EERSTE BRIEF AAN DE CHRISTENEN VAN TESSALONICA : OVERZICHT - 1 TES -
- bijbeloverzicht -- bijbelverwijzingen -- 1 Tes (Tessalonica) -

Overzicht : Brieven van Paulus : overzicht - Brieven van Paulus : taalgebruik - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- Brieven van Paulus : commentaar
OVERZICHT 1 Tes - TAALGEBRUIK 1 Tes - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z -- COMMENTAAR 1 Tes .
- 1 Tes 1 , 1 Tes 2 , 1 Tes 3 , 1 Tes 4 , 1 Tes 5 ,
Uitleg per pericope
Uitleg vers per vers
- 1 Tes 1,1 - 1 Tes 1,2 - 1 Tes 1,3 - 1 Tes 1,4 - 1 Tes 1,5 - 1 Tes 1,6 - 1 Tes 1,7 - 1 Tes 1,8 - 1 Tes 1,9 - 1 Tes 1,10 -
- 1 Tes 2,1 - 1 Tes 2,2 - 1 Tes 2,3 - 1 Tes 2,4 - 1 Tes 2,5 - 1 Tes 2,6 - 1 Tes 2,7 - 1 Tes 2,8 - 1 Tes 2,9 - 1 Tes 2,10 - 1 Tes 2,11 - 1 Tes 2,12 - 1 Tes 2,13 - 1 Tes 2,14 - 1 Tes 2,15 - 1 Tes 2,16 - 1 Tes 2,17 - 1 Tes 2,18 - 1 Tes 2,19 - 1 Tes 2,20 -
- 1 Tes 3,1 - 1 Tes 3,2 - 1 Tes 3,3 - 1 Tes 3,4 - 1 Tes 3,5 - 1 Tes 3,6 - 1 Tes 3,7 - 1 Tes 3,8 - 1 Tes 3,9 - 1 Tes 3,10 - 1 Tes 3,11 - 1 Tes 3,12 - 1 Tes 3,13 -
- 1 Tes 4,1 - 1 Tes 4,2 - 1 Tes 4,3 - 1 Tes 4,4 - 1 Tes 4,5 - 1 Tes 4,6 - 1 Tes 4,7 - 1 Tes 4,8 - 1 Tes 4,9 - 1 Tes 4,10 - 1 Tes 4,11 - 1 Tes 4,12 - 1 Tes 4,13 - 1 Tes 4,14 - 1 Tes 4,15 - 1 Tes 4,16 - 1 Tes 4,17 - 1 Tes 4,18 -
- 1 Tes 5,1 - 1 Tes 5,2 - 1 Tes 5,3 - 1 Tes 5,4 - 1 Tes 5,5 - 1 Tes 5,6 - 1 Tes 5,7 - 1 Tes 5,8 - 1 Tes 5,9 - 1 Tes 5,10 - 1 Tes 5,11 - 1 Tes 5,12 - 1 Tes 5,13 - 1 Tes 5,14 - 1 Tes 5,15 - 1 Tes 5,16 - 1 Tes 5,17 - 1 Tes 5,18 - 1 Tes 5,19 - 1 Tes 5,20 - 1 Tes 5,21 - 1 Tes 5,22 - 1 Tes 5,23 - 1 Tes 5,24 - 1 Tes 5,25 - 1 Tes 5,26 - 1 Tes 5,27 - 1 Tes 5,28 - - 1 Tes 4,1 - 1 Tes 4,2 - 1 Tes 4,3 - 1 Tes 4,4 - 1 Tes 4,5 - 1 Tes 4,6 - 1 Tes 4,7 - 1 Tes 4,8 - 1 Tes 4,9 - 1


         
1. LXX , Griekse tekst N.T.   2. Vulgata   3. Synopsis Denaux - Vervenne  4. Statenvertaling   5. Willibrordvertaling   6. Nieuwe Vertaling   7. Naardense vertaling , zie
8. Bible de Jérusalem 9. Statenvertaling   10. King James Bible  - King James Bible 11. Luther-Bibel   liturgische lezing      

