MATTEÜSEVANGELIE : TIENDE HOOFDSTUK , MT 10 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -
- Mt 10,26-33 -- Mt 10,37-42 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht :  Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28
Bijbeluitleg per perikope - Mt 10,1-4 - Mt 10,5-16 - Mt 10,17-23 - Mt 10,24-25 - Mt 10,26-31- Mt 10,26-27 - Mt 10,32-33 - Mt 10,34-36 - Mt 10,37 - Mt 10,38 - Mt 10,39 - Mt 10,40-42 -
Bijbeluitleg vers per vers - Mt 10,1 - Mt 10,2 - Mt 10,3 - Mt 10,4 - Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16 - Mt 10,17 - Mt 10,18 - Mt 10,19 - Mt 10,20 - Mt 10,21 - Mt 10,22 - Mt 10,23 - Mt 10,24 - Mt 10,25 - Mt 10,26 - Mt 10,27 - Mt 10,28 - Mt 10,29 - Mt 10,30 - Mt 10,31 - Mt 10,32 - Mt 10,33 - Mt 10,34 - Mt 10,35 - Mt 10,36 - Mt 10,37 - Mt 10,38 - Mt 10,39 - Mt 10,40 - Mt 10,41 - Mt 10,42 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
- apesteilen (hij /zij zond), zie Mt 10,5 .
- dechomai (ontvangen). Bij Matteüs, zie Mt 10,40 .
Bibliografie :
Literatuur :
Liturgisch gebruik

- Mt 9,36 - 10,8 : 11de (elfde) zondag door het a-jaar .
- Mt 10,26-33 : 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar .
- Mt 10,37-42 : 13de (dertiende) zondag door het a-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het tiende hoofdstuk van het Matteüsevangelie :
75. Keuze van de twaalf en volmachtsoverdracht : Mt 10,1-4
76. Zendingsrede: Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13
77. Gedrag bij vervolgingen: Mt 10,17-23 - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19
78. De leerling niet boven de leraar : Mt 10,24-25 - Lc 6,40
79. Belijden zonder vrees : Mt 10,26-31- Lc 12,2-7
80. Belijdenis en verloochening : Mt 10,32-33 - Lc 12,8-9
81. Jezus'zending : bron van tweedracht : Mt 10,34-36 - Lc 12,49-53
82. Jezus beminnen boven allen : Mt 10,37 - Lc 14,25-26
83. Zijn kruis opnemen : Mt 10,38 - Lc 14,27
84. Zijn leven verliezen om het te vinden : Mt 10,39 - Lc 17,33
85. Ontvangst en loon : Mt 10,40-42 - Mc 9,38-41 - Lc 10,16 -

75. Keuze van de twaalf en volmachtsoverdracht : Mt 10,1-4 - Mt 10,1-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,1 - Mt 10,2 - Mt 10,3 - Mt 10,4 -

De evangelietekst zou je kunnen vergelijken met een nieuwsbulletin van een bedrijf. De vooruitzichten zijn gunstig. De afzetmarkt is groot. Het bedrijf zoekt werknemers en schrijft daarom vacatures uit. Objectieve selectieproeven. Werk in teamverband. Goede beloning.
De evangelietekst zou ook kunnen vergeleken worden met de nieuwsmeldingen van de bondscoach van de voetbal. De nationale ploeg staat voor een belangrijke missie. Het moet tegen X en Y en Z ploeg winnen. Daartoe selecteert de bondscoach een aantal spelers. Enkele dagen voor de match maakt hij de namen van het elftal bekend. Aan hen geeft hij de laatste onderrichtingen vooraleer de match begint.
Jezus ziet dat de oogst groot is. Hij gaat op zoek naar werknemers, die zich in grote getale aanbieden. Hij selecteert uit hen een twaalftal. Hij geeft het twaalftal de missie de oude breuken te herstellen, de verloren schapen opnieuw in de schaapsstal te brengen.

Mt 10,1 - Mt 10,1 : 75. Keuze van de twaalf en volmachtsoverdracht . Mt 10,1-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,1 - Mt 10,2 - Mt 10,3 - Mt 10,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
Kai proskalesamenos tous dôdeka mathètas autou edôken autois exousian pneumatôn akathartôn hôste ekballein auta kai therapeuein pasan noson kai pasan malakian 1 et convocatis duodecim discipulis suis dedit illis potestatem spirituum inmundorum ut eicerent eos et curarent omnem languorem et omnem infirmitatem    1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale te genezen.   [1] Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen.  [1] Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen.  1 ¶ Hij roept de twaalf leerlingen bij zich  en geeft hun gezag over onreine geesten, om die uit te drijven en elke ziekte en elke kwaal te genezen.  1. Ayant appelé à lui ses douze disciples, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs, de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur.  

King James Bible . [1] And when he had called unto him his twelve disciples, he gave them power against unclean spirits, to cast them out, and to heal all manner of sickness and all manner of disease.
Luther-Bibel . 1 Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen.
- 11de (elfde) zondag door het a-jaar . Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen.

Tekstuitleg van Mt 10,1 .
       
       

1.

2.

- kai (en), zie Mt 1,2 . Nevenschikkend voegwoord. In 705 verzen bij Matteüs .
- Twaalf komt bij Matteüs in 12 verzen voor ; in 8 verzen in verband met de Twaalf. Slechts in 1 vers is er sprake van 'de twaalf apostelen'. De twaalf leerlingen : (1) Mt 10,1 (zijn twaalf leerlingen). (2) Mt 11,1 (zijn twaalf leerlingen). (3) Mt 20,17 (de twaalf leerlingen). Verwijzing : dôdeka (twaalf), zie Mt 28,16 . In Mt 10,1 is er sprake van "zijn twaalf leerlingen". Voordien is er slechts gesproken over de twaalf jaar bloedvloeiing van de vrouw ( Mt 9,20 ). Mt 10,1 veronderstelt blijkbaar dat de lezer bekend is met de twaalf leerlingen. Marcus legt het roepings- en zendingsverhaal uit elkaar: Mc 3,13-19 en Mc 6,7-13 . Matteüs balt roeping en zending in één verhaal samen.

Mt 11,1 bestaat vooreerst uit een geijkte formulering om een rede af te sluiten. In Mt 11,1 volgt dan een participiumzin bij het onderwerp ho Ièsous (Jezus). diatassô : bevelen, opdragen. We treffen enige gelijkenis met het begin van de zendingsrede (Mt 10,1) :

  begin van de zendingsrede afsluiting van de zendingsrede
bijbelplaats Mt 10,1 Mt 11,1
participium aorist / onderwerp Jezus) Kai (en) proskalesamenos (bij zich geroepen) diatassôn (opdragende)
de twaalf leerlingen tous dôdeka mathètas autou (zijn twaalf leerlingen) tois dôdeka mathètais autou (aan zijn twaalf leerlingen)
  edôken autois exousian (gaf hij hen macht)  
  75. Keuze van de twaalf en volmachtsoverdracht : Mt 10,1-4 86. Slot van de rede : Mt 11,1

 

 Mc 3,13 Mc 3,14 Mc 3,16  Mc 6,7 // Lc 9,1 Mt 10,1 (// Mc 3,13.14; 6,7)  Mc 9,35  Mc 10,32 // Mt 20,17 // Lc 18,31 Mt 20,17 // Mc 10,32 // Lc 18,31  Lc 18,31 / Mc 10,32 // Mt 20,17  Mc 7,14 // Mt 15,10 Mc 8,34 Mc 8,1   
kai (en)  kai (en)  kai (en)   kai (en) kai (en kathisas (gezeten zijnde)         kai (en)   kai (en)    
proskaleitai (hij roept tot zich)  epoièsen (hij maakte) epoièsen (hij maakte)  proskaleitai (hij roept tot zich)  proskalesamenos (bij zich samengeroepen hebbende) efoonijsen (riep hij) paralaboon (bij zich genomen hebbende)  parelaben paralaboon (bij zich genomen hebbende) de (echter)  proskalesamenos (bij zich samengeroepen hebbende)  proskalesamenos (bij zich samengeroepen hebbende)   proskalesamenos (bij zich samengeroepen hebbende)  
            palin (opnieuw)     palin (opnieuw)      
hous èthelen autos (die hijzelf wilde)  dôdeka (twaalf) tous dôdeka (de twaalf)  tous dôdeka (de twaalf) tous dôdeka mathètas autou (zijn twaalf leerlingen)  tous doodeka (de twaalf)   tous doodeka (de twaalf)    tous doodeka (de twaalf) kat'dian (onder elkaar)  tous doodeka (de twaalf) ton ochlon (de menigte)  ton ochlon (de menigte) sun tois mathijtais autou (met zijn leerlingen)  tous mathijtas (de leerlingen)  
           kai (en)    kai en tiji hodooi (en onderweg)          
           legei (hij zegt)  ijrksato autois legein (begon hij hen te zeggen)  eipen (zei hij)  eipen (zei hij)  elegen (zei hij)  eipen (zei hij)  legei (hij zegt)  
          autois (hen)     autois ( hen)  pros autous (tot hen)  autois (hen)   autois ( hen)  autois (hen)   
 97. Roeping van de Twaalf : Mc 3,13-19 // Lc 6,12-16 - Mc 3,13-19 - Lc 6,12-16 -      147. Zending van de Twaalf : Mc 6,7-13 // Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - Lc 9,1-6 - 75. Keuze van de twaalf en volmachtsoverdracht : Mt 10,1-4 - Mt 10,1-4 -  173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 // Mt 18,1-5 // Lc 9,46-48  273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 // Mt 20,17-19 // Lc 18,31-34  273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 // Mt 20,17-19 // Lc 18,31-34 273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 // Mt 20,17-19 // Lc 18,31-34  155. Rein en onrein : Mc 7,14-23 // Mt 15,10-20  165. Zijn kruis opnemen... : Mc 8,34-35 // Mt 16,24-25 // Lc 9,23-24  Tweede broodvermenigvuldiging :  Mc 8,1-10 // Mt 15,32-39  

7. act. ind. aor. 3de pers. enk. εδωκεν = edôken (hij gaf) van het werkw. Bijbel (462) . OT (399) . NT (63) . Mt (6) : Mc (6) : Lc (7)

