EERSTE BRIEF AAN DE KORINTIERS - 1 Kor - - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Kor (Korinte) -- 1 Kor 16 -
Deze websitepagina is een onderdeel van de website van Arseen De Kesel: http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.html.

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

Overzicht : - 1 Kor 1 - 1 Kor 2 - 1 Kor 3 - 1 Kor 4 - 1 Kor 5 - 1 Kor 6 - 1 Kor 7 - 1 Kor 8 - 1 Kor 9 - 1 Kor 10 - 1 Kor 11 - 1 Kor 12 - 1 Kor 13 - 1 Kor 14 - 1 Kor 15 - 1 Kor 16 -
Uitleg vers per vers : - 1 Kor 16,1 - 1 Kor 16,2 - 1 Kor 16,3 - 1 Kor 16,4 - 1 Kor 16,5 - 1 Kor 16,6 - 1 Kor 16,7 - 1 Kor 16,8 - 1 Kor 16,9 - 1 Kor 16,10 - 1 Kor 16,11 - 1 Kor 16,12 - 1 Kor 16,13 - 1 Kor 16,14 - 1 Kor 16,15 - 1 Kor 16,16 - 1 Kor 16,17 - 1 Kor 16,18 - 1 Kor 16,19 - 1 Kor 16,20 - 1 Kor 16,21 - 1 Kor 16,22 - 1 Kor 16,23 - 1 Kor 16,24 -1 Kor 16,1 - 1 Kor 16,1 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
1peri de tès logeias tès eis tous agious, ôsper dietaxa tais ekklèsiais tès galatias, outôs kai umeis poièsate.             1 ¶ Over de inzameling voor de heiligen: zoals ik aan de gemeenten van Galatië heb voorgeschreven, zo moet ook gij doen:   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,2 - 1 Kor 16,2 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2kata mian sabbatou ekastos umôn par eautô tithetô thèsaurizôn o ti ean euodôtai, ina mè otan elthô tote logeiai ginôntai.             2 elke eerste van de week moet ieder van u bij zichzelf iets wegleggen, opsparend naar vermogen, opdat niet wanneer ik kom,– er dán inzamelingen moeten worden gehouden.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 16,2 . Het vers 1 Kor 16,2 telt 20 (2² X 5) woorden en 96 (2² X 2³ X 3) letters . De getalwaarde van 1 Kor 16,2 is 13989 (3 X 4663) .

9. act. part. praes. nom. mann. enk. θησαυριζων = thèsaurizôn (verzamelende) van het werkw. θησαυριζω = thèsaurizô (schatten verzamelen) . Zie : θησαυρος = thèsauros (schat, voorraad, bewaarplaats, schatkamer) . Taalgebruik in het NT : thèsauros (schat) . Taalgebruik in de LXX : thèsauros (schat) . Bijbel (3) : (1) Mi 6,10 . (2) Lc 12,21 . (3) 1 Kor 16,2 . In Lc 12,21 staat het in het slotvers van de gelijkenis van de hebzuchtige boer (Lc12,13-21) .
- Grieks . Hebreeuws . act. qal part. nom. mann. enk. אֹצֵר = ´otser (verzamelende) van het werkw. אָצַר = ´âtsar (verzamelen, ophopen) . Taalgebruik in Tenakh : ´âtsar (verzamelen, ophopen) . Getalwaarde : aleph = 1 , tsade = 18 of 90 , resj = 20 of 200 ; totaal : 39 (3 X 13) OF 291 (3 X 97) . De som van de elementen is telkens 3 . Niet in Tenakh . Een vorm van אָצַר = ´âtsar in Tenakh (5) : (1) 2 K 20,17 (LXX : ethèsaurisan = zij verzamelden) . (2) Js 23,18 (LXX : sunachthèsetai = het zal bijeengebracht worden) . (3) Js 39,6 (LXX : sunègagon = zij brachten samen) . (4) Am 3,10 (LXX : hoi thèsaurizontes = degenen die schatten verzamelen) . (5) Neh 13,13 (LXX : -) . Van de 5 vormen van het Hebreeuwse אָצַר = ´âtsar komen in de Griekse vertaling 2 vormen van het Griekse werkw. θησαυριζω = thèsaurizô (schatten verzamelen) voor : (1) 2 K 20,17 . (2) Am 3,10 .
- Lat. thesaurus . Fr. trésor (Quant à l'r dans le français, elle est épenthétique, comme dans fronde, du lat. funda) .
Read more at http://www.dicocitations.com/definition_littre/29186/Tresor.php#ctXFUjJ5AtyIrv8H.99 . E. treasure . Ned. schat . D. Schatz . (Dray B. (2007) , p. 66 : Hebr. ´ôtsâr -> It. + Spaans tesoro) .
- Nederlands : schat . Zie website : http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schat . M. Philippa e.a. (2003-2009) Etymologisch Woordenboek van het Nederlands . schat zelfstandig naamwoord (substantief) . zn.‘waardevol bezit’
Onl. skat ‘waardevol bezit’ in de plaatsnaam Scatacer ‘Schatakker (Oost-Vlaanderen)’ [ca. 1185; Gysseling 1960]; mnl. sc(h)at ‘belasting, som geld, schat’ [1240; Bern.].
Os. skat (mnd. schat); ohd. scaz (nhd. Schatz); oe. sceatt; ofri. sket, skat; on. skattr (nzw. skatt); got. skatts; alle ‘waardevol bezit, geld, vermogen, vee, rijkdom e.d.’, < pgm. *skatta-. Oudfrans escat ‘schat’ [eind 12e eeuw; FEW] is ontleend aan het Oudnederlands. De oorspr. Germaanse betekenis is wrsch. ‘vee’. Deze is ontleend door de Slavische talen: Oudkerkslavisch skotŭ ‘vee’ (Russisch skot).
Verdere herkomst onbekend. Er bestaan geen verwante woorden in andere talen. Mogelijk is het woord ontleend aan een onbekende voor-Indo-Europese taal.
Voor een vergelijkbare betekenisuitbreiding van ‘vee’ naar ‘waardevol bezit, rijkdom’ bij andere woorden, zie → pecuniair en → vee.

