MATTEÜSEVANGELIE : VIJFTIENDE HOOFDSTUK , MT 15 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van het Matteüsevangelie : Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28
Tekstuitleg per pericope - Mt 15,1-9 - Mt 15,10-20 - Mt 15,21-28 - Mt 15,29-31 - Mt 15,32-39 -
Tekstuitleg vers per vers - Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 - Mt 15,21 - Mt 15,22 - Mt 15,23 - Mt 15,24 - Mt 15,25 - Mt 15,26 - Mt 15,27 - Mt 15,28 - Mt 15,29 - Mt 15,30 - Mt 15,31 - Mt 15,32 - Mt 15,33 - Mt 15,34 - Mt 15,35 - Mt 15,36 - Mt 15,37 - Mt 15,38 - Mt 15,39 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -ps - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie :
Literatuur
Liturgisch gebruik

- Mt 15,21-28 : 20ste (twintigste) zondag door het a-jaar .

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het vijftiende hoofdstuk van het Matteüsevangelie :
154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden : Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9
155. Rein en onrein : Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20
156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw : Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28
157. Genezing van een doofstomme : Mc 7,31-37 - Mt 15,29-31
158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39


154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden : Mt 15,1-9 - Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9 -

Mt 15,1 - Mt 15,1 : 154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden - Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:1 tote proserchontai tô ièsou apo ierosolumôn farisaioi kai grammateis legontes   1 tunc accesserunt ad eum ab Hierosolymis scribae et Pharisaei dicentes    1 Toen kwamen tot Jezus enige Schriftgeleerden en Farizeën, die van Jeruzalem waren, zeggende:  [1] Toen kwamen uit Jeruzalem farizeeën en schriftgeleerden naar Jezus toe met de vraag:   [1] Toen kwamen er vanuit Jeruzalem Farizeeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem:   1 ¶ Dan  komen uit Jeruzalem tot Jezus farizeeërs en schriftgeleerden, en zeggen:  1. Alors des Pharisiens et des scribes de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent :  

King James Bible . [1] Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying,
Luther-Bibel . 1 Da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen:

Tekstuitleg van Mt 15,1 .

Mt 15,2 - Mt 15,2 : 154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden - Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:2 dia ti oi mathètai sou parabainousin tèn paradosin tôn presbuterôn ou gar niptontai tas cheiras | | [autôn] | otan arton esthiôsin 2 quare discipuli tui transgrediuntur traditionem seniorum non enim lavant manus suas cum panem manducant   2 Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen niet, wanneer zij brood zullen eten. [2] ‘Waarom overtreden uw leerlingen de traditie van de oudsten*? Want ze wassen* hun handen niet als ze brood gaan eten.’ [2] ‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.’ 2 waarom overtreden uw leerlingen de overlevering van de ouderen?– want zij wassen hun handen niet wanneer zij het brood eten! 2. « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains au moment de prendre leur repas. » -

King James Bible . [2] Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? for they wash not their hands when they eat bread.
Luther-Bibel . 2 Warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen.

Tekstuitleg van Mt 15,2 .

3. hoi (de) . Verwijzing : lidwoord , zie Mt 28,18 . Bepaald lidwoord nominatief mannelijk meervoud . Bijbel (4230) . O.T. (3257) . N.T. (973) . Mt (196) . Mc (101) . Lc (165) . Joh (125) . Brieven (316) . Apk (70) . In 196 verzen bij Mt , zie Mt 2,5 . Mt 1 (0) . Mt 2 (3) . Mt 3 (1) . Mt 4 (3) . Mt 5 (11) . Mt 6 (4) . Mt 7 (8) . Mt 8 (6) . Mt 9 (13) . Mt 10 (3) . Mt 11 (3) . Mt 12 (13) . Mt 13 (10) . Mt 14 (9) . Mt 15 (7) . Mt 16 (5) . Mt 17 (7) . Mt 18 (3) . Mt 19 (5) . Mt 20 (10) . Mt 21 (13) . Mt 22 (10) . Mt 23 (3) . Mt 24 (7) . Mt 25 (5) . Mt 26 (14). Mt 27 (15) . Mt 28 (5) . In zeven verzen in Mt 15 : (1) Mt 15,2 . (2) Mt 15,12 . (3) Mt 15,23 . (4) Mt 15,33 . (5) Mt 15,34 . (6) Mt 15,36 . (7) Mt 15,38 .

Mt 15,3 - Mt 15,3 : 154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden - Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:3 o de apokritheis eipen autois dia ti kai umeis parabainete tèn entolèn tou theou dia tèn paradosin umôn   3 ipse autem respondens ait illis quare et vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram   Hij echter antwoordde (en) zei hun : "Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering?   3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw inzetting?  [3] Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Waarom overtreedt zelfs u het gebod van God door uw traditie?  [3] Hij gaf hun ten antwoord: ‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? 3 Maar ten antwoord zegt hij tot hen: waarom overtreedt ook gijzelf Gods gebod door uw overlevering?  3. « Et vous, répliqua-t-il, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au nom de votre tradition ? 

King James Bible . But he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition?
Luther-Bibel . 3 Er antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Satzungen willen?

Tekstuitleg van Mt 15,3 . Dit vers Mt 15,3 telt 17 woorden en 84 (2 X 2 X 3 X 7) letters . De getalwaarde van Mt 15,3 is 7585 (5 X 37 X 41) .

Mt 15,4 - Mt 15,4 : 154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden - Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9 -  
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:4 o gar theos eipen tima ton patera kai tèn mètera kai o kakologôn patera è mètera thanatô teleutatô  4 nam Deus dixit honora patrem et matrem et qui maledixerit patri vel matri morte moriatur    4 Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal den dood sterven.  [4] Want God heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en ook: Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.   [4] Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en moeder,” en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.”   4 want God heeft gezegd ‘eer je vader en moeder’ en ‘wie vader of moeder vervloekt zal de dood sterven!’  4. En effet, Dieu a dit : Honore ton père et ta mère, et Que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort.  

King James Bible . [4] For God commanded, saying, Honour thy father and mother: and, He that curseth father or mother, let him die the death.
Luther-Bibel . 4 Denn Gott hat geboten (2.Mose 20,12; 21,17): »Du sollst Vater und Mutter ehren; wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben.«

Tekstuitleg van Mt 15,4 .

Mt 15,5 - Mt 15,5 : 154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden - Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:5 umeis de legete os an eipè tô patri è tè mètri dôron o ean ex emou ôfelèthès   5 vos autem dicitis quicumque dixerit patri vel matri munus quodcumque est ex me tibi proderit     5 Maar gij zegt: Zo wie tot vader of moeder zal zeggen: Het is een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen; en zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, die voldoet.  [5] Maar u zegt: “Wie tegen zijn vader of moeder zegt: Ik geef als offergave datgene waarmee ik u had kunnen ondersteunen,   [5] Maar u leert: “Wie tegen zijn vader of moeder zegt: ‘Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave,’   5 maar gij zegt: wie tot vader of moeder zegt ‘al wat van mijn kant zou kunnen helpen is bedoeld als offergave’,  5. Mais vous, vous dites : Quiconque dira à son père ou à sa mère : «Les biens dont j'aurais pu t'assister, je les consacre»,  

King James Bible . [5] But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me;
Luther-Bibel . 5 Aber ihr lehrt: Wer zu Vater oder Mutter sagt: Eine Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht,

Tekstuitleg van Mt 15,5 .

Mt 15,6 - Mt 15,6 : 154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden - Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:6 ou mè timèsei ton patera autou* kai èkurôsate ton logon tou theou dia tèn paradosin umôn   6 et non honorificabit patrem suum aut matrem et irritum fecistis mandatum Dei propter traditionem vestram    6 En gij hebt alzo Gods gebod krachteloos gemaakt door uw inzetting.  [6] die hoeft zijn vader niet meer te eren.” Zo ontkracht u het woord van God door die traditie van u.   [6] die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.” Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie.   6 hoeft zijn vader of moeder daarmee niet te eren!– en zo maakt ge het woord van God krachteloos door uw overlevering;   6. celui-là sera quitte de ses devoirs envers son père ou sa mère. Et vous avez annulé la parole de Dieu au nom de votre tradition. 

King James Bible . [6] And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition.
Luther-Bibel . 6 der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Damit habt ihr Gottes Gebot aufgehoben um eurer Satzungen willen.

Tekstuitleg van Mt 15,6 .

Mt 15,7 - Mt 15,7 : 154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden - Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:7 upokritai kalôs eprofèteusen peri umôn èsaias legôn   7 hypocritae bene prophetavit de vobis Esaias dicens    7 Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende:  [7] Huichelaars, treffend heeft Jesaja over u geprofeteerd:  [7] Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u:  7 schijnheiligen, wel fraai heeft Jesaja over u geprofeteerd als hij zegt:  7. Hypocrites ! Isaïe a bien prophétisé de vous, quand il a dit : 

King James Bible . [7] Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying,
Luther-Bibel . 7 Ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen (Jesaja 29,13):

Tekstuitleg van Mt 15,7 .

Mt 15,8 - Mt 15,8 : 154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden - Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:8 o laos outos tois cheilesin me tima è de kardia autôn porrô apechei ap emou  8 populus hic labiis me honorat cor autem eorum longe est a me    8 Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij;  [8] Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van Mij.   [8] “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij;   8 deze gemeente eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij;  8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. 

