NIEUWE TESTAMENT: TAALGEBRUIK N
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,OPGELET : De getallen verwijzen steeds naar het aantal verzen waarin een 'woord' voorkomt . Eenzelfde 'woord' kan echter meerdere malen in hetzelfde vers voorkomen .

  NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
boeknr.  27 40 41 42 43 44 45 - 65 66    
hoofdst.  260 28 16 24 21 28 121 22 68  89 
verzen  7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 

  NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
boeknr.  27 (aantal)   45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65     
hoofdst.  260 121 16  16  13  13  100 21
verzen  7957 2767 433  437  257  149  155  104  95  89  47  113  83  46  25  303  108  105  61  105  13  14  25  2336  431 

N

- naos (tempel) . naos (tempel) . Taalgebruik in het NT : naos (tempel) . Taalgebruik in Mc : naos (tempel) . Taalgebruik in Lc : naos (tempel) .

  naos (tempel)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. mann. enk. naos   21  11  10         
gen. mann. enk. naou   47  35  12         
dat. mann. enk. naô(i)  23  15         
acc. mann. enk. naon   37  24  13     
  totaal 128  85  43    16  16  19   

- nazaret of nazareth (Nazareth) . nazaret of nazareth (Nazareth) . Taalgebruik in het NT : nazaret of nazareth (Nazareth) .

    bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nazareth               
nazaret               
    10    10         

 

- nazarènos (Nazarener) . nazarènos (Nazarener) . Taalgebruik in het NT : nazarènos (Nazarener) . Taalgebruik in Mc : nazarènos (Nazarener) . Taalgebruik in Lc : nazarènos (Nazarener) .

nazarènos (Nazarener)  bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Brieven  Apk  syn.. ev.
nom. enk. nazarènos 1   1   1 : Mc 10,47 .           1 1
voc. mann. enk. nazarène 2   2   1: Mc 1,24 . 1 : Lc 4,34 .         2 2
gen.  enk. nazarènou 2   2   1 : Mc 14,67 . 1 : Lc 24,19 .         2 2
acc.  enk. nazarènon 1   1   1 : Mc 16,6 .           1 1
Totaal   6   6   4 2         6 6

- neaniskos (jongemon, kleine man) . νεανισκος = neaniskos (jongeman, kleine man) . Taalgebruik in de Bijbel : neaniskos (jongemon, kleine man) . Bijbel (11) : (1) Gn 34,19 . (2) Gn 41,12 . (3) Nu 11,27 . (4) Dt 32,25 . (5) Js 62,5 . (6) Spr 20,11 . (7) Tob 7,2 . (8) Jdt 6,16 . (9) Mt 19,20 . (10) Mt 19,22 . (11) Mc 14,51 . Een vorm van νεανισκος = neaniskos in de LXX (110) , in het NT (11) , in Mc (2) : (1) Mc 14,51 . (2) Mc 16,5 .
- acc. mann. enk. νεανισκον = neaniskon van het zelfst. naamw. νεανισκος = neaniskos (jongeman, kleine man, jongeling , nieuweling) . Taalgebruik in de Bijbel : neaniskos (jongemon, kleine man) . Bijbel (7) : (1) Gn 4,23 . (2) Jr 50,44 . (3) Jr 51,22 . (4) Ez 9,6 . (5) Mc 16,5 . (6) Hnd 23,18 . (7) Hnd 23,22 . Een vorm van νεανισκος = neaniskos in de LXX (110) , in het NT (11) , in Mc (2) : (1) Mc 14,51 . (2) Mc 16,5 .


- νεφελη = nefelè (nevel, wolk)

- nefelè (nevel, wolk) . νεφελη = nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in het NT : nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in de LXX : nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in Mc : nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in Lc : nefelè (nevel, wolk) .

  nefelè (nevel, wolk)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. + dat. vr. enk. nefelè(i)  62  54     
gen. vr. enk. nefelès   31  26           
acc. vr. enk. nefelèn  10           
nom. vr. mv. nefelai                     1
gen. vr. mv. nefelôn   19  15             
dat. vr. mv. nefelais   15  13             
acc. vr. mv. nefelas                          
  totaal 152  127  25    13 13 

- nefelè (wolk, nevel) . In tweeënzestig verzen in de bijbel . (1) Gn 9,13 . (2) Gn 9,14 . (3) Gn 9,16 . (4) Ex 16,10 . (5) Ex 19,13 . (6) Ex 19,16 . (7) Ex 24,15 . (8) Ex 24,16 . (9) Ex 34,5 . (10) Ex 40,34 . (11) Ex 40,35 . (12) Ex 40,36 . (13) Ex 40,37 . (14) Ex 40,38 . (15) Lv 16,2 . (16) Nu 9,15 . (16) Nu 9,16 . (17) In acht verzen in het N.T. :

- Gr. nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in de Septuaginta : nefelè (nevel, wolk) . Taalgebruik in het NT : nefelè (nevel, wolk) . Lat. nubis . Fr. la nuée . E. cloud . D. Wolke .


