EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIERS 10 - 1 Kor 10 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -
- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1-6.10-12 -- 1 Kor 10,14-11,1 -- 1 Kor 10,31-11,1 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

OVERZICHT 1 Kor - TAALGEBRUIK 1 Kor - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR 1 Kor .

Overzicht : - 1 Kor 1 - 1 Kor 2 - 1 Kor 3 - 1 Kor 4 - 1 Kor 5 - 1 Kor 6 - 1 Kor 7 - 1 Kor 8 - 1 Kor 9 - 1 Kor 10 - 1 Kor 11 - 1 Kor 12 - 1 Kor 13 - 1 Kor 14 - 1 Kor 15 - 1 Kor 16 -
Uitleg vers per vers : - 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 - 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 info-bible Cahier biblique bijbelweb interBible
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing   http://www.diebibel.de/   

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts ( Vlaams Blok ) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
- 1 Kor 10,31-11,1 : 6de (zesde) zondag door het b-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

1 Kor 10,1-13 . Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -

Lezing op de 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C : 1 Kor 10,1-6.10-12 (Verwijzing : 1 Kor 10,1-6.10-12) :
Gij moet goed weten, broeders en zusters, dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest, allen door de zee zijn getrokken; allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt, allen aten zij hetzelfde geestelijk voedsel, allen dronken dezelfde geestelijke drank – want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meeging en die rots was de Christus – maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad; want zij werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons opdat wij niet, zoals zij slechte dingen zouden begeren. Mort ook niet tegen God, zoals sommigen onder hen: zij zijn gedood door de verderver. Wat hun overkwam had een diepe zin en het werd te boek gesteld als een waarschuwing voor ons, tot wie het einde der tijden gekomen is. Daarom, wie meent te staan moet oppassen dat hij niet valt.

1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,1 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
ou thelô gar humas agnoein , adelfoi, hoti hoi pateres hèmôn pantes hupo tèn nefelèn èsan kai pantes dia tès thalassès dièlthon   1 nolo enim vos ignorare fratres quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt et omnes mare transierunt  Gij moet goed weten, broeders en zusters, dat onze vaderen wel allen onder de wolk zijn geweest, allen door de zee zijn getrokken;     [1] Vergeet dit nooit, broeders en zusters: onze vaderen* verbleven allemaal onder de wolk en trokken allemaal door de zee;  [1] Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken,  1 ¶ Want ik wil u er niet onkundig van laten, broeders–en–zusters, dat onze voorouders állen onder de wolk geweest zijn en allen door de zee zijn getrokken,  1. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères : nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,1 .

1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,2 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  2 et omnes in Mose baptizati sunt in nube et in mari   allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt,     [2] zij zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee;  [2] dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee.  2 allen bij ‘Mozes’ zijn ingelijfd, gedoopt in de wolk en de zee,  2. tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,2 .

6. ebaptisthèsan (zij werden gedoopt) . Verwijzing : baptizô (dopen) , zie Mt 3,13 . Zie ook : baptizô (dopen) , zie Mc 1,8 . In drie verzen in de bijbel . Slechts in het N.T. : (1) Hnd 2,41 . (2) Hnd 19,5 . (3) 1 Kor 10,2 .

1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,3 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  3 et omnes eandem escam spiritalem manducaverunt  allen aten zij hetzelfde geestelijk voedsel,     [3] zij aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel*  [3] En ze aten allemaal hetzelfde geestelijke voedsel  3 allen hetzelfde geestelijke voedsel hebben gegeten   3. tous ont mangé le même aliment spirituel  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,3 .

1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,4 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  4 et omnes eundem potum spiritalem biberunt bibebant autem de spiritali consequenti eos petra petra autem erat Christus   allen dronken dezelfde geestelijke drank – want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meeging en die rots was de Christus –    [4] en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank*, want zij dronken uit een geestelijke rots* die met hen meetrok, en die rots was Christus.  [4] en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.   4 en allen dezelfde geestelijke drank hebben gedronken, want zij hebben gedronken uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots is de Christus geweest;   4. et tous ont bu le même breuvage spirituel - ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher c'était le Christ.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,4 .

