EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIERS 1 - 1 Kor 1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -
- 1 Kor 1,1-3 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,10-17 -- 1 Kor 1,18-2,5 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- Sôsthenès (Sostenes) -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het NT : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

OVERZICHT 1 Kor - TAALGEBRUIK 1 Kor - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR 1 Kor .

Overzicht : - 1 Kor 1 - 1 Kor 2 - 1 Kor 3 - 1 Kor 4 - 1 Kor 5 - 1 Kor 6 - 1 Kor 7 - 1 Kor 8 - 1 Kor 9 - 1 Kor 10 - 1 Kor 11 - 1 Kor 12 - 1 Kor 13 - 1 Kor 14 - 1 Kor 15 - 1 Kor 16 -

- 1 Kor 1,1-3 : Schrijver , lezers , groet .
- 1 Kor 1,4-9 : Dankzegging .
- 1 Kor 1,10-17 :
- 1 Kor 1,18-2,5 :

Uitleg vers per vers : - 1 Kor 1,1 - 1 Kor 1,2 - 1 Kor 1,3 - 1 Kor 1,4 - 1 Kor 1,5 - 1 Kor 1,6 - 1 Kor 1,7 - 1 Kor 1,8 - 1 Kor 1,9 - 1 Kor 1,10 - 1 Kor 1,11 - 1 Kor 1,12 - 1 Kor 1,13 - 1 Kor 1,14 - 1 Kor 1,15 - 1 Kor 1,16 - 1 Kor 1,17 - 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -

  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
                                 

1 Kor 1,1-3 . Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,1-3 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,10-17 -- 1 Kor 1,18-2,5 -- 1 Kor 1,1 - 1 Kor 1,2 - 1 Kor 1,3 -

Tweede lezing I Korintiërs 1,1-3
Begin van de brief van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en onze broeder Sóstenes aan de kerk Gods te Korinte, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

1 Kor 1,1 - 1 Kor 1,1 : Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,1-3 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,10-17 -- 1 Kor 1,18-2,5 -- 1 Kor 1,1 - 1 Kor 1,2 - 1 Kor 1,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
1 paulos kl�tos apostolos christou i�sou dia thel�matos theou, kai s�sthen�s o adelfos,  1 Paulus vocatus apostolus Christi Iesu per voluntatem Dei et Sosthenes frater    1 Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van God, en Sosthenes, de broeder,  [1] Van * Paulus, door de wil van God geroepen tot apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Sostenes*  [1] Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes.   1 � Paulus, door Gods wil geroepen afgezant van Christus Jezus, en Sostenes, de broeder,   1. Paul, appel� � �tre ap�tre du Christ J�sus par la volont� de Dieu, et Sosth�ne, le fr�re,  

King James Bible . [1] Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,
Luther-Bibel . 1 Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Sosthenes, unser Bruder,

Tekstuitleg van 1 Kor 1,1 .

  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb 1 Pe 2 Pe P.  A.b 
vers  Rom 1,1 .   1 Kor 1,1 2 Kor 1,1 .   Gal 1,1 Ef 1,1 Ef 1,1 Kol 1,1 1 Tes 1,1 2 Tes 1,1 1 Tim 1,1 .   2 Tim 1,1 .   Tit 1,1   Film 1,1 .     1 Pe 1,1  2 Pe 3,15  14 
paulos (Paulus) / (Sumeôn) Petros (Simon) Petrus + T.    (X) X  13 
doulos (dienaar)         douloi                  doulos kai (dienaar en) 
Christou Ièsou (van Ch. .J.)                      (theou : van God)           
klètos (geroepen)                     (+ de)            
apostolos (apostel)        desmos (gevangene)    9 (10) 
Christou Ièsou of Ièsou Christou              
dia thelèmatos theou (door de wil van God)    (x)                     

1. paulos (Paulus) . Verwijzing : paulos (Paulus) . Paulos (Paulus) staat in dertien van de veertien brieven , die aan Paulus worden toegeschreven , aan het begin van de brief . Hiermee wordt de afzender van de brief aangeduid .
Er is verscheidenheid in de gemeente van Korinte ; sommigen zijn van de strekking van Paulus , anderen van Apollos , nog anderen van Kefas en nog anderen van Christus . Deze verscheidenheid dreigt op verdeeldheid uit te draaien . In die contekst wordt de naam Paulus vermeld . In 1 Kor 1,13 gaat Paulus naar de kern van de zaak : de kruisdood van Christus voor ons . Met de kruisdood van Christus wordt het doopsel verbonden : het is een sterven en verrijzen op symbolische wijze . Het doopsel gebeurt in de naam van Jezus Christus . De dopeling sterft met Christus om met Hem te verrijzen . Een kandidaat-dopeling wordt door iemand gedoopt , waardoor een zekere band ontstaat tussen de dopeling en de doper , maar de kandidaat-dopeling wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus . Met Hem wordt een relatie aangegaan . In 1 Kor 3 verduidelijkt Paulus dat Paulos en Apollos dienaren van God zijn met een verschillende bijdrage tot de gemeente .

paulos  NT Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 2 Pe P. A. b.
nom. enk. paulos   79  55  24  1 : Rom 1,1 . 4 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,5 . (4) 1 Kor 3,22 . 2 : (1) 2 Kor 1,1 . (2) 2 Kor 10,1 . 2 : (1) Gal 1,1 . (2) Gal 5,2 . 2  : (1)Ef 1,1 . (2) Ef 3,1 . 1 : Fil 1,1 . 2  : (1) Kol 1,1 . (2) Kol 1,23 . 2  : (1) 1 Tes 1,1 . (2) 1 Tes 2,18 . 1  : 2 Tes 1,1 . 1  : 1 Tim 1,1 . 1  : 2 Tim 1,1 . 1 :   Tit 1,1 . 3 : (1) Film 1,1 . (2) Film 1,9 . (3) Film 1,19. 1 : 2 Pe 3,15 . 23 
gen. enk. paulou  30  24   4 : (1) 1 Kor 1,12 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,4 . (4) 1 Kor 16,21 .         1 : Kol 4,18 .   1 : 2 Tes 3,17 .            
totaal  158  128  30  29 

2. klètos (geroepen) . Verwijzing : klètos (geroepen) . Vergelijk het werkwoord kale� (roepen) , verwant het het Hebreeuwse qärä (roepen) ?

klètos (geroepen) bijbel  OT.  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev. P. A. b.
nom. enk. klètos 2   2           2 : (1) Rom 1,1 . (2) 1 Kor 1,1 .        
nom. mv. klètoi 6 3 3 1 : Mt 22,14 .         1 : Rom 1,6 . 1 1  
dat. mv. klètois 5             5 : (1) Rom 1,7 . (2) Rom 8,28 . (3) 1 Kor 1,2 . (4) 1 Kor 1,24 .       1
Totaal   14 4 10 1         8 1 1 1

Een vorm van klètos (geroepen) komt in het NT slechts in twee brieven van Paulus voor : Rom (4) : (1) Rom 1,1 . (2) Rom 1,6 . (3) Rom 1,7 . (4) Rom 8,28 . 1 Kor (3) : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,2 . (3) 1 Kor 1,24 . In Rom 1,1 en 1 Kor 1,1 komt het onmiddellijk na Paulos (Paulus) en apostolos (apostel) . Het duidt de apostel aan , die geroepen is . Het zou kunnen dat Paulus zijn roeping als apostel beklemtoont omdat het door sommigen in Korinte in vraag wordt gesteld .

3. apostolos (apostel) . Verwijzing : apostolos (apostel) . Paulus is de afzender van de brief . Men zou apo- stolos ook als af-zender kunnen vertalen . Maar die betekenis is te mager . Hij is meer . Hij is apostel of afzender van Christus Jezus . Hij is de gezondene door Christus Jezus . En er is nog meer . Hij is dat door de wil van God . Paulus heeft dus niet alleen een mandaat van Christus Jezus , maar ook een mandaat van God .

apostolos (apostel)   NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Heb 1 Pe 2 Pe Jud  P..  A. b.. 
nom. mann. enk. apostolos  18  17  2 : (1) Rom 1,1 . (2) Rom 11,13 .   4 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 9,1 . (3) 1 Kor 9,2 . (4) 1 Kor 15,9 .   1 : (1) 2 Kor 1,1 .   (1) Gal 1,1 .   (1)Ef 1,1 .     (1) Kol 1,1   2 : (1) 1 Tim 1,1 . (2) 1 Tim 2,7  2  : (1) 2 Tim 1,1 . (2) 2 Tim 1,11  1 :   Tit 1,1 .   (1) 1 Pe 1,1 .   (1) 2 Pe 1,1 .     15 
totaal 80  39  10  35 

In negen van de veertien brieven van Paulus wordt apostolos (apostel) in het eerste vers vermeld . Niet in Fil (Paulus samen met Timoteüs) , 1 Tes (Paulus , samen met Silvanus en Timoteüs) , 2 Tes (Paulus , samen met Silvanus en Timoteüs) , Film en Heb . In Heb was Paulus al niet vermeld . In 1 Pe en 2 Pe wordt eveneens apostolos vermeld bij de naam Petros (Petrus) .
Paulus is ervan overtuigd dat hij door Christus Jezus is geroepen om 'apostel van de heidenen' te zijn . De andere apostelen zouden geroepen zijn om onder de joden te werken .

