MATTEÜSEVANGELIE : TAALGEBRUIK A

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van het Matteüsevangelie : Mt : overzicht , Mt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Mt : commentaar ,
Overzicht van het N.T.
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
Hoofdstukken van het Matteüsevangelie :
Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28 .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

Overzicht van de bijbelboeken : OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


WOORDGEBRUIK

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

    Mt 1 Mt 2 Mt 3 Mt 4 Mt 5 Mt 6 Mt 7 Mt 8 Mt 9 Mt 10 Mt 11 Mt 12 Mt 13 Mt 14 Mt 15 Mt 16 Mt 17 Mt 18 Mt 19 Mt 20 Mt 21 Mt 22 Mt 23 Mt 24 Mt 25 Mt 26 Mt 27 Mt 28
                                                           
                                                           
                                                           
                                                         
                                                           
                                                         
                                                           
                                                         
                                                           
                                                           
                                                           

 

A

  akoloutheô (volgen)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
act. ind. pr. 3de p. enk.  + act. imperat. pr. 2de p. enk. akolouthei 16    16 10  14     
act. ind. pr. 3de p. mv.  + act. part. praes. dat. mv. akolouthousin            
act. ind. imperf. 3de p. enk. èkolouthei  15  14  10     
act. ind. fut. 1ste pers. enk. akolouthèsô             
act. imperat. pr. 3de p. enk. akoloutheitô           
act. part. pr. nom. mann. mv. akolouthountes             
act. ind. aor. 3de p. enk. èkolouthèsen            
act. ind. aor. 3de pers. mv. èkolouthèsan  19  18  11    15  17     
act.  ind. aor. 1ste pers. mv. èkolouthèsamen              
10  act. part. aor. nom. mann. mv. akolouthèsantes                
  akoloutheô (volgen)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Apk syn.  ev.  P.  A. b. 

 

  Mt Mt 1 Mt 2 Mt 3 Mt 4 Mt 5 Mt 6 Mt 7 Mt 8 Mt 9 Mt 10 Mt 11 Mt 12 Mt 13 Mt 14 Mt 15 Mt 16 Mt 17 Mt 18 Mt 19 Mt 20 Mt 21 Mt 22 Mt 23 Mt 24 Mt 25 Mt 26 Mt 27 Mt 28
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
11        (1) Mt 4,20 .  (2) Mt 4,22 . (3) Mt 4,25 .       (4) Mt 8,1 . (5) Mt 8,25 .   (6) Mt 9,27 .                                        
                                                       
10                                                         
                                                           

8. - èkolouthèsan (zij volgden). In 11 verzen bij Matteüs: (1) Mt 4,20 . (2) Mt 4,22 . (3) Mt 4,25 . (4) Mt 8,1 . (5) Mt 8,25 . (6) Mt 9,27 . (7) Mt 12,15 . (8) Mt 14,13 . (9) Mt 19,2 . (10) Mt 20,34 . (11) Mt 27,55 .

 

  Mt
    Mt 1 Mt 2 Mt 3 Mt 4 Mt 5 Mt 6 Mt 7 Mt 8 Mt 9 Mt 10 Mt 11 Mt 12 Mt 13 Mt 14 Mt 15 Mt 16 Mt 17 Mt 18 Mt 19 Mt 20 Mt 21 Mt 22 Mt 23 Mt 24 Mt 25 Mt 26 Mt 27 Mt 28
                                                           
                                                           
                                                           
                                                         
                                                           
                                                         
                                                           
                                                         
                                                           
                                                           
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
11   
 
10   
  Mt  

 

- èkolouthèsen (hij volgde) . Verwijzing : akoloutheô (volgen) , zie Mt 4,20 . Actief aorist derde persoon enkelvoud . In negen verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. . In acht verzen in het N.T. . In drie verzen bij Matteüs : (1)  Mt 9,9 . (2) Mt 9,19 . (3) Mt 20,29 .

12. een leerling 13. Jezus 14. een grote menigte
Mt 9,9 Mt 9,19 Mt 20,29
kai (en) kai (en) kai (en)
anastas (opgestaan) egertheis ho Ièsous (Jezus opgestaan)  
èkolouthèsen (volgde)  èkolouthèsen (volgde)  èkolouthèsen (volgde) 
autôi (hem)  autôi (hem)  autôi (hem) 
    ochlus polus (een grote menigte)
68. Roeping van Levi / Matteüs : Mc 2,13-14 - Mt 9,9 - Lc 5,27-28 - Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56 - 276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -

Het meervoud èkolouthèsan (zij volgden) komt in elf verzen bij Matteüs voor : (1) Mt 4,20 . (2) Mt 4,22 . (3) Mt 4,25 . (4) Mt 8,1 . (5) Mt 8,25 . (6) Mt 9,27 . (7) Mt 12,15 . (8) Mt 14,13 . (9) Mt 19,2 . (10) Mt 20,34 . (11) Mt 27,55 .
Het enkelvoud èkolouthèsen (hij volgde) en het meervoud èkolouthèsan (zij volgden) komt samen in veertien verzen bij Matteüs voor . In dertien van de veertien gevallen volgt een persoonlijk voornaamwoord als nadere bepaling op de werkwoordsvorm van akoloutheô (volgen) . In dertien van de veertien gevallen wordt Jezus gevolgd , in Mt 9,19 volgt Jezus iemand .
- èkolouthèsen autôi (hij volgde hem) . Verwijzing : akoloutheô (volgen) , zie Mt 4,20 . In zes verzen in het N.T. . In drie verzen bij Matteüs : (1)  Mt 9,9 . (2) Mt 9,19 . (3) Mt 20,29 . In twee verzen bij Marcus : (1) Mc 2,14 (// Mt 9,9 ) . Mc 14,54 . In één vers bioj Lucas : Lc 5,28 .
- èkolouthèsen autôi (hij volgde hem) behoort tot de buitenkring van het verhaal . Hieraan beantwoordt een begin : kai paragôn ho Ièsous (en Jezus voorbijvoerend) .

