EERSTE BRIEF VAN PETRUS - 1 Pe -- http://www.myriobiblos.gr/bible/nt2/peter_1/3.asp -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -

Overzicht van Tenach : Tenach : overzicht , Tenach : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Tenach : commentaar ,
Overzicht van Septuaginta
: Septuaginta : overzicht , Septuaginta : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Septuaginta : commentaar ,

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

- 1 Pe 1 - 1 Pe 2 - 1 Pe 3 - 1 Pe 4 -

- 1 Pe 3,1 - 1 Pe 3,2 - 1 Pe 3,3 - 1 Pe 3,4 - 1 Pe 3,5 - 1 Pe 3,6 - 1 Pe 3,7 - 1 Pe 3,8 - 1 Pe 3,9 - 1 Pe 3,10 - 1 Pe 3,11 - 1 Pe 3,12 - 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   Arabisch : http://wjsn.home.xs4all.nl/arab.htm    4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. http://naardensebijbel.nl/zoek.php .
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing  

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , getallen , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
- 1 Pe 3,18-22 : 1ste (eerste zondag in de veertigdagentijd B .
Overzicht van de bijbelboeken

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)


- 1 Pe 3,1-7 : Vrouwen en mannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,1 - 1 Pe 3,2 - 1 Pe 3,3 - 1 Pe 3,4 - 1 Pe 3,5 - 1 Pe 3,6 - 1 Pe 3,7 -

1 Pe 3,1 - 1 Pe 3,1 : Vrouwen en mannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,1 - 1 Pe 3,2 - 1 Pe 3,3 - 1 Pe 3,4 - 1 Pe 3,5 - 1 Pe 3,6 - 1 Pe 3,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
1omoiôs [ai] gunaikes upotassomenai tois idiois andrasin, ina kai ei tines apeithousin tô logô dia tès tôn gunaikôn anastrofès aneu logou kerdèthèsontai   1 similiter mulieres subditae suis viris ut et si qui non credunt verbo per mulierum conversationem sine verbo lucri fiant     1 Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden;  [1] Zo* ook moet u, vrouwen, u schikken naar uw mannen; dan worden ook zij die nog gehoorzaamheid weigeren aan het woord, zonder woorden gewonnen door het gedrag van de vrouwen, [1] Voor u, vrouwen, geldt hetzelfde: erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen, 3:1 Evenzo de vrouwen: onderschikt u aan de eigen mannen, opdat, ook als sommigen zich door het woord niet laten overtuigen, zij zonder woord worden gewonnen door de wandel van de vrouwen, 1. Pareillement, vous les femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, même si quelques-uns refusent de croire à la Parole, ils soient, sans parole, gagnés par la conduite de leurs femmes,

King James Bible . [1] Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives;
Luther-Bibel . 3.1Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden,

Tekstuitleg van 1 Pe 3,1 .

1 Pe 3,2 - 1 Pe 3,2 : Vrouwen en mannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,1 - 1 Pe 3,2 - 1 Pe 3,3 - 1 Pe 3,4 - 1 Pe 3,5 - 1 Pe 3,6 - 1 Pe 3,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
2epopteusantes tèn en fobô agnèn anastrofèn umôn.   2 considerantes in timore castam conversationem vestram    2 Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.  [2] als zij zien hoe zuiver en respectvol u leeft. [2] omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. 3:2 als zij in de gaten krijgen hoe heilig uw wandel in vreze is. 2. en considérant votre vie chaste et pleine de respect.

King James Bible . [2] While they behold your chaste conversation coupled with fear.
Luther-Bibel . 2wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,2 .

1 Pe 3,3 - 1 Pe 3,3 : Vrouwen en mannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,1 - 1 Pe 3,2 - 1 Pe 3,3 - 1 Pe 3,4 - 1 Pe 3,5 - 1 Pe 3,6 - 1 Pe 3,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
3ôn estô ouch o exôthen emplokès trichôn kai peritheseôs chrusiôn è enduseôs imatiôn kosmos,  3 quarum sit non extrinsecus capillaturae aut circumdatio auri aut indumenti vestimentorum cultus    3 Welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars, en omhangen van goud, of van klederen aan te trekken;   [3] Zoek uw schoonheid niet in uiterlijkheden, zoals kunstige kapsels, gouden sieraden en mooie kleren, [3] Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, 3:3 Laat niet de buitenkant uw sieraad zijn: het invlechten van haren en het omhangen van gouden dingen of het aantrekken van kleren, 3. Que votre parure ne soit pas extérieure, faite de cheveux tressés, de cercles d'or et de toilettes bien ajustées,

King James Bible . [3] Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel;
Luther-Bibel . 3Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider,

Tekstuitleg van 1 Pe 3,3 .