4. christou (van Christus) . Verwijzing : christos (Christus) .

Christos  bijbel  OT.  NT  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud   
nom. Christos 118 8 110 73 14 18 2 9 6 4 4   1 3       6   2 1 3        

voc. Christe

1   1                                              
gen. Christou 251 11 240 214 27 24 30 15 20 17 11 6 7 8 5 4 4 6 2 14 6 2 2   4  
dat. Christô(i) 107 5 102 102 16  12  16  11               
acc. Christon 78 14 64 43                  
totaal 555 38 517 432 65  61  44  36  46  37  25  10  10  14  13  12  21     

Christos  1 Kor  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
nom. Christos 18                

voc. Christe

                                 
gen. Christou 24 10           
dat. Christô(i) 12                       
acc. Christon                    
totaal 61  17      15 

Christos 1 Kor 1 1 Kor  1 Kor 1
nom. Christos 18 2 : (1) 1 Kor 1,13 . (2) 1 Kor 1,17 .

voc. Christe

   
gen. Christou 24 10 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,2 . (3) 1 Kor 1,3 . (4) 1 Kor 1,6 . (5) 1 Kor 1,7 . (6) 1 Kor 1,8 . (7) 1 Kor 1,9 . (8) 1 Kor 1,10 . (9) 1 Kor 1,12 . (10) 1 Kor 1,17 .
dat. Christô(i) 12  3 : (1) 1 Kor 1,2 . (2) 1 Kor 1,4 . (3) 1 Kor 1,30 .
acc. Christon 2 : (1) 1 Kor 1,23 . (2) 1 Kor 1,24.
totaal 61  17 

5.

3. - 5. apostolos Christou Ièsou of apostolos Ièsou Christou . Zoals reeds gezegd zijn er negen brieven van Paulus die apostolos (apostel) in het eerste vers van de brief hebben als nadere omschrijving van Paulos (Paulus) . In de twee brieven van Petrus is dat als nadere omschrijving van Petros (Petrus) . In negen van de elf verzen wordt apostolos gevolgd door Christou Ièsou (van Christus Jezus) of Ièsou Christou (van Jezus Christus) . Niet in Rom en in Gal . Van deze negen verzen zijn er zeven waarin de uitdrukking apostolos Christou Ièsou of apostolos Ièsou Christou onmiddellijk volgt op Paulos (Paulus) . Niet in 1 Kor , Tit en 2 Pe .

6. dia (door) . Verwijzing : dia (door) . L. per . Fr. par .

dia (door)  bijbel OT. NT Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul.   Ap. br.  
dia  1419  938  481  248  58  24  29  11  19  10  36  11  225  23 
di'  310 174 136 99 18 11 11 8 1 3 5 2 2 1 3 1   19   7 5 2       85  14 
totaal  1729 1112 617 347 76 35 40 19 20 13 13 9 8 6 9 3 4 55 2 18 7 5 2 2 1 310  37 

dia (door)  1 Kor  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
dia  24         
di'  11              
totaal  35  

- dia (door) . In drie verzen in 1 Kor 1 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,10 . (3) 1 Kor 1,21 .
- di' (door) . In één vers in 1 Kor : (1) 1 Kor 1,9 .

7. thelèmatos (door de wil)  . Verwijzing : thelèma (wil) . Vergelijk : L. volun-tas . F. : volonté . Gr. thel� (willen, vouloir) . L. velle .

thelèma (wil)  bijbel  OT.  NT  ev. Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Kol  1 Tes  2 Tim Heb P.  A.b 
nom. + acc. enk. thelèma 60 23 37 16 18 2 : (1) Rom 2,18 . (2) Rom 12,2 . 1 : 1 Kor 16,12 .   1 : Gal 1,4 . 2 : (1) Ef 5,17 . (2) Ef 6,6 .   2 : (1) 1 Tes 4,3 . (2) 1 Tes 5,18 . 1 : 2 Tim 2,26 . 4 : (1) Heb 10,7 . (2) Heb 10,9 . (3) Heb 10,36 . (4) Heb 13,21 . 13 
gen. enk.  thelèmatos 16 3 13 1 12 1 : Rom 15,32 . 2 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 7,37 . 2 : (1) 2 Kor 1,1 . (2) 2 Kor 8,5 .   4 : (1) Ef 1,1 . (2) Ef 1,5 . (3) Ef 1,9 . (4) Ef 1,11 . 2 : (1) Kol 1,1 . (2) Kol 1,9 .   1 : 2 Tim 1,1 .   12   
dat.  enk. thelèmati 10 4 6 1 5 1 : Rom 1,10 .         1 : Kol 4,12 .     1 : Heb 10,10 .
Totaal   86 30 56 18 35 28 

8. theou (van God) . Verwijzing : theos (God) . Vergelijk : L. deus , Fr. dieu . De vloek dju .

theos (God)  bijbel  OT.  NT  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul. Ap. br.
nom. enk. theos 1686  1399  287  163  32  30  18    22  11        143 20
gen. enk.  theou 1517  876  641  360   71  46  33  15  20  10  14  15  15  29  20  29  293 67
dat.  enk. theô(i) 433  279  154  110  27  14  12        97  13 
acc.  enk. theon 496  354  142  62  14              43 19
Totaal   4132  2908  1224  695 144  93  70   30  31  23  20  35  17  21  13  12  65  15  36  52  4 576  119 

theos (God) 1 Kor bijbel  OT.  NT  ev. Br. 1 Kor  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16 Paul. Ap. br.
nom. enk. theos 1686  1399  287  46 163  30        143 20
gen. enk.  theou 1517  876  641  172 360   46  10          293 67
dat.  enk. theô(i) 433  279  154  18 110  14                97  13 
acc.  enk. theon 496  354  142  45 62                            43 19
Totaal   4132  2908  1224  281 695 93  18  10      576  119 

theos (God) 1 Kor 1 Kor  1 Kor 1 Paul.
nom. enk. theos 30  5 : (1) 1 Kor 1,9 . (2) 1 Kor 1,20 . (3) 1 Kor 1,21 . (4) 1 Kor 1,27 . (5) 1 Kor 1,28 . 143
gen. enk.  theou 46  10 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,2 . (3) 1 Kor 1,3 . (4) 1 Kor 1,4 . (5) 1 Kor 1,18 . (6) 1 Kor 1,21 . (7) 1 Kor 1,24 . (8) 1 Kor 1,25 . (9) 1 Kor 1,29 . (10) 1 Kor 1,30 . 293
dat.  enk. theô(i) 14  2 : (1) 1 Kor 1,4 . (2) 1 Kor 1,14 . 97 
acc.  enk. theon 1 : 1 Kor 1,21 43
Totaal   93  18  576 

thelèma (wil)  NT  ev. Br.  Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Kol  1 Tes  2 Tim Heb 1 Pe 1 Joh P.  A.b 
thelèmatos (tou) theou 7   7 1 : Rom 15,32 . 1 : 1 Kor 1,1 . 2 : (1) 2 Kor 1,1 . (2) 2 Kor 8,5   1 : Ef 1,1 . 1 : Kol 1,1 .   1 : 2 Tim 1,1       7  
Totaal   23 4 19 3 1 2 1 2 2 2 1 1 3 1 15 4

De zeven verzen waarin thelèmatos theou (van de wil van God) in het NT voorkomt , staat telkens na het voorzetsel dia (door) en slechts in deze zeven verzen in de brieven van Paulus .

6. - 8.

