MATTEÜSEVANGELIE : DRIEËNTWINTIGSTE HOOFDSTUK , MT 23 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1-12 - Mt 23,13-36 - Mt 23,37-39 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel : http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht :  Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28 .
Tekstuitleg per pericope - Mt 23,1-12 - Mt 23,13-36 - Mt 23,37-39 -
Tekstuitleg vers per vers - Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 - Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 - Mt 23,37 - Mt 23,38 - Mt 23,39 -

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het drieëntwintigste hoofdstuk van het Matteüsevangelie :
295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën : Mc 12,37b-40 - Mt 23,1-12 - Lc 20,45-47 -
296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën : Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -
297. Klacht over Jeruzalem : Mt 23,37-39 - Lc 13,34-35 -


295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën : Mt 23,1-12 - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -

Mt 23,1 - Mt 23,1 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgisch gebruik: 31zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
Tote ho Ièsous elalèsen tois ochlois kai tois mathètais autou  1 tunc Iesus locutus est ad turbas et discipulos suos     1 In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen:   [1] Toen zei Jezus tegen de menigte en zijn leerlingen:   [1] Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen  1 ¶ Dan  spreekt Jezus de scharen en zijn leerlingen toe   Mt 23:1- Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples en disant :

Statenvertaling . 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen,
King James Bible . [1] Then spake Jesus to the multitude, and to his disciples,
Luther-Bibel . 1 Da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern

Tekstuitleg van Mt 23,1 .

tote . Verwijzing : tote (dan, daarop) , zie Mt 2,7 . In negenentachtig verzen bij Matteüs . In één vers in Mt 23 : Mt 23,1 . Er is verandering van personage .

1. - 3. tote ho Ièsous (daarop Jezus) . In vier verzen in het N.T. en wel bij Mt : (1) Mt 4,1 . (2) Mt 16,24 . (3) Mt 21,1 . (4) Mt 23,1 . In drie verzen staat het aan het begin van een vers , van een pericope , behalve in Mt 21,1 .

- tote (dan, daarop). In 89 verzen bij Matteüs, zie Mt 2,7 .
- elalèsen (hij sprak). Indicatief aorist 3de persoon enkelvoud van het werkwoord laleô (lallen, spreken, praten), zie Mt 4,6

Mt 23,2 - Mt 23,2 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgisch gebruik: 31zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:2 legôn epi tès môuseôs kathedras ekathisan oi grammateis kai oi farisaioi  

2 dicens super cathedram Mosi sederunt scribae et Pharisaei
  2 "Op de leerstoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de Farizeeën plaats genomen.  [1] Toen zei Jezus tegen de menigte en zijn leerlingen: [2] ‘Op de stoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de farizeeën plaatsgenomen.   [2] en zei: De schriftgeleerden en de Farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes.  2 en zegt: op de zetel van Mozes zetten zich de schriftgeleerden en de farizeeërs!   Mt 23:2- " Sur la chaire de Moïse se sont assis les scribes et les Pharisiens :  

Statenvertaling . 2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeën zijn gezeten op den stoel van Mozes;
King James Bible . [2] Saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat:
Luther-Bibel . 2 und sprach: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer.

Tekstuitleg van Mt 23,2 .

Mt 23,3 - Mt 23,3 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgisch gebruik: 31zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:3 panta oun osa ean eipôsin umin poièsate kai tèreite kata de ta erga autôn mè poieite legousin gar kai ou poiousin 

3 omnia ergo quaecumque dixerint vobis servate et facite secundum opera vero eorum nolite facere dicunt enim et non faciunt
  3 Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken; want zelf handelen ze niet naar hun woorden.  [3] Doe en onderhoud daarom alles wat ze u zeggen, maar handel niet naar hun daden. Zelf doen ze niet wat ze zeggen.  [3] Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden.  3 Welnu, al wat ze jullie zeggen, doet dat en bewaart het, maar doet niet naar hun werken, want ze zéggen wel, maar dóen niet! Mt 23:3- faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes : car ils disent et ne font pas.  

Statenvertaling . 3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.
King James Bible . [3] All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do; but do not ye after their works: for they say, and do not.
Luther-Bibel . 3 Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet; aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln; denn sie sagen's zwar, tun's aber nicht.

Tekstuitleg van Mt 23,3 .

Mt 23,4 - Mt 23,4 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgisch gebruik: 31zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:4 desmeuousin de fortia barea | | [kai dusbastakta*] | kai epititheasin epi tous ômous tôn anthrôpôn autoi de tô daktulô autôn ou thelousin kinèsai auta  

4 alligant autem onera gravia et inportabilia et inponunt in umeros hominum digito autem suo nolunt ea movere
  4 Zij maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken.   [4] Ze bundelen zware en ondraaglijke lasten en leggen die de mensen op de schouders, maar willen er zelf geen vinger naar uitsteken.  [4] Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last* en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten.  4 Ze binden zware vrachten bijeen en leggen die op de schouders der mensen maar zelf willen ze die nog niet met hun wijsvinger in beweging brengen!   Mt 23:4- Ils lient de pesants fardeaux et les imposent aux épaules des gens, mais eux-mêmes se refusent à les remuer du doigt.  

Statenvertaling . 4 Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren.
King James Bible . [4] For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them with one of their fingers.
Luther-Bibel . 4 Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern; aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen.

Tekstuitleg van Mt 23,4 .