- νεκρος = nekros (dode)

- nekros (dode) .
- νεκρος = nekros (dode) . Taalgebruik in het NT : nekros (dode) . Taalgebruik in de LXX : nekros (dode) . Taalgebruik in Lc : nekros (dode) . Taalgebruik in Hnd : nekros (dode) . Hebr. mth (67) . mwth (123) . L. mori : sterven ; mors , mortis : de dood ; mortuus : dode; cfr. mortuarium : dodenhuisje . Fr. mort . E. dead . D. tot .

nekros (dode) bijbel  OT  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev. ev.
nom. enk. nekros 12 3 9   1 3   1   4 4 4 4
gen. enk. nekrou 8 7 1             1      
dat. enk. nekrôi 7 7                      
acc. enk. nekron 19 16 3         1 2        
nom. mv. nekroi 25 11 14 2   2 1   7 2
gen. mv. nekrôn 82 8 74 7 6 7 6 13 32 3 20  26  26 
dat. mv. nekrois 9 7 2           2        
acc. mv. nekrous 29 13 16 2   1 1 1 9 2
Totaal   191 72 119 11 7 13 8 16 52 12 31 39  39 

nekros (dode) bijbel  OT  NT  Mt  Mc Lc  Joh  syn. ev. Hnd  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b  Apk 
nom. enk. nekros 12 3 9   1 3       1                                                 4
gen. enk. nekrou 8 7 1                                                               1
dat. enk. nekrôi 7 7                                                                  
acc. enk. nekron 19 16 3             1 2                                        
nom. mv. nekroi 25 11 14 2   2 1   7                                         2
gen. mv. nekrôn 82 8 74 7 6 7 6 20  26  13 32 11                        30  3
dat. mv. nekrois 9 7 2               2                                        
acc. mv. nekrous 29 13 16 2   1 1 1 9                             2
Totaal   191 72 119 11 7 13 8 31 39  16 52 14  12                    47  12

 

nekros (dode) bijbel  OT  NT  Mt  Mc Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  Lc   Hnd 
nom. enk. nekros 12 3 9   1 3   1   4 (1) Lc 7,15 . (2) Lc 15,24 . (3) Lc 15,32 .   (1) Hnd 20,9
gen. enk. nekrou 8 7 1             1    
dat. enk. nekrôi 7 . 7                    
acc. enk. nekron 19 16 3         1 2     (1) Hnd 28,6 .  
nom. mv. nekroi 25 11 14 2   2 1   7 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . 2 (1) Lc 7,22 . (2) Lc 10,37 .    
gen. mv. nekrôn 82 8 74 7 : (1) Mt 14,2 . (2) Mt 17,9 . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . 6 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . 7 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . 6 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . 13 32 : 3 (1) Lc 9,7 . (2) Lc 16,30 . (3) Lc 16,31 . (4) Lc 20,35 . (5) Lc 20,38 . (6) Lc 24,5 . (7) Lc 24,46.   (1) Hnd 3,15 . (2) Hnd 4,2 . (3) Hnd 4,10 . (4) Hnd 10,41 . (5) Hnd 10,42 . (6) Hnd 13,30 . (7) Hnd 13,34 . (8) Hnd 17,3 . (9) Hnd 17,31 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 23,6 . (12) Hnd 24,21 . (13) Hnd 26,23 .
dat. mv. nekrois 9 7 2           2      
acc. mv. nekrous 29 13 16 2   1 1 1 9 2 (1) Lc 9,60  (1) Hnd 26,8 .  
Totaal   191 72 119 11 7 13 8 16 52 12    

gen. mv. nekrôn in Hnd

opstanding uit doden : (2) Hnd 4,2 . (10) Hnd 17,32 . (11) Hnd 23,6 . (12) Hnd 24,21 . (13) Hnd 26,23 .
God - deed - opstaan uit doden : (4) Hnd 10,41 . (7) Hnd 13,34 . (8) Hnd 17,3 . (9) Hnd 17,31 .
God wekte 'Jezus' op uit doden :(1) Hnd 3,15 . (3) Hnd 4,10 . (6) Hnd 13,30 .

- νεκρων (= nekrôn: van de doden; bv nw gen mann mv van het bv nw νεκρος = nekros: dode) . Taalgebruik in het NT: nekros (dode). Taalgebruik in de LXX : nekros (dode). NT (79). in 1 Kor (6) : (1) 1 Kor 15,12 . (2) 1 Kor 15,13 . (3) 1 Kor 15,20 . (4) 1 Kor 15,21 . (5) 1 Kor 15,29 . (6) 1 Kor 15,42 .


- nèsos (eiland) . νησος = nèsos (eiland) . Taalgebruik in het NT : nèsos (eiland) . Taalgebruik in de LXX : nèsos (eiland) .


