NIEUWE TESTAMENT : TAALGEBRUIK

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- zèlos (ijverzucht, afgunst) - zèteô (zoeken) -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
 
 
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA)
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm . WEBLOG : BIJBELLEERHUIS
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
JAARTAL - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , migratie , mystiek , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen -

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven

-
OT : Gn (Genesis ) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


OPGELET : De getallen verwijzen steeds naar het aantal verzen waarin een 'woord' voorkomt . Eenzelfde 'woord' kan echter meerdere malen in hetzelfde vers voorkomen .

  N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
boeknr.  27 40 41 42 43 44 45 - 65 66    
hoofdst.  260 28 16 24 21 28 121 22 68  89 
verzen  7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 

  N.T. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
boeknr.  27 (aantal)   45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65     
hoofdst.  260 121 16  16  13  13  100 21
verzen  7957 2767 433  437  257  149  155  104  95  89  47  113  83  46  25  303  108  105  61  105  13  14  25  2336  431 

Z


- zacharias (Zacharja) . ζαχαριας = zacharias (Zacharja) . Taalgebruik in het NT : zacharias (Zacharja) . Taalgebruik in Lc : zacharias (Zacharja) .

  zacharias  Lc Lc 1 Lc 3 Lc 11 bijbel OT NT Mt Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
nom. mann. enk. zacharias  (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,12 . (3) Lc 1,18 . (4) Lc 1,67 .       21  17               
voc. mann. enk. zacharia   (1) Lc 1,13 .       13  12               
gen. mann. enk. zachariou   (1) Lc 1,40 .   (2) Lc 3,2 .   (3) Lc 11,51 .   15  11             
acc. mann. enk. zacharian   (1) Lc 1,21 . (2) Lc 1,59 .                    
  Totaal  10  55  44  11  10          11  11     

Een vorm van zacharias (Zacharja) in Lc in 10 verzen : (1) Lc 1,5 . (2) Lc 1,12 . (3) Lc 1,13 . (4) Lc 1,18 . (5) Lc 1,21 . (6) Lc 1,40 . (7) Lc 1,59 .   (8) Lc 1,67 .  (9) Lc 3,2 . (10) Lc 11,51 .

JHWH gedenkt . Het geeft de ene pool van het verbond dat gesloten wordt tussen 2 partijen .


- ζαω = zaô (leven, bestaan)

- zaô (leven, bestaan) . ζαω = zaô (leven, bestaan) . Taalgebruik in het NT : zaô (leven, bestaan) . Taalgebruik in de LXX : zaô (leven, bestaan) . Taalgebruik in Lc : zaô (leven, bestaan) .

    bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
                               
  act. ind. fut. 3de pers. enk. zèsetai   68  59         
                               

- act. part. aor. acc. vr. enk. ζωσαν = zôsan (levend) van het werkw. ζαω = zaô (leven, bestaan) . Taalgebruik in het NT : zaô (leven, bestaan) . Taalgebruik in de LXX : zaô (leven, bestaan) . Bijbel (9) : (1) Gn 1,24 . (2) Gn 2,7 . (3) Gn 2,19 . (4) Gn 8,21 . (5) Hnd 9,41 . (6) Rom 12,1 . (7) 1 Kor 15,45 . (8) Heb 10,20 . (9) 1 Pe 1,3 . Een vorm van ζαω = zaô (leven, bestaan) in de LXX (554) , in het NT (140) .


 

- zebedaios (Zebedeüs) . zebedaios (Zebedeüs) . Taalgebruik in het N.T. : zebedaios (Zebedeüs) . Taalgebruik in Mc : zebedaios (Zebedeüs) .

  zebedaios  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  gen. mann. enk. zebedaiou   10    10        10     
  acc. mann. enk. zebedaion                    
                               
                               

 

- zèlos (ijverzucht, afgunst) . Verwijzing : zèlos (ijverzucht, afgunst) .
- zèlou (van ijver) . Genitief mannelijk enkelvoud . In zeven verzen in de bijbel . In vijf verzen in het O.T. . In twee verzen in het N.T. : (1) Hnd 5,17 . (2) Hnd 13,45 .
- zèlôtès (ijveraar, strijder - strijdvaardig, ijverzuchtig) . In negen verzen in de bijbel . In zes verzen in het O.T. , telkens theos zèlôtès : een strijdvaardige God . In drie verzen in het N.T. : (1) Hnd 1,13 . (2) Hnd 22,3 . (3) Gal 1,14 .
- zèlos - Latijn : zelus - (ijver) . In achtentwintig verzen in de bijbel . In twintig verzen in het O.T. . In acht verzen in het N.T.