- akousas de (gehoord echter) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Participium aorist / verleden deelwoord , nominatief mannelijk enkelvoud bij het onderwerp - soms participiumzin . In vierenvijftig verzen in de bijbel . In drieëndertig verzen in het N.T. ( in zeventien verzen + de = echter) . In acht verzen bij Matteüs : (1) Mt 2,3 (+ de) . (2) Mt 2,22 (+ de) . (3) Mt 4,12 (+ de) . (4) Mt 8,10 (+ de) . (5) Mt 9,12 . (6) Mt 11,2 . (7) Mt 14,13 . (8) Mt 19,22 (+ de) . (Mt 22,7 + de) .

- allos (ander) . Verwijzing : allos (ander) , zie Mt 13,24 .
-- allèn (een andere) . Accusatief vrouwelijk enkelvoud . In zeventien verzen in de bijbel . In acht verzen in het O.T. . In negen verzen in het N.T. . Mt (6) . Mc (1) . Lc (1) . Opb (1) . In zes verzen bij Matteüs : (1) Mt 5,39 : een andere wang . (2) Mt 13,24 : een andere parabel . (3) Mt 13,31 : een andere parabel . (4)  Mt 13,33 : een andere parabel . (5) Mt 19,9 : een andere vrouw . (6)  Mt 21,33 : een andere parabel .

- anagô (omhoogvoeren) . anagô (omhoogvoeren) . Taalgebruik in het N.T. : anagô (omhoogvoeren) . Taalgebruik in Mt : anagô (omhoogvoeren) .

  anagô  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1.  pass. ind. aor. 3de pers. enk. anèchthè    (1) : Mt 4,1              

- Jezus heeft vele malen aan tafel aangelegen . anakeimenou (aanliggend) participium praesens genitief enkelvoud, vinden we in de bijbel slechts in 2 verzen, en wel bij Matteüs. In Mt 9,10-13 maken de Farizeeën opmerkingen aan de leerlingen van Jezus over het feit dat hun meester eet met zondaars en tollenaars. In Mt 26,7 - Mt 26,6-13 - giet een vrouw kostbare olie over Jezus'hoofd. De leerlingen van Jezus zijn geërgerd over die verspilling. Voor Judas is de maat vol; hij besluit Jezus aan de hogepriesters uit te leveren .

- apo (af , van-weg) . apo (af, van-weg) . Taalgebruik in het N.T. : apo (af , van-weg) . Taalgebruik in Mt : apo (af , van-weg) . Voorzetsel .

apo , ap' , af'   Mt Mt 1 Mt 2 Mt 3 Mt 4 Mt 5 Mt 6 Mt 7 Mt 8 Mt 9 Mt 10 Mt 11 Mt 12 Mt 13 Mt 14 Mt 15 Mt 16 Mt 17 Mt 18 Mt 19 Mt 20 Mt 21 Mt 22 Mt 23 Mt 24 Mt 25 Mt 26 Mt 27 Mt 28    
apo  82                                                    
ap'  22                                                             
af'                                                              
105                                                             

- apo (af, van-weg) . Mt (82) . Mt 1 (3) : (1) Mt 1,17 . (2) Mt 1,21 . (3) Mt 1,24 . Mt 4 (2) : (1) Mt 4,17 . (2) Mt 4,25 . Mt 16 (3) : (1) Mt 16,6 . (2) Mt 16,11 . (3) Mt 16,12 .Mt 20 (2) : (1) Mt 20,8 . (2) Mt 20,29 .

- apo tote (apo : voorzetsel + bijwoord van tijd) . In vier verzen in het N.T. : (1) Mt 4,17 . (2) Mt 16,21 . (3) Mt 26,16 . (4) Lc 16,16 . In de drie verzen van Mt staat apo tote (vanaf dan) bij het begin van het vers ; bij Lc staat het midden in het vers . In Mt 26,16 wordt apo tote (vanaf dan) voorafgegaan van het nevenschikkend voegwoord kai (en) .
- apo tote èrxato ho Ièsous (vanaf dan begon Jezus...) . In twee verzen in het N.T. : (1) Mt 4,17 . (2) Mt 16,21 .

- archiereus (hogepriester) . De eerste in de rij van priesters .

archiereus (hogepriester) bijbel  O.T.  N.T.  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk   
nom. enk. archiereus 37 9 28 3 3   4 9 9    
gen. enk. archiereôs 29 13 16 3 4 3 4 1 1    
dat. enk. archierei 10 7 3       2 1      
acc. enk. archierea 16 7 9 1 1   1 1 5    
nom. + acc. mv. archiereis 50   50 12 11 10 9 6 2    
gen. mv. archiereôn 10   10 3 2 1 1 3      
dat. mv. archiereusin 6   6 3 1 1   1      
Totaal   158  36  122  25  22  15  21  22  17     

In het N.T. komt een vorm van het zelfstandig naamwoord archiereus (hogepriester) in 122 verzen voor . Bij Matteüs is dat in vijfentwintig verzen of 20,49 % .

