MATTEÜSEVANGELIE : VIJFENTWINTIGSTE HOOFDSTUK , MT 25
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

Overzicht van het Matteüsevangelie : Mt : overzicht , Mt : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Mt : commentaar ,
Overzicht van het N.T.
: NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,
Hoofdstukken van het Matteüsevangelie :
Mt 1 , Mt 2 , Mt 3 , Mt 4 , Mt 5 , Mt 6 , Mt 7 , Mt 8 , Mt 9 , Mt 10 , Mt 11 , Mt 12 , Mt 13 , Mt 14 , Mt 15 , Mt 16 , Mt 17 , Mt 18 , Mt 19 , Mt 20 , Mt 21 , Mt 22 , Mt 23 , Mt 24 , Mt 25 , Mt 26 , Mt 27 , Mt 28 .
Tekstuitleg per pericope - Mt 25,1-13a - Mt 25,14-30 - Mt 25,31-46 -
Tekstuitleg vers per vers - Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 - Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 - Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://jldupaig.club.fr/index.html          
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat
Bibliografie : Mt 25,1-13 - Mt 25,14-30 - Mt 25,31-46
Literatuur
Liturgisch gebruik
Mt 25,1-13 : 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar .
Mt 25,14-30: A-cyclus, 33ste zondag door het jaar
Mt 25,31-46: A-cyclus, 34ste zondag door het jaar (Christus Koning) . Allerzielen

- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

Overzicht van de bijbelboeken
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


In hun synopsis van de eerste drie evangeliën (Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 1986; Turnhout, Brepols, ) onderscheiden Adelbert Denaux en Marc Vervenne volgende pericopen in het vijfentwintigste hoofdstuk van het Matteüsevangelie :
313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a
314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30
315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46

313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a - Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -

Evangelie op de 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar : Mt 25,1-13 .

In die tijd vertelde Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis: "Het zal met het Rijk der hemelen gaan als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie; de verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep: daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet! Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen: Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf. Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open! Maar hij antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: ik ken u niet. Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur."

Mt 25,1 - Mt 25,1 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1 tote omoiôthèsetai hè basileia tôn ouranôn deka partenois aitines labousai tas lampadas eautôn exèlton eis upantèsin tou numfiou  1 tunc simile erit regnum caelorum decem virginibus quae accipientes lampadas suas exierunt obviam sponso et sponsae   1 Dan zal het Rijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden die hun lampen namen (en) uitgingen, de bruidegom tegemoet.   1 Dan zal het met het Rijk der hemelen zijn als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken, de bruidegom tegemoet.  [1] Dan zal het met het koninkrijk der hemelen gaan als met tien meisjes, die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet.  [1] Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom tegemoet  1 ¶ Dan zal het koninkrijk der hemelen  te vergelijken zijn met tien maagdelijke meisjes die hun olielampjes meenemen en eropuit trekken, de bruidegom tegemoet;  1. « Alors il en sera du Royaume des Cieux comme de dix vierges qui s'en allèrent, munies de leurs lampes, à la rencontre de l'époux.  

Statenvertaling . 1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet.
King James Bible . [1] Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
Luther-Bibel . Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen.

Tekstuitleg van Mt 25,1 .

Mt 25,2 - Mt 25,2 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2 pente de ex autôn èsan môrai kai pente fronimoi   2 quinque autem ex eis erant fatuae et quinque prudentes  2 Vijf nu van hen waren dwaas en vijf verstandig.  2 Vijf van hen waren dom, de andere vijf verstandig.  [2] Vijf van hen waren dom en vijf verstandig.  . [2] Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.   2 vijf van hen zijn dwaas en vijf verstandig;  2. Or cinq d'entre elles étaient sottes et cinq étaient sensées. 

Statenvertaling . 2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen.
King James Bible .[2] And five of them were wise, and five were foolish.
Luther-Bibel . 2 Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug.

Tekstuitleg van Mt 25,2 .

Mt 25,3 - Mt 25,3 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 ai gar môrai labousai tas lampadas | [autôn] | autôn | ouk elabon met eautôn elaion  3 sed quinque fatuae acceptis lampadibus non sumpserunt oleum secum  3 De dwazen immers namen hun lampen, maar namen geen olie met zich mee.  3 Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie;  [3] Want de domme namen wel hun lampen met zich mee, maar geen olie.  [3] De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie.   3 want als de dwaze meisjes de lampen meenemen nemen ze géén extra olie met zich mee;  3. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile ; 

Statenvertaling . 3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich.
King James Bible . [3] They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:
Luther-Bibel . 3 Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit.

Tekstuitleg van Mt 25,3 .

Mt 25,4 - Mt 25,4 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4 ai de fronimoi elabon elaion en tois aggeiois meta tôn lampadôn heautôn  4 prudentes vero acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus  4 De verstandigen echter namen mét hun lampen olie in de kruiken mee. 4 de verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee.  [4] Maar de verstandige namen ook olie mee in kruiken, niet alleen lampen  [4] De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich.  4 de verstandige meisjes hebben bij haar lampen olie in de flesjes meegenomen;   4. tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles.  

Statenvertaling . 4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.
King James Bible . [4] But the wise took oil in their vessels with their lamps.
Luther-Bibel . 4 Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen.

Tekstuitleg van Mt 25,4 .

Mt 25,5 - Mt 25,5 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5 chronizontos de tou numfiou enustaxan pasai kai ekatheudon 5 moram autem faciente sponso dormitaverunt omnes et dormierunt  5 Toen nu de bruidegom talmde, dommelden allen in en sliepen.  5 Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen.   . [5] Omdat de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze allemaal in.  [5] Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.  5 als de bruidegom uitblijft worden ze allemaal sluimerig en slapen in;  5. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. 

Statenvertaling . 5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.
King James Bible . [5] While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
Luther-Bibel . 5 Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein.

Tekstuitleg van Mt 25,5 .

Mt 25,6 - Mt 25,6 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6 mesès de nuktos kraugè gegonen idou o numfios exercheste eis apantèsin | | [autou] |  6 media autem nocte clamor factus est ecce sponsus venit exite obviam ei   6 Midden in de nacht echter was er een geschreeuw: Zie, de bruidegom! Ga uit, hem tegemoet*!   6 Maar midden in de nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom! Trekt hem tegemoet!  [6] Midden in de nacht klonk er geroep: Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet!  [6] Midden in de nacht klonk er luid geroep: Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.  6 midden in de nacht klinkt er een kreet: ziedaar de bruidegom, trekt uit, hem tegemoet!  6. Mais à minuit un cri retentit : «Voici l'époux ! sortez à sa rencontre ! » 

Statenvertaling . 6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!
King James Bible . [6] And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh; go ye out to meet him.
Luther-Bibel . 6 Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen!

Tekstuitleg van Mt 25,6 .