King James Bible . [8] This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips; but their heart is far from me.
Luther-Bibel . 8 »Dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir;

Tekstuitleg van Mt 15,8 .

Mt 15,9 - Mt 15,9 : 154. Twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden - Mc 7,1-13 - Mt 15,1-9 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,1 - Mt 15,2 - Mt 15,3 - Mt 15,4 - Mt 15,5 - Mt 15,6 - Mt 15,7 - Mt 15,8 - Mt 15,9 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:9 matèn de sebontai me didaskontes didaskalias entalmata anthrôpôn   9 sine causa autem colunt me docentes doctrinas mandata hominum     9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.  [9] Hun verering stelt niets voor; wat ze als ware leer brengen zijn voorschriften van mensen.’   [9] tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.”’   9 vergeefs eerbiedigen zij mij zolang zij onderrichtingen onderrichten die opdrachten van mensen zijn!  9. Vain est le culte qu'ils me rendent : les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. » 

King James Bible . [9] But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
Luther-Bibel . 9 vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind.«

Tekstuitleg van Mt 15,9 .

5. didaskontes (onderrichtend) . Verwijzing : didaskô (onderrichten - onderwijzen) , zie Mc 1,45 . Auto-didact : iemand die door zelfstudie kennis (lering) heeft verworven . Didactiek : leer van het onderrichten . Actief tegenwoordig deelwoord nominatief mannelijk en vrouwelijk meervoud . In negen verzen in de bijbel . In één vers in het O.T. : Js 29,13 . In acht verzen in het N.T. . Mt (2) . Mc (1) . Hnd (2) . Brieven (3) . : (1) Mt 15,9 . (2) Mt 28,20 . (3) Mc 7,7 = Mt 15,9 . (4) Hnd 5,42 . (5) Hnd 15,35 . (6) Kol 1,28 . (7) Kol 3,16 . (8) Tit 1,11 .

155. Rein en onrein : Mt 15,10-20 - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -

Mt 15,10 - Mt 15,10 : 155. Rein en onrein - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:10 kai proskalesamenos ton ochlon eipen autois akouete kai suniete   10 et convocatis ad se turbis dixit eis audite et intellegite    10 En als Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat.   [10] Hij riep de mensen bij zich en zei tegen hen: ‘Luister, en begrijp Me toch.  [10] Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht.  10 ¶ Hij roept de schare tot zich en zegt tot hen: hoort en verstaat!   10. Et ayant appelé la foule près de lui, il leur dit : « Écoutez et comprenez ! 

King James Bible . [10] And he called the multitude, and said unto them, Hear, and understand:
Luther-Bibel . 10 Und er rief das Volk zu sich und sprach zu ihnen: Hört zu und begreift's:

Tekstuitleg van Mt 15,10 .

Mt 15,11 - Mt 15,11 : 155. Rein en onrein - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:11 ou to eiserchomenon eis to stoma koinoi ton anthrôpon alla to ekporeuomenon ek tou stomatos touto koinoi ton anthrôpon   11 non quod intrat in os coinquinat hominem sed quod procedit ex ore hoc coinquinat hominem     11 Hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt den mens niet; maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt den mens.  [11] Niet wat de mond binnenkomt, maakt de mens onrein, maar wat uit de mond komt, dat maakt de mens onrein.’ [ [11] Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein.’ 11 niet wat de mond binnenkomt ontwijdt de mens, nee, wat uit de mond voortkomt, dát ontwijdt de mens!   11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme ; mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui souille l'homme. » 

King James Bible . [11] Not that which goeth into the mouth defileth a man; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.
Luther-Bibel . 11 Was zum Mund hineingeht, das macht den Menschen nicht unrein; sondern was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein.

Tekstuitleg van Mt 15,11 .

12. part. praes. acc. onz. enk. ekporeuomenon (zich een weg banend uit) van het werkw. ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . Taalgebruik in het N;T. : ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . Taalgebruik in Mt : ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . + por-euomai . p of ph = f -> v + r . Zelfstandig naamwoord poros : weg door een water heen , wad , voorde , veer , doorwaadbare plaats . Lat. por-tus : haven . Mnd. voort , ofries forda , oeng. ford . Het woord behoort tot de groep van varen . Mt (1) Mt 15,11 .

Mt 15,12 - Mt 15,12 : 155. Rein en onrein - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
Oidas hoti hoi Pharisaioi akousantes ton logon eskandalisthèsan   tunc accedentes discipuli eius dixerunt ei scis quia Pharisaei audito verbo scandalizati sunt    12 Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij wel, dat de Farizeën deze rede horende, geërgerd zijn geweest?   Toen kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: ‘Weet U dat de farizeeën, toen ze hoorden wat U zei, daarover gevallen zijn?’  Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: ‘Weet u dat de Farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’  Dan komen de leerlingen tot hem en zeggen tot hem: weet u dat de farizeeërs, toen ze dat woord hoorden daar aanstoot aan genomen hebben?  12. Alors s'approchant, les disciples lui disent : « Sais-tu que les Pharisiens se sont choqués de t'entendre parler ainsi ? » 

King James Bible . [12] Then came his disciples, and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended, after they heard this saying?
Luther-Bibel . 12 Da traten seine Jünger zu ihm und fragten: Weißt du auch, dass die Pharisäer an dem Wort Anstoß nahmen, als sie es hörten?

Tekstuitleg van Mt 15,12 .

3. hoi (de) . Verwijzing : lidwoord , zie Mt 28,18 . Bepaald lidwoord nominatief mannelijk meervoud . Bijbel (4230) . O.T. (3257) . N.T. (973) . Mt (196) . Mc (101) . Lc (165) . Joh (125) . Brieven (316) . Apk (70) . In 196 verzen bij Mt , zie Mt 2,5 . Mt 1 (0) . Mt 2 (3) . Mt 3 (1) . Mt 4 (3) . Mt 5 (11) . Mt 6 (4) . Mt 7 (8) . Mt 8 (6) . Mt 9 (13) . Mt 10 (3) . Mt 11 (3) . Mt 12 (13) . Mt 13 (10) . Mt 14 (9) . Mt 15 (7) . Mt 16 (5) . Mt 17 (7) . Mt 18 (3) . Mt 19 (5) . Mt 20 (10) . Mt 21 (13) . Mt 22 (10) . Mt 23 (3) . Mt 24 (7) . Mt 25 (5) . Mt 26 (14). Mt 27 (15) . Mt 28 (5) . In zeven verzen in Mt 15 : (1) Mt 15,2 . (2) Mt 15,12 . (3) Mt 15,23 . (4) Mt 15,33 . (5) Mt 15,34 . (6) Mt 15,36 . (7) Mt 15,38 .

5. akousantes (gehoord) . Verwijzing : akouô (horen, luisteren) , zie Mt 4,12 . Participium aorist nominatief mannelijk en vrouwelijk meervoud . In zevenenzestig verzen in de bijbel . In vijftien verzen in het O.T. . In tweeënvijftig verzen in het N.T. . Mt (13) . Mc (7) . Lc (7) . Joh (5) . Hnd (16) . Brieven (4) . In dertien verzen bij Matteüs : (1) Mt 2,9 . (2) Mt 12,24 . (3) Mt 14,13 . (4) Mt 15,12 . (5) Mt 17,6 . (6) Mt 19,25 . (7) Mt 20,24 . (8) Mt 20,30 . (9) Mt 21,45 . (10) Mt 22,22 . (11) Mt 22,33 . (12) Mt 22,34 . (13) Mt 27,47 .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Mt 2,9 Mt 12,24 Mt 14,13 Mt 15,12 Mt 17,6 Mt 19,25 Mt 20,24 Mt 20,30 Mt 21,45 Mt 22,22 Mt 22,33 Mt 22,34 Mt 27,47
hoi de (zij echter) hoi de Farisaioi (de Farizeeën echter) kai (en) hoti hoi Farisaioi (dat de Farizeeën) kai (en)   kai (en) kai idou duo tufloi (en zie twee blinden)... kai (en) kai (en) kai (en) hoi de Farisaioi (de Fariuzeeën echter) tines de ... (sommigen echter...)
akousantes (gehoord) akousantes (gehoord) akousantes (gehoord) akousantes (gehoord) akousantes (gehoord) akousantes de (gehoord echter) akousantes (gehoord) akousantes (gehoord) akousantes (gehoord) akousantes (gehoord) akousantes (gehoord) akousantes (gehoord) akousantes (gehoord)
    hoi ochloi (de menigten)   hoi mathètai (de leerlingen) hoi mathètai (de leerlingen) hoi deka (de tien)  

hoi archiereis kai hoi Farisaioi (de hogepriesters en de Farizeeën)

  hoi ochloi (de menigten)    

 

Mt 15,13 - Mt 15,13 : 155. Rein en onrein - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:13 o de apokritheis eipen pasa futeia èn ouk efuteusen o patèr mou o ouranios ekrizôthèsetai   13 at ille respondens ait omnis plantatio quam non plantavit Pater meus caelestis eradicabitur     13 Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.   [13] Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Elke aanplant die mijn hemelse Vader niet heeft geplant, zal uitgetrokken worden.  [13] Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt.   13 Maar hij antwoordt en zegt: elke plant die niet is geplant door mijn hemelse Vader moet worden uitgerukt;  13. Il répondit : « Tout plant que n'a point planté mon Père céleste sera arraché.  

