MATTEÜSEVANGELIE : TWINTIGSTE HOOFDSTUK , MT 20 -
- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -
- Mt 20,1-16 - Mt 20,16 - Mt 20,17-19 - Mt 20,20-23 - Mt 20,24-28 - Mt 20,29-34 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht :  Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28 .
Tekstuitleg per pericope - Mt 20,1-16 - Mt 20,16 - Mt 20,17-19 - Mt 20,20-23 - Mt 20,24-28 - Mt 20,29-34 -
Tekstuitleg vers per vers - Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 - Mt 20,17 - Mt 20,18 - Mt 20,19 - Mt 20,20 - Mt 20,21 - Mt 20,22 - Mt 20,23 - Mt 20,24 - Mt 20,25 - Mt 20,26 - Mt 20,27 - Mt 20,28 - Mt 20,29 - Mt 20,30 - Mt 20,31 - Mt 20,32 - Mt 20,33 - Mt 20,34 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible   - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenaam : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.bijbelleerhuis.be (zie bijbel) . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
Nieuwe website : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Woordenschat
Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het twintigste hoofdstuk van het Matteüsevangelie :

272. Gelijkenis van de arbeiders in de wingaard : Mt 20,1-16
273. Derde lijdensvoorspelling : Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 -
274. Jezus en de zonen van Zebedeüs : Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -
275. Heersen is dienen : Mc 10,41-45 - Mt 20,24-28 - Lc 22,24-27 -
276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -

272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard : Mt 20,1-16 - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -

Welke plaats nemen de leden van een gemeenschap in? In kloosters werd de plaats bepaald door de datum van intrede. Wie eerst binnentrad, staat vooraan, wie laatst binnentrad, staat achteraan. In de vroege christelijke gemeenschap werden mensen op een verschillend tijdstip lid van de gemeenschap. Daarenboven volgden generaties elkaar op. Bepaalde de datum van toetreden de waarde en de verdienste van de persoon in de gemeenschap? Was er een rangorde van "eerbiedwaardigheid"? De evangelist wijst die ongelijkheid binnen de gemeenschap af. Je waarde en verdienste wordt niet bepaald door je lange staat van dienst, maar door het toebehoren tot de gemeenschap; of je nu lang of kort lid van de gemeenschap bent, dat doet er niet toe. Het doet er niet toe of je nu jong of oud bent. Ieders inbreng in de gemeenschap is waardevol. Je gaat niet vergelijken wiens inbreng groter of kleiner is. Je gaat geen rangorde opstellen en zo de leden van de gemeenschap rangschikken. Als je dan toch een rangorde wilt gebruiken, dan is ze van deze aard: de eersten zullen de laatsten zijn, en de laatsten de eersten.
Vele Vlaamse parochiegemeenschappen vergrijzen. We verwoorden het zo om aan te geven dat langzamerhand een groot percentage leden grijze haren heeft. Er wordt luidop gesproken over het naderende einde van de gemeenschap alsof de ruimte tussen oud en jong niet meer te overbruggen valt. Er worden reeds maatregelen getroffen die een vroegtijdige dood van de gemeenschap inzetten; er wordt soms euthanasie op de gemeenschap gepleegd. In een christelijke gemeenschap is de aansluiting van jongeren tot de gemeenschap nooit onoverbrugbaar; al komen ze op het elfde (het laatste uur); hun grote waarde bestaat erin dat zij met de andere leden de gemeenschap opbouwen.
In Hasselt is een christelijke gemeenschap van de Verenigde Protestantse Kerken in België. Sinds 10 jaar oefent deze gemeente een grote aantrekkingskracht uit op vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren. Ze zijn voluit lid van de gemeenschap. Ze zitten in de kerkraad, helpen mee in de kinderdienst enz. Allen bouwen de gemeente uit.
Mogen we met plezier werken in de wijngaard en moge de Heer van de wijngaard ons uitbetalen met de gaven van de geest.

Mt 20,1 - Mt 20,1 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:1 omoia gar estin è basileia tôn ouranôn anthrôpô oikodespotè ostis exèlthen ama prôi misthôsasthai ergatas eis ton ampelôna autou  1 simile est enim regnum caelorum homini patri familias qui exiit primo mane conducere operarios in vineam suam     1 Want het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging, om arbeiders te huren in zijn wijngaard.   [1] Want met het koninkrijk der hemelen gaat het als met een landeigenaar die ’s morgens heel vroeg eropuit ging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard.  [1] Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken.   1 ¶ Want het koninkrijk der hemelen  lijkt op een mens,– huismeester, die als het licht wordt gelijk naar buiten komt om werkers te huren voor zijn wijngaard.  1. « Car il en va du Royaume des Cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne.  

King James Bible . [1] For the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which went out early in the morning to hire labourers into his vineyard.
Luther-Bibel . 1 Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen.

Tekstuitleg van Mt 20,1 .

1. homoia (vergelijkbaar) . Verwijzing : homoioô (vergelijken met, gelijken op) , zie Mt 13,24 . Bijvoeglijk naamwoord nominatief vrouwelijk enkelvoud., nominatief en accusatief onzijdig meervoud . In vierendertig verzen in de bijbel . In achttien verzen in het O.T. . In zestien verzen in het N.T. . Mt (8) . Lc (3) . Gal (1) . Opb (4) . Bij Matteüs in acht verzen : (1) Mt 11,26 : Tini de homoiôsô tèn genean tautèn ; (Waarmee echter zal ik dit geslacht vergelijken?) Homoia estin... het is vergelijkbaar met ... . (2)  Mt 13,31 . (3) Mt 13,33 . (4) Mt 13,44 . (5) Mt 13,45 . (6) Mt 13,47 . (7) Mt 20,1 . (8) Mt 22,39 deutera de homoia autèi (het tweede is vergelijkbaar met dit) . In zes genoemde plaatsen is hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen) onderwerp .

hômoiôthè . 1. homoia . 2. homoia . 3.   hômoiôthè . 2. hômoiôthè . 3. homoia . 4. homoia . 5. homoia . 6. homoia . 7.
Mt 13,24 Mt 13,31 Mt 13,33  Mt 21,33 Mt 18,23    Mt 22,2 Mt 13,44 Mt 13,45   Mt 13,47   Mt 20,1
Allèn parabolèn (Een andere parabel) Allèn parabolèn (Een andere parabel) Allèn parabolèn (Een andere parabel)  Allèn parabolèn (Naar een andere parabel)  dia touto (daarom)      palin (opnieuw)  palin (opnieuw)  
parethèken (voegde hij toe) autois (hen) legôn (zeggend) parethèken (voegde hij toe) autois (hen) legôn (zeggend)  elalèsen (sprak hij) autois (hen)  akousate (luistert)            
hômoiôthè (werd vergeleken) homoia estin (vergelijkbaar is) homoia estin (vergelijkbaar is)   hômoiôthè (werd vergeleken) hômoiôthè (werd vergeleken) homoia estin (vergelijkbaar is) homoia estin (vergelijkbaar is) homoia estin (vergelijkbaar is) homoia gar estin (want vergelijkbaar is)
hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)   hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen) hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen)
anthrôpôi speiranti (met een zaaier) kokkôi sinapeôs (mostaardzaadje) zumèi (zuurdesem)  anthrôpos èn oikodespotès (er was een huisheer)  anthrôpôi basilei (met een koning)   thèsaurôi (met een schat) kekrummenôi en tôi agrôi (verborgen in de akker) anthrôpôi emporôi (met een handelaar) sagènèi (met een net)  anthrôpôi oikodespotèi (met een huisheer)
  hon labôn qnthrôpos espeiren en tôi agrôi autou (dat een man genomen, op zijn akker zaaide) hèn labousa gunè enekrupsen (dat een vrouw genomen, verborg) hostis efeutusen (die plantte) hos èthelèsen (die wilde)   hon heurôn anthrôpos ekrupsen (dat een man gevonden, verborg)     hostis exèlthen (die uitging)
133. Gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe : Mt 13,24-30  134. Gelijkenis van het mosterdzaad : Mc 4,30-32 - Mt 13,31-32 - Lc 13,18-19  135. Gelijkenis van het zuurdeeg : Lc 13,20-21 - Mt 13,33  289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19  182. Gelijkenis van de onbarmhartige dienaar : Mt 18,23-35  290. Gelijkenis van het koninklijke bruilofts-maal : Mt 22,1-14 - Lc 14,15-24  138. Gelijkenis van de schat en de parel : Mt 13,44-46  138. Gelijkenis van de schat en de parel : Mt 13,44-46 139. Gelijkenis van het visnet : Mt 13,47-50  272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard : Mt 20,1-16

- homoia estin (vergelijkbaar is)  hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen) cfr homoioô (vergelijken met, gelijken op) zie Mt 13,24 .