θελημα (= thelèma: wil). NT  Br  Rom 1 Kor  2 Kor  Ef  Kol  2 Tim P Ab 
θεληματος θεου (= thelèmatos theou: van de wil van God). 7 7 1: Rom 15,32 1: 1 Kor 1,1. 2: (1) 2 Kor 1,1. (2) 2 Kor 8,5. 1: Ef 1,1. 1: Kol 1,1. 1: 2 Tim 1,1 7  
δια θεληματος θεου (= dia thelèmatos theou: door de wil van God). 5   1: 1 Kor 1,1. 2: (1) 2 Kor 1,1. 1: Ef 1,1. 1: Kol 1,1. 1: 2 Tim 1,1 5  

9. kai (en) . Verwijzing : kai (en) . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. : waw (verbindingshaak) . L. : et . Fr. : et . N. : en . E. : and .

kai (en)  bijbel OT. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev. 
verzen      7957 1071 678 1151 879 1007 2767 404 2900  3779 
kai (en)   26980  21867  5113  705  555  822  530  660  1470  371  2082  2612 
verschil     2844 366 123 329 349 347 1297 33 818 1167

  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
kai (en)   15  10  22  15  18  13  19  31 

10. Sôsthenès (Sostenes) . Verwijzing : Sôsthenès (Sostenes) . In Hnd 18,17 wordt hij beschreven als de synagogebestuurder te Korinte die voor de ogen van de proconsul Gallio door de joden afgeranseld wordt . In 1 Kor 1,1 is hij mede-auteur van de brief aan de Korintiërs .

1 Kor 1,2 - 1 Kor 1,2 : Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,1-3 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,10-17 -- 1 Kor 1,18-2,5 -- 1 Kor 1,1 - 1 Kor 1,2 - 1 Kor 1,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ ous� en korinth�, �giasmenois en christ� i�sou, kl�tois agiois, sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou �m�n i�sou christou en panti top�, aut�n kai �m�n:  2 ecclesiae Dei quae est Corinthi sanctificatis in Christo Iesu vocatis sanctis cum omnibus qui invocant nomen Domini nostri Iesu Christi in omni loco ipsorum et nostro    2 Aan de Gemeente Gods, die te Korinthe is, den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen, met allen, die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere;   [2] aan de gemeente van God te Korinte, aan hen die*, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze.   [2] Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons.  2 aan de gemeente van God die is in Korinte, geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, samen met allen die de naam aanroepen van onze Heer Jezus Christus, in elk oord, van hen en van ons:  2. � l'�glise de Dieu �tablie � Corinthe, � ceux qui ont �t� sanctifi�s dans le Christ J�sus, appel�s � �tre saints avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de J�sus Christ, notre Seigneur, le leur et le n�tre ; 

King James Bible . [2] Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours:
Luther-Bibel . 2 an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unsres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns:

Tekstuitleg van 1 Kor 1,2. Na de afzender in 1 Kor 1,1 komt de geadresseerde in 1 Kor 1,2 .

1 Kor 1,2.2. ἐκκλησίᾳ (= ekklèsia: kerk; zn dat vr enk; < ek-klè-sia: zie het wkw καλεω = kaleô: roepen, noemen; de geroepene uit). Verwijzing : ekklèsia (kerk). Hebr. qâhal . Fr. église .

ekklèsia (kerk) Br.  
nom. + dat. enk. ekklèsia (i) 26 1 Kor (12) . (13) 2 Kor 1,1 . (14) Ef 1,22 . (15) Ef 3,21 . (16) Ef 5,24 . (17) Fil 4,15 . (18) Kol 1,24 . (19) Kol 4,16 . (20) 1 Tes 1,1 . (21) 2 Tes 1,1 . (22) 1 Tim 3,15 . (23) 1 Tim 5,16 . (24) Film 1,2 . (25) Heb 12,23 . (26) 3 Joh 1,9 .

1 Kor 1,2.9. ἡγιασμένοις (= hègiasmenois: aan de geheiligden; wkw pass part perf dat mann mv van het wkw ἁγιαζω = hagiazô: heiligen)

1 Kor 1,2.13. κλητοῖς (= klètois: aan de geroepenen; bv nw dat mann mv van het bv nw κλητος: geroepen; zie het wkw καλεω = kaleô: roepen, noemen; zie ook ἐκκλησία = ekklèsia: kerk; zn nom vr enk; < ek-klè-sia). Verwijzing : klètos (geroepen) .

klètos (geroepen) bijbel  OT.  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br.  Apk  syn. ev. P. A. b.
nom. enk. klètos 2   2           2 : (1) Rom 1,1 . (2) 1 Kor 1,1 .        
nom. mv. klètoi 6 3 3 1 : Mt 22,14 .         1 : Rom 1,6 . 1 1  
dat. mv. klètois 5             5 : (1) Rom 1,7 . (2) Rom 8,28 . (3) 1 Kor 1,2 . (4) 1 Kor 1,24 .       1
acc. mv. klètous 1 1                        
Totaal   14 4 10 1         8 1 1 1

Een vorm van klètos (geroepen) komt in het NT slechts in twee brieven van Paulus voor: Rom (4): (1) Rom 1,1 . (2) Rom 1,6 . (3) Rom 1,7 . (4) Rom 8,28 . 1 Kor (3) : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,2 . (3) 1 Kor 1,24 . In Rom 1,1 en 1 Kor 1,1 komt het onmiddellijk na Paulos (Paulus) en apostolos (apostel) . Het duidt de apostel aan , die geroepen is . In deze twee brieven wordt paulos (Paulos) klètos apostolos (geroepen apostel) genoemd en worden de geadresseerden klètois hagiois (aan de geroepen heiligen) genoemd .

14.

hagios (heilig) bijbel  OT.  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
dat. mann. + onz. mv. hagiois 40 21 19         1 17 : (1) . (2) . (3) . (4) . (5) . (6) . (7) . (8) . (9) . (10) . (11) . (12) . (13) . (14) . (15) . (16) . (17) . 1    
Totaal   828 631 197 8 6 18 3 50 97 15 31 34

 

1 Kor 1,3 - 1 Kor 1,3 : Schrijver , lezers , groet - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,1-3 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,10-17 -- 1 Kor 1,18-2,5 -- 1 Kor 1,1 - 1 Kor 1,2 - 1 Kor 1,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
3 charis umin kai eir�n� apo theou patros �m�n kai kuriou i�sou christou.  3 gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo     3 Genade zij u en vrede van God onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.   [3] Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!  [3] Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.  3 genade met u en vrede, van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus!  3. � vous gr�ce et paix de par Dieu, notre P�re, et le Seigneur J�sus Christ ! 

King James Bible . [3] Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
Luther-Bibel . 3 Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

Tekstuitleg van 1 Kor 1,3 .

1 Kor 1,3.1. nom. vr. enk. charis (genade, gratie) . Taalgebruik in het NT : charis (genade, gratie) . Taalgebruik in de LXX : charis (genade, gratie) . Begin van een groet . ch - r : L. gratia . Fr. grâce . Vertaling : gratie , genade , char-me , bevalligheid . We zouden groeten : aangenaam . Verwante woorden : eucharisteô (danken) . 1 Kor (4) : (1) 1 Kor 1,3 . (2) 1 Kor 15,10 . (3) 1 Kor 15,57 . (4) 1 Kor 16,23 . Een vorm van charis (genade, gratie) in de LXX (164) , in het NT (155) , in 1 Kor (10) . charis (genade, gratie) is in de LXX de vertaling van 8 verschillende Hebreeuwse woorden .

charis (genade) bijbel  OT  NT  Mt 

Mc 

Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev.
nom. charis 78 20 58 0 0 4 1 1 50 2

charis (genade) bijbel  OT  NT  ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  Paul Ap.
nom. charis 78 20 58 50         45 

1 Kor 1,3.2. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. waw (verbindingshaak) . Lat. et . Fr. et . N. en . E. and . D. und . 1 Kor (199) . 1 Kor 1 (15) : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,2 . (3) 1 Kor 1,3 . (4) 1 Kor 1,5 . (5) 1 Kor 1,8 . (6) 1 Kor 1,10 . (7) 1 Kor 1,14 . (8) 1 Kor 1,16 . (9) 1 Kor 1,19 . (10) 1 Kor 1,22 . (11) 1 Kor 1,24 . (12) 1 Kor 1,25 . (13) 1 Kor 1,27 . (14) 1 Kor 1,28 . (15) 1 Kor 1,30 .