King James Bible . [13] But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.
Luther-Bibel . 13 Aber er antwortete und sprach: Alle Pflanzen, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, die werden ausgerissen.

Tekstuitleg van Mt 15,13 .

Mt 15,14 - Mt 15,14 : 155. Rein en onrein - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:14 afete autous tufloi eisin odègoi | | [tuflôn*] | tuflos de tuflon ean odègè amfoteroi eis bothunon pesountai  14 sinite illos caeci sunt duces caecorum caecus autem si caeco ducatum praestet ambo in foveam cadunt    14 Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen.   [14] Laat ze dus maar. Het zijn blinden die blinden de weg wijzen. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil.’  [14] Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’   14 láát hen, blinden zijn het die blinden de weg wijzen; maar als een blinde een blinde de weg wijst, zullen beiden in een gat vallen!  14. Laissez-les : ce sont des aveugles qui guident des aveugles ! Or si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. »  

King James Bible . [14] Let them alone: they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch.
Luther-Bibel . 14 Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer! Wenn aber ein Blinder den andern führt, so fallen sie beide in die Grube.

Tekstuitleg van Mt 15,14 .

Mt 15,15 - Mt 15,15 : 155. Rein en onrein - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:15 apokritheis de o petros eipen autô frason èmin tèn parabolèn | | [tautèn*] | 15 respondens autem Petrus dixit ei edissere nobis parabolam istam     15 En Petrus, antwoordende, zeide tot Hem: Verklaar ons deze gelijkenis.   [15] Petrus zei daarop: ‘Leg ons dat beeld eens uit.’  [15] Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die uitspraak uitleggen?’  15 Ten antwoord zegt Petrus tot hem: verklaar ons het gelijkeniswoord!   15. Pierre, prenant la parole, lui dit : « Explique-nous la parabole. »  

King James Bible . [15] Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable.
Luther-Bibel . 15 Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Deute uns dies Gleichnis!

Tekstuitleg van Mt 15,15 .

Mt 15,16 - Mt 15,16 : 155. Rein en onrein - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:16 o de eipen akmèn kai umeis asunetoi este  16 at ille dixit adhuc et vos sine intellectu estis     16 Maar Jezus zeide: Zijt ook gijlieden alsnog onwetende?  [16] Hij zei: ‘Zijn ook jullie nog altijd vol onbegrip?   [16] Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet?  16 Maar hij zegt: nog steeds verstaat ook gij dat niet?   16. Il dit : « Vous aussi, maintenant encore, vous êtes sans intelligence ?  

King James Bible . [16] And Jesus said, Are ye also yet without understanding?
Luther-Bibel . 16 Und Jesus sprach zu ihnen: Seid denn auch ihr noch immer unverständig?

Tekstuitleg van Mt 15,16 .

Mt 15,17 - Mt 15,17 : 155. Rein en onrein - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:17 ou noeite oti pan to eisporeuomenon eis to stoma eis tèn koilian chôrei kai eis afedrôna ekballetai 17 non intellegitis quia omne quod in os intrat in ventrem vadit et in secessum emittitur     17 Verstaat gij nog niet, dat al wat ten monde ingaat, in den buik komt, en in de heimelijkheid wordt uitgeworpen?   [17] Weet je niet dat alles wat de mond binnenkomt naar de buik gaat en er weer uitgaat op het gemak?  [17] Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt?   17 begrijpt ge niet dat alles wat binnentreedt in de mond wegzakt naar de buik en er op het gemak wordt uitgeworpen?  17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui pénètre dans la bouche passe dans le ventre, puis s'évacue aux lieux d'aisance,  

King James Bible . [17] Do not ye yet understand, that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught?
Luther-Bibel . 17 Merkt ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und wird danach in die Grube ausgeleert?

Tekstuitleg van Mt 15,17 .

Mt 15,18 - Mt 15,18 : 155. Rein en onrein - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:18 ta de ekporeuomena ek tou stomatos ek tès kardias exerchetai kakeina koinoi ton anthrôpon   18 quae autem procedunt de ore de corde exeunt et ea coinquinant hominem    18 Maar die dingen, die ten monde uitgaan, komen voort uit het hart, en dezelve ontreinigen den mens.  [18] Wat uit de mond komt, komt uit het hart, en dat verontreinigt de mens.   [18] Wat daarentegen de mond uitgaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein.   18 maar de dingen die te voorschijn komen uit de mond, komen uit het hart, en die ontwijden de mens;   18. tandis que ce qui sort de la bouche procède du cœur, et c'est cela qui souille l'homme ? 

King James Bible . [18] But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart; and they defile the man.
Luther-Bibel . 18 Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, und das macht den Menschen unrein.

Tekstuitleg van Mt 15,18 .

3. part. praes. nom. mv. ekporeuomena (zich een weg banend uit) van het werkw. ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . Taalgebruik in het N;T. : ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . Taalgebruik in Mt : ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . + por-euomai . p of ph = f -> v + r . Zelfstandig naamwoord poros : weg door een water heen , wad , voorde , veer , doorwaadbare plaats . Lat. por-tus : haven . Mnd. voort , ofries forda , oeng. ford . Het woord behoort tot de groep van varen . Mt (1) Mt 15,18 .

Mt 15,19 - Mt 15,19 : 155. Rein en onrein - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:19 ek gar tès kardias exerchontai dialogismoi ponèroi fonoi moicheiai porneiai klopai yeudomarturiai blasfèmiai 19 de corde enim exeunt cogitationes malae homicidia adulteria fornicationes furta falsa testimonia blasphemiae    19 Want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen.   [19] Want uit het hart komen slechte gedachten*, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.   [19] Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.   19 want uit het hart komen boze gedachten, moorden, trouwbreuken, hoererijen, diefstallen, valse getuigenissen, lasteringen;  19. Du cœur en effet procèdent mauvais desseins, meurtres, adultères, débauches, vols, faux témoignages, diffamations. 

King James Bible . [19] For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies:
Luther-Bibel . 19 Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung.

Tekstuitleg van Mt 15,19 .

Mt 15,20 - Mt 15,20 : 155. Rein en onrein - Mc 7,14-23 - Mt 15,10-20 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,10 - Mt 15,11 - Mt 15,12 - Mt 15,13 - Mt 15,14 - Mt 15,15 - Mt 15,16 - Mt 15,17 - Mt 15,18 - Mt 15,19 - Mt 15,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:20 tauta estin ta koinounta ton anthrôpon to de aniptois chersin fagein ou koinoi ton anthrôpon  20 haec sunt quae coinquinant hominem non lotis autem manibus manducare non coinquinat hominem    20 Deze dingen zijn het, die den mens ontreinigen; maar het eten met ongewassen handen ontreinigt den mens niet.  [20] Dat zijn de dingen die de mens onrein maken; met ongewassen handen eten maakt de mens niet onrein.’  [20] Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’ Naar Tyrus en Sidon   20 die dingen zijn het die de mens ontwijden, en met ongewassen handen eten verontreinigt de mens niet!   20. Voilà les choses qui souillent l'homme ; mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. » 

King James Bible . [20] These are the things which defile a man: but to eat with unwashen hands defileth not a man.
Luther-Bibel . 20 Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Aber mit ungewaschenen Händen essen macht den Menschen nicht unrein.

Tekstuitleg van Mt 15,20 .

56. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw : Mt 15,21-28 - Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,21 - Mt 15,22 - Mt 15,23 - Mt 15,24 - Mt 15,25 - Mt 15,26 - Mt 15,27 - Mt 15,28 -

Evangelie op de 20ste (twintigste) zondag door het a-jaar : Mt 15,21-28 .

In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: "Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld." Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: "Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen." Hij antwoordde: "Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden." Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: "Heer, help mij!" Hij gaf haar ten antwoord: "Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven." "Toch wel, Heer, sprak zij, want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen." Daarop zei Jezus haar: "Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd." En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

Jezus heeft blijkbaar het contact met de heidenen niet gezocht . Door omstandigheden - dreigend levensgevaar - wijkt hij uit . Daar komt hij in contact met heidenen . Een Kanaänitische vrouw doet beroep op hem om haar dochtertje te genezen . De tegenstelling tussen het gebied waaruit hij uitwijkt en het gebied waarheen hij gaat is groot ; in het ene gebied moet hij vrezen voor zijn leven , in het andere gebied wordt hij als levenwekker beschouwd .

In de pericope staat 6X het nevenschikkend voegwoord kai (en) , het partikel de (echter) op de tweede plaats in de zin 5X . De versideler heeft zich door het gebruik van de (echter) laten bepalen . Van de acht verzen hebben vijf verzen het partikel de (echter) op de tweede plaats in het vers . De andere verzen beginnen met kai (en) : Mt 15,21 , met kai idou (en zie) : Mt 15,22 , en met tote (daarop) : Mt 15,28 .