Mt 23,5 - Mt 23,5 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgisch gebruik: 31zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:5 panta de ta erga autôn poiousin pros to theathènai tois anthrôpois platunousin gar ta fulaktèria autôn kai megalunousin ta kraspeda   5 omnia vero opera sua faciunt ut videantur ab hominibus dilatant enim phylacteria sua et magnificant fimbrias   5 Alles wat zij doen, doen zij om bij de mensen op te vallen; zij maken immers hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot;  [5] Alles wat ze doen, doen ze om door de mensen gezien te worden. Want ze maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot,  [5] Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken de kwastjes aan hun kleren langer,  5 Al hun werken doen ze om door de mensen aanschouwd te worden; want ze verbreden hun waakriemen en maken de franjes aan hun mantels groot;   Mt 23:5- En tout ils agissent pour se faire remarquer des hommes. C'est ainsi qu'ils font bien larges leurs phylactères et bien longues leurs franges.  

Statenvertaling . 5 En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot.
King James Bible . [5] But all their works they do for to be seen of men: they make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments,
Luther-Bibel . 5 Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß.

Tekstuitleg van Mt 23,5 .

Mt 23,6 - Mt 23,6 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgisch gebruik: 31zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:6 filousin de tèn prôtoklisian en tois deipnois kai tas prôtokathedrias en tais sunagôgais  6 amant autem primos recubitus in cenis et primas cathedras in synagogis   6 ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen;   [6] ze zijn uit op de ereplaats bij de maaltijden en de voornaamste zetels in de synagogen,  [6] ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen,  6 hun liefde is vooraan aan te liggen bij de maaltijden en vooraan te zitten in de samenkomsten,   Mt 23:6- Ils aiment à occuper le premier divan dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, 

Statenvertaling . 6 En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen;
King James Bible . [6] And love the uppermost rooms at feasts, and the chief seats in the synagogues,
Luther-Bibel . 6 Sie sitzen gern obenan bei Tisch und in den Synagogen

Tekstuitleg van Mt 23,6 .

Mt 23,7 - Mt 23,7 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgisch gebruik: 31zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:7 kai tous aspasmous en tais agorais kai kaleisthai upo tôn anthrôpôn rabbi   7 et salutationes in foro et vocari ab hominibus rabbi   7 ze laten zich graag groeten op de markt en willen door de mensen 'rabbi' genoemd worden.   [7] en willen op de markt graag gegroet en door de mensen rabbi genoemd worden.  [7] en hechten eraan op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd.   7 de begroetingen op de marktpleinen en dat ze door de mensen ‘rabbi’ genoemd worden.   Mt 23:7- à recevoir les salutations sur les places publiques et à s'entendre appeler "Rabbi" par les gens.  

Statenvertaling . 7 Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi!
King James Bible . [7] And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi.
Luther-Bibel . 7 und haben's gern, dass sie auf dem Markt gegrüßt und von den Leuten Rabbi genannt werden.

Tekstuitleg van Mt 23,7 .

Mt 23,8 - Mt 23,8 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgisch gebruik: 31zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:8 umeis de mè klèthète rabbi eis gar estin umôn o didaskalos pantes de umeis adelfoi este 

8 vos autem nolite vocari rabbi unus enim est magister vester omnes autem vos fratres estis
  8 Maar gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar één Meester en gij zijt allen broeders.   [8] Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal broeders.   [8] Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester, en jullie zijn elkaars broeders en zusters.   8 Gij, laat u niet ‘rabbi’ noemen, want er is er maar één die uw leermeester is en gij zijt allen bróeders;  Mt 23:8- " Pour vous, ne vous faites pas appeler "Rabbi" : car vous n'avez qu'un Maître, et tous vous êtes des frères.  

Statenvertaling . 8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders.
King James Bible . [8] But be not ye called Rabbi: for one is your Master, even Christ; and all ye are brethren.
Luther-Bibel . 8 Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn einer ist euer Meister; ihr aber seid alle Brüder.

Tekstuitleg van Mt 23,8 .

Mt 23,9 - Mt 23,9 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgisch gebruik: 31zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:9 kai patera mè kalesète umôn epi tès gès eis gar estin umôn o patèr o ouranios 

9 et patrem nolite vocare vobis super terram unus enim est Pater vester qui in caelis est
  9 En noemt niemand van u op aarde 'vader'; gij hebt maar één Vader, de hemelse.  [8] Maar laat u zich geen rabbi noemen, want één is uw meester en u bent allemaal broeders. [9] Noem ook niemand van u op aarde vader, want één is uw Vader, die in de hemel.   [9] En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de Vader in de hemel.   9 en noemt niemand op aarde uw vader; want er is er maar één die je vader is: de hemelse!   Mt 23:9- N'appelez personne votre "Père" sur la terre : car vous n'en avez qu'un, le Père céleste.  

Statenvertaling . 9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is.
King James Bible . [9] And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven.
Luther-Bibel . 9 Und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden; denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist.

Tekstuitleg van Mt 23,9 .

Mt 23,10 - Mt 23,10 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgisch gebruik: 31zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:10 mède klèthète kathègètai oti kathègètès umôn estin eis o christos   10 nec vocemini magistri quia magister vester unus est Christus   10 En laat u ook geen 'leraar' noemen; gij hebt maar één leraar, de Christus.   [10] Laat u ook geen leraar noemen, want één is uw leraar, de Messias.   [10] Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de messias.  10 En laat u geen leidslieden noemen, want één is uw leidsman: de Christus!   Mt 23:10- Ne vous faites pas non plus appeler "Directeurs" : car vous n'avez qu'un Directeur, le Christ.  