Mt 10,1.9. acc. vr. enk. εξουσιαν = exousian (macht, gezag) van het zelfst. naamw. εξουσια = exousia (gezag, macht) . Taalgebruik in het NT : exousia (gezag, macht) . Taalgebruik in de LXX : exousia (gezag, macht) . Taalgebruik in Mc : exousia (gezag, macht) . Da () : (1) Da 3,30 . (2) Da 4,15 . (3) Da 4,29 . (4) Da 5,4 . (5) Da 5,16 . (6) Da 5,29 . (7) Da 6,4 . (8) Da 7,26 . (9) Da 7,27 . 1 Mak () : (1) 1 Mak 1,13 . (2) 1 Mak 10,6 . (3) 1 Mak 10,8 . (4) 1 Mak 10,32 . (5) 1 Mak 10,35 . (6) 1 Mak 11,58 . 2 Mak (3) . Sir (5) . Mt (6) : (1) Mt 7,29 . (2) Mt 8,9 . (3) Mt 9,6 . (4) Mt 9,8 . (5) Mt 10,1 . (6) Mt 21,23 . Mc (7) : (1) Mc 1,22 . (2) Mc 1,27 . (3) Mc 2,10 . (4) Mc 3,15 . (5) Mc 6,7 . (6) Mc 11,28 . (7) Mc 12,34 . Lc (8) : Lc (8) : (1) Lc 4,6 . (2) Lc 5,24 . (3) Lc 7,8 . (4) Lc 9,1 . (5) Lc 10,19 . (6) Lc 12,5 . (7) Lc 19,17 . (8) Lc 20,2 . Een vorm van in de LXX (79) , in het NT (102) . Een vorm van εξουσια = exousia (gezag, macht) kan de vertaling van 8 Hebreeuwse woorden zijn . In de LXX komt vooral een vorm van εξουσια = exousia (gezag, macht) voor in Da en vervolgens in de 2 boeken Mak . In het NT vallen op : de Br. van Paulus , Apk en Lc .

  exousia (gezag, macht)   Mc Mc 1 Mc 2 Mc 3 Mc 6 Mc 11 Mc 12 bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. + dat vr. enk. exousia(i)           3 : (1) Mc 11,27 . (2) Mc 11,29 . (3) Mc 11,33 .     39  10  29    13  13 
acc. vr. enk. exousian   (1) Mc 1,22 . (2) Mc 1,27 .   (3) Mc 2,10 . (4) Mc 3,15 .   (5) Mc 6,7 .   (6) Mc 11,28 .   (7) Mc 12,34 . 82  29  53  11  12  21  27  11   
  totaal 10  145  46  99  10  10  16  30  20  36  42  29   

Mt 10,1.9. - 11. εδωκεν αυτοις εξουσιαν = edôken autois exousian (hij gaf hen macht) . Bijbel (3) . LXX (2) : (1) 1 Mak 1,13 . (2) Sir 17,2 . NT (1) Mt 10,1 .
- εδιδου αυτοις εξουσιαν = edidou autois exousian (hij gaf hen macht) . Bijbel (1) : Mt 10,1 .
- εδωκεν εξουσιαν = edôken exousian (hij gaf macht) . Bijbel (2) . LXX (1) : Da 5,29 . (2) Apk 13,4 .
- εδοθη αυτῳ εξουσια = edothè autô(i) exousia (macht werd hem gegeven) . Bijbel (2) : (1) Da 7,14 . (2) Apk 13,5 .


Mt 10,2 - Mt 10,2 : 75. Keuze van de twaalf en volmachtsoverdracht . Mt 10,1-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,1 - Mt 10,2 - Mt 10,3 - Mt 10,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:2 tôn de dôdeka apostolôn ta onomata estin tauta prôtos simôn o legomenos petros kai andreas o adelfos autou kai iakôbos o tou zebedaiou kai iôannès o adelfos autou   2 duodecim autem apostolorum nomina sunt haec primus Simon qui dicitur Petrus et Andreas frater eius     2 De namen nu der twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broeder;   [2] De namen van de twaalf apostelen* zijn deze: allereerst Simon, die Petrus genoemd wordt, en dan Andreas, zijn broer, Jakobus van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, 
[2] Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,  
2 Van de twaalf uitgezondenen zijn dit de namen: allereerst Simon die Petrus heet en zijn broer Andreas; Jakobus van Zebedeüs en zijn broer Johannes;  2. Les noms des douze apôtres sont les suivants : le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère ; puis Jacques, le fils de Zébédée, et Jean son frère ; 

King James Bible . [2] Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother;
Luther-Bibel . 2 Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese: zuerst Simon, genannt Petrus, und Andreas, sein Bruder; Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder;
- 11de (elfde) zondag door het a-jaar . Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste, Simon die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, met zijn broer Johannes;

Tekstuitleg van Mt 10,2 .

Simôn (Simon) komt in 76 verzen in de bijbel voor; in 41 verzen in het O.T. en in 35 verzen in het N.T. In 6 verzen bij Matteüs, in 2 verzen bij Marcus, in 5 verzen bij Lucas, in 16 verzen bij Johannes, in 6 verzen in Handelingen.
Petrus komt in 100 verzen in de bijbel voor. Niet in het O.T. In 15 verzen bij Matteüs, in 9 verzen bij Marcus, in 13 verzen bij Lucas, in 23 verzen bij Johannes, in 37 verzen in Handelingen. De genitief Petrou (van Petrus) komt bij Matteüs slechts in Mt 8,14 voor.

Mt 10,3 - Mt 10,3 : 75. Keuze van de twaalf en volmachtsoverdracht . Mt 10,1-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,1 - Mt 10,2 - Mt 10,3 - Mt 10,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:3 filippos kai bartholomaios thômas kai maththaios o telônès iakôbos o tou alfaiou kai thaddaios   3 Iacobus Zebedaei et Iohannes frater eius Philippus et Bartholomeus Thomas et Mattheus publicanus et Iacobus Alphei et Thaddeus    3 Filippus en Bartholomeüs; Thomas en Mattheüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Lebbeüs, toegenaamd Thaddeüs;  [3] verder Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs,  
[3] Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs,  
3 Filippus en Bartolomeüs, Tomas en Matteüs de tollenaar, Jakobus van Alfeüs en Taddeüs,  3. Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée ;  

King James Bible . [3] Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;
Luther-Bibel . 3 Philippus und Bartholomäus; Thomas und Matthäus, der Zöllner; Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Thaddäus;
- 11de (elfde) zondag door het a-jaar . Filippus en Bartolomeüs, Tomas en Matteüs de tollenaar, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs,

Tekstuitleg van Mt 10,3 .
Mt 10,4 - Mt 10,4 : 75. Keuze van de twaalf en volmachtsoverdracht . Mt 10,1-4 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,1 - Mt 10,2 - Mt 10,3 - Mt 10,4 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
kai Ioudas ho Iskariôthès ho kai paradous auton  4 Simon Cananeus et Iudas Scariotes qui et tradidit eum    4 Simon Kananites, en Judas Iskariot, die Hem ook verraden heeft. [4] Simon Kananeüs* en Judas Iskariot*, die Hem overgeleverd heeft. 

[4] en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die hem zou uitleveren.

4 Simon de Kananeeër en Judas Isjkariot die hem ook heeft prijsgegeven.  4. Simon le Zélé et Judas l'Iscariote, celui-là même qui l'a livré.

King James Bible . [4] Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.
Luther-Bibel . 4 Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn verriet.
- 11de (elfde) zondag door het a-jaar . Simon de IJveraar en Judas Iskariot, die Hem verraden heeft.

Tekstuitleg van Mt 10,4 .

76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16

De zendingsrede bestaat uit een veelheid van imperatieven: (1) Mt 10,5 : mè apelthète (ga niet weg) (2) Mt 10,5 : mè eiselthète (ga niet binnen) (3) poreuesthe (begeef je op weg) (4) kèrussete (verkondig) (5) therapeuete (genees) (6) egeirete (wek op) (7) katharizete (reinig) (8) ekballete (werp buiten) (9) mè ktèsèsthe (verwerf niet)

Mt 10,5 - Mt 10,5 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
eis hodon ethnôn mè apelthète kai eis polin Samaritôn mè eiselthète 5 hos duodecim misit Iesus praecipiens eis et dicens in viam gentium ne abieritis et in civitates Samaritanorum ne intraveritis    5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.   [5] Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: ‘Sla de weg naar de heidenen niet in, en ga een stad van de Samaritanen niet binnen.  [5] Deze twaalf zond Jezus uit, en hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad.  5 ¶ Deze twaalf zendt Jezus uit met een afkondiging aan hen waarin hij zegt: slaat geen weg naar de heidenen in en komt niet een stad van Samaritanen binnen;  5. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les prescriptions suivantes : « Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains ;

King James Bible . These twelve Jesus sent forth, and commanded them, saying, Go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not:
Luther-Bibel . 5 Diese Zwölf sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht in keine Stadt der Samariter,
- 11de (elfde) zondag door het a-jaar . Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht: "Begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen;

Tekstuitleg van Mt 10,5 . Dit vers Mt 10,5 telt 20 (2 X 2 X 5) woorden en 110 (2 X 5 X 11) letters . De getalwaarde van Mt 10,5 is 11913 (3 X 11 X 19 X 19) . Heel mooie gelijke opbouw van de twee nevenschikkende zinnen ; eerste zin : eis ... -on ... -ôn mè ... -elthète , tweede zin : kai (nevenschikkend voegwoord) eis ... -n .... -ôn mè eiselthète . Aantal woorden : 5 + 1 + 5 .

4. apostellô (zenden, wegsturen) . Verwijzing : apesteilen (hij /zij zond) , zie Mt 10,5 .
--- act. ind. aor. 3de pers. enk. = apesteilen (hij zond, hij stuurde weg) van het werkw. . In negen verzen bij Matteüs : (1) Mt 10,5 . (2) Mt 20,2 . (3) Mt 21,1 . (4) Mt 21,34 . (5) Mt 21,36 . (6) Mt 21,37 . (7) Mt 22,3 . (8) Mt 22,4 . (9) Mt 27,19 .
In het vervolg van de zendingsrede zullen we zien dat de joodse gemeenschap ten tijde van Matteüs in Galilea met de komst van de christenen in een geweldige verscheurdheid leeft. In zo'n situatie kan men geneigd zijn zijn activiteiten naar elders te verleggen: naar de heidenen die open staan, naar de Samaritanen. Met aandrang geeft Jezus het gebod niet voor de moeilijkheden te vluchten, niet weg te gaan.