1 Pe 3,4 - 1 Pe 3,4 : Vrouwen en mannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,1 - 1 Pe 3,2 - 1 Pe 3,3 - 1 Pe 3,4 - 1 Pe 3,5 - 1 Pe 3,6 - 1 Pe 3,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
4all o kruptos tès kardias anthrôpos en tô afthartô tou praeôs kai èsuchiou pneumatos, o estin enôpion tou theou poluteles.  4 sed qui absconditus cordis est homo in incorruptibilitate quieti et modesti spiritus quod est in conspectu Dei locuples     4 Maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God.   [4] maar veeleer in de innerlijke hoedanigheden van het hart, in het onvergankelijke sieraad van een zacht en gelijkmatig gemoed, dat kostbaar is in de ogen van God. [4] maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. 3:4 maar de verborgen mens, die van het hart, met het onvergankelijke van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor het aanschijn van God. 4. mais à l'intérieur de votre cœur dans l'incorruptibilité d'une âme douce et calme : voilà ce qui est précieux devant Dieu.

King James Bible . [4] But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
Luther-Bibel . 4sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes: das ist köstlich vor Gott.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,4 .

1 Pe 3,5 - 1 Pe 3,5 : Vrouwen en mannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,1 - 1 Pe 3,2 - 1 Pe 3,3 - 1 Pe 3,4 - 1 Pe 3,5 - 1 Pe 3,6 - 1 Pe 3,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
5outôs gar pote kai ai agiai gunaikes ai elpizousai eis theon ekosmoun eautas, upotassomenai tois idiois andrasin, 5 sic enim aliquando et sanctae mulieres sperantes in Deo ornabant se subiectae propriis viris    5 Want alzo versierden zichzelven eertijds ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig;  [5] Zo tooiden zich vroeger de heilige vrouwen die hun hoop hadden gesteld op God en zich schikten naar hun mannen, [5] Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden, 3:5 Want zo sierden zich eens ook de heilige vrouwen die hoopten op God, en zij onderschikten zich aan de eigen mannen, 5. C'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient, soumises à leurs maris :

King James Bible . [5] For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands:
Luther-Bibel . 5Denn so haben sich vorzeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten,

Tekstuitleg van 1 Pe 3,5 .

1 Pe 3,6 - 1 Pe 3,6 : Vrouwen en mannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,1 - 1 Pe 3,2 - 1 Pe 3,3 - 1 Pe 3,4 - 1 Pe 3,5 - 1 Pe 3,6 - 1 Pe 3,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
6ôs sarra upèkousen tô abraam, kurion auton kalousa: ès egenèthète tekna agathopoiousai kai mè foboumenai mèdemian ptoèsin.   6 sicut Sarra oboediebat Abrahae dominum eum vocans cuius estis filiae benefacientes et non timentes ullam perturbationem    6 Gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende heer, welker dochters gij geworden zijt, als gij weldoet, en niet vreest voor enige verschrikking.   [6] zoals Sara, die gehoorzaam was aan Abraham en hem haar heer noemde. U toont u haar dochters als u het goede doet en geen enkele intimidatie vreest. [6] zoals Sara; zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem 'heer'. U bent haar dochters wanneer u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen. 3:6 zoals Sara onderhorig was aan Abraham en hem 'heer' noemde; haar kinderen zijt ge geworden door goed te doen en geen enkele verschrikking te vrezen. 6. telle Sara obéissait à Abraham, en l'appelant son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les enfants, si vous agissez bien, sans terreur et sans aucun trouble.

King James Bible . [6] Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord: whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement.
Luther-Bibel . 6wie Sara Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte; deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,6 .

