EERSTE BRIEF VAN PETRUS - 1 Pe -- TAALGEBRUIK -- COMMENTAAR -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -
- 1 Pe 5,1-11 -

- Bibliografie - Literatuur - Liturgisch gebruik - Overzicht bijbelboeken - Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken - Overzicht van deze website -

- bijbeloverzicht per pericope - bijbeloverzicht per vers - bijbeloverzicht : liturgisch gebruik - bijbeloverzicht : woordgebruik -- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- bijbeloverzicht : commentaar -

Overzicht van het N.T. : NT : overzicht , NT : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , NT : commentaar ,

OVERZICHT 1 Pe - TAALGEBRUIK 1 Pe - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR 1 Pe .

- 1 Pe 1 - 1 Pe 2 - 1 Pe 3 - 1 Pe 4 - 1 Pe 5 -

- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -


Religie.opzijnbest.nl
ZOEKEN OP DEZE WEBSITE
PicoSearch
  Hulp
Verzorgd door PicoSearch
 
         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel  : http://www.dbg.de/channel.php?channel=35&INPUT=1+Korinthe+1 liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur
Liturgisch gebruik
- Regels voor de gemeente : 1 Pe 5,1-11
Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT : overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven
- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonika) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken : - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Regels voor de gemeente : 1 Pe 5,1-11 - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -

1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,1 : Regels voor de gemeente - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
presbuterous oun en umin parakalô o sumpresbuteros kai martus tôn tou christou pathèmatôn, o kai tès mellousès apokaluptesthai doxès koinônos:         Regels voor de gemeente [1] De oudsten* onder u vermaan ik – oudste evenals zij en getuige van het lijden van Christus, tevens deelgenoot van de komende heerlijkheid die geopenbaard zal worden:   [1] Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus’ lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u:      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,1 .

1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,2 : Regels voor de gemeente - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
2poimanate to en umin poimnion tou theou [,episkopountes] mè anagkastôs alla ekousiôs kata theon, mède aischrokerdôs alla prothumôs,        [2] zorg voor de kudden van God waarvan u de herders bent; hoed ze zoals God het wil: niet uit dwang, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar met toewijding.   [2] Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met belangeloze toewijding.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,2 .

1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,3 : Regels voor de gemeente - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
3mèd ôs katakurieuontes tôn klèrôn alla tupoi ginomenoi tou poimniou:        [3] Speel niet de baas over hen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor de kudde.  [3] Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,3 .

1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,4 : Regels voor de gemeente - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
4kai fanerôthentos tou archipoimenos komieisthe ton amarantinon tès doxès stefanon.        [4] Wanneer de opperherder verschijnt, zult u de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid ontvangen.   [4] Dan zult u wanneer de hoogste herder verschijnt de krans van de luister ontvangen, die nooit verwelkt.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,4 .

1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,5 : Regels voor de gemeente - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
5omoiôs, neôteroi, upotagète presbuterois. pantes de allèlois tèn tapeinofrosunèn egkombôsasthe, oti [o] theos uperèfanois antitassetai, tapeinois de didôsin charin.       [5] Zo ook moeten jullie, jongemannen, je schikken naar de oudsten. Trouwens, allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid, want God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.  [5] En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Overigens, in de omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn, want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,5 .

1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,6 : Regels voor de gemeente - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
6tapeinôthète oun upo tèn krataian cheira tou theou, ina umas upsôsè en kairô,        [6] Buig u dan nederig onder de sterke hand van God: Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen.   [6] Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,6 .

1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,7 : Regels voor de gemeente - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
7pasan tèn merimnan umôn epiripsantes ep auton, oti autô melei peri umôn.         [7] Leg al uw zorgen bij Hem neer, want Hij heeft hart voor u.   [7] U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,7 .

1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,8 : Regels voor de gemeente - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
8nèpsate, grègorèsate. o antidikos umôn diabolos ôs leôn ôruomenos peripatei zètôn [tina] katapiein:        [8] Wees nuchter en waakzaam. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om die te verslinden.   [8] Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,8 .

1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,9 : Regels voor de gemeente - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
9ô antistète stereoi tè pistei, eidotes ta auta tôn pathèmatôn tè en [tô] kosmô umôn adelfotèti epiteleisthai.         [9] Weersta hem, sterk door het geloof. U weet dat soortgelijk lijden het deel is van uw broeders over heel de wereld.   [9] Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,9 .

