EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIERS 13 - 1 Kor 13 -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 13 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

OVERZICHT 1 Kor - TAALGEBRUIK 1 Kor - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR 1 Kor .

Overzicht - 1 Kor 1 - 1 Kor 2 - 1 Kor 3 - 1 Kor 4 - 1 Kor 5 - 1 Kor 6 - 1 Kor 7 - 1 Kor 8 - 1 Kor 9 - 1 Kor 10 - 1 Kor 11 - 1 Kor 12 - 1 Kor 13 - 1 Kor 14 - 1 Kor 15 - 1 Kor 16 -
Tekstuitleg per pericope
Uitleg vers per vers - 1 Kor 13,1 - 1 Kor 13,2 - 1 Kor 13,3 - 1 Kor 13,4 - 1 Kor 13,5 - 1 Kor 13,6 - 1 Kor 13,7 - 1 Kor 13,8 - 1 Kor 13,9 - 1 Kor 13,10 - 1 Kor 13,11 - 1 Kor 13,12 - 1 Kor 13,13 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik

Overzicht van de bijbelboeken
- bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , Nieuwe Testament , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)
1 Kor 13,1 - 1 Kor 13,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1ean tais glôssais tôn anthrôpôn lalô kai tôn aggelôn, agapèn de mè echô, gegona chalkos èchôn è kumbalon alalazon.   1 si linguis hominum loquar et angelorum caritatem autem non habeam factus sum velut aes sonans aut cymbalum tinniens    1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.   [1] Al spreek ik de taal* van mensen en engelen – als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.        

King James Bible . [1] Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.
Luther-Bibel . 1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.

Tekstuitleg van 1 Kor 13,1 .

1 Kor 13,2 - 1 Kor 13,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kai ean echô profèteian kai eidô ta mustèria panta kai pasan tèn gnôsin, kai ean echô pasan tèn pistin ôste orè methistanai, agapèn de mè echô, outhen eimi.   2 et si habuero prophetiam et noverim mysteria omnia et omnem scientiam et habuero omnem fidem ita ut montes transferam caritatem autem non habuero nihil sum    2 En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. [2] Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten – als ik de liefde niet heb, ben ik niets        

King James Bible . [2] And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.
Luther-Bibel . 2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts.

Tekstuitleg van 1 Kor 13,2 .

1 Kor 13,3 - 1 Kor 13,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3kan psômisô panta ta uparchonta mou, kai ean paradô to sôma mou ina kauchèsômai, agapèn de mè echô, ouden ôfeloumai.  3 et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas et si tradidero corpus meum ut ardeam caritatem autem non habuero nihil mihi prodest    3 En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven.  [3] Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen* – als ik de liefde niet heb, helpt het mij niets.        

King James Bible . [3] And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
Luther-Bibel . 3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze.

Tekstuitleg van 1 Kor 13,3 .

1 Kor 13,4 - 1 Kor 13,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4è agapè makrothumei, chrèsteuetai è agapè, ou zèloi, [è agapè] ou perpereuetai, ou fusioutai,   4 caritas patiens est benigna est caritas non aemulatur non agit perperam non inflatur     4 De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen;   [4] De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets.        

King James Bible . [4] Charity suffereth long, and is kind; charity envieth not; charity vaunteth not itself, is not puffed up,
Luther-Bibel . 4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf,

Tekstuitleg van 1 Kor 13,4 .

1 Kor 13,5 - 1 Kor 13,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5ouk aschèmonei, ou zètei ta eautès, ou paroxunetai, ou logizetai to kakon, 5 non est ambitiosa non quaerit quae sua sunt non inritatur non cogitat malum     5 Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;  [5] Zij gedraagt* zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt* zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan.        

King James Bible . [5] Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil;
Luther-Bibel . 5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu,

Tekstuitleg van 1 Kor 13,5 .

1 Kor 13,6 - 1 Kor 13,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6ou chairei epi tè adikia, sugchairei de tè alètheia:  6 non gaudet super iniquitatem congaudet autem veritati    6 Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid;  [6] Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.       

King James Bible . [6] Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth;
Luther-Bibel . 6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit;

Tekstuitleg van 1 Kor 13,6 .

1 Kor 13,7 - 1 Kor 13,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7panta stegei, panta pisteuei, panta elpizei, panta upomenei.  7 omnia suffert omnia credit omnia sperat omnia sustinet     7 Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.   [7] Alles verdraagt* zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij.        

King James Bible . [7] Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things.
Luther-Bibel . 7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.

Tekstuitleg van 1 Kor 13,7 .