1. 3 . 2. .   4. 5.
Mt 10,5

Mt 21,1

Mt 20,2 Mt 20,4 Mt 20,7 Mt 21,34 Mt 21,36
Mt 10,5 toutous tous dôdeka apesteilen ho Ièsous (Deze twaalf zond Jezus) Mt 21,1 tote Ièsous apesteilen duo mathètas (dan zond Jezus twee leerlingen) apesteilen autous (zond hij hen)     apesteilen tous doulous autou (zond hij zijn dienaars) palin apesteilen allous doulous (opnieuw zond hij andere dienaars)
paraggeilas autois legôn (onderrichtingen hen zeggende) Mt 21,2 legôn autois (zeggende aan hen)   kai ekeinois eipen (en aan hen zei hij) legei autois (zegt hij aan hen)    
poreusthe de (ga echter) poreuesthe (ga)   hupagete kai humeis (gaat ook jullie) hupagete kai humeis (gaat ook jullie)    
    eis ton ampelôna autou (naar zijn wijngaard) eis ton ampelôna (naar de wijngaard) eis ton ampelôna (naar de wijngaard) pros tous geôrgous (bij de landbouwers)  
Mt 10,7 : poreuomenoi de (op weg gegaan echter) Mt 21,6 poreuthentes de hoi mathètai (de leerlingen echter op weg gegaan)          
76. Zendingsrede: Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - 281. Jezus gaat Jeruzalem binnen : Mc 11,11 - Mt 21,1-11 - 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wingaard : Mt 20,1-16 - 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wingaard : Mt 20,1-16 - 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wingaard : Mt 20,1-16 - 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : - Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 - 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 -

 

6. 7.   8. 9.  
Mt 21,37 Mt 22,3 Mt 22,4 Mt 27,19
husteron de apesteilen (tenslotte echter zond hij) kai apesteilen tous doulous autou (en hij zond zijn dienaars) palin apesteilen allous doulous (opnieuw zond hij andere dienaars) apesteilen (zij zond)
       
       
      pros auton (bij hem)
       
289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 - 290. Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal : Mt 22,1-14 - Lc 14,15-24 - 290. Gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal : Mt 22,1-14 - Lc 14,15-24 - 341. Jezus of Barabbas : Mc 15,6-14 - Mt 27,15-23 - Lc 23, (17) 18-23 -

- apestalè (hij werd gezonden) . Passief aorist derde persoon mannelijk enkelvoud . In twaalf verzen in de bijbel : (1) Js 6,6 . (2) Js 20,1 . (3)

>
Mt 10,5   poreuesthe de mallon (begeef je echter eerder op weg)
eis hodon ethnôn (naar de weg naar de heidenen) kai eis polin Samaritôn (en in een stad van Samaritanen) pros ta probata ta apolôlata oikou Israèl (naar de verloren schapen van Israël)
mè apelthète (ga niet weg) mè eiselthète (ga niet binnen)  

 

Mt 10,6 - Mt 10,6 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
poreuesthe de mallon pros ta probata ta apolôlota oikou Israèl  6 sed potius ite ad oves quae perierunt domus Israhel    6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls.  [6] Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël.   [6] Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël.   6 gaat om te beginnen naar de verloren schapen van het huis Israëls;  6. allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël.

King James Bible . [6] But go rather to the lost sheep of the house of Israel.
Luther-Bibel . 6 sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel.
- 11de (elfde) zondag door het a-jaar . gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël.

Tekstuitleg van Mt 10,6 .

4 op elkaar volgende woorden met ta. Aantal woorden : 10.
- poreuesthe (Begeven jullie je op weg) zie Mt 10,6 en poreuomai (zich op weg begeven). Bij Matteüs, zie Mt 2,9
- de (echter). Partikel. In 421 verzen bij Matteüs, zie bij Mt 1,2 -

Het werkwoord poreuomai (zich op weg begeven) gebruikt Matteüs bij het geven van de opdracht of bij de uitvoering van de opdracht. In Mt 10,6 staat de imperatief praesens 2de persoon meervoud vooraan de zin. Bij de uitvoering van de opdracht (Mt 10,7) staat het participium praesens poreuomenoi (zich op weg begevend). Het is de enigste maal dat we het participium praesens van dit werkwoord bij Matteüs vinden, meestal is het proreuthentes (zich op weg begeven) .
Na de bergrede (Mt 5-7) en de verhalenbundel (Mt 8-9) bevinden we ons in de zendingsrede (Mt 10). Jezus bevindt zich in Galilea. Het is een diasporagebied. Er zijn joodse inwijkelingen met hun synagogen. Jezus ziet het als zijn taak om degenen die als verloren beschouwd worden, terug bij de gemeenschap te brengen. Vandaar is zijn huioorden (de weg van de heidenen) noch naar het zuiden (het gebied van dedige opdracht te begrijpen: je moet niet naar het oosten of het n Samaritanen) gaan. Je moet zorg dragen voor je verloren geloofsgenoten in Galilea zelf. Hierin klinkt wellicht ook de Galilese joods-christelijke gemeenschap door. Zij staat voor de opgave om de boodschap van Jezus in deze situatie te brengen.
De tegenstelling tussen Mt 10,5 en Mt 10,6 is eerder licht, aangegeven door het partikel de (echter, daarentegen). Er staat geen alla (maar) in het begin van de zin. Daarenboven wordt Mt 10,5 nog gerelativeerd door het mallon (eerder) van Mt 10,6. Het duidt aan waar de eerste taak van de gezonden apostelen ligt. Daarmee sluit Matteüs de zending naar de heidenen en naar de Samaritanen niet uit.
Na de onthoofding van Johannes de Doper door Herodes - Mt 14,3-12 - en na het twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem week Jezus uit naar het heidens gebied Tyrus en Sidon. Nochtans had hij in Mt 10,5 aan zijn leerlingen opgedragen niet weg te gaan naar een weg naar de heidenen. In Mt 15,2&-28 bevindt Jezus zich in heidens gebied. Hij weigert eerst een Kanaänitische vrouw te helpen die hem om hulp smeekt voor haar dochter. In Mt 15,24 zegt Jezus : ouk apestalèn ei mè eis ta probata ta apolôlota oikou Israèl (ik ben niet gezonden tenzij naar de verloren schapen van het huis van Israël). Door het geloof van de vrouw laat Jezus zich vermurwen.

Mt 10,7 - Mt 10,7 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:7 poreuomenoi de kèrussete legontes oti èggiken è basileia tôn ouranôn 7 euntes autem praedicate dicentes quia adpropinquavit regnum caelorum    7 En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.   [7] Verkondig op je tocht: “Het koninkrijk der hemelen is ophanden!”  [7] Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.”   7 gaat heen en predikt, zeggend: genaderd is het koninkrijk der hemelen!   7. Chemin faisant, proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche.  

King James Bible . [7] And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.
Luther-Bibel . 7 Geht aber und predigt und sprecht: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen.
- 11de (elfde) zondag door het a-jaar . Verkondigt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij.

Tekstuitleg van Mt 10,7 .

- poreuomenoi (zich op weg begevend) zie poreuomai (op weg gaan). Bij Matteüs, zie Mt 2,9 -
Mt 10,8 - Mt 10,8 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:8 asqenountas qerapeuete nekrous egeirete leprous kaqarizete daimonia ekballete dôrean elabete dôrean dote  8 infirmos curate mortuos suscitate leprosos mundate daemones eicite gratis accepistis gratis date    8 Geneest de kranken; reinigt de melaatsen; wekt de doden op; werpt de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet.  [8] Genees zieken, wek doden op, maak melaatsen rein, drijf demonen uit. Voor niets hebben jullie gekregen, voor niets moet je geven.  [8] Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!   8 zieken, geneest ze; doden, wekt die op; melaatsen, reinigt ze, demonen, drijft ze uit; hebt ge een gift aangenomen, geeft een gift weg!   8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. 

King James Bible . [8] Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils: freely ye have received, freely give.
Luther-Bibel . 8 Macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr's empfangen, umsonst gebt es auch.
- 11de (elfde) zondag door het a-jaar . Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven."

Tekstuitleg van Mt 10,8 .
Mt 10,9 - Mt 10,9 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:9 mè ktèsèsqe cruson mède arguron mède calkon eis tas zônas umôn  9 nolite possidere aurum neque argentum neque pecuniam in zonis vestris     9 Verkrijgt u noch goud, noch zilver, noch koper geld in uw gordels;   [9] Neem geen goud-, zilver- of kopergeld mee in je beurs,  [9] Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee,   9 voorziet u niet van goud, zilver en koper in uw gordels,   9. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menue monnaie pour vos ceintures,  

King James Bible . [9] Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,
Luther-Bibel . 9 Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben,

Tekstuitleg van Mt 10,9 .
Mt 10,10 - Mt 10,10 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:10 mè pèran eis odon mède duo citônas mède upodèmata mède rabdon axios gar o ergatès tès trofès autou  10 non peram in via neque duas tunicas neque calciamenta neque virgam dignus enim est operarius cibo suo     10 Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; want de arbeider is zijn voedsel waardig.   [10] neem geen reistas mee voor onderweg, geen twee stel kleren, geen sandalen en geen stok. Want de arbeider is zijn levensonderhoud waard.  [10] schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien.   10 geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf; want wie werkt verdient de kost wel die hij waard is;  10. ni besace pour la route, ni deux tuniques, ni sandales, ni bâton : car l'ouvrier mérite sa nourriture. 

King James Bible . [10] Nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves: for the workman is worthy of his meat.
Luther-Bibel . 10 auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert.

Tekstuitleg van Mt 10,10 .
Mt 10,11 - Mt 10,11 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:11 eis èn d an polin è kômèn eiselqète exetasate tis en autè axios estin kakei meinate eôs an exelqète  11 in quamcumque civitatem aut castellum intraveritis interrogate quis in ea dignus sit et ibi manete donec exeatis     11 En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt, wie daarin waardig is; en blijft aldaar, totdat gij daar uitgaat.  [11] Als je een stad of dorp binnenkomt, onderzoek dan wie het waard is jullie daar te ontvangen. Blijf daar tot je verder reist.  [11] In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verder gaat.   11 als ge een stad of dorp binnenkomt, zoekt uit wie daarin u waard is; blijft dan daar totdat ge vertrekt;   11. « En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez.  

King James Bible . [11] And into whatsoever city or town ye shall enter, inquire who in it is worthy; and there abide till ye go thence.
Luther-Bibel . 11 Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist; und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht.

Tekstuitleg van Mt 10,11 .
Mt 10,12 - Mt 10,12 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:12 eiserchomenoi de eis tèn oikian aspasasqe autèn  12 intrantes autem in domum salutate eam    12 En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve.   [12] Als je een huis binnengaat, wens het dan vrede.  [12] Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat.   12 het huishouden waar ge binnenkomt, begroet het;  12. En entrant dans la maison, saluez-la :

King James Bible . [12] And when ye come into an house, salute it.
Luther-Bibel . 12 Wenn ihr aber in ein Haus geht, so grüßt es;

Tekstuitleg van Mt 10,12 .
Mt 10,13 - Mt 10,13 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:13 kai ean men è è oikia axia elqatô è eirènè umôn ep autèn ean de mè è axia è eirènè umôn | ef | pros | umas epistrafètô 13 et siquidem fuerit domus digna veniat pax vestra super eam si autem non fuerit digna pax vestra ad vos revertatur    13 En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u.  [13] Als het huis die waard is, moge jullie vrede dan daarop neerdalen, en als het die niet waard is, moge jullie vrede dan naar jullie terugkeren.  [13] Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren.  13 en als het huishouden die waard is, kome uw vrede daarover maar als het die niet waard is, kere uw vrede tot u terug;  12. En entrant dans la maison, saluez-la : 13. si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle ; si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit retournée.  

King James Bible . [13] And if the house be worthy, let your peace come upon it: but if it be not worthy, let your peace return to you.
Luther-Bibel . 13 und wenn es das Haus wert ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht wert, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden.

Tekstuitleg van Mt 10,13 .
Mt 10,14 - Mt 10,14 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
kai (en) hos an (wie) mè dechètai humas mè akousèi tous logous humôn 10:14 kai os an mè dexètai umas mède akousè tous logous umôn exercomenoi exô tès oikias è tès poleôs ekeinès ektinaxate ton koniorton tôn podôn umôn   14 et quicumque non receperit vos neque audierit sermones vestros exeuntes foras de domo vel de civitate excutite pulverem de pedibus vestris    14 En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af.   [14] Als ze je niet ontvangen en niet luisteren naar je woorden, ga dan weg uit dat huis of die stad en stamp het stof van je voeten.  [14] En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten.  14 wie u niet ontvangt en niet naar uw woorden hoort,– komt ge uit dat huis of die stad naar buiten, stampt dan het stof van uw voeten!   14. Et si quelqu'un ne vous accueille pas et n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds.