archiereus (hogepriester) Mt 
nom. enk. archiereus 3 : (1) Mt 26,62 . (2) Mt 26,63 . (3) Mt 26,65 .
gen. enk. archiereôs 3 : (1) Mt 26,3 . (2) Mt 26,51 . (3) Mt 26,58 .
dat. enk. archierei  
acc. enk. archierea 1 : Mt 26,57 .
nom. + acc. mv. archiereis 12 : (1) Mt 2,4 . (2) Mt 21,15 . (3) Mt 21,23 . (4) Mt 21,45 . (5) Mt 26,3 (// Mc 14,1 // Lc 22,2) . (6) Mt 26,14 . (7) Mt 26,59 . (8) Mt 27,1 . (9) Mt 27,6 . (10) Mt 27,20 . (11) Mt 27,41 . (12) Mt 27,62 .
gen. mv. archiereôn 3 : (1) Mt 16,21 . (2) Mt 26,47 . (3) Mt 27,12 .
dat. mv. archiereusin 3 : (1) Mt 20,18 . (2) Mt 27,3 . (3) Mt 28,11 .
Totaal   25 

vorm van archiereus (hogepriester)  25 : (1) Mt 2,4 (acc. mv.) . (2) Mt 16,21 (gen. mv.) . (3) Mt 20,18 (dat. mv.) . (4) Mt 21,15 (nom. mv.) . (5) Mt 21,23 (nom. mv.) . (6) Mt 21,45 (nom. mv.) . (7) Mt 26,3 (nom. mv.) . (8) Mt 26,3 (gen. enk.) . (9) Mt 26,14 (acc. mv.) . (10) Mt 26,47 (gen. mv.) . (11) Mt 26,51 (gen. enk.) . (12) Mt 26,57 (acc. enk.) . (13) Mt 26,58 (gen. enk.) . (14) Mt 26,59 (gen. mv.) . (15) Mt 26,62 (nom. enk.) . (16) Mt 26,63 (nom. enk.) . (17) Mt 26,65 (nom. enk.) . (18) Mt 27,1 (nom. mv.) . (19) Mt 27,3 (dat. mv.) . (20) Mt 27,6 (nom. mv.) . (21) Mt 27,12 (gen. mv.) . (22) Mt 27,20 (nom. mv.) . (23) Mt 27,41 (nom. mv.) . (24) Mt 27,62 (nom. mv.) . (25) Mt 28,11 (dat. mv.) .  

De hogepriesters komen voor het eerst ter sprake in de 'kindsheids'verhalen van Mt (Mt 2,4) . Na de belijdenis van Petrus spreekt Jezus zijn eerste lijdensvoorspelling uit (Mt 16,21) , in Mt 20,18 zijn derde lijdensvoorspelling . In Mt 21 komt Jezus in Jeruzalem . Hogepriesters , Farizeeën en ouderen behoren tot zijn toehoorders in de tempel . Het komt weldra tot een confrontatie . Vanaf Mt 26,1 begint het lijdensverhaal .

De nominatief en accusatief meervoud archiereis (priesters) komt in twaalf verzen bij Matteüs :
(1) Mt 2,4 (accusatief ) : tous archiereis kai grammateis tou laou = de hogepriesters en schriftgeleerden van het volk) .
(2) Mt 21,15 : hoi archiereis kai hoi grammateis (de hogepriesters en de schriftgeleerden) .
(3) Mt 21,23 : hoi archiereis kai hoi presbuteroi (de hogepriesters en de oudsten) .
(4) Mt 21,45 : hoi archiereis kai hoi Pharisaioi (de hogepriesters en de Farizeeën) .
(5) Mt 26,3 (// Mc 14,1 // Lc 22,2) : hoi archiereis kai hoi grammateis (de hogepriesters en de schriftgeleerden) .
(6) Mt 26,14 .
(7) Mt 26,59 : hoi archiereis kai hoi presbuteroi (de hogepriesters en de oudsten) .
(8) Mt 27,1 : hoi archiereis kai hoi presbuteroi (de hogepriesters en de oudsten) .
(9) Mt 27,6 .
(10) Mt 27,20 : hoi archiereis kai hoi presbuteroi (de hogepriesters en de oudsten) .
(11) Mt 27,41 .
(12) Mt 27,62 : hoi archiereis kai hoi Pharisaioi (de hogepriesters en de Farizeeën) .
In elf verzen bij Marcus .
In tien verzen bij Lucas : (1) Lc 19,47 (// Mc 11,18 , zie schema Mc 7,1) . (2) Lc 20,1 . (3) Lc 20,19 (// Mc 12,12 // Mt 21,46) . (4) Lc 22,2 (// Mc 14,1 // Mt 26,3) . (5) Lc 22,52 . (6) Lc 22,66 . (7) Lc 23,4 . (8) Lc 23,10 . (9) Lc 23,13 . (10) Lc 24,20 . In negen verzen bij Johannes . In zes verzen in Handelingen : (1) Hnd 4,23 . (2) Hnd 5,24 . (3) Hnd 9,21 . (4) , enz.
- hoi archiereis kai hoi grammateis (de hogepriesters en de schriftgeleerden) . In negen verzen in de bijbel : (1) Mt 21,15 . (2) Mt 26,3 (// Mc 14,1 // Lc 22,2) . (3) Mc 11,27 . (4) Mc 14,1 (// Mt 26,3 // Lc 22,2) . (5) Lc 19,47 (// Mc 11,18 , zie schema Mc 7,1) . (6) Lc 20,1 . (7) Lc 20,19 (// Mc 12,12 // Mt 21,46) . (8) Lc 22,2 (// Mc 14,1 // Mt 26,3) . (9) Lc 23,10 .
- hoi archiereis kai hoi presbuteroi (de hogepriesters en de oudsten) . In zeven verzen in het N.T. : (1) Mt 21,23 . (2) Mt 26,59 . (3) Mt 27,1 . (4) Mt 27,20 . (5) Mc 14,53 . (6) Hnd 4,23 . (7) Hnd 25,15 .
- hoi archiereis kai hoi Pharisaioi (de hogepriesters en de Farizeeën) . In vier verzen in het N.T. : (1) Mt 21,45 . (2) Mt 27,62 . (3) Joh 11,47 . (4) Joh 11,57 .