WEDERKERIGHEID (DIVERSITEIT - VICE VERSA) . Meer info : Arseen De Kesel . Email: arseen.de.kesel@pandora.be .
websitenamen : http://users.telenet.be/arseen.de.kesel/ en http://www.interlevensbeschouwelijk.be/index.htm
- STARTPAGINA - AGENDA - BIJ DE HAND - NIEUW - OVERZICHT -  TIJDSCHRIFTEN -
ALFABETISCH OVERZICHT VAN THEMA'S EN WEBSITES :
- A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z
HOOFDTHEMA'S : allochtonen , armoede , bahá'í ,  bezinningsteksten , bijbel , bijbel en koran , boeddhisme , christendom , extreemrechts (Vlaams Blok) , fundamentalisme , globalisering en antiglobalisering ,  hindoeïsme , interlevensbeschouwelijke dialoog , interreligieuze meditatie , islam , jodendom , koran , levensbeschouwing , levensbeschouwing / godsdienst en onderwijs , racisme , samenleving , sikhisme , spiritualiteit , tewerkstelling van allochtonen , vluchtelingen en asielzoekers , vrijzinnigheid , witte scholen , multiculturele scholen en concentratiescholen , Eigen-zinnige beschouwingen , Het kleine of grote ongenoegen

Woordenschat

Bibliografie
Literatuur .
Liturgisch gebruik

- 1 Tes 4,13-18 : 32ste (tweeendertigste) zondag door het a-jaar .
Overzicht van de bijbelboeken
-
bijbeloverzicht , bijbelverwijzingen - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X -Y - Z - , Oude Testament , Pentateuch , Historische boeken , Profeten , Wijsheidsboeken , NT overzicht , Evangelies , Synoptici , Brieven van Paulus , Apostolische brieven .

- OT : Gn (Genesis) , Ex (Exodus) , Lv (Leviticus) , Nu (Numeri) , Dt (Deuteronomium) , Joz (Jozua) , Re (Rechters) , Rt (Ruth) , 1 S (1 Samuël) , 2 S (2 Samuël) , 1 K (1 Koningen) , 2 K (2 Koningen) , 1 Kr ( 1 Kronieken) , 2 Kr (2 Kronieken) , Ezr (Ezra) , Neh (Nehemia) , Tob (Tobia) , Jdt (Judith) , Est (Esther) , 1 Mak (1 Makkabeeën) , 2 Mak (2 Makkabeeën) , Job , Ps (Psalmen ) , Spr (Spreuken) , Pr (Prediker) , Hl (Hooglied) , W (Wijsheid) , Sir (Sirach) , Js (Jesaja) , Jr (Jeremia) , Kl (Klaagliederen) , Bar (Baruch) , Ez (Ezechiël) , Da (Daniël) , Hos (Hosea) , Jl (Joël) , Am (Amos) , Ob (Obadja) , Jon (Jona) , Mi (Micha) , Nah (Nahum) , Hab (Habakuk) , Sef (Sefanja) , Hag (Haggai) , Zach (Zacharia) , Mal (Maleachi) .
- NT : Mt (Matteüs) - Mc (Marcus) - Lc (Lucas) - Joh (Johannes) - Hnd (Handelingen) , Rom (Rome) , 1 Kor (Korinte) , 2 Kor (Korinte) , Gal (Galatië) , Ef (Efese) , Fil (Filippi) , Kol (Kolosse) , 1 Tes (Tessalonica) , 2 Tes (Tessalonika) , 1 Tim (Timoteüs) , 2 Tim (Timoteüs) , Tit (Titus) , Film (Filemon) , Heb (Hebreeën) , Jak (Jakobus) , 1 Pe (Petrus) , 2 Pe (Petrus) , 1 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , 2 Joh (Johannes) , Jud (Judas) , Apk (Apokalyps) .
Overzicht van de bibliografie van de bijbelboeken: - bibliografie bijbel - bibliografie van het Oude Testament - bibliografie Matteüsevangelie - bibliografie Marcusevangelie - bibliografie Lucasevangelie - bibliografie van het Johannesevangelie - bibliografie van het Nieuwe Testament (behalve evangeliën)