King James Bible . [14] And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet.
Luther-Bibel . 14 Und wenn euch jemand nicht aufnehmen und eure Rede nicht hören wird, so geht heraus aus diesem Hause oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen.

Tekstuitleg van Mt 10,14 .

8. akousèi (hij zou luisteren) . Conjunctief aorist derde persoon enkelvoud . Het komt in zevenendertig verzen in de bijbel voor . In negenentwintig verzen in het O.T. . In acht verzen in het N.T. . In Mt 10,14 (gelijkaardige tekst als Mt 18,15) , Mt 18,15 en Mt 18,16 .
Mt 10,15 - Mt 10,15 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:15 amèn legô umin anektoteron estai gè sodomôn kai gomorrôn en èmera kriseôs è tè polei ekeinè   15 amen dico vobis tolerabilius erit terrae Sodomorum et Gomorraeorum in die iudicii quam illi civitati    15 Voorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in den dag des oordeels, dan dezelve stad.   [15] Ik verzeker jullie, voor het land van Sodom en Gomorra zal het draaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor die stad.  [15] Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad.   15 het is zeker, zeg ik u,  dat het voor het land van Sodom en Gomorra op de dag des oordeels dragelijker zijn zal dan voor die stad!   15. En vérité je vous le dis : au Jour du Jugement, il y aura moins de rigueur pour le pays de Sodome et de Gomorrhe que pour cette ville-là.  

King James Bible . [15] Verily I say unto you, It shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrha in the day of judgment, than for that city.
Luther-Bibel . 15 Wahrlich, ich sage euch: Dem Land der Sodomer und Gomorrer wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dieser Stadt.

Tekstuitleg van Mt 10,15 .
Mt 10,16 - Mt 10,16 : 76. Zendingsrede - Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,5 - Mt 10,6 - Mt 10,7 - Mt 10,8 - Mt 10,9 - Mt 10,10 - Mt 10,11 - Mt 10,12 - Mt 10,13 - Mt 10,14 - Mt 10,15 - Mt 10,16
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:16 idou egô apostellô humas hôs probata en mesô lukôn ginesthe oun fronimoi hôs hoi ofeis kai akeraioi hôs hai peristerai 16 ecce ego mitto vos sicut oves in medio luporum estote ergo prudentes sicut serpentes et simplices sicut columbae    16 Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.   [16] Bedenk wel: Ik stuur jullie als schapen tussen de wolven. Wees dus slim als slangen en eenvoudig als duiven.   [16] Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.   16 ¶ zie, ik zend u uit als schapen te midden van wolven; weest daarom slim als de slangen en simpel als de duiven!   16. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ; montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes.  

King James Bible . [16] Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves: be ye therefore wise as serpents, and harmless as doves.
Luther-Bibel . 16 Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben.

Tekstuitleg van Mt 10,16 .

77. Gedrag bij vervolgingen: Mt 10,17-23 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,17 - Mt 10,18 - Mt 10,19 - Mt 10,20 - Mt 10,21 - Mt 10,22 - Mt 10,23 -
Mt 10,17 - Mt 10,17 : 77. Gedrag bij vervolgingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,17 - Mt 10,18 - Mt 10,19 - Mt 10,20 - Mt 10,21 - Mt 10,22 - Mt 10,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
prosechete apo tôn anthrôpôn . paradôsousin gar humas eis 10:17 prosecete de apo tôn anqrôpôn paradôsousin gar umas eis sunedria kai en tais sunagôgais autôn mastigôsousin umas 17 cavete autem ab hominibus tradent enim vos in conciliis et in synagogis suis flagellabunt vos     17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.  [17] Pas op voor de mensen, want ze zullen je uitleveren aan rechtbanken, en in hun synagogen zullen ze je geselen.   [17] Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen.  17 maar hoedt u voor de mensen; want ze zullen u overgeven aan raadsvergaderingen en u geselen in hun samenkomsten;   17. « Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux sanhédrins et vous flagelleront dans leurs synagogues ;

King James Bible . [17] But beware of men: for they will deliver you up to the councils, and they will scourge you in their synagogues;
Luther-Bibel . 17 Hütet euch aber vor den Menschen; denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen.

Tekstuitleg van Mt 10,17 .

5. acc. vr. enk. hodon (weg) van het zelfst. naamw. hodos (weg) . Taalgebruik in het N.T. : hodos (weg) . Taalgebruik in Mc : hodos (weg) .
Mc (10) : (1) Mc 1,2 . (2) Mc 1,3 .  (3) Mc 2,23 .  (4) Mc 4,4 . (5) Mc 4,15 .  (6) Mc 6,8 .    (7) Mc 10,17 . (8) Mc 10,46 .  (9) Mc 11,8 .  (10) Mc 12,14 .

- prosechete apo tôn anthrôpôn . (Hoed je voor de mensen) paradôsousin gar humas eis (want zij zullen u overleveren bij

- paradôsousin (zij zullen overleveren) , zie paradidômi (overleveren). Bij Matteüs, zie Mt 4,12 -
Mt 10,18 - Mt 10,18 : 77. Gedrag bij vervolgingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,17 - Mt 10,18 - Mt 10,19 - Mt 10,20 - Mt 10,21 - Mt 10,22 - Mt 10,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:17 prosechete de apo tôn anqrôpôn paradôsousin gar umas eis sunedria kai en tais sunagôgais autôn mastigôsousin umas 10:18 kai epi ègemonas de kai basileis acqèsesqe eneken emou eis marturion autois kai tois eqnesin  18 et ad praesides et ad reges ducemini propter me in testimonium illis et gentibus     18 En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis.  [18] Men zal jullie voor landvoogden en koningen brengen omwille van Mij, als een getuigenis voor hen en de heidenen.  [18] Jullie zullen omwille van mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen.   18 ge zult naar stadhouders en koningen worden gevoerd omwille van mij, om te getuigen aan hen en aan de volkeren;   18. vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens.  

King James Bible . [18] And ye shall be brought before governors and kings for my sake, for a testimony against them and the Gentiles.
Luther-Bibel . 18 Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis.

Tekstuitleg van Mt 10,18 .
Mt 10,19 - Mt 10,19 : 77. Gedrag bij vervolgingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,17 - Mt 10,18 - Mt 10,19 - Mt 10,20 - Mt 10,21 - Mt 10,22 - Mt 10,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:19 otan de paradôsin umas mè merimnèsète pôs è ti lalèsète doqèsetai gar umin en ekeinè tè ôra ti lalèsète  19 cum autem tradent vos nolite cogitare quomodo aut quid loquamini dabitur enim vobis in illa hora quid loquamini    19 Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult.  [19] Wanneer ze jullie uitleveren, maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken en wat je zult zeggen. Want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen.   [19] Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven.   19 maar wanneer ze u overgeven, weest niet bezorgd hoe of wat ge spreken zult; want het zal u in dat uur gegeven worden wat ge spreken moet;   19. Mais, lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire : ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment,  

King James Bible . [19] But when they deliver you up, take no thought how or what ye shall speak: for it shall be given you in that same hour what ye shall speak.
Luther-Bibel . 19 Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt; denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt.

Tekstuitleg van Mt 10,19 .
Mt 10,20 - Mt 10,20 : 77. Gedrag bij vervolgingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,17 - Mt 10,18 - Mt 10,19 - Mt 10,20 - Mt 10,21 - Mt 10,22 - Mt 10,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:20 ou gar umeis este oi lalountes alla to pneuma tou patros umôn to laloun en umin   20 non enim vos estis qui loquimini sed Spiritus Patris vestri qui loquitur in vobis    20 Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.   [20] Want jullie zijn het niet die spreken, maar het is de Geest van je Vader die in jullie spreekt.  [20] Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt.   20 want niet gijzelf zijt het die dan spreekt, nee, het is de Geest van uw Vader die door u spreekt;  20. car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. 

King James Bible . [20] For it is not ye that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you.
Luther-Bibel . 20 Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet.

Tekstuitleg van Mt 10,20 .
Mt 10,21 - Mt 10,21 : 77. Gedrag bij vervolgingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,17 - Mt 10,18 - Mt 10,19 - Mt 10,20 - Mt 10,21 - Mt 10,22 - Mt 10,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
paradôsei de adelfos adelfon eis thanaton kai patèr teknon kai epanastèsontai tekna epi goneis kai thanatôsousin autous 21 tradet autem frater fratrem in mortem et pater filium et insurgent filii in parentes et morte eos adficient    21 En de ene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den dood, en de vader het kind, en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders, en zullen hen doden.   [21] De ene broer zal de andere aan de dood uitleveren, en een vader zijn kind, en kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen ter dood brengen.   [21] De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen.   21 maar een broer zal een broer overgeven ter dood en een vader een kind, en kinderen zullen opstaan tegen ouders en hen doden;  21. « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir.

King James Bible . [21] And the brother shall deliver up the brother to death, and the father the child: and the children shall rise up against their parents, and cause them to be put to death.
Luther-Bibel . 21 Es wird aber ein Bruder den andern dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen.

Tekstuitleg van Mt 10,21 .

Op het partikel de (echter) na is deze zin identiek met Mc 13,12 .

Wat een innerlijke verscheurdheid treft de joodse gemeenschap. Wellicht gaat het wel om iets meer dan enkel het onderhouden van de vaderlijke tradities van de godsdienst. Matteüs doet er toch alles aan om de kloof tussen joden en joden-christenen te dichten. Lag de verscheurdheid in de wijze waarop verzet moest gepleegd worden: met geweld of geweldloos. En lag de geweldloosheid in de kracht van het spirituele denken, die de wereldlijke tegenstellingen overbrugde. Hebben sommigen de weigering om zich met geweld tegen de Romeinen te verzetten gezien als religie-, volks- en familieverraad. Hebben de christenen hun heropleving na 70 na Christus gezien als een overwinning en heropstanding?

thanathôsousin (zij zullen doden) indicatief futurum 3de persoon meervoud van het werkwoord thanatoô (doden, ter dood brengen). Deze vorm komt slechts 3X in de evangelies voor. Mt 10,21. Mc 13,12 dat bijna identiek met Mt 10,21 met het kleine verschil van kai (en) bij Marcus en de (echter) bij Matteüs. Lc 21,16.

Mt 10,22 - Mt 10,22 : 77. Gedrag bij vervolgingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,17 - Mt 10,18 - Mt 10,19 - Mt 10,20 - Mt 10,21 - Mt 10,22 - Mt 10,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:22 kai esesqe misoumenoi upo pantôn dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sôqèsetai 22 et eritis odio omnibus propter nomen meum qui autem perseveraverit in finem hic salvus erit    22 En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden.   [22] Jullie zullen door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Wie volhardt tot het einde, die zal gered worden.   [22] Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.   22 ge zult gehaat zijn door allen vanwege mijn naam; maar wie volhardt tot het einde, die zal worden gered;   22. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé.  

