,39. (13) Mc 10,41. (14) Mc 10,42.

Mc 10,8.5. eis (naar). Taalgebruik in NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar). Voorzetsel van richting. Lat. in. Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien). E. for. Ned. naar. D. nach.
Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

Mc 10,8.8. act. ind. aor. 3de p. enk. epoièsen (hij maakte) van het werkw. poieô (doen, maken). Taalgebruik in het NT : poieô (doen, maken). Taalgebruik in Mc : poieô (doen, maken).
Mc (9) : (1) Mc 2,25. (2) Mc 3,14. (3) Mc 3,16. (4) Mc 5,20. (5) Mc 6,21. (6) Mc 10,6. (7) Mc 14,8. (8) Mc 14,9. (9) Mc 15,14.

Mc 10,8.12. alla , afkorting all' (maar). Taalgebruik in het NT : alla (maar). Taalgebruik in Mc : alla (maar).
Mc (48 - 30 - 18). Mc 10 (5 - 2 - 3) alla (2) : (1) Mc 10,8. (2) Mc 10,45. all' (3) : (1) Mc 10,27. (2) Mc 10,40. (3) Mc 10,43.

Mc 10,9 - Mc 10,9 : 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:9 o oun o theos sunezeuxen anthr�pos m� ch�rizet�  9 quod ergo Deus iunxit homo non separet     . Wat God derhalve heeft verbonden mag een mens niet scheiden."  [9] Dus: wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden.’  [9] Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’  9 wat dan God tot een span heeft gemaakt moet een mens niet willen scheiden!   9. Eh bien ! ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le s�parer. �  

Statenvertaling. 9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.
King James Bible. [9] What therefore God hath joined together, let not man put asunder.
Luther-Bibel. 9 Was nun Gott zusammengef�gt hat, soll der Mensch nicht scheiden.

Tekstuitleg van Mc 10,9.

1. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

6. nom. mann. enk. anthrôpos (mens). Taalgebruik in het NT : anthrôpos (mens). Taalgebruik in Mc : anthrôpos (mens). Mc (14) : (1) Mc 1,23. (2) Mc 2,27. (3) Mc 3,1. (4) Mc 4,26. (5) Mc 5,2. (6) Mc 7,11. (7) Mc 8,37. (8) Mc 10,7. (9) Mc 10,9. (10) Mc 12,1. (11) Mc 13,34. (12) Mc 14,13. (13) Mc 14,21. (14) Mc 15,39.

7. mè (niet). Ontkenning. Taalgebruik in het NT : mè (niet). Taalgebruik in Mc : mè (niet).
Mc 10 (6) : (1) Mc 10,9. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,19. (6) Mc 10,30.

Mc 10,10 - Mc 10,10 : 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10 kai eis t�n oikian palin oi math�tai peri toutou ep�r�t�n auton   10 et in domo iterum discipuli eius de eodem interrogaverunt eum   Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover.  
[10] Thuisgekomen* vroegen de leerlingen Hem opnieuw hierover. 
 [10] In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. 10 Op weg naar het huis stellen de leerlingen hem wéér vragen hierover.  10. Rentr�s � la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur ce point.  

Statenvertaling. 10 En in het huis vraagden Hem Zijn discipelen wederom van hetzelve.
King James Bible. [10] And in the house his disciples asked him again of the same matter.
Luther-Bibel. 10 Und daheim fragten ihn abermals seine J�nger danach.

Tekstuitleg van Mc 10,10.

Mc 10,10.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,10.2. eis (naar). Taalgebruik in NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar). Voorzetsel van richting. Lat. in. Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien). E. for. Ned. naar. D. nach.
Mc (151). Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

Mc 10,10.3. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (109). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,7. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,11. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,45. (11) Mc 10,46.

5. palin (opnieuw). Taalgebruik in het NT : palin (opnieuw). Taalgebruik in Mc : palin (opnieuw). Fr. de nouveau. E. again. Ned. opnieuw.
Mc (26). Mc 10 (4) : (12) Mc 10,1. (13) Mc 10,10. (14) Mc 10,24. (15) Mc 10,32.

Mc 10,10.6. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) van het bep. lidw. ho , hè , to (de, het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (101). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,4. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,26. (8) Mc 10,31. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,35. (11) Mc 10,37. (12) Mc 10,39. (13) Mc 10,41. (14) Mc 10,42.

Mc 10,10.7. nom. mann. mv. mathètai (leerlingen) van het zelfst. naamw. mathètès (leerling). Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling). Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling). Bij Mc niet in het enk.
Mc (17). (1) Mc 2,18. (2) Mc 2,23. (3) Mc 5,31. (4) Mc 6,1. (5) Mc 6,29. (6) Mc 6,35. (7) Mc 7,5. (8) Mc 7,17. (9) Mc 8,4. (10) Mc 8,27. (11) Mc 9,28.. (12) Mc 10,10. (13) Mc 10,13. (14) Mc 10,24. (15) Mc 11,14. (16) Mc 14,12. (17) Mc 14,16.

Mc 10,10.10. epèrôtôn (zij 'onder'vroegen). Verwijzing : epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) , zie Mc 7,17. Het werkwoord eperôtaô (epi - erôtaô) : 'op'-vragen, 'onder'-vragen (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen. Actief indicatief imperfectum derde persoon meervoud. In dertien verzen in de bijbel. In drie verzen in het O.T.. In tien verzen in het NT. Mc (6). Lc (4). In zes verzen bij Mc : (1) Mc 7,17. (2) Mc 9,11. (3) Mc 9,28. (4) Mc 10,2. (5) Mc 10,10. (6) Mc 12,18. De leerlingen vroegen : (1) Mc 7,17. (2) Mc 9,11. (3) Mc 9,28. (4) Mc 10,10. De Farizeeën : (1) Mc 10,2. De Sadduceeën : (1) Mc 12,18.

Mc 10,10.11. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,2. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,33. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,49.

leerlingen van Jezus de Farizeeën en de schriftgeleerden 1. de leerlingen van Jezus 2. drie leerlingen van Jezus 3. de leerlingen van Jezus de Farizeeën 4. de leerlingen van Jezus Sadduceeën
Mc 4,10 Mc 7,5 Mc 7,17 Mc 9,11 Mc 9,28 Mc 10,2 Mc 10,10 Mc 12,18
Kai hote (en toen) kai (en) Kai (en) hote (toen) (En nadat) kai (en) Kai (en) kai (en) Kai (en) kai (en)
egeneto (hij was)   eisèlthen (hij binnenging) (hij was gegaan)   eiselthontos autou (na de thuiskomst van Jezus) proselthontes Farisaioi (de Farizeeën naderbijgekomen)   erchontai Saddukaioi pros auton (en Sadduceeën kwamen naderbij hem)...
kata monas (alleen)   eis oikon (naar - in huis) apo tou ochlou (weg van de menigte) (vragen van de 3 leerlingen, bij het afdalen van de berg van de verheerlijking) eis oikian (naar huis)   eis tèn oikian (thuis) palin (opnieuw)  
        hoi mathètai autou (zijn leerlingen) kat'idian (onder elkaar - afgezonderd)   hoi mathètai (de leerlingen)  
èrôtôn (vroegen) eperôtôsin (en zij ondervragen epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) peri toutou (hierover) epèrôtôn (zij 'onder'vroegen) kai (en) epèrôtôn (zij 'onder'vroegen)
auton (hem) auton (hem) auton (hem)  auton (hem)  auton (hem)  auton (hem)  auton (hem)  auton (hem) 
hoi peri auton sun tois dôdeka (die rond hem met de twaalf) hoi Farisaioi kai hoi grammateis "zij" = de Farizeeën en de schriftgeleerden hoi mathètai autou ( zijn leerlingen) legontes (zeggende)        
tas parabolas (de parabels)   tèn parabolèn (de parabel)          
127. Waarom Jezus in gelijkenissen spreekt : Mc 4,10-12 - Mt 13,10-15 - Lc 8,9-10 154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden : Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 155. Rein en onrein : Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - 169. Vraag omtrent de wederkomst van Elia : Mc 9,11-13 - Mt 17,10-13 -
 170. Genezing van een bezeten kind : Mc 9,14-29 - Mt 17,14-21 - Lc 9,37-43a - 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 - 292. Vraag van de Sadduceeën over de verrijzenis : Mc 12,18-27 - Mt 22,23-33 - Lc 20,27-38

 

Mc 10,11 - Mc 10,11 : 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:11 kai legei autois os an apolus� t�n gunaika autou kai gam�s� all�n moichatai ep aut�n 11 et dicit illis quicumque dimiserit uxorem suam et aliam duxerit adulterium committit super eam    Hij sprak tot hen: "Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk [11] Hij zei hun: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover haar*,  
 [11] Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel;
11 Hij zegt tot hen: al wie zich van zijn vrouw zal losmaken en een andere zal huwen, pleegt ontucht tegen haar;  11. Et il leur dit : � Quiconque r�pudie sa femme et en �pouse une autre, commet un adult�re � son �gard ;  

Statenvertaling. 11 En Hij zeide tot hen: Zo wie zijn vrouw verlaat, en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar.
King James Bible. [11] And he saith unto them, Whosoever shall put away his wife, and marry another, committeth adultery against her.
Luther-Bibel. 11 Und er sprach zu ihnen: Wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegen�ber die Ehe;

Tekstuitleg van Mc 10,11. Het vers Mc 10,11 telt 15 (3 X 5) woorden en 72 (2 X 2 X 2 X 3 X 3) letters. De getalwaarde van Mc 10,11 is 6500 (2 X 2 X 5 X 5 X 5 X 13).

Mc 10,11.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,11.2. actief indicatief praesens derde persoon enkelvoud legei (hij zegt) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen). legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon.
Mc (62). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,27. (5) Mc 10,42

Mc 10,11.3. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 10 (12) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,11. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,14. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,32. (9) Mc 10,36. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42.

Mc 10,11.4. betrekk. voornaamw. nom. mann. enk. hos (die). Taalgebruik in het NT : betrekkelijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc : betrekkelijk voornaamwoord . Mc (25). Mc 10 (5) : (17) Mc 10,11. (18) Mc 10,15. (19) Mc 10,29. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,44.  

Mc 10,11.5. an. Taalgebruik in het NT : an. Taalgebruik in Mc : an.
Mc (18). Mc 10 (4) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,15. (3) Mc 10,43. (4) Mc 10,44.  

Mc 10,11.6. act. conj. aor. 3de pers. enk. apolusè(i)  van het werkw. apoluô (losmaken). Taalgebruik in het NT : apoluô (losmaken). Taalgebruik in Mc : apoluô (losmaken).
Mc (2) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 15,11.

Mc 10,11.7. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (109). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,7. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,11. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,45. (11) Mc 10,46.

Mc 10,11.8. acc. vr. enk. gunaika (vrouw) van het zelfst. naamw. gunè (vrouw). Taalgebruik in het NT : gunè (vrouw). Taalgebruik in Mc : gunè (vrouw). Hebr. ´isjsjâh. Lat. uxor. Fr. femme (> Lat. femina). Ned. vrouw. D. Frau.
Mc (8) : (1) Mc 6,17. (2) Mc 6,18. (3) Mc 10,2. (4) Mc 10,7. (5) Mc 10,11. (6) Mc 12,19. (7) Mc 12,20. (8) Mc 12,23.

Mc 10,11.9. pers. voornaamw. gen. mann. enk. autou (van hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc 10 (8) : (1) Mc 10,7. (2) Mc 10,11. (3) Mc 10,17. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,45. (7) Mc 10,46. (8) Mc 10,50.

Mc 10,11.10. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

11. act. conj.  aor. 3de pers. enk. gamèsè(i) (hij / zij zou huwen) gameô (huwen). Taalgebruik in het NT : gameô (huwen). Taalgebruik in Mc : gameô (huwen). Mc (2) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,12.

Mc 10,11.12. pers. voornaamw. acc. vr. enk. autèn (haar). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (14) : (1) Mc 1,31. (2) Mc 4,30. (3) Mc 6,17. (4) Mc 6,26. (5) Mc 6,28. (6) Mc 8,35. (7) Mc 9,43. (8) Mc 10,11. (9) Mc 10,15. (10) Mc 11,2. (11) Mc 11,13. (12) Mc 12,21. (13) Mc 12,23. (14) Mc 14,6.

Mc 10,11.13. act. ind. praes. 3de pers. enk. moichatai  van het werkw. moichaomai (echtbreuk plegen). Taalgebruik in het NT : moichaomai (echtbreuk plegen). Taalgebruik in Mc : moichaomai (echtbreuk plegen).
Mc (2) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,12.

14. epi , ep' , ef' (op). Taalgebruik in het NT : epi (op, bij). Taalgebruik in Mc : epi (op, bij). Ned. op.
Mc (71). epi in Mc 10 (2) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 10,24. ep' in Mc 10 (2) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,16.

Mc 10,11.15. pers. voornaamw. acc. vr. enk. autèn (haar). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (14) : (1) Mc 1,31. (2) Mc 4,30. (3) Mc 6,17. (4) Mc 6,26. (5) Mc 6,28. (6) Mc 8,35. (7) Mc 9,43. (8) Mc 10,11. (9) Mc 10,15. (10) Mc 11,2. (11) Mc 11,13. (12) Mc 12,21. (13) Mc 12,23. (14) Mc 14,6.

Mc 10,12 - Mc 10,12 : 265. Onontbindbaarheid van het huwelijk - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,2-12 - Mt 19,3-9 -- Mc 10,2 - Mc 10,3 - Mc 10,4 - Mc 10,5 - Mc 10,6 - Mc 10,7 - Mc 10,8 - Mc 10,9 - Mc 10,10 - Mc 10,11 - Mc 10,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 27ste (zevenentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:12 kai ean aut� apolusasa ton andra aut�s gam�s� allon moichatai 12 et si uxor dimiserit virum suum et alii nupserit moechatur     En wanneer zij haar man verlaat en een andere huwt begaat zij echtbreuk."  [12] en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk.’  [12] en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’  12 en als zij, losgelaten door haar man, een ander zal huwen, pleegt zij ontucht!  12. et si une femme r�pudie son mari et en �pouse un autre, elle commet un adult�re. �  

Statenvertaling. 12 En indien een vrouw haar man zal verlaten, en met een anderen trouwen, die doet overspel.
King James Bible. [12] And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.
Luther-Bibel. 12 und wenn sich eine Frau scheidet von ihrem Mann und heiratet einen andern, bricht sie ihre Ehe.

Tekstuitleg van Mc 10,12.

Mc 10,12.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,12.2. ean (indien). Taalgebruik in het NT : ean (indien). Taalgebruik in Mc : ean (indien).
Mc (32). Mc 10 : (1) Mc 10,12. (2) Mc 10,30. (3) Mc 10,35.

5. bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (124). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,7. (2) Mc 10,12. (3) Mc 10,19. (4) Mc 10,49. (5) Mc 10,50.

Mc 10,12.6. acc. mann. enk. andra (man) van het zelfst. naamw. anèr (man). Taalgebruik in het NT : anèr (man). Taalgebruik in Mc : anèr (man).
Mc (2) : (1) Mc 6,20. (2) Mc 10,12. Een vorm van anèr (man) in 4 verzen in Mc : (1) Mc 6,20. (2) Mc 6,44. (3) Mc 10,2. (4) Mc 10,12.

7. pers. voornaamw. gen. vr. enk. autès van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos. Mc (14) : (1) Mc 1,30. (2) Mc 5,26. (3) Mc 5,29. (4) Mc 6,24. (5) Mc 6,28. (6) Mc 7,25. (7) Mc 7,26. (8) Mc 7,30. (9) Mc 10,12. (10) Mc 12,44. (11) Mc 13,24. (12) Mc 13,28. (13) Mc 14,9. (14) Mc 16,11.

Mc 10,12.8. act. conj.  aor. 3de pers. enk. gamèsè(i) (hij / zij zou huwen) gameô (huwen). Taalgebruik in het NT : gameô (huwen). Taalgebruik in Mc : gameô (huwen). Mc (2) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,12.

Mc 10,12.10. act. ind. praes. 3de pers. enk. moichatai  van het werkw. moichaomai (echtbreuk plegen). Taalgebruik in het NT : moichaomai (echtbreuk plegen). Taalgebruik in Mc : moichaomai (echtbreuk plegen).
Mc (2) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,12.

'Duality' in Mc 10,2-12.

- part. aor. nom. m. + vr. mv. proselthontes (naderbijgekomen). Mc (2) : (1) Mc 6,35. (2) Mc 10,2.
- act. inf. aor.  apolusai (ontbinden, loslaten). Mc (2) : (1) Mc 10,2. (2) Mc 10,4.
- act. part. praes. nom. m. + vr. mv. peirazontes (beproevende) van het werkw. peirazô (beproeven, op de proef stellen). Mc (2) : (1) Mc 8,11. (2) Mc 10,2.

- ho de apokritheis eipen autois (hij echter geantwoord zei hen). Mc (2) : (1) Mc 6,37. (2) Mc 10,3.
- ind. aor. 3de pers. enk. eneteilato (hij beval) van het werkw. entellô (bevelen, opdragen, vragen). Mc (2) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 13,34.

- ho de ièsous eipen autois (Jezus echter zei hen). Mc (2) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 12,17.

- vanaf het begin van de schepping :
-- Mc 10,6 : apo de archès ktiseôs (vanaf echter het begin van de schepping).
-- Mc 13,19 : ap'archès ktiseôs (vanaf het begin van de schepping).

- act. conj. aor. 3de pers. enk. apolusè(i)  van het werkw. apoluô (losmaken). Mc (2) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 15,11.

- act. ind. praes. 3de pers. enk. moichatai  van het werkw. moichaomai (echtbreuk plegen). Mc (2) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,12.

- acc. mann. enk. andra (man) van het zelfst. naamw. anèr (man). Mc (2) : (1) Mc 6,20. (2) Mc 10,12.


267. Jezus ontvangt de kinderen : Mc 10,13-16 - verwijzingen -- Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 -- Mc 10,13 - Mc 10,14 - Mc 10,15 - Mc 10,16 -

Marcus 10,13-16

13 Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται: οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. (En zij bleven kinderen naar hem brengen opdat hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen joegen hen vrees aan.)
13 Καὶ προσέφερον (wkw act ind imperf 3de pers mv ; pros- : voorvoegsel , -e- augment , -fer-: stam , -on : uitgang 3de pers mv. van het wkw prosferô < pros : bij , naar , en ferô : varen , voeren , dragen ; stam : f/v + r) αὐτῷ (pers vnw 3de pers dat mann enk) παιδία (zn acc onz mv van het zn paidion : kind , peuter ; stam : p + d/t) ἵνα (voegw van doel : opdat) αὐτῶν (pers vnw 3de pers gen onz mv) ἅψηται (med conjunct aor 3de pers enk van het wkw haptomai : raken , aanraken) : οἱ δὲ μαθηταὶ (zn nom mann mv van het zn mathètès : leerling ; zie het wkw ma-n-th-an-ô : leren ; stam m-th) ἐπετίμησαν (wkw act ind aor 3de pers mv van het wkw epi-timaô : nadrukkelijk vermanen, opdragen , opleggen , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen , vrees aanjagen) αὐτοῖς (pers vnw 3de pers dat mann mv).
- Waar massa's bijeenkomen rond Jezus , zijn er kinderen bij. Meer nog , de massa's brengen de kinderen naar Jezus. Daarvoor zijn ze gekomen. Ze willen dat Jezus hen aanraakt , hen zegent , hen de handen oplegt. Die stroom naar Jezus blijft maar duren. De leerlingen vinden dat het nu meer dan goed is geweest. Volgens hen gaat teveel aandacht naar de kinderen. En ze vinden ook dat Jezus te veel met de kinderen bezig is. Hij heeft toch nog wel wat anders te doen dan dat. Zijn de leerlingen vergeten wat Jezus hen in Mc 9,36-37 onderrichtte : wie één van zulke kinderen opneemt in mijn naam , neemt niet mij op , maar hem die mij gezonden heeft.

14 ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός με, μὴ κωλύετε αὐτά, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ. (Maar Jezus zag het en hij was verontwaardigd en hij zei hen : sta toe dat de kinderen naar mij komen , belet het hen niet , want aan dergelijken behoort het koninkrijk van God toe.)
14 ἰδὼν (wkw act part aor nom mann enk van het wkw horaô : zien ; stam aor. F-d , zie Lat. videre) δὲ ὁ Ἰησοῦς (zn eigennaam nom mann enk : 57X in Mc , 16X in Mc 10) ἠγανάκτησεν (wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw aganakteô : ontevreden zijn , toornig zijn , zich ergeren) καὶ εἶπεν (wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw legô : zeggen; stam aor ep-) αὐτοῖς (pers vnw 3de pers dat mann mv) , Ἄφετε (wkw act imperat. aor 2de pers mv van het wkw af-ièmi : af-laten , vergeven) τὰ παιδία (zn acc onz mv van het zn paidion : kind , peuter ; stam : p + d/t) ἔρχεσθαι (wkw med inf praes van het wkw erchomai : komen , gaan) πρός με (pers vnw 1ste pers acc mann enk) , μὴ (part van ontkenning) κωλύετε (act imperat praes 2de pers enk van het wkw kôluô : verhinderen , tegenhouden , belemmeren , verbieden) αὐτά (pers vnw acc onz mv) , τῶν γὰρ τοιούτων (onbep vnw gen onz mv van toioutos : dergelijke) ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.
- Jezus ziet dat gebeuren. Hij ergert zich en berispt zijn leerlingen. Hoe het Griekse werkwoord afièmi vertalen : aflaten , weglaten , wegzenden , ophouden ? Wil Jezus zeggen : houdt op met te verhinderen dat de kinderen naar mij komen. Hij zegt hen uitdrukkelijk : belet het hen niet. En de reden is : aan hen behoort het koninkrijk van God. Volgens de leerlingen horen ze er niet thuis , volgens Jezus wel. De kinderen zijn de volgende generatie ; zij zullen vorm geven aan het koninkrijk van God. Kinderen hebben nood aan mensen die ontvankelijk voor hen zijn , hen in de armen sluiten , liefdevol met hen omgaan , hen het beste toewensen voor de toekomst. Kinderen vertrouwen , scheppen geloof , hebben verwachtingen. De leerlingen wilden de kinderen bang maken , ze op afstand houden , ze aan de marge van de samenkomst houden.

15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἂν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν. (Voorwaar ik zeg jullie : wie het koninkrijk van God niet zou aannemen als een kind , moge het koninkrijk van God zeker niet binnengaan.)
15 ἀμὴν λέγω ὑμῖν (pers vnw 2de pers dat mann mv) , ὃς (betrekk vnw nom mann enk) ἂν (partikel om de mogelijkheid uit te drukken) μὴ (partikel van ontkenning) δέξηται (wkw med conjunct aor 3de pers enk van het wkw dechomai : ontvangen , aannemen) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ὡς (partikel van vergelijking) παιδίον, οὐ μὴ (ou mè : zeker niet , om een sterke ontkenning uit te drukken ; Baeyens 283,3) εἰσέλθῃ (wkw med conjunct 3de pers enk van het wkw eis-erchomai : binnengaan ; stam aor elth) εἰς αὐτήν (pers vnw acc vr enk verwijzend naar het koninkrijk van God).
- De leerlingen krijgen nog een sterkere waarschuwing : je gaat zeker niet binnen in het koninkrijk van God , als je het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind. M.a.w. jullie volwassenen moeten zijn als kinderen om het koninkrijk van God binnen te gaan. De rollen worden omgekeerd. De kinderen behoren al tot het koninkrijk. De volwassenen behoren ertoe op voorwaarde dat ze worden als kinderen. Volwassenen moeten dus nog een stap zetten , ze moeten nog binnengaan.

16 καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτὰ κατευλόγει τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτά. (en hij nam hen in de armen en hij sprak de zegen over hen uit terwijl hij de handen op hen legt.)
16 καὶ ἐναγκαλισάμενος (wkw med part aor nom mann enk van het wkw enagkalizomai : in de armen nemen) αὐτὰ (pers vnw acc onz mv) κατευλόγει (wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw kat-eu-logeô : een zegen uitspreken over , zegenen) τιθεὶς (wkw act part praes nom mann enk van het wkw tithèmi : leggen) τὰς χεῖρας (zn acc vr mv van het zn cheir : hand) ἐπ' αὐτά (pers vnw acc onz mv).
- Jezus neemt de kinderen in de armen , spreekt goeds over hen , over hun toekomst , en legt hen de armen op. Een zegen uitspreken en de handen uitstrekken : Jezus deed het bij het laatste avondmaal bij het breken van het brood en het delen van de beker. Verbondenheid en solidariteit kenmerken de nieuwe gemeenschap , het koninkrijk van God.

Vertaling

13 En zij bleven kinderen naar hem brengen opdat hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen joegen hen vrees aan.
14 Maar Jezus zag het en hij was verontwaardigd en hij zei hen : sta toe dat de kinderen naar mij komen , belet het hen niet , want aan dergelijken behoort het koninkrijk van God toe.
15 Voorwaar ik zeg jullie : wie het koninkrijk van God niet zou aannemen als een kind , moge het koninkrijk van God zeker niet binnengaan.
16 en hij nam hen in de armen en hij sprak de zegen over hen uit terwijl hij de handen op hen legt.

Commentaar

13 Waar massa's bijeenkomen rond Jezus , zijn er kinderen bij. Meer nog , de massa's brengen de kinderen naar Jezus. Daarvoor zijn ze gekomen. Ze willen dat Jezus hen aanraakt , hen zegent , hen de handen oplegt. Die stroom naar Jezus blijft maar duren. De leerlingen vinden dat het nu meer dan goed is geweest. Volgens hen gaat teveel aandacht naar de kinderen. En ze vinden ook dat Jezus te veel met de kinderen bezig is. Hij heeft toch nog wel wat anders te doen dan dat. Zijn de leerlingen vergeten wat Jezus hen in Mc 9,36-37 onderrichtte : wie één van zulke kinderen opneemt in mijn naam , neemt niet mij op , maar hem die mij gezonden heeft.

14 Jezus ziet dat gebeuren. Hij ergert zich en berispt zijn leerlingen. Hoe het Griekse werkwoord afièmi vertalen : aflaten , weglaten , wegzenden , ophouden ? Wil Jezus zeggen : houdt op met te verhinderen dat de kinderen naar mij komen. Hij zegt hen uitdrukkelijk : belet het hen niet. En de reden is : aan hen behoort het koningschap van God. Volgens de leerlingen horen ze er niet thuis , volgens Jezus wel. De kinderen zijn de volgende generatie ; zij zullen vorm geven aan het koningschap van God. Kinderen hebben nood aan mensen die ontvankelijk voor hen zijn , hen in de armen sluiten , liefdevol met hen omgaan , hen het beste toewensen voor de toekomst. Kinderen vertrouwen , scheppen geloof , hebben verwachtingen. De leerlingen wilden de kinderen bang maken , ze op afstand houden , ze aan de marge van de samenkomst houden.

15 De leerlingen krijgen nog een sterkere waarschuwing : je gaat zeker niet binnen in het koningschap van God , als je het koningschap van God niet ontvangt als een kind. M.a.w. jullie volwassenen moeten zijn als kinderen om het koningschap van God binnen te gaan. De rollen worden omgekeerd. De kinderen behoren al tot het koningschap. De volwassenen behoren ertoe op voorwaarde dat ze worden als kinderen. Volwassenen moeten dus nog een stap zetten , ze moeten nog binnengaan.

16 Jezus neemt de kinderen in de armen , spreekt goeds over hen , over hun toekomst , en legt hen de handen op. Een zegen uitspreken en de handen uitstrekken : Jezus deed het bij het laatste avondmaal bij het breken van het brood en het delen van de beker. Verbondenheid en solidariteit kenmerken de nieuwe gemeenschap , het koninkrijk van God.


We zetten de tekst in een structuur :

17. een aangelopen iemand... vroeg hem (imperfectum) :
"goede leermeester , wat zal ik doen opdat ik eeuwig leven zal beërven?"
18. hij echter JEZUS zei (aoristvorm) hem :
---------------------- " wat... gij kent de geboden... "
20. hij echter zei (imperfectumvorm) hem :
---------------------- " leermeester, dat alles heb ik onderhouden vanaf mijn jeugd."
21. hij echter JEZUS zei (aoristvorm) hem :
--------------------- " ... ga, verkoop wat je bezit... en jij zult hebben een schat in de hemel,..."
22. hij echter... ging weg bedroefd...

De tekst

13. En zij brachten naar hem kinderen opdat hij hen zou aanraken. De leerlingen echter berispten hen.
14. Gezien hebbende echter Jezus, was hij verontwaardigd en hij zei hen:
laat toe de kinderen te komen tot mij; hindert hen niet,
want aan dergelijken is het koninkrijk van God.
Voorwaar ik zeg u : wie niet zou ontvangen het koninkrijk van God als een kind, hij gaat er niet in.
en ze omarmd hebbende zegent hij hen opgelegd hebbende de handen op hen.

Een eerste kennismaking met de tekst

In het Nederlands bemerk je het niet. In het Grieks staat in Mc 10,13 en Mc 10,16 een imperfectumvorm in de hoofdwerkwoorden, in Mc 10,13b - 15 de aoristvorm (een verleden tijdvorm) in het verhalend gedeelte. Mc 10,16 sluit evenwel goed aan op Mc 10,13.
7 X is er verwijzing naar kinderen. In Mc 10,15 staat "kind" in de vergelijking in het enkelvoud.

Mensen brengen kinderen aan opdat Jezus hen zou aanraken. Maar de leerlingen verhinderen het. Jezus komt tussen, spreekt zijn leerlingen, zegt een algemeen woord en laat de kinderen tot hem komen.