Jezus wordt verondersteld de Messias te zijn . Op hem worden Oudtestamentische teksten vanuit een messiaanse interpretatie toegepast . Wat oorspronkelijk voor menselijke tijd en aardse ruimte was bedoeld , wordt op de eeuwige , goddelijke tijd en de hemelse ruimte toegepast . Er wordt verondersteld dat er twee grote 'werelden' zijn : een aardse en een hemelse . De aardse wereld is vergankelijk . De hemelse blijft eeuwig . De aardse wereld is een beeld van de hemelse wereld . Zoals de koning en de keizer gezien worden als de rechterhand van God op aarde , zo wordt de messias Jezus de rechterhand van God in de hemel . De hemelse wereld zal een 'ideaal'wereld zijn . De aardse wereld zal ophouden te bestaan en de Messias Jezus Christus zal de Heer zijn over de nieuwe 'wereld' . Via verschijningen van hemelse wezens kan er tussen 'hemel' en 'aarde' gecommuniceerd worden .

Bibliografie


Askwith, E. H. "'I' and 'We' in the Thessalonian Epistles." Expositor. Series 8:1 (1911):149-59.
Barclay, William. The Letters to the Philippians, Colossians and Thessalonians. Daily Study Bible series. 2nd ed. and reprint ed. Edinburgh: Saint Andrew Press, 1963.
Best, Ernest. A Commentary on the First and Second Epistles to the Thessalonians. Harper's New Testament Commentaries series. New York: Harper and Row, 1972.
_____. A Commentary on the First and Second Epistles to the Thessalonians. Black's New Testament Commentaries series. 2nd ed. London: Black, 1977.
Bicknell, E. J. The First and Second Epistles to the Thessalonians. Westminster Commentaries series. London: Methuen, 1932.
Boice, James Montgomery. The Last and Future World. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1974.
Bornkamm, Gunther. Paul. Translated by D. M. G. Stalker. New York: Harper, 1971.
Brindle, Wayne A. "Biblical Evidence for the Imminence of the Rapture." Bibliotheca Sacra 158:630 (April-June 2001):138-51.
Brookes, James H. "Kept Out of the Hour." Our Hope 6 (November 1899):153-57.
Bruce, F. F. 1 and 2 Thessalonians. Word Biblical Commentary series. Waco: Word Books, 1982.
Chafer, Lewis Sperry. Systematic Theology. 8 vols. Dallas: Dallas Seminary Press, 1947- 48.
Clark, Kenneth W. "Realized Eschatology." Journal of Biblical Literature 59 (1940):367- 83.
COLLINS RAYMOND F. Studies on the first letter to the Thessalonians (BETL LXVI) , Leuven, University Press, 1984. xi + 418pp. softcover, 24cm. VG, in the series "Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium" vol.66
Constable, Thomas L. "Analysis of Bible Books—New Testament." Paper submitted for course 686 Analysis of Bible Books—New Testament. Dallas Theological Seminary, January 1968.
42 Dr. Constable's Notes on 1 Thessalonians 2007 Edition
_____. "1 Thessalonians." In The Bible Knowledge Commentary: New Testament, pp. 687-711. Edited by John F. Walvoord and Roy B. Zuck. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1983.
Darby, John Nelson. Synopsis of the Books of the Bible. 5 vols. Revised ed. New York: Loizeaux Brothers Publishers, 1942.
Demy, Timothy J., Thomas D. and Ice. "The Rapture and an Early Medieval Citation." Bibliotheca Sacra 152:607 (July-September 1995):306-17.
Denney, James. The Epistles to the Thessalonians. The Expositors' Bible series. New York: Hodder and Stoughton, n.d.
Dictionary of the Apostolic Church, Edited by James Hastings. 1915 ed. S.v. "Thessalonians, Epistles to the," by F. S. Marsh.
Dictionary of the Bible, Edited by James Hastings. 1910 ed. S.v. "Thessalonians, First Epistle to the," by W. Lock.Donfield, Karl P. "The Cults of Thessalonica and the Thessalonian Correspondence."
New Testament Studies 31:3 (July 1985);336-56.
Edgar, Thomas R. "An Exegesis of Rapture Passages." In Issues in Dispensationalism,
pp. 203-23. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master. Chicago: Moody
Press, 1994.
_____. "The Meaning of 'Sleep' in 1 Thessalonians 5:10." Journal of the Evangelical
Theological Society 22:4 (December 1979):345-49.
Fee, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians. New International Commentary on
the New Testament series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,
1987.
Feinberg, Paul D. "Dispensational Theology and the Rapture." In Issues in
Dispensationalism, pp. 225-45. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master.
Chicago: Moody Press, 1994.
Fickett, Harold L. Keep On Keeping On! Bible Commentary for Laymen series.