King James Bible . [22] And ye shall be hated of all men for my name's sake: but he that endureth to the end shall be saved.
Luther-Bibel . 22 Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden.

Tekstuitleg van Mt 10,22 .
Mt 10,23 - Mt 10,23 : 77. Gedrag bij vervolgingen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 -- Mt 10,17 - Mt 10,18 - Mt 10,19 - Mt 10,20 - Mt 10,21 - Mt 10,22 - Mt 10,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis StatenvertalingWillibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:23 otan de diôkôsin umas en tè polei tautè feugete eis tèn eteran* amèn gar legô umin ou mè telesète tas poleis | [tou] | tou | israèl eôs | | an | elqè o uios tou anqrôpou  23 cum autem persequentur vos in civitate ista fugite in aliam amen enim dico vobis non consummabitis civitates Israhel donec veniat Filius hominis     23 Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn.  [23] Wanneer ze jullie vervolgen in deze stad, vlucht dan naar de volgende. Want Ik verzeker je, jullie zullen de steden van Israël nog niet rond zijn voordat de Mensenzoon komt.   [23] Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.   23 wanneer ze u in deze stad vervolgen vlucht naar de andere; want het is zeker, zeg ik u, ge zult niet het einde bereiken met de steden van Israël voordat de mensenzoon komt!  23. « Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre, et si l'on vous pourchasse dans celle-là, fuyez dans une troisième ; en vérité je vous le dis, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme.  

King James Bible . [23] But when they persecute you in this city, flee ye into another: for verily I say unto you, Ye shall not have gone over the cities of Israel, till the Son of man be come.
Luther-Bibel . 23 Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt.

Tekstuitleg van Mt 10,23 .

78. De leerling niet boven de leraar : Mt 10,24-25 - Mt 10,24-25 - Lc 6,40 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,24 - Mt 10,25 -
Mt 10,24 - Mt 10,24 : 78. De leerling niet boven de leraar - Mt 10,24-25 - Lc 6,40 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,24 - Mt 10,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:24 ouk estin maqètès uper ton didaskalon oude doulos uper ton kurion autou  24 non est discipulus super magistrum nec servus super dominum suum    24 De discipel is niet boven den meester, noch de dienstknecht boven zijn heer.   [24] Een leerling staat niet boven zijn meester en een slaaf niet boven zijn heer.   [24] Een leerling staat niet boven zijn leermeester en een slaaf niet boven zijn heer.   24 een leerling staat niet boven de leermeester en een dienaar niet boven zijn heer;  24. « Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron.  

King James Bible . [24] The disciple is not above his master, nor the servant above his lord.
Luther-Bibel . 24 Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn.

Tekstuitleg van Mt 10,24 .

De eerste zin is identiek aan Lc 6,40 .
Mt 10,25 - Mt 10,25 : 78. De leerling niet boven de leraar - Mt 10,24-25 - Lc 6,40 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,24 - Mt 10,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:25 arketon tô maqètè ina genètai ôs o didaskalos autou kai o doulos ôs o kurios autou ei ton oikodespotèn beelzeboul epekalesan posô mallon tous oikiakous autou 25 sufficit discipulo ut sit sicut magister eius et servus sicut dominus eius si patrem familias Beelzebub vocaverunt quanto magis domesticos eius     25 Het zij den discipel genoeg, dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij den Heere des huizes Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!  [25] Voor de leerling is het voldoende dat hij wordt als zijn meester, en voor de slaaf dat hij wordt als zijn heer. Als men de heer des huizes al Beëlzebul* genoemd heeft, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten.   [25] Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer. Als ze de heer des huizes al Beëlzebul genoemd hebben, waarvoor zullen ze dan zijn huisgenoten wel niet uitmaken?   25 het is voldoende voor de leerling dat hij wordt als zijn leermeester en de dienaar als zijn heer; als ze de heerser van het huis al ‘Beëlzeboel’ noemen, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten!   25. Il suffit pour le disciple qu'il devienne comme son maître, et le serviteur comme son patron. Du moment qu'ils ont traité de Béelzéboul le maître de maison, que ne diront-ils pas de sa maisonnée !  

King James Bible . [25] It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household?
Luther-Bibel . 25 Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen!

Tekstuitleg van Mt 10,25 .

79. Belijden zonder vrees : Mt 10,26-31 - Lc 12,2-3 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,26 - Mt 10,27 - Mt 10,28 - Mt 10,29 - Mt 10,30 - Mt 10,31 -

Evangelie op de 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar : Mt 10,26-33 . Verwijzing : Mt 10,26-33 .

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die én ziel én lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is." 
Mt 10,26 - Mt 10,26 : 79. Belijden zonder vrees - Lc 12,2-3 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,26 - Mt 10,27 - Mt 10,28 - Mt 10,29 - Mt 10,30 - Mt 10,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:26 mè oun fobèthète autous ouden gar estin kekalummenon ho ouk apokalufthèsetai kai krupton o ou gnôsthèsetai   26 ne ergo timueritis eos nihil enim opertum quod non revelabitur et occultum quod non scietur  niets immers is bedekt dat niet ontdekt zal worden, en verborgen dat niet bekend zal worden .   26 Vreest dan hen niet; want er is niets bedekt, hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen, hetwelk niet zal geweten worden.   [26] Word dus niet bang voor hen. Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden, en niets is verborgen dat niet bekend zal worden.   [26] Wees dus niet bang voor hen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden en niets is geheim dat niet bekend zal worden.   26 vreest hen dus niet; want niets is verhuld dat niet zal worden ónthuld en verborgen dat niet bekend zal worden;   26. « N'allez donc pas les craindre ! Rien, en effet, n'est voilé qui ne sera révélé, rien de caché qui ne sera connu.  

Persoonlijke vertaling : want niets is bedekt wat niet zal ontdekt worden en verborgen wat niet zal geweten worden .
King James Bible . [26] Fear them not therefore: for there is nothing covered, that shall not be revealed; and hid, that shall not be known.
Luther-Bibel . 26 Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird.
- 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar . In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden.

Mt 10,26 ouden gar estin kekalummenon ho ouk apokalufthèsetai (want niets is bedekt wat niet zal ontdekt worden) kai krupton ho ou gnôsthèsetai (en verborgen wat niet zal geweten worden)  
Lc 12,2 ouden de sugkekalummenon estin ho ouk apokalufthèsetai (niets echter is (met iets) bedekt wat niet zal ontdekt worden) kai krupton ho ou gnôsthèsetai (en verborgen wat niet zal geweten worden)  
       

Tekstuitleg van Mt 10,26 . Beide hoofdzinnen eindigen op -on , betrekkelijke zin begint met ho ou(k) en de werkwoorden van de betrekkelijke zinnen eindigen op -thèsetai. In de eerste hoofdzin eindigen drie van de vier woorden op -n . In de twee hoofdzinnen begint het bijvoeglijk naamwoord met k- en eindigt op -on.

1ste element 2de element 3de element 4de element
Mt 10,26b Mt 10,26c Mt 10,26d Mt 10,26e
    kai (en)  
ouden (niets) ho (wat)   ho (wat)
gar (immers)      
  ouk   ou (niet)
estin kekalummenon (is bedekt) apokalufthèsetai (wat niet ontdekt zal worden) krupton (verborgen) gnôsthèsetai (zal gekend worden)

5. ouden (niets - oude hen = niet iets) In 161 verzen in de bijbel . In negenenzeventig verzen in het O.T. . In tweeëntachtig verzen in het N.T. . In tien verzen bij Matteüs . Als onderwerp met deze werkwoordvorm is het enig . In twaalf verzen bij Lucas .

8. kekalummenon (verborgen) . Passief perfectum deelwoord nominatief en accusatief onzijdig enkelvoud . In twee verzen in de bijbel : (1) Mt 10,26 . (2) 2 Kor 4,3 (tweemaal) .
-- sugkekalummenon (verborgen) . Passief perfectum deelwoord nominatief en accusatief onzijdig enkelvoud . Slechts in Lc 12,2 .
- kekalummena . Passief perfectum deelwoord nominatief vrouwelijk enkelvoud of nominatief en accusatief onzijdig meervoud . Niet in de bijbel .
-- anakekalummena . Passief perfectum deelwoord nominatief vrouwelijk enkelvoud of nominatief en accusatief onzijdig meervoud . Slechts in Js 22,14 .
- apokalèfthèsetai (zal geopenbaard worden) . In zeven verzen in de bijbel . Ez (3) . Hos (1) . In drie verzen in het N.T. : (1) Mt 10,26 . . (2) Lc 12,2 . (3) 2 Thes 2,8 .
- apokaluptô (openbaren, ont-dekken) , zie Mt 10,26 .
krupton (verborgen) komt in 6 verzen in de bijbel voor. In het O.T. in 2 verzen, in het N.T. in Mt 10,26, in Mc 4,22 - Mc 4,22 - , in Lc 8,17 en in Lc 12,2. We zouden eerder het passief participium perfectum kekrummenon (verborgen) verwachten, wat we in Lc 18,34 vinden.
gnôsthèsetai (zal gekend worden) komt in 16 vrezen in de bijbel voor. In het O.T. in 12 verzen. In Mt 10,26, in Lc 12,2 en in 2 verzen in 1 Cor 14.
Eigenaardig in deze zin is het participium perfectum en het passief futurum exactum. Een preciese vertaling is moeilijk te geven. Niets is verborgen wat niet zal geopenbaard zijn.

Mt 10,27 - Mt 10,27 : 79. Belijden zonder vrees - Lc 12,2-3 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,26 - Mt 10,27 - Mt 10,28 - Mt 10,29 - Mt 10,30 - Mt 10,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:27 o legô umin en tè skotia eipate en tô fôti kai o eis to ous akouete kèruxate epi tôn dômatôn   27 quod dico vobis in tenebris dicite in lumine et quod in aure auditis praedicate super tecta     27 Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken.   [27] Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken.   [27] Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken.   27 wat ik ú zeg in het duister zegt dat in het licht; en wat ge hoort in eigen oor, predikt dat van de daken;  27. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le au grand jour ; et ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits.  

King James Bible . [27] What I tell you in darkness, that speak ye in light: and what ye hear in the ear, that preach ye upon the housetops.
Luther-Bibel . 27 Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht; und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern.
- 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar . Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken.

Tekstuitleg van Mt 10,27 .
Mt 10,28 - Mt 10,28 : 79. Belijden zonder vrees - Lc 12,2-3 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,26 - Mt 10,27 - Mt 10,28 - Mt 10,29 - Mt 10,30 - Mt 10,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:28 kai mè | fobèqète | fobeisqe | apo tôn | apokteinontôn | apoktennontôn | to sôma tèn de yucèn mè dunamenôn apokteinai fobeisqe de mallon ton dunamenon kai yucèn kai sôma apolesai en geennè   28 et nolite timere eos qui occidunt corpus animam autem non possunt occidere sed potius eum timete qui potest et animam et corpus perdere in gehennam    28 En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.  [28] Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees eerder bang voor hem die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel.  [28] Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is én ziel én lichaam om te laten komen in de Gehenna.  28 vreest niet voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet vermogen te doden; maar vreest eerder Hem die bij machte is én ziel én lichaam om te brengen in de hel;   28. « Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme ; craignez plutôt Celui qui peut perdre dans la géhenne à la fois l'âme et le corps.  