1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,10 : Regels voor de gemeente - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
10o de theos pasès charitos, o kalesas umas eis tèn aiônion autou doxan en christô [ièsou], oligon pathontas autos katartisei, stèrixei, sthenôsei, themeliôsei.         [10] De God van alle genade, die u in Christus tot zijn eeuwige heerlijkheid heeft geroepen, Hijzelf zal u na een korte tijd van lijden weer oprichten en bevestigen en stevig zetten op hechte grondslagen.   [10] Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,10 .

1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,11 : Regels voor de gemeente - 1 Pe 5,1-11 -- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Pe (Petrus) -- 1 Pe 5 -- 1 Pe 5,1 - 1 Pe 5,2 - 1 Pe 5,3 - 1 Pe 5,4 - 1 Pe 5,5 - 1 Pe 5,6 - 1 Pe 5,7 - 1 Pe 5,8 - 1 Pe 5,9 - 1 Pe 5,10 - 1 Pe 5,11 - 1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
11autô to kratos eis tous aiônas: amèn.        [11] Hem is de kracht in eeuwigheid. Amen.   [11] Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,11 .

Groet en zegenwens

1 Pe 5,12 - 1 Pe 5,12 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
12dia silouanou umin tou pistou adelfou, ôs logizomai, di oligôn egrapsa, parakalôn kai epimarturôn tautèn einai alèthè charin tou theou: eis èn stète.        [12] Met de hulp van Silvanus*, in mijn ogen een betrouwbare broeder, heb ik u dit korte woord van bemoediging geschreven. Het is mijn vaste overtuiging dat dit de ware* genade van God is: houd daarin stand!   [12] Met de hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broeder beschouw, heb ik u deze korte brief geschreven, om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u staande houdt.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,12 .

1 Pe 5,13 - 1 Pe 5,13 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
13aspazetai umas è en babulôni suneklektè kai markos o uios mou.         [13] De zustergemeente* in Babylon* groet u, evenals mijn zoon Marcus*.   [13] De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u.      

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,13 .

1 Pe 5,14 - 1 Pe 5,14 -
Griekse tekst Vulgaat   Statenvertaling Willibrordvertaling Nieuwe vertaling (2005) Naardense bijbel Bible de Jérusalem
14aspasasthe allèlous en filèmati agapès. eirènè umin pasin tois en christô.         [14] Groet elkaar met de kus van de liefde. Vrede voor u allen die in Christus bent!  [14] Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde. Vrede zij met u allen, die één bent in Christus.     

King James Bible .
Luther-Bibel .

Tekstuitleg van 1 Pe 5,14 .


GRIEKSE TEKST

presbuterous oun en umin parakalô o sumpresbuteros kai martus tôn tou christou pathèmatôn, o kai tès mellousès apokaluptesthai doxès koinônos: 2poimanate to en umin poimnion tou theou [,episkopountes] mè anagkastôs alla ekousiôs kata theon, mède aischrokerdôs alla prothumôs, 3mèd ôs katakurieuontes tôn klèrôn alla tupoi ginomenoi tou poimniou: 4kai fanerôthentos tou archipoimenos komieisthe ton amarantinon tès doxès stefanon. 5omoiôs, neôteroi, upotagète presbuterois. pantes de allèlois tèn tapeinofrosunèn egkombôsasthe, oti [o] theos uperèfanois antitassetai, tapeinois de didôsin charin. 6tapeinôthète oun upo tèn krataian cheira tou theou, ina umas upsôsè en kairô, 7pasan tèn merimnan umôn epiripsantes ep auton, oti autô melei peri umôn. 8nèpsate, grègorèsate. o antidikos umôn diabolos ôs leôn ôruomenos peripatei zètôn [tina] katapiein: 9ô antistète stereoi tè pistei, eidotes ta auta tôn pathèmatôn tè en [tô] kosmô umôn adelfotèti epiteleisthai. 10o de theos pasès charitos, o kalesas umas eis tèn aiônion autou doxan en christô [ièsou], oligon pathontas autos katartisei, stèrixei, sthenôsei, themeliôsei. 11autô to kratos eis tous aiônas: amèn. 12dia silouanou umin tou pistou adelfou, ôs logizomai, di oligôn egrapsa, parakalôn kai epimarturôn tautèn einai alèthè charin tou theou: eis èn stète. 13aspazetai umas è en babulôni suneklektè kai markos o uios mou. 14aspasasthe allèlous en filèmati agapès. eirènè umin pasin tois en christô.


TAALGEBRUIK


COMMENTAAR