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mt 2,4 Mt 21,15 Mt 21,23 Mt 21,45 Mt 26,3 Mt 26,14
 kai (en)      Kai (en)  Tote (Daarop)  
sunagagôn (verzameld)   idontes de (gezien echter)  prosèlthon autôi didaskonti (kwamen naderbij hem terwijl hij onderwees)  akousantes (gehoord)  sunèchtèsan (verzamelden zich)  
pantas tous archiereis (al de hogepriesters) hoi archiereis (de hogepriesters)  hoi archiereis (de hogepriesters)  hoi archiereis (de hogepriesters)  hoi archiereis (de hogepriesters)   pros tous archiereis (naar de hogepriesters)
 kai grammateis tou laou (en - al de - schriftgeleerden van het volk)  kai hoi grammateis (en de schriftgeleerden)  kai hoi presbuteroi tou laou (en de oudsten van het volk) kai hoi Farisaioi (en de Farizeeën)   kai hoi presbuteroi tou laou (en de oudsten van het volk)  
        hina (opdat zij) ton Ièsoun  (Jezus) dolôi kratèsôsin kai apokteinôsin (met list zouden overweldigen en doden)   
11. Huldiging van de magiërs : Mt 2,1-12 283. Tempelreiniging : Mc 11,15-17 - Mt 21,12-13 - Lc 19,45-46  287. Vraag naar Jezus'macht : Mc 11,27-33 - Mt 21,23-27 - Lc 20,1-8 - 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 317. Complot tegen Jezus : Mc 14,1-2 - Mt 26,1-5 - Lc 22,1-2 319. Verraad van Judas : Mc 14,10-11 - Mt 26,14-16 - Lc 22,3-6

7. 8. 9. 10. 11. 12.
Mt 26,59  Mt 27,1 Mt 27,6   Mt 27,20 Mt 27,41 Mt 27,62
  Prôïas de genomenès ('s morgens echter)      homoios (op gelijke wijze)  Tèi de epaurion ('s anderdaags 's morgens) 
  sumboulion elabon (namen zij het besluit)        sunèchtèsan (verzamelden zich) 
 hoi de archiereis (de hogepriesters echter) pantes hoi archiereis (alle hogepriesters)  hoi de archiereis (de hogepriesters echter)   hoi de archiereis (de hogepriesters echter)  kai hoi archiereis (ook de hogepriesters)  ... hoi archiereis (de hogepriesters)  
kai to sunedrion holon (en het hele sanhedrin)  ezètoun (zochten) ...  kai hoi presbuteroi tou laou (en de oudsten van het volk) ...    kai hoi presbuteroi (en de oudsten)...  meta tôn grammateôn kai presbuterôn (met de schriftgeleerden en de oudsten)  kai hoi Farisaioi (en de Farizeeën)  
hopôs (opdat zij) auton (hem) thanatôsôsin (zouden doden) hôste (om) thanatôsai auton (hem te doden)     hina... (opdat zij)  ton de Ièsoun (Jezus echter)apolesôsin (zouden ombrengen)    
332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 336. Naar Pilatus Mc 15,1 - Mt 27,1-2 - Lc 22,66-71 - Lc 23,1 337. Einde van Judas : Mt 27,3-10 343. Soldaten bespotten Jezus Mc 15,16-20 - Mt 27,27-31 346. Bespotting van de gekruisigde Jezus : Mc 15,27-32 - Mt 27,38-44 - Lc 23,35-43 350. Wacht bij het graf : - Mt 27,62-66

- hogepriester - Farizeeër - schriftgeleerde - oudere

    archiereus (hogepriester) farisaios (Farizeeër) grammateus (schriftgeleerde) presbuteros (oudere)  
archiereus (hogepriester) 25  7 : 2 6 11  
farisaios (Farizeeër) 28  2 16 10    
grammateus (schriftgeleerde) 22  2 10 6 4  
presbuteros (oudere) 12  11   4    
             

Een vorm van archiereus (hogepriester)  25 : (1) Mt 2,4 (acc. mv.) . (2) Mt 16,21 (gen. mv.) . (3) Mt 20,18 (dat. mv.) . (4) Mt 21,15 (nom. mv.) . (5) Mt 21,23 (nom. mv.) . (6) Mt 21,45 (nom. mv.) . (7) Mt 26,3 (nom. mv.) . (8) Mt 26,3 (gen. enk.) . (9) Mt 26,14 (acc. mv.) . (10) Mt 26,47 (gen. mv.) . (11) Mt 26,51 (gen. enk.) . (12) Mt 26,57 (acc. enk.) . (13) Mt 26,58 (gen. enk.) . (14) Mt 26,59 (gen. mv.) . (15) Mt 26,62 (nom. enk.) . (16) Mt 26,63 (nom. enk.) . (17) Mt 26,65 (nom. enk.) . (18) Mt 27,1 (nom. enk.) . (19) Mt 27,3 (dat. mv.) . (20) Mt 27,6 (nom. mv.) . (21) Mt 27,12 (gen. mv.) . (22) Mt 27,20 (nom. mv.) . (23) Mt 27,41 (nom. mv.) . (24) Mt 27,62 (nom. mv.) . (25) Mt 28,11 (dat. mv.) .  

