NIEUWE TESTAMENT : TAALGEBRUIK R

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

-
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


OPGELET : De getallen verwijzen steeds naar het aantal verzen waarin een 'woord' voorkomt . Eenzelfde 'woord' kan echter meerdere malen in hetzelfde vers voorkomen .

  N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
boeknr.  27 40 41 42 43 44 45 - 65 66    
hoofdst.  260 28 16 24 21 28 121 22 68  89 
verzen  7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 

  N.T. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
boeknr.  27 (aantal)   45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65     
hoofdst.  260 121 16  16  13  13  100 21
verzen  7957 2767 433  437  257  149  155  104  95  89  47  113  83  46  25  303  108  105  61  105  13  14  25  2336  431 

- rafis (naald) . rafis (naald) . Taalgebruik in het N.T. : rafis (naald) . Taalgebruik in Mc : rafis (naald) .

  rafis  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
                               
  gen. vr. enk. rafidos               2      
                               

- règnumi (breken, openbreken, scheuren) . ρηγνυμι / ρησσω = règnumi / rèssô (breken, openbreken, scheuren) . Taalgebruik in het NT : règnumi (breken, openbreken, scheuren) . Een vorm van ρηγνυμι = règnumi in de LXX (40) , in het NT (7) :

- διαρηγνυμι / διαρησσω = diarrègnumi / diarrèssô (uit elkaan reten , doorbreken) ; pass. scheuren . Zie het werkw. ρηγνυμι / ρησσω = règnumi / rèssô (breken, openbreken, scheuren) . Taalgebruik in het NT : règnumi (breken, openbreken, scheuren) . Een vorm van διαρηγνυμι / διαρησσω = diarrègnumi / diarrèssô


- ρημα = rèma (woord, uitspraak)

- rèma (woord, uitspraak) . ρημα = rèma (woord, uitspraak) . Taalgebruik in het NT : rèma (woord, uitspraak) . Taalgebruik in de LXX : rèma (woord, uitspraak) . Taalgebruik in Mc : rèma . Een vorm van ρημα = rèma in de LXX (548) , in het NT (68) .

  rèma (woord, uitspraak)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  nom. + acc. onz. enk. rèma   292  272  20  2 :     13  13 
  dat. onz. enk. rèmati   23  18               
  nom. + acc. onz. rèmata                              
  gen. onz. mv. rèmatôn                              
                               
  totaal                            

- gen. onz. mv. rèmatôn van het zelfst. naamw. rèma (woord, uitspraak) . Taalgebruik in het NT : rèma (woord, uitspraak) . Taalgebruik in Lc : rèma (woord, uitspraak) . Lc (1) Lc 24,8 . Een vorm van ρημα = rèma (woord, uitspraak) in Lc (18) : (1) Lc 1,37 . (2) Lc 1,38 . (3) Lc 1,65 . (4) Lc 2,15 . (5) Lc 2,17 . (6) Lc 2,19 . (7) Lc 2,29 . (8) Lc 2,50 . (9) Lc 2,51 . (10) Lc 3,2 . (11) Lc 5,5 . (12) Lc 7,1 . (13) Lc 9,45 . (14) Lc 18,34 . (15) Lc 20,26 . (16) Lc 22,61 . (17) Lc 24,8 . (18) Lc 24,11 .

- nom. + acc. onz. enk. ρημα = rèma (woord, uitspraak) . Taalgebruik in het NT : rèma (woord, uitspraak) . Taalgebruik in de LXX : rèma (woord, uitspraak) . Taalgebruik in Mc : rèma (woord, uitspraak) . Bijbel (292) . OT (272) . NT (20) . Gn (20) : (1) Gn 15,1 . (2) Gn 18,14 . (3) Gn 18,25 . (4) Gn 21,11 . (5) Gn 21,12 . (6) Gn 22,16 . (7) Gn 30,31 . (8) Gn 30,34 . (9) Gn 32,20 . (10) Gn 34,14 . (11) Gn 34,19 . (12) Gn 37,11 . (13) Gn 39,9 . (14) Gn 41,28 . (15) Gn 41,32 . (16) Gn 44,2 . (17) Gn 44,7 . (18) Gn 44,17 . (19) Gn 44,18 . (20) Gn 47,30 . Mc (2) : (1) Mc 9,32 . (2) Mc 14,72 . Lc (8) : (1) Lc 1,37 . (2) Lc 1,38 . (3) Lc 2,15 . (4) Lc 2,29 . (5) Lc 2,50 . (6) Lc 3,2 . (7) Lc 9,45 . (8) Lc 18,34 .
Mc (2) : (1) Mc 9,32 . (2) Mc 14,72 . In Mc 9,32 ontkennen de leerlingen het woord van Jezus over zijn lijden , dood en verrijzenis (tweede lijdensvoorzegging) . In Mc 14,72 herinnert Petrus zich bij het hanengekraai het woord dat Jezus tot hem sprak . Petrus had in Mc 14,71 gezegd : ik ken die mens niet waarover je spreekt .