King James Bible . [28] And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul: but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell.
Luther-Bibel . 28 Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können; fürchtet euch aber viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle.
- 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar . Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die én ziel én lichaam in het verderf kan storten in de hel.

Tekstuitleg van Mt 10,28 .

- mè fobeisthe . Verwijzing : fobeomai (vrezen, door fobieën bevangen worden) , zie Mc 1,27 ; zie eveneens jâr´â (vrezen, eerbied hebben) , zie Ps 111,10 . Allerlei vormen van dit werkwoord en vormen van het zelfstandig naamwoord fobos (vrees, fobie) worden in de bijbel veelvuldig gebruikt . In zes verzen bij Matteüs (zie Mt 10,28) : (1) Mt 10,28 . (2) Mt 10,31 . (3) Mt 14,27 . (4) Mt 16,7 . (5) Mt 28,5 . (6) Mt 28,10 .
 1. 2.  3.   4.  5.  6. 
Mt 10,28 Mt 10,31 Mt 14,27 Mt 17,7 Mt 28,5 Mt 28,10
kai (en)   egô eimi (ik ben het) egertète kai (staat op en)    
mè fobeisthe (vreest niet) mè oun fobeisthe (vreest derhalve niet) mè fobeisthe (vreest niet) mè fobeisthe (vreest niet) mè fobeisthe (vreest niet) mè fobeisthe (vreest niet)
        humeis (jullie)  
           

 

Mt 10,29 - Mt 10,29 : 79. Belijden zonder vrees - Lc 12,2-3 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,26 - Mt 10,27 - Mt 10,28 - Mt 10,29 - Mt 10,30 - Mt 10,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:29 ouci duo strouqia assariou pôleitai kai en ex autôn ou peseitai epi tèn gèn aneu tou patros umôn   29 nonne duo passeres asse veneunt et unus ex illis non cadet super terram sine Patre vestro    29 Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.   [29] Twee mussen kosten toch maar een stuiver? En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader om.   [29] Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.   29 verkoopt men niet twee musjes voor een stuiver?– en niet één van hen valt neer op de aarde zonder uw Vader;   29. Ne vend-on pas deux passereaux pour un as ? Et pas un d'entre eux ne tombera au sol à l'insu de votre Père !  

King James Bible . [29] Are not two sparrows sold for a farthing? and one of them shall not fall on the ground without your Father.
Luther-Bibel . 29 Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater.
- 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar . Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen.

Tekstuitleg van Mt 10,29 .
Mt 10,30 - Mt 10,30 : 79. Belijden zonder vrees - Lc 12,2-3 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,26 - Mt 10,27 - Mt 10,28 - Mt 10,29 - Mt 10,30 - Mt 10,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:30 umôn de kai ai trices tès kefalès pasai èriqmèmenai eisin  30 vestri autem et capilli capitis omnes numerati sunt     30 En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld.  [30] Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.   [30] Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.   30 van u zijn zelfs alle haren op het hoofd geteld;   30. Et vous donc ! vos cheveux même sont tous comptés !  

King James Bible . [30] But the very hairs of your head are all numbered.
Luther-Bibel . 30 Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt.
- 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar . Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld.

Tekstuitleg van Mt 10,30 .
Mt 10,31 - Mt 10,31 : 79. Belijden zonder vrees - Lc 12,2-3 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,26 - Mt 10,27 - Mt 10,28 - Mt 10,29 - Mt 10,30 - Mt 10,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:31 mè oun fobeisqe pollôn strouqiôn diaferete umeis  31 nolite ergo timere multis passeribus meliores estis vos     31 Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.  [31] Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.   [31] Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.   31 weest dan niet bevreesd; gij verschilt van vele mussen!  31. Soyez donc sans crainte ; vous valez mieux, vous, qu'une multitude de passereaux.  

King James Bible . [31] Fear ye not therefore, ye are of more value than many sparrows.
Luther-Bibel . 31 Darum fürchtet euch nicht; ihr seid besser als viele Sperlinge.
- 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar . Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen.

Tekstuitleg van Mt 10,31 .

80. Belijdenis en verloochening : Mt 10,32-33 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,32 - Mt 10,33
Mt 10,32 - Mt 10,32 : 80. Belijdenis en verloochening - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,32 - Mt 10,33
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:32 pas oun ostis omologèsei en emoi emprosqen tôn anqrôpôn omologèsô kagô en autô emprosqen tou patros mou tou en | tois | [tois] | ouranois   32 omnis ergo qui confitebitur me coram hominibus confitebor et ego eum coram Patre meo qui est in caelis     32 Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.  [32] Als iemand partij kiest voor Mij bij de mensen, zal ook Ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel.   [32] Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.   32 ieder dan die zich voor de mensen uitspreekt als één met mij,– ook ik zal mij uitspreken als één met hem voor mijn Vader in de hemelen;  32. « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux ;  

King James Bible . [32] Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven.
Luther-Bibel . 32 Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater.
- 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar . Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is.

Tekstuitleg van Mt 10,32 .
Mt 10,33 - Mt 10,33 : 80. Belijdenis en verloochening - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,32 - Mt 10,33
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:33 ostis | de | d an | arnèsètai me emprosqen tôn anqrôpôn arnèsomai kagô auton emprosqen tou patros mou tou en | tois | [tois] | ouranois  33 qui autem negaverit me coram hominibus negabo et ego eum coram Patre meo qui est in caelis    33 Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.   [33] Wie Mij verloochent tegenover de mensen, die zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel.   [33] Maar wie mij verloochent bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel.  33 maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, zal ook ík verloochenen voor mijn Vader in de hemelen!   33. mais celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux.  

King James Bible . [33] But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven.
Luther-Bibel . 33 Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater.
- 12de (twaalfde) zondag door het a-jaar . Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is." 

Tekstuitleg van Mt 10,33 .

81. Jezus'zending : bron van tweedracht : Mt 10,34-36 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,34 - Mt 10,35 - Mt 10,36 -
Mt 10,34 - Mt 10,34 : 81. Jezus'zending : bron van tweedracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,34 - Mt 10,35 - Mt 10,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:34 mè nomisète oti èlqon balein eirènèn epi tèn gèn ouk èlqon balein eirènèn alla macairan  34 nolite arbitrari quia venerim mittere pacem in terram non veni pacem mittere sed gladium    34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.   [34] Denk niet dat Ik op aarde vrede ben komen brengen. Ik ben geen vrede komen brengen, maar een zwaard.   [34] Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.   34 meent niet dat ik gekomen ben om vrede te werpen op de aarde; ik ben geen vrede komen werpen maar een zwaard;   34. « N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. 

King James Bible . [34] Think not that I am come to send peace on earth: I came not to send peace, but a sword.
Luther-Bibel . 34 Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.

Tekstuitleg van Mt 10,34 . - μη νομησητε οτι ηλθον ... ουκ ηλθον ... αλλα = mè nomisète hoti èlthon (denkt niet dat ik kwam) ... ouk èlthon... alla (ik kwam niet... maar) . NT , Mt (2) : (1) Mt 5,17 . (2) Mt 10,34 .
Mt 10,35 - Mt 10,35 : 81. Jezus'zending : bron van tweedracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,34 - Mt 10,35 - Mt 10,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:35 èlqon gar dicasai anqrôpon kata tou patros autou kai qugatera kata tès mètros autès kai numfèn kata tès penqeras autès 35 veni enim separare hominem adversus patrem suum et filiam adversus matrem suam et nurum adversus socrum suam     35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.  [35] Want Ik ben gekomen om een wig te drijven tussen zoon en vader, tussen dochter en moeder, tussen schoondochter en schoonmoeder;   [35] Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;  35 want, ík ben gekomen om een mens op te zetten tegen zijn vader, een dochter tegen haar moeder en een bruid tegen haar schoonmoeder,   35. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère :  

King James Bible . [35] For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter in law against her mother in law.
Luther-Bibel . 35 Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter.

Tekstuitleg van Mt 10,35 .
Mt 10,36 - Mt 10,36 : 81. Jezus'zending : bron van tweedracht - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,34 - Mt 10,35 - Mt 10,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:36 kai ecqroi tou anqrôpou oi oikiakoi autou  36 et inimici hominis domestici eius    36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.   [36] ja, huisgenoten worden vijanden.   [36] de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!   36 en de vijanden van de mens worden zijn huisgenoten!   36. on aura pour ennemis les gens de sa famille. 

King James Bible . [36] And a man's foes shall be they of his own household.
Luther-Bibel . 36 Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein.

Tekstuitleg van Mt 10,36 .

Evangelie op de 13de (dertiende) zondag door het a-jaar : Mt 10,37-42 . Verwijzing : Mt 10,37-42 .

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan."

82. Jezus beminnen boven allen : Mt 10,37 - Mt 10,37 - Lc 14,25-26 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,37 -

Indeling van de zendingsrede : Mt 10,1-5a . Mt 10,5b-15 . Mt 10,16-39 (Mt 10,16-22 ; Mt 10,23 ; Mt 10,24-39 met verdere onderverdeling : Mt 10,24-25 , Mt 10,26-33, Mt 10,34-36, Mt 10,37-38, Mt 10,39) . Slotverzen Mt 10,40-42.

Mt 10,37 - Mt 10,37 : 82. Jezus beminnen boven allen - Mt 10,37 - Lc 14,25-26 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,37 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:37 o filôn patera è mètera uper eme ouk estin mou axios kai o filôn uion è qugatera uper eme ouk estin mou axios 37 qui amat patrem aut matrem plus quam me non est me dignus et qui amat filium aut filiam super me non est me dignus   37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.  [37] Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij, is Mij niet waard. Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard.   [37] Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.  37 wie vader of moeder bemint boven mij is mij niet waard;   37. « Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.  

Persoonlijke vertaling : wie bemint vader of moeder boven mij, is mij niet waardig en wie bemint zoon of dochter boven mij, is mij niet waardig .
King James Bible . [37] He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.
Luther-Bibel . 37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert; und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert.
- 13de (dertiende) zondag door het a-jaar . "Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig.

Tekstuitleg van Mt 10,37 . Twee nevenschikkende zinnen die op enkele woorden na identiek zijn. Dit vers wordt vergeleken met Lc 14,26 .

filôn (beminnende) komt slechts in 5 verzen in de evangelies voor; in Matteüs slechts in dit vers Mt 10,37.
huper + accusatief (boven) komt slechts in 2 verzen bij Matteüs voor : Mt 10,37 en Mt 10,24. Het komt in 1 vers met de genitief voor : Mt 5,44.
axios (waardig) komt in 4 verzen bij Matteüs voor, en wel in de zendingsrede. ouk estin mou axios (hij is mij niet waardig) komt ook in Mt 10,38 voor. axios in Mt 10,10 : want de werker is zijn voeding waard. Mt 10,13 : indien enerzijds het huis waardig (axia) is, ... Mt 10,13 : indien het anderzijds het niet waardig (axia) is.