1 Pe 3,7 - 1 Pe 3,7 : Vrouwen en mannen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,1 - 1 Pe 3,2 - 1 Pe 3,3 - 1 Pe 3,4 - 1 Pe 3,5 - 1 Pe 3,6 - 1 Pe 3,7 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
7oi andres omoiôs sunoikountes kata gnôsin, ôs asthenesterô skeuei tô gunaikeiô aponemontes timèn, ôs kai sugklèronomois charitos zôès, eis to mè egkoptesthai tas proseuchas umôn.  7 viri similiter cohabitantes secundum scientiam quasi infirmiori vaso muliebri inpertientes honorem tamquam et coheredibus gratiae vitae uti ne inpediantur orationes vestrae    7 Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.  [7] Zo* ook moet u, mannen, in de omgang met uw vrouwen begrip voor hen tonen. Zij zijn zwakker dan u, bewijs hun eer, want met u zijn zij erfgenamen van de genade van het leven; dan zullen uw gebeden geen belemmering ondervinden. [7] U, mannen, moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. 3:7 De mannen evenzo: als ge samenhuist, erkent dan het vrouwelijke als een brozer vaatwerk, en bewijst hun eer als mede-erfgenamen van de genade des levens, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. 7. Vous pareillement, les maris, menez la vie commune avec compréhension, comme auprès d'un être plus fragile, la femme ; accordez-lui sa part d'honneur, comme cohéritière de la grâce de Vie. Ainsi vos prières ne seront pas entravées.

King James Bible . [7] Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered.
Luther-Bibel . 7Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens, und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,7 .

- 1 Pe 3,8-12 : Vermaningen aan allen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,8 - 1 Pe 3,9 - 1 Pe 3,10 - 1 Pe 3,11 - 1 Pe 3,12 -

1 Pe 3,8 - 1 Pe 3,8 : Vermaningen aan allen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,8 - 1 Pe 3,9 - 1 Pe 3,10 - 1 Pe 3,11 - 1 Pe 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
8to de telos pantes omofrones, sumpatheis, filadelfoi, eusplagchnoi, tapeinofrones,   8 in fine autem omnes unianimes conpatientes fraternitatis amatores misericordes humiles    8 En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk;  [8] Tenslotte, u allemaal, wees eensgezind, leef met elkaar mee, vol broederliefde, barmhartigheid en nederigheid. [8] Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 3:8 Ten slotte: weest allen eensgezind, lijdt met anderen mee, hebt broeders-en-zusters lief, weest barmhartig en nederig van zin; 8. Enfin, vous tous, en esprit d'union, dans la compassion, l'amour fraternel, la miséricorde, l'esprit d'humilité,

King James Bible . [8] Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous:
Luther-Bibel . 8Endlich aber seid allesamt gleich gesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,8 .

1 Pe 3,9 - 1 Pe 3,9 : Vermaningen aan allen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,8 - 1 Pe 3,9 - 1 Pe 3,10 - 1 Pe 3,11 - 1 Pe 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
9mè apodidontes kakon anti kakou è loidorian anti loidorias, tounantion de eulogountes, oti eis touto eklèthète ina eulogian klèronomèsète.   9 non reddentes malum pro malo vel maledictum pro maledicto sed e contrario benedicentes quia in hoc vocati estis ut benedictionem hereditate possideatis     9 Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beŰrven.   [9] Vergeld geen kwaad met kwaad; als men u uitscheldt, scheld dan niet terug. Integendeel, zegen elkaar, opdat u de zegen verwerft waartoe u geroepen bent. [9] Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 3:9 vergeldt geen kwaad met kwaad of schelden met schelden; integendeel: zegent, omdat ge daartoe zijt geroepen,- opdat ge zegen zult beërven. 9. ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction.

King James Bible . [9] Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.
Luther-Bibel . 9 Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,9 .

1 Pe 3,10 - 1 Pe 3,10 : Vermaningen aan allen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,8 - 1 Pe 3,9 - 1 Pe 3,10 - 1 Pe 3,11 - 1 Pe 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
 10o gar thelôn zôèn agapan kai idein èmeras agathas pausatô tèn glôssan apo kakou kai cheilè tou mè lalèsai dolon, 10 qui enim vult vitam diligere et videre dies bonos coerceat linguam suam a malo et labia eius ne loquantur dolum    10 Want wie het leven wil liefhebben, en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad, en zijn lippen, dat zij geen bedrog spreken;   [10] Want wie het leven liefheeft en gelukkige dagen wil genieten, moet zijn tong weerhouden van het kwade en zijn lippen van het spreken van bedrog. [10] Immers: 'Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, 3:10 Want wie 'het leven wil liefhebben en goede dagen wil zien, weerhoude zijn tong van kwaad en zijn lippen van het spreken van bedrog; 10. Qui veut, en effet, aimer la vie et voir des jours heureux doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles fourbes,

King James Bible . [10] For he that will love life, and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile:
Luther-Bibel . 10Denn »wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,10 .

