EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIERS 15 - 1 Kor 15 - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -
- 1 Kor 15,1-11 : De opstanding van Christus -- 1 Kor 15,12-58 : De opstanding van de doden -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

OVERZICHT 1 Kor - TAALGEBRUIK 1 Kor - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR 1 Kor .

Overzicht : - 1 Kor 1 - 1 Kor 2 - 1 Kor 3 - 1 Kor 4 - 1 Kor 5 - 1 Kor 6 - 1 Kor 7 - 1 Kor 8 - 1 Kor 9 - 1 Kor 10 - 1 Kor 11 - 1 Kor 12 - 1 Kor 13 - 1 Kor 14 - 1 Kor 15 - 1 Kor 16 -
Uitleg vers per vers : - 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 - 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -

Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
http://www.bible-history.com/isbe/ http://www.sacrednamebible.com/kjvstrongs/index2.htm Studiebijbel 3 Luther-Bibel 1984 Cahier biblique King James Bible : (1) -  
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


1 Kor 15,1-11 . De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -

1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,1 : De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1gnôrizô de umin, adelfoi, to euaggelion o euèggelisamèn umin, o kai parelabete, en ô kai estèkate,   1 notum autem vobis facio fratres evangelium quod praedicavi vobis quod et accepistis in quo et statis    1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 5 En dat Hij is van Cefas gezien, daarna van de twaalven. 6 Daarna is Hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal, van welken het meren deel nog over is, en sommigen ook zijn ontslapen. 7 Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. 8 En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 9 Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb. 10 Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods, Die met mij is. 11 Hetzij dan ik, hetzij zijlieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd. 12 Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? 13 En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. 14 En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. 15 En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. 16 Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. 17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. 18 Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn. 19 Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.   [1] Broeders en zusters, ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u hebt aanvaard, waarop u gegrondvest bent       1. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez fermes,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,1 . Bij het lijdend voorwerp to euaggelion ( acc. onz. enk. , de goede boodschap ) staan vijf korte bijzinnen .
De tweede bijzin is : ho kai parelabete (dat jullie ook hebben overgenomen) .

12. parelabete ( jullie namen over ) . Werkwoord paralambanô ( overnemen) . Lat. accipere ( ad- capere = aan-nemen , aanvaarden ) . Fr. accepter , reçevoir . De vorm parelabete ( = jullie namen over , ind. aor. 2de pers. mv. ) komt slechts in het N.T. voor , in vijf verzen : (1) 1 Kor 15,1 . (2) Gal 1,9 . (3) Fil 4,9 . (4) Kol 2,6 . (5) 1 Tes 4,1 .

1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,2 : De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2di ou kai sôzesthe, tini logô euèggelisamèn umin ei katechete, ektos ei mè eikè episteusate.   2 per quod et salvamini qua ratione praedicaverim vobis si tenetis nisi si frustra credidistis       [2] en waardoor u ook gered wordt, tenminste als u zich houdt aan de bewoordingen waarin ik het u verkondigd heb; anders zou u het geloof zonder nadenken hebben aanvaard.       2. par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé ; sinon, vous auriez cru en vain.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,2 .

1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,3 : De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3 paredôka gar umin en prôtois, o kai parelabon, oti christos apethanen uper tôn amartiôn èmôn kata tas grafas,   3 tradidi enim vobis in primis quod et accepi quoniam Christus mortuus est pro peccatis nostris secundum scripturas      [3] In* de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden, volgens de Schriften,       3. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,3 .

10. Christos (Christus) . Verwijzing : christos (Christus) . Nom. enk. christos (Christus) in 8 verzen in 1 Kor 15 (8) : (1) 1 Kor 15,3 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 . (4) 1 Kor 15,14 . (5) 1 Kor 15,16 . (6) 1 Kor 15,17 . (7) 1 Kor 15,20 . (8) 1 Kor 15,23 .

10. - 11. Christos apethanen ( Christus stierf ) . In drie verzen in het N.T. : (1) Rom 14,15 . (2) 1 Kor 8,11 . (3) 1 Kor 15,3 . + Christos kai apethanen ( Christus stierf ook) : Rom 14,9 .

Christos 1 Kor bijbel  O.T.  N.T.  Br. 1 Kor  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
nom. Christos 118 8 110 73 18                
totaal 555 38 517 432 61  17      15 

1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,4 : De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai oti etafè, kai oti egègertai tè èmera tè tritè kata tas grafas,   4 et quia sepultus est et quia resurrexit tertia die secundum scripturas      [4] en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften;       4. qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures,  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,4 .

1 Kor 15,4.3. pass. ind. aor. 3de pers. enk. εταφη = etafè (hij werd begraven) van het werkw. θαπτω = thaptô (begraven) . Taalgebruik in het NT : thaptô (begraven) . Taalgebruik in de LXX : thaptô (begraven) . Bijbel (33) . OT (30) . Nt (3) : (1) Lc 16,22 . (2) Hnd 2,29 . (3) 1 Kor 15,4 . Een vorm van θαπτω = thaptô (begraven) in de LXX (177) , in het NT (11) : (1) Mt 8,21 . (2) Mt 8,22 . (3) Mt 14,12 . (4) Lc 9,59 . (5) Lc 9,60 . (6) Lc 16,22 . (7) Hnd 2,29 . (8) Hnd 5,6 . (9) Hnd 5,9 . (10) Hnd 5,10 . (11) 1 Kor 15,4 .
- Hebreeuws NBG en UBS . pass. nifal perf. 3de pers. mann. enk. נִקְבַּר = niqëbar (hij werd begraven) van het werkw. קָבַר = qâbhar (begraven) komt in Tenakh niet voor . Een werkwoordvorm die in Tenakh wel beantwoordt aan het Griekse εταφη = etafè (hij werd begraven) is : wë + pass. nifal imperf. 3de pers. mann. enk. וַיִּקָּבֵר (en hij werd begraven) van het werkw. קָבַר = qâbhar (begraven) . Taalgebruik in Tenakh : qâbhar (begraven) . Getalwaarde : qoph = 19 of 100 , beth = 2 , resj = 20 of 200 ; totaal : 41 OF 302 (2 X 151) . Structuur : 1 - 2 - 2 . De som van de elementen is telkens 5 . Tenakh (27) . wjqbr . Tenakh (29) . Dt (2) : (1) Dt 10,6 . (2) Dt 34,6 . Re (7) : (1) Re 8,32 . (2) Re 10,2 . (3) Re 10,5 . (4) Re 12,7 . (5) Re 12,10 . (6) Re 12,12 . (7) Re 12,15 . 2 S (1) : 2 S 17,23 . 1 K (8) : (1) 1 K 2,10 . (2) 1 K 2,34 . (3) 1 K 11,43 . (4) 1 K 14,31 . (5) 1 K 15,24 . (6) 1 K 16,6 . (7) 1 K 16,28 . (8) 1 K 22,51 . 2 K (8) : (1) 2 K 8,24 . (2) 2 K 13,13 . (3) 2 K 14,16 . (4) 2 K 14,20 . (5) 2 K 15,38 . (6) 2 K 16,20 . (7) 2 K 21,18 . (8) 2 K 21,26 . 2 Kr (3) : (1) 2 Kr 12,16 . (2) 2 Kr 21,1 . (3) 2 Kr 35,24 . וַיִּקְבֹּר = wajjiqëbor (en hij begroef) . Tenakh (2) : (1) Dt 34,6 . (2) 2 K 21,26 . Een andere vorm : pass. pual perf. 3de pers. mann. enk. קֻבַּר = qubbar (hij werd begraven) komt in Tenakh slechts in Gn 25,10 voor .
- Latijn . pass. perf. part. nom. mann. enk. sepultus (begraven) van het werkw. sepelire , sepultum . Bijbel (30) . OT (27) . NT (3) . Fr. ensevelir = in een lijkwade wikkelen, bedelven, begraven . Fr. enterrer . E. to bury . D. begraben .
- In 1 Kor 15,4 is het de enigste plaats van het NT waarin gezegd wordt dat Jezus 'begraven' werd .