Mt 25,7 - Mt 25,7 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7 tote ègerthèsan pasai ai partenoi ekeinai kai ekosmèsan tas lampadas heautôn   7 tunc surrexerunt omnes virgines illae et ornaverunt lampades suas   7 Toen stonden al die maagden op en brachten hun lampen in orde.  7 Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde.  [7] Toen stonden alle meisjes op en maakten hun lampen in orde.  [7] Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde.  7 Dan ontwaken al die maagden en brengen haar lampjes in orde;  7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. 

Statenvertaling . 7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.
King James Bible . [7] Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.
Luther-Bibel . 7 Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig.

Tekstuitleg van Mt 25,7 .

Mt 25,8 - Mt 25,8 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8 ai de môrai tais fronimois eipan dote hèmin ek tou elaiou humôn oti ai lampades hèmôn sbennuntai  8 fatuae autem sapientibus dixerunt date nobis de oleo vestro quia lampades nostrae extinguntur  8 De dwazen echter zeiden aan de verstandigen: Geef ons van jullie olie, want onze lampen doven uit!   8 De dommen zeiden tegen de verstandigen: Geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit.  [8] De domme zeiden tegen de verstandige: Geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit.   [8] De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.  8 de dwaze meisjes zeggen tot de verstandige: geven jullie ons van jullie olie, want onze lampen doven uit!  8. Et les sottes de dire aux sensées : «Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » 

Statenvertaling . 8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit.
King James Bible . [8] And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.
Luther-Bibel . 8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsre Lampen verlöschen.

Tekstuitleg van Mt 25,8 .

Mt 25,9 - Mt 25,9 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9 apekrithèsan de ai fronimoi legousai mèpote ou mè arkesè hèmin kai humin poreuesthe mallon pros tous pôlountas kai agorasate heautais   9 responderunt prudentes dicentes ne forte non sufficiat nobis et vobis ite potius ad vendentes et emite vobis  9 De verstandigen echter antwoordden, zeggend: Er zou eens niet voldoende moeten zijn voor ons en voor jullie, ga veeleer naar hen die er verkopen en koop er voor jezelf.  9 Maar de verstandigen antwoordden: Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.  [9] Maar de verstandige gaven ten antwoord: Nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en voor jullie; ga liever naar de verkopers en koop voor jezelf.  [9] De wijze meisjes antwoordden: Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.  9 Maar die verstandig zijn geweest antwoorden en zeggen: nee, dan is er voor ons én jullie niet genoeg! ga liever naar de verkopers en koop in voor jezelf!  9. Mais celles-ci leur répondirent : «Il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. »  

Statenvertaling . 9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelven.
King James Bible . [9] But the wise answered, saying, Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.
Luther-Bibel . 9 Da antworteten die klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein; geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst.

Tekstuitleg van Mt 25,9 .

Mt 25,10 - Mt 25,10 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10 aperchomenôn de autôn agorasai èlten o numfios kai ai etoimoi eisèlton met autou eis tous gamous kai ekleisthè hè thura  10 dum autem irent emere venit sponsus et quae paratae erant intraverunt cum eo ad nuptias et clausa est ianua  10 Terwijl zij nu heengingen om die te kopen kwam de bruidegom en zij die klaar waren gingen met hem binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten,   10 Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen kwam de bruidegom, en die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren; en de deur ging op slot.  [10] Toen ze weg waren om te kopen, kwam de bruidegom, en de meisjes die klaar stonden, gingen met hem mee naar binnen voor de bruiloft, en de deur ging dicht.   [10] Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.  10 Als zij weggaan om te kopen komt de bruidegom aan en die gereed staan gaan met hem naar binnen tot de bruiloft; de poortdeur wordt gesloten.   10. Elles étaient parties en acheter quand arriva l'époux : celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma.  

Statenvertaling . 10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten.
King James Bible . [10] And while they went to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut.
Luther-Bibel . 10 Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen.

Tekstuitleg van Mt 25,10 .

Mt 25,11 - Mt 25,11 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11 husteron de erchontai kai ai loipai partenoi legousai kurie kurie anoixon hèmin  11 novissime veniunt et reliquae virgines dicentes domine domine aperi nobis  11 Daarna echter kwamen ook de overige maagden, zeggend*: Heer, Heer, doe open voor ons!  11 Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden: Heer, heer, doe open!  [11] Later kwamen ook de andere meisjes en riepen: Heer, heer, doe open voor ons.  [11] Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: Heer, heer, laat ons binnen!   11 Làter komen ook de overige meisjes aan en zeggen: heer en meester!, doe voor ons open!  11. Finalement les autres vierges arrivèrent aussi et dirent : «Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! »  

Statenvertaling . 11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open!
King James Bible . [11] Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.
Luther-Bibel . 11 Später kamen auch die andern Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf!

Tekstuitleg van Mt 25,11 .

Mt 25,12 - Mt 25,12 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 ho de apokriteis eipen amèn legô humin ouk oida humas  12 at ille respondens ait amen dico vobis nescio vos  12 Hij echter antwoordde (en) zei: Voorwaar ik zeg u, ik ken u niet.  12 Maar hij antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: Ik ken u niet.  [12] Maar hij antwoordde: Ik verzeker jullie, ik ken jullie niet.  [12] Maar hij antwoordde: Ik ken jullie werkelijk niet.  12 Maar zijn antwoord is dat hij zegt: het is zeker, zeg ik jullie: ik weet niet wie jullie zijn!  12. Mais il répondit : «En vérité je vous le dis, je ne vous connais pas ! »  

Statenvertaling . 12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.
King James Bible . [12] But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.
Luther-Bibel . 12 Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht.

Tekstuitleg van Mt 25,12 .

Mt 25,13 - Mt 25,13 : 313. Gelijkenis van de tien maagden : Mt 25,1-13a -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,1 - Mt 25,2 - Mt 25,3 - Mt 25,4 - Mt 25,5 - Mt 25,6 - Mt 25,7 - Mt 25,8 - Mt 25,9 - Mt 25,10 - Mt 25,11 - Mt 25,12 - Mt 25,13 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13 grègoreite oun oti ouk oidate tèn hèmeran oude tèn hôran   13 vigilate itaque quia nescitis diem neque horam     13 Waak dus, want jullie weten niet de dag of het uur.   13 Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur."  [13] Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur.  [13] Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.  13 Blijft dus wakker, want ge weet dag noch uur!  13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. 

Statenvertaling . 13 Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal.
King James Bible . [13] Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh.
Luther-Bibel . 13 Darum wachet! Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Von den anvertrauten Zentnern

Tekstuitleg van Mt 25,13 .

314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 - Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -

Mt 25,14 - Mt 25,14 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14 ôsper gar anthrôpos apodèmôn ekalesen tous idious doulous kai paredôken autois ta uparchonta autou   14 sicut enim homo proficiscens vocavit servos suos et tradidit illis bona sua   14 Het is immers zoals* een mens die op reis ging (en) zijn eigen dienaren riep en hun zijn bezit overdroeg;  14 "Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen.  [14] Het is als met iemand die naar het buitenland ging. Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe.   [14] Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf.   14 ¶ Want het is zoals met een mens die op reis gaat: hij roept zijn dienaars en geeft aan hen over al wat hem behoort;   14. « C'est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit sa fortune.  

