EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIERS 9 - 1 Kor 9 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 9 -

Overzicht : - 1 Kor 1 - 1 Kor 2 - 1 Kor 3 - 1 Kor 4 - 1 Kor 5 - 1 Kor 6 - 1 Kor 7 - 1 Kor 8 - 1 Kor 9 - 1 Kor 10 - 1 Kor 11 - 1 Kor 12 - 1 Kor 13 - 1 Kor 14 - 1 Kor 15 - 1 Kor 16 -
Uitleg vers per vers : - 1 Kor 9,1 - 1 Kor 9,2 - 1 Kor 9,3 - 1 Kor 9,4 - 1 Kor 9,5 - 1 Kor 9,6 - 1 Kor 9,7 - 1 Kor 9,8 - 1 Kor 9,9 - 1 Kor 9,10 - 1 Kor 9,11 - 1 Kor 9,12 - 1 Kor 9,13 - 1 Kor 9,14 - 1 Kor 9,15 - 1 Kor 9,16 - 1 Kor 9,17 - 1 Kor 9,18 - 1 Kor 9,19 - 1 Kor 9,20 - 1 Kor 9,21 - 1 Kor 9,22 - 1 Kor 9,23 - 1 Kor 9,24 - 1 Kor 9,25 - 1 Kor 9,26 - 1 Kor 9,27 -1 Kor 9,1 - 1 Kor 9,1 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [1] Ben ik geen vrij man? Ben* ik geen apostel en heb ik Jezus onze Heer niet gezien? En u bent toch mijn werk in de Heer?  [1] Ik zou zelf niet vrij zijn? Ik zou geen apostel zijn? Maar heb ik dan niet Jezus, onze Heer, gezien? Bent u niet het werk dat ik dankzij de Heer tot stand heb gebracht?     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,2 - 1 Kor 9,2 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [2] Al ben ik voor anderen geen apostel, voor u toch zeker wel; want u bent in de Heer het waarmerk van mijn apostelschap. [2] Ook al erkennen anderen mij niet als apostel, u zou het wel moeten doen, want u bent door uw geloof in de Heer het waarmerk van mijn apostelschap.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,3 - 1 Kor 9,3 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [3] Dit is mijn antwoord aan mijn critici. 
[3] Ziehier mijn verdediging tegen wie zich een oordeel over mijn apostelschap aanmatigen.  
   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,4 - 1 Kor 9,4 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [4] Hebben wij niet het recht om te eten en te drinken?   [4] Hebben wij geen recht op eten en drinken?      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,5 - 1 Kor 9,5 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [5] Hebben wij niet het recht om een christenvrouw* mee te nemen, zoals de andere apostelen en de broers* van de Heer en Kefas?   [5] Zouden wij niet het recht hebben een gelovige echtgenote op onze reizen mee te nemen, zoals de andere apostelen, de broers van de Heer en Kefas?      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,6 - 1 Kor 9,6 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [6] Of zijn Barnabas* en ik de enigen die verplicht zijn te werken voor hun levensonderhoud?  [6] Of zouden nu uitgerekend Barnabas en ik in ons eigen levensonderhoud moeten voorzien?     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,7 - 1 Kor 9,7 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[7] Welke* soldaat betaalt ooit zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie weidt een kudde zonder de melk van de kudde te gebruiken? 
[7] Wie gaat er nu op eigen kosten in krijgsdienst? Wie plant er een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie hoedt er een kudde en drinkt niet van de melk?      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,8 - 1 Kor 9,8 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [8] Dit zijn niet enkel menselijke overwegingen, de wet zegt precies hetzelfde, of niet soms?  [8] Dit is niet alleen een algemene waarheid, het staat ook in de wet,     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,9 - 1 Kor 9,9 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [9] In de wet van Mozes staat immers: Een dorsende os mag men niet muilbanden. Bemoeit God zich hier werkelijk met de ossen,   [9] want in de wet van Mozes staat: ‘U mag een dorsend rund niet muilbanden.’ Maar bekommert God zich dan om runderen?    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,10 - 1 Kor 9,10 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [10] of gaat het eigenlijk over ons? Natuurlijk, met het oog op óns staat er geschreven dat de ploeger* moet ploegen en de dorser moet dorsen in de hoop zijn deel te ontvangen.   [10] Of zegt hij dit om ons? Om ons natuurlijk, want het is ook om ons dat er staat: ‘Een ploeger en een dorser werken beiden in de hoop op een aandeel in de oogst.’      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,11 - 1 Kor 9,11 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [11] Als wij in u een geestelijk gewas gezaaid hebben, is het dan te veel gevraagd als wij van u stoffelijke steun verwachten?  [11] Als wij geestelijke zaken onder u hebben gezaaid, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken van u oogsten?     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,12 - 1 Kor 9,12 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [12] Als anderen zulke aanspraken op u hebben, dan wij toch zeker! Maar wij hebben van dit recht geen gebruik gemaakt, en willen liever alles verduren dan de prediking van Christus’ evangelie belemmeren.  [12] Als anderen hierop al aanspraak kunnen maken, kunnen wij het dan niet des te meer? We hebben echter geen gebruik gemaakt van onze rechten; integendeel, we verdragen alles, omdat we de verkondiging van het evangelie van Christus niets in de weg willen leggen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