Een vorm van farisaios (Farizeeër) : nom. + gen. mv. 28 : (1) Mt 3,7 (gen.) . (2) Mt 5,20 (gen.) . (3) Mt 9,11 (nom.) . (4) Mt 9,14 (nom.) . (5) Mt 9,34 (nom.) . (6) Mt 12,2 (nom.) . (7) Mt 12,14 (nom.) . (8) Mt 12,24 (nom.) . (9) Mt 12,38 (gen.) . (10) Mt 15,1 (nom.) . (11) Mt 15,12 (nom.) . (12) Mt 16,1 (nom.) . (13) Mt 16,6 (gen.) . (14) Mt 16,11 (gen.) . (15) Mt 16,12 (gen.) .  (16) Mt 19,3 (nom.) . (17) Mt 21,45 (nom.) . (18) Mt 22,15 (nom.) . (19) Mt 22,34 (nom.) . (20) Mt 22,41 (gen.) . (21) Mt 23,2 (nom.) . (22) Mt 23,13 (nom.) . (23) Mt 23,15 (nom.) . (24) Mt 23,23 (nom.) . (25) Mt 23,25 (nom.) . (26) Mt 23,27 (nom.) . (27) Mt 23,29 (nom.) . (28) Mt 27,62 (nom.) .

Een vorm van grammateus (schriftgeleerde) .  (1) Mt 2,4 (acc. mv) . (2) Mt 5,20 (gen. mv.) . (3) Mt 7,29 (nom. mv.) . (4) Mt 8,19 (nom. enk.) . (5) Mt 9,3 (gen. mv.) . (6) Mt 12,38 (gen. mv.) . (7) Mt 13,52 (nom. enk.) . (8) Mt 15,1 (nom. mv.) . (9) Mt 16,21 (gen. mv.) . (10) Mt 17,10 (nom. mv.) . (11) Mt 20,18 (dat. mv.) . (12) Mt 21,15 (nom. mv.) . (13) Mt 23,2 (nom. mv.) . (14) Mt 23,13 (voc. mv.) . (15) Mt 23,15 (voc. mv.) . (16) Mt 23,23 (voc. mv.) . (17) Mt 23,25 (voc. mv.) . (18) Mt 23,27 (voc. mv.) . (19) Mt 23,29 (voc. mv.) . (20) Mt 23,34 (acc. mv.) . (21) Mt 26,57 (nom. mv.) . (22) Mt 27,41 (nom. mv.) .  

Een vorm van presbuteros (oudere) 12 : (1) Mt 15,2 (gen. mv.) . (2) Mt 16,21 (gen. mv.) . (3) Mt 21,23 (nom. mv.) . (4) Mt 26,3 (nom. mv.) . (5) Mt 26,47 (gen. mv.) . (6) Mt 26,57 (nom. mv.) . (7) Mt 27,1 (nom. mv.) . (8) Mt 27,3 (dat. mv.) . (9) Mt 27,12 (gen. mv.) . (10) Mt 27,20 (nom. mv.) . (11) Mt 27,41 (gen. mv.) . (12) Mt 28,12 (gen. mv.) .

Een vorm van   Mt 2 Mt 3 Mt 5 Mt 8 Mt 9 Mt 12 Mt 13
archiereus (hogepriester)  (1) Mt 2,4 (acc. mv.)             

farisaios (Farizeeër) : nom. + gen. mv. 

  (1) Mt 3,7 (gen.) .  (2) Mt 5,20 (gen.) .    (3) Mt 9,11 (nom.) . (4) Mt 9,14 (nom.) . (5) Mt 9,34 (nom.) .  (6) Mt 12,2 (nom.) . (7) Mt 12,14 (nom.) . (8) Mt 12,24 (nom.) . (9) Mt 12,38 (gen.) .   
grammateus (schriftgeleerde) .   (1) Mt 2,4 (acc. mv) .    (2) Mt 5,20 (gen. mv.) .   (4) Mt 8,19 (nom. enk.) .  (5) Mt 9,3 (gen. mv.) .  (6) Mt 12,38 (gen. mv.) .  (7) Mt 13,52 (nom. enk.) . 
presbuteros (oudere)                

een vorm van  Mt 15 Mt 16 Mt 17 Mt 19 Mt 20 Mt 21 Mt 22  
archiereus (hogepriester)   (2) Mt 16,21 (gen. mv.) .      (3) Mt 20,18 (dat. mv.) .  (4) Mt 21,15 (nom. mv.) . (5) Mt 21,23 (nom. mv.) . (6) Mt 21,45 (nom. mv.) .     
farisaios (Farizeeër) : nom. + gen. mv.  (10) Mt 15,1 (nom.) . (11) Mt 15,12 (nom.) .  (12) Mt 16,1 (nom.) . (13) Mt 16,6 (gen.) . (14) Mt 16,11 (gen.) . (15) Mt 16,12 (gen.) .      (16) Mt 19,3 (nom.) .    (17) Mt 21,45 (nom.) .  (18) Mt 22,15 (nom.) . (19) Mt 22,34 (nom.) . (20) Mt 22,41 (gen.) .   
grammateus (schriftgeleerde) .   (8) Mt 15,1 (nom. mv.) .  (9) Mt 16,21 (gen. mv.) .   (10) Mt 17,10 (nom. mv.) .    (11) Mt 20,18 (dat. mv.) .   (12) Mt 21,15 (nom. mv.) .     
presbuteros (oudere)   (1) Mt 15,2 (gen. mv.) .  (2) Mt 16,21 (gen. mv.) .        (3) Mt 21,23 (nom. mv.) .     