Glendale, Calif.: Gospel Light Publications, Regal Books, 1977.
Findlay, George G. The Epistles of Paul the Apostle to the Thessalonians. Cambridge
Greek New Testament for Schools and Colleges series. 1904; reprint ed., Grand
Rapids: Baker Book House, 1982.
2007 Edition Dr. Constable's Notes on 1 Thessalonians 43
Frame, James Everett. A Critical and Exegetical Commentary on the Epistles of St. Paul
to the Thessalonians. International Critical Commentary series. Edinburgh: T. &
T. Clark, 1912.
Fuller, Reginald H. The Mission and Achievement of Jesus. Chicago: Alec R. Allenson,
Inc., 1954.
Gaebelein, Arno C. The Annotated Bible. 4 vols. Reprint ed. Chicago: Moody Press, and
New York: Loizeaux Brothers, Inc., 1970.
A Greek-English Lexicon of the New Testament. By C. G. Wilke. Revised by C. L.
Wilibald Grimm. Translated, revised and enlarged by Joseph Henry Thayer, 1889.
Gundry, Robert H. The Church and the Tribulation. Contemporary Evangelical
Perspectives series. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, Academic
Books, 1973.
Guthrie, Donald. New Testament Introduction. 3 vols. 2nd ed. London: Tyndale Press,
1966.
Hendriksen, William. New Testament Commentary: Exposition of I and II Thessalonians.
Reprint ed. Grand Rapids: Baker Book House, 1974.
Hiebert, D. Edmond. The Thessalonian Epistles. Chicago: Moody Press, 1971.
_____. Working with God: Scriptural Studies in Intercession. New York: Carlton Press,
1987.
Hock, Ronald F. The Social Context of Paul's Ministry: Tentmaking and Apostleship.
Philadelphia: Fortress Press, 1980.
Hodges, Zane C. "The Rapture in 1 Thessalonians 5:1-22." In Walvoord: A Tribute, pp.
67-79. Edited by Donald K. Campbell. Chicago: Moody Press, 1982.
Hodgson, Robert, Jr. "Gospel and Ethics in First Thessalonians." The Bible Today 26
(November 1988):344-49.
Hubbard, David A. "The First Epistle to the Thessalonians." In The Wycliffe Bible
Commentary, pp. 1347-59. Edited by Charles F. Pfeiffer and Everett F. Harrison.
Chicago: Moody Press, 1962.
Hunter, A. M. Paul and His Predecessors. London: SCM Press Ltd., 1961.
International Standard Bible Encyclopedia. Edited by James Orr. 1957 ed. S.v.
"Thessalonians, The First Epistle of Paul to the," by Rollin Hough Walker.
44 Dr. Constable's Notes on 1 Thessalonians 2007 Edition
Ironside, Harry A. Addresses on the First and Second Epistles to Thessalonians. New
York: Loizeaux Brothers, 1959.
Jewett, Robert. The Thessalonian Correspondence: Pauline Rhetoric and Millenarian
Piety. Foundations and Facets series. Philadelphia: Fortress Press, 1986.
Karleen, Paul. The Pre-Wrath Rapture of the Church: Is It Biblical? Langhorne, Pa.: BF
Press, 1991.
Katterjohn, Arthur D. The Tribulation People. Carol Stream, Ill.: Creation House, 1975.
Kimball, William R. The Rapture: A Question of Timing. Grand Rapids: Baker Book
House, 1985.
Ladd, George E. The Blessed Hope. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,
1956.
Lange, John Peter, ed. Commentary on the Holy Scriptures. 12 vols. Reprint ed. Grand
Rapids: Zondervan Publishing House, 1960. Vol. 11: Galatians-Hebrews, by Otto
Schmoller, Karl Braune, C. A. Auberlen, C. J. Riggenbach, J. J. Van Oosterzee,
and Carl Bernhard Moll. Translated by C. C. Starburk, M. B. Riddle, Horatio B.
Hackett, John Lillie, E. A. Washburn, E. Harwood, George E. Day, and A. C.
Kendrick.
Lenski, Richard C. H. The Interpretation of St. Paul's Epistles to the Colossians, to the
Thessalonians, to Timothy, to Titus and to Philemon. Reprint ed. Minneapolis:
Augsburg Publishing House, 1964.
Lewis, Gordon R. "Biblical Evidence for Pretribulationism." Bibliotheca Sacra 125:499
(July-September 1968):216-26.
Lightfoot, J. B. Notes on the Epistles of St. Paul. Reprint ed. Winona Lake, Ind.: Alpha
Publications, n.d.
Lindars, Barnabas. "The Sound of the Trumpet: Paul and Eschatology." Bulletin of the
John Rylands University Library of Manchester 67:2 (Spring 1985):766-82.
Lowery, David K. "A Theology of Paul's Missionary Epistles." In A Biblical Theology of
the New Testament, pp. 243-97. Edited by Roy B. Zuck. Chicago: Moody Press,
1994.
Malherbe, A. J. Moral Exhortation, A Greco-Roman Sourcebook. Library of Early
Christianity series. Philadelphia: Westminster Press, 1986.
Manson, Thomas W. "St. Paul in Greece: The Letters to the Thessalonians." Bulletin of
the John Rylands Library 35 (1952-53):428-47.
2007

