EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIERS - 1 Kor -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 3 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

OVERZICHT 1 Kor - TAALGEBRUIK 1 Tes - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR 1 Kor .

Overzicht : - 1 Kor 1 - 1 Kor 2 - 1 Kor 3 - 1 Kor 4 - 1 Kor 5 - 1 Kor 6 - 1 Kor 7 - 1 Kor 8 - 1 Kor 9 - 1 Kor 10 - 1 Kor 11 - 1 Kor 12 - 1 Kor 13 - 1 Kor 14 - 1 Kor 15 - 1 Kor 16 -
Uitleg vers per vers : - 1 Kor 3,1 - 1 Kor 3,2 - 1 Kor 3,3 - 1 Kor 3,4 - 1 Kor 3,5 - 1 Kor 3,6 - 1 Kor 3,7 - 1 Kor 3,8 - 1 Kor 3,9 - 1 Kor 3,10 - 1 Kor 3,11 - 1 Kor 3,12 - 1 Kor 3,13 - 1 Kor 3,14 - 1 Kor 3,15 - 1 Kor 3,16 - 1 Kor 3,17 - 1 Kor 3,18 - 1 Kor 3,19 - 1 Kor 3,20 - 1 Kor 3,21 - 1 Kor 3,22 - 1 Kor 3,23 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
1 Kor 3,1 - 1 Kor 3,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1kagô, adelfoi, ouk èdunèthèn lalèsai umin ôs pneumatikois all ôs sarkinois, ôs nèpiois en christô.            1 ¶ Maar ik, broeders en zusters, kon toen niet tot u spreken als door de Geest geleide mensen, maar als door het vlees geleide mensen, als nog kinderen in de eenheid met Christus.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,1 .

1 Kor 3,2 - 1 Kor 3,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2gala umas epotisa, ou brôma, oupô gar edunasthe. all oude eti nun dunasthe,             2 Melk gaf ik u toen te drinken, geen vast voedsel: dat kon u nog niet aan. Maar dat kunt ge nu nog steeds niet,   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,2 .

1 Kor 3,3 - 1 Kor 3,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3eti gar sarkikoi este. opou gar en umin zèlos kai eris, ouchi sarkikoi este kai kata anthrôpon peripateite;             3 want ge zijt nog vleselijke mensen. Want wanneer er onder u naijver is en twist, zoudt ge dan niet vleselijk zijn en al te menselijk zijn in uw wandel?   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,3 .

1 Kor 3,4 - 1 Kor 3,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4otan gar legè tis, egô men eimi paulou, eteros de, egô apollô, ouk anthrôpoi este;            4 Want wanneer iemand zegt: ‘ik ben van Paulus’, maar een ander: ‘ik van Apollos’, zijt ge dan niet als alle andere mensen?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,4 .

8. paulou (van Paulus) . Verwijzing : paulos (Paulus) . Er is verscheidenheid in de gemeente van Korinte ; sommigen zijn van de strekking van Paulus , anderen van Apollos , nog anderen van Kefas en nog anderen van Christus . Deze verscheidenheid dreigt op verdeeldheid uit te draaien . In die contekst wordt de naam Paulus vermeld . In 1 Kor 1,13 gaat Paulus naar de kern van de zaak : de kruisdood van Christus voor ons . Met de kruisdood van Christus wordt het doopsel verbonden : het is een sterven en verrijzen op symbolische wijze . Het doopsel gebeurt in de naam van Jezus Christus . De dopeling sterft met Christus om met Hem te verrijzen . Een kandidaat-dopeling wordt door iemand gedoopt , waardoor een zekere band ontstaat tussen de dopeling en de doper , maar de kandidaat-dopeling wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus . Met Hem wordt een relatie aangegaan . In 1 Kor 3 verduidelijkt Paulus dat Paulos en Apollos dienaren van God zijn met een verschillende bijdrage tot de gemeente .

