MATTEÜSEVANGELIE : VIERENTWINTIGSTE HOOFDSTUK , MT 24 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -
- Mt 24,1-3 - Mt 24,4-8 - Mt 24,9-14 - Mt 24,15-22 - Mt 24,23-25 - Mt 24,26-28 - Mt 24,29-31 - Mt 24,32-33 - Mt 24,34-36 - Mt 24,37-41 - Mt 24,42-44 - Mt 24,45-51 -- Mt 24,37-44 --

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van het Matteüsevangelie : Mt : overzicht , Mt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Mt : commentaar ,
Overzicht van het N.T.
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
Hoofdstukken van het Matteüsevangelie : Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28 .
Tekstuitleg per pericope  - Mt 24,1-3 - Mt 24,4-8 - Mt 24,9-14 - Mt 24,15-22 - Mt 24,23-25 - Mt 24,26-28 - Mt 24,29-31 - Mt 24,32-33 - Mt 24,34-36 - Mt 24,37-41 - Mt 24,42-44 - Mt 24,45-51 -
Tekstuitleg vers per vers - Mt 24,1 - Mt 24,2 - Mt 24,3 - Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 - Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 - Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 - Mt 24,23 - Mt 24,24 - Mt 24,25 - Mt 24,26 - Mt 24,27 - Mt 24,28 - Mt 24,29 - Mt 24,30 - Mt 24,31 - Mt 24,32 - Mt 24,33 - Mt 24,34 - Mt 24,35 - Mt 24,36 - Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 - Mt 24,42 - Mt 24,43 - Mt 24,44 - Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
ark-boeken http://www.postorderboekhandel.nl/ http://www.bijbel10daagse.nl/ http://www.olivetree.nl/ bijbelweb info-bible interBible http://www.diebibel.de/
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie : Mt 24,3-52
Literatuur : Braaksma blz.122-127
Liturgisch gebruik
- Mt 24,37-44 : 1ste (eerste) zondag van de advent A .
Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het vierentwintigste hoofdstuk van het Matteüsevangelie :
299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mc 13,1-4 - Mt 24,1-3 - Lc 21,5-7
300. Het begin van het einde : Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -
301. Gedrag bij vervolgingen : Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -
302. De gruwel van de verwoesting van Judea : Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -
303. Pseudochristussen en pseudoprofeten : Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -
304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon : Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -
305. De komst van de Mensenzoon : Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -
306. Gelijkenis van de vijgeboom : Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -
307. De tijd van het einde : Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -
310. De onverwachte komst van de Mensenzoon : Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -
311. De waakzame huisheer : Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -
312. De trouwe en verstandige dienaar : Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -

- EXPLORING THE PROPHECIES OF MOSES AND DANIEL AS CORROBORATING AUTHORITY FOR THE “GREAT TRIBULATION” OF MATTHEW 24. A Contribution toward Understanding the Progressive Revelation of Prophetic Themes in Scripture . Oral Collins, The Berkshire Institute for Christian Studies . http://www.historicism.com/Collins/moses.htm .

  Mt 24,1 Mt 24,2 Mt 24,3 Mt 24,4 Mt 24,5 Mt 24,6 Mt 24,7 Mt 24,8 Mt 24,9 Mt 24,10 Mt 24,11 Mt 24,12 Mt 24,13 Mt 24,14 Mt 24,15 Mt 24,16 Mt 24,17 Mt 24,18 Mt 24,19 Mt 24,20 Mt 24,21 Mt 24,22 Mt 24,23 Mt 24,24 Mt 24,25 Mt 24,26 Mt 24,27 Mt 24,28 Mt 24,29 Mt 24,30
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

  Mt 24,31 Mt 24,32 Mt 24,33 Mt 24,34 Mt 24,35 Mt 24,36 Mt 24,37 Mt 24,38 Mt 24,39 Mt 24,40 Mt 24,41 Mt 24,42 Mt 24,43 Mt 24,44 Mt 24,45 Mt 24,46 Mt 24,47 Mt 24,48 Mt 24,49 Mt 24,50 Mt 24,51
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

  Mt 24,1 Mt 24,2 Mt 24,3 Mt 24,4 Mt 24,5 Mt 24,6 Mt 24,7 Mt 24,8 Mt 24,9 Mt 24,10 Mt 24,11 Mt 24,12 Mt 24,13 Mt 24,14 Mt 24,15 Mt 24,16 Mt 24,17 Mt 24,18 Mt 24,19 Mt 24,20 Mt 24,21 Mt 24,22 Mt 24,23 Mt 24,24 Mt 24,25 Mt 24,26 Mt 24,27 Mt 24,28 Mt 24,29 Mt 24,30
  19  23  32  11  15  19  18  19  10  11  21                                 
  97  96  151  55  79  93  94  22  97  73  54  53  34  107                                 
                                                             
                                                             
                                                             

  Mt 24,31 Mt 24,32 Mt 24,33 Mt 24,34 Mt 24,35 Mt 24,36 Mt 24,37 Mt 24,38 Mt 24,39 Mt 24,40 Mt 24,41 Mt 24,42 Mt 24,43 Mt 24,44 Mt 24,45 Mt 24,46 Mt 24,47 Mt 24,48 Mt 24,49 Mt 24,50 Mt 24,51
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

299. Inleiding tot de eschatologische rede : Mt 24,1-3 - Mc 13,1-4 - Lc 21,5-7 -- Mt 24,1-3 -- Mt 24,1 - Mt 24,2 - Mt 24,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -

  Mt 24,1 Mt 24,2 Mt 24,3
74  19  23  32 
344  97  96  151 
Jezus : 39 . Leerlingen : 35 . Woorden van Jezus : 18 . Woorden van leerlingen : 28 .  Inleidingen : 21 . 8 (Jezus) + 11 (zijn leerlingen) Jezus : (5 : inleiding + 18 : woorden van Jezus )   8 : Jezus +  7 (inleiding leerlingen) + 16 / 17 (woorden leerlingen)
       
       

 

Mt 24,1 - Mt 24,1 : 299. Inleiding tot de eschatologische rede - Mc 13,1-4 - Lc 21,5-7 -- Mt 24,1-3 -- Mt 24,1 - Mt 24,2 - Mt 24,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:1 kai exelthôn o ièsous apo tou ierou eporeueto kai prosèlthon oi mathètai autou epideixai autô tas oikodomas tou ierou   1 et egressus Iesus de templo ibat et accesserunt discipuli eius ut ostenderent ei aedificationes templi     1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.   [1] Jezus verliet de tempel en ging weg. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en wezen Hem op de gebouwen van de tempel.   [1] Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen.   1 ¶ Als Jezus buitenkomt  en van het heiligdom weggaat komen zijn leerlingen op hem toe en wijzen hem op de gebouwen van het heiligdom.   1. Comme Jésus sortait du Temple et s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du Temple.  

King James Bible . [1] And Jesus went out, and departed from the temple: and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple.
Luther-Bibel . 24 1 Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels.

Tekstuitleg van Mt 24,1 .

Mt 24,2 - Mt 24,2 : 299. Inleiding tot de eschatologische rede - Mc 13,1-4 - Lc 21,5-7 -- Mt 24,1-3 -- Mt 24,1 - Mt 24,2 - Mt 24,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:2 o de apokritheis eipen autois ou blepete tauta panta amèn legô umin ou mè afethè ôde lithos epi lithon os ou kataluthèsetai  2 ipse autem respondens dixit eis videtis haec omnia amen dico vobis non relinquetur hic lapis super lapidem qui non destruatur    2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden.  [2] Daarop zei Hij tegen hen: ‘Zien jullie dit alles? Ik verzeker jullie, er zal hier geen steen op de andere blijven; alles wordt neergehaald.’   [2] Hij zei tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’   2 Maar zijn antwoord is dat hij tot hen zegt: ge kijkt tegen dat alles op, niet?– zeker is het, zeg ik u, dat er geen steen op een steen gelaten zal worden die niet wordt losgewrikt!   2. Mais il leur répondit : « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas ? En vérité je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit jetée bas. » 

King James Bible . [2] And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.
Luther-Bibel . 2 Er aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch: Es wird hier nicht ein Stein auf dem andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.

Tekstuitleg van Mt 24,2 .

Mt 24,3 - Mt 24,3 : 299. Inleiding tot de eschatologische rede - Mc 13,1-4 - Lc 21,5-7 -- Mt 24,1-3 -- Mt 24,1 - Mt 24,2 - Mt 24,3 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:3 kathèmenou de autou epi tou orous tôn elaiôn prosèlthon autô oi mathètai kat idian legontes eipe èmin pote tauta estai kai ti to sèmeion tès sès parousias kai (tès) sunteleias tou aiônos  3 sedente autem eo super montem Oliveti accesserunt ad eum discipuli secreto dicentes dic nobis quando haec erunt et quod signum adventus tui et consummationis saeculi    3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?   [3] Toen* Hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen Hem vragen – ze waren onder elkaar – ‘Zeg ons wanneer* dat zal gebeuren en wat het teken is van uw komst en van de voleinding van de wereld?’ [3] Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 3 Als hij zich neerzet op de Olijfberg komen zijn leerlingen tot hem, en daar met hem alleen zeggen ze: zeg ons, wanneer zal dat alles zijn, en wat zal het teken zijn van uw nadering en de voleinding van de wereldtijd?   3. Et, comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui, en particulier, et demandèrent : « Dis-nous quand cela aura lieu, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » 

King James Bible . [3] And as he sat upon the mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world?
Luther-Bibel . 3 Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt?

Tekstuitleg van Mt 24,3 .300. Het begin van het einde : Mt 24,4-8 -- Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -

  Mt 24,4 Mt 24,5 Mt 24,6 Mt 24,7 Mt 24,8
68 11  15  19  18 
343 55  79  93  94  22 
62 woorden van Jezus 6 (inleiding Jezus ) + 5 (woorden Jezus)   woorden van Jezus  woorden van Jezus  woorden van Jezus  woorden van Jezus 
           
           

 

Mt 24,4 - Mt 24,4 : 300. Het begin van het einde - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:4 kai apokritheis o ièsous eipen autois blepete mè tis umas planèsè   4 et respondens Iesus dixit eis videte ne quis vos seducat    4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.   [4] Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt.   [4] Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt.   4 ¶ Ten antwoord zegt Jezus tot hen: kijkt uit dat niemand u op een dwaalspoor brengt!   4. Et Jésus leur répondit : « Prenez garde qu'on ne vous abuse.  

King James Bible . [4] And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
Luther-Bibel . 4 Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch nicht jemand verführe.

Tekstuitleg van Mt 24,4 .