267.1. de plaats van het kind

Volgens Benoît Standaert bestaat (3) het tweede deel (Mc 6,14-10,52) van het centraal gedeelte (Mc 1,14-15,47) uit volgende onderdelen : (3.1) een inleiding (Mc 6,14-16) (3.2) een uitweiding (Mc 6,17-29) (3.3) de eerste sectie : A (Mc 6,30-8,21) (3.4) een overgangsverhaal (Mc 8,22-26) (3.5) de tweede sectie : B (Mc 8,27-9,13) (3.6) een overgangsverhaal (Mc 9,14-29) (3.7) de derde sectie : C (Mc 9,30-10,45) (3.8) een overgangsverhaal (Mc 10,46-52).

De derde sectie : C (Mc 9,30-10,45) is eveneens concentrisch opgebouwd:
Mc 9,30-32 -------------------------------------------------------------------- Mc 10,32-34 -------- Mc 10,45
------------ Mc 9,33-35 ---------------------------------------------------------------------- Mc 10,41-44
------------ Mc 9,36-37 ------------------ Mc 10,13-16
------------ Mc 9,38.39-50----------------------------------------------------------------- Mc 10,35.36-40
------------------Mc 10,1-2------------------------------ Mc 10,17-31

In Mc 9,36-37 neemt Jezus een kind en plaatst het in het midden, want de ontvangst van een kind betekent de ontvangst van de gezondene van Jezus.
We vermoeden - zoals we hoger hebben vermeld - waarom Marcus Mc10,1-12 hier plaatst. Bij de echtenis van man en vrouw horen kinderen thuis. Het zou kunnen verklaren waarom Marcus het verhaal van de kinderen hier plaatst. Het moment waarop 'ouders" hun kinderen naar Jezus brengen, lijkt voor de leerlingen niet het geschikste moment, want Jezus is over huwelijksproblemen bezig en dat hoeven kinderen niet te horen.

 

vergelijking van Mc 9,36-37 ------------------ Mc 10,13-16

Vergeleken met elkaar vertonen de twee verhalen een chiastische structuur: omarming - woorden van Jezus.

Mc 9,36-37 Mc 10,13-16
1. Jezus neemt een kind 1. mensen brengen kinderen naar Jezus opdat hij hen de handen zou opleggen
2. Jezus plaatst het kind in het midden van de kring 2. de leerlingen berispen de kinderen en beletten hen bij Jezus te komen
3. Jezus omarmt het kind 3. woorden van Jezus : a. Jezus keurt het gedrag van de leerlingen af. b. de plaats van kinderen in de gemeenschap
4. woorden van Jezus over de plaats van het kind in de gemeenschap 4. Jezus omarmt de kinderen, zegent hen en legt hen de handen op.
173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 // Mt 18,1-5 // Lc 9,46-48 267. Jezus ontvangt de kinderen : Mc 10,13-16 // Mt 19,13-15 // Lc 18,15-17

het woord van Jezus

Mc 9,37 vervolg   Mc 10,15  
  kai (en)      
hos an (wie) hos an (wie)   hos an (wie)  
hen toon toioutoon paidioon (één van dergelijke kinderen) eme (mij)   mij deksijtai (niet ontvangt)  
deksijtai (ontvangt) dechijtai (ontvangt)   tijn basileian tou theou (het koninkrijk van God)  
epi tooi onomati mou (in mijn naam)     hoos paidion (als een kind)  
eme (mij)  ouk eme ( niet mij),      
dechijtai (ontvangt) dechetai (ontvangt)      
  alla ton aposteilanta me (maar degene die mij zond)      
173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 // Mt 18,1-5 // Lc 9,46-48
173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 // Mt 18,1-5 // Lc 9,46-48
   267. Jezus ontvangt de kinderen : Mc 10,13-16 // Mt 19,13-15 // Lc 18,15-17  

 

Mc 10,13 - Mc 10,13 : 267. Jezus ontvangt de kinderen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 -- Mc 10,13 - Mc 10,14 - Mc 10,15 - Mc 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:13 kai proseferon aut� paidia ina aut�n aps�tai oi de math�tai epetim�san autois      13 et offerebant illi parvulos ut tangeret illos discipuli autem comminabantur offerentibus     13 En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten.   [13] Ze brachten kinderen bij Hem met de bedoeling dat Hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen wezen hen terecht.  [13] De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen.  13 ¶ Ze hebben kinderen tot hem gebracht, dat hij die zal aanraken. Maar de leerlingen straffen hen af.  13. On lui pr�sentait des petits enfants pour qu'il les touch�t, mais les disciples les rabrou�rent.  

King James Bible. [13] And they brought young children to him, that he should touch them: and his disciples rebuked those that brought them.
Luther-Bibel. 13 Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anr�hre. Die J�nger aber fuhren sie an.

Tekstuitleg van Mc 10,13. Het vers Mc 10,13 telt 13 woorden , X lettergrepen en 73 letters. De getalwaarde van Mc 10,13 is 9573 (3 X 3191).

Mc 10,13.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,13.3. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (109). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,20. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,28. (6) Mc 10,32. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,35. (9) Mc 10,37. (10) Mc 10,39. (11) Mc 10,48. (12) Mc 10,49. (13) Mc 10,51. (14) Mc 10,52.

Mc 10,13.4. nom. + acc. onz. mv. paidia (kinderen) van het zelfst. naamw. paidion (kind). Taalgebruik in het NT : paidion (kind). Taalgebruik in Mc : paidion (kind). Mc (2) (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,14.

Mc 10,13.5. hina (opdat). Taalgebruik in het NT : hina (opdat). Taalgebruik in Mc : hina (opdat).
Mc (59). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,17. (3) Mc 10,35. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,48. (6) Mc 10,51.

Mc 10,13.6. pers. voornaamw. gen. mv. autôn van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (37). Mc 10 (2) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,42.

Mc 10,13.7. conj. aor. 3de pers. enk. hapsètai (hij zou aanraken) van het werkw. haptomai (vastgrijpen, aanraken). Taalgebruik in het NT : haptomai (vastgrijpen, aanraken). Taalgebruik in Mc : haptomai (vastgrijpen, aanraken). Lat. tangere , tango , tetigi , tactum : aanraken , belasten , grenzen aan. Gn 20,4 : Hebr. qârab. qërâbh (oorlog, strijd, zie Ps 144,1). s' avancer < ab ante : vooruit komen , naderen. -> carabine : karabijn ; cabarinière : gendarme , soldaat. Fr. approcher > ad prope : benaderen. Mc (2) : (1) Mc 8,22. (2) Mc 10,13.

Mc 10,13.8. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) van het bep. lidw. ho , hè , to (de, het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (101). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,4. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,26. (8) Mc 10,31. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,35. (11) Mc 10,37. (12) Mc 10,39. (13) Mc 10,41. (14) Mc 10,42.

Mc 10,13.9. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,13.10. nom. mann. mv. mathètai (leerlingen) van het zelfst. naamw. mathètès (leerling). Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling). Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling). Bij Mc niet in het enk.
Mc (17). (1) Mc 2,18. (2) Mc 2,23. (3) Mc 5,31. (4) Mc 6,1. (5) Mc 6,29. (6) Mc 6,35. (7) Mc 7,5. (8) Mc 7,17. (9) Mc 8,4. (10) Mc 8,27. (11) Mc 9,28.. (12) Mc 10,10. (13) Mc 10,13. (14) Mc 10,24. (15) Mc 11,14. (16) Mc 14,12. (17) Mc 14,16.

Mc 10,13.8. - 10 : hoi de mathètai (de leerlingen echter). Mc (2) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,24.

Mc 10,13.11. act. ind. aor. 3de p. mv. epetimèsan (zij wezen terecht , zij beletten) van het werkw. epitimaô (nadrukkelijk vermanen, opdragen , opleggen , nadrukkelijk vermanen , 'opdragen' , bevelen , berispen). Taalgebruik in het NT : epitimaô (opleggen, opdragen). Taalgebruik in Mc. : epitimaô (opleggen, opdragen). Mc (1) : Mc 10,13. In Mc 10,48 bevalen velen dat Bartimeüs zou zwijgen zodat hij niet bij Jezus zou kunnen komen.

Mc 10,13.12. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 10 (12) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,11. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,14. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,32. (9) Mc 10,36. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42.

Duality

- acc. onz. mv. paidia (kinderen) van het zelfst. naamw. paidion (kind). Mc (2) (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,14.
- conj. aor. 3de pers. enk. hapsètai (hij zou aanraken) van het werkw. haptomai (vastgrijpen, aanraken). Mc (2) : (1) Mc 8,22. (2) Mc 10,13.
- hoi de mathètai (de leerlingen echter). Mc (2) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,24.

Mc 10,14 - Mc 10,14 : 267. Jezus ontvangt de kinderen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 -- Mc 10,13 - Mc 10,14 - Mc 10,15 - Mc 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:14 id�n de o i�sous �ganakt�sen kai eipen autois afete ta paidia erchesthai pros me m� k�luete auta t�n gar toiout�n estin � basileia tou theou   14 quos cum videret Iesus indigne tulit et ait illis sinite parvulos venire ad me et ne prohibueritis eos talium est enim regnum Dei     14 Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.   [14] Toen Jezus dat zag, werd Hij verontwaardigd: ‘Laat die kinderen bij Me komen, en houd hen niet tegen, want van zulke kinderen is het koninkrijk van God.   [14] Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.  14 Maar als Jezus dat ziet neemt hij het niet en zegt tot hen: laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet; want van mensen als zij is het koninkrijk van God;   14. Ce que voyant, J�sus se f�cha et leur dit : � Laissez les petits enfants venir � moi ; ne les emp�chez pas, car c'est � leurs pareils qu'appartient le Royaume de Dieu.  

King James Bible. [14] But when Jesus saw it, he was much displeased, and said unto them, Suffer the little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.
Luther-Bibel. 14 Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen geh�rt das Reich Gottes.

Tekstuitleg van Mc 10,14. Het vers Mc 10,14 telt 26 (2 X 13) woorden en 115 (5 X 23) letters. De getalwaarde van Mc 10,14 is 13913.

Mc 10,14.1. act. part. aor. nom. mann. enk. idôn (gezien). eiden (hij zag). Taalgebruik in het NT : eiden (hij zag). Taalgebruik in Mc. : eiden (hij zag). L. videre. Fr. voir. Mc (12) : (1) Mc 2,5. (2) Mc 5,6. (3) Mc 5,22. (4) Mc 6,48. (5) Mc 8,33. (6) Mc 9,20. (7) Mc 9,25. (8) Mc 10,14. (9) Mc 11,13. (10) Mc 12,28. (11) Mc 12,34. (12) Mc 15,39.

Mc 10,14.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,14.3. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,14.4. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT : Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc : Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 10 (16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,29. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42. (13) Mc 10,47. (14) Mc 10,49. (15) Mc 10,51. (16) Mc 10,52.

Mc 10,14.1. - 4. idôn de ho ièsous (gezien echter Jezus). Mc (3) : (1) Mc 2,5 (variante : kai idôn ho ièsous = en Jezus gezien). (2) Mc 9,25. (3) Mc 10,14. In Mc 9,25 ziet Jezus een menigte samenstromen bij de vader en het kind met een onreine geest. Jezus beveelt dan aan de onreine geest om uit het kind te gaan. In Mc 10,14 bevelen de leerlingen om de kinderen die aangedragen worden , weg te houden. In Mc 9,17 roept een vader tot Jezus dat hij zijn zoon met een onreine geest tot Jezus heeft gebracht omdat zijn leerlingen niet in staat waren om hem uit te werpen.

Mc 10,14.5. hina (opdat). Taalgebruik in het NT : hina (opdat). Taalgebruik in Mc : hina (opdat).
Mc (59). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,17. (3) Mc 10,35. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,48. (6) Mc 10,51.

Mc 10,14.6. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,14.7. act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen).
Mc (56). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,14. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,36. (7) Mc 10,38. (8) Mc 10,39. (9) Mc 10,49. (10) Mc 10,51. (11) Mc 10,52.

Mc 10,14.8. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 10 (12) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,11. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,14. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,32. (9) Mc 10,36. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42.

10. bep. lidw. nom. + acc. onz. mv. ta (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,32.

Mc 10,14.11. nom. + acc. onz. mv. paidia (kinderen) van het zelfst. naamw. paidion (kind). Taalgebruik in het NT : paidion (kind). Taalgebruik in Mc : paidion (kind). Mc (2) (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,14.

13. pros (naar, bij). Taalgebruik in het NT : pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc : pros (naar, bij). Voorzetsel.
Mc (62). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,1 *. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,7. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,26. (6) Mc 10,50 (pros ton Ièsoun = naar Jezus).

14. pers. voornaamw. acc. mann. enk. me (mij) van het pers. voornaamw. egô (ik). Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord.
Mc (27). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,36. (4) Mc 10,47. (5) Mc 10,48.

Mc 10,14.15. mè (niet). Ontkenning. Taalgebruik in het NT : mè (niet). Taalgebruik in Mc : mè (niet).
Mc 10 (6) : (1) Mc 10,9. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,19. (6) Mc 10,30.

Mc 10,14.17. voornaamw. nom. + acc. onz. mv. auta (het, die). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (5) : (1) Mc 5,10. (2) Mc 8,7. (3) Mc 10,14. (4) Mc 10,16. (5) Mc 15,24.

19. gar (want). Taalgebruik in het NT : gar (want). Taalgebruik in Mc : gar (want). Redengevend voegwoord. Hebr. kî. Lat. enim. Fr. car. Ned. : want.
Mc (63). Mc (10) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,22. (3) Mc 10,27. (4) Mc 10,45.

21. act. ind. praes. 3de pers. enk. estin (hij / het is) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT : eimi (zijn). Taalgebruik in Mc : eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be.
Mc (69). Mc 10 (7) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,24. (3) Mc 10,25. (4) Mc 10,29. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,43. (7) Mc 10,47.

22. bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (76). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,25. (3) Mc 10,29. (4) Mc 10,38. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,52.

Mc 10,14.23. nom. + dat enk. basileia(i) (koninkrijk). Taalgebruik in het NT : basileia (koninkrijk). Taalgebruik in Mc : basileia (koninkrijk). Mc (7) : (1) Mc 1,15 (nom.). (2) Mc 3,24 (nom.). (3) Mc 4,26 (nom.). (4) Mc 10,14 (nom.). (5) Mc 11,10 (nom.). (6) Mc 13,8 (nom.). (7) Mc 14,25 (dat.).

Mc 10,14.24. bep. lidw. nom. gen. enk. tou (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (9) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,25. (7) Mc 10,29. (8) Mc 10,33. (9) Mc 10,45.

Mc 10,14.25. gen. mann. enk.  theou (van God) van het zelfst. naamw. theos (God). Taalgebruik in het NT : theos (God). Taalgebruik in Mc : theos (God). Vergelijk : L. deus , Fr. dieu. e vloek dju.
Mc (31). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,15. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,25.

Mc 10,14.22. - 25. hè basileia tou theou (het koninkrijk van God). Mc (3 / 6) : (1) Mc 1,15 (nom.). (2) Mc 4,26 (nom.). (3) Mc 10,14 (nom.).

Mc 10,15 - Mc 10,15 : 267. Jezus ontvangt de kinderen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 -- Mc 10,13 - Mc 10,14 - Mc 10,15 - Mc 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:15 am�n leg� umin os an m� dex�tai t�n basileian tou theou �s paidion ou m� eiselth� eis aut�n  15 amen dico vobis quisque non receperit regnum Dei velut parvulus non intrabit in illud    15 Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.  [15] Ik verzeker jullie, wie het koninkrijk van God niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in.’  [15] Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’  15 voorwaar, ik zeg u, al wie het koninkrijk van God niet zal ontvangen als een kind, zal het niet binnengaan!   15. En v�rit� je vous le dis : quiconque n'accueille pas le Royaume de Dieu en petit enfant, n'y entrera pas. �  

King James Bible. [15] Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he shall not enter therein.
Luther-Bibel. 15 Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes nicht empf�ngt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.

Tekstuitleg van Mc 10,15.

Mc 10,15.1. amèn (amen, ja, voorwaar). Taalgebruik in het NT : amèn (amen, ja, voorwaar). Taalgebruik in Mc : amèn (amen, ja, voorwaar).
Mc (13) : (1) Mc 3,28. (2) Mc 8,12. (3) Mc 9,1. (4) Mc 9,41. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,29. (7) Mc 11,23. (8) Mc 12,43. (9) Mc 13,30. (10) Mc 14,9. (11) Mc 14,18. (12) Mc 14,25. (13) Mc 14,30.

Mc 10,15.2. act. ind. praes. 1ste pers. enk. legô (ik zeg) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen). Mc (19). Mc 10 (2) : (1) Mc 10,15. (2) Mc 10,29.

Mc 10,15.3. pers. voornaamw. 2de pers. dat. mann. mv. humin (aan jullie) van het pers. voornaamw. humeis (jullie). Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord.
Mc (34). Mc 10 (7) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,29. (5) Mc 10,36. (6) Mc 10,43. (7) Mc 10,44.

Mc 10,15.1. - 3. amèn legô humin (voorwaar ik zeg jullie). Mc (13) : (1) Mc 3,28. (2) Mc 8,12. (3) Mc 9,1. (4) Mc 9,41. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,29. (7) Mc 11,23. (8) Mc 12,43. (9) Mc 13,30. (10) Mc 14,9. (11) Mc 14,18. (12) Mc 14,25. (13) Mc 14,30.

Mc 10,15.4. betrekk. voornaamw. nom. mann. enk. hos (die). Taalgebruik in het NT : betrekkelijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc : betrekkelijk voornaamwoord . Mc (25). Mc 10 (5) : (17) Mc 10,11. (18) Mc 10,15. (19) Mc 10,29. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,44.

Mc 10,15.5. an. Taalgebruik in het NT : an. Taalgebruik in Mc : an.
Mc (18). Mc 10 (4) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,15. (3) Mc 10,43. (4) Mc 10,44.  

Mc 10,15.6. mè (niet). Ontkenning. Taalgebruik in het NT : mè (niet). Taalgebruik in Mc : mè (niet).
Mc 10 (6) : (1) Mc 10,9. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,19. (6) Mc 10,30.

Mc 10,15.7. conj. aor. 3de pers. enk. dexètai  (hij zou ontvangen) van het werkw. dechomai (ontvangen) ; Taalgebruik in het NT : dechomai (ontvangen). Taalgebruik in Mc : dechomai (ontvangen). Mc (3) : (1) Mc 6,11.  (2) Mc 9,37. (3) Mc 10,15.

Mc 10,15.4. - 7.
- Mc 6,11 : kai hos an topos mè dexètai (en welke plaats - jullie - niet zou ontvangen).
- Mc 9,37 : hos an... dexètai (wie - één van dergelijke kinderen - zou ontvangen) kai hos an eme dechètai ( en wie mij zou ontvangen).
- Mc 10,15 : kai hos an mè dexètai tèn basileian tou theou hôs paidion (en wie het koninkrijk van God niet zou ontvangen als een kind).

Mc 10,15.8. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (109). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,7. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,11. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,45. (11) Mc 10,46.

9. acc. vr. enk. basileian (koninkrijk) van het zelfst. naamw. basileia (koninkrijk). Taalgebruik in het NT : basileia (koninkrijk). Taalgebruik in Mc : basileia (koninkrijk).
Mc (9) : (1) Mc 4,30.  2 : (2) Mc 9,1. (3) Mc 9,47. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,25. (8) Mc 13,8. (9) Mc 15,43.  

10. bep. lidw. nom. gen. enk. tou (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (9) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,25. (7) Mc 10,29. (8) Mc 10,33. (9) Mc 10,45.

11. gen. mann. enk.  theou (van God) van het zelfst. naamw. theos (God). Taalgebruik in het NT : theos (God). Taalgebruik in Mc : theos (God). Vergelijk : L. deus , Fr. dieu. e vloek dju.
Mc (31). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,15. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,25.

Mc 10,15.13. nom. + acc. onz. enk. paidion (kind) van het zelfst. naamw. paidion (kind). Taalgebruik in het NT : paidion (kind). Taalgebruik in Mc : paidion (kind). Mc (5) : (1) Mc 5,39. (2) Mc 5,40. (3) Mc 7,30. (4) Mc 9,36. (5) Mc 10,15.

14. ou - ouk - ouch (niet) of betrekk. voornaamw. gen. mann. en onz. enk (hou). Taalgebruik in het NT : ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in Mc : ou - ouk - ouch (niet).
Mc (114 - 42 - 66 - 6). Mc 10 (6). ou (2) : (1) Mc 10,15. (2) Mc 10,27. ouk (3) : (1) Mc 10,38. (2) Mc 10,40. (3) Mc 10,45. ouch (1) : Mc 10,43.

Mc 10,15.17. eis (naar). Taalgebruik in NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar). Voorzetsel van richting. Lat. in. Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien). E. for. Ned. naar. D. nach.
Mc (151). Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

Mc 10,15.18. pers. voornaamw. acc. vr. enk. autèn (haar). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (14) : (1) Mc 1,31. (2) Mc 4,30. (3) Mc 6,17. (4) Mc 6,26. (5) Mc 6,28. (6) Mc 8,35. (7) Mc 9,43. (8) Mc 10,11. (9) Mc 10,15. (10) Mc 11,2. (11) Mc 11,13. (12) Mc 12,21. (13) Mc 12,23. (14) Mc 14,6.


Mc 10,16 - Mc 10,16 : 267. Jezus ontvangt de kinderen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 -- Mc 10,13 - Mc 10,14 - Mc 10,15 - Mc 10,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:16 kai enagkalisamenos auta kateulogei titheis tas cheiras ep auta 16 et conplexans eos et inponens manus super illos benedicebat eos     16 En Hij omving ze met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.   [16] Hij omarmde hen en zegende hen, terwijl Hij hun de handen oplegde.   [16] Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.   16 Hij sluit hen in zijn armen en zegent hen, hij legt hun de handen op. 16. Puis il les embrassa et les b�nit en leur imposant les mains.  

King James Bible. [16] And he took them up in his arms, put his hands upon them, and blessed them.
Luther-Bibel. 16 Und er herzte sie und legte die H�nde auf sie und segnete sie.

Tekstuitleg van Mc 10,16. Het vers Mc 10,16 telt 10 (2 X 5) woorden en 54 (2 X 3 X 3 X 3) letters. De getalwaarde van Mc 10,16 is 5385 (3 X 5 X 359).

Mc 10,16.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,16.2. part. aor. nom. mann. enk. enagkalisamenos (in de armen genomen, omarmd). enagkalizomai (omarmen) , in de armen nemen. Taalgebruik in het NT : enagkalizomai (omarmen). Taalgebruik in Mc : enagkalizomai (omarmen).
Mc (2) : (1) Mc 9,36. (2) Mc 10,16.

Mc 10,16.3. voornaamw. nom. + acc. onz. mv. auta (het, die). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (5) : (1) Mc 5,10. (2) Mc 8,7. (3) Mc 10,14. (4) Mc 10,16. (5) Mc 15,24.

Mc 10,16.1. - 3. STAP VOOR STAP !
- Mc 9,36 : kai enagkalisamenos auto (en het - kind - in de armen genomen).
- Mc 10,16 : kai enagkalisamenos auta ( en hen - de kinderen - in de armen genomen).

Mc 10,16.4. act. ind. praes. 3de pers. enk. kateulogei  van het werkw. kateulogeô (zegenen). Taalgebruik in het NT : kateulogeô (zegenen). Taalgebruik in Mc : kateulogeô (zegenen). Mc (1) : Mc 10,16.

Mc 10,16.5. act. part. praes. nom. mann. enk. titheis (leggend) van het werkw. tithèmi (zetten, plaatsen, maken). Taalgebruik in het NT : tithèmi (zetten, plaatsen, maken). Taalgebruik in Mc : tithèmi (zetten, plaatsen, maken). Mc (1) : Mc 10,16.

Mc 10,16.6. bep. lidw. acc. vr. mv. tas (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (27). Mc (2) : (1) Mc 10,16. (2) Mc 10,19.

Mc 10,16.7. acc.vr.  mv. cheiras (handen) van het zelfst. naamw. cheir (hand). Taalgebruik in het NT : cheir (hand). Taalgebruik in Mc : cheir (hand).
Mc 5 (11) : (1) Mc 5,23. (2) Mc 6,5. (3) Mc 7,3. (4) Mc 8,23. (5) Mc 8,25. (6) Mc 9,31. (7) Mc 9,43. (8) Mc 10,16. (9) Mc 14,41. (10) Mc 14,46.  (11) Mc 16,18

Mc 10,16.8. epi , ep' , ef' (op). Taalgebruik in het NT : epi (op, bij). Taalgebruik in Mc : epi (op, bij). Ned. op.
Mc (71). epi in Mc 10 (2) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 10,24. ep' in Mc 10 (2) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,16.

Mc 10,16.9. voornaamw. nom. + acc. onz. mv. auta (het, die). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (5) : (1) Mc 5,10. (2) Mc 8,7. (3) Mc 10,14. (4) Mc 10,16. (5) Mc 15,24.

Mc 10,16.5. - 9. titheis tas cheiras = de handen leggend. Hapax. Meestal wordt een vorm van epitithèmi (op-leggen) + tas chieras (de handen opleggen) gebruikt :

Mc 10,16.8. - 9. ep'auta (erop). Mc (2) : (1) Mc 10,16 (op de kinderen). (5) Mc 15,24 (op de kleren).


268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 - Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -- Mc 10,17 - Mc 10,18 - Mc 10,19 - Mc 10,20 - Mc 10,21 - Mc 10,22 -

Marcus 10,17-22 : de rijke 'jongeling'

17 Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδὸν προσδραμὼν εἷς καὶ γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; (Terwijl hij zich naar buiten op weg begeeft kwam iemand naar hem toegelopen en viel op de knieën bij hem : goede leermeester , wat zou ik doen opdat ik het eeuwig leven zou 'verw'erven?)
17 Καὶ ἐκπορευομένου (wkw med part praes gen mann enk van het wkw ek-poreuomai : zich naar buiten op weg begeven) αὐτοῦ (pers vnw 3de pers gen mann enk ; losse gen) εἰς ὁδὸν (zn acc mann enk van het zn hodos : weg) προσδραμὼν (wkw act part aor nom mann enk bij het wkw prostrechô : toelopen , aanstormen) εἷς (hoofdtelw : één , iemand) καὶ γονυπετήσας (wkw act part aor nom mann enk bij het wkw gonupeteô : op de knieën vallen) αὐτὸν (pers vnw 3de pers acc mann enk) ἐπηρώτα (wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw eperotaô : op-vragen , vragen) αὐτόν (pers vnw 3de pers acc mann enk) , Διδάσκαλε (zn voc mann enk van het zn di-da-s-k-alos : leermeester ; stam dak , zie Lat docere) ἀγαθέ (bn voc mann enk van het bn agathos : goed ; voorvoegsel a - gath -os ; stam : g - d/t/th) , τί (vrag vn acc onz enk : wat) ποιήσω (wkw act conjunct aor 1ste pers enk van het wkw poieô : doen) ἵνα (voegw van doel : opdat) ζωὴν (zn acc vr enk van het zn zôè : leven) αἰώνιον (bn acc vr enk van het bn aiônios : eeuwig) κληρονομήσω (wkw act conjunct aor 1ste pers enk van het wkw klèronomeô : erven).
- Bij de aanvang van het vers krijg je de indruk dat iemand naar Jezus toekomt opdat hij hem of een zoon of dochter zou genezen. Het is echter geen vraag naar genezing. Die persoon spreekt Jezus aan met goede leermeester. De persoon stelt de vraag : wat zou ik doen opdat ik het eeuwig leven zou erven ? De persoon komt dus bij Jezus om raad over de wijze waarop je het eeuwig leven kunt erven. Het lijkt erop dat iemand het eeuwig leven kan erven en dat je het via een bepaalde methode kunt verwerven en dat Jezus over die kennis beschikt en dat Jezus garant staat voor het verwerven ervan als je die methode volgt.
- Wat wordt er bedoeld met eeuwig leven ? Een leven na de dood ? Een leven zonder ooit dood te gaan ? Een goed leven in het land , door God gegeven , als de geboden onderhouden worden , voor nu en later ?

18 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ θεός. (Maar Jezus zei hem : wat / waarom zeg je dat ik goed ben ; niemand is goed tenzij de ene God.)
18 ὁ δὲ (ho de komt 4X voor in Mc 10,17-22) Ἰησοῦς (zn eigennaam nom mann enk : 57X in Mc , 16X in Mc 10) εἶπεν (wkw act ind aor 3de pers enk bij het wkw legô : zeggen ; stam aor : ep-) αὐτῷ (pers vnw 3de pers dat mann enk) , Τί (vrag vn acc onz enk : wat) με (pers vnw 1ste pers acc mann enk) λέγεις (wkw act ind praes 2de pers enk van het wkw legô : zeggen) ἀγαθόν (bn acc mann enk van het bn agathos : goed. voorvoegsel a - gath -os ; stam : g - d/t/th) ; οὐδεὶς (onep vnw nom mann enk : niemand / niet iemand) ἀγαθὸς (bn nom mann enk van het bn agathos : goed. voorvoegsel a - gath -os ; stam : g - d/t/th) εἰ μὴ (ei mè : - letterlijk - indien niet , tenzij) εἷς (hoofdtelw : één , iemand) ὁ θεός
- Jezus geeft geen antwoord op de vraag van de persoon die tot hem kwam. Hij stelt hem twee tegenvragen. De eerste vraag zou betrekking kunnen hebben op het eeuwig leven , de tweede op de methode om dat te verwerven (Mc 10,19a). Goed heeft te maken met het verlangen iets te ontvangen , te verwerven. Jezus wijst erop dat hij dat aan God moet vragen. Het eeuwige leven schenken behoort aan God toe. De ene God drukt het universele transcendente uit : alle mensen overstijgend.