We staan voor een gelijkenis. Het is reeds voor de 7de maal (en laatste) maal dat homoia (vergelijkbaar) door Matteüs wordt gebruikt. Het werkwoord staat in de tegenwooridge tijd. Het onderwerp is in 6 van de 7 gevallen hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen), zie Mt 3,2 . .

Mt 20,2 - Mt 20,2 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:2 sumfônèsas de meta tôn ergatôn ek dènariou tèn èmeran apesteilen autous eis ton ampelôna autou  2 conventione autem facta cum operariis ex denario diurno misit eos in vineam suam     2 En als hij met de arbeiders eens geworden was, voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.  [2] Hij werd het met de arbeiders eens over een denarie per dag en stuurde hen naar zijn wijngaard.   [2] Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard.   2 Hij wordt het met de werkers eens over een dinar voor de dag en zendt ze uit, zijn wijngaard in.   2. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne.  

King James Bible . [2] And when he had agreed with the labourers for a penny a day, he sent them into his vineyard.
Luther-Bibel . 2 Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg.

Tekstuitleg van Mt 20,2 .

Mt 20,3 - Mt 20,3 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:3 kai exelthôn peri tritèn ôran eiden allous estôtas en tè agora argous   3 et egressus circa horam tertiam vidit alios stantes in foro otiosos     3 En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen, ledig staande op de markt.  [3] Toen hij rond het derde uur eropuit ging, zag hij nog andere mensen zonder werk op het marktplein staan.   [3] Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan,   3 Als hij omstreeks het derde uur naar buiten komt ziet hij anderen, zonder werk, staan op de markt.  3. Sorti vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se tenaient, désœuvrés, sur la place, 

King James Bible . [3] And he went out about the third hour, and saw others standing idle in the marketplace,
Luther-Bibel . 3 Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen

Tekstuitleg van Mt 20,3 .

Mt 20,4 - Mt 20,4 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:4 kai ekeinois eipen upagete kai umeis eis ton ampelôna kai o ean è dikaion dôsô umin  4 et illis dixit ite et vos in vineam et quod iustum fuerit dabo vobis    4 En hij zeide tot dezelve: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen.   [4] Hij zei tegen hen: “Ga ook naar mijn wijngaard, en ik zal betalen wat billijk is.”  [4] zei hij ook tegen hen: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.”   4 Tot hén zegt hij: gaat ook gij de wijngaard in, en wat rechtvaardig is zal ik u geven!  4. et à ceux-là il dit : «Allez, vous aussi, à la vigne, et je vous donnerai un salaire équitable. »  

King James Bible . [4] And said unto them; Go ye also into the vineyard, and whatsoever is right I will give you. And they went their way.
Luther-Bibel . 4 und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg; ich will euch geben, was recht ist.

Tekstuitleg van Mt 20,4 .

Mt 20,5 - Mt 20,5 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:5 oi de apèlthon palin [de] exelthôn peri ektèn kai enatèn ôran epoièsen ôsautôs 5 illi autem abierunt iterum autem exiit circa sextam et nonam horam et fecit similiter    5 Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks.  [5] En ze gingen. Rond het zesde en het negende uur ging hij weer en deed precies zo.   [5] En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren.   5 En zij gaan heen. Als hij weer naar buiten komt omstreeks het zesde en het negende uur doet hij evenzo.  5. Et ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième heure, il fit de même.  

King James Bible . [5] Again he went out about the sixth and ninth hour, and did likewise.
Luther-Bibel . 5 Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe.

Tekstuitleg van Mt 20,5 .

Mt 20,6 - Mt 20,6 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:6 peri de tèn endekatèn exelthôn euren allous estôtas kai legei autois ti ôde estèkate olèn tèn èmeran argoi   6 circa undecimam vero exiit et invenit alios stantes et dicit illis quid hic statis tota die otiosi    6 En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledig staande, en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehelen dag ledig?  [6] Toen hij rond het elfde uur eropuit ging, zag hij nog andere mensen staan, en hij zei tegen hen: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?”  [6] Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun: “Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?”  6 Als hij omstreeks het elfde uur naar buiten komt vindt hij daar nog anderen staan en hij zegt tot hen: wat staat ge hier de hele dag zonder werk?!  6. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit : «Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler ?» - 

King James Bible . [6] And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?
Luther-Bibel . 6 Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da?

Tekstuitleg van Mt 20,6 .

Mt 20,7 - Mt 20,7 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:7 legousin autô oti oudeis èmas emisthôsato legei autois upagete kai umeis eis ton ampelôna  7 dicunt ei quia nemo nos conduxit dicit illis ite et vos in vineam    7 Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen.  [7] Ze antwoordden hem: “Omdat niemand ons gehuurd heeft.” Waarop hij tegen hen zei: “Ga ook naar mijn wijngaard.”  [7] “Niemand wilde ons in dienst nemen,” antwoordden ze. Hij zei hun: “Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.”   7 Zij zeggen tot hem: omdat niemand ons gehuurd heeft! Hij zegt tot hen: gaat ook gij de wijngaard in!  7. «C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. » Il leur dit : «Allez, vous aussi, à la vigne. »  

King James Bible . [7] They say unto him, Because no man hath hired us. He saith unto them, Go ye also into the vineyard; and whatsoever is right, that shall ye receive.
Luther-Bibel . 7 Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg.

Tekstuitleg van Mt 20,7 .

1. act. ind. pr. 3de pers. mv.  legousin (zij zeggen) van het werkw. Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mt : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .
Mt (23) . Mt 20 (3) : (1) Mt 20,7 . (2) Mt 20,22 . (3) Mt 20,33 . Act. ind. praes. in 144 verzen in Mt .

2. dat. mann. enk. autô(i) van het pers. voornaamw. 3de pers. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mt. : voornaamwoord autos . Mt (159) . Mt 20 (7) : Mt 20 (7) : (1) Mt 20,7 . (2) Mt 20,20 . (3) Mt 20,21 . (4) Mt 20,22 . (5) Mt 20,29 . (6) Mt 20,33 . (7) Mt 20,34 .

Mt 20,8 - Mt 20,8 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:8 oyias de genomenès legei o kurios tou ampelônos tô epitropô autou kaleson tous ergatas kai apodos | | autois | ton misthon arxamenos apo tôn eschatôn eôs tôn prôtôn  8 cum sero autem factum esset dicit dominus vineae procuratori suo voca operarios et redde illis mercedem incipiens a novissimis usque ad primos    8 Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards, tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.   [8] Toen het avond was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter: “Roep de arbeiders en betaal hun het loon uit, de laatsten het eerst.”  [8] Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester: “Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.”   8 Als het donker is geworden zegt de heer van de wijngaard tot zijn voorman: roep de werkers en betaal de huurprijs, te beginnen bij de laatsten tot aan de eersten!  8. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : «Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en remontant des derniers aux premiers. » 

King James Bible . [8] So when even was come, the lord of the vineyard saith unto his steward, Call the labourers, and give them their hire, beginning from the last unto the first.
Luther-Bibel . 8 Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den letzten bis zu den ersten.