6. egègertai ( Hij is opgewekt ) . Passief perf. 3de pers. enk. van het werkwoord egeirô . Lat. resurgere . Surgere ( surrexi , surrectum ) = oprijzen , opstaan , rechtop staan . sur < super = op , boven + regere ( rexi , rectum ) : richten , leiden , sturen . Ned. rekken ( Lat. reg- ) , uitstrekken . Rectus = recht . Fr. résurrection .
Fr. ressusciter cfr. Lat. suscitare . super : op , boven + citare : in beweging brengen . Aldus : terug in beweging brengen , heropleven .
Fr. réveiller : wekken , ont-waken < re + vigilare (vig- wak- , wek-) waken .
In 9 verzen in het N.T. . In 7 verzen in 1 Kor 15 : (1) 1 Kor 15,4 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (6) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (7) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

egeirô (opwekken) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
pas. perf. 3de pers. enk. egègertai             

 

1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,5 : De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5kai oti ôfthè kèfa, eita tois dôdeka: 5 et quia visus est Cephae et post haec undecim      [5] en dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf.       5. qu'il est apparu à Céphas, puis aux Douze.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,5 .

1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,6 : De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6epeita ôfthè epanô pentakosiois adelfois efapax, ex ôn oi pleiones menousin eôs arti, tines de ekoimèthèsan:   6 deinde visus est plus quam quingentis fratribus simul ex quibus multi manent usque adhuc quidam autem dormierunt       [6] Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn; sommigen echter zijn gestorven.       6. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois - la plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent et quelques-uns se sont endormis -  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,6 .

1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,7 : De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7epeita ôfthè iakôbô, eita tois apostolois pasin:   7 deinde visus est Iacobo deinde apostolis omnibus      [7] Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen.       7. ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,7 .

1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,8 : De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8eschaton de pantôn ôsperei tô ektrômati ôfthè kamoi.  8 novissime autem omnium tamquam abortivo visus est et mihi      [8] Het laatst van allen, als aan een misgeboorte, is Hij ook verschenen aan míj.       8. Et, en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,8 .

1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,9 : De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9egô gar eimi o elachistos tôn apostolôn, os ouk eimi ikanos kaleisthai apostolos, dioti ediôxa tèn ekklèsian tou theou:   9 ego enim sum minimus apostolorum qui non sum dignus vocari apostolus quoniam persecutus sum ecclesiam Dei      [9] Ik ben immers de minste van de apostelen, niet waard om apostel te heten, want ik heb de kerk van God vervolgd.      9. Car je suis le moindre des apôtres ; je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,9 .

1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,10 : De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10chariti de theou eimi o eimi, kai è charis autou è eis eme ou kenè egenèthè, alla perissoteron autôn pantôn ekopiasa, ouk egô de alla è charis tou theou [è] sun emoi.   10 gratia autem Dei sum id quod sum et gratia eius in me vacua non fuit sed abundantius illis omnibus laboravi non ego autem sed gratia Dei mecum       [10] Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet vruchteloos* geweest. Ik heb harder gewerkt dan alle anderen; dat wil zeggen, niet ik, maar de genade van God met mij.       10. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce à mon égard n'a pas été stérile. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous : oh ! non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,10 .

1 Kor 15,11 - 1 Kor 15,11 : De opstanding van Christus . 1 Kor 15,1-11 - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,1 - 1 Kor 15,2 - 1 Kor 15,3 - 1 Kor 15,4 - 1 Kor 15,5 - 1 Kor 15,6 - 1 Kor 15,7 - 1 Kor 15,8 - 1 Kor 15,9 - 1 Kor 15,10 - 1 Kor 15,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11eite oun egô eite ekeinoi, outôs kèrussomen kai outôs episteusate.   11 sive enim ego sive illi sic praedicamus et sic credidistis       [11] Maar zij of ik, wat maakt het uit? Dit verkondigen wij, en dit hebt u geloofd.     11. Bref, eux ou moi, voilà ce que nous prêchons. Et voilà ce que vous avez cru.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,11 .

1 Kor 15,12-58 . De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -

1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,12 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12 ei de christos kèrussetai oti ek nekrôn egègertai, pôs legousin en umin tines oti anastasis nekrôn ouk estin;  12 si autem Christus praedicatur quod resurrexit a mortuis quomodo quidam dicunt in vobis quoniam resurrectio mortuorum non est       [12] Als* wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren dat er geen opstanding van de doden bestaat?       12. Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,12 .

3. Christos (Christus) . Verwijzing : christos (Christus) . Nom. enk. christos (Christus) in 8 verzen in 1 Kor 15 (8) : (1) 1 Kor 15,3 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 . (4) 1 Kor 15,14 . (5) 1 Kor 15,16 . (6) 1 Kor 15,17 . (7) 1 Kor 15,20 . (8) 1 Kor 15,23 .

Christos 1 Kor bijbel  O.T.  N.T.  Br. 1 Kor  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
nom. Christos 118 8 110 73 18                
totaal 555 38 517 432 61  17      15 

7. nekrôn ( van / uit de doden ) . Gen. mv. van het bijvoeglijk naamwoord nekros : dood . Hebr. mth (67) . mwth (123) . L. mori : sterven ; mors , mortis : de dood ; mortuus : dode; cfr. mortuarium : dodenhuisje . Fr. le mort : de dode . Gen. mv. nekrôn in 1 Kor (6) : (1) 1 Kor 15,12 . (2) 1 Kor 15,13 . (3) 1 Kor 15,20 . (4) 1 Kor 15,21 . (5) 1 Kor 15,29 . (6) 1 Kor 15,42 .

nekros (dode) bijbel  O.T.  N.T.  syn. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
gen. mv. nekrôn 82 8 74 20  26  32 11                        30 
Totaal   191 72 119 31 39  52 14  12                    47 

8. egègertai ( Hij is opgewekt ) . Passief perf. 3de pers. enk. van het werkwoord egeirô . Lat. resurgere . Surgere ( surrexi , surrectum ) = oprijzen , opstaan , rechtop staan . sur < super = op , boven + regere ( rexi , rectum ) : richten , leiden , sturen . Ned. rekken ( Lat. reg- ) , uitstrekken . Rectus = recht . Fr. résurrection .
Fr. ressusciter cfr. Lat. suscitare . super : op , boven + citare : in beweging brengen . Aldus : terug in beweging brengen , heropleven .
Fr. réveiller : wekken , ont-waken < re + vigilare (vig- wak- , wek-) waken .
In 9 verzen in het N.T. . In 7 verzen in 1 Kor 15 : (1) 1 Kor 15,4 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (6) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (7) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

egeirô (opwekken) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
pas. perf. 3de pers. enk. egègertai             

16. nekrôn ( van / uit de doden ) . Gen. mv. van het bijvoeglijk naamwoord nekros : dood . Hebr. mth (67) . mwth (123) . L. mori : sterven ; mors , mortis : de dood ; mortuus : dode; cfr. mortuarium : dodenhuisje . Fr. le mort : de dode . Gen. mv. nekrôn in 1 Kor (6) : (1) 1 Kor 15,12 . (2) 1 Kor 15,13 . (3) 1 Kor 15,20 . (4) 1 Kor 15,21 . (5) 1 Kor 15,29 . (6) 1 Kor 15,42 .

nekros (dode) bijbel  O.T.  N.T.  syn. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
gen. mv. nekrôn 82 8 74 20  26  32 11                        30 
Totaal   191 72 119 31 39  52 14  12                    47 

 

1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,13 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13 ei de anastasis nekrôn ouk estin, oude christos egègertai:   13 si autem resurrectio mortuorum non est neque Christus resurrexit       [13] Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet opgestaan.       13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,13 . . a - b ( 1 Kor 15,13 ) , b - c ( 1 Kor 15,14 ) - 1 Kor 15,15 , a' - b ( 1 Kor 15,16 ) , b - c' ( 1 Kor 15,17 ) .

4. nekrôn ( van / uit de doden ) . Gen. mv. van het bijvoeglijk naamwoord nekros : dood . Hebr. mth (67) . mwth (123) . L. mori : sterven ; mors , mortis : de dood ; mortuus : dode; cfr. mortuarium : dodenhuisje . Fr. le mort : de dode . Gen. mv. nekrôn in 1 Kor (6) : (1) 1 Kor 15,12 . (2) 1 Kor 15,13 . (3) 1 Kor 15,20 . (4) 1 Kor 15,21 . (5) 1 Kor 15,29 . (6) 1 Kor 15,42 .

nekros (dode) bijbel  O.T.  N.T.  syn. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
gen. mv. nekrôn 82 8 74 20  26  32 11                        30 
Totaal   191 72 119 31 39  52 14  12                    47 

8. Christos (Christus) . Verwijzing : christos (Christus) . Nom. enk. christos (Christus) in 8 verzen in 1 Kor 15 (8) : (1) 1 Kor 15,3 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 . (4) 1 Kor 15,14 . (5) 1 Kor 15,16 . (6) 1 Kor 15,17 . (7) 1 Kor 15,20 . (8) 1 Kor 15,23 .