7. 1. blepete (kijk) . Verwijzing : blepô (kijken, zien) . Imperatief praesens 2de pers. enk.

blepô (kijken, zien) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
ind. pr. + imperat. pr. 2de pers. mv. blepete 33  31  4 : (1) Mt 11,4 . (2) Mt 13,17 . (3) Mt 24,2 . (4) Mt 24,4 . 8 : (1) Mc 4,24 . (2) Mc 8,15 . (3) Mc 8,18 . (4) Mc 12,38 . (5) Mc 13,5 . (6) Mc 13,9 . (7) Mc 13,23 . (8) Mc 13,33 . 4 : (1) Lc 8,18 . (2) Lc 10,23 . (3) Lc 10,24 . (4) Lc 21,8 .   13    16 : (1) Mc 4,24 // Lc 8,18 .  (2) Mt 13,17 // Lc 10,24 . (3) Mt 24,4 // Mc 13,5 // Lc 21,8 . 16 
Totaal  141 50 91 17 13 13 11 10 18 43 54

Wat de vertalingen betreft. De gebiedende wijze wordt - zoals in het Grieks - in de meervoudsvorm (V, LZ, NB) gegeven, in de enkelvoudsvorm (SDV, WV, NV) . Het persoonlijk voornaamwoord is gij (LZ) , ge (NB) of je (WV) , jullie (NV) . Vermits de gebiedende wijze aan het begin van de zin staat , wordt het werkwoord nog eens beklemtoond ; de vertalingen versterken het werkwoord door een bijwoord of een voorzetsel bij het werkwoord : goed kijken (NB) .

Mt 24,5 - Mt 24,5 : 300. Het begin van het einde - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:5 polloi gar eleusontai epi tô onomati mou legontes egô eimi o christos kai pollous planèsousin 5 multi enim venient in nomine meo dicentes ego sum Christus et multos seducent     5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.  [5] Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: “Ik ben de Messias*”, en zo veel mensen op een dwaalspoor brengen.   [5] Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden.   5 want velen zullen komen onder mijn naam, zeggend ‘ik ben de Christus’, en velen laten verdwalen;  5. Car il en viendra beaucoup sous mon nom, qui diront : «C'est moi le Christ», et ils abuseront bien des gens.  

King James Bible . [5] For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
Luther-Bibel . 5 Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin der Christus, und sie werden viele verführen.

Tekstuitleg van Mt 24,5 .

Mt 24,6 - Mt 24,6 : 300. Het begin van het einde - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:6 mellèsete de akouein polemous kai akoas polemôn orate mè throeisthe dei gar genesthai all oupô estin to telos   6 audituri autem estis proelia et opiniones proeliorum videte ne turbemini oportet enim haec fieri sed nondum est finis    6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.  [6] Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten. Let op en laat je niet bang maken. Want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet.   [6] Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen.   6 ge gaat horen van oorlogen en geruchten van oorlogen: ziet toe dat ge u niet laat overschreeuwen; want dit alles ‘móet geschieden’, maar het is de voleinding nog niet;   6. Vous aurez aussi à entendre parler de guerres et de rumeurs de guerres ; voyez, ne vous alarmez pas : car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. 

King James Bible . [6] And ye shall hear of wars and rumours of wars: see that ye be not troubled: for all these things must come to pass, but the end is not yet.
Luther-Bibel . 6 Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei; seht zu und erschreckt nicht. Denn das muss so geschehen; aber es ist noch nicht das Ende da.

Tekstuitleg van Mt 24,6 .

Mt 24,7 - Mt 24,7 : 300. Het begin van het einde - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:7 egerthèsetai gar ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian kai esontai limoi kai seismoi kata topous   7 consurget enim gens in gentem et regnum in regnum et erunt pestilentiae et fames et terraemotus per loca    7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.  [7] Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn.   [7] Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 7 want ‘ontwaken zal volk tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk’ en er zullen hongersnoden en bevingen zijn op allerlei plaatsen,   7. On se dressera, en effet, nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. 

King James Bible . [7] For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes, in divers places.
Luther-Bibel . 7 Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere; und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort.

Tekstuitleg van Mt 24,7 .

Mt 24,8 - Mt 24,8 : 300. Het begin van het einde - Mc 13,5-8 - Mt 24,4-8 - Lc 21,8-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,4 - Mt 24,5 - Mt 24,6 - Mt 24,7 - Mt 24,8 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:8 panta de tauta archè ôdinôn  8 haec autem omnia initia sunt dolorum    8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.   [8] Dat is allemaal het begin van de weeën.   [8] dat alles is het begin van de weeën.   8 maar dat alles is een begin: van bárensweeën!  8. Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement.

King James Bible . [8] All these are the beginning of sorrows.
Luther-Bibel . 8 Das alles aber ist der Anfang der Wehen.

Tekstuitleg van Mt 24,8 .

301. Gedrag bij vervolgingen : Mt 24,9-14 -- Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -

  Mt 24,9 Mt 24,10 Mt 24,11 Mt 24,12 Mt 24,13 Mt 24,14
75  19  10  11  21 
418  97  73  54  53  34  107 
woorden van Jezus              

 

Mt 24,9 - Mt 24,9 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:9 tote paradôsousin umas eis thlipsin kai apoktenousin umas kai esesthe misoumenoi upo pantôn tôn ethnôn dia to onoma mou   9 tunc tradent vos in tribulationem et occident vos et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum     9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.   [9] Dan zullen ze jullie prijsgeven aan onderdrukking en jullie vermoorden, en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam.   [9] Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam.   9 Dan zullen ze u prijsgeven aan onderdrukking en u ter dood brengen,– ge zult bij alle volken gehaat zijn vanwege mijn naam;   9. « Alors on vous livrera aux tourments et on vous tuera ; vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.  

King James Bible . [9] Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you: and ye shall be hated of all nations for my name's sake.
Luther-Bibel . 9 Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern.

Tekstuitleg van Mt 24,9 .

Mt 24,10 - Mt 24,10 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:10 kai tote skandalisthèsontai polloi kai allèlous paradôsousin kai misèsousin allèlous   10 et tunc scandalizabuntur multi et invicem tradent et odio habebunt invicem     10 En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. [10] Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten. [10] Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten.   10 dan ‘zullen velen struikelen’ en elkaar prijsgeven en elkaar gaan haten;   10. Et alors beaucoup succomberont ; ce seront des trahisons et des haines intestines.  

King James Bible . [10] And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another.
Luther-Bibel . 10 Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen.

Tekstuitleg van Mt 24,10 .

Mt 24,11 - Mt 24,11 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:11 kai polloi pseudoprofètai egerthèsontai kai planèsousin pollous  11 et multi pseudoprophetae surgent et seducent multos    11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.   [11] Er zullen veel valse profeten opstaan, die veel mensen op een dwaalspoor brengen.   [11] Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden.   11 veel pseudo–profeten zullen ontwaken en velen op een dwaalspoor brengen;   11. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens.  

King James Bible . [11] And many false prophets shall rise, and shall deceive many.
Luther-Bibel . 11 Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen.

Tekstuitleg van Mt 24,11 .

Mt 24,12 - Mt 24,12 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:12 kai dia to plèthunthènai tèn anomian psugèsetai è agapè tôn pollôn  12 et quoniam abundabit iniquitas refrigescet caritas multorum     12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.   [12] Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen.   [12] En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen.   12 zo overvloedig wordt de verachting van de Wet dat de liefde van velen zal verkillen;   12. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. 

King James Bible . [12] And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.
Luther-Bibel . 12 Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten.

Tekstuitleg van Mt 24,12 .

Mt 24,13 - Mt 24,13 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:13 o de upomeinas eis telos outos sôthèsetai  13 qui autem permanserit usque in finem hic salvus erit    13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.   [13] Maar wie tot het einde volhardt, zal gered worden.   [13] Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.   13 maar wie volhardt tot aan de voleinding, die zal worden gered!   13. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé.  

King James Bible . [13] But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Luther-Bibel . 13 Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden.

Tekstuitleg van Mt 24,13 .

Mt 24,14 - Mt 24,14 : 301. Gedrag bij vervolgingen - Mc 13,9-13 - Mt 24,9-14 - Lc 21,12-19 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,9 - Mt 24,10 - Mt 24,11 - Mt 24,12 - Mt 24,13 - Mt 24,14 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:14 kai kèruchthèsetai touto to euaggelion tès basileias en olè tè oikoumenè eis marturion pasin tois ethnesin kai tote èxei to telos   14 et praedicabitur hoc evangelium regni in universo orbe in testimonium omnibus gentibus et tunc veniet consummatio     14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.   [14] Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.   [14] Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.   14 Deze aankondiging van het koninkrijk zal worden gepredikt in heel de bewoonde wereld tot ze aan alle volkeren is betuigd en dan komt de voleinding;   14. « Cette Bonne Nouvelle du Royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations. Et alors viendra la fin. 

King James Bible . [14] And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations; and then shall the end come.
Luther-Bibel . 14 Und es wird gepredigt werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.

Tekstuitleg van Mt 24,14 .

4. - 7. to euaggelion tès basileias (het evangelie van het koninkrijk) . In drie verzen in het N.T. : (1) Mt 4,23 . (2) Mt 9,35 . (3) Mt 24,14 . In (1) Mt 4,23 . (2) Mt 9,35 gaat het participium praesens nominatief mannelijk enkelvoud vooraf kèrussôn (verkondigend) . In Mt 24,14 gaat vooreerst het aanwijzend voornaamwoord touto (dit) en vervolgens de werkwoordvorm kèruchthèsetai (en dit evangelie van het koninkrijk zal verkondigd worden) . In de drie verzen gaat een werkwoordvorm van kèrussô (verkondigen) vooraf . Verwijzing : hè basileia tôn ouranôn (het koninkrijk van de hemelen) , zie Mt 3,2 .

302. De gruwel van de verwoesting van Judea : Mt 24,15-22 -- Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -

Mt 24,15 - Mt 24,15 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:15 otan oun idète to bdelugma tès erèmôseôs to rèthen dia danièl tou profètou estos en topô agiô o anaginôskôn noeitô 15 cum ergo videritis abominationem desolationis quae dicta est a Danihelo propheta stantem in loco sancto qui legit intellegat    15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)   [15] Wanneer je de huiveringwekkende* gruwel, waarover gesproken is bij monde van de profeet Daniël, op de heilige plaats ziet staan,’ – let op, lezer –  [15] Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed),   15 wanneer ge dus ‘de gruwel der verwoesting’ die voorzegd is door Daniël, de profeet, ziet staan ‘op de plaats van het heiligdom’ –lezer, denk het je in!   15. « Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, installée dans le saint lieu que le lecteur comprenne ! , 

King James Bible . [15] When ye therefore shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, (whoso readeth, let him understand:)
Luther-Bibel . 15 Wenn ihr nun sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel (Daniel 9,27; 11,31) – wer das liest, der merke auf! –,

Tekstuitleg van Mt 24,15 .