Statenvertaling . 14 Want het is gelijk een mens, die buiten 's lands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over.
King James Bible . [14] For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods.
Luther-Bibel . 14 Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an;

Tekstuitleg van Mt 25,14 .

1. hôsper (zoals) .

hôsper (zoals)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  243 207 36 10   2 2 3 18 1 12 14

hôsper (zoals)  Mt Mc Lc syn.  ev. 
in de syn.   10 : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 . (7) Mt 24,27 , (8) Mt 24,37 . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 .   2 : (1) Lc 17,24 . (2)  Lc 18,11 . 12 : (1) Mt 12,40 // Lc 11,40 . (2) Mt 20,28 // Mc 10,45 // Lc 22,27 . (3) Mt 24,27 // Lc 17,24 . (4) Mt 24,37 // Lc 17,26 . (5) Mt 25,14 // Lc 19,12 . 14

Bij Matteüs : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 (zoals de mensenzoon) . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 (zoals een herder) .
Hôsper (zoals) ... houtôs (zo) : (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 .(7) Mt 24,27 . (8) Mt 24,37 . Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een bijbelse situatie (Jona : Mt 12,40 , Noach : Mt 24,37) of een natuurgegeven (tarwe en onkruid : Mt 13,40 , de zonnestraling : Mt 24,27 ) en een aspect van de mensenzoon . Na houtôs (zo) staat de indicatief futurum estai (zal zijn) gevolgd door het onderwerp .
Tien gelijkenissen ! Wellicht niet toevallig in Mt .

Mt 25,15 - Mt 25,15 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15 kai ô men edôken pente talanta ô de duo ô de en ekastô kata thn idian dunamin kai apedèmèsen eutheôs 15 et uni dedit quinque talenta alii autem duo alii vero unum unicuique secundum propriam virtutem et profectus est statim  15 en aan de één gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan nog een andere één, aan elk naar eigen bekwaamheid, en hij ging op reis. Aanstonds  15 Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee, aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij.  [15] Aan de een gaf hij vijf talenten*, aan een ander twee en aan een derde één, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het buitenland.  [15] Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen   15 de ene geeft hij vijf talenten, de andere twee, de derde één, aan elk naar zijn vermogen, en gaat op reis;   15. A l'un il donna cinq talents, deux à un autre, un seul à un troisième, à chacun selon ses capacités, et puis il partit. Aussitôt  

Statenvertaling . 15 En den ene gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden een, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond.
King James Bible . [15] And unto one he gave five talents, to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey.
Luther-Bibel . 15 dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem andern zwei, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort.

Tekstuitleg van Mt 25,15 .

Mt 25,16 - Mt 25,16 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16 poreutheis de o ta pente talanta labôn eirgasato en autois kai epoièsen alla pente talanta  16 abiit autem qui quinque talenta acceperat et operatus est in eis et lucratus est alia quinque  16 ging hij die de vijf talenten gekregen had (en) werkte ermee en won vijf andere.  16 Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij.  [16] Degene die de vijf talenten gekregen had, ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij.  [16] ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij.  16 onmiddellijk gaat hij die vijf talenten mocht aannemen op pad om er mee te werken en hij verdient er vijf bij;   16. celui qui avait reçu les cinq talents alla les faire produire et en gagna cinq autres.  

Statenvertaling . 16 Die nu de vijf talenten ontvangen had, ging heen, en handelde daarmede, en won andere vijf talenten.
King James Bible . [16] Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents.
Luther-Bibel . 16 Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu.

Tekstuitleg van Mt 25,16 .

Mt 25,17 - Mt 25,17 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17 ôsautôs kai o ta duo ekerdèsen kai autos alla duo  17 similiter qui duo acceperat lucratus est alia duo  17 Evenzo won hij die de twee (gekregen had) er twee andere bij.   17 Zo verdiende ook degene die er twee gekregen had, er twee bij.  [17] Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij  [17] Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij.  17 zo ook verdient die van de twee er twee bij;  17. De même celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres.  

Statenvertaling . 17 Desgelijks ook die de twee ontvangen had, die won ook andere twee.
King James Bible . [17] And likewise he that had received two, he also gained other two.
Luther-Bibel . 17 Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu.

Tekstuitleg van Mt 25,17 .

Mt 25,18 - Mt 25,18 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -

Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18 o de to en labôn apelthôn ôruxen en thgè kai apekruyen to argurion tou kuriou autou  18 qui autem unum acceperat abiens fodit in terra et abscondit pecuniam domini sui  i8 Hij echter die het ene gekregen had, ging heen (en) groef de aarde uit en verborg het geld van zijn heer. 18 Maar die dat ene had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.  [18] Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in.   [18] Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.  18 maar die het ene heeft aangenomen gaat ver weg, graaft een gat in de grond en verbergt het geld van zijn heer.  18. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un s'en alla faire un trou en terre et enfouit l'argent de son maître.  

Statenvertaling . 18 Maar die het ene ontvangen had, ging heen en groef in de aarde, en verborg het geld zijns heren.
King James Bible . [18] But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money.
Luther-Bibel . 18 Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn.

Tekstuitleg van Mt 25,18 .

Mt 25,19 - Mt 25,19 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19 meta de chronon polun erchetai o kurios tôn doulôn ekeinôn kai sunairei methautôn logon   19 post multum vero temporis venit dominus servorum illorum et posuit rationem cum eis   19 Na lange tijd kwam de heer van die dienaren en rekende met hen af.   19 Een hele tijd later kwam de heer van de dienaars terug en hield afrekening met hen.  [19] Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen.  [19] Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap.   19 Na lange tijd komt de heer van de dienaars de rekening met hen vereffenen.   19. Après un long temps, le maître de ces serviteurs arrive et il règle ses comptes avec eux.  

Statenvertaling . 19 En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten, en hield rekening met hen.
King James Bible . [19] After a long time the lord of those servants cometh, and reckoneth with them.
Luther-Bibel . 19 Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen.

Tekstuitleg van Mt 25,19 .

Mt 25,20 - Mt 25,20 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20 kai proselthôn o ta pente talanta labôn prosènegken alla pente talanta legôn kurie pente talanta moi paredôkas ide alla pente talanta ekerdèsa ep autois  20 et accedens qui quinque talenta acceperat obtulit alia quinque talenta dicens domine quinque talenta mihi tradidisti ecce alia quinque superlucratus sum  20 En hij die vijf talenten gekregen had naderde (en) bracht vijf andere talenten aan, zeggend: Heer, vijf talenten hebt u me overgedragen zie, vijf andere talenten heb ik gewonnen.   20 Die de vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend.  [20] Degene die de vijf talenten gekregen had, kwam naar voren met nog vijf talenten en zei: “Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend.”  [20] Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.  20 Die de vijf talenten had aangenomen komt tot hem en brengt vijf talenten tot hem erbij, zeggend: heer, vijf talenten hebt u mij gegeven, zie, vijf talenten heb ik erbij verdiend!  20. Celui qui avait reçu les cinq talents s'avança et présenta cinq autres talents : «Seigneur, dit-il, tu m'a remis cinq talents : voici cinq autres talents que j'ai gagnés. » -  

Statenvertaling . 20 En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: Heer, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen.
King James Bible . [20] And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.
Luther-Bibel . 20 Da trat herzu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut; siehe da, ich habe damit weitere fünf Zentner gewonnen.