Christos 1 Kor bijbel  O.T.  N.T.  Br. 1 Kor  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
nom. Christos 118 8 110 73 18                
totaal 555 38 517 432 61  17      15 

9. egègertai ( Hij is opgewekt ) . Passief perf. 3de pers. enk. van het werkwoord egeirô . Lat. resurgere . Surgere ( surrexi , surrectum ) = oprijzen , opstaan , rechtop staan . sur < super = op , boven + regere ( rexi , rectum ) : richten , leiden , sturen . Ned. rekken ( Lat. reg- ) , uitstrekken . Rectus = recht . Fr. résurrection .
Fr. ressusciter cfr. Lat. suscitare . super : op , boven + citare : in beweging brengen . Aldus : terug in beweging brengen , heropleven .
Fr. réveiller : wekken , ont-waken < re + vigilare (vig- wak- , wek-) waken .
In 9 verzen in het N.T. . In 7 verzen in 1 Kor 15 : (1) 1 Kor 15,4 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (6) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (7) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

egeirô (opwekken) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
pas. perf. 3de pers. enk. egègertai             

8. - 9. Christos egègertai ( Christus is opgewekt ) . In 5 verzen in het N.T. : (1) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (2) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (3) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,14 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14 ei de christos ouk egègertai, kenon ara [kai] to kèrugma èmôn, kenè kai è pistis umôn,   14 si autem Christus non resurrexit inanis est ergo praedicatio nostra inanis est et fides vestra       [14] En als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg.       14. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,14 . a - b ( 1 Kor 15,13 ) , b - c ( 1 Kor 15,14 ) - 1 Kor 15,15 , a' - b ( 1 Kor 15,16 ) , b - c' ( 1 Kor 15,17 ) .

3. Christos (Christus) . Verwijzing : christos (Christus) . Nom. enk. christos (Christus) in 8 verzen in 1 Kor 15 (8) : (1) 1 Kor 15,3 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 . (4) 1 Kor 15,14 . (5) 1 Kor 15,16 . (6) 1 Kor 15,17 . (7) 1 Kor 15,20 . (8) 1 Kor 15,23 .

Christos 1 Kor bijbel  O.T.  N.T.  Br. 1 Kor  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
nom. Christos 118 8 110 73 18                
totaal 555 38 517 432 61  17      15 

5. egègertai ( Hij is opgewekt ) . Passief perf. 3de pers. enk. van het werkwoord egeirô . Lat. resurgere . Surgere ( surrexi , surrectum ) = oprijzen , opstaan , rechtop staan . sur < super = op , boven + regere ( rexi , rectum ) : richten , leiden , sturen . Ned. rekken ( Lat. reg- ) , uitstrekken . Rectus = recht . Fr. résurrection .
Fr. ressusciter cfr. Lat. suscitare . super : op , boven + citare : in beweging brengen . Aldus : terug in beweging brengen , heropleven .
Fr. réveiller : wekken , ont-waken < re + vigilare (vig- wak- , wek-) waken .
In 9 verzen in het N.T. . In 7 verzen in 1 Kor 15 : (1) 1 Kor 15,4 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (6) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (7) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

egeirô (opwekken) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
pas. perf. 3de pers. enk. egègertai             

3. - 5. Christos ouk egègertai ( Christus is opgewekt ) . In 5 verzen in het N.T. : (1) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (2) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (3) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,15 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15euriskometha de kai pseudomartures tou theou, oti emarturèsamen kata tou theou oti ègeiren ton christon, on ouk ègeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai. 15 invenimur autem et falsi testes Dei quoniam testimonium diximus adversus Deum quod suscitaverit Christum quem non suscitavit si mortui non resurgunt       [15] Dan blijken wij zelfs van God een vals getuigenis te hebben afgelegd; want dan hebben wij tegen God in getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, wat Hij niet heeft gedaan, indien, zoals zij beweren, de doden niet verrijzen.       15. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,15 . a - b ( 1 Kor 15,13 ) , b - c ( 1 Kor 15,14 ) - 1 Kor 15,15 , a' - b ( 1 Kor 15,16 ) , b - c' ( 1 Kor 15,17 ) .

1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,16 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16ei gar nekroi ouk egeirontai, oude christos egègertai:   16 nam si mortui non resurgunt neque Christus resurrexit      [16] Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen,       16. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,16 . a - b ( 1 Kor 15,13 ) , b - c ( 1 Kor 15,14 ) - 1 Kor 15,15 , a' - b ( 1 Kor 15,16 ) , b - c' ( 1 Kor 15,17 ) .

7. Christos (Christus) . Verwijzing : christos (Christus) . Nom. enk. christos (Christus) in 8 verzen in 1 Kor 15 (8) : (1) 1 Kor 15,3 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 . (4) 1 Kor 15,14 . (5) 1 Kor 15,16 . (6) 1 Kor 15,17 . (7) 1 Kor 15,20 . (8) 1 Kor 15,23 .

Christos 1 Kor bijbel  O.T.  N.T.  Br. 1 Kor  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
nom. Christos 118 8 110 73 18                
totaal 555 38 517 432 61  17      15 

8. egègertai ( Hij is opgewekt ) . Passief perf. 3de pers. enk. van het werkwoord egeirô . Lat. resurgere . Surgere ( surrexi , surrectum ) = oprijzen , opstaan , rechtop staan . sur < super = op , boven + regere ( rexi , rectum ) : richten , leiden , sturen . Ned. rekken ( Lat. reg- ) , uitstrekken . Rectus = recht . Fr. résurrection .
Fr. ressusciter cfr. Lat. suscitare . super : op , boven + citare : in beweging brengen . Aldus : terug in beweging brengen , heropleven .
Fr. réveiller : wekken , ont-waken < re + vigilare (vig- wak- , wek-) waken .
In 9 verzen in het N.T. . In 7 verzen in 1 Kor 15 : (1) 1 Kor 15,4 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (6) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (7) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

egeirô (opwekken) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
pas. perf. 3de pers. enk. egègertai             

7. - 8. Christos egègertai ( Christus is opgewekt ) . In 5 verzen in het N.T. : (1) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (2) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (3) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,17 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17ei de christos ouk egègertai, mataia è pistis umôn, eti este en tais amartiais umôn.   17 quod si Christus non resurrexit vana est fides vestra adhuc enim estis in peccatis vestris      [17] en als* Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde.       17. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est votre foi ; vous êtes encore dans vos péchés.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,17 . a - b ( 1 Kor 15,13 ) , b - c ( 1 Kor 15,14 ) - 1 Kor 15,15 , a' - b ( 1 Kor 15,16 ) , b - c' ( 1 Kor 15,17 ) .

3. Christos (Christus) . Verwijzing : christos (Christus) . Nom. enk. christos (Christus) in 8 verzen in 1 Kor 15 (8) : (1) 1 Kor 15,3 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 . (4) 1 Kor 15,14 . (5) 1 Kor 15,16 . (6) 1 Kor 15,17 . (7) 1 Kor 15,20 . (8) 1 Kor 15,23 .

Christos 1 Kor bijbel  O.T.  N.T.  Br. 1 Kor  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
nom. Christos 118 8 110 73 18                
totaal 555 38 517 432 61  17      15 

5. egègertai ( Hij is opgewekt ) . Passief perf. 3de pers. enk. van het werkwoord egeirô . Lat. resurgere . Surgere ( surrexi , surrectum ) = oprijzen , opstaan , rechtop staan . sur < super = op , boven + regere ( rexi , rectum ) : richten , leiden , sturen . Ned. rekken ( Lat. reg- ) , uitstrekken . Rectus = recht . Fr. résurrection .
Fr. ressusciter cfr. Lat. suscitare . super : op , boven + citare : in beweging brengen . Aldus : terug in beweging brengen , heropleven .
Fr. réveiller : wekken , ont-waken < re + vigilare (vig- wak- , wek-) waken .
In 9 verzen in het N.T. . In 7 verzen in 1 Kor 15 : (1) 1 Kor 15,4 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (6) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (7) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

egeirô (opwekken) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
pas. perf. 3de pers. enk. egègertai             

3. - 5. Christos ouk egègertai ( Christus is opgewekt ) . In 5 verzen in het N.T. : (1) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (2) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (3) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,18 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18ara kai oi koimèthentes en christô apôlonto.  18 ergo et qui dormierunt in Christo perierunt       [18] Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn.       18. Alors aussi ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,18 .