Statenvertaling . 10 Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.
King James Bible . [10] Neither be ye called masters: for one is your Master, even Christ.
Luther-Bibel . 10 Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen; denn einer ist euer Lehrer: Christus.

Tekstuitleg van Mt 23,10 .

Mt 23,11 - Mt 23,11 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgisch gebruik: 31zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:11 o de meizôn umôn estai umôn diakonos  

11 qui maior est vestrum erit minister vester   
  11 Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. 12 Alwie zichzelf verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden."   [11] De grootste van u zal uw dienaar zijn.   [11] De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn.  11 De grootste onder u zal zijn: uw bediende;    Mt 23:11- Le plus grand parmi vous sera votre serviteur.  

Statenvertaling . 11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. worden.
King James Bible . [11] But he that is greatest among you shall be your servant.
Luther-Bibel . 11 Der Größte unter euch soll euer Diener sein.

Tekstuitleg van Mt 23,11 .

Mt 23,12 - Mt 23,12 : 295. Aanklacht tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,1-12 - Mc 12,37b-40 - Lc 20,45-47 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1 - Mt 23,2 - Mt 23,3 - Mt 23,4 - Mt 23,5 - Mt 23,6 - Mt 23,7 - Mt 23,8 - Mt 23,9 - Mt 23,10 - Mt 23,11 - Mt 23,12 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:12 ostis de upsôsei eauton tapeinôthèsetai kai ostis tapeinôsei eauton upsôthèsetai   qui autem se exaltaverit humiliabitur et qui se humiliaverit exaltabitur     12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.   [12] Wie zich verheft, zal vernederd worden, en wie zich vernedert, zal verheven worden.  [12] Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.  12 en wie zichzelf zal verhogen zal worden vernederd, maar wie zichzelf zal vernederen zal worden verhoogd!  Mt 23:12- Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.  

King James Bible . [12] And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.
Luther-Bibel . 12 Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht.

Tekstanalyse van Mt 23,12

1.

5. tapeinôthèsetai (hij zal verlaagd worden) . Passief futurum derde persoon enkelvoud . Verwijzing : tapeinoô (lager maken, met de grond gelijk maken) , Lc 3,5 . Hapax in deze vorm bij Mt . Parallellen in Lc 14,11 en Lc 18,14 .

296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -

Mt 23,13 - Mt 23,13 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:13 ouai de umin grammateis kai farisaioi upokritai oti kleiete tèn basileian tôn ouranôn emprosthen tôn anthrôpôn umeis gar ouk eiserchesthe oude tous eiserchomenous afiete eiselthein   13 vae autem vobis scribae et Pharisaei hypocritae quia clauditis regnum caelorum ante homines vos enim non intratis nec introeuntes sinitis intrare    13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar niet ingaat, noch degenen, die ingaan zouden, laat ingaan.  [13] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; u sluit het koninkrijk der hemelen voor de mensen. Want u gaat er zelf niet binnen en u verhindert de mensen die erin willen, om binnen te gaan.*    [13] Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe.*  13 ¶ Wee u!, schriftgeleerden en farizeeërs,– schijnheiligen!– omdat ge het koninkrijk der hemelen afsluit voor de mensen; want zelf komt ge er niet in en die er wél inkomen láát ge er niet binnenkomen! Mt 23:13- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui fermez aux hommes le Royaume des Cieux ! Vous n'entrez certes pas vous-mêmes, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient !  

King James Bible . [13] But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men: for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in.
Luther-Bibel . 13 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen! Ihr geht nicht hinein und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen.

Tekstuitleg van Mt 23,13 .

- afiete (je laat toe) zie afièmi (weg-laten, af-laten) Mt 6,14 . Zie ook Mc 7,12 .

afiete (je laat toe). Indicatief praesens 2de persoon meervoud. In deze betekenis wordt een infinitiefzin verwacht.
297. Klacht over Jeruzalem : Mt 23,37-39 // Lc 13,34-35 - verwijzingen -

Mt 23,14 - Mt 23,14 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:14  14 […]    14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij eet de huizen der weduwen op, en dat onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.       14 Wee u!, schriftgeleerden en farizeeërs,– schijnheiligen!– omdat ge de huizen der weduwen opeet terwijl ge voor de schijn langdurig bidt; daarom zult ge ook in het oordeel overvloediger ontvangen!   [ Mt 23:14- ].  

King James Bible . [14] Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, and for a pretence make long prayer: therefore ye shall receive the greater damnation.
Luther-Bibel . -

Tekstuitleg van Mt 23,14 .

Mt 23,15 - Mt 23,15 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:15 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti periagete tèn thalassan kai tèn xèran poièsai ena prosèluton kai otan genètai poieite auton uion geennès diploteron umôn 15 vae vobis scribae et Pharisaei hypocritae quia circuitis mare et aridam ut faciatis unum proselytum et cum fuerit factus facitis eum filium gehennae duplo quam vos     15 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.   [15] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; zee en land doorkruist u om één bekeerling te maken, en als hij het geworden is, maakt u er een hellekind van, tweemaal zo erg als u.   [15] Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie bereizen landen en zeeën om één enkele proseliet te winnen, en wanneer je hem eenmaal voor je gewonnen hebt, wordt hij dankzij jullie tot een hellekind in het kwadraat.  15 Wee u!, schriftgeleerden en farizeeërs,– schijnheiligen!– omdat ge de zee en het droge rondreist om één nieuw lid te maken, en wanneer het geschiedt maakt ge van hem een hellekind, dubbel zo erg als uzelf.    Mt 23:15- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui parcourez mers et continents pour gagner un prosélyte, et, quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous !  

