EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIERS 12 - 1 Kor 12 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 12 -
- 1 Kor 12,3b-7.12.-13 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

Overzicht : - 1 Kor 1 - 1 Kor 2 - 1 Kor 3 - 1 Kor 4 - 1 Kor 5 - 1 Kor 6 - 1 Kor 7 - 1 Kor 8 - 1 Kor 9 - 1 Kor 10 - 1 Kor 11 - 1 Kor 12 - 1 Kor 13 - 1 Kor 14 - 1 Kor 15 - 1 Kor 16 -
Uitleg vers per vers : - 1 Kor 12,1 - 1 Kor 12,2 - 1 Kor 12,3 - 1 Kor 12,4 - 1 Kor 12,5 - 1 Kor 12,6 - 1 Kor 12,7 - 1 Kor 12,8 - 1 Kor 12,9 - 1 Kor 12,10 - 1 Kor 12,11 - 1 Kor 12,12 - 1 Kor 12,13 - 1 Kor 12,14 - 1 Kor 12,15 - 1 Kor 12,16 - 1 Kor 12,17 - 1 Kor 12,18 - 1 Kor 12,19 - 1 Kor 12,20 - 1 Kor 12,21 - 1 Kor 12,22 - 1 Kor 12,23 - 1 Kor 12,24 - 1 Kor 12,25 - 1 Kor 12,26 - 1 Kor 12,27 - 1 Kor 12,28 - 1 Kor 12,29 - 1 Kor 12,30 - 1 Kor 12,31 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
     
 
             
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
- 1 Kor 12,3b-7.12.-13 : Pinksteren ABC .

Overzicht van de bijbelboeken - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
1 Kor 12,1-11 : De gaven van de Geest

1 Kor 12,1 - 1 Kor 12,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1peri de tôn pneumatikôn, adelfoi, ou thelô umas agnoein.         [1] Ook omtrent de geestelijke* gaven, broeders en zusters, mag ik u niet in onwetendheid laten.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,1 .

1 Kor 12,2 - 1 Kor 12,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2oidate oti ote ethnè ète pros ta eidôla ta afôna ôs an ègesthe apagomenoi.        [2] Weet u nog hoe u, als heidenen, onweerstaanbaar tot de stomme afgoden aangetrokken werd?       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,2 .

Tweede lezing op de Pinksteren ABC : 1 Korintiërs 12,3b-7.12.-13 . Verwijzing : 1 Kor 12,3b-7.12.-13 .

Broeders en zusters, niemand die zegt: "Jezus is vervloekt" staat onder invloed van de geest van God; en niemand kan zeggen: "Jezus is de Heer" tenzij door de heilige Geest. Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken te zamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

1 Kor 12,3 - 1 Kor 12,3 -
Griekse tekst Vulgaat Pinksteren ABC  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3dio gnôrizô umin oti oudeis en pneumati theou lalôn legei, anathema ièsous, kai oudeis dunatai eipein, kurios ièsous, ei mè en pneumati agiô.     Broeders en zusters, niemand die zegt: "Jezus is vervloekt" staat onder invloed van de geest van God; en niemand kan zeggen: "Jezus is de Heer" tenzij door de heilige Geest.     [3] Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen: ‘Jezus is vervloekt’, en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,3 .

1 Kor 12,4 - 1 Kor 12,4 -
Griekse tekst Vulgaat Pinksteren ABC  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4diaireseis de charismatôn eisin, to de auto pneuma:     Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest.     [4] Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,4 .

1 Kor 12,5 - 1 Kor 12,5 -
Griekse tekst Vulgaat Pinksteren ABC  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai diaireseis diakoniôn eisin, kai o autos kurios:   Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één Heer.     [5] Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is een en dezelfde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,5 .

1 Kor 12,6 - 1 Kor 12,6 -
Griekse tekst Vulgaat Pinksteren ABC  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6kai diaireseis energèmatôn eisin, o de autos theos, o energôn ta panta en pasin.     Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt.     [6] Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,6 .

1 Kor 12,7 - 1 Kor 12,7 -
Griekse tekst Vulgaat Pinksteren ABC  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ekastô de didotai è fanerôsis tou pneumatos pros to sumferon.    Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen.    [7] Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,7 .

1 Kor 12,8 - 1 Kor 12,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8ô men gar dia tou pneumatos didotai logos sofias, allô de logos gnôseôs kata to auto pneuma,        [8] Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven; aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest;       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,8 .

1 Kor 12,9 - 1 Kor 12,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9eterô pistis en tô autô pneumati, allô de charismata iamatôn en tô eni pneumati,         [9] aan een derde door dezelfde Geest het geloof; en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gave om ziekten te genezen,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,9 .

1 Kor 12,10 - 1 Kor 12,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10allô de energèmata dunameôn, allô [de] profèteia, allô [de] diakriseis pneumatôn, eterô genè glôssôn, allô de ermèneia glôssôn:         [10] de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen* te spreken of de betekenis ervan uit te leggen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,10 .

1 Kor 12,11 - 1 Kor 12,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11panta de tauta energei to en kai to auto pneuma, diairoun idia ekastô kathôs bouletai.         [11] Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,11 .

1 Kor 12,12 - 1 Kor 12,12 -
Griekse tekst Vulgaat Pinksteren ABC  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12kathaper gar to sôma en estin kai melè polla echei, panta de ta melè tou sômatos polla onta en estin sôma, outôs kai o christos:    Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken te zamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus.     [12] Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam; zo* is het ook met Christus.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,12 .