Tekstuitleg van Mt 20,8 .

21. apo (af, van-weg) . Taalgebruik in het N.T. : apo (af , van-weg) . Taalgebruik in Mt : apo (af , van-weg) . Voorzetsel .
Mt (82) . Mt 20 (2) : (1) Mt 20,8 . (2) Mt 20,29 .

archomai (beginnen, aanvangen) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk  Lc Hnd  
ind. aor. 3de p. enk. èrxato 76 35 41 7 18 11 1 4     (1) Lc 4,21 .  (2) Lc 7,15 . (3) Lc 7,24 . (4) Lc 7,38 . (5) Lc 9,12 . (6) Lc 11,29 . (7) Lc 12,1 . (8) Lc 14,30 . (9) Lc 15,14 . (10) Lc 19,45 . (11) Lc 20,9 (1) Hnd 1,1 . (2) Hnd 18,26 . (3) (3) Hnd 24,2 . (4) Hnd 27,35
ind. aor. 3de p. mv. èrxanto 37 18 19 2 8 8   1     8 :  (1) Lc 5,21 . (2) Lc 7,49 . (3) Lc 11,53 . (4) Lc 14,18 . (5) Lc 15,24 . (6) Lc 19,37 . (7) Lc 22,23 . (8) Lc 23,2 . 1 :   Hnd 2,4
inf. aor. arxasthai 5 3 2         1 1     (1) Hnd 11,15 .
part. aor. nom. m. + vr. enk. arxamenos 11 3 8 2   2   4     (1) Lc 23,5 . (2) Lc 24,27 . (1) Hnd 1,22 . (2) Hnd 8,35 . (3) Hnd 10,37 . (4) Hnd 11,4 .
part. aor. nom. m. + vr. mv. arxamenoi 2   2     1 1       (1) Lc 24,47   
Totaal (bij benadering)  131  59  72  11  26  22  10       

20. arxamenos (begonnen) . Verwijzing : archomai (beginnen, aanvangen, heersen) . Aorist participium nominatief mannelijk enkelvoud van het werkwoord archomai (beginnen, heersen) .

archomai (beginnen, aanvangen) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk
ind. aor. 3de p. enk. èrxato 76 35 41 7 18 11 1 4    
ind. aor. 3de p. mv. èrxanto 37 18 19 2 8 8   1    
inf. aor. arxasthai 5 3 2         1 1  
part. aor. nom. m. + vr. enk. arxamenos 11 3 8 2   2   4    
part. aor. nom. m. + vr. mv. arxamenoi 2   2     1 1      
Totaal (bij benadering)  131  59  72  11  26  22  10   

 

Mt 20,9 - Mt 20,9 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:9 | elthontes de | kai elthontes | oi peri tèn endekatèn ôran elabon ana dènarion   9 cum venissent ergo qui circa undecimam horam venerant acceperunt singulos denarios     9 En als zij kwamen, die ter elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning.   [9] De arbeiders van het elfde uur kregen ieder een denarie.   [9] En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie.   9 Als zij van omstreeks het elfde uur aankomen nemen zij elk een dinar in ontvangst;   9. Ceux de la onzième heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun. 

King James Bible . [9] And when they came that were hired about the eleventh hour, they received every man a penny.
Luther-Bibel . 9 Da kamen, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen.

Tekstuitleg van Mt 20,9 .

Mt 20,10 - Mt 20,10 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:10 kai elthontes oi prôtoi enomisan oti pleion lèmyontai kai elabon [to*] ana dènarion kai autoi   10 venientes autem et primi arbitrati sunt quod plus essent accepturi acceperunt autem et ipsi singulos denarios    10 En de eersten komende, meenden, dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.   [10] De eersten verwachtten toen dat ze meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder een denarie.   [10] En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie.   10 als de eersten aankomen houden zij het erop dat zij méér mogen aannemen, maar ook zij nemen elk de dinar in ontvangst.   10. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient toucher davantage ; mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent, eux aussi. 

King James Bible . [10] But when the first came, they supposed that they should have received more; and they likewise received every man a penny.
Luther-Bibel . 10 Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen; und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen.

Tekstuitleg van Mt 20,10 .

- elthontes (gekomen) zie - elthôn (gegaan, gekomen). In 14 verzen bij Matteüs, zie Mt 8,14 .

Mt 20,11 - Mt 20,11 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:11 labontes de egogguzon kata tou oikodespotou   11 et accipientes murmurabant adversus patrem familias     11 En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,  [11] Ze namen hem aan, maar mopperden tegen de landeigenaar:   [11] Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen:   11 Toen ze die moesten aannemen ontstond er bij hen gemor tegen de huismeester.   11. Tout en le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire :  

King James Bible . [11] And when they had received it, they murmured against the goodman of the house,
Luther-Bibel . 11 Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn

Tekstuitleg van Mt 20,11 .

3. act. ind. imperf. 3de pers. mv. εγογγυζον = egogguzon (zij morden) van het werkw. γογγυζω = gogguzô (brommen, morren) . Taalgebruik : gogguzô (brommen, morren) . Bijbel (3) : (1) Mt 20,11 . (2) Lc 5,30 . (3) Joh 6,41 . Een vorm van γογγυζω = gogguzô in de Bijbel (22) , in de LXX (16) , in het NT (8) : (1) Mt 20,11 . (2) Lc 5,30 . (3) Joh 6,41 . (4) Joh 6,43 . (5) Joh 6,61 . (6) Joh 7,32 . (7) 1 Kor 10,10 .
- Zie ook : act. ind. imperf. 3de pers. mv. διεγογγυζον = diegogguzon (zij morden) van het werkw. διαγογγυζω = diagogguzô (brommen, morren) . Bijbel (3) : (1) Nu 14,2 . (2) Lc 15,2 . (3) Lc 19,7 . Een vorm van het werkw. διαγογγυζω = diagogguzô in de LXX (10) , in het NT (2) : (1) Lc 15,2 . (2) Lc 19,7 .
- Hebreeuws . וַיִּלֹּנוּ = wajjillonû (zij morden tegen) < prefix wë (en) + werkwoordvorm nifal imperfect. 3de pers. mann. mv. van het werkw. לון/ לין = lwn / ljn (morren tegen) . Taalgebruik in Tenakh : lwn / ljn (morren tegen) . Tenakh (4) : (1) Ex 15,24 . (2) Nu 14,2 . (3) Nu 17,6 . (4) Joz 9,18 .
- Lat. murmurare . Ned. morren . E. to murmure . D. murren . Fr. murmurer .

Mt 20,12 - Mt 20,12 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:12 legontes outoi oi eschatoi mian ôran epoièsan kai isous | autous èmin | èmin autous | epoièsas tois bastasasin to baros tès èmeras kai ton kausôna 12 dicentes hii novissimi una hora fecerunt et pares illos nobis fecisti qui portavimus pondus diei et aestus   12 Zeggende: Deze laatsten hebben maar een uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben. [12] “Die laatsten daar hebben één uur gewerkt, en u stelt hen gelijk met ons die de last van de dag en de brandende hitte gedragen hebben.” [12] “Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” 12 Ze zeiden: deze laatsten hebben maar één uur gewerkt en u hebt hen gelijk gemaakt aan ons die de last van de dag en de hitte hebben gedragen! 12. «Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les as traités comme nous, qui avons porté le fardeau de la journée, avec sa chaleur. »

King James Bible . [12] Saying, These last have wrought but one hour, and thou hast made them equal unto us, which have borne the burden and heat of the day.
Luther-Bibel . 12 und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben.