19 τὰς ἐντολὰς οἶδας: Μὴ φονεύσῃς, Μὴ μοιχεύσῃς, Μὴ κλέψῃς, Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, Μὴ ἀποστερήσῃς, Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. (de geboden ken je : dat jij niet dode , dat jij geen overspel bedrijft , dat jij niet vals getuigt , dat jij niet berooft , eer je vader en je moeder.)
19 τὰς ἐντολὰς (zn acc vr mv van het zn entolè : opdracht , gebod , bevel, bepaling) οἶδας (wkw act ind aor 3de pers enk : oida : w-e-t-en , kennen) : Μὴ (partikel van ontkenning) φονεύσῃς (wkw act conjunct aor 2de pers enk van het wkw foneuô : vermoorden , doden) , Μὴ μοιχεύσῃς (wkw act conjunct aor 2de pers enk van het wkw moicheuô : overspel bedrijven , echtbreuk plegen) , Μὴ κλέψῃς (wkw act conjunct aor 2de pers enk van het wkw kleptô : stelen ; stam praes klep-y-ô), Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς (wkw act conjunct aor 2de pers enk van het wkw pseudomartureô : vals getuigen) , Μὴ ἀποστερήσῃς (wkw act conjunct aor 2de pers enk van het wkw apostereô : beroven , benadelen) , Τίμα (wkw act imperat. praes 2de pers enk van het wkw timaô : eren ; zie Lat.: timidus : vreesachtig , verlegen ) τὸν πατέρα (zn acc mann enk van het zn pa-tèr : va-der) σου καὶ τὴν μητέρα (zn acc vr enk van het zn mè-tèr : moe-der).
- Jezus zegt : je kent de bepalingen. Jezus verwijst naar de tien geboden van Mozes. In het woord bepaling zit het woord paal ; het is een grenspaal. De bepalingen geven de grenzen aan. Binnen die grenzen is veel mogelijk. De bepaling of grenspaal oversteken is fout. Eerst worden 5 verboden gegeven en dan 1 gebod. Het is toch wel opvallend dat de eerste vier geboden niet worden geciteerd. Misschien is het vanuit de gevoeligheid van de evangelist Marcus die zo voorzichtig omgaat met de naam God. Ook de sabbat wordt niet vernoemd. De tien geboden vind je in Ex 20,2-17 en Dt 5,6-21. Als laatste komt het gebod over het eren van vader en moeder. Misschien wel terecht in een context van erven.

20 ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ, Διδάσκαλε, ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. (Maar hij zei hem : Leermeester , dat alles onderhield ik vanaf mijn jeugd.)
20 ὁ δὲ (ho de komt 4X voor in Mc 10,17-22) ἔφη (wkw act imperf 3de pers enk van het wkw fè-mi : zeggen) αὐτῷ (pers vnw 3de pers dat mann enk) , Διδάσκαλε (zn voc mann enk van het zn di-da-s-k-alos : leermeester ; stam dak , zie Lat docere) , ταῦτα (aanw vnw acc onz mv : dit) πάντα (bn acc onz mv van het bn pas : al , elk) ἐφυλαξάμην (wkw med ind aor 1ste pers enk van het wkw fulattô : bewaken , bewaren , onderhouden) ἐκ νεότητός (zn gen vr enk van het zn neotès : nieuwheid , jeugd) μου (pers vnw 1ste pers gen mann enk).
- De persoon laat het woordje goed bij leermeester weg. Hij heeft de les van Jezus begrepen. Hij antwoordt op de tweede vraag van Jezus : over het onderhouden van de bepalingen. Misschien gaat de persoon ervan uit dat zijn vraag wat hij moet doen nu wel gerealiseerd is. Misschien veronderstelt hij nu wel dat hij eeuwig leven zal erven. Reeds bij het begin kregen we de indruk dat het erven van het eeuwig leven afhankelijk was van de gedragswijze en dat je zo het eeuwig leven kon "afkopen". De persoon heeft de bepalingen onderhouden , bewaard , bewaakt. Hij lijkt wel een conservator.

21 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εν σε ὑστερεῖ: ὕπαγε ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ δὸς [τοῖς] πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. (Maar Jezus keek hem aan , hield van hem en zei : één iets ontbreekt je ; ga , zoveel je hebt , verkoopt het en geef het aan de armen en jij zult een schat in de hemel hebben en welaan dan volg mij)
21 ὁ δὲ (ho de komt 4X voor in Mc 10,17-22) Ἰησοῦς (zn eigennaam nom mann enk : 57X in Mc , 16X in Mc 10) ἐμβλέψας (wkw part aor nom mann enk van het wkw emblepô : aankijken) αὐτῷ (pers vnw 3de pers dat mann enk) ἠγάπησεν (wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw agapaô : houden van , beminnen) αὐτὸν (pers vnw 3de pers acc mann enk) καὶ εἶπεν (wkw act ind aor 3de pers enk bij het wkw legô : zeggen ; stam aor : ep-) αὐτῷ (pers vnw 3de pers dat mann enk) , Εν (hoofdtelw nom onz enk) σε (pers vnw acc mann enk) ὑστερεῖ (wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw hustereô : ontbreken): ὕπαγε (wkw act imperat praes 2de pers enk van het wkw hupagô : gaan , leiden onder) ὅσα (onbep vnw acc onz mv van het onbep vnw hosos : zoveel als) ἔχεις wkw act ind praes 2de pers enk van het wkw echô : hebben) πώλησον (wkw act imperat aor 2de pers enk van het wkw pôleô : verkopen) καὶ δὸς (wkw act imperat aor 2de pers enk van het wkw didômo : geven ; stam do) [τοῖς] πτωχοῖς (bn en zn dat mann mv van ptôchos : arm-e) , καὶ ἕξεις (wkw act ind fut 2de pers enk van het wkw echô : hebben) θησαυρὸν (zn acc onz enk van het zn thèsauron : schat) ἐν οὐρανῷ (zn dat mann enk van het zn ouranos : hemel) , καὶ δεῦρο (partikel : welaan , vervolgens) ἀκολούθει (wkw act imperat praes 2de pers enk. van het wkw akoloutheô : volgen) μοι (pers vnw 1ste pers enk dat mann enk).
- Heeft Jezus zich vergist ? Dacht hij een vrome jood voor zich te hebben ? Dacht hij dat deze persoon naar de geboden van God luisterde , ze in zich opnam en ernaar leefde ? Dacht Jezus dat de persoon de gaven van God in dankbaarheid ontving ? Dacht Jezus dat deze persoon op zijn vraag positief zou antwoorden ? Had Jezus niet door dat hij misschien te maken kon hebben met iemand die ook het eeuwig leven wou erven , bezitten , met iemand die verzamelt en bewaart ? De wijze waarop de persoon zijn dienst aan God beleeft staat toch in schril contrast met de wijze van de beleving van Jezus. Maar dat komt pas tot uiting op het einde van het verhaal. Jezus is uiterst positief gericht en vol verwachting. Hij kijkt de persoon liefdevol aan en zegt : verkoop al wat je bezit , geef het aan de armen , je zult een schat in de hemel hebben en volg mij. Niets bezitten en Jezus volgen betekent zijn lot in Gods handen leggen , alle veiligheden opgeven , niet wetend wat de toekomst zal brengen. In het vroege christendom was er in Jeruzalem een gemeenschap waarin alles gemeenschappelijk was. Hierdoor kwam zij tegemoet aan de noden van de armen. Er was solidariteit.

22 ὁ δὲ στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος, ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. Maar hij werd somber bij dat woord. Hij ging gekwetst weg. Want hij was bezitter van veel wat hij verworven had).
22 ὁ δὲ (ho de komt 4X voor in Mc 10,17-22) στυγνάσας (wkw act part aor nom mann enk van het wkw stugnazô : somber , treurig zijn) ἐπὶ τῷ λόγῳ (zn dat mann enk van het zn logos : woord) ἀπῆλθεν (wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw aperchomai : weggaan) λυπούμενος (wkw pass part praes nom mann enk van het wkw lupeô : kwetsen , pijn doen) , ἦν (wkw act ind imperf 3de pers enk van het wkw eimi : zijn) γὰρ (partikel van reden : want) ἔχων (wkw act part praes nom mann enk van het wkw echô : hebben) κτήματα (zn acc onz mv van het zn ktèma : bezit , verwerving ; zie wkw ktaomai : verwerven) πολλά (bn acc onz mv van het bn polus : veel ; stam : p/v - l).
- Jezus en zijn leerlingen en later de gemeenschap in Jeruzalem kon wellicht leven dank zij de gaven van anderen. Ik heb de indruk dat Jezus wil zeggen dat de grootste schat bestaat in het geven en niet in het verwerven. De persoon kwam naar Jezus met de vraag hoe hij het eeuwig leven kon verwerven. Jezus verwees de persoon naar God. Hij kan eeuwig leven geven.
- De ontmoeting loopt op een sisser uit. De persoon is in Jezus teleurgesteld en gekwetst.
- In dit verhaal wordt duidelijk hoe je met bezittingen , medemensen en God kan omgaan. Ofwel zijn God en medemensen slechts middelen om het 'eigen bezit' te vergroten en is men op zoek om dat te vergroten. Ofwel sta je met een ontvankelijke en gevende houding in het leven , in dankbvaarheid jegens God en medemensen , open voor wat het leven aan verrassingen kan brengen.
- In het onderricht dat op dit verhaal volgt , gaat Jezus in op de reactie van de persoon.


Vertaling : Marcus 10,17-22 : de rijke 'jongeling'

17 Terwijl hij zich naar buiten op weg begeeft kwam iemand naar hem toegelopen en viel op de knieën bij hem : goede leermeester , wat zou ik doen opdat ik het eeuwig leven zou 'verw'erven?

18 Maar Jezus zei hem : wat / waarom zeg je dat ik goed ben ; niemand is goed tenzij de ene God.

19 de geboden ken je : dat jij niet dode , dat jij geen overspel bedrijft , dat jij niet vals getuigt , dat jij niet berooft , eer je vader en je moeder.

20 Maar hij zei hem : Leermeester , dat alles onderhield ik vanaf mijn jeugd.

21 Maar Jezus keek hem aan , hield van hem en zei : één iets ontbreekt je ; ga , zoveel je hebt , verkoopt het en geef het aan de armen en jij zult een schat in de hemel hebben en welaan dan volg mij.

22 Maar hij werd somber bij dat woord. Hij ging gekwetst weg. Want hij was bezitter van veel wat hij verworven had.


Commentaar : Marcus 10,17-22 : de rijke 'jongeling'

- Bij de aanvang van het vers krijg je de indruk dat iemand naar Jezus toekomt opdat hij hem of een zoon of dochter zou genezen. Het is echter geen vraag naar genezing. Die persoon spreekt Jezus aan met goede leermeester. De persoon stelt de vraag : wat zou ik doen opdat ik het eeuwig leven zou erven ? De persoon komt dus bij Jezus om raad over de wijze waarop je het eeuwig leven kunt erven. Het lijkt erop dat iemand het eeuwig leven kan erven en dat je het via een bepaalde methode kunt verwerven en dat Jezus over die kennis beschikt en dat Jezus garant staat voor het verwerven ervan als je die methode volgt.
- Wat wordt er bedoeld met eeuwig leven ? Een leven na de dood ? Een leven zonder ooit dood te gaan ? Een goed leven in het land , door God gegeven , als de geboden onderhouden worden , voor nu en later ?

- Jezus geeft geen antwoord op de vraag van de persoon die tot hem kwam. Hij stelt hem twee tegenvragen. De eerste vraag zou betrekking kunnen hebben op het eeuwig leven , de tweede op de methode om dat te verwerven (Mc 10,19a). Goed heeft te maken met het verlangen iets te ontvangen , te verwerven. Jezus wijst erop dat hij dat aan God moet vragen. Het eeuwige leven schenken behoort aan God toe. De ene God drukt het universele transcendente uit : alle mensen overstijgend.

- Jezus zegt : je kent de bepalingen. Jezus verwijst naar de tien geboden van Mozes. In het woord bepaling zit het woord paal ; het is een grenspaal. De bepalingen geven de grenzen aan. Binnen die grenzen is veel mogelijk. De bepaling of grenspaal oversteken is fout. Eerst worden 5 verboden gegeven en dan 1 gebod. Het is toch wel opvallend dat de eerste vier geboden niet worden geciteerd. Misschien is het vanuit de gevoeligheid van de evangelist Marcus die zo voorzichtig omgaat met de naam God. Ook de sabbat wordt niet vernoemd. De tien geboden vind je in Ex 20,2-17 en Dt 5,6-21. Als laatste komt het gebod over het eren van vader en moeder. Misschien wel terecht in een context van erven.

- De persoon laat het woordje goed bij leermeester weg. Hij heeft de les van Jezus begrepen. Hij antwoordt op de tweede vraag van Jezus : over het onderhouden van de bepalingen. Misschien gaat de persoon ervan uit dat zijn vraag wat hij moet doen nu wel gerealiseerd is. Misschien veronderstelt hij nu wel dat hij eeuwig leven zal erven. Reeds bij het begin kregen we de indruk dat het erven van het eeuwig leven afhankelijk was van de gedragswijze en dat je zo het eeuwig leven kon "afkopen". De persoon heeft de bepalingen onderhouden , bewaard , bewaakt. Hij lijkt wel een conservator.

- Heeft Jezus zich vergist ? Dacht hij een vrome jood voor zich te hebben ? Dacht hij dat deze persoon naar de geboden van God luisterde , ze in zich opnam en ernaar leefde ? Dacht Jezus dat de persoon de gaven van God in dankbaarheid ontving ? Dacht Jezus dat deze persoon op zijn vraag positief zou antwoorden ? Had Jezus niet door dat hij misschien te maken kon hebben met iemand die ook het eeuwig leven wou erven , bezitten , met iemand die verzamelt en bewaart ? De wijze waarop de persoon zijn dienst aan God beleeft staat toch in schril contrast met de wijze van de beleving van Jezus. Maar dat komt pas tot uiting op het einde van het verhaal. Jezus is uiterst positief gericht en vol verwachting. Hij kijkt de persoon liefdevol aan en zegt : verkoop al wat je bezit , geef het aan de armen , je zult een schat in de hemel hebben en volg mij. Niets bezitten en Jezus volgen betekent zijn lot in Gods handen leggen , alle veiligheden opgeven , niet wetend wat de toekomst zal brengen. In het vroege christendom was er in Jeruzalem een gemeenschap waarin alles gemeenschappelijk was. Hierdoor kwam zij tegemoet aan de noden van de armen. Er was solidariteit.

- Jezus en zijn leerlingen en later de gemeenschap in Jeruzalem kon wellicht leven dank zij de gaven van anderen. Ik heb de indruk dat Jezus wil zeggen dat de grootste schat bestaat in het geven en niet in het verwerven. De persoon kwam naar Jezus met de vraag hoe hij het eeuwig leven kon verwerven. Jezus verwees de persoon naar God. Hij kan eeuwig leven geven.
- De ontmoeting loopt op een sisser uit. De persoon is in Jezus teleurgesteld en gekwetst.
- In dit verhaal wordt duidelijk hoe je met bezittingen , medemensen en God kan omgaan. Ofwel zijn God en medemensen slechts middelen om het 'eigen bezit' te vergroten en is men op zoek om dat te vergroten. Ofwel sta je met een ontvankelijke en gevende houding in het leven , in dankbvaarheid jegens God en medemensen , open voor wat het leven aan verrassingen kan brengen.


Evangelielezing van de 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar : Mc 10,17-30 (Mc 10,17-30) :
Toen Jezus zich weer op weg begaf kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te te verwerven?" Jezus antwoordde: "Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand te kort doen, eer uw vader en uw moeder." Hij gaf Hem ten antwoord: "Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af." Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: "Één ding ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen." Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen omdat hij vele goederen bezat. Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: "Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan!" De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei. Daarom herhaalde Hij: "Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen." Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: "Wie kan dan nog gered worden?" Jezus keek hen aan en zei: "Dit ligt niet in de macht der mensen maar wel in die van God: want voor God is alles mogelijk."

17. En (toen) hij (uit het huis) uitgaat op weg, aangelopen iemand en geknield voor hem vroeg :
"goede leermeester, wat zal ik doen opdat ik eeuwig leven zal beërven?"
18. Jezus echter zei hem :
wat (waarom) - zegt gij - dat ik goed ben? niemand is goed tenzij één ,God.
19. de geboden ken jij.
niet doden zal je,
niet echtbreken zal je,
niet stelen zal je,
niet pseudogetuigen zal je,
niet beroven zal je,
eer je vader en je moeder
."
20. Hij echter zei :
"Leermeester, dat alles onderhield ik vanaf mijn jeugd."
21. Jezus echter hem aangekeken hebbende hield van hem en zei hem :
"één iets ontbreekt je :
ga heen,
al wat je hebt verkoop (het)
en geef het aan de armen,
en jij zult hebben een schat in de hemel,
en welaan volg mij."

22. Hij echter driestig geworden bij het woord
ging weg bedroefd,
hij was immers hebbende vele goederen.

Eerste kennismaking met de tekst

Toen het evangelie geschreven werd, kreeg het geen genummerde hoofdstukken en verzen. Dat gebeurde pas later. Wel werden in de tekst aanwijzingen gegeven om de tekst te lezen of te beluisteren. Het begin van de tekst (het gaan uit het huis en zich op weg begeven) legt een link met het voorgaande verhaal. We zouden deze link kunnen weglaten zonder aan het verhaal enige afbreuk te doen. Wel krijgt het verhaal een bijzondere betekenis door het in de contekst van de opgang naar Jeruzalem te plaatsen. Verzen 18.20.21.22 (4X) begint de zin met het Griekse ho de (hij echter). In vers 18 en 21 volgt op het Griekse ho de (hij echter) het woord Ièsous (Jezus). Zo krijgen we de dialoog : 18. Jezus echter - 20. hij echter - 21. Jezus echter - 22. reactie : hij echter. De 'nummeraar' heeft zich door de tekst laten inspireren.
Om aan te duiden wie aan het woord is , heeft de evangelist Jezus gevoegd om het woord van Jezus aan te duiden. Daarenboven staat de werkwoordvorm in de aoristvorm (een verleden tijdvorm) , terwijl de werkwoordvorm voor de ander in het imperfectum (onvoltooid tegenwoordige tijd) staat.
Er staan twee zinnen in de futurumvorm (onvoltooid toekomende tijd): v.17.... wat zal ik doen opdat ik eeuwig leven zal beërven?" en v.21. en gij zult hebben een schat in de hemel. Aan de vraag : "wat zal ik doen" in v.17 beantwoordt v.21. "ga, verkoop al wat je bezit en geef het aan de armen , en welaan volg mij."
Het gaat om een dialoog tussen iemand en Jezus: vraag - wedervraag van Jezus - antwoord op de wedervraag van Jezus - antwoord van Jezus op de eerste vraag.
Het verhaal is concentrisch opgebouwd. In het begin komt de persoon aangelopen , op het einde gaat hij bedroefd weg. enz.
Vers 19 : de geboden. In het Nederlands vertalen we in een toekomstvorm : je zult... maar het heeft een gebiedende betekenis (in het Grieks aorist conjunctief). De verboden : 5 X 2 woorden : 10 woorden. Het postief geformuleerde gebod : 7 woorden.
In vers 21 komt "en welaan , volg mij" wat achternahinken. Het zou - evenals het begin van de tekst in vers 17 - kunnen weggelaten worden ; door deze elementen, wordt het verhaal in deze contekst opgenomen : op weg naar Jeruzalem.

We zetten de tekst in een structuur :

17. een aangelopen iemand... vroeg hem (imperfectum) :
"goede leermeester , wat zal ik doen opdat ik eeuwig leven zal beërven?"
18. hij echter JEZUS zei (aoristvorm) hem :
---------------------- " wat... gij kent de geboden... "
20. hij echter zei (imperfectumvorm) hem :
---------------------- " leermeester, dat alles heb ik onderhouden vanaf mijn jeugd."
21. hij echter JEZUS zei (aoristvorm) hem :
--------------------- " ... ga, verkoop wat je bezit... en jij zult hebben een schat in de hemel,..."
22. hij echter... ging weg bedroefd...

Mc 10,17-22      
  18. ho de Ièsous (Jezus echter)  20. ho de (hij echter) 21.. ho de Ièsous (Jezus echter)...
17. epèrôta (vroeg) eipen (zei) efè (zei)  eipen (zei)
auton (hem) autôi (hem)  autôi (hem) autôi (hem)
didaskale agathe (goed meester)   didaskale (leermeester)  
ti (wat) ti (wat)... tauta panta (dat alles)  hen se usterei (één ding ontbreekt jou)...
poièsô (zal ik doen) ... 19. tas entolas oidas (de geboden kent gij) efulaksamèn (heb ik onderhouden)  hupage,... ga
 hina      
hina zôèn aiônion klèronomèsô (opdat ik eeuwig leven zal beërven).      kai hekseis thèsauron en ouranôi (en gij zult hebben een schat in de hemel).

Het is merkwaardig dat in Mc 9-10 meerdere malen een samengesteld werkwoord van poreuomai = zich op weg begeven , voorkomt. Het werkwoord sun(m)poreuomai (bijeenkomen) komt bij Marcus slechts hier voor. Het werkwoord paraporeuomai (voorbijkomen) komt 4 X voor, o.a. in Mc 9,30. Het werkwoord ekporeuomai (naar buiten gaan) komt 11 X o.a. in Mc 10,17 en Mc 10,46. Het werkwoord prosporeuomai (naar iemand toegaan) komt slechts 1 X voor , nl. in Mc 10,35.

Het pleit voor de indeling van Benoit Standaert: Mc 9,30-10,45 vormt een geheel en Mc 10,46-52 vormt een overgangsverhaal. In Mc 9,30 treffen we "pareporeuonto" (gingen - Jezus en zijn leerlingen - zijdelings) aan en in Mc 10,46 (bijna onmiddellijk na de sectie Mc 9,30-10,45) "ekporeuomenou autou" (terwijl hij eruittrekt). Het geheel past in een "trektocht", een gaan van Jezus naar Jeruzalem. Sommigen spreken van een reis van Jezus naar Jeruzalem, maar een reis roept de idee op dat je ergens op bezoek gaat en dan naar huis terugkeert. Dat is hier niet het geval. Het is een definitieve tocht.

Het laat ook aanvoelen dat de andere samengestelde vormen van het werkwoord "poreuomai" (trekken, op weg gaan) ook met het gaan van Jezus naar Jeruzalem te maken heeft.

eisporeuomai
- Mc 1,21 : kai eisporeuontai eis Kafarnaoum (en zij gaan op weg naar Kafarnaoum)

ekporeuomai
- exeporeueto (trok uit) pros auton (naar hem)

paraporeuomai
- Mc 2,23 : kai egeneto auton... paraporeuesthai dia tôn sporimôn (en het gebeurde dat hij langswandelde doorheen de korenvelden)

Mc 10,17 - Mc 10,17 : 268. De rijke (jonge) man - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 - Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -- Mc 10,17 - Mc 10,18 - Mc 10,19 - Mc 10,20 - Mc 10,21 - Mc 10,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:17 kai ekporeuomenou autou eis odon prosdram�n eis kai gonupet�sas auton ep�r�ta auton didaskale agathe ti poi�s� ina z��n ai�nion kl�ronom�s�   17 et cum egressus esset in viam procurrens quidam genu flexo ante eum rogabat eum magister bone quid faciam ut vitam aeternam percipiam     Toen Jezus zich weer op weg begaf kwam er iemand aanlopen die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg: "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te te verwerven?"  [17] Toen Hij zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’  [17] Toen hij zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’  17 ¶ Als hij wil uittrekken om zijn weg te vervolgen, komt er één naar hem toe gerend; hij valt op de knieën en stelt hem de vraag: goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 17. Il se mettait en route quand un homme accourut et, s'agenouillant devant lui, il l'interrogeait : � Bon ma�tre, que dois-je faire pour avoir en h�ritage la vie �ternelle ? �  

Statenvertaling. 17 En als Hij uitging op den weg, liep een tot Hem, en voor Hem op de knie�n vallende, vraagde Hem: Goede Meester! wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beerve?
King James Bible. [17] And when he was gone forth into the way, there came one running, and kneeled to him, and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life?
Luther-Bibel. 17 Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe?

Tekstuitleg van Mc 10,17. Het vers Mc 10,17 telt 20 (2 X 2 X 5) woorden en 119 (7 X 17) letters. De getalwaarde van Mc 10,17 is 13955 (5 X 2791).

Mc 10,17.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc (555). Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,17.2. part. praes. gen. mann. enk. ekporeuomenou van het werkw. ekporeuomai (zich op weg begeven uit). Taalgebruik in het N;T. : ekporeuomai (zich op weg begeven uit). Taalgebruik in Mc : ekporeuomai (zich op weg begeven uit). + por-euomai. p of ph = f -> v + r. Zelfstandig naamwoord poros : weg door een water heen , wad , voorde , veer , doorwaadbare plaats. Lat. por-tus : haven. Mnd. voort , ofries forda , oeng. ford. Het woord behoort tot de groep van varen.
Mc (3) : (1) Mc 10,17. (2) Mc 10,46. (3) Mc 13,1. Een vorm van ekporeuomai (zich op weg begeven uit) in Mc in 11 verzen.

Mc 10,17.3. pers. voornaamw. gen. mann. enk. autou (van hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (143). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,7. (2) Mc 10,11. (3) Mc 10,17. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,45. (7) Mc 10,46. (8) Mc 10,50.

Mc 10,17.3. 2. - 3. ekporeuomenou autou = terwijl hij (Jezus) zich naar buiten op weg begeeft. Losse genitief in Mc (3) : (1) Mc 10,17. (2) Mc 10,46. (3) Mc 13,1. In Mc 10,17 vertrekt Jezus uit een huis in de streek van Juda , in Mc 10,46 uit de stad Jericho en in Mc 13,1 uit de tempel van Jeruzalem. Mc 10,17 leidt het verhaal van de rijke man in , die Jezus uiteindelijk niet zal volgen. Mc 10,46 leidt het verhaal van de blinde Bartimeüs in , die Jezus zal volgen. Mc 13,1 leidt het verhaal van de voorzegging van het einde van de tempel in.

Mc 10,17.4. eis (naar). Taalgebruik in NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar). Voorzetsel van richting. Lat. in. Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien). E. for. Ned. naar. D. nach.
Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

Mc 10,17.5. acc. vr. enk. hodon (weg) van het zelfst. naamw. hodos (weg). Taalgebruik in het NT : hodos (weg). Taalgebruik in Mc : hodos (weg). Heb. dèrèch. L. via. Fr. chemin , route. N. weg. E. way. D. Weg.
Mc (10) : (1) Mc 1,2. (2) Mc 1,3.  (3) Mc 2,23.  (4) Mc 4,4. (5) Mc 4,15.  (6) Mc 6,8.    (7) Mc 10,17. (8) Mc 10,46.  (9) Mc 11,8.  (10) Mc 12,14.
In 4 verzen in Mc is hodon (weg) lijdend voorwerp : (1) Mc 1,2. (2) Mc 1,3.  (3) Mc 2,23. (4) Mc 12,14. In 6 verzen in Mc wordt hodon (weg) voorafgegaan door een voorzetsel. - eis (...) hodon in Mc (3) : (1) Mc 6,8.  (2) Mc 10,17.  (3) Mc 11,8. Een vorm van hodos (weg) in Mc 10 : (7) Mc 10,17. (5) Mc 10,32. (8) Mc 10,46. (6) Mc 10,52.

Mc 10,17.5. - 6. eis hodon (voor onderweg - geen lidwoord) : Mc (2) : (1) Mc 6,8.  (2) Mc 10,17. In Mc 6,8 schrijft Jezus de 12 voor om op zending niets voor onderweg mee te nemen tenzij... In Mc 10,17 gaat Jezus het huis uit op weg. Het roept het beeld op van Jezus die zijn leerlingen onthechting voorschreef. In deze situatie komt een rijke jongeling aangelopen met de vraag hoe hij het eeuwig leven kan verwerven.

Mc 10,17.6. act. part. aor. nom. mann. enk. prosdramôn (gerend naar) van het werkw. prostrechô (snellopen naar, hollen naar). Taalgebruik in het NT : prostrechô (snellopen naar, hollen naar). Taalgebruik in Mc : prostrechô (snellopen naar, hollen naar). L. adcurrere. F. accourir. N. koersen , rennen. E. to run.
Mc (1) : Mc 10,17. Nog een vorm in Mc : prostrechontes (rennende naar) in Mc 9,15. Na de terugkeer van Jezus van de berg van de verheerlijking loopt een menigte naar Jezus (Mc 9,15). In Mc 10,17 rent iemand naar Jezus.

Mc 10,17.7. heis (onbepaald voornaamwoord , zie : eis (naar). Taalgebruik in NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar). Voorzetsel van richting. Lat. in. Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien). E. for. Ned. naar. D. nach.
Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

Mc 10,17.8. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,17.9. act. part. praes. nom. mann. enk. gonupetôn (op de knie gevallen) van het werkw. gonupeteô (op zijn knie vallen). Taalgebruik in het NT : gonupeteô (op zijn knie vallen). Taalgebruik in Mc : gonupeteô (op zijn knie vallen).
Mc (1) : Mc 10,17. Een andere vorm in Mc : act. part. praes. nom. mann. enk. gonupetôn (knievallend) : Mc 1,40.

Mc 10,17.10. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,2. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,33. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,49.

Mc 10,17.11. act. ind. imperf. 3de pers. enk. epèrôta (hij ondervroeg) van het werkw. eperôtaô = 'op'-vragen, 'onder'-vragen, bijvragen. (inter-roger : ondervragen , tussen-vragen) , bijvragen. Taalgebruik in het NT : eperotaô (epi - erôtaô). Taalgebruik in Mc : eperotaô (epi - erôtaô).
Mc (9) : (1) Mc 5,9.  (2) Mc 8,23. (3) Mc 8,27. (4) Mc 8,29.   (5) Mc 9,33. (6) Mc 10,17.   (7) Mc 13,3. (8) Mc 14,61. (9) Mc 15,4. Een vorm van eperôtaô in Mc (25).

Mc 10,17.12. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,2. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,33. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,49.