2. act. ind. aor. 3de pers. mv. απεστεγασαν = apestegasan (zij ont-dek (dak) ten) van het werkw. αποστεγαζω = apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) . Taalgebruik in het NT : apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) . Bijbel (1) : Mc 2,4 . Een vorm van αποστεγαζω = apostegadzô (het dak eraf nemen, ontdakken) in de Bijbel (1) : Mc 2,4 .
- Zie ook het werkw. στεγαζω = stegadzô (bedekken, bedakken) . Taalgebruik in het NT : stegadzô (bedekken, bedakken) . Taalgebruik in de LXX : stegadzô (bedekken, bedakken) . Een vorm van het werkw. στεγαζω = stegadzô (bedekken, bedakken) in de LXX (5) : (1) 2 Kr 34,11 . (2) Ps 104,3 . (3) Neh 2,8 . (4) Neh 3,3 . (5) Neh 3,6 . In het NT (0) .
- Zie eveneens het werkw. στεγω = stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Taalgebruik in het NT : stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Taalgebruik in de LXX : stegô (dekken, bedekken, bedakken) . Een vorm van στεγω = stegô (dekken, bedekken, bedakken) in de LXX (1) : Sir 8,17 . In het NT (4) : (1) 1 Kor 9,12 . (2) 1 Kor 13,7 . (3) 1 Tes 3,1 . (4) 1 Tes 3,5 .
- Zie ook het zelfst. naamw. στεγη = stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in het NT : stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in de LXX : stegè (dak, deksel) . Een vorm van στεγη = stegè (dak, deksel) in de LXX (2) : (1) Gn 8,13 . (2) Ez 40,43 . In het NT (3) : (1) Mt 8,8 . (2) Mc 2,4 . (3) Lc 7,6 .
- Hebreeuws : de stam van het werkw. כָּסָה = kâsâh (bedekken) . Taalgebruik in Tenakh : kâsâh (bedekken) . Getalwaarde : kaph = 11 of 20 , samekh = 15 of 60 , he = 5 ; totaal : 31 OF 85 (5 X 17) . Structuur : 2 - 6 - 5 . De som van de elementen is telkens 4 .
- Zie ook : קָרָה = qârâh (1. ontmoeten, treffen, overkomen. 2. ov erdekken, een zoldering maken) . Taalgebruik in Tenakh : qârâh (ontmoeten, treffen, overkomen) . Getalswaarde : qoph = 19 of 100 , resj = 20 of 200 , he = 5 ; totaal : 44 OF 305 (5 X 61) . Structuur : 1 - 2 - 5 . De som van de elementen is telkens 8 .
- Ned. : dak . D. : das Dach . Fr. : toit (< Lat. : tectum) . Gr. : στεγη = stegè (dak, deksel) . Taalgebruik in het NT : stegè (dak, deksel) . Lat. : tegere (tectum) (dekken, bedekken, bedakken) .

1 Kor 13,8 - 1 Kor 13,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8è agapè oudepote piptei. eite de profèteiai, katargèthèsontai: eite glôssai, pausontai: eite gnôsis, katargèthèsetai.  8 caritas numquam excidit sive prophetiae evacuabuntur sive linguae cessabunt sive scientia destruetur     8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden.   [8] De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen; het spreken in talen, het zal verstommen; de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan.        

King James Bible . [8] Charity never faileth: but whether there be prophecies, they shall fail; whether there be tongues, they shall cease; whether there be knowledge, it shall vanish away.
Luther-Bibel . 8 Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird.

Tekstuitleg van 1 Kor 13,8 .

1 Kor 13,9 - 1 Kor 13,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9ek merous gar ginôskomen kai ek merous profèteuomen:   9 ex parte enim cognoscimus et ex parte prophetamus   9 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele;   [9] Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren.        

King James Bible . [9] For we know in part, and we prophesy in part.
Luther-Bibel . 9 Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk.

Tekstuitleg van 1 Kor 13,9 .

1 Kor 13,10 - 1 Kor 13,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10otan de elthè to teleion, to ek merous katargèthèsetai.  10 cum autem venerit quod perfectum est evacuabitur quod ex parte est    10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.   [10] Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan.        

King James Bible . [10] But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.
Luther-Bibel . 10 Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören.

Tekstuitleg van 1 Kor 13,10 .

1 Kor 13,11 - 1 Kor 13,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11ote èmèn nèpios, elaloun ôs nèpios, efronoun ôs nèpios, elogizomèn ôs nèpios: ote gegona anèr, katèrgèka ta tou nèpiou.   11 cum essem parvulus loquebar ut parvulus sapiebam ut parvulus cogitabam ut parvulus quando factus sum vir evacuavi quae erant parvuli     11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind; maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik te niet gedaan hetgeen eens kinds was.   [11] Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten.        