- zèteô (zoeken) . zèteô (zoeken) . Taalgebruik in het N.T. : zèteô (zoeken) . Taaalgebruik in Lc : zèteô (zoeken) . Hebr. bâqasj . dârasj < midrasj . Ned. zoeken . Lat. quaerere . Fr. chercher (ch / q - r) . E. search . D. suchen . D. zoeken .

zèteô (zoeken) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br Apk syn. ev.
act. ind. praes. 3de pers. enk. zètei 33 23 10 1 1 2 4   2      
act. ind. praes. 1ste pers. enk. zètô  17  13               
act. ind. praes. 2de pers. enk. zèteis  11                 
act. ind. praes. 3de pers. mv. zètousin 12 4 8   2   1   5      
act. ind praes. + imperat. 2de pers. mv.zèteite 27 5 22 3 1 4 10 1 3      
act. inf. praes. zètein 13 11 2 1       1        
act. part. praes. nom. mann. enk. zètôn  20 11 9 1   3 2 1 2      
act. part. praes. nom + acc. onz. enk. zètoun 4 2 2 1   1            
act. part. praes. dat. enk. zètounti  2 1 1 1                
act. part. praes. nom. mv. zètountes  33  23  10         
act. part. praes. gen. mv. zètountôn  11                 
act. ind imperf. 3de pers. enk. ezètèi 22 15 7 1 1 3 1 1        
act. ind. imperf. 3de pers. mv. ezètoun 27 8 18 1 4 5 7 1     10  17 
act. ind. aor. 3de pers. enk. ezètèsen  19  18                 
act. ind. aor. 3de pers. mv. ezètèsan   18                   
act. imperat. aor. 2de pers. mv. zètèsete  6 2 4       4          
                         

 

zèteô (zoeken) Mt  
act. ind. praes. 3de pers. enk. zètei 1 : Mt 18,12 .  
ind p. + imp. 2de p. mv.zèteite 3 : (1) Mt 6,33 . (2) Mt 7,7 . (3) Mt 28,5 .  
inf. pr. zètein 1 : Mt 2,13 .  
part. pr. nom. m. enk. zètôn  1 : Mt 7,8 .  
part. pr. nom + acc. onz. enk. zètoun 1 : Mt 12,43 .  
part. pr. dat. enk. zètounti  1 : Mt 13,45 .  
part. pr. nom. mv. zètountes  4 : (1) Mt 2,20 . (2) Mt 12,46 . (3) Mt 12,47 . (4) Mt 21,46 .  
ind imp. 3de p. enk. ezètèi 1 : Mt 26,16 .  
ind. imp. 3de p. mv. ezètoun 1 : Mt 26,59 .  
  14    

vorm van zèteô (zoeken)   (1) Mt 2,13 (zètein) . (2) Mt 2,20 (zètountes = zoekende) . (3) Mt 6,33 (zèteite = zoekt) . (4) Mt 7,7 (zèteite = zoekt) . (5) Mt 7,8 (zètôn = zoekende) . (6) Mt 12,43 (zètoun = zoekend) . (7) Mt 12,46 (zètountes = zoekende) . (8) Mt 12,47 (zètountes = zoekende) . (9) Mt 13,45 (zètounti = aan de zoekende) . (10) Mt 18,12 (hij zoekt) . (11) Mt 21,46 (zètountes = zoekende) . (12) Mt 26,16 (ezètei = hij zocht) . (13) Mt 26,59 (ezètoun = zij zochten) . (14) Mt 28,5 (zèteite = jullie zoeken) .    

--- ezètoun (zij zochten) . Actief imperfectum 3de persoon meervoud . In zesentwintig verzen in de bijbel . In acht verzen in het O.T. . In achttien verzen in het N.T. . Mt (1) . Mc (4) . Lc (5) . Joh (7) . Hnd (1) . N.T. : : (1) Mt 26,59 . (2) Mc 11,18 . (3) Mc 12,12 . (4) Mc 14,1 . (5) Mc 14,55 . (6) Lc 5,18 . (7) Lc 6,19 . (8) Lc 11,16 . (9) Lc 19,47 . (10) Lc 22,2 . (11) Joh 5,18 . (12) Joh 7,1 . (13) Joh 7,11 . (14) Joh 7,30 . (15) Joh 10,39 . (16) Joh 11,8 . (17) Joh 11,56 . (18) Hnd 17,5 . In 4 verzen in Mc in de imperfectumvorm . In een reeks van vier . De imperfectumvorm om de duur van het zoeken uit te drukken . Telkens zijn hogepriesters erbij betrokken om Jezus te zoeken met het oog om hem te doden .