1 Pe 3,11 - 1 Pe 3,11 : Vermaningen aan allen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,8 - 1 Pe 3,9 - 1 Pe 3,10 - 1 Pe 3,11 - 1 Pe 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
11ekklinatô de apo kakou kai poièsatô agathon, zètèsatô eirènèn kai diôxatô autèn.   11 declinet autem a malo et faciat bonum inquirat pacem et persequatur eam     11 Die wijke af van het kwade, en doe het goede; die zoeke vrede en jage denzelven na.   [11] Hij moet het kwade mijden en het goede doen, vrede zoeken en die nastreven. [11] hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 3:11 hij moet wijken van kwaad en goed doen, vrede zoeken en die najagen; 11. s'éloigner du mal et faire le bien, chercher la paix et la poursuivre.

King James Bible . [11] Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it.
Luther-Bibel . 11Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes; er suche Frieden und jage ihm nach.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,11 .

1 Pe 3,12 - 1 Pe 3,12 : Vermaningen aan allen - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,8 - 1 Pe 3,9 - 1 Pe 3,10 - 1 Pe 3,11 - 1 Pe 3,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
12oti ofthalmoi kuriou epi dikaious kai ôta autou eis deèsin autôn, prosôpon de kuriou epi poiountas kaka. 12 quia oculi Domini super iustos et aures eius in preces eorum vultus autem Domini super facientes mala     12 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.   [12] Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren op hun smeken. Maar zijn gelaat* keert zich tegen hen die kwaad doen. [12] Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.' 3:12 omdat de ogen van de Heer zijn over rechtvaardigen en zijn oren bij hun smeking; maar het aanschijn van de Heer is tegen daders van kwade zaken' (Ps. 34,13-17). 12. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et tend l'oreille à leur prière, mais le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal.

King James Bible . [12] For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil.
Luther-Bibel . 12Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet; das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun« (Psalm 34,13-17).

Tekstuitleg van 1 Pe 3,12 .

- 1 Pe 3,13-4,6 : Lijden in navolging van Christus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -- 1 Pe 4,1 - 1 Pe 4,2 - 1 Pe 4,3 - 1 Pe 4,4 - 1 Pe 4,5 - 1 Pe 4,6 -

1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,13 : Lijden in navolging van Christus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -- 1 Pe 4,1 - 1 Pe 4,2 - 1 Pe 4,3 - 1 Pe 4,4 - 1 Pe 4,5 - 1 Pe 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
13kai tis o kakôsôn umas ean tou agathou zèlôtai genèsthe;   13 et quis est qui vobis noceat si boni aemulatores fueritis    13 En wie is het, die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede?   [13] En* wie zal u kwaad doen, als u zich inzet voor het goede? [13] Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? 3:13 En wie zal u kwaad doen als ge beijveraars van het goede wordt?- 13. Et qui vous ferait du mal, si vous devenez zélés pour le bien ?

King James Bible . [13] And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?
Luther-Bibel . 13Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert?

Tekstuitleg van 1 Pe 3,13 .

1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,14 : Lijden in navolging van Christus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -- 1 Pe 4,1 - 1 Pe 4,2 - 1 Pe 4,3 - 1 Pe 4,4 - 1 Pe 4,5 - 1 Pe 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
14all ei kai paschoite dia dikaiosunèn, makarioi. ton de fobon autôn mè fobèthète mède tarachthète,   14 sed et si quid patimini propter iustitiam beati timorem autem eorum ne timueritis et non conturbemini    14 Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd;   [14] Maar ook al moet u lijden vanwege de gerechtigheid, toch bent u gelukkig te prijzen. Vrees hun bedreigingen niet en laat u niet verontrusten, [14] Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen; 3:14 maar ook als ge moet lijden omwille van gerechtigheid: zalig zijt ge! 'Vreest niet wat zij te vrezen geven en laat u niet verwarren' (Jes. 8,12), 14. Heureux d'ailleurs quand vous souffririez pour la justice ! N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés.

King James Bible . [14] But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled;
Luther-Bibel . 14Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht;

Tekstuitleg van 1 Pe 3,14 .

1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,15 : Lijden in navolging van Christus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -- 1 Pe 4,1 - 1 Pe 4,2 - 1 Pe 4,3 - 1 Pe 4,4 - 1 Pe 4,5 - 1 Pe 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
15kurion de ton christon agiasate en tais kardiais umôn, etoimoi aei pros apologian panti tô aitounti umas logon peri tès en umin elpidos, 15 Dominum autem Christum sanctificate in cordibus vestris parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea quae in vobis est spe     15 Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk, die u rekenschap afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en vreze.   [15] heilig in uw hart Christus als de Heer, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die rekenschap vraagt van de hoop* die in u leeft. [15] erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. 3:15 maar heiligt de Heer, de Christus, in uw harten, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u een woord vraagt over de hoop die in u is, 15. Au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous.