Mt 24,16 - Mt 24,16 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:16 tote oi en tè ioudaia feugetôsan eis ta orè   16 tunc qui in Iudaea sunt fugiant ad montes     16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;   [16] ‘dan moeten de inwoners van Judea de bergen invluchten.   [16] dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten;   16 laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen;   16. alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes,  

King James Bible . [16] Then let them which be in Judaea flee into the mountains:
Luther-Bibel . 16 alsdann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist;

Tekstuitleg van Mt 24,16 .

Mt 24,17 - Mt 24,17 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:17 o epi tou dômatos mè katabatô arai ta ek tès oikias autou  17 et qui in tecto non descendat tollere aliquid de domo sua     17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;   [17] Wie op het dak is, moet niet naar beneden komen om nog dingen uit zijn huis te halen,   [17] wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen,   17 wie op het platte dak is, moet niet afdalen om iets uit zijn huis te halen   17. que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, 

King James Bible . [17] Let him which is on the housetop not come down to take any thing out of his house:
Luther-Bibel . 17 und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen;

Tekstuitleg van Mt 24,17 .

Mt 24,18 - Mt 24,18 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:18 kai o en tô agrô mè epistrepsatô opisô arai to imation autou  18 et qui in agro non revertatur tollere tunicam suam     18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen.   [18] en wie op het land is, moet niet teruggaan om zijn jas te halen.   [18] en wie op het land is moet niet terugkeren om zijn mantel te halen.   18 en wie op het land is moet niet achterwaarts omkeren om zijn mantel op te halen.   18. et que celui qui sera aux champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau !  

King James Bible . [18] Neither let him which is in the field return back to take his clothes.
Luther-Bibel . 18 und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen.

Tekstuitleg van Mt 24,18 .

Mt 24,19 - Mt 24,19 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:19 ouai de tais en gastri echousais kai tais thèlazousais en ekeinais tais èmerais   19 vae autem praegnatibus et nutrientibus in illis diebus     19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden vrouwen in die dagen!  [19] Wee de vrouwen die dan zwanger zijn of een kind aan de borst hebben in die dagen!  [19] Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben!  19 Wee die een kind in de schoot hebben of er een zogen in die dagen;  19. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là !  

King James Bible . [19] And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days!
Luther-Bibel . 19 Weh aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit!

Tekstuitleg van Mt 24,19 .

Mt 24,20 - Mt 24,20 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:20 proseuchesthe de ina mè genètai è fugè umôn cheimônos mède sabbatô   20 orate autem ut non fiat fuga vestra hieme vel sabbato    20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een sabbat.   [20] Bid dat jullie vlucht niet plaatsvindt in de winter of op sabbat.   [20] Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op sabbat.   20 bidt dat uw vlucht niet ‘s winters moet geschieden of op sabbat;   20. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un sabbat.  

King James Bible . [20] But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the sabbath day:
Luther-Bibel . 20 Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat.

Tekstuitleg van Mt 24,20 .

Mt 24,21 - Mt 24,21 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:21 estai gar tote thlipsis megalè oia ou gegonen ap archès kosmou eôs tou nun oud ou mè genètai   21 erit enim tunc tribulatio magna qualis non fuit ab initio mundi usque modo neque fiet     21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.   [21] Want het zal dan een grote verschrikking zijn, zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nog niet geweest is en er ook niet meer zal komen.   [21] Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.   21 want er zal dan een grote verdrukking zijn ‘zoals niet geschied is van het begin der wereld af tot nu toe’, en ook niet geschieden zal;  21. Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. 

King James Bible . [21] For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.
Luther-Bibel . 21 Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird.

Tekstuitleg van Mt 24,21 .

Mt 24,22 - Mt 24,22 : 302. De gruwel van de verwoesting van Judea - Mc 13,14-20 - Mt 24,15-22 - Lc 21,20-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,15 - Mt 24,16 - Mt 24,17 - Mt 24,18 - Mt 24,19 - Mt 24,20 - Mt 24,21 - Mt 24,22 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:22 kai ei mè ekolobôthèsan ai èmerai ekeinai ouk an esôthè pasa sarx dia de tous eklektous kolobôthèsontai ai èmerai ekeinai   22 et nisi breviati fuissent dies illi non fieret salva omnis caro sed propter electos breviabuntur dies illi     22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.   [22] Als die dagen niet ingekort zouden worden, zou niemand gered worden. Omwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.   [22] En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.   22 als die dagen niet werden verkort zou alle vlees reddeloos zijn; maar vanwege de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort.   22. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, nul n'aurait eu la vie sauve ; mais à cause des élus, ils seront abrégés, ces jours-là.  

King James Bible . [22] And except those days should be shortened, there should no flesh be saved: but for the elect's sake those days shall be shortened.
Luther-Bibel . 22 Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch selig werden; aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt.

Tekstuitleg van Mt 24,22 .

303. Pseudochristussen en pseudoprofeten : Mt 24,23-25 -- Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,23 - Mt 24,24 - Mt 24,25 -

Mt 24,23 - Mt 24,23 : 303. Pseudochristussen en pseudoprofeten - Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,23 - Mt 24,24 - Mt 24,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:23 tote ean tis umin eipè idou ôde o christos è ôde mè pisteusète   23 tunc si quis vobis dixerit ecce hic Christus aut illic nolite credere    23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.   [23] Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, hier is de Messias”, of: “Daar”, vertrouw het niet.   [23] Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet.   23 Als dán iemand tot u zegt: zie, hier is de Christus of hier,– gelooft het niet!  23. « Alors si quelqu'un vous dit : «Voici : le Christ est ici ! » ou bien : «Il est là ! », n'en croyez rien.  

King James Bible . [23] Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there; believe it not.
Luther-Bibel . 23 Wenn dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist der Christus!, oder: Da!, so sollt ihr's nicht glauben.

Tekstuitleg van Mt 24,23 .

Mt 24,24 - Mt 24,24 : 303. Pseudochristussen en pseudoprofeten - Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,23 - Mt 24,24 - Mt 24,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:24 egerthèsontai gar pseudochristoi kai pseudoprofètai kai dôsousin sèmeia megala kai terata ôste | planasthai | planèsai | ei dunaton kai tous eklektous   24 surgent enim pseudochristi et pseudoprophetae et dabunt signa magna et prodigia ita ut in errorem inducantur si fieri potest etiam electi    24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.   [24] Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen laten zien om, als het mogelijk zou zijn, zelfs de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen.   24] Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.   24 want er zullen namaakchristussen en namaakprofeten ontwaken, en zij zullen grote ‘tekenen en wonderen geven’ zodat ze, als het mogelijk is, ook de uitverkorenen op een dwaalspoor brengen;   24. Il surgira, en effet, des faux Christs et des faux prophètes, qui produiront de grands signes et des prodiges, au point d'abuser, s'il était possible, même les élus.  

King James Bible . [24] For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shew great signs and wonders; insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect.
Luther-Bibel . 24 Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten.

Tekstuitleg van Mt 24,24 .

Mt 24,25 - Mt 24,25 : 303. Pseudochristussen en pseudoprofeten - Mc 13,21-23 - Mt 24,23-25 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,23 - Mt 24,24 - Mt 24,25 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:25 idou proeirèka umin 25 ecce praedixi vobis     25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!   [25] Kijk, Ik heb het jullie van tevoren gezegd.   [25] Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd.   25 zie, ik heb het u voorzegd!   25. Voici que je vous ai prévenus.  

King James Bible . [25] Behold, I have told you before.
Luther-Bibel . 25 Siehe, ich habe es euch vorausgesagt.

Tekstuitleg van Mt 24,25 .

304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon : Mt 24,26-28 -- Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,26 - Mt 24,27 - Mt 24,28 -

Mt 24,26 - Mt 24,26 : 304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon - Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,26 - Mt 24,27 - Mt 24,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:26 ean oun eipôsin umin idou en tè erèmô estin mè exelthète idou en tois tameiois mè pisteusète  26 si ergo dixerint vobis ecce in deserto est nolite exire ecce in penetrabilibus nolite credere    26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.   [26] Als ze jullie dan zeggen: “Kijk, Hij is in de woestijn”, trek er niet opuit; “Kijk, Hij is ergens binnenskamers”, vertrouw het niet.   [26] Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet.   26 Als ze dan tot u zeggen ‘zie, in de woestijn is hij!’– trekt er niet op uit; ‘zie, in de binnenkamers!’, hecht er geen geloof aan!   26. « Si donc on vous dit : «Le voici au désert», n'y allez pas ; »Le voici dans les retraites», n'en croyez rien.  

King James Bible . [26] Wherefore if they shall say unto you, Behold, he is in the desert; go not forth: behold, he is in the secret chambers; believe it not.
Luther-Bibel . 26 Wenn sie also zu euch sagen werden: Siehe, er ist in der Wüste!, so geht nicht hinaus; siehe, er ist drinnen im Haus!, so glaubt es nicht.

Tekstuitleg van Mt 24,26 .

Mt 24,27 - Mt 24,27 : 304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon - Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,26 - Mt 24,27 - Mt 24,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:27 ôsper gar è astrapè exerchetai apo anatolôn kai fainetai eôs dusmôn outôs estai è parousia tou uiou tou anthrôpou   27 sicut enim fulgur exit ab oriente et paret usque in occidente ita erit et adventus Filii hominis    27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.   [27] Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en tot in het westen zichtbaar is, zo zal het zijn met de komst van de Mensenzoon.   [27] Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.   22 als die dagen niet werden verkort zou alle vlees reddeloos zijn; maar vanwege de uitverkorenen zullen die dagen worden verkort. 27 Want zoals de bliksem uitschiet van het oosten en schijnt tot in het westen, zó zal het zijn met de nadering van de mensenzoon!   27. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme.  

King James Bible . [27] For as the lightning cometh out of the east, and shineth even unto the west; so shall also the coming of the Son of man be.
Luther-Bibel . 27 Denn wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohns sein.