1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,19 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19ei en tè zôè tautè en christô èlpikotes esmen monon, eleeinoteroi pantôn anthrôpôn esmen.   19 si in hac vita tantum in Christo sperantes sumus miserabiliores sumus omnibus hominibus      [19] Indien* wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te beklagen.       19. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,19 .

1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,20 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20nuni de christos egègertai ek nekrôn, aparchè tôn kekoimèmenôn.   20 nunc autem Christus resurrexit a mortuis primitiae dormientium      [20] Maar zo is het niet! Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.       20. Mais non ; le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémices de ceux qui se sont endormis.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,20 .

3. Christos (Christus) . Verwijzing : christos (Christus) . Nom. enk. christos (Christus) in 8 verzen in 1 Kor 15 (8) : (1) 1 Kor 15,3 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 . (4) 1 Kor 15,14 . (5) 1 Kor 15,16 . (6) 1 Kor 15,17 . (7) 1 Kor 15,20 . (8) 1 Kor 15,23 .

Christos 1 Kor bijbel  O.T.  N.T.  Br. 1 Kor  1 Kor 1 1 Kor 2 1 Kor 3 1 Kor 4 1 Kor 5 1 Kor 6 1 Kor 7 1 Kor 8 1 Kor 9 1 Kor 10 1 Kor 11 1 Kor 12 1 Kor 13 1 Kor 14 1 Kor 15 1 Kor 16
nom. Christos 118 8 110 73 18                
totaal 555 38 517 432 61  17      15 

4. egègertai ( Hij is opgewekt ) . Passief perf. 3de pers. enk. van het werkwoord egeirô . Lat. resurgere . Surgere ( surrexi , surrectum ) = oprijzen , opstaan , rechtop staan . sur < super = op , boven + regere ( rexi , rectum ) : richten , leiden , sturen . Ned. rekken ( Lat. reg- ) , uitstrekken . Rectus = recht . Fr. résurrection .
Fr. ressusciter cfr. Lat. suscitare . super : op , boven + citare : in beweging brengen . Aldus : terug in beweging brengen , heropleven .
Fr. réveiller : wekken , ont-waken < re + vigilare (vig- wak- , wek-) waken .
In 9 verzen in het N.T. . In 7 verzen in 1 Kor 15 : (1) 1 Kor 15,4 . (2) 1 Kor 15,12 . (3) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (6) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (7) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

egeirô (opwekken) bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn. ev.
pas. perf. 3de pers. enk. egègertai             

3. - 4. Christos egègertai ( Christus is opgewekt ) . In 5 verzen in het N.T. : (1) 1 Kor 15,13 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (2) 1 Kor 15,14 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (3) 1 Kor 15,16 ( b : oude christos egègertai = is Christus niet opgewekt ) . (4) 1 Kor 15,17 ( b : ei de christos ouk egègertai = als Christus niet is opgewekt ) . (5) 1 Kor 15,20 ( nuni de christos egègertai ek nekrôn = nu echter Christus is opgewekt uit de doden ) .

6. nekrôn ( van / uit de doden ) . Gen. mv. van het bijvoeglijk naamwoord nekros : dood . Hebr. mth (67) . mwth (123) . L. mori : sterven ; mors , mortis : de dood ; mortuus : dode; cfr. mortuarium : dodenhuisje . Fr. le mort : de dode . Gen. mv. nekrôn in 1 Kor (6) : (1) 1 Kor 15,12 . (2) 1 Kor 15,13 . (3) 1 Kor 15,20 . (4) 1 Kor 15,21 . (5) 1 Kor 15,29 . (6) 1 Kor 15,42 .

nekros (dode) bijbel  O.T.  N.T.  syn. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
gen. mv. nekrôn 82 8 74 20  26  32 11                        30 
Totaal   191 72 119 31 39  52 14  12                    47 

 

1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,21 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21epeidè gar di anthrôpou thanatos, kai di anthrôpou anastasis nekrôn:   21 quoniam enim per hominem mors et per hominem resurrectio mortuorum     21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens.  [21] Want omdat de dood er is door een mens, is de opstanding van de doden er ook door een mens.      21. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,21 .

10. nekrôn ( van / uit de doden ) . Gen. mv. van het bijvoeglijk naamwoord nekros : dood . Hebr. mth (67) . mwth (123) . L. mori : sterven ; mors , mortis : de dood ; mortuus : dode; cfr. mortuarium : dodenhuisje . Fr. le mort : de dode . Gen. mv. nekrôn in 1 Kor (6) : (1) 1 Kor 15,12 . (2) 1 Kor 15,13 . (3) 1 Kor 15,20 . (4) 1 Kor 15,21 . (5) 1 Kor 15,29 . (6) 1 Kor 15,42 .

nekros (dode) bijbel  O.T.  N.T.  syn. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
gen. mv. nekrôn 82 8 74 20  26  32 11                        30 
Totaal   191 72 119 31 39  52 14  12                    47 

 

1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,22 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22ôsper gar en tô adam pantes apothnèskousin, outôs kai en tô christô pantes zôopoièthèsontai.   22 et sicut in Adam omnes moriuntur ita et in Christo omnes vivificabuntur   22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.   [22] Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.       22. De même en effet que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,22 .

1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,23 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23ekastos de en tô idiô tagmati: aparchè christos, epeita oi tou christou en tè parousia autou:  23 unusquisque autem in suo ordine primitiae Christus deinde hii qui sunt Christi in adventu eius    23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn toekomst.   [23] Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eersteling Christus, vervolgens, bij zijn komst*, zij die Christus toebehoren.       23. Mais chacun à son rang : comme prémices, le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ, lors de son Avènement.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,23 .

1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,24 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24eita to telos, otan paradidô tèn basileian tô theô kai patri, otan katargèsè pasan archèn kai pasan exousian kai dunamin.   24 deinde finis cum tradiderit regnum Deo et Patri cum evacuaverit omnem principatum et potestatem et virtutem    24 Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den Vader zal overgegeven hebben; wanneer Hij zal te niet gedaan hebben alle heerschappij, en alle macht en kracht. [24] Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappij* en macht en kracht te hebben onttroond.      24. Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute Principauté, Domination et Puissance.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,24 .

1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,25 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
25dei gar auton basileuein achri ou thè pantas tous echthrous upo tous podas autou. 25 oportet autem illum regnare donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius     25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben.  [25] Want Hij moet het koningschap uitoefenen, tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.       25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,25 .

1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,26 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
26eschatos echthros katargeitai o thanatos:  26 novissima autem inimica destruetur mors omnia enim subiecit sub pedibus eius cum autem dicat    26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.  [26] En de laatste vijand* die uitgeschakeld wordt, is de dood.       26. Le dernier ennemi détruit, c'est la Mort ; 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,26 .

King James Bible .

1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,27 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
27panta gar upetaxen upo tous podas autou. otan de eipè oti panta upotetaktai, dèlon oti ektos tou upotaxantos autô ta panta.  27 omnia subiecta sunt sine dubio praeter eum qui subiecit ei omnia     27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft.   [27] Immers, alles heeft Hij aan zijn macht* onderworpen. Maar bij ‘alles is Hem onderworpen’ geldt natuurlijk als uitzondering diegene die alles aan Hem onderworpen heeft.       27. car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira : « Tout est soumis désormais », c'est évidemment à l'exclusion de Celui qui lui a soumis toutes choses.  


Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,27 .

1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,28 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
28otan de upotagè autô ta panta, tote [kai] autos o uios upotagèsetai tô upotaxanti autô ta panta, ina è o theos [ta] panta en pasin.  28 cum autem subiecta fuerint illi omnia tunc ipse Filius subiectus erit illi qui sibi subiecit omnia ut sit Deus omnia in omnibus     28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.   [28] En wanneer alles aan Hem onderworpen is, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan degene die alles aan Hem onderwierp. Zo zal God alles in alles* zijn.       28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,28 .