Mc 10,17.11. - 12. epèrôta auton (hij vroeg hem uit). Mc (4) : (1) Mc 5,9 (de man met een onreine geest aan Jezus). (2) Mc 8,23 (Jezus aan de blinde). (3) Mc 10,17 (de rijke jongeling aan Jezus). (4) Mc 14,61 (de hogepriester aan Jezus).

Mc 10,17.13. voc. mann. enk. didaskale (leermeester) van het zelfst. naamw. didaskalos (leraar , leermeester). Taalgebruik in het NT : didaskalos (leraar , leermeester). Taalgebruik in Mc : didaskalos (leraar , leermeester).
Mc (10) : (1) Mc 4,38. (2) Mc 9,17. (3) Mc 9,38. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,20. (6) Mc 10,35. (7) Mc 12,14. (8) Mc 12,19. (9) Mc 12,32. (10) Mc 13,1. Een vorm van didaskalos (leraar , leermeester) in Mc in 12 verzen.

Mc 10,17.14. voc. enk. agathe van het bijvoegl. naamw. agathos (goed). Taalgebruik in het NT : agathos (goed). Taalgebruik in Mc : agathos (goed). Mc (1) : Mc 10,17.

Mc 10,17.15. vrag. voornaamw. acc. onz. enk. ti (wat) van het vrag. voornaamw. tis (wie). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis. Ned. wie , wat ? een.
Mc (60). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,17. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,36. (5) Mc 10,38. (6) Mc 10,51.

Mc 10,17.16. act. ind. fut. 1ste pers. enk. poièsô  (ik zal doen) van het werkw. poieô (doen, maken). Taalgebruik in het NT : poieô (doen, maken). Taalgebruik in Mc : poieô (doen, maken).
Mc (5) : (1) Mc 1,17. (2) Mc 10,17. (3) Mc 10,36. (4) Mc 10,51. (5) Mc 15,12.

Mc 10,17.17. hina (opdat). Taalgebruik in het NT : hina (opdat). Taalgebruik in Mc : hina (opdat).
Mc (59). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,17. (3) Mc 10,35. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,48. (6) Mc 10,51.

Mc 10,17.18. acc. vr. enk. zôèn (leven) van het zelfst. naamw. zôè (leven). Taalgebruik in het NT : zôè (leven). Taalgebruik in Mc : zôè (leven).
Mc (4) :  (1) Mc 9,43. (2) Mc 9,45. (3) Mc 10,17. (4) Mc 10,30.  

Mc 10,17.19. nom. onz. + acc. mann. + onz. enk. aiônion van het bijvoegl. naamw. aiônios (eeuwig). Taalgebruik in het NT : aiônios (eeuwig). Taalgebruik in Mc : aiônios (eeuwig). Mc (2) : (1) Mc 10,17. (2) Mc 10,30.

18. - 19.
- zôèn aiônion (eeuwig leven). Mc (2) : (1) Mc 10,17. (2) Mc 10,30.
- eiselthein eis tèn zôèn (binnengaan in het leven). Mc (2) : (1) Mc 9,43. (2) Mc 9,45.

Mc 10,17.20. act. ind. fut. 1ste pers. enk. klèronomèsô  (ik zal erven) van het werkw. klèronomeô (erven, verwerven). Taalgebruik in het NT : klèronomeô (erven, verwerven). Taalgebruik in Mc : klèronomeô (erven, verwerven). Mc (1) : Mc 10,17.

Mc 10,18 - Mc 10,18 : 268. De rijke (jonge) man - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 - Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -- Mc 10,17 - Mc 10,18 - Mc 10,19 - Mc 10,20 - Mc 10,21 - Mc 10,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:18 o de i�sous eipen aut� ti me legeis agathon oudeis agathos ei m� eis o theos  18 Iesus autem dixit ei quid me dicis bonum nemo bonus nisi unus Deus    Jezus antwoordde: "Waarom noemt ge Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.  [18] Maar Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God.  [18] Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God.  18 Maar Jezus zegt tot hem: wat noem je mij goed?– niemand is goed, behalve één: God;   18. J�sus lui dit : � Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul.  

Statenvertaling. 18 En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God.
King James Bible. [18] And Jesus said unto him, Why callest thou me good? there is none good but one, that is, God.
Luther-Bibel. 18 Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein.

Tekstuitleg van Mc 10,18.

Mc 10,18.1. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,18.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,18.3. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT : Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc : Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 10 (16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,29. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42. (13) Mc 10,47. (14) Mc 10,49. (15) Mc 10,51. (16) Mc 10,52.

Mc 10,18.1. - 3. ho de ièsous (Jezus echter). Mc (21 / 37). Mc 10 (6 / 16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,21. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,38. (6) Mc 10,39

Mc 10,18.4. act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen).
Mc (56). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,14. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,36. (7) Mc 10,38. (8) Mc 10,39. (9) Mc 10,49. (10) Mc 10,51. (11) Mc 10,52.

Mc 10,18.5. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (109). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,20. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,28. (6) Mc 10,32. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,35. (9) Mc 10,37. (10) Mc 10,39. (11) Mc 10,48. (12) Mc 10,49. (13) Mc 10,51. (14) Mc 10,52.

Mc 10,18.1. - 5. ho de ièsous eipen autô(i) = Jezus echter zei hem. Mc (2) : (1) Mc 9,23. (2) Mc 10,18.

Mc 10,18.6. vrag. voornaamw. acc. onz. enk. ti (wat) van het vrag. voornaamw. tis (wie). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis. Ned. wie , wat ? een.
Mc (60). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,17. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,36. (5) Mc 10,38. (6) Mc 10,51.

Mc 10,18.7. pers. voornaamw. acc. mann. enk. me (mij) van het pers. voornaamw. egô (ik). Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord.
Mc (27). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,36. (4) Mc 10,47. (5) Mc 10,48.

Mc 10,18.8. act. ind. praes. 2de pers. enk. legeis (jij zegt) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen).
Mc (4) : (1) Mc 5,31. (2) Mc 10,18. (3) Mc 14,68. (4) Mc 15,2.

Mc 10,18.9. acc. onz. enk. agathon van het bijvoegl. naamw. agathos (goed). Taalgebruik in het NT : agathos (goed). Taalgebruik in Mc : agathos (goed).
Mc (2) : (1) Mc 3,4. (2) Mc 10,18.

Mc 10,18.13. mè (niet). Ontkenning. Taalgebruik in het NT : mè (niet). Taalgebruik in Mc : mè (niet).
Mc 10 (6) : (1) Mc 10,9. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,19. (6) Mc 10,30.

Mc 10,18.14. Geen lidwoord , maar telwoord heis (één). Taalgebruik in NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar).. Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

12. - 16. ei mè heis ho theos (tenzij de ene God). Mc (2) : (1) Mc 2,7. (2) Mc 10,18.

Mc 10,19 - Mc 10,19 : 268. De rijke (jonge) man - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 - Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -- Mc 10,17 - Mc 10,18 - Mc 10,19 - Mc 10,20 - Mc 10,21 - Mc 10,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:19 tas entolas oidas m� foneus�s m� moicheus�s m� kleps�s m� pseudomartur�s�s m� aposter�s�s tima ton patera sou kai t�n m�tera  19 praecepta nosti ne adulteres ne occidas ne fureris ne falsum testimonium dixeris ne fraudem feceris honora patrem tuum et matrem     Ge kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand te kort doen, eer uw vader en uw moeder."  [19] De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.  [19] U kent de geboden: pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’  19 de geboden weet je: je zult niet moorden, je zult geen ontucht plegen, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis spreken, je zult niemand beroven, eer je vader en je moeder!   19. Tu connais les commandements : Ne tue pas, ne commets pas d'adult�re, ne vole pas, ne porte pas de faux t�moignage, ne fait pas de tort, honore ton p�re et ta m�re. �  

Statenvertaling. 19 Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; gij zult niemand te kort doen; eer uw vader en uw moeder.
King James Bible. [19] Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Defraud not, Honour thy father and mother.
Luther-Bibel. 19 Du kennst die Gebote: �Du sollst nicht t�ten; du sollst nicht ehebrechen; du sollst nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du sollst niemanden berauben; ehre Vater und Mutter.�

Tekstuitleg van Mc 10,19.

Mc 10,19.1. bep. lidw. acc. vr. mv. tas (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (27). Mc (2) : (1) Mc 10,16. (2) Mc 10,19.

Mc 10,19.4. mè (niet). Ontkenning. Taalgebruik in het NT : mè (niet). Taalgebruik in Mc : mè (niet).
Mc 10 (6) : (1) Mc 10,9. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,19. (6) Mc 10,30.

Mc 10,19.6. mè (niet). Ontkenning. Taalgebruik in het NT : mè (niet). Taalgebruik in Mc : mè (niet).
Mc 10 (6) : (1) Mc 10,9. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,19. (6) Mc 10,30.

Mc 10,19.7. act. conj. aor. 2de pers. enk. moicheusè(i)s (plegen - geen - echtbreuk) van het werkw. moicheuô (echtbreuk plegen). Taalgebruik in het NT : moicheuô (echtbreuk plegen). Taalgebruik in Mc : moicheuô (echtbreuk plegen). Mc (1) : Mc 10,19.

Mc 10,19.8. mè (niet). Ontkenning. Taalgebruik in het NT : mè (niet). Taalgebruik in Mc : mè (niet).
Mc 10 (6) : (1) Mc 10,9. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,19. (6) Mc 10,30.

Mc 10,19.10. mè (niet). Ontkenning. Taalgebruik in het NT : mè (niet). Taalgebruik in Mc : mè (niet).
Mc 10 (6) : (1) Mc 10,9. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,19. (6) Mc 10,30.

Mc 10,19.12. mè (niet). Ontkenning. Taalgebruik in het NT : mè (niet). Taalgebruik in Mc : mè (niet).
Mc 10 (6) : (1) Mc 10,9. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,19. (6) Mc 10,30.

Mc 10,19.15. bep. lidw. acc. mann. enk. ton (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (124). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,7. (2) Mc 10,12. (3) Mc 10,19. (4) Mc 10,49. (5) Mc 10,50.

Mc 10,19.16. acc. mann. enk. patera (vader) van het zelfst. naamw. patèr (vader). Taalgebruik in het NT : patèr (vader). Taalgebruik in Mc : patèr (vader).
Mc (8). (1) Mc 1,20. (2) Mc 5,40. (3) Mc 7,10. (4) Mc 9,21.  (5) Mc 10,7. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,29. (8) Mc 15,21. Een vorm van patèr (enk. , vader) in Mc in 17 verzen.

Mc 10,19.17. pers. voornaamw. 2de pers. gen. enk. sou (van jou). Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc : persoonlijk voornaamwoord. Mc (27). Mc 10 (3) : (1) Mc 10,19. (2) Mc 10,37. (3) Mc 10,52.

Mc 10,19.19. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (109). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,7. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,11. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,45. (11) Mc 10,46.

Mc 10,20 - Mc 10,20 : 268. De rijke (jonge) man - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 - Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -- Mc 10,17 - Mc 10,18 - Mc 10,19 - Mc 10,20 - Mc 10,21 - Mc 10,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:20 o de ef� aut� didaskale tauta panta efulaxam�n ek neot�tos mou  20 et ille respondens ait illi magister omnia haec conservavi a iuventute mea     Hij gaf Hem ten antwoord: "Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af."  [20] Hij zei Hem: ‘Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’  [20] Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’   20 Maar hij brengt tot hem uit: leermeester, over dat alles heb ik gewaakt van mijn jeugd af!  20. - � Ma�tre, lui dit-il, tout cela, je l'ai observ� d�s ma jeunesse. �  

Statenvertaling. 20 Doch hij, antwoordende, zeide tot Hem: Meester! al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af.
King James Bible. [20] And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.
Luther-Bibel. 20 Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf.

Tekstuitleg van Mc 10,20.

Mc 10,20.1. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,20.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,20.4. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (109). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,20. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,28. (6) Mc 10,32. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,35. (9) Mc 10,37. (10) Mc 10,39. (11) Mc 10,48. (12) Mc 10,49. (13) Mc 10,51. (14) Mc 10,52.

Mc 10,20.5. voc. mann. enk. didaskale (leermeester) van het zelfst. naamw. didaskalos (leraar , leermeester). Taalgebruik in het NT : didaskalos (leraar , leermeester). Taalgebruik in Mc : didaskalos (leraar , leermeester).
Mc (10) : (1) Mc 4,38. (2) Mc 9,17. (3) Mc 9,38. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,20. (6) Mc 10,35. (7) Mc 12,14. (8) Mc 12,19. (9) Mc 12,32. (10) Mc 13,1. Een vorm van didaskalos (leraar , leermeester) in Mc in 12 verzen.

Mc 10,20.7. acc. m. enk. , nom. m. + onz. mv. panta (elk, alles) van het bijvoegl. naamw. pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in het NT : pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in Mc : pas (ieder, elk, alles). Hebr. kol. Lat. omnis. Fr. tout. Ned. elk , ieder.
Mc (21). Mc 10 (3) : (1) Mc 10,20. (2) Mc 10,27. (3) Mc 10,29.

9. ek - ex (uit). Taalgebruik in het NT : ek (uit). Taalgebruik in Mc : ek (uit). Ned. uit. D. aus. E. out. Fr. de.
Mc (38 - 20). ek - ex (uit) Mc 10 (3 - 2) : (1) Mc 10,20. (2) Mc 10,37. (3) Mc 10,40. ex (uit) : Mc (10) : (1) Mc 10,37. (2) Mc 10,40.

11. pers. voornaamw. 1ste pers. gen. mann. enk. mou (van mij). Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc : persoonlijk voornaamwoord.
Mc (34). Mc 10 (2) : (1) Mc 10,20. (2) Mc 10,40.

12.

Mc 10,21 - Mc 10,21 : 268. De rijke (jonge) man - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 - Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -- Mc 10,17 - Mc 10,18 - Mc 10,19 - Mc 10,20 - Mc 10,21 - Mc 10,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:21 o de i�sous emblepsas aut� �gap�sen auton kai eipen aut� en se usterei upage osa echeis p�l�son kai dos [tois] pt�chois kai exeis th�sauron en ouran� kai deuro akolouthei moi  21 Iesus autem intuitus eum dilexit eum et dixit illi unum tibi deest vade quaecumque habes vende et da pauperibus et habebis thesaurum in caelo et veni sequere me     Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak: "Één ding ontbreekt u; ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen, daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel, en kom dan terug om Mij te volgen."  [21] Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei Hem: ‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’  [21] Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’  21 Jezus kijkt hem aan, krijgt hem lief en zegt tot hem: één ding ontbreekt je; ga heen, al wat je hebt, verkoop het en geef het aan de armen, en je zult een schat in de hemel hebben; kom dan hierheen en volg mij!  21. Alors J�sus fixa sur lui son regard et l'aima. Et il lui dit : � Une seule chose te manque : va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un tr�sor dans le ciel ; puis, viens, suis-moi. � 

Statenvertaling. 21 En Jezus, hem aanziende, beminde hem, en zeide tot hem: Een ding ontbreekt u; ga heen, verkoop alles, wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij.
King James Bible. [21] Then Jesus beholding him loved him, and said unto him, One thing thou lackest: go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, take up the cross, and follow me.
Luther-Bibel. 21 Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach!

Tekstuitleg van Mc 10,21. Dit vers Mc 10,21 telt 33 (3 X 11) woorden , X lettergrepen en 156 ( 2 X 2 X 3 X 13) letters. De getalwaarde van Mc 10,21 is 19270 (2 X 5 X 41 X 47).

Mc 10,21.1. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,21.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,21.3. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT : Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc : Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 10 (16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,29. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42. (13) Mc 10,47. (14) Mc 10,49. (15) Mc 10,51. (16) Mc 10,52.

Mc 10,21.1. - 3. ho de ièsous (Jezus echter). Mc (21 / 37). Mc 10 (6 / 16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,21. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,38. (6) Mc 10,39.

Mc 10,21.4. act. part. aor. nom. mann. enk. emblepsas (aangekeken) van het werkw. emblepô (inkijken, aankijken, letten op). Taalgebruik in het NT : emblepô (inkijken, aankijken, letten op). Taalgebruik in Mc : emblepô (inkijken, aankijken, letten op). N. blik.
Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,27. Een vorm van emblepô (inkijken, aankijken, letten op) in Mc (4) : (1) Mc 8,25. (2) Mc 10,21. (3) Mc 10,27. (4) Mc 14,67.

Mc 10,21.5. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (109). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,20. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,28. (6) Mc 10,32. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,35. (9) Mc 10,37. (10) Mc 10,39. (11) Mc 10,48. (12) Mc 10,49. (13) Mc 10,51. (14) Mc 10,52.

Mc 10,21.1. - 5. Chiastische opbouw : Mc 10,21 wordt verlengd en verbreed in Mc 10,27.
- Mc 10,21 : ho de ièsous (Jezus echter) emblempsas autô(i) (hem aangekeken).
- Mc 10,27 : emblempsas autois (hen aangekeken) ho ièsous (Jezus).

Mc 10,21.6. act. ind. aor. 3de pers. enk. ègapèsen (hij beminde) van het werkw. agapaô (liefhebben). Taalgebruik in het NT : agapaô (liefhebben). Taalgebruik in Mc: agapaô (liefhebben). Mc (1) : Mc 10,21. Een vorm van agapaô (liefhebben) in 4 verzen in Mc : (1) Mc 10,21. (2) Mc 12,30. (3) Mc 12,31. (4) Mc 12,33 (2X).  

Mc 10,21.7. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,2. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,33. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,49.

Mc 10,21.8. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,21.9. act. ind. aor. 3de pers. enk. eipen (hij zei) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen).
Mc (56). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,14. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,36. (7) Mc 10,38. (8) Mc 10,39. (9) Mc 10,49. (10) Mc 10,51. (11) Mc 10,52.

Mc 10,21.10. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (109). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,20. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,28. (6) Mc 10,32. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,35. (9) Mc 10,37. (10) Mc 10,39. (11) Mc 10,48. (12) Mc 10,49. (13) Mc 10,51. (14) Mc 10,52.

8. - 10. kai eipen autô(i) = en hij / zij zei hem. Mc (3) : (1) Mc 5,33. (2) Mc 10,21. (3) Mc 12,32.

Mc 10,21.11. telwoord nom. + acc. onz. enk. hen (één) OF en (in). Taalgebruik in het NT : en (in). Taalgebruik in Mc : en (in). Hebr. bë. Fr. en. Ned. in. Fr. dans. Voorzetsel.
Mc 10 (7) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,30. (3) Mc 10,32. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,43. (6) Mc 10,44. (7) Mc 10,52.

Mc 10,21.12. pers. voornaamw. acc. enk. se (jou). Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord.
Mc (16). Mc 10 (4) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,35. (3) Mc 10,49. (4) Mc 10,52.  

Mc 10,21.13. act. ind. praes. 3de pers. enk. husterei (het ontbreekt) van het werkw. hustereô (te kort schieten in , gebrek hebben aan). Taalgebruik in het NT : hustereô (te kort schieten in , gebrek hebben aan). Taalgebruik in Mc : hustereô (te kort schieten in , gebrek hebben aan). Mc (1) : Mc 10,21.

Mc 10,21.14. act. imperat.  praes. 2de pers. enk. hupage (ga weg, vertrek) van het werkw. hupagô (onder iets brengen, weggaan). Taalgebruik in het NT : hupagô (onder iets brengen, weggaan). Taalgebruik in Mc : hupagô (onder iets brengen, weggaan).
Mc (8) : (1) Mc 1,44. (2) Mc 2,11. (3) Mc 5,19. (4) Mc 5,34. (5) Mc 7,29. (6) Mc 8,33. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,52.

Mc 10,21.15. nom. +  acc. onz. mv. hosa van het bijvoegl. naamw. hosos (zo groot als). Taalgebruik in het NT : hosos (zo groot als). Taalgebruik in Mc : hosos (zo groot als). Mc (9) : (1) Mc 3,8. (2) Mc 3,28.  (3) Mc 5,19. (4) Mc 5,20 . (5) Mc 6,30.   (6) Mc 9,13.  (7) Mc 10,21.  (8) Mc 11,24.  (9) Mc 12,44.

Mc 10,21.16. act. ind. praes. 2de pers. enk. echeis (jij hebt) van het werkw. echô (hebben, bezitten). Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in het NT. Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in Mc. Lat. habere. Ned. hebben. Fr. avoir. E. have. D. haben,. Mc (1) : Mc 10,21.

Mc 10,21.17. act. imperat. aor. 2de pers. enk.  pôlèson (verkoop) van het werkw. pôleô (verkopen). Taalgebruik in het NT : pôleô (verkopen). Taalgebruik in Mc : pôleô (verkopen). Mc (1) : Mc 10,21.

Mc 10,21.18. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,21.19. act. imperat. aor. 2de pers. enk. dos (geef) van het werkw. didômi (geven). Taalgebruik in het NT : didômi (geven). Taalgebruik in Mc : didômi (geven). Hebr. nâthan (tha). Lat. dare / donare - donum : geven - gave , gift. Fr. donner - don : geven - gave. Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,37.

Mc 10,21.20. bep. lidw. dat. mann. + onz. mv. tois (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,33.

Mc 10,21.21. dat. man. en onz. mv. ptôchois (armen) van het bijvoegl. naamw. ptôchos (arme). Taalgebruik in het NT : ptôchos (arme). Taalgebruik in Mc : ptôchos (arme). Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 14,5.

Mc 10,21.19. - 21. een vorm van didômi (geven) + tois ptôchois (aan de armen). Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 14,5.

Mc 10,21.22. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,21.23. act. ind. fut. 2de pers. enk.  hexeis (jij zal hebben) van het werkw. echô (hebben, bezitten). Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in het NT. Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in Mc. Lat. habere. Ned. hebben. Fr. avoir. Mc (1) : Mc 10,21.

Mc 10,21.24. acc. mann. enk. thèsauron (schat) van het zelfst. naamw. thèsauros (schat). Taalgebruik in het NT : thèsauros (schat). Taalgebruik in Mc : thèsauros (schat). Mc (1) : Mc 10,21.

Mc 10,21.25. en (in). Taalgebruik in het NT : en (in). Taalgebruik in Mc : en (in). Hebr. bë. Fr. en. Ned. in. Fr. dans. Voorzetsel.
Mc (119). Mc 10 (7) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,30. (3) Mc 10,32. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,43. (6) Mc 10,44. (7) Mc 10,52.

Mc 10,21.26. dat. mann. enk. ouranô(i) (hemel) van het zelfst. naamw. ouranos (hemel). Taalgebruik in het NT : ouranos (hemel). Taalgebruik in Mc : ouranos (hemel). Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 13,32. Een vorm van ouranos (hemel) in Mc in 18 verzen.

Mc 10,21.25. - 26. en ouranô(i) (in een / de hemel) : Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 13,32. Het is opvallend dat in deze twee verzen geen bepaald lidwoord staat.

Mc 10,21.27. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,21.28. deuro (welaan, kom). Taalgebruik in het NT : deuro (welaan, kom). Taalgebruik in Mc : deuro (welaan, kom). Mc (1) : Mc 10,21.

Mc 10,21.29. act. ind. pr. 3de p. enk.  + act. imperat. pr. 2de p. enk. akolouthei (volg) van het werkw. akoloutheô (volgen). Taalgebruik in het NT : akoloutheô (volgen). Taalgebruik in Mc : akoloutheô (volgen). Ned. acoliet.
Mc (2) : (1) Mc 2,14. (2) Mc 10,21

Mc 10,21.30. pers. voornaamw. 1ste pers. dat. enk. moi (aan mij). Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc : persoonlijk voornaamwoord.
Mc (9) : (1) Mc 2,14. (2) Mc 5,9. (3) Mc 6,25. (4) Mc 8,2. (5) Mc 8,34. (6) Mc 10,21. (7) Mc 11,29. (8) Mc 11,30. (9) Mc 12,15.

Mc 10,21.29. - 30. akolouthei moi (volg mij). Mc (2) : (1) Mc 2,14. (2) Mc 10,21. Bij een andere vorm van akoloutheô (volgen) : Mc 8,34. De uitnodiging tot volgen is gericht tot de tollenaar Levi en de rijke jongeling. In Mc 8,34 is de uitnodiging gericht tot al wie Jezus wil volgen ; het vers schetst enkele voorwaarden.

Eénmaligheid

- act. ind. aor. 3de pers. enk. ègapèsen (hij beminde) van het werkw. agapaô (liefhebben). Mc (1) : Mc 10,21.
- act. ind. praes. 3de pers. enk. husterei (het ontbreekt) van het werkw. hustereô (te kort schieten in , gebrek hebben aan). Mc (1) : Mc 10,21.
- act. ind. praes. 2de pers. enk. echeis (jij hebt) van het werkw. echô (hebben, bezitten). Mc (1) : Mc 10,21.
- act. imperat. aor. 2de pers. enk.  pôlèson (verkoop) van het werkw. pôleô (verkopen). Mc (1) : Mc 10,21.
- act. ind. fut. 2de pers. enk.  hexeis (jij zal hebben) van het werkw. echô (hebben, bezitten). Mc (1) : Mc 10,21.
- acc. mann. enk. thèsauron (schat) van het zelfst. naamw. thèsauros (schat). Mc (1) : Mc 10,21.
- deuro (welaan, kom). Mc (1) : Mc 10,21.

Duality

- act. part. aor. nom. mann. enk. emblepsas (aangekeken) van het werkw. emblepô (inkijken, aankijken, letten op). Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,27.
- Chiastische opbouw : Mc 10,21 wordt verlengd en verbreed in Mc 10,27.
-- Mc 10,21 : ho de ièsous (Jezus echter) emblempsas autô(i) (hem aangekeken).
-- Mc 10,27 : emblempsas autois (hen aangekeken) ho ièsous (Jezus).
- act. imperat. aor. 2de pers. enk. dos (geef) van het werkw. didômi (geven). Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,37.
- dat. man. en onz. mv. ptôchois (armen) van het bijvoegl. naamw. ptôchos (arme). Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 14,5.
- een vorm van didômi (geven) + tois ptôchois (aan de armen). Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 14,5.
- dat. mann. enk. ouranô(i) (hemel) van het zelfst. naamw. ouranos (hemel). Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 13,32.
- en ouranô(i) (in de hemel) : Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 13,32.
- act. ind. pr. 3de p. enk.  + act. imperat. pr. 2de p. enk. akolouthei (volg) van het werkw. akoloutheô (volgen). Mc (2) : (1) Mc 2,14. (2) Mc 10,21
- akolouthei moi (volg mij). Mc (2) : (1) Mc 2,14. (2) Mc 10,21.

Mc 10,22 - Mc 10,22 : 268. De rijke (jonge) man - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 - Mc 10,17-22 - Mt 19,16-22 - Lc 18,18-23 -- Mc 10,17 - Mc 10,18 - Mc 10,19 - Mc 10,20 - Mc 10,21 - Mc 10,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:22 o de stugnasas epi t� log� ap�lthen lupoumenos �n gar ech�n kt�mata polla   22 qui contristatus in verbo abiit maerens erat enim habens possessiones multas    Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen omdat hij vele goederen bezat.  [22] Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg, want het was iemand met veel bezit.  [22] Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.  22 Maar bij dat woord wordt hij treurig en bedroefd gaat hij weg, want hij is iemand die vele bezittingen heeft.  22. Mais lui, � ces mots, s'assombrit et il s'en alla contrist�, car il avait de grands biens.  

Statenvertaling. 22 Maar hij, treurig geworden zijnde over dat woord, ging bedroefd weg; want hij had vele goederen.
King James Bible. [22] And he was sad at that saying, and went away grieved: for he had great possessions.
Luther-Bibel. 22 Er aber wurde unmutig �ber das Wort und ging traurig davon; denn er hatte viele G�ter.

Tekstuitleg van Mc 10,22. Dit vers Mc 10,22 telt 13 woorden , X lettergrepen en 60 (2 X 2 X 3 X 5) letters. De getalwaarde van Mc 10,22 is 7528 (2 X 2 X 2 X941).

Mc 10,22.1. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,22.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,22.1. - 2. De reactie van de rijke ( ho de = hij echter) wordt verlengd in de reactie van de leerlingen (hoi de mathètai = de leerlingen echter) in Mc 10,24

Mc 10,22.3. act. part. aor. nom. mann. enk. stugnasas (bedroefd) van het werkw. stugnazô (treurig, somber zijn). Taalgebruik in het NT : stugnazô (treurig, somber zijn). Taalgebruik in Mc : stugnazô (treurig, somber zijn). Mc (1) : Mc 10,22.

Mc 10,22.4. epi , ep' , ef' (op). Taalgebruik in het NT : epi (op, bij). Taalgebruik in Mc : epi (op, bij). Ned. op.
Mc (71). epi in Mc 10 (2) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 10,24. ep' in Mc 10 (2) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,16.

Mc 10,22.5. bep. lidw. nom. + dat. onz. enk. tô(i) (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (68). Mc 10 (3) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 10,27. (3) Mc 10,30.

Mc 10,22.6. dat. mann. enk. logôi (woord, uitspraak) van het zelfst. naamw. Taalgebruik in het NT : logos (woord). Taalgebruik in Mc : logos (woord). logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon.
Mc (2) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 12,13.

Mc 10,22.4. - 6. Mc 10,22 : stugnasas epi tô(i) logô(i) : stug over dat woord. Deze reactie krijgt een verlenging in de reactie van de leerlingen : ethambounto epi tois logois autou = zij waren verschrikt over zijn woorden (Mc 10,24).

7. ind. aor. 3de pers. enk. apèlthen (hij ging weg) van het werkw. aperchomai (weggaan). Taalgebruik in het NT : aperchomai (weggaan). Taalgebruik in Mc : aperchomai (weggaan). Vaak heeft weg-gaan ook de betekenis van afstand nemen van , en wordt er een keuze gemaakt.
Mc (9) : (1) Mc 1,35. (2) Mc 1,42. (3) Mc 5,20. (4) Mc 5,24 . (5) Mc 6,46. (6) Mc 7,24. (7) Mc 8,13. (8) Mc 10,22. (9) Mc 14,10.