18. act. ind. aor. 3de pers. mv. απεστεγασαν = apestegasan (zij ont-dek (dak) ten) van het werkw. αποστεγαζω = apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) . Taalgebruik in het NT : apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) . Bijbel (1) : Mc 2,4 . Een vorm van αποστεγαζω = apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) in de Bijbel (1) : Mc 2,4 .
- Zie ook het werkw. στεγαζω = stegadzô (bedekken, bedakken) . Taalgebruik in het NT : stegadzô (bedekken, bedakken) . Taalgebruik in de LXX : stegadzô (bedekken, bedakken) . Een vorm van het werkw. στεγαζω = stegadzô (bedekken, bedakken) in de LXX (5) : (1) 2 Kr 34,11 . (2) Ps 104,3 . (3) Neh 2,8 . (4) Neh 3,3 . (5) Neh 3,6 . In het NT (0) .
- Zie eveneens het werkw. στεγω = stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Taalgebruik in het NT : stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Taalgebruik in de LXX : stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Een vorm van στεγω = stegô (dekken, bedekken, bedakken) in de LXX (1) : Sir 8,17 . In het NT (4) : (1) 1 Kor 9,12 . (2) 1 Kor 13,7 . (3) 1 Tes 3,1 . (4) 1 Tes 3,5 .
- Zie ook het zelfst. naamw. στεγη = stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in het NT : stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in de LXX : stegè (dak, deksel) . Een vorm van στεγη = stegè (dak, deksel) in de LXX (2) : (1) Gn 8,13 . (2) Ez 40,43 . In het NT (3) : (1) Mt 8,8 . (2) Mc 2,4 . (3) Lc 7,6 .
- Hebreeuws : de stam van het werkw. כָּסָה = kâsâh (bedekken) . Taalgebruik in Tenakh : kâsâh (bedekken) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , samekh = 15 of 60 , he = 5 ; totaal : 31 OF 85 (5 X 17) . Structuur : 2 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 4 .
- Zie ook : קָרָה = qârâh (1. ontmoeten, treffen, overkomen. 2. ov erdekken, een zoldering maken) . Taalgebruik in Tenakh : qârâh (ontmoeten, treffen, overkomen) . Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , he = 5 ; totaal : 44 OF 305 (5 X 61) . Structuur : 1 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 .
- Ned. : dak . D. : das Dach . Fr. : toit (< Lat. : tectum) . Gr. : στεγη = stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in het NT : stegè (dak, deksel) . Lat. : tegere (tectum) (dekken, bedekken, bedakken) .