1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,29 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
29epei ti poièsousin oi baptizomenoi uper tôn nekrôn; ei olôs nekroi ouk egeirontai, ti kai baptizontai uper autôn;  29 alioquin quid facient qui baptizantur pro mortuis si omnino mortui non resurgunt ut quid et baptizantur pro illis    29 Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt?   [29] Wat hebben trouwens zij die zich voor de doden laten dopen* hieraan? Als er helemaal geen doden verrijzen, waarom laten zij zich dan nog dopen voor hen?       29. S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour eux ?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,29 .

8. nekrôn ( van / uit de doden ) . Gen. mv. van het bijvoeglijk naamwoord nekros : dood . Hebr. mth (67) . mwth (123) . L. mori : sterven ; mors , mortis : de dood ; mortuus : dode; cfr. mortuarium : dodenhuisje . Fr. le mort : de dode . Gen. mv. nekrôn in 1 Kor (6) : (1) 1 Kor 15,12 . (2) 1 Kor 15,13 . (3) 1 Kor 15,20 . (4) 1 Kor 15,21 . (5) 1 Kor 15,29 . (6) 1 Kor 15,42 .

nekros (dode) bijbel  O.T.  N.T.  syn. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
gen. mv. nekrôn 82 8 74 20  26  32 11                        30 
Totaal   191 72 119 31 39  52 14  12                    47 

 

1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,30 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
30ti kai èmeis kinduneuomen pasan ôran;   30 ut quid et nos periclitamur omni hora     30 Waarom zijn ook wij alle ure in gevaar? [30] En wijzelf, waarom zouden wij ons elk ogenblik aan gevaren blootstellen?       30. Et nous-mêmes, pourquoi à toute heure nous exposer au péril ?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,30 .

1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,31 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
31kath èmeran apothnèskô, nè tèn umeteran kauchèsin, [adelfoi,] èn echô en christô ièsou tô kuriô èmôn.   31 cotidie morior per vestram gloriam fratres quam habeo in Christo Iesu Domino nostro    31 Ik sterf alle dagen, hetwelk ik betuig bij onzen roem, dien ik heb in Christus Jezus, onzen Heere.   [31] Dagelijks heb ik de dood voor ogen, broeders en zusters, zo waar als ik mij beroem op u, in Christus Jezus onze Heer.     31. Chaque jour je suis à la mort, aussi vrai, frères, que vous êtes pour moi un titre de gloire dans le Christ Jésus, notre Seigneur.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,31 .

1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,32 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
32ei kata anthrôpon ethèriomachèsa en efesô, ti moi to ofelos; ei nekroi ouk egeirontai, fagômen kai piômen, aurion gar apothnèskomen.   32 si secundum hominem ad bestias pugnavi Ephesi quid mihi prodest si mortui non resurgunt manducemus et bibamus cras enim moriemur    32 Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. [32] Wat* baat het mij dat ik in Efeze om zo te zeggen met wilde beesten gevochten heb? Als de doden niet verrijzen, laten we dan maar eten en drinken, want morgen gaan we dood.       32. Si c'est dans des vues humaines que j'ai livré combat contre les bêtes à Éphèse, que m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,32 .

15. act. conjunct. aor. 1ste pers. mv. φαγωμεν = fagômen (wij zouden eten) . Zie het werkw. φαγω = fagô (eten) en het werkw. esθιω = esthiô (eten) . Taalgebruik in de Bijbel : esthiô (eten) . Bijbel (7) : (1) Nu 11,13 . (2) 2 K 6,29 . (3) Js 22,13 . (4) Mt 6,31 . (5) Lc 22,8 . (6) 1 Kor 8,8 . (7) 1 Kor 15,32 . Een vorm van esθιω = esthiô in de LXX (686) , in het NT (65) , in Mt (11) , in Mc (11) , in Lc (12) . Een vorm van φαγω = fagô in de LXX (zie esθιω = esthiô) , in het NT (94) , in Mt (13) , in Mc (17) , in Lc (21) , in Joh (15) . Mt 6 (2) : (1) Mt 6,25 . (2) Mt 6,31 .
- In het vers 1 Kor 15,32 wordt Js 22,13 geciteerd . In beide teksten gaat om het erom dat we morgen dood kunnen zijn en daarom vandaag volop eten en drinken . In 1 Kor 15,32 zegt Paulus dit in geval er geen verrijzenis en leven na de dood zou zijn . In Js 22,13 wordt er gevierd omdat het einde nabij is .

1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,33 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
33mè planasthe: ftheirousin èthè chrèsta omiliai kakai.   33 nolite seduci corrumpunt mores bonos conloquia mala    33 Dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden.  [33] Maak uzelf niets wijs: ‘Slecht* gezelschap bederft de goede zeden.’       33. Ne vous y trompez pas : « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. »  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,33 .

1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,34 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
34eknèpsate dikaiôs kai mè amartanete, agnôsian gar theou tines echousin: pros entropèn umin lalô.  34 evigilate iuste et nolite peccare ignorantiam enim Dei quidam habent ad reverentiam vobis loquor     34 Waakt op rechtvaardiglijk, en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte. [34] Word weer nuchter en bezonnen, en zondig niet meer. Sommigen hebben blijkbaar geen besef* van God. Tot uw schande moet ik dit zeggen.       34. Dégrisez-vous, comme il sied, et ne péchez pas ; car il en est parmi vous qui ignorent tout de Dieu. Je le dis à votre honte.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,34 .

1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,35 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
35alla erei tis, pôs egeirontai oi nekroi; poiô de sômati erchontai; 35 sed dicet aliquis quomodo resurgunt mortui quali autem corpore veniunt    35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? [35] Maar*, zal wellicht iemand vragen, hóé verrijzen de doden? Met wat voor lichaam komen ze terug?       35. Mais, dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,35 .

1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,36 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
36afrôn, su o speireis ou zôopoieitai ean mè apothanè:   36 insipiens tu quod seminas non vivificatur nisi prius moriatur     36 Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is;  [36] Dwaze vraag! Ook wat je zelf zaait moet eerst sterven voor het tot leven komt,       36. Insensé ! Ce que tu sèmes, toi, ne reprend vie s'il ne meurt. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,36 .

1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,37 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
37kai o speireis, ou to sôma to genèsomenon speireis alla gumnon kokkon ei tuchoi sitou è tinos tôn loipôn:   37 et quod seminas non corpus quod futurum est seminas sed nudum granum ut puta tritici aut alicuius ceterorum     37 En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt, van tarwe, of van enig der andere granen.   [37] en wat je zaait is maar een korrel, bijvoorbeeld van tarwe of iets dergelijks, en het heeft nog niet de vorm die het zal krijgen.       37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, mais un simple grain, soit de blé, soit de quelque autre plante ;  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,37 .

1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,38 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
38o de theos didôsin autô sôma kathôs èthelèsen, kai ekastô tôn spermatôn idion sôma. 38 Deus autem dat illi corpus sicut voluit et unicuique seminum proprium corpus     38 Maar God geeft hetzelve een lichaam, gelijk Hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam.   [38] God geeft er een vorm aan zoals Hij het heeft gewild, en wel aan elk zaad zijn eigen vorm.       38. et Dieu lui donne un corps à son gré, à chaque semence un corps particulier.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,38 .

1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,39 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
39ou pasa sarx è autè sarx, alla allè men anthrôpôn, allè de sarx ktènôn, allè de sarx ptènôn, allè de ichthuôn.   39 non omnis caro eadem caro sed alia hominum alia pecorum alia caro volucrum alia autem piscium     39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees; maar een ander is het vlees der mensen, en een ander is het vlees der beesten, en een ander der vissen, en een ander der vogelen.   [39] Ook is niet elk soort vlees hetzelfde: er is verschil tussen het vlees van mensen en dat van dieren, van vogels en van vissen.       39. Toutes les chairs ne sont pas les mêmes, mais autre est la chair des hommes, autre la chair des bêtes, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,39 .

1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,40 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
40kai sômata epourania, kai sômata epigeia: alla etera men è tôn epouraniôn doxa, etera de è tôn epigeiôn.   40 et corpora caelestia et corpora terrestria sed alia quidem caelestium gloria alia autem terrestrium    40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.   [40] En er zijn hemelse lichamen en aardse lichamen, maar de glans van de hemelse is anders dan die van de aardse.       40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, autre celui des terrestres.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,40 .