8. pass. part. praes. nom. mann. enk. lupoumenos (bedroefd) van het werkw. lupeô (kwetsen, pijn doen) , pass. bedroeven. Taalgebruik in het NT : lupeô (kwetsen, pijn doen). Taalgebruik in Mc : lupeô (kwetsen, pijn doen). Mc (1) : Mc 10,22. Een andere vorm in Mc 14,19.  

9. act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn (hij was) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT : eimi (zijn). Taalgebruik in Mc : eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be.
Mc (38). Mc 10 (4) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 10,32. In beide verzen wordt èn (hij was) gebruikt in een omschrijving.

10. gar (want). Taalgebruik in het NT : gar (want). Taalgebruik in Mc : gar (want). Redengevend voegwoord. Hebr. kî. Lat. enim. Fr. car. Ned. : want.
Mc (63). Mc (10) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,22. (3) Mc 10,27. (4) Mc 10,45.

Mc 10,22.11. part. pr. nom. mann. enk. echôn van het werkwoord echô (hebben, bezitten). Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in het NT. Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in Mc. Lat. habere. Ned. hebben. Fr. avoir. Mc (3) : (1) Mc 1,22. (2) Mc 3,1. (3) Mc 10,22.

Mc 10,22.12. nom. + acc. onz. mv. ktèmata (verworvene, bezit) van het zelfst. naamw. ktèma (verworvene, bezit). Taalgebruik in het NT : ktèma (verworvene, bezit). Taalgebruik in Mc : ktèma (verworvene, bezit). Mc (1) : Mc 1,22.

Mc 10,22.13. nom. + acc. onz. mv. polla (veel) van het bijvoegl. naamw. polus (veel). Taalgebruik in het NT : polus (veel). Taalgebruik in Mc : polus (veel).
Mc (21) : (1) Mc 1,34. (2) Mc 1,45. (3) Mc 3,12. (4) Mc 4,2. (5) Mc 5,10. (6) Mc 5,23. (7) Mc 5,26. (8) Mc 5,38. (9) Mc 5,43. (10) Mc 6,13. (11) Mc 6,20. (12) Mc 6,23. (13) Mc 6,34. (14) Mc 7,4. (15) Mc 7,13. (16) Mc 8,31. (17) Mc 9,12. (18) Mc 9,26. (19) Mc 10,22. (20) Mc 12,41. (21) Mc 15,3.

Mc 10,22.11. - 12. Mc 10,23 : hoi ta chrèmata echontes (zij die bezittingen hebben). Dit maakt deel uit van een woord van Jezus over hoe moeilijk het is voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dit sluit aan op het commentaar van Mc op het weggaan van de rijke in Mc 10,22 : èn gar echôn ktèmata polla (want hij was hebbende vele bezittingen).

Eenmaligheid

- act. part. aor. nom. mann. enk. stugnasas (bedroefd) van het werkw. stugnazô (treurig, somber zijn). Mc (1) : Mc 10,22.

Duality

- 1. - 2. De reactie van de rijke ( ho de = hij echter) (Mc 10,22) wordt verlengd in de reactie van de leerlingen (hoi de mathètai = de leerlingen echter) in Mc 10,24 .
- dat. mann. enk. logôi (woord, uitspraak) van het zelfst. naamw. logos (woord, uitspraak). Mc (2) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 12,13.
- Mc 10,22 : stugnasas epi tô(i) logô(i) : stug over dat woord. Deze reactie krijgt een verlenging in de reactie van de leerlingen : ethambounto epi tois logois autou = zij waren verschrikt over zijn woorden (Mc 10,24).
- Mc 10,23 : hoi ta chrèmata echontes (zij die bezittingen hebben). Dit maakt deel uit van een woord van Jezus over hoe moeilijk het is voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dit sluit aan op het commentaar van Mc op het weggaan van de rijke in Mc 10,22 : èn gar echôn ktèmata polla (want hij was hebbende vele bezittingen).269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan : Mc 10,23-27 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,23-27 - Mt 19,23-26 - Lc 18,24-27 -

Marcus 10,23-31

23 Καὶ περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. (En rondgekeken zegt Jezus aan zijn leerlingen : hoe moeilijk zullen zij die bezittingen hebben binnengaan in het koninkrijk van God.)
23 Καὶ περιβλεψάμενος (wkw med part aor nom mann enk van het wkw periblepô : rondkijken) ὁ Ἰησοῦς (zn eigennaam nom mann enk : 57X in Mc , 16X in Mc 10) λέγει (wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw legô : zeggen) τοῖς (bep lidw dat mann mv) μαθηταῖς (zn dat mann mv van het zn math-ètès leer-ling ; stam m-th) αὐτοῦ (pers vnw: 3de pers gen mann enk) , Πῶς (vrag of onbep vnw van wijze : hoe) δυσκόλως (bw : ontevreden, moeilijk) οἱ τὰ χρήματα (zn acc onz mv van het zn chrèma : gebruiksvoorwerp , ding , benodigheid , bezit) ἔχοντες (wkw act part praes nom mann mv van het wkw echô : hebben) εἰς τὴν βασιλείαν (zn acc vr enk van het zn basileia : koningschap , koninkrijk) τοῦ θεοῦ (zn gen mann enk van het zn theos : God ; 31 X in Mc , in Mc 10 (5) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,15. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,25) ; gebruik van het woord theos : God in Mc : 44X) εἰσελεύσονται (wkw med ind fut 3de pers mv van het wkw eiserchomai : binnengaan).
- Enerzijds sluit het onderricht aan bij het vorige verhaal over de rijke , maar anderzijds richt Jezus zich opnieuw tot zijn leerlingen zoals in het verhaal over de komst van kinderen tot Jezus en over het binnengaan in het koningschap / koninkrijk van God. Wat Jezus aan de rijke vroeg , was solidariteit met elkaar en het opgeven van het vergaren van rijkdom voor zichzelf. Het gaat om een levenshouding.

24 οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν: (Maar de leerlingen zijn verbijsterd bij zijn woorden. Maar Jezus reageert opnieuw en zegt hen : kinderen , hoe moeilijk is het binnengaan in het koningschap van God.)
24 οἱ δὲ μαθηταὶ (zn nom mann mv van het zn mathètès : leerling ; zie het wkw ma-n-th-an-ô : leren ; stam m-th) ἐθαμβοῦντο (wkw pass ind imperf 3de pers enk van het wkw thambeomai : verbijsterd, ontsteld zijn, met ontzetting geslagen worden) ἐπὶ τοῖς λόγοις (zn dat mann mv van het zn logos : woord) αὐτοῦ (pers vnw 3de pers gen mann enk). ὁ δὲ Ἰησοῦς (zn eigennaam nom mann enk : 57X in Mc , 16X in Mc 10) πάλιν (partikel , opnieuw ; 40X in Mc) ἀποκριθεὶς (pass part aor nom mann enk van het wkw apo-kri-n-o-mai : antwoorden) λέγει (wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw legô : zeggen) αὐτοῖς, (pers vnw 3de pers dat mann mv) Τέκνα (zn voc onz mv van het zn teknon : kind ; zie het wkw tik-tô : ter wereld brengen , baren , voortbrengen) , πῶς (vrag of onbep vnw van wijze : hoe) δύσκολόν (bn nom onz enk van het bn duskolos : ontevreden, moeilijk) ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν (zn acc vr enk van het zn basileia : koningschap , koninkrijk) τοῦ θεοῦ (zn gen mann enk van het zn theos : God ; 31 X in Mc , in Mc 10 (5) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,15. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,25) ; gebruik van het woord theos : God in Mc : 44X) εἰσελθεῖν (wkw med inf aor van het wkw eiserchomai : binnengaan ; stam aor elth) :
- De leerlingen van Jezus reageren op wat Jezus zegt op dezelfde wijze als de rijke. Maar ze gaan echter niet weg. Maar Jezus herhaalt opnieuw zijn woorden. Die woorden herinneren aan het verhaal over de komst van de kinderen. Daarenboven , hier worden de leerlingen kinderen genoemd ; ze zijn bezig geboren te worden. Blijkbaar hebben de leerlingen nog veel van Jezus te leren

25 εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ [τῆς] τρυμαλιᾶς [τῆς] ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. (Het is gemakkelijker dat een kameel door een oog van een naald door te gaan dan dat een rijke binnengaat in het koninkrijk van God.)
25 εὐκοπώτερόν (bn comparatief nom onz enk van het bn eu-kopos : gemakkelijk , zonder moeite) ἐστιν (act ind praes 3de pers enk van het wkw eimi : zijn) κάμηλον (zn acc mann enk van het zn kamèlos : kameel) διὰ (voorzetsel : doorheen) [τῆς] τρυμαλιᾶς (zn gen vr enk van het zn trumalia : gat, oog) [τῆς] ῥαφίδος (zn gen vr enk van het zn rafis : naald) διελθεῖν (wkw med inf aor van het wkw dierchomai : doorgaan ; stam aor elth) ἢ (partikel ; het 2de deel van de vergelijking inleidend) πλούσιον (bn zelfst gebruikt acc mann enk van het bn plousios : rijk-e) εἰς τὴν βασιλείαν (zn acc vr enk van het zn basileia : koningschap , koninkrijk) τοῦ θεοῦ (zn gen mann enk van het zn theos : God ; 31 X in Mc , in Mc 10 (5) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,15. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,25) ; gebruik van het woord theos : God in Mc : 44X) εἰσελθεῖν (wkw med inf aor van het wkw eiserchomai : binnengaan ; stam aor elth).

26 οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; (Maar zij raakten overmatig buiten zichzelf en zij zeiden tot elkaar : en wie kan verlost worden ?
26 οἱ δὲ περισσῶς (bw : overmatig, bovenmatig groot) ἐξεπλήσσοντο (wkw pass ind aor 3de pers mv van het wkw ekplèssomai : buiten zichzelf raken van angst , verbazing , vreugde , bewondering) λέγοντες (wkw act part praes nom mann mv van het wkw legô : zeggen) πρὸς (vz : naar , bij) ἑαυτούς (wederkerig vnw acc mann mv van het vnw heautos : elkaar). Καὶ τίς (vrag vns nom mann enk : wie) δύναται (wkw med ind praes 3de pers enk van het wkw dunamai : kunnen) σωθῆναι (wkw pass inf aor van het wkw sôzô : redden , verlossen) ;
- Ook nu gaan de leerlingen niet weg. Zij zijn wel overmatig buiten, zichzelf. Ze stellen aan elkaar de vraag : en wie kan verlost worden ? Zij zien niet in dat het mogelijk is geen bezit na te streven maar totaal in solidariteit te leven , gericht op God en mensen. De naam God wordt gebruikt wanneer het individuele overstegen wordt en het universele wordt bedoeld. Het is het vogelperspectief.

27 ἐμβλέψας αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει, Παρὰ ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ' οὐ παρὰ θεῷ, πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ τῷ θεῷ. (Jezus keek hen aan en zegt : bij mensen is het onmogelijk , maar niet bij God , want alles is mogelijk bij God).
27 ἐμβλέψας ((wkw act part aor nom mann enk van het wkw emblepô : aankijken ; Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,27 ). αὐτοῖς (pers vnw 3de pers dat mann mv) ὁ Ἰησοῦς (zn eigennaam nom mann enk : 57X in Mc , 16X in Mc 10) λέγει (wkw act ind praes 3de pers enk van het wkw legô : zeggen) , Παρὰ (vz + dat : vanwege) ἀνθρώποις (zn dat mann mv van het zn anthôpos : mens) ἀδύνατον (bn nom onz enk van het bn adunatos : onmogelijk) ἀλλ' (voegw van tegenstelling alla : maar) οὐ (partikel van ontkenning) παρὰ (vz + dat : vanwege) θεῷ (zn dat mann enk van het zn theos : God ; 2X in Mc ; gebruik van het woord theos : God in Mc : 44X) , πάντα (bn nom onz mv van het bn pas : al , elk) γὰρ (partikel van reden) δυνατὰ (bn nom onz mv van het bn dunatos : mogelijk) παρὰ (vz + dat : vanwege) τῷ θεῷ (zn dat mann enk van het zn theos : God ; 2X in Mc ; gebruik van het woord theos : God in Mc : 44X).
- Zinnen als "alles is mogelijk bij God" buiten hun context riepen vele reacties op. Het gaat hier over het loskomen van de gerichtheid om bezit te verwerven. Onder mensen gaat het vaak om concurrentie in plaats van solidariteit. Bij God gaat het om het laatste : solidariteit onder mensen. Het gaat niet om bezit maar om het gebruik van het noodzakelijke.

28 Ἤρξατο λέγειν ὁ Πέτρος αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι. (Petrus begon hem te zeggen. Zie , wij verlieten alles en zijn jou gevolgd.)
28 Ἤρξατο (wkw med ind aor 3de pers enk van het wkw archomai : aanvangen , beginnen) λέγειν (wkw act inf praes van het wkw legô : zeggen) (èrxato legein : hij begon te zeggen. Mc (5) : (1) Mc 10,28. (2) Mc 10,32. (3) Mc 10,47. (4) Mc 13,5. (5) Mc 14,69 ). ὁ Πέτρος (zn nom mann enk : Petrus) αὐτῷ (pers vnw 3de pers dat mann enk) , Ἰδοὺ (tussenwerpsel : zie) ἡμεῖς (pers vn 1ste pers mann mv) ἀφήκαμεν (wkw act ind aor 1ste pers mv van het wkw af-ièmi : af-laten , verlaten) πάντα (bn acc onz mv van het bn pas : al , elk) καὶ ἠκολουθήκαμέν (wkw act ind perf 1ste pers mv van het wkw akoloutheô : volgen) σοι (pers vnw 2de pers dat mann enk).
- Jezus stelde de rijke voor om alles te verkopen , het aan de armen te geven en Jezus te volgen. Petrus sluit bij dat woord aan. Wij hebben alles verlaten en wij zijn jou gevolgd. Wat nu ? Jezus had wel gesproken over een schat in de hemel , maar dat is voor Petrus wellicht niet voldoende. Het is zo vaag en zo verweg.

29 ἔφη ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, (Jezus zei : voorwaar ik zeg jullie , er is niemand die huis of broers of zussen of moeder of vader of kinderen of kinderen omwille van mij en omwille van het evangelie verliet)
29 ἔφη (wkw act imperf 3de pers enk van het wkw fè-mi : zeggen) ὁ Ἰησοῦς (zn eigennaam nom mann enk : 57X in Mc , 16X in Mc 10) , Ἀμὴν (voorwaar) λέγω (wkw act ind praes 1ste pers enk van het wkw legô : zeggen) ὑμῖν (pers vnw 2de pers dat mann mv) , οὐδείς (onbep nw nom mann enk : niemand) ἐστιν (act ind praes 3de pers enk van het wkw eimi : zijn) ὃς (betrekk vnw nom mann enk) ἀφῆκεν (wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw af-ièmi : af-laten , verlaten) οἰκίαν (zn acc vr enk van het zn oikia : huis) ἢ (partikel : of) ἀδελφοὺς (zn acc mann mv van het zn adelfos : broer) ἢ (partikel : of) ἀδελφὰς (zn acc vr mv van het wkw adelfè : zuster) ἢ (partikel : of) μητέρα (zn acc vr enk van het zn mè-tèr : moe-der) ἢ (partikel : of) πατέρα (zn acc mann enk van het zn pa-tèr : va-der) ἢ (partikel : of) τέκνα (zn acc onz mv van het zn teknon : kind ; zie het wkw tik-tô : ter wereld brengen , baren , voortbrengen) ἢ (partikel : of) ἀγροὺς (zn acc mann mv van het zn agros : akker) ἕνεκεν (omwille van) ἐμοῦ (pers vnw gen mann enk) καὶ ἕνεκεν (omwille van) τοῦ εὐαγγελίου (zn gen onz enk van het zn euaggelion : goede booschap , evangelie) ,

30 ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας καὶ τέκνα καὶ ἀγροὺς μετὰ διωγμῶν, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. (of hij niet honderdvoudig moge ontvangen nu in deze tijd huizen en broers en zussen en kinderen en akkers met vervolgingen en in de komende tijd het eeuwig leven.)
30 ἐὰν (voegw : als , indien) μὴ (partikel van ontkenning : niet) λάβῃ (wkw act conjunct 3de pers enk van het wkw la-m-b-an-ô : nemen , ontvangen) ἑκατονταπλασίονα (bn acc onz mv van het bn hekatontaplasiôn : honderdvoudig) νῦν (bijw van tijd : nu) ἐν τῷ καιρῷ (zn dat mann enk van het zn kairos : tijd , gunstig moment) τούτῳ (aanw vnw dat mann enk van houtos : deze) οἰκίας (zn acc vr mv van het zn oikia : huis) καὶ ἀδελφοὺς (zn acc mann mv van het zn adelfos : broer) καὶ ἀδελφὰς (zn acc vr mv van het wkw adelfè : zuster) καὶ μητέρας (zn acc vr mv van het zn mè-tèr : moe-der) καὶ τέκνα (zn acc onz mv van het zn teknon : kind ; zie het wkw tik-tô : ter wereld brengen , baren , voortbrengen καὶ ἀγροὺς (zn acc mann mv van het zn agros : akker) μετὰ (vz : met) διωγμῶν (zn gen mann mv van het zn diôgmos : vervolging) , καὶ ἐν τῷ αἰῶνι (zn dat mann enk van het zn aiôn : tijd , wereld) τῷ ἐρχομένῳ (wkw med part praes dat mann enk van het wkw erchomai : komen) ζωὴν (zn acc vr enk van het zn zôè : leven) αἰώνιον (bn acc vr enk van het bn aiônios : eeuwig).
- Het gaat om de levenshouding van ontvangen. Het gaat niet om individueel bezit maar om gemeenschappelijk bezit en misschien zelfs dat niet ; misschien gaat het om een solidaire samenleving , waarin het delen en het gebruik belangrijker is dan het bezit.

31 πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ [οἱ] ἔσχατοι πρῶτοι. (Vele eersten zullen laatsten zijn en de laatsten zullen eersten zijn.)
31 πολλοὶ (bn nom mann mv van het bn polus : veel ; stam p/v - l) δὲ ἔσονται (wkw act ind fut 3de pers mv van het wkw eimi : zijn) πρῶτοι (rangtelwoord nom mann mv van prôtos : eerste) ἔσχατοι (bn nom mann mv van het bn eschatos : laatste) καὶ [οἱ] ἔσχατοι (bn nom mann mv van het bn eschatos : laatste) πρῶτοι (rangtelwoord nom mann mv van prôtos : eerste).
- Er zijn twee levenshoudingen : die van het nooit vervulde verlangen naar bezit en die van solidariteit. Wie maar alles wil bezitten , zal verliezen ; wie durft geven en solidair zijn , zal ontvangen.


Vertaling Marcus 10,23-31 : onderricht

23 En rondgekeken zegt Jezus aan zijn leerlingen : hoe moeilijk zullen zij die bezittingen hebben binnengaan in het koninkrijk van God.

24 Maar de leerlingen zijn verbijsterd bij zijn woorden. Maar Jezus reageert opnieuw en zegt hen : kinderen , hoe moeilijk is het binnengaan in het koningschap van God.

25 Het is gemakkelijker dat een kameel door een oog van een naald door te gaan dan dat een rijke binnengaat in het koninkrijk van God.

26 Maar zij raakten overmatig buiten zichzelf en zij zeiden tot elkaar : en wie kan verlost worden ?

27 Jezus keek hen aan en zegt : bij mensen is het onmogelijk , maar niet bij God , want alles is mogelijk bij God.

28 Petrus begon hem te zeggen. Zie , wij verlieten alles en zijn jou gevolgd.

29 Jezus zei : voorwaar ik zeg jullie , er is niemand die huis of broers of zussen of moeder of vader of kinderen of kinderen omwille van mij en omwille van het evangelie verliet.

30 of hij niet honderdvoudig moge ontvangen nu in deze tijd huizen en broers en zussen en kinderen en akkers met vervolgingen en in de komende tijd het eeuwig leven.

31 Vele eersten zullen laatsten zijn en de laatsten zullen eersten zijn.

Structuur

  Mc 10,2-12  Mc 10,17-22  Mc 10,35-45   Mc 10,13-16 Mc 10,23-31
inleiding      35.      
      36.  ho de (hij echter)      
A : vraag Mc 10,2  ... epèrôtôn auton (vroegen hem)... 17.  epijroota auton (vroeg hem) 37. hoi de (zij echter) A 13a 23.
B : wedervraag 3. ho de  (hij echter) 18.  ho de (hij echter) 38. ho de (hij echter)  B 13b. 24a
        C   24b-25
B' : antwoord op wedervraag 4a. hoi de  (zij echter) 20. ho de (hij echter)   39a. hoi de (zij echter) B' 14-15 26
A' : antwoord op de beginvraag  4b. ho de (hij echter)  11- 12 21. ho de (hij echter)  39b-40. ho de (hij echter)  A' 16 27
   265. Onontbindbaarheid van het huwelijk : Mc 10,2-12 // Mt 19,3-9  268. De rijke (jonge) man : Mc 10,17-22 // Mt 19,16-22 // Lc 18,18-23  274. Jezus en de zonen van Zebedeüs : Mc 10,35-40 // Mt 20,20-23   267. Jezus ontvangt de kinderen : Mc 10,13-16 // Mt 19,13-15 // Lc 18,15-17 269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan : Mc 10,23-27 // Mt 19,23-26 // Lc 18,24-27

Commentaar Marcus 10,23-31 : onderricht

- Enerzijds sluit het onderricht aan bij het vorige verhaal over de rijke , maar anderzijds richt Jezus zich opnieuw tot zijn leerlingen zoals in het verhaal over de komst van kinderen tot Jezus en over het binnengaan in het koningschap / koninkrijk van God. Wat Jezus aan de rijke vroeg , was solidariteit met elkaar en het opgeven van het vergaren van rijkdom voor zichzelf. Het gaat om een levenshouding.

- De leerlingen van Jezus reageren op wat Jezus zegt op dezelfde wijze als de rijke. Maar ze gaan echter niet weg. Maar Jezus herhaalt opnieuw zijn woorden. Die woorden herinneren aan het verhaal over de komst van de kinderen. Daarenboven , hier worden de leerlingen kinderen genoemd ; ze zijn bezig geboren te worden. Blijkbaar hebben de leerlingen nog veel van Jezus te leren. Om zijn woorden kracht bij te zetten gebruikt Jezus het beeld van de kameel die door het nauwe poortje van een poort van Jeruzalem de stad kan binnegaan.

- Ook nu gaan de leerlingen niet weg. Zij zijn wel overmatig buiten, zichzelf. Ze stellen aan elkaar de vraag : en wie kan verlost worden ? Zij zien niet in dat het mogelijk is geen bezit na te streven maar totaal in solidariteit te leven , gericht op God en mensen. De naam God wordt gebruikt wanneer het individuele overstegen wordt en het universele wordt bedoeld. Het is het vogelperspectief.

- Zinnen als "alles is mogelijk bij God" buiten hun context riepen vele reacties op. Het gaat hier over het loskomen van de gerichtheid om bezit te verwerven. Onder mensen gaat het vaak om concurrentie in plaats van solidariteit. Bij God gaat het om het laatste : solidariteit onder mensen. Het gaat niet om bezit maar om het gebruik van het noodzakelijke.

- Jezus stelde de rijke voor om alles te verkopen , het aan de armen te geven en Jezus te volgen. Petrus sluit bij dat woord aan. Wij hebben alles verlaten en wij zijn jou gevolgd. Wat nu ? Jezus had wel gesproken over een schat in de hemel , maar dat is voor Petrus wellicht niet voldoende. Het is zo vaag en zo verweg.

- Het gaat om de levenshouding van ontvangen. Het gaat niet om individueel bezit maar om gemeenschappelijk bezit en misschien zelfs dat niet ; misschien gaat het om een solidaire samenleving , waarin het delen en het gebruik belangrijker is dan het bezit.

- Er zijn twee levenshoudingen : die van het nooit vervulde verlangen naar bezit en die van solidariteit. Wie maar alles wil bezitten , zal verliezen ; wie durft geven en solidair zijn , zal ontvangen.


De tekst

23. En rondgekeken hebbende Jezus zegt tot zijn leerlingen:
"hoe moeilijk zullen de bezittingen hebbenden in het koninkrijk van God binnengaan."
------ 24. Zij echter de leerlingen waren verbijsterd over zijn woorden.
---------------hij echter Jezus opnieuw geantwoord hebbende zegt hen:
--------------------------"kinderen, hoe moeilijk is het in het koninkrijk van God binnen te gaan."
-------------------------25. Gemakkelijker is het een kameel door het oog van een naald te laten gaan dan een ---------------------------rijke in het koninkrijk van God binnen te gaan.
-------26. zij echter waren overvloedig buiten zichzelf zeggende:
---------"en wie kan gered worden?"
27. hen in de ogen gekeken hebbende Jezus zegt:
"bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want alles is mogelijk bij God."

Een eerste kennismaking met de tekst

De inleidingsformules op het woord van Jezus staan in de onvoltooid tegenwoordige tijd : 4X hij zegt (Grieks : legei). De reacties van de leerlingen staan in het imperfectum, de onvoltooid verleden tijd. In het begin van de pericope (vers 23) vinden we "periblepsamenos" = rond zich gekeken hebbende, en op het einde van de pericope (vers 27) emblepsas = in de ogen gekeken hebbende. Dat wijst erop dat we met een concentrische opbouw te maken hebben.
De woordvolgorde : nevenschikkend voegwoord : kai (en) , werkwoordvorm, onderwerp. De andere woordvolgorde is : de (echter) op de tweede plaats, meestal tussen lidwoord en zelfstandig naamwoord, onderwerp van de zin; werkwoordvorm. In Mc 10,23-27 hebben we beide constructies : begin en einde van de pericope : kai (en) - constructie. Tussenin : de (echter) - constructie. Bij de versindeling zien we ook de afwisseling tussen enkelvoud (Jezus) en meervoud (leerlingen).

Mc 10,23-32. Mc 10,23 (Jezus)  Mc 10,24a (de leerlingen)  Mc 10,24b (Jezus) Mc 10,26 (leerlingen)   Mc 10,27 (Jezus)
23. Kai (en) 24. hoi de (zij echter) 24b. ho de (hij echter) 26. hoi de (zij echter) 27.
periblepsamenos (rondgekeken hebbende)      perissôs exeplèssonto (zij waren bovenmate verbouwereerd) emblempsas autois (hen in het gezicht gekeken hebbende)
ho Iijsous (Jezus) mathijtai (de leerlingen) Iijsous (Jezus)   ho Iijsous (Jezus)
     palin (opnieuws)    
    apokritheis (geantwoord hebbende)     
legei (zegt)  epi tois logois autou (over zijn woorden) legei (zegt) legontes pros heautous (zeggende tot zichzelf) legei (zegt)
tois mathijtais autou (aan zijn leerlingen)    autois (hen)    
269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan : Mc 10,23-27 // Mt 19,23-26 // Lc 18,24-27        

 

Mc 10,23 - Mc 10,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:23 kai periblepsamenos o i�sous legei tois math�tais autou p�s duskol�s oi ta chr�mata echontes eis t�n basileian tou theou eiseleusontai  23 et circumspiciens Iesus ait discipulis suis quam difficile qui pecunias habent in regnum Dei introibunt     Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen: "Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben het Koninkrijk Gods binnen te gaan!"  [23] Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld om het koninkrijk van God binnen te gaan.’  [23] Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het moeilijk voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan.’  23 Jezus kijkt om zich heen en zegt tot zijn leerlingen: hoe moeilijk zullen zij die het nodige al hebben het koninkrijk van God binnenkomen!  23. Alors J�sus, regardant autour de lui, dit � ses disciples : � Comme il sera difficile � ceux qui ont des richesses d'entrer dans le Royaume de Dieu ! � 

Statenvertaling. 23 En Jezus rondom ziende, zeide tot Zijn discipelen: Hoe bezwaarlijk zullen degenen, die goed hebben, in het Koninkrijk Gods inkomen!
King James Bible. [23] And Jesus looked round about, and saith unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!
Luther-Bibel. 23 Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen J�ngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen!

Tekstuitleg van Mc 10,23. Het vers Mc 10,23 telt 20 (2 X 2 X 5) woorden , 45 (3 X 3 X 5) lettergrepen en 110 (2 X 5 X 11) letters. De getalwaarde van Mc 10,23 is 13547 (19 X 23 X 31).

Mc 10,23.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,23.2. part. aor. nom. mann. enk. periblepsamenos (rond zich gekeken) van het werkw. periblepô (rondkijken). Taalgebruik in het NT : periblepô (rondkijken). Taalgebruik in Mc : periblepô (rondkijken).
In 4 / 6 verzen in Mc : (1) Mc 3,5. (2) Mc 3,34. (3) Mc 10,23. (4) Mc 11,11. In 3 / 4 volgt legei (hij zegt) als hoofdwerkw. : (1) Mc 3,5. (2) Mc 3,34. (3) Mc 10,23 , exèlthen (hij ging naar buiten) in Mc 11,11. In Mc 3,6 gingen de Farizeeën naar buiten (exelthontes = buitengegaan) om te besluiten Jezus te doden. In Mc 11,11 ging Jezus naar buiten (exèlthen = hij ging naar buiten) om 's anderendaags terug te komen om de tempel te zuiveren. Het ene verhaal speelt zich af in de synagoge , het andere in de tempel. In 2 verzen : (1) Mc 3,34. (2) Mc 10,23. richt Jezus zich tot zijn leerlingen.
Een vorm van periblepô (rondkijken) in 6 verzen in Mc : (1) Mc 3,5. (2) Mc 3,34. (3) Mc 5,32. (4) Mc 9,8.  (5) Mc 10,23. (6) Mc 11,11. In 2 / 6 staat een vorm van eiden (hij zag) in relatie tot een vorm van periblepô (rondkijken) : (3) Mc 5,32 ( + idein : hij keek rond zich om te zien). (4) Mc 9,8 (ouketi ouden eidon : zij zagen hoegenaamd niets meer).
In 5 / 6 verzen is Jezus onderwerp : (1) Mc 3,5. (2) Mc 3,34. (3) Mc 5,32.  (4) Mc 10,23. (5) Mc 11,11. Slechts in Mc 10,23 wordt Jezus uitdrukkelijk vermeld. In Mc 9,8 zijn drie leerlingen onderwerp.
In de 6 verzen in Mc gaat het verbindingswoord kai (en) vooraf aan een vorm van periblepô (rondkijken).
In 3 / 6 volgt een lijdend voorwerp in de acc. : (1) Mc 3,5. (2) Mc 3,34. (6) Mc 11,11. en 1 / 6 een infinitiefzin : (3) Mc 5,32.