paulos  N.T. Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 2 Pe P. A. b.
nom. enk. paulos   79  55  24  1 4 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,5 . (4) 1 Kor 3,22 . 1 23 
gen. enk. paulou  30  24   4 : (1) 1 Kor 1,12 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,4 . (4) 1 Kor 16,21 .                      
totaal  158  128  30  29 

 

1 Kor 3,5 - 1 Kor 3,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ti oun estin apollôs; ti de estin paulos; diakonoi di ôn episteusate, kai ekastô ôs o kurios edôken.           5 ¶ Wat betekent Apollos dan, wat stelt Paulus voor? Dienaren zijn ze door wie ge zijt gaan geloven,– en dat zoals de Heer aan elk gegeven heeft.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,5 .

8. 1. paulos (Paulus) . Verwijzing : paulos (Paulus) . Er is verscheidenheid in de gemeente van Korinte ; sommigen zijn van de strekking van Paulus , anderen van Apollos , nog anderen van Kefas en nog anderen van Christus . Deze verscheidenheid dreigt op verdeeldheid uit te draaien . In die contekst wordt de naam Paulus vermeld . In 1 Kor 1,13 gaat Paulus naar de kern van de zaak : de kruisdood van Christus voor ons . Met de kruisdood van Christus wordt het doopsel verbonden : het is een sterven en verrijzen op symbolische wijze . Het doopsel gebeurt in de naam van Jezus Christus . De dopeling sterft met Christus om met Hem te verrijzen . Een kandidaat-dopeling wordt door iemand gedoopt , waardoor een zekere band ontstaat tussen de dopeling en de doper , maar de kandidaat-dopeling wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus . Met Hem wordt een relatie aangegaan . In 1 Kor 3 verduidelijkt Paulus dat Paulos en Apollos dienaren van God zijn met een verschillende bijdrage tot de gemeente .

paulos  N.T. Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 2 Pe P. A. b.
nom. enk. paulos   79  55  24  1 4 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,5 . (4) 1 Kor 3,22 . 1 23 
gen. enk. paulou  30  24   4 : (1) 1 Kor 1,12 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,4 . (4) 1 Kor 16,21 .                      
totaal  158  128  30  29 

 

1 Kor 3,6 - 1 Kor 3,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6egô efuteusa, apollôs epotisen, alla o theos èuxanen:             6 Ik heb geplant, Apollos gaf te drinken, maar God liet groeien;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,6 .

1 Kor 3,7 - 1 Kor 3,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ôste oute o futeuôn estin ti oute o potizôn, all o auxanôn theos.             7 zodat noch wie plant iets is noch wie te drinken geeft, maar God die laat groeien.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,7 .

1 Kor 3,8 - 1 Kor 3,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8o futeuôn de kai o potizôn en eisin, ekastos de ton idion misthon lèmpsetai kata ton idion kopon.             8 Wie plant en wie te drinken geeft zijn een–en–hetzelfde, al zal elk het eigen loon mogen aannemen naar de eigen inspanning.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,8 .

1 Kor 3,9 - 1 Kor 3,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9theou gar esmen sunergoi: theou geôrgion, theou oikodomè este.             9 Want wij zijn Gods mede–arbeiders; Gods landarbeid, Gods bouwwerk zijt gij.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,9 .

1 Kor 3,10 - 1 Kor 3,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10kata tèn charin tou theou tèn dotheisan moi ôs sofos architektôn themelion ethèka, allos de epoikodomei. ekastos de blepetô pôs epoikodomei:             10 Naar de genade van God die mij gegeven was heb ik als een wijs bouwmeester een fundament gelegd, en een ander bouwt daarop voort; maar laat ieder opletten hoe hij daarop bouwt.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,10 .

1 Kor 3,11 - 1 Kor 3,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11themelion gar allon oudeis dunatai theinai para ton keimenon, os estin ièsous christos.             11 ¶ Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, en dat is Jezus Christus.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,11 .