King James Bible . [15] But sanctify the Lord God in your hearts: and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear:
Luther-Bibel . 15heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist,

Tekstuitleg van 1 Pe 3,15 .

1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,16 : Lijden in navolging van Christus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -- 1 Pe 4,1 - 1 Pe 4,2 - 1 Pe 4,3 - 1 Pe 4,4 - 1 Pe 4,5 - 1 Pe 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
16alla meta prautètos kai fobou, suneidèsin echontes agathèn, ina en ô katalaleisthe kataischunthôsin oi epèreazontes umôn tèn agathèn en christô anastrofèn.   16 sed cum modestia et timore conscientiam habentes bonam ut in eo quod detrahunt vobis confundantur qui calumniantur vestram bonam in Christo conversationem     16 En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goeden wandel in Christus lasteren.   [16] Maar doe het met zachtmoedigheid en respect, en vanuit een zuiver geweten. Dan zullen die honers van uw goede christelijke* levenswandel beschaamd staan met hun laster. [16] Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. 3:16 maar met zachtmoedigheid en vreze; en hebt een goed geweten, opdat, in al het kwaad dat men van u spreekt, beschaamd zullen worden zij die uw goede wandel in Christus verachten. 16. Mais que ce soit avec douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, afin que, sur le point même où l'on vous calomnie, soient confondus ceux qui décrient votre bonne conduite dans le Christ.

King James Bible . [16] Having a good conscience; that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ.
Luther-Bibel . 16und das mit Sanftmut und Gottesfurcht, und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zuschanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,16 .

1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,17 : Lijden in navolging van Christus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -- 1 Pe 4,1 - 1 Pe 4,2 - 1 Pe 4,3 - 1 Pe 4,4 - 1 Pe 4,5 - 1 Pe 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
17kreitton gar agathopoiountas, ei theloi to thelèma tou theou, paschein è kakopoiountas.   17 melius est enim benefacientes si velit voluntas Dei pati quam malefacientes     17 Want het is beter, dat gij, weldoende, (indien het de wil van God wil) lijdt, dan kwaad doende.   [17] Het is beter te lijden voor het goede dat men doet, zo God dat wil, dan voor het kwaad dat men bedrijft. [17] Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet. 3:17 Want het is beter, als de wil van God dat wil, dat ge goeddoende lijdt dan kwaaddoende. 17. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle était la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal.

King James Bible . [17] For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well doing, than for evil doing.
Luther-Bibel . 17Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet als um böser Taten willen. Die Herrschaft Christi über alle

Tekstuitleg van 1 Pe 3,17 .

Tweede lezing op de 1ste (eerste zondag in de veertigdagentijd B : 1 Pe 3,18-22 . Verwijzing : 1 Pe 3,18-22 .

Broeders en zusters, Christus is eens voor al gestorven voor de zonden – de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen – om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt naar de geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, die eertijds, in de dagen dat Noach de ark bouwde, weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen behouden te midden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.

1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,18 : Lijden in navolging van Christus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -- 1 Pe 4,1 - 1 Pe 4,2 - 1 Pe 4,3 - 1 Pe 4,4 - 1 Pe 4,5 - 1 Pe 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat 1ste (eerste zondag in de veertigdagentijd B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
18oti kai christos apax peri amartiôn epathen, dikaios uper adikôn, ina umas prosagagè tô theô, thanatôtheis men sarki zôopoiètheis de pneumati:   18 quia et Christus semel pro peccatis mortuus est iustus pro iniustis ut nos offerret Deo mortificatus carne vivificatus autem spiritu   Broeders en zusters, Christus is eens voor al gestorven voor de zonden – de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen – om ons tot God te brengen. Gedood naar het vlees werd Hij ten leven gewekt naar de geest.   18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;   [18] Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden* voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest. [18] Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt. 3:18 Omdat ook Christus éénmaal voor zonden is gestorven, een rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou leiden, hij die door* vlees-en-bloed gedood is maar levendgemaakt is door* de Geest. 18. Le Christ lui-même est mort une fois pour les péchés, juste pour des injustes, afin de nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit.

King James Bible . [18] For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit:
Luther-Bibel . 18Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,18 .