Tekstuitleg van Mt 25,20 .

Mt 25,21 - Mt 25,21 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -

Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21 efè de autô o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ès pistos epi pollôn se katasthsô eiselthe eis thn charan tou kuriou sou  21 ait illi dominus eius euge bone serve et fidelis quia super pauca fuisti fidelis super multa te constituam intra in gaudium domini tui   2! Zijn heer nu verklaarde: Goed, goede en betrouwbare dienaar, over weinig  was je betrouwbaar, over veel zal ik je aanstellen ga binnen in de vreugde van je heer. 21 Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer.   [21] Zijn heer zei tegen hem: “Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.”  [21] Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.   21 Zijn heer verklaart hem: uitstekend, goede en getrouwe dienaar, over weinig ben je me trouw geweest, over véél zal ik je stellen: kom binnen in de vreugde van je heer!   21. «C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai ; entre dans la joie de ton seigneur».  

Statenvertaling . 21 En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.
King James Bible . [21] His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
Luther-Bibel . 21 Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!

Tekstuitleg van Mt 25,21 .

Mt 25,22 - Mt 25,22 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -

Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22 proselthôn de kai o ta duo talanta labôn eipen kurie duo talanta moi paredôkas ide alla duo talanta ekerdèsa ep autois   22 accessit autem et qui duo talenta acceperat et ait domine duo talenta tradidisti mihi ecce alia duo lucratus sum  22 Ook hij die de twee talenten (gekregen had) naderde (en) zei Heer, twee talenten hebt u mij overgedragen zie, twee andere talenten heb ik gewonnen.   22 Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij me toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend.  [22] Ook degene die de twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei: “Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.”  [22] Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.  22 Als ook die van de twee talenten tot hem komt, zegt hij: heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee talenten heb ik erbij verdiend!   22. Vint ensuite celui qui avait reçu deux talents : «Seigneur, dit-il, tu m'as remis deux talents : voici deux autres talents que j'ai gagnés. » - 

Statenvertaling . 22 En die de twee talenten ontvangen had, kwam ook tot hem, en zeide: Heer, twee talenten hebt gij mij gegeven; zie, twee andere talenten heb ik boven dezelve gewonnen.
King James Bible . [22] He also that had received two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them.
Luther-Bibel . 22 Da trat auch herzu, der zwei Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut; siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen.

Tekstuitleg van Mt 25,22 .

Mt 25,23 - Mt 25,23 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23 efè autô o kurios autou eu doule agathe kai piste epi oliga ès pistos epi pollôn se katasthsô eiselthe eis thn charan tou kuriou sou  23 ait illi dominus eius euge serve bone et fidelis quia super pauca fuisti fidelis supra multa te constituam intra in gaudium domini tui   23 Zijn heer verklaarde hem: Goed, goede en betrouwbare dienaar, over weinig was je betrouwbaar, over veel zal ik je aanstellen; ga binnen in de vreugdc van je heer  23 Zijn meester sprak tot hem: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer.   [23] Zijn heer zei tegen hem: “Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.”  [23] Zijn heer zei tegen hem: Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.   23 Zijn heer verklaart hem: uitstekend, goede en getrouwe dienaar, over weinig ben je me trouw geweest, over véél zal ik je aanstellen: kom binnen in de vreugde van je heer!   23. «C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai ; entre dans la joie de ton seigneur».  

Statenvertaling . 23 Zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest; over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heeren.
King James Bible . [23] His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.
Luther-Bibel . 23 Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!

Tekstuitleg van Mt 25,23 .

Mt 25,24 - Mt 25,24 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24 proselthôn de kai o to en talanton eilèfôs eipen kurie egnôn se oti sklèros ei anthrôpos therizôn opou ouk espeiras kai sunagôn othen ou dieskorpisas   24 accedens autem et qui unum talentum acceperat ait domine scio quia homo durus es metis ubi non seminasti et congregas ubi non sparsisti  24 Nu naderde ook hij die het ene talent gekregen had (en) Heer, ik wist van u dat u een hard mens bent, die maait waar u niet gezaaid hebt en verzamelt vanwaar u niet uitgestrooid hebt   24 Tenslotte trad ook die van één talent naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid.   [24] Ook degene die het ene talent had gekregen, kwam naar voren en zei: “Heer, ik heb u leren kennen als een streng man; u oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid.  [24] Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant,  24 Als ook hij tot hem komt die het ene talent heeft aangenomen zegt hij: heer, ik ken u: u bent een hard mens die oogst waar u niet hebt gezaaid en bijeenbrengt vanwaar u niet hebt uitgestrooid;   24. Vint enfin celui qui détenait un seul talent : «Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain : tu moissonnes où tu n'as point semé, et tu ramasses où tu n'as rien répandu.  

Statenvertaling . 24 Maar die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zeide: Heer! ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende, waar gij niet gezaaid hebt, en vergaderende van daar, waar gij niet gestrooid hebt;
King James Bible . [24] Then he which had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed:
Luther-Bibel . 24 Da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist: Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast;

Tekstuitleg van Mt 25,24 .

Mt 25,25 - Mt 25,25 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25 kai fobètheis apelthôn ekruya to talanton sou en thgè ide echeis to son 25 et timens abii et abscondi talentum tuum in terra ecce habes quod tuum est   25 en bevreesd ben ik heengegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, u hebt het uwe.   25 Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug.  [25] Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.”  [25] en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.  25 ik ben bevreesd geworden, ben ver weg gegaan en heb uw talent verborgen in de grond: zie, hier hebt ge het, het is van u!   25. Aussi, pris de peur, je suis allé enfouir ton talent dans la terre : le voici, tu as ton bien. »  

Statenvertaling . 25 En bevreesd zijnde, ben ik heengegaan, en heb uw talent verborgen in de aarde; zie, gij hebt het uwe.
King James Bible . [25] And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine.
Luther-Bibel . 25 und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine.

Tekstuitleg van Mt 25,25 .