De pericope is uitgewerkt als een dialoog :

Mt 15,22 Mt 15,23 Mt 15,23 Mt 15,24 Mt 15,25 Mt 15,26 Mt 15,27 Mt 15,27
kai idou gunè Chananaia (en zie een Kananese vrouw) ho de (hij echter) kai ho de (hij echter) hè de (zij echter) ho de (hij echter) hè de (zij echter) tote (daarop)
apo tôn horiôn ekeinôn exelthousa (gekomen uit die bergen)   proselthontes hoi mathètai autou (en zijn leerlingen naderbij gekomen) apokritheis (beantwoord) elthousa (gekomen) apokritheis (beantwoord)   apokritheis (beantwoord) ho Ièsous (Jezus)
ekrazen (riep) ouk apekrithè (beantwoordde) èrôtôn auton (vroegen hem)   prosekunei autôi (knielde bij hem neer)      
legousa (zeggende)    legontes (zeggende) eipen (zei) legousa (zeggende) eipen (zei) eipen (zei) eipen autèi (zei hij haar)
  autè (haar)            
  logon (met geen woord)            
 156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw : Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 -              

 

Mt 15,21 - Mt 15,21 : 56. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw - Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,21 - Mt 15,22 - Mt 15,23 - Mt 15,24 - Mt 15,25 - Mt 15,26 - Mt 15,27 - Mt 15,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:21 kai exelthôn ekeithen o ièsous anechôrèsen eis ta merè turou kai sidônos  21 et egressus inde Iesus secessit in partes Tyri et Sidonis    21 En Jezus van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon.   [21] Jezus ging daar weg en nam de wijk naar het gebied van Tyrus en Sidon*.  [21] En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon.   21 ¶ Jezus gaat daar weg en neemt de wijk naar de gebiedsdelen van Tyrus en Sidon.  21. En sortant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.  

King James Bible . [21] Then Jesus went thence, and departed into the coasts of Tyre and Sidon.
Luther-Bibel . 21 Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon.
- 20ste (twintigste) zondag door het a-jaar . In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon.

Tekstuitleg van Mt 15,21 .

- Mt 15,21 // Mc 7,24 -
- kai (en) Nevenschikkend voegwoord. In 705 verzen bij Matteüs, zie Mt 1,2 -
- ekeithen (vanhier, vandaar) . In 12 verzen bij Matteus, zie Mt 4,21 .
- anachôreô (uitwijken) In 9 verzen bij Matteüs, zie Mt 2,12 . Zie ook : Mt 4,12, Mt 12,15, Mt 14,13 en Mt 15,21 .

- Het is de 10de maal dat Matteüs ekeithen (vandaar) gebruikt. Het is één - het 5de vers - van de 6 verzen (bij Matteüs zijn 12 verzen met ekeithen - vandaar) die met kai (en) beginnen). In deze 6 verzen volgt op het nevenschikkend voegwoord kai (en) een participium (in 5 gevallen participium aorist nominatief enkelvoud). Het is telkens een werkwoord van beweging. In 4 van de 8 verzen wordt de naam Jezus uitdrukkelijk vermeld. In 2 verzen staat het onderwerp ho Ièsous tussen het participium en het hoofdwerkwoord. In de 8 verzen volgt ekeithen (vandaar) ofwel na het participium, ofwel na het onderwerp ho Ièsous (Jezus). Het is logisch dat de plaatsbepaling ekeithen (vandaar) zo dicht mogelijk bij het werkwoord van beweging staat.
- Jezus wijkt 4X uit. Dit is de 4de maal. Na het twistgesprek met Farizeeën en schriftgeleerden dreigt er opnieuw gevaar. Jezus wijkt uit naar heidens gebied, naar Tyrus en Sidon. Er dreigt gevaar vanuit twee kanten: vanuit de koning en vanuit de Farizeeën en schriftgeleerden. Jezus week uit van Judea naar Galilea, nadat Johannes de Doper werd gevangen genomen door koning Herodes (Mt 4,12). Jezus week uit nadat Johannes de Doper werd gedood door koning Herodes (Mt 14,13).
Er dreigt gevaar vanuit de Farizeeën en schriftgeleerden. Jezus week uit nadat de Farizeeën het besluit hadden genomen Jezus te doden (Mt 12,15). Hij week ook uit nadat Hij een twistgesprek met de Farizeeën en schriftgeleerden had (Mt 15,21).
We zien een evolutie. Eerst was Jezus leerling van Johannes de Doper. Wanneer deze gevangen genomen werd door koning Herodes, week Jezus uit naar Galilea. Daar kon hij vrij optreden. Gevaar dreigde wanneer de Farzeeën het besluit namen Jezus te doden. En nog meer gevaar dreigt wanneer koning Herodes Johannes liet onthoofden. Het gevaar werd nog groter wanneer Farizeeën en schriftgeleerden uit Jeruzalem een twistgesprek hadden met Jezus. Want het gevaar dreigde dat Jezus in Jeruzalem zou terechtkomen, dat Hij aan Herodes (en dan aan Pilatus) zou overgeleverd worden en dat hij het lot zou tegemoet gaan dat Johannes de Doper was overkomen. Jezus was zich bewust van dat dubbele gevaar (Mt 14,13 en Mt 15,21).
De aanklacht tegen Jezus vanuit de Farizeeën was dat hij zich de christus (messias), zoon van God, noemde. De aanklacht tegen Jezus vanuit de koning was dat hij zich koning van de joden noemde.
Vanaf Mt 14,13 zien we Jezus heen en weer pendelen. Hij heeft geen vaste verblijfplaats. Hij duikt nu eens hier op, dan daar. Ook is hij soms alleen, zonder zijn leerlingen.
Wat moet Jezus in dat heidens gebied gaan doen. Zijn droom loopt op een sisser, een mislukking uit. Zijn boodschap slaat niet aan. Zijn uitwijken naar heidens gebied doet hij uit lijfsbehoud, maar dat is ook het enige. Hij is als een zanger zonder stem, een schilder zonder penseel, een beeldhouwer zonder steen. Hij is werkloos, hij heeft niets te doen.
Daar komt perpectief en verandering door de komst van de Kananese. Zij vraagt Jezus om hulp. Zijn boodschap is een licht voor haar. Zijn boodschap als joodse boodschap kan een licht voor de heidenen zijn.

Mt 15,22 - Mt 15,22 : 56. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw - Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,21 - Mt 15,22 - Mt 15,23 - Mt 15,24 - Mt 15,25 - Mt 15,26 - Mt 15,27 - Mt 15,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:22 kai idou gunè chananaia apo tôn oriôn ekeinôn exelthousa ekrazen legousa eleèson me kurie uios dauid è thugatèr mou kakôs daimonizetai 22 et ecce mulier chananea a finibus illis egressa clamavit dicens ei miserere mei Domine Fili David filia mea male a daemonio vexatur     22 En ziet, een Kananese vrouw, uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten.  [22] En kijk, een Kananese* vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is vreselijk bezeten.’  [22] Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’   22 En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied komt naar buiten en heeft het uitgeschreeuwd en zegt: ontferm u over mij, heer, zoon van David; mijn dochter wordt kwaadaardig door een demon bezeten!  22. Et voici qu'une femme cananéenne, étant sortie de ce territoire, criait en disant : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David : ma fille est fort malmenée par un démon. »  

King James Bible . [22] And, behold, a woman of Canaan came out of the same coasts, and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou Son of David; my daughter is grievously vexed with a devil.
Luther-Bibel . 22 Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner! Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.
- 20ste (twintigste) zondag door het a-jaar . Op een gegeven ogenblik trad een Kananeese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: "Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld." Maar Hij gaf haar in het geheel geen antwoord.

Tekstuitleg van Mt 15,22 .

- idou (zie). Cfr Mt 1,20 .

Er is overeenkomst tussen de verhalen van de bloedvloeiende vrouw (Mt 9,18-26) en de Chananese vrouw. Beide verhalen beginnen met kai idou gunè (en zie een vrouw) : Mt 9,18 , Mt 15,22 , en eindigen op gelijke wijze : Mt 9,22 , Mt 15,28 .

Mt 15,22 Mt 8,6                    
legousa (zeggende) kai legôn (en zeggende)                    
eleèson me kurie huios David (Ontfern je over mij, Heer, zoon van David) kurie (Heer)                    
hè thugatèr mou (mijn dochter) ho pais mou (mijn dienaar) ...                    
kakôs daimonizetai (wordt kwaad beduveld) deinôs basanizomenos (geweldig gekweld)                    
                       
                       
                       
                       
                       

 

Mt 15,23 - Mt 15,23 :156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw - Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,21 - Mt 15,22 - Mt 15,23 - Mt 15,24 - Mt 15,25 - Mt 15,26 - Mt 15,27 - Mt 15,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:23 o de ouk apekrithè autè logon kai proselthontes oi mathètai autou èrôtoun auton legontes apoluson autèn oti krazei opisthen èmôn 23 qui non respondit ei verbum et accedentes discipuli eius rogabant eum dicentes dimitte eam quia clamat post nos   23 Doch Hij antwoordde haar niet een woord. En Zijn discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat haar van U; want zij roept ons na. [23] Maar Hij gaf haar niet eens antwoord. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: ‘Stuur haar weg, want ze roept ons achterna.’ [23] Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.’ 23 Maar hij antwoordt haar met geen woord. Zijn leerlingen komen tot hem en hebben hem gevraagd en gezegd: maak u van haar los, want zij schreeuwt ons achterna! 24 Maar hij zegt ten antwoord: ik ben slechts uitgezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël!  23. Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, le priaient : « Fais-lui grâce, car elle nous poursuit de ses cris. »

King James Bible . [23] But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away; for she crieth after us.
Luther-Bibel . 23 Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen , denn sie schreit uns nach.
- 20ste (twintigste) zondag door het a-jaar .