Mc 10,23.1. - 2. kai periblepsamenos (en rondgekeken / en nadat hij had rondgekeken) in de 4 verzen. In 3 verzen is legei (hij zegt) het hoofdwerkw. : (1) Mc 3,5. (2) Mc 3,34. (3) Mc 10,23.

Mc 10,23.3. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,23.4. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT : Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc : Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 10 (16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,29. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42. (13) Mc 10,47. (14) Mc 10,49. (15) Mc 10,51. (16) Mc 10,52.

Mc 10,23.5. actief indicatief praesens derde persoon enkelvoud legei (hij zegt) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen).
Mc (62). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,27. (5) Mc 10,42

Mc 10,23.1. - 5. kai (en) + part. aor. + legei (hij zegt) + dat in Mc (10 / 62) : (1) Mc 2,5.  (2) Mc 2,8. (3) Mc 2,17. (4) Mc 3,5. (5) Mc 5,39. (6) Mc 5,41. (7) Mc 8,17. (8) Mc 10,23. (9) Mc 10,42. (10)  Mc 11,22. Evenals : (1) Mc 9,5. (2) Mc 11,21.
- Mc 3,5 : kai periblepsamenos (en rond zich gekeken / en nadat hij had rondgekeken)... legei tô(i) anthrôpô(i) (zegt hij tot de man).
- Mc 10,23 : kai periblepsamenos (en rond zich gekeken / en nadat hij had rondgekeken) ho Ièsous (Jezus) legei tois mathètais autou (zegt hij tot zijn leerlingen)
kai + part. aor. + ho Ièsous (Jezus) + legei (hij zegt) + dat.. Mc (3) : (1) Mc 2,17. (2) Mc 8,17. (3) Mc 10,23.

Mc 10,23.6. bep. lidw. dat. mann. + onz. mv. tois (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,33.

Mc 10,23.7. dat. mann. mv. mathètais (leerlingen) van het zelfst. naamw. mathètès (leerling). Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling). Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling). Bij Mc niet in het enk.
Mc (11). (1) Mc 2,15. (2) Mc 2,16. (3) Mc 3,9. (4) Mc 4,34. (5) Mc 6,41.  (6) Mc 8,6. (7) Mc 8,34. (8) Mc 9,18. (9) Mc 10,23.  (10) Mc 14,32. (11) Mc 16,7.

Mc 10,23.8. pers. voornaamw. gen. mann. enk. autou (van hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc 10 (8) : (1) Mc 10,7. (2) Mc 10,11. (3) Mc 10,17. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,45. (7) Mc 10,46. (8) Mc 10,50.

Mc 10,23.5. - 8. legei tois mathètais autou (hij zegt tot zijn leerlingen). Mc (2) : (1) Mc 10,23. (2) Mc 14,32.

Mc 10,23.6. - 8. tois mathètais autou (aan zijn leerlingen). Mc (9 / 11). Niet in (1) Mc 4,34. (2) Mc 9,18.

Mc 10,23.9. pôs (hoe). Taalgebruik in het NT : pôs (hoe). Taalgebruik in Mc : pôs (hoe). Vragend of onbepaald voornaamw. van wijze.
Mc (14) : (1) Mc 2,26. (2) Mc 3,23. (3) Mc 4,13. (4) Mc 4,30. (5) Mc 5,16. (6) Mc 9,12. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 11,18. (10) Mc 12,26. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,41. (13) Mc 14,1. (14) Mc 14,11.

Mc 10,23.10. duskolös (ontevreden, moeilijk) Taalgebruik in het NT : duskolôs (ontevreden, moeilijk). Taalgebruik in Mc : duskolôs (ontevreden, moeilijk). Bijwoord. Mc (1) : Mc 10,23.

Mc 10,23.11. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) van het bep. lidw. ho , hè , to (de, het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (101). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,4. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,26. (8) Mc 10,31. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,35. (11) Mc 10,37. (12) Mc 10,39. (13) Mc 10,41. (14) Mc 10,42.

Mc 10,23.12. bep. lidw. nom. + acc. onz. mv. ta (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,32.

Mc 10,23.13. nom. + acc. onz. mv. chrèmata van het zelfst. naamw. chrèma (bezit, vermogen). Taalgebruik in het NT : chrèma (bezit, vermogen). Taalgebruik in Mc : chrèma (bezit, vermogen). Mc (1) : Mc 10,23.

Mc 10,23.14. act.  part. praes. nom. mann. + vr. mv. echontes (hebbende) echô (hebben, bezitten). Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in het NT. Taalgebruik : echô (hebben, bezitten) in Mc. Lat. habere. Ned. hebben. Fr. avoir.
Mc (3) : (1) Mc 2,17.  (2) Mc 8,18.   (3) Mc 10,23.  

11. - 14. Mc 10,23 : hoi ta chrèmata echontes (zij die bezittingen hebben). Dit maakt deel uit van een woord van Jezus over hoe moeilijk het is voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dit sluit aan op het commentaar van Mc op het weggaan van de rijke in Mc 10,22 : èn gar echôn ktèmata polla (want hij was hebbende vele bezittingen).

Mc 10,23.15. eis (naar). Taalgebruik in NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar). Voorzetsel van richting. Lat. in. Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien). E. for. Ned. naar. D. nach.
Mc (151). Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

Mc 10,23.16. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (109). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,7. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,11. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,45. (11) Mc 10,46.

Mc 10,23.17. acc. vr. enk. basileian (koninkrijk) van het zelfst. naamw. basileia (koninkrijk). Taalgebruik in het NT : basileia (koninkrijk). Taalgebruik in Mc : basileia (koninkrijk).
Mc (9) : (1) Mc 4,30.  2 : (2) Mc 9,1. (3) Mc 9,47. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,25. (8) Mc 13,8. (9) Mc 15,43.

Mc 10,23.18. bep. lidw. nom. gen. enk. tou (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (9) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,25. (7) Mc 10,29. (8) Mc 10,33. (9) Mc 10,45.

Mc 10,23.19. gen. mann. enk.  theou (van God) van het zelfst. naamw. theos (God). Taalgebruik in het NT : theos (God). Taalgebruik in Mc : theos (God). Vergelijk : L. deus , Fr. dieu. e vloek dju.
Mc (31). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,15. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,25.

16. - 19. tèn basileian tou theou (het koninkrijk van God). Mc (8 / 9). Niet in Mc 13,8.

15. - 19. eis tèn basileian tou theou (in het koninkrijk van God). Mc (4 / 8) : (1) Mc 9,47. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,25. Telkens met een vorm van het werkw. eiserchomai (binnengaan).

Mc 10,23.20. inf. fut. 3de pers. mv. eiseleusontai (zij zullen binnengaan) van het werkw. eiserchomai (binnengaan). Taalgebruik in het NT : eiserchomai (binnengaan). Taalgebruik in Mc : eiserchomai (binnengaan). Lat. into-ire (binnengaan). F. entrer. E. to enter. Ned. binnengaan. D. eingehen. Mc (1) : Mc 10,23.

Eénmaligheid

- acc. onz. mv. chrèmata van het zelfst. naamw. chrèma (bezit, vermogen). Mc (1) : Mc 10,23.
- inf. fut. 3de pers. mv. eiseleusontai (zij zullen binnengaan) van het werkw. eiserchomai (binnengaan). Mc (1) : Mc 10,23.

Duality

- Mc 10,23 : hoi ta chrèmata echontes (zij die bezittingen hebben). Dit maakt deel uit van een woord van Jezus over hoe moeilijk het is voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Dit sluit aan op het commentaar van Mc op het weggaan van de rijke in Mc 10,22 : èn gar echôn ktèmata polla (want hij was hebbende vele bezittingen).

Mc 10,24 - Mc 10,24 : 269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,23-27 - Mt 19,23-26 - Lc 18,24-27 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:24 oi de math�tai ethambounto epi tois logois autou o de i�sous palin apokritheis legei autois tekna p�s duskolon estin eis t�n basileian tou theou eiselthein  24 discipuli autem obstupescebant in verbis eius at Iesus rursus respondens ait illis filioli quam difficile est confidentes in pecuniis regnum Dei introire    De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei. Daarom herhaalde Hij: "Kinderen, wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan.  [24] De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen: ‘Vrienden, wat is het toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan.  [24] De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus zei nog eens uitdrukkelijk: ‘Kinderen, wat is het moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan  24 De leerlingen hebben zich verbaasd over zijn woorden. Maar ten antwoord zegt Jezus wéér tot hen: kinderen, hoe moeilijk is het om in het koninkrijk van God binnen te komen!–  24. Les disciples �taient stup�faits de ces paroles. Mais J�sus reprit et leur dit : � Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu !  

Statenvertaling. 24 En de discipelen werden verbaasd over deze Zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende, zeide tot hen: Kinderen! Hoe zwaar is het, dat degenen, die op het goed hun betrouwen zetten, in het Koninkrijk Gods ingaan!
King James Bible. [24] And the disciples were astonished at his words. But Jesus answereth again, and saith unto them, Children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God!
Luther-Bibel. 24 Die J�nger aber entsetzten sich �ber seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen!

Tekstuitleg van Mc 10,24. Verschillende lezingen.

Mc 10,24.1. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) van het bep. lidw. ho , hè , to (de, het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (101). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,4. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,26. (8) Mc 10,31. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,35. (11) Mc 10,37. (12) Mc 10,39. (13) Mc 10,41. (14) Mc 10,42.

Mc 10,24.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,24.3. nom. mann. mv. mathètai (leerlingen) van het zelfst. naamw. mathètès (leerling). Taalgebruik in het NT : mathètès (leerling). Taalgebruik in Mc : mathètès (leerling). Bij Mc niet in het enk.
Mc (17). (1) Mc 2,18. (2) Mc 2,23. (3) Mc 5,31. (4) Mc 6,1. (5) Mc 6,29. (6) Mc 6,35. (7) Mc 7,5. (8) Mc 7,17. (9) Mc 8,4. (10) Mc 8,27. (11) Mc 9,28.. (12) Mc 10,10. (13) Mc 10,13. (14) Mc 10,24. (15) Mc 11,14. (16) Mc 14,12. (17) Mc 14,16.

Mc 10,24.1. - 3. hoi de mathètai (de leerlingen echter). Mc (2) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,24. In Mc 10,13 brengt men kinderen naar Jezus opdat hij hen zou aanraken. Maar de leerlingen beletten het hen. In Mc 10,24 stelt Jezus hoge eisen aan de rijke om alles te verkopen , het aan de armen te geven en hem te volgen. De rijke reageert bedroefd en gaan weg. Ook zo reageren de leerlingen op de woorden van Jezus hoe moeilijk het is om het koninkrijk binnen te gaan.

Mc 10,24.4. pass. ind. imperf. 3de pers. mv. ethambounto (zij waren verbaasd) van het werkw. thambeomai (verbijsterd, ontsteld zijn, met ontzetting geslagen worden). Taalgebruik in het NT : thambeomai (verbaasd, ontsteld zijn, met ontzetting geslagen zijn). Taalgebruik in Mc : thambeomai (verbaasd, ontsteld zijn, met ontzetting geslagen zijn). Mc (2) : (1) Mc 10,24. (2) Mc 10,32.  

Mc 10,24.5. epi , ep' , ef' (op). Taalgebruik in het NT : epi (op, bij). Taalgebruik in Mc : epi (op, bij). Ned. op.
Mc (71). epi in Mc 10 (2) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 10,24. ep' in Mc 10 (2) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,16.

Mc 10,24.6. bep. lidw. dat. mann. + onz. mv. tois (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,33.

Mc 10,24.7. dat. mann. mv. logois (woorden, uitspraak) van het zelfst. naamw. Taalgebruik in het NT : logos (woord). Taalgebruik in Mc : logos (woord). logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon.
Mc (1) Mc 10,24.

Mc 10,24.8. pers. voornaamw. gen. mann. enk. autou (van hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc 10 (8) : (1) Mc 10,7. (2) Mc 10,11. (3) Mc 10,17. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,45. (7) Mc 10,46. (8) Mc 10,50.

Mc 10,24.5. - 8. Mc 10,22 : stugnasas epi tô(i) logô(i) : stug over dat woord. Deze reactie krijgt een verlenging in de reactie van de leerlingen : ethambounto epi tois logois autou = zij waren verschrikt over zijn woorden (Mc 10,24).

Mc 10,24.9. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,24.10. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,24.11. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT : Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc : Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 10 (16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,29. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42. (13) Mc 10,47. (14) Mc 10,49. (15) Mc 10,51. (16) Mc 10,52.

Mc 10,24.9. - 11. ho de ièsous (Jezus echter). Mc (21 / 37). Mc 10 (6 / 16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,21. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,38. (6) Mc 10,39.

Mc 10,24.12. palin (opnieuw). Taalgebruik in het NT : palin (opnieuw). Taalgebruik in Mc : palin (opnieuw). Fr. de nouveau. E. again. Ned. opnieuw.
Mc (26). Mc 10 (4) : (12) Mc 10,1. (13) Mc 10,10. (14) Mc 10,24. (15) Mc 10,32. In Mc 10,24 staat palin (opnieuw) bij apokritheis (beantwoord) , maar het vorige apokritheis staat in Mc 10,3 waar Jezus de Farizeeën beantwoordt met een wedervraag. In Mc 10,24 reageert Jezus voor de tweede maal hoe moeilijk het voor rijken is om het koninkrijk van God binnen te gaan. Als we het zo interpreteren , zou palin bij legei (hij zegt) mogen staan.

Mc 10,24.13. part. aor. nom. mann. enk. apokritheis (geantwoord) van het werkw. apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in het NT : apokrinomai (antwoorden). Taalgebruik in Mc : apokrinomai (antwoorden).
Mc (14) : (1) Mc 3,33. (2) Mc 6,37. (3) Mc 8,29. (4) Mc 9,5. (5) Mc 9,19. (6) Mc 10,3. (7) Mc 10,24. (8) Mc 10,51. (9) Mc 11,14. (10) Mc 11,22. (11) Mc 12,35. (12) Mc 14,48. (13) Mc 15,2. (14) Mc 15,12.

Mc 10,24.14. actief indicatief praesens derde persoon enkelvoud legei (hij zegt) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen).
Mc (62). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,27. (5) Mc 10,42

Mc 10,24.15. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 10 (12) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,11. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,14. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,32. (9) Mc 10,36. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42.

Mc 10,24.9. - 15. Mc 10,24b sluit aan bij Mc 10,23.
- Mc 10,23 : kai (aansluitend bij vorige pericope) + part. aor. (periblepsamenos = rondom zich gekeken) + onderwerp (ho ièsous = Jezus) + legei (hij zegt) + dat. (tois mathètais autou = zijn leerlingen).
- ho de - structuur (onderwerp + de : ho de ièsous = Jezus echter ; chiastische structuur) + part. aor (apokritheis = beantwoord) + legei (hij zegt) + dat. (autois = hen).

Mc 10,24.16. nom. + acc. onz. mv. tekna (kinderen) van het zelfst. naamw. teknon (kind). Taalgebruik in het NT : teknon (kind). Taalgebruik in Mc : teknon (kind).
Mc (5) : (1) Mc 7,27. (2) Mc 10,24. (3) Mc 10,29. (4) Mc 10,30. (5) Mc 13,12.

Mc 10,24.17. pôs (hoe). Taalgebruik in het NT : pôs (hoe). Taalgebruik in Mc : pôs (hoe). Vragend of onbepaald voornaamw. van wijze.
Mc (14) : (1) Mc 2,26. (2) Mc 3,23. (3) Mc 4,13. (4) Mc 4,30. (5) Mc 5,16. (6) Mc 9,12. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 11,18. (10) Mc 12,26. (11) Mc 12,35. (12) Mc 12,41. (13) Mc 14,1. (14) Mc 14,11.

Mc 10,24.18. nom. onz. + acc. mann. + onz. enk. duskolon (ontevreden, moeilijk) van het bijvoegl. naamw. duskolos (ontevreden, moeilijk). Taalgebruik in het NT : duskolos (ontevreden, moeilijk). Taalgebruik in Mc : duskolos (ontevreden, moeilijk). Mc (1) : Mc 10,24.

Mc 10,24.19. act. ind. praes. 3de pers. enk. estin (hij / het is) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT : eimi (zijn). Taalgebruik in Mc : eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be.
Mc (69). Mc 10 (7) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,24. (3) Mc 10,25. (4) Mc 10,29. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,43. (7) Mc 10,47.

Mc 10,24.20. eis (naar). Taalgebruik in NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar). Voorzetsel van richting. Lat. in. Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien). E. for. Ned. naar. D. nach.
Mc (151). Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

Mc 10,24.21. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (109). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,7. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,11. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,45. (11) Mc 10,46.

Mc 10,24.22. acc. vr. enk. basileian (koninkrijk) van het zelfst. naamw. basileia (koninkrijk). Taalgebruik in het NT : basileia (koninkrijk). Taalgebruik in Mc : basileia (koninkrijk).
Mc (9) : (1) Mc 4,30.  2 : (2) Mc 9,1. (3) Mc 9,47. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,25. (8) Mc 13,8. (9) Mc 15,43.

Mc 10,24.23. bep. lidw. nom. gen. enk. tou (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (9) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,25. (7) Mc 10,29. (8) Mc 10,33. (9) Mc 10,45.

Mc 10,24.24. gen. mann. enk.  theou (van God) van het zelfst. naamw. theos (God). Taalgebruik in het NT : theos (God). Taalgebruik in Mc : theos (God). Vergelijk : L. deus , Fr. dieu. e vloek dju.
Mc (31). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,15. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,25.

Mc 10,24.21. - 24. tèn basileian tou theou (het koninkrijk van God). Mc (8 / 9). Niet in Mc 13,8.

Mc 10,24.20. - 24. eis tèn basileian tou theou (in het koninkrijk van God). Mc (4 / 8) : (1) Mc 9,47. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,25.

Mc 10,24.25. inf. aor. eiselthein van het werkw. eiserchomai (binnengaan). Taalgebruik in het NT : eiserchomai (binnengaan). Taalgebruik in Mc : eiserchomai (binnengaan). Lat. into-ire (binnengaan). F. entrer. E. to enter. Ned. binnengaan. D. eingehen.
Mc (6) : 1 : Mc 1,45 *. (1) Mc 9,43 *. (2) Mc 9,45 *. (3) Mc 9,47 * . (1) Mc 10,24 *. (2) Mc 10,25 *.  

Mc 10,24.20. - 25. eis tèn basileian tou theou eiselthein (in het koninkrijk van God binnengaan). Mc (2) : (1) Mc 10,24 *. (2) Mc 10,25 *. eiselthein eis tèn basileian tou theou (binnengaan in het koninkrijk van God) : Mc 9,47.

Duality

- hoi de mathètai (de leerlingen echter). Mc (2) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,24.
- pass. ind. imperf. 3de pers. mv. ethambounto (zij waren verbaasd) van het werkw. thambeomai (verbijsterd, ontsteld zijn, met ontzetting geslagen worden). Mc (2) : (1) Mc 10,24. (2) Mc 10,32.

Mc 10,25 - Mc 10,25 : 269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,23-27 - Mt 19,23-26 - Lc 18,24-27 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:25 eukop�teron estin kam�lon dia | trumalias | [t�s] trumalias [t�s] | rafidos dielthein � plousion eis t�n basileian tou theou eiselthein 25 facilius est camelum per foramen acus transire quam divitem intrare in regnum Dei     Voor een kameel is het gemakkelijker door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen."  [25] Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.’  : [25] het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’   25 makkelijker is het dat een kameel door het oog van de naald komt dan dat een rijke binnenkomt in het koninkrijk van God!  25. Il est plus facile � un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'� un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu ! � 

Statenvertaling. 25 Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga.
King James Bible. [25] It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
Luther-Bibel. 25 Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadel�hr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme.

Tekstuitleg van Mc 10,25.

Mc 10,25.1. comparatief nom. onz. + acc. mann. + onz. enk. eukopôteron (gemakkelijker) van het bijvoegl. naamw. eukopos (zonder moeite, gemakkelijk). Taalgebruik in het NT : eukopos (zonder moeite, gemakkelijk). Taalgebruik in het NT : eukopos (zonder moeite, gemakkelijk).
Mc (2) : (1) Mc 2,9. (2) Mc 10,25.

Mc 10,25.2. act. ind. praes. 3de pers. enk. estin (hij / het is) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT : eimi (zijn). Taalgebruik in Mc : eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be.
Mc (69). Mc 10 (7) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,24. (3) Mc 10,25. (4) Mc 10,29. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,43. (7) Mc 10,47.

Mc 10,25.3. nom. + acc. onz. enk. kamèlon (kameel). Taalgebruik in het NT : kamèlon (kameel). Taalgebruik in Mc : kamèlon (kameel). Mc (1) : Mc 10,25.

Mc 10,25.4. dia (door, na). dia in Mc (29). di' (2). Taalgebruik in NT : dia (door). Taalgebruik in Mc : dia (door). Voorzetsel. L. per , post. Fr. par , après. Ned. na. Mc (29). Mc (1) : Mc 10,25.

Mc 10,25.5. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (65). Mc 10 (2) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,25.

Mc 10,25.6. gen. vr. enk. trumalias van het zelfst. naamw. trumalia (gat, oog). Taalgebruik in het NT : trumalia (gat, oog). Taalgebruik in Mc : trumalia (gat, oog). Mc (1) Mc 10,25.

Mc 10,25.7. bep. lidw. gen. vr. enk. tès (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (65). Mc 10 (2) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,25.

Mc 10,25.8. gen. vr. enk. rafidos (van een naald) van het zelfst. naamw. rafis (naald). Taalgebruik in het NT : rafis (naald). Taalgebruik in Mc : rafis (naald). Mc (1) : Mc 10,25.

Mc 10,25.9. inf. aor. dielthein (doorgaan) van het werkw. dierchomai (doorgaan , doortrekken). Taalgebruik in het NT : dierchomai (doorgaan , doortrekken). Taalgebruik in Mc : dierchomai (doorgaan , doortrekken). Mc (1) : (2) Mc 10,25.

Mc 10,25.10. partikel è (of) OF bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (76). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,25. (3) Mc 10,29. (4) Mc 10,38. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,52.

Mc 10,25.12. eis (naar). Taalgebruik in NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar). Voorzetsel van richting. Lat. in. Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien). E. for. Ned. naar. D. nach.
Mc (151). Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

Mc 10,25.13. bep. lidw. acc. vr. enk. tèn (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (109). Mc 10 (11) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,7. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,11. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,45. (11) Mc 10,46.

Mc 10,25.14. acc. vr. enk. basileian (koninkrijk) van het zelfst. naamw. basileia (koninkrijk). Taalgebruik in het NT : basileia (koninkrijk). Taalgebruik in Mc : basileia (koninkrijk).
Mc (9) : (1) Mc 4,30.  2 : (2) Mc 9,1. (3) Mc 9,47. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,25. (8) Mc 13,8. (9) Mc 15,43.

Mc 10,25.15. bep. lidw. nom. gen. enk. tou (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (9) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,25. (7) Mc 10,29. (8) Mc 10,33. (9) Mc 10,45.

Mc 10,25.16. gen. mann. enk.  theou (van God) van het zelfst. naamw. theos (God). Taalgebruik in het NT : theos (God). Taalgebruik in Mc : theos (God). Vergelijk : L. deus , Fr. dieu. e vloek dju.
Mc (31). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,15. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,24. (5) Mc 10,25.

Mc 10,25.17. inf. aor. eiselthein van het werkw. eiserchomai (binnengaan). Taalgebruik in het NT : eiserchomai (binnengaan). Taalgebruik in Mc : eiserchomai (binnengaan). Lat. into-ire (binnengaan). F. entrer. E. to enter. Ned. binnengaan. D. eingehen.
Mc (6) : 1 : Mc 1,45 *. (1) Mc 9,43 *. (2) Mc 9,45 *. (3) Mc 9,47 * . (1) Mc 10,24 *. (2) Mc 10,25 *.  

Mc 10,25.13. - 16. tèn basileian tou theou (het koninkrijk van God). Mc (8 / 9). Niet in Mc 13,8.

Mc 10,25.12. - 16. eis tèn basileian tou theou (in het koninkrijk van God). Mc (4 / 8) : (1) Mc 9,47. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,25. Telkens met een vorm van het werkw. eiserchomai (binnengaan).

Mc 10,25.12. - 17. eis tèn basileian tou theou eiselthein (in het koninkrijk van God binnengaan). Mc (2) : (1) Mc 10,24 *. (2) Mc 10,25 *. eiselthein eis tèn basileian tou theou (binnengaan in het koninkrijk van God) : Mc 9,47.


Mc 10,26 - Mc 10,26 : 269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,23-27 - Mt 19,23-26 - Lc 18,24-27 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:26 oi de periss�s exepl�ssonto legontes pros | auton | eautous | kai tis dunatai s�th�nai  26 qui magis admirabantur dicentes ad semet ipsos et quis potest salvus fieri    Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar: "Wie kan dan nog gered worden?" [26] Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’   [26] Nu waren ze nog meer ontzet, en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’  26 Zij raken helemaal van hun stuk en zeggen bij zichzelf: wie kan dan nog worden gered?  26. Ils rest�rent interdits � l'exc�s et se disaient les uns aux autres : � Et qui peut �tre sauv� ? 

Statenvertaling. 26 En zij werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander: Wie kan dan zalig worden?
King James Bible. [26] And they were astonished out of measure, saying among themselves, Who then can be saved?
Luther-Bibel. 26 Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden?

Tekstuitleg van Mc 10,26.

Mc 10,26.1. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) van het bep. lidw. ho , hè , to (de, het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (101). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,4. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,26. (8) Mc 10,31. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,35. (11) Mc 10,37. (12) Mc 10,39. (13) Mc 10,41. (14) Mc 10,42.

Mc 10,26.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,26.3. perissôs perissos (overmatig, bovenmatig groot). Taalgebruik in het NT : perissos (overmatig, bovenmatig groot). Taalgebruik in Mc : perissos (overmatig, bovenmatig groot). Mc (2) : (1) Mc 10,26.   (2) Mc 15,14.  

Mc 10,26.4. pass. imperf. 3de pers. mv. exeplèssonto van het werkw. ekplèssomai (buiten zichzelf raken van angst , verbazing , vreugde , bewondering). Overlopen van. Taalgebruik in NT : ekplèssomai (buiten zichzelf raken, ontzet zijn). Taalgebruik in Mc : ekplèssomai (buiten zichzelf raken, ontzet zijn).
Mc (4) :  (1) Mc 1,22. (2) Mc 6,2. (3) Mc 7,37. (4) Mc 10,26.

Mc 10,26.5. act. part. pr. nom. mann. mv. legontes (zeggend). Verwijzing in NT : legô (zeggen). Verwijzing in Mc : legô (zeggen). Mc

Mc 10,26.1. - 5. 1. - 4. STAP VOOR STAP !
- Mc 7,37 : kai uperperiss�s exepl�ssonto legontes (en zij waren bovenmatig buiten zichzelf van verbazing , zeggende).
- Mc 10,26 : oi de periss�s exepl�ssonto legontes (zij echter waren overmatig ontzet zeggende).

6. pros (naar, bij). Taalgebruik in het NT : pros (naar, bij). Taalgebruik in Mc : pros (naar, bij). Voorzetsel.
Mc (62). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,1 *. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,7. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,26. (6) Mc 10,50 (pros ton Ièsoun = naar Jezus).

Mc 10,26.8. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,26.9. voornaamw. mann. + vr. nom. enk. tis (wie? iemand). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord tis. Ned. wie , wat ? een. Mc (26). Mc 10 (1) : Mc 10,26.

Mc 10,26.10. ind. praes. 3de pers. enk. dunatai (hij kan) van het (hulp-) werkw.dunamai (kunnen). Taalgebruik in het NT : dunamai (kunnen). Taalgebruik in Mc : dunamai (kunnen). Mc (11) : (1) Mc 2,7.  (2) Mc 3,23. (3) Mc 3,24. (4) Mc 3,26. (5) Mc 3,27.  (6) Mc 7,15. (7) Mc 7,18.  (8) Mc 9,3. (9) Mc 9,29.  (10) Mc 10,26.  (11) Mc 15,31.

Mc 10,26.11. inf. aor. sôthènai (gered worden) van het werkw. sôzô (redden). Taalgebruik in het NT : sôzô (redden). Taalgebruik in Mc : sôzô (redden). Hebr. jâsj`â (redden). Mc 10 (1) : Mc 10,26.

Mc 10,27 - Mc 10,27 : 269. Het is moeilijk voor de rijken om het Rijk Gods binnen te gaan - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,23-27 - Mt 19,23-26 - Lc 18,24-27 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:27 emblepsas autois o i�sous legei para anthr�pois adunaton all ou para the� panta gar dunata para | [t�] | t� | the�   27 et intuens illos Iesus ait apud homines inpossibile est sed non apud Deum omnia enim possibilia sunt apud Deum     Jezus keek hen aan en zei: "Dit ligt niet in de macht der mensen maar wel in die van God: want voor God is alles mogelijk."   [27] Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel, want bij God kan alles.’  [27] Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’  27 Jezus kijkt hen aan en zegt: bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God; ‘alles is immers mogelijk bij God’!  � 27. Fixant sur eux son regard, J�sus dit : � Pour les hommes, impossible, mais non pour Dieu : car tout est possible pour Dieu. � 

Statenvertaling. 27 Doch Jezus, hen aanziende, zeide: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God.
King James Bible. [27] And Jesus looking upon them saith, With men it is impossible, but not with God: for with God all things are possible.
Luther-Bibel. 27 Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unm�glich, aber nicht bei Gott; denn alle Dinge sind m�glich bei Gott.