1 Kor 1,3.3. nom. vr. enk. eirènè (vrede) . Taalgebruik in het NT : eirènè (vrede) . Taalgebruik in de LXX : eirènè (vrede) . Hebr. sjâlôm (vrede) . Taalgebruik in Tenakh : sjâlôm (vrede) . Lat. pax . Fr. paix . E. peace . Ned. vrede . D. Friede . Een vorm van eirènè (vrede) in de LXX (294) , in het NT (91) , in 1 Kor (4) .

eirènè (vrede) bijbel OT NT syn. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb
nom. + dat.vr. enk. eirènè(i) 151  105  46  10  25  4 : (1) Rom 1,7 . (2) Rom 2,10 . (3) Rom 8,6 . (4) Rom 14,17 . 3 : (1) 1 Kor 1,3 . (2) 1 Kor 7,15 . (3) 1 Kor 16,11 . 1 : 2 Kor 1,2 . 3 : (1) Gal 1,3 . (2) Gal 5,22 . (3) Gal 6,16 . 3 : (1) Ef 1,2 . (2) Ef 2,14 . (3) Ef 6,23 . 2 : (1) Fil 1,2 . (2) Fil 4,7 . 2 : (1) Kol 1,2 . (2) Kol 3,15 . 2 : (1) 1 Tes 1,1 . (2) 1 Tes 5,3 . 1 : 2 Tes 1,2 . 1 : 1 Tim 1,2 . 1 : 2 Tim 1,2 . 1 : Tit 1,4 . 1 : Film3 .  

1 Kor 1,3.9. kai (en) . Taalgebruik : kai (en) in NT . Taalgebruik : kai (en) in de LXX . Nevenschikkend voegwoord . Hebr. waw (verbindingshaak) . Lat. et . Fr. et . N. en . E. and . D. und . 1 Kor (199) . 1 Kor 1 (15) : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,2 . (3) 1 Kor 1,3 . (4) 1 Kor 1,5 . (5) 1 Kor 1,8 . (6) 1 Kor 1,10 . (7) 1 Kor 1,14 . (8) 1 Kor 1,16 . (9) 1 Kor 1,19 . (10) 1 Kor 1,22 . (11) 1 Kor 1,24 . (12) 1 Kor 1,25 . (13) 1 Kor 1,27 . (14) 1 Kor 1,28 . (15) 1 Kor 1,30 .

1 Kor 1,3.12. nom. mann. enk. christou van het zelfst. naamw. christos (gezalfde, Christus) . Taalgebruik in het NT : christos (Christus) . Taalgebruik in de LXX : christos (Christus) . Hebr. mâsjîach (Messias , gezalfde) , in het Grieks christos (Christus) . Zie het werkw. mâsjach (zalven) . Taalgebruik in Tenach : mâsjach (zalven) . 1 Kor (24) . 1 Kor 1 (10) : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,2 . (3) 1 Kor 1,3 . (4) 1 Kor 1,6 . (5) 1 Kor 1,7 . (6) 1 Kor 1,8 . (7) 1 Kor 1,9 . (8) 1 Kor 1,10 . (9) 1 Kor 1,12 . (10) 1 Kor 1,17 . Een vorm van christos (gezalfde, Christus) in de LXX (50) , in het NT (529) , in 1 Kor (62) .

Christos  bijbel  OT  NT  syn. ev. Hnd  Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud 
gen. Christou 251 11 240 7 8 11 214 27 24 30 15 20 17 11 6 7 8 5 4 4 6 2 14 6 2 2   4

- charis humin kai eirènè (genade zij u en vrede) . In dertien verzen in het NT . In tien verzen van de 'Paulusbrieven' gevolgd door apo Theou patros hèmôn kai Kuriou Ièsou Christou (vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus) . Een variante in Gal 1,3 . (1) Rom 1,7 . (2) 1 Kor 1,3 . (3) 2 Kor 1,2 . (4) Gal 1,3 . (5) Ef 1,2 . (6)

1. - 12. charis humin kai eirènè apo Theou patros hèmôn kai apo kuriou Ièsou Christou (Genade zij u en vrede vanwege God onze vader en vanwege onze Heer Jezus Christus) . In tien verzen in de brieven van Paulus : (1) Rom 1,7 . (2) 1 Kor 1,3 . (3) 2 Kor 1,2 . (4) Gal 1,3 . (5) Ef 1,2 . (6) Fil 1,2 . (7) Kol 1,2 . (8) 1 Tes 1,1 . (9) 2 Tes 1,2 . (10) Film3 . Met deze begroeting opent Paulus een brief . In de pastorale brieven vinden we een variante van deze formulering : (1) 1 Tim 1,2 . (2) 2 Tim 1,2 . (3) Tit 1,4 .

1 Kor 1,4-9 . Dankzegging . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,4 - 1 Kor 1,5 - 1 Kor 1,6 - 1 Kor 1,7 - 1 Kor 1,8 - 1 Kor 1,9 -

1 Kor 1,4 - 1 Kor 1,4 : Dankzegging . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,4 - 1 Kor 1,5 - 1 Kor 1,6 - 1 Kor 1,7 - 1 Kor 1,8 - 1 Kor 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
4eucharist� t� the� mou pantote peri um�n epi t� chariti tou theou t� dotheis� umin en christ� i�sou,  4 gratias ago Deo meo semper pro vobis in gratia Dei quae data est vobis in Christo Iesu     4 Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus;  [4] Steeds weer zeg ik mijn* God dank voor zijn genade, die u in Christus Jezus is gegeven.   [4] Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken.   4 Ik dank God te allen tijde voor u om de genade van God die u is gegeven in Christus Jezus,   4. Je rends gr�ces � Dieu sans cesse � votre sujet pour la gr�ce de Dieu qui vous a �t� accord�e dans le Christ J�sus ; 

King James Bible . [4] I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;
Luther-Bibel . 4 Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen f�r die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus,

Tekstuitleg van 1 Kor 1,4 .

1 Kor 1,5 - 1 Kor 1,5 : Dankzegging . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,4 - 1 Kor 1,5 - 1 Kor 1,6 - 1 Kor 1,7 - 1 Kor 1,8 - 1 Kor 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
5oti en panti eploutisth�te en aut�, en panti log� kai pas� gn�sei, 5 quia in omnibus divites facti estis in illo in omni verbo et in omni scientia    5 Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle rede en alle kennis;  [5] Want in Christus bent u in ieder opzicht rijk begiftigd met alle gaven* van woord en kennis,   [5] Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis   5 omdat ge in alles rijk geworden zijt in hem, in alle woord en alle kennis;   5. car vous avez �t� combl�s en lui de toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la science,  

King James Bible . [5] That in every thing ye are enriched by him, in all utterance, and in all knowledge;
Luther-Bibel . 5 dass ihr durch ihn in allen St�cken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,5 .

1 Kor 1,10-17 . Verdeeldheid in de gemeente

1 Kor 1,6 - 1 Kor 1,6 : Dankzegging . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,4 - 1 Kor 1,5 - 1 Kor 1,6 - 1 Kor 1,7 - 1 Kor 1,8 - 1 Kor 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
6kath�s to marturion tou christou ebebai�th� en umin,  6 sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis    6 Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u;   [6] naarmate het getuigenis over Hem bij u ingang vond.   [6] bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is,   6 want het getuigenis van de Christus heeft in u vaste voet gevonden,   6. � raison m�me de la fermet� qu'a prise en vous le t�moignage du Christ.  

King James Bible . [6] Even as the testimony of Christ was confirmed in you:
Luther-Bibel . 6 Denn die Predigt von Christus ist in euch kr�ftig geworden,

Tekstuitleg van 1 Kor 1,6 .

1 Kor 1,7 - 1 Kor 1,7 : Dankzegging . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,4 - 1 Kor 1,5 - 1 Kor 1,6 - 1 Kor 1,7 - 1 Kor 1,8 - 1 Kor 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
7�ste umas m� ustereisthai en m�deni charismati, apekdechomenous t�n apokalupsin tou kuriou �m�n i�sou christou:  7 ita ut nihil vobis desit in ulla gratia expectantibus revelationem Domini nostri Iesu Christi    7 Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus Christus.  [7] Geen enkele genadegave ontbreekt u, en u ziet vol verwachting uit naar de openbaring* van onze Heer Jezus Christus.   [7] en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest.   7 zodat ge met geen enkele genadegave achterblijft, gij die de openbaring verwacht van onze Heer Jezus Christus.  7. Aussi ne manquez-vous d'aucun don de la gr�ce, dans l'attente o� vous �tes de la R�v�lation de notre Seigneur J�sus Christ. 

King James Bible . [7] So that ye come behind in no gift; waiting for the coming of our Lord Jesus Christ:
Luther-Bibel . 7 sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,7 .