Tekstuitleg van Mt 15,23 . Toen wendden zijn leerlingen zich tot Hem met het verzoek: "Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen."

9. hoi (de) . Verwijzing : lidwoord , zie Mt 28,18 . Bepaald lidwoord nominatief mannelijk meervoud . Bijbel (4230) . O.T. (3257) . N.T. (973) . Mt (196) . Mc (101) . Lc (165) . Joh (125) . Brieven (316) . Apk (70) . In 196 verzen bij Mt , zie Mt 2,5 . Mt 1 (0) . Mt 2 (3) . Mt 3 (1) . Mt 4 (3) . Mt 5 (11) . Mt 6 (4) . Mt 7 (8) . Mt 8 (6) . Mt 9 (13) . Mt 10 (3) . Mt 11 (3) . Mt 12 (13) . Mt 13 (10) . Mt 14 (9) . Mt 15 (7) . Mt 16 (5) . Mt 17 (7) . Mt 18 (3) . Mt 19 (5) . Mt 20 (10) . Mt 21 (13) . Mt 22 (10) . Mt 23 (3) . Mt 24 (7) . Mt 25 (5) . Mt 26 (14). Mt 27 (15) . Mt 28 (5) . In zeven verzen in Mt 15 : (1) Mt 15,2 . (2) Mt 15,12 . (3) Mt 15,23 . (4) Mt 15,33 . (5) Mt 15,34 . (6) Mt 15,36 . (7) Mt 15,38 .

Mt 15,24  -  Mt 15,24 : 156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw - Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,21 - Mt 15,22 - Mt 15,23 - Mt 15,24 - Mt 15,25 - Mt 15,26 - Mt 15,27 - Mt 15,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:24 o de apokritheis eipen ouk apestalèn ei mè eis ta probata ta apolôlota oikou israèl   24 ipse autem respondens ait non sum missus nisi ad oves quae perierunt domus Israhel   Hij nu antwoordde (en) zei : "Ik ben slechts gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.  24 Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.  [24] Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis van Israël.’   [24] Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’   24 Maar hij zegt ten antwoord: ik ben slechts uitgezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël!  24. A quoi il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » 

King James Bible . But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.
Luther-Bibel . 24 Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.
- 20ste (twintigste) zondag door het a-jaar . Hij antwoordde: "Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden."

Tekstuitleg van Mt 15,24 . Dit vers Mt 15,24 telt 15 (3 X 5) woorden en 68 (2 X 2 X 17) letters . De getalwaarde van Mt 15,24 is 5634 (2 X 3 X 3 X 313) .

Mt 15,25 - Mt 15,25 : 56. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw - Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,21 - Mt 15,22 - Mt 15,23 - Mt 15,24 - Mt 15,25 - Mt 15,26 - Mt 15,27 - Mt 15,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:25 è de elthousa prosekunei autô legousa kurie boèthei moi 25 at illa venit et adoravit eum dicens Domine adiuva me   25 En zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!   [25] Maar zij kwam naar Hem toe en knielde voor Hem neer en zei: ‘Heer, help me.’   [25] Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’   25 Maar zij komt, bewijst hem hulde en zegt: heer, help mij!  25. Mais la femme était arrivée et se tenait prosternée devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours !  

King James Bible . [25] Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me.
Luther-Bibel . 25 Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir!
- 20ste (twintigste) zondag door het a-jaar . Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: "Heer, help mij!"

Tekstuitleg van Mt 15,25 .

  Mc 7,25 Mt 15,25  
  all euthus akousasa gunè peri autou ès eichen to thugatrion autès pneuma akatharton elthousa prosepesen pros tous podas autou è de elthousa prosekunei autô legousa kurie boèthei moi  

3. act. part. aor. nom. vr. enk. ελθουσα = elthousa van het werkw. ερχομαι = erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in het NT : erchomai (gaan, komen) . Taalgebruik in de LXX : erchomai (gaan, komen) . Bijbel (9) : (1) Ex 2,8 . (2) Ez 33,6 . (3) Jdt 11,18 . (4) Jdt 12,13 . (5) Mt 15,25 . (6) Mc 5,26 . (7) Mc 5,27 . (8) Mc 7,25 . (9) Mc 12,42 . Een vorm van ερχομαι = erchomai (gaan, komen) in de LXX (1054) , in het NT (631) , in Mc (86) .

Mt 15,26 - Mt 15,26 : 156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw - Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,21 - Mt 15,22 - Mt 15,23 - Mt 15,24 - Mt 15,25 - Mt 15,26 - Mt 15,27 - Mt 15,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:26 o de apokritheis eipen ouk estin kalon labein ton arton tôn teknôn kai balein tois kunariois   26 qui respondens ait non est bonum sumere panem filiorum et mittere canibus   Hij echter antwoordde (en) zei: "Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het te werpen voor de hondjes".  26 Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.  [26] Hij gaf haar ten antwoord: ‘Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes te geven.’   [26] Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’  26 Maar ten antwoord zegt hij: het is niet fraai het brood van de kinderen te nemen en aan de hondjes te geven!  15:26 o de apokritheis eipen ouk estin kalon labein ton arton tôn teknôn kai balein tois kunariois  

King James Bible . But he answered and said, It is not meet to take the children's bread, and to cast it to dogs.
Luther-Bibel . 26 Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.
- 20ste (twintigste) zondag door het a-jaar . Hij gaf haar ten antwoord: "Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven."

Tekstuitleg van Mt 15,26 . Dit vers Mt 15,26 telt 16 (2 X 2 X 2 X 2) woorden en 75 (3 X 5 X 5) letters . De getalwaarde van Mt 15,26 is 6894 (2 X 3 X 3 X 383) .

Mt 15,27 - Mt 15,27 : 56. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw - Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,21 - Mt 15,22 - Mt 15,23 - Mt 15,24 - Mt 15,25 - Mt 15,26 - Mt 15,27 - Mt 15,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:27 è de eipen nai kurie kai | [gar] | gar | ta kunaria esthiei apo tôn yichiôn tôn piptontôn apo tès trapezès tôn kuriôn autôn   27 at illa dixit etiam Domine nam et catelli edunt de micis quae cadunt de mensa dominorum suorum     27 En zij zeide: Ja, Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren.  [27] Maar zij zei: ‘Juist, Heer, want wat de hondjes eten, zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen.’   [27] Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’   27 Maar zij zegt: zeker, heer; want de hondjes eten tóch al van kruimels die vallen van de tafel van hun heren!  27. « Oui, Seigneur ! dit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leurs maîtres ! »  

King James Bible . [27] And she said, Truth, Lord: yet the dogs eat of the crumbs which fall from their masters' table.
Luther-Bibel . 27 Sie sprach: Ja, Herr; aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.
- 20ste (twintigste) zondag door het a-jaar . "Toch wel, Heer, sprak zij, want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen."

Tekstuitleg van Mt 15,27 .

Mt 15,28 - Mt 15,28 : 56. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw - Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,21 - Mt 15,22 - Mt 15,23 - Mt 15,24 - Mt 15,25 - Mt 15,26 - Mt 15,27 - Mt 15,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:28 tote apokritheis o ièsous eipen autè ô gunai megalè sou è pistis genèthètô soi ôs theleis kai iathè è thugatèr autès apo tès ôras ekeinès   28 tunc respondens Iesus ait illi o mulier magna est fides tua fiat tibi sicut vis et sanata est filia illius ex illa hora    28 Toen antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde ure.  [28] Toen gaf Jezus haar ten antwoord: ‘Vrouw, groot is uw vertrouwen*. Moge het u vergaan zoals u wenst.’ En haar dochter was vanaf dat moment genezen.   [28] Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.  28 Dan zegt Jezus ten antwoord tot haar: o vrouw, groot is je geloof!– geschieden moet aan jou zoals je wilt! Vanaf dat uur wordt haar dochter gezond.   28. Alors Jésus lui répondit : « O femme, grande est ta foi ! Qu'il t'advienne selon ton désir ! » Et de ce moment sa fille fut guérie.  

King James Bible . [28] Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith: be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour.
Luther-Bibel . 28 Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst! Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde.
- 20ste (twintigste) zondag door het a-jaar . Daarop zei Jezus haar: "Vrouw, ge hebt een groot geloof! Uw verlangen wordt ingewilligd." En van dat ogenblik was haar dochter genezen.

Tekstuitleg van Mt 15,28 .