1 Kor 16,3 - 1 Kor 16,3 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3otan de paragenômai, ous ean dokimasète, di epistolôn toutous pempsô apenegkein tèn charin umôn eis ierousalèm:             3 En wanneer ik bij u ben,– al wie gij geschikt acht, hen zal ik met brieven uitzenden om uw genadegave weg te brengen naar Jeruzalem;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,4 - 1 Kor 16,4 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4ean de axion è tou kame poreuesthai, sun emoi poreusontai.             4 maar als het van belang is dat ook ik de reis maak, dan zullen zij met mij meereizen.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,5 - 1 Kor 16,5 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5eleusomai de pros umas otan makedonian dielthô, makedonian gar dierchomai:           5 ¶ Ik zal tot u komen wanneer ik Macedonië ben doorgetrokken; want ik trek door Macedonië heen,   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,6 - 1 Kor 16,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
 6pros umas de tuchon paramenô è kai paracheimasô, ina umeis me propempsète ou ean poreuômai.             6 maar bij u zal ik mogelijk een tijdje blijven of ook overwinteren, zodat gíj mij kunt voorthelpen wanneer ik verder reis.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,7 - 1 Kor 16,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7ou thelô gar umas arti en parodô idein, elpizô gar chronon tina epimeinai pros umas, ean o kurios epitrepsè.           7 Want ik wil u niet in het voorbijgaan zien, nee, ik hoop enige tijd bij u te blijven als de Heer het goed vindt.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,8 - 1 Kor 16,8 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8epimenô de en efesô eôs tès pentèkostès:             8 Maar ik zal in Efeze blijven totdat het Pinksteren is;   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,9 - 1 Kor 16,9 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9thura gar moi aneôgen megalè kai energès, kai antikeimenoi polloi.             9 want voor mij is een deur geopend die groot is en veel werk vraagt, en tegenstanders zijn er vele.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Kor 16,9 .