1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,41 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
41allè doxa èliou, kai allè doxa selènès, kai allè doxa asterôn: astèr gar asteros diaferei en doxè.   41 alia claritas solis alia claritas lunae et alia claritas stellarum stella enim ab stella differt in claritate    41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster.   [41] De stralen van de zon zijn anders dan die van de maan, en die van de sterren zijn weer anders; zelfs de ene ster verschilt van de andere in schittering.       41. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une étoile.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,41 .

1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,42 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
42outôs kai è anastasis tôn nekrôn. speiretai en fthora, egeiretai en aftharsia:   42 sic et resurrectio mortuorum seminatur in corruptione surgit in incorruptione     42 Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid; [42] Zo is het ook met de opstanding van de doden: wat gezaaid wordt in vergankelijkheid, verrijst in onvergankelijkheid;       42. Ainsi en va-t-il de la résurrection des morts : on est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité ;  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,42 .

6. nekrôn ( van / uit de doden ) . Gen. mv. van het bijvoeglijk naamwoord nekros : dood . Hebr. mth (67) . mwth (123) . L. mori : sterven ; mors , mortis : de dood ; mortuus : dode; cfr. mortuarium : dodenhuisje . Fr. le mort : de dode . Gen. mv. nekrôn in 1 Kor (6) : (1) 1 Kor 15,12 . (2) 1 Kor 15,13 . (3) 1 Kor 15,20 . (4) 1 Kor 15,21 . (5) 1 Kor 15,29 . (6) 1 Kor 15,42 .

nekros (dode) bijbel  O.T.  N.T.  syn. ev. Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film Heb Jak 1 Pe 2 Pe 1 Joh 2 Joh  3 Joh  Jud  P.  A.b 
gen. mv. nekrôn 82 8 74 20  26  32 11                        30 
Totaal   191 72 119 31 39  52 14  12                    47 

7. pass. ind. pr. 3de pers. enk. speiretai van het werkw. speirô (spreiden, zaaien) . Verwijzing : speirô (spreiden, zaaien) . Hebr. zâr`â . Lat. seminare . Mc (1) : Mc 4,15 . Br (4) : (1) 1 Kor 15,42 . (2) 1 Kor 15,43 (2X) . (3) 1 Kor 15,44 . (4) Jak 3,18 .

speirô (spreiden, zaaien)   bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
pass. ind. pr. 3de pers. enk. speiretai           

 

1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,43 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
43speiretai en atimia, egeiretai en doxè: speiretai en astheneia, egeiretai en dunamei:   43 seminatur in ignobilitate surgit in gloria seminatur in infirmitate surgit in virtute     43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.  [43] wat gezaaid wordt in oneer, verrijst in glorie; wat gezaaid wordt in zwakte, verrijst in macht.       43. on est semé dans l'ignominie, on ressuscite dans la gloire ; on est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force ;  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,43 .

1. pass. ind. pr. 3de pers. enk. speiretai van het werkw. speirô (spreiden, zaaien) . Verwijzing : speirô (spreiden, zaaien) . Hebr. zâr`â . Lat. seminare . Mc (1) : Mc 4,15 . Br (4) : (1) 1 Kor 15,42 . (2) 1 Kor 15,43 (2X) . (3) 1 Kor 15,44 . (4) Jak 3,18 .

speirô (spreiden, zaaien)   bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
pass. ind. pr. 3de pers. enk. speiretai           

7. pass. ind. pr. 3de pers. enk. speiretai van het werkw. speirô (spreiden, zaaien) . Verwijzing : speirô (spreiden, zaaien) . Hebr. zâr`â . Lat. seminare . Mc (1) : Mc 4,15 . Br (4) : (1) 1 Kor 15,42 . (2) 1 Kor 15,43 (2X) . (3) 1 Kor 15,44 . (4) Jak 3,18 .

speirô (spreiden, zaaien)   bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
pass. ind. pr. 3de pers. enk. speiretai           

 

1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,44 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
44speiretai sôma psuchikon, egeiretai sôma pneumatikon. ei estin sôma psuchikon, estin kai pneumatikon.  44 seminatur corpus animale surgit corpus spiritale si est corpus animale est et spiritale sic et scriptum est     44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.   [44] Een natuurlijk* lichaam wordt gezaaid, een geestelijk* lichaam verrijst. Als er een natuurlijk lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam.      44. on est semé corps psychique, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps psychique, il y a aussi un corps spirituel. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,44 .

1. pass. ind. pr. 3de pers. enk. speiretai van het werkw. speirô (spreiden, zaaien) . Verwijzing : speirô (spreiden, zaaien) . Hebr. zâr`â . Lat. seminare . Mc (1) : Mc 4,15 . Br (4) : (1) 1 Kor 15,42 . (2) 1 Kor 15,43 (2X) . (3) 1 Kor 15,44 . (4) Jak 3,18 .

speirô (spreiden, zaaien)   bijbel O.T. N.T. Mt Mc Lc Joh Hnd Br. Apk syn.  ev.  P.  A. b. 
pass. ind. pr. 3de pers. enk. speiretai           

 

1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,45 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
45outôs kai gegraptai, egeneto o prôtos anthrôpos adam eis psuchèn zôsan: o eschatos adam eis pneuma zôopoioun. 45 factus est primus homo Adam in animam viventem novissimus Adam in spiritum vivificantem     45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest. [45] Dit is de zin van wat er staat geschreven; de eerste mens, Adam, werd een levend* wezen. De laatste* Adam werd een levendmakende* Geest.       45. C'est ainsi qu'il est écrit : le premier homme, Adam, a été fait âme vivante ; le dernier Adam, esprit vivifiant.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,45 .

1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,46 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
46all ou prôton to pneumatikon alla to psuchikon, epeita to pneumatikon.  46 sed non prius quod spiritale est sed quod animale est deinde quod spiritale     46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke. [46] Maar niet het geestelijke komt het eerst; het natuurlijke gaat eraan vooraf, daarna komt het geestelijke.       46. Mais ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord ; c'est le psychique, puis le spirituel.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,46 .

1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,47 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
47o prôtos anthrôpos ek gès choikos, o deuteros anthrôpos ex ouranou.  47 primus homo de terra terrenus secundus homo de caelo caelestis     47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.   [47] De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards; de tweede is uit de hemel.       47. Le premier homme, issu du sol, est terrestre, le second, lui, vient du ciel.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,47 .

1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,48 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
48oios o choikos, toioutoi kai oi choikoi, kai oios o epouranios, toioutoi kai oi epouranioi:  48 qualis terrenus tales et terreni et qualis caelestis tales et caelestes     48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.   [48] Op die eerste mens van aarde lijken alle aardse mensen, op de hemelse mens zullen alle hemelingen lijken.       48. Tel a été le terrestre, tels seront aussi les terrestres ; tel le céleste, tels seront aussi les célestes.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,48 .

1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,49 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
49kai kathôs eforesamen tèn eikona tou choikou, foresomen kai tèn eikona tou epouraniou.   49 igitur sicut portavimus imaginem terreni portemus et imaginem caelestis    49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.   [49] En net zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen* wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.       49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,49 .

1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,50 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
50touto de fèmi, adelfoi, oti sarx kai aima basileian theou klèronomèsai ou dunatai, oude è fthora tèn aftharsian klèronomei.   50 hoc autem dico fratres quoniam caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt neque corruptio incorruptelam possidebit    50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. [50] Ik bedoel dit, broeders en zusters: vlees en bloed kunnen geen deel krijgen aan het koninkrijk van God: het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid.       50. Je l'affirme, frères : la chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,50 .

1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,51 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
51idou mustèrion umin legô: pantes ou koimèthèsometha, pantes de allagèsometha,   51 ecce mysterium vobis dico omnes quidem resurgemus sed non omnes inmutabimur    51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;   [51] En nu vertel ik u een geheim: wij* zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal van gedaante veranderen,       51. Oui, je vais vous dire un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,51 .