- Mt 15,28 - zie verder Mt 8,13

- genèthètô (moge geschieden, moge gebeuren) . In deze vorm komt het in 31 verzen in de bijbel voor; in 24 verzen in het O.T. en in 7 verzen in het N.T. waarvan 5 bij Matteüs.
iathè (hij/zij werd genezen). Passief aorist 3de persoon enkelvoud van het werkwoord iaomai (genezen) . In deze vorm komt het in 7 verzen in de bijbel voor; in 2 verzen in het O.T., in 5 verzen in het N.T. Bij Matteüs : in Mt 8,13 en Mt 15,28 . O.T. : (1) Lv 14,48 (2) Jr 51,9 . N.T.: (3) Mt 8,13 . (4) Mt 15,28 . (5) Lc 8,47 . (6) Lc 17,15 . (7) Heb 12,13 . Iathèsetai (hij zal genezen worden) komt in de bijbel in 3 verzen voor : (1) Js 51,8 . (2) Tob 6,9 (3) Mt 8,8 . Iathètô (hij worde genezen) slechts in Lc 7,7.
Het valt op hoe Mt 8,13 en Mt 15,28 op elkaar gelijken. Daarmee zijn de verhalen van de honderdman (Mt 8,5-13 ) en de Kananese (Mt 15,21-28-) aan elkaar gelinkt. Er is evenwel dit verschil. De honderdman is wellicht een romein die in Kafarnaüm dienst doet, de Kananese is een bewoonster in het heidense gebied van Tyrus en Sidon. Bij Marcus treffen we een grote vriendelijkheid voor de romeinen aan. Door hun wereldrijk heeft het christendom de kans gekregen om zich te verspreiden.

  Mt 9,22 Mt 15,28 Mt 17,18 Mt 8,13
nevenschikkend voegwoord kai (en) kai (en) kai (en) kai (en)
vervoegd werkwoord esôthè (werd gered) iathè (werd genezen) etherapeuthè (werd genezen) iathè (werd genezen)
onderwerp hè gunè (de vrouw) hè thugatèr autès (haar dochter) ho pais (het kind)  ho pais autou (zijn kind)
tijdsbepaling apo tès hôras ekeinès (vanaf dat ogenblik) apo tès hôras ekeinès (vanaf dat ogenblik) apo tès hôras ekeinès (vanaf dat ogenblik) en tèi horai ekeinèi (op dat ogenblik)
   71. Genezing van een vrouw met bloedvloeiïng. Opwekking van Jaïrus'dochter : Mc 5,21-43 - Mt 9,18-26 - Lc 8,40-56 - 156. Genezing van de dochter van een Kananeese / Syrofenicische vrouw : Mc 7,24-30 - Mt 15,21-28 -  170. Genezing van een bezeten kind : Mc 9,14-29 - Mt 17,14-21 - Lc 9,37-43a  57. De honderdman van Kafarnaüm : Mt 8,5-13 - Lc 7,1-10 -

157. Genezing van een doofstomme : Mt 15,29-31 - Mc 7,31-37 - Mt 15,29-31 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15,29 - Mt 15,30 - Mt 15,31 -

Mt 15,29 - Mt 15,29 : 157. Genezing van een doofstomme - Mc 7,31-37 - Mt 15,29-31 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,29 - Mt 15,30 - Mt 15,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:29 kai metabas ekeithen o ièsous èlthen para tèn thalassan tès galilaias kai anabas eis to oros ekathèto ekei 29 et cum transisset inde Iesus venit secus mare Galilaeae et ascendens in montem sedebat ibi     29 En Jezus, van daar vertrekkende, kwam aan de zee van Galilea, en klom op den berg, en zat daar neder.   [29] Jezus ging daar weg en kwam bij het meer van Galilea, en Hij ging de berg op en nam daar plaats.   [29] Jezus trok weer verder. Bij het Meer van Galilea ging hij de berg op; daar ging hij zitten.  29 ¶ Jezus gaat daar weg, komt aan bij de zee van Galilea en klimt het bergland in; als hij daar is gaan zitten   29. Étant parti de là, Jésus vint au bord de la mer de Galilée. Il gravit la montagne, et là il s'assit. 

King James Bible . [29] And Jesus departed from thence, and came nigh unto the sea of Galilee; and went up into a mountain, and sat down there.
Luther-Bibel . 29 Und Jesus ging von dort weiter und kam an das Galiläische Meer und ging auf einen Berg und setzte sich dort.

Tekstuitleg van Mt 15,29 .

Mt 15,30 - Mt 15,30 : 157. Genezing van een doofstomme - Mc 7,31-37 - Mt 15,29-31 -bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,29 - Mt 15,30 - Mt 15,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:30 kai prosèlthon autô ochloi polloi echontes meth eautôn chôlous | kullous tuflous | tuflous kullous | kôfous kai eterous pollous kai erriyan autous para tous podas autou kai etherapeusen autous   30 et accesserunt ad eum turbae multae habentes secum mutos clodos caecos debiles et alios multos et proiecerunt eos ad pedes eius et curavit eos     30 En vele scharen zijn tot Hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen, en vele anderen, en wierpen ze voor de voeten van Jezus; en Hij genas dezelve.   [30] Er kwamen veel mensen naar Hem toe met kreupelen, blinden, verminkten, stommen, en nog veel anderen bij zich; ze legden die aan zijn voeten neer, en Hij genas hen.   [30] Er kwamen grote mensenmassa’s op hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en hij genas hen allen.   30 komen talrijke scharen tot hem, met bij zich lammen, kreupelen, blinden, doofstommen en vele anderen, en werpen die hem voor de voeten; en hij geneest hen,   30. Et des foules nombreuses s'approchèrent de lui, ayant avec elles des boiteux, des estropiés, des aveugles, des muets et bien d'autres encore, qu'ils déposèrent à ses pieds ; et il les guérit. 

King James Bible . [30] And great multitudes came unto him, having with them those that were lame, blind, dumb, maimed, and many others, and cast them down at Jesus' feet; and he healed them:
Luther-Bibel . 30 Und es kam eine große Menge zu ihm; die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme und viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße, und er heilte sie,

Tekstuitleg van Mt 15,30 .

Mt 15,31 - Mt 15,31 : 157. Genezing van een doofstomme - Mc 7,31-37 - Mt 15,29-31 -bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,29 - Mt 15,30 - Mt 15,31 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:31 ôste ton ochlon thaumasai blepontas kôfous lalountas | | kullous ugieis* | kai chôlous peripatountas kai tuflous blepontas kai edoxasan ton theon israèl   31 ita ut turbae mirarentur videntes mutos loquentes clodos ambulantes caecos videntes et magnificabant Deum Israhel    31 Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende, en de blinden ziende; en zij verheerlijkten den God Israëls.   [31] Het volk stond verbaasd, toen ze zagen dat stommen spraken, verminkten beter waren, kreupelen liepen en blinden zagen. En ze verheerlijkten de God van Israël.  [31] De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël.   31 zodat de schare zich verwondert als ze aankijken hoe stommen spreken, kreupelen gezond zijn, lammen lopen en blinden kijken; en zij verheerlijken Israëls God.  31. Et les foules de s'émerveiller en voyant ces muets qui parlaient, ces estropiés qui redevenaient valides, ces boiteux qui marchaient et ces aveugles qui recouvraient la vue ; et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. 

King James Bible . [31] Insomuch that the multitude wondered, when they saw the dumb to speak, the maimed to be whole, the lame to walk, and the blind to see: and they glorified the God of Israel.
Luther-Bibel . 31 sodass sich das Volk verwunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Verkrüppelten gesund waren, die Gelähmten gingen, die Blinden sahen; und sie priesen den Gott Israels.

Tekstuitleg van Mt 15,31158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mt 15,32-39 - Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,32 - Mt 15,33 - Mt 15,34 - Mt 15,35 - Mt 15,36 - Mt 15,37 - Mt 15,38 - Mt 15,39 -

Mt 15,32 - Mt 15,32 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging - Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,32 - Mt 15,33 - Mt 15,34 - Mt 15,35 - Mt 15,36 - Mt 15,37 - Mt 15,38 - Mt 15,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:32 o de ièsous proskalesamenos tous mathètas autou eipen splagchnizomai epi ton ochlon oti | [èdè] | èdè | èmerai treis prosmenousin moi kai ouk echousin ti fagôsin kai apolusai autous nèsteis ou thelô mèpote ekluthôsin en tè odô 32 Iesus autem convocatis discipulis suis dixit misereor turbae quia triduo iam perseverant mecum et non habent quod manducent et dimittere eos ieiunos nolo ne deficiant in via    32 En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide: Ik word innerlijk met ontferming bewogen over de schare, omdat zij nu drie dagen bij Mij gebleven zijn, en hebben niet wat zij eten zouden; en Ik wil hen niet nuchteren van Mij laten, opdat zij op den weg niet bezwijken.  [32] Jezus riep zijn leerlingen bij zich en zei: ‘Ik heb te doen met deze mensen, want ze zijn al drie dagen bij Me en hebben niets te eten. Ik wil ze niet met een lege maag wegsturen; ze zouden onderweg wel eens kunnen bezwijken.’   [32] Nadat Jezus zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei hij: ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en ze hebben niets meer te eten. En hen met een lege maag naar huis sturen wil ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken.’  32 Maar Jezus roept de leerlingen bij zich en zegt: ik ben bewogen om de schare, omdat zij al drie dagen bij mij blijven en niet te eten hebben; en mij van hen losmaken terwijl zij een lege maag hebben, wil ik niet, anders zullen ze onderweg bezwijken!  32. Jésus, cependant, appela à lui ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà trois jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Les renvoyer à jeun, je ne le veux pas : ils pourraient défaillir en route. » 

King James Bible . [32] Then Jesus called his disciples unto him, and said, I have compassion on the multitude, because they continue with me now three days, and have nothing to eat: and I will not send them away fasting, lest they faint in the way.
Luther-Bibel . 32 Und Jesus rief seine Jünger zu sich und sprach: Das Volk jammert mich; denn sie harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen; und ich will sie nicht hungrig gehen lassen, damit sie nicht verschmachten auf dem Wege.