Tekstuitleg van Mt 24,27 .

  hôsper (zoals)   hôsper (zoals) bij begin van het vers beeld  2de woord gar (want)  houtôs (zo)  estai (zal zijn) i.v.m. de mensenzoon 
1. Mt 12,40 Jona  X
2. Mt 13,40 verzamelen van het onkruid    X bij de voltooiïng van de wereld 
3. Mt 20,28 X + Mensenzoon           
4. Mt 24,27 .   ster  X de komst van de mensenzoon 
5. Mt 24,37 .   Noach X de komst van de mensenzoon 
6. Mt 25,14         

1. hôsper (zoals) .

hôsper (zoals)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  243 207 36 10   2 2 3 18 1 12 14

hôsper (zoals)  Mt Mc Lc syn.  ev. 
in de syn.   10 : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 . (7) Mt 24,27 , (8) Mt 24,37 . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 .   2 : (1) Lc 17,24 . (2)  Lc 18,11 . 12 : (1) Mt 12,40 // Lc 11,40 . (2) Mt 20,28 // Mc 10,45 // Lc 22,27 . (3) Mt 24,27 // Lc 17,24 . (4) Mt 24,37 // Lc 17,26 . (5) Mt 25,14 // Lc 19,12 . 14

Bij Matteüs : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 (zoals de mensenzoon) . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 (zoals een herder) .
Hôsper (zoals) ... houtôs (zo) : (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 .(7) Mt 24,27 . (8) Mt 24,37 . Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een bijbelse situatie (Jona : Mt 12,40 , Noach : Mt 24,37) of een natuurgegeven (tarwe en onkruid : Mt 13,40 , de zonnestraling : Mt 24,27 ) en een aspect van de mensenzoon . Na houtôs (zo) staat de indicatief futurum estai (zal zijn) gevolgd door het onderwerp .
Tien gelijkenissen ! Wellicht niet toevallig in Mt .

Mt 24,28 - Mt 24,28 : 304. Geen voorbarige verwachting van de komst van de Mensenzoon - Mt 24,26-28 - Lc 17,22-24 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,26 - Mt 24,27 - Mt 24,28 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:28 opou ean è to ptôma ekei sunachthèsontai oi aetoi  28 ubicumque fuerit corpus illuc congregabuntur aquilae     28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.   [28] Waar het kadaver ligt, daar verzamelen zich de gieren.   [28] Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.   28 Waar het lijk ligt daar verzamelen zich de gieren.   28. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours.  

King James Bible . [28] For wheresoever the carcase is, there will the eagles be gathered together.
Luther-Bibel . 28 Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier.

Tekstuitleg van Mt 24,28 .

- hôsper (zoals) ... houtôs (zo), zie Mt 13,40 . houtôs estai hè parousia tou huiou tou anthrôpou (zo zal de komst van de mensenzoon zijn), zie Mt 24,37 .

305. De komst van de Mensenzoon : Mt 24,29-31 -- Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,29 - Mt 24,30 - Mt 24,31 -

Mt 24,29 - Mt 24,29 : 305. De komst van de Mensenzoon - Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,29 - Mt 24,30 - Mt 24,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:29 eutheôs de meta tèn thlipsin tôn èmerôn ekeinôn o èlios skotisthèsetai kai è selènè ou dôsei to feggos autès kai oi asteres pesountai apo tou ouranou kai ai dunameis tôn ouranôn saleuthèsontai   29 statim autem post tribulationem dierum illorum sol obscurabitur et luna non dabit lumen suum et stellae cadent de caelo et virtutes caelorum commovebuntur     29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.  [29] Meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen; de sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. [29] Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.   29 Maar onmiddellijk ná de verdrukking van die dagen ‘zal de zon worden verduisterd en de maan haar glans niet geven,– zullen de sterren van de hemel vallen en de krachten des hemels door elkaar worden geschud’;  29. « Aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.  

King James Bible . [29] Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken:
Luther-Bibel . 29 Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren, und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen.

Tekstuitleg van Mt 24,29 .

Mt 24,30 - Mt 24,30 : 305. De komst van de Mensenzoon - Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,29 - Mt 24,30 - Mt 24,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:30 kai tote fanèsetai to sèmeion tou uiou tou anthrôpou en ouranô kai tote kopsontai pasai ai fulai tès gès kai opsontai ton uion tou anthrôpou erchomenon epi tôn nefelôn tou ouranou meta dunameôs kai doxès pollès  30 et tunc parebit signum Filii hominis in caelo et tunc plangent omnes tribus terrae et videbunt Filium hominis venientem in nubibus caeli cum virtute multa et maiestate    30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.  [30] Dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen, en alle stammen op aarde zullen jammeren en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, met veel macht en heerlijkheid.   [30] Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.   30 dán zal het teken van de mensenzoon aan de hemel verschijnen, en dan ‘zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan’ als ze zullen zien ‘de mensenzoon komend op de wolken des hemels’ met macht en met grote heerlijkheid;  30. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme ; et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine ; et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire.  

King James Bible . [30] And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory.
Luther-Bibel . 30 Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit.

Tekstuitleg van Mt 24,30 .

Mt 24,31 - Mt 24,31 : 305. De komst van de Mensenzoon - Mc 13,24-27 - Mt 24,29-31 - Lc 21,25-28 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,29 - Mt 24,30 - Mt 24,31 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:31 kai apostelei tous aggelous autou meta salpiggos megalès kai episunaxousin tous eklektous autou ek tôn tessarôn anemôn ap akrôn ouranôn eôs [tôn] akrôn autôn   31 et mittet angelos suos cum tuba et voce magna et congregabunt electos eius a quattuor ventis a summis caelorum usque ad terminos eorum    31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.  [31] Dan zal Hij zijn engelen uitzenden onder luid trompetgeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere.   [31] Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.   31 hij zal zijn boden uitzenden ‘met groot trompetgeschal’ en zij zullen zijn uitverkorenen samenbrengen ‘uit de vier windstreken van de hoeken der hemelen tot aan hun andere hoeken’!   31. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore, pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leurs extrémités.  

King James Bible . [31] And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other.
Luther-Bibel . 31 Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum andern.

Tekstuitleg van Mt 24,31 .

306. Gelijkenis van de vijgeboom : Mt 24,32-33 -- Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,32 - Mt 24,33 -

Mt 24,32 - Mt 24,32 : 306. Gelijkenis van de vijgeboom - Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,32 - Mt 24,33 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:32 apo de tès sukès mathete tèn parabolèn otan èdè o klados autès genètai apalos kai ta fulla ekfuè ginôskete oti eggus to theros  32 ab arbore autem fici discite parabolam cum iam ramus eius tener fuerit et folia nata scitis quia prope est aestas     32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.   [32] Leer van het beeld van de vijgenboom: Als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is.   [32] Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.   32 ¶ Leert van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer ten slotte haar takken week worden en de bladeren uitbotten herkent ge daaraan dat de zomer nabij is;   32. « Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche.  

King James Bible . [32] Now learn a parable of the fig tree; When his branch is yet tender, and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh:
Luther-Bibel . 32 An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis: Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist.

Tekstuitleg van Mt 24,32 .

Mt 24,33 - Mt 24,33 : 306. Gelijkenis van de vijgeboom - Mc 13,28-29 - Mt 24,32-33 - Lc 21,29-31 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,32 - Mt 24,33 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:33 outôs kai umeis otan idète panta tauta ginôskete oti eggus estin epi thurais  33 ita et vos cum videritis haec omnia scitote quia prope est in ianuis     33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.   [33] Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat allemaal ziet, dat het dan vlak voor de deur staat.   [33] Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is.   33 zó ook gij: wanneer ge dít alles ziet, herkent dan dat het nabij is, ja voor de deur staat;   33. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'Il est proche, aux portes. 

King James Bible . [33] So likewise ye, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors.
Luther-Bibel . 33 Ebenso auch: Wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist.

Tekstuitleg van Mt 24,33 .

307. De tijd van het einde : Mt 24,34-36 -- Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,34 - Mt 24,35 - Mt 24,36 -

Mt 24,34 - Mt 24,34 : 307. De tijd van het einde - Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,34 - Mt 24,35 - Mt 24,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:34 amèn legô umin oti ou mè parelthè è genea autè eôs | [an] | an | panta tauta genètai   34 amen dico vobis quia non praeteribit haec generatio donec omnia haec fiant     34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn.   [34] Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is.   [34] Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.   34 zeker is het, zeg ik u, dat deze generatie niet voorbijgaat eer dit alles geschiedt;   34. En vérité je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé.  

King James Bible . [34] Verily I say unto you, This generation shall not pass, till all these things be fulfilled.
Luther-Bibel . 34 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht.

Tekstuitleg van Mt 24,34 .

Mt 24,35 - Mt 24,35 : 307. De tijd van het einde - Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,34 - Mt 24,35 - Mt 24,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:35 o ouranos kai è gè pareleusetai oi de logoi mou ou mè parelthôsin 35 caelum et terra transibunt verba vero mea non praeteribunt    35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.   [35] Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden gaan niet voorbij.   [[35] Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.   35 de hemel en de aarde,– dat zal voorbijgaan, maar mijn woorden gaan geenszins voorbij;   35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 

King James Bible . [35] Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.
Luther-Bibel . 35 Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.

Tekstuitleg van Mt 24,35 .

Mt 24,36 - Mt 24,36 : 307. De tijd van het einde - Mc 13,30-32 - Mt 24,34-36 - Lc 21,32-33 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,34 - Mt 24,35 - Mt 24,36 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:36 peri de tès èmeras ekeinès kai ôras oudeis oiden oude oi aggeloi tôn ouranôn oude o uios ei mè o patèr monos  36 de die autem illa et hora nemo scit neque angeli caelorum nisi Pater solus    36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.   [36] Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand: de engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader.   [36] Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.   36 over die dag en dat uur weet niemand iets, noch de hemelse engelen noch de zoon,– alleen de Vader.   36. Quant à la date de ce jour, et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne que le Père, seul.  

King James Bible . [36] But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only.
Luther-Bibel . 36 Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.

Tekstuitleg van Mt 24,36 .

Evangelie op de 1ste (eerste) zondag van de advent A : Mt 24,37-44 . Mt 24,37-44 .

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Zoals de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij niets vermoedden totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten. Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht."

310. De onverwachte komst van de Mensenzoon : Mt 24,37-41 -- Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -

Mt 24,37 - Mt 24,37 : 310. De onverwachte komst van de Mensenzoon - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 1ste (eerste) zondag van de advent A Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:37 ôsper gar ai èmerai tou nôe outôs estai è parousia tou uiou tou anthrôpou   37 sicut autem in diebus Noe ita erit et adventus Filii hominis    In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. 37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. [37] Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.   [37] Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.  37 Ja, zoals met de dagen van Noach, zó zal het zijn met de nadering van de mensenzoon;   37. « Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme.  

King James Bible . [37] But as the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be.
Luther-Bibel . 37 Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns.