een vorm van  Mt 23 Mt 26 Mt 27 Mt 28  
archiereus (hogepriester)   (7) Mt 26,3 (nom. mv.) . (8) Mt 26,3 (gen. enk.) . (9) Mt 26,14 (acc. mv.) . (10) Mt 26,47 (gen. mv.) . (11) Mt 26,51 (gen. enk.) . (12) Mt 26,57 (acc. enk.) . (13) Mt 26,58 (gen. enk.) . (14) Mt 26,59 (gen. mv.) . (15) Mt 26,62 (nom. enk.) . (16) Mt 26,63 (nom. enk.) . (17) Mt 26,65 (nom. enk.) .  (18) Mt 27,1 (nom. enk.) . (19) Mt 27,3 (dat. mv.) . (20) Mt 27,6 (nom. mv.) . (21) Mt 27,12 (gen. mv.) . (22) Mt 27,20 (nom. mv.) . (23) Mt 27,41 (nom. mv.) . (24) Mt 27,62 (nom. mv.) .   (25) Mt 28,11 (dat. mv.) .     
farisaios (Farizeeër) : nom. + gen. mv.  (21) Mt 23,2 (nom.) . (22) Mt 23,13 (nom.) . (23) Mt 23,15 (nom.) . (24) Mt 23,23 (nom.) . (25) Mt 23,25 (nom.) . (26) Mt 23,27 (nom.) . (27) Mt 23,29 (nom.) .    (28) Mt 27,62 (nom.) .     
grammateus (schriftgeleerde) .   (13) Mt 23,2 (nom. mv.) . (14) Mt 23,13 (voc. mv.) . (15) Mt 23,15 (voc. mv.) . (16) Mt 23,23 (voc. mv.) . (17) Mt 23,25 (voc. mv.) . (18) Mt 23,27 (voc. mv.) . (19) Mt 23,29 (voc. mv.) . (20) Mt 23,34 (acc. mv.) .   (21) Mt 26,57 (nom. mv.) .  (22) Mt 27,41 (nom. mv.) .     
presbuteros (oudere)     (4) Mt 26,3 (nom. mv.) . (5) Mt 26,47 (gen. mv.) . (6) Mt 26,57 (nom. mv.) .    (7) Mt 27,1 (nom. mv.) . (8) Mt 27,3 (dat. mv.) . (9) Mt 27,12 (gen. mv.) . (10) Mt 27,20 (nom. mv.) . (11) Mt 27,41 (gen. mv.) .  (12) Mt 28,12 (gen. mv.) .   

hogepriesters en Farizeeën

een vorm van  Mt 21 Mt 27  
archiereus (hogepriester) (4) Mt 21,15 (nom. mv.) . (5) Mt 21,23 (nom. mv.) . (6) Mt 21,45 (nom. mv.) .  (18) Mt 27,1 (nom. enk.) . (19) Mt 27,3 (dat. mv.) . (20) Mt 27,6 (nom. mv.) . (21) Mt 27,12 (gen. mv.) . (22) Mt 27,20 (nom. mv.) . (23) Mt 27,41 (nom. mv.) . (24) Mt 27,62 (nom. mv.) .    
farisaios (Farizeeër) : nom. + gen. mv.  (17) Mt 21,45 (nom.) .  (28) Mt 27,62 (nom.) .   
grammateus (schriftgeleerde) .   (12) Mt 21,15 (nom. mv.) .  (22) Mt 27,41 (nom. mv.) .   
presbuteros (oudere)   (3) Mt 21,23 (nom. mv.) .  (7) Mt 27,1 (nom. mv.) . (8) Mt 27,3 (dat. mv.) . (9) Mt 27,12 (gen. mv.) . (10) Mt 27,20 (nom. mv.) . (11) Mt 27,41 (gen. mv.) .   
hogepriesters en Farizeeën (1) Mt 21,45 (nom.) . (28) Mt 27,62 (nom.) . 2

hogepriesters en schriftgeleerden

Een vorm van   Mt 2 Mt 16 Mt 20 Mt 21 Mt 26 Mt 27
archiereus (hogepriester)  (1) Mt 2,4 (acc. mv.)  (2) Mt 16,21 (gen. mv.) .  (3) Mt 20,18 (dat. mv.) .  (4) Mt 21,15 (nom. mv.) . (5) Mt 21,23 (nom. mv.) . (6) Mt 21,45 (nom. mv.) .  (7) Mt 26,3 (nom. mv.) . (8) Mt 26,3 (gen. enk.) . (9) Mt 26,14 (acc. mv.) . (10) Mt 26,47 (gen. mv.) . (11) Mt 26,51 (gen. enk.) . (12) Mt 26,57 (acc. enk.) . (13) Mt 26,58 (gen. enk.) . (14) Mt 26,59 (gen. mv.) . (15) Mt 26,62 (nom. enk.) . (16) Mt 26,63 (nom. enk.) . (17) Mt 26,65 (nom. enk.) .  (18) Mt 27,1 (nom. enk.) . (19) Mt 27,3 (dat. mv.) . (20) Mt 27,6 (nom. mv.) . (21) Mt 27,12 (gen. mv.) . (22) Mt 27,20 (nom. mv.) . (23) Mt 27,41 (nom. mv.) . (24) Mt 27,62 (nom. mv.) .  

farisaios (Farizeeër) : nom. + gen. mv. 

