EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIERS - 1 Kor -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 8 -
- 1 Kor 8,1-13 : Eten van offervlees -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht : - 1 Kor 1 - 1 Kor 2 - 1 Kor 3 - 1 Kor 4 - 1 Kor 5 - 1 Kor 6 - 1 Kor 7 - 1 Kor 8 - 1 Kor 9 - 1 Kor 10 - 1 Kor 11 - 1 Kor 12 - 1 Kor 13 - 1 Kor 14 - 1 Kor 15 - 1 Kor 16 -
Uitleg vers per vers : - 1 Kor 8,1 - 1 Kor 8,2 - 1 Kor 8,3 - 1 Kor 8,4 - 1 Kor 8,5 - 1 Kor 8,6 - 1 Kor 8,7 - 1 Kor 8,8 - 1 Kor 8,9 - 1 Kor 8,10 - 1 Kor 8,11 - 1 Kor 8,12 - 1 Kor 8,13 -
1 Kor 8,1 - 1 Kor 8,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,1 .

1 Kor 8,2 - 1 Kor 8,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,2 .

1 Kor 8,3 - 1 Kor 8,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,3 .

1 Kor 8,4 - 1 Kor 8,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,4 .

1 Kor 8,5 - 1 Kor 8,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,5 .

1 Kor 8,6 - 1 Kor 8,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,6 .

1 Kor 8,7 - 1 Kor 8,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,7 .

1 Kor 8,8 - 1 Kor 8,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,8 .

11. act. conjunct. aor. 1ste pers. mv. φαγωμεν = fagômen (wij zouden eten) . Zie het werkw. φαγω = fagô (eten) en het werkw. esθιω = esthiô (eten) . Taalgebruik in de Bijbel : esthiô (eten) . Bijbel (7) : (1) Nu 11,13 . (2) 2 K 6,29 . (3) Js 22,13 . (4) Mt 6,31 . (5) Lc 22,8 . (6) 1 Kor 8,8 . (7) 1 Kor 15,32 . Een vorm van esθιω = esthiô in de LXX (686) , in het NT (65) , in Mt (11) , in Mc (11) , in Lc (12) . Een vorm van φαγω = fagô in de LXX (zie esθιω = esthiô) , in het NT (94) , in Mt (13) , in Mc (17) , in Lc (21) , in Joh (15) . Mt 6 (2) : (1) Mt 6,25 . (2) Mt 6,31 .

1 Kor 8,9 - 1 Kor 8,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,9 .

1 Kor 8,10 - 1 Kor 8,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,10 .

1 Kor 8,11 - 1 Kor 8,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,11.

13. χριστος (= christos: gezalfde, Christus, Messias; nom mann enk). Taalgebruik: christos (Christus). In 1 Kor 8 (2): (1) (2). Hebr: mâsjîach (Messias, gezalfde).

Christos  bijbel  OT  NT  Mt  Mc   Lc  Joh  syn ev Hnd  Br Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud 
nom. Christos 118 8 110 8 5 5 15 18 33 4 73 14 18 2 9 6 4 4   1 3       6   2 1 3      

voc. Christe

1   1 1 0 0 0 1 1 0                                            
gen. Christou 251 11 240 5 2 0 1 7 8 11 214 27 24 30 15 20 17 11 6 7 8 5 4 4 6 2 14 6 2 2   4
dat. Christô(i) 107 5 102 0 0 0 0     0 102 16  12  16  11             
acc. Christon 78 14 64 2 0 7 2 9 11 10 43                
totaal 555 38 517 16 7 12 18 35 53 25 432 65  6 44  36  46  37  25  10  10  14  13  12  21   

Christos 1 Kor bijbel  OT  NT  Br. 1 Kor  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
nom. Christos 118 8 110 73 18                

voc. Christe

1   1                                    
gen. Christou 251 11 240 214 24 10           
dat. Christô(i) 107 5 102 102 12                       
acc. Christon 78 14 64 43             3      
totaal 555 38 517 432 61  17      15 

Onder BR horen alle Nieuwtestamenische Brieven. 1 Kor en Rom hebben respectievelijk 61X en 65X een vorm van Christus.

14. ἀπέθανεν (= apethanen: hij stierf; wkw act ind aor 3de pers enk van het wkw αποθνῃσκω = apothnèskô: sterven). Taalgebruik in de Bijbel: apothnè(i)skô (sterven). Bijbel (200). OT (169). NT (31). Ev (18): (1) Mt 9,24. (2) Mt 22,27. (3) Mc 5,35. (4) Mc 5,39. (5) Mc 9,26. (6) Mc 12,21. (7) Mc 12,22. (8) Mc 15,44. (9) Lc 8,52. (10) Lc 8,53. (11) Lc 16,22. (12) Lc 20,29. (13) Lc 20,32. (14) Joh 8,52. (15) Joh 8,53. (16) Joh 11,14. (17) Joh 11,21. (18) Joh 11,32. (19) Rom 5,6. (20) Rom 5,8. (21) Rom 6,10 (2X). (23) Rom 14,9. (24) Rom 14,15. (25) 1 Kor 8,11. (26) 1 Kor 15,3. (27) 2 Kor 5,14. (28) Gal 2,21. (29) 1 Tes 4,14. (30) Apk 8,9. (31) Apk 16,3. Een vorm van αποθνῃσκω (= apothnèskô: sterven) in de LXX (600), in het NT (113).
- Ned: sterven. Arabisch: مَاتَ = mâta (sterven). Taalgebruik in de Qoran: mâta (sterven). Aramees: מִית = mîth (sterven). D: sterben. E: die. Fr: mourir (sterven). Grieks: αποθνῃσκω = apothnèskô: sterven). Taalgebruik in het NT: apothnè(i)skô (sterven). Italiaans: morire. Hebreeuws: מות = mwth (sterven, ondergaan). Taalgebruik in Tenakh: mwth (sterven, ondergaan). Latijn: mori. Spaans: morir.

13. - 14. χριστος απεθανεν (= Christos apethanen: Christus stierf). In vier verzen in het NT: (1) Rom 14,9. (2) Rom 14,15. (3) 1 Kor 8,11. (4) 1 Kor 15,3.
-Het kan verwonderlijk lijken dat er gezegd wordt dat Christus stierf en niet dat Jezus stierf. Dit is begrijpelijk vanuit de context van de zin: Christus stierf omwille van een zwakke medebroeder. Het is een zin met een messiaanse betekenis. Het is dezelfde gedachte die we vinden in Rom 14,15.

1 Kor 8,12 - 1 Kor 8,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,12 .

1 Kor 8,13 - 1 Kor 8,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
               

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 8,13 .