Tekstuitleg van . Mt 15,32 .


b
Mt 15,33 - Mt 15,33 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging - Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,32 - Mt 15,33 - Mt 15,34 - Mt 15,35 - Mt 15,36 - Mt 15,37 - Mt 15,38 - Mt 15,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:33 kai legousin autô oi mathètai pothen èmin en erèmia artoi tosoutoi ôste chortasai ochlon tosouton 33 et dicunt ei discipuli unde ergo nobis in deserto panes tantos ut saturemus turbam tantam    33 En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Van waar zullen wij zovele broden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een grote schare zouden verzadigen?  [33] De leerlingen zeiden Hem: ‘Waar halen we in deze eenzame streek genoeg brood vandaan om zoveel mensen te eten te geven?’   [33] De leerlingen antwoordden: ‘Maar waar halen we in deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden?’   33 De leerlingen zeggen tot hem: waarvandaan hebben wij in een woestijn zoveel broden dat we een zo grote schare verzadigen!   33. Les disciples lui disent : « Où prendrons-nous, dans un désert, assez de pains pour rassasier une telle foule ? » 

King James Bible . [33] And his disciples say unto him, Whence should we have so much bread in the wilderness, as to fill so great a multitude?
Luther-Bibel . 33 Da sprachen seine Jünger zu ihm: Woher sollen wir so viel Brot nehmen in der Wüste, um eine so große Menge zu sättigen?

Tekstuitleg van Mt 15,33 .

4. hoi (de) . Verwijzing : lidwoord , zie Mt 28,18 . Bepaald lidwoord nominatief mannelijk meervoud . Bijbel (4230) . O.T. (3257) . N.T. (973) . Mt (196) . Mc (101) . Lc (165) . Joh (125) . Brieven (316) . Apk (70) . In 196 verzen bij Mt , zie Mt 2,5 . Mt 1 (0) . Mt 2 (3) . Mt 3 (1) . Mt 4 (3) . Mt 5 (11) . Mt 6 (4) . Mt 7 (8) . Mt 8 (6) . Mt 9 (13) . Mt 10 (3) . Mt 11 (3) . Mt 12 (13) . Mt 13 (10) . Mt 14 (9) . Mt 15 (7) . Mt 16 (5) . Mt 17 (7) . Mt 18 (3) . Mt 19 (5) . Mt 20 (10) . Mt 21 (13) . Mt 22 (10) . Mt 23 (3) . Mt 24 (7) . Mt 25 (5) . Mt 26 (14). Mt 27 (15) . Mt 28 (5) . In zeven verzen in Mt 15 : (1) Mt 15,2 . (2) Mt 15,12 . (3) Mt 15,23 . (4) Mt 15,33 . (5) Mt 15,34 . (6) Mt 15,36 . (7) Mt 15,38 .


b
Mt 15,34 - Mt 15,34 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging - Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,32 - Mt 15,33 - Mt 15,34 - Mt 15,35 - Mt 15,36 - Mt 15,37 - Mt 15,38 - Mt 15,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:34 kai legei autois o ièsous posous artous echete oi de eipan epta kai oliga ichthudia 34 et ait illis Iesus quot panes habetis at illi dixerunt septem et paucos pisciculos    34 En Jezus zeide tot hen: Hoevele broden hebt gij? Zij zeiden: Zeven, en weinige visjes.   [34] Jezus zei hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Ze zeiden: ‘Zeven, en wat visjes.’   [34] Jezus vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ Ze zeiden: ‘Zeven, en wat visjes.’  34 En Jezus zegt tot hen: hoeveel broden hebt ge? Zij zeggen: zeven, en enkele visjes!   34. Jésus leur dit : « Combien de pains avez-vous ? » - « Sept, dirent-ils, et quelques petits poissons. » 

King James Bible . [34] And Jesus saith unto them, How many loaves have ye? And they said, Seven, and a few little fishes.
Luther-Bibel . 34 Und Jesus sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: Sieben und ein paar Fische.

Tekstuitleg van Mt 15,34 .

9. hoi (de) . Verwijzing : lidwoord , zie Mt 28,18 . Bepaald lidwoord nominatief mannelijk meervoud . Bijbel (4230) . O.T. (3257) . N.T. (973) . Mt (196) . Mc (101) . Lc (165) . Joh (125) . Brieven (316) . Apk (70) . In 196 verzen bij Mt , zie Mt 2,5 . Mt 1 (0) . Mt 2 (3) . Mt 3 (1) . Mt 4 (3) . Mt 5 (11) . Mt 6 (4) . Mt 7 (8) . Mt 8 (6) . Mt 9 (13) . Mt 10 (3) . Mt 11 (3) . Mt 12 (13) . Mt 13 (10) . Mt 14 (9) . Mt 15 (7) . Mt 16 (5) . Mt 17 (7) . Mt 18 (3) . Mt 19 (5) . Mt 20 (10) . Mt 21 (13) . Mt 22 (10) . Mt 23 (3) . Mt 24 (7) . Mt 25 (5) . Mt 26 (14). Mt 27 (15) . Mt 28 (5) . In zeven verzen in Mt 15 : (1) Mt 15,2 . (2) Mt 15,12 . (3) Mt 15,23 . (4) Mt 15,33 . (5) Mt 15,34 . (6) Mt 15,36 . (7) Mt 15,38 .


Mt 15,35 - Mt 15,35 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging - Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,32 - Mt 15,33 - Mt 15,34 - Mt 15,35 - Mt 15,36 - Mt 15,37 - Mt 15,38 - Mt 15,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:35 kai paraggeilas tô ochlô anapesein epi tèn gèn  35 et praecepit turbae ut discumberet super terram     35 En Hij gebood den scharen neder te zitten op de aarde.   [35] Toen Hij de mensen had gezegd op de grond te gaan zitten,   [35] Hij gaf de mensen opdracht op de grond te gaan zitten.   35 Hij kondigt aan de schare af dat men mag neervallen op de aarde  35. Alors il ordonna à la foule de s'étendre à terre ; 

King James Bible . [35] And he commanded the multitude to sit down on the ground.
Luther-Bibel . 35 Und er ließ das Volk sich auf die Erde lagern

Tekstuitleg van Mt 15,35 .


Mt 15,36 - Mt 15,36 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging - Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,32 - Mt 15,33 - Mt 15,34 - Mt 15,35 - Mt 15,36 - Mt 15,37 - Mt 15,38 - Mt 15,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:36 elaben tous epta artous kai tous ichthuas kai eucharistèsas eklasen kai edidou tois mathètais oi de mathètai tois ochlois   36 et accipiens septem panes et pisces et gratias agens fregit et dedit discipulis suis et discipuli dederunt populo   36 En Hij nam de zeven broden en de vissen, en als Hij gedankt had, brak Hij ze, en gaf ze Zijn discipelen; en de discipelen gaven ze aan de schare.  [36] nam Hij de zeven broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak ze en gaf ze aan zijn leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen.   [36] Toen nam hij de zeven broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak de broden en deelde ze uit aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen.   36 en neemt de zeven broden en de vissen; na de dankzegging breekt hij het en geeft ervan aan de leerlingen, en de leerlingen aan de scharen.  36. puis il prit les sept pains et les poissons, rendit grâces, les rompit et il les donnait à ses disciples, qui les donnaient à la foule. 

King James Bible . [36] And he took the seven loaves and the fishes, and gave thanks, and brake them, and gave to his disciples, and the disciples to the multitude.
Luther-Bibel . 36 und nahm die sieben Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk.

Tekstuitleg van Mt 15,36 .

15. hoi (de) . Verwijzing : lidwoord , zie Mt 28,18 . Bepaald lidwoord nominatief mannelijk meervoud . Bijbel (4230) . O.T. (3257) . N.T. (973) . Mt (196) . Mc (101) . Lc (165) . Joh (125) . Brieven (316) . Apk (70) . In 196 verzen bij Mt , zie Mt 2,5 . Mt 1 (0) . Mt 2 (3) . Mt 3 (1) . Mt 4 (3) . Mt 5 (11) . Mt 6 (4) . Mt 7 (8) . Mt 8 (6) . Mt 9 (13) . Mt 10 (3) . Mt 11 (3) . Mt 12 (13) . Mt 13 (10) . Mt 14 (9) . Mt 15 (7) . Mt 16 (5) . Mt 17 (7) . Mt 18 (3) . Mt 19 (5) . Mt 20 (10) . Mt 21 (13) . Mt 22 (10) . Mt 23 (3) . Mt 24 (7) . Mt 25 (5) . Mt 26 (14). Mt 27 (15) . Mt 28 (5) . In zeven verzen in Mt 15 : (1) Mt 15,2 . (2) Mt 15,12 . (3) Mt 15,23 . (4) Mt 15,33 . (5) Mt 15,34 . (6) Mt 15,36 . (7) Mt 15,38 .