1 Kor 1,8 - 1 Kor 1,8 : Dankzegging . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,4 - 1 Kor 1,5 - 1 Kor 1,6 - 1 Kor 1,7 - 1 Kor 1,8 - 1 Kor 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
8os kai bebai�sei umas e�s telous anegkl�tous en t� �mera tou kuriou �m�n i�sou [christou].  8 qui et confirmabit vos usque ad finem sine crimine in die adventus Domini nostri Iesu Christi     8 Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus.  [8] Hij zal u laten standhouden tot het einde, zodat u geen verwijt kan treffen op de dag* van onze Heer Jezus Christus.   [8] Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus.   8 Hij zal u ook vast doen staan ten einde toe,� onstraffelijk op de dag van onze Heer Jezus Christus.  8. C'est lui qui vous affermira jusqu'au bout, pour que vous soyez irr�prochables au Jour de notre Seigneur J�sus Christ. 

King James Bible . [8] Who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ.
Luther-Bibel . 8 Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,8 .

1 Kor 1,9 - 1 Kor 1,9 : Dankzegging . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,4-9 -- 1 Kor 1,4 - 1 Kor 1,5 - 1 Kor 1,6 - 1 Kor 1,7 - 1 Kor 1,8 - 1 Kor 1,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
 9 πιστὸς ὁ Θεὸς δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 9 fidelis Deus per quem vocati estis in societatem Filii eius Iesu Christi Domini nostri    9 God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere.   [9] Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus.   [9] God, door wie u geroepen bent om ��n te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.   9 Getrouw is God door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer.   9. Il est fid�le, le Dieu par qui vous avez �t� appel�s � la communion de son Fils, J�sus Christ notre Seigneur. Les divisions entre fid�les.  

King James Bible . [9] God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.
Luther-Bibel . 9 Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,9 .


Verdeeldheid in de gemeente : 1 Kor 1,10-17 . 1 Kor 1,10-17 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,10 - 1 Kor 1,11 - 1 Kor 1,12 - 1 Kor 1,13 - 1 Kor 1,14 - 1 Kor 1,15 - 1 Kor 1,16 - 1 Kor 1,17 -

1 Kor 1,10 - 1 Kor 1,10 : Verdeeldheid in de gemeente : 1 Kor 1,10-17 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,10 - 1 Kor 1,11 - 1 Kor 1,12 - 1 Kor 1,13 - 1 Kor 1,14 - 1 Kor 1,15 - 1 Kor 1,16 - 1 Kor 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
10parakal� de umas, adelfoi, dia tou onomatos tou kuriou �m�n i�sou christou, ina to auto leg�te pantes, kai m� � en umin schismata, �te de kat�rtismenoi en t� aut� noi kai en t� aut� gn�m�.  10 obsecro autem vos fratres per nomen Domini nostri Iesu Christi ut id ipsum dicatis omnes et non sint in vobis scismata sitis autem perfecti in eodem sensu et in eadem sententia    10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen.   [10] Maar in de naam van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, doe ik een beroep op u: wees allen eensgezind*, laat er geen verdeeldheid onder u zijn; wees volkomen ��n van zin en ��n van gevoelen.   [10] Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen ��n te zijn.   10 � Ik roep u op, broeders�en�zusters, in de naam van onze Heer, Jezus Christus, dat ge allen eenstemmig zult spreken en dat er in uw midden geen scheuringen zullen zijn, nee, dat ge welsaamgevoegd zult zijn in een�en�hetzelfde denken en een�en�hetzelfde kennen.   10. Je vous en prie, fr�res, par le nom de notre Seigneur J�sus Christ, ayez tous m�me langage ; qu'il n'y ait point parmi vous de divisions ; soyez �troitement unis dans le m�me esprit et dans la m�me pens�e. 

King James Bible . [10] Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
Luther-Bibel . 10 Ich ermahne euch aber, liebe Br�der, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in "einem" Sinn und in "einer" Meinung.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,10 .

1 Kor 1,11 - 1 Kor 1,11 : Verdeeldheid in de gemeente : 1 Kor 1,10-17 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,10 - 1 Kor 1,11 - 1 Kor 1,12 - 1 Kor 1,13 - 1 Kor 1,14 - 1 Kor 1,15 - 1 Kor 1,16 - 1 Kor 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
11ed�l�th� gar moi peri um�n, adelfoi mou, upo t�n chlo�s oti erides en umin eisin.   11 significatum est enim mihi de vobis fratres mei ab his qui sunt Chloes quia contentiones inter vos sunt    11 Want mij is van u bekend gemaakt, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn.  [11] Ik heb namelijk van Chlo�s huisgenoten gehoord, broeders en zusters, dat er onenigheid onder u heerst.   [11] Door Chlo�s huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst.  11 Want mij is over u duidelijk gemaakt, broeders�en�zusters van mij, door de mensen van Chlo�, dat er in uw midden twisten zijn.  11. En effet, mes fr�res, il m'a �t� signal� � votre sujet par les gens de Chlo� qu'il y a parmi vous des discordes.  

King James Bible . [11] For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you.
Luther-Bibel . 11 Denn es ist mir bekannt geworden �ber euch, liebe Br�der, durch die Leute der Chlo�, dass Streit unter euch ist.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,11 .

1 Kor 1,12 - 1 Kor 1,12 : Verdeeldheid in de gemeente : 1 Kor 1,10-17 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,10 - 1 Kor 1,11 - 1 Kor 1,12 - 1 Kor 1,13 - 1 Kor 1,14 - 1 Kor 1,15 - 1 Kor 1,16 - 1 Kor 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
12leg� de touto, oti ekastos um�n legei, eg� men eimi paulou, eg� de apoll�, eg� de k�fa, eg� de christou.   12 hoc autem dico quod unusquisque vestrum dicit ego quidem sum Pauli ego autem Apollo ego vero Cephae ego autem Christi    12 En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus.   [12] Ik* bedoel dit: Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: �Ik ben van Paulus.� �Ik van Apollos*.� �Ik van Kefas*.� �Ik van Christus*.�   [12] Ik bedoel dat de een zegt: �Ik ben van Paulus,� een ander: �Ik van Apollos,� een derde: �Ik van Kefas,� en een vierde: �Ik van Christus.�   12 Ik bedoel dit: dat ieder van u maar wat zegt: �k ben van Paulus, �k van Apollos, �k van Kefas, �k van Christus!  12. J'entends par l� que chacun de vous dit : � Moi, je suis � Paul. � - � Et moi, � Apollos. � - � Et moi, � C�phas. � - � Et moi, au Christ. �  

King James Bible . [12] Now this I say, that every one of you saith, I am of Paul; and I of Apollos; and I of Cephas; and I of Christ.
Luther-Bibel . 12 Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt: Ich geh�re zu Paulus, der andere: Ich zu Apollos, der Dritte: Ich zu Kephas, der Vierte: Ich zu Christus.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,12 .

11. paulou (van Paulus) . Verwijzing : paulos (Paulus) . Er is verscheidenheid in de gemeente van Korinte ; sommigen zijn van de strekking van Paulus , anderen van Apollos , nog anderen van Kefas en nog anderen van Christus . Deze verscheidenheid dreigt op verdeeldheid uit te draaien . In die contekst wordt de naam Paulus vermeld . In 1 Kor 1,13 gaat Paulus naar de kern van de zaak : de kruisdood van Christus voor ons . Met de kruisdood van Christus wordt het doopsel verbonden : het is een sterven en verrijzen op symbolische wijze . Het doopsel gebeurt in de naam van Jezus Christus . De dopeling sterft met Christus om met Hem te verrijzen . Een kandidaat-dopeling wordt door iemand gedoopt , waardoor een zekere band ontstaat tussen de dopeling en de doper , maar de kandidaat-dopeling wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus . Met Hem wordt een relatie aangegaan . In 1 Kor 3 verduidelijkt Paulus dat Paulos en Apollos dienaren van God zijn met een verschillende bijdrage tot de gemeente .

paulos  NT Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 2 Pe P. A. b.
nom. enk. paulos   79  55  24  1 4 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,5 . (4) 1 Kor 3,22 . 1 23 
gen. enk. paulou  30  24   4 : (1) 1 Kor 1,12 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,4 . (4) 1 Kor 16,21 .                      
totaal  158  128  30  29 

 

1 Kor 1,13 - 1 Kor 1,13 : Verdeeldheid in de gemeente : 1 Kor 1,10-17 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,10 - 1 Kor 1,11 - 1 Kor 1,12 - 1 Kor 1,13 - 1 Kor 1,14 - 1 Kor 1,15 - 1 Kor 1,16 - 1 Kor 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
13memeristai o christos; m� paulos estaur�th� uper um�n, � eis to onoma paulou ebaptisth�te;  13 divisus est Christus numquid Paulus crucifixus est pro vobis aut in nomine Pauli baptizati estis     13 Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt?  [13] Is Christus dan in stukken verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u gedoopt in de naam van Paulus?   [13] Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt?   13 Is de Christus in stukken gedeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of zijt ge in de naam van Paulus in�gedoopt?  13. Le Christ est-il divis� ? Serait-ce Paul qui a �t� crucifi� pour vous ? Ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez �t� baptis�s ? 