Tekstuitleg van Mt 24,37 .

  hôsper (zoals)   hôsper (zoals) bij begin van het vers beeld  2de woord gar (want)  houtôs (zo)  estai (zal zijn) i.v.m. de mensenzoon 
1. Mt 12,40 Jona  X
2. Mt 13,40 verzamelen van het onkruid    X bij de voltooiïng van de wereld 
3. Mt 20,28 X + Mensenzoon           
4. Mt 24,27 .   ster  X de komst van de mensenzoon 
5. Mt 24,37 .   Noach X de komst van de mensenzoon 
6. Mt 25,14         

1. hôsper (zoals) .

hôsper (zoals)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  243 207 36 10   2 2 3 18 1 12 14

hôsper (zoals)  Mt Mc Lc syn.  ev. 
in de syn.   10 : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 . (7) Mt 24,27 , (8) Mt 24,37 . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 .   2 : (1) Lc 17,24 . (2)  Lc 18,11 . 12 : (1) Mt 12,40 // Lc 11,40 . (2) Mt 20,28 // Mc 10,45 // Lc 22,27 . (3) Mt 24,27 // Lc 17,24 . (4) Mt 24,37 // Lc 17,26 . (5) Mt 25,14 // Lc 19,12 . 14

Bij Matteüs : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 (zoals de mensenzoon) . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 (zoals een herder) .
Hôsper (zoals) ... houtôs (zo) : (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 .(7) Mt 24,27 . (8) Mt 24,37 . Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een bijbelse situatie (Jona : Mt 12,40 , Noach : Mt 24,37) of een natuurgegeven (tarwe en onkruid : Mt 13,40 , de zonnestraling : Mt 24,27 ) en een aspect van de mensenzoon . Na houtôs (zo) staat de indicatief futurum estai (zal zijn) gevolgd door het onderwerp .
Tien gelijkenissen ! Wellicht niet toevallig in Mt .

Mt 24,38 - Mt 24,38 : 310. De onverwachte komst van de Mensenzoon - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 1ste (eerste) zondag van de advent A Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:38 ôs gar èsan en tais èmerais [ekeinais*] tais pro tou kataklusmou trôgontes kai pinontes gamountes kai gamizontes achri ès èmeras eisèlthen nôe eis tèn kibôton 38 sicut enim erant in diebus ante diluvium comedentes et bibentes nubentes et nuptum tradentes usque ad eum diem quo introivit in arcam Noe    Zoals de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,   38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;   [38] Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging,   [38] Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,   38 want zoals ze in die dagen vóór de zondvloed bleven kluiven en fuiven, ten huwelijk namen en gaven tot aan de dag dat Noach de ark in ging,  38. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche,  

King James Bible . [38] For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noe entered into the ark,
Luther-Bibel . 38 Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut – sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging;

Tekstuitleg van Mt 24,38 .

Mt 24,39 - Mt 24,39 : 310. De onverwachte komst van de Mensenzoon - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 1ste (eerste) zondag van de advent A Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:39 kai ouk egnôsan eôs èlthen o kataklusmos kai èren apantas outôs estai | | [kai] | è parousia tou uiou tou anthrôpou   39 et non cognoverunt donec venit diluvium et tulit omnes ita erit et adventus Filii hominis     en zij niets vermoedden totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.   39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.  [39] en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.   [39] en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.   39 en zij niets bemerkten totdat de zondvloed kwam en hen allen wegrukte, zó zal het ook zijn met de nadering van de mensenzoon!  39. et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme.  

King James Bible . [39] And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be.
Luther-Bibel . 39 und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin –, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns.

Tekstuitleg van Mt 24,39 .

Mt 24,40 - Mt 24,40 : 310. De onverwachte komst van de Mensenzoon - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -

Griekse tekst Vulgaat Synopsis 1ste (eerste) zondag van de advent A Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:40 tote | esontai duo | duo esontai | en tô agrô eis paralambanetai kai eis afietai   40 tunc duo erunt in agro unus adsumetur et unus relinquetur     Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten;   40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.   [40] Dan zullen er twee op het land zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten.   [40] Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.  40 Dan zullen er twee mannen op het akkerland zijn: één wordt meegenomen en één wordt er achtergelaten;   40. Alors deux hommes seront aux champs : l'un est pris, l'autre laissé ;  

King James Bible . [40] Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.
Luther-Bibel . 40 Dann werden zwei auf dem Felde sein; der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben.

Tekstuitleg van Mt 24,40 .

Mt 24,41 - Mt 24,41 : 310. De onverwachte komst van de Mensenzoon - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,37 - Mt 24,38 - Mt 24,39 - Mt 24,40 - Mt 24,41 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 1ste (eerste) zondag van de advent A Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:41 duo alèthousai en tô mulô mia paralambanetai kai mia afietai   41 duae molentes in mola una adsumetur et una relinquetur    twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten.   41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.   [41] Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten.   [41] Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.   41 twee vrouwen aan het malen met de molen: één wordt meegenomen en één wordt achtergelaten.   41. deux femmes en train de moudre ; l'une est prise, l'autre laissée. 

King James Bible . [41] Two women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.
Luther-Bibel . 41 Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle; die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben.

Tekstuitleg van Mt 24,41 .

- hôsper (zoals) ... houtôs (zo), zie Mt 13,40 . houtôs estai hè parousia tou huiou tou anthrôpou (zo zal de komst van de mensenzoon zijn), zie Mt 24,27 .

311. De waakzame huisheer : Mt 24,42-44 -- Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,42 - Mt 24,43 - Mt 24,44 -

Synopsis Denaux-Vervenne (1986) Liturgische lezing (KBS 1961) Willibrordvertaling (1995) Nieuwe BijbelVertaling (2004)
37. Zoals immers de dagen van Noach waren, zo zal de komst van de Mensenzoon zijn. 37 Zoals het ging in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. 37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt
38. Zoals ze immers waren in de (die) dagen vóór de zondvloed, etend en drinkend, huwend en uithuwend, tot de dag dat Noach de ark binnenging, 38 Zoals toch de mensen in de dagen vóór de zondvloed doorgingen met eten en drinken, met huwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, 38 Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,
39. en ze niets wisten totdat de zondvloed kwamen en allen wegnam, zo zal (ook) de komst zijn van de Mensenzoon zijn. 39 en zij niets vermoedden,
totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte: zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.
39 en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.
40. Dan zullen er twee zijn op het veld; één wordt weggenomen en één wordt achtergelaten. 40 Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; 40 Dan zullen er twee op het land zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.
41. (Er zullen) twee (vrouwen) (zijn) die in d molen malen : één wordt meegenomen en één wordt achtergelaten. 41 twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de ene wordt meegenomen, de andere achtergelaten. 41 Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.
42. Waak dus, want jullie weten niet op welke dag je Heer komt. 42 Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. 42 Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
43. Weet nu dit: als de huisheer geweten had in welke nachtwake de dief zou komen, zou hij gewaakt hebben en niet toegestaan hebben dat zijn huis doorgraven werd. Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken. 43 Want je weet: als de heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken.
44. Daarom, wezen ook jullie bereid, want op het uur dat je het niet vermoedt, komt de Mensenzoon. 44 Weest ook gij dus bereid,
omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht.
44 Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.
310. De onverwachte komst van de Mensenzoon : Mt 24,37-41 // (Lc 17,26-27.30.34-35) - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -
311. De waakzame huisheer : Mt 24,42-44 // (Lc 12,39-40) - Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -
     

 

Mt 24,42 - Mt 24,42 : 311. De waakzame huisheer - Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,42 - Mt 24,43 - Mt 24,44 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 1ste (eerste) zondag van de advent A Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:42 grègoreite oun oti ouk oidate poia èmera o kurios umôn erchetai   42 vigilate ergo quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit     Weest dus waakzaam, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.   42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.  [42] Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt.   [42] Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.   42 Blijft dus wákker omdat ge niet weet op wat voor dag uw Heer komt!   42. « Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre Maître. 

King James Bible . [42] Watch therefore: for ye know not what hour your Lord doth come.
Luther-Bibel . 42 Darum wachet; denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.

Tekstuitleg van Mt 24,42 .

Mt 24,43 - Mt 24,43 : 311. De waakzame huisheer - Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,42 - Mt 24,43 - Mt 24,44 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 1ste (eerste) zondag van de advent A Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:43 ekeino de ginôskete oti ei èdei o oikodespotès poia fulakè o kleptès erchetai egrègorèsen an kai ouk an eiasen dioruchthènai tèn oikian autou   43 illud autem scitote quoniam si sciret pater familias qua hora fur venturus esset vigilaret utique et non sineret perfodiri domum suam     Begrijpt dit wel: als de eigenaar van het huis wist op welk uur van de nacht de dief zou komen, zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken.   43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.   [43] Want je weet: als de heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd.   [43] Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken.   43 Dát kent ge wel: als de huismeester had geweten in welke wake de dief zou komen was hij wakker gebleven en had hij niet laten inbreken in zijn huis!   43. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. 

King James Bible . [43] But know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Luther-Bibel . 43 Das sollt ihr aber wissen: Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen.

Tekstuitleg van Mt 24,43 .

Mt 24,44 - Mt 24,44 : 311. De waakzame huisheer - Mt 24,42-44 - Lc 12,39-40 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,42 - Mt 24,43 - Mt 24,44 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 1ste (eerste) zondag van de advent A Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:44 dia touto kai umeis ginesthe etoimoi oti è ou dokeite ôra o uios tou anthrôpou erchetai   44 ideoque et vos estote parati quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est     Weest ook gij dus bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht."  44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.   [44] Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.   [44] Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.   44 Weest ook gij daarom voorbereid, omdat in een uur dat ge het niet bedenkt de mensenzoon komt!   44. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. 

King James Bible . [44] Therefore be ye also ready: for in such an hour as ye think not the Son of man cometh.
Luther-Bibel . 44 Darum seid auch ihr bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr's nicht meint.

Tekstuitleg van Mt 24,44 .

Het gaat in Mt 24,37-44 om de komst van de mensenzoon. Dat blijkt uit het einde van verzen 37, 39, 42, 44.
Meestal vertaalt men met mensenzoon,  wat zou veronderstellen dat mensen in de oorspronkelijke taal - het Grieks - in het meervoud zou staan; er staat echter een enkelvoud en dan nog met een lidwoord: de zoon van dé mens. Vers 37 zou als een opschrift kunnen dienen. Het einde van vers 44 vormt een inclusio (omsluiting): nl. in het begin en het einde van de pericope gaat het om de komst van de mensenzoon.
In deze verzen wordt "komen - komst" heel wat gebruikt: v.37.39: hè parousia (de komst); erchetai (hij komt).