Tekstuitleg van Mc 10,27. Het vers Mc 10,27 telt 21 (3 X 7) woorden , 36 ( 2 X 2 X 3 X 3) en 94 (2 X 47) letters. De getalwaarde van Mc 10,27 is 11932 (2 X 2 X 19 X 157).

Mc 10,27.1. act. part. aor. nom. mann. enk. emblepsas (aangekeken) van het werkw. emblepô (inkijken, aankijken, letten op). Taalgebruik in het NT : emblepô (inkijken, aankijken, letten op). Taalgebruik in Mc : emblepô (inkijken, aankijken, letten op). N. blik.
Mc (2) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,27. Een vorm van emblepô (inkijken, aankijken, letten op) in Mc (4) : (1) Mc 8,25. (2) Mc 10,21. (3) Mc 10,27. (4) Mc 14,67.

Mc 10,27.2. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 10 (12) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,11. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,14. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,32. (9) Mc 10,36. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42.

Mc 10,27.3. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,27.4. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT : Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc : Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 10 (16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,29. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42. (13) Mc 10,47. (14) Mc 10,49. (15) Mc 10,51. (16) Mc 10,52.

Mc 10,27.5. actief indicatief praesens derde persoon enkelvoud legei (hij zegt) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen).
Mc (62). Mc 10 (5) : (1) Mc 10,11. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,27. (5) Mc 10,42

Mc 10,27.6. para (langs). Taalgebruik in Mc : para (langs). Taalgebruik in het NT : para (langs) .
Mc (11). (1) Mc 1,16. (2) Mc 2,13. (3) Mc 4,1. (4) Mc 4,4. (5) Mc 4,15. (6) Mc 5,21. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,46. (9) Mc 12,2. (10) Mc 12,11. (11) Mc 14,43.
- para + gen. (vanwege) in Mc (4) : (1) Mc 10,27. (2) Mc 12,2. (3) Mc 12,11. (4 Mc 14,43.
- para + acc. + plaatsbepaling in Mc (7) (3X tèn hodon = langs de weg : (1) Mc 4,4. (2) Mc 4,15. (3) Mc 10,46. 4X tèn thalassan = langs het meer : (1) Mc 1,16. (2) Mc 2,13. (3) Mc 4,1. (4) Mc 5,21.

Mc 10,27.7. dat. mv. anthrôpois (mensen) van het zelfst. naamw. anthrôpos (mens). Taalgebruik in het NT : anthrôpos (mens). Taalgebruik in Mc : anthrôpos (mens).
Mc (1) : Mc 10,27. Een vorm van anthrôpos (mens) in 53 verzen in Mc.

Mc 10,27.8. nom. + acc. onz. enk. adunaton van het bijvoegl. naamw. adunatos (onmogelijk). Taalgebruik in het NT : adunatos (onmogelijk). Taalgebruik in Mc : adunatos (onmogelijk). Mc (1) : Mc 10,27.

Mc 10,27.9. alla , afkorting all' (maar). Taalgebruik in het NT : alla (maar). Taalgebruik in Mc : alla (maar).
Mc (48 - 30 - 18). Mc 10 (5 - 2 - 3) alla (2) : (1) Mc 10,8. (2) Mc 10,45. all' (3) : (1) Mc 10,27. (2) Mc 10,40. (3) Mc 10,43.

Mc 10,27.10. ou - ouk - ouch (niet) of betrekk. voornaamw. gen. mann. en onz. enk (hou). Taalgebruik in het NT : ou - ouk - ouch (niet). Taalgebruik in Mc : ou - ouk - ouch (niet).
Mc (114 - 42 - 66 - 6). Mc 10 (6). ou (2) : (1) Mc 10,15. (2) Mc 10,27. ouk (3) : (1) Mc 10,38. (2) Mc 10,40. (3) Mc 10,45. ouch (1) : Mc 10,43.

Mc 10,27.11. para (langs). Taalgebruik in Mc : para (langs). Taalgebruik in het NT : para (langs) .
Mc (11). (1) Mc 1,16. (2) Mc 2,13. (3) Mc 4,1. (4) Mc 4,4. (5) Mc 4,15. (6) Mc 5,21. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,46. (9) Mc 12,2. (10) Mc 12,11. (11) Mc 14,43.
- para + gen. (vanwege) in Mc (4) : (1) Mc 10,27. (2) Mc 12,2. (3) Mc 12,11. (4 Mc 14,43.
- para + acc. + plaatsbepaling in Mc (7) (3X tèn hodon = langs de weg : (1) Mc 4,4. (2) Mc 4,15. (3) Mc 10,46. 4X tèn thalassan = langs het meer : (1) Mc 1,16. (2) Mc 2,13. (3) Mc 4,1. (4) Mc 5,21.

Mc 10,27.12. dat.  enk. theô(i) (aan God) van het zelfst. naamw. theos (God). Taalgebruik in het NT : theos (God). Taalgebruik in Mc : theos (God). Vergelijk : L. deus , Fr. dieu. vloek dju. Mc (2) : (1) Mc 10,27. (2) Mc 12,17.

Mc 10,27.13. acc. m. enk. , nom. m. + onz. mv. panta (elk, alles) van het bijvoegl. naamw. pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in het NT : pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in Mc : pas (ieder, elk, alles). Hebr. kol. Lat. omnis. Fr. tout. Ned. elk , ieder.
Mc (21). Mc 10 (3) : (1) Mc 10,20. (2) Mc 10,27. (3) Mc 10,29.

Mc 10,27.14. gar (want). Taalgebruik in het NT : gar (want). Taalgebruik in Mc : gar (want). Redengevend voegwoord. Hebr. kî. Lat. enim. Fr. car. Ned. : want.
Mc (63). Mc (10) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,22. (3) Mc 10,27. (4) Mc 10,45.

Mc 10,27.15. nom. + acc. onz. mv. dunata (mogelijk) van het bijvoegl. naamw. dunatos (mogelijk, krachtig). Taalgebruik in het NT : dunatos (mogelijk, krachtig). Taalgebruik in Mc : dunatos (mogelijk, krachtig).
Mc (3) : (1) Mc 9,23. (2) Mc 10,27. (3) Mc 14,36.

Mc 10,27.16. para (langs). Taalgebruik in Mc : para (langs). Taalgebruik in het NT : para (langs) .
Mc (11). (1) Mc 1,16. (2) Mc 2,13. (3) Mc 4,1. (4) Mc 4,4. (5) Mc 4,15. (6) Mc 5,21. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,46. (9) Mc 12,2. (10) Mc 12,11. (11) Mc 14,43.
- para + gen. (vanwege) in Mc (4) : (1) Mc 10,27. (2) Mc 12,2. (3) Mc 12,11. (4 Mc 14,43.
- para + acc. + plaatsbepaling in Mc (7) (3X tèn hodon = langs de weg : (1) Mc 4,4. (2) Mc 4,15. (3) Mc 10,46. 4X tèn thalassan = langs het meer : (1) Mc 1,16. (2) Mc 2,13. (3) Mc 4,1. (4) Mc 5,21.

Mc 10,27.17. bep. lidw. nom. + dat. onz. enk. tô(i) (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (68). Mc 10 (3) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 10,27. (3) Mc 10,30.

Mc 10,27.18. dat.  enk. theô(i) (aan God) van het zelfst. naamw. theos (God). Taalgebruik in het NT : theos (God). Taalgebruik in Mc : theos (God). Vergelijk : L. deus , Fr. dieu. vloek dju. Mc (2) : (1) Mc 10,27. (2) Mc 12,17.

270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen : Mc 10,28-30 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,28-30 - Mt 19,27-29 - Lc 18,28-30 -- Mc 10,28 - Mc 10,29 - Mc 10,30 -

Mc 10,28 - Mc 10,28 : 270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,28-30 - Mt 19,27-29 - Lc 18,28-30 -- Mc 10,28 - Mc 10,29 - Mc 10,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:28 �rxato legein o petros aut� idou �meis af�kamen panta kai �kolouth�kamen soi  28 coepit Petrus ei dicere ecce nos dimisimus omnia et secuti sumus te     Daarop nam Petrus het woord en zei: "Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen."  [28] Toen begon Petrus tegen Hem: ‘Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’   [28] Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’  28 Petrus neemt het woord en zegt: zie, wíj hébben alles losgelaten en zíjn u gevolgd!  28. Pierre se mit � lui dire : � Voici que nous, nous avons tout laiss� et nous t'avons suivi. � 

Statenvertaling. 28 En Petrus begon tot Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten, en zijn U gevolgd.
King James Bible. [28] Then Peter began to say unto him, Lo, we have left all, and have followed thee.
Luther-Bibel. 28 Da fing Petrus an und sagte zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt.

Tekstuitleg van Mc 10,28.

Mc 10,28.1. ind. aor. 3de pers. enk. èrxato (hij begon) van het werkw. archomai (beginnen). Taalgebruik in het NT : archomai (beginnen, aanvangen, heersen). Taalgebruik in Mc : archomai (beginnen, aanvangen, heersen).
Mc (18) : (1) Mc 1,45. (2) Mc 4,1. (3) Mc 5,20. (4) Mc 6,2. (5) Mc 6,7. (6) Mc 6,34. (7) Mc 8,31. (8) Mc 8,32. (9) Mc 10,28. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,47. (12) Mc 11,15. (13) Mc 12,1. (14) Mc 13,5. (15) Mc 14,33. (16) Mc 14,69. (17) Mc 14,71. 18) Mc 15,8.

Mc 10,28.2. act. inf. praes. legein (zeggen) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen). legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon.
Mc (8) : (1) Mc 9,26.  (2) Mc 10,28. (3) Mc 10,32. (4) Mc 10,47.  (5) Mc 13,5.  (6) Mc 14,19. (7) Mc 14,65. (8) Mc 14,69.

Mc 10,28.1. - 2. èrxato legein (hij begon te zeggen). Mc (5) : (1) Mc 10,28. (2) Mc 10,32. (3) Mc 10,47. (4) Mc 13,5. (5) Mc 14,69.

Mc 10,28.3. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,28.4. nom. mann. enk. petros  (Petrus) van de eigennaam petros (Petrus). Taalgebruik in het NT : petros (Petrus). Taalgebruik in Mc : petros (Petrus). Mc (9) : (1) Mc 8,29. (2) Mc 8,32. (3) Mc 9,5. (4) Mc 10,28. (5) Mc 11,21. (6) Mc 13,3. (7) Mc 14,20. (8) Mc 14,54. (9) Mc 14,72.

Mc 10,28.5. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (109). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,20. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,28. (6) Mc 10,32. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,35. (9) Mc 10,37. (10) Mc 10,39. (11) Mc 10,48. (12) Mc 10,49. (13) Mc 10,51. (14) Mc 10,52.

Mc 10,28.6. idou (zie). Taalgebruik in het NT : idou (zie). Taalgebruik in Mc : idou (zie). In de 7 verzen waarin Marcus idou (zie) gebruikt, wordt het in geen enkel vers voorafgegaan door kai (en). Kai eindigt op i en idou begint op i; zo zou men vlug kaidou kunnen krijgen.
Mc (7) : (1) Mc 1,2.  (2) Mc 3,32.  (3) Mc 4,3.  (4) Mc 10,28. (5) Mc 10,33.  (6) Mc 14,41. (7) Mc 14,42.   Telkens in een citaat bij het begin ervan (5) : (1) Mc 1,2. (2) Mc 3,32. (3) Mc 4,3.  (4) Mc 10,28. (5) Mc 10,33 of in het midden ervan : (1) Mc 14,41. (2) Mc 14,42.

Mc 10,28.7. pers. voornaamw. nom. mann. mv. 1ste pers. mv. hèmeis (wij). Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Brieven : persoonlijk voornaamwoord.
Mc (3) : (1) Mc 9,28. (2) Mc 10,28. (3) Mc 14,58.

Mc 10,28.8. act. ind. aor. 1ste pers. mv. αφηκαμεν = afèkamen (wij hebben verlaten) van het werkw. αφιημι = afièmi (aflaten, achterlaten). Taalgebruik in het NT : afièmi (aflaten, achterlaten). Taalgebruik in de LXX : afièmi (aflaten, achterlaten). Taalgebruik in Mc : afièmi (aflaten, achterlaten). par-donner (pardon) : ver-geven. s'excuser (ex -causa) = buiten de zaak , zich ver-ont-schuld-igen. kwijt-schelden (ont-schulden). Bijbel (3) : (1) Mt 6,12. (2) Mt 19,27. (3) Mc 10,28. Een vorm van αφιημι = afièmi (aflaten, achterlaten) in de LXX (138) , in het NT (142) , in Mc (35) , in Lc (31). In de LXX kan een vorm van het Griekse αφιημι = afièmi de vertaling van 18 Hebreeuwse / Aramese woorden zijn.
- Hebreeuws : act. hifil perf. 1ste pers. mv. הִנַּחְנוּ = hinnachnû (wij lieten achter) van het werkw. נוח = nwh (achter- , verlaten). Taalgebruik in Tenakh : nwh (achter- , verlaten). Getalwaarde : nun = 14 of 50 , waw = 6 , chet = 8 ; totaal : 28 (2³ X 7) OF 64 (2³ X 2³). Structuur : 5 - 6 - 8. De som van de elementen is telkens 1.. Van Cangh , 2005 , 290 : Mc 10,28. Niet in Tenakh.

Mc 10,28.9. acc. m. enk. , nom. m. + onz. mv. panta (elk, alles) van het bijvoegl. naamw. pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in het NT : pas (ieder, elk, alles). Taalgebruik in Mc : pas (ieder, elk, alles). Hebr. kol. Lat. omnis. Fr. tout. Ned. elk , ieder.
Mc (21). Mc 10 (3) : (1) Mc 10,20. (2) Mc 10,27. (3) Mc 10,29.

Mc 10,28 : Mc 10,28 // Mt 19,27 // Lc 18,24 : idou hèmeis (zie wij) Mc 10,28 // Mt 19,27 : afèkamen panta (verlieten alles) variante Lc 18,24 afentes ta idia (achtergelaten het eigene) Mc 10,28 // Mt 19,27 : kai (en) Mc 10,28 : èkolouthèkamen (wij hebben gevolgd) variante Mt 19,27 // Lc 18,24 : èkolouthèsamen (wij volgden) Mc 10,28 // Mt 19,27 // Lc 18,24 : soi (jou).

afèkamen (wij verlieten). Indicatief aorist van afièmi zie Mt 6,14

Mc 10,29 - Mc 10,29 : 270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,28-30 - Mt 19,27-29 - Lc 18,28-30 -- Mc 10,28 - Mc 10,29 - Mc 10,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:29 ef� o i�sous am�n leg� umin oudeis estin os af�ken oikian � adelfous � adelfas � m�tera � patera � tekna � agrous eneken emou kai | [eneken] | eneken | tou euaggeliou  29 respondens Iesus ait amen dico vobis nemo est qui reliquerit domum aut fratres aut sorores aut matrem aut patrem aut filios aut agros propter me et propter evangelium     Jezus antwoordde: "Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of akkers om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven,   [29] Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij en omwille van de goede boodschap,  [29] Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie,   29 Jezus brengt uit: voorwaar, ik zeg u, er is niemand die huis of broers of zussen of vader of moeder of kinderen of akkers heeft losgelaten omwille van mij en omwille van de verkondiging,  29. J�sus d�clara : � En v�rit�, je vous le dis, nul n'aura laiss� maison, fr�res, s�urs, m�re, p�re, enfants ou champs � cause de moi et � cause de l'�vangile,  

Statenvertaling. 29 En Jezus, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg Ik ulieden: Er is niemand, die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijnentwil en des Evangelies wil,
King James Bible. [29] And Jesus answered and said, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake, and the gospel's,
Luther-Bibel. 29 Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Es ist niemand, der Haus oder Br�der oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder �cker verl�sst um meinetwillen und um des Evangeliums willen,

Tekstuitleg van Mc 10,29.

Mc 10,29.2. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,29.3. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT : Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc : Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 10 (16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,29. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42. (13) Mc 10,47. (14) Mc 10,49. (15) Mc 10,51. (16) Mc 10,52.

Mc 10,29.4. amèn (amen, ja, voorwaar). Taalgebruik in het NT : amèn (amen, ja, voorwaar). Taalgebruik in Mc : amèn (amen, ja, voorwaar).
Mc (13) : (1) Mc 3,28. (2) Mc 8,12. (3) Mc 9,1. (4) Mc 9,41. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,29. (7) Mc 11,23. (8) Mc 12,43. (9) Mc 13,30. (10) Mc 14,9. (11) Mc 14,18. (12) Mc 14,25. (13) Mc 14,30.

Mc 10,29.5. act. ind. praes. 1ste pers. enk. legô (ik zeg) van het werkw. legô (zeggen). Taalgebruik in NT : legô (zeggen). Taalgebruik in Mc : legô (zeggen). Mc (19). Mc 10 (2) : (1) Mc 10,15. (2) Mc 10,29.

Mc 10,29.6. pers. voornaamw. 2de pers. dat. mann. mv. humin (aan jullie) van het pers. voornaamw. humeis (jullie). Taalgebruik in het NT : persoonlijk voornaamwoord. Taalgebruik in Mc. : persoonlijk voornaamwoord.
Mc (34). Mc 10 (7) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,29. (5) Mc 10,36. (6) Mc 10,43. (7) Mc 10,44.

4. - 6. amèn legô humin (voorwaar ik zeg jullie). Mc (13) : (1) Mc 3,28. (2) Mc 8,12. (3) Mc 9,1. (4) Mc 9,41. (5) Mc 10,15. (6) Mc 10,29. (7) Mc 11,23. (8) Mc 12,43. (9) Mc 13,30. (10) Mc 14,9. (11) Mc 14,18. (12) Mc 14,25. (13) Mc 14,30.

8. act. ind. praes. 3de pers. enk. estin (hij / het is) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT : eimi (zijn). Taalgebruik in Mc : eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be.
Mc (69). Mc 10 (7) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,24. (3) Mc 10,25. (4) Mc 10,29. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,43. (7) Mc 10,47.

Mc 10,29.9. betrekk. voornaamw. nom. mann. enk. hos (die). Taalgebruik in het NT : betrekkelijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc : betrekkelijk voornaamwoord . Mc (25). Mc 10 (5) : (17) Mc 10,11. (18) Mc 10,15. (19) Mc 10,29. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,44.

12. partikel è (of) OF bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (76). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,25. (3) Mc 10,29. (4) Mc 10,38. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,52.

14. partikel è (of) OF bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (76). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,25. (3) Mc 10,29. (4) Mc 10,38. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,52.

16. partikel è (of) OF bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (76). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,25. (3) Mc 10,29. (4) Mc 10,38. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,52.

18. partikel è (of) OF bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (76). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,25. (3) Mc 10,29. (4) Mc 10,38. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,52.

19. acc. mann. enk. patera (vader) van het zelfst. naamw. patèr (vader). Taalgebruik in het NT : patèr (vader). Taalgebruik in Mc : patèr (vader).
Mc (8). (1) Mc 1,20. (2) Mc 5,40. (3) Mc 7,10. (4) Mc 9,21.  (5) Mc 10,7. (6) Mc 10,19. (7) Mc 10,29. (8) Mc 15,21. Een vorm van patèr (enk. , vader) in Mc in 17 verzen.

20. partikel è (of) OF bep. lidw. nom. vr. enk. hè (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (76). Mc 10 (6) : (1) Mc 10,14. (2) Mc 10,25. (3) Mc 10,29. (4) Mc 10,38. (5) Mc 10,40. (6) Mc 10,52.

Mc 10,29.28. bep. lidw. gen. mann. + onz. enk. tou (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (116). Mc 10 (9) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,25. (7) Mc 10,29. (8) Mc 10,33. (9) Mc 10,45.

Mc 10,29.29. genitief onzijdig enkelvoud euaggeliou (van het evangelie) van het zelfst. naamw. euaggelion. Taalgebruik in het NT : euaggelion (evangelie). Taalgebruik in Mc : euaggelion (evangelie). eu-aggelion = goede boodschap. Lat. evangelium. Fr. évangile. D. Evangelium. E. gospel.
Mc (3) : (1) Mc 1,1. (2) Mc 8,35. (3) Mc 10,29.

Mc 10,29.28. - 29. tou euaggeliou (van het evangelie) . Een vorm van euaggelion (goede boodschap) in Mc (8) ; gen. (3) , dat. (1) , acc. (4). Elke vorm wordt voorafgegaan door het bepaald lidwood : gen. (tou) , dat. tô(i) , acc. to.

Mc 10,29.9. betrekk. voornaamw. nom. mann. enk. hos (die). Taalgebruik in het NT : betrekkelijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mc : betrekkelijk voornaamwoord . Mc (25). Mc 10 (5) : (17) Mc 10,11. (18) Mc 10,15. (19) Mc 10,29. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,44.

Mc 10,30 - Mc 10,30 : 270. Loon voor wie alles verlaten om Jezus te volgen - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,28-30 - Mt 19,27-29 - Lc 18,28-30 -- Mc 10,28 - Mc 10,29 - Mc 10,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 28ste (achtentwintigste) zondag door het b-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:30 ean m� lab� ekatontaplasiona nun en t� kair� tout� oikias kai adelfous kai adelfas kai m�teras kai tekna kai agrous meta di�gm�n kai en t� ai�ni t� erchomen� z��n ai�nion   30 qui non accipiat centies tantum nunc in tempore hoc domos et fratres et sorores et matres et filios et agros cum persecutionibus et in saeculo futuro vitam aeternam     of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers, zij het ook gepaard met vervolgingen, en in de toekomstige wereld het eeuwige leven."  [30] of hij krijgt nu in deze tijd een honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen, vervolgingen inbegrepen, en in de komende wereld eeuwig leven.  [30] zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.  30 die niet honderdvoudig, nú, in dít tijdsgewricht, zal ontvangen: huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, al is het onder vervolgingen, en in de toekomende eeuw eeuwigheidsleven;   30. qui ne re�oive le centuple d�s maintenant, au temps pr�sent, en maisons, fr�res, s�urs, m�res, enfants et champs, avec des pers�cutions, et, dans le monde � venir, la vie �ternelle. 

Statenvertaling. 30 Of hij ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
King James Bible. [30] But he shall receive an hundredfold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions; and in the world to come eternal life.
Luther-Bibel. 30 der nicht hundertfach empfange: jetzt in dieser Zeit H�user und Br�der und Schwestern und M�tter und Kinder und �cker mitten unter Verfolgungen - und in der zuk�nftigen Welt das ewige Leben.

Tekstuitleg van Mc 10,30.

Mc 10,30.1. ean (indien). Taalgebruik in het NT : ean (indien). Taalgebruik in Mc : ean (indien).
Mc (32). Mc 10 : (1) Mc 10,12. (2) Mc 10,30. (3) Mc 10,35.

Mc 10,30.2. mè (niet). Ontkenning. Taalgebruik in het NT : mè (niet). Taalgebruik in Mc : mè (niet).
Mc 10 (6) : (1) Mc 10,9. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,18. (5) Mc 10,19. (6) Mc 10,30.

Mc 10,30.6. en (in). Taalgebruik in het NT : en (in). Taalgebruik in Mc : en (in). Hebr. bë. Fr. en. Ned. in. Fr. dans. Voorzetsel.
Mc 10 (7) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,30. (3) Mc 10,32. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,43. (6) Mc 10,44. (7) Mc 10,52.

Mc 10,30.7. bep. lidw. nom. + dat. onz. enk. tô(i) (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (68). Mc 10 (3) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 10,27. (3) Mc 10,30.

24. en (in). Taalgebruik in het NT : en (in). Taalgebruik in Mc : en (in). Hebr. bë. Fr. en. Ned. in. Fr. dans. Voorzetsel.
Mc 10 (7) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,30. (3) Mc 10,32. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,43. (6) Mc 10,44. (7) Mc 10,52.

25. bep. lidw. nom. + dat. onz. enk. tô(i) (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (68). Mc 10 (3) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 10,27. (3) Mc 10,30.

29. acc. vr. enk. zôèn (leven) van het zelfst. naamw. zôè (leven). Taalgebruik in het NT : zôè (leven). Taalgebruik in Mc : zôè (leven).
Mc (4) :  (1) Mc 9,43. (2) Mc 9,45. (3) Mc 10,17. (4) Mc 10,30.  

271. De eschatologische ommekeer : Mc 10,31 // Mt 19,30 // (Mt 20,16) // (Lc 13,30)

Mc 10,31 - Mc 10,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:31 polloi de esontai pr�toi eschatoi kai [oi*] eschatoi pr�toi   31 multi autem erunt primi novissimi et novissimi primi     31 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en velen, die de laatsten zijn, de eersten.  [31] Vaak zullen de eersten de laatsten zijn en de laatsten de eersten.’   [31] Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’  31 maar vele eersten zullen laatsten zijn, en de laatsten eersten!   31. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers. �  

Statenvertaling. 31 Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en velen, die de laatsten zijn, de eersten.
King James Bible. [31] But many that are first shall be last; and the last first.
Luther-Bibel. 31 Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind, und die Ersten sein, die die Letzten sind.

Tekstuitleg van Mc 10,31.

2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

3. act. ind. fut. 3de pers. mv. esontai (er zullen zijn) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT : eimi (zijn). Taalgebruik in Mc : eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be.
Mc (5) : (1) Mc 10,8. (2) Mc 10,31. (3) Mc 13,8. (4) Mc 13,19. (5) Mc 13,25.

7. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) van het bep. lidw. ho , hè , to (de, het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (101). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,4. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,26. (8) Mc 10,31. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,35. (11) Mc 10,37. (12) Mc 10,39. (13) Mc 10,41. (14) Mc 10,42.

273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 - Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,32 - Mc 10,33 - Mc 10,34 -

Mc 10,33-34 bestaat uit 9 nevenschikkende zinnen, 8X verbonden door het nevenschikkend voegwoord kai (en). De eerste zin staat in de 1ste persoon meervoud, de tweede en de negende zin staat in de 3de persoon enkelvoud en het werkwoord eindigt op -èsetai; de 3e tot de 7de zin staat in de 3de persoon meervoud en het werkwoord eindigt op -ousin.

Mc 10,32 - Mc 10,32 : 273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,32 - Mc 10,33 - Mc 10,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:32 �san de en t� od� anabainontes eis ierosoluma kai �n proag�n autous o i�sous kai ethambounto oi de akolouthountes efobounto kai paralab�n palin tous d�deka �rxato autois legein ta mellonta aut� sumbainein  32 erant autem in via ascendentes in Hierosolyma et praecedebat illos Iesus et stupebant et sequentes timebant et adsumens iterum duodecim coepit illis dicere quae essent ei ventura     32 En zij waren op den weg, gaande op naar Jeruzalem; en Jezus ging voor hen; en zij waren verbaasd, en Hem volgende, waren zij bevreesd. En de twaalven wederom tot Zich nemende, begon Hij hun te zeggen de dingen, die Hem overkomen zouden;   [32] Ze trokken verder op hun weg naar Jeruzalem; Jezus ging voor hen uit. Ze waren ontdaan. Ook de mensen die volgden waren bang. Weer nam Hij de twaalf apart en begon hun te vertellen wat Hem zou overkomen:   [32] Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen:  32 ¶ Ze gaan de weg op, ze klimmen op naar Jeruzalem, en Jezus voert hen aan; zij zijn vol verbazing geweest en die hen volgden werden bevreesd. Hij neemt de twaalf bij zich en vangt aan om wéér tot hen te zeggen wat weldra bij hem zal samenlopen:  32. Ils �taient en route, montant � J�rusalem ; et J�sus marchait devant eux, et ils �taient dans la stupeur, et ceux qui suivaient �taient effray�s. Prenant de nouveau les Douze avec lui, il se mit � leur dire ce qui allait lui arriver : 

King James Bible. [32] And they were in the way going up to Jerusalem; and Jesus went before them: and they were amazed; and as they followed, they were afraid. And he took again the twelve, and began to tell them what things should happen unto him,
Luther-Bibel. 32 Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran; und sie entsetzten sich; die ihm aber nachfolgten, f�rchteten sich. Und er nahm abermals die Zw�lf zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde:

Tekstuitleg van Mc 10,32. Dit vers Mc 10,32 telt 31 woorden , X lettergrepen en 173 letters. De getalwaarde van Mc 10,32 is 18829 (19 X 991).

1. imperf. 3de pers. mv. èsan (zij waren) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT : eimi (zijn). Taalgebruik in Mc : eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be.
Mc (16) : (1) Mc 1,16. (2) Mc 2,6. (3) Mc 2,15. (4) Mc 2,18.  (5) Mc 4,1.  (6) Mc 6,31. (7) Mc 6,34. (8) Mc 6,44.  (9) Mc 8,9. (10) Mc 9,4. (11) : Mc 10,32.  (12) Mc 12,20.  (13) (1) Mc 14,4. (14) Mc 14,40. (15) Mc 14,56. (16) Mc 15,40. Omschrijvende structuur : èsan... + deelwoord. Mc (7) : (1) Mc 2,6. (2) Mc 2,18.  (3) Mc 9,4. (4) Mc 10,32. (5) Mc 14,4. (6) Mc 14,40. (7) Mc 15,40. In Mc 10,32 : èsan... anabainontes (zij waren opklimmende).