_____. Studies in the Gospels and Epistles. Manchester: University of Manchester, 1962.
Marshall, I. Howard. 1 and 2 Thessalonians. New Century Bible Commentary series.
Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., and London: Marshall, Morgan
& Scott Pub. Ltd., 1983.
Martin, D. Michael. 1, 2 Thessalonians. The New American Commentary series. N.c.:
Broadman & Holman Publishers, 1995.
McClain, Alva J. The Greatness of the Kingdom. Grand Rapids: Zondervan Publishing
House, 1959.
McLean, John A. "Another Look at Rosenthal's 'Pre-Wrath Rapture.'" Bibliotheca Sacra
148:592 (October-December 1991):387-98.
McNeile, A. H. An Introduction to the Study of the New Testament. 2nd ed. revised by C.
S. C. Williams. Oxford: Clarendon Press, 1965.
Milligan, George. St. Paul's Epistles to the Thessalonians. Evangelical Masterworks
series. Reprint ed. Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell, Co., n.d.
Morgan, G. Campbell. Living Messages of the Books of the Bible. 2 vols. New York:
Fleming H. Revell Co., 1912.
Morison, Frank. Who Moved the Stone? 1930. Reprint ed. Grand Rapids: Zondervan
Publishing House, Lamplighter Books, 1958.
Morris, Leon. The Epistles of Paul to the Thessalonians. Tyndale New Testament
Commentary series. London: Tyndale Press, 1966.
_____. The First and Second Epistles to the Thessalonians. New International
Commentary on the New Testament series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Co., 1979.
Murray, John. The Epistle to the Romans. 2 vols. New International Commentary on the
New Testament series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959.
The NET (New English Translation) Bible. First beta printing. Spokane, Wash.: Biblical
Studies Press, 2001.
Ockenga, Harold John. "Will the Church Go Through the Tribulation? Yes." Christian
Life, February 1955, pp. 22, 66.
Payne, J. Barton. The Imminent Appearing of Christ. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Co., 1962.
46 Dr. Constable's Notes on 1 Thessalonians 2007 Edition
Pentecost, J. Dwight Things to Come. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1958.
Plevnik, Joseph. "The Taking Up of the Faithful and the Resurrection of the Dead in 1
Thessalonians 4:13-18." Catholic Biblical Quarterly 46 (1984):274-83.
Radmacher, Earl D. "Believers and the Bema." Grace Evangelical Society News 10:3 (May-June 1995):1, 4.
_____. "The Imminent Return of the Lord." In Issues in Dispensationalism, pp. 247-67. Edited by Wesley R. Willis and John R. Master. Chicago: Moody Press, 1994.
Reese, Alexander. The Approaching Advent of Christ. London: Marshall, Morgan & Scott, 1937.
Robertson, Archibald Thomas. Word Pictures in the New Testament. 6 vols. Nashville: Broadman Press, 1931.
ROOSEN , A. , De brieven van Paulus aan de Tessalonicenzen , Roermond , Romen , 1971 .