Mt 25,26 - Mt 25,26 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26 apokritheis de o kurios autou eipen autô ponère doule kai oknère èdeis oti therizô opou ouk espeira kai sunagô othen ou dieskorpisa   26 respondens autem dominus eius dixit ei serve male et piger sciebas quia meto ubi non semino et congrego ubi non sparsi  26 Zijn heer echter antwoordde (en) zei hem Slechte en luie dienaar, je wist dat ik maai wat ik niet gezaaid heb en verzamel vanwaar ik niet uitgestrooid heb?  26 Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb, en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid?   [26] Maar zijn heer antwoordde hem: “Slechte, lamlendige slaaf, je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid.  [26] Zijn heer antwoordde hem: Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant?  25 ik ben bevreesd geworden, ben ver weg gegaan en heb uw talent verborgen in de grond: zie, hier hebt ge het, het is van u! 26 Ten antwoord zegt zijn heer tot hem: slechte slome slaaf!, je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en bijeenbreng vanwaar ik niet heb uitgestrooid:   26. Mais son maître lui répondit : «Serviteur mauvais et paresseux ! tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai rien répandu ?  

Statenvertaling . 26 Maar zijn heer, antwoordende, zeide tot hem: Gij boze en luie dienstknecht! gij wist, dat ik maai, waar ik niet gezaaid heb, en van daar vergader, waar ik niet gestrooid heb.
King James Bible . [26] His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed:
Luther-Bibel . 26 Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht! Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe?

Tekstuitleg van Mt 25,26 .

Mt 25,27 - Mt 25,27 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27 edei oun se balein to argurion mou tois trapezitais kai elthôn egô ekomisamèn an to emon sun tokô  27 oportuit ergo te mittere pecuniam meam nummulariis et veniens ego recepissem utique quod meum est cum usura  27 Je had dus mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, en ik zou gekomen zijn (en) het mijne teruggekregen hebben met rente.   27 Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben.   [27] Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten. Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen.  [27] Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen.  27 dus had je mijn gelden moeten beleggen bij de bankiers, dan had ik bij mijn komst het mijne meegekregen met rente!   27. Eh bien ! tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt.  

Statenvertaling . 27 Zo moest gij dan mijn geld den wisselaren gedaan hebben, en ik, komende, zou het mijne wedergenomen hebben met woeker.
King James Bible . [27] Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury.
Luther-Bibel . 27 Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das Meine wiederbekommen mit Zinsen.

Tekstuitleg van Mt 25,27 .

Mt 25,28 - Mt 25,28 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28 arate oun ap autou to talanton kai dote tô echonti ta deka talanta   28 tollite itaque ab eo talentum et date ei qui habet decem talenta  28 Neem dus het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft  28 Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft.  [28] Neem hem daarom het talent af en geef het aan hem die de tien talenten heeft.  [28] Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft.  28 haalt dan dat talent bij hem weg en geeft het aan hem die de tien talenten heeft!  28. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les dix talents.  

Statenvertaling . 28 Neemt dan van hem het talent weg, en geeft het dengene, die de tien talenten heeft.
King James Bible . [28] Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.
Luther-Bibel . 28 Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der zehn Zentner hat.

Tekstuitleg van Mt 25,28 .

Mt 25,29 - Mt 25,29 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29 tô gar echonti panti dothsetai kai perisseuthèsetai, tou de mè echontos kai o echei arthèsetai ap autou  29 omni enim habenti dabitur et abundabit ei autem qui non habet et quod videtur habere auferetur ab eo  .29 aan ieder immers die heeft, zal gegeven worden  en hij zal overvloed hebben; van hem echter die niet heeft zal zelfs wat hij heeft van hem afgenomen worden. 29 Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden, zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft.  [29] Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft.  [29] Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen.  29 Ja, aan al wie heeft zal worden gegeven, hij wordt begiftigd met overvloed; en wie niets heeft, ook wát hij heeft zal bij hem worden weggehaald!  29. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura du surplus ; mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. 

Statenvertaling . 29 Want een iegelijk die heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van dengene, die niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.
King James Bible . [29] For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not shall be taken away even that which he hath.
Luther-Bibel . 29 Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.

Tekstuitleg van Mt 25,29 .

Mt 25,30 - Mt 25,30 : 314. Gelijkenis van de talenten : Mt 25,14-30 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,14 - Mt 25,15 - Mt 25,16 - Mt 25,17 - Mt 25,18 - Mt 25,19 - Mt 25,20 - Mt 25,21 - Mt 25,22 - Mt 25,23 - Mt 25,24 - Mt 25,25 - Mt 25,26 - Mt 25,27 - Mt 25,28 - Mt 25,29 - Mt 25,30 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis Liturgische lezing: 14zdhj (A) Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30 kai ton achreion doulon ekballete eis to skotos to exôteron ekei estai o klauthmos kai o brugmos tôn odontôn   30 et inutilem servum eicite in tenebras exteriores illic erit fletus et stridor dentium   en de onnutte dienaar, gooi hem eruit, in de buitenste duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars.   30 En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal geween zijn en tandengeknars."  [30] Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis.” Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.  [30] En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.   30 En die nutteloze slaaf: gooi hem eruit, de buitenste duisternis in! daar zal het geween zijn en het geknars van de tanden!   30. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors, dans les ténèbres : là seront les pleurs et les grincements de dents. »  

Statenvertaling . 30 En werpt den onnutten dienstknecht uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden.
King James Bible . [30] And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.
Luther-Bibel . 30 Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus; da wird sein Heulen und Zähneklappern. Vom Weltgericht

Tekstuitleg van Mt 25,30 .

achreion (on-nuttig) komt in 2 verzen in de bijbel voor: (1) Bar 6,15 (2) Mt 25,30 .
ekbalete (werp buiten...) eenzelfde tekst in Mt 22,13 .

JANSSEN  Jaak.   De parabel van de talenten. Mt.25,14-30, in:   De Bron jg.   13 (1987-1988) nr.5 p.28-30

Aan mensen vertrouwt God zijn evangelie toe. Het is een kapitaal dat Hij hen schenkt en dat niet ongebruikt of steriel gelaten mag worden. Beide elementen mogen gezegd worden van Don Bosco, beide elementen zitten ook opgesloten in de parabel van de talenten. Daarom willen wij hem hier lezen en luisteren naar zijn boodschap.