King James Bible . [15] Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.
Luther-Bibel . 15 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt; und wenn er's geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr.

Tekstuitleg van Mt 23,15 .

Mt 23,16 - Mt 23,16 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:16 ouai umin odègoi tufloi oi legontes os an omosè en tô naô ouden estin os d an omosè en tô chrusô tou naou ofeilei  16 vae vobis duces caeci qui dicitis quicumque iuraverit per templum nihil est qui autem iuraverit in aurum templi debet     16 Wee u, gij blinde leidslieden, die zegt: Zo wie gezworen zal hebben bij den tempel, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij het goud des tempels, die is schuldig.  [16] Wee u, blinde leiders, die zeggen: “Als iemand zweert bij de tempel, is dat niets; maar als hij zweert bij het goud van de tempel, is hij gebonden.”   [16] Wee jullie, blinde leiders, jullie zeggen: “Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel, is aan die eed gebonden.”  16 Wee u!, blinde wegwijzers, die zegt: zweren bij de tempel is niets, zweren bij het góud van de tempel verplicht! Mt 23:16- " Malheur à vous, guides aveugles, qui dites : "Si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas ; mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. "  

King James Bible . [16] Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing; but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor!
Luther-Bibel . 16 Weh euch, ihr verblendeten Führer, die ihr sagt: Wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht; wenn aber einer schwört bei dem Gold des Tempels, der ist gebunden.

Tekstuitleg van Mt 23,16 .

Mt 23,17 - Mt 23,17 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:17 môroi kai tufloi tis gar meizôn estin o chrusos è o naos o agiasas ton chruson   17 stulti et caeci quid enim maius est aurum an templum quod sanctificat aurum     17 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, het goud, of de tempel, die het goud heiligt?  [17] Dwazen en blinden, wat is groter, het goud of de tempel die het goud heiligt?  [17] Dwaas zijn jullie en blind, wat is nu van meer waarde: het goud of de tempel die het goud geheiligd heeft?  17 Dwazen, blinden!– want wat is van groter belang: het goud zoals het is of de tempel die het goud heiligt?  Mt 23:17- Insensés et aveugles ! quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré ?  

King James Bible . [17] Ye fools and blind: for whether is greater, the gold, or the temple that sanctifieth the gold?
Luther-Bibel . 17 Ihr Narren und Blinden! Was ist mehr: das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht?

Tekstuitleg van Mt 23,17 .

Mt 23,18 - Mt 23,18 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:18 kai os an omosè en tô thusiastèriô ouden estin os d an omosè en tô dôrô tô epanô autou ofeilei   18 et quicumque iuraverit in altari nihil est quicumque autem iuraverit in dono quod est super illud debet    18 En zo wie gezworen zal hebben bij het altaar, dat is niets; maar zo wie gezworen zal hebben bij de gave, die daarop is, die is schuldig.   [18] En: “Als iemand zweert bij het altaar, is dat niets; maar als iemand zweert bij de gave erop, is hij gebonden.”  [18] Zo zeggen jullie ook: “Wanneer iemand zweert bij het altaar, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij de offergave die daarop ligt, is aan die eed gebonden.”   18 En: ‘zweren bij het altaar is niets, zweren bij de offergave daaróp verplicht!?’  Mt 23:18- Vous dites encore : "Si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas ; mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus, on est tenu. "  

King James Bible . [18] And, Whosoever shall swear by the altar, it is nothing; but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty.
Luther-Bibel . 18 Oder: Wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht; wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf liegt, der ist gebunden.

Tekstuitleg van Mt 23,18 .

Mt 23,19 - Mt 23,19 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:19 tufloi ti gar meizon to dôron è to thusiastèrion to agiazon to dôron  19 caeci quid enim maius est donum an altare quod sanctificat donum    19 Gij dwazen en blinden, want wat is meerder, de gave, of het altaar, dat de gave heiligt?  [19] Blinden, wat is groter, de gave of het altaar dat de gave heiligt?   [19] Blind zijn jullie, wat is nu van meer waarde: de offergave of het altaar dat de offergave heiligt?   19 Blinden!– want wat is van groter belang: de gave zelf of het altaar dat de gave heiligt?   Mt 23:19- Aveugles ! quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée ?  

King James Bible . [19] Ye fools and blind: for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?
Luther-Bibel . 19 Ihr Blinden! Was ist mehr: das Opfer oder der Altar, der das Opfer heilig macht?

Tekstuitleg van Mt 23,19 .

Mt 23,20 - Mt 23,20 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:20 o oun omosas en tô thusiastèriô omnuei en autô kai en pasin tois epanô autou   20 qui ergo iurat in altare iurat in eo et in omnibus quae super illud sunt    20 Daarom wie zweert bij het altaar, die zweert bij hetzelve, en bij al wat daarop is.  [20] Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat erop ligt.  [20] Wie dus zweert bij het altaar, zweert daarbij en bij alles wat daarop ligt.   20 Wie dus zweert bij het altaar zweert dáárbij en bij alles daarop   Mt 23:20- Aussi bien, jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tout ce qui est dessus ;  

King James Bible . [20] Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.
Luther-Bibel . 20 Darum, wer schwört bei dem Altar, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf liegt.