1 Kor 16,10 - 1 Kor 16,10 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10ean de elthè timotheos, blepete ina afobôs genètai pros umas, to gar ergon kuriou ergazetai ôs kagô:             10 ¶ Wanneer Timoteüs komt, let er op dat hij onbevreesd bij u kan zijn, want in het werk des Heren is hij werkzaam evengoed als ik;    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,11 - 1 Kor 16,11 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11mè tis oun auton exouthenèsè. propempsate de auton en eirènè, ina elthè pros me, ekdechomai gar auton meta tôn adelfôn.             11 laat dan niemand hem geringschatten; maar helpt hem voort in vrede, zodat hij tot mij kan komen, want ik verwacht hem, samen met de broeders.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,12 - 1 Kor 16,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12peri de apollô tou adelfou, polla parekalesa auton ina elthè pros umas meta tôn adelfôn: kai pantôs ouk èn thelèma ina nun elthè, eleusetai de otan eukairèsè.             12 Over onze broeder Apollos: ik heb hem vele malen opgeroepen om naar u toe te gaan, samen met de broeders,– en toch is het volstrekt niemands wil dat hij nu gaat; maar hij zal gaan wanneer hij de gelegenheid krijgt.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,13 - 1 Kor 16,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13grègoreite, stèkete en tè pistei, andrizesthe, krataiousthe:             13 ¶ Weest waakzaam, staat vast in het geloof, weest manmoedig en sterk!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,14 - 1 Kor 16,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14panta umôn en agapè ginesthô.             14 Laat alles bij u in liefde geschieden.    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,15 - 1 Kor 16,15 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
15parakalô de umas, adelfoi: oidate tèn oikian stefana, oti estin aparchè tès achaias kai eis diakonian tois agiois etaxan eautous:           15 Ik roep u op, broeders–en–zusters: gij weet van het huishouden van Stefanas dat het de eerste oogst van Achaje is en dat zij zich in dienst van de heiligen hebben gesteld:    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,16 - 1 Kor 16,16 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
16ina kai umeis upotassèsthe tois toioutois kai panti tô sunergounti kai kopiônti.            16 dat ook gij op uw beurt u stelt onder zulke mensen en onder ieder die meewerkt en arbeidt!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,17 - 1 Kor 16,17 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
17chairô de epi tè parousia stefana kai fortounatou kai achaikou, oti to umeteron usterèma outoi aneplèrôsan,            17 Ik verheug mij over de nabijheid van Stefanas, Fortunatus en Achaïkus, omdat zij goedmaken dat ik u moet missen.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,18 - 1 Kor 16,18 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
18anepausan gar to emon pneuma kai to umôn. epiginôskete oun tous toioutous.             18 Want zij hebben mijn geest tot rust gebracht en ook de uwe; weest dan zulke mensen erkentelijk!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,19 - 1 Kor 16,19 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
19aspazontai umas ai ekklèsiai tès asias. aspazetai umas en kuriô polla akulas kai priska sun tè kat oikon autôn ekklèsia.             19 ¶ De gemeenten van Asia groeten u allen; in de eenheid met de Heer groeten u hartelijk Aquila en Prisca, met heel de gemeente bij hen aan huis.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,20 - 1 Kor 16,20 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
20aspazontai umas oi adelfoi pantes. aspasasthe allèlous en filèmati agiô.             20 U groeten alle broeders–en–zusters. Groet elkaar met een heilige kus.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,21 - 1 Kor 16,21 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
21o aspasmos tè emè cheiri paulou.            21 In mijn eigen handschrift: de groeten van Paulus!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

6. paulou (van Paulus) . Verwijzing : paulos (Paulus) . Er is verscheidenheid in de gemeente van Korinte ; sommigen zijn van de strekking van Paulus , anderen van Apollos , nog anderen van Kefas en nog anderen van Christus . Deze verscheidenheid dreigt op verdeeldheid uit te draaien . In die contekst wordt de naam Paulus vermeld . In 1 Kor 1,13 gaat Paulus naar de kern van de zaak : de kruisdood van Christus voor ons . Met de kruisdood van Christus wordt het doopsel verbonden : het is een sterven en verrijzen op symbolische wijze . Het doopsel gebeurt in de naam van Jezus Christus . De dopeling sterft met Christus om met Hem te verrijzen . Een kandidaat-dopeling wordt door iemand gedoopt , waardoor een zekere band ontstaat tussen de dopeling en de doper , maar de kandidaat-dopeling wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus . Met Hem wordt een relatie aangegaan . In 1 Kor 3 verduidelijkt Paulus dat Paulos en Apollos dienaren van God zijn met een verschillende bijdrage tot de gemeente .

paulos  N.T. Hnd Br. Rom 1 Kor  2 Kor  Gal Ef  Fil  Kol  1 Tes  2 Tes  1 Tim  2 Tim Tit Film 2 Pe P. A. b.
nom. enk. paulos   79  55  24  1 4 : (1) 1 Kor 1,1 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,5 . (4) 1 Kor 3,22 . 1 23 
gen. enk. paulou  30  24   4 : (1) 1 Kor 1,12 . (2) 1 Kor 1,13 . (3) 1 Kor 3,4 . (4) 1 Kor 16,21 .                      
totaal  158  128  30  29 

 

1 Kor 16,22 - 1 Kor 16,22 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
22ei tis ou filei ton kurion, ètô anathema. marana tha. 22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ.           22 Als iemand de Heer niet liefheeft: die is afgeschreven! Maranatha!   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

- μαρὰν ἀθᾶ (= maran atha: de Heer komt) OF μαρὰνἀ θᾶ (= marana tha: Heer, kom).