Mt 24,37a Mt 24, 37b Mt 24,38 Mt 24,39a Mt 24,39b Mt 24,42 Mt 24,43 Mt 24,44
hôsper (zoals) houtôs (zo) hôs (zoals) kai (en) houtôs (zo) grègoreite oun (waak dus) ekeino de ginôskete (weet echter dit) dia touto kai humeis ginesthe hetoimoi (daarom ook jullie sta paraat)
gar (immers)   gar (immers)     hoti (want) hoti (dat) hoti (want)
  estai (zal zijn) èsan (zij waren) ouk egnôsan (zij wisten niet) estai (zal zijn) kai (ook) ouk oidate (jij weet niet) ei èdei (indien zou weten) ho oikodespotès (de huisheer) hèi ou dokeite (jij vermoedt niet)
hai hèmerai tou Nôe (de dagen van Noach) hè parousia tou huiou tou anthrôpou (de komst van de mensenzoon) en tais hèmerais (ekeinais ... (in die dagen...)   hè parousia tou huiou tou anthrôpou (de komst van de mensenzoon)      
    achri hès hèmeras (tot op de dag waarop) heôs (totdat)   poiai hèmerai (op welke dag) poiai fulakèi (tijdens welke nachtwake) hôrai (op welk uur)
    eisèlthen (binnenging) èlthen (kwam)   ho kurios humôn erchetai (jullie heer komt) ho kleptès erchetai (de dief komt) ho huios tou anthrôpou erchetai (de mensenzoon komt)
    Noë (Noach) ho kataklusmos (de catastrofe)        
310. De onverwachte komst van de Mensenzoon : Mt 24,37-41 // (Lc 17,26-27.30.34-35) - Mt 24,37-41 - Lc 17,26-30 - Lc 17,34-35 (36) -          311. De waakzame huisheer : Mt 24,42-44 // (Lc 12,39-40) - Mt 24,42-44 -    

Om de komst van de mensenzoon te verduidelijken, maakt de evangelist gebruik van een gelijkenis:
Mt 24,37: hôsper (zoals) ... houtôs (zo) (opschrift)
Mt 24, 38: hôs (zoals)... Mt 24,39: houtôs (zo); daarin de gelijkenis met Noach.
Mt 24,40-41: de gevolgen van de komst.
Mt 24,42: aansporing tot waakzaamheid.
Mt 24,43: gelijkenis met een mogelijke inbraak.
Mt 24,44: aansporing tot klaar staan.
In het geheel van deze tekst wordt het woord "komen" nog een aantal keren gebruikt:
Mt. 24,39: èlthen (aoristvorm van erchomai: komen): (hij) kwam
Mt 43,43: erchetai: (hij) komt

De mens weet niet wanneer de mensenzoon komt. Het niet weten komt veel keren in de tekst voor.
Mt 24,39: kai ouk egnôsan (gignooskoo: weten): en (zij) niet wisten
Mt 24,42: hoti ouk oidate: want (jij) niet weet
Mt 24,43: hoti ei èidei (van oida: weten): want indien (hij) wist
Mt 24,44: hoti ou dokeite: want (jij) niet vermoedt

Omdat de mens niet weet wanneer de mensenzoon komt, moet hij waakzaam zijn en klaar staan.

Samengevat:
Wees waakzaam/ sta klaar, want jij weet niet wanneer de mensenzoon komt.

Na de aanslagen op 11 september zijn we alert, waakzaam geworden. We weten dat we bedreigd worden en dat op ieder moment gevaar kan opduiken.
Mensen van verschillende godsdiensten zullen wel eens grondig met elkaar moeten gaan praten over sommige teksten van hun heilige geschriften en over sommige opvattingen. De tekst van dit evangelie is zo'n tekst.
Bij het joodse volk zijn er momenten geweest waarop zij ervan droomden dat iemand uit hun volk zou opstaan die hen van hun vijanden zou bevrijden. In de apocalyptische literatuur kreeg dat zijn eigen uitdrukkingen. Deze taal wordt ook gehanteerd in sommige (zoals deze) evangelieteksten.
In christelijke kringen wordt de komst van de zoon van de mens geïdentificeerd met de wederkomst van de mensenzoon (Christus). Deze komst lijkt in deze teksten verbonden met de dood van sommigen: de ene wordt meegenomen, de andere niet.
We gebruiken ook de uitdrukking: de dood komt als een dief in de nacht. En mensen zeggen ook wel eens: als God me komt halen... waarmee ze aanduiden: wanneer ik sterf.
Het is een lugubere gedachte dat God (waarmee Christus wordt geïdentificeerd) een mens komt halen, meeneemt, bij verkeersongevallen, rampen, en in sommige gevallen kinderen en jonge mensen. Mensen sterven - volgens de wetten van de natuur. Laten we het een 'mysterie - geheim' laten op welke wijze God met de dood te maken heeft, want bij God is er geen hier en daar, geen voordien en nadien.
En wat als een gek het in zijn hoofd haalt en denkt dat hij de zoon van de mens is en het ogenblik gekomen acht om de kataklusmos/ catastrofe (om-kering) te bewerken.BRAAKSMA, S., Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Christus'rede in Matteüs 24,  Groningen, De Vuurbaak, 1982 (2), blz.122-127

Matth. 24 : 36-42.
36. Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar alleen de Vader. 37. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38. Want zoals zij in (die) dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39. en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegna, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40. en één achtergelaten worden; 41. twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. 42. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. (1)

Het woordje 'doch’, waarmee dit gedeelte begint, leidt een tegenstelling in. Komt er een heel ander onderwerp dan in de voorgaande verzen? Nee, maar een nieuw en verrassend aspect van hetzelfde onderwerp. Het gaat nog steeds over de dag van Christus’ wederkomst op de wolken en het zal nu tot het eind toe daarover blijven gaan. Maar na in de vss. 32-35 te hebben gezegd, dat in het oordeel over Jeruzalem de nabijheid van de wederkomst zich reeds zal manifesteren, gaat de Here nu spreken over de datum.

De datum der wederkomst alleen bekend bij de Vader
Als de Here zegt: ‘Doch van die dag en van die ure weet niemand’, kunnen we weer uit het verband opmaken, welke dag Hij bedoelt. Net als in vs. 34, waar stond: ‘Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het (of: Hij) nabij is’. De Here noemt geen onderwerp, omdat Hij nog steeds bezig is met hetzelfde: de grote dag van zijn wederkomst, waarover Hij begon te spreken in de vss. 29-31. -
Hij zegt nu, dat de datum van die wederkomst onbekend is. Een onbekendheid, die zich zelfs uitstrekt tot de bewoners ‘der hemelen’. In hemel en op aarde is er niemand, die kennis draagt van het ‘wanneer’, dan alleen de Vader.’. . . zelfs de Zoon niet.. .‘. De Here duidt Zichzelf hier aan met de naam ‘de Zoon’, en wijst daarmee op zijn hoogheid. Dat accentueert op een bijzondere manier de onbekendheid van de datum der wederkomst: de eigen Zoon, die met de Vader zo’n unieke relatie heeft, is dáárvan niet op de hoogte.
Ook als de tijd van zijn vernedering voorbij is en zijn verhoging reeds is begonnen, spreekt de Here over deze zaak nog op dezelfde manier. Na zijn opstanding komen de discipelen immers tot Hem met de vraag, of Hij nú dan het koningschap voor Israël gaat herstellen. En dan antwoordt Hij: Het is niet uw zaak, de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft. (Hand. 1: 7).
Het is niemand gegeven die dag en die ure te kennen; het zal ook niemand gegeven worden die dag aan de weet te komen door middel van de één of andere berekening. Dat geldt van de discipelen van de Here, maar ook van alle later levende generaties. Zodat ook maar niemand ooit moet doen, alsof hij de nabijheid van die dag ergens aan ziet, of ergens uit kan constateren. De nabijheid van die dag heeft zich — naar Christus’ woord — gemanifesteerd in het oordeel over Jeruzalem, maar voor de rest geldt: ‘van die dag en die ure weet niemand’.

‘Want.. .' zegt de Here (vs. 37), en dan voert Hij een argument aan, dat gebaseerd is op een analogie in de geschiedenis. Er is al eerder een universeel oordeel over de mensheid gegaan, nl. in de dagen van Noach. Hoe was het toen? Zagen de mensen het langzamerhand aankomen en werden ze ongerust? Konden ze het zien aankomen? Waren er, behalve het woord dat Noach predikte en de daarop gebaseerde bouw van de ark, nog andere dingen die wezen op een naderend gericht? Als men die prediking en de gestaag groeiende ark wegdenkt — die overtuigden de mensen immers niet — bleven er dan nog andere zaken over, waardoor de mensen toch gewaarschuwd hadden moeten zijn? Nee. De Here zegt immers, dat ze in die dagen van Noach rustig doorgingen met ‘eten en drinken, huwen en ten huwelijk geven’. En met die woorden tekent de Here niet, hoe verdorven dat geslacht wel was, maar hoe het terzake van een mogelijk komend óórdeel helemaal niet ongerust was. Als er in Gen. 6 : 11 staat, dat de aarde ‘verdorven’ was en ‘vol geweldenarij’, kunnen we daaruit wel de conclusie trekken, dat het leven zeker niet voor alle mensen vrolijk en onbezorgd was. Maar over de mogelijkheid van een komend oordeel was men wèl onbezorgd; op dát punt was men wel rustig (Noach was gek, daar waren ze het allemaal over eens). En dus bleef het leven z’n gewone gang gaan, tot op de laatste dag.

De wederkomst zal ook de gelovigen verrassen
‘Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn’ (vs. 37). Die vergelijking wordt toegelicht in wat de Here erop laat volgen in de vss. 38-39a. En die toelichting wordt afgesloten met de herhaling ‘zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn’ (vs. 39b). Uit de toelichting blijkt, dat niet de komst zélf van de Zoon des mensen vergeleken wordt met iets uit Noachs tijd, maar dat het gaat om de situatie waarin die komst zich realiseren zal en de gevolgen daarvan. Aan Noachs prediking werd geen geloof gehecht en omdat er niets anders was dat wees op een naderend oordeel, bleef het leven ‘zijn gewone gangetje gaan’. En dús werd die mensheid door de komst van de zondvloed totaal verrast. Ze merkten niets, voordat het oordeel al metterdaad bezig was hen ‘weg te nemen’. Ze werden niet ongerust vóór hun leven werkelijk gevaar begon te lopen.
Wie zich die situatie indenkt, begrijpt waarom de Here het zo formuleert: ‘zo zal (ook) de komst van de Zoon des mensen zijn’. Want hoe kwam het, dat het zondvloedoordeel de mensen zo overrompelde? Enerzijds kun je daarop antwoorden: omdat ze de prediking van Noach naast zich neerlegden. Maar anderzijds kun je ook zeggen: omdat die zondvloed zich door níets aankondigde, zodat je hem op geen enkele manier kon zien aankomen. En zó zal de komst van Christus zijn! Die zal zich ook nergens door aankondigen.
En dan moeten we in dit verband bovendien bedenken, dat Noach óók niets anders had dan dat woord van God. Hij zag evenmin voortekens van een naderend oordeel als zijn tijdgenoten. Want zulke voortekens waren er niet. De komst van de zondvloed kondigde zich tevoren evenmin aan Noach als aan zijn tijdgenoten aan. (Alleen door het spreken van God wist Noach ervan). ‘Zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn’. Behalve de prediking van het Woord, dat zegt dat Hij komt, zal er niets wezen dat op die komst wijst. De mensen zullen misschien allerlei redenen hebben om bezorgd te zijn, maar over de mogelijkheid van een komend oordeel zullen ze geen ogenblik wakker liggen. Want er zal niets zijn dat daarop wijst. Ook de gelovige zal niets zien dat erop wijst. Sinds het oordeel over Jeruzalem is de nabijheid van het laatste oordeel manifest voor wie gelooft in dat woord van Christus (vss. 32-35). Maar ‘Jeruzalem’ is dan ook het enige teken van de nabijheid der wederkomst. Die zal zich door níets anders aankondigen.’.. van die dag en die ure weet niemand...'