In Mt 10,21 is er sprake dat kinderen zullen opstaan tegen hun ouders . Er heerst innerlijke verscheurdheid in de joodse samenleving en in de gezinnen . Ze heeft o.a. te maken met het volgen van Jezus . Maar wellicht gaat het niet om een verschillende interpretatie van de joodse wetten en gebruiken . Het heeft wellicht te maken met de houding tegenover de Romeinen en over de wijze van verzet . Het gaat om het bestaan van de tempel , de priesters , de joodse eredienst , de joodse identiteit . Christenen hebben er niet hun leven voor over . Is het verraad ? Het joodse bestaan staat op het spel . Dan is familie ondergeschikt . Dan kan een ondermijnende houding niet getolereerd worden . Dan is het hard tegen hard . Dan is het kiezen , voor of tegen . Tussen beide keuzes is een onoverbrugbare kloof . Het is zich verzetten met geweld . Wie zich niet verzet met geweld , wordt gezien als een meeheuler met de vijand , is een potentieel gevaar wanneer hij in de handen van de vijand valt en overgaat tot bekentenissen over zijn familie , buren en stad .

83. Zijn kruis opnemen : Mt 10,38 - Mt 10,38 - Lc 14,27 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,38

Mt 10,38 - Mt 10,38 : 83. Zijn kruis opnemen - Mt 10,38 - Lc 14,27 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,38
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:38 kai os ou lambanei ton stauron autou kai akolouqei opisô mou ouk estin mou axios 38 et qui non accipit crucem suam et sequitur me non est me dignus     38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.   [38] Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt, is Mij niet waard.   [38] Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard.   38 en wie zijn kruis niet aanneemt en daarmee mij navolgt is mij niet waard;   38. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi.  

King James Bible . [38] And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.
Luther-Bibel . 38 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert.
- 13de (dertiende) zondag door het a-jaar . En wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig.

Tekstuitleg van Mt 10,38 . Dit vers wordt vergeleken met Lc 14,27

Betrekkelijke zin (bestaande uit 2 nevenschikkende zinnen) gevolgd door een hoofdzin.
hos ean / hos an : In 27 verzen bij Matteüs. in 5 verzen in de bergrede :Mt 5,19. Na een zin met ho + participium, volgt een betrekkelijke zin met hos (wie). Contaminatie van twee begrippen : volgen en achter iemand gaan.

84. Zijn leven verliezen om het te vinden : Mt 10,39 - Mt 10,39 - Lc 17,33 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,39 -

Mt 10,39 - Mt 10,39 : 84. Zijn leven verliezen om het te vinden - Mt 10,39 - Lc 17,33 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,39 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:39 o eurôn tèn yucèn autou apolesei autèn kai o apolesas tèn yucèn autou eneken emou eurèsei autèn  39 qui invenit animam suam perdet illam et qui perdiderit animam suam propter me inveniet eam    39 Die zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden.   [39] Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.  [39] Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.  39 wie lijf–en–ziel gevonden heeft zal haar verliezen, wie zijn lijf–en–ziel verliest vanwege mij die zal haar vinden!   39. Qui aura trouvé sa vie la perdra et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera.  

King James Bible . [39] He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my sake shall find it.
Luther-Bibel . 39 Wer sein Leben findet, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden.
- 13de (dertiende) zondag door het a-jaar . Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden.

Tekstuitleg van Mt 10,39 .

- ho heurôn tèn psèchèn autou apolesei autèn (de gevondene zijn ziel zal haar verliezen), kai ho apolesas tèn psuchèn autou heneken emou heurèsei autèn (en de verlorene zijn ziel zal haar vinden).

Deze tekst lijkt een variante van Mt 16,25 (en parallellen : Mc 8,35 en Lc 9,24 te zijn). Zie ook Lc 17,33 . peripoieomai : eromheen doen, pantseren, inkapselen, betonneren, ommuren,
Wanneer iemand zijn ziel wil behouden, zal haar verliezen en wie haar zal verliezen, zal haar tot leven wekken. Vrij vertaald. Als je je inkapselt, ben je verloren. Als je je aan het leven overgeeft, bloei je open. In Lc 9,24a zou men kunnen vertalen: Als je je leven wilt beveiligen, ben je verloren. Als je je overgeeft aan het leven, leef je. In Lc 21,12-19 wordt verhaald wat de leerlingen van Jezus te wachten staat. Op het einde ervan staat: geen haar van je hoofd zal verloren gaan. In je standvastigheid verwerf je je zielen. Anders gezegd: blijf onkreukbaar, houd vol en leef.
 Mc 8,35     Mt 10, 39    Mt 16,25      Lc 9,24     Lc 17,33  
hos gar ean (want indien iemand)   hos d'an (wie echter)     kai (en) hos gar ean (want indien iemand)   hos d'an (wie echter)   hos gar ean (want indien iemand)   hos d'an (wie echter)   hos ean (indien iemand)  hos d'an (wie echter)
 thelèi (zou willen) apolesèi (zou verliezen)   ho heurôn (de gezochte) ho apolesas (de verlorene)  thelèi (zou willen) apolesèi (zou verliezen)    thelèi (zou willen) apolesèi (zou verliezen)   zètèsèi (zouzoeken) apolesèi (zou verliezen)
tèn psuchèn autou (zijn ziel)  tèn psuchèn autou (zijn ziel)    tèn psuchèn autou (zijn ziel) tèn psuchèn autou (zijn ziel) tèn psuchèn autou (zijn ziel)  tèn psuchèn autou (zijn ziel)    tèn psuchèn autou (zijn ziel)  tèn psuchèn autou (zijn ziel)    tèn psuchèn autou (zijn ziel)  
 sôsai (redden) heneken emou (omwille van mij)       heneken emou (omwille van mij)    sôsai (redden) heneken emou (omwille van mij)      sôsai (redden) heneken emou (omwille van mij)     peripoièsasthai (te bveiligen)  
apolesei (zal verliezen) heurèsei (zal het vinden)    apolesei (zal verliezen) heurèsei (zal het vinden)  apolesei (zal verliezen) heurèsei (zal het vinden)    apolesei (zal verliezen) houtossôsei 'deze zal redden)   apolesei (zal verliezen) zôogonèsei (zal wekken tot
autèn (haar)  autèn   autèn (haar)  autèn autèn (haar)  autèn   autèn (haar)  autèn   autèn (haar)  autèn
165. Zijn kruis opnemen. Zijn leven verliezen om het te winnen : - Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23- 165. Zijn kruis opnemen. Zijn leven verliezen om het te winnen : - Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23-    84. Zijn leven verliezen om het te vinden : - Mt 10,39 - Lc 17,33 -  84. Zijn leven verliezen om het te vinden : - Mt 10,39 - Lc 17,33 - 165. Zijn kruis opnemen. Zijn leven verliezen om het te winnen : - Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23- 165. Zijn kruis opnemen. Zijn leven verliezen om het te winnen : - Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23-    165. Zijn kruis opnemen. Zijn leven verliezen om het te winnen : - Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23-
165. Zijn kruis opnemen. Zijn leven verliezen om het te winnen : - Mc 8,34-35 - Mt 16,24-25 - Lc 9,23-
   84. Zijn leven verliezen om het te vinden : - Mt 10,39 - Lc 17,33 - 84. Zijn leven verliezen om het te vinden : - Mt 10,39 - Lc 17,33 -

85. Ontvangst en loon : Mt 10,40-42 - Mt 10,40-42 - Mc 9,38-41 - Lc 10,16 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,40 - Mt 10,41 -Mt 10,42 -

Mt 10,40 - Mt 10,40 : 85. Ontvangst en loon - Mt 10,40-42 - Mc 9,38-41 - Lc 10,16 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,40 - Mt 10,41 -Mt 10,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:40 o dechomenos umas eme dechetai kai o eme dechomenos dechetai ton aposteilanta me  40 qui recipit vos me recipit et qui me recipit recipit eum qui me misit     40 Die u ontvangt, ontvangt Mij; en die Mij ontvangt, ontvangt Hem, Die Mij gezonden heeft.   [40] Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.   [40] Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.  40 wie u ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij heeft uitgezonden;  40. « Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille Celui qui m'a envoyé.  

King James Bible . [40] He that receiveth you receiveth me, and he that receiveth me receiveth him that sent me.
Luther-Bibel . 40 Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat.
- 13de (dertiende) zondag door het a-jaar . Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.

Tekstuitleg van Mt 10,40 . De zin is zeer parallel opgebouwd, maar verschillend door zijn chiastische opbouw : eerste zin : deelwoord + bepaling, bepaling + hoofdwerkwoord ; tweede zin : bepaling + deelwoord, hoofdwerkwoord + bepaling. 5 + 7 = 12 woorden; 12 + 17 = 29 lettergrepen

Ho dechomenos humas eme dechetai (De ontvangende u ontvangt mij)
kai eme dechomenos dechetai ton aposteilanta me (en de mij ontvangende ontvangt de mij gezondene).
Mc 9,37 Mt 18,5 Lc 9,48   Mc 9,37 Mt 10,40 Mt 10,40 Lc 9,48   Mc 6,11 Mt 10,14 Mc 10,15  Lc 18,17
  kai (en) kai (en)   kai (en)   kai (en) kai (en)   kai (en) kai (en) kai (en)  
hos an (wie) hos ean (wie) hos ean (wie)   hos an (wie)     hos an (wie)   hos an topos (welke plaats) hos an (wie) hos an (wie) hos an (wie)
hen tôn toioutôn paidiôn dexètai (één van dergelijke kinderen ontvangt) dexètai hen paidion toiouto (één dergelijk kind ontvange) dexètai hen touto to paidiono (dit kind ontvange)   eme dechètai (mij ontvangt) ho dechomenos humas (de ontvangende u) ho eme dechomenos (de ontvangende mij) eme dechètai (mij ontvangt)   mè dexètai humas (u niet zou ontvangen) mè dechètai humas (je niet zou ontvangen) mè dechètai tèn basileian tou theou hôs paidion ( niet zou ontvangen het koninkrijk van God als een kind mè dechètai tèn basileian tou theou hôs paidionhumas ( niet zou ontvangen het koninkrijk van God als een kind
                   mède akousôsin humôn (noch naar u zouden luisteren) mè akousèi tous logous humôn (noch naar je woorden zou luisteren)    
epi tôi onomati mou (in mijn naam) epi tôi onomati mou (in mijn naam) epi tôi onomati mou (in mijn naam)                     
eme dechetai (ontvangt mij) eme dechetai (ontvangt mij) eme dechetai (ontvangt mij)   ouk eme dechetai alla ton aposteilanta me (ontvangt niet mij, maar degene die mij zond) eme dechetai (ontvangt mij) dechetai ton aposteilanta me (ontvangt de mij gezondene) dechetai ton aposteilanta me (ontvangt de mij gezondene)        ou mè eiselthèi eis autèn (gaat er niet in binnen).  ou mè eiselthèi eis autèn (gaat er niet in binnen).
173. De grootste in het Rijk Gods : - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48
 173. De grootste in het Rijk Gods : - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 -  173. De grootste in het Rijk Gods : - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 -   173. De grootste in het Rijk Gods : - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 -
Ontvangst en loon : - Mt 10,40-42 - Mc 9,38-41 - Lc 10,16 - Ontvangst en loon : - Mt 10,40-42 - Mc 9,38-41 - Lc 10,16 -  173. De grootste in het Rijk Gods : - Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 -   147. zending van de twaalf - Mc 6,7-13 - Lc 9,1-6 -  76. Zendingsrede: Mt 10,5-16 - Lc 9,1-6 - Mc 6,7-13 - 267. Jezus ontvangt de kinderen : - Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 - 267. Jezus ontvangt de kinderen : - Mc 10,13-16 - Mt 19,13-15 - Lc 18,15-17 -