1 Kor 12,13 - 1 Kor 12,13 -
Griekse tekst Vulgaat Pinksteren ABC  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13kai gar en eni pneumati èmeis pantes eis en sôma ebaptisthèmen, eite ioudaioi eite ellènes, eite douloi eite eleutheroi, kai pantes en pneuma epotisthèmen.    Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen zijn immers in de kracht van één en dezelfde Geest door de doop één enkel lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.     [13] Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,13 .

1 Kor 12,14 - 1 Kor 12,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14kai gar to sôma ouk estin en melos alla polla.        [14] Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,14 .

1 Kor 12,15 - 1 Kor 12,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15ean eipè o pous, oti ouk eimi cheir, ouk eimi ek tou sômatos, ou para touto ouk estin ek tou sômatos:       [15] Veronderstel dat de voet zegt: ‘Omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam’, hoort hij dan niet tot het lichaam?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,15

1 Kor 12,16 - 1 Kor 12,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16kai ean eipè to ous, oti ouk eimi ofthalmos, ouk eimi ek tou sômatos, ou para touto ouk estin ek tou sômatos:         [16] En als het oor zou zeggen: ‘Omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam’, hoort het dan niet tot het lichaam?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van . 1 Kor 12,16 .

1 Kor 12,17 - 1 Kor 12,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17ei olon to sôma ofthalmos, pou è akoè; ei olon akoè, pou è osfrèsis;         [17] Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor was, waar bleef dan de reuk?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,17 .

1 Kor 12,18 - 1 Kor 12,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18nuni de o theos etheto ta melè, en ekaston autôn, en tô sômati kathôs èthelèsen.         [18] God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam toegewezen, zoals Hij het gewild heeft.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,18 .

1 Kor 12,19 - 1 Kor 12,19 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19ei de èn ta panta en melos, pou to sôma;         [19] Als zij allemaal samen één lichaamsdeel vormden, waar bleef dan het lichaam?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,19 .

1 Kor 12,20 - 1 Kor 12,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20nun de polla men melè, en de sôma.        [20] In feite echter zijn er vele lichaamsdelen, maar is er slechts één lichaam.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,20 .

1 Kor 12,21 - 1 Kor 12,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21ou dunatai de o ofthalmos eipein tè cheiri, chreian sou ouk echô, è palin è kefalè tois posin, chreian umôn ouk echô:        [21] Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig’, en evenmin het hoofd tegen de voeten: ‘Ik heb jullie niet nodig.’        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,21 .

1 Kor 12,22 - 1 Kor 12,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22alla pollô mallon ta dokounta melè tou sômatos asthenestera uparchein anagkaia estin,       [22] Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,22 .

1 Kor 12,23 - 1 Kor 12,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23kai a dokoumen atimotera einai tou sômatos, toutois timèn perissoteran peritithemen, kai ta aschèmona èmôn euschèmosunèn perissoteran echei,        [23] En die lichaamsdelen die wij beschouwen als minder eerbaar, eren wij des te meer. Onze minder edele delen worden daarom met grotere kiesheid behandeld;        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,23 .

1 Kor 12,24 - 1 Kor 12,24 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24ta de euschèmona èmôn ou chreian echei. alla o theos sunekerasen to sôma, tô usteroumenô perissoteran dous timèn,        [24] de andere delen hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het mindere meer eer gaf,        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,13 . 1 Kor 12,14 . 1 Kor 12,15 . 1 Kor 12,16 . 1 Kor 12,17 . 1 Kor 12,18 . 1 Kor 12,19 . 1 Kor 12,20 . 1 Kor 12,21 . 1 Kor 12,22 . 1 Kor 12,23 . 1 Kor 12,24 .

1 Kor 12,25 - 1 Kor 12,25 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25ina mè è schisma en tô sômati, alla to auto uper allèlôn merimnôsin ta melè.       [25] opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,25 .

1 Kor 12,26 - 1 Kor 12,26 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26kai eite paschei en melos, sumpaschei panta ta melè: eite doxazetai [en] melos, sugchairei panta ta melè.        [26] Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle andere in het lijden; wordt één lichaamsdeel geëerd, dan delen alle andere in die vreugde.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,26 .

1 Kor 12,27 - 1 Kor 12,27 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27umeis de este sôma christou kai melè ek merous.        [27] Welnu, u bent het lichaam van Christus, en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel.        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,27 .

1 Kor 12,28 - 1 Kor 12,28 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28kai ous men etheto o theos en tè ekklèsia prôton apostolous, deuteron profètas, triton didaskalous, epeita dunameis, epeita charismata iamatôn, antilèmpseis, kubernèseis, genè glôssôn.        [28] Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld, allereerst apostelen, vervolgens profeten, en verder leraren; voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen, te besturen en in talen te spreken.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,28 .

1 Kor 12,29 - 1 Kor 12,29 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29mè pantes apostoloi; mè pantes profètai; mè pantes didaskaloi; mè pantes dunameis;        [29] Niet iedereen kan apostel zijn, of profeet, of leraar. Kunt u allen wonderen doen?      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,29 .

1 Kor 12,30 - 1 Kor 12,30 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30mè pantes charismata echousin iamatôn; mè pantes glôssais lalousin; mè pantes diermèneuousin;        [30] Hebt u allen de gave om te genezen, in talen te spreken en uitleg te geven?        

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,30 .

1 Kor 12,31 - 1 Kor 12,31 -
Griekse tekst Vulgaat Masoretische tekst Targum Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Persoonlijke vertaling
31zèloute de ta charismata ta meizona. kai eti kath uperbolèn odon umin deiknumi.         [31] Streef* naar de hoogste gaven! Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg*.       

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 12,31 .