1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,52 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
52en atomô, en ripè ofthalmou, en tè eschatè salpiggi: salpisei gar, kai oi nekroi egerthèsontai afthartoi, kai èmeis allagèsometha.   52 in momento in ictu oculi in novissima tuba canet enim et mortui resurgent incorrupti et nos inmutabimur    52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.   [52] opeens, in een oogwenk, bij de laatste trompet; want de trompet zal weerklinken en de doden zullen verrijzen in onvergankelijkheid, en wij zullen van gedaante veranderen.       52. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons transformés. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,52 .

1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,53 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
53dei gar to ftharton touto endusasthai aftharsian kai to thnèton touto endusasthai athanasian.   53 oportet enim corruptibile hoc induere incorruptelam et mortale hoc induere inmortalitatem    53 Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.   [53] Want dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid.      53. Il faut, en effet, que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, que cet être mortel revête l'immortalité. 

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,53 .

1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,54 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
54otan de to ftharton touto endusètai aftharsian kai to thnèton touto endusètai athanasian, tote genèsetai o logos o gegrammenos, katepothè o thanatos eis nikos.   54 cum autem mortale hoc induerit inmortalitatem tunc fiet sermo qui scriptus est absorta est mors in victoria   54 En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.   [54] En wanneer dit vergankelijke met onvergankelijkheid is bekleed en dit sterfelijke met onsterfelijkheid, dan zal het woord van de Schrift in vervulling gaan: De dood is verslonden, de overwinning is behaald!      54. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,54 .

1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,55 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
55pou sou, thanate, to nikos; pou sou, thanate, to kentron; 55 ubi est mors victoria tua ubi est mors stimulus tuus     55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?  [55] Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?      55. Où est-elle, ô mort, ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ?  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,55 .

1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,56 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
56to de kentron tou thanatou è amartia, è de dunamis tès amartias o nomos:   56 stimulus autem mortis peccatum est virtus vero peccati lex     56 De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.   [56] De angel* van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet.       56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la Loi.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,56 .

1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,57 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
57tô de theô charis tô didonti èmin to nikos dia tou kuriou èmôn ièsou christou.   57 Deo autem gratias qui dedit nobis victoriam per Dominum nostrum Iesum Christum     57 Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus.   [57] Maar God zij dank: Hij geeft ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus.      57. Mais grâces soient à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ !  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,57 .

1 Kor 15,58 - 1 Kor 15,58 : De opstanding van de doden . 1 Kor 15,12-58 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 15 -- 1 Kor 15,12 - 1 Kor 15,13 - 1 Kor 15,14 - 1 Kor 15,15 - 1 Kor 15,16 - 1 Kor 15,17 - 1 Kor 15,18 - 1 Kor 15,19 - 1 Kor 15,20 - 1 Kor 15,21 - 1 Kor 15,22 - 1 Kor 15,23 - 1 Kor 15,24 - 1 Kor 15,25 - 1 Kor 15,26 - 1 Kor 15,27 - 1 Kor 15,28 - 1 Kor 15,29 - 1 Kor 15,30 - 1 Kor 15,31 - 1 Kor 15,32 - 1 Kor 15,33 - 1 Kor 15,34 - 1 Kor 15,35 - 1 Kor 15,36 - 1 Kor 15,37 - 1 Kor 15,38 - 1 Kor 15,39 - 1 Kor 15,40 - 1 Kor 15,41 - 1 Kor 15,42 - 1 Kor 15,43 - 1 Kor 15,44 - 1 Kor 15,45 - 1 Kor 15,46 - 1 Kor 15,47 - 1 Kor 15,48 - 1 Kor 15,49 - 1 Kor 15,50 - 1 Kor 15,51 - 1 Kor 15,52 - 1 Kor 15,53 - 1 Kor 15,54 - 1 Kor 15,55 - 1 Kor 15,56 - 1 Kor 15,57 - 1 Kor 15,58 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
58ôste, adelfoi mou agapètoi, edraioi ginesthe, ametakinètoi, perisseuontes en tô ergô tou kuriou pantote, eidotes oti o kopos umôn ouk estin kenos en kuriô.   58 itaque fratres mei dilecti stabiles estote et inmobiles abundantes in opere Domini semper scientes quod labor vester non est inanis in Domino     58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.   [58] Daarom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar, aldoor druk bezig met het werk van de Heer; u weet toch dat uw inspanning dankzij Hem niet vergeefs is.      58. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur.  

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 15,58 .


LXX

1gnôrizô de umin, adelfoi, to euaggelion o euèggelisamèn umin, o kai parelabete, en ô kai estèkate, 2di ou kai sôzesthe, tini logô euèggelisamèn umin ei katechete, ektos ei mè eikè episteusate. 3paredôka gar umin en prôtois, o kai parelabon, oti christos apethanen uper tôn amartiôn èmôn kata tas grafas, 4kai oti etafè, kai oti egègertai tè èmera tè tritè kata tas grafas, 5kai oti ôfthè kèfa, eita tois dôdeka: 6epeita ôfthè epanô pentakosiois adelfois efapax, ex ôn oi pleiones menousin eôs arti, tines de ekoimèthèsan: 7epeita ôfthè iakôbô, eita tois apostolois pasin: 8eschaton de pantôn ôsperei tô ektrômati ôfthè kamoi. 9egô gar eimi o elachistos tôn apostolôn, os ouk eimi ikanos kaleisthai apostolos, dioti ediôxa tèn ekklèsian tou theou: 10chariti de theou eimi o eimi, kai è charis autou è eis eme ou kenè egenèthè, alla perissoteron autôn pantôn ekopiasa, ouk egô de alla è charis tou theou [è] sun emoi. 11eite oun egô eite ekeinoi, outôs kèrussomen kai outôs episteusate. 12ei de christos kèrussetai oti ek nekrôn egègertai, pôs legousin en umin tines oti anastasis nekrôn ouk estin; 13ei de anastasis nekrôn ouk estin, oude christos egègertai: 14ei de christos ouk egègertai, kenon ara [kai] to kèrugma èmôn, kenè kai è pistis umôn, 15euriskometha de kai pseudomartures tou theou, oti emarturèsamen kata tou theou oti ègeiren ton christon, on ouk ègeiren eiper ara nekroi ouk egeirontai. 16ei gar nekroi ouk egeirontai, oude christos egègertai: 17ei de christos ouk egègertai, mataia è pistis umôn, eti este en tais amartiais umôn. 18ara kai oi koimèthentes en christô apôlonto. 19ei en tè zôè tautè en christô èlpikotes esmen monon, eleeinoteroi pantôn anthrôpôn esmen. 20nuni de christos egègertai ek nekrôn, aparchè tôn kekoimèmenôn. 21epeidè gar di anthrôpou thanatos, kai di anthrôpou anastasis nekrôn: 22ôsper gar en tô adam pantes apothnèskousin, outôs kai en tô christô pantes zôopoièthèsontai. 23ekastos de en tô idiô tagmati: aparchè christos, epeita oi tou christou en tè parousia autou: 24eita to telos, otan paradidô tèn basileian tô theô kai patri, otan katargèsè pasan archèn kai pasan exousian kai dunamin. 25dei gar auton basileuein achri ou thè pantas tous echthrous upo tous podas autou. 26eschatos echthros katargeitai o thanatos: 27panta gar upetaxen upo tous podas autou. otan de eipè oti panta upotetaktai, dèlon oti ektos tou upotaxantos autô ta panta. 28otan de upotagè autô ta panta, tote [kai] autos o uios upotagèsetai tô upotaxanti autô ta panta, ina è o theos [ta] panta en pasin. 29epei ti poièsousin oi baptizomenoi uper tôn nekrôn; ei olôs nekroi ouk egeirontai, ti kai baptizontai uper autôn; 30ti kai èmeis kinduneuomen pasan ôran; 31kath èmeran apothnèskô, nè tèn umeteran kauchèsin, [adelfoi,] èn echô en christô ièsou tô kuriô èmôn. 32ei kata anthrôpon ethèriomachèsa en efesô, ti moi to ofelos; ei nekroi ouk egeirontai, fagômen kai piômen, aurion gar apothnèskomen. 33mè planasthe: ftheirousin èthè chrèsta omiliai kakai. 34eknèpsate dikaiôs kai mè amartanete, agnôsian gar theou tines echousin: pros entropèn umin lalô. 35alla erei tis, pôs egeirontai oi nekroi; poiô de sômati erchontai; 36afrôn, su o speireis ou zôopoieitai ean mè apothanè: 37kai o speireis, ou to sôma to genèsomenon speireis alla gumnon kokkon ei tuchoi sitou è tinos tôn loipôn: 38o de theos didôsin autô sôma kathôs èthelèsen, kai ekastô tôn spermatôn idion sôma. 39ou pasa sarx è autè sarx, alla allè men anthrôpôn, allè de sarx ktènôn, allè de sarx ptènôn, allè de ichthuôn. 40kai sômata epourania, kai sômata epigeia: alla etera men è tôn epouraniôn doxa, etera de è tôn epigeiôn. 41allè doxa èliou, kai allè doxa selènès, kai allè doxa asterôn: astèr gar asteros diaferei en doxè. 42outôs kai è anastasis tôn nekrôn. speiretai en fthora, egeiretai en aftharsia: 43speiretai en atimia, egeiretai en doxè: speiretai en astheneia, egeiretai en dunamei: 44speiretai sôma psuchikon, egeiretai sôma pneumatikon. ei estin sôma psuchikon, estin kai pneumatikon. 45outôs kai gegraptai, egeneto o prôtos anthrôpos adam eis psuchèn zôsan: o eschatos adam eis pneuma zôopoioun. 46all ou prôton to pneumatikon alla to psuchikon, epeita to pneumatikon. 47o prôtos anthrôpos ek gès choikos, o deuteros anthrôpos ex ouranou. 48oios o choikos, toioutoi kai oi choikoi, kai oios o epouranios, toioutoi kai oi epouranioi: 49kai kathôs eforesamen tèn eikona tou choikou, foresomen kai tèn eikona tou epouraniou. 50touto de fèmi, adelfoi, oti sarx kai aima basileian theou klèronomèsai ou dunatai, oude è fthora tèn aftharsian klèronomei. 51idou mustèrion umin legô: pantes ou koimèthèsometha, pantes de allagèsometha, 52en atomô, en ripè ofthalmou, en tè eschatè salpiggi: salpisei gar, kai oi nekroi egerthèsontai afthartoi, kai èmeis allagèsometha. 53dei gar to ftharton touto endusasthai aftharsian kai to thnèton touto endusasthai athanasian. 54otan de to ftharton touto endusètai aftharsian kai to thnèton touto endusètai athanasian, tote genèsetai o logos o gegrammenos, katepothè o thanatos eis nikos. 55pou sou, thanate, to nikos; pou sou, thanate, to kentron; 56to de kentron tou thanatou è amartia, è de dunamis tès amartias o nomos: 57tô de theô charis tô didonti èmin to nikos dia tou kuriou èmôn ièsou christou. 58ôste, adelfoi mou agapètoi, edraioi ginesthe, ametakinètoi, perisseuontes en tô ergô tou kuriou pantote, eidotes oti o kopos umôn ouk estin kenos en kuriô.


