MATTEÜSEVANGELIE : TAALGEBRUIK

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van het Matteüsevangelie : Mt : overzicht , Mt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Mt : commentaar ,
Overzicht van het N.T.
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
Hoofdstukken van het Matteüsevangelie :
Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28 .


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

Overzicht van de bijbelboeken : OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


WOORDGEBRUIK

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

  Mt 1 Mt 2 Mt 3 Mt 4 Mt 5 Mt 6 Mt 7 Mt 8 Mt 9 Mt 10 Mt 11 Mt 12 Mt 13 Mt 14 Mt 15 Mt 16 Mt 17 Mt 18 Mt 19 Mt 20 Mt 21 Mt 22 Mt 23 Mt 24 Mt 25 Mt 26 Mt 27 Mt 28    
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

 

K

- kai (en) . kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mt : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und . Meestal wordt het gebruikt als voegwoord tussen twee nevenschikkende zinnen of tussen twee zinsdelen . Het komt voor bij het begin van een pericope of bij het begin van een zin ondanks de verandering van personage of van situatie .

kai (en)  Mt Mt 1 Mt 2 Mt 3 Mt 4 Mt 5 Mt 6 Mt 7 Mt 8 Mt 9 Mt 10 Mt 11 Mt 12 Mt 13 Mt 14 Mt 15 Mt 16 Mt 17 Mt 18 Mt 19 Mt 20 Mt 21 Mt 22 Mt 23 Mt 24 Mt 25 Mt 26 Mt 27 Mt 28
verzen  1071                               28      30                   
kai (en) 705                                16      18                   
verschil 366                               12      12                   

kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in N.T. . Taalgebruik in Mt : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and . D. und .
Mt (705) . Mt 16 telt achtentwintig verzen . kai (en) komt in zestien verzen in Mt 16 voor : (1) Mt 16,1 . (2) Mt 16,3 . (3) Mt 16,4 . (4) Mt 16,5 . (5) Mt 16,6 . (6) Mt 16,9 . (7) Mt 16,10 . (8) Mt 16,11 . (9) Mt 16,12 . (10) Mt 16,17 . (11) Mt 16,18 . (12) Mt 16,19 . (13) Mt 16,21 . (14) Mt 16,22 . (15) Mt 16,24 . (16) Mt 16,27 . In vier verzen bij het begin van het vers : (1) Mt 16,1 . (2) Mt 16,3 . (4) Mt 16,5 . (14) Mt 16,22 .

Mt 19 (18 / 30) .

kai (en) . Verwijzing : kai (en) , zie Mt 1,2 . Nevenschikkend voegwoord . In 26980 verzen in de bijbel . In 5113 verzen in het N.T. . Mt (705) . Mc (555) . Lc (822) . Joh (530) . Hnd (660) . Apk (371) .
In dertig verzen in Mt 9 . Niet in volgende acht verzen : (1) Mt 9,12 . (2) Mt 9,21 . (3) Mt 9,29 . (4) Mt 9,31 . (5) Mt 9,32 . (6) Mt 9,34 . (7) Mt 9,37 . (8) Mt 9,38 .

- karpos (vrucht) .

karpos (vrucht) bijbel  O.T.  N.T.  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk     
nom. enk. karpos 27 19 8 1 1 1 1   4      
gen. enk. karpou 18 14 4 1   2   1        
dat. enk. karpô(i) 2 1 1           1      
acc. enk. karpon 88 54 34 6 3 6 7   11 1    
nom. mv. karpoi 5 5                    
gen. mv. karpôn 22 16 6 3 1       2      
dat. mv. karpois                        
acc. mv. karpous 20 12 8 5   2       1      
Totaal   182 121 61 16 5 11 8 1 18    

karpos (vrucht) Mt  Mc   Lc 
nom. enk. karpos 1 : Mt 21,19 . 1 : Mc 4,29 . 1 : Lc 1,42 .
gen. enk. karpou 1 : Mt 12,33 .   2 : (1) Lc 6,44 . (2) Lc 20,10 .
acc. enk. karpon 6 : (1) Mt 3,8 . (2) Mt 3,10 . (3) Mt 7,19 . (4) Mt 12,33 . (5) Mt 13,8 . (6) Mt 13,26 . 3 : (1) Mc 4,7 . (2) Mc 4,8 . (3) Mc 11,14 . 6 : (1) Lc 3,9 . (2) Lc 6,43 . (3) Lc 8,8 . (4) Lc 13,6 . (5) Lc 13,7 . (6) Lc 13,9 .
gen. mv. karpôn 3 : (1) Mt 7,16 . (2) Mt 7,20 . (3) Mt 21,34 . 1 : Mc 12,2 .  
acc. mv. karpous 5 : (1) Mt 7,17 . (2) Mt 7,18 . (3) Mt 21,34 . (4) Mt 21,41 . (5) Mt 21,43 .   2 : (1) Lc 3,8 . (2) Lc 12,17 .
Totaal   16 5 11

karpos (vrucht) Mt 
nom. enk. karpos

1 : Mt 21,19 // (karpon : Mc 11,14) // (karpon : (4) Lc 13,6 . (5) Lc 13,7) .