  (12) Mt 16,1 (nom.) . (13) Mt 16,6 (gen.) . (14) Mt 16,11 (gen.) . (15) Mt 16,12 (gen.) .     (17) Mt 21,45 (nom.) .    (28) Mt 27,62 (nom.) . 
grammateus (schriftgeleerde) .   (1) Mt 2,4 (acc. mv) .  (9) Mt 16,21 (gen. mv.) .   (11) Mt 20,18 (dat. mv.) .   (12) Mt 21,15 (nom. mv.) .  (21) Mt 26,57 (nom. mv.) .  (22) Mt 27,41 (nom. mv.) . 
presbuteros (oudere)     (2) Mt 16,21 (gen. mv.) .    (3) Mt 21,23 (nom. mv.) .  (4) Mt 26,3 (nom. mv.) . (5) Mt 26,47 (gen. mv.) . (6) Mt 26,57 (nom. mv.) .    (7) Mt 27,1 (nom. mv.) . (8) Mt 27,3 (dat. mv.) . (9) Mt 27,12 (gen. mv.) . (10) Mt 27,20 (nom. mv.) . (11) Mt 27,41 (gen. mv.) . 
hogepriesters en schriftgeleerden (1) Mt 2,4 (acc. mv) . (1) Mt 16,21 (gen. mv.) . (1) Mt 20,18 (dat. mv.) .   (1) Mt 21,15 (nom. mv.) .  (1) Mt 26,57 (nom. mv.) . (1) Mt 27,41 (nom. mv.) . 

hogepriesters en ouderen

een vorm van  Mt 16 Mt 21 Mt 26 Mt 27 Mt 28  
archiereus (hogepriester) (2) Mt 16,21 (gen. mv.) .  (4) Mt 21,15 (nom. mv.) . (5) Mt 21,23 (nom. mv.) . (6) Mt 21,45 (nom. mv.) .  (7) Mt 26,3 (nom. mv.) . (8) Mt 26,3 (gen. enk.) . (9) Mt 26,14 (acc. mv.) . (10) Mt 26,47 (gen. mv.) . (11) Mt 26,51 (gen. enk.) . (12) Mt 26,57 (acc. enk.) . (13) Mt 26,58 (gen. enk.) . (14) Mt 26,59 (gen. mv.) . (15) Mt 26,62 (nom. enk.) . (16) Mt 26,63 (nom. enk.) . (17) Mt 26,65 (nom. enk.) .  (18) Mt 27,1 (nom. enk.) . (19) Mt 27,3 (dat. mv.) . (20) Mt 27,6 (nom. mv.) . (21) Mt 27,12 (gen. mv.) . (22) Mt 27,20 (nom. mv.) . (23) Mt 27,41 (nom. mv.) . (24) Mt 27,62 (nom. mv.) .   (25) Mt 28,11 (dat. mv.) .     
farisaios (Farizeeër) : nom. + gen. mv.  (12) Mt 16,1 (nom.) . (13) Mt 16,6 (gen.) . (14) Mt 16,11 (gen.) . (15) Mt 16,12 (gen.) .   (17) Mt 21,45 (nom.) .    (28) Mt 27,62 (nom.) .     
grammateus (schriftgeleerde) .   (9) Mt 16,21 (gen. mv.) .   (12) Mt 21,15 (nom. mv.) .  (21) Mt 26,57 (nom. mv.) .  (22) Mt 27,41 (nom. mv.) .     
presbuteros (oudere)   (2) Mt 16,21 (gen. mv.) .  (3) Mt 21,23 (nom. mv.) .  (4) Mt 26,3 (nom. mv.) . (5) Mt 26,47 (gen. mv.) . (6) Mt 26,57 (nom. mv.) .    (7) Mt 27,1 (nom. mv.) . (8) Mt 27,3 (dat. mv.) . (9) Mt 27,12 (gen. mv.) . (10) Mt 27,20 (nom. mv.) . (11) Mt 27,41 (gen. mv.) .  (12) Mt 28,12 (gen. mv.) .   
hogepriesters en ouderen 1 : Mt 16,21 (gen. mv.) .  1 : Mt 21,23 (nom. mv.) .  3 : (1) Mt 26,3 (nom. mv.) . (2) Mt 26,47 (gen. mv.) . (3) Mt 26,57 5 : (7) Mt 27,1 (nom. mv.) . (8) Mt 27,3 (dat. mv.) . (9) Mt 27,12 (gen. mv.) . (10) Mt 27,20 (nom. mv.) . (11) Mt 27,41 (gen. mv.) .  1 : Mt 28,11 -   Mt 28,12 11 

In elf van de vijfentwintig verzen komen de hogepriesters en de ouderen (van het volk) samen voor . In elf van de twaalf verzen komen de ouderen samen met de hogepriesters voor . In Mt 15,2 wordt naar de traditie van de ouderen verwezen . Ze zijn er niet aanwezig . We kunnen besluiten dat in Mt de ouderen steeds met de hogepriesters voorkomen , in vijf hoofdstukken van Mt .

In zeven verzen zijn de hogepriesters niet vergezeld van een groep . Dit is slechts wanneer er van hogepriester in het enkelvoud sprake is (nom. enk. : 3 : (1) Mt 26,62 . (2) Mt 26,63 . (3) Mt 26,65 . gen. enk. : 3 : (1) Mt 26,3 . (2) Mt 26,51 . (3) Mt 26,58 . acc. enk. : 1 : Mt 26,57 ) . Deze verzen staan in Mt 26 , het eerste hoofdstuk van het lijdensverhaal .