1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,19 : Lijden in navolging van Christus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -- 1 Pe 4,1 - 1 Pe 4,2 - 1 Pe 4,3 - 1 Pe 4,4 - 1 Pe 4,5 - 1 Pe 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat 1ste (eerste zondag in de veertigdagentijd B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
19en ô kai tois en fulakè pneumasin poreutheis ekèruxen,   19 in quo et his qui in carcere erant spiritibus veniens praedicavit  Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker, die eertijds, 19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,   [19] Zo* ging Hij heen en predikte voor de geesten* in de kerker, [19] Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten, om dit alles te verkondigen 3:19 In kracht daarvan is hij heengegaan en heeft hij ook gepredikt tot de geesten in de gevangenis, 19. C'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison,

King James Bible . [19] By which also he went and preached unto the spirits in prison;
Luther-Bibel . 19In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis,

Tekstuitleg van 1 Pe 3,19 .

1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,20 : Lijden in navolging van Christus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -- 1 Pe 4,1 - 1 Pe 4,2 - 1 Pe 4,3 - 1 Pe 4,4 - 1 Pe 4,5 - 1 Pe 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat 1ste (eerste zondag in de veertigdagentijd B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
20apeithèsasin pote ote apexedecheto è tou theou makrothumia en èmerais nôe kataskeuazomenès kibôtou, eis èn oligoi, tout estin oktô psuchai, diesôthèsan di udatos.   20 qui increduli fuerant aliquando quando expectabat Dei patientia in diebus Noe cum fabricaretur arca in qua pauci id est octo animae salvae factae sunt per aquam   in de dagen dat Noach de ark bouwde,  weerspannig waren geweest, terwijl God in zijn lankmoedigheid geduld oefende. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen behouden te midden van het water. Dit was een voorafbeelding van het doopwater waardoor gij nu gered wordt.   20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.  [20] die destijds weigerden te gehoorzamen, terwijl God geduldig wachtte, in de dagen dat Noach de ark bouwde. In de ark bleven slechts enkelen, niet meer dan acht personen, behouden te midden* van het water. [20] aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, 3:20 zij die eens zich niet lieten overtuigen, toen de lankmoedigheid van God bleef wachten, in de dagen dat Noach de ark in gereedheid bracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen werden gered. 20. à ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu, aux jours où Noé construisait l'Arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau.

King James Bible . [20] Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water.
Luther-Bibel . 20die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,20 .

1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,21 : Lijden in navolging van Christus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -- 1 Pe 4,1 - 1 Pe 4,2 - 1 Pe 4,3 - 1 Pe 4,4 - 1 Pe 4,5 - 1 Pe 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat 1ste (eerste zondag in de veertigdagentijd B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
21o kai umas antitupon nun sôzei baptisma, ou sarkos apothesis rupou alla suneidèseôs agathès eperôtèma eis theon, di anastaseôs ièsou christou,  21 quod et vos nunc similis formae salvos facit baptisma non carnis depositio sordium sed conscientiae bonae interrogatio in Deum per resurrectionem Iesu Christi   De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid maar de verbintenis met God van een goed geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus   21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;  [21] Dit* was een voorafbeelding van het doopwater, waardoor u nu gered wordt. De doop beoogt niet de verwijdering van lichamelijke onreinheid, maar is een verzoek* aan God om een zuiver geweten, krachtens de opstanding van Jezus Christus, [21] en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt nu een onderdompeling ook u; die is niet een aflegging van vuil dat op vlees zit, maar een bede tot God om een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus, 21. Ce qui y correspond, c'est le baptême qui vous sauve à présent et qui n'est pas l'enlèvement d'une souillure charnelle, mais l'engagement à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus Christ,

King James Bible . [21] The like figure whereunto even baptism doth also now save us (not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God,) by the resurrection of Jesus Christ:
Luther-Bibel . 21Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu Christi,

Tekstuitleg van 1 Pe 3,21 .