King James Bible . [11] When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.
Luther-Bibel . 11 Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.

Tekstuitleg van 1 Kor 13,11 .

- èmèn (ik was) . Verwijzing : eimi (zijn) , zie Mc 1,6 . Actief imperfectum eerste persoon enkelvoud van het werkwoord eimi (zijn) . Bijbel (55) . O.T. (35) . N.T. (15) . Mt (3) . Mc (1) . Joh (3) . Hnd (5) . 1 Kor 13,11 . Gal 1,10 . Gal 1,22 .

1 Kor 13,12 - 1 Kor 13,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati, tote de prosôpon pros prosôpon: arti ginôskô ek merous, tote de epignôsomai kathôs kai epegnôsthèn.   12 videmus nunc per speculum in enigmate tunc autem facie ad faciem nunc cognosco ex parte tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum     12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.  [12] Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals* ik zelf gekend ben.        

King James Bible . [12] For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.
Luther-Bibel . 12 Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin.

Tekstuitleg van 1 Kor 13,12 .

1 Kor 13,13 - 1 Kor 13,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13nuni de menei pistis, elpis, agapè, ta tria tauta: meizôn de toutôn è agapè.   13 nunc autem manet fides spes caritas tria haec maior autem his est caritas     13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.   [13] Deze drie* dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde; maar de liefde is het voornaamste.       

King James Bible . [13] And now abideth faith, hope, charity, these three; but the greatest of these is charity.
Luther-Bibel . 13 Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.

Tekstuitleg van 1 Kor 13,13 .

4.


GRIEKSE TEKST

1ean tais glôssais tôn anthrôpôn lalô kai tôn aggelôn, agapèn de mè echô, gegona chalkos èchôn è kumbalon alalazon. 2kai ean echô profèteian kai eidô ta mustèria panta kai pasan tèn gnôsin, kai ean echô pasan tèn pistin ôste orè methistanai, agapèn de mè echô, outhen eimi. 3kan psômisô panta ta uparchonta mou, kai ean paradô to sôma mou ina kauchèsômai, agapèn de mè echô, ouden ôfeloumai. 4è agapè makrothumei, chrèsteuetai è agapè, ou zèloi, [è agapè] ou perpereuetai, ou fusioutai, 5ouk aschèmonei, ou zètei ta eautès, ou paroxunetai, ou logizetai to kakon, 6ou chairei epi tè adikia, sugchairei de tè alètheia: 7panta stegei, panta pisteuei, panta elpizei, panta upomenei. 8è agapè oudepote piptei. eite de profèteiai, katargèthèsontai: eite glôssai, pausontai: eite gnôsis, katargèthèsetai. 9ek merous gar ginôskomen kai ek merous profèteuomen: 10otan de elthè to teleion, to ek merous katargèthèsetai. 11ote èmèn nèpios, elaloun ôs nèpios, efronoun ôs nèpios, elogizomèn ôs nèpios: ote gegona anèr, katèrgèka ta tou nèpiou. 12blepomen gar arti di esoptrou en ainigmati, tote de prosôpon pros prosôpon: arti ginôskô ek merous, tote de epignôsomai kathôs kai epegnôsthèn. 13nuni de menei pistis, elpis, agapè, ta tria tauta: meizôn de toutôn è agapè.


VULGAAT

1 si linguis hominum loquar et angelorum caritatem autem non habeam factus sum velut aes sonans aut cymbalum tinniens 2 et si habuero prophetiam et noverim mysteria omnia et omnem scientiam et habuero omnem fidem ita ut montes transferam caritatem autem non habuero nihil sum 3 et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas et si tradidero corpus meum ut ardeam caritatem autem non habuero nihil mihi prodest 4 caritas patiens est benigna est caritas non aemulatur non agit perperam non inflatur 5 non est ambitiosa non quaerit quae sua sunt non inritatur non cogitat malum 6 non gaudet super iniquitatem congaudet autem veritati 7 omnia suffert omnia credit omnia sperat omnia sustinet 8 caritas numquam excidit sive prophetiae evacuabuntur sive linguae cessabunt sive scientia destruetur 9 ex parte enim cognoscimus et ex parte prophetamus 10 cum autem venerit quod perfectum est evacuabitur quod ex parte est 11 cum essem parvulus loquebar ut parvulus sapiebam ut parvulus cogitabam ut parvulus quando factus sum vir evacuavi quae erant parvuli 12 videmus nunc per speculum in enigmate tunc autem facie ad faciem nunc cognosco ex parte tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum 13 nunc autem manet fides spes caritas tria haec maior autem his est caritas