King James Bible . [13] Is Christ divided? was Paul crucified for you? or were ye baptized in the name of Paul?
Luther-Bibel . 13 Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus f�r euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft?

Tekstuitleg van 1 Kor 1,13 .

5. paulos (Paulus) . Verwijzing : paulos (Paulus) . Er is verscheidenheid in de gemeente van Korinte ; sommigen zijn van de strekking van Paulus , anderen van Apollos , nog anderen van Kefas en nog anderen van Christus . Deze verscheidenheid dreigt op verdeeldheid uit te draaien . In die contekst wordt de naam Paulus vermeld . In 1 Kor 1,13 gaat Paulus naar de kern van de zaak : de kruisdood van Christus voor ons . Met de kruisdood van Christus wordt het doopsel verbonden : het is een sterven en verrijzen op symbolische wijze .

paulos  NT Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 2 Pe P. A. b.
nom. enk. paulos   79  55  24  1 4 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,5 . (4) 1 Kor 3,22 . 1 23 
gen. enk. paulou  30  24   4 : (1) 1 Kor 1,12 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,4 . (4) 1 Kor 16,21 .                      
totaal  158  128  30  29 

13. paulou (van Paulus) . Verwijzing : paulos (Paulus) . Er is verscheidenheid in de gemeente van Korinte ; sommigen zijn van de strekking van Paulus , anderen van Apollos , nog anderen van Kefas en nog anderen van Christus . Deze verscheidenheid dreigt op verdeeldheid uit te draaien . In die contekst wordt de naam Paulus vermeld . In 1 Kor 1,13 gaat Paulus naar de kern van de zaak : de kruisdood van Christus voor ons . Met de kruisdood van Christus wordt het doopsel verbonden : het is een sterven en verrijzen op symbolische wijze . Het doopsel gebeurt in de naam van Jezus Christus . De dopeling sterft met Christus om met Hem te verrijzen . Een kandidaat-dopeling wordt door iemand gedoopt , waardoor een zekere band ontstaat tussen de dopeling en de doper , maar de kandidaat-dopeling wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus . Met Hem wordt een relatie aangegaan . In 1 Kor 3 verduidelijkt Paulus dat Paulos en Apollos dienaren van God zijn met een verschillende bijdrage tot de gemeente .

paulos  NT Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 2 Pe P. A. b.
nom. enk. paulos   79  55  24  1 4 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,5 . (4) 1 Kor 3,22 . 1 23 
gen. enk. paulou  30  24   4 : (1) 1 Kor 1,12 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,4 . (4) 1 Kor 16,21 .                      
totaal  158  128  30  29 

 

1 Kor 1,14 - 1 Kor 1,14 : Verdeeldheid in de gemeente : 1 Kor 1,10-17 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,10 - 1 Kor 1,11 - 1 Kor 1,12 - 1 Kor 1,13 - 1 Kor 1,14 - 1 Kor 1,15 - 1 Kor 1,16 - 1 Kor 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
14eucharist� [t� the�] oti oudena um�n ebaptisa ei m� krispon kai gaion,   14 gratias ago Deo quod neminem vestrum baptizavi nisi Crispum et Gaium     14 Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus;  [14] God zij dank dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve dan Crispus en Gajus.   [14] Ik dank God dat ik niemand van u � behalve dan Crispus en Gajus � heb gedoopt;   14 � Ik ben dankbaar dat ik niemand van u heb gedoopt behalve Crispus en Gajus;  14. Je rends gr�ces de n'avoir baptis� aucun de vous, si ce n'est Crispus et Ca�us, 

King James Bible . [14] I thank God that I baptized none of you, but Crispus and Gaius;
Luther-Bibel . 14 Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe au�er Krispus und Gajus,

Tekstuitleg van 1 Kor 1,14 .

1 Kor 1,15 - 1 Kor 1,15 : Verdeeldheid in de gemeente : 1 Kor 1,10-17 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,10 - 1 Kor 1,11 - 1 Kor 1,12 - 1 Kor 1,13 - 1 Kor 1,14 - 1 Kor 1,15 - 1 Kor 1,16 - 1 Kor 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
15ina m� tis eip� oti eis to emon onoma ebaptisth�te. 15 ne quis dicat quod in nomine meo baptizati sitis     15 Opdat niet iemand zegge, dat ik in mijn naam gedoopt heb.   [15] Dus niemand kan zeggen dat u in mijn naam gedoopt bent.   [15] niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt.   15 opdat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam �ngedoopt zijt!  15. de sorte que nul ne peut dire que vous avez �t� baptis�s en mon nom.  

King James Bible . [15] Lest any should say that I had baptized in mine own name.
Luther-Bibel . 15 damit nicht jemand sagen kann, ihr w�ret auf meinen Namen getauft.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,15 .

1 Kor 1,16 - 1 Kor 1,16 : Verdeeldheid in de gemeente : 1 Kor 1,10-17 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,10 - 1 Kor 1,11 - 1 Kor 1,12 - 1 Kor 1,13 - 1 Kor 1,14 - 1 Kor 1,15 - 1 Kor 1,16 - 1 Kor 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
16ebaptisa de kai ton stefana oikon: loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa.   16 baptizavi autem et Stephanae domum ceterum nescio si quem alium baptizaverim    16 Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb.   [16] O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt; verder zou ik niet weten dat ik iemand gedoopt heb.   [16] Ja, ik heb ook nog Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt.   16 Goed, ik heb ook het huishouden van Stefanas gedoopt; voor het overige weet ik niet of ik iemand anders heb gedoopt.   16. Ah si ! j'ai baptis� encore la famille de St�phanas. Pour le reste, je ne sache pas avoir baptis� quelqu'un d'autre.  

King James Bible . [16] And I baptized also the household of Stephanas: besides, I know not whether I baptized any other.
Luther-Bibel . 16 Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft; sonst wei� ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,16 .

1 Kor 1,17 - 1 Kor 1,17 : Verdeeldheid in de gemeente : 1 Kor 1,10-17 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,10 - 1 Kor 1,11 - 1 Kor 1,12 - 1 Kor 1,13 - 1 Kor 1,14 - 1 Kor 1,15 - 1 Kor 1,16 - 1 Kor 1,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
17ou gar apesteilen me christos baptizein alla euaggelizesthai, ouk en sofia logou, ina m� ken�th� o stauros tou christou.   17 non enim misit me Christus baptizare sed evangelizare non in sapientia verbi ut non evacuetur crux Christi     17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.  [17] Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen; en dat niet met geleerde* woorden, want dan had het kruis van Christus zijn kracht verloren. De wijsheid van de wereld   [17] Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen � en niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd.   17 � Want Christus heeft mij niet uitgezonden om te dopen maar om het evangelie te verkondigen,� en dat niet in wijsheid van woord, om het kruis van de Christus niet nutteloos te maken.   17. Car le Christ ne m'a pas envoy� baptiser, mais annoncer l'�vangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas r�duite � n�ant la croix du Christ.  

King James Bible . [17] For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel: not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect.
Luther-Bibel . 17 Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen - nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,17 .

17. nom. mann. enk. stauros (kruis) . Verwijzing : stauroô (kruisigen) . Lat. crucifigere (crux - kruis ) . Fr. crucifier . Ned. kruisigen (k-r-) .

  stauros (kruis)  bijbel OT. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
1 nom. mann. enk. stauros                     
  totaal 28    28    11    13  17  11   

1 Kor 1,18-2,5 . De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -

1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,18 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
18o logos gar o tou staurou tois men apollumenois m�ria estin, tois de s�zomenois �min dunamis theou estin.   18 verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est his autem qui salvi fiunt id est nobis virtus Dei est    18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;   [18] Want de boodschap van het kruis is dwaasheid voor hen die verloren gaan, maar voor hen die gered worden, voor ons, is het een kracht Gods.   [18] De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.   18 Want het woord �het kruis� is voor wie verloren gaan wel een dwaasheid maar voor wie behouden worden, voor ons, is het een kracht van God.   18. Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu.  

King James Bible . [18] For the preaching of the cross is to them that perish foolishness; but unto us which are saved it is the power of God.
Luther-Bibel . 18 Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden; uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,18 .