Tekstuitleg van Mt 23,20 .

Mt 23,21 - Mt 23,21 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:21 kai o omosas en tô naô omnuei en autô kai en tô katoikounti auton  21 et qui iuraverit in templo iurat in illo et in eo qui inhabitat in ipso    21 En wie zweert bij den tempel, die zweert bij denzelven, en bij Dien, Die daarin woont.   [21] Wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij Hem die er woont.  [21] En wie zweert bij de tempel, zweert daarbij en bij degene die hem bewoont.  21 en wie zweert bij de tempel zweert dáárbij en bij wie daarin woont; Mt 23:21- jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par Celui qui l'habite ; 

King James Bible . [21] And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
Luther-Bibel . 21 Und wer schwört bei dem Tempel, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt.

Tekstuitleg van Mt 23,21 .

Mt 23,22 - Mt 23,22 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:22 kai o omosas en tô ouranô omnuei en tô thronô tou theou kai en tô kathèmenô epanô autou  22 et qui iurat in caelo iurat in throno Dei et in eo qui sedet super eum    22 En wie zweert bij den hemel, die zweert bij den troon Gods, en bij Dien, Die daarop zit.   [22] En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij Hem die erop zetelt.   [22] En wie zweert bij de hemel, zweert bij de troon van God en bij hem die daarop gezeten is.   22 en wie zweert bij de hemel zweert bij de troon van God en bij wie daarop zetelt!   Mt 23:22- jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu et par Celui qui y siège.  

King James Bible . [22] And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.
Luther-Bibel . 22 Und wer schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt.

Tekstuitleg van Mt 23,22 .

Mt 23,23 - Mt 23,23 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:23 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti apodekatoute to èduosmon kai to anèthon kai to kuminon kai afèkate ta barutera tou nomou tèn krisin kai to eleos kai tèn pistin tauta | de | [de] | edei poièsai kakeina mè | afeinai | afienai*  23 vae vobis scribae et Pharisaei hypocritae quia decimatis mentam et anethum et cyminum et reliquistis quae graviora sunt legis iudicium et misericordiam et fidem haec oportuit facere et illa non omittere    23 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet nalaten.   [23] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; u draagt een tiende af van munt, anijs en komijn, maar wat het zwaarst weegt in de wet verwaarloost u: recht, barmhartigheid en trouw! Het ene moet u doen, maar het andere niet laten.   [23] Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten.   23 Wee u!, schriftgeleerden en farizeeërs, schijnheiligen!– omdat ge het tiende afdraagt van mint, anijszaad en komijn, maar wat in de Wet zwaarder weegt nálaat: recht, ontferming en trouw; dát moest ge doen en het andere niet nalaten;  Mt 23:23- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la Loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi ; c'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela.  

King James Bible . [23] Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise and cummin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.
Luther-Bibel . 23 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben! Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen.

Tekstuitleg van Mt 23,23 .

Mt 23,24 - Mt 23,24 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
| 23:24 odègoi tufloi | | oi | diulizontes ton kônôpa tèn de kamèlon katapinontes   24 duces caeci excolantes culicem camelum autem gluttientes    24 Gij blinde leidslieden, die de mug uitzijgt, en den kemel doorzwelgt.   [24] Blinde leiders, die de mug* uitzeven en de kameel doorslikken!   [24] Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken.   24 gij blinde wegwijzers, die een zeef gebruikt tegen muggen maar kamelenkrengen opdrinkt!   Mt 23:24- Guides aveugles, qui arrêtez au filtre le moustique et engloutissez le chameau.  

King James Bible . [24] Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.
Luther-Bibel . 24 Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt!

Tekstuitleg van Mt 23,24 .

Mt 23,25 - Mt 23,25 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:25 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti katharizete to exôthen tou potèriou kai tès paropsidos esôthen de gemousin ex arpagès kai akrasias 25 vae vobis scribae et Pharisaei hypocritae quia mundatis quod de foris est calicis et parapsidis intus autem pleni sunt rapina et inmunditia     25 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij reinigt het buitenste des drinkbekers, en des schotels, maar van binnen zijn zij vol van roof en onmatigheid.   [25] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; u maakt de beker en de schotel van buiten schoon, maar van binnen zitten ze nog vol roofzucht en gulzigheid.   [25] Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid.   25 Wee u, schriftgeleerden en farizeeërs,– schijnheiligen!– omdat ge beker en schotel van buiten reinigt terwijl ze van binnen bulken van roofzucht en teugelloosheid;    Mt 23:25- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, quand l'intérieur en est rempli par rapine et intempérance !  

King James Bible . [25] Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye make clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess.
Luther-Bibel . 25 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier!

Tekstuitleg van Mt 23,25 .

Mt 23,26 - Mt 23,26 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:26 farisaie tufle katharison prôton to entos tou potèriou | [kai tès paropsidos] | | ina genètai kai to ektos autou* katharon  26 Pharisaee caece munda prius quod intus est calicis et parapsidis ut fiat et id quod de foris est mundum     26 Gij blinde Farizeër, reinig eerst wat binnen in den drinkbeker en den schotel is, opdat ook het buitenste derzelve rein worde.   [26] Blinde farizeeër, maak eerst de beker van binnen schoon, dan wordt ook de buitenkant schoon.   [26] Blinde Farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon.   26 verblinde farizeeër, reinig éérst de binnenkant van de beker opdat ook z’n buitenkant rein kan worden! Mt 23:26- Pharisien aveugle ! purifie d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin que l'extérieur aussi devienne pur.  