Mc 10,32.2. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,32.1. - 2. hèsan de (zij waren echter). Mc (5). In 4 / 7 van de omschrijv. structuur : (1) Mc 2,6. (2) Mc 10,32. (3) Mc 14,4. (4) Mc 15,40 + Mc 8,9

Mc 10,32.3. en (in). Taalgebruik in het NT : en (in). Taalgebruik in Mc : en (in). Hebr. bë. Fr. en. Ned. in. Fr. dans. Voorzetsel.
Mc (119). Mc 10 (7) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,30. (3) Mc 10,32. (4) Mc 10,37. (5) Mc 10,43. (6) Mc 10,44. (7) Mc 10,52.

Mc 10,32.4. bep. lidw. dat. vr. enk. tè(i) (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (55). Mc 10 (3) : (1) Mc 10,32. (2) Mc 10,37. (3) Mc 10,52.

Mc 10,32.5. dat. vr. enk. hodô(i)  van het zelfst. naamw. hodos (weg). Taalgebruik in het NT : hodos (weg). Taalgebruik in Mc : hodos (weg).
Mc (6) : (1) Mc 8,3. (2) Mc 8,27.  (3) Mc 9,33. (4) Mc 9,34.  (5) Mc 10,32. (6) Mc 10,52. Een vorm van hodos (weg) in Mc 10 : (7) Mc 10,17. (5) Mc 10,32. (8) Mc 10,46. (6) Mc 10,52. Een vorm van hodos (weg) in Mc in 16 verzen.

Mc 10,32.3. - 5. en tè(i) hodô(i) = onderweg. De dat.vr. enk. in Mc (6) komt steeds in deze uitdrukking voor. In dit vers Mc 10,32 geeft Mc aan dat Jezus en zijn leerlingen onderweg aan het opgaan naar Jeruzalem zijn. In een volgende vermelding zijn ze buiten de poorten van Jericho en zullen ze dan Jeruzalem naderen.

6. act. part. pr. nom. mann. mv. anabainontes (opklimmende) van het werkw. anabain� (beklimmen, opklimmen). Taalgebruik in het NT : anabainô (beklimmen). Taalgebruik in Mc : anabainô (beklimmen).
Mc (1) : Mc 10,32. Een vorm van anabain� (beklimmen, opklimmen) in Mc in 9 verzen.

7. eis (naar). Taalgebruik in het NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar). Voorzetsel van richting. Lat. in. Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien). E. for. Ned. naar. D. nach.
Mc (151). Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

Mc 10,32.8. Hierosuluma (Jeruzalem) wordt in de tien verzen in Mc voorafgegaan door een voorzetsel ; in 3 verzen door het voorzetsel apo (van-weg) + gen. (Hierosolumôn) , in 7 door eis (naar) + acc. (Hierosoluma). Taalgebruik in het NT : Hierosoluma (Jeruzalem)  . Taalgebruik in Mc : Hierosoluma (Jeruzalem).
- apo Hierosolumôn (van Jeruzalem). Mc (3) : (1) Mc 3,8. (2) Mc 3,22. (3) Mc 7,1.
- eis Hierosoluma (naar Jeruzalem). Mc (7) : (1) Mc 10,32. (2) Mc 10,33. (3) Mc 11,1. (4) Mc 11,11. (5) Mc 11,15. (6) Mc 11,27. (7) Mc 15,41.

Duality : opklimmen naar Jeruzalem. Een vorm van anabain� (beklimmen, opklimmen) met eis Hierosoluma (naar Jeruzalem) in Mc in 2 verzen :
- Mc 10,32 : èsan de... anabainontes eis hierosoluma (zij waren echter.... opklimmende naar Jeruzalem).
- Mc 10,33 : idou anabainomen eis hierosoluma (zie wij klimmen op naar Jeruzalem).
Vanaf de belijdenis van Petrus dat Jezus de Christus is (Mc 8,29) , begeeft Jezus zich op weg naar Jeruzalem. In drie voorzeggingen zegt Jezus dat hij de nederlaag zal leiden , die dan toch een overwinning zal zijn , want hij zal Heer zijn in het hierna en hierboven.

Mc 10,32.9. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

10. act. ind. imperf. 3de pers. enk. èn (hij was) van het werkw. eimi (zijn). Taalgebruik in het NT : eimi (zijn). Taalgebruik in Mc : eimi (zijn). Hebr. hâjâh. Lat. esse. Fr. être. Ned. zijn. E. to be.
Mc (38). Mc 10 (4) : (1) Mc 10,22. (2) Mc 10,32. In beide verzen wordt èn (hij was) gebruikt in een omschrijving.

Mc 10,32.12. voornaamw. acc. mann. mv. autous (hen). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,6. (3) Mc 10,32. (4) Mc 10,42.

Mc 10,32.13. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,32.14. nom. mann. enk. Ièsous (Jezus). Taalgebruik in het NT : Ièsous (Jezus). Taalgebruik in Mc : Ièsous (Jezus).
Mc (57). Mc 10 (16) : (1) Mc 10,5. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,18. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,29. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42. (13) Mc 10,47. (14) Mc 10,49. (15) Mc 10,51. (16) Mc 10,52.

Mc 10,32.15. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,32.16. pass. ind. imperf. 3de pers. mv. ethambounto (zij waren verbaasd) van het werkw. thambeomai (verbijsterd, ontsteld zijn, met ontzetting geslagen worden). Taalgebruik in het NT : thambeomai (verbaasd, ontsteld zijn, met ontzetting geslagen zijn). Taalgebruik in Mc : thambeomai (verbaasd, ontsteld zijn, met ontzetting geslagen zijn). Mc (2) : (1) Mc 10,24. (2) Mc 10,32.  

Mc 10,32.17. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) van het bep. lidw. ho , hè , to (de, het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (101). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,4. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,26. (8) Mc 10,31. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,35. (11) Mc 10,37. (12) Mc 10,39. (13) Mc 10,41. (14) Mc 10,42.

Mc 10,32.18. de (echter). Taalgebruik in het NT : de (echter). Taalgebruik in Mc : de (echter). Partikel. Het staat steeds als tweede woord in de zin. Het kan een lichte tegenstelling aanduiden. Om een verandering van personage of situatie in de zin aan te duiden.
Mc (149). Mc 10 (23) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,4. (3) Mc 10,5. (4) Mc 10,6. (5) Mc 10,13. (6) Mc 10,14. (7) Mc 10,18. (8) Mc 10,20. (9) Mc 10,21. (10) Mc 10,22. (11) Mc 10,24. (12) Mc 10,26. (13) Mc 10,31. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,36. (16) Mc 10,37. (17) Mc 10,38. (18) Mc 10,39. (19) Mc 10,40. (20) Mc 10,43. (21) Mc 10,48. (22) Mc 10,50. (23) Mc 10,51.

Mc 10,32.20. ind. imperf. 3de pers. mv. efounto (zij vreesden) van het werkw. fobeomai (vrezen). Taalgebruik in het NT : fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden). Taalgebruik in Mc : fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden).
Mc (5) : (1) Mc 9,32. (2) Mc 10,32. (3) Mc 11,18. (4) Mc 11,32. (5) Mc 16,8.

Mc 10,32.21. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc (555). Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,32.22. act. part. aor. nom. mann. enk. paralabôn (naast zich genomen) van het werkw. paralambanô (overnemen). Taalgebruik in het NT : paralambanô (overnemen). Taalgebruik in Mc : paralambanô (overnemen). Lat. accipere ( ad- capere = aan-nemen , aanvaarden ). Fr. accepter , reçevoir.
Mc (1) : Mc 10,32.

23. palin (opnieuw). Taalgebruik in het NT : palin (opnieuw). Taalgebruik in Mc : palin (opnieuw). Fr. de nouveau. E. again. Ned. opnieuw.
Mc (26). Mc 10 (4) : (12) Mc 10,1. (13) Mc 10,10. (14) Mc 10,24. (15) Mc 10,32.

Mc 10,32.25. dôdeka (tien). telwoord. Taalgebruik in het NT : telwoorden. Taalgebruik in Mc : telwoorden.
Mc (15). Mc 9 (1) : (1) Mc 9,35.

Mc 10,32.27. pers. voornaamw. dat. mann. en onz. mv. autois (aan hen). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (117). Mc 10 (12) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,11. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,14. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,27. (8) Mc 10,32. (9) Mc 10,36. (10) Mc 10,38. (11) Mc 10,39. (12) Mc 10,42.

Mc 10,32.26. 28. èrxato (...) legein (hij begon te zeggen). Mc (5) : (1) Mc 10,28. (2) Mc 10,32. (3) Mc 10,47. (4) Mc 13,5. (5) Mc 14,69.

Mc 10,32.29. bep. lidw. nom. + acc. onz. mv. ta (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,23. (4) Mc 10,32.

Mc 10,32.31. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (109). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,20. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,28. (6) Mc 10,32. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,35. (9) Mc 10,37. (10) Mc 10,39. (11) Mc 10,48. (12) Mc 10,49. (13) Mc 10,51. (14) Mc 10,52.

Mc 10,33 - Mc 10,33 : 273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,32 - Mc 10,33 - Mc 10,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:33 oti idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anthr�pou paradoth�setai tois archiereusin kai tois grammateusin kai katakrinousin auton thanat� kai parad�sousin auton tois ethnesin  33 quia ecce ascendimus in Hierosolyma et Filius hominis tradetur principibus sacerdotum et scribis et senioribus et damnabunt eum morti et tradent eum gentibus     33 Zeggende: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren, en den Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen, en Hem den heidenen overleveren;  [33] �Kijk*, we gaan op naar Jeruzalem en de Mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, en ze zullen Hem ter dood veroordelen en overleveren aan de heidenen,  [33] �We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen.  33 zie, wij klimmen op naar Jeruzalem en de mensenzoon zal worden overgeleverd aan de overpriesters en de schriftgeleerden; zij zullen hem ter dood veroordelen en hem overleveren aan de heidenen;  33. � Voici que nous montons � J�rusalem, et le Fils de l'homme sera livr� aux grands pr�tres et aux scribes ; ils le condamneront � mort et le livreront aux pa�ens, 

King James Bible. [33] Saying, Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be delivered unto the chief priests, and unto the scribes; and they shall condemn him to death, and shall deliver him to the Gentiles:
Luther-Bibel. 33 Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird �berantwortet werden den Hohenpriestern und Schriftgelehrten, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden �berantworten.

Tekstuitleg van Mc 10,33. Het vers Mc 10,33 telt 25 (5 X 5) woorden en 153 (3 X 3 X 17) letters. De getalwaarde van Mc 10,33 is 16739 (19 X 881).

Mc 10,33.1. hoti (dat, omdat). Taalgebruik in het NT : hoti (dat, omdat). Taalgebruik in Mc : hoti (dat, omdat).
Mc (92). Mc 10 (3) : (1) Mc 10,33. (2) Mc 10,42. (3) Mc 10,47.

2. idou (zie). Taalgebruik in het NT : idou (zie). Taalgebruik in Mc : idou (zie). In de 7 verzen waarin Marcus idou (zie) gebruikt, wordt het in geen enkel vers voorafgegaan door kai (en). Kai eindigt op i en idou begint op i; zo zou men vlug kaidou kunnen krijgen.
Mc (7) : (1) Mc 1,2. (2) Mc 3,32. (3) Mc 4,3.  (4) Mc 10,28. (5) Mc 10,33. (6) Mc 14,41. (7) Mc 14,42. Telkens in een citaat bij het begin ervan (5) : (1) Mc 1,2. (2) Mc 3,32. (3) Mc 4,3.  (4) Mc 10,28. (5) Mc 10,33 of in het midden ervan : (1) Mc 14,41. (2) Mc 14,42.

Mc 10,33.3. act. ind. pr. 1ste pers. mv. anabainomen (wij klimmen op) van het werkw. anabain� (beklimmen, opklimmen). Taalgebruik in het NT : anabainô (beklimmen). Taalgebruik in Mc : anabainô (beklimmen).
Mc (1) : Mc 10,33. Een vorm van anabain� (beklimmen, opklimmen) in Mc in 9 verzen.

Mc 10,33.4. eis (naar). Taalgebruik in NT : eis (naar). Taalgebruik in Mc : eis (naar). Voorzetsel van richting. Lat. in. Fr. vers (versus : gedraaid , gekeerd ; vertere : tourner , draaien). E. for. Ned. naar. D. nach.
Mc (151). Mc 10 (13) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,17. (6) Mc 10,18. (7) Mc 10,23. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,32. (11) Mc 10,33. (12) Mc 10,37. (13) Mc 10,46.

Mc 10,33.5. Hierosuluma (Jeruzalem) wordt in de tien verzen in Mc voorafgegaan door een voorzetsel ; in 3 verzen door het voorzetsel apo (van-weg) + gen. (Hierosolumôn) , in 7 door eis (naar) + acc. (Hierosoluma). Taalgebruik in het NT : Hierosoluma (Jeruzalem)  . Taalgebruik in Mc : Hierosoluma (Jeruzalem).
- apo Hierosolumôn (van Jeruzalem). Mc (3) : (1) Mc 3,8. (2) Mc 3,22. (3) Mc 7,1.
- eis Hierosoluma (naar Jeruzalem). Mc (7) : (1) Mc 10,32. (2) Mc 10,33. (3) Mc 11,1. (4) Mc 11,11. (5) Mc 11,15. (6) Mc 11,27. (7) Mc 15,41.

Duality : opklimmen naar Jeruzalem. Een vorm van anabain� (beklimmen, opklimmen) met eis Hierosoluma (naar Jeruzalem) in Mc in 2 verzen :
- Mc 10,32 : èsan de... anabainontes eis hierosoluma (zij waren echter.... opklimmende naar Jeruzalem).
- Mc 10,33 : idou anabainomen eis hierosoluma (zie wij klimmen op naar Jeruzalem).

Mc 10,33.6. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,33.7. bep. lidw. nom. mann. enk. ho (de). bepaald lidwoord. Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (219). Mc 10 (28) : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,14. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,21. (8) Mc 10,22. (9) Mc 10,23. (10) Mc 10,24. (11) Mc 10,27. (12) Mc 10,28. (13) Mc 10,29. (14) Mc 10,32. (15) Mc 10,33. (16) Mc 10,35. (17) Mc 10,36. (18) Mc 10,38. (19) Mc 10,39. (20) Mc 10,42. (21) Mc 10,45. (22) Mc 10,46. (23) Mc 10,47. (24) Mc 10,48. (25) Mc 10,49. (26) Mc 10,50. (27) Mc 10,51. (28) Mc 10,52.

Mc 10,33.8. nom. mann. enk. huios van het zelfst. naamw. huios (zoon). Taalgebruik in het NT : huios (zoon). Taalgebruik in Mc : huios (zoon). Hebr. ben. Lat. filius. Fr. fils.
Mc (19). Mc 10 (3) : (1) Mc 10,33 **. (2) Mc 10,45 **. (3) Mc 10,46. (** een vorm van ho huios tou anthrôpou (de mensenzoon).

Mc 10,33.9. bep. lidw. gen. mann. + onz. enk. tou (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (116). Mc 10 (9) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,14. (3) Mc 10,15. (4) Mc 10,23. (5) Mc 10,24. (6) Mc 10,25. (7) Mc 10,29. (8) Mc 10,33. (9) Mc 10,45.

Mc 10,33.11. pass. ind. fut. 3de pers. enk. paradothèsetai (hij zal overgeleverd worden). paradidômi (overleveren)  . Taalgebruik in het NT : paradidômi (overleveren). Taalgebruik in Mc : paradidômi (overleveren).Lat. tradere (trans -dare). Fr. trahir. Ned. overleveren , overgeven. Hebr. mâsar. Bij (Gr. para) langs , naast wordt verondersteld dat er nog iets / iemand anders is. Om die tweeheid beter uit te drukken kan men ook spreken over : tegenover , aan de andere zijde. Zo kan para-didômi betekenen : geven aan de tegenovergestelde , de andere , de tegenstander en in negatieve zin kan het over-leveren betekenen. Mc (1) : Mc 10,33. Een vorm van paradidômi (overleveren) in Mc in 23 verzen. Judas leverde Jezus over aan de hogepriesters... ; zij leverden hem over aan Pilatus en hij leverde Jezus over om gekruisigd te worden. De overlevering aan Pilatus in Mc 15,2 werd voorzegd in Mc 10,33.

Mc 10,33.12. bep. lidw. dat. mann. + onz. mv. tois (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,33.

Mc 10,33.14. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,33.15. bep. lidw. dat. mann. + onz. mv. tois (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,33.

Mc 10,33.17. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,33.19. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,2. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,33. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,49.

Mc 10,33.20. dat.  mann. enk. thanatôi (ter dood) van het zelfst. naamw. thanatos (dood). Taalgebruik in het NT : thanatos (dood). Taalgebruik in Mc : thanatos (dood). Mc (2) : (1) Mc 7,10. (3) Mc 10,33. Een vorm van thanatos (dood) in Mc in 6 verzen : (1) Mc 7,10. (2) Mc 9,1. (3) Mc 10,33. (4) Mc 13,12. (5) Mc 14,34. (6) Mc 14,64.

Mc 10,33.21. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc (555). Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

22. act. ind. fut. 3de pers. mv. paradôsousin (zij zullen overleveren) van het werkw. paradidômi (overleveren)  . Taalgebruik in het NT : paradidômi (overleveren). Taalgebruik in Mc : paradidômi (overleveren).
Mc (2) : (1) Mc 10,33. (2) Mc 13,9. Een vorm van paradidômi (overleveren) in Mc in 23 verzen.

Mc 10,33.23. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,2. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,33. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,49.

Mc 10,33.24. bep. lidw. dat. mann. + onz. mv. tois (de). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc 10 (4) : (1) Mc 10,21. (2) Mc 10,23. (3) Mc 10,24. (4) Mc 10,33.

Mc 10,34 - Mc 10,34 : 273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 - bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,32 - Mc 10,33 - Mc 10,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:34 kai empaixousin aut� kai emptusousin aut� kai mastig�sousin auton kai apoktenousin kai meta treis �meras anast�setai   34 et inludent ei et conspuent eum et flagellabunt eum et interficient eum et tertia die resurget     34 En zij zullen Hem bespotten, en Hem geselen, en Hem bespuwen, en Hem doden; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.   [34] en zij zullen Hem bespotten, op Hem spugen, Hem geselen en ter dood brengen, en na drie dagen zal Hij opstaan.�   [34] Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.�  34 die zullen hem bespotten en bespuwen; ze zullen hem geselen en ter dood brengen, en na drie dagen zal hij opstaan!  34. ils le bafoueront, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront, et apr�s trois jours il ressuscitera. � 

King James Bible.[34] And they shall mock him, and shall scourge him, and shall spit upon him, and shall kill him: and the third day he shall rise again.
Luther-Bibel. 34 Die werden ihn verspotten und anspeien und gei�eln und t�ten, und nach drei Tagen wird er auferstehen.

Tekstuitleg van Mc 10,34.

Mc 10,34.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,34.3. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (109). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,20. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,28. (6) Mc 10,32. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,35. (9) Mc 10,37. (10) Mc 10,39. (11) Mc 10,48. (12) Mc 10,49. (13) Mc 10,51. (14) Mc 10,52.

Mc 10,34.4. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

5. emptuô (spuwen op of in : in iemands gelaat spuwen, uitspuwen). Verwijzing : emptuô (in iemands gelaat spuwen, uitspuwen). Hebr. raq (speeksel) ; râqaq (spuwen). Gr. emptuô < en-ptuô. Lat. conspuere < con -spuere. Ned. spuwen. Eerste lijdensaankondiging : Mc 10,34 : emptusousin (zij zullen bespuwen) // Lc 18,32 : emptusthèsetai (hij zal bespuwd worden). Uitvoering : Mc 14,65 : emptuein (bespuwen). // Mt 26,67 : Tote eneptusan eis to prosôpon autou = Toen spuwden ze naar zijn aangezicht. Deze zin grijpt terug naar Js 50,6 : to de pros�pon mou ouk apestrepsa apo aischun�s emptusmat�n : mijn aangezicht echter heb ik niet afgewend van de schande van bespuwingen. Ook Mt 27,30 : emptusantes eis auton (naar hem gespuwd). In al deze verzen komt de vorm slechts 1X voor in de bijbel.

Mc 10,34.6.. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (109). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,20. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,28. (6) Mc 10,32. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,35. (9) Mc 10,37. (10) Mc 10,39. (11) Mc 10,48. (12) Mc 10,49. (13) Mc 10,51. (14) Mc 10,52.

Mc 10,34.7. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,34.9. pers. voornaamw. acc. mann. enk. auton (hem). Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (146). Mc 10 (8) : (1) Mc 10,1. (2) Mc 10,2. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,17. (5) Mc 10,21. (6) Mc 10,33. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,49.

Mc 10,34.10. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,34.11. act. ind. fut. 3de pers. mv. apoktenousin (zij zullen doden) van het werkw. apokteinô (doden). Taalgebruik in het NT : apokteinô (doden, vermoorden). Taalgebruik in Mc : apokteinô (doden, vermoorden). Gr. kteinô (doden, vermoorden). Lat. occidere < ob-cadere (tegenslaan, doodslaan). Fr. tuer. Ned. doden. Duits : töten. Hebr. mûth - môth. Fr. mourir (Lat. mori). mort (Lat. mors , mortis).
Mc (2) : (1) Mc 9,31. (2) Mc 10,34.

Mc 10,34.12. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,34.13. meta (met , na). Taalgebruik in het NT : meta (na , met). Taalgebruik in Mc : meta (na , met). Voorzetsel. Hebr. `im.
- Lat. cum. Ned. met (Gr. me - ta = met die dingen). D. mit. E. with. Fr. avec (< apud hoc : met dat).
- Lat. post-quam. Ned. na-dat. D. nachdem. Fr. après (< ad pressum = tot ge-perst , opeengeperst ; primere , pressum : persen ). E. after.

Mc 10,34.14. treis (drie). telwoord. Taalgebruik in het NT : telwoorden. Taalgebruik in Mc : telwoorden.
Mc (5) : (1) Mc 8,2. (2) Mc 8,31. (3) Mc 9,5. (4) Mc 9,31. (5) Mc 10,34.

Mc 10,34.15. gen. vr. enk. + acc. vr. mv hèmeras (dagen) van het zelfst. naamw. hèmera (dag). Taalgebruik in het NT : h�mera (dag). Taalgebruik in Mc : h�mera (dag). Mc (11) : (1) Mc 1,13. (2) Mc 5,5. (3) Mc 6,21. (4) Mc 8,31. (5) Mc 9,2. (6) Mc 9,31.  (7) Mc 10,34.  (8) Mc 13,20. (9) Mc 13,32.  (10) Mc 14,1. (11) Mc 14,25.  

Mc 10,34.16. ind. fut. 3de pers. enk. anastèsetai (hij zal opstaan) van het werkw. anistèmi (opstaan). Taalgebruik in het NT : anistèmi (opstaan). Taalgebruik in Mc : anistèmi (opstaan). Mc (2) : (1) Mc 9,31. (2) Mc 10,34.

Evangelie : Mc 10,35-45.

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebede�s, naar Jezus toe en zeiden: "Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen." Hij antwoordde hun: "Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?" Zij zeiden Hem: "Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand moge zitten." Maar Jezus zei hun: "Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word?" Zij antwoordden Hem: "Ja, dat kunnen wij." "Inderdaad", � gaf Jezus toe � "de beker die Ik drink zult gij drinken, en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid." Toen de tien anderen dit hoorden werden ze kwaad op Jakobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: "Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen."

 

274. Jezus en de zonen van Zebedeüs : Mc 10,35-40 -- Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,35 - Mc 10,36 - Mc 10,37 - Mc 10,38 - Mc 10,39 - Mc 10,40 -

Mc 10,35 - Mc 10,35 : 274. Jezus en de zonen van Zebedeüs - Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -- bijbeloverzicht -- taalgebruik -- Mc (Marcus) -- Mc 10 -- Mc 10,35 - Mc 10,36 - Mc 10,37 - Mc 10,38 - Mc 10,39 - Mc 10,40 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10:35 kai prosporeuontai aut� iak�bos kai i�ann�s oi | [duo] | | uioi zebedaiou legontes aut� didaskale thelomen ina o ean ait�s�men se poi�s�s �min 35 et accedunt ad illum Iacobus et Iohannes filii Zebedaei dicentes magister volumus ut quodcumque petierimus facias nobis    35 En tot Hem kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebede�s, zeggende: Meester! wij wilden wel, dat Gij ons deedt, zo wat wij begeren zullen.  [35] Toen kwamen Jakobus* en Johannes, de zonen van Zebede�s, bij Hem: �Meester, we willen U vragen iets voor ons te doen.�  [35] Jakobus en Johannes, de zonen van Zebede�s, kwamen bij hem en zeiden: �Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.� 35 Jakobus en Johannes, de twee zonen van Zebedeüs, komen bij hem lopen en zeggen tot hem: leermeester, wij willen graag dat u voor ons zult doen wat wij u gaan vragen!  35. Jacques et Jean, les fils de Z�b�d�e, avancent vers lui et lui disent : � Ma�tre, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. � 

King James Bible. [35] And James and John, the sons of Zebedee, come unto him, saying, Master, we would that thou shouldest do for us whatsoever we shall desire.
Luther-Bibel. 35 Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die S�hne des Zebed�us, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du f�r uns tust, um was wir dich bitten werden.

Tekstuitleg van Mc 10,35. Het vers Mc 10,35 telt 18 (2 X 3 X 3) woorden , X lettergrepen en 106 (2 X 53) letters. De getalwaarde van Mc 10,35 is 9847 (43 X 229).

Mc 10,35.1. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc (555). Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,35.2. med ind. praes. 3de pers. mv. prosporeuontai (zij begeven zich op weg naar) van het werkw. prosporeuomai (zich op weg begeven naar). Taalgebruik in het NT : prosporeuomai (zich op weg begeven naar). Taalgebruik in Mc : prosporeuomai (zich op weg begeven naar).
Mc (1) : Mc 10,35. Dit is de enigste vorm in Mc.
Samengestelde werkw. van poreuomai (zich op weg begeven , op weg gaan). Taalgebruik in het NT : poreuomai (zich op weg begeven, op weg gaan). Taalgebruik in Mc : poreuomai (zich op weg begeven, op weg gaan). Verschillende vormen in 3 verzen in Mc.
- eisporeuomai (zich op weg begeven). Taalgebruik in het NT : eisporeuomai (zich op weg begeven). Taalgebruik in Mc : eisporeuomai (zich op weg begeven). Verschillende vormen in 8 verzen in Mc.
- ekporeuomai (zich op weg begeven uit). Taalgebruik in het N;T. : ekporeuomai (zich op weg begeven uit). Taalgebruik in Mc : ekporeuomai (zich op weg begeven uit). Verschillende vormen in 11 verzen in Mc.
- paraporeuomai (zich op weg begeven langs). Taalgebruik in het NT : paraporeuomai (zich begeven langs). Taalgebruik in Mc : paraporeuomai (zich begeven langs). Verschillende vormen in 4 verzen.
- prosporeuomai (zich op weg begeven naar). Taalgebruik in het NT : prosporeuomai (zich op weg begeven naar). Taalgebruik in Mc : prosporeuomai (zich op weg begeven naar). In 1 vorm in Mc.

Mc 10,35.3. pers. voornaamw. dat. mann. enk. autô(i) (hem) van het pers. voornaamw. autos. Taalgebruik in het NT : voornaamwoord autos. Taalgebruik in Mc. : voornaamwoord autos.
Mc (109). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,13. (2) Mc 10,18. (3) Mc 10,20. (4) Mc 10,21. (5) Mc 10,28. (6) Mc 10,32. (7) Mc 10,34. (8) Mc 10,35. (9) Mc 10,37. (10) Mc 10,39. (11) Mc 10,48. (12) Mc 10,49. (13) Mc 10,51. (14) Mc 10,52.

Mc 10,35.4. nom. mann. enk. iakôbos (Jakobus). Taalgebruik in het NT : iakôbos (Jakobus). Taalgebruik in Mc : iakôbos (Jakobus).
Mc (2) : (1) Mc 10,35. (2) Mc 13,3. Er zijn twee Jakobussen :
- Jakobus , zoon van Zebedeüs , broer van Johannes.
- Jakobus , zoon van Alfeüs.

Mc 10,35.5. kai (en). Taalgebruik : kai (en) in NT. Taalgebruik in Mc : kai (en). Nevenschikkend voegwoord. Hebr. : waw (verbindingshaak). L. : et. Fr. : et. N. : en. E. : and. D. und.
Mc (555). Mc 10. Van de 52 verzen niet in 15 verzen : (1) Mc 10,3. (2) Mc 10,5. (3) Mc 10,9. (4) Mc 10,15. (5) Mc 10,18. (6) Mc 10,20. (7) Mc 10,22. (8) Mc 10,24. (9) Mc 10,25. (10) Mc 10,27. (11) Mc 10,36. (12) Mc 10,38. (13) Mc 10,40. (14) Mc 10,43. (15) Mc 10,50.

Mc 10,35.6. nom. mann. enk. Iôannès (Johannes). Taalgebruik in het NT : Iôannès (Johannes). Taalgebruik in Mc : Iôannès (Johannes). Hebr. jôchanan. Ned. Johan. D. Johannes. Fr. Jean. E. John.
Mc (3) : (1) Mc 9,38. (2) Mc 10,35. (3) Mc 13,3.

Mc 10,35.7. bep. lidw. nom. mann. mv. hoi (de) van het bep. lidw. ho , hè , to (de, het). Taalgebruik in het NT : bepaald lidwoord. Taalgebruik in Mc : bepaald lidwoord. Gr. to.. , tè... N. : de. E. : the. D. der , die , das enz. Fr. le , la enz. (< lat. aanwijz. voornaamwoord il-lum , il-lam).
Mc (101). Mc 10 (14) : (1) Mc 10,4. (2) Mc 10,8. (3) Mc 10,10. (4) Mc 10,13. (5) Mc 10,23. (6) Mc 10,24. (7) Mc 10,26. (8) Mc 10,31. (9) Mc 10,32. (10) Mc 10,35. (11) Mc 10,37. (12) Mc 10,39. (13)