Mt 15,37 - Mt 15,37 - 158. Tweede broodvermenigvuldiging : Mt 15,32-39 - Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,32 - Mt 15,33 - Mt 15,34 - Mt 15,35 - Mt 15,36 - Mt 15,37 - Mt 15,38 - Mt 15,39 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:37 kai efagon pantes kai echortasthèsan kai to perisseuon tôn klasmatôn èran epta spuridas plèreis   37 et comederunt omnes et saturati sunt et quod superfuit de fragmentis tulerunt septem sportas plenas     37 En zij aten allen en werden verzadigd, en zij namen op, het overschot der brokken, zeven volle manden.   [37] Allemaal hadden ze volop te eten. Ze haalden de brokken op die over waren, zeven manden vol.  [37] Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze zeven manden vol.   37 Allen eten en worden verzadigd, en als zij het oprapen wat er van de brokken over is, zijn dat zeven volle manden.  37. Tous mangèrent et furent rassasiés, et des morceaux qui restaient on ramassa sept pleines corbeilles ! 

King James Bible . [37] And they did all eat, and were filled: and they took up of the broken meat that was left seven baskets full.
Luther-Bibel . 37 Und sie aßen alle und wurden satt; und sie sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, sieben Körbe voll.

Tekstuitleg van Mt 15,37 .

14. plèreis (vol) . Verwijzing : pimplèmi (vervullen, vol maken) , zie Lc 4,1 . Nominatief meervoud . In vijfentwintig verzen in de bijbel . In twintig verzen in het O.T. . In vijf verzen in het N.T. : (1) Mt 14,20 . (2) Mt 15,37 . (3) Mc 8,19 . (4) Hnd 6,3 (zeven getuigen - plèreis pneumatos kai sofias = vol van geest en wijsheid) . (5) Hnd 19,28 .


Mt 15,38 - Mt 15,38 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging - Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,32 - Mt 15,33 - Mt 15,34 - Mt 15,35 - Mt 15,36 - Mt 15,37 - Mt 15,38 - Mt 15,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:38 oi de esthiontes èsan tetrakischilioi andres chôris gunaikôn kai paidiôn   38 erant autem qui manducaverant quattuor milia hominum extra parvulos et mulieres    38 En die daar gegeten hadden, waren vier duizend mannen, zonder de vrouwen en kinderen.  [38] Afgezien van vrouwen en kinderen waren het vierduizend man die gegeten hadden.   [38] Er hadden ongeveer vierduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.   38 Die gegeten hebben, dat zijn vierduizend mannen geweest, afgezien van vrouwen en kinderen.   38. Or ceux qui mangèrent étaient quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants.  

King James Bible . [38] And they that did eat were four thousand men, beside women and children.
Luther-Bibel . 38 Und die gegessen hatten, waren viertausend Mann, ausgenommen Frauen und Kinder.

Tekstuitleg van Mt 15,38 .

1. hoi (de) . Verwijzing : lidwoord , zie Mt 28,18 . Bepaald lidwoord nominatief mannelijk meervoud . Bijbel (4230) . O.T. (3257) . N.T. (973) . Mt (196) . Mc (101) . Lc (165) . Joh (125) . Brieven (316) . Apk (70) . In 196 verzen bij Mt , zie Mt 2,5 . Mt 1 (0) . Mt 2 (3) . Mt 3 (1) . Mt 4 (3) . Mt 5 (11) . Mt 6 (4) . Mt 7 (8) . Mt 8 (6) . Mt 9 (13) . Mt 10 (3) . Mt 11 (3) . Mt 12 (13) . Mt 13 (10) . Mt 14 (9) . Mt 15 (7) . Mt 16 (5) . Mt 17 (7) . Mt 18 (3) . Mt 19 (5) . Mt 20 (10) . Mt 21 (13) . Mt 22 (10) . Mt 23 (3) . Mt 24 (7) . Mt 25 (5) . Mt 26 (14). Mt 27 (15) . Mt 28 (5) . In zeven verzen in Mt 15 : (1) Mt 15,2 . (2) Mt 15,12 . (3) Mt 15,23 . (4) Mt 15,33 . (5) Mt 15,34 . (6) Mt 15,36 . (7) Mt 15,38 .


Mt 15,39 - Mt 15,39 : 158. Tweede broodvermenigvuldiging - Mc 8,1-10 - Mt 15,32-39 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 15 - Mt 15,32 - Mt 15,33 - Mt 15,34 - Mt 15,35 - Mt 15,36 - Mt 15,37 - Mt 15,38 - Mt 15,39 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15:39 kai apolusas tous ochlous enebè eis to ploion kai èlthen eis ta oria magadan*   39 et dimissa turba ascendit in naviculam et venit in fines     39 En de scharen van Zich gelaten hebbende, ging Hij in het schip, en kwam in de landpalen van Magdala.   [39] Toen Hij de mensen had weggestuurd, ging Hij aan boord, en Hij ging naar het gebied van Magadan*.  [39] Nadat hij de mensen had weggestuurd, stapte hij in de boot en voer naar de omgeving van Magadan.  39 Hij maakt zich los van de scharen, stapt de boot in en komt aan in het gebied van Magadan. r   39. Après avoir renvoyé les foules, Jésus monta dans la barque et s'en vint dans le territoire de Magadan. 

King James Bible . [39] And he sent away the multitude, and took ship, and came into the coasts of Magdala,
Luther-Bibel . 39 Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er ins Boot und kam in das Gebiet von Magadan.

Tekstuitleg van Mt 15,39 .1 tunc accesserunt ad eum ab Hierosolymis scribae et Pharisaei dicentes 2 quare discipuli tui transgrediuntur traditionem seniorum non enim lavant manus suas cum panem manducant 3 ipse autem respondens ait illis quare et vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram 4 nam Deus dixit honora patrem et matrem et qui maledixerit patri vel matri morte moriatur 5 vos autem dicitis quicumque dixerit patri vel matri munus quodcumque est ex me tibi proderit 6 et non honorificabit patrem suum aut matrem et irritum fecistis mandatum Dei propter traditionem vestram 7 hypocritae bene prophetavit de vobis Esaias dicens 8 populus hic labiis me honorat cor autem eorum longe est a me 9 sine causa autem colunt me docentes doctrinas mandata hominum 10 et convocatis ad se turbis dixit eis audite et intellegite 11 non quod intrat in os coinquinat hominem sed quod procedit ex ore hoc coinquinat hominem 12 tunc accedentes discipuli eius dixerunt ei scis quia Pharisaei audito verbo scandalizati sunt 13 at ille respondens ait omnis plantatio quam non plantavit Pater meus caelestis eradicabitur 14 sinite illos caeci sunt duces caecorum caecus autem si caeco ducatum praestet ambo in foveam cadunt 15 respondens autem Petrus dixit ei edissere nobis parabolam istam 16 at ille dixit adhuc et vos sine intellectu estis 17 non intellegitis quia omne quod in os intrat in ventrem vadit et in secessum emittitur 18 quae autem procedunt de ore de corde exeunt et ea coinquinant hominem 19 de corde enim exeunt cogitationes malae homicidia adulteria fornicationes furta falsa testimonia blasphemiae 20 haec sunt quae coinquinant hominem non lotis autem manibus manducare non coinquinat hominem 21 et egressus inde Iesus secessit in partes Tyri et Sidonis 22 et ecce mulier chananea a finibus illis egressa clamavit dicens ei miserere mei Domine Fili David filia mea male a daemonio vexatur 23 qui non respondit ei verbum et accedentes discipuli eius rogabant eum dicentes dimitte eam quia clamat post nos 24 ipse autem respondens ait non sum missus nisi ad oves quae perierunt domus Israhel 25 at illa venit et adoravit eum dicens Domine adiuva me 26 qui respondens ait non est bonum sumere panem filiorum et mittere canibus 27 at illa dixit etiam Domine nam et catelli edunt de micis quae cadunt de mensa dominorum suorum 28 tunc respondens Iesus ait illi o mulier magna est fides tua fiat tibi sicut vis et sanata est filia illius ex illa hora 29 et cum transisset inde Iesus venit secus mare Galilaeae et ascendens in montem sedebat ibi 30 et accesserunt ad eum turbae multae habentes secum mutos clodos caecos debiles et alios multos et proiecerunt eos ad pedes eius et curavit eos 31 ita ut turbae mirarentur videntes mutos loquentes clodos ambulantes caecos videntes et magnificabant Deum Israhel 32 Iesus autem convocatis discipulis suis dixit misereor turbae quia triduo iam perseverant mecum et non habent quod manducent et dimittere eos ieiunos nolo ne deficiant in via 33 et dicunt ei discipuli unde ergo nobis in deserto panes tantos ut saturemus turbam tantam 34 et ait illis Iesus quot panes habetis at illi dixerunt septem et paucos pisciculos 35 et praecepit turbae ut discumberet super terram 36 et accipiens septem panes et pisces et gratias agens fregit et dedit discipulis suis et discipuli dederunt populo 37 et comederunt omnes et saturati sunt et quod superfuit de fragmentis tulerunt septem sportas plenas 38 erant autem qui manducaverant quattuor milia hominum extra parvulos et mulieres 39 et dimissa turba ascendit in naviculam et venit in fines