1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,5 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  5 sed non in pluribus eorum beneplacitum est Deo nam prostrati sunt in deserto  maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad; want zij werden neergeveld in de woestijn.    [5] Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad; immers, zij werden in de woestijn geveld.  [5] Toch wees God de meesten van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn.  5 maar in de meesten van hen heeft God geen welbehagen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn  5. Cependant, ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui plut à Dieu, puisque leurs corps jonchèrent le désert. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,5 .

1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,6 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  6 haec autem in figura facta sunt nostri ut non simus concupiscentes malorum sicut et illi concupierunt  Deze gebeurtenissen zijn een les voor ons opdat wij niet, zoals zij slechte dingen zouden begeren.    
[6] Voor ons zijn deze gebeurtenissen een les* om niet naar het kwade te verlangen, zoals zij deden. 

[6] Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals zij. 
. 6 ¶ Deze dingen zijn ons ten voorbeeld geschied opdat wij niet begerig zouden zijn naar kwade zaken zoals ook zij hebben begeerd.  6. Ces faits se sont produits pour nous servir d'exemples, pour que nous n'ayons pas de convoitises mauvaises, comme ils en eurent eux-mêmes.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,6 .

1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,7 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  7 neque idolorum cultores efficiamini sicut quidam ex ipsis quemadmodum scriptum est sedit populus manducare et bibere et surrexerunt ludere      [7] Dien geen afgoden, zoals sommigen van hen gedaan hebben. Het schriftwoord zegt: Het volk ging zitten om te eten en te drinken, en stond op om te spelen.   [7] Dien geen afgoden, zoals een deel van hen, over wie geschreven staat: ‘Het volk ging zitten om te eten en te drinken en het stond op om te dansen.’  7 En wordt geen vereerders van beelden, zoals sommigen van hen; zoals geschreven staat: ‘toen ging de gemeente zitten om te eten en te drinken en stonden ze op om te stoeien’.  7. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux, dont il est écrit : Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,7 .

1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,8 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  8 neque fornicemur sicut quidam ex ipsis fornicati sunt et ceciderunt una die viginti tria milia       [8] Laten wij geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen: op één dag vielen er drieëntwintigduizend doden.   [8] Laten we geen ontucht plegen, zoals een aantal van hen, want daardoor stierven er op één dag drieëntwintigduizend.  8 En laten we geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen ontucht hebben gepleegd en er op één dag drieëntwintigduizend zijn gevallen.  8. Et ne forniquons pas, comme le firent certains d'entre eux ; et il en tomba vingt-trois milliers en un seul jour.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,8 .

1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,9 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  9 neque temptemus Christum sicut quidam eorum temptaverunt et a serpentibus perierunt       [9] En laten wij de Heer* niet tarten, zoals sommigen van hen gedaan hebben: slangen brachten hen om.  [9] En laten we Christus niet tarten, zoals anderen deden, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten.  9 En laten we de Heer niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen hem hebben beproefd en zijn omgekomen door de slangen.   9. Ne tentons pas non plus le Seigneur, comme le firent certains d'entre eux ; et ils périrent par les serpents.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,9 .

1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,10 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  10 neque murmuraveritis sicut quidam eorum murmuraverunt et perierunt ab exterminatore  Mort ook niet tegen God, zoals sommigen onder hen: zij zijn gedood door de verderver.     [10] En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen gemopperd hebben: de verderver bracht hen om.  [10] En kom niet in opstand, zoals weer anderen deden, want daardoor werden ze door de doodsengel vernietigd.  10 En murmureert niet, zoals sommigen van hen gemurmureerd hebben en zijn omgekomen door de verderver.  10. Et ne murmurez pas, comme le firent certains d'entre eux ; et ils périrent par l'Exterminateur.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,10 .

2. act. imperatief praes. 2de pers. mv. γογγυζετε = gogguzete (mort) van het werkw. van het werkw. γογγυζω = gogguzô (brommen, morren) . Taalgebruik : gogguzô (brommen, morren) . Bijbel (2) : (1) Joh 6,43 . (2) 1 Kor 10,10 .