1. Een vrijgevige God
De eerste boodschap van de parabel is deze van een God die overvloedig geeft. Enerzijds heeft hij een groot vertrouwen in zijn dienaren, want aan hen vertrouwt hij zijn bezit toe. Hij gelooft in hen, hij laat ze verantwoordelijkheid nemen en deelnemen aan het beheer van zijn bezit. Anderzijds vertrouwt hij toe “overeenkornstig ieders eigen bekwaamheid” (v.15). Niemand wordt overvraagd, niemand wordt onderschat : ieder wordt gerespecteerd. Deze God geeft gratis en overvloedig. Het is puur aanbod. We mogen het beeld vasthouden van een royale God, een koninklijke God. Wat geeft God ? Talenten, d.w.z. mogelijkheden aan de mens. Letterlijk is de talent een groot geldstuk, een hoge som. Dit kan betekenen dat God vooral zijn liefde en zijn liefdesplan schenkt aan mensen, of zijn barmhartigheid, of zijn Rijk, zijn vreugde, enz. en wel in grote mate opdat de mens ervan leven kan, opdat hij ermee werken kan

2. Een God die komt
De meeste aandacht van de parabel gaat echter niet naar het vertrek van de eigenaar, maar naar zijn terugkomst. Want dan houdt hij een afrekening (vv.19—30). Algemeen gesproken wordt hiermee bedoeld niet iets te zeggen over het hoe van de afrekening, maar wel dat de mens (de christen) nu zo moet leven dat het oordeel gunstig zal zijn voor hem. Dit wil zeggen de christen moet werken met wat hem is toevertrouwd. In alles wat je (door God) geschonken is, moet je het appel horen er iets mee te doen, het in te zetten, enz. Daarin zit iets moois opgesloten dat Matteiis in zijn versie van de parabel eruit haalt
“Kom delen in de vreugde van je heer” (vv.21.23). Uiteindelijk komt God naar mensen toe om hen zijn grootste geschenk te geven, nl. de deelname in de vreugde. De eerste twee dienaren hebben dit begrepen : zij werken met wat hun gegeven is. De derde werkt ook, nl. hij graaft een gat, maar hij werkt als een dode : hij begraaft. Het geschonkene blijft vreemd. Hij durft het niet echt ontvangen. Wat is er aan de hand ?

3. Het probleem van de parabel
Dit leren we kennen in de woorden van de derde dienaar (vv. 24—25).
a) “Kijk, hier hebt u terug wat van u is” (v.25) deze man stelt zich op het vlak van de rechtvaardigheid en zegt a.h.w. : 1k geef u terug wat u toebehoort, niets mankeert er. Wij zijn quitte ! Hij maakt zich het talent niet eigen : “uw talent”.
b) De dienaar weet nochtans dat zijn heer meer verwacht “u oogst waar u niet hebt gezaaid (v.24). De dienaar legt zijn gedrag dan ook uit : “ Uit angst” (v.25) heeft hij gehandeld. Hij heeft enkel willen bewaren, d.w.z. niet bijwinnen, maar ook niet verliezen.
c) Deze knecht heeft ook een bepaalde idee over zijn meester : “streng man”, die zich verrijkt op de rug en het werk van anderen. M.a.w. eigenlijk beschuldigt hij de eigenaar van onrechtvaardigheid.

Zo krijgen we een idee van deze dienaar : op zich een hardwerkend man, die angst heeft om zich te riskeren, die op zekerheid speelt (defensief), die aan zijn heer wil geven wat hem toekomt en die geen geboden daartoe wil overtreden. Als we even dit beeld bekijken, zien we plots de beschrijving opduiken van bepaalde toehoorders van Jezus. Dit beeld vertegenwoordigt immers de Farizeeën, de Schriftgeleerden, de vrome observanten van de Wet. Deze mensen hebben inderdaad een ziek Godsbeeld. Zij wijzen namelijk de eisen van de Blijde Boodschap af uit schrik de Wet te overtreden. Daarom houden ze zich aan de letter van de Wet en willen in die Wet hun veiligheid voor God vinden. Zij hebben eigenlijk schrik van God en dan sta je niet in de goede relatie met God. Liefde, ware liefde, kent geen schrik (voor het risico)

4. Het antwoord van de eigenaar (vv.26-27)
De eigenaar verdedigt zich niet op de beschuldiging van onrechtvaardigheid. Hij verslaat de aanklager met zijn eigen argument : “Jij wist dat ik zo (streng) was en toch heb je er niet naar gehandeld”. De eigenaar beschuldigde de eigenaar, maar vergat dat hij zijn dienaar was, iemand die zijn heer moest voldoening schenken; Dat heeft hij niet gedaan. De mensen die schrik hebben voor God, vergeten dat ze met hun hart moeten antwoorden (als dienaren) op Gods liefde—aanbod. Ze moeten de dynamiek van God en zijn liefde volgen en niet afstand nemen; Als zij afstand nemen, neemt God ook tenslotte afstand. Dan wordt hun alles afgenomen, zelfs dat wat ze nog meenden te hebben (v.29).

5. De boodschap
God houdt veel van mensen en schenkt hen de liefde als geschenk. Hij wil dat de mens met die liefde werkt. Want die liefde is creatief, levenwekkend, vindingrijk, enz. Nu gebeurt het dikwijls dat mensen angst hebben voor het risico de weg van de liefde te gaan. Soms voelen mensen dat ze een stap naar een familielid of vriend moeten zetten om hem (hen) te vergeven, maar ze durven niet ! Dan wordt Gods talent begraven ... Waar mensen schrik hebben om te geloven in jongeren, om stilte in te bouwen in hun leven, om een koude oorlog op te geven, om vergeving te vragen of te schenken, om iets nieuws te proberen, daar wordt een gat gegraven, daar staan we niet eerlijk en open voor God, daar denken we aan ons lijfsbehoud en niet meer aan het geluk dat God ons schenken kan en zal. Zetten wij dan Gods liefde (maar) in ? Zoals Don Bosco ? Laten we het riskeren.

315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - Mt 25,31-46 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -

               
Mt 25,31a Mt 25,31b  Mt 25,34  Mt 25,37 Mt 25,40 Mt 25,41 Mt 25,44 Mt 25,45
hotan de (wanneer echter) tote (dan)  tote (dan)   tote (dan) kai (en)  tote (dan)   tote (dan)   tote (dan)
       apokrithèsontai (zullen zij antwoorden) apokritheis (geantwoord)    apokrithèsontai (zullen zij antwoorden) apokrithèsetai (zal hij antwoorden)
      autôi (aan hem)       autois (aan hen)
       hoi dikaioi (de rechtvaardigen) ho basileus (de koning)   kai autoi (ook zij)  
     erei (zal hij zeggen)  legontes (zeggend) erei (zal hij zeggen)  erei (zal hij zeggen)  legontes (zeggend) legôn (zeggende)
    ho basileus (de koning)          
    tois ek dexiôn autou (aan hen aan zijn rechterzijde)    autois (aan hen) kai tois ex euônumôn (ook aan hen aan zijn linkerzijde)    
               

 

Mt 25,31 - Mt 25,31 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:31 otan de elthè o uios tou anthrôpou en tè doxè autou kai pantes oi aggeloi met autou tote kathisei epi thronou doxès autou   31 cum autem venerit Filius hominis in maiestate sua et omnes angeli cum eo tunc sedebit super sedem maiestatis suae       [31] Wanneer de Mensenzoon* komt, bekleed met zijn heerlijkheid en rondom Hem alle engelen, dan zal Hij plaatsnemen op de troon van zijn heerlijkheid.  [31] Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.   31 ¶ En wanneer de mensenzoon komt in zijn glorie en alle engelen met hem, dan zal hij gaan zitten op de troon van zijn glorie  31. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire.  