- nèsteuô (vasten) . νηστευω = nèsteuô (vasten) . Taalgebruik in het NT : nèsteuô (vasten) . Taalgebruik in de LXX : nèsteuô (vasten) . Taalgebruik in Mc : nèsteuô (vasten) . Lat. jejunare . Fr. jeûner . Ned. vasten . E. to fast . D. fasten .

    bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  act. ind. praes. 3de pers. mv. nèsteuousin             
  act. part. praes. nom. mann. mv. nèsteuontes                 
  act. inf. pras. nèsteuein                    
                               
  totaal                            

- nèthô (spinnen) . νηθω = nèthô (spinnen) . Taalgebruik in de Bijbel : nèthô (spinnen) . Een vorm van νηθω = nèthô in de LXX (10) , in het NT (2) .
- act. ind. praes. 3de pers. mv. νηθουσιν = nèthousin (zij spinnen) . Bijbel (1) : Mt 6,28 .

- nomikos (wetgeleerde) . nomikos (wetgeleerde) . Taalgebruik in het NT : nomikos (wetgeleerde) . Taalgebruik in Lc : nomikos (wetgeleerde) .

    bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
                               
  nom. mann. enk. nomikos           1                  
                               

- nosfidzô (stelen, roven, toeëigenen) . nosfidzô (stelen, roven, toeëigenen) . Taalgebruik in Tenakh : nosfidzô (stelen, roven, toeëigenen) . Eén van de vertalingen van het Hebr. werkw. mâ`al (bedriegen, zich toeëigenen, ontrouw zijn) . Bijbel (1) : Hnd 5,2 . Een vorm van nosfidzô (stelen, roven, toeëigenen) in het OT (2) , in het NT (3) . Eén van de vertalingen van het Hebr. werkw. mâ`al (bedriegen, zich toeëigenen, ontrouw zijn) . In Joz 7,1 lezen we werkwoordvorm ind. aor. 3de pers. mv. enosfisanto (en zij bedrogen) . Sommige exegeten zien in Hnd 5,2 een verwijzing naar Arkan in Joz 7 .

- nosos (ziekte, kwaal) . νοσος = nosos (ziekte, kwaal) . Taalgebruik in het NT : nosos (ziekte, kwaal) . Taalgebruik in Lc : nosos (ziekte, kwaal) .

  nosos  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
                               
                               
  dat. mann. mv. nosois                
                               
                               

- nun (nu) . νυν = nun (nu) . Taalgebruik in het NT : nun (nu) . Taalgebruik in de LXX : nun (nu) . OT (701) . NT (148) . Mt (4) . Mc (3) . Lc (12) : (1) Lc 1,48 . (2) Lc 2,29 . (3) Lc 5,10 . (4) Lc 6,21 . (5) Lc 6,25 . (6) Lc 11,39 . (7) Lc 12,52 . (8) Lc 16,25 . (9) Lc 19,42 . (10) Lc 22,18 . (11) Lc 22,36 . (12) Lc 22,69 . Joh (28) . Hnd (25) . In de LXX kan νυν = nun de vertaling van 19 verschillende Hebreeuwse woorden zijn .

- απο του νυν = af van nu = vanaf nu . Bijbel = NT (6) : (1) Lc 1,48 . (2) Lc 5,10 . (3) Lc 12,52 . (4) Lc 22,69 . (5) Hnd 18,6 . (6) 2 Kor 5,16 .


- nux (nacht) . νυξ = nux (nacht) . Taalgebruik in het NT : nux (nacht) . Taalgebruik in de LXX : nux (nacht) . Taalgebruik in Lc : nux (nacht) . Taalgebruik in Hnd : nux (nacht) .
- Ned. : nacht . D. : Nacht . E. : night . Fr. : nuit . Gr. : νυξ = nux (nacht) . Taalgebruik in het NT : nux (nacht) . Lat. : nox .

  nux  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
                               
  gen. vr. enk. nuktos  119  87  32  11 
                               

- gen. vr. enk. νυκτος = nuktos van het zelfst. naamw. νυξ = nux (nacht) . Taalgebruik in het NT : nux (nacht) . Taalgebruik in de LXX : nux (nacht) . Taalgebruik in Lc : nux (nacht) . Taalgebruik in Hnd : nux (nacht) . Bijbel (119) . OT (87) . NT (32) . Lc (3) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 5,5 . (3) Lc 18,7 . Een vorm van νυξ = nux (nacht) in de LXX (294) , in het NT (61) , in Lc (7) : (1) Lc 2,8 . (2) Lc 2,37 . (3) Lc 5,5 . (4) Lc 12,20 . (5) Lc 17,34 . (6) Lc 18,7 . (7) Lc 21,37 . In Lc : 4 vormen van νυξ = nux (nacht) in 7 verzen in 6 / 24 hoofdstukken . In Hnd : 5 vormen van νυξ = nux (nacht) in 15 verzen in 10 / 28 hoofdstukken .
- Ned. : nacht . Arabisch : ليلة = nacht (laila) . Taalgebruik in de Qoran : nacht (laila) . D. : Nacht . E. : night . Fr. : nuit . Gr. : νυξ = nux (nacht) . Taalgebruik in het NT : nux (nacht) . לָיְלָה = lajëlâh (nacht) . Taalgebruik in Tenakh : lajëlâh (nacht) . Lat. : nox .