1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,11 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  11 haec autem omnia in figura contingebant illis scripta sunt autem ad correptionem nostram in quos fines saeculorum devenerunt  Wat hun overkwam had een diepe zin en het werd te boek gesteld als een waarschuwing voor ons, tot wie het einde der tijden gekomen is.    
[11] Wat hun overkwam is voor ons een voorbeeld; het werd te boek gesteld als een waarschuwing, omdat het einde* der tijden op ons afkomt. 
[11] Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen.   11 Dit alles is bij wijze van voorbeeld hun overkomen, en opgeschreven als een waarschuwing voor ons, op wie de einden der eeuwigheden afkomen.  11. Cela leur arrivait pour servir d'exemple, et a été écrit pour notre instruction à nous qui touchons à la fin des temps.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,11 .

1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,12 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat 3de (derde) zondag in de veertigdagentijd C Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  12 itaque qui se existimat stare videat ne cadat  Daarom, wie meent te staan moet oppassen dat hij niet valt.    [12] Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt.   [12] Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt.   12 Zo dan, die meent te staan zie toe dat hij niet valle!  12. Ainsi donc, que celui qui se flatte d'être debout prenne garde de tomber.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,12 .

1 Kor 10,13 - 1 Kor 10,13 : Het voorbeeld van Israël - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,1-13 -- 1 Kor 10,1 - 1 Kor 10,2 - 1 Kor 10,3 - 1 Kor 10,4 - 1 Kor 10,5 - 1 Kor 10,6 - 1 Kor 10,7 - 1 Kor 10,8 - 1 Kor 10,9 - 1 Kor 10,10 - 1 Kor 10,11 - 1 Kor 10,12 - 1 Kor 10,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  13 temptatio vos non adprehendat nisi humana fidelis autem Deus qui non patietur vos temptari super id quod potestis sed faciet cum temptatione etiam proventum ut possitis sustinere      [13] U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Mét de beproeving bepaalt Hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan.   [13] U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.  13 Geen beproeving heeft u aangegrepen die niet menselijk was; en getrouw is God, die niet zal toestaan dat ge beproefd wordt boven wat ge aankunt,– nee, mét de beproeving zal hij ook de uitkomst geven om haar te kunnen verdragen.  13. Aucune tentation ne vous est survenue, qui passât la mesure humaine. Dieu est fidèle ; il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,13 .

1 Kor 10,14-11,1 . Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -

1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,14 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  14 propter quod carissimi mihi fugite ab idolorum cultura       [14] Houd u dus ver, geliefden, van afgoderij.  [14] Om deze reden moet u, geliefde broeders en zusters, u verre houden van afgodendienst.   14 En daarom, mijn beminden, houdt u ver van de verering van afgoden!   14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,14 .

1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,15 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
  15 ut prudentibus loquor vos iudicate quod dico       [15] Ik spreek tot verstandige mensen: vorm uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen.  [15] Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten.  15 ¶ Tot verstandige mensen zeg ik: beoordeelt zelf wat ik beweer.   15. Je vous parle comme à des gens sensés ; jugez vous-mêmes de ce que je dis.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,15 .

1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,16 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [16] De beker van de zegening, die wij zegenen, geeft ons gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat wij breken, geeft ons gemeenschap met het lichaam van Christus.       16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ ?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,16 .

1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,17 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [17] Omdat het één brood is, vormen wij allen tezamen één lichaam, want allemaal hebben wij deel aan het ene brood.       17. Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,17 .

1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,18 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [18] Kijk ook naar het Joodse* volk: zij die de offers nuttigen, hebben bij hen immers deel aan het altaar.      18. Considérez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel ?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,18 .

1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,19 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [19] Ik zeg niet dat offervlees iets bijzonders is, of dat een afgod iets te betekenen heeft.       19. Qu'est-ce à dire ? Que la viande immolée aux idoles soit quelque chose ? Ou que l'idole soit quelque chose ?...  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,19 .

1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,20 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [20] Maar wel dat de heidenen offers opdragen aan demonen en niet* aan God; en ik wil niet dat u gemeenschap aangaat met de demonen.       20. Mais ce qu'on immole, c'est à des démons et à ce qui n'est pas Dieu qu'on l'immole. Or, je ne veux pas que vous entriez en communion avec les démons.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,20 .

1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,21 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [21] U kunt niet uit de beker van de Heer drinken én uit de beker van de demonen; u kunt niet deelhebben aan de tafel van de Heer én aan de tafel van de demonen.       21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons ; vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,21 .

1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,22 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [22] Of willen wij de Heer uitdagen? Zijn wij soms sterker dan Hij?       22. Ou bien voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Serions-nous plus forts que lui ?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,22 .