Tekstuitleg van Mt 20,12 .

Mt 20,13 - Mt 20,13 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:13 o de apokritheis eni autôn eipen etaire ouk adikô se ouchi dènariou sunefônèsas moi   13 at ille respondens uni eorum dixit amice non facio tibi iniuriam nonne ex denario convenisti mecum   Hij echter antwoordde één van hen (en) zei : Vriend , ik doe je geen onrecht ; ben je niet voor een denarie met mij overeengekomen?   13 Doch hij, antwoordende, zeide tot een van hen: Vriend! ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning?  [13] Maar hij gaf een van hen ten antwoord: “Vriend, ik doe je geen onrecht. We waren het toch eens geworden voor een denarie?   [13] Hij gaf een van hen ten antwoord: “Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie?  13 Maar hij zegt ten antwoord tot één van hen: makker, ik doe je geen onrecht: ben je het niet over een dinar met mij eens geworden?  13. Alors il répliqua en disant à l'un d'eux : «Mon ami, je ne te lèse en rien : n'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus ? 

King James Bible . But he answered one of them, and said, Friend, I do thee no wrong: didst not thou agree with me for a penny?
Luther-Bibel . 13 Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen?

Tekstuitleg van Mt 20,13 . Dit vers Mt 20,13 telt 14 (2 X 7) woorden en 68 (2 X 2 X 17) letters . De getalwaarde van Mt 20,13 is 8558 (2 X 11 X 389) .

5. persoonlijk voornaamwoord 3de pers. mv. autôn (van hen) . Taalgebruik in N.T. : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mt : persoonlijk voornaamwoord . Mt (93) . Mt 20 (4) : (1) Mt 20,13 . (2) Mt 20,25 . (3) Mt 20,29 . (4) Mt 20,34 .

Mt 20,14 - Mt 20,14 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:14 aron to son kai upage thelô de toutô tô eschatô dounai ôs kai soi   14 tolle quod tuum est et vade volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi     14 Neem het uwe en ga heen. Ik wil dezen laatsten ook geven, gelijk als u.   [14] Pak je geld maar aan, en ga. Ik wil die laatste evenveel geven als jou.   [14] Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou.   14 steek bij je wat je toekomt en ga heen: het is mijn wil om aan deze laatste net zo veel te geven als aan jou;  14. Prends ce qui te revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi :  

King James Bible . [14] Take that thine is, and go thy way: I will give unto this last, even as unto thee.
Luther-Bibel . 14 Nimm, was dein ist, und geh! Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir.

Tekstuitleg van Mt 20,14 .

Mt 20,15 - Mt 20,15 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:15 | | [è*] | ouk exestin moi o thelô poièsai en tois emois è o ofthalmos sou ponèros estin oti egô agathos eimi 15 aut non licet mihi quod volo facere an oculus tuus nequam est quia ego bonus sum    15 Of is het mij niet geoorloofd, te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?  [15] Of mag ik niet met het mijne doen wat ik wil? Of ben jij jaloers omdat ik goed ben?”   [15] Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?”   15 of staat het mij niet vrij om met het mijne te doen wat ik wil?– of is jouw oog boos omdat ik goed ben?  15. n'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît ? ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon ?» 

King James Bible . [15] Is it not lawful for me to do what I will with mine own? Is thine eye evil, because I am good?
Luther-Bibel . 15 Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin?

Tekstuitleg van Mt 20,15 .

Mt 20,16 - Mt 20,16 : 272. Gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard - Mt 20,1-16 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- bijbelverwijzingen -- Mt 20 -- Mt 20,1 - Mt 20,2 - Mt 20,3 - Mt 20,4 - Mt 20,5 - Mt 20,6 - Mt 20,7 - Mt 20,8 - Mt 20,9 - Mt 20,10 - Mt 20,11 - Mt 20,12 - Mt 20,13 - Mt 20,14 - Mt 20,15 - Mt 20,16 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:16 outôs esontai oi eschatoi prôtoi kai oi prôtoi eschatoi   16 sic erunt novissimi primi et primi novissimi multi sunt enim vocati pauci autem electi     16 Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.   [16] Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’   [16] Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’ Op weg naar Jeruzalem   16 zo zullen de laatsten eersten zijn en de eersten laatsten!  16. Voilà comment les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 

King James Bible . [16] So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.
Luther-Bibel . 16 So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Die dritte Ankündigung von Jesu Leiden und Auferstehung

Tekstuitleg van Mt 20,16 .

273. Derde lijdensvoorspelling : Mt 20,17-19 - Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,17 - Mt 20,18 - Mt 20,19 -

Mt 20,17 - Mt 20,17 : 273. Derde lijdensvoorspelling - Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,17 - Mt 20,18 - Mt 20,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:17 | mellôn de anabainein | kai anabainôn o | ièsous eis ierosoluma parelaben tous dôdeka [mathètas*] kat idian kai en tè odô eipen autois   17 et ascendens Iesus Hierosolymam adsumpsit duodecim discipulos secreto et ait illis     17 En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op den weg, en zeide tot hen:  [17] Toen Jezus verder trok naar Jeruzalem, nam Hij de twaalf leerlingen apart, en onderweg zei Hij tegen hen:   [17] Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen:   17 ¶ Als Jezus zover is dat hij gaat opklimmen naar Jeruzalem neemt hij de twaalf apart met zich mee, en onderweg zegt hij tot hen:  17. Devant monter à Jérusalem, Jésus prit avec lui les Douze en particulier et leur dit pendant la route :  

King James Bible . [17] And Jesus going up to Jerusalem took the twelve disciples apart in the way, and said unto them,
Luther-Bibel . 17 Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die zwölf Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege:

Tekstuitleg van Mt 20,17 .

- Hierosoluma (Jeruzalem). In 10 verzen bij Matteüs, zie Mt 2,1 .

Mt 20,18 - Mt 20,18 : 273. Derde lijdensvoorspelling - Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,17 - Mt 20,18 - Mt 20,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:18 idou anabainomen eis ierosoluma kai o uios tou anthrôpou paradothèsetai tois archiereusin kai grammateusin kai katakrinousin auton | [thanatô] | thanatô |  18 ecce ascendimus Hierosolymam et Filius hominis tradetur principibus sacerdotum et scribis et condemnabunt eum morte    18 Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesteren en Schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen;   [18] ‘Kijk, we gaan op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden aan de hogepriesters en schriftgeleerden, en ze zullen Hem ter dood veroordelen.   [18] ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen.   18 zie, wij klimmen op naar Jeruzalem en de mensenzoon zal daar worden overgegeven aan de overpriesters en de schriftgeleerden; ze zullen hem ter dood veroordelen   18. « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes ; ils le condamneront à mort  

King James Bible . [18] Behold, we go up to Jerusalem; and the Son of man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death,
Luther-Bibel . 18 Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschensohn wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten überantwortet werden; und sie werden ihn zum Tode verurteilen

Tekstuitleg van Mt 20,18 .

- Hierosoluma (Jeruzalem). In 10 verzen bij Matteüs, zie Mt 2,1 .