1 Pe 3,22 - 1 Pe 3,22 : Lijden in navolging van Christus - bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 3 -- 1 Pe 4 -- 1 Pe 3,18-22 -- 1 Pe 3,1-7 -- 1 Pe 3,8-12 -- 1 Pe 3,13-4,6 -- 1 Pe 3,13 - 1 Pe 3,14 - 1 Pe 3,15 - 1 Pe 3,16 - 1 Pe 3,17 - 1 Pe 3,18 - 1 Pe 3,19 - 1 Pe 3,20 - 1 Pe 3,21 - 1 Pe 3,22 -- 1 Pe 4,1 - 1 Pe 4,2 - 1 Pe 4,3 - 1 Pe 4,4 - 1 Pe 4,5 - 1 Pe 4,6 -
Griekse tekst Vulgaat 1ste (eerste zondag in de veertigdagentijd B  Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de JÚrusalem
22os estin en dexia [tou] theou, poreutheis eis ouranon, upotagentôn autô aggelôn kai exousiôn kai dunameôn. 22 qui est in dextera Dei profectus in caelum subiectis sibi angelis et potestatibus et virtutibus   die ten hemel gevaren zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn.   22 Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.   [22] die ten hemel opgestegen zetelt aan Gods rechterhand, nadat engelen en machten en krachten aan Hem onderworpen zijn. [22] die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. 3:22 die aan de rechterhand van God is, heengegaan ten hemel; aan hem onderschikken zich engelen en machten en krachten. 22. lui qui, passé au ciel, est à la droite de Dieu, après s'être soumis les Anges, les Dominations et les Puissances.

King James Bible . [22] Who is gone into heaven, and is on the right hand of God; angels and authorities and powers being made subject unto him.
Luther-Bibel . 22welcher ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte.

Tekstuitleg van 1 Pe 3,22 .


GRIEKSE TEKST

1omoiôs [ai] gunaikes upotassomenai tois idiois andrasin, ina kai ei tines apeithousin tô logô dia tès tôn gunaikôn anastrofès aneu logou kerdèthèsontai 2epopteusantes tèn en fobô agnèn anastrofèn umôn. 3ôn estô ouch o exôthen emplokès trichôn kai peritheseôs chrusiôn è enduseôs imatiôn kosmos, 4all o kruptos tès kardias anthrôpos en tô afthartô tou praeôs kai èsuchiou pneumatos, o estin enôpion tou theou poluteles. 5outôs gar pote kai ai agiai gunaikes ai elpizousai eis theon ekosmoun eautas, upotassomenai tois idiois andrasin, 6ôs sarra upèkousen tô abraam, kurion auton kalousa: ès egenèthète tekna agathopoiousai kai mè foboumenai mèdemian ptoèsin. 7oi andres omoiôs sunoikountes kata gnôsin, ôs asthenesterô skeuei tô gunaikeiô aponemontes timèn, ôs kai sugklèronomois charitos zôès, eis to mè egkoptesthai tas proseuchas umôn. 8to de telos pantes omofrones, sumpatheis, filadelfoi, eusplagchnoi, tapeinofrones, 9mè apodidontes kakon anti kakou è loidorian anti loidorias, tounantion de eulogountes, oti eis touto eklèthète ina eulogian klèronomèsète. 10o gar thelôn zôèn agapan kai idein èmeras agathas pausatô tèn glôssan apo kakou kai cheilè tou mè lalèsai dolon, 11ekklinatô de apo kakou kai poièsatô agathon, zètèsatô eirènèn kai diôxatô autèn. 12oti ofthalmoi kuriou epi dikaious kai ôta autou eis deèsin autôn, prosôpon de kuriou epi poiountas kaka. 13kai tis o kakôsôn umas ean tou agathou zèlôtai genèsthe; 14all ei kai paschoite dia dikaiosunèn, makarioi. ton de fobon autôn mè fobèthète mède tarachthète, 15kurion de ton christon agiasate en tais kardiais umôn, etoimoi aei pros apologian panti tô aitounti umas logon peri tès en umin elpidos, 16alla meta prautètos kai fobou, suneidèsin echontes agathèn, ina en ô katalaleisthe kataischunthôsin oi epèreazontes umôn tèn agathèn en christô anastrofèn. 17kreitton gar agathopoiountas, ei theloi to thelèma tou theou, paschein è kakopoiountas. 18oti kai christos apax peri amartiôn epathen, dikaios uper adikôn, ina umas prosagagè tô theô, thanatôtheis men sarki zôopoiètheis de pneumati: 19en ô kai tois en fulakè pneumasin poreutheis ekèruxen, 20apeithèsasin pote ote apexedecheto è tou theou makrothumia en èmerais nôe kataskeuazomenès kibôtou, eis èn oligoi, tout estin oktô yuchai, diesôthèsan di udatos. 21o kai umas antitupon nun sôzei baptisma, ou sarkos apothesis rupou alla suneidèseôs agathès eperôtèma eis theon, di anastaseôs ièsou christou, 22os estin en dexia [tou] theou, poreutheis eis ouranon, upotagentôn autô aggelôn kai exousiôn kai dunameôn.