Rosenthal, Marvin. The Pre-Wrath Rapture of the Church. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1990.
Ryrie, Charles Caldwell. First and Second Thessalonians. Moody Colportage Library series. Chicago: Moody Press, 1959.
_____. So Great Salvation. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1989.
Showers, Renald E. Maranatha Our Lord, Come: A Definitive Study of the Rapture of the
Church. Bellmawr, Pa.: Friends of Israel Gospel Ministry, 1995.
_____. The Pre-Wrath Rapture View: An Examination and Critique. Grand Rapids:
Kregel Publications, 2001.
Smith, J. B. A Revelation of Jesus Christ. Edited by J. Otis Yoder. Scottsdale, Pa.: Herald
Press, 1971.
Stanton, Gerald B. Kept from the Hour. Fourth ed. Miami Springs, Fla.: Schoettle
Publishing Co., 1991.
_____. "A Review of The Pre-Wrath Rapture of the Church." Bibliotheca Sacra 148:589
(January-March 1991):90-111.
Tarn, W. W., and Griffith, G. T. Hellenistic Civilisation. Third edition. London: E.
Arnold, 1952.
Thiessen, Henry Clarence. Introduction to the New Testament. Grand Rapids: Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., 1962.
2007 Edition Dr. Constable's Notes on 1 Thessalonians 47
Thomas, Robert L. "1 Thessalonians." In Ephesians-Philemon. Vol. 11 of The Expositor's
Bible Commentary. 12 vols. Edited by Frank E. Gaebelein and J. D. Douglas.
Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1978.
VAN DEN BERG , M. R. , De eerste brief aan de Thessalonicenzen , Buijten & Schippersheijn , Amsterdam , 1980 (2de druk ; 1973 : 1ste druk) .

Wall, Joe L. Going for the Gold. Chicago: Moody Press, 1991.
Wallace, Daniel B. "A Textual Problem in 1 Thessalonians 1:10: 'Ek tes 'Orges vs 'Apo
tes 'Orges." Bibliotheca Sacra 147:588 (October-December 1990):470-79.
Walvoord, John F. The Blessed Hope and the Tribulation. Contemporary Evangelical
Perspectives series. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1976.
_____. The Rapture Question. Findlay, Ohio: Dunham Publishing Co., 1957.
_____. "The Resurrection of Israel." Bibliotheca Sacra 124:493 (January-March 1967):3-
15.
_____. The Thessalonian Epistles. Study Guide series. Grand Rapids: Zondervan
Publishing House, 1979.
Wanamaker, Charles A. The Epistles to the Thessalonians. New International Greek
Testament Commentary series. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,
and Exeter, England: Paternoster Press, 1990.
White, R. Fowler. "Does God Speak Today Apart from the Bible? In The Coming
Evangelical Crisis, pp. 77-90. Edited by John H. Armstrong. Chicago: Moody
Press, 1996.
Wiersbe, Warren W. Be Ready. BE Books series. Wheaton: Scripture Press Publications, Victor Books, 1980.