2. nom. mann. enk. logos (woord) . Verwijzing in NT : logos (woord) . logos komt van de wortel leg- : lezen / lec-tuur ; les , Fr. leçon . 1 Kor (5) : (1) 1 Kor 1,18 . (2) 1 Kor 2,4 . (3) 1 Kor 12,8 . (4) 1 Kor 14,36 . (5) 1 Kor 15,54 .

  logos (woord) bijbel  OT.  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  Hnd  Br. Apk  syn. ev. 
1 nom. enk. logos 296 231 65 2 1 5 15 9 32 1 8 23 
  Totaal   1393  1071  322 31 24 32 38 65 114 18 87  125 

 

6. gen. mann. enk. staurou van het zelfstandig naamw. stauros (kruis) . Verwijzing : stauroô (kruisigen) . Lat. crucifigere (crux - kruis ) . Fr. crucifier . Ned. kruisigen (k-r-) . Br. (6) : (1) 1 Kor 1,18 . (2) Gal 5,11 . (3) Ef 2,16 . (4) Fil 2,8 . (5) Fil 3,18 . (6) Kol 1,20 .

stauros (kruis)  bijbel OT. NT Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
gen. mann. enk. staurou   13    13       
totaal 28    28    11    13  17  11   

 

1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,19 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
19gegraptai gar, apol� t�n sofian t�n sof�n, kai t�n sunesin t�n sunet�n athet�s�.  19 scriptum est enim perdam sapientiam sapientium et prudentiam prudentium reprobabo    19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.  [19] Er staat immers geschreven: Verdelgen zal Ik de wijsheid van de wijzen, en het verstand van de verstandigen zal Ik tenietdoen.   [19] Er staat namelijk geschreven: �Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen.�   19 Want er staat geschreven: �de wijsheid van de wijzen zal ik teloor doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen!�   19. Car il est �crit : Je d�truirai la sagesse des sages, et l'intelligence des intelligents je la rejetterai. 

King James Bible . [19] For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent.
Luther-Bibel . 19 Denn es steht geschrieben (Jesaja 29,14): �Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verst�ndigen will ich verwerfen.� (Jeremia 9,22-23): �Wer sich r�hmt, der r�hme sich des Herrn!�

Tekstuitleg van 1 Kor 1,19 .

1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,20 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
20 pou sofos; pou grammateus; pou suz�t�t�s tou ai�nos toutou; ouchi em�ranen o theos t�n sofian tou kosmou;  20 ubi sapiens ubi scriba ubi conquisitor huius saeculi nonne stultam fecit Deus sapientiam huius mundi     20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?   [20] De wijze, de schriftgeleerde, de redetwister van deze wereld,* waar zijn zij? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt?   [20] Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?   20 Waar blijft wie wijs is, waar een schriftgeleerde, waar een redetwister van deze eeuw? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt?   20. O� est-il, le sage ? O� est-il, l'homme cultiv� ? O� est-il, le raisonneur de ce si�cle ? Dieu n'a-t-il pas frapp� de folie la sagesse du monde ?  

King James Bible . [20] Where is the wise? where is the scribe? where is the disputer of this world? hath not God made foolish the wisdom of this world?
Luther-Bibel . 20 Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?

Tekstuitleg van 1 Kor 1,20 .

1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,21 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
21 epeid� gar en t� sofia tou theou ouk egn� o kosmos dia t�s sofias ton theon, eudok�sen o theos dia t�s m�rias tou k�rugmatos s�sai tous pisteuontas.   21 nam quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam Deum placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere credentes    21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven;   [21] Volgens Gods wijsheid* heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden; daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid* van de verkondiging. [21] Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging.  21 Want terwijl in de wijsheid van God de wereld door h��r wijsheid God niet heeft leren kennen heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking hen die haar geloven te redden.   21. Puisqu'en en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c'est par la folie du message qu'il a plu � Dieu de sauver les croyants.  

King James Bible . [21] For after that in the wisdom of God the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
Luther-Bibel . 21 Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,21 .

1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,22 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
22 epeid� kai ioudaioi s�meia aitousin kai ell�nes sofian z�tousin, 22 quoniam et Iudaei signa petunt et Graeci sapientiam quaerunt     22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;  [22] Want Joden blijven tekenen eisen, en Grieken wijsheid verlangen.   [22] De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid,   22 Immers, �n Judee�rs vragen tekenen �n Hellenen zoeken wijsheid,  22. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en qu�te de sagesse,  

King James Bible . [22] For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom:
Luther-Bibel . 22 Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit,

Tekstuitleg van 1 Kor 1,22 .

1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,23 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
23 �meis de k�russomen christon estaur�menon, ioudaiois men skandalon ethnesin de m�rian,   23 nos autem praedicamus Christum crucifixum Iudaeis quidem scandalum gentibus autem stultitiam     23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid;   [23] Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid,   [23] maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas.   23 maar wij prediken een gekruisigde Christus, voor Judee�rs wel een aanstoot, voor wereldlingen een dwaasheid,  23. nous proclamons, nous, un Christ crucifi�, scandale pour les Juifs et folie pour les pa�ens,  

King James Bible . [23] But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumblingblock, and unto the Greeks foolishness;
Luther-Bibel . 23 wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein �rgernis und den Griechen eine Torheit;

Tekstuitleg van 1 Kor 1,23 .

1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,24 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
24 autois de tois kl�tois, ioudaiois te kai ell�sin, christon theou dunamin kai theou sofian:  24 ipsis autem vocatis Iudaeis atque Graecis Christum Dei virtutem et Dei sapientiam     24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.  [24] maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid.   [24] Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid,   24 maar voor hen die geroepen zijn, zowel Judee�rs als Hellenen, een Christus die kracht van God is en wijsheid van God,  24. mais pour ceux qui sont appel�s, Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu.  

King James Bible . [24] But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God, and the wisdom of God.
Luther-Bibel . 24 denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,24 .

1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,25 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
25 oti to m�ron tou theou sof�teron t�n anthr�p�n estin, kai to asthenes tou theou ischuroteron t�n anthr�p�n. 25 quia quod stultum est Dei sapientius est hominibus et quod infirmum est Dei fortius est hominibus     25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.   [25] De dwaasheid van God is namelijk wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen.   [25] want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.   25 omdat het dwaze van God wijzer is dan de mensen en het zwakke van God sterker dan de mensen.   25. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.  

King James Bible . [25] Because the foolishness of God is wiser than men; and the weakness of God is stronger than men.
Luther-Bibel . 25 Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist st�rker, als die Menschen sind.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,25 .

1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,26 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
26 blepete gar t�n kl�sin um�n, adelfoi, oti ou polloi sofoi kata sarka, ou polloi dunatoi, ou polloi eugeneis:   26 videte enim vocationem vestram fratres quia non multi sapientes secundum carnem non multi potentes non multi nobiles     26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.  [26] Denk* maar aan uw eigen roeping, broeders en zusters. Naar menselijke maatstaf waren daar niet veel geleerden bij, niet veel machtigen, niet velen van hoge afkomst.   [26] Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren.   26 Want kijkt eens naar uw roeping, broeders�en�zusters: niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele welgeborenen,   26. Aussi bien, fr�res, consid�rez votre appel : il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien n�s.  

King James Bible . [26] For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble, are called:
Luther-Bibel . 26 Seht doch, liebe Br�der, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele M�chtige, nicht viele Angesehene sind berufen.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,26 .

1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,27 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
27 alla ta m�ra tou kosmou exelexato o theos ina kataischun� tous sofous, kai ta asthen� tou kosmou exelexato o theos ina kataischun� ta ischura,   27 sed quae stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat sapientes et infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia    27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; [27] Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat voor de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om het sterke te beschamen;  [27] Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen;   27 maar al wat in de wereld dwaas is heeft God uitverkoren opdat hij al wat sterk is zou beschamen,   27. Mais ce qu'il y a de fou dans le monde, voil� ce que Dieu a choisi pour confondre les sages ; ce qu'il y a de faible dans le monde, voil� ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort ; 

King James Bible . [27] But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise; and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty;
Luther-Bibel . 27 Sondern was t�richt ist vor der Welt, das hat Gott erw�hlt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erw�hlt, damit er zuschanden mache, was stark ist;

Tekstuitleg van 1 Kor 1,27 .

1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,28 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
28 kai ta agen� tou kosmou kai ta exouthen�mena exelexato o theos, ta m� onta, ina ta onta katarg�s�,   28 et ignobilia mundi et contemptibilia elegit Deus et quae non sunt ut ea quae sunt destrueret    28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken;  [28] wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend, heeft God uitgekozen; wat niets betekent koos Hij uit, om teniet te doen wat wel iets betekent,   [28] wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat w�l iets is teniet te doen.   28 en al wat arm�geboren is in de wereld en al wat verachtelijk is heeft God uitverkoren,� al wat niets is opdat hij al wat iets is zou kunnen aanklagen,  28. ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l'on m�prise, voil� ce que Dieu a choisi ; ce qui n'est pas, pour r�duire � rien ce qui est,  

King James Bible . [28] And base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to nought things that are:
Luther-Bibel . 28 und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erw�hlt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist,

Tekstuitleg van 1 Kor 1,28 .