Er zullen dus ook geen ‘voortekens’ zijn. Want dat zou toch weer betekenen, dat we door waarneming iets zouden kunnen zien (aankomen), en dus tòch weer iets weten en voorbereid zijn. Maar die mogelijkheid snijdt de Here hier af en op dat punt komt Hij in het vervolg van de rede nog uitvoerig terug.
Wie toch mocht menen, dat de gelovigen — in tegenstelling tot de ongelovigen - door de waarneming van zekere ‘voortekens’ de nadering van die grote dag zullen kunnen opmerken, verwijzen we ook nog naar Matth. 25 : 1-13: de komst van de Bruidegom zal allen die Hem verwachten overrompelen! (2)

Die dag brengt een plotselinge, definitieve scheiding
De vss. 40 en 41 geven twee parallelle voorbeelden van het effect van die overrompelende komst van de Zoon des mensen. In beide voorbeelden is sprake van twee mensen — eerst twee mannen, dan twee vrouwen — die in precies dezelfde situatie verkeren, zelfs sámen in een bepaalde situatie verkeren (3), en dan ineens van elkaar gescheiden worden in een totaal verschillende bejegening.
Twee mannen ‘in het veld’, wellicht samen bezig op een akker, maar ‘één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden’. En ‘twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden’.
De Here neemt hier van het brede terrein van de dagelijkse arbeid twee voorbeelden van activiteiten die heel gewoon zijn en tegelijk ook zeer noodzakelijk (immers behorend tot het proces van voedselproduktie en voedselbereiding). Daarmee tekent Hij ons het beeld van een ‘normaal’ dagelijks leven en bepaald níet dat van een ontwrichte, vastgelopen samenleving, waarin een christen alleen nog maar kan uitzien naar de wederkomst. Tegelijk zeggen de voorbeelden ook, dat er nog volop sprake zal wezen van een ‘samen (bezig)zijn' van wie bij Christus horen en wie niet bij Hem horen. Geen situatie dus, waarin de christenen, figuurlijk gesproken, definitief in de catatomben terecht gekomen zijn! Geen wereld waarin totaal geen plaats meer is voor het volk van God. Anders gezegd: er zal dus ook geen sprake van zijn, dat zich reeds vóór de wederkomst een algemene scheiding gaat voltrekken in de mensenwereld, nI. tussen het volk van God en de vijanden van God en zijn volk. De Here Jezus tekent hier het beeld van de ons bekende en vertrouwde situatie en zegt, dat in die situatie zijn komst zal plaatsvinden — en overrompelen — en ineens een radicale scheiding gaat brengen tussen de mensen; tussen twee mannen die zoals altijd op het veld zijn; en tussen twee vrouwen, die naar haar gewoonte samen het dagelijkse werk met de handmolen doen.
En dan heet het in beide voorbeelden: ‘één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden’. Wat het NBG hier weergeeft met ‘aangenomen worden’, dus als een vorm van het werkwoord ‘aannemen’, kan in het N.T. de kleur hebben van ‘tot zich nemen’ (b.v. Matth. 1: 20 en 24), maar ook wel van ‘met zich mee nemen’ (b.v. Matth. 17 : 1). Met die ene man (resp. vrouw) wordt dus iets gedaan: die wordt aanvaard, en/of meegenomen. De andere wordt echter ‘achtergelaten’. En weer heeft het gebruikte werkwoord meerdere betekenissen, b.v. (als het over mensen gaat) ‘geworden laten’ (Matth. 3 : 15), ‘met rust laten’ (4 : 11), ‘laten gaan’ (13 : 36), ‘daar laten’ (waar ze zijn; 26 : 44), ‘in de steek laten’ (26 : 56).
Beide werkwoorden die de Here gebruikt, laten de tegenstelling zien in de bejegening van de één en van de ander. Ik vind daarom de combinatie die het NBG heeft, ‘aangenomen worden’ met ‘achtergelaten worden’ niet zo erg gelukkig en geef de voorkeur aan ‘aangenomen worden’ met ‘aan z’n lot overgelaten worden’, òf: ‘meegenomen worden’ met ‘achtergelaten worden’.
Zo op het oog vormden die twee mensen een zekere eenheid; in elk geval was er sprake van een sámen bezigzijn in de dagelijkse dingen. Daaraan maakt Christus bij zijn komst plotseling een eind, door die twee — in veel gevallen — radicaal en voorgoed van elkaar te scheiden. Hij neemt de één wel aan en de ander niet; neemt de één met zich mee, maar laat de ander aan z’n lot over. Voor de één gaat plotseling de deur naar de volle zaligheid open, terwijl de ander onverhoeds wordt overvallen door het eeuwige verderf. Dat zal het effect zijn van de wederkomst van Christus, die beiden onverwachts zal overvallen. (4)

‘Waakt dan!’
De openbaring inzake het karakter van zijn wederkomst laat de Here uitlopen op de waarschuwing: ‘Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt’. Om de klem en de reikwijdte van die waarschuwing te verstaan, is het nodig dat we ons op dit moment de aanleiding tot heel deze rede van de Here herinneren. Dat wil zeggen: die vraag van de discipelen: ‘Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld?’ (24 : 3b).
We hebben in hoofdstuk 2 gezien, dat die vraag tweeledig is. Men wilde weten wanneer die aangekondigde tempelverwoesting zou plaatsvinden en wat het teken zou wezen, dat die gebeurtenis (met daarop volgend Christus’ paroesia en de voleinding) aanstaande was.
Nu correspondeert de structuur van Christus’ antwoord(-rede) op deze vraag, zoals uit het volgende overzicht kan blijken:
a. Een waarschuwing en beschrijving van de dingen, die de ‘dag des HEREN’ over Jeruzalem-Israël gaan inluiden, uitlopend op de vermelding van het ‘wanneer’: Wanneer het evangelie van het Koninkrijk in de gehele wereld gepredikt zal zijn, tot een getuigenis voor alle volken, ‘dán zal het einde komen’ (24 : 14).
b. De openbaring van het teken (het ‘woest’ worden van de tempel!) 24 : 15, met daaraan verbonden een vluchtbevel en een beschrijving van de grote verdrukking (24: 16-28).
e. ‘Terstond na’ die grote verdrukking gebeuren de dingen, die de verschijning van ‘het teken van de Zoon des mensen’ zullen begeleiden; zogenaamde ‘voortekens’ zullen er niet zijn, alleen maar ‘Jeruzalem’ als nabijheidsteken van dé grote dag der wederkomst (24: 29-35).
d. Voor wat betreft het ‘wanneer’ van die laatste ‘dag des HEREN’ geldt:’. . . van die dag en van die ure weet niemand.. .‘ (24: 36); en dat wordt nader uitgewerkt in z’n consequenties.
Als na wat tot nu toe gezegd is de Here in 24 : 42 concludeert tot een ‘Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt’, klinkt in dat ‘waakt’ al het voorafgaande mee, als volgt: wanneer die dag des HEREN over Jeruzalem-Israël komt, dát mag je weten (vs. 14) en er zal een duidelijk teken zijn (vs. 15). Maar voor wat betreft de laatste, grote dag des HEREN is er alleen een teken-der-nabijheid (vss. 32-35) en het ‘wanneer’ is in hemel en op aarde onbekend. Daarom ‘wáákt!’, dat wil zeggen: zie af van het zoeken en vragen naar tekens’ en van alle pogingen om het ‘wanneer’ te berekenen, maar wees nú en alle dagen klaar om Hem die komt te ontmoeten!
De praktische toepassing van dit ‘waakt’ in het leven van elke dag geeft de Here vervolgens in het nu nog resterende gedeelte van Matth. 24.

Terug naar het begin van de paginaIn de Islam zijn er Zes Geloofsartikelen:
1) Geloof in één God (Allah).
2) Geloof in al Zijn Engelen.
3) Geloof in al Zijn Heilige Boeken ( Koran, Bijbel [injiil], Torah en Zaboer).
4) Geloof in alle Profeten (van de eerste Profeet Adam tot en met de laatste Profeet Muhamed, dus inclusief Jezus en Mozes).
5) Geloof in de laatste dag en de dag des Oordeels.
6) Geloof in alle voorspoed en tegenspoed beslist door Allah.

De essentie en het fundament van alle monotheistische godsdiensten, dus ook van de Islaam, is het geloven in Allaahu Ta`ala
(tawhîd). Dit wordt zowel door de Qur'ân als de ahadîth (e.v. hadîth: overlevering) van Rasûlu'llâh (s.a.s.) duidelijk bevestigd. Het
geloven aan al de overige zuilen van het geloof (îmân), zoals het geloven aan Allaahu Ta`alas engelen (malâika, e.v. malak), aan Zijn
Boeken (kutub, e.v. kitâb), aan Zijn Gezanten (rusul, e.v. rasûl), aan de Laatste Dag (yawmu'l akhirah) en aan de Beschikking
(qadar), m.a.w. het feit dat het goede en het slechte van Allaahu Ta`ala komt, is het gevolg van het geloven aan Allaahu Ta`ala.

Moslims geloven dat God op de laatste dag zal oordelen over jouw leven. Je gaat naar de hemel of naar de hel. Dat hangt af van hoe je geleefd hebt. De doden zullen op de laatste dag opstaan uit de dood. Zij worden daarom niet gecremeerd (verbrand).

Toen was er de macht van de Romeinse keizer en de onmacht van een verdrukt volk. Er was de willekeur van Pilatus en Herodus, het meeheuien van de tollenaars, en het compromis van hogepriesters en farizeeërs.
1
Toen was er een man, Jezus uit Nazareth, die naast hen ging staan, hun leven deelde, zijn leven brak. ik ben er voor jullie, zei om te dienen, om te redden wat verloren is.
Stem van hoop en bron van leven voor allen die gezeten waren in de schaduw van de dood. Vii jmscherpe aanklacht tegen alles wat corrupt, onrechtvaardig was in mensen en structuren. Opkomend voor de mens, de kleine, vergeten mens, opdat aan hem
Gods wil zou gebeuren.
Nu zijn wij hier:
staande in de beweging die Hij gemaakt heeft. Wij leven van dezelfde droom. Wij herkennen dezelfde opdracht.
Nu is er de macht van de Wereldbank en de nieuwe wereldorde van de koopkracht. Er is de aiomtegenwoordigheid van de reclame en de willekeur van multinationals.
Er is het meeheulen van politici en het compromis van kerken.