1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,23 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [23] ‘Alles* is geoorloofd.’ Ja, maar niet alles is heilzaam. ‘Alles mág.’ Ja, maar niet alles is opbouwend.       23. « Tout est permis » ; mais tout n'est pas profitable. » Tout est permis » ; mais tout n'édifie pas.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,23 .

1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,24 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [24] Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken maar dat van anderen.       24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,24 .

1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,25 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [25] Alles* wat in de vleeshal wordt verkocht mag u eten, zonder uit gewetensbezwaar navraag te doen.       25. Tout ce qui se vend au marché, mangez-le sans poser de question par motif de conscience ; 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,25 .

1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,26 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [26] Want aan de Heer behoort de aarde en al wat zij bevat.       26. car la terre est au Seigneur, et tout ce qui la remplit.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,26 .

1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,27 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [27] Wanneer een ongelovige u uitnodigt en u besluit te gaan, eet dan gerust alles wat u wordt voorgezet, zonder uit gewetensbezwaar navraag te doen.       27. Si quelque infidèle vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez tout ce qu'on vous sert, sans poser de question par motif de conscience.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,27 .

1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,28 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [28] Maar als iemand* u zegt: ‘Dit is aan de goden gewijd vlees’*, eet er dan niet van, ter wille van degene die u er opmerkzaam op maakte, en omwille van het geweten.       28. Mais si quelqu'un vous dit : « Ceci a été immolé en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a prévenus, et par motif de conscience.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,28 .

1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,29 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [29] Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waarom zou ik mijn vrijheid onderwerpen aan het oordeel van andermans geweten?       29. Par conscience j'entends non la vôtre, mais celle d'autrui ; car pourquoi ma liberté relèverait-elle du jugement d'une conscience étrangère ?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,29 .

1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,30 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [30] Als ik onder dankzegging iets gebruik, hoe kan iets waarvoor ik God dank zeg mij dan worden kwalijk genomen?       30. Si je prends quelque chose en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmé pour ce dont je rends grâce ? 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,30 .

Lezing op de 6de (zesde) zondag door het b-jaar : 1 Kor 10,31-11,1 . Verwijzing : 1 Kor 10,31-11,1 .

Broeders en zusters, of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet doet alles ter ere Gods. Geeft geen aanstoot, noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk; ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn en ik zoek niet mijn eigen voordeel maar dat van de gemeenschap, opdat allen gered worden. Weest mijn navolgers zoals ik het ben van Christus.

1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,31 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [31] Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God.       31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 

King James Bible .
Luther-Bibel .
- 6de (zesde) zondag door het b-jaar . Broeders en zusters, of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet doet alles ter ere Gods.

Tekstuitleg van 1 Kor 10,31 .

1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,32 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [32] Geef geen aanstoot, noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk.      32. Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu,  

King James Bible .
Luther-Bibel .
- 6de (zesde) zondag door het b-jaar . Geeft geen aanstoot, noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk;

Tekstuitleg van 1 Kor 10,32 .

b
1 Kor 10,33 - 1 Kor 10,33 : Heidense offermaaltijden - 1 Kor 10,14-11,1 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 10 -- 1 Kor 10,14 - 1 Kor 10,15 - 1 Kor 10,16 - 1 Kor 10,17 - 1 Kor 10,18 - 1 Kor 10,19 - 1 Kor 10,20 - 1 Kor 10,21 - 1 Kor 10,22 - 1 Kor 10,23 - 1 Kor 10,24 - 1 Kor 10,25 - 1 Kor 10,26 - 1 Kor 10,27 - 1 Kor 10,28 - 1 Kor 10,29 - 1 Kor 10,30 - 1 Kor 10,31 - 1 Kor 10,32 - 1 Kor 10,33 -- 1 Kor 11,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
        [33] Ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn, en zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van anderen, opdat allen gered worden.      33. tout comme moi je m'efforce de plaire en tout à tous, ne recherchant pas mon propre intérêt, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés.  

King James Bible .
Luther-Bibel .
- 6de (zesde) zondag door het b-jaar .

Tekstuitleg van 1 Kor 10,33 . ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn en ik zoek niet mijn eigen voordeel maar dat van de gemeenschap, opdat allen gered worden.