Statenvertaling . 31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.
King James Bible . [31] When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:
Luther-Bibel . 31 Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit,

Tekstuitleg van Mt 25,31 .

Mt 25,32 - Mt 25,32 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:32 kai sunachthèsontai emprosthen autou panta ta ethnè kai aforisei autous ap allèlôn ôsper o poimèn aforizei ta probata apo tôn erifôn   12 et congregabuntur ante eum omnes gentes et separabit eos ab invicem sicut pastor segregat oves ab hedis      [32] Alle volkeren zullen vóór Hem bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt.  [32] Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt;   32 en zullen voor zijn aanschijn worden samengebracht alle volkeren; hij zal ze van elkander scheiden zoals de herder de schapen scheidt van de bokken   32. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs.  

Statenvertaling . 32 En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.
King James Bible . [32] And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats:
Luther-Bibel . 32 und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet,

Tekstuitleg van Mt 25,32 .

  hôsper (zoals)   hôsper (zoals) bij begin van het vers beeld  2de woord gar (want)  houtôs (zo)  estai (zal zijn) i.v.m. de mensenzoon 
1. Mt 12,40 Jona  X
2. Mt 13,40 verzamelen van het onkruid    X bij de voltooiïng van de wereld 
3. Mt 20,28 X + Mensenzoon           
4. Mt 24,27 .   ster  X de komst van de mensenzoon 
5. Mt 24,37 .   Noach X de komst van de mensenzoon 
6. Mt 25,14         

13. hôsper (zoals) .

hôsper (zoals)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
  243 207 36 10   2 2 3 18 1 12 14

hôsper (zoals)  Mt Mc Lc syn.  ev. 
in de syn.   10 : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 . (7) Mt 24,27 , (8) Mt 24,37 . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 .   2 : (1) Lc 17,24 . (2)  Lc 18,11 . 12 : (1) Mt 12,40 // Lc 11,40 . (2) Mt 20,28 // Mc 10,45 // Lc 22,27 . (3) Mt 24,27 // Lc 17,24 . (4) Mt 24,37 // Lc 17,26 . (5) Mt 25,14 // Lc 19,12 . 14

Bij Matteüs : (1) Mt 6,2 . (2) Mt 6,7 . (5) Mt 18,17 . (6) Mt 20,28 (zoals de mensenzoon) . (9) Mt 25,14 . (10) Mt 25,32 (zoals een herder) .
Hôsper (zoals) ... houtôs (zo) : (3) Mt 12,40 . (4) Mt 13,40 .(7) Mt 24,27 . (8) Mt 24,37 . Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een bijbelse situatie (Jona : Mt 12,40 , Noach : Mt 24,37) of een natuurgegeven (tarwe en onkruid : Mt 13,40 , de zonnestraling : Mt 24,27 ) en een aspect van de mensenzoon . Na houtôs (zo) staat de indicatief futurum estai (zal zijn) gevolgd door het onderwerp .
Tien gelijkenissen ! Wellicht niet toevallig in Mt .

Mt 25,33 - Mt 25,33 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:33 kai stèsei ta men probata ek dexiôn autou ta de erifia ex euônumôn  13 et statuet oves quidem a dextris suis hedos autem a sinistris       [33] De schapen zal Hij aan zijn rechterhand opstellen, de bokken aan zijn linkerhand.  [33] de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links.   33 en hij zal de schapen opstellen rechts van hem en de bokjes links.  33. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche. 

Statenvertaling . 33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.
King James Bible . [33] And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
Luther-Bibel . 33 und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken.

Tekstuitleg van Mt 25,33 .

Mt 25,34 - Mt 25,34 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:34 tote erei o basileus tois ek dexiôn autou deute oi eulogèmenoi tou patros mou klèronomèsate tèn ètoimasmenèn umin basileian apo katabolès kosmou   14 tunc dicet rex his qui a dextris eius erunt venite benedicti Patris mei possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi       [34] Dan zal de koning tegen hen die aan zijn rechterhand staan zeggen: “Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt.  [34] Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.  34 Dan zal de Koning zeggen tot die rechts van hem: komt, gezegenden van mijn Vader, beërft het koningschap dat voor u gereed ligt vanaf de grondlegging der wereld!   34. Alors le Roi dira à ceux de droite : «Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde.  

Statenvertaling . 34 Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.
King James Bible . [34] Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:
Luther-Bibel . 34 Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt!

Tekstuitleg van Mt 25,34 .

Mt 25,35 - Mt 25,35 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:35 epeinasa gar kai edôkate moi fagein edipsèsa kai epotisate me xenos èmèn kai sunègagete me 15 esurivi enim et dedistis mihi manducare sitivi et dedistis mihi bibere hospes eram et collexistis me       [35] Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen.   [35] Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,   35 want ik leed honger en ge hebt me te eten gegeven, ik leed dorst en ge hebt me laten drinken, ik was een vreemdeling en ge hebt me in uw samenkomst gebracht  35. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli,  

Statenvertaling . 35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
King James Bible . [35] For I was an hungred, and ye gave me meat: I was thirsty, and ye gave me drink: I was a stranger, and ye took me in:
Luther-Bibel . 35 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.

Tekstuitleg van Mt 25,35 .

Mt 25,36 - Mt 25,36 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:36 gumnos kai periebalete me èsthenèsa kai epeskepsasthe me en fulakè èmèn kai èlthate pros me   16 nudus et operuistis me infirmus et visitastis me in carcere eram et venistis ad me      [36] Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.”  [36] ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”   36 naakt en ge hebt me iets omgeworpen, ik werd ziek en ge hebt naar me omgezien, ik was onder bewaking en ge zijt tot mij gekomen!  36. nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, prisonnier et vous êtes venus me voir. » 

Statenvertaling . 36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
King James Bible . [36] Naked, and ye clothed me: I was sick, and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.
Luther-Bibel . 36 Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen.

Tekstuitleg van Mt 25,36 .

Mt 25,37 - Mt 25,37 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:37 tote apokrithèsontai autô oi dikaioi legontes kurie pote se eidomen peinônta kai ethrepsamen è dipsônta kai epotisamen   17 tunc respondebunt ei iusti dicentes Domine quando te vidimus esurientem et pavimus sitientem et dedimus tibi potum       [37] Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven?   [37] Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven?   37 Dan zullen de rechtvaardigen antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien en u gevoed, of dorstig en u laten drinken?  37. Alors les justes lui répondront : «Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer,  

Statenvertaling . 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
King James Bible . [37] Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, and fed thee? or thirsty, and gave thee drink?
Luther-Bibel . 37 Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken gegeben?

Tekstuitleg van Mt 25,37 .

Mt 25,38 - Mt 25,38 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:38 pote de se eidomen xenon kai sunègagomen è gumnon kai periebalomen  18 quando autem te vidimus hospitem et colleximus te aut nudum et cooperuimus       [38] Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed?  [38] Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed?  38 wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en in de samenkomst gebracht, of naakt en u iets omgeworpen?   38. étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir,  

Statenvertaling . 38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
King James Bible . [38] When saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?
Luther-Bibel . 38 Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt und haben dich gekleidet?