1 Kor 9,13 - 1 Kor 9,13 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [13] U weet dat zij die de tempeldienst verrichten, leven van de tempel, en dat zij die aan het altaar dienen, hun deel ontvangen van het brandoffer.   [13] U weet toch dat wie in de tempel dienst doen daarvan leven, en dat wie aan het altaar dienen een deel van het offervlees krijgen?    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,14 - 1 Kor 9,14 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
  [14] Zo heeft de Heer ook bepaald dat de verkondigers van het evangelie van het evangelie moeten leven.        [14] Voor hen die het evangelie bekendmaken geldt hetzelfde: de Heer heeft bepaald dat zij door te verkondigen in hun levensonderhoud mogen voorzien.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,15 - 1 Kor 9,15 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [15] Maar zelf heb ik hiervan geen gebruik gemaakt. Ik schrijf u dit alles waarachtig niet om dat voorrecht voor mij op te eisen; ik zou liever sterven dan die eer te verliezen!  [15] Maar ik heb van geen van deze rechten ooit gebruik gemaakt, en dat schrijf ik niet om ze nu bij u op te eisen. Ik zou liever sterven. Geen mens zal me deze roem ontnemen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,16 - 1 Kor 9,16 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [16] Dat* ik het evangelie predik, is voor mij niets om me op te beroemen: ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondigde!  [16] Dat ik verkondig is niet iets om me op te laten voorstaan. Ik kan niet anders, en het zou me slecht vergaan als ik het niet zou doen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,17 - 1 Kor 9,17 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [17] Als ik het uit eigen beweging zou doen, dan had ik recht op loon; maar ik doe het niet uit eigen beweging, het is een taak die mij is toevertrouwd.  [17] Als ik het uit eigen beweging zou doen, zou ik recht op betaling hebben. Maar ik doe het niet uit vrije wil; deze opdracht is mij toevertrouwd.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,18 - 1 Kor 9,18 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [18] Wat is dan mijn loon? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het recht dat het evangelie mij geeft.  [18] Wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,19 - 1 Kor 9,19 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[19] Hoewel ik van niemand afhankelijk ben, heb ik me toch de slaaf gemaakt van allen, om zo veel mogelijk mensen voor Christus* te winnen*. 
[19] Vrij als ik ben ten opzichte van iedereen, ben ik de slaaf van iedereen geworden om zo veel mogelijk mensen te winnen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,20 - 1 Kor 9,20 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [20] Bij de Joden leef ik als Jood om de Joden te winnen. Met hen die onder de wet staan, leef ik als aan de wet onderworpen – hoewel zelf niet gebonden aan de wet – om hen die onder de wet staan, te winnen.  [20] Voor de Joden ben ik als een Jood geworden om hen te winnen. Ikzelf sta niet onder de Joodse wet, maar toch heb ik me eraan onderworpen om hen die er wel onder staan te winnen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,21 - 1 Kor 9,21 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [21] Met de wettelozen werd ik als een wetteloze – hoewel niet zonder de wet van God en onderworpen aan de wet van Christus – om de wettelozen te winnen.  [21] En voor hen die niet onder de Joodse wet staan, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft, om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,22 - 1 Kor 9,22 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [22] Met de zwakken ben ik zwak geworden om de zwakken te winnen. Ik ben alles wat je maar wilt om in elk geval een paar mensen te redden.  [22] Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,23 - 1 Kor 9,23 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [23] En ik* doe alles voor het evangelie om er ook zelf deel aan te krijgen.  [23] Ik doe alles voor het evangelie om ook zelf aan de beloften ervan deel te krijgen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,24 - 1 Kor 9,24 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
       
[24] U weet het: alle hardlopers in het stadion rennen om het hardst, maar slechts één wint er. Ren dan om te winnen! 

[24] Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint.  
   
1 Kor 9,25 - 1 Kor 9,25 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [25] Atleten ontzeggen zich alles. Zij doen dat om een vergankelijke krans te winnen, wij doen het voor een onvergankelijke.  [25] Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,26 - 1 Kor 9,26 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [26] Ik loop dan ook niet zomaar wat, ik ben geen bokser die in de lucht slaat.  [26] Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 9,27 - 1 Kor 9,27 -
Griekse tekst Vulgaat     Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel  
        [27] Ik hard mijzelf en houd mij onder strikte tucht om niet, na voor anderen gepredikt te hebben, zelf verworpen te worden.  [27] Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van