1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,29 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
29 op�s m� kauch�s�tai pasa sarx en�pion tou theou.   29 ut non glorietur omnis caro in conspectu eius     29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.   [29] opdat tegenover God* geen mens zich zou beroemen op zichzelf.   [29] Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.   29 zodat alle vlees niet meer zal roemen voor het aanschijn van God.   29. afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu.  

King James Bible . [29] That no flesh should glory in his presence.
Luther-Bibel . 29 damit sich kein Mensch vor Gott r�hme.

Tekstuitleg van 1 Kor 1,29 .

1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,30 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
30 ex autou de umeis este en christ� i�sou, os egen�th� sofia �min apo theou, dikaiosun� te kai agiasmos kai apolutr�sis,   30 ex ipso autem vos estis in Christo Iesu qui factus est sapientia nobis a Deo et iustitia et sanctificatio et redemptio     30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;  [30] Dankzij Hem bent u in Christus Jezus, die van Godswege onze wijsheid* is geworden, onze gerechtigheid, onze heiliging en verlossing.   [30] Door hem bent u ��n met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,   30 Nee, uit hem zijt ge ��n met Christus Jezus, die ons van Godswege tot wijsheid is geworden, gerechtigheid ook, en heiliging, en verlossing,  30. Car c'est par Lui que vous �tes dans le Christ J�sus qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et r�demption, 

King James Bible . [30] But of him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption:
Luther-Bibel . 30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erl�sung,

Tekstuitleg van 1 Kor 1,30 .

1 Kor 1,31 - 1 Kor 1,31 : De wijsheid van de wereld . 1 Kor 1,18-2,5 . - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 1 -- 1 Kor 1,18 - 1 Kor 1,19 - 1 Kor 1,20 - 1 Kor 1,21 - 1 Kor 1,22 - 1 Kor 1,23 - 1 Kor 1,24 - 1 Kor 1,25 - 1 Kor 1,26 - 1 Kor 1,27 - 1 Kor 1,28 - 1 Kor 1,29 - 1 Kor 1,30 - 1 Kor 1,31 -- 1 Kor 2,1 - 1 Kor 2,2 - 1 Kor 2,3 - 1 Kor 2,4 - 1 Kor 2,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de J�rusalem
31 ina kath�s gegraptai, o kauch�menos en kuri� kauchasth�.   31 ut quemadmodum scriptum est qui gloriatur in Domino glorietur     31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.   [31] Daarom, zoals er geschreven staat: Als iemand wil roemen, laat hem dan roemen in de Heer.  [31] opdat het zal zijn zoals geschreven staat: �Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.�  31 opdat, zoals geschreven staat: �iemand die roemt, moet roemen in de Heer�.   31. afin que, comme il est �crit, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. 

King James Bible . [31] That, according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord.
Luther-Bibel . 31 damit, wie geschrieben steht (Jeremia 9,22-23): »Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!«

Tekstuitleg van 1 Kor 1,31 .


GRIEKSE TEKST

1 Παῦλος, κλητὸς ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ διὰ θελήματος Θεοῦ, καὶ Σωσθένης ὁ ἀδελφός, 2 τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ αὐτῶν τε καὶ ἡμῶν· 3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 5 ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῷ, ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει, 6 καθὼς τὸ μαρτύριον τοῦ Χριστοῦ ἐβεβαιώθη ἐν ὑμῖν, 7 ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ χαρίσματι, ἀπεκδεχομένους τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· 8 ὃς καὶ βεβαιώσει ὑμᾶς ἕως τέλους ἀνεγκλήτους ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 9 πιστὸς ὁ Θεὸς δι' οὗ ἐκλήθητε εἰς κοινωνίαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. 10 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 11 ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. 12 λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. 13 μεμέρισται ὁ Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 14 εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, 15 ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβάπτισα. 16 ἐβάπτισα δὲ καὶ τὸν Στεφανᾶ οἶκον· λοιπὸν οὐκ οἶδα εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα. 17 οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ' εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 18 Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι. 19 γέγραπται γάρ· ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. 20 ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου; 21 ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. 22 ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, 23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν, 24 αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν· 25 ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ Θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ Θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων ἐστί. 26 Βλέπετε γὰρ τὴν κλῆσιν ὑμῶν, ἀδελφοί, ὅτι οὐ πολλοὶ σοφοὶ κατὰ σάρκα, οὐ πολλοὶ δυνατοί, οὐ πολλοὶ εὐγενεῖς, 27 ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα τοὺς σοφούς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς, ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά, 28 καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου καὶ τὰ ἐξουθενημένα ἐξελέξατο ὁ Θεός, καὶ τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ, 29 ὅπως μὴ καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 30 ἐξ αὐτοῦ δὲ ὑμεῖς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐγενήθη ἡμῖν σοφία ἀπὸ Θεοῦ, δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς καὶ ἀπολύτρωσις, 31 ἵνα, καθὼς γέγραπται, ὁ καυχώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω.


1 Paulus vocatus apostolus Christi Iesu per voluntatem Dei et Sosthenes frater 2 ecclesiae Dei quae est Corinthi sanctificatis in Christo Iesu vocatis sanctis cum omnibus qui invocant nomen Domini nostri Iesu Christi in omni loco ipsorum et nostro 3 gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo 4 gratias ago Deo meo semper pro vobis in gratia Dei quae data est vobis in Christo Iesu 5 quia in omnibus divites facti estis in illo in omni verbo et in omni scientia 6 sicut testimonium Christi confirmatum est in vobis 7 ita ut nihil vobis desit in ulla gratia expectantibus revelationem Domini nostri Iesu Christi 8 qui et confirmabit vos usque ad finem sine crimine in die adventus Domini nostri Iesu Christi 9 fidelis Deus per quem vocati estis in societatem Filii eius Iesu Christi Domini nostri 10 obsecro autem vos fratres per nomen Domini nostri Iesu Christi ut id ipsum dicatis omnes et non sint in vobis scismata sitis autem perfecti in eodem sensu et in eadem sententia 11 significatum est enim mihi de vobis fratres mei ab his qui sunt Chloes quia contentiones inter vos sunt 12 hoc autem dico quod unusquisque vestrum dicit ego quidem sum Pauli ego autem Apollo ego vero Cephae ego autem Christi 13 divisus est Christus numquid Paulus crucifixus est pro vobis aut in nomine Pauli baptizati estis 14 gratias ago Deo quod neminem vestrum baptizavi nisi Crispum et Gaium 15 ne quis dicat quod in nomine meo baptizati sitis 16 baptizavi autem et Stephanae domum ceterum nescio si quem alium baptizaverim 17 non enim misit me Christus baptizare sed evangelizare non in sapientia verbi ut non evacuetur crux Christi 18 verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est his autem qui salvi fiunt id est nobis virtus Dei est 19 scriptum est enim perdam sapientiam sapientium et prudentiam prudentium reprobabo 20 ubi sapiens ubi scriba ubi conquisitor huius saeculi nonne stultam fecit Deus sapientiam huius mundi 21 nam quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam Deum placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere credentes 22 quoniam et Iudaei signa petunt et Graeci sapientiam quaerunt 23 nos autem praedicamus Christum crucifixum Iudaeis quidem scandalum gentibus autem stultitiam 24 ipsis autem vocatis Iudaeis atque Graecis Christum Dei virtutem et Dei sapientiam 25 quia quod stultum est Dei sapientius est hominibus et quod infirmum est Dei fortius est hominibus 26 videte enim vocationem vestram fratres quia non multi sapientes secundum carnem non multi potentes non multi nobiles 27 sed quae stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat sapientes et infirma mundi elegit Deus ut confundat fortia 28 et ignobilia mundi et contemptibilia elegit Deus et quae non sunt ut ea quae sunt destrueret 29 ut non glorietur omnis caro in conspectu eius 30 ex ipso autem vos estis in Christo Iesu qui factus est sapientia nobis a Deo et iustitia et sanctificatio et redemptio 31 ut quemadmodum scriptum est qui gloriatur in Domino glorietur
TAALGEBRUIK

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T


U


V


W


X


Y


Z


COMMENTAAR