- κατα το ρημα = kata to rèma (volgens het woord) . NT (2) : (1) Lc 1,38 . (2) Lc 2,29 .
- Hebreeuws . כִּדְבַר = kidëbhar (volgens het woord) < prefix kë + zelfst. naamw. דָּובָר = dâbhâr (woord) . Zie : דָבַר = dâbhar (spreken) . Taalgebruik in Tenakh : dâbhar (spreken) . Getalwaarde : daleth = 4 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 26 (2 X 13) OF 206 = 2 X 103 . Structuur : 4 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 8 . Tenakh (44) . Pentateuch (6) : (1) Gn 44,2 . (2) Ex 8,9 . (3) Ex 8,27 . (4) Ex 12,35 . (5) Ex 32,28 . (6) Lv 10,7 .

- dat. onz. enk. ρηματι = rèmati van het zelfst. naamw. ρημα = rèma (woord, uitspraak) . Taalgebruik in het NT : rèma (woord, uitspraak) . Taalgebruik in de LXX : rèma (woord, uitspraak) . LXX (18) : (1) Gn 19,21 . (2) Dt 1,26 . (3) Dt 8,3 . (4) Dt 9,23 . (5) Dt 32,51 . (6) 2 S 12,14 . (7) 1 K 13,18 . (8) Job 29,22 . (9) Da 1,17 . (10) Da 10,12 . (11) Ezr 10,13 . (12) Jdt 2,6 . (13) Sir 4,24 . (14) Sir 39,17 . (15) Sir 41,16. (16) Sir 47,8 . (17) Bar 4,37 . (18) Bar 5,5 . NT (5) : (1) Mt 4,4 . (2) Lc 5,5 . (3) Ef 5,26 . (4) Heb 1,3 . (5) Heb 11,3 . Lc (1) Lc 5,5 . Een vorm van ρημα = rèma (woord, uitspraak) in Lc in 18 verzen : (1) Lc 1,37 . (2) Lc 1,38 . (3) Lc 1,65 . (4) Lc 2,15 . (5) Lc 2,17 . (6) Lc 2,19 . (7) Lc 2,29 . (8) Lc 2,50 . (9) Lc 2,51 . (10) Lc 3,2 . (11) Lc 5,5 . (12) Lc 7,1 . (13) Lc 9,45 . (14) Lc 18,34 . (15) Lc 20,26 . (16) Lc 22,61 . (17) Lc 24,8 . (18) Lc 24,11 .

  rèma (woord, uitspraak)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  dat. onz. enk. rèmati   23  18               
  Totaal       5 2 19 12 14 16   26 38 12 2

- επι τῳ ρηματι = epi tô(i) rèmati (op het woord) . Bijbel (6) : (1) Gn 19,21 . (2) Dt 8,3 (epi panti rèmati) . (3) Job 29,22 (epi de tô(i) rèmati) . (4) Sir 41,16. (5) Mt 4,4 (epi panti rèmati) . (6) Lc 5,5 .


ρίζα (= ritsa: wortel). Lat: rad-ix (radiks). Ned: wo-r-t-l.  

ρίζα (= riza: wortel)  bijbel OT NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
ρίζα (= riza: wortel; zn nom vr enk)  22  15                 
                             

- ruomai (behoeden, beschermen, redden, bevrijden) . ρυομαι = ruomai (behoeden, beschermen, redden, bevrijden) . Taalgebruik in het NT : ruomai (behoeden, beschermen, redden, bevrijden) . Taalgebruik in de LXX : ruomai (behoeden, beschermen, redden, bevrijden) . Een vorm van ρυομαι = ruomai in de LXX (195) , in het NT (16) .

- pass. part. aor. acc. mann. mv. ρυσθεντας = rusthentas (verlost, bevrijd) van het werkw. ρυομαι = ruomai (behoeden, beschermen, redden, bevrijden) . Taalgebruik in het NT : ruomai (behoeden, beschermen, redden, bevrijden) . Taalgebruik in de LXX : ruomai (behoeden, beschermen, redden, bevrijden) . Bijbel (1) : Lc 1,74 . Een vorm van ρυομαι = ruomai in de LXX (195) , in het NT (16) .