King James Bible . [26] Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also.
Luther-Bibel . 26 Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird!

Tekstuitleg van Mt 23,26 .

Mt 23,27 - Mt 23,27 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:27 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti paromoiazete tafois kekoniamenois oitines exôthen men fainontai ôraioi esôthen de gemousin osteôn nekrôn kai pasès akatharsias   27 vae vobis scribae et Pharisaei hypocritae quia similes estis sepulchris dealbatis quae a foris parent hominibus speciosa intus vero plena sunt ossibus mortuorum et omni spurcitia    27 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.  [27] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; u lijkt op witgekalkte graven, die er van buiten wel mooi uitzien, maar van binnen vol liggen met doodsbeenderen en allerlei onreinheid.   [27] Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden.   27 Wee u, schriftgeleerden en farizeeërs,– schijnheiligen!– omdat ge lijkt op witgekalkte graven die van buiten goed om te zien schijnen maar van binnen bulken van doodsbeenderen en allerlei onreinheid;  Mt 23:27- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis : au-dehors ils ont belle apparence, mais au-dedans ils sont pleins d'ossements de morts et de toute pourriture ;  

King James Bible . [27] Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness.
Luther-Bibel . 27 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat!

Tekstuitleg van Mt 23,27 .

Mt 23,28 - Mt 23,28 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:28 outôs kai umeis exôthen men fainesthe tois anthrôpois dikaioi esôthen de este mestoi upokriseôs kai anomias  28 sic et vos a foris quidem paretis hominibus iusti intus autem pleni estis hypocrisi et iniquitate    28 Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.  [28] Zo ziet ook u er van buiten oprecht uit voor de mensen, maar van binnen bent u vol schijnheiligheid en onrecht.   [28] Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn.   28 zo schijnt ook u van buiten voor de mensen wel rechtvaardig, maar van binnen zijt ge vervuld van schijnheiligheid en verachting van de Wet!   Mt 23:28- vous de même, au-dehors vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de justes, mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité.  

King James Bible . [28] Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity.
Luther-Bibel . 28 So auch ihr: von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht.

Tekstuitleg van Mt 23,28 .

Mt 23,29 - Mt 23,29 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:29 ouai umin grammateis kai farisaioi upokritai oti oikodomeite tous tafous tôn profètôn kai kosmeite ta mnèmeia tôn dikaiôn  29 vae vobis scribae et Pharisaei hypocritae quia aedificatis sepulchra prophetarum et ornatis monumenta iustorum    29 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij bouwt de graven der profeten op, en versiert de graftekenen der rechtvaardigen;  [29] Wee u, schriftgeleerden en farizeeën, schijnheiligen; u bouwt graftekens voor de profeten en versiert de grafstenen van de rechtvaardigen,   [29] Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie bouwen grafmonumenten voor de profeten en versieren de graven van de rechtvaardigen,   29 Wee u, schriftgeleerden en farizeeërs,– schijnheiligen!– omdat ge graftombes bouwt voor de profeten en de begraafplaatsen der rechtvaardigen opsiert   Mt 23:29- " Malheur à vous, scribes et Pharisiens hypocrites, qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes,  

King James Bible . [29] Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! because ye build the tombs of the prophets, and garnish the sepulchres of the righteous,
Luther-Bibel . 29 Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und die Gräber der Gerechten schmückt

Tekstuitleg van Mt 23,29 .

Mt 23,30 - Mt 23,30 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:30 kai legete ei èmetha en tais èmerais tôn paterôn èmôn ouk an èmetha autôn koinônoi en tô aimati tôn profètôn  30 et dicitis si fuissemus in diebus patrum nostrorum non essemus socii eorum in sanguine prophetarum     30 En zegt: Indien wij in de tijden onzer vaderen waren geweest, wij zouden met hen geen gemeenschap gehad hebben aan het bloed der profeten.  [30] en u zegt: “Als wij geleefd hadden in de tijd van onze vaderen, zouden wij niet medeplichtig geweest zijn aan de moord op de profeten.”   [30] en jullie zeggen: “Als wij geleefd hadden in de tijd van onze voorouders, zouden wij ons niet zoals zij schuldig hebben gemaakt aan de moord op de profeten.”  30 en zegt ‘als wij er waren geweest in de dagen van onze vaderen waren we niet met hen medeplichtig geweest aan het bloed van de profeten’:    Mt 23:30- tout en disant : "Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. " 

King James Bible . [30] And say, If we had been in the days of our fathers, we would not have been partakers with them in the blood of the prophets.
Luther-Bibel . 30 und sprecht: Hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten!

Tekstuitleg van Mt 23,30 .

Mt 23,31 - Mt 23,31 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:31 ôste martureite eautois oti uioi este tôn foneusantôn tous profètas   31 itaque testimonio estis vobismet ipsis quia filii estis eorum qui prophetas occiderunt    31 Aldus getuigt gij tegen uzelven, dat gij kinderen zijt dergenen, die de profeten gedood hebben.  [31] Zo getuigt u zelf dat u zonen bent van profetenmoordenaars.   [31] Daarmee erkennen jullie zelf dat jullie kinderen zijn van hen die de profeten vermoord hebben.   31 zó betuigt ge over uzelf dat ge zonen zijt van wie de profeten hebben vermoord Mt 23:31- Ainsi, vous en témoignez contre vous-mêmes, vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes !  