Tekstuitleg van Mt 25,38 .

Mt 25,39 - Mt 25,39 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:39 pote de se eidomen asthenounta è en fulakè kai èlthomen pros se   19 aut quando te vidimus infirmum aut in carcere et venimus ad te      [39] Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar U toe gekomen?”   [39] Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”   39 wanneer hebben we u ziek gezien of onder bewaking en zijn we tot u gekomen?   39. malade ou prisonnier et de venir te voir ?» 

Statenvertaling . 39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
King James Bible . [39] Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
Luther-Bibel . 39 Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?

Tekstuitleg van Mt 25,39 .

Mt 25,40 - Mt 25,40 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:40 kai apokritheis o basileus erei autois amèn legô umin ef oson epoièsate eni toutôn tôn adelfôn mou tôn elachistôn emoi epoièsate   40 et respondens rex dicet illis amen dico vobis quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis mihi fecistis       [40] De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”  [40] En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”   40 En ten antwoord zal de koning tot hen zeggen: zeker is het, zeg ik u: zoveel ge gedaan hebt aan één van dezen, mijn geringste broeders en zusters, hebt ge het mij gedaan!   40. Et le Roi leur fera cette réponse : «En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »  

Statenvertaling . 40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
King James Bible . [40] And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.
Luther-Bibel . 40 Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.

Tekstuitleg van Mt 25,40 .

Mt 25,41 - Mt 25,41 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:41 tote erei kai tois ex euônumôn poreuesthe ap emou | | [oi] | katèramenoi eis to pur to aiônion to ètoimasmenon tô diabolô kai tois aggelois autou   41 tunc dicet et his qui a sinistris erunt discedite a me maledicti in ignem aeternum qui paratus est diabolo et angelis eius      [41] Dan zal Hij zich ook richten tot hen die aan zijn linkerhand staan en tegen hen zal Hij zeggen: “Ga weg van Mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat aangelegd is voor de duivel en zijn engelen.  [41] Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.   41 Dan zal hij ook tot die van links zeggen: gaat heen, weg van mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur dat bereid is voor de duivel en zijn engelen!  41. Alors il dira encore à ceux de gauche : «Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. 

Statenvertaling . 41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
King James Bible . [41] Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:
Luther-Bibel . 41 Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln!

Tekstuitleg van Mt 25,41 .

Mt 25,42 - Mt 25,42 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:42 epeinasa gar kai ouk edôkate moi fagein | [kai] | | edipsèsa kai ouk epotisate me   42 esurivi enim et non dedistis mihi manducare sitivi et non dedistis mihi potum      [42] Want Ik had honger en jullie hebben Me niet te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me niet te drinken gegeven,  [42] Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken.   42 want ik leed honger en ge hebt mij niet te eten gegeven, ik leed dorst en ge hebt mij niet laten drinken,  42. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, 

Statenvertaling . 42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
King James Bible . [42] For I was an hungred, and ye gave me no meat: I was thirsty, and ye gave me no drink:
Luther-Bibel . 42 Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben.

Tekstuitleg van Mt 25,42 .

Mt 25,43 - Mt 25,43 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:43 xenos èmèn kai ou sunègagete me gumnos kai ou periebalete me asthenès kai en fulakè kai ouk epeskepsasthe me   43 hospes eram et non collexistis me nudus et non operuistis me infirmus et in carcere et non visitastis me       [43] Ik was vreemdeling en jullie hebben Me niet opgenomen, Ik was naakt en jullie hebben Me niet gekleed, Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie hebben niet naar Me omgezien.”  [43] Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”  43 ik was een vreemdeling en ge hebt me niet in uw samenkomst gebracht, ik was naakt en ge hebt me niet iets omgeworpen, ziek, onder bewaking, en ge hebt niet naar me omgezien!  43. j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. »  

Statenvertaling . 43 Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.
King James Bible . [43] I was a stranger, and ye took me not in: naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.
Luther-Bibel . 43 Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht.

Tekstuitleg van Mt 25,43 .

Mt 25,44 - Mt 25,44 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:44 tote apokrithèsontai kai autoi legontes kurie pote se eidomen peinônta è dipsônta è xenon è gumnon è asthenè è en fulakè kai ou dièkonèsamen soi   44 tunc respondebunt et ipsi dicentes Domine quando te vidimus esurientem aut sitientem aut hospitem aut nudum aut infirmum vel in carcere et non ministravimus tibi      [44] Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we U niet geholpen?”  [44] Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?”   44 Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: heer, wánneer hebben we u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of onder bewaking, en hebben we u niet onze diensten bewezen?  44. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour : «Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir ?» 

Statenvertaling . 44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
King James Bible . [44] Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungred, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?
Luther-Bibel . 44 Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient?

Tekstuitleg van Mt 25,44 .

Mt 25,45 - Mt 25,45 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:45 tote apokrithèsetai autois legôn amèn legô umin ef oson ouk epoièsate eni toutôn tôn elachistôn oude emoi epoièsate 45 tunc respondebit illis dicens amen dico vobis quamdiu non fecistis uni de minoribus his nec mihi fecistis       [45] Dan zal Hij hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je niet voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij gedaan.”  [45] En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”  45 Dan zal hij hun antwoorden en zeggen zeker is het, zeg ik u: zoveel ge niet hebt gedaan aan een van dezen, de geringsten, hebt ge het niet gedaan aan mij!   45. Alors il leur répondra : «En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. » 

Statenvertaling . 45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.
King James Bible . [45] Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.
Luther-Bibel . 45 Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan.

Tekstuitleg van Mt 25,45 .

Mt 25,46 - Mt 25,46 : 315. Slot van de eschatologische rede (Mt) : Het laatste oordeel : Mt 25,31-46 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- Mt (Matteüs) -- Mt 25 -- Mt 25,31 - Mt 25,32 - Mt 25,33 - Mt 25,34 - Mt 25,35 - Mt 25,36 - Mt 25,37 - Mt 25,38 - Mt 25,39 - Mt 25,40 - Mt 25,41 - Mt 25,42 - Mt 25,43 - Mt 25,44 - Mt 25,45 - Mt 25,46 -
Griekse tekst Vulgaat Synopsis   Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2004) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25:46 kai apeleusontai outoi eis kolasin aiônion oi de dikaioi eis zôèn aiônion   46 et ibunt hii in supplicium aeternum iusti autem in vitam aeternam       [46] Zij zullen naar de eeuwige straf gaan, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.’  [46] Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’  46 Ze zullen weggaan; zij naar de eeuwige straf en de rechtvaardigen naar eeuwig leven!   46. Et ils s'en iront, ceux-ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. » 

Statenvertaling . 46 En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
King James Bible . [46] And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.
Luther-Bibel . 46 Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben.

Tekstuitleg van Mt 25,46 .