Als ik me niet vergis, stuurde koning Albert II een afgezant naar de begrafenis van An en Eefje. Deze afgezant werd met bijzondere eer ontvangen en ontving een speciale zitplaats in de kerk alsof het de koning zelf was.
De christelijke gemeenten ontvangen hoog bezoek met de komst van de leerlingen van Jezus. Deze leerlingen worden gezien als afgezanten van Jezus en op zijn beurt wordt Jezus gezien als afgezant van God, zijn Vader. De christelijke gemeente valt dus de eer te beurt in de personen van de leerlingen Jezus en God, de Vader, zelf te ontvangen.
Hoge gasten ontvangen wordt over het algemeen gezien als een grote eer. Tot die eer zal het ontvangen van de leerlingen van Jezus, Jezus zelf en God, de Vader, wel gezien worden. Maar Jezus corrigeert: Wie één dergelijk kind ontvangt, ontvangt mij; Dit laat iets aanvoelen hoe sociale groepen in de gemeenschap, verschillend behandeld werden, en dat er toch een zekere rangorde beleefd werd.
Op 20 juni is het internationale vluchtelingendag. Rond deze periode wordt dit evangelie gelezen in de A-cyclus. Het is een gelegenheid om stil te staan bij de ontvangst van mensen zonder papieren in ons midden.
In de joodse gemeenschap was de zorg voor de wees, weduwe en vreemdeling een prioriteit.

dechomenos (ontvangende) : participium praesens van het werkwoord dechomai (ontvangen), komt in Mt 10,40 en Mt 10,41 telkens 2X voor. Verder komt het in de evangelies niet voor. Het deelwoord vergezeld van het lidwoord (nominatief enkelvoud) komt in deze zendingsrede meerdere malen voor : Mt 10,37 (2X) ho filôn (de beminnende), Mt 10,39a : ho heurôn (de gevondene), Mt 10,39b : ho apolesas (de verlorene).
dechetai (hij ontvangt) komt voor in Mt 10,40 , Mt 18,5 , Mc 9,37 en Lc 9,48. dexètai (hij ontving) conjunctief aorist . In 7 verzen in de evangelies. Mt 10,14.
- edexanto (zij ontvingen) . Verwijzing : dechomai (ontvangen) , zie Mt 10,40 . Mediaal aorist derde persoon meervoud . In negen verzen in de bijbel . O.T. (4) . N.T. (5) . Lc (1) . Joh (1) . Hnd (2) . 2 Tes (1) . In twee verzen in Hnd : (1) Hnd 11,1 . (2) Hnd 17,11 .
Een vorm van het werkwoord (apo) dechomai (ontvangen) met het lijdend voorwerp ton logon (het woord) :
(1) Hnd 2,41 : hoi men oun apodexamenoi ton logon autou (enerzijds zij die derhalve zijn woord ont-vingen) .
(2) Hnd 8,14 : hoti dedektai ... ton logon tou theou (dat Samaria het woord van God heeft ontvangen) .
(3) Hnd 11,1 : hoti kai ta ethnè edexanto ton logon tou theou (dat ook de heidenen het woord van God ontvingen) .
(4) Hnd 17,11 : edexanto ton logon (zij ontvingen het woord) .
Er is een gradatie in het gebruik van het werkwoord (apo)dechomai (ontvangen . In Hnd 2,41 zijn het de aanwezigen bij het pinksterwonder in Jeruzalem . In Hnd 8,14 betreft het Samaria en in Hnd 11,1 de heidenen . In Hnd 17,11 slaat het op de inwoners van Berea .
- dedektai (heeft ontvangen) . Verwijzing : dechomai (ontvangen) , zie Mt 10,40 . Mediaal perfectum derde persoon enkelvoud . Slechts in één vers in de bijbel : Hnd 8,14 .
- apodexamenoi (ont-vangen) . Verwijzing : dechomai (ontvangen) , zie Mt 10,40 . Mediaal participium aorist nominatief mannelijk meervoud . Slechts in één vers in de bijbel : Hnd 2,41 : hoi men oun apodexamenoi ton logon autou (enerzijds zij die derhalve zijn woord ont-vingen) .

In Mt 10,40 is er sprake over het ontvangen van de leerlingen van Jezus. Dat werd reeds uitvoerig gedaan in Mt 10,11-15. Het is dus een terugkerend thema in de zendingsrede. Het heeft te maken met de concentrische opbouw van de rede.

Mt 10,41 - Mt 10,41 : 85. Ontvangst en loon - Mt 10,40-42 - Mc 9,38-41 - Lc 10,16 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,40 - Mt 10,41 -Mt 10,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:41 o decomenos profètèn eis onoma profètou misqon profètou lèmyetai kai o decomenos dikaion eis onoma dikaiou misqon dikaiou lèmyetai  41 qui recipit prophetam in nomine prophetae mercedem prophetae accipiet et qui recipit iustum in nomine iusti mercedem iusti accipiet      41 Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in den naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen.  [41] Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, krijgt het loon van een profeet, en wie een rechtvaardige opneemt omdat het een rechtvaardige is, krijgt het loon van een rechtvaardige.   [41] Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden.   41 wie een profeet ontvangt om zijn naam ‘profeet’, mag het loon van een profeet aannemen, en wie een rechtvaardige ontvangt om zijn naam ‘rechtvaardige’ mag het loon van een rechtvaardige aannemen;  41. « Qui accueille un prophète en tant que prophète recevra une récompense de prophète, et qui accueille un juste en tant que juste recevra une récompense de juste.  

King James Bible . [41] He that receiveth a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward; and he that receiveth a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward.
Luther-Bibel . 41 Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen.
- 13de (dertiende) zondag door het a-jaar . Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen.

Tekstuitleg van Mt 10,41 . - 9 + 9 = 18 woorden ; 23 + 23 = 46 lettergrepen .

Ho dechomenos profètèn eis onoma profètou misthon profètou lèmpsetai (De ontvangende een profeet in naam van een profeet zal het loon van een profeet ontvangen)
Ho dechomenos dikaion eis onoma dikaiou misthon dikaiou lèmpsetai (De ontvangende een rechtvaardige in naam van een rechtvaardige zal het loon van een rechtvaardige ontvangen)

misthon (loon) accusatief enkelvoud van misthos (loon) komt in 8 verzen bij Matteüs voor. In 5 verzen in de bergrede, in 2 verzen in de zendingsrede en tenslotte in Mt 20,8. Misthos (loon) komt slechts in Mt 5,12.

De link tussen Mt 10,40 en Mt 10,41 is het tegenwoordig deelwoord dechomenos (ontvangende). Loon ontvangen legt de link tussen Mt 10,41 en Mt 10,42. In Mt 9,36-37 zouden we verwacht hebben dat er naast de vraag naar werkers in de oogst, ook over loon zou gepraat worden. Het loon komt blijkbaar pas ter sprake als het werk geleverd is. Maar wat is dat loon dan? Is het de boodschap van de profeet, de rechtvaardige?

Mt 10,42 - Mt 10,42 : 85. Ontvangst en loon - Mt 10,40-42 - Mc 9,38-41 - Lc 10,16 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 10 - Mt 10,40 - Mt 10,41 -Mt 10,42 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10:42 kai os an potisè ena tôn mikrôn toutôn potèrion thuchrou monon eis onoma maqètou amèn legô umin ou mè apolesè ton misthon autou   42 et quicumque potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigidae tantum in nomine discipuli amen dico vobis non perdet mercedem suam       42 En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleenlijk een beker koud water, in den naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen.   [42] Wie één van deze kleinen een beker koud water geeft omdat het een leerling is, Ik verzeker jullie, zijn loon zal hem niet ontgaan.’  [42] En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’  42 en al wie één van deze kleinen te drinken geeft met een drinkbeker koud water, alleen maar om zijn naam ‘leerling’ zeker is het, zeg ik u, die zal zijn loon niet verliezen!  42. « Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits rien qu'un verre d'eau fraîche, en tant qu'il est un disciple, en vérité je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » 

King James Bible . [42] And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward.
Luther-Bibel . 42 Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch: Es wird ihm nicht unbelohnt bleiben.
- 13de (dertiende) zondag door het a-jaar . En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan."

Tekstuitleg van Mt 10,42 .

- kai hos an potisèi hena mikrôn toutôn potèrion psuchrou monon eis onoma mathètou , amèn legô humin, ou mè apolesèi ton misthon autou (en wie een van deze kleinen een beker koud water te drinken geeft enkel in naam van een leerling, zijn loon zal hij niet ontgaan).

- Deze zin vertoont grote gelijkenis met Mc 9,41.
Mc 9,37 - Mc 9,33-37 -  Mc 9,41 - Mc 9,38-41 -   Mt 10,42
hos an (wie)  hos gar (wie immers)   kai hos an (en wie)
hen toon toioutoon paidioon deksijtai (één van dergelijke kinderen ontvangt) potisèi humas (te drinken geeft u)    potisèi hena mikrôn toutôn (één van deze kleinen te drinken geeft)
  potèrion hudatos (een beker water)    potèrion psuchrou (een beker fris water)
epi tooi onomati mou (in mijn naam)  en onmoati hoti christou este (in mijn naam, omdat gij van Christus zijt)   monon eis onoma mathètou enkel in de naam van een leerling
eme dechetai (ontvangt mij) amèn amèn legô humin hoti ou mè apolesèi ton misthon autou (voorwaar ik zeg u, hij zal zijn loon geenszins verliezen)    amèn legô humin, ou mè apolesèi ton misthon autou voorwaar ik zeg je, zijn loon zal hij niet ontgaan).
173. De grootste in het Rijk Gods : Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 -
 174. Het gebruiken van Jezus'naam : Mc 9,33-37 - Mt 18,1-5 - Lc 9,46-48 -   85. Ontvangst en loon : Mt 10,40-42 // (Mc 9,41) // (Lc 10,16) - Mt 10,40-42 - Mc 9,38-41 - Lc 10,16 -


  - Griekse tekst - Septuaginta- Vulgata


- Statenvertaling


- Willibrordvertaling


- De Nieuwe Bijbelvertaling


- De Naardense bijbel


- Bible de Jérusalem


- King James Bible


- Luther Bibel


- Structuur


- Taalgebruik

- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -


- Commentaar