Een overzicht

  archiereus (hogepriester) (25) farisaios (Farizeeër) (28) grammateus (schriftgeleerde) (22) presbuteros (oudere) (12)  
archiereus (hogepriester)   2 6 11  
farisaios (Farizeeër) 2   10    
grammateus (schriftgeleerde) 6 10   4  
presbuteros (oudere) 11   4    
afzonderlijk 16   

  archiereus (hogepriester) (25) farisaios (Farizeeër) (28) grammateus (schriftgeleerde) (22) presbuteros (oudere) (12)  
archiereus (hogepriester)   2 : 2 : (1) Mt 21,45 (nom.) . (2) Mt 27,62 (nom.) . 6 : (1) Mt 2,4 (acc. mv) . (2) Mt 16,21 (gen. mv.) . (3) Mt 20,18 (dat. mv.) . (4) Mt 21,15 (nom. mv.) . (5) Mt 26,57 (nom. mv.) . (6) Mt 27,41 (nom. mv.) .  11 : (1) Mt 16,21 (gen. mv.) . (2) Mt 21,23 (nom. mv.) . (3) Mt 26,3 (nom. mv.) . (4) Mt 26,47 (gen. mv.) . (5) Mt 26,57 . (6) Mt 27,1 (nom. mv.) . (7) Mt 27,3 (dat. mv.) . (8) Mt 27,12 (gen. mv.) . (9) Mt 27,20 (nom. mv.) . (10) Mt 27,41 (gen. mv.) . (11) Mt 28,11 -   Mt 28,12 .  
farisaios (Farizeeër) 2 : 2 : (1) Mt 21,45 (nom.) . (2) Mt 27,62 (nom.) .   10 : (1) Mt 5,20 (gen. mv.) .  (2) Mt 12,38 (gen. mv.) . (3) Mt 15,1 (nom. mv.) . (4) Mt 23,2 (nom. mv.) . (5) Mt 23,13 (voc. mv.) . (6) Mt 23,15 (voc. mv.) . (7) Mt 23,23 (voc. mv.) . (8) Mt 23,25 (voc. mv.) . (9) Mt 23,27 (voc. mv.) . (107) Mt 23,29 (voc. mv.) .   
grammateus (schriftgel. 6 : (1) Mt 2,4 (acc. mv) . (2) Mt 16,21 (gen. mv.) . (3) Mt 20,18 (dat. mv.) . (4) Mt 21,15 (nom. mv.) . (5) Mt 26,57 (nom. mv.) . (6) Mt 27,41 (nom. mv.) .  10 : (1) Mt 5,20 (gen. mv.) .  (2) Mt 12,38 (gen. mv.) . (3) Mt 15,1 (nom. mv.) . (4) Mt 23,2 (nom. mv.) . (5) Mt 23,13 (voc. mv.) . (6) Mt 23,15 (voc. mv.) . (7) Mt 23,23 (voc. mv.) . (8) Mt 23,25 (voc. mv.) . (9) Mt 23,27 (voc. mv.) . (107) Mt 23,29 (voc. mv.) .    4 : (1) Mt 15,1 + Mt 15,2 (gen. mv.) . (2) Mt 16,21 (gen. mv.) . (3) (6) Mt 26,57 (nom. mv.) .    (4) Mt 27,41 (gen. mv.) .   
presbuteros (oudere) 11 : (1) Mt 16,21 (gen. mv.) . (2) Mt 21,23 (nom. mv.) . (3) Mt 26,3 (nom. mv.) . (4) Mt 26,47 (gen. mv.) . (5) Mt 26,57 . (6) Mt 27,1 (nom. mv.) . (7) Mt 27,3 (dat. mv.) . (8) Mt 27,12 (gen. mv.) . (9) Mt 27,20 (nom. mv.) . (10) Mt 27,41 (gen. mv.) . (11) Mt 28,11 -   Mt 28,12 . -   4 : (1) Mt 15,1 + Mt 15,2 (gen. mv.) . (2) Mt 16,21 (gen. mv.) . (3) (6) Mt 26,57 (nom. mv.) .    (4) Mt 27,41 (gen. mv.) .     
afzonderlijk  8 : (1) Mt 26,3 (gen. enk.) . (2) Mt 26,51 (gen. enk.) . (3) Mt 26,57 (acc. enk.) . (4) Mt 26,58 (gen. enk.) . (5) Mt 26,62 (nom. enk.) . (6) Mt 26,63 (nom. enk.) . (7) Mt 26,65 (nom. enk.) . (8) Mt 27,1 (nom. enk.)  16 : (1) Mt 3,7 (gen.) . (2) Mt 9,11 (nom.) . (3) Mt 9,14 (nom.) . (4) Mt 9,34 (nom.) . (5) Mt 12,2 (nom.) . (6) Mt 12,14 (nom.) . (7) Mt 12,24 (nom.) . (8) Mt 15,12 (nom.) . (9) Mt 16,1 (nom.) . (10) Mt 16,6 (gen.) . (11) Mt 16,11 (gen.) . (12) Mt 16,12 (gen.) .  (13) Mt 19,3 (nom.) . (14) Mt 22,15 (nom.) . (15) Mt 22,34 (nom.) . (16) Mt 22,41 (gen.) .   5 : (1) Mt 8,19 (nom. enk.) . (2) Mt 9,3 (gen. mv.) . (3) Mt 13,52 (nom. enk.) . (4) Mt 17,10 (nom. mv.) . (5) Mt 23,34 (acc. mv.) . (1) Mt 15,2 (gen. mv.) .    

- voornaamwoord autos . pers. voornaamw. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mt. : voornaamwoord autos .

  autos Mt Mt 1 Mt 2 Mt 3 Mt 4 Mt 5 Mt 6 Mt 7 Mt 8 Mt 9 Mt 10 Mt 11 Mt 12 Mt 13 Mt 14 Mt 15 Mt 16 Mt 17 Mt 18 Mt 19 Mt 20 Mt 21 Mt 22 Mt 23 Mt 24 Mt 25 Mt 26 Mt 27 Mt 28
1 nom. mann. enk. autos   12                                                         
2 gen. mann. enk. autou  225                                                         
3 dat. mann. enk. autô(i)  159                                                       
4 acc. mann. enk. auton   114                                                         
  totaal 510                                                         

3.

Mt 20 (7) : (1) Mt 20,7 . (2) Mt 20,20 . (3) Mt 20,21 . (4) Mt 20,22 . (5) Mt 20,29 . (6) Mt 20,33 . (7) Mt 20,34 .