King James Bible . [31] Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets.
Luther-Bibel . 31 Damit bezeugt ihr von euch selbst, dass ihr Kinder derer seid, die die Propheten getötet haben.

Tekstuitleg van Mt 23,31 .

Mt 23,32 - Mt 23,32 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:32 kai umeis plèrôsate to metron tôn paterôn umôn   32 et vos implete mensuram patrum vestrorum    32 Gij dan ook, vervult de mate uwer vaderen!  [32] Maak de maat van uw vaderen maar vol!   [32] Maak de maat van jullie voorouders dan maar vol!   32 en maakt ú de maat van uw vaderen vol!  Mt 23:32- Eh bien ! vous, comblez la mesure de vos pères !  

King James Bible . [32] Fill ye up then the measure of your fathers.
Luther-Bibel . 32 Wohlan, macht auch ihr das Maß eurer Väter voll!

Tekstuitleg van Mt 23,32 .

Mt 23,33 - Mt 23,33 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:33 ofeis gennèmata echidnôn pôs fugète apo tès kriseôs tès geennès   33 serpentes genimina viperarum quomodo fugietis a iudicio gehennae     33 Gij slangen, gij adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?    [33] Slangen, addergebroed, hoe kunt u ontkomen aan de veroordeling tot de hel?   [33] Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?   33 Slangen, adderengebroed,– hoe zult ge de veroordeling ter helle ontvluchten?33 Slangen, adderengebroed,– hoe zult ge de veroordeling ter helle ontvluchten?  Mt 23:33- " Serpents, engeance de vipères ! comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ?  

King James Bible . [33] Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?
Luther-Bibel . 33 Ihr Schlangen, ihr Otternbrut! Wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen?

Tekstuitleg van Mt 23,33 .

Mt 23,34 - Mt 23,34 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:34 dia touto idou egô apostellô pros umas profètas kai sofous kai grammateis ex autôn apokteneite kai staurôsete kai ex autôn mastigôsete en tais sunagôgais umôn kai diôxete apo poleôs eis polin   34 ideo ecce ego mitto ad vos prophetas et sapientes et scribas ex illis occidetis et crucifigetis et ex eis flagellabitis in synagogis vestris et persequemini de civitate in civitatem     34 Daarom ziet, Ik zende tot u profeten, en wijzen, en schriftgeleerden, en uit dezelve zult gij sommigen doden en kruisigen, en sommigen uit dezelve zult gij geselen in uw synagogen, en zult hen vervolgen van stad tot stad;   [34] Kijk, daarom stuur Ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar u. U zult sommigen van hen doden en kruisigen, u zult anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad,   [34] Dat is de reden waarom ik profeten en wijzen en schriftgeleerden naar jullie zal sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, kruisigen zelfs, en anderen in jullie synagogen geselen en van stad tot stad vervolgen.   34 ¶ Daarom, zie: ik zend u profeten, wijzen en schriftgeleerden; van hen zult ge er doden, kruisigen, van hen zult ge er geselen in uw samenkomsten en vervolgen van stad tot stad,  Mt 23:34- C'est pourquoi, voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes : vous en tuerez et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville,  

King James Bible . [34] Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes: and some of them ye shall kill and crucify; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city:
Luther-Bibel . 34 Darum: siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte; und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, und einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur andern,

Tekstuitleg van Mt 23,34 .

Mt 23,35 - Mt 23,35 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:35 opôs elthè ef umas pan aima dikaion ekchunnomenon epi tès gès apo tou aimatos abel tou dikaiou eôs tou aimatos zachariou uiou barachiou on efoneusate metaxu tou naou kai tou thusiastèriou 35 ut veniat super vos omnis sanguis iustus qui effusus est super terram a sanguine Abel iusti usque ad sanguinem Zacchariae filii Barachiae quem occidistis inter templum et altare     35 Opdat op u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten is op de aarde, van het bloed des rechtvaardigen Abels af, tot op het bloed van Zacharia, den zoon van Barachia, welken gij gedood hebt tussen den tempel en het altaar.    [35] opdat op u neerkomt al het rechtvaardige bloed dat op aarde vergoten is vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharias*, de zoon van Berekja, die u vermoord hebt tussen de tempel en het altaar.  [35] Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar.  35 en zó komt over u al het rechtvaardige bloed dat op de aarde is vergoten, vanaf  het bloed van de rechtvaardige Abel tot aan het bloed van Zacharias de zoon van Berechja, die ge vermoord hebt tússen tempel en altaar!    Mt 23:35- pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang de l'innocent Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel !  

King James Bible . [35] That upon you may come all the righteous blood shed upon the earth, from the blood of righteous Abel unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar.
Luther-Bibel . 35 damit über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an bis auf das Blut des Secharja, des Sohnes Berechjas, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar.

Tekstuitleg van Mt 23,35 .

8. pass. part. praes. nom. + acc. onz. enk. εκχυννομενον = ekchunnomenon (uitgegoten, vergoten) van het werkw. εκχεω = ekchunnô (gieten, vergieten) . Taalgebruik in de Bijbel : ekchunnô (gieten, vergieten) . Een vorm van in de LXX (0) , in het NT (11) . NT (4) : (1) Mt 23,35 . (2) Mt 26,28 . (3) Mc 14,24 . (4) Lc 22,20 .