1 Kor 16,23 - 1 Kor 16,23 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
23è charis tou kuriou ièsou meth umôn.             23 De genade van de Heer Jezus zij met u.   

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van

1 Kor 16,24 - 1 Kor 16,24 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
24è agapè mou meta pantôn umôn en christô ièsou.             24 Mijn liefde is met u allen in de eenheid met Christus Jezus!    

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van


1 Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιήσατε. 2 κατὰ μίαν σαββάτων ἕκαστος ὑμῶν παρ' ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ,τι ἂν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται. 3 ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε, δι' ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς Ἱερουσαλήμ· 4 ἐὰν δὲ ἄξιον ᾖ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται. 5 Ἐλεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω· Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι· 6 πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι. 7 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω δὲ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος ἐπιτρέψῃ. 8 ἐπιμενῶ δὲ ἐν Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς· 9 θύρα γάρ μοι ἀνέῳγε μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί. 10 Ἐὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς· τὸ γὰρ ἔργον Κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ· μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. 11 προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με· ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 12 Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ. 13 Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. 14 πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. 15 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς· 16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι. 17 χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ Ἀχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν· 18 ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. Ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. 19 Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς Ἀσίας. ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ' οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. 20 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. 21 Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. 22 εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ. 23 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ' ὑμῶν. 24 Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ἀμήν.

 

 

1peri de tès logeias tès eis tous agious, ôsper dietaxa tais ekklèsiais tès galatias, outôs kai umeis poièsate. 2kata mian sabbatou ekastos umôn par eautô tithetô thèsaurizôn o ti ean euodôtai, ina mè otan elthô tote logeiai ginôntai. 3otan de paragenômai, ous ean dokimasète, di epistolôn toutous pempsô apenegkein tèn charin umôn eis ierousalèm: 4ean de axion è tou kame poreuesthai, sun emoi poreusontai. 5eleusomai de pros umas otan makedonian dielthô, makedonian gar dierchomai: 6pros umas de tuchon paramenô è kai paracheimasô, ina umeis me propempsète ou ean poreuômai. 7ou thelô gar umas arti en parodô idein, elpizô gar chronon tina epimeinai pros umas, ean o kurios epitrepsè. 8epimenô de en efesô eôs tès pentèkostès: 9thura gar moi aneôgen megalè kai energès, kai antikeimenoi polloi. 10ean de elthè timotheos, blepete ina afobôs genètai pros umas, to gar ergon kuriou ergazetai ôs kagô: 11mè tis oun auton exouthenèsè. propempsate de auton en eirènè, ina elthè pros me, ekdechomai gar auton meta tôn adelfôn. 12peri de apollô tou adelfou, polla parekalesa auton ina elthè pros umas meta tôn adelfôn: kai pantôs ouk èn thelèma ina nun elthè, eleusetai de otan eukairèsè. 13grègoreite, stèkete en tè pistei, andrizesthe, krataiousthe: 14panta umôn en agapè ginesthô. 15parakalô de umas, adelfoi: oidate tèn oikian stefana, oti estin aparchè tès achaias kai eis diakonian tois agiois etaxan eautous: 16ina kai umeis upotassèsthe tois toioutois kai panti tô sunergounti kai kopiônti. 17chairô de epi tè parousia stefana kai fortounatou kai achaikou, oti to umeteron usterèma outoi aneplèrôsan, 18anepausan gar to emon pneuma kai to umôn. epiginôskete oun tous toioutous. 19aspazontai umas ai ekklèsiai tès asias. aspazetai umas en kuriô polla akulas kai priska sun tè kat oikon autôn ekklèsia. 20aspazontai umas oi adelfoi pantes. aspasasthe allèlous en filèmati agiô. 21o aspasmos tè emè cheiri paulou. 22ei tis ou filei ton kurion, ètô anathema. marana tha. 23è charis tou kuriou ièsou meth umôn. 24è agapè mou meta pantôn umôn en christô ièsou.