1. ezètoun (zij zochten) 2. ezètoun (zij zochten) 3. ezètoun (zij zochten)   4. ezètoun (zij zochten)
Mc 11,18 Mc 12,12 Mc 14,1 Mc 14,11 Mc 14,55
kai èkousan (en hoorden het)  kai (en)  kai (en)  kai (en)  
hoi archiereis kai hoi grammateis (de hogepriesters en de schriftgeleerden)       hoi de archiereis kai holon to sunedrion (de hogepriesters echter en heel het sanhedrin 
kai ezètoun (en zij zochten) ezètoun (zij zochten)  ezètoun (zij zochten) hoi archiereis kai hoi grammateis (de hogepriesters en de schriftgeleerden) ezètei (hij zocht) ezètoun kata tou Ièsou marturian (zochten een getuigenis tegen Jezus)
pôs (hoe)   pôs (hoe) pôs (hoe) eis  (om)
auton (hem)  auton (hem)  auton (hem) auton (hem)  
apolesôsin  (zij zouden ombrengen) kratèsai (te overmachtigen) apokteinôsin (zij zouden doden) eukairôs paradoi (op een gunstig moment zou overleveren) to thanatôsai auton (te doden hem) 
284. Jezus in de tempel. Terugkeer naar Betanië : Mc 11,18-19 - Mt 21,14-17 - Lc 19,47-48 - 289. Gelijkenis van de boze wijnbouwers : Mc 12,1-12 - Mt 21,33-46 - Lc 20,9-19 - 317. Complot tegen Jezus : Mc 14,1-2 - Mt 26,1-5 - Lc 22,1-2 -
319. Verraad van Judas : Mc 14,10-11 - Mt 26,14-16 - Lc 22,3-6 - 332. Jezus voor het Sanhedrin : Mc 14,55-64 - Mt 26,59-66 - Lc 22,66-71 -

Bij Matteüs komt het slechts in Mt 26,59 : zij zochten vals getuigenis tegen Jezus opdat zij hem zouden kunnen doden . In vijf verzen bij Lucas , in zeven verzen bij Johannes , in Hnd 17,5 . Bij Marcus (zie Mc 7,1) : (1) Mc 11,18 . (2) Mc 12,12 . (3) Mc 14,1 . (4) Mc 14,55 .


- zôè (leven) . zôè (leven) . Taalgebruik in het N.T. : zôè (leven) . Taalgebruik in Mc : zôè (leven) .

  zôè (leven)  bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
  nom. + dat. vr. enk. zôè(i)   98  71  27      18    14 
  gen. vr. enk. zôès   173  126  47        20  17    17 
  acc. vr. enk. zôèn   109  53  56  20  19    14  34  11 
                               
  totaal                            

- z˘gre˘ (levend gevangen nemen, het leven schenken) . ζωγρεω = zôgreô (levend gevangen nemen, het leven schenken) . Taalgebruik in het NT : z˘gre˘ (levend gevangen nemen, het leven schenken) . Een vorm van ζωγρεω = zôgreô in de LXX (8) : (1) Nu 31,15 . (2) Nu 31,18 . (3) Dt 20,16 . (4) Joz 2,13 . (5) Joz 6,25 . (6) Joz 9,26 . (7) 2 S 8,2 . (8) 2 Kr 25,12 . In 7 verzen is het de vertaling van het Hebreeuwse werkw. חָיַה = châjah (leven, blijven leven) . Taalgebruik in Tenakh : châjah (leven, blijven leven) . Getalwaarde : chet = 8 , jod = 10 , he = 5 ; totaal : 23 . Structuur : 8 - 1 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . Een vorm van ζωγρεω = zôgreô in het NT (2) : (1) Lc 5,10 . (2) 2 Tim 2,26 .

- act. part. praes. nom. mann. enk. = zôgrôn (levend vangende) van het werkw. ζωγρεω = zôgreô (levend gevangen nemen, het leven schenken) . Taalgebruik in het NT : zôgreô (levend gevangen nemen, het leven schenken) . Bijbel (1) : Lc 5,10 . Een vorm van ζωγρεω = zôgreô in de LXX (8) : (1) Nu 31,15 . (2) Nu 31,18 . (3) Dt 20,16 . (4) Joz 2,13 . (5) Joz 6,25 . (6) Joz 9,26 . (7) 2 S 8,2 . (8) 2 Kr 25,12 . In 7 verzen is het de vertaling van het Hebreeuwse werkw. חָיַה = châjah (leven, blijven leven) . Taalgebruik in Tenakh : châjah (leven, blijven leven) . Getalwaarde : chet = 8 , jod = 10 , he = 5 ; totaal : 23 . Structuur : 8 - 1 - 5 . De som van de elementen is telkens 5 . Een vorm van ζωγρεω = zôgreô in het NT (2) : (1) Lc 5,10 . (2) 2 Tim 2,26 .