gen. enk. karpou 1 : Mt 12,33 // (karpôn : (1) Mt 7,16) .// (karpôn : (2) Mt 7,20) // (1) Lc 6,44 .
acc. enk. karpon 6 : (1) Mt 3,8 // (3) Mt 7,19 . // (karpous : (1) Lc 3,8) . (2) Mt 3,10 // (1) Lc 3,9 . (4) Mt 12,33 // (karpous : (1) Mt 7,17 + (2) Mt 7,18 .// (2) Lc 6,43 . (5) Mt 13,8 // (1) Mc 4,7 . (2) Mc 4,8 // (3) Lc 8,8 . (6) Mt 13,26 .
gen. mv. karpôn 3 : (1) Mt 7,16 , zie (karpou : Mt 12,33) . (2) Mt 7,20 , zie (karpou : Mt 12,33) . (3) Mt 21,34 .
acc. mv. karpous 5 : (1) Mt 7,17 , zie (karpon : (4) Mt 12,33) . (2) Mt 7,18 , zie (karpon : (4) Mt 12,33) . (3) Mt 21,34 // (karpôn : Mc 12,2) // (karpou : (2) Lc 20,10 . (4) Mt 21,41 . (5) Mt 21,43 .
Totaal   16

                 
Mt 3,10 Mt 3,8 Mt 7,19 Mt 12,33       Mt 13,8 Mt 13,26
pan oun dendron (elke boom derhalve)   pan dendron (elke boom derhalve)          kai (en)  
mè poiôn (niet voortbrengend) poièsate oun (brengt derhalve voort) mè poiôn (niet voortbrengend) è poièsate (of maken jullie)   è poièsate (of maken jullie)   edidou (het geeft)   
karpon kalon (goede vrucht) karpon axion tès metanoias (vrucht, waardig aan bekering) karpon kalon (goede vrucht) ton dendron kalon (de boom goed) kai ton karpon autou kalon (ook zijn vrucht goed) ton dendron sapron (de boomziek) kai ton karpon autou sapron (ook zijn vrucht ziek) karpon (vrucht)  kai karpon epoièsen (en hij brengt vrucht voort)
ekkoptetai (wordt uitgekapt)   ekkoptetai (wordt uitgekapt)            
kai eis pur balletai (en in het vuur geworpen)   kai eis pur balletai (en in het vuur geworpen)            
                 

 

 

kurios (heer)  enk. Mt
nom. enk. kurios  20 : (1) Mt 10,25 . (2) Mt 12,8 . (3) Mt 18,25 . (4) Mt 18,27 . (5) Mt 18,32 . (6) Mt 18,34 . (7) Mt 20,8 . (8) Mt 21,3 . (9) Mt 21,40 . (10) Mt 22,44 . (11) Mt 24,42 . (12) Mt 24,45 . (13) Mt 24,46 . (14) Mt 24,48 . (15) Mt 24,50 . (16) Mt 25,19 . (17) Mt 25,21 . (18) Mt 25,23 . (19) Mt 25,26 . (20) Mt 27,10 .
voc. enk. kurie 31 : (1) Mt 7,21 . (2) Mt 7,22 . (3) Mt 8,2 . (4) Mt 8,6 . (5) Mt 8,8 . (6) Mt 8,21 . (7) Mt 8,25 . (8) Mt 9,28 . (9) Mt 11,25 . (10) Mt 13,27 . (11) Mt 14,28 . (12) Mt 14,30 . (13) Mt 15,22 . (14) Mt 15,25 . (15) Mt 15,27 . (16) Mt 16,22 . (17) Mt 17,4 . (18) Mt 17,15. (19) Mt 18,21 . (20) Mt 20,30 . (21) Mt 20,31 . (22) Mt 20,33 . (23) Mt 21,30 . (24) Mt 25,11 . (25) Mt 25,20 . (26) Mt 25,22 . (27) Mt 25,24 . (28) Mt 25,37 . (29) Mt 25,44 . (30) Mt 26,22 . (31) Mt 27,63 .
gen. enk. kuriou  15 : (1) Mt 1,20 . (2) Mt 1,22 . (3) Mt 1,24 . (4) Mt 2,13 . (5) Mt 2,15 . (6) Mt 2,19 . (7) Mt 3,3 . (8) Mt 9,38 . (9) Mt 21,9 . (10) Mt 21,42 . (11) Mt 23,39 . (12) Mt 25,18 . (13) Mt 25,21 . (14) Mt 25,23 . (15) Mt 28,2 .
dat. enk. kuriô(i) 3 : (1) Mt 5,33 . (2) Mt 18,31 . (3) Mt 22,44 .
acc. enk. kurion 6 : (1) Mt 4,7 . (2) Mt 4,10 . (3) Mt 10,24 . (4) Mt 22,37 . (5) Mt 22,43 . (6) Mt 22,45 .
totaal 75