Mt 23,36 - Mt 23,36 : 296. Zeven weespreuken tegen schriftgeleerden en Farizeeën - Mt 23,13-36 - Lc 11,37-54 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- Mt 23,13 - Mt 23,14 - Mt 23,15 - Mt 23,16 - Mt 23,17 - Mt 23,18 - Mt 23,19 - Mt 23,20 - Mt 23,21 - Mt 23,22 - Mt 23,23 - Mt 23,24 - Mt 23,25 - Mt 23,26 - Mt 23,27 - Mt 23,28 - Mt 23,29 - Mt 23,30 - Mt 23,31 - Mt 23,32 - Mt 23,33 - Mt 23,34 - Mt 23,35 - Mt 23,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:36 amèn legô umin èxei tauta panta epi tèn genean tautèn 36 amen dico vobis venient haec omnia super generationem istam    36 Voorwaar zeg Ik u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.    [36] Ik verzeker u, dit zal allemaal op deze generatie neerkomen.  [36] Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen.   36 Zeker is het, zeg ik u: komen zal dit alles over dit gebroed!  Mt 23:36- En vérité, je vous le dis, tout cela va retomber sur cette génération ! 

King James Bible . [36] Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation.
Luther-Bibel . 36 Wahrlich, ich sage euch: Das alles wird über dieses Geschlecht kommen.

Tekstuitleg van Mt 23,36 .

297. Klacht over Jeruzalem : Mt 23,37-39 - Lc 13,34-35 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1-12 -- Mt 23,13-36 -- Mt 23,37 - Mt 23,38 - Mt 23,39 -

Mt 23,37 - Mt 23,37 : 297. Klacht over Jeruzalem : Mt 23,37-39 - Lc 13,34-35 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1-12 -- Mt 23,13-36 -- Mt 23,37 - Mt 23,38 - Mt 23,39 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:37 ierousalèm ierousalèm è apokteinousa tous profètas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autèn posakis èthelèsa episunagagein ta tekna sou on tropon ornis episunagei ta nossia autès upo tas pterugas kai ouk èthelèsate  37 Hierusalem Hierusalem quae occidis prophetas et lapidas eos qui ad te missi sunt quotiens volui congregare filios tuos quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas et noluisti     37 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.  [37] Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en diegenen stenigt die tot haar gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen niet onder mijn hoede willen nemen, zoals een kip haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild.   [37] Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.   37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot haar gezonden zijn, hoe vaak niet heb ik je kinderen willen samenbrengen zoals een vogel haar eigen kuikens samenbrengt onder haar vleugels,– en ge hebt het niet gewild!  Mt 23:37- " Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants à la manière dont une poule rassemble ses poussins sous ses ailes..., et vous n'avez pas voulu !  

King James Bible . [37] O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not!
Luther-Bibel . 37 Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!

Tekstuitleg van Mt 23,37 .

Mt 23,38 - Mt 23,38 : 297. Klacht over Jeruzalem : Mt 23,37-39 - Lc 13,34-35 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1-12 -- Mt 23,13-36 -- Mt 23,37 - Mt 23,38 - Mt 23,39 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:38 idou afietai umin o oikos umôn erèmos 38 ecce relinquitur vobis domus vestra deserta     38 Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.   [38] Kijk, uw huis blijft onbewoond* achter.   [38] Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten.   38 Zie, ‘uw huis wordt aan u overgelaten’; Mt 23:38- Voici que votre maison va vous être laissée déserte.  

King James Bible . [38] Behold, your house is left unto you desolate.
Luther-Bibel . 38 Siehe, »euer Haus soll euch wüst gelassen werden« (Jeremia 22,5; Psalm 69,26).

Tekstuitleg van Mt 23,38 .

7. erèmos . Bijvoeglijk naamwoord nominatief mannelijk enkelvoud . In tweeëndertig verzen in de bijbel . In achtentwintig verzen in het O.T. . In vier verzen in het N.T. : (1) Mt 14,15 // Mc 6,35 . (2) Mt 23,38 . (3) Mc 6,35 // Mt 14,15 . (4) Hnd 8,26 . Een plaats is eenzaam om tot rust te komen . Een huis is verlaten nadat de bewoners zijn gevlucht , gestorven of gedood . Een weg is verlaten . Verwijzing : erèmos (woestijn, eenzaam) , Mc 1,12 . heremiet < herèmitos : kluizenaar . désert < Latijnse de-sertus : verlaten ; serere , sertum : aaneenrijgen , aaneenschakelen .

Mt 23,39 - Mt 23,39 : 297. Klacht over Jeruzalem : Mt 23,37-39 - Lc 13,34-35 -- bijbeloverzicht -- Mt (Matteüs) -- Mt 23 -- bijbelverwijzingen -- Mt 23,1-12 -- Mt 23,13-36 -- Mt 23,37 - Mt 23,38 - Mt 23,39 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23:39 legô gar umin ou mè me idète ap arti eôs an eipète eulogèmenos o erchomenos en onomati kuriou    39 dico enim vobis non me videbitis amodo donec dicatis benedictus qui venit in nomine Domini     39 Want Ik zeg u: Gij zult Mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!   [39] Want Ik zeg u: vanaf nu zult u Me niet meer zien, tot het moment waarop u zegt: Gezegend is Hij die komt* in de naam van de Heer.’  [39] Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!”’  39 want ik zeg u: mij ziet ge niet meer, van nu af totdat ge zeggen zult ‘gezegend die komt met de naam van de Heer’!   Mt 23:39- Je vous le dis, en effet, désormais vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! " 

King James Bible . [39] For I say unto you, Ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
Luther-Bibel . 39 Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!

Tekstuitleg van Mt 23,39 .