1 Kor 3,12 - 1 Kor 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12ei de tis epoikodomei epi ton themelion chruson, arguron, lithous timious, xula, chorton, kalamèn,             12 Of men nu op dit fundament voortbouwt met goud, zilver, kostbare gesteenten, hout, hooi of riet,–    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,12 .

1 Kor 3,13 - 1 Kor 3,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13ekastou to ergon faneron genèsetai, è gar èmera dèlôsei: oti en puri apokaluptetai, kai ekastou to ergon opoion estin to pur [auto] dokimasei.             13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de Dag zal het duidelijk maken, omdat hij zich in vuur openbaart, en wat ieders werk waard is zal het vuur beproeven.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,13 .

1 Kor 3,14 - 1 Kor 3,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14ei tinos to ergon menei o epoikodomèsen, misthon lèmpsetai:             14 Als iemands werk dat hij heeft opgebouwd blijft, zal hij loon mogen aannemen;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,14 .

1 Kor 3,15 - 1 Kor 3,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15ei tinos to ergon katakaèsetai, zèmiôthèsetai, autos de sôthèsetai, outôs de ôs dia puros.           15 als iemands werk afbrandt, zal hij daarvoor boeten; zelf zal hij worden gered, maar zó: als door vuur heen.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,15 .

1 Kor 3,16 - 1 Kor 3,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16ouk oidate oti naos theou este kai to pneuma tou theou oikei en umin;             16 ¶ Weet ge niet dat ge een tempel van God zijt en dat de Geest van God in u woont?   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,16 .

1 Kor 3,17 - 1 Kor 3,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17ei tis ton naon tou theou ftheirei, ftherei touton o theos: o gar naos tou theou agios estin, oitines este umeis.             17 Als iemand Gods tempel te gronde richt, zal God hem te gronde richten; want Gods tempel is heilig, en dat zij gij!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,17 .

1 Kor 3,18 - 1 Kor 3,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18mèdeis eauton exapatatô: ei tis dokei sofos einai en umin en tô aiôni toutô, môros genesthô, ina genètai sofos.             18 ¶ Laat niemand zichzelf bedriegen; als iemand onder u wijs meent te zijn in deze wereldtijd, dan moet hij dwaas worden om wijs te worden.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,18 .

1 Kor 3,19 - 1 Kor 3,19 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19è gar sofia tou kosmou toutou môria para tô theô estin: gegraptai gar, o drassomenos tous sofous en tè panourgia autôn:             19 Want wijsheid van deze wereld, dat is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven: ‘die de wijzen vangt in hun sluwheid,’   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,19 .

1 Kor 3,20 - 1 Kor 3,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20kai palin, kurios ginôskei tous dialogismous tôn sofôn oti eisin mataioi.             20 en elders: ‘de Heer kent de overleggingen van de wijzen hij weet hoe vergeefs ze zijn’.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,20 .

1 Kor 3,21 - 1 Kor 3,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21ôste mèdeis kauchasthô en anthrôpois: panta gar umôn estin,            21 ¶ Laat daarom niemand zich beroemen op mensen; want alles is het uwe,   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,21 .

1 Kor 3,22 - 1 Kor 3,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22eite paulos eite apollôs eite kèfas eite kosmos eite zôè eite thanatos eite enestôta eite mellonta, panta umôn,           22 hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij bestaande dingen hetzij toekomende, alles is van u,   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,22 .