1 Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, 2 ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. 3 ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, 4 ἀλλ' ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέως καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές. 5 οὕτω γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 6 ὡς Σάρρα ὑπήκουσε τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα· - ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. 7 Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοι χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 8 Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρονες, συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὔσπλαγχνοι, φιλόφρονες, 9 μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε, ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. 10 ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη αὐτοῦ τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον, 11 ἐκκλινάτω ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν· 12 ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά. 13 Καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς, ἐὰν τοῦ ἀγαθοῦ μιμηταὶ γένησθε; 14 ἀλλ' εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι. τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε, 15 Κύριον δὲ τὸν Θεὸν ἁγιάσατε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι δὲ ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου, 16 συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν, ἵνα ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. 17 κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας. 18 ὅτι καὶ Χριστὸς ἅπαξ περὶ ἁμαρτιῶν ἔπαθε, δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων, ἵνα ὑμᾶς προσαγάγῃ τῷ Θεῷ, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ, ζωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι· 19 ἐν ᾧ καὶ τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύμασι πορευθεὶς ἐκήρυξεν, 20 ἀπειθήσασί ποτε, ὅτε ἀπεξεδέχετο ἡ τοῦ Θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ, εἰς ἣν ὀλίγαι, τοῦτ' ἔστιν ὀκτὼ ψυχαί, διεσώθησαν δι' ὕδατος. 21 ὃ ἀντίτυπον νῦν καὶ ὑμᾶς σῴζει βάπτισμα, οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου, ἀλλὰ συνειδήσεως ἀγαθῆς ἐπερώτημα εἰς Θεόν, δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, 22 ὅς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ πορευθεὶς εἰς οὐρανόν, ὑποταγέντων αὐτῷ ἀγγέλων καὶ ἐξουσιῶν καὶ δυνάμεων.


VULGAAT

1 similiter mulieres subditae suis viris ut et si qui non credunt verbo per mulierum conversationem sine verbo lucri fiant 2 considerantes in timore castam conversationem vestram 3 quarum sit non extrinsecus capillaturae aut circumdatio auri aut indumenti vestimentorum cultus 4 sed qui absconditus cordis est homo in incorruptibilitate quieti et modesti spiritus quod est in conspectu Dei locuples 5 sic enim aliquando et sanctae mulieres sperantes in Deo ornabant se subiectae propriis viris 6 sicut Sarra oboediebat Abrahae dominum eum vocans cuius estis filiae benefacientes et non timentes ullam perturbationem 7 viri similiter cohabitantes secundum scientiam quasi infirmiori vaso muliebri inpertientes honorem tamquam et coheredibus gratiae vitae uti ne inpediantur orationes vestrae 8 in fine autem omnes unianimes conpatientes fraternitatis amatores misericordes humiles 9 non reddentes malum pro malo vel maledictum pro maledicto sed e contrario benedicentes quia in hoc vocati estis ut benedictionem hereditate possideatis 10 qui enim vult vitam diligere et videre dies bonos coerceat linguam suam a malo et labia eius ne loquantur dolum 11 declinet autem a malo et faciat bonum inquirat pacem et persequatur eam 12 quia oculi Domini super iustos et aures eius in preces eorum vultus autem Domini super facientes mala 13 et quis est qui vobis noceat si boni aemulatores fueritis 14 sed et si quid patimini propter iustitiam beati timorem autem eorum ne timueritis et non conturbemini 15 Dominum autem Christum sanctificate in cordibus vestris parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea quae in vobis est spe 16 sed cum modestia et timore conscientiam habentes bonam ut in eo quod detrahunt vobis confundantur qui calumniantur vestram bonam in Christo conversationem 17 melius est enim benefacientes si velit voluntas Dei pati quam malefacientes 18 quia et Christus semel pro peccatis mortuus est iustus pro iniustis ut nos offerret Deo mortificatus carne vivificatus autem spiritu 19 in quo et his qui in carcere erant spiritibus veniens praedicavit 20 qui increduli fuerant aliquando quando expectabat Dei patientia in diebus Noe cum fabricaretur arca in qua pauci id est octo animae salvae factae sunt per aquam 21 quod et vos nunc similis formae salvos facit baptisma non carnis depositio sordium sed conscientiae bonae interrogatio in Deum per resurrectionem Iesu Christi 22 qui est in dextera Dei profectus in caelum subiectis sibi angelis et potestatibus et virtutibus