VULGAAT

1 notum autem vobis facio fratres evangelium quod praedicavi vobis quod et accepistis in quo et statis 2 per quod et salvamini qua ratione praedicaverim vobis si tenetis nisi si frustra credidistis 3 tradidi enim vobis in primis quod et accepi quoniam Christus mortuus est pro peccatis nostris secundum scripturas 4 et quia sepultus est et quia resurrexit tertia die secundum scripturas 5 et quia visus est Cephae et post haec undecim 6 deinde visus est plus quam quingentis fratribus simul ex quibus multi manent usque adhuc quidam autem dormierunt 7 deinde visus est Iacobo deinde apostolis omnibus 8 novissime autem omnium tamquam abortivo visus est et mihi 9 ego enim sum minimus apostolorum qui non sum dignus vocari apostolus quoniam persecutus sum ecclesiam Dei 10 gratia autem Dei sum id quod sum et gratia eius in me vacua non fuit sed abundantius illis omnibus laboravi non ego autem sed gratia Dei mecum 11 sive enim ego sive illi sic praedicamus et sic credidistis 12 si autem Christus praedicatur quod resurrexit a mortuis quomodo quidam dicunt in vobis quoniam resurrectio mortuorum non est 13 si autem resurrectio mortuorum non est neque Christus resurrexit 14 si autem Christus non resurrexit inanis est ergo praedicatio nostra inanis est et fides vestra 15 invenimur autem et falsi testes Dei quoniam testimonium diximus adversus Deum quod suscitaverit Christum quem non suscitavit si mortui non resurgunt 16 nam si mortui non resurgunt neque Christus resurrexit 17 quod si Christus non resurrexit vana est fides vestra adhuc enim estis in peccatis vestris 18 ergo et qui dormierunt in Christo perierunt 19 si in hac vita tantum in Christo sperantes sumus miserabiliores sumus omnibus hominibus 20 nunc autem Christus resurrexit a mortuis primitiae dormientium 21 quoniam enim per hominem mors et per hominem resurrectio mortuorum 22 et sicut in Adam omnes moriuntur ita et in Christo omnes vivificabuntur 23 unusquisque autem in suo ordine primitiae Christus deinde hii qui sunt Christi in adventu eius 24 deinde finis cum tradiderit regnum Deo et Patri cum evacuaverit omnem principatum et potestatem et virtutem 25 oportet autem illum regnare donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius 26 novissima autem inimica destruetur mors omnia enim subiecit sub pedibus eius cum autem dicat 27 omnia subiecta sunt sine dubio praeter eum qui subiecit ei omnia 28 cum autem subiecta fuerint illi omnia tunc ipse Filius subiectus erit illi qui sibi subiecit omnia ut sit Deus omnia in omnibus 29 alioquin quid facient qui baptizantur pro mortuis si omnino mortui non resurgunt ut quid et baptizantur pro illis 30 ut quid et nos periclitamur omni hora 31 cotidie morior per vestram gloriam fratres quam habeo in Christo Iesu Domino nostro 32 si secundum hominem ad bestias pugnavi Ephesi quid mihi prodest si mortui non resurgunt manducemus et bibamus cras enim moriemur 33 nolite seduci corrumpunt mores bonos conloquia mala 34 evigilate iuste et nolite peccare ignorantiam enim Dei quidam habent ad reverentiam vobis loquor 35 sed dicet aliquis quomodo resurgunt mortui quali autem corpore veniunt 36 insipiens tu quod seminas non vivificatur nisi prius moriatur 37 et quod seminas non corpus quod futurum est seminas sed nudum granum ut puta tritici aut alicuius ceterorum 38 Deus autem dat illi corpus sicut voluit et unicuique seminum proprium corpus 39 non omnis caro eadem caro sed alia hominum alia pecorum alia caro volucrum alia autem piscium 40 et corpora caelestia et corpora terrestria sed alia quidem caelestium gloria alia autem terrestrium 41 alia claritas solis alia claritas lunae et alia claritas stellarum stella enim ab stella differt in claritate 42 sic et resurrectio mortuorum seminatur in corruptione surgit in incorruptione 43 seminatur in ignobilitate surgit in gloria seminatur in infirmitate surgit in virtute 44 seminatur corpus animale surgit corpus spiritale si est corpus animale est et spiritale sic et scriptum est 45 factus est primus homo Adam in animam viventem novissimus Adam in spiritum vivificantem 46 sed non prius quod spiritale est sed quod animale est deinde quod spiritale 47 primus homo de terra terrenus secundus homo de caelo caelestis 48 qualis terrenus tales et terreni et qualis caelestis tales et caelestes 49 igitur sicut portavimus imaginem terreni portemus et imaginem caelestis 50 hoc autem dico fratres quoniam caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt neque corruptio incorruptelam possidebit 51 ecce mysterium vobis dico omnes quidem resurgemus sed non omnes inmutabimur 52 in momento in ictu oculi in novissima tuba canet enim et mortui resurgent incorrupti et nos inmutabimur 53 oportet enim corruptibile hoc induere incorruptelam et mortale hoc induere inmortalitatem 54 cum autem mortale hoc induerit inmortalitatem tunc fiet sermo qui scriptus est absorta est mors in victoria 55 ubi est mors victoria tua ubi est mors stimulus tuus 56 stimulus autem mortis peccatum est virtus vero peccati lex 57 Deo autem gratias qui dedit nobis victoriam per Dominum nostrum Iesum Christum 58 itaque fratres mei dilecti stabiles estote et inmobiles abundantes in opere Domini semper scientes quod labor vester non est inanis in Domino