1. paulos (Paulus) . Verwijzing : paulos (Paulus) . Er is verscheidenheid in de gemeente van Korinte ; sommigen zijn van de strekking van Paulus , anderen van Apollos , nog anderen van Kefas en nog anderen van Christus . Deze verscheidenheid dreigt op verdeeldheid uit te draaien . In die contekst wordt de naam Paulus vermeld . In 1 Kor 1,13 gaat Paulus naar de kern van de zaak : de kruisdood van Christus voor ons . Met de kruisdood van Christus wordt het doopsel verbonden : het is een sterven en verrijzen op symbolische wijze . Het doopsel gebeurt in de naam van Jezus Christus . De dopeling sterft met Christus om met Hem te verrijzen . Een kandidaat-dopeling wordt door iemand gedoopt , waardoor een zekere band ontstaat tussen de dopeling en de doper , maar de kandidaat-dopeling wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus . Met Hem wordt een relatie aangegaan . In 1 Kor 3 verduidelijkt Paulus dat Paulos en Apollos dienaren van God zijn met een verschillende bijdrage tot de gemeente .

paulos  N.T. Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 2 Pe P. A. b.
nom. enk. paulos   79  55  24  1 4 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,5 . (4) 1 Kor 3,22 . 1 23 
gen. enk. paulou  30  24   4 : (1) 1 Kor 1,12 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,4 . (4) 1 Kor 16,21 .                      
totaal  158  128  30  29 

 

1 Kor 3,23 - 1 Kor 3,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23umeis de christou, christos de theou.             23 en gij zijt van Christus en Christus is van God.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 3,23 .


LXX

1kagô, adelfoi, ouk èdunèthèn lalèsai umin ôs pneumatikois all ôs sarkinois, ôs nèpiois en christô. 2gala umas epotisa, ou brôma, oupô gar edunasthe. all oude eti nun dunasthe, 3eti gar sarkikoi este. opou gar en umin zèlos kai eris, ouchi sarkikoi este kai kata anthrôpon peripateite; 4otan gar legè tis, egô men eimi paulou, eteros de, egô apollô, ouk anthrôpoi este; 5ti oun estin apollôs; ti de estin paulos; diakonoi di ôn episteusate, kai ekastô ôs o kurios edôken. 6egô efuteusa, apollôs epotisen, alla o theos èuxanen: 7ôste oute o futeuôn estin ti oute o potizôn, all o auxanôn theos. 8o futeuôn de kai o potizôn en eisin, ekastos de ton idion misthon lèmpsetai kata ton idion kopon. 9theou gar esmen sunergoi: theou geôrgion, theou oikodomè este. 10kata tèn charin tou theou tèn dotheisan moi ôs sofos architektôn themelion ethèka, allos de epoikodomei. ekastos de blepetô pôs epoikodomei: 11themelion gar allon oudeis dunatai theinai para ton keimenon, os estin ièsous christos. 12ei de tis epoikodomei epi ton themelion chruson, arguron, lithous timious, xula, chorton, kalamèn, 13ekastou to ergon faneron genèsetai, è gar èmera dèlôsei: oti en puri apokaluptetai, kai ekastou to ergon opoion estin to pur [auto] dokimasei. 14ei tinos to ergon menei o epoikodomèsen, misthon lèmpsetai: 15ei tinos to ergon katakaèsetai, zèmiôthèsetai, autos de sôthèsetai, outôs de ôs dia puros. 16ouk oidate oti naos theou este kai to pneuma tou theou oikei en umin; 17ei tis ton naon tou theou ftheirei, ftherei touton o theos: o gar naos tou theou agios estin, oitines este umeis. 18mèdeis eauton exapatatô: ei tis dokei sofos einai en umin en tô aiôni toutô, môros genesthô, ina genètai sofos. 19è gar sofia tou kosmou toutou môria para tô theô estin: gegraptai gar, o drassomenos tous sofous en tè panourgia autôn: 20kai palin, kurios ginôskei tous dialogismous tôn sofôn oti eisin mataioi. 21ôste mèdeis kauchasthô en anthrôpois: panta gar umôn estin, 22eite paulos eite apollôs eite kèfas eite kosmos eite zôè eite thanatos eite enestôta eite mellonta, panta umôn, 23umeis de christou, christos de theou.