Er is het taaie vechten van velen voor vrede en rechtvaardigheid.
Er is het opkomen voor de rechten van de mens en voor het behoud van de. schepping.
En evenmin zijn zij te tellen die sterven en verdwijnen.

Er is de onmacht van volkeren in duisternis.
De hongerigen krijgen niet te eten, de gevangenen worden niet bevrijd, de werklozen vinden geen werk, en kinderen worden groot zonder toekomst. Lammen zijn nog even lam, blinden even blind
en voor arme kleine mensen
is er al lang geen blijde boodschap meer.


312. De trouwe en verstandige dienaar : Mt 24,45-51 -- Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -

Mt 24,45 - Mt 24,45 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:45 tis ara estin o pistos doulos kai fronimos on katestèsen o kurios epi tès oiketeias autou tou dounai autois tèn trofèn en kairô 45 quis putas est fidelis servus et prudens quem constituit dominus suus supra familiam suam ut det illis cibum in tempore    45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd?   [45] Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te geven?   [45] Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven?   45 Wie is dus de betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huishouden om hun op tijd het voedsel te geven?   45. « Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu ?  

King James Bible . [45] Who then is a faithful and wise servant, whom his lord hath made ruler over his household, to give them meat in due season?
Luther-Bibel . 45 Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe?

Tekstuitleg van Mt 24,45 .

Mt 24,46 - Mt 24,46 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:46 makarios o doulos ekeinos on elthôn o kurios autou eurèsei outôs poiounta  46 beatus ille servus quem cum venerit dominus eius invenerit sic facientem    46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.   [46] Gelukkig is de slaaf die de heer daarmee bezig vindt bij zijn komst.   [46] Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.   46 zalig díe dienaar welke de Heer bij zijn komst zó doende zal vinden!   46. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte !  

King James Bible . [46] Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing.
Luther-Bibel . 46 Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht.

Tekstuitleg van Mt 24,46 .

Mt 24,47 - Mt 24,47 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:47 amèn legô umin oti epi pasin tois uparchousin autou katastèsei auton  47 amen dico vobis quoniam super omnia bona sua constituet eum     47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.   [47] Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen.   [47] Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit.   47 Zeker is het, zeg ik u, dat hij hem zal aanstellen over al wat hem behoort!   47. En vérité je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens.  

King James Bible . [47] Verily I say unto you, That he shall make him ruler over all his goods.
Luther-Bibel . 47 Wahrlich, ich sage euch: Er wird ihn über alle seine Güter setzen.

Tekstuitleg van Mt 24,47 .

Mt 24,48 - Mt 24,48 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:48 ean de eipè o kakos doulos ekeinos en tè kardia autou chronizei mou o kurios  48 si autem dixerit malus servus ille in corde suo moram facit dominus meus venire    48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;   [48] Maar als die slechte slaaf bij zichzelf zegt: “Mijn heer blijft nog wel een tijd weg”,   [48] Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg,   48 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zegt ‘mijn heer heeft de tijd’   48. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur : «Mon maître tarde»  

King James Bible . [48] But and if that evil servant shall say in his heart, My lord delayeth his coming;
Luther-Bibel . 48 Wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt: Mein Herr kommt noch lange nicht,

Tekstuitleg van Mt 24,48 .

Mt 24,49 - Mt 24,49 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:49 kai arxètai tuptein tous sundoulous autou esthiè de kai pinè meta tôn methuontôn   49 et coeperit percutere conservos suos manducet autem et bibat cum ebriis    49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;   [49] en hij begint zijn medeslaven te mishandelen en hij eet en drinkt met dronkaards,   [49] en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet.   49 en zijn mededienaars begint te slaan en begint te eten en te drinken met de dronkaards,   49. et qu'il se mette à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes,  

King James Bible . [49] And shall begin to smite his fellowservants, and to eat and drink with the drunken;
Luther-Bibel . 49 und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen, isst und trinkt mit den Betrunkenen:

Tekstuitleg van Mt 24,49 .

Mt 24,50 - Mt 24,50 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:50 èxei o kurios tou doulou ekeinou en èmera è ou prosdoka kai en ôra è ou ginôskei  50 veniet dominus servi illius in die qua non sperat et hora qua ignorat     50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;   [50] dan zal de heer van die slaaf komen op een dag waarop deze hem niet verwacht, op een uur dat hij niet kent,   [50] Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent,  50 zal de heer van die dienaar komen op een dag die hij niet vermoedt en in een uur dat hij niet kent;   50. le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il n'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas ; 

King James Bible . [50] The lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of,
Luther-Bibel . 50 dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er's nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt,

Tekstuitleg van Mt 24,50 .

Mt 24,51 - Mt 24,51 : 312. De trouwe en verstandige dienaar - Mt 24,45-51 - Lc 12,41-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 24 -- Mt 24,45 - Mt 24,46 - Mt 24,47 - Mt 24,48 - Mt 24,49 - Mt 24,50 - Mt 24,51 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24:51 kai dichotomèsei auton kai to meros autou meta tôn upokritôn thèsei ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn   51 et dividet eum partemque eius ponet cum hypocritis illic erit fletus et stridor dentium     51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden.   [51] en hij zal hem onthoofden en hem het lot laten delen van de schijnheiligen. Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.  [51] en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.  51 hij zal hem in tweeën hakken en hem het lot laten delen van de schijnheiligen; daar zal het geween zijn en het geknars van de tanden!   51. il le retranchera et lui assignera sa part parmi les hypocrites : là seront les pleurs et les grincements de dents. 

King James Bible . [51] And shall cut him asunder, and appoint him his portion with the hypocrites: there shall be weeping and gnashing of teeth.
Luther-Bibel . 51 und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm sein Teil geben bei den Heuchlern; da wird sein Heulen und Zähneklappern.

Tekstuitleg van Mt 24,51 .


VULGAAT

1 et egressus Iesus de templo ibat et accesserunt discipuli eius ut ostenderent ei aedificationes templi 2 ipse autem respondens dixit eis videtis haec omnia amen dico vobis non relinquetur hic lapis super lapidem qui non destruatur 3 sedente autem eo super montem Oliveti accesserunt ad eum discipuli secreto dicentes dic nobis quando haec erunt et quod signum adventus tui et consummationis saeculi 4 et respondens Iesus dixit eis videte ne quis vos seducat 5 multi enim venient in nomine meo dicentes ego sum Christus et multos seducent 6 audituri autem estis proelia et opiniones proeliorum videte ne turbemini oportet enim haec fieri sed nondum est finis 7 consurget enim gens in gentem et regnum in regnum et erunt pestilentiae et fames et terraemotus per loca 8 haec autem omnia initia sunt dolorum 9 tunc tradent vos in tribulationem et occident vos et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum 10 et tunc scandalizabuntur multi et invicem tradent et odio habebunt invicem 11 et multi pseudoprophetae surgent et seducent multos 12 et quoniam abundabit iniquitas refrigescet caritas multorum 13 qui autem permanserit usque in finem hic salvus erit 14 et praedicabitur hoc evangelium regni in universo orbe in testimonium omnibus gentibus et tunc veniet consummatio 15 cum ergo videritis abominationem desolationis quae dicta est a Danihelo propheta stantem in loco sancto qui legit intellegat 16 tunc qui in Iudaea sunt fugiant ad montes 17 et qui in tecto non descendat tollere aliquid de domo sua 18 et qui in agro non revertatur tollere tunicam suam 19 vae autem praegnatibus et nutrientibus in illis diebus 20 orate autem ut non fiat fuga vestra hieme vel sabbato 21 erit enim tunc tribulatio magna qualis non fuit ab initio mundi usque modo neque fiet 22 et nisi breviati fuissent dies illi non fieret salva omnis caro sed propter electos breviabuntur dies illi 23 tunc si quis vobis dixerit ecce hic Christus aut illic nolite credere 24 surgent enim pseudochristi et pseudoprophetae et dabunt signa magna et prodigia ita ut in errorem inducantur si fieri potest etiam electi 25 ecce praedixi vobis 26 si ergo dixerint vobis ecce in deserto est nolite exire ecce in penetrabilibus nolite credere 27 sicut enim fulgur exit ab oriente et paret usque in occidente ita erit et adventus Filii hominis 28 ubicumque fuerit corpus illuc congregabuntur aquilae 29 statim autem post tribulationem dierum illorum sol obscurabitur et luna non dabit lumen suum et stellae cadent de caelo et virtutes caelorum commovebuntur 30 et tunc parebit signum Filii hominis in caelo et tunc plangent omnes tribus terrae et videbunt Filium hominis venientem in nubibus caeli cum virtute multa et maiestate 31 et mittet angelos suos cum tuba et voce magna et congregabunt electos eius a quattuor ventis a summis caelorum usque ad terminos eorum 32 ab arbore autem fici discite parabolam cum iam ramus eius tener fuerit et folia nata scitis quia prope est aestas 33 ita et vos cum videritis haec omnia scitote quia prope est in ianuis 34 amen dico vobis quia non praeteribit haec generatio donec omnia haec fiant 35 caelum et terra transibunt verba vero mea non praeteribunt 36 de die autem illa et hora nemo scit neque angeli caelorum nisi Pater solus 37 sicut autem in diebus Noe ita erit et adventus Filii hominis 38 sicut enim erant in diebus ante diluvium comedentes et bibentes nubentes et nuptum tradentes usque ad eum diem quo introivit in arcam Noe 39 et non cognoverunt donec venit diluvium et tulit omnes ita erit et adventus Filii hominis 40 tunc duo erunt in agro unus adsumetur et unus relinquetur 41 duae molentes in mola una adsumetur et una relinquetur 42 vigilate ergo quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit 43 illud autem scitote quoniam si sciret pater familias qua hora fur venturus esset vigilaret utique et non sineret perfodiri domum suam 44 ideoque et vos estote parati quia qua nescitis hora Filius hominis venturus est 45 quis putas est fidelis servus et prudens quem constituit dominus suus supra familiam suam ut det illis cibum in tempore 46 beatus ille servus quem cum venerit dominus eius invenerit sic facientem 47 amen dico vobis quoniam super omnia bona sua constituet eum 48 si autem dixerit malus servus ille in corde suo moram facit dominus meus venire 49 et coeperit percutere conservos suos manducet autem et bibat cum ebriis 50 veniet dominus servi illius in die qua non sperat et hora qua ignorat 51 et dividet eum partemque eius ponet cum hypocritis illic erit fletus et stridor dentium