10. paradothèsetai (hij zal overgeleverd worden) . Verwijzing : paradidômi (overleveren) . Lat. tradere (trans -dare) . Fr. trahir . Ned. overleveren , overgeven . Hebr. mâsar . Bij (Gr. para) langs , naast wordt verondersteld dat er nog iets / iemand anders is . Om die tweeheid beter uit te drukken kan men ook spreken over : tegenover , aan de andere zijde . Zo kan para-didômi betekenen : geven aan de tegenovergestelde , de andere , de tegenstander en in negatieve zin kan het over-leveren betekenen . In de drie parallelteksten van de derde lijdensaankondiging : (1) Mt 20,18 . (2) Mc 10,33 . (3) Lc 18,32 .

paradidômi (overleveren)   bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
pass. ind. fut. 3de pers. enk. paradothèsetai 11             

 

Mt 20,19 - Mt 20,19 : 273. Derde lijdensvoorspelling - Mc 10,32-34 - Mt 20,17-19 - Lc 18,31-34 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,17 - Mt 20,18 - Mt 20,19 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:19 kai paradôsousin auton tois ethnesin eis to empaixai kai mastigôsai kai staurôsai kai tè tritè èmera egerthèsetai   19 et tradent eum gentibus ad deludendum et flagellandum et crucifigendum et tertia die resurget    19 En zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen, en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan.  [19] Ze zullen Hem overleveren aan de heidenen om Hem te bespotten, Hem te geselen en te kruisigen, en op de derde dag zal Hij tot leven gewekt worden.’   [19] Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.’   19 en hem overgeven aan de volkeren om hem te bespotten, te geselen en te kruisigen; maar ten derde dage zal hij worden opgewekt.  19. et le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et mis en croix ; et le troisième jour, il ressuscitera. » 

King James Bible . [19] And shall deliver him to the Gentiles to mock, and to scourge, and to crucify him: and the third day he shall rise again.
Luther-Bibel . 19 und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geißeln und kreuzigen; und am dritten Tage wird er auferstehen. Vom Herrschen und vom Dienen (»Die Söhne des Zebedäus«)

Tekstuitleg van Mt 20,19 .

274. Jezus en de zonen van Zebedeüs : Mt 20,20-23 - Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,20 - Mt 20,21 - Mt 20,22 - Mt 20,23 -

Mt 20,20 - Mt 20,20 : 274. Jezus en de zonen van Zebedeüs - Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,20 - Mt 20,21 - Mt 20,22 - Mt 20,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:20 tote prosèlthen autô è mètèr tôn uiôn zebedaiou meta tôn uiôn autès proskunousa kai aitousa ti ap autou  20 tunc accessit ad eum mater filiorum Zebedaei cum filiis suis adorans et petens aliquid ab eo    20 Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeüs tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende, en begerende wat van Hem.  [20] Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs bij Hem, samen met haar zonen; ze viel voor Hem op de knieën om Hem iets te vragen.   [20] Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar hem toe. Ze viel voor hem neer om hem een gunst te vragen.  20 ¶ Dan komt bij hem de moeder van de zonen van Zebedeüs, met haar zonen bij zich; zij buigt diep voor hem, ze heeft iets aan hem te vragen.   20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui, avec ses fils, et se prosterna pour lui demander quelque chose.  

King James Bible . [20] Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshipping him, and desiring a certain thing of him.
Luther-Bibel . 20 Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten.

Tekstuitleg van Mt 20,20 .

3. dat. mann. enk. autô(i) van het pers. voornaamw. 3de pers. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mt. : voornaamwoord autos . Mt (159) . Mt 20 (7) : Mt 20 (7) : (1) Mt 20,7 . (2) Mt 20,20 . (3) Mt 20,21 . (4) Mt 20,22 . (5) Mt 20,29 . (6) Mt 20,33 . (7) Mt 20,34 .

Mt 20,21 - Mt 20,21 : 274. Jezus en de zonen van Zebedeüs - Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,20 - Mt 20,21 - Mt 20,22 - Mt 20,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:21 o de eipen autè ti theleis legei autô eipe ina kathisôsin outoi oi duo uioi mou eis ek dexiôn | | sou | kai eis ex euônumôn sou en tè basileia sou   21 qui dixit ei quid vis ait illi dic ut sedeant hii duo filii mei unus ad dexteram tuam et unus ad sinistram in regno tuo     21 En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter- en de ander tot Uw linker hand in Uw Koninkrijk.   [21] Hij zei tegen haar: ‘Wat wil je?’ Ze antwoordde: ‘Zeg dat deze twee zonen van mij een plaats krijgen in uw koninkrijk, één rechts en één links van U.’  [21] Hij vroeg haar: ‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde: ‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten, de een rechts van u en de ander links.’   21 Hij zegt tot haar: wat wilt u? Zij zegt tot hem: zeg dat dezen, mijn twee zonen, mogen zitten één rechts en één links van u,– in uw koninkrijk!  21. « Que veux-tu ? » lui dit-il. Elle lui dit : « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton Royaume. »  

King James Bible . [21] And he said unto her, What wilt thou? She saith unto him, Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand, and the other on the left, in thy kingdom.
Luther-Bibel . 21 Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den andern zu deiner Linken.

Tekstuitleg van Mt 20,21 .

8. dat. mann. enk. autô(i) van het pers. voornaamw. 3de pers. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mt. : voornaamwoord autos . Mt (159) . Mt 20 (7) : Mt 20 (7) : (1) Mt 20,7 . (2) Mt 20,20 . (3) Mt 20,21 . (4) Mt 20,22 . (5) Mt 20,29 . (6) Mt 20,33 . (7) Mt 20,34 .

Mt 20,22 - Mt 20,22 : 274. Jezus en de zonen van Zebedeüs - Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,20 - Mt 20,21 - Mt 20,22 - Mt 20,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:22 apokritheis de o ièsous eipen ouk oidate ti aiteisthe dunasthe piein to potèrion o egô mellô pinein legousin autô dunametha  22 respondens autem Iesus dixit nescitis quid petatis potestis bibere calicem quem ego bibiturus sum dicunt ei possumus     22 Maar Jezus antwoordde en zeide: Gijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken, dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt worde? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen.  [22] Maar Jezus antwoordde: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal drinken?’ Ze zeiden Hem: ‘Ja, dat kunnen we.’   [22] Maar Jezus zei hun: ‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze.   22 Maar ten antwoord zegt Jezus: jullie weten niet wat je vraagt; kunnen jullie dat, de beker drinken die ik ga drinken?– of je laten dopen met de doop waarmee ik wordt gedoopt? Ze zeggen tot hem: dat kunnen we!  22. Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent : « Nous le pouvons. » -  

King James Bible . [22] But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of, and to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able.
Luther-Bibel . 22 Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antworteten ihm: Ja, das können wir.

Tekstuitleg van Mt 20,22 .

18. act. ind. pr. 3de pers. mv.  legousin (zij zeggen) van het werkw. Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mt : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .
Mt (23) . Mt 20 (3) : (1) Mt 20,7 . (2) Mt 20,22 . (3) Mt 20,33 . Act. ind. praes. in 144 verzen in Mt .

19. dat. mann. enk. autô(i) van het pers. voornaamw. 3de pers. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mt. : voornaamwoord autos . Mt (159) . Mt 20 (7) : Mt 20 (7) : (1) Mt 20,7 . (2) Mt 20,20 . (3) Mt 20,21 . (4) Mt 20,22 . (5) Mt 20,29 . (6) Mt 20,33 . (7) Mt 20,34 .

Mt 20,23 - Mt 20,23 : 274. Jezus en de zonen van Zebedeüs - Mc 10,35-40 - Mt 20,20-23 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,20 - Mt 20,21 - Mt 20,22 - Mt 20,23 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:23 legei autois to men potèrion mou piesthe to de kathisai ek dexiôn mou kai ex euônumôn ouk estin emon | | [touto*] | dounai all ois ètoimastai upo tou patros mou   23 ait illis calicem quidem meum bibetis sedere autem ad dexteram meam et sinistram non est meum dare vobis sed quibus paratum est a Patre meo    23 En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede Ik gedoopt worde, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter-, en tot Mijn linker hand, staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van Mijn Vader.  [23] Hij zei hun: ‘Mijn beker zullen jullie drinken, maar rechts en links van Mij zitten? Het is niet aan Mij om dat te vergeven. Dat wordt aan diegenen gegeven, voor wie dat door mijn Vader is weggelegd.’   [23] Toen zei hij: ‘Uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten kan ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn Vader ze heeft bestemd.’  23 Hij zegt tot hen: mijn beker zult ge wel drinken en met de doop waarmee ik word gedoopt zult ge worden gedoopt, maar zitten rechts van mij en links,– het is niet aan mij om dát te geven, het is alleen voor wie het is bereid door mijn Vader!   23. « Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. » 

King James Bible . [23] And he saith unto them, Ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with: but to sit on my right hand, and on my left, is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared of my Father.
Luther-Bibel . 23 Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater.

Tekstuitleg van Mt 20,23 .

275. Heersen is dienen : Mt 20,24-28 - Mc 10,41-45 - Mt 20,24-28 - Lc 22,24-27 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,24 - Mt 20,25 - Mt 20,26 - Mt 20,27 - Mt 20,28 -

Mt 20,24 - Mt 20,24 : 275. Heersen is dienen - Mc 10,41-45 - Mt 20,24-28 - Lc 22,24-27 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,24 - Mt 20,25 - Mt 20,26 - Mt 20,27 - Mt 20,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:24 kai akousantes oi deka èganaktèsan peri tôn duo adelfôn  24 et audientes decem indignati sunt de duobus fratribus    24 En als de andere tien dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders.   [24] Toen de tien anderen dat hoorden, ergerden zij zich aan de twee broers.   [24] Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers.   24 De andere tien horen dit en winden zich op over de twee broers.   24. Les dix autres, qui avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères.  

King James Bible . [24] And when the ten heard it, they were moved with indignation against the two brethren.
Luther-Bibel . 24 Als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder.

Tekstuitleg van Mt 20,24 .

Mt 20,25 - Mt 20,25 : 275. Heersen is dienen - Mc 10,41-45 - Mt 20,24-28 - Lc 22,24-27 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,24 - Mt 20,25 - Mt 20,26 - Mt 20,27 - Mt 20,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:25 o de ièsous proskalesamenos autous eipen oidate oti oi archontes tôn ethnôn katakurieuousin autôn kai oi megaloi katexousiazousin autôn 25 Iesus autem vocavit eos ad se et ait scitis quia principes gentium dominantur eorum et qui maiores sunt potestatem exercent in eos     25 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: Gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen.   [25] Maar Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat de leiders van de volken heerschappij voeren over hen en de grote mannen hun gezag laten gelden.  [25] Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken.   25 Maar Jezus roept ze bij zich en zegt: ge weet dat de oversten der volkeren hen overheersen en dat de groten hun macht tegen hen misbruiken;  25. Les ayant appelés près de lui, Jésus dit : « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir.  

King James Bible . [25] But Jesus called them unto him, and said, Ye know that the princes of the Gentiles exercise dominion over them, and they that are great exercise authority upon them.
Luther-Bibel . 25 Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun.

Tekstuitleg van Mt 20,25 .

14. persoonlijk voornaamwoord 3de pers. mv. autôn (van hen) . Taalgebruik in N.T. : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mt : persoonlijk voornaamwoord . Mt (93) . Mt 20 (4) : (1) Mt 20,13 . (2) Mt 20,25 . (3) Mt 20,29 . (4) Mt 20,34 .

19. persoonlijk voornaamwoord 3de pers. mv. autôn (van hen) . Taalgebruik in N.T. : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mt : persoonlijk voornaamwoord . Mt (93) . Mt 20 (4) : (1) Mt 20,13 . (2) Mt 20,25 . (3) Mt 20,29 . (4) Mt 20,34 .

Mt 20,26 - Mt 20,26 : 275. Heersen is dienen - Mc 10,41-45 - Mt 20,24-28 - Lc 22,24-27 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,24 - Mt 20,25 - Mt 20,26 - Mt 20,27 - Mt 20,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:26 ouch outôs | estin | estai | en umin all os | an | ean | thelè en umin megas genesthai estai umôn diakonos  26 non ita erit inter vos sed quicumque voluerit inter vos maior fieri sit vester minister     26 Doch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar;  [26] Zo moet het onder jullie niet zijn. Integendeel, wie groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn,   [26] Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen,   26 zo is het niet bij jullie: nee, al wie bij jullie groot wil worden zal jullie tafelhelper zijn,  26. Il n'en doit pas être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur,  

King James Bible . [26] But it shall not be so among you: but whosoever will be great among you, let him be your minister;
Luther-Bibel . 26 So soll es nicht sein unter euch; sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener;

Tekstuitleg van Mt 20,26 .

Mt 20,27 - Mt 20,27 : 275. Heersen is dienen - Mc 10,41-45 - Mt 20,24-28 - Lc 22,24-27 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,24 - Mt 20,25 - Mt 20,26 - Mt 20,27 - Mt 20,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:27 kai os an thelè en umin einai prôtos estai umôn doulos   27 et qui voluerit inter vos primus esse erit vester servus    27 En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht.   [27] en wie onder jullie de eerste wil zijn, moet jullie slaaf zijn.   [27] en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn   27 en al wie bij jullie een eerste wil wezen zal jullie dienaar zijn,  27. et celui qui voudra être le premier d'entre vous, sera votre esclave. 

King James Bible . [27] And whosoever will be chief among you, let him be your servant:
Luther-Bibel . 27 und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht,

Tekstuitleg van Mt 20,27 .

Mt 20,28 - Mt 20,28 : 275. Heersen is dienen - Mc 10,41-45 - Mt 20,24-28 - Lc 22,24-27 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,24 - Mt 20,25 - Mt 20,26 - Mt 20,27 - Mt 20,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:28 ôsper o uios tou anthrôpou ouk èlthen diakonèthènai alla diakonèsai kai dounai tèn yuchèn autou lutron anti pollôn   28 sicut Filius hominis non venit ministrari sed ministrare et dare animam suam redemptionem pro multis     28 Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.   [28] Zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en om zijn leven te geven als losgeld voor velen.’   [28] – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’   28 zoals de mensenzoon niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel prijs te geven als losgeld voor velen!  28. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » 

King James Bible . [28] Even as the Son of man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many.
Luther-Bibel . 28 so wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.

Tekstuitleg van Mt 20,28 .

  hôsper (zoals)   hôsper (zoals) bij begin van het vers beeld  2de woord gar (want)  houtôs (zo)  estai (zal zijn) i.v.m. de mensenzoon 
1. Mt 12,40 Jona  X
2. Mt 13,40 verzamelen van het onkruid    X bij de voltooiïng van de wereld 
3. Mt 20,28 X + Mensenzoon           
4. Mt 24,27 .   ster  X de komst van de mensenzoon 
5. Mt 24,37 .   Noach X de komst van de mensenzoon 
6. Mt 25,14         

1. hôsper (zoals) .

hôsper (zoals)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  243 207 36 10   2 2 3 18 1 12 14

hôsper (zoals)  Mt Mc Lc syn.  ev. 
in de syn.   10 : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 . (7) Mt 24,27 , (8) Mt 24,37 . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 .   2 : (1) Lc 17,24 . (2)  Lc 18,11 . 12 : (1) Mt 12,40 // Lc 11,40 . (2) Mt 20,28 // Mc 10,45 // Lc 22,27 . (3) Mt 24,27 // Lc 17,24 . (4) Mt 24,37 // Lc 17,26 . (5) Mt 25,14 // Lc 19,12 . 14

Bij Matteüs : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 (zoals de mensenzoon) . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 (zoals een herder) .
Hôsper (zoals) ... houtôs (zo) : (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 .(7) Mt 24,27 . (8) Mt 24,37 . Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een bijbelse situatie (Jona : Mt 12,40 , Noach : Mt 24,37) of een natuurgegeven (tarwe en onkruid : Mt 13,40 , de zonnestraling : Mt 24,27 ) en een aspect van de mensenzoon . Na houtôs (zo) staat de indicatief futurum estai (zal zijn) gevolgd door het onderwerp .
Tien gelijkenissen ! Wellicht niet toevallig in Mt .

16, λυτρον = lutron (losprijs) . Taalgebruik in het NT : lutron (losprijs) . Taalgebruik in de LXX : lutron (losprijs) . Bijbel (3) : (1) Spr 13,8 . (2) Mt 20,28 . (3) Mc 10,45 .

276. Genezing van de blinde Bartimeüs : Mt 20,29-34 - Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,29 - Mt 20,30 - Mt 20,31 - Mt 20,32 - Mt 20,33 - Mt 20,34 -

Mt 20,29 - Mt 20,29 : 276. Genezing van de blinde Bartimeüs - Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,29 - Mt 20,30 - Mt 20,31 - Mt 20,32 - Mt 20,33 - Mt 20,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:29 kai ekporeuomenôn autôn apo ierichô èkolouthèsen autô ochlos polus  29 et egredientibus eis ab Hiericho secuta est eum turba multa     29 En als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd.  [29] Toen ze uit Jericho weggingen, volgden veel mensen Hem.  [29] Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde hem een grote menigte.   29 ¶ Als zij Jericho uittrekken volgt hem een talrijke schare;   29. Comme ils sortaient de Jéricho, une foule nombreuse le suivit.  

King James Bible . [29] And as they departed from Jericho, a great multitude followed him.
Luther-Bibel . 29 Und als sie von Jericho fortgingen, folgte ihm eine große Menge.

Tekstuitleg van Mt 20,29 .

2. part. praes. nom. mv. ekporeuomenôn (terwijl zij zich op weg begeven naar buiten) van het werkw. ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . Taalgebruik in het N;T. : ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . Taalgebruik in Mt : ekporeuomai (zich op weg begeven uit) . + por-euomai . p of ph = f -> v + r . Zelfstandig naamwoord poros : weg door een water heen , wad , voorde , veer , doorwaadbare plaats . Lat. por-tus : haven . Mnd. voort , ofries forda , oeng. ford . Het woord behoort tot de groep van varen . Mt (1) : Mt 20,29 .

3. persoonlijk voornaamwoord 3de pers. mv. autôn (van hen) . Taalgebruik in N.T. : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mt : persoonlijk voornaamwoord . Mt (93) . Mt 20 (4) : (1) Mt 20,13 . (2) Mt 20,25 . (3) Mt 20,29 . (4) Mt 20,34 .

4. apo (af, van-weg) . Taalgebruik in het N.T. : apo (af , van-weg) . Taalgebruik in Mt : apo (af , van-weg) . Voorzetsel .
Mt (82) . Mt 20 (2) : (1) Mt 20,8 . (2) Mt 20,29 .

5. Ierichô (Jericho) . Taalgebruik in het N.T. : Ierichô (Jericho) . Taalgebruik in Mt : Ierichô (Jericho) . Mt (1) Mt 20,29 . apo Ierichô (van Jericho) in Mt : (1) Mt 20,29 .

7. dat. mann. enk. autô(i) van het pers. voornaamw. 3de pers. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mt. : voornaamwoord autos . Mt (159) . Mt 20 (7) : Mt 20 (7) : (1) Mt 20,7 . (2) Mt 20,20 . (3) Mt 20,21 . (4) Mt 20,22 . (5) Mt 20,29 . (6) Mt 20,33 . (7) Mt 20,34 .

Mt 20,30 - Mt 20,30 : 276. Genezing van de blinde Bartimeüs - Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,29 - Mt 20,30 - Mt 20,31 - Mt 20,32 - Mt 20,33 - Mt 20,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:30 kai idou duo tufloi kathèmenoi para tèn odon akousantes oti ièsous paragei ekraxan legontes | kurie eleèson èmas | eleèson èmas [kurie*] | uios dauid  30 et ecce duo caeci sedentes secus viam audierunt quia Iesus transiret et clamaverunt dicentes Domine miserere nostri Fili David    30 En ziet, twee blinden, zittende aan den weg, als zij hoorden, dat Jezus voorbijging, riepen, zeggende: Heere, Gij Zone Davids! ontferm U onzer.   [30] En kijk, twee blinden die langs de weg zaten, hoorden dat Jezus voorbijging, en ze schreeuwden en riepen: ‘Heer, Zoon van David*, heb medelijden met ons.’   [30] Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, begonnen te roepen: ‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’   30 en zie, twee blinden, gezeten langs de weg, horen dat Jezus voorbijgaat en zetten het op een schreeuwen, zeggend: heer, ontferm u over ons,– o zoon van David!  30. Et voici que deux aveugles étaient assis au bord du chemin ; quand ils apprirent que Jésus passait, ils s'écrièrent : « Seigneur ! aie pitié de nous, fils de David ! »  

King James Bible . [30] And, behold, two blind men sitting by the way side, when they heard that Jesus passed by, cried out, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
Luther-Bibel . 30 Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege; und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser!

Tekstuitleg van Mt 20,30 .

Mt 20,31 - Mt 20,31 : 276. Genezing van de blinde Bartimeüs - Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,29 - Mt 20,30 - Mt 20,31 - Mt 20,32 - Mt 20,33 - Mt 20,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:31 o de ochlos epetimèsen autois ina siôpèsôsin oi de meizon ekraxan legontes | kurie eleèson èmas | eleèson èmas kurie* | uios dauid  31 turba autem increpabat eos ut tacerent at illi magis clamabant dicentes Domine miserere nostri Fili David    31 En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, zeggende: Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids!  [31] De mensen snauwden hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze schreeuwden nog harder: ‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons.’   [31] Men snauwde hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder: ‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’   31 Maar de schare valt tegen hen uit dat ze zwijgen moeten; maar zij schreeuwen het des te meer uit, zeggend: heer ontferm u over ons,– o zoon van David!   31. La foule les rabroua pour leur imposer silence ; mais ils redoublèrent leurs cris : « Seigneur ! aie pitié de nous, fils de David ! »  

King James Bible . [31] And the multitude rebuked them, because they should hold their peace: but they cried the more, saying, Have mercy on us, O Lord, thou Son of David.
Luther-Bibel . 31 Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Doch sie schrien noch viel mehr: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser!

Tekstuitleg van Mt 20,31 .

Mt 20,32 - Mt 20,32 : 276. Genezing van de blinde Bartimeüs - Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,29 - Mt 20,30 - Mt 20,31 - Mt 20,32 - Mt 20,33 - Mt 20,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:32 kai stas | [o] | o | ièsous efônèsen autous kai eipen ti thelete poièsô umin   32 et stetit Iesus et vocavit eos et ait quid vultis ut faciam vobis     32 En Jezus, stil staande, riep hen en zeide: Wat wilt gij, dat Ik u doe?   [32] Jezus bleef staan, riep hen en zei: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’   [32] Jezus bleef staan, hij riep hen en vroeg: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’   32 Jezus blijft stilstaan en roept ze toe; hij zegt: wat wilt ge dat ik voor u doe?   32. Jésus, s'arrêtant, les appela et dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui disent :  

King James Bible . [32] And Jesus stood still, and called them, and said, What will ye that I shall do unto you?
Luther-Bibel . 32 Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll?

Tekstuitleg van Mt 20,32 .

Mt 20,33 - Mt 20,33 : 276. Genezing van de blinde Bartimeüs - Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,29 - Mt 20,30 - Mt 20,31 - Mt 20,32 - Mt 20,33 - Mt 20,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:33 legousin autô kurie ina anoigôsin oi ofthalmoi èmôn 33 dicunt illi Domine ut aperiantur oculi nostri     33 Zij zeiden tot Hem: Heere! dat onze ogen geopend worden.  [33] Ze zeiden Hem: ‘Heer, dat onze ogen opengaan.’   [33] Ze antwoordden: ‘Heer, open onze ogen!’  33 Ze zeggen tot hem: heer, dat onze ogen open gaan!  33. « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ! »  

King James Bible . [33] They say unto him, Lord, that our eyes may be opened.
Luther-Bibel . 33 Sie sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden.

Tekstuitleg van Mt 20,33 .

1. act. ind. pr. 3de pers. mv.  legousin (zij zeggen) van het werkw. Taalgebruik in N.T. : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mt : legô (zeggen) . Taalgebruik in Mc : legô (zeggen) . legô komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon .
Mt (23) . Mt 20 (3) : (1) Mt 20,7 . (2) Mt 20,22 . (3) Mt 20,33 . Act. ind. praes. in 144 verzen in Mt .

2. dat. mann. enk. autô(i) van het pers. voornaamw. 3de pers. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mt. : voornaamwoord autos . Mt (159) . Mt 20 (7) : Mt 20 (7) : (1) Mt 20,7 . (2) Mt 20,20 . (3) Mt 20,21 . (4) Mt 20,22 . (5) Mt 20,29 . (6) Mt 20,33 . (7) Mt 20,34 .

1. - 2. legousin autô(i) (zij zeggen hem) . Mt (14 / 23) : (1) Mt 9,28 . (2) Mt 13,51 . (3) Mt 14,17 . (4) Mt 15,12 . (5) Mt 15,33 . (6) Mt 19,7 . (7) Mt 19,10 . (8) Mt 20,7 . (9) Mt 20,22 . (10) Mt 20,33 . (11) Mt 21,41 . (12) Mt 22,21 . (13) Mt 22,42 . (14) Mt 27,22 .

Mt 20,34 - Mt 20,34 : 276. Genezing van de blinde Bartimeüs - Mc 10,46-52 - Mt 20,29-34 - Lc 18,35-43 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 20 -- Mt 20,29 - Mt 20,30 - Mt 20,31 - Mt 20,32 - Mt 20,33 - Mt 20,34 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20:34 splagchnistheis de o ièsous èyato tôn ommatôn autôn kai eutheôs anebleyan kai èkolouthèsan autô   34 misertus autem eorum Iesus tetigit oculos eorum et confestim viderunt et secuti sunt eum     34 En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan; en terstond werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.   [34] Jezus kreeg met hen te doen en raakte hun ogen aan. En meteen konden ze weer zien en volgden ze Hem.  [34] Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze weer zien en ze volgden hem.  34 Ontroerd raakt Jezus hun oogleden aan en meteen kunnen ze weer kijken; ze worden volgelingen van hem.  34. Pris de pitié, Jésus leur toucha les yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue. Et ils se mirent à sa suite. 

King James Bible . [34] So Jesus had compassion on them, and touched their eyes: and immediately their eyes received sight, and they followed him.
Luther-Bibel . 34 Und es jammerte Jesus und er berührte ihre Augen; und sogleich wurden sie wieder sehend, und sie folgten ihm nach.

Tekstuitleg van Mt 20,34 .

8. persoonlijk voornaamwoord 3de pers. mv. autôn (van hen) . Taalgebruik in N.T. : persoonlijk voornaamwoord . Taalgebruik in Mt : persoonlijk voornaamwoord . Mt (93) . Mt 20 (4) : (1) Mt 20,13 . (2) Mt 20,25 . (3) Mt 20,29 . (4) Mt 20,34 .

14. dat. mann. enk. autô(i) van het pers. voornaamw. 3de pers. autos . Taalgebruik in het N.T. : voornaamwoord autos . Taalgebruik in Mt. : voornaamwoord autos . Mt (159) . Mt 20 (7) : Mt 20 (7) : (1) Mt 20,7 . (2) Mt 20,20 . (3) Mt 20,21 . (4) Mt 20,22 . (5) Mt 20,29 . (6) Mt 20,33 . (7) Mt 20,34 .


1 simile est enim regnum caelorum homini patri familias qui exiit primo mane conducere operarios in vineam suam 2 conventione autem facta cum operariis ex denario diurno misit eos in vineam suam 3 et egressus circa horam tertiam vidit alios stantes in foro otiosos 4 et illis dixit ite et vos in vineam et quod iustum fuerit dabo vobis 5 illi autem abierunt iterum autem exiit circa sextam et nonam horam et fecit similiter 6 circa undecimam vero exiit et invenit alios stantes et dicit illis quid hic statis tota die otiosi 7 dicunt ei quia nemo nos conduxit dicit illis ite et vos in vineam 8 cum sero autem factum esset dicit dominus vineae procuratori suo voca operarios et redde illis mercedem incipiens a novissimis usque ad primos 9 cum venissent ergo qui circa undecimam horam venerant acceperunt singulos denarios 10 venientes autem et primi arbitrati sunt quod plus essent accepturi acceperunt autem et ipsi singulos denarios 11 et accipientes murmurabant adversus patrem familias 12 dicentes hii novissimi una hora fecerunt et pares illos nobis fecisti qui portavimus pondus diei et aestus 13 at ille respondens uni eorum dixit amice non facio tibi iniuriam nonne ex denario convenisti mecum 14 tolle quod tuum est et vade volo autem et huic novissimo dare sicut et tibi 15 aut non licet mihi quod volo facere an oculus tuus nequam est quia ego bonus sum 16 sic erunt novissimi primi et primi novissimi multi sunt enim vocati pauci autem electi 17 et ascendens Iesus Hierosolymam adsumpsit duodecim discipulos secreto et ait illis 18 ecce ascendimus Hierosolymam et Filius hominis tradetur principibus sacerdotum et scribis et condemnabunt eum morte 19 et tradent eum gentibus ad deludendum et flagellandum et crucifigendum et tertia die resurget 20 tunc accessit ad eum mater filiorum Zebedaei cum filiis suis adorans et petens aliquid ab eo 21 qui dixit ei quid vis ait illi dic ut sedeant hii duo filii mei unus ad dexteram tuam et unus ad sinistram in regno tuo 22 respondens autem Iesus dixit nescitis quid petatis potestis bibere calicem quem ego bibiturus sum dicunt ei possumus 23 ait illis calicem quidem meum bibetis sedere autem ad dexteram meam et sinistram non est meum dare vobis sed quibus paratum est a Patre meo 24 et audientes decem indignati sunt de duobus fratribus 25 Iesus autem vocavit eos ad se et ait scitis quia principes gentium dominantur eorum et qui maiores sunt potestatem exercent in eos 26 non ita erit inter vos sed quicumque voluerit inter vos maior fieri sit vester minister 27 et qui voluerit inter vos primus esse erit vester servus 28 sicut Filius hominis non venit ministrari sed ministrare et dare animam suam redemptionem pro multis 29 et egredientibus eis ab Hiericho secuta est eum turba multa 30 et ecce duo caeci sedentes secus viam audierunt quia Iesus transiret et clamaverunt dicentes Domine miserere nostri Fili David 31 turba autem increpabat eos ut tacerent at illi magis clamabant dicentes Domine miserere nostri Fili David 32 et stetit Iesus et vocavit eos et ait quid vultis ut faciam vobis 33 dicunt illi Domine ut aperiantur oculi nostri 34 misertus autem eorum Iesus tetigit